ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/05/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
161

הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 5 ו-6

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט
לדיון בהצעת חוק רשות השידור

יום חמישי, כ"ב באייר התשע"א (26 במאי 2011), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010

א.
דיון בהצעה

ב.
בקשות לדיון מחדש ודיון מחדש
1.
לסעיף 3, סעיף 15 לחוק העיקרי – מאת חבר הכנסת אלכס מילר


2.
לסעיף 7 לחוק העיקרי – מאת חברי הכנסת נחמן שי ואלכס מילר


3.
לסעיף 9, סעיף 19 לחוק העיקרי – מאת חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

ישראל איכלר

נסים זאב

דוד רותם

נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
אפי מלכין, ראש ענף, אגף השכר, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד, משרד המשפטים

עו"ד יעל כהן, סגנית היועץ המשפטי, משרד ראש הממשלה

סנ"צ דורון בנאמי, עוזר דובר המשרד לביטחון פנים

אמיר גילת, יו"ר רשות השידור

ערן הורן, סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

אבי כץ, סמנכ"ל גבייה, רשות השידור

עו"ד חנה מצקביץ, היועצת המשפטית, רשות השידור

עו"ד מרסיה צורמן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, רשות השידור

איתנה גרגור, מבקרת פנים, רשות השידור

לינדה בר, דוברת רשות השידור

בילי סגל, מנהלת הארכיון, רשות השידור

יצחק שבו, יו"ר ועד מטה רשות השידור

דני זקן, יו"ר אגודת העיתונאים, רשות השידור

גדי בן יצחק, ועד העובדים, אגודת העיתונאים, רשות השידור

משה זמיר, ועד העובדים, רשת מורשה, רשות השידור

אסף אפרתי, ועד עיתונות, ערוץ 1

עפרה סתת מילוא, ועד עיתונות, ערוץ 1

עו"ד אופיר ביתן, עוזר היועצת המשפטית, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

פרופ' אלי פולק, יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

נילי בן גיגי, מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

רננה סייג, מנכ"ל איגוד התסריטאים

אורי רוזנוקס, יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטריים

עו"ד אילאיל לבנת, היועצת המשפטית, חברת רשת

עו"ד זוהר קדמון סלע, היועצת המשפטית, חברת קשת

עו"ד דבורה קמחי, היועצת המשפטית, ישראל 10

ירמיהו קדושי, הפקות המזרח בע"מ

ראובן גולדברג, הסתדרות האקדמאים, מח"ר

עו"ד מרדכי שנבל, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010

א.
דיון בהצעה

ב.
בקשות לדיון מחדש ודיון מחדש
1.
לסעיף 3, סעיף 15 לחוק העיקרי – מאת חבר הכנסת אלכס מילר

2.
לסעיף 7 לחוק העיקרי – מאת חברי הכנסת נחמן שי ואלכס מילר

3.
לסעיף 9, סעיף 19 לחוק העיקרי – מאת חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ
היו"ר כרמל שאמה
צהרים טובים. אנחנו פותחים ישיבה של ועדת הכלכלה בעניין הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010.
לאה ורון
אדוני, תרשה לי להתנצל בפני הנוכחים שנתקעו גם אתמול וגם היום בשער בגלל בעיות מחשוב והזנת אישורי הכניסה. אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים במזכירות הוועדה, אבל זה לא תלוי רק בנו, ומזינים שוב ושוב את שמות האנשים שנתקעים בשער. אנחנו מאוד מתנצלים. אני מתארת לעצמי שגם אנשי המחשב של הכנסת מבקשים להתנצל בפניכם.
היו"ר כרמל שאמה
עצרנו אתמול בסעיף של מבקר פנימי.
אתי בנדלר
אני מזכירה שדילגנו על שני הסעיפים הקודמים, סעיף 23ח ו-23ט.
דנה נויפלד
אפשר לחזור ל-25ח, לגבי רואה חשבון מבקר. אני אסביר מה העקרונות ויש לי נוסח שאחר כך אפשר לשפר אותו.


הקראנו את 23ח?
לאה ורון
הוקרא ולא הוצבע.
היו"ר כרמל שאמה
כן, הקראנו.
אתי בנדלר
את יכולה לקרוא אותו שוב כדי שניזכר במה מדובר.
דנה נויפלד
23ח.
רואה חשבון מבקר

(א)
המועצה תמנה רואה חשבון מבקש לרשות שיבקר את הדוחות הכספיים של הרשות ויחווה את דעתו עליהם.
כאן אני רוצה להוסיף
המועצה תמנה באישור רשות החברות הממשלתיות.

(ב)
על רואה החשבון המבקר שמונה לפי סעיף קטן זה, יחולו ההוראות לפי סעיפים 154(א) סיפה, 156 ו-160 עד 170 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בשינויים המחויבים, כאילו הייתה הרשות חברה ציבורית.
כאן אני רוצה להוסיף
שכר טרחה של רואה החשבון ייקבע בהתאם לכללים, לפי סעיף 44 לחוק החברות הממשלתיות בשינויים המחויבים.


יש כללים של רשות החברות.
לאה ורון
למה זה לא נמסר לוועדה לפני הדיון כדי שזה יוכל להיות לפני חברי הוועדה?
דנה נויפלד
את צודקת. זאת טעות שלי.
קריאה
גם אנחנו שומעים על זה פעם ראשונה.
אתי בנדלר
אני מבקשת שתחזרי שוב על התוספת בסעיף קטן (א).
דנה נויפלד
המועצה תמנה באישור רשות החברות הממשלתיות רואה חשבון ואז זה נשאר אותו הדבר. אני מוסיפה למינוי את אישור רשות החברות הממשלתיות.
לאה ורון
רשות השידור מוגדרת כחברה ממשלתית?
אתי בנדלר
לא, אבל החילו עליה הרבה מאוד סעיפים מחוק החברות הממשלתיות.
דנה נויפלד
אם הוועדה רוצה, אני אסביר.


היום חברות ציבוריות, רואה החשבון המבקר מתמנה על ידי האסיפה הכללית והשכר שלו גם עובר את האסיפה הכללית וזאת כיוון שרואה החשבון המבקר מבקר את הדוחות הכספיים שמוצגים של המנכ"ל ושל הדירקטוריון. אצלנו אין לנו אסיפה כללית. אין לנו גורם חיצוני לרשות השידור שיאשר גם את המינוי של אותו רואה חשבון וגם את השכר שלו. לכן חיפשנו גוף שמתאים לעשות את זה ויש לו ידע והבנה בתחום הזה. כך זה היום לגבי רואי חשבון בחברות ממשלתיות. חוץ מזה, יש הסדר שעובדים עליו שאמור לחול על תאגידים סטטוטוריים והוא נמצא כרגע בהכנה וזה תואם את ההסדר שבדרך. אני לא יכולה להגיד על תזכיר שעוד לא הופץ אבל זה נמצא בהכנה. בכל מקרה, ככל שיהיה הסדר אחיד ויהיה צריך לעשות התאמות, אנחנו בוודאי נעשה אותן, אבל כרגע הפיקוח והאישור של רשות החברות הממשלתיות אמור לבוא ולהוות סוג של פיקוח על מה שעושה הרשות בהקשר הזה.
חנה מצקביץ
אנחנו בוחרים את רואה החשבון שלנו במכרז. כשאת מדברת על מינוי של רשות החברות, אנחנו הולכים לעשות מכרז ואחר כך להעביר לרשות החברות? מתקיים הליך מכרזי.
קריאה
מה עם עיקרון העצמאות?
ערן הורן
רואה החשבון של הרשות נבחר על ידי ועדת מכרזים שהיא לא של הנהלת הרשות.
דנה נויפלד
אני אסביר. בחברות ממשלתיות רואה החשבון מבקר הוא בכלל נבחר על ידי רשות החברות הממשלתיות. זאת לא הכוונה כאן. הכוונה כאן רק לאשר את אותו גורם שנבחר וגם לאשר את שכר הטרחה. אני לא יודעת אם הנוסח אומר את זה.
ערן הורן
קבע בהתאם לכללים.
אתי בנדלר
מה קובעים הכללים לפי סעיף 44?
דנה נויפלד
יש את כללי החברות הממשלתיות, מינוי רואי חשבון ושכרם ויש סעיף שעוסק בשכר של רואי החשבון לחברות הממשלתיות.
חנה מצקביץ
זה יוצר לנו בלבול במערכת. אני עוד לא הבנתי. אנחנו עושים מכרז וכשוועדת מכרזים מחליטה לבחור רואה חשבון, היא מפרסמת מכרז. אז זה כפוף לאישור של גוף חיצוני?
דנה נויפלד
נכון.
חנה מצקביץ
הוא יכול לבטל את המכרז? ממילא הכללים האלה, אם הם יחולו עלינו, על כל התאגידים הציבוריים, זה יחול גם על רשות השידור.
דנה נויפלד
אני אסביר שוב. ההסבר הזה יכול לחול לגבי הוראות אחרות. אנחנו יושבים עכשיו ומעגנים ואפשר להגיד את זה לגבי עוד נושאי משרה ובעלי תפקיד בתוך הרשות, ואולם אנחנו באים ומעגנים כאן את ההסדרה ואת הגופים ובעלי התפקידים שראוי שיהיו ברשות השידור, לרבות רואה החשבון המבקר.


אני אסביר שוב. כשיש חברה ציבורית, יש גורם שמפקח על הבחירה של רואה החשבון ומי שקובע את שכר הטרחה שלו כי זה גם משליך אחר כך על איכות הביקורת. בהקשר הזה, אותו גורם שממנה והגורם שיכול לפטר והגורם שמשלם שכר, הוא הגורם שעליו אמורים לפקח. ככל שיש פיקוח אפקטיבי, הוא צריך שיהיה על ידי גורם חיצוני.
ערן הורן
אבל המוסדות מפקחים על זה.
דנה נויפלד
איזה מוסדות?
ערן הורן
המוסדות שלנו.
דנה נויפלד
רואה החשבון המבקר הוא רואה החשבון שמחליט בסופו של דבר על תקינותם של הדוחות הכספיים. זה ברור שהוא צריך להיות גוף חיצוני שמבקר את המועצה גם כי המועצה היא זאת שבסופו של דבר תהיה אחראית על התקציב. דוחות כספיים הם מצגים של הרשות.
ערן הורן
מכינה אותם ההנהלה והם עוברים רואה חשבון חיצוני שנבחר על ידי המוסד.
דנה נויפלד
אז היא לא חיצוני. מי שמאשר את הדוחות הכספיים, זאת המועצה.
אמיר גילת
המועצה היא הגורם המפקח על ההנהלה.
דנה נויפלד
לא. אני מסבירה. הדוחות הכספיים מובאים אחר כך לאישור המועצה. זאת אומרת, הם מצגים גם של המועצה. באופן דומה בחברה, לו היו בעלי מניות, אז בעלי המניות באסיפה הכללית הם אלה שמשלמים את שכר הטרחה והם אלה שמממנים את רואה החשבון.
אמיר גילת
גם בעניין העקרוני, יש חוק במדינת ישראל וכל חוק חל גם על חוק רשות השידור. למה בחוק רשות השידור נכנסים דברים? תכניסי גם את חוק שעות עבודה ומנוחה לחוק רשות השידור.
דנה נויפלד
אני לא מחילה את כל החוק. אני לא מבינה מה הבעיה שתהיה ביקורת ופיקוח.
ערן הורן
איך נהוג ברשויות ציבוריות אחרות?
דנה נויפלד
בחברות ממשלתיות, מי שממנה את אותו רואה חשבון זאת הרשות. כאן הרשות אינה ממנה אלא הרשות רק מאשרת. מה תבדוק הרשות? לדוגמה, ענייני אי תלות. אני לא מבינה מה הבעיה בזה. מה החשש?
היו"ר כרמל שאמה
אתם מצליחים להגיע לפתרון?
דנה נויפלד
לי יש פתרון.
אמיר גילת
זה ניסיון להכפיף עלינו חוקים שהם לא מן העניין.
חנה מצקביץ
כרגע יש לנו בעיה בכל התפיסה של הדבר הזה. אנחנו לא מדברים על הדבר הזה כמינוי. בחברות ממשלתיות אולי אין מכרזים אלא אולי ממנים רואה חשבון.
דנה נויפלד
לא. אני לא מבינה מה הבעיה. הרי מה תבדוק אותה רשות חברות ממשלתיות? היא לא באה להציע שם אחר, היא לא באה לכפור בתהליך שלכם, היא תבדוק דברים כמו לדוגמה אי התלות, לראות שהכל בסדר מבחינת אי התלות של אותו רואה חשבון ביחס לתאגיד. אני לא מבינה מה הסיפור הגדול כאן ומה ההתנגדות הגדולה. מה ההתנגדות לזה שיהיה גורם חיצוני לרשות השידור שיבדוק את המינוי של רואה החשבון? מה הסיפור?
איתנה גרגור
איך זה נעשה ברשות שדות התעופה?
דנה נויפלד
אני לא יודעת איך זה נעשה.


רשות השידור מתנגדת לזה שיהיה פיקוח על ידי גורם חיצוני על המינוי של רואה חשבון מבקר.
חנה מצקביץ
זה לא שאנחנו מתנגדים שיהיה פיקוח. לא לומר כך.
לאה ורון
אני מבקשת להפנות את תשומת לב יושב ראש הוועדה והחברים שרשות החברות הממשלתיות לא הוזמנה לדיון.
היו"ר כרמל שאמה
בואו נעזוב את הסעיף הזה ונחזור אליו אחרי כן.


מבקר פנימי. הגעתם לאיזה שהן הסכמות?
חנה מצקביץ
יש לנו כאן איזושהי עמדה.
מרדכי שנבל
יש נושא אחד שמוגדר בחוק ומבחינתנו הוא עקרוני, וזה עניין של הקצבת תקופת כהונה למבקר פנימי. אנחנו טוענים שהדבר הזה הוא לא מופיע במקומות אחרים, ושנית, הוא פוגע באופן מהותי בפעולה של מבקר פנים ועושה אותו תלוי במבוקרים שלו, כי גם אם הוא מפסיק לעבוד וצריך לעבור למקום אחר, הוא צריך את ההמלצה של המבוקרים שלו. אני יכול לתת דוגמא אישית מהדוגמה של מבקר חברת הדואר לשעבר, צביקה אייזנשטיין, שעבר למקום אחר ובמקום האחר הרימו טלפון לקבל המלצות מהמבוקרים שלו שדאגו שהוא יעזוב את חברת הדואר.
היו"ר כרמל שאמה
אתם מבקשים למחוק את סעיף 23י(ב).
קריאה
נכון.
ראובן גולדברג
אני מייצג את המבקרים הפנימיים מאחר שהמבקרים הפנימיים הם בדירוג המח"ר ושייכים להסתדרות המח"ר שגם קובעת את תנאי העבודה שלהם כולל את הנושא של קביעות וכולי.


כפופים להסכמים הקיבוציים, וכאן מנסים באמצעות חקיקה לשנות הסכמי שכר ואת התקשי"ר, ואני לא חושב שזאת הייתה הכוונה. אני מתאר לעצמי שזאת הכוונה של האוצר ואני אחזור לזה בהמשך. אני חושב שזאת לא כוונתם של חברי הכנסת, לפגוע בהסכמי שכר באמצעות חקיקה.


אני חושב שהרפורמה גם אימצה את התקשי"ר ושם כתוב בדיוק איך אנשים עובדים וכולי, ואני לא חושב שצריך כאן פתאום להמציא דבר חדש, שיטת עבודה חדשה.


