ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/06/2011

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35) (רכב בשווי נמוך), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
23
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
06/06/2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 488
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ד' בסיון התשע"א (06 ביוני 2011), שעה 13:00
סדר היום
1. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35) (רכב בשווי נמוך), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: >
חיים כץ – היו"ר
אמנון כהן

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
>
דב בארי


- רכז בטל"א ורווחה באג"ת, משרד האוצר

חנן פוטרמן

- מתמחה, המוסד לביטוח לאומי
דניאל גוטליב

- סמנכ"ל מחקר ותכנון, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרית דמרי

- המוסד לביטוח לאומי

אדהם חאסקיה

- עורך דין, משרד המשפטים

קרן שמש

- מנהלת, איתך - משפטניות למען הצדק החברתי

עירית גוטמן

- פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים

שרה זילברשטיין היפש
- ראש תחום פניות ציבור, המשרד לאזרחים ותיקים
ייעוץ משפטי
שמרית שקד

עמית קנובלר - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
יפה קרינצה
1. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35) (רכב בשווי נמוך), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום שני בשבוע, ד' בסיוון, 6 ביוני 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 35) (רכב בשווי נמוך), השת"ע-2010, של חבר הכנסת אמנון כהן, שלי יחימוביץ, אברהם מיכאלי, דוד רותם, חיים אמסלם וחבר הכנסת יצחק וקנין. פרוטוקול מס' 488.

לפני שנתחיל את הדיונים אני רוצה לברך את מנכ"לית הוועדה, שחוגגת היום את יום הולדתה ה-46. מגיע לה מזל טוב ושתזכה לראות הרבה נחת מהילדים והנכדים, שאני לא ארגיז אותה בעבודתי ושהבריאות תהיה בביתה ויהיו לה הרבה-הרבה סיבות לחייך.
קריאות
אמן. מזל טוב.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים ישירות אליך, אדוני.
אמנון כהן
אתה יכול לברך אותי ביום הולדת, כי נולדתי ב-ו' סיוון וזה השבוע. בשבועות.
היו"ר חיים כץ
אני לא נותן לך למפרע...
אמנון כהן
מזל טוב, מנכ"לית הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים אליך. מה יש לך להגיד? הצעת החוק הזו הייתה צריכה לעבור תיאום, נכון?
אמנון כהן
כן, אדוני היושב ראש. החוק הזה כבר נידון בוועדה הזאת, בטרום דיונים בוועדה. החוק הוגש ביולי 2009, אנחנו שנתיים מתדיינים, מחפשים את התיאומים. באמת ישבתי פעמים רבות עם הצוות הנפלא של הביטוח הלאומי, וגם עם מנכ"לית הביטוח הלאומי - -
היו"ר חיים כץ
הנפלאה.
אמנון כהן
הנפלאה, וגם עם הסמנכ"ל דידי גוטליב ועם האנשים שעובדים בתוך המוסד, אורנה והיועצת המשפטית שרית. דרך אגב, גם האוצר היה שותף לרוב הדיונים. כל הזמן, אדוני היושב ראש, חיפשנו נוסחה מתאימה.

