ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/06/2011

חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום - הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
14
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 484
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ח באייר התשע"א, (1 ביוני 2011), שעה 08:50
סדר היום
הצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

מוחמד ברכה

ציון פיניאן
מוזמנים
דבורה אליעזר – עו"ד, לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עמית שטאובר – לשכה משפטית, משרד האוצר

רן רידניק – רפרנט תעסוקה באג"ת, משרד האוצר

אברהם ברק – ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

מיכל חילי-וקסמן – עו"ד, אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

יואש בן יצחק – ראש אגף תקשורת והסברה, התאחדות התעשיינים

חיזקיה ישראל – מנהל מחלקה, התאחדות התעשיינים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי

עמית קנובלר - מתמחה
רשמה וערכה
א.ב., חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, כ"ח באייר, ה-1 ביוני 2011, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הצעת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"א-2011, פרוטוקול 484. אני רואה פה את נציגי התמ"ת. איך קוראים לך?
דבורה אליעזר
עו"ד דבי אליעזר מהלשכה המשפטית של משרד התמ"ת.

הצעת החוק המונחת בפניכם מבקשת להעלות את שכר המינימום בשתי פעימות, זאת בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, בהסכמת שר האוצר לעצם העלאת שכר המינימום.
שתי הפעילות
הפעימה הראשונה אמורה לחול ב-1 ביולי השנה, והיא תעלה את שכר המינימום ל-4,100 שקלים. היום שכר המינימום עולה על 3,890 שקלים לחודש אנחנו מדברים, וב-1 באוקטובר 2012 יעלה שכר המינימום ל-4,300 שקל, ככל שהוועדה תאשר את הצעת החוק.

זה נעשה בהוראת השעה כיוון שאין פה תיקון בעצם לחוק המקורי שקובע ששכר המינימום הוא 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע במשק, כפי שהוא ב-1 באפריל של כל שנה. אתם יכולים לראות שבעצם יש פה שלוש פעימות, אבל בעצם אין שלוש פעימות. הצעת החוק מבקשת לשמר את המאזן שבין החוק המקורי, כל עוד לא משנים אותו, לבין הצעת החוק שמבקשת להעלות את סך הפעימות, כך ששכר המינימום לעולם לא ירד מ-47.5 אחוזים. כך שהוראת השעה הזאת תתוקן כמובן, וככל שהפעימה האחרונה לא תרד מ-47.5 אחוזים משכר המינימום.

