ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/06/2011

חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
9
14/6/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 398
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, י"ב בסיון התשע"א (‏14 ביוני, 2011), שעה 11:45
סדר היום
1.
הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (מ/577) – הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
עו"ד חיים אמיגה
-
ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

סגן ניצב עליזה מרגוליס-באר
-
ע' יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

סגן ניצב עפרה פויר
-
רמ"ד אמצעים מנהליים, מחלקת משמעת, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

רב כלאי נפתלי שמולביץ
-
ע' יועמ"ש, שירות בתי-הסוהר, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד גבריאלה (גבי) פיסמן
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד אסנת כהן
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שמואל חן
-
דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק


איילת לוי (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה),
התשע"א-2011 (מ/577)
היו"ר אמנון כהן
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011. בכוונתנו להכין את הצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית.


מי יסביר לנו את הצעת החוק? בבקשה, אדוני.
חיים אמיגה
אני מהלשכה המשפטית במשרד לביטחון הפנים. כפי שנאמר בדברי ההסבר להצעת החוק, בשנת 2006 נחקק חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות). בשנת 2008 תיקונים מקבילים לאלה שנעשו בחוק המשטרה הוכנסו לפקודת בתי-הסוהר. השנים לימדו אותנו שבעצם כל ההסדר שעוסק בדן יחיד לוקה בחסר. שלושה מתוך ארבעת התיקונים שמופיעים כאן נועדו לתת מענה לחוסרים הללו, כאשר התיקון הרביעי עוסק בקביעת הסמכה מפורשת לשר לביטחון הפנים לקבוע תקנות בעניין שכר טרחה לעדים ושכר נציגי ציבור, וזאת בהתאם לדרישת חקיקת משנה.
היו"ר אמנון כהן
המשמעות היא שאם היום זימנתם אדם מן הציבור להעיד בנושא מסוים, הוא מגיע, מבזבז את זמנו ואת יום עבודתו ולא מקבל פיצוי?
חיים אמיגה
לא, חלילה. כיום הוא מקבל פיצוי בהתאם לנהלים פנימיים מסוימים. בעצם העתיקו את מה שנקבע בתקנות.
היו"ר אמנון כהן
כלומר, היה לכם נוהל פנימי שעל-פיו הייתם מפצים את האזרח וכעת אתם רוצים להסדיר את זה בחקיקה?
חיים אמיגה
בעצם להסדיר את המצב הנוהג בשטח ולצקת אותו אל תוך החוק.
היו"ר אמנון כהן
מה עוד ברצונכם להסדיר?
חיים אמיגה
אעבור בקצרה על שלושת התיקונים שעוסקים בדיון לפני דן יחיד.