אני רוצה לומר שיש כאן ניסיון לגנוב סוסים, ניסיון של האוצר להכניס שיטה חדשה למערכת שלא נעשתה במשא ומתן עם ההסתדרות, שהמטרה שלה לפגוע בביטחון התעסוקתי של עובדים על ידי הקצבה של זמן של תקופת המינוי שלהם.


על המהות ידבר ידידי שנבל, שהוא נבחר לאחרונה לנשיא לשכת המבקרים הפנימיים, ואני חושב שזאת הזדמנות טובה לברך אותו על בחירתו.


אני רוצה לחזור ולהדגיש. בישיבה הקודמת בחדר הזה, בקריאה הראשונה, אמר לי יושב ראש הרשות שזה תעלול של האוצר והוא מתכוון להוציא את זה. אני מבין שזאת גם העמדה של הרשות היום, שאין צורך להכניס את זה ואין לזה מקום. רק מי שפוחד מביקורת ורוצה לסרס את המבקר ולהפוך אותו לפודל, יתעקש על תוקף המינוי שלו.


כשאתה משאיר את המבקר בחששות, זאת גם איכות העבודה שלו. בעיריית רמת גן ובעיריית ירושלים, אתם ערים לחשיבות הגדולה של המבקר ולכוח שלו. בין השאר הכוח שלו הוא בנושא שהקביעות שלו והביטחון התעסוקתי שלו קיימים ואף אחד לא משתעשע אתם.


לכן אני חושב שלא כוונת המחוקק לפגוע בנושא של הביקורת והמבקר. אגב, ההפחתה של עובדי הביקורת במבנה התעסוקתי החדש, הפיחות שנעשה במעמד המבקר, לדעתי מעידים כאן על ניסיון לפגוע בכל נושא הביקורת ואני חושב שאתם צריכים לתת יד לחיזוקו של המבקר ולא להחלשתו.
היו"ר כרמל שאמה
תודה.
מרדכי שנבל
אני רוצה להמשיך בדברים אותם התחלתי קודם בנושא של הפגיעה האפשרית שתהיה בביקורת הפנימית בעניין של הקצבת תקופת כהונה.
היו"ר כרמל שאמה
אין צורך להוסיף.
דני זקן
העמדה שלנו בהקשר הזה היא דווקא תמיכה לחלוטין בחוק,. כמעט לחלוטין. ההסתייגות שלנו נוגעת אך ורק לכפיפות. הכפיפות היא ליושב ראש המועצה, ליושב ראש רשות השידור שהיא במידה מסוימת בעייתית כי מי יבקר את המועצה עצמה או את הוועד המנהל של היום? נתקלנו בזה לאחרונה בהקשר הזה.


לגבי הסיפור של הכפיפות. יכול להיות שמבקר המדינה צריך להיות או גורם חיצוני אחר שיכול לעסוק בזה. אין גם הגדרה של מי צריך להיות המבקר מבחינת עם איזה דברים הוא צריך לבוא, בין אם אלה תארים או בין אם אלה דברים אחרים.


ההגבלה של תקופת הכהונה צריכה להיות לדעתי אפילו קצרה יותר, אבל בכל מקרה היא צריכה להיות מוחלת במקרה הגרוע, לפחות להחיל אותה החל מתקופת החלת ההסכם. מדובר במשהו חדשני. כל הרפורמה היא חדשנית והגיע הזמן שנתקן את רשות השידור כמו שצריך. הבעיה במבקר שהוא מוכן מהכל, והוא בעצמו יכול להסתאב וזאת בדיוק הבעיה שיש לנו.
מרדכי שנבל
אני אתייחס לדברי הדובר האחרון. מבוקר שהיה בזמן האחרון בוויכוח קשה עם הביקורת הפנימית ברשות השידור.
קריאה
ובכלל לא למד את הנושא.
מרדכי שנבל
מה שאמרתי, זה מספיק. זאת הדוגמה.
דני זקן
המבקרת עצמה נמצאת תחת ביקורת.
מרדכי שנבל
לא למדת את הנושא וחבל.
אלי פולק
אני חושב שמאוד חשוב שהמבקר יהיה ת"פ של יושב ראש רשות. זה נותן ליושב ראש הרשות את הכלי הנחוץ לו כדי לבוא ולדאוג שבאמת המערכת תפעל כמו שהיא צריכה לפעול. יושב ראש רשות מתחלף כל ארבע שנים או תוך כדי תקופה ולכן זה לא עניין של יחסים או משהו כזה אלא להפך, זה נותן כלי חשוב בידי יושב ראש הרשות.


אני גם רוצה לומר כמסתכל מהצד בנושא הזה. אני ממש רואה את הדיכוטומיה בין הגישה לרואה חשבון שצריך להיות ממונה על ידי רשות החברות הממשלתיות.
דנה נויפלד
לא ממונה. באישור.
אלי פולק
באישור של רשות החברות הממשלתיות כדי שהכל יהיה נקי, ואילו כאן כאשר מדובר על מבקר הפנים, מגבילים אותו לשש שנים כדי שבקושי הוא יוכל ללמוד את הנושא.
נסים זאב
כמה זמן לפי דעתך לוקח לו ללמוד את הנושא?
אלי פולק
זה לא פשוט במערכת כל כך גדולה עם אלף עד אלפיים עובדים.
נסים זאב
אם שש שנים הוא לא ילמד את הנושא, יש באמת בעיה.
אלי פולק
נכון. שש שנים הוא לומד את הנושא. ארבע שנים הוא לומד את הנושא.
נסים זאב
אם הוא לא למד, או שהוא דפוק או שהמערכת דפוקה. אחת משתיים. או שהוא מקצועי או שהוא לא מקצועי.
מרדכי שנבל
אם יש מבקר שהוא לא מקצועי, יש בחוק הליך הפסקת כהונה.
נסים זאב
בסדר, אבל לא להגזים. שש שנים הוא לומד ואז הוא עף. מסכן.
אלי פולק
לא, לא זאת הייתה הטענה. הטענה הייתה שלוקח זמן ללמוד ומה שקורה זה שעד שבן אדם באמת מתמקצע, עובר זמן.
נסים זאב
תאמין לי שלראש ממשלה לוקח יותר זמן לנהל מדיניות של מדינה ובכל זאת הוא ראש ממשלה רק לארבע שנים וחיים עם זה טוב.
אלי פולק
אבל למה להגביל? מה היתרון? אין כאן יתרון. רק משום שההצעה אומרת את זה?
נסים זאב
יש בזה הרבה הגיון.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נצביע סעיף-סעיף בתוך הסעיף הזה של מבקר פנימי.
קריאה
שאלה. אני מבקשת לדעת למה באף משרד ממשלתי אין הגבלה?
היו"ר כרמל שאמה
אני מבקש להפסיק עם החזרות על אותם דברים. אתם מזלזלים באינטליגנציה שלנו. אנחנו זוכרים מה אמרתם.


אנחנו מצביעים על סעיף 23י(א): המבקר הפנימי יהיה עובד הרשות. על הסעיף הזה לא הייתה מחלוקת.

ה צ ב ע ה

סעיף 23י(א) – אושר פה אחד

אנחנו מצביעים על סעיף 23י(ב): תקופת כהונתו של המבקר הפנימי תהיה שש שנים בלבד.


אני מציע למחוק את הסעיף הזה, שלא תהיה הגבלה על הכהונה שלו.
ישראל איכלר
אדוני היושב ראש, אני רוצה להסביר נקודה. כמו שאנחנו חוששים שהמבקר יוגבל ויהיו שליטים מושחתים, הרי אנחנו בונים גוף שלטוני כאן, עלול להיות שהמבקר עצמו יהפוך לדיקטאטור ולא ניפטר ממנו לעולם. לכן, כמו שמנהלי השידור, נותנים להם שלוש שנים, למועצה ארבע שנים, צריך גם למבקר שיהיו שש שנים. זה מספיק זמן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כמה שנים מכהן מבקר המדינה?
נסים זאב
למה רואה החשבון ארבע שנים?
ישראל איכלר
אף אחד לא יודע מי יהיה המבקר. יכול להיות אדם הגון ויכול להיות צרה צרורה.
היו"ר כרמל שאמה
הציגו לנו כאן נתונים. כל המבקרים במשרדים הממשלתיים ובחברות הממשלתיות לא מוגבלים בזמן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
צריך להגביל את כולם.
היו"ר כרמל שאמה
שיגבילו את כולם. שיביאו תיקון.
נסים זאב
אני חושב שזה אסון שלמבקר אין בכלל לוח זמנים אלא הוא יכול לכהן עד יום ה-120 שלו. לפעמים מבקר הוא יותר גרוע מצרעת. תפסיקו ללכת בדרך מסוימת ולא להשתחרר ממנה. שש שנים. אני לא מוכן שהסעיף הזה ישתנה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים. הרוב יכריע.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אם זה מה שאתם אומרים, צריך לכתוב שהמשך כהונתו של המבקר יהיה בכפוף לחוק החברות.
היו"ר כרמל שאמה
זה ברור. לא צריך לכתוב את זה. אם יתקנו שם, זה יחול גם כאן.
אתי בנדלר
לא מדובר על חוק החברות הממשלתיות אלא על חוק הביקורת הפנימית שמכוחו ממנים מבקרים פנימיים. בחוק ההוא אין הגבלת כהונה של מבקר פנימי.
ישראל איכלר
אבל את יודעת שרוצים להחליף את הדבר הזה. זה גוף כל כך שלטוני. זה לא מבקר באיזה משרד ממשלתי. בוא נעשה שיהיו לו שתי כהונות.
היו"ר כרמל שאמה
מבקר הפנימי יהיה תלוי?
ישראל איכלר
ודאי. הוא צריך להיות דיקטאטור?
נסים זאב
תעשה ארבע וארבע. שמונה שנים במקום שש.
אתי בנדלר
הארכת כהונה זה הדבר הכי גרוע. עדיף תקופת כהונה אחת ארוכה אם חייבים לקצוב ובשום פנים ואופן לא הארכת כהונה כי אז הוא יודע שהוא צריך להתנהג מאוד יפה כדי שיאריכו לו את הכהונה.
ישראל איכלר
את צודקת. נשאיר את זה לשש שנים.
נסים זאב
את מבקר המדינה הייתם רוצים להחליף?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו לא מקיימים עכשיו את הדיון הזה.
נסים זאב
אני שואל. האם אתה רוצה לראות אותו עוד עשר שנים?
היו"ר כרמל שאמה
המבקר הזה, הייתי שמח אם הוא היה נשאר עוד עשר שנים.
נסים זאב
אבל יש אחרים שחושבים אחרת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים. היו כאן שתי הצעות.יש את הנוסח המקורי שחלק מחברי הוועדה רוצים, ויש את ההצעה שלי למחוק. אנחנו נכריע בהצבעה.


אנחנו מצביעים על ההצעה שלי, למחוק את סעיף 23י(ב).

ה צ ב ע ה

ההצעה נפלה


אני מבקש לרשום בקשה לרביזיה על ההחלטה הזאת.
אתי בנדלר
קודם צריך להצביע על הנוסח כפי שהוא.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 23י(ב) כנוסח הצעת החוק הממשלתית, שתקופת כהונתו של המבקר הפנימי תהיה שש שנים בלבד.

ה צ ב ע ה

סעיף 23י(ב) – אושר


אני מבקש רביזיה. בקשה לדיון מחדש על הסעיף הזה.
נסים זאב
מתי יהיה הדיון?
היו"ר כרמל שאמה
בהתאם לחוות הדעת המנומקת והמלומדת של היועץ המשפטי של הכנסת. בהתאם לנהלים האלה, נודיע. התראה של שעה.
ישראל איכלר
היושב ראש, אתה לא יודע מי יהיה המבקר. יכול להיות שיהיה מבקר לרוחך ויכול להיות שיהיה מבקר שתרצה להחליף אותו.
נסים זאב
אל תשכנע אותו. אתה ראית פעם עיראקי משתכנע?
היו"ר כרמל שאמה
כמי שהיה יושב ראש ועדת ביקורת של רשות מוניציפאלית, אני יודע מה החשיבות של ביקורת. ברגע שראשי ארגוני המבקרים אומרים שזה אסון לביקורת, השינוי הזה, אז אני נזהר. אין לי כאן דעה חלוטה, אבל אני נזהר. אני נוקט משנה זהירות. לכן, אם הממשלה חושבת שצריך לקצוב את תקופת כהונת המבקרים, תבוא ותעשה שינוי בחוק הראשי ואז זה יחול גם לעניין זה.
ישראל איכלר
רשות השידור יותר רגישה ממשרד התיירות. גם ברשות שדות התעופה צריך לעשות שינוי.
ראובן גולדברג
לא בגניבת סוסים.
ישראל איכלר
יש כאן כוח שלטוני אדיר.
היו"ר כרמל שאמה
מבקר משרד הביטחון, מבקר משרד ראש הממשלה.
ישראל איכלר
אני אתמוך בחוק שתקופת כהונה של כל מבקר תהיה קצובה בשש שנים.
היו"ר כרמל שאמה
זה נכון, אבל לא לעשות את זה טלאי על טלאי. יביאו חוק.
ישראל איכלר
לא, כאן זה מאוד רגיש. מר פולק חושב שהמבקר יהיה מהחוג שלו ולכן הוא רוצה שהוא יהיה הרבה שנים. אתה עלול להיתקע עם מבקר שלא יהיה לרוחך.
קריאה
למה להיתקע? יש תהליך הפסקת כהונתו של מבקר פנים.
היו"ר כרמל שאמה
היה רוב ברור בוועדה בעד הגישה שלכם וכל עוד היא לא תשונה בבקשה לרביזיה, היא קיימת.
ישראל איכלר
זאת דווקא הגישה של הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. הממשלה היא לא צד.
דני זקן
אדוני היושב ראש, שאלת התחולה. האם התחולה הזאת מתייחסת לתאריך כניסת החוק לתוקף?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו ממשיכים. אנחנו דנים במה שכתוב.


סעיף 23י(ג):

על אף האמור בסעיף 5(ד) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק הביקורת הפנימית) הממונה על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש המועצה.
ישראל איכלר
מה רע בזה?
היו"ר כרמל שאמה
יש בכלל התנגדות לסעיף הזה?
ישראל איכלר
אני מסכים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 23י(ג).

