ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/06/2011

בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה, חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
7
ועדת הכנסת

6.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 184

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שני ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011) בשעה 11:45
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה),

התשע"א-2011.


2. בקשת יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת הצעת חוק התאמות וזכויות

לסטודנטית בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (פ/2877/18) של חה"כ רונית תירוש, מהוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט.


3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50) (הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2011 (מ/590), לפני הקריאה הראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

אורי אורבך

ישראל איכלר

זאב אלקין

אופיר אקוניס

ציפי חוטובלי

שלמה מולה

ציון פיניאן
מוזמנים
דיאנה מגנאג'י – ראש מטה שר התקשורת, משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות עקב טיפולי

פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה),

התשע"א-2011
2. בקשת יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת הצעת חוק התאמות וזכויות

לסטודנטית בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (פ/2877/18) של חה"כ

רונית תירוש, מהוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום נושאים 1, 2 שהם בעצם נושא אחד: מדובר בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א -2011 (מ/576); ובקשתו של יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת הצעת חוק התאמות וזכויות לסטודנטית בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (פ/2877/18) של חברת הכנסת רונית תירוש מהוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט.


אני מבין, כפי שכותב לי יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט ששתי ההצעות האלה עוסקות בעניינים שחלקם זהים כפי שמאשרת גם יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. ולאחר הידברות שהייתה בין שני יושבי הראש, כפי שאנחנו תמיד נוהגים לעשות כאן- -
ציפי חוטובלי
- - -
היו"ר יריב לוין
כן, כן, ודאי. לאחר הידברות שנעשתה בין שני יושבי הראש ועל דעת שניהם ובהסכמתם, אני מציע לוועדה להקים ועדה משותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט והוועדה לקידום מעמד האישה לשם דיון בשתי הצעות החוק האלה גם יחד. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט יכהנו אלכס מילר כיושב ראש, רונית תירוש וזבולון אורלב- -
ציפי חוטובלי
זה יהיה רק לגבי הוועדה שלי?
היו"ר יריב לוין
- - - ההרכב.
ציפי חוטובלי
חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי וחברת הכנסת אורית זוארץ.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.


מטעם הוועדה לקידום מעמד האישה יכהנו חברות הכנסת: ציפי חוטובלי, אורית זוארץ ואנסטסיה מיכאלי.
ארבל אסטרחן
מי היו"ר?
היו"ר יריב לוין
היו"ר הוא אלכס מילר, כפי שאמרתי קודם.


אנחנו נקיים הצבעה אחת על הקמת הוועדה המשותפת והעברת החוק הממשלתי (מ/576), ואחר כך הצבעה נוספת על הבקשה להעברת החוק הפרטי. נכון?
ארבל אסטרחן
אפשר גם- - -
היו"ר יריב לוין
מי בעד העברת החוק הממשלתי? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החוק הממשלתי – בעד

נגד – אין

נמנעים – אין

החוק אושר.
היו"ר יריב לוין
פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. מי בעד העברת החוק הפרטי של חברת הכנסת תירוש לדיון באותה ועדה משותפת?

הצבעה

בעד החוק הפרטי – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

החוק הפרטי אושר.
היו"ר יריב לוין
פה אחד – אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר, ואני מברך, חברת הכנסת חוטובלי וחבר הכנסת מילר על ההסכמה המבורכת לחוק שהוא חשוב מאוד.
אברהם מיכאלי
אם חיים כץ היה שומע את זה לא הייתם פה.
3. בקשת המדינה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50) (הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2011 (מ/590), לפני הקריאה הראשונה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא: בקשת המדינה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50) (הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2011 (מ/590), לפני הקריאה הראשונה.


אני מתבקש להזכיר שאני משתדל להימנע מהבאת בקשת פטור. זאת בקשת הפטור הממשלתית הראשונה שמובאת כאן לוועדה במושב הזה, אף על פי שהיו בקשות נוספות, אבל לטעמי לא היה מקום להביא אותן. הבקשה הזאת מובאת לכאן לפניכם גם מחמת המבקש שעושה הרבה דברים טובים וחשובים וצריך יהיה לעזור לו לקדם אותם וגם מחמת הנושא שהוא נושא צרכני ממדרגה ראשונה שחשוב לנסות לסיים אותו עוד במושב הזה, אם הדבר הזה יעלה בידינו.