התיקון הראשון הוא תיקון של סעיף 39(א)(2) לחוק המשטרה, ובמקביל גם תיקון סעיף 110לב(א)(2) לפקודת בתי-הסוהר, שבעצם נותן אפשרות להגשת ערר על זיכוי שוטר גם כאשר ההליך המשמעתי נפתח בעקבות חקירת קצין תלונות ציבור במשטרה או קצין בודק בשב"ס. כיום סעיף 39(א)(2) לחוק המשטרה קובע כי "זוכה שוטר על-ידי דן יחיד בהליך משמעתי שנפתח עקב חקירה של מחלקה לחקירות שוטרים, ועדה בודקת או קצין בודק, רשאי ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, או מי שהסמיך לכך, להגיש ערר על הפסק". כלומר, רוצים להוסיף לרשימה הזאת, של "המחלקה לחקירות שוטרים, ועדה בודקת או קצין בודק" גם "חקירת קצין תלונות ציבור במשטרה". ייתכן שנפתחה חקירה על-ידי קצין תלונות ציבור במשטרה ואז רוצים להגיש ערר על הפסק של זיכוי השוטר. נניח שוטר זוכה בפסק-דין ולאחר חקירה של קצין תלונות ציבור במשטרה התברר שבעצם אין מקום לזיכוי הזה מבחינת המשטרה ומגישים ערר על כך. התיקון הזה מאפשר להגיש ערר למרות שחקירה נפתחה על-ידי קצין תלונות ציבור במשטרה.
היו"ר אמנון כהן
ואם זה ההיפך, אם הרשיעו אותו והוא רוצה להגיש ערר על ההרשעה?
חיים אמיגה
זה מופיע כבר.
עידו בן יצחק
מי שהורשע יכול תמיד להגיש ערר.
חיים אמיגה
התיקון השני הוא תיקון של סעיף 72(ב) לחוק המשטרה, ובמקביל סעיף 110יב(ב) לפקודת בתי-הסוהר. בסעיף הזה נקבע שכאשר מדובר בדן יחיד אין זכות ייצוג, בעצם כדי לזרז את ההליך. יש איזו לקונה, כי נכתב כי שוטר שנאשם או עורר בדיון לפני דן יחיד לא רשאי להיות מיוצג וחסר המקרה שהוא משיב. למשל הוגש ערר והשוטר הוא משיב. לפי הנוסח הנוכחי של החוק במקרה כזה הוא כן יכול להיות מיוצג, וזה לא שוויוני, לא ראוי ולא מתאים.
היו"ר אמנון כהן
כלומר, עד היום הוא לא יכול היה להביא מישהו שייצג אותו?
חיים אמיגה
להיפך. עד היום משיב יכול היה להביא אדם שייצג אותו, בניגוד לנאשם או עורר. אנחנו רוצים בעצם להשוות את מצבו לנאשם או עורר, לומר שכפי שהם לא מיוצגים – כך גם הוא. יש לכך תיקון מקביל גם בפקודת בתי-הסוהר, בסעיף 110יב(ב).


התיקון השלישי הוא תיקון של סעיף 41(א)(1) לחוק המשטרה, שמפרט את הסמכויות של מי שדן בערר. כתוב: "קצין שיפוט בכיר הדן בערר רשאי: (1) לקבל את הערר ולזכות את הנאשם ...". גם כאן יש איזו לקונה לגבי הרשאת הנאשם וגזירת דינו. אנחנו מבקשים שייקבע בחוק שלקצין שיפוט בכיר יש סמכות גם להרשיע את הנאשם ולגזור את דינו, לפי העניין, ולא רק לקבל את הערר ולזכות את הנאשם. כאשר הוא דן בערר, הוא רשאי לא רק לזכות אלא גם להרשיע.
היו"ר אמנון כהן
כמין שופט.
חיים אמיגה
כן. אלה תיקונים טכניים שנועדו להסדיר את החוסרים שנתגלו בעקבות הפרקטיקה.


יש לכך כמובן תיקון מקביל בסעיף 110לד(א)(1) בפקודת בתי-הסוהר.


אלה שלושת התיקונים לגבי דן יחיד.


מעבר לכך, בעקבות דרישה של חקיקת משנה, השר ביקש להתקין תקנות שנוגעות לשכר טרחה לעדים ועדים מומחים, הוצאות של עדים ושכר נציגי ציבור. נתבקשנו על-ידי אגף חקיקת משנה במשרד המשפטים לקבוע סמכות מפורשת לשר בחקיקה ראשית כדי שהוא יוכל להתקין תקנות.
היו"ר אמנון כהן
הוא מתקין או שר המשפטים?
חיים אמיגה
השר לביטחון הפנים מתקין תקנות.