ה צ ב ע ה

סעיף 23י(ג) – אושר פה אחד

סעיף 23י(ד). דנה, תסבירי לנו את הסעיף.
דנה נויפלד
המשמעות של הסעיף הזה אומרת שתוכנית העבודה של המבקר הפנימי תיעשה בהתייעצות עם המנכ"ל.
היו"ר כרמל שאמה
שיהיה ברור שההתייעצות זאת לא קביעה ואישור.
דנה נויפלד
לא, התייעצות.
אתי בנדלר
התייעצות זאת התייעצות.
היו"ר כרמל שאמה
אין לכם התנגדות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

סעיף 23י(ד) - אושר פה אחד

סעיף 23י(ה). דנה, הסבר קצר. אנחנו הקראנו את הסעיף.
דנה נויפלד
הקראנו את הסעיף. המשמעות של הסעיף הזה היא לאפשר משימות נוספות שהמועצה תטיל על המבקר הפנימי. בהמשך להערה שהוערה אתמול, אני מציעה להוסיף בסוף: בשים לב לתוכנית העבודה. הכוונה היא שכדי שלא יוטלו יותר מדיי משימות שהמבקר הפנימי לא יוכל לעמוד בהן, אם רוצים להטיל משימות נוספות של ביקורת, זה צריך להיות בשים לב לתוכנית העבודה של המבקר הפנימי.
אתי בנדלר
תוכניות העבודה המאושרות.
דנה נויפלד
המאושרות, כמובן.
ישראל איכלר
מה זה משימות נוספות?
דנה נויפלד
נוספות על תוכנית העבודה. בתוכנית העבודה נקבעו בדיקות בנושאים אלה ואלה ועכשיו מאיזשהו צורך ונסיבה, המועצה חושבת שיש נושא חדש שיש בו ליקוי והיא רוצה להטיל על המבקר הפנימי לבדוק. בגלל שהחשש היה שיציפו אותו במשימות שהוא לא יכול לעמוד בהן, ההערה שלך, בגללה אני מבקשת להוסיף תיקון שאומר: בשים לב לתוכנית העבודה שלו. כדי שהכל יתקיים בצורה שהיא תהיה סבירה.
מרדכי שנבל
אני מציע, ואני לוקח מחוק אחר, מפקודת העיריות, ובתנאי שיקצו לו אמצעים לעשות את המטלות החדשות.
אתי בנדלר
יש לך את הנוסח להקריא לוועדה מה נאמר בחוק הרשויות המקומיות לעניין זה?
מרדכי שנבל
בפקודת העיריות, עד כמה שאני זוכר – אין לי כאן את הנוסח המפורש – מדובר על מטלות נוספות או בחוק החברות.
נסים זאב
מדובר במסגרת השעות שהוא צריך לעבוד?
מרדכי שנבל
תוכנית העבודה נקבעת ומקדישים תקציב לנושא הזה כדי לבצע את אותה תוכנית עבודה. תוכנית העבודה מאושרת על ידי המועצה מלכתחילה והיא קבעה תקציב. אותה מועצה שנותנת מטלות נוספות צריכה גם להרחיב את התקציב בהתאם אלא אם כן היא תבטל מטלה אחרת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מנסים לגבש נוסח.
אתי בנדלר
דנה, את מכירה את ההוראה?
דנה נויפלד
אני לא מכירה את ההוראה.
נסים זאב
זה לא במסגרת השעות והתפקיד שלו? זה לא מעבר. מה קורה אם יש לו עודף זמן? הוא מחזיר את הכסף? צריך להגביל את זה. מה קורה כשיש לו עודף זמן? מתחשבנים אתו?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ביקורת נוספת, אולי זה על הצופים. אדוני היושב ראש, אני רוצה לשאול שאלה שאולי היא לא כל כך קשורה לסעיף הספציפי הזה. אני עדיין קצת עם טעם רע של הסעיף הקודם, לגבי הכהונה. מה המשמעות לביקורת פנים כשאנחנו יודעים נניח שבמהלך הרבה מאוד שנים עשיתם עבודה מאוד רצינית בתחום ביקורת הפנים ברשות השידור ויש דוחות, שאני אפילו לא יודעת איך לקרוא להם אבל אלה דוחות מאוד מאוד קשים שבעצם, למרות הביקורת, רשות השידור הגיעה למצב אליו הגיעה. איפה התפקיד של המבקר חוץ מלכתוב את הביקורת? זה לא משמעותי אם זה יהיה שש שנים או עשרים שנים, אם אותם הדוחות הגדולים שנכתבים, אף אחד לא מפקח עליהם. איפה הפיקוח? איפה הכוח של המבקר? איפה יישום הדוחות? אפשר ליישם את מה שמבקרים תוך שנה ואפשר לא ליישם עם אותו מבקר עוד חמישים שנים את מה שהוא ביקר.
אתי בנדלר
גברתי מעלה את אחת הבעיות הקשות שמתייחסות בכלל לנושא של הביקורת הפנימית. אחת הסיבות שמבקשים לתקן את חוק הביקורת הפנימית היא למצוא באמת איזשהו מנגנון כזה שיוודא שלא יגנזו את דוחות הביקורת הפנימיים ולא יעשו אתם דבר. מדובר שוב בדוח ביקורת לא רק של מבקר פנימי של רשות השידור אלא של כלל הגופים שחייבים על פי חוק למנות מבקר פנימי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גברתי היועצת המשפטית, בעצם השאלה שלי קשורה מאוד לסעיפים כי אם אנחנו מדברים על כך שהמועצה רשאית להטיל על המבקר הפנימי משימות של ביקורת פנימית נוספת על הקבועות בתוכנית העבודה, והיא לא מיישמת את מה שכבר בוקר, אז למה בכלל צריך? משהו כאן לא ברור לי.
קריאה
הכוונה למשימות שמעבר לתוכנית העבודה השוטפת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
השאלה מה קרה עם הביקורת שכבר נעשתה.
קריאה
זאת שאלה אחרת. זה כבר תלוי בגוף המפקח ובהנהלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
השאלה היא מתי להטיל את האפשרות לתת למבקר משימות נוספות, ומה עשו עם המשימות הקודמות שהוא ביקר והוציא דוח? מה קרה עם זה?
קריאה
את מבלבלת שני דברים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אני לא מבלבלת.
קריאה
דבר אחד, אלה דוחות העבר אבל גם כאן אני חוזר לעמדתי שלא צריך להיות בחוק רשות השידור דברים שנמצאים בחוקים אחרים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מתקדמים. אנחנו בסעיף 23י(ו).
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא קיבלתי תשובה לשאלתי. שמתם לב שאף אחד לא נתן לי תשובה? אתם מדלגים על השאלה שלי, בברוטאליות.
היו"ר כרמל שאמה
מי שרוצה, ייתן לך תשובה. אנחנו מתקדמים.


על סעיף 23י(ה) לא הצבענו. דנה, הסבר לסעיף 23י(ו).
דנה נויפלד
אנחנו מוסיפים שהדין וחשבון הזה יוגש גם למועצה וגם לוועדת הביקורת. הסעיף בא להרחיב. לכאורה היה צריך להגיש את זה רק ליושב ראש.
כאן אנחנו מוסיפים שזה יוגש גם למועצה וגם לוועדת הביקורת.
נחמן שי
למה מצמצמים את הסמכויות שלו?
דנה נויפלד
למה מצמצמים? למה אתה חושב שמצמצמים?
נחמן שי
אני רואה שמחקו כאן קצת דברים.
דנה נויפלד
לא, זאת התאמת נוסח. אין כאן מחיקה.
מרדכי שנבל
לא הזכרנו את זה בזמנו בדיון של ועדת הביקורת.
דנה נויפלד
נכון. זה עושה התאמה של הסעיפים.
מרדכי שנבל
צריך להשלים בקטע של ועדת ביקורת שלא מקבלת את הדוחות אלא דנה בהם וממליצה ומעבירה למועצה.
דנה נויפלד
תפקידי ועדת הביקורת.
מרדכי שנבל
הדוגמה הטובה ביותר מופיעה בפקודת העיריות. דהיינו, ועדת הביקורת מקבלת את דוחות הביקורת והיא דנה בהם. לא רק שהיא מקבלת ושמה במגירה, אלא היא דנה בהם.
דנה נויפלד
זה כתוב. בסעיף של ועדת הביקורת.
מרדכי שנבל
אחר כך היא תעביר את ההמלצות למועצה.
דנה נויפלד
הבטחתי לך בדיון על הביקורת הפנימית שיש הוראות משלימות בהוראות של המבקר הפנימי. צריך לקרוא את ההוראות במשולב. כאן החובה היא להגיש בסעיף שמדבר על ועדת הביקורת ואמרנו שהתפקיד שלה לדון בדוחות של המבקר הפנימי של הרשות.
מרדכי שנבל
ולהמליץ למועצה.
דנה נויפלד
ולהגיש אחר כך דוח למועצה.
אתי בנדלר
זה אושר כאן על ידי הוועדה.
דנה נויפלד
אלה הוראות שמשתלבות אלה באלה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר? יש הסכמה?
ישראל איכלר
אני רוצה להוסיף שהוא חייב לפרסם את הממצאים שלו באתר הרשות. אפשר לבקש את זה? כדי שכל אזרח יוכל להיכנס ולראות מה אומר המבקר על הרשות.
מרדכי שנבל
אני לא בטוח. בנושא הזה של הפרסום יש לנו ויכוח שלם. נכון הוא שזה נדון בבית המשפט העליון בנושא של דוחות ביקורת של משרד התחבורה בזמנו. ברגישות הזאת של מבקר פנימי, והוא פנימי, וצריך לזכור את העובדה שהוא מבקר פנימי ולא מבקר המדינה, הפרסום יביא בצורה די רבה לשלב שבו יצמצמו את הפעילות שלו, יצמצמו את היקף התקציב כדי שלא יתפרסם. נכון להיום אפשר לבקש, מי שמתעניין, על פי חוק חופש המידע, אפשר לבקש את דוחות הביקורת כמו כל דבר אחר וזה כפוף להגנות כמו הגנת הפרטיות וכל מיני דברים שמופיעים בחוק חופש המידע.
אתי בנדלר
אני אסביר שוב. הנוהג היה – והוא הסתמך במידה מסוימת על חוק הביקורת הפנימית – שלא לפרסם דוחות ביקורת פנימית. הוגשה עתירה בקשר לנושא הזה נגד משרד התחבורה.
מרדכי שנבל
הראשון היה ביטוח לאומי ואחר כך תחבורה.
אתי בנדלר
על כל פנים, הוגשו עתירות נגד אי פרסום דוחות ביקורת פנימית והעתירות התקבלו והבג"ץ קבע שיש לפרסם את דוחות הביקורת. יש על כך מחלוקת מאוד מאוד רצינית, אם זה נכון או לא נכון מבחינת התפיסה. על כל פנים, ההלכה היום היא שיש לפרסם את הדוחות. אינני יודעת אם כולם מפרסמים. אני לא יכולה לומר אם זה נוהג כך באופן רחב. אין ספק שנותנים דוחות ביקורת מכוח חוק חופש המידע, כפי שנאמר כאן, בכפוף לסייגים שבאותו חוק, אבל גם לגבי הנושא הזה אני סבורה לכשעצמי שראוי שההלכה תהיה, או הקביעה תהיה קביעה כללית. ככל שיוחלט לתקן את חוק הביקורת הפנימית, לדון בנושא הזה של פרסום דוחות ביקורת פנימיים, ראוי שההחלטה תהיה החלטה כללית ותעוגן בחוק הביקורת הפנימית ולא הוראות מיוחדות דווקא לגבי רשות השידור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אולי כדי לעשות שביל זהב, אולי דוחות צריכים להתפרסם לאחר תקופה מסוימת שניתנה על מנת ליישם. זאת אומרת, זאת מעין סנקציה. אם הביקורת הפנימית לא תיושם, אז זה יפורסם לציבור.
ישראל איכלר
הרי תפקיד הביקורת הוא לא לתפוס אנשים, לתפוס גנבים שם, אלא תפקיד הביקורת הוא לגרום לאנשים לעשות החלטות נכונות כי הם חשופים לביקורת ציבורית. כל זמן שהם יודעים שזה חסוי באיזשהו מדף, זה לא עושה להם כלום. ברגע שהם ידעו שזה כתוב באתר של הרשות, שזאת רשות ממומנת מכספי הציבור וזה לא משרד התחבורה וזה לא איך ניתנו רישיונות למשאיות או למוסכים, אולי זה יעשה משהו. כאן מדובר בגוף שלטוני. אנשים עוד לא קולטים שרשות השידור היא גוף שלטוני. אדון נחמן שי שלט בעם ישראל ב-1991 במשך לילות שלמים והוא אפילו לא ידע על כך. הוא אמר לנו לשתות מים ושתינו.
נחמן שי
מה זה קשור למבקר הפנים של רשות השידור?
ישראל איכלר
אתה יודע מה ביקשתי? שהדוחות של המבקר יופיעו באתר כדי להרתיע ולהתריע.
נחמן שי
אני חושב שזה בסדר גמור. כמו שזה מופיע בדוח מבקר המדינה.
ישראל איכלר
זה מה שביקשתי שיהיה כתוב בחוק.
היו"ר כרמל שאמה
יש הבדל בין ביקורת פנים לביקורת של מבקר המדינה.
נחמן שי
יכול להיות שצריך לעבור כאן איזושהי אינסטנציה. רשות השידור היא גוף שקוף, אמורה להיות, ובטח היא שקופה בגובה האגרה שלה. אם אתה גובה ממני כסף עבור אגרת הרדיו ואגרת הטלוויזיה, אז תואיל לספק לי גם את השירות, לדעת מה קורה ומה עושים בכסף שלי. יכול להיות שיהיו דברים רגישים לפעמים, אז אפשר לצנזר מתוכם שמות או נושאים ספציפיים, אבל באופן כללי השירות הוא שירות ציבורי. אתה התכוונת שזה גוף ציבורי ולא גוף שלטוני.
ישראל איכלר
נכון.
נחמן שי
שלטוני, זה מפחיד אותי, אבל ציבורי, כן.
ישראל איכלר
אני מקבל את ההערה של נחמן ושל היועצת המשפטית. אולי כדאי לתת ליושב ראש הרשות סמכות לצנזר שמות ופרטים.
נחמן שי
המבקר כפוף ליושב ראש?
קריאה
כן.
ישראל איכלר
בעיקרון צריך להיות ברור שלמבקר יש כוח להרתיע ולהתריע בפני העובדים שידעו שצריך לתת שירות.
מרדכי שנבל
בעניין הפרסום. מבקר פנימי מלכתחילה הוא פנימי בתוך הארגון. כפי שאמר חבר הכנסת איכלר, הוא לא שוטר ולא מחפש גנבים. המטרה היא לתקן ליקויים. מערכת הפעולה של מבקר פנימי בתוך הארגון היא שהוא יקבל את שיתוף הפעולה עם המבוקרים שלו כי הוא חלק מהארגון. אם התהליך יהיה באופן אחר, כל מבוקר יבקש לפני הביקורת לבוא מצויד עם עורך דין שמא הוא יהיה חשוד בפלילים. לכן למשל יש מצד אחד סעיף שאומר שכל אחד חייב לתת כל מידע וכל מסמך וכל דבר, ומהצד השני כתבו שדוח ביקורת לא יכול לשמש ראיה בהליך משפטי, למרות כל מה שכתוב. זה לצורך האיזון ולכן גם הנושא של הפרסום הוא ברגישות הזאת מבחינת יכולת הפעולה של הביקורת הפנימית.


לכן הגישה הכללית היא לא לתת לפרסם. אנשים יכולים על סמך חוק חופש המידע לבקש דוחות ביקורת. קבע בית המשפט על ידי כבוד השופט ריבלין שצריך להיות איזון בין התועלת לביקורת הפנימית והנחיצות בפרסום.
נחמן שי
אני רוצה לומר משהו אחד כללי. לא הייתי כאן בחלק מהזמן. לדעתי מבקר הפנים הוא תפקיד חשוב ממדרגה ראשונה.
היו"ר כרמל שאמה
תגיד בתמצית.
נחמן שי
בתמצית. לגמרי. אני רוצה קודם כל לוודא שהוא כפוף ליושב ראש. קיבלתי על זה חיזוקים. זה כלי גם בידי היושב ראש. דבר שני, להבטיח את מעמדו באופן הכי יציב ולבדוק למה הוחלט להגביל את כהונתו לשש שנים.
היו"ר כרמל שאמה
יש רביזיה שלי בעניין.
נחמן שי
אני מצטרף אליה.
היו"ר כרמל שאמה
רוב חברי הוועדה לפני שהגעת החליטו להשאיר את הנוסח הקיים. אני ביקשתי רביזיה.
נחמן שי
אני מצטרף לרביזיה שלך, אם זה אפשרי.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. אני שמח שאני מתחזק.
ישראל איכלר
רק שלא תתקעו עם מבקר ותבכו על זה.
נחמן שי
היו לי גם דברים כאלה.
ישראל איכלר
עד גיל 75 או גיל 65.
נחמן שי
זה לא קורה.
קריאה
ואם הוא טוב, אז מה קרה?
היו"ר כרמל שאמה
חברים, הפסטיבל הזה נגמר.