על מה מדובר בסך הכול? מדובר בחוק שקובע שמי שיש לו רכב לא זכאי להבטחת הכנסה. את זה החוק הראשי קובע. מה רצינו? HA אנשים, שבתקופה מסוימת הם עובדים בשכר פחוּת וכתוצאה מהשכר הפחות הם מקבלים השלמה כהבטחת הכנסה. האנשים האלה גם ככה נמצאים בחוליה - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה שכר פחות?
אמנון כהן
פחות משכר מינימום, הרבה פחות משכר מינימום.
היו"ר חיים כץ
חייב לקבל השלמת הכנסה, בלי שום קשר אם יש לו אוטו או אין לו אוטו.
אמנון כהן
לא פה הבעיה, אדוני היושב ראש. אותם אנשים, שהם קשי יום גם ככה, שנמצאים בפריפריה בעיקר, החוליה הכי חלשה בחברה הישראלית, היום קובע החוק שהם יכולים שיהיה להם רכב עם נפח מנוע 1300.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה אתה מדבר. מה נוגע שכר נמוך והשלמת הכנסה לרכב?
אמנון כהן
יש בחוק שאותו אדם, שמקבל פחות משכר מינימום וכתוצאה מכך הוא מקבל הבטחת הכנסה, יש לו הגדרות.
היו"ר חיים כץ
השלמת הכנסה.
אמנון כהן
השלמת הכנסה. יש לו הגדרות. ודאי שהוא לא יכול לקנות רכב יוקרתי, גם אני לא מסכים. החוק מגדיר מה הוא כן יכול לקנות. אחד כזה, שנמצא בהגדרה הזאת, יכול לקנות רכב בנפח מנוע שלא יעלה על 1300 וישן מבחינת מודל, בן שבע שנים. אופציה ב': נפח מנוע 1600 והמודל לא יהיה יותר חדש מ-12 שנים. זאת אומרת, שזה רכב מזהם אוויר, שהיום במשרד התחבורה רוצים שיביאו את הרכבים האלה, ישר לשבור אותם ואפילו מקבלים זיכוי. ראיתי סטטיסטיקה שהשנה נכנסו 100,000 רכבים חדשים. אז לא אמרתי רכב חדש, אמרתי שלא נגביל בנפח.
היו"ר חיים כץ
ממי הוא לא מקבל הבטחת הכנסה? אני לא מבין.
אמנון כהן
תן לי להסביר עד הסוף ותבין. אמרנו שאנחנו לא רוצים לפגוע בהגדרה הזאת. ההגדרה קיימת, אנחנו רק נרצה רק לשנות את ההגדרה של מכונית בנפח מנוע 1300 עד שבע שנים ונפח מנוע של 1600 עד 12 שנים. אמרנו שזה כבר ישן, רצינו שההגדרה תהיה ששווי הרכב לא יעלה על 30,000 שקלים. זה כל הסיפור.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין מה אתה מדבר. תסבירו. בבקשה.
קרן שמש
אני מנהלת את עמותת "אתך", זו עמותה שכבר ב-2005 הגישה עתירה - - -
היו"ר חיים כץ
ואת יודעת להסביר לי את מה שאני לא מבין?
קרן שמש
אנחנו מטפלות במאות נשים שזאת הבעיה שלהן – הבטחת הכנסה ושימוש ברכב. הבעיה היא שיש גורמים ששוללים הבטחת הכנסה. אחד הדברים ששוללים זה שימוש או בעלות על רכב. היה תיקון לכלל הזה. מי מקבל הבטחת הכנסה? יש אנשים שבכלל לא עובדים ומקבלים הבטחת הכנסה ויש אנשים שעובדים, אבל עובדים ברמות שכר נמוכות ומקבלים הבטחת הכנסה. היה תיקון לחקיקה הזאת בשעתו, כפי שחבר הכנסת כהן אמר.
היו"ר חיים כץ
אני עדיין לא מבין. אני עובד במפעל, מרוויח 3,900 שקל - שכר המינימום ביולי עלה ל-4,100. אני מקבל השלמת הכנסה מהמעסיק 200 שקל.
שמרית שקד
לא מהמעסיק, מהמדינה.
אמנון כהן
ביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
אתה הזכרת את המילים ביטוח לאומי? לא הזכרת כלום. אני אומר לך שאני לא מבין ואתה אומר שאבין, והיא כבר קפצה. בוא תסביר.
אמנון כהן
מי שמוגדר כמקבל הבטחת הכנסה זה מי שמקבל הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי, לא מהמעסיק.
היו"ר חיים כץ
בוא נתחיל להבין. מי שעובד במדינת ישראל ולא מרוויח שכר מינימום, יש לו השלמה מהמעסיק לשכר מינימום.
אמנון כהן
החוק שלי לא מדבר עליו.
היו"ר חיים כץ
כל אחד שעובד ויש לו פחות משכר מינימום, יש לו השלמה לשכר מינימום. אז אין פחות משכר מינימום, הוא מתחיל משכר מינימום. נתחיל בזה.
קרן שמש
תלוי באחוז המשרה.
היו"ר חיים כץ
אם הוא עובד במשרה חלקית אז יש לו חלקיות משרה והוא מרוויח את החלק היחסי של שכר המינימום. אז אין פחות משכר מינימום. בואו נשים דברים במקומם.
אמנון כהן
אבל עדיין נמצא בהגדרה של השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי עצמו.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אתה בא ואומר שהוא מרוויח שכר מינימום, יחד עם זה יש לו 17 ילדים והוא נמצא בהגדרה של הביטוח הלאומי כמקבל הבטחת הכנסה.
אמנון כהן
יפה. רק לגבי אותם אנשים, שאנחנו רצינו - -
היו"ר חיים כץ
- - שביטוח לאומי מכיר בהם כבעלי זכות להבטחת הכנסה, למרות שהם עובדים ומרוויחים שכר מינימום. יש להם מגבלות. שתי המגבלות שאנחנו מדברים עליהן: הוא לא יהיה זכאי אם יש לו אוטו.
אמנון כהן
היום יש חריגים, שכבר הכירו בהם שהם יכולים להחזיק אוטו, ומגדירים איזה סוג אוטו, כמו שציינתי.
אורלי לוי-אבקסיס
ההוצאות עליהם מאוד גדולות.
היו"ר חיים כץ
שניה, תני להבין.
אמנון כהן
אז אומרים שהם כרגע חריגים ומגדירים איזה אוטו יכולים להחזיק: או עם נפח מנוע של 1300 והוא יהיה לפחות שבע שנים על הכביש, או נפח מנוע של 1600 סמ"ק, אבל יהיה 12 שנים על הכביש. זה אוטו שכל יומיים צריך להכניס למוסך לתקן,
אורלי לוי-אבקסיס
הוא יוציא את הבטחת ההכנסה על התיקונים של האוטו.
אמנון כהן
אז אני אומר שאין היגיון להגביל בשנים או בנפח מנוע. אמרתי שנלך לכיוון שיגביל את שווי הרכב ל-30,000 שקל. אני לא רוצה BMW, אני לא רוצה מרצדס. אז אדם יכול לפי הצרכים שלו, משהו בשווי של 30,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
ומה הביטוח הלאומי אומר?
אמנון כהן
זו הצעת החוק הראשונית שהייתה. אני חבר קואליציה, אדוני היושב ראש, כמוך, אז אמרנו שנתאם – יושב פה בארי מהאוצר. האמת? אין מצב שיתנגדו, הם פשוט רצו לתאם אתנו. מי שמתנגד באמת זה לא האוצר, זה הביטוח הלאומי. אולי יש להם היגיון, אני לא מבין את ההיגיון. אני שנתיים בהתדיינות. שנתיים.
