ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2011

בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק., חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכנסת

30.5.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 182

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ו אייר התשע"א (30 במאי 2011), שעה 13:30
סדר היום
בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:
א. הצ"ח עבודת נשים (תיקון מס' 48)(זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה), התשע"א-2011 (מ/559)

ב. הצ"ח הטבות למשפחת אומנה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008, של חה"כ זבולון אורלב (כ/228)
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות:

א. הצ"ח עבודת נשים (תיקון מס' 48)(זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה), התשע"א-2011 (מ/559)

ב. הצ"ח הטבות למשפחת אומנה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008, של חה"כ זבולון אורלב (כ/228)
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום בקשת יושב-ראש בקשת יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48)(זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה), התשע"א-2011 (מ/559); והצעת חוק הטבות למשפחת אומנה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008, של חה"כ זבולון אורלב (כ/228).


יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביקש למזג את שתי ההצעות האלה, שעברו שתיהן קריאה ראשונה, כדי להביאן יחד לקריאה השנייה והשלישית. על פניו וכמפורט בבקשתו אינני רואה שום סיבה שלא להיענות לבקשה, ומכיוון שאני נמצא פה לבד, אצביע פה אחד בעד לאשר את הבקשה.

הצבעה

בעד – פה אחד.
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40.

קוד המקור של הנתונים