אנחנו בסעיף 23י(ו). יש הצעות לשינוי?
ישראל איכלר
הצעתי. כמו שכתוב כאן. יגיש דין וחשבון על ממצאיו למועצה ולוועדת הביקורת ובכלל זה דין וחשבון שנתי, ולפרסם את ממצאיו באתר הרשות.
נחמן שי
ממצאיו העיקריים במגבלות כך וכך.
דנה נויפלד
אפשר לא להצביע על הסעיף הזה? אני רוצה לבדוק את העניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. תבדקי את זה. אנחנו לא נצביע על הסעיף הזה. משרד המשפטים מבקש לברר משהו בעניין הזה.


סעיף 14, נא להקריא.
יעל כהן
14.
תיקון סעיף 24


בסעיף 24 –
(א)
בסעיף קטן (א), במקום "שייקבעו בתקנות על פי סעיף 52" יבוא "שקבעה המועצה בכללים על פי סעיף 33".

(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה, החל במלים "לפי הצעת הוועד המנהל" יבוא "על ידי המועצה, באישור שר האוצר".


(ג)
במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג)
הרשות רשאית להתקשר לתקופות או למשימות , עם אדם שהוא משורר, סופר, מוזיקאי, אמן, במאי, עיתונאי, עורך, מפיק, מגיש, תסריטאי או משתתף אחר בתכנית, אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך, בנסיבות העניין, ובשים לב לכישוריו המיוחדים".

(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות הרשות להתקשר בחוזים מיוחדים, במקרים ולפי תנאים שבהם ניתן להעסיק עובדים בשירות המדינה בחוזה מיוחד, וכן עם סוגי עובדים שקבעה המועצה.

(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (א), עובדי רשות השידור אשר ערב תחילתו של חוק זה חל לגביהם חוק הגמלאות מכוח סעיף 24, והם מועסקים בדירוג עיתונאים ועיתונות הפקה, לא יחול לגביהם פרק ב' לחוק הגמלאות.
אפי מלכין
ככלל, יש כאן את השינויים הטכניים של קבעה המועצה במקום הוועד המנהל שזה פחות משמעותי. הדבר הזה הוא ככלל מעבר להסכמות שיש עם האיגודים המקצועיים לגבי איך העובדים מועסקים וכולי, הוא מסדיר את עצם האפשרות העקרונית של הרשות להתקשר עם כל מי שהיא רוצה בגלל שבאמת יחסי העבודה ברשות הם מאוד מורכבים כי זה הגוף היחידי אולי שיש לו בדרנים וטאלנטים וכולי. הדבר הזה צריך להיות מוסדר כאן, במיוחד שככלל התנאים של רשות השידור אמורים להיות דומים לתנאים של עובדי מדינה וזה אמור לתת לרשות את האפשרות הזאת.


פסקה (ה) נעשתה כמובן בהסכמה עם אגודת העיתונאים. ככלל, התנאים של עובדי רשות השידור אמורים להיות כמו התנאים של עובדי המדינה ומה שקורה בהסכם הרפורמה זה שבעצם השכר הקובע שלהם, מבנה השכר שלהם משתנה ולכן אנחנו רוצים להחריג אותם מהתחולה של חוק שירות המדינה (גמלאות).
היו"ר כרמל שאמה
הערות לסעיף.
אלי פולק
אחד הדברים שמטרידים אותי הוא האם יש איזשהו גג עד כמה מותר לרשות להוציא על סעיף מסוים. אנחנו יודעים שבעבר הרשות הייתה במצב כספי קשה ונתנה חוזים מאוד מאוד כבדים לכל מיני כוכבים למיניהם. נדמה לי שהאינטרס הציבורי אמור למנוע מתן תגמולים יותר מדיי גבוהים.
אפי מלכין
הדבר הזה מוסדר וגם כתוב כאן באישור שר האוצר. בסעיף קטן (ב), לפי הצעת המנהל, יבוא על ידי המועצה באישור שר האוצר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה שר האוצר קשור כאן?
אפי מלכין
כי הממונה על השכר קשור לתנאי השכר של העובדים במגזר הציבורי.
אלי פולק
נדמה לי שכשאתה מגיע אל שר האוצר ואתה מבקש ממנו לאשר משכורת לטאלנט, הטאלנט יודע שהמשכורת הזאת באה מידי הפוליטיקאים.
אפי מלכין
צריך לנתק את זה.
אלי פולק
הניתוק בין פוליטיקה לבין תקשורת, זאת בעיה קשה מאוד. אני חושב שהדבר הנכון הוא בחוק לבוא ולקבוע מגבלות. יש תקרות. אני לא מכיר את כל טבלאות השכר למיניהן.
אפי מלכין
אם הממונה על השכר יכול לפקח על בערך 700 גופים, כולל כל החברות הממשלתיות וכולל כל הגופים, אז אני חושב שהוא יכול לפקח גם על שכר עובדי רשות השידור. צריך להחריג את האישור של שר האוצר. זה עוד פעם להכפיף את רשות השידור.
נחמן שי
ראשית, לעניין ההתקשרות לתקופה או למשימה עם אנשים שהם מאוד מיוחדים. זה מקובל אבל השאלה היא איך נעשית ההתקשרות, לפי איזה כללים, מה שיטת ההתקשרות. קראתי את דוח מבקר המדינה האחרון וראיתי כל מיני התקשרויות שצריך לבדוק אותן. השאלה היא איך נעשית ההתקשרות. אני לא פוסל אותה, אני מקבל אותה, אבל השאלה איך היא נעשית.
אפי מלכין
יש נייר מפורט שבעצם גם הרשות מכירה אותו והוא מפרט בדיוק את התנאים ואת הקטגוריות, את רמות השכר, והוא מפרט הכול, מ-א' ועד ת'. הוא מגדיר בדיוק כמה טאלנטים אפשר להעסיק ובאיזה רמות שכר. הוא מגדיר את כל סוגי החוזים. אחת הבעיות ברשות השידור הייתה מה שנקרא תופעת ה-ש"ת, שבעצם אנשים שהם כביכול היו עובדים ולא עובדים.
נחמן שי
לא על זה מדובר בסעיף הזה.
אפי מלכין
לא, זה לא קשור.
נחמן שי
אז תענה לי לסעיף הזה. בחרו במוזיקאי, מישהו החליט שמוזיקאי מסוים צריך לבוא ולנגן בתוכנית מסוימת.
אפי מלכין
יש תעריפון שמגדיר לרשות.
נחמן שי
זה תעריפון, אבל מי מחליט על ההתקשרות?
אפי מלכין
הרשות יכולה להחליט עם מי היא מתקשרת. אם הוא מחליטה שהיא צריכה מוזיקאי לתכנית מסוימת, זה דבר אחד. לגבי ההצעה להחריג את הפיקוח של עובדי שכר רשות שידור ממשרד האוצר, אחד הדברים שהביאו את רשות השידור למצב שלה היום זה שמשרד האוצר לא מספיק השגיח על שכר העובדים.
אסף אפרתי
לממונה על השכר באוצר, מתוקף חוק, יש לו יכולת לפקח על הנעשה ברשות השידור. לא צריך לאשר כל חוזה של כל עובד אישור של שר אוצר. זה נראה לי מופרך ששר האוצר יבוא ויקבע מי השכר של איזה טאלנט כפי שאמר מר פולק.
אפי מלכין
הוא לא קובע לאף טאלנט. הוא קובע לרשות לצורך העניין שיש לה עשרה טאלנטים.
אסף אפרתי
זה מוגדר בהסכם ולא צריך שוב את אישור השר. הרצון שלכם לשלוט בנעשה ברשות השידור הוא מובהק אבל הוא לא צריך להיות ברמת השכר לעובד.
אפי מלכין
רשות השידור יכולה להחליט.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הם ילדים קטנים? אתה לא סומך עליהם? יש כאן יושב ראש נהדר, יש מנכ"ל, יש מבקר פנים.
אפי מלכין
בכל החברות הממשלתיות, בכל הגופים הנתמכים המתוקצבים, הממונה על השכר שם.
אסף אפרתי
זה לא גוף נתמך. זה לא גוף מתוקצב.
אפי מלכין
לפי ההגדרות של סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
אסף אפרתי
אנחנו משלמים מהאגרה.
אפי מלכין
זה לא משנה. גם חברת חשמל לא מתוקצבת מתקציב המדינה.
נחמן שי
לא ענית לי. אמרת שיש תקנון של התקשרויות אבל השאלה איך ההתקשרות נעשית. אני מוכן שידברו נציגי רשות השידור. אני רוצה שזה יהיה מסודר באיזשהו אופן.
אפי מלכין
אדוני רוצה שבחוק יהיה כתוב איך נעשה החוזה?
קריאה
אתה לא רוצה את זה בחוק.
נחמן שי
אני לא רוצה את זה בחוק אבל אני רוצה שזה יהיה מוסדר כי אנחנו יוצרים כאן עכשיו חוק להרבה שנים קדימה. כנ"ל גם הנושאים של חוזים מיוחדים
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת שי, סיימת את דבריך בעניין?
נחמן שי
לא. אני שואל שאלות.
היו"ר כרמל שאמה
דבר לפרוטוקול.
נחמן שי
אני מדבר לפרוטוקול ואני אומר שאני רוצה הבהרות איך זה נעשה. אם הרשות תסביר לי הסברים מניחים את דעתי, אני מוכן, אבל אם לא, אני קראתי את דוח מבקר המדינה עכשיו. אתה לא היית בארץ כשהוא פורסם? דובר על העסקת עובדים, טאלנטים במקרה הזה, לתקופות ארוכות ללא אישור. אני רוצה לדעת איך זה יימנע.
קריאה
יש נוהל.
מרסיה צורמן
אנחנו רוצים להסביר. ברשות השידור יש נוהל שאושר לא מזמן על ידי הממונה על השכר באוצר והוא יהיה חלק מההסכם, במימון הרפורמה בין רשות השידור לבין משרד האוצר. הנוהל קובע קריטריונים ואת הדרך ואת כל המגבלות להעסקת משתתפים חופשיים. זה הסעיף הרלוונטי הזה.
נחמן שי
איפה הוא אושר? ברשות?
מרסיה צורמן
ברשות.
נחמן שי
ושר האוצר אישר אותו? הממונה על השכר אישר אותו?
מרסיה צורמן
הממונה על השכר אישר אותו.
קריאה
הוא היה שותף בגיבוש שלו.
נחמן שי
זה לגבי הקטגוריה הראשונה. והשנייה? חוזים מיוחדים?
אסף אפרתי
יש הסכם מימון שנחתם בין משרד האוצר לבין רשות השידור ובהסכם המימון הזה יש כל מיני קריטריונים של מה מותר לרשות השידור לשלם ומה לא מותר לה לשלם לעובדים שלה ובאיזה אופנים.
גדי בן יצחק
זה לשדר. נכון שחתמנו על הסכם הרפורמה וחלק מן הדברים שמוסדרים בהסכם הרפורמה הם איך מועסקים אנשים מבחוץ, אך יש לומר בבית הזה שהזרוע המבצעת – שזה משרד האוצר בעניין הזה – היה לה הרבה מאוד כוח עלינו. אני חושב שהמחוקק צריך לדעת מה כתוב כאן בין השורות. אם כל כך הרבה מקצועות שבסופו של דבר הם עיתונאים, לא טכנאים ולא עובדים במשולב, הכוח האדמיניסטרטיבי, יכולים להתקבל איך שההנהלה רוצה בתנאי שהאוצר מסכים, כל אחד יבין מי ישדר שם. זה מצומצם מאוד, תפקיד האיגוד המקצועי העיתונאי, לגבי מי שמתקבל. זה ממש יוצא מן הכלל. אחוז מסך כל המועסקים כעיתונאים ברשות השידור על פי ההסכם שחתמנו, אבל לא על פי החוק – ואתם כמחוקקים צריכים לדעת – הוא די גדול. אז תשאלו כמה כאלה כתוב בהסכם ותנו את הדעת על כך. מי שבוחר אותם, כפי שאתם רואים, זאת ההנהלה שטוב אתם קובעים עד כמה היא עצמאית או לא, והאוצר שאני לא יודע עד כמה הוא עצמאי מהכנסת.
אורי רוזנוקס
אני רוצה להוסיף שאלה בעניין הזה, שאלה ששאלתי גם את דנה והיא לא ידעה לתת לי תשובה מדויקת. דרך הסעיף הזה, האם קיימת אפשרות למנות גם מנהלי מחלקות מקצועיים? האם דרך הסעיף הזה יכולים למשל למנות מנהל מחלקת תעודה או מנהל מחלקת דרמה? איפה כתוב שלא?
אפי מלכין
הממונה על השכר במשרד האוצר, הוא לא מתערב בכלל. הוא מדבר על השכר.
חנה מצקביץ
אני רוצה להבהיר. יש לנו כאן סוגיה של עובדים ארעיים בתקופות או במשימות ברשות שידור שזקוקה לפעמים לאומנים להופיע בתוכניות מסוימות, לתסריטאים למשימות מיוחדות, למשתתפים בתוכניות, לעיתונאים. לזה מיועד הסעיף הזה.
נחמן שי
יש כאן גם עיתונאי, עורך וכולי.
אורי רוזנוקס
זה לא מוגדר.
חנה מצקביץ
אבל לתקופות או למשימות מיוחדות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה סעיף מיותר בחוק הזה. אתם מפרטים כאן את מה שרשות השידור אמורה לעשות. זה חלק מהחוק, זה חלק ממה שהיא צריכה לעשות, להביא עורכים, תסריטאים וכולי. לשם כך אתה קיים ואתה מחליט מה התקופות, כמה זמן, יש לך תקציב וכולי. מה זה קשור לשר האוצר? מאיפה הבאתם אותו? אין לו מה לעשות? לכן יש בעיות חברתיות כי הוא מתעסק בדברים שהוא לא צריך לעסוק בהם.
חנה מצקביץ
על פי סעיף 24 אנחנו כפופים למה שקורה בשירות המדינה לגבי עובדים. לגבי העובדים בשירות המדינה אין דבר כזה של עובדים ארעיים. מצד אחד אנחנו רוצים להביא אותם למשימות ולתקופות כדי אפשר יהיה לעשות את תוכנית העבודה, ולא מדובר בעובדים קבועים או במנהלים. מצד שני אנחנו רוצים שיהיה פיקוח על הדברים האלה ושזה באמת יהיה לתקופות ולמשימות כדי שלא יחזור הסיפור של עובדי ה-ש"ת שלקחו אותם לתקופות או למשימות אבל הפכו לאט לאט להיות עובדים קבועים מעל התקן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תסבירי את ההליך. אני רוצה להבין. הגיע עכשיו עורך, מה הפרוצדורה? אדוני שר האוצר, שלום, אני רוצה לקבל אותו.
חנה מצקביץ
אני רוצה לסיים את דבריי. כדי להימנע מהדברים האלה, אנחנו ישבנו והגענו לאיזה שהן החלטות ביחד עם משרד האוצר וקיבלנו נוהל כדי שהעובדים האלה באמת לא יהפכו לעובדים קבועים ולא יעמיסו על התקן ובסופו של דבר כל הליך הפיטורים שמתרחש היום, לא יישא פרי כי תקן כוח האדם יגדל. לכן הגענו לנוהל מסודר איך מתקבלים העובדים האלה, מה הקריטריונים, משרד האוצר לא מתערב בקבלת העובדים, לא מתערב בשמות של העובדים, אין לו שום יד בעניין של העובדים הספציפיים, אלא העניין שיש למשרד האוצר זה לקבוע קריטריונים של סדר שיהיה בקבלת העובדים שבאמת לא ייכנסו לתקן, שיהיו באמת עובדים כפי שקבוע כאן בחוק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
שזה יהיה משהו חד פעמי?
חנה מצקביץ
לא חד פעמי. לתקופה או לעונה מסוימת או למשימה מסוימת. כתוב כאן לתקופות או למשימות. זה יכול להיות לתוכנית או זה יכול להיות לחודש או זה יכול להיות לכמה חודשים. הוא קובע את הקריטריונים לגבי השכר. אין כאן שום התערבות פרטנית.
ירמיהו קדושי
אני דווקא מדבר על התוכן של האנשים ואני חושב שבמשך שנים רשות השידור לא נותנת מענה הולם לאוכלוסיות רבות כאן במדינות ישראל שכן משלמות כסף ובדרך כלל אותם אנשים שנבחרים הם מייצגים את אותו חלק תרבותי או את אותו שיח פוליטי של העניין.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא נוגע לסעיף הזה.
ירמיהו קדושי
אני הייתי רוצה להוסיף כאן שיהיה כאן איזשהו תת סעיף או סעיף מסוים כך שאותם אנשים, מישהו יבקר וידאג לכך שהם ייצגו את כל הקשת החברתית של מדינת ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
מדובר כאן על מקרים פרטניים. מקרה פרטני לא יכול לייצג את כל הקשת.
ירמיהו קדושי
אבל מקרה פרטני, אם אתה מחבר אותו במשך שנה, אתה רואה מי הם אותם אנשים.
היו"ר כרמל שאמה
כל התקשרות כאן היא פרטנית.
ירמיהו קדושי
בסדר, אבל שיהיה גיוון תרבותי. זה מה שחשוב לי.
משה זמיר
אני מקול ישראל, רשת מורשת, הרשת של המקופחים ברשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה
תתייחס לסעיף הזה.
משה זמיר
כן, בהחלט. עד לפני שלוש שנים כולנו הועסקנו כקולקטיב אחד של ש"ת. כולם בלי יוצא מן הכלל – עורכים, מגישים – היו ש"ת ואף אחד בלי חוזה, בצורה ארעית, משכורת רעב הייתה וכך היא גם היום. הולכים לקבע את זה בחוק ומי שהיה מקופח עד עכשיו, ימשיך להיות מקופח. מי שהכניסו אותו אחר כך בחוזה, נתנו לו חוזה מיוחד לעובדי רשת מורשת שזה שונה מכל העובדים של רשות השידור וזה מה שאנחנו הולכים לקבל בחוק הזה. איך הולכים להשוות את התנאים שלי כעובד מול כל העובדים של רשות השידור, עם כל הכבוד לכולם?
אסף אפרתי
אני רוצה לתת דוגמה מאוד ספציפית להבהיר למה אישור שר האוצר הוא בעצם הכפפה של עבודה עיתונאית לשליטה של דרג פוליטי. אם מחר המועצה לצורך העניין מחליטה לשכור את שירותיו של עיתונאי כזה או אחר, לצורך העניין תחקירן, שיעשה תחקיר על עבודת משרד האוצר, על אחת כמה וכמה, בכוחו של שר האוצר למנוע את ההתקשרות הזאת על ידי קביעת גובה השכר.
אפי מלכין
זה לא נכון.
אסף אפרתי
זה נכון חד משמעית. אפי, יש לכם היום יכולת.
היו"ר כרמל שאמה
שמענו את הטענה. הוא יענה.
אפי מלכין
אני אענה בקצרה. אני רוצה להסביר. ככלל, החוק הזה נועד לעזור לרשות השידור. למה הוא נועד לעזור לה? כי בעיקרון רשות השידור אמורה להעסיק עובדים כמו שהם מועסקים במדינה, אבל זה לא מתאים לשוק התקשורת ולצורכי התקשורת ולכל הדברים שרשות שידור אמורה להתנהל. לכן החוק הזה בא להגדיר שיש את האפשרות להתקשר בצורה שונה.