היו"ר חיים כץ
תן לנסות לקדם. יש עוד שלוש דקות לסיום הישיבה ועוד לא הגעת אפילו לתחילת הדיון.
אמנון כהן
אם אתה לא מבין, אסביר עוד פעם.
היו"ר חיים כץ
בסדר, רק שהזמן של הישיבה לא ייגמר. תמשיך.
אמנון כהן
אתה רוצה, תנעל את הישיבה.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה, אני רוצה לקדם את החוק.
אמנון כהן
אם אתה רוצה לקדם את החוק אז בוא נשמע. לוקח זמן עד שמבינים, לא? במהלך הדיונים הועלו, גם על-ידי הגופים והיו גם פניות שאנחנו קיבלנו, לתקן עוד כמה דברים בדרך. בהתחלה הייתה הסכמה של המוסד לביטוח לאומי, ודברים טובים שחלקם הועלו על-ידם. תיאמנו, ובהתחלה אמרו בסדר, עכשיו, בגלל שאנחנו לא מגיעים להסדר, גם את זה הם לא רוצים.
אורלי לוי-אבקסיס
כמו מה?
אמנון כהן
הם יסבירו יותר טוב, אבל זה כתוב לי פה.
היו"ר חיים כץ
יש הסכמה על הרכב?
אמנון כהן
לא.
היו"ר חיים כץ
אז עזוב, אחד אחד. כל דבר בעיתו.
אמנון כהן
טוב, בוא נלך על הרכב. בבקשה.
היו"ר חיים כץ
נציג האוצר, יש לך הסכמה על רכב?
דב בארי
כפי שאמר חבר הכנסת אמנון כהן, המציע, הצעת החוק הזאת נידונה כבר מספר פעמים, גם נידונה בפורום מצומצם של אנשי המקצוע מול המציעים.
היו"ר חיים כץ
מול כל המציעים זה לא יכול להיות פורום מצומצם.
דב בארי
שני המציעים העיקריים, חבר הכנסת אמנון כהן וחברת הכנסת שלי יחימוביץ. באופן כללי, אני חושב שראוי לציין שכאשר החוק הזה תוקן בצורה המקורית שלו לפני מספר שנים היה ניסיון להחיל את החוק כפי שחבר הכנסת אמנון כהן מציע, לקבוע שווי מחירון של הרכב. בסופו של דבר ההצעה הזאת ירדה מן הפרק כי היא פשוט לא הייתה פרקטית. זאת אומרת, היו מתחילים ויכוחים איזה מחירון, יש לו פגיעה בשסי, אין לו פגיעה בשסי. זה לא קרה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים אתך" היום אתם מסכימים לשווי רכב? גם את המחירון אתה תקבע.
דב בארי
כרגע אנחנו נותנים את ההסכמה שלנו למה שוועדת השרים לענייני חקיקה קבעה. ועדת השרים לענייני חקיקה קבעה דבר מאוד פשוט. היא נתנה את התמיכה שלה בהצעת החוק הזו לקריאה טרומית, ואחרי זה בכפוף לתיאום ההליכים עם משרד האוצר והביטוח הלאומי. לנו, כמשרד האוצר, כמו גם לביטוח לאומי, מאוד קשה לנתק את התיקון הזה מתיקון נוסף, מאוד גדול, שהביטוח הלאומי מבצע בימים אלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מדברים עכשיו על הרכב.
דב בארי
אני מגיע לזה. לכן, כל עוד התיקון הזה לא בא עם התיקון הכללי, מה שהביטוח הלאומי מציעים, אנחנו נתנגד להצעת החוק.
אורלי לוי-אבקסיס
אתם לא קשורים לוועדת השרים לענייני חקיקה?
דב בארי
אני רק אגיד שני משפטים. מעבר לזה, אני צריך לציין שככל שמוחלט להמשיך את התיקון כפי שהוא, זה נוסח אחר וצריך להחזיר אותו לוועדת השרים לענייני חקיקה אם רוצים לקבל את תמיכת הממשלה בנושא. מעבר לזה, אני צריך לציין בסוף שהצעת החוק הזאת היא תקציבית. לקריאה ראשונה הגשתי חוות דעת לעניין התקציבי, אם יש צורך אגיש שוב את העניין הזה.
היו"ר חיים כץ
יש לי אליך שאלה. בוא נגיד שהסכמנו לקטע ב', של הביטוח הלאומי. איזה שווי רכב אתם מסכימים?
אורלי לוי-אבקסיס
אני לא בטוחה שהם מסכימים למשהו. זה תרגיל של האוצר לעצור חוקים שעברו בוועדת השרים לחקיקה.
היו"ר חיים כץ
את עובדת אתם?
אורלי לוי-אבקסיס
לי הם עשו את זה השבוע והעלו בחזרה הצעת חוק לוועדת השרים לענייני חקיקה. הגעתי לאיזשהו הסדר.
היו"ר חיים כץ
אבל את עובדת אתם? תני להוביל מהלך. הסכמנו חלק ב', מה שביקשתם הסכמנו. מה אתם נותנים ברכב, איזה שווי? אתם לא יודעים?
דב בארי
אני חושב שהשאלה הזו כרגע לא רלוונטית.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול למשוך חזרה, לא קרה כלום. אני רוצה להבין איפה חי אתכם. הסכמנו לחלק ב', שזה מאוד חשוב; איזה שווי רכב אתה נותן בחלק א'?
דב בארי
אני לא שולף מהמותן.
היו"ר חיים כץ
תודיע לוועדה?
דב בארי
אחזור על מה שאמרתי, כי אני לא רוצה שזה ישתמע לשני פנים.
היו"ר חיים כץ
אל תחזור על מה שאמרת. מה שאמרת היה ברור ונהיר, אתה לא צריך לחזור וזה גם רשום בפרוטוקול וזה גם מוקלט. אתה צריך לחשוב? זכותך. אתה רוצה שנעשה הפסקה של שעה עכשיו ותחשוב? אתה רוצה שנקבע דיון לשבוע הבא? אין בעיה. לצורך העניין, הסכמנו לחלק ב'; איזה שווי רכב אתם מסכימים? אתה רוצה חמש דקות הפסקה כדי שתצא להתייעץ? מה שאתה רוצה, אבל תענה למה שאני רוצה. אני מבקש לדעת, אם הסכמנו לחלק ב', כמה שווה לכם לשלם בשווי רכישת רכב עבור חלק ב'.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, זה היה לפני שנתיים. השווי כבר השתנה.
היו"ר חיים כץ
עוד לא שווה להם שקל.
אמנון כהן
עכשיו כבר צריך 40,000.
היו"ר חיים כץ
עזוב, אולי הם רוצים לתת לך 60,000? תן להם לדבר. אתה יודע להגיד לנו?
דב בארי
אני לא יודע להגיד, אבל אני כן יודע שני דברים. אחד, כמו שאמרנו, יש פה תיקון רגיש ולכן, כל עוד זה לא בא בחבילה אחת שהמוסד לביטוח לאומי מגבש אלו, לא אתן את ההסכמה שלי לתיקון הזה. דבר שני, צריך לזכור שהיה הליך בבית המשפט כנגד תיקון החוק.
אמנון כהן
איזה חוק?
דב בארי
כנגד החזקת הרכב. אני חושב שכל שינוי, כפי שהוא מוצע כרגע - - -
אורלי לוי-אבקסיס
אבל עוד לא עבר החוק.
דב בארי
לא החוק, לגבי התיקון - - -