אם ב-1 באפריל 2013, 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע---
היו"ר חיים כץ
יהיה הרבה פחות מ-47.5. מה יקרה?
דבורה אליעזר
אז שכר המינימום יהיה 47.5 אחוזים מהשכר הממוצע במשק.
מוחמד ברכה
אבל אם תהיה ללא קשר, אז לא יהיה העלאה של שכר המינימום.
דבורה אליעזר
כל עוד הסכומים שנקבעו כאן אינם יורדים מ-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע, מה שיקבע יהיה החוק הזה ככל שהוא באמת יתקבל בוועדה.
היו"ר חיים כץ
ואם זה עובר את ה-47.5 אחוזים?
דבורה אליעזר
הגבוה מבין השניים.
היו"ר חיים כץ
אם 47.5 אחוזים יותר גבוה מ-4,300, יהיה 47.5 אחוזים. אם 4,300 גבוה מ-47.5 אחוזים, יהיה 4,300. למה זה הוראת שעה? למה אנחנו לא משנים את ה-47.5 אחוזים, אבל כהוראת שעה באופן חד פעמי, אנחנו קובעים סכומים שגם אם הם יהיו גבוהים מ-47.5 אחוזים, הם יגברו. אם נגיד הם 49 אחוזים, זה לא יהיה 49 אחוזים לעתיד. זה באופן חד פעמי כהוראת שעה.
מוחמד ברכה
ה-47.5 אחוזים זה התקרה.
היו"ר חיים כץ
זה התקרה התחתונה.
דבורה אליעזר
עוד משהו שכן הוספנו לפי סעיף 4 לחוק שכר המינימום, שכר המינימום יכול לגדול בהתאם לשינויים בתוספת היוקר, לפי הסכמים שנחתמים.
היו"ר חיים כץ
מתי הייתה פעם אחרונה תוספת יוקר?
אברהם ברק
ב-2003 עד ינואר 2004. אבל עכשיו אין אינפלציה כבר שנים.
היו"ר חיים כץ
איזה אינפלציה? 3 אחוזים לשנה.
מוחמד ברכה
למה לחשב את זה רק על אינפלציה? למה לא לחשב את זה על צמיחה למשל?
היו"ר חיים כץ
3 אחוזים לשנה. שמונה שנים זה 25 אחוזים. אתה יודע יותר טוב ממני שההסכמים שאתם חותמים, לא מדביקים את האינפלציה. ההסכמים שאתם חותמים במשק, ואני לא מבין למה זה.
אברהם ברק
ההסכמים האחרים אתה מתכוון, לא תוספת יוקר.
היו"ר חיים כץ
לא תוספת יוקר. הסכמים במגזר הציבורי. הם לא מגיעים לאינפלציה.
מוחמד ברכה
גם הקשר בין הצמיחה לבין המשכורות, הוא לא קיים בכלל.
דבורה אליעזר
בכל מקרה זה חשוב להבהיר, שגם המאזן הזה שנמצא היום בחוק, נמצא גם בהוראת השעה, כך שאם תהיה הגדלה של תוספת יוקר, זה יגדיל את שכר המינימום גם במקרה הזה.
היו"ר חיים כץ
ומה נציג האוצר אומר?
רן רידניק
זו הצעת חוק ממשלתית, וכנציג הממשלה אני תומך בה וכפוף לה.
אברהם ברק
אבי ברק, מלשכת התאום של הארגונים הכלכליים. הצעת החוק הזאת היא למעשה במדויק פרי הסכם שבין המעסיקים לבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, והאוצר העדיף להביא אותה בצורה של הצעת חוק. הייתה גם אפשרות כמובן להרחיב את ההסכם. בכל אחד מהדרכים יש יתרון ויש חסרון, וברגע שהממשלה החליטה לאמץ את ההסכם הזה, כשאני אומר הממשלה, זה האוצר, כי הוא היה המתנגד בשלב הראשון.
היו"ר חיים כץ
זה לא יכול להיות. מה קרה עכשיו שהוא התנגד?
אברהם ברק
אני מניח שההצעה הזאת היא כל כך שקולה ומתחשבת במצב, שהוא העדיף אותה על פני הצעות חוק אחרות שהיו גבוהות אולי יותר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, תודה רבה. יש פה עוד מישהו שרוצה להגיד משהו?
אברהם ברק
חוק שכר המינימום עוד מאפריל 87' בנוי על השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע במשק כולל הרי מרכיבים רבים שהם לא באים לידי ביטוי בשכר המינימום, למשל ותק, שעות נוספות, פרמיות, משמרות, ולכן בשכר המינימום זה לא כולל את אותם מרכיבים. אילו היו מוסיפים את המרכיבים האלה לשכר המינימום, אפשר היה גם להגיע ליותר מ-47.5 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
בפועל היית מגיע, אבל מאחר ואנחנו מכירים את הנפשות הפועלות בעניין, אתם הייתם דואגים שאנשים ירוויחו שכר מינימום. היית אפילו אתה ואחרים, ובטח האוצר, הייתם מסכימים ששכר המינימום יהיה 5,000 שקל, אבל היית מוריד לכל אחד עוד איזה 2,000 שקל שהוא מרוויח.
אברהם ברק
למה אנחנו לא מורידים היום?
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא מסוגלים.
אברהם ברק
למה לא מסוגלים?
היו"ר חיים כץ
מה לעשות, אתה לא מסוגל. יש תנאים נלווים. זה כסף זול שאתם בעבר נתתם לעובדים כסף זול, שהוא לא נכנס במחיר שעה. אין עליו הפרשות פנסיוניות. עכשיו כבר יש הפרשות פנסיוניות.
אברהם ברק
פרמיות ומשמרות, יש הפרשות פנסיוניות.