לגבי כל הטענות שאני לא מצליח להבין אותן. הממונה על השכר, לא מעניין אותו אם בעשרה עיתונאים שמועסקים לצורך העניין בשכר כוכבים או במאה העיתונאים האלה שמרוויחים שכר שהוא לא מקובל במגזר הציבורי, שאין כלים כאלה, שבמיוחד הם נתפרו עבור רשות השידור כי ככל במגזר הציבורי אנחנו לא רואים כאלה, ולא מעניין אותי אם זה עיתונאי א', ב', ג' או ד'. הסעיף הזה לא מדבר על קבלת עובדים ולא מדבר על מכרז.
גדי בן יצחק
בהסכם בינינו האוצר התנגד למכרז.
אפי מלכין
אתה רוצה לדבר על ההסכם?
היו"ר כרמל שאמה
זה משהו אחר. תפסיקו להביא כל מיני דברים מהצד.
אפי מלכין
את האוצר לא מעניין אם יש עשרה עיתונאים שקוראים להם שלמה או כל דבר אחר. הוא קובע מבחינתי שיש כך וכך אנשים, אלה התפקידים שלהם, אלה רמות השכר שלהם. את מי הרשות רוצה להעסיק בתפקידים הבכירים האלה, יש לה את הנוהל.
היו"ר כרמל שאמה
אתם רק בודקים שהם לא חרגו מהכללים.
אפי מלכין
אנחנו רוצים לראות שאין להם השתוללות של עובדים מבחינת התקן.
קריאה
זה קיים בחוק.
אפי מלכין
ושרמות השכר שם הן מקובלות. הן חורגות ממה שמקובל בשירות הציבורי בגלל הצורך להביא טאלנטים, אבל הם עדיין מוסדרות. זאת כל מטרת החוק. אין קשר בין קבלת עובדים לבין עיתונאי כזה ואחר.
לאה ורון
אלה עובדים שעובדים על פי תקן?
אפי מלכין
כן. הם עובדים על פי תקן אבל יש צורות העסקה שהן לא מקובלות במגזר הציבורי, שהן ייעודיות אך ורק לרשות השידור.
לאה ורון
ויש להם תקנים, לעובדים האלה.
אפי מלכין
בוודאי. מגישי מבט, הם מועסקים בחוזה מיוחד שהוא לא נהוג במגזר הציבורי והם חלק מעובדי הרשות.
נחמן שי
שר האוצר יאשר כמה כאלה?
אפי מלכין
לצורך העניין הוא מאשר ארבעים אנשים שיכולים להרוויח ארבעים אלף שקלים ובזה נגמרת ההתערבות שלו.
אסף אפרתי
זה מצוי בהסכם השכר. לא צריך את אישור שר האוצר. זה מצוי בהסכמי השכר כמו שהם מנוסחים היום וחתומים.
אפי מלכין
לא. אני אומר שזה לא קשור.
נחמן שי
ברגע שעולים לרגל למשרד האוצר, אז עולים לרגל למשרד האוצר וזה כבר לא חשוב לאיזה צורך. ברגע שרשות מהסוג הזה, שהיא רשות ציבורית, עדינה ועצמאית, זקוקה לאישור שר האוצר, אז יש טרייד אין. יש טרייד אוף ויש טרייד אין. נותנים, מוכרים. מוכרים, נותנים. מה אתה חושב, זה עולם שכולו נקי? אני הייתי שם. זה כל ההבדל בין כל הנוכחים כאן. אני יודע מה זה ללכת לשר האוצר, לשבת ולבקש ממנו כסף.
אסף אפרתי
אני רוצה לחדד ולומר שבהסכמי השכר שנחתמו, כל הקריטריונים כבר מצויים. לא צריך שוב את אישור שר האוצר. הקריטריונים מצויים בהסכם השכר.
דנה נויפלד
זאת דילמה מאוד גדולה וזה לא יהיה פשוט. כל פעם כאשר אנחנו מזכירים כאן את המעורבות של השרים והממשלה, הנושא הזה מתעורר מחדש. יחד עם זאת, צריך לזכור שוב ושוב – אנחנו כל פעם חוזרים לאותה נקודה שהיא הנקודה של האם זה ראוי לאפשר ביקורת חיצונית על מה שקורה בתוך הרשות בכל מיני נקודות בהן אנחנו יודעים – ותסלחו לי, אני ממש מתנצלת – לפי ניסיון העבר שאלה נקודות שיכולות ועשויות להיות מאוד בעייתיות.
אסף אפרתי
מה זה יכולות? אלה הביאו את רשות השידור למצב בו היא נמצאת היום.
דנה נויפלד
ניסיתי להגיד את זה יותר בעדינות. הם הביאו את רשות השידור למקום בו היא נמצאת היום. אני לא מצליחה להבין. בסך הכול אנחנו מתווכחים כאן אבל כולנו רוצים את אותו הדבר, שהרשות תוכל לתפקד יותר טוב ממה שהיא תפקדה עד היום. זאת הרי המטרה המשותפת של כולם כאן. כדי שלא נרגיש שאנחנו נמצאים משני צדדים של המתרס, אנחנו לא. השאלה היא איך בכל זאת באותן נקודות בעייתיות אנחנו באים ושמים פרוז'קטור לבדוק שהכל מתנהל בתקינות.