דיאנה, בבקשה, כמה מילים על מה מדובר.
דיאנה מגנאג'י
אני ראש מטה שר התקשורת. אני מביאה בשם השר בקשה לוועדת הכנסת לקבלת פטור מחובת הנחה להצעת חוק התקשורת הקובעת ביטול קנסות היציאה. לכל שוק בעלי רישיון לשידורי לוויין- -
דוד רותם
זאת הצעת חוק שעשה כחלון – גמרנו.
דיאנה מגנאג'י
לכל שוק התקשורת הרחב הבאנו הצעת חוק שאושרה, וכיום בחברות הרט"ן צרכנים רבים נהנים מביטול קנסות היציאה ומצמצום ניכר בקנסות. צרכן שרוצה להתנתק מחברה יודע בדיוק כמה הוא צריך לשלם; יש נוסחה סדורה שאומרת – 8% כפול מספר החודשים שנותרו לסיום ההתקשרות עם החברה, כפול סכום ממוצע. לכן אנחנו רוצים להלביש את זה גם לשאר הענפים בשוק התקשורת. מכיוון שידוע לנו שבשבוע הבא הכנסת תקיים דיונים רק בהצעות חוק פרטיותו וכן לאור הפניות הרבות שמצטברות בלשכה ולאור הדרישות של צרכנים רבים שמרגישים מרומים אנחנו רוצים להקדים את הדיון ולקדם את סיום הליך החקיקה כמה שיותר מהר.


אני רוצה להוסיף עוד משהו: יש הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אופיר אקוניס, ואם הוא רוצה להציג אותה- -
אופיר אקוניס
אם היושב ראש יתיר לי.
יריב לוין
היושב ראש גם יתיר וגם ימליץ להתחשב בחברי הכנסת שהם הרבה פעמים קטליזטור ליוזמות חשובות ולקדם את ההצעות שלהם, לפחות מצד ההצעות הממשלתיות.
אופיר אקוניס
תודה, אדוני היושב ראש. כפי שהציגה ראש מטה שר התקשורת הגשתי בסוף דצמבר 2010 את ההצעה לביטול קנסות היציאה מ"הוט ו"יס".
דיאנה מגנאג'י
הקדמת אותנו.
אופיר אקוניס
הקדמתי את הממשלה, קלעתי לדעת גדולים. אנחנו סיכמנו, משרד התקשורת ואני, שההצעות הללו מוצמדות. אני לא רואה, משום-מה, את הדבר הזה מוצמד.
זאב אלקין
מי שמחליט על הצמדה זאת מזכירות הכנסת לאחר התייעצות עם הייעוץ המשפטי. כדי לקבוע שיש פה הצמדה אתה צריך להגיש דרכם, לקבל חוות דעת ולעשות - - -
היו"ר יריב לוין
זה צריך לעמוד בקריטריונים לא פשוטים.
דיאנה מגנאג'י
אם הצעת החוק דומה בתכליתה.
זאב אלקין
אם זאת לא תהיה הצמדה, אי אפשר להצמיד.
אופיר אקוניס
אצלי מדובר על ביטול מוחלט של קנסות היציאה, והממשלה מציעה פורמולה של 8%.
דוד רותם
תעביר אותה בטרומית, ואז בוועדה יצרפו.
זאב אלקין
זה משהו אחר, אני מדבר על הצמדה היום. בנוגע להצמדה היום – רק אם הלשכה המשפטית תגיד שזה אותו דבר. בנוסף לזה יש כאן בעיה שהיא בכלל לא רלוונטית לשולחן הזה והשאלה היא מהי העמדה של הממשלה בחוק הפרטי.
אופיר אקוניס
שהיא לא קבעה עדיין.
זאב אלקין
לדעתי, היא עדיין לא קבעה עמדה, וזה אומר שהיא נגד. זאת כבר בעיה אחרת שהיא לא רלוונטית לוועדת הכנסת.
אברהם מיכאלי
איך הוא יכול להיות מוצמד?
אופיר אקוניס
בדיוק.
אברהם מיכאלי
עם כל הקשיים - - - זה לא עוזר לו.
אופיר אקוניס
בדיוק.

- - - אומר את האמת זה בסדר גמור.
דיאנה מגנאג'י
אנחנו הצענו נוסחה מכיוון שנבחנו- -
אופיר אקוניס
אתם הצעתם נוסחה וזה חיכה בוועדת השרים לחקיקה במשך חודש ימים.
היו"ר יריב לוין
אופיר, אולי אנחנו נעלה את זה בישיבת הסיעה.
שלמה מולה
אני רוצה לשאול בעקבות מה שאופיר אמר – מה הבהילות?
דוד רותם
להיטיב עם העם, להוביל את - - - כמה שיותר מהר.
שלמה מולה
אז אם ככה, למה לא ללכת בכלל על החוק של אופיר?
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע.
אופיר אקוניס
מה אתה מציע, אדוני היושב ראש?
היו"ר יריב לוין
המקרים שבהם יש הצדקה לתת פטורים הם לא רבים. במקרה הזה כשמדובר בהצעת חוק צרכנית ובמושב קצר, שיש לנו אינטרס ציבורי להצליח לסיים את החקיקה של החוק הזה עוד במושב הזה, לתחום את החוק לשבוע ואולי לשבועיים פירושו יהיה שלא יצליחו לסיים אותו.
אופיר אקוניס
זה ברור.
היו"ר יריב לוין
לכן אני בעד.
אופיר אקוניס
גם אני בעד. אבל איך מצמידים את זה, ארבל? איך עושים את ההצמדה הזאת?
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני עובר להצבעה. מי בעד בקשת הפטור? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד בקשת הפטור – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת הפטור אושרה.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר, תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:55.

קוד המקור של הנתונים