היו"ר חיים כץ
אחזקת רכב, אין הפרשות פנסיוניות.
אברהם ברק
זה החזר הוצאות.
היו"ר חיים כץ
אבל יש כאלה שמקבלים את ההחזר הוצאות כחלק ממשכורת, למה זה כסף זול למעסיק. ואז הוא אומר, במקום שאני אתן לך כסף טוב, אני אתן לך אחזקת רכב, בין אם אתה נוסע באוטו ובין אם לא, העיקר שיהיה לך רישיון וביטוח.
אברהם ברק
זה בעיקר בסקטור הציבורי.
היו"ר חיים כץ
כמה עובדים יש בסקטור הציבורי?
אברהם ברק
700 עד 800 אלף.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, זה חלק ניכר. כמה מתוך ה-700-800 אלף אנחנו מדברים עליהם על שכר מינימום?
אברהם ברק
זה הממשלה צריכה להגיד.
קריאה
מספרים גדולים.
אברהם ברק
השאלה היא אדוני, מה זה שכר מינימום? האם עובד ציבור שמרוויח שכר מינימום ומקבל השלמה לשכר מינימום, אבל הכנסתו עם כל אותם מרכיבים זולים---
היו"ר חיים כץ
מה קורה דרך אגב כשהוא מתקדם בדרגה ויש לו השלמה לשכר מינימום? מה קורה עם התקדמותו בדרגה? אתה מוריד לו את ההשלמה?
אברהם ברק
אני לא יודע, זה בסקטור הציבורי. בתעשייה אין שכר פחות משכר המינימום בתור בסיס. המרכיבים הנוספים הם יחסית.
היו"ר חיים כץ
כמה יש להם תנאים נלווים כאלה שלא נספרים? עזוב ותק, החזר הוצאות.
אברהם ברק
החזר הוצאות, אבל החזר הוצאות הוא אמיתי, הוא בפועל, הוא לא פיקטיבי.
היו"ר חיים כץ
ובממשלה זה פיקטיבי.
אברהם ברק
הממשלה אני לא יודע, אבל אני יודע שזה לא כמו בתעשייה.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין אותך. או שאתה לא יודע, או שאתה יודע. תחליט. אתה יודע שזה לא כמו בתעשייה, אבל אתה לא יודע. אתם בתעשייה, אני לא מבין אתכם. או שאתה יודע או שאתה לא יודע.
אברהם ברק
תראה, יש לי על השולחן מספר תלושי שכר של הסקטור הציבורי.
היו"ר חיים כץ
ואתה יודע לקרוא אותם. זה מהעבודה הקודמת באוסם. אתה יודע לקרוא את תלושי השכר.
אברהם ברק
אז אני פחות או יותר יודע, וזה לא דומה לתעשייה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. אתה רוצה להגיד משהו?
רן רידניק
שאלת נתונים, אז יש בשירות המדינה, מתוך 60 אלף עובדים, כ-18 אלף עובדים שמקבלים השלמה לשכר מינימום. השכר הממוצע שלהם הוא 9,500 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מה קורה כשהם עולים בדרגה?
רן רידניק
עולים דרגה, הם מקבלים ותק.
היו"ר חיים כץ
לא ותק, עולים דרגה.
רן רידניק
הם מקבלים את ההשלמה עדיין, וגם הוותק עצמו הוא אוטומטי.
היו"ר חיים כץ
היום בן אדם נמצא בדירוג האחיד בדרגה 10,40. עולה ל- 41. מה קורה עם ההשלמה שלו?
רן רידניק
נשארת ההשלמה.
היו"ר חיים כץ
מלאה?
רן רידניק
נשארת ההשלמה. יש אנשים שמרוויחים 14 אלף שקלים ומקבלים השלמה לשכר מינימום.
היו"ר חיים כץ
בסדר, ככה צריך להיות. אוקיי, יש למישהו עוד משהו להגיד פה?
אייל לב-ארי
יש לי שאלה אל האוצר. לגבי למשל עובדים במגזר הציבורי. בעצם השכר שלהם מורכב למשל לצורך העניין, שכר יסוד ואז כל מיני תוספות למיניהן. אם שכר היסוד הוא בעצם שכר המינימום, הרי בעקבות הצעת החוק, שכר היסוד יעלה בהתאמה, אם ההצעה תאושר.
היו"ר חיים כץ
כן, ודאי. זה החוק.
רן רידניק
לא הבנתי את השאלה.
היו"ר חיים כץ
אם הוא אומר ששכר היסוד הוא 3,900 היום. בעקבות החוק שכר היסוד יעלה ל-4,100.
רן רידניק
כל עוד זה המגזר הציבורי, לרבות אלה שמרוויחים 14 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
כמה פקידי האוצר מרוויחים?
רן רידניק
הרבה פחות.
היו"ר חיים כץ
הרבה פחות מ-14 אלף שקלים?
רן רידניק
מבטיח לך.
היו"ר חיים כץ
כמה מעבר לשכר המינימום, ובאיזה חלק מהשכר לא נחשב לשכר המינימום? יש, הא?
רן רידניק
אני מבטיח לך שזה די קרוב לזה. בוא לא ניכנס לזה.
היו"ר חיים כץ
טוב. אוקיי, נעבור להקראה.
עמית קנובלר
הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום-הוראת שעה), התשע"א-2011.
אייל לב-ארי
יש הסתייגות לשם החוק לחברי הכנסת ברכה, סוויד, חנין ואגבריה, שהמילים "הוראת השעה" ימחקו.
היו"ר חיים כץ
מותר להם.
אייל לב-ארי
צריך להצביע על ההסתייגות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע. תתחיל להקריא ואנחנו נצביע על ההסתייגויות.
עמית קנובלר
העלאת סכומי שכר