אני מניחה ויודעת שזה ברור שכל אחד רוצה להתנהל בלי שיש עליו דין וחשבון. זה ברור. מן העבר השני, אנחנו רואים לאן הדבר הזה הוביל וזה לא אתם אלא אנחנו מדברים כבר על שנים. זה כמובן לא מי שיושב כאן בחדר. בסך הכול יש עול ויש זכות להיות חלק מהשירות הציבורי ולהיות כרשות ציבורית. הכללים שחלים עליכם לא חלים כאשר מדובר בידידיכם מקשת או מרשת שיושבים כאן – ואם אתם כבר כאן, נשתמש בכם בתור דוגמה – ויש לכם מעמד עדיף עם זכויות עובדים שאין אצל העובדים שלהם. יש לכם תנאים מיוחדים שאין לעובדים שלהם. יש לכם מעמד מיוחד שאין לעובדים שלהם. כל מה שמתבקש כאן זה שיהיה כאן מצב שבו כאשר אתם חלק מהמגזר הציבורי, יתייחסו אליכם כמכלול, כחלק מהמגזר הציבורי.
אסף אפרתי
ברשותך, אני חייב לענות לך כי זה רלוונטי גם לנושאים קודמים. יש מצב שהוא ידוע ברשות השידור, ובשביל זה אנחנו נמצאים במשבר שבו אנחנו נמצאים, שרשות השידור – וזה לא קשור להתנהלות שלה אלא להרבה גורמים נוספים – התנהלה ללא מוסדות וכולי והגיעה למצב בו היא נמצאת היום.
אפי מלכין
זה קשור בעיקר להתנהלות שלה.
אסף אפרתי
לקחנו מקרה גרוע ומנסים עכשיו לתקן אותו על ידי חוק גרוע. זאת אומרת, לקחת את רשות השידור, לבקר אותה ולתת עליה בקרות מכל עבר, להחיל עליה את חוק החברות, את אישור שר האוצר, כל מיני הגבלות כאלה ואחרות, להפוך אותה לגוף בירוקרטי שכל היום מבוקר. שוב מחזירים את הידיים החיצוניות שישלטו ברשות השידור וימנעו ממנה לעבוד באופן עצמאי כשאני שם בקונטקסט את הרפורמה ברשות השידור כיום, כפי שנוסחה, שאמורה לפתור את מרבית הבעיות. כל היום לשים שוב ידיים של שר האוצר כאן, חוק החברות בנוגע למועצה, שוב פעם להכפיף את מבקר הרשות לכל מיני גופים חיצוניים, זה אומר שלוקחים את הגוף הזה שנקרא רשות השידור ומונעים ממנו לתפקד. זה מה שאתם עושים.
אפי מלכין
אבל ההנהלה תומכת בזה. אני לא מבין, אתה בתור נציג העובדים.
אסף אפרתי
על אחת כמה וכמה כנציג עובדים.
אפי מלכין
אתה מייצג את ההנהלה?
אסף אפרתי
אני רוצה שהגוף הזה יתפקד.
נחמן שי
אתה לא מבין מה קורה כאן? ההנהלה מוכנה הכול כדי לרוץ קדימה. אני אספר לך סוד והוא שהעובדים יישארו שם אחרי ההנהלה.
קריאה
והם דואגים שלהנהלה יהיה עודף רגולציה.
נחמן שי
הם דואגים לרשות שלהם, שזה הבית המקצועי שלהם.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, הדיון כאן הופך להיות חסר טעם.
גדי בן יצחק
כבוד היושב ראש, דנה הסבירה יפה מה הזכויות של עובדי רשות השידור אבל היא שכחה לומר גם מה החובות שלהם. אנחנו עובדי מדינה וככפופים לתקשי"ר,אבל העובדים שאנחנו מדברים עליהם כמו הטאלנטים על פי החוק לא יוצא שהם כפופים לתקשי"ר. שנית, מנהל מדיה – וקבענו כאן שזה מנהל שידור או מנהל מדיה – נבחר על ידי מכרז שבו יש מה להגיד לאיגוד המקצועי כמקצוע ולא מחליט, כי יש לו משקל קטן במכרז, אבל הטאלנטים מתקבלים אך ורק על פי טעם המועצה בלי להגיד משהו על המקצועיות שלהם. זה אחד הטעמים שאנחנו באים ואומרים מה רע בעניין, וזה שהאוצר מפקח עלינו מכוח סעיף 29ב לחוק יסודות התקציב – טוב שכך. ודאי שאנחנו לא רוצים דלת מסתובבת, ודאי שאנחנו לא רוצים שינפחו את שירותינו כך. השאלה היא מי בוחר את האנשים שנבחרו ואיך אנחנו בטוחים שמה שחל עלינו כחובות על המדינה, כעובדי מדינה, חל גם עליהם. הם לא סתם עובדים זוטרים. מגיש מבט הוא לא סתם עוד במאי או עוד רכז כתבים אלא זה מגיש מבט.
אתי בנדלר
אולי אתה יכול להפנות את תשומת הלב, מעבר לדיבורים כלליים שהם חשובים, מה בדיוק בנוסח מפריע לך.
גדי בן יצחק
אישור שר האוצר.
אתי בנדלר
רק בסעיף קטן (ב), באישור שר האוצר. קודם הייתה התייעצות עם שר האוצר ועכשיו זה אישור שר האוצר. זה מה שמפריע לך.
גדי בן יצחק
נכון.
נחמן שי
אם כן, לא סתם קפצנו. אני אפילו לא ידעתי מה היה קודם.
ישראל איכלר
אני רוצה לשאול על סעיף (ג). מה זה הפירוט הזה? מדוע לא כתוב שהרשות רשאית להתקשר לתקופות או למשימות עם כל אדם, אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך בנסיבות העניין ובשים לב לכישוריו המיוחדים? מה זה המשורר, הסופר, המוזיקאי וכולי?
חנה מצקביץ
אלה בעצם התחומים של הטאלנטים .
ישראל איכלר
בשביל מה?
קריאה
כדי שלא יבואו וייקחו למשל לצורך העניין בן אדם שהוא לא טאלנט וסתם כי רוצים ביקרו יאמרו שהוא טאלנט ורוצים לתת לו חוזה טאלנטי.
ישראל איכלר
זאת הבעיה, שיש אנשים ברשות השידור שקיבלו בשעתו חמישים אלף שקלים לחודש ועובדים רגילים קיבלו 5,000 שקלים או כפי ששמענו ברשת מורשת קיבלו 4,000 שקלים לחודש. למה אתה מפרט כאן את הכול? הוא משורר, הוא סופר, הוא מוזיקאי וכולי. כל אדם יכול להיות ראוי להיות אותו טאלנט.
דוד רותם
ברשת מורשת כולם טאלנטים.
ישראל איכלר
לכן הם מקבלים 4,000 שקלים בחודש. במקומות אחרים נותנים חמישים אלף שקלים בחודש. נראה לי שהפירוט הזה קצת מגביל את חופש העיסוק של אנשים אחרים.
נחמן שי
האם אפשר שמינויי מנהל המדיה ברשות השידור, רדיו וטלוויזיה, ייעשו לפי הסעיף הזה?
קריאה
זה מה שאנחנו שאלנו.
אתי בנדלר
הם שאלו ולא ניתנה לכך תשובה.
אפי מלכין
הוא לא מדבר על מינוי בכלל אלא הוא מדבר על שכר ועל זכויות עובדים. לגבי מינוי, אין שום קשר בין הסעיף הזה.
נחמן שי
ילכו לשר האוצר?
אפי מלכין
לא, יש סעיף בחוק שמסדיר את המינוי שלהם.
דנה נויפלד
יש לנו שני סעיפים. יש לנו סעיף האומר איך מקבלים וסעיף האומר מה מקבלים אחרי שמתקבלים. המריבה כאן כרגע, למיטב הבנתי, היא על מה מקבלים ולא על איך מתקבלים. אפשר גם על זה עוד לחזור ולריב.
נחמן שי
אני שאלתי על המינוי. אני רוצה להבהיר את זה. המינוי נעשה בהתאם לנוהלי הרשות, הוועד המנהל, המליאה, אני כבר לא זוכר איך אבל לא משנה.
קריאה
זה לא כתוב.
אתי בנדלר
אני מרשה לעצמי עם כל הכבוד לחלוק על הפרשנות של דנה כי יתכן שזאת הייתה הכוונה, אבל כשאני קוראת את סעיף 24(ג) המוצע, לכאורה מדברים כאן על איך ולא על מה. היא רשאית להתקשר לתקופות או למשימות.
דנה נויפלד
אבל זה לא קשור. אנחנו מדברים עכשיו האישור של שר האוצר. לא?
אתי בנדלר
לא. עכשיו העלו נושא אחר.
היו"ר כרמל שאמה
תפסיקו לערבב נושאים.
אתי בנדלר
זאת בדיוק הבעיה. לכן שאלתי קודם את הדובר על איזה סעיף הם מדברים. לדעתי, אם הבנתי נכון, חבר הכנסת נחמן שי דיבר כרגע על סעיף קטן (ג) והוא שואל האם מכוח סעיף קטן (ג) המוצע ניתן למנות גם מנהל מדיה.
דנה נויפלד
לא. אמרנו שלא.
אתי בנדלר
תסבירו לי למה. תסבירו לי מכוח הפרשנות של הסעיפים.
חנה מצקביץ
כי מדובר כאן לתקופות או למשימות.
אתי בנדלר
יפה מאוד, אז ימנו מנהל מדיה לשלוש שנים.
דוד רותם
יתקשרו אתו למשימות.
דנה נויפלד
לא, התשובה היא לא. זה סעיף שעברנו עליו אתמול ושאלתם למה צריך את הסעיף על מנהלי המדיה. שם כתוב שהם יהיו עובדי הרשות.
אתי בנדלר
נכון, וכאן הם לא יהיו עובדי הרשות?
דנה נויפלד
לא.
אתי בנדלר
איפה זה כתוב?
דנה נויפלד
זה להתקשר לתקופות או למשימות.
אתי בנדלר
ואז הם לא יהיו עובדי רשות? איפה זה כתוב?
אפי מלכין
אני אסביר. חלק יהיו וחלק לא יהיו. יהיה מבחן משפטי שיקבע האם הבן אדם הזה שלצורך העניין הוא נותן לי תוכנית בשבוע, האם מתקיימים בינו לביני יחסי עובד-מעביד.
אתי בנדלר
אני שואלת אותך עכשיו. אני רוצה להציג תזה. רוצים מנהל מדיה מסוים שהוא עיתונאי בכיר.
קריאה
במינוי מיוחד.
אתי בנדלר
במינוי מיוחד לתקופה של שלוש שנים. האם יש איזושהי הוראה שלא מאשרת את זה?
דוד רותם
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות הרשות להתקשר בחוזים מיוחדים וכולי.
אתי בנדלר
אני לא מביעה עמדה ערכית כרגע, אם זה ראוי או לא ראוי, אבל על כל פנים נראה לי שהתשובה הנחרצת שלא ניתן לעשות כך מכוח החוק איננה מדויקת.
אפי מלכין
אבל החוק הזה לא אמור לבוא ולהגביל, שאי אפשר למנות.
אתי בנדלר
אמרתי לך, אני לא באה להתווכח אתך ואינני מביעה עמדה אם ראוי או לא ראוי שכך יהיה אבל כאשר השאלה הזאת נשאלה, האם ניתן לעשות כן, ניתנה כאן תשובה נחרצת על ידי נציגי הממשלה שאמרו שלא ניתן לעשות כן, אבל אני כופרת בכך.
נחמן שי
אני יכול לחזק את העמדה הזאת? לא ממנים לשלוש שנים אלא ממנים לשנה ועוד שנה ועוד שנה. זאת השיטה. שידע כל פעם המנהל הממונה מאיפה הוא קיבל את הכוח שלו.
לאה ורון
אפשר גם לתקופות של שלוש שנים בכל פעם.
אפי מלכין
אני לא מצליח להבין. סעיף (ג) להבנתנו אמור להגביר את הגמישות שיש לרשות. ככלל, התנאים של עובדי רשות שידור אמורים להיות כמו התנאים של עובדי המדינה. מה לעשות, בשוק התקשורת זה לא מתאים ולכן הסעיף הזה בא ואומר שלמרות שבעיקרון התנאים אמורים להיות כמו של עובדי המדינה, אנחנו מבינים שרשות שידור יש לה דרישות שונות וצרכים שונים, ולכן הסעיף הזה מגביר את החופש ומגדיל את האופציות של איך היא יכולה להתקשר עם עובדים, איזה חוזים היא מסוגלת לספק להם ואיזה רמות שכר.
אורי רוזנוקס
אבל לא זה מה ששאלנו וחיזקה את דברינו היועצת המשפטית של הוועדה שאומרת שניתן דרך התקנה הזאת למנות גם מנהל מחלקת תעודה, מנהל מחלקת דרמה או כל דבר מקצועי, ולא רק טאלנטים. כאן יש בעיה. למה שזה לא יהיה במכרז מסודר כמו שצריך?
אפי מלכין
אבל מי אמר שזה לא יהיה במכרז? זה לא קשור בכלל למכרז.
דנה נויפלד
תשימו לב על איזה סוגים של תפקידים אנחנו מדברים. הסעיף הזה הוא לא סעיף כולל שחל על כל העולם. הוא אומר על מי הוא חל והוא אומר שאדם שהוא משורר, סופר, מוזיקאי, אמן, במאי, עיתונאי, עורך, מפיק, מגיש, תסריטאי או משתתף בתוכנית. זה אמור לתת גמישות יותר גדולה כדי שלא יצטרכו לעשות את אותה דרך חתחתים שצריך לעשות במדינה כדי למנות מינויים. זה נועד להקל ולא נועד להקשות.
אורי רוזנוקס
בסעיף הזה אין לנו ויכוח.
קריאה
זה לא קיים בשירות המדינה.
אתי בנדלר
אפשר מנהל מדיה שהוא עיתונאי.
דנה נויפלד
אבל הוא לא מועסק כעיתונאי אלא הוא מועסק כמנהל מדיה.
אתי בנדלר
לכתוב בפירוש לתפקידים. לא אדם שהוא משורר וכולי אלא לתפקיד.
קריאה
אין בעיה. מקובל.
דנה נויפלד
אני לא יודעת מה זה משורר וסופר שהוא תפקיד, אבל אם יש דבר כזה בספרות, בסדר.
קריאה
לא, כי לא כתוב למה הוא ממונה.
דנה נויפלד
שיתפקד כמשורר?
קריאה
כן. אם הוא בא לתוכנית רדיו, הוא ידבר על השירה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה אי אפשר לכתוב פרילנסר, ובזה נגמר כל העניין?
אתי בנדלר
לא, לא זאת הכוונה.
קריאה
זה יותר מדיי כי אז אתה יכול להביא את כל מי שאתה רוצה. אתה לא רוצה להרחיב את זה יותר מדיי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כבר הרחבת את זה.
ישראל איכלר
אני מבקש להוציא את כל הפירוט הזה. אני רוצה שתהיה אפשרות להביא כל אדם, אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך בנסיבות העניין. למה לא? אני צריך להיות משורר? כבר כתבתי פעם שיר. אני צריך להיות עיתונאי? הייתי שלושים שנים.
אפי מלכין
אלה דרישות הרשות.
ישראל איכלר
אני מציע שלא תהיה כל מגבלה.
מרסיה צורמן
אנחנו פועלים לפי הסעיף הזה אלא שבחוק שאנחנו מתקנים היה קבוע שהתנאים להעסקת האנשים האלו יהיו לפי התנאים שייקבעו על ידי הוועד המנהל ובאישור שר האוצר.
קריאה
לא. בחוק הקיים זה בהיוועצות.
מרסיה צורמן
השר לאחר שהתייעץ עם שר האוצר. הצעת החוק הזאת מוחקת את הסמכות של שר האוצר להתערב בזה ומאפשרת לרשות השידור להתקשר עם האנשים שהם במקצועות האלו. מאז שחוקק חוק רשות השידור ב-1965 לא הייתה פרשנות כזאת שאפשר לפי הסעיף הזה להעסיק מנהל לתקופה.
דנה נויפלד
חבר הכנסת רותם הציע הצעה ואולי נאמץ אותה. ההצעה אומרת שנשאיר את הסעיף כמו שהוא ואפשר לכתוב בו למעט מנהלי שידור לפי סעיף זה וזה. מנהלים. עובדי ניהול.
חנה מצקביץ
הם לא עושים תפקיד קבוע לעניין הזה. זה משאיר את הגמישות רק במקרים שרוצים לעשות איזה תוכנית מסוימת או רוצים הופעות בתוכניות מסוימות.
היו"ר כרמל שאמה
למעט כל תפקיד קבוע.
קריאה
למעט תפקידי ניהול.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבין שיש כאן עשרים אנשים ועשרים דעות. אנחנו עוברים להצבעה.
חנה מצקביץ
אלה תפקידים ספוראדיים.
נסים זאב
שאלת הבהרה. האם חזן נקרא גם כן פייטן?
קריאה
כן. ודאי.
נסים זאב
לא כתוב כאן חזן. כתוב מוזיקאי. אני מבין במקאמות ואני קורא בתורה, האם אני נכלל בסעיפים האלה או לא? אני מאוד רציני.
דנה נויפלד
יש גם את החלופה של משתתף אחר בתוכנית.
נסים זאב
אני מאוד רציני. האם צריך שיחולו עליו כל הסעיפים כאן? הוא צריך להיות רב כישורים?
נחמן שי
לא, לא הכול. הוא לא יכול להיות גם משורר, סופר, מוזיקאי וכולי.
נסים זאב
למה? הוא יכול להיות. למה מגבילים?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים על סעיף 24(א).
קריאה
מה עם ההצעה של דנה?
דנה נויפלד
לא, ירדתי ממנה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עכשיו בהצבעה. רק חברי הכנסת מציעים להציע הצעות. לסעיף 24(א), למישהו מחברי הכנסת יש הצעה לשינוי? אין הצעות לשינוי.

ה צ ב ע ה

סעיף 24(א) – אושר
לאה ורון
חבר הכנסת נסים זאב מצביע במקום חבר הכנסת חבר הכנסת דוד אזולאי. חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ מצביעה במקום חברת הכנסת רונית תירוש.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 24(ב). למישהו יש הצעות לשינוי? אין הצעות לשינוי.
נחמן שי
אני רוצה להשמיט את שר האוצר.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת נחמן שי למחוק את שר האוצר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גם אני רוצה למחוק את שר האוצר.
היו"ר כרמל שאמה
ה צ ב ע ה

ההצעה לא התקבלה
נחמן שי
תרשום לי הסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 24(ב) כנוסח הממשלה.

ה צ ב ע ה

סעיף 24(ב) – אושר
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני נמנעת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 24(ג). למישהו יש הצעות?
ישראל איכלר
יש לי הצעה לפסקה (ג), להוציא את המלים שהוא משורר ולהשאיר כמו שכתוב: הרשות רשאית להתקשר לתקופות או למשימות עם אדם, אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך, ובנסיבות העניין, ובשים לב לכישוריו המיוחדים.


אני מוכן לקבל את הצעתה של הגברת דנה כהצעתו של דוד רותם, להוסיף: מלבד תפקידי ניהול.
דנה נויפלד
לא, לא רק ניהול.
ישראל איכלר
לי מפריע רק הפירוט.
נחמן שי
אפשר להוסיף: תפקידים לאורך זמן. יש לזה היגיון. לא תפקידי ניהול. תפקידים לאורך זמן, כך שיהיה ברורה ההתקשרות הקצרה לתקופות או למשימות. שתהיה איזושהי הבהרה. תקופה יכולה להיות שש שנים.
ישראל איכלר
אני מקבל את הצעתך.
נחמן שי
להגביל את התפקידים.
חנה מצקביץ
לא רוצים שזה יהיה פתח לעשות את כל מה שקרה ולאן שהרשות הגיעה בקבלת עובדים.
נחמן שי
אני רוצה שתוסיפו מילה או מלים שמסבירות שזה לתקופה קצרה.
חנה מצקביץ
לכן רצינו את הדברים המיוחדים האלה.
נחמן שי
תוסיפו לתקופה קצרה או למשימות מוגבלות.
אתי בנדלר
לתקופות או למשימות מוגבלות. אגב, גם כך זאת הפרשנות.
נחמן שי
ברור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זאת תקופה מוגבלת?
נחמן שי
תקופה קצרה.
דני זקן
בהסכמי השכר זה מפורט לגמרי.
נסים זאב
אני רוצה להוסיף: או כל תפקיד שהיא מעוניינת בו.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת איכלר, מה אתה רוצה להציע.
ישראל איכלר
אני אומר לך בדיוק על מה אני מבקש להצביע. הרשות רשאית להתקשר לתקופות או למשימות עם כל אדם אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך, בנסיבות העניין, ובשים לב לכישוריו המיוחדים ובלבד שיהיה לתקופות מוגבלות.
היו"ר כרמל שאמה
הכוונה היא עם כל אדם.
ישראל איכלר
עם כל אדם.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת איכלר? שההתקשרות תהיה אפשרית עם כל אדם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה קורה עם סעיף (ב)?
היו"ר כרמל שאמה
פסקה (ב) אושרה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה רביזיה.
היו"ר כרמל שאמה
תגישי רביזיה. אנחנו עכשיו בהצבעה על (ג). את מגישה רביזיה על (ב) באמצע ההצבעה על (ג). זה הגיוני?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא נתתם לי להתבטא. לא נותנים לי להתבטא.
היו"ר כרמל שאמה
נותנים לך להתבטא.
לאה ורון
חבר הכנסת איכלר, אתה מוכן לחזור על ההצעה שלך כדי שנספיק לכתוב אותה?
ישראל איכלר
הרשות רשאית להתקשר לתקופות או למשימות, עם כל אדם וכולי.
קריאה
זאת אומרת, גם נהגים.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבקש ממך, בפעם הבאה אתה יוצא החוצה. אנחנו באמצע הצבעה.
ישראל איכלר
אני מדבר על הנוסח הקיים. אני רק מוסיף התקשרות עם כל אדם.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על ההצעה של חבר הכנסת איכלר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תגידו מה ההצעה.
היו"ר כרמל שאמה
כבר פעם שלישית הוא מקריא אותה.
נחמן שי
תימנעי. אני חושב שאת אוהבת להימנע.
חנה מצקביץ
אתם מבינים מה המשמעות של זה? זה סעיף כל כך רחב שינפח את רשות השידור ואת התקן שלה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על ההצעה של חבר הכנסת איכלר.
ישראל איכלר
אני קיבלתי את ההצעה של נחמן להוסיף מלבד תפקידים לאורך זמן.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת איכלר, אנחנו באמצע ההצבעה. לא לנהל משא ומתן.
ישראל איכלר
הוא לא הבין על מה הוא מצביע כשהוא מצביע נגד.
נחמן שי
לא הכנסת לתקופות מוגבלות.
ישראל איכלר
כן, אמרתי.
היו"ר כרמל שאמה
הוא נגד זה שזה יהיה כל אדם. תאמין לי שהוא הבין.
נחמן שי
נכון. אני נגד כל אדם.
ישראל איכלר
אפילו לתקופות קצרות?
נחמן שי
כן.
ישראל איכלר
אז תצביע נגד.
נחמן שי
אנחנו לא רוצים להרחיב את זה.
ישראל איכלר
אני משלם אגרה ואני רוצה להרחיב את זה. אני מייצג את העם.
נחמן שי
אני מברך אותך על זה.
היו"ר כרמל שאמה
ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – 2