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה רבה. חבר הכנסת אמנון כהן, אתה צריך לקבל החלטה. הם ימשכו אותך גם עוד 200 שנה. גם אם תיתן להם את כל מה שהם ביקשו בסעיף ב', פלוס בונבוניירה ופרחים, הם לא ייתנו לך שום דבר. עכשיו נשאלת השאלה: אתה תבקש ממני לקדם את החוק, הוא יעשה תקציבי. אם אתה יודע להביא רוב של 50 - דפוק לו על הראש; אם לא – עד שלא תתאם אין תוחלת ואין תועלת בזמן שאנחנו משחיתים פה. אני יכול לעשות כל יום דיון, אבל הוועדה הזאת מטרתה לעזור לאנשים וגם אתה רוצה לעזור לאנשים. שמעת מה שהוא אמר. הוא אמר: אתם משחיתים את זמנכם, לא אתן לכם כלום. גם אם תיתנו לי את חלק ב' אני עוד לא יודע מה אני מוכן לשלם לכם. זה מה שהוא אמר. עכשיו אתה תקבל את ההחלטה שלך ואני אעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה שנעביר את זה היום בוועדה לפי איך שאתה רוצה, כהכנה לקריאה שניה ושלישית ולהביא למליאה? הם ידפקו לך את זה במליאה, תצטרך רוב של 50. תעשה מה שאתה חושב.
אמנון כהן
אני כבר שנתיים מתדיין והם כל הזמן מספרים על איזשהו חוק גדול, שזה ישולב בו. ראיתי את החוק, וכל פעם אומרים: אוטוטו חותמים. זה כבר שנתיים. אמרתי להם שאם עד תחילת המושב לא יהיה, אני אביא את זה. אמרתי ועשיתי. אני תיאמתי אתם, זה לא שלא תיאמתי ופתאום ברחתי להם. אנחנו יחד צעד-צעד. אדוני היושב ראש, אם אני כבר הולך לצעד הזה, אני מבקש להחיל לתוך החוק הזה גם תיקונים נוספים לטובת האזרח, זה מה שמתבקש. ואז תן לי להילחם על כל המכלול. אני הולך על 55 - - -
אורלי לוי-אבקסיס
יש לך אפשרות נוספת – לגבש רוב בוועדת השרים לגבי המנגנון או לגבי סעיף מסוים ולהפיל את זה על הראש שלהם, לבזות אותם, כי זה תרגילים שלהם. אני אומרת לך, זו קטסטרופה - - -
אמנון כהן
הם היו בסדר מבחינה זו שוועדת השרים אישרה, בתיאום. אבל התיאום כבר שנתיים, אני חושב שזה מעבר לפרופורציה. אז בואו נעביר את כל החוק.
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו ניגע רק בקטע הזה, לא דברים נוספים.
אמנון כהן
זה דברים חשובים.
היו"ר חיים כץ
כל דבר חשוב. מאחר שאתה נציג ש"ס, ואני בא לפעמים בהרבה מאוד דברים חשובים, ואתם חברים בקואליציה, מה שאני בא לקראתך עכשיו, אם היית אתה היושב ראש – לא היית עושה.
אמנון כהן
הייתי עושה.
היו"ר חיים כץ
לא היית עושה.
אמנון כהן
מה?
היו"ר חיים כץ
להעביר בניגוד להחלטת הממשלה. לא היית עושה.
אמנון כהן
אבל תן לי להתמודד אחר כך במליאה. זה בסדר.
היו"ר חיים כץ
אבל כיושב ראש לא היית עושה. היית יושב ראש ואני באתי בחוקים, זה היה לא מזמן. יחד עם זה, אני אומר לך שבהצעת החוק הזו אני לא מתרחב. בקטע הזה אני מוכן ללכת, ושיגישו הסתייגויות ויגידו שזה תקציבי ואני אאשר לך את זה, כי הם לא רציניים ואני לא אתן להם לפגוע בך. אבל אתה תלך במסלול של הצעת החוק, לא מעבר לה.
אמנון כהן
אני רוצה להכניס עוד כמה דברים.
היו"ר חיים כץ
לא, אני לא אתן לך להכניס עוד כמה דברים. במסגרת הסיכומים – תפסת מרובה לא תפסת. אתה רוצה לשקול עם עצמך?
אמנון כהן
לא, שקלתי כבר. אני רק מבקש שנצביע היום, אבל אני רוצה לתאם עם הוועדה מתי להעלות לוועדה, אחרי שיהיה לי את הרוב של חברי הכנסת. את מניחה, גברתי היועצת המשפטית, אבל לא מעלים את זה כל עוד לא אתאם את זה עם השרים, עם חברי הכנסת, עם יושב ראש הכנסת.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז.
אורלי לוי-אבקסיס
זה עלול להביא למשבר קואליציוני.
אמנון כהן
זה לא יביא, עם בארי אני אסתדר. נצביע על זה עכשיו.
היו"ר חיים כץ
כן. נעבור להקראה.
שמרית שקד
"בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בסעיף 9א(ג) – (3) בפסקה (6), מקום הסיפא "החל במילים" יתקיים אחד מאלה:"
היו"ר חיים כץ
את זה אנחנו צריכים לפצל?
שמרית שקד
אנחנו לא צריכים לפצל. התיקונים האלה לא עברו קריאה ראשונה, למרות שהמוסד לביטוח לאומי הציע אותם לפני הדיון בקריאה ראשונה, אבל בסוף הוא לא הכניס את זה לחוברת בקריאה הראשונה ולכן אין צורך לפצל.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו מקריאים את החוק של הקריאה הראשונה.
אמנון כהן
מה שהיה בקריאה הטרומית.
שמרית שקד
התיקונים האלה פוקעים.
אמנון כהן
חבל, תכניס. תן לי להילחם על הכול.
היו"ר חיים כץ
לא, לא. יגידו נושא חדש וימשכו לך הכול.
אמנון כהן
זה לא נושא חדש.
שמרית שקד
זה לא נושא חדש, בגלל שלפני הדיון בוועדה הם אמרו שזה לא יהיה נושא חדש.
אמנון כהן
תן לי להעביר הכול יחד, חיים. תאמין לי, זה דברים ממש ברומו של עולם, של אנשים שממש זקוקים.
אורלי לוי-אבקסיס
מה הדברים הנוספים?
אמנון כהן
יש פה ממש דברים שצריך לתקן כי פה מדובר במשפחות הכי קשות. אנשים נכים, שלא יכולים להסיע אותם. אדוני היושב ראש, זה לא נושא חדש בכלל. זה לטובת נכים, לטובת אוכלוסיות חלשות. אבא ואמא יכולים להסיע נכה ואח לא יכול להסיע. אנחנו עושים תיקון קטן.
היו"ר חיים כץ
אבל זה כולל תיקונים שהביטוח הלאומי יכול למשוך? הביטוח הלאומי יכול למשוך את התיקונים שלו?
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, אני מסכים. אם הם ירצו למשוך, שימשכו. אבל אני רוצה להכניס את זה.
שמרית שקד
ההצעה לא שלהם.
אמנון כהן
הצעה שלנו. קיבלתי את זה מהציבור, זה לטובת הנכים, אדוני היושב ראש.
היו"ר חיים כץ
עם התיקונים. תעברי תיקון-תיקון.
שמרית שקד
"חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בסעיף 9א(ג) – (1) בפסקה (2), אחרי "הורהו של התובע" יבוא "או שהוא אחיו של התובע המתגורר עמו".