מינימום
1. בתקופת תוקפו של חוק זה, יקראו את חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן-החוק העיקרי), כך:
אייל לב-ארי
גם בריישא יש הסתייגות לחברי הכנסת.
עמית קנובלר
(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "שכר מינימום" לחודש, יקראו:

"שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

1. בתקופה שמיום כ"ט בסיוון, התשע"א, (1 ביולי 2011) עד יום ח' בניסן התשע"ב, (31 במרץ 2012) - סכום השווה ל-4,100 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו - הסכום בתקופה הראשונה).
אייל לב-ארי
גם לפסקה זאת יש הסתייגות לחברי הכנסת. במקום 4,100 שקלים יבוא 5,052 שקלים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
עמית קנובלר
2. בתקופה שמיום ט' בניסן התשע"ב, (1 באפריל 2012) עד יום י"ד בתשרי, התשע"ג, (30 בספטמבר 2012) - הסכום בתקופה הראשונה או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום ט' בניסן התשע"ב, (1 באפריל 2012), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה מביניהם.
אייל לב-ארי
גם בפסקה הזאת יש הסתייגות לחברי הכנסת, שמקום 47.5 אחוזים יבוא 60 אחוזים.
עמית קנובלר
3. בתקופה שמיום ט"ו בתשרי התשע"ג, (1 באוקטובר 2012) עד תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום) - הוראת שעה, התשע"א 2011 - סכום השווה ל-4,300 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4.
אייל לב-ארי
גם בפסקה זו יש הסתייגות, בעצם הצעה של חברי הכנסת, שבמקום הקטע שחל במילים "עד תום תוקפו", עד הסייפא של הפסקה, יבוא סכום השווה ל-60 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה וכפי שהוא מוגדל על פי חוק זה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
עמית קנובלר
2.
בסעיף 6, במקום פסקה (1) יקראו:

"1. שכר מינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2), ו-(3), להגדרה "שכר מינימום", לחודש."

תחילה ותוקף
2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011), והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע, לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בפסקה (3) להגדרה "שכר מינימום", לחודש, שבסעיף 1(1).
אייל לב-ארי
גם לסעיף 2 יש הצעה של חברי הכנסת, שהסעיף יימחק.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. בקשה אדוני.
מוחמד ברכה
תודה אדוני. ההסתייגויות, הן מבטאות קונספציה בגישה הכללית. אני לא חושב שהעלאת שכר מינימום צריכה להיות הוראת שעה, אלא בחוק קבוע על פי פרמטרים קבועים.

אדוני היו"ר זוכר, ובוודאי האנשים המכובדים שיושבים סביב השולחן זוכרים את הדיון בזמנו על העלאת שכר מינימום לאלף דולר כשהדולר היה קרוב ל-5 שקלים. אז דובר על 5,000 שקל כשכר מינימום, והיו דיונים והיו ויכוחים, וזה לא התקדם. אבל באותם זמנים, אדוני היו"ר, שכר המינימום היה כפי שהוא היום, כשהממוצע השכר במשק היה 6,840 שקל.

אם שמת לב, מישהו עמעם קצת כשנאמר 60 אחוזים, כאילו שזה משהו מופרע. אז ב-2007 זה היה 57אחוזים משכר המינימום. שכר המינימום קפא על שמריו בזמן שהשכר הממוצע עלה. כאן מספרים לנו שאין אינפלציה. בארבעת השנים, חמשת השנים האחרונות היה סך הכול אינפלציה מצטברת של 14 אחוזים. גם המרכיב של הצמיחה אינו נכלל ואינו נחשב בקביעת שכר המינימום.

באותה תקופה שאנחנו מדברים עליה, בין 2007 עד 2010-2011, אנחנו מדברים על צמיחה שמצטברת גם כן, בשיעור של 16 אחוזים. כל המרכיבים האלה אינם נכללים בקביעת שכר המינימום, ואני חושב שמה שנעשה היום, זה צעד קטן, לא מספיק ואפילו הוא פחות ממה שהיה קיים לפני 2007. כשאנחנו באנו ודיברנו על 60 אחוזים, זה לא מן מספר כזה, אלא זה באמת מבוסס על נתונים שהיו קיימים במשק ב-2007 כששכר המינימום היה 57 פסיק משהו אחוז מהשכר הממוצע.


לכן אנחנו חושבים אדוני היו"ר, שצריך להצמיד את שכר המינימום לשכר הממוצע במשק, לא בהוראת שעה, לא בפעימה ושתי פעימות, אלא רמת החיים עולה של כלל הציבור.

רמת החיים של האנשים שחיים על שכר מינימום, גם תעלה איתם, וזה יש מרכיבים של צמיחה, יש מרכיבים של אינפלציה.

מספרים לנו שלא הייתה אינפלציה בשנים האלה, ומרכיב הצמיחה לא קיים. אני חושב שזה המינימום שנדרש על מנת לתת לאנשים להתקיים בכבוד. 60 אחוזים אני חושב שזו אמירה מאוד חשובה של הכנסת כלפי הציבור של האנשים החלשים או המוחלשים.
היו"ר חיים כץ
גם אם אני חושב כמוך, יש לנו שתי אופציות: אופציה אחת ללכת לצו הרחבה, וזה לא בא לפה, ומכילים את זה על כל המשק, שזה לדעתי פחות טוב מחקיקה. אם אנחנו עוזרים ולו במעט לעוד כמה אנשים, ולו במעט, זה או הכול או כלום.
מוחמד ברכה
בקריאה הראשונה אני הצבעתי בעד.
היו"ר חיים כץ
גם עכשיו אתה לא תצביע על ההסתייגויות שלך.
מוחמד ברכה
ההסתייגויות הן לא הסתייגויות דיבור אלא באמת ענייניות ועקרוניות, שמתבססות על נתונים כלכליים של השנים האחרונות. אנחנו לא מביאים דברים מופרכים. כשאומרים 60 אחוזים, לא על מנת לייצר מצב של קריסה של המשק, אלא ב-2007 היה די צמיחה ומצב הכלכלי טוב וכו' וכו', והיה 57 אחוזים.
דבורה אליעזר
אולי כדאי להבהיר רק מה היה ב-2006 ו-2007. החוק הקבוע קבע 47.5 אחוזים משכר המינימום, וזה בדיוק כמו שקבוע היום. בממשלה הקודמת היה הסכם קואליציוני שהביא להעלאת שכר המינימום בהוראת שעה, דומה למה שאנחנו עושים היום, וגם בסכומים מוחלטים.