ההצבעה הסתיימה. נחמן ואני נגד.
אתי בנדלר
יעלו למליאה שתי גרסאות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני נמנעת.
נחמן שי
כרגיל. זה בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
נחמן שי, ההצעה שלך.
נחמן שי
אני מבקש לחזק את העניין של תקופות או משימות שיהיו מוגבלות. אני מבקש מהצוות המשפטי כאן שיציע לי נוסח שיהיה ברור שזה כך.
היו"ר כרמל שאמה
תכתוב תקופות מוגבלות.
נחמן שי
מוגבלות. זה נראה מספיק טוב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת טלוויזיה. למה לא לכתוב את נושא היצירה?
אתי בנדלר
ההצעה שלך היא כזאת: אחרי המלים "לתקופות או למשימות" תוסף המילה "מוגבלות".
נחמן שי
כן.
אתי בנדלר
אני אנסח את זה באופן שיהיה ברור שהמילה מוגבלות מתייחסת הן לתקופות והן למשימות.
נחמן שי
נכון.
אתי בנדלר
אחרי "אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך" נוסיף: "בנסיבות חריגות" ולא "בנסיבות העניין". במקום העניין יבוא בנסיבות חריגות.
נחמן שי
בסדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני יכולה להציע גם את הגרסה שלי?
היו"ר כרמל שאמה
אחרי שנסיים את ההצעה הזאת.
נחמן שי
זאת ההצעה שלי.
אתי בנדלר
הנסיבות צריכות להיות חריגות לצורך התקופה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת נחמן שי.

ה צ ב ע ה

ההצעה לא התקבלה. אין רוב להצעה של חבר הכנסת נחמן שי.
אתי בנדלר
שוב, אותו דבר כמו בהצבעה הקודמת. תהיה עוד גרסה.
היו"ר כרמל שאמה
אמרתי רק שאין רוב ולא אמרתי יותר מזה.
אתי בנדלר
שני קולות מול שני קולות.
נחמן שי
אתה הצבעת נגד?
היו"ר כרמל שאמה
הצבעתי אתך.
לאה ורון
חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ אמרה שיש לה הצעה משלה.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה להצביע על הצעת הממשלה.
אתי בנדלר
אתה לא יכול ביחד.
היו"ר כרמל שאמה
אבל אם יהיה לה רוב?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה עם הגרסה שלי? גם לי יש גרסה בנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה
מה הגרסה שלך?
קריאה
מה הגרסה של נחמן שי?
אתי בנדלר
הרשות רשאית להתקשר לתקופות קצובות או למשימות מוגבלות – או שתיהן מוגבלות, אני עוד לא יודעת איך – ואחר כך בדיוק מה שכתוב, ובסוף במקום בנסיבות העניין, יבוא בנסיבות חריגות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שמאחר שאנחנו מדברים על גוף יוצר, יש לי הצעה ויש לי גם שאלה שכדאי שנחשוב עליה. אנחנו מדברים על גוף יוצר וכשאנחנו באים ואומרים לתקופה קצרה או קצובה, יכול להיות מצב שפתאום רשות השידור גילתה איזשהו יוצר יוצא מן הכלל שעושה תוכנית מסוימת והעונות שלו נמשכות יותר מ-13 שידורים ואחר כך עוד 13 שידורים ועוד 13 שידורים.
אפי מלכין
אז הוא שייכנס ויהיה עובד הרשות במשרה מלאה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה מותר?
אפי מלכין
בוודאי. הסעיף הזה מתייחס למי שהוא לא עובד הרשות באופן קבוע.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הרשות רשאית להתקשר עם אדם בתחום התוכן בתקופה מוגבלת ובלבד, אני חשבתי שלא תעלה על, אבל אחר כך חזרתי בי. אני חושבת שצריך לכתוב כאן עם אדם בתחום התוכן כי אנחנו מדברים על טלוויזיה שהיא טלוויזיה יוצרת. לכן לדעתי זה יכול לתת באיזשהו מקום יותר אפשרות.
לאה ורון
מישהו שמקריא חדשות, מבחינתך הוא יוצר?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה תוכן. אני לא מדברת על עובדים טכניים. לא על עובדי מינהל.
היו"ר כרמל שאמה
יוליה, מה ההצעה שלך? אנחנו באמצע ההצבעה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הרשות רשאית להתקשר עם אדם בתחום התוכן לתקופות ומשימות מוגבלות.
קריאה
תחום התוכן, זה יכול להיות גם מנהל מחלקה. מנהל מחלקת תוכן. זה בעיה. הכוונה כאן היא לטאלנטים ספציפית ולא לניהולך.
היו"ר כרמל שאמה
סליחה, אנחנו באמצע ההצבעה. אין יותר דיון.
היו"ר כרמל שאמה
זאת הצעתך?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן.
היו"ר כרמל שאמה
יוליה, הקרקס נגמר. נגמר. הצבעה. אנחנו מצביעים על הצעתה של חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ.

ה צ ב ע ה
נחמן שי
אני נמנע.
היו"ר כרמל שאמה
שני קולות מול שני קולות.
לאה ורון
חבר הכנסת דוד רותם מצביע במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה רביזיה. על כל הסעיפים תכתבו שאני עושה רביזיה.
אתי בנדלר
מה זה כל הסעיפים?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
סתם.
דוד רותם
תחליט שבדיוק בעוד חצי שעה יש רביזיה.
היו"ר כרמל שאמה
נודיע על הרביזיות. שיהיה כאן הרכב אחר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יותר קואליציוני.
נחמן שי
אני חושב שאפשר להגיע להבנה ולהעביר את הסעיף. אנחנו סתם יורים ברגליים של עצמנו. אולי לא מיצינו את הנקודה ושווה להשקיע בזה עוד שתי דקות. אנחנו עושים כאן חוקים היסטוריים. עד שיחזרו לזה, כולנו לא נהיה בכנסת. אני יודע שזאת בשורה רעה, אבל זאת עובדה.
דנה נויפלד
אם אין רוב לאף הצעה, נשאר הנוסח הממשלתי.
אתי בנדלר
לא, יש לי עד עכשיו שלוש גרסאות. הנוסח הממשלתי אינו מתיישב עם הגרסה שאתה תמכת בה.
נחמן שי
אולי נעשה הצעה משותפת.
דוד רותם
אתה לא יכול להצביע נגד הצעת חוק ממשלתית.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מצביע נגד הצעת חוק ממשלתית. להפך.
דוד רותם
היא אומרת שזה לא מתיישב.
אתי בנדלר
לא, הנוסח של הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
אני הצבעתי קודם על איזשהו שינוי שהציע נחמן שי.
נחמן שי
אפשר להציע לך נוסח חדש אולי נסכים עליו? יכול להיות שהשלמנו איזשהו מהלך של פשרה בינינו שמדבר על התקשרות תקופה או למשימות מוגבלות. נשמיט את רשימת הטאלנטים האלה ונכתוב: למשתתף בתוכנית, משהו בתחום התוכן.
ישראל איכלר
כל אדם בתחום התוכן.
נחמן שי
כן, ואז נסיבות חריגות. אנחנו מאחדים את כל שלושת ההסתייגויות שלנו לסעיף אחד. אתי, תוכלי לעזור לנו לנסח את זה? אני חושב שיש לנו כאן הבנה.
דנה נויפלד
אפשר להגיד תוכן ויצירה?
קריאה
אבל לא ניהול.
נחמן שי
אנחנו מקבלים את התקופות של המשימות. אנחנו משמיטים את המשורר, סופר, מוזיקאי וכולי וכותבים.
ישראל איכלר
אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך בנסיבות העניין, בתחום התוכן והיצירה.
קריאה
ללא ניהול.
נחמן שי
מזה זה משתמע. תוכן ויצירה זה לא ניהול.
ישראל איכלר
בשים לב לכישוריו המיוחדים.
נחמן שי
לזה אנחנו יכולים להסכים.
קריאה
ניהול תוכן זה יצירה.
גדי בן יצחק
אם זה לתקופות קצרות, למספר בלתי מוגבל של עובדים, הגענו לקצה השני וכל יומיים מישהו אחר יתקבל וזה בסדר.
ישראל איכלר
חוץ מהעובדים.
דנה נויפלד
אלה לא העובדים. זה בנוסף לעובדים.
נחמן שי
הגבלנו את זה. לא הרחבנו את זה. בסך הכול גם הגבלנו וגם מיקדנו את זה כך שלא יהיה בזה שימוש לרעה.
דנה נויפלד
חבר הכנסת שי, הפסקה האומרת: אם קיימת הצדקה מיוחדת לכך בנסיבות העניין ובשים לב לכישוריו המיוחדים – נשארת.
ישראל איכלר
כן, זה נשאר.
דנה נויפלד
תקופות מוגבלות או משימות מוגבלות.
נחמן שי
נמצא נוסח שלא יגידו אחר כך שזה רק משימות מוגבלות ולא תקופות מוגבלות. הנוסח צריך לכלול גם תקופות מוגבלות וגם משימות מוגבלות.
דנה נויפלד
מגיש מבט לדוגמה, הוא לא לתקופה מוגבלת.
נחמן שי
אבל הוא לא נופל כאן. הוא עובד.
דנה נויפלד
נכון, סליחה.
חנה מצקביץ
אם זאת תוכנית קבועה, הוא מופיע באופן קבוע והוא עובד.
אתי בנדלר
את תחום התוכן והיצירה אני כרגע מצליחה להכניס רק בסוף, אבל יתכן שאני אצליח לשפר את הנוסח בהמשך.


הרשות רשאית להתקשר לתקופות מוגבלות או למשימות מוגבלות עם אדם, אם קיימת בנסיבות העניין הצדקה להתקשרות בתחום התוכן והיצירה ובשים לב לכישוריו המיוחדים.


אני יודעת שהמשפט כרגע נשמע גרוע, אבל זה משקף את רוח הדברים.
קריאה
תכתבי כל אדם ולא רק עם אדם.
אתי בנדלר
בסדר.
דנה נויפלד
את יכולה להקריא שוב?
אתי בנדלר
זה כתוב נורא, אבל הנוסח ישונה. זה הרעיון.


הרשות רשאית להתקשר לתקופות מוגבלות או למשימות מוגבלות עם אדם, אם קיימת בנסיבות העניין הצדקה להתקשרות בתחום התוכן והיצירה ובשים לב לכישוריו המיוחדים של אותו אדם.
ישראל איכלר
מצוין. עכשיו זה בסדר.
דוד רותם
לא מצביעים על הרביזיה?
אתי בנדלר
כן, אבל לא מיד. יש כבר בקשה לרביזיה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
של מי?
היו"ר כרמל שאמה
שלך ושלי.
אתי בנדלר
נניח שהגרסה החדשה, כולם יצביעו עכשיו בעדה, עדיין יש לי מספר גרסאות שהקולות היו שקולים ולכן אני אצטרך להעלות אותן למליאה.
דוד רותם
סליחה, יש תיקון בתקנון. אין יותר.
אתי בנדלר
עדיין הוא לא נכנס לתוקפו. התיקון הזה עדיין לא הונח ובוודאי שהוא איננו בתוקף. אני יודעת שרוצים לבטל את זה.
ישראל איכלר
כדי למנוע את זה, מה את מציעה?
אתי בנדלר
כדי למנוע את זה, אני הצעתי ליושב ראש, אם הדבר ייראה בעיניו, לדלג עכשיו, לדון בבקשה לרביזיה לכשהיא תידון, בתקווה שהבקשה תתקבל, ואז להציע את הנוסח הזה בתקווה שכולם יצביעו בעדו.
ישראל איכלר
אני מציע להצביע עכשיו ואני אגיד לך גם למה. אני לא יודע מי ישתתף בפעם הבאה ומתי תהיה הפעם הבאה.
אתי בנדלר
ממילא יש בקשה לרביזיה.
ישראל איכלר
אנחנו נוותר על זה.
אתי בנדלר
אי אפשר לוותר. אתם כבר הצבעתם.
ישראל איכלר
אבל אפשר לשנות.
אתי בנדלר
יש החלטה של ועדה.
ישראל איכלר
יש לך שתי גרסאות.
אתי בנדלר
יש לי כבר ארבע גרסאות.
ישראל איכלר
שני המציעים מתאחדים לנוסח אחד. חייבים להעלות את הנוסחאות הקודמות?
אתי בנדלר
כן, כי הצבעתם עליהן.
נחמן שי
כשיגיע הרגע, אנחנו נוריד את זה ונישאר מאחורי הנוסח הזה.
אתי בנדלר
זאת לא הסתייגות שאתם יכולים לחזור בה. מהסתייגות אתם יכולים לחזור ולבקש לא להצביע, אבל כאן יש סעיף שהמליאה כולה תצטרך להצביע עליו.
נחמן שי
אז נצביע נגד עצמנו ונפיל את זה. אני לא מבין.
לאה ורון
ממילא תהיה הצבעה נוספת על הנושא הזה משום שהתבקשה בקשה לדיון מחדש. כשתהיה ההצבעה הנוספת, אתם תצביעו על הנוסח שכל חברי הכנסת הנוכחים כאן גיבשו ביחד.
נחמן שי
איפה תהיה ההצבעה?
לאה ורון
בוועדת הכלכלה, אחרי שאנחנו נודיע לפחות שעה מראש.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני גרה בהרצליה. מה זה שעה מראש? איך אני אגיע אם אתם אומרים לי שעה מראש?
היו"ר כרמל שאמה
תכתבי מכתב ליועץ המשפטי לכנסת.
דוד רותם
הוא כתב חצי שעה.
אתי בנדלר
הוא כתב חצי שעה, שזה זמן מינימום. אני חושבת שראוי להפעיל זמן מינימום אם השעה באמת דוחקת ואין ברירה.
היו"ר כרמל שאמה
הוא לא כתב שהשעה דוחקת. הוא אמר מינימום לכל מקרה.
אתי בנדלר
אני חושבת שזאת פרשנות מצמצמת מאוד.
היו"ר כרמל שאמה
אני אוהב את זה שהיועץ המשפטי לכנסת מוציא חוות דעת ואף אחד לא מעיר לו הערות, רק בדיונים. כל מי שיש לו הערה על חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת, שיכתוב לו מכתב. באה חברת כנסת מכובדת ומערערת על זה. אני לא מערער על מה שהוא כתב.
ישראל איכלר
למה? אסור לערער על יועץ משפטי?
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה, זה מה שאמרתי לה. אם חברת הכנסת חושבת שהוא לא צודק, שתכתוב לו מכתב.
אתי בנדלר
אני חוזרת שוב ואומרת שהיועץ המשפטי דיבר על זמן מינימום. הוא הזכיר גם את הנסיבות החריגות מהן יופעל אותו זמן מינימום. לכן הפרשנות של חוות הדעת הזאת צריכה להיעשות בתום לב ובהתחשב בנסיבות העניין. אני חושבת שבכל מקרה לעשות רביזיה אחרי חצי שעה בהתחשב בחוות הדעת הזאת, זאת פרשנות קצת מצמצמת.
היו"ר כרמל שאמה
למה? זאת לא רק פרשנות. אני ראיתי אותו נכנס לדיונים בששינסקי ואומר שאפשר לעשות – בקולו, לא רק בחוות דעת, ולא היו שום נסיבות מיוחדות – ואומר שיודיעו בערב, העיקר שיהיה את פרק הזמן הזה והזה.
ישראל איכלר
חצי שעה?
היו"ר כרמל שאמה
אני לא זוכר. או שהוא אמר חצי שעה או שהוא אמר שעה, אבל מה שהוא אמר, זה מה שצריך להיות. אם למישהו מחברי הכנסת יש טענות לגבי העניין הזה, יגיש ליועץ המשפטי. אני נצמד להוראות של היועץ המשפטי.
דוד רותם
כך צריך להיות.
היו"ר כרמל שאמה
נכון.
ישראל איכלר
יש לך ברירה?
היו"ר כרמל שאמה
לא.
נחמן שי
אנחנו עכשיו הורגים את הזמן כדי שתעבור חצי שעה?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו נוציא עוד מעט סדר יום, לקראת סוף הדיון.
דוד רותם
היום יום חמישי ואף אחד לא נמצא, כך שזאת בכלל בעיה.
לאה ורון
סעיף 24(ד).
היו"ר כרמל שאמה
למי יש שינויים לסעיף 24(ד)? אין הצעות לשינויים. אנחנו מצביעים על סעיף 24(ג)(ד) ו-(ה).
ישראל איכלר
את סעיף (ה) אני לא מבין.
היו"ר כרמל שאמה
על (ד) יש הסכמה? יש.

ה צ ב ע ה

סעיף 24(ג)(ד) – אושר פה אחד

אנחנו מצביעים על סעיף 24(ג)(ה). יש למישהו הערות?
אסי מסינג
תיקון טעות סופר. במקום "על אף האמור בסעיף קטן (א)", צריך להיות "(ב)". בהתאם לחוק רשות השידור כיום, סעיף 24 במתכונתו הקיימת, התנאים של עובדי רשות השידור, תנאי הגמלאות שלהם הם כתנאים של עובדי המדינה. המשמעות של הדבר הזה היא שמי שיש לו כתב מינוי ברשות השידור, חלות עליו הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) ובהסכם שנעשה עם איגוד העיתונאים סוכם שמשנים את אופן חישוב המשכורת הקובעת כך שהיא תחושב לפי התקדמות רעיונית של מדד פלוס שתיים. לכן על מנת ליישם את ההסכם הזה, מה שמוצע כאן זה להחריג מתחולתו של חוק הגמלאות את פרק ב' שעניינו אופן חישוב הקצבה, כך שהאימוץ שלו מתבצע באמצעות ההסכם הקיבוצי שלמעשה הוראות חישוב הקצבה הופכות להיות ברמה ההסכמית ולא מכוח החוק.
ישראל איכלר
ענייני שכר. אין לי הערות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 24(ג)(ה).

ה צ ב ע ה

סעיף 24(ג)(ה) – אושר

נא להקריא את סעיף 15.


לגבי סעיף 24, הדברים שהוכרעו בשוויון קולות, יש לנו רביזיה. זה ברור.
אתי בנדלר
כן.
אסי מסינג
15.
הוספת סעיף 24א


אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:


"24א.
הגדלות תקופת שירות

(א)
לצורך קביעת זכויות של עובד רשות השידור שחוק הגמלאות, כולו או חלקו, חל לגביו, מכוח סעיף 24, אשר פרש בתקופה שבין יום כ"ו בטבת התשע"א (31 בינואר 2011) לבין תום תקופת סיום העבודה, כמשמעותה בסעיף 4 להסכם סיום העסקה, והתקיימו התנאים המפורטים להלן, תחושב תקופת השירות כתקופה גדולה משהייתה למעשה כך ששיעור קצבתו יוגדל בשיעור של עשר נקודות האחוז או בשיעור הקצבה שהעובד היה צובר בין מועד פרישתו מהשירות לבין החודש שבו יגיע העובד לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, אילו שירת עד שהיה מגיע לגיל האמור, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד ששיעור הקצבה לא יעלה על שבעים אחוזים מהמשכורת הקובעת של העובד המחושבת כאילו עבד במשרה מלאה בכל תקופת שירותו:

(1)
שר האוצר קבע בצו כי נתקיימו כל התנאים לפי הסכם סיום העסקה והסכמי העבודה להגדלת תקופת שירות כאמור בסעיף קטן (א).

(2)
בחודש שבו פרש מהשירות הגיע לגיל 50 וטרם הגיע בחודש האמור לגיל 65.
(3)
העובד יצא לקצבה לפי סעיף 15(4) או 17(ד) לחוק הגמלאות.

(4)
לא מתקיימים בעובד התנאים המנויים בסעיף 5.2 להסכם סיום ההעסקה.

(5)
לגבי מי ששולם לו מענק לפי סעיף 22 לחוק הגמלאות כשהוא מחשוב לפי האמור בפסקה (א)(2) של הסעיף האמור ובמסגרת הקצבה שהוא זכאי לה בזמן פיטוריו לעניין אותה פסקה לא הובאה בחשבון הגדלת תקופת השירות לה הוא זכאי לפי סעיף זה – העובד השיב את ההפרש שבין סכום המענק ששולם לו לבין סכום המענק המגיע לו כשמובאת בחשבון הגדלת תקופת השירות כאמור.

(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), סך הגדלות תקופת השירות לפי סעיף קטן זה ולפי סעיף 100 לחוק הגמלאות לא יעלו על תקופת שירותו בפועל של העובד, וכן הן כפופות לתנאים שנקבעו לפי סעיף 100 לחוק הגמלאות.(ג)
בסעיף זה -
"הסכם סיום העסקה" – אחד משני אלה לפי הדירוג שבו מדורג העובד:

(1)
הסכם סיום העסקה בין רשות השידור לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום ד' בניסן התשס"ט (29 במרץ 2009), וכפי שעודן ביום כ"ג בטבת התשע"א (30 בדצמבר 2010).

(2)
הסכם סיום העסקה בין רשות השידור לבין האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל מיום ט"ז בניסן התשס"ט (10 באפריל 2009), וכפי שעודכן ביום י"ג באדר א' התשע"א (17 בפברואר 2011)".
היו"ר כרמל שאמה
הסבר.
אסי מסינג
כפי שציינתי קודם לכן, לגבי מי שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית ברשות השידור, ההסדר הוא הסדר מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות). בחוק שירות המדינה (גמלאות) ככלל הקצבה מחושבת לפי תקופת השירות של העובד. עם זאת, סעיף 100 לחוק הגמלאות מאפשר להגדיל תקופת שירות משהייתה בפועל מטעמים שונים שמנויים בתקשי"ר. יש החלטת ממשלה משנת 2005 שאומרת שלא ניתן יותר ליתן הגדלות תקופת שירות שהיו מקובלות קודם לכן בגין עידוד פרישה. במתכונת הקיימת במשרדי הממשלה השונים היא כיום באמצעות מענקים שמשולמים לעובדים ולא באמצעות הגדלת התקופה. עם זאת, בנסיבות המיוחדות של הרפורמה ברשות השידור, במסגרת ההסכמים שנחתמו עם ארגוני העובדים, מוסכם שלגבי עובדי רשות השידור, בין אם הם עובדים שמי שמייצג אותם זאת ההסתדרות ובין אם איגוד העיתונאים, תינתן הגדלת תקופת שירות למי שפורש בתקופה מסוימת שנקראת תקופת סיום העסקה לפי ההסכמים.


מה שמוצע כאן לנוכח כל האמור ומאחר שמדובר בחריג למה שיש בשירות המדינה, להוסיף את ההסדר האמור בחוק רשות השידור כך שייקבעו התנאים שהוסכמו עליהם בהסכמים ותינתן הגדלה שמסתכמת בלא יותר מעשרה אחוזים לקצבה שתשולם לעובדים שיפרשו בתקופה האמורה.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות?
ישראל איכלר
מי שמבין מה שכתוב כאן, שיצביע.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות? אין הערות. אנחנו מצביעים על סעיף 24א כפי שהוצג.

ה צ ב ע ה

סעיף 24א – אושר

ממשיכים לסעיף הבא.
יעל כהן
16.
תיקון כותרת פרק רביעי 1

בכותרת פרק רביעי 1 לחוק העיקרי, בסופה יבוא "תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות".
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות לתיקון הטכני? אין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

סעיף 16 – אושר
יעל כהן
17.
תיקון סעיף 25א


בסעיף 25א לחוק העיקרי -


(1)
בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "הוועד המנהל יקבע" יבוא "המועצה תקבע".


(2)
בסעיף קטן (ג)(1) במקום "הוועד המנהל" יבוא "המועצה".

(3)
בסעיף קטן (ה), במקום "הוועד המנהל יודיע" יבוא" המועצה תודיע", במקום "שבדעתו" יבוא "שבדעתה" ובמקום "והוא יהיה רשאי" יבוא "והיא תהיה רשאית".
היו"ר כרמל שאמה
אלה תיקונים טכניים. אני מבין שאין הערות. אנחנו מצביעים על סעיף 25א.

ה צ ב ע ה

סעיף 17 – אושר
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתה הולך מאוד מהר. הכותרת "תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות", יש לזה משמעות מאוד רצינית.
יעל כהן
אפשר להסביר את המשמעות כשנגיע לסעיף.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל כבר הצבענו על זה?
יעל כהן
לא על התוכן. התוכן תכף יבוא.
אתי בנדלר
סעיף 25א זה הנושא של הפרסומות.
יעל כהן
אבל כאן אלה רק התאמות.
אתי בנדלר
כן, אבל אנחנו רוצים לברר. יש כאן הצעה לתיקון של חבר הכנסת אורי אריאל, לתיקון סעיף 25א.
לאה ורון
לעוזרו של אורי אריאל נמסר על הישיבה היום.
דוד רותם
מה הוא מבקש?
אתי בנדלר
הוא מבקש להגביל את זמן שידור הפרסומות. השאלה היא אם הוא לא ביקש לדון בזה בהיעדרו. סעיף 25א שעושים בו רק תיקונים טכניים, עניינו בפרסומות והודעות ברדיו. בהקשר הזה מבקש חבר הכנסת אורי אריאל להכניס איזשהו תיקון מהותי.
ישראל איכלר
השאלה היא אם הוא יכול.
אתי בנדלר
עקרונית הוא יכול וניתן לטעון נושא חדש. השאלה אם בכלל לדון בהצעה שלו.
לאה ורון
זאת שאלת יושב ראש הוועדה.
אתי בנדלר
בדרך כלל אם מבקשים לדון בהיעדר, פונים במיוחד ומבקשים לעשות זאת. הענין הוא שאין מי שיציג את בקשתו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה הוא רוצה להוסיף? אולי אני אעשה את זה במקומו. מה הוא רוצה להוסיף?
ישראל איכלר
היא קודם בודקת אם מותר לנו.
דוד רותם
אפשר לפתור את הבעיה הרבה יותר פשוט.
היו"ר כרמל שאמה
למה צריך לבזבז על זה עכשיו כל כך הרבה זמן?
ישראל איכלר
אם זאת הצעה טובה, אני אאמץ אותה ואני אציע אותה. בואו נשמע מה הוא רוצה להציע.
אתי בנדלר
השאלה אם ראוי שאני אציג את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו סתם מבזבזים זמן. להגביל את זמן הפרסומות ברדיו.
ישראל איכלר
להגדיל את זמן הפרסומות כדי שלא ייקחו אגרה מאנשים.
דוד רותם
רביזיה אפשר לבקש עד הרגע שהצבעת בקריאה שנייה ושלישית, ואז הוא יבקש רביזיה ויבקש לדון בסעיף הזה ואז הוא כן יבוא. עדיף לדון בזה עכשיו ולגמור את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אדם שולח מכתב לוועדה והוא לא נמצא וצריך לדון בזה?
דוד רותם
זה ויכוח שהתקיים אתמול בוועדת הכנסת בתקנון. הייתה נטייה של יושב ראש ועדת הכנסת לא לקבל את ההסתייגות שלי.
ישראל איכלר
ברשות השנייה יש הגבלה?
אלי פולק
כן. יש הגבלה. שם מדובר על 15 דקות מתוך שעה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כאן אין הגבלה?
אלי פולק
ברשות השידור אין הגבלה של זמן פרסומות בכלל. יש הוראה של היושב ראש הקיים להגביל את זה לתשע דקות, אבל זאת הוראה שלו וזאת לא הוראה שהייתה קיימת בעבר. היו תקופות בהן נתנו עשרים דקות של פרסומת בשעה, בין 7 ל-8 בבוקר.
דוד רותם
לכמה זמן הוא רוצה להגביל?
אלי פולק
לשבע דקות.
דוד רותם
בשעה? אני בעד להאריך את זה ל-45 דקות.
ישראל איכלר
אפשר להשוות לרשות השנייה.
אלי פולק
אם תשווה לרשות השנייה, אתה בעצם יוצר מצב שבו יש לך רשות שידור ציבורי שמעבר לכך נותנת פרסומות ומתחרה בצורה לא הוגנת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה פוגע ברדיו המסחרי וזה פוגע בתחרות של הטלוויזיה המסחרית.
דוד רותם
כמה מקשיבים לזה?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים לסעיף הבא. אנחנו לא דנים בזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה להכניס תיקון מהותי.
יעל כהן
18.
הוספת סעיפים 25ג ו-25ד.


אחרי סעיף 25ב לחוק העיקרי יבוא:


"25ג
תשדירים לשירות הציבור(א)
בסעיף זה -
"גוף ציבורי" – כל אחד מאלה:
(1)
משרד ממשלתי ומוסד ממוסדות המדינה.
(2)
רשות מקומית.
(3)
גוף הממלא תפקיד ציבורי על פי דין.
(4)
תאגיד שהוקם בחוק.
(5)
גוף הפועל שלא למטרות רווח.

"תשדיר לשירות הציבור" – תשדיר מטעם גוף ציבורי שמטרתו מתן שירות לציבור, בין בדרך של מתן מידע והדרכה לגבי שירותים ציבוריים או לשם קידומם של ענפים במשק, ובין בדרך של הכוונה אומתן ייעוץ בנושאים שבטובת הציבור, והכל בלא ציון שמו של יצרן מסוים.

(ב)
הרשות רשאית לשדר, במסגרת שידוריה, תשדירים לשירות הציבור, תמורת תשלום.

(ג)
הרשות רשאית להזמין, להכין ולהפיק תשדירים לשירות הציבור, בעצמה או באמצעות אחר.

(ד)
המועצה תקבע כללים לעניין שידור תשדירים לשירות הציבור לפי סעיף זה.
היו"ר כרמל שאמה
הסבר.
דנה נויפלד
הסעיף הזה עוסק בתשדