ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/06/2011

הקמת ועדת משנה לתחבורה ציבורית בהתאם לסעיף 97כב לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכלכלה

20.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 549
מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני י"ח בסיוון התשע"א (20 ביוני 2011) בשעה 9:15
סדר היום
הקמת ועדת משנה לתחבורה ציבורית בהתאם לסעיף 97כב לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

ישראל אייכלר

דני דנון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הקמת ועדת משנה לתחבורה ציבורית בהתאם לסעיף 97כב לתקנון הכנסת
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. יום שני, י"ח בסיוון התשע"א. על סדר היום הקמת ועדת משנה לתחבורה ציבורית בהתאם לסעיף 97 לתקנון הכנסת. הנושא הזה חשוב מאוד במיוחד היום. התקנון קובע שוועדת הכלכלה תבחר את היושב ראש בישיבה הזאת, ואם יהיו עוד חברים שיהיו מעוניינים להיות בוועדת המשנה אנחנו נשמח מאוד שהם ייכנסו לוועדה הזאת. אני שמשמש מחליף ליושב ראש אשמח להיות גם בוועדת המשנה.
לאה ורון
אתה מצביע על הקמת ועדת המשנה.
היו"ר יצחק וקנין
כן, ודאי. היום אנחנו מקימים את ועדת המשנה.


אני מקדם בברכה את ידידנו נחמן שי. אמרתי שאני לא מתחיל עד שאתה מגיע.
נחמן שי
אני מצטער על האיחור.
יצחק וקנין
זה בסדר, כרגע התחלנו. בכל אופן הודעתי על הקמת ועדת המשנה לתחבורה ציבורית. יש למישהו להגיד משהו על העניין לפני שמצביעים? אין.


אני אצביע על הקמת ועדת המשנה, ואחר כך נבחר את היושב ראש לוועדה.
נחמן שי
מתי מברכים?
היו"ר יצחק וקנין
אחרי שנסיים. מי בעד הקמת ועדת משנה לתחבורה בהתאם לסעיף 97כב לתקנון הכנסת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הקמת ועדת המשנה לתחבורה ציבורית – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הקמת ועדת המשנה לתחבורה ציבורית אושרה.
היו"ר יצחק וקנין
פה אחד הוחלט על הקמת הוועדה.


לפי מה שהונחיתי, אני מציע שידידנו אייכלר יעמוד בראשות ועדת המשנה. גם את זה אני מביא להצבעה. מי בעד ח"כ אייכלר ליושב ראש הוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד למנות את ח"כ ישראל אייכלר לראשות ועדת המשנה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

מינויו של ח"כ ישראל אייכלר לראשות ועדת המשנה אושר.
היו"ר יצחק וקנין
חבר הכנסת אייכלר נבחר לראשות ועדת המשנה פה-אחד.


אני מבין שידידנו דני דנון רוצה להיות חבר בוועדת המשנה.
דני דנון
כן.
היו"ר יצחק וקנין
גם אני רוצה.
ישראל אייכלר
אני גם צריך להיבחר, נכון?
היו"ר יצחק וקנין
לא, זאת הודעה לוועדה.


נחמן, אתה גם רוצה להיות בוועדת המשנה?
נחמן שי
אני מוכן להיות בוועדת המשנה בשמחה. אני מקווה - -
היו"ר יצחק וקנין
יהיה לך זמן.
נחמן שי
אני אשמח להצטרף כי העברנו הצעת חוק, יריב, שלי ואני בנושא של שילוט וכדומה. מצוקת התחבורה הציבורית הלוא היא גדולה. אני מציע שבינתיים נעלה על הרכבת הקלה של ירושלים שנוסעת יפה מאוד.
היו"ר יצחק וקנין
יש בדיוק אחרי כן דיון על הרכבת הקלה.
לאה ורון
מה שאומר שאתה בטח נשאר לישיבת הוועדה הבאה שמתחילה ב-9:30, בהצעת חוק מסילות הברזל שמסדיר מסילות ברזל בכלל, אבל גם את הרכבת הקלה.
נחמן שי
אה, אוקיי.
יצחק וקנין
אני מברך את חבר הכנסת ישראל אייכלר ואת חברי הכנסת. הרבה הצלחה.
ישראל אייכלר
זאת לא משימה פשוטה עניין התחבורה הציבורית, זאת אחת הבעיות הקשות ביותר של האזרח הקטן שלא מגיעה לכותרת; ולא על דרמות גדולות של תאונה או משהו, אלא פשוט על זה שהוא מחכה 20 דקות בגשם או בחום, והוא בן אדם מבוגר, ואין לו שום כלים. לכן הנושא של תחבורה ציבורית הוא מאוד חשוב, ונקווה בעזרת השם שנוכל לעזור לאנשים.
נחמן שי
לציבור רחב מאוד שזקוק לכך. אני לא אומר את זה כיוון שאני רואה פה שנוכחים נציגים של גורמים בתחום התחבורה, ואין לי להם טענות – אני בטוח שגם נתיבים פנויים וגם אמצעים מהירים וגם מחירים סבירים היו משנים את פני החיים בארץ הזאת. זה ברור.
לאה ורון
משרד התחבורה בחר חברה שהתפקיד שלה לפקח על התחבורה הציבורית. אני מציעה לאדוני אולי אפילו להתחיל את הישיבה הראשונה של ועדת המשנה בראשותך בנושא של דוחות של אותה חברה שמפקחת על התחבורה הציבורית, לעמוד מידית על הבעיות שמצוינים בדוחות ולראות מי יכול לשאת בפתרונות. אם אדוני מעוניין אנחנו כבר נתחיל לארגן את הישיבה הזאת.
ישראל אייכלר
כן, כן. זה הדבר הראשון. נשמע מהמפקחים מה קורה.

אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה הרב יצחק וקנין וליושב ראש הוועדה הקבוע כרמל שאמה-הכהן, ולמנהלת הוועדה הגברת לאה ורון, על האמון שניתן בי. גם ליושב ראש הכנסת – אני מניח שגם הוא מעודכן. בעיקר אני מקווה שנוכל לשתף פעולה גם עם אנשים שיושבים פה ואחרים למען האזרח הקטן שעומד בתחנה. זאת המחשבה שיש לי על הנושא הזה.
לאה ורון
יישר כוח.
יצחק וקנין
הרבה הצלחה, ישראל.

תודה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה ב-9:30

קוד המקור של הנתונים