דיברנו על שזה שבאופן כללי שימוש ברכב או בעלות על רכב שוללים זכאות להבטחת הכנסה, ויש מספר חריגים שבהם בכל זאת השימוש ברכב או בעלות על רכב לא ישללו הבטחת הכנסה. החריג הראשון, שהרגע הקראנו: אם הרכב משמש את התובע או את בן משפחתו לקבל טיפול רפואי, אז השימוש ברכב לא ישלול הזכאות. היום מדובר על בן משפחה של התובע. כלומר, מי שנזקק לטיפול רפואי, שבן הזוג שלו, בנו, בתו או הורהו יוכלו להסיעו. המוסד לביטוח לאומי בזמנו הציע להחיל גם על אחיו של התובע שמתגורר עמו, שנזקק לטיפול רפואי והתובע מסיע אותו.

"(2) בפסקה (3), בסופה יבוא "וכן תובע שהוא מורשה נהיגה, כהגדרתו בהסכם בדבר גמלת ניידות לי הוראות סעיף 9 לחוק הביטוח, של נכה כאמור".

בחריג הזה מדובר על תובע או בן זוג או ילד שלו, שזקוק להסעה משום שהוא נכה ברגליו. המוסד לביטוח לאומי הציע להחיל הוראה זו גם על תובע, שהוא משמש מורשה נהיגה עבור אדם אחר שהוא נכה ברגליים ולפי ההסכם בדבר גמלת ניידות הוא משמש לו מורשה נהיגה.
אמנון כהן
הוא מורשה להסיע אותו, כי אין אף אחד אחר.
שמרית שקד
אז אותו תובע, שתובע הבטחת הכנסה, מסיע בן-אדם אחר.
אורלי לוי-אבקסיס
הרכב בכלל לא שלו.
אמנון כהן
הוא נותן לו שירות, כי אין אף אחד שיסיע אותו, מסכן. יש פיזיותרפיה או משהו אחר לעשות, ואף אחד לא יכול להסיע אותו.
שמרית שקד
"(3) בפסקה (6), במקום הסיפא החלק במילים "מתקיים אחד מאלה" יבוא "מתקיימים שני אלה" – כאן מדובר כבר על הנושא של הרכב.


"(א) שוויו של הרכב אינו עולה על 30,000 שקלים חדשים; שווי הרכב ייקבע על פי דגם הרכב ושנת ייצורו, ולא יובאו בחשבון לעניין זה נתונים הנוגעים לרכב מסוים; קביעה כאמור תהיה בהתאם למחירון שיפרסם המוסד לביטוח לאומי" וחבר הכנסת אמנון כהן ביקש ממני: "ולמחירון רכב המקובל בשוק".
היו"ר חיים כץ
את צריכה למחוק את המילים "מחירון שיפרסם הביטוח הלאומי" כי אם הם מתנגדים, אז איזה מחירון?
אמנון כהן
הם ביקשו ככה, זה מתואם.
היו"ר חיים כץ
עכשיו זה כבר לא מתואם. אם אתה מעלה את זה, זה כבר לא מתואם.
אמנון כהן
טוב, תתקדם.
היו"ר חיים כץ
תמחקי: "מחירון שיפרסם הביטוח הלאומי".
שמרית שקד
מחירון מוסכם.
היו"ר חיים כץ
איזה מחירון יש במדינת ישראל? יצחק לוי.
שמרית שקד
לא כותבים בחוק יצחק לוי. המוסד יפרסם משהו - - -
היו"ר חיים כץ
הוא לא יפרסם. הוא יקח לשנה לפרסם.
שרית דמרי
כפי שציין נציג האוצר, אנחנו מתנגדים כרגע לתיקון מאחר שאנחנו מבקשים להעלות תיקון כללי בנושא נכסים. יש עבודה שנעשית בביטוח הלאומי, גם ביחס לנכסים פיננסיים, גם ביחס לנכסי מקרקעין ונעשתה עבודה גם ביחס לרכבים. ואכן, כמו שציין חבר הכנסת כהן, ישבו אתנו גם מינהל המחקר וכבר יש לנו נוסחה לצורך מחירון. זה קיים, זה לא משהו שאנחנו מנסים סתם לעכב. יש עבודה, נעשתה עבודה, היא הוצגה.
היו"ר חיים כץ
את יודעת ממתי החוק?
שרית דמרי
אני יודעת ממתי החוק.
היו"ר חיים כץ
אם אשמע לכם, למה שאתם אומרים ולקצב העבודה שלכם אז אני בוודאות כבר לא אהיה בתפקיד הזה.
אמנון כהן
תהיה שר.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע אם אהיה שר או לא אהיה בכנסת בכלל. ואת תעלי כבר בתפקיד בביטוח הלאומי, תעלי כיתה, ואתם תמשיכו לעבוד למה אתם לא רוצים לגמור את העבודה שלכם. אתם כל הזמן עובדים.
שרית דמרי
אין שום דרך שהביטוח הלאומי, מבחינת היישום – ואמרנו את זה גם בוועדת השרים – יוכל לעבוד על פי מחירון, שהוא מחירון לוי יצחק או כל מחירון אחר. אלה מחירונים סובייקטיביים.
אמנון כהן
יש לכם מחירון?
שרית דמרי
יש מחירון שאנחנו הכנו, אבל שוב - - -
היו"ר חיים כץ
אתם תפרסמו אותו?
שרית דמרי
נפרסם אותו. עמדת מינהלת המוסד כרגע, שהתיקון הזה צריך להיות חלק מתיקון כללי בנושא נכסים ולכן אנחנו כרגע מתנגדים. יש מחירון, יושב כאן סמנכ"ל לצידנו והוא יכול להסביר את מה שאנחנו מבקשים להציע, אבל כרגע אנחנו מתנגדים להצעה באופן כללי.
אורלי לוי-אבקסיס
זה לא היה רעיון שלכם להוסיף את התיקונים האלו?
שרית דמרי
זה היה במסגרת תיקון כללי. כרגע אנחנו מתנגדים כי זה לא נעשה במסגרת תיקון כללי. אם זה יהיה במסגרת תיקון שהוא בכל הנושא של נכסים – אז נסכים.

מחירון פרטי, אני שוב מבקש להדגיש, זה משהו שבלתי אפשרי שנעמוד בזה. הוא מבוסס על פרמטרים סובייקטיביים. אנחנו נידרש בכל עניין ועניין ללכת דיונים עם תובעי גמלת הבטחת הכנסה.
אורלי לוי-אבקסיס
אתם מבינים שהעניין של הרכב זה ההבדל בין למצוא מקום עבודה לבין לא, בעיקר אלה שנמצאים בפריפריה, בעיקר לאלה שהרכב משרת אותם בשביל למצוא את מקום העבודה ויש גם ילדים להסיע, זה האפשרות להיות זמין להיכנס לשוק העבודה. בעצם זה שאתם תוקעים את הסיפור הזה אתם מתעללים באלה שיש להם גם ככה חסמים אובייקטיביים להיכנס לשוק העבודה. מה אתם עושים פה? מעבר לזה אתם גם לוקחים מהם קצבאות כאלו ואחרות, ואני יודעת את זה ממקרים אחרים שאני מטפלת בהם. מדובר ברכב שההוצאות עליו הן הרבה פעמים לא פחות מכל דבר אחר. במקום להקל עליהם על מנת שיוכלו להיכנס לשוק העבודה אתם מתייחסים אליהם קודם כול כאל עבריינים, כאל מישהו שמחביא מכם נכסים. על מה אנחנו מדברים? על רכב שכמה שווה? תזדרזו עם זה. לכם יש זמן – אני בטוחה שלך יש את היכולת גם להרים את הראש מעל המים, גם למצוא מקום עבודה, אם לא בביטוח הלאומי אז במקום אחר. אבל אנחנו מדברים על אנשים שבדרך כלל מכניסים שכר מינימום, אנשים שצריכים להחזיק איזה רכב מעפן – ותסלחו לי על הביטוי ועל הסגנון הזה, כי לא נעים לי אבל הדברים האלה מוציאים אותי לפעמים משלוותי – הם גם צריכים להחזיק משפחה, להחזיק ילדים, צריכים להתנייד איכשהו. התחבורה הציבורית היא לא מי יודע מה, לפעמים העלות של התחבורה הציבורית עולה - - -
אמנון כהן
היא גם לא מגיעה לאזורים האלה. אנחנו מדברים על הפריפריה, אין בכלל תחבורה ציבורית.
היו"ר חיים כץ
מה את רוצה מהם?
אורלי לוי-אבקסיס
הם תוקעים את החוק. השיטה של המשרדים האלו לתקוע חוקים שעברו בוועדת השרים לענייני חקיקה זה להגיד: בתיאום, ואז לא להגיע לתיאום.
היו"ר חיים כץ
למה את מרביצה לשומר? הם קיבלו הוראות.
אורלי לוי-אבקסיס
צודק. לא אלייך, אני מתכוונת לאסתר דומיניסיני או שנמצא מעלייך.
היו"ר חיים כץ
הם קיבלו הוראות, היא צריכה לעשות את העבודה שלה. היא עורכת דין, היא במשחק סימולציה עכשיו. היא קיבלה הוראה כזאת, היא באה לפה וצריכה להביא תוצאות.
אורלי לוי-אבקסיס
אני יודעת, אבל כשאני אומרת אני מקווה שתעבירי הלאה.
היו"ר חיים כץ
יש פקידים באוצר, אני לא רוצה להגיד בחדר הזה או לא, שבקושי מגיעים לשכר מינימום.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל יש להם אופק תעסוקתי. למה? כי ברגע שהם יוצאים ממשרד האוצר הם יתקבלו בשוק הפרטי במשכורות ענק.
אמנון כהן
יש אופציה. בשביל לא לסבך, ואני גם רוצה שבסופו של תהליך תוכלו לעבוד ולאבחן, אז אם נוכל להגדיל את נפח המנוע - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה מעניין נפח המנוע?
אמנון כהן
יש להם כלי.
היו"ר חיים כץ
עזוב, נפח המנוע לא חשוב. אני יכול לתת לך היום אוטו אמריקני עם נפח מנוע של 3000 סמ"ק ב-2,000 שקל. מה זה מעניין נפח מנוע? שיקבע סכום של אוטו – 40,000-30,0000-20,000 שקל. לפעמים האוטו לא עולה כסף, ב-1,000 שקלים אני מביא אוטו אמריקני היום, שברולט קורסיקה כזאת אפשר להביא ב-1,000 שקלים. הוא לא ישן מספיק לגריטה – שאז מקבלים 3,000 שקלים – אז הוא עולה 1,000 שקלים.
אמנון כהן
אולי שמרית תקרא עם התיקון.
שמרית שקד
"שוויו של הרכב אינו עולה על 30,000 שקלים". כאן צריך להוסיף סעיף - - -
היו"ר חיים כץ
לפי הצמדה למדד ינואר שפורסם ב-15 - - -
אמנון כהן
יעודכן כל פעם.
שמרית שקד
ב-1 בינואר כל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם בשנה הקודמת?
אמנון כהן
כן.
שמרית שקד
אוקיי. "שווי הרכב ייקבע על פי דגם הרכב ושנת ייצורו, ולא יובאו בחשבון לעניין זה נתונים הנוגעים לרכב מסוים;"
היו"ר חיים כץ
שווי הרכב 30,000 שקל. הוא לא נקבע לא על-ידי דגם ולא שנת ייצורו.
שמרית שקד
יבוא אליך בן-אדם עם רכב, אתה צריך להגיד האם הרכב שלו עומד בקריטריונים או לא.
היו"ר חיים כץ
אבל הם יודעים בדיוק איזה אוטו הוא קנה והם יודעים שהוא לא שווה 1,000 שקל.
שמרית שקד
ההערה הזאת נכנסה בעקבות הערת המוסד.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו מקבלים את מה שהם אומרים.
שמרית שקד
לפי דגם רכב ושנת הייצור, ולא לגבי נתונים ספציפיים של הרכב. "קביעה כאמור תהיה בהתאם למחירון שיפרסם המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט של המוסד ויעודכן ב-1 בינואר של כל שנה;
(ב) בחודש שבעדו משתלמת הגמלה מלאו שבע שנים או יותר מתום שנת הייצור של הרכב;"
היו"ר חיים כץ
יש אוטו ב-30,000 שקל שהוא פחות מזה? אין. אין אוטו של 30,000 שהוא פחות משבע שנים על הכביש. לא קיים.
אמנון כהן
אז להוריד את זה? תורידי את הסעיף.
היו"ר חיים כץ
תוריד את השנים.
שמרית שקד
"(4) בפסקה (7) – (א)
בפסקת משנה (ב), במקום "פסקה 6(א) או (ב)" יבוא "פסקה (א) ו-(ב)"; - זה תיקון נוסח. פה הוצעו שני התיקונים של המוסד לביטוח לאומי.


