ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

סיוע במעונות יום לאמהות לומדות - הכללת שעות הלימודים במניין שעות העבודה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

13.6.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 11:10
סדר היום
סיוע במעונות יום לאימהות לומדות – הכללת שעות הלימודים במניין שעות העבודה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

עינת וילף

יצחק וקנין

שי חרמש

שלמה מולה

ציון פיניאן

רונית תירוש
מוזמנים
תמר אלמוג, מנהלת אגף מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דוד שטיינמץ, מנהל אגף בכיר לתקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מרצדס צרפתי, יועצת מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שרית לוי ארבל, מנהלת גף רווחה, משרד החינוך

עו"ד בלה רדונסקי, עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

רן רידניק, משרד האוצר

עמית שטאובר, משרד האוצר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

ריקי אייגנר, יו"ר האגף המקצועי, הסתדרות המורים

רינה אסא, עוזרת למזכיר הכללי, הסתדרות המורים

שגית להמן, דוברת הסתדרות המורים

שרון צ'רקסקי, מנהלת תחום קשרי ממשל, ויצ"ו ישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

סיוע במעונות יום לאימהות לומדות – הכללת שעות הלימודים במניין שעות העבודה
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום סיוע במעונות יום לאימהות לומדות – הכללת שעות הלימודים במניין שעות העבודה.


בעבר אימהות שלמדו לתואר מחוץ לשעות העבודה, הלימוד נחשב לתואר כחלק מהמשרה כדי לסבסד את המעון של הילד. הרעיון שהיה בדבר הוא שאישה לא רק יוצאת לעבודה אלא היא גם משתלמת לתואר. גבר לא צריך לשמור על הילד שלו, אבל האישה כן צריכה לשמור על הילד שלה. הרעיון היה לעודד נשים שלא יהיו מפגרות אחרי הגברים ושתוכלנה גם ללמוד.


לפתע יש החלטה של משרד התעשייה שלא מכירים באימהות לומדות בהמשך העבודה שלהן לסבסוד מעונות היום. מה קרה?
תמר אלמוג
אדוני היושב ראש, אין שוני בין הקריטריון הזה במבחנים של שנת תשע"א לעומת תשע"ב פרט לעובדה שטרם פרסמנו את נוהל ועדת החריגים. גם בתשע"א הצירוף לצורך תחשיב של הזכאות של שעות העבודה ושעות הלימודים של אותה אם, נעשה באמצעות ועדת חריגים. למה זה נכנס לשם? כי לא כל סוג של לימודים או לא כל סוג של עבודה ניתן לצרף. למשל, אם אישה עובדת בחצי משרה והיא לומדת שעתיים פעם בשבוע בקורס לקוסמטיקה.
היו"ר משה גפני
מה הקריטריונים היום?
תמר אלמוג
יש משקל ללימודים שלה, כאילו חצי משרה לימודים וחצי משרה עבודה.
היו"ר משה גפני
איך זה משתנה בשנה הבאה?
תמר אלמוג
זה לא משתנה.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. האמת היא שאני קצת בבעיה ואת חייבת לעזור לי, כי ההבנה שלי וההשכלה שלי שואפת לאפס. אני משרד התעשייה – חס וחלילה, אני לא מתיימר להיות במקומך, אבל קבלי אותי לעשר דקות ליועץ שלך – אישה מתכננת את שנת הלימודים תשע"ב והיא אומרת שעד היום היא שלחה את הילד שלה למעון, חצי משרה עבדה וחצי משרה למדה לתואר ואת, משרד התעשייה, הכרת בזה. מה הבעיה לפרסם היום שאותם הקריטריונים חלים בתשע"ב ודבר לא משתנה, אלא אם כן יהיו דברים שהם חריגים? שהיא לומדת פעם בשבוע או אני לא יודע בדיוק מה, אבל שקודם כל את מה שקבעתם היום, למה אתם משנים? אני הרי רוצה לתכנן את שנת הלימודים הבאה.
תמר אלמוג
אדוני, נוהל ועדת חריגים לא כולל רק את סוגיית הלימודים והעבודה אלא מספר פרמטרים נוספים.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. למה את מכניסה אותי לוועדת חריגים? קודם כל תגידי י מה אני עושה היום.
תמר אלמוג
זה משהו שצריך לקרות בשבועיים הקרובים. אנחנו נעלה לאתר את הנוהל ובתוכו יופיע בהגדרה גם הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
מה אני יכול להגיד לאישה?
תמר אלמוג
שיהיה אותו הדבר כמו בתשע"א.
היו"ר משה גפני
רגע, זה חשוב שתגידי את זה לפרוטוקול, אבל לפני כן. זה קריטי. מה אני כוועדה אומר ואת כמשרד, מה את אומרת לאישה הזאת שלומדת שלוש שנים באוניברסיטה למשל או שהיא לומדת לתואר במה שאתם הכרתם כל הזמן והיא עובדת, והיא בתוכנית של שלוש שנים. היא התחילה השנה ואת אמרת לה שאת מסבסדת את הילד שלה שהיום הוא בן שנה, את מסבסדת אותו השנה ואת מכירה בהיקף המשרה הזאת, כולל הלימודים. מה את אומרת לי בשנה הבא? אני ממשיכה אותו הדבר. הילד שלי ממשיך במעון, אני ממשיכה לעבוד ואני ממשיכה ללמוד. הכול אותו הדבר. מה את אומרת לי?
תמר אלמוג
זה לא אמור להשתנות. זה כמו בתשע"א.
היו"ר משה גפני
את יכולה להגיד את זה חיובי?
תמר אלמוג
בתשע"א הוגדר שניתן לחבר לצורך בחינת הזכאות את היקף שעות הלימודים עם היקף שעות העבודה. זה היה מוגדר בתוך נוהל ועדת חריגים. אנחנו אמורים לפרסם לקראת תשע"ב את נוהל ועדת החריגים והוא יכלול את אותו הפרמטר של שילוב עבודה ולימודים ביחד.
היו"ר משה גפני
תראי. פנתה אלי מורה והמורה הזאת לומדת לתואר ואני אמרתי לה שהיו שינויים כי קראתי את המכתב של גברת צרפתי ולא הבנתי את התשובה בסעיף הזה. עכשיו אני מתחיל להבין. נוהל ועדת חריגים. ועדת חריגים זה דבר מפחיד, כי מה זה ועדת חריגים? ועדת חריגים יכולה להחליט כך או להחליט אחרת.


מה אני הולך לומר למורה הזאת, בעקבות מה שאמרת כאן וזה רשום בפרוטוקול, שאם היא לא משנה מהיקף המשרה שלה ומהיקף הלימודים שלה, ובאותו מקום שהיא לומדת בו, היא תמשיך להיות מסובסדת בתשע"ב כמו בתשע"א.
תמר אלמוג
אי אפשר להגיד דבר כזה כי אני לא יודעת מה קרה בינתיים, אם בעלה המשיך לעבוד, אם הוא מרוויח.
היו"ר משה גפני
לא, לא היה שום שינוי.
תמר אלמוג
אני לא יודעת.
רונית תירוש
אם לא היה שום שינוי?
תמר אלמוג
אם לא היה שום שינוי.
היו"ר משה גפני
תמר, אני שואל אתך שאלה ואני מבקש ממך לתת לי תשובה. אני אומר לך למה זה כל כך מפריע לי. אני הולך לתת לה עכשיו תשובה חיובית והיא לא תבחר בי בפריימריס אם יתברר ששיקרתי אותה. לכן אני מבקש תשובה מדויקת. לא השתנה כלום. היא לא התגרשה, הבעל שלה הוא אותו בעל, הוא עובד באותה משרה, הכול אותו הדבר, רק הילד גדל בשנה. הוא היה בן שנה ובשנה הבאה הוא יהיה בעזרת השם בן שנתיים. היא ממשיכה ללמוד אותו הדבר, היא ממשיכה לעבוד אותו הדבר. האם היא תקבל את אותו סבסוד כמו השנה?
תמר אלמוג
התשובה שלי היא שאם לא היה שינוי בהיקף המשרה ובהיקף הלימודים שלה, לא אמור להיות שינוי.
היו"ר משה גפני
אז לא יהיה שינוי.
תמר אלמוג
כן.
היו"ר משה גפני
אז למה את מסתייגת ואומרת לא אמור? למה את לא אומרת חיובי? לא יהיה שינוי. היא תקבל סבסוד רגיל.
תמר אלמוג
אם השתנו פרמטרים אחרים.
היו"ר משה גפני
פרמטרים אחרים לא רלוונטיים. למה את חושבת שהזוג הזה הולך להשתנות? הבעל הוא בחור נחמד, הוא ממשיך לעבוד אותו הדבר.
תמר אלמוג
אי אפשר לדעת. היינו בסרט הזה הרבה פעמים ואי אפשר להתחייב.
היו"ר משה גפני
אתם מסתכלים הרבה בסרטים.
תמר אלמוג
ההתחייבות יכולה להיות שמה שהוכר לה כלימודים ועבודה ביחד בתשע"א, יוכר לה, אם לא היה שינוי, בשנת תשע"ב.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אחרי כן אני רוצה לתת לך עצה פוליטית. בפעם הבאה שאת כותבת מכתב, תכתבי את מה שהיא אמרה עכשיו.


תודה רבה. אני מודה לכם. אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם. בשבוע הבא יש לי פגישה עם המנכ"ל.
רונית תירוש
אם כן, מה הסיכום?
היו"ר משה גפני
מהסעיף הראשון יצאתי מבולבל לגמרי והבלבול הוא שתמר אלמוג אמרה דבר מאוד פשוט. אותה לא מעניין כלום אלא היא רוצה לדעת כמה שעות האם העובדת עובדת. נקודה. משרה מלאה, זה ארבעים שעות, נקודה. אנחנו כולנו סבורים שבתשע"ב לא כולם יהיו באופק חדש ולא כולם יהיו בעוז לתמורה. זה ברור לחלוטין. לאף אחד מאתנו אין צל צלו של ספק. כולנו מתקוממים נגד ההגדרה שיכריחו את המורות העובדות להיות באופק חדש או בעוז לתמורה. אם אני לא רוצה להיות? רק במשטר שהיה אי שם באיזשהו מקום מכריחים עובד לעשות משהו בניגוד לרצונו אבל זה לא נושא הדיון.
רינה אסא
כבר עברנו את זה.
היו"ר משה גפני
מה החלטת? החלטת פריימריס או מועצת גדולי התורה?


דבר שני. התברר במשרד החינוך שגם מי שנמצא באופק חדש, בניגוד להודעה לעיתונות של השר שמחון, אומרת תמר אלמוג שאם היא לא תעבוד ארבעים שעות או אם המעביד שלה –דהיינו, משרד החינוך – לא יכתוב ארבעים שעות, זאת לא משרה מלאה.
עינת וילף
היא רק תעלה מ-24 ל-36.
היו"ר משה גפני
זה ברור בגלל שהיא עובדת 36 שעות. היא יכולה לעבוד גם שמונים שעות.


אומר משרד החינוך שהוא לא יכול לרשום בתלוש דבר שאיננו נכון. אומרת תמר אלמוג שאם לא תכתבי בתלוש את ארבעים השעות, זאת לא תהיה משרה מלאה.


אם כן, יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת היא שלא כולם באופק חדש ומורה עובדת, אם עובדת תיפגע, דבר נוסף הוא שגם אלה שכן יהיו באופק חדש, גם אז זאת לא משרה מלאה, לפי המצב כרגע.
רונית תירוש
שיקרו את המורות?
היו"ר משה גפני
לא. אני בקואליציה. אמרו לי להפסיק עם המנהג הלא יפה שלי שאני מדבר לא יפה וביקשו שהיום אדבר יפה. אז חצי שעה אני מדבר יפה. לגבי שקרים, מה שאני הייתי יכול להגיד – יותר טוב שאני לא אדבר.


אנחנו סיכמנו שהסתדרות המורים, משרד החינוך ומשרד התעשייה ילכו לבדוק את העניין. לכולם התברר שיש כאן בעיה אמיתית שחלקנו ידענו אותה מראש אבל היום ליד השולחן התברר שיש בעיה.


השר שמחון שהוא שר התעשייה ומופקד על העניין יוצא קצת לא אמין.
רונית תירוש
שר החינוך יוצא תמים.
היו"ר משה גפני
לא, שר החינוך לא תמים. תמימות זה לא הצד החזק שלו. בקיצור, בקיצור צריך לבדוק את זה. אנחנו לא אופוזיציה. את ואני בקואליציה ואנחנו מחכים לראות את תוצאות הבדיקה.
רונית תירוש
מה לוח הזמנים?
היו"ר משה גפני
כמה זמן צריך כדי לתת לנו תשובה? בעיקר משרד התעשייה.
מרצדס צרפתי
שבועיים.
היו"ר משה גפני
בסדר. עד יום חמישי הבא תהיה לי תשובה?
תמר אלמוג
בעזרת השם.
רינה אסא
מותר לי להגיד עוד משהו? רק לצורך ההבהרה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
רינה אסא
אני שמחה שאני מתפרצת כל הזמן אבל זה בוער בי. הנושא הזה של אופק חדש, משרד התעשייה לא הציג את זה, יש כבר טבלה שקיימת במשרד התעשייה ומשרד התעשייה כבר עשה התאמות למורות שעובדות על פי אופק חדש. זה לא דבר חדש. לכן אני אומרת שההודעה של השר היא כן משהו חדש ואת זה חייבים להבהיר כי אחרת עם איזו בשורה הוא יוצא כאן? הטבלה הזאת כבר קיימת. את הנושא הזה של עד ה-36 שעות עשינו. יש לי את הטבלה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע כמה את מופיעה בוועדות הכנסת, אבל אני רוצה שתביני על מה מדובר.
רינה אסא
בנושא של המעונות אני מעורבת מההתחלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי טענות ואני מבין אותך. אני לא מסכים אתך אבל אני מבין אותך. מטבע הדברים במשטר דמוקרטי, כשיושבת הסתדרות המורים עם משרד ממשלתי וההחלטות שלו נתונות לפיקוח של הרשות המחוקקת – במקרה הזה ועדת הכספים – מה הפיקוח? הפיקוח הוא שכולם יושבים ליד השולחן ולא בחדרים סגורים ואומרים את המציאות כמות שהיא. אותי לימדו בכולל בו למדתי שמי שמוסמך להגיד איזה סבסוד ולמי נותנים, זאת לא הסתדרות המורים אלא משרד התעשייה. משרד התעשייה נמצא כאן בכבודו ובעצמו. נמצאים כאן האנשים הבכירים ביותר. מנהלת האגף למעונות יום ולמשפחתונים, יועצת המנכ"ל שמייצגת את שרון קדמי שנמצא עכשיו בחוץ לארץ וכשהוא חוזר הוא אומר להיפגש אתי, והיא אומרת: עם כל הכבוד לניירות שלך, הקריטריונים שנקבעים במשרד התעשייה, זה מה שיהיה. בעיניי היא המוסמכת.


אני מבין את המצוקה שלך. את מרגישה שמבחינתך שני השרים, זה הקובע. אבל תגידי לווסרמן – והוא יודע את זה – שהוא צריך להתייעץ אתי לפני שהוא חותם הסכם כי אני אגיד לו מי קובע במדינת ישראל.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25

קוד המקור של הנתונים