תיקון נוסף ואחרון שאנחנו מבקשים הוא תיקון לסעיף 103 לחוק המשטרה, כך שתוענק הסמכה מפורשת לשר לביטחון הפנים להסדיר בתקנות הוצאות לשכר עדים ועדים מומחים וכן תשלום שכר לנציגי ציבור, וכן הוספת תיקון מקביל בפקודת בתי-הסוהר, הוספת סעיף 12(16ג) לפקודה, שמעניק הסמכה מפורשת לשר לביטחון הפנים לקבוע תקנות לגבי הוצאות עדים.
היו"ר אמנון כהן
התקנות של השר הן באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת?
חיים אמיגה
בסעיף 103 קבוע כי "השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, ואולם תקנות לעניין סעיף 76 ייקבעו בהתייעצות עם שר המשפטים".
היו"ר אמנון כהן
אני מבקש שתוסיף: "באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".
חיים אמיגה
זה לא מופיע בחקיקה הראשית לגבי התקנות האחרות בחוק המשטרה.
עידו בן יצחק
יש הוראה כזאת לגבי סדרי הדין, בסעיף 9. השאלה אם אתה רואה את זה כחלק מסדרי הדין.
היו"ר אמנון כהן
בכל מקרה, אנחנו רוצים בחוק הזה לקבוע שהתקנות יהיו באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. אנחנו רוצים לראות את המידתיות של התקנות.
חיים אמיגה
ככל שיש צורך בכך ואדוני מתעקש על כך, נוסיף את זה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רוצים שעין פרלמנטרית תבחן תמיד את הדברים, את כל התקנות והצווים שמובאים. בסך הכול מה שאתם מביאים עובר כביכול ישר לביצוע ולמעשה אנחנו לא רואים אף פעם את הגוף השני שיכול להתנגד, יכול להגיד אם הנוסח מתאים או לא מתאים, להסתייג או לבקש להבהיר דבר מה. לכן עדיף שעוד עין פרלמנטרית תבחן את התקנות, חס וחלילה לא כדי לעכב, אבל כדי שתהיה עוד בחינה. אני סבור שזה ראוי.
חיים אמיגה
עו"ד עידו בן יצחק, לשאלתך, אני מניח שכל מה שקשור לשכר עדים ושכר טרחה - - -
היו"ר אמנון כהן
גם שאר הדברים.
חיים אמיגה
שאר הדברים סגורים כבר וקבועים. לגבי שכר טרחה, זה קבוע במקביל בסדר הדין האזרחי ובסדר הדין הפלילי במקרים המתאימים. אני מניח שגם כאן זה חלק מסדרי הדין.
עידו בן יצחק
זה יבוא בעצם אל תוך התקנות ובמילא יבוא לאישור הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
עוד מישהו מבקש להתייחס? נציג שירות בתי-הסוהר, אתם מתואמים?
נפתלי שמולביץ
אנחנו מצטרפים.
היו"ר אמנון כהן
עוד מישהו מבקש להתייחס? אדוני היועץ המשפטי, יש לך הערות? בבקשה.
עידו בן יצחק
חוק המשטרה, בשמו המלא: "חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)", נחקק בשנת 2005 ובהתחלה כלל באמת רק הוראות שעניינן דין משמעתי ובירור קבילות שוטרים. במשך השנים נוספו אותן "הוראות שונות" – הוראות לעניין חסיון תחקיר, הוראות לעניין העסקת שוטרים בתשלום ועובדים כעת על תקנות לעניין עובדים אזרחיים. בעצם החוק הזה תופס יותר ויותר נפח והשם שלו כבר לא מתאים לו.