הוראת השעה קבעה שלוש פעימות באותה תקופה, של העלאה הדרגתית של שכר המינימום, שהתחילה ב-3,585 שקלים והגיה ב-2007 ל-3,835. זה תוקן בחוק ההסדרים ל-3,850 שקלים, אבל אלה היו סכומים מוחלטים בדיוק באותה צורה שאנחנו עושים את זה היום, בהוראת השעה.
היו"ר חיים כץ
מה חידשת פה עכשיו?
דבורה אליעזר
כיוון שאדוני אומר ששכר המינימום היה 57 אחוזים, כאילו שזה היה קבוע וכאילו שזה היה בחוק הקבוע.
היו"ר חיים כץ
זה היה בהוראת שעה גם פה.
מוחמד ברכה
לא היה בחקיקה, ברור.
דבורה אליעזר
וחשוב שזה יובהר.
היו"ר חיים כץ
הובהר. אתה רוצה להגיד משהו?
מוחמד ברכה
כל מה שאני אומר, שהמספרים שאנחנו מציעים, הם לא מופרכים, הם לא באים מעולם אחר, אלא מעולם שהיה בר השגה או קרוב לזה, בכלכלה הישראלית ובמשק הישראלי ובמערכת השכר.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות שלך. הסתייגות הסתייגות.
אייל לב-ארי
לשם החוק, מהמילים הוראת שעה.
היו"ר חיים כץ
מי נגד הסתייגות, ירים את ידו. תודה רבה. מי בעד ההסתייגות?
מוחמד ברכה
אני מחליף את חבר הכנסת עפו אגבריה.
היו"ר חיים כץ
ואני נותן לך להצביע, למרות שהוא לא יכול להצביע נגד עמדת הליכוד.
מוחמד ברכה
הוא יושב על הכסא שלכם?
היו"ר חיים כץ
כן.
מוחמד ברכה
טוב, לא ידעתי.

הצבעה

בעד – 1

נגד - רוב

ההסתייגות נדחתה
היו"ר חיים כץ
הסתייגות שנייה.
אייל לב-ארי
לסעיף 1 בריישא, במקום בתקופת תוקפו של חוק זה, יקראו את חוק, יבוא בחוק.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות, ירים את ידו? תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? תודה רבה.

הצבעה

בעד – אין

נגד - רוב

ההסתייגות נדחתה
אייל לב-ארי
אנחנו עדין בסעיף 1. בפסקה 1, להגדרה שכר מינימום לחודש, במקום ל-4,100 שקלים חדשים יבוא ל-5,052 שקלים חדשים.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? תודה רבה.

הצבעה

בעד – אין

נגד - רוב

ההסתייגות נדחתה
אייל לב-ארי
רק שאלה לאוצר. בגלל העלאת הסכום, אם ככה, ההסתייגות יכולה להיות הסתייגות תקציבית.
היו"ר חיים כץ
היא לא התקבלה.
רן רידניק
הערה נכונה, בוודאי שהיא הסתייגות תקציבית.
אייל לב-ארי
בפסקה 2 בסעיף 1, בהגדרה שכר מינימום לחודש, במקום שווה ל- 47.5 אחוזים, יבוא השווה ל-60 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. תודה רבה. מי בעד ההסתייגות? זו גם הסתייגות תקציבית. האוצר מאשר שזו הסתייגות תקציבית.
רן רידניק
אמת.
מוחמד ברכה
גם אני מאשר.

הצבעה

בעד – אין

נגד - רוב

ההסתייגות נדחתה
אייל לב-ארי
עדיין בסעיף 1 בפסקה 1. להגדרה שכר מינימום לחודש. במקום הקטע החל במילים עד תום תוקפו, עד המילים על פי סעיף 4, יבוא סכום השווה ל-60 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה, כפי שהוא מוגדל על פי חוק זה.
היו"ר חיים כץ
ומי נגד ההסתייגות? תודה רבה. מי בעד?

הצבעה

בעד – אין

נגד - רוב

ההסתייגות נדחתה
אייל לב-ארי
לגבי סעיף 1.
היו"ר חיים כץ
לגבי סעיף 1. לגבי סעיף 2 גם היה לנו הסתייגות?
אייל לב-ארי
סעיף 2, כן, מבקש למחוק את הסעיף.
היו"ר חיים כץ
מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. תודה רבה. מי בעד?

הצבעה

בעד – אין

נגד - רוב

ההסתייגות נדחתה

ומאחר וכל ההסתייגויות לא התקבלו, אנחנו נצביע על החוק כהכנה בוועדה לקריאה שנייה ושלישית.


מי בעד? ירים את ידו.
מוחמד ברכה
אני נמנע.

הצבעה

בעד –רוב

נגד - אין

נמנע - 1

הצעת החוק התקבלה
היו"ר חיים כץ
כמעט כל חברי הכנסת שנמצאים פה, הצביעו בעד, והחוק אושר. הוועדה, כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:00

קוד המקור של הנתונים