"גרסה א' - (ב)
פסקת משנה (ג) – תימחק.


גרסה ב' - (ב) בפסקת משנה (א), במקום "בחודשיים" יבוא "בחמשת החודשים".


ההצעות האלה לא סותרות אחת את השניה. פסקה (7) מדברת על אדם שעבד, השתכר בזמן שהשתלמה לו גמלה בהתאם להוראות פסקה (6). זאת אומרת, אדם שמרוויח שכר נמוך, עדיין מקבל גמלת הבטחת הכנסה, והוא פוטר מעבודתו. לכאורה, הסייג בפסקה (6) שמאפשר לאדם לעבוד ולהשתכר ועדיין להחזיק רכב, זה רק אם הוא עובד. לכן, לכאורה אם הוא פוטר מעבודתו הוא היה אמור להפסיק להיות זכאי לגמלה.
אורלי לוי-אבקסיס
אז הוא לא יקבל אבטלה או הבטחת הכנסה?
שמרית שקד
הזכאות שלו להחזיק רכב ולקבל הבטחת הכנסה מותנית בזה שהוא עובד.
אמנון כהן
אחרי חודשיים הוא מאבד את זה. אמרתי שניתן לו יחפש עבודה, שנאריך את זה לקצת יותר זמן. אז הגדלנו את זה ליותר חודשים. המטרה היא לא שיתרגל לזה אלא שבאמת יחפש עבודה. אם אתה מוריד לו, אז איך ילך לחפש עבודה, אם הוא גר באופקים או באיזה מקום אחר שם?
שמרית שקד
אז יש פה שני תיקונים. אחד, זה לאפשר לו במקום שלושה חודשים שישה חודשים. התיקון השני מדבר על כך שהסעיף יחול על כל אדם שעבד ומבקש עכשיו גמלת הבטחת הכנסה. כלומר לא להגביל את זה רק לאדם שכבר היה מקבל גמלת הבטחת הכנסה ולמחרת פוטר, אלא גם לאדם רגיל. נניח שהוא לא קיבל הבטחת הכנסה, היה עובד, נגיד שהיום פוטר מעבודתו והוא מבקש לתבוע גמלת הבטחת הכנסה. אומרים לו: סליחה, יש לך רכב. אתה לא יכול לקבל.
אורלי לוי-אבקסיס
רכב של 30,000 שקל.
אמנון כהן
הוא עומד בהגדרות, ודאי.
שמרית שקד
בדיוק, אז גם הוא צריך לעמוד בהגדרות. הרעיון הוא להחיל את זה על כולם, לא רק על מי שקיבל.

"2. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום – כמה זמן שיוחלט – מיום פרסומו". אנחנו נוסיף שמחירון ראשון יפורסם עד יום תחילת החוק. אתם צריכים להחליט מה זמן ההיערכות שאתם רוצים לתת למוסד.
היו"ר חיים כץ
הוא עוד לא יודע מתי הוא יעלה את זה להצבעה.
אמנון כהן
אחרי שהחוק עובר, בעזרת השם ובסיעתא דשמיא, כמה זמן אתם רוצים להיערך? חודשיים? שלושה? הכול כבר מוכן אצלך, גוטליב. אמרת שכל המחירונים מוכנים.
דניאל גוטליב
שמי דניאל גוטליב, סמנכ"ל מחקר ותכנון בביטוח הלאומי. אנחנו צריכים בשביל זה משהו מעודכן ממשרד האוצר. ביססנו את זה על מחירון שקיבלנו מרשות המסים על כל רכב שמיובא לישראל, על אותו יום שבוא הוא יובא. המחיר בשקלים. אנחנו מעלים את המחיר הזה במדד המחירים לתאריך העדכני שבו מדובר.
היו"ר חיים כץ
מה זה רכב שיובא לישראל?
דניאל גוטליב
כל הרכבים כמעט, חוץ מ- - -
אמנון כהן
מדובר על רכב ישן.
דניאל גוטליב
רכב ישן היה פעם חדש.
אורלי לוי-אבקסיס
אתה אומר - - - 20 שנה כדי שהוא יגיע ל-30,000 שקל.
דניאל גוטליב
אני לא חייב להסביר. אם את רוצים אני אסביר איך בנינו את המחירון, כי נשאלתי אם יש לנו כל מה שדרוש. אני אומר שכדי לבצע את זה הלכה למעשה אנחנו צריכים לקבל את המחירון, לדעתי זה מרשות המסים או המכס. כל שנה יש להם מאגר כזה, של רכבים שהובאו. קיבלנו את המאגר הזה חד-פעמית בשביל לבדוק ולהכין הצעה. עשינו מחקר קטן, שבו יכולנו - - -
היו"ר חיים כץ
מי משלם את כל זה? מי משלם את כל מה שעשיתם? על חשבון מי זה?
דניאל גוטליב
על חשבוננו.
היו"ר חיים כץ
מה זה חשבוננו? על חשבון האזרחים? אני שואל ברצינות.
דניאל גוטליב
המחקרים שאנחנו עושים – כן, זה על חשבון האזרחים. אנחנו מקבלים שכר פעם בחודש על חשבון האזרחים.
היו"ר חיים כץ
הביטוח הלאומי עושה דברים מאוד חשובים, באמת. לצערי, הוא אפילו גירעוני לפעמים ואני חושב שפה אתם מבזבזים כסף, אתם כספי ציבור. במקום לקחת מחירון מוגדר, לא יודע של מי – you name it – ולהגיד שהוא טועה בפלוס או מינוס 3%. אתה מדבר על רכב ששווה 30,000, זאת אומרת אתה מדבר על רכב שהוא עשר או תשע שנים על הכביש. אתה עושה מחקר, מבזבז כספי ציבור. אני לא מבין - אם זה היה עסק פרטי שלי או שלך והיית צריך לקבוע כזה מחירון, האם גם היית שופך כסף ועושה מחקרים על זה? אבל מה לעשות.
דניאל גוטליב
המחקר לקח כמה ימים. כבר עשינו אותו, אבל כדי להביא מחירון לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי אנחנו צריכים לעדכן את הדבר הזה, ואת זה לא עשינו עד עכשיו. עשינו רק את המחקר.
אמנון כהן
המחקר הזה, שנתיים עובדים עליו.
אורלי לוי-אבקסיס
אם ככה, למה זה צריך לתקוע החוק אם כל הסיפור הוא כמה ימים?
דניאל גוטליב
אני לא תוקע שום חוק. התבקשנו לעשות מחקר כזה כדי להעריך - - -
אורלי לוי-אבקסיס
בסדר, אבל שאלנו כמה זמן צריך בשביל תחולת החוק?
דניאל גוטליב
את המחקר כבר עשינו. כדי לשים את זה באתר האינטרנט אנחנו לא צריכים שלושה חודשים, אלא לקבל את המידע בצורה שוטפת ממשרד האוצר. ואז זה פחות או יותר לחיצת כפתור ואנחנו לא צריכים להיערך יותר. יש נושא של היערכות מינהל הגמלאות, שאני לא יודע להגיד עליו כלום.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה. לא יותר מ-90 יום.
אמנון כהן
אחרי שהחוק עובר, במידה שיעבור.
שמרית שקד
.

הסעיף הבא מדבר על הוראת מעבר. דיברנו על זה שהיום התנאים בחוק הם נפח מנוע של 1300 ושבע שנים או 1600 ו-12 שנים. יש היום אנשים שיכולים להחזיק רכב שעדיין עומד בקריטריונים האלה, אבל הוא עולה יותר מ-30,000 שקל. כדי לא לפגוע באותם אנשים אנחנו רוצים לכתוב הוראת מעבר. אקרא.

"3. זכאי לגמלה שערב יום התחילה היה בבעלותו או בשימושו רכב שהתקיימו בו הוראות פסקאות משנה (א) או (ב) שבסעיף 9א(ג)(6) לחוק העיקרי, כנוסחן ערב יום התחילה (להלן – הדין הקודם), רשאי לבחור כי ימשיכו לחול עליו הוראות הדין הקודם לגבי הרכב שהיה בבעלותו או בשימושו ערב יום התחילה."

כלומר, מי שהיה לו רכב שעמד עד ערב תחילת החוק הזה בתנאים, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק את אותו רכב גם אם הוא עולה יותר מ-30,000 שקלים.
אורלי לוי-אבקסיס
זה מרע את המצב של חלק מהאנשים?
שמרית שקד
יש חלק מהאנשים. יש פה עבודה של הממ"מ - - -
אורלי לוי-אבקסיס
ועדיין קיבלו את ההבטחה?
אמנון כהן
כי הסתכלו בנפח המנוע ומספר השנים.
אורלי לוי-אבקסיס
אולי אפשר לעשות – מי שזה מיטיב אתו.
אמנון כהן
מי שנמצא בהסדר כרגע לא פוגעים בו. זה מה שחשוב.
שמרית שקד
יש פה מדגם לא מייצג של הממ"מ, שמראה שיש אנשים שזה יסייע להם, יש אנשים שזה יפגע בהם ויש אנשים שזה לא משנה לגביהם. הוראת המעבר מתייחסת רק לאנשים שכבר קיבלו גמלה לפי אותו חוק, והם יוכלו להמשיך להחזיק ברכב שלהם גם אם הוא עולה יותר מ-30,000 שקלים.
דב בארי
אני רוצה לשמור אופציה לשר האוצר להגיש הסתייגויות בנושא.
אמנון כהן
אתה צריך להגיד ליועצת המשפטית של הוועדה.
דב בארי
הסתייגות ראשונה: לעניין העלות – שוויו של הרכב אינו עולה על 15,000 שקלים. הסתייגות שניה: לעניין המחירון - פה קבוע שהמוסד לביטוח לאומי יקבע באתר האינטרנט. אני לא בטוח מה נקבע פה בסוף, אני רוצה שזה יהיה לפי מחירון שייקבע על-ידי שר הרווחה ושר האוצר.
שמרית שקד
לא כתוב פה שרים בכלל.
היו"ר חיים כץ
הוא רוצה להגיש הסתייגות.
שמרית שקד
אוקיי. שר האוצר יקבע את המחירון?
אמנון כהן
לא. אני רוצה שהרפרנט, לא שר האוצר.
שמרית שקד
שר האוצר יקבע אם זה עומד בתקנות. השר יתקין תקנות לעניין מחירון?
דב בארי
אני יכול ששר הרווחה ושר האוצר יורו לביטוח הלאומי על המחירון. אני לא חייב להתקין תקנות.
שמרית שקד
אז זה לא יקבע.
דב בארי
לא יקבע, אז יורה.
שמרית שקד
שר האוצר ושר הרווחה יורו על המחירון.
היו"ר חיים כץ
יש לך עוד הסתייגויות? אוקיי, נצביע על ההסתייגות הראשונה.
דב בארי
נעלה אותה במליאה.
היו"ר חיים כץ
תעלה אותה בכל מצב.
שמרית שקד
ההסתייגות הראשונה שלו: שווי הרכב אינו עולה על 15,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מי נגד, ירים את ידו. מי בעד?

הצבעה

בעד ההסתייגות - אין

נגד ההסתייגות – פה אחד

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מאחר שכל חברי הכנסת שנמצאים פה הצביעו נגד ההסתייגות היא לא התקבלה. תקראי את ההסתייגות השניה.
שמרית שקד
שר האוצר ושר הרווחה יורו על המחירון.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות, כפי שהוקראה?

הצבעה

בעד ההסתייגות - אין

נגד ההסתייגות – פה אחד

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שכל חברי הכנסת שמשתתפים בדיון הצביעו נגד ההסתייגות, גם הסתייגות זו לא התקבלה.

עכשיו נצביע על נוסח החוק, כפי שהוקרא על-ידי הוועדה.
שמרית שקד
כולל גרסה א' וגם גרסה ב'.
היו"ר חיים כץ
נכון. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

נגד – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, התקבל פה אחד. אחרי שנתיים של דיונים, הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית במליאה, על-ידי ועדת העבודה והרווחה. אנחנו יודעים שההצעה הזאת היא תקציבית.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

קוד המקור של הנתונים