אני מציע, ודיברתי עם נציגי הממשלה וזה מקובל עליהם, לשנות את שֵם החוק לשֵם "חוק המשטרה". זה קצר יותר ומכסה הרבה יותר. אני זוכר מקרה שהיו דיונים בכנסת באחד התיקונים לחוק שעסק בשוטרים בשכר וחברי הכנסת לא הבינו בכלל על מה דנים, כי קוראים לזה "דין משמעתי" ולשֵם אין קשר לשוטרים בשכר. לכן אני סבור שיהיה ברור יותר אם שֵם החוק יקוצר ל"חוק המשטרה" בלבד.
היו"ר אמנון כהן
ומה עם שירות בתי-הסוהר? הרי כרגע זה כולל גם אותם.
עידו בן יצחק
החוק הזה מתקן שני חוקים, את חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), לעניין המשטרה, ואת פקודת בתי-הסוהר, לעניין בתי-הסוהר. "פקודת בתי-הסוהר" זה שֵם שאנחנו מכירים וברור לנו במה הוא עוסק.
היו"ר אמנון כהן
ומה עם הכותרת של הצעת החוק?
עידו בן יצחק
הכותרת כאן תישאר כפי שהיא: "חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011". את שֵם החוק שאנחנו מתקנים: "חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)" אני מציע לשנות ל"חוק המשטרה".
גבריאלה (גבי) פיסמן
אני נציגת משרד המשפטים. יש לי הצעה. ב-2005, כאשר התחלנו לעבוד על חוק המשטרה, שמאז נוספו לו תיקונים, הכוונה היתה שהוא יהיה פרקים-פרקים. התחלנו עם הפרק של דין משמעתי והכוונה היתה שבסופו של דבר, מתישהו בעתיד זה יחליף את פקודת המשטרה. מאחר ועוד חזון למועד וכרגע פקודת המשטרה היא עדיין החוק העיקרי שכולל הוראות שמתייחסות לעבודת המשטרה, אולי נכון יותר שזה יהיה "חוק המשטרה (הוראות שונות)", כדי להבחין אותו מפקודת המשטרה. שלא יישמע שחוק המשטרה זה החוק העיקרי ואילו פקודת המשטרה היא החוק המשני.
עידו בן יצחק
יש גם את פקודת הפרשנות וחוק הפרשנות, ופקודת סדר הדין הפלילי וחוק סדר הדין הפלילי. למה אלה שונים, ואלה לא?
גבריאלה (גבי) פיסמן
נכון. זאת סתם הצעה, כדי לא להטעות.
חיים אמיגה
מבחינתנו אין מניעה, לא להצעה הזאת ולא להצעה הזאת.
היו"ר אמנון כהן
תחליטו. אנחנו רוצים להתקדם.
חיים אמיגה
מקובל עלינו שהחוק ייקרא "חוק המשטרה".
היו"ר אמנון כהן
יש הערות נוספות? אין. לאחר ששמענו את ההסברים, אני מבין שהצעת החוק שמובאת בפנינו מתקנת ומסדירה בחקיקה את התהליך שבלאו הכי מתנהל היום. חשוב גם שהעדים שבאים להעיד לטובת איזה נושא, שמוזמנים על-ידי המשטרה, יקבלו תגמול כראוי, על-פי חוק. שלא יקרה שהמשטרה שאמונה על החוק תעשה דבר לא חוקי, לכן אנחנו מסדירים גם את זה ומודים לכם שהבאתם את הדברים הללו לתיקון.


תיכף נקרא את הצעת החוק ואתם תוודאו שכל דבר נמצא באכסניה שלו. אם יש לכם הערות נוספות – נשמע, ואם לא – נוכל להצביע. בבקשה.
איילת לוי
הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011


סעיף 1 – תיקון חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)

"בחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2006 –

(1)
בסעיף 39(א)(2), במקום "ועדה בודקת או קצין בודק" יבוא "ועדה בודקת, קצין בודק או קצין תלונות הציבור שמונה לפי פקודות משטרת ישראל";

(2)
בסעיף 41(א)(1), אחרי "את הנאשם" יבוא "או להרשיע את הנאשם ולגזור את דינו, לפי העניין";

(3)
בסעיף 72(ב), במקום "נאשם או עורר" יבוא "נאשם, משיב או עורר";

(4)
בסעיף 103, אחרי "להתקין תקנות לביצועו" יבוא "לרבות לעניין דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים, שכר טרחה לעדים מומחים, ותשלום לנציגי ציבור"."
היו"ר אמנון כהן
בפסקה (4), אמרנו שהתקנות יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
עידו בן יצחק
יש את סעיף 9, שקובע כי "השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע את סדרי הדין, לרבות סדרי המצאת מסמכים, שלפיהם יוקם הדיון המשמעתי לפי פרק זה". הסעיף הזה הוא סעיף ספציפי לעניין סדרי הדין. הוא קובע שסדרי הדין מגיעים לאישור הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
איפה כתוב שזה מגיע לאישור הוועדה?
עידו בן יצחק
ייתכן שצריך להעביר את מה שנקבע בסעיף 103 לסעיף 9.
חיים אמיגה
מבחינתנו אין מניעה.
עידו בן יצחק
נבדוק את הנוסח.
היו"ר אמנון כהן
המשמעות היא שזה יבוא לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
איילת לוי
סעיף 2 – תיקון פקודת בתי-הסוהר

"בפקודת בתי-הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 –

(1)
בסעיף 110יב(ב), במקום "נאשם או עורר" יבוא "נאשם, משיב או עורר";

(2)
בסעיף 110לב(א)(2), במקום "משטרת ישראל או של ועדת חקירה כאמור בסעיף 131א" יבוא "משטרת ישראל, ועדת חקירה כאמור בסעיף 131א או קצין בודק שמונה לפי פקודות השירות";

(3)
בסעיף 110לד(א)(1), אחרי "את הנאשם" יבוא "או להרשיע את הנאשם ולגזור את דינו, לפי העניין";"
היו"ר אמנון כהן
תסבירו לי מה קובע סעיף 110לב(א)(2), מאין הוא נלקח ובמה הוא עוסק.
עידו בן יצחק
סעיף 110לב(א)(2), בדומה למה שנעשה לגבי המשטרה, עוסק במקרה שנפתחת חקירה. כיום אם נפתח הליך משמעתי אצל דן יחיד בעקבות חקירה של המשטרה או בעקבות חקירה של ועדת חקירה והסוהר מזוכה אז ניתן להגיש ערר. כאן מוסיפים: גם כאשר הקצין הבודק הוא שהורה לפתוח את ההליך המשמעתי שבעקבותיו נשפט אותו סוהר.
היו"ר אמנון כהן
מה קובע סעיף 131א?
חיים אמיגה
סעיף 131א קבוע כבר היום בחוק. התיקון מוסיף פשוט את הקצין בודק.
עידו בן יצחק
סעיף 131א זה סמכות, של השר או של הנציב, להקים ועדת חקירה.
נפתלי שמולביץ
בשירות בתי-הסוהר אנו ממנים או ועדת חקירה או קצין בודק. למעשה זה אותו דבר. אלא מה, בעבר הרחוק יותר תנאי להגיע לבית-הדין למשמעת היה ועדת חקירה (וח"ק). היום אין צורך בכך, כי החוק שונה ואפשר להעמיד לדין גם בלי ועדת חקירה וגם בלי קצין בודק (קבו"ד). סעיף 131א נשאר מאותה תקופה. זה בעצם מהווה עיגון של דבר שקיים כבר בפועל.
היו"ר אמנון כהן
בסדר גמור.
איילת לוי
"(4)
בסעיף 132, אחרי פסקה (16ב) יבוא:

"(16ג)
דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים, שכר טרחה לעדים מומחים ותשלום לנציגי ציבור;"."
היו"ר אמנון כהן
גם כאן כתבתם שזה נלקח מאיזה מקום אחר, שנותנים לו את הפיצוי?
חיים אמיגה
כיום בפועל זה קבוע בנהלים פנימיים, בהתאם למה שנקבע לגבי תשלום לנציגי ציבור, בהתאם לתקנות בית-הדין לעבודה. אלה דברים שנוהגים כבר בשטח ואנחנו רוצים לקבע אותם בחוק.
היו"ר אמנון כהן
יש הערות נוספות להצעת החוק?
חיים אמיגה
רק שאלת הבהרה קטנה לעו"ד עידו בן יצחק. אני מבין שאתה בודק את כל הקשור לשכר בטלה לעדים, אם זה כבר כלול בכך שצריך להביא את זה לאישור הוועדה או לא, ובהנחה ולא, אתה רוצה להעביר את זה לסעיף 9 בחוק המשטרה?
היו"ר אמנון כהן
אם לא, זה יכול להישאר כך. אנחנו מסמיכים את היועץ המשפטי של הוועדה לבדוק את הנושא ולהביא את זה לנסחית.
נפתלי שמולביץ
צריך להוסיף את תיקון שֵם "חוק המשטרה".
עידו בן יצחק
נוסיף את התיקון הזה ואת כל התיקונים העקיפים הנלווים.
היו"ר אמנון כהן
נוסיף את כל התיקונים הנלווים, כולל הדברים שהסמכנו את היועץ המשפטי של הוועדה לגבי התקנות שיובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.


אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, כפי שהוקראה והוסברה, עם השינויים שהוכנסו בה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי-הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר אמנון כהן
הצעת החוק נתקבלה ותועבר למליאה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית.


תודה רבה לכולכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20
PAGE
9

קוד המקור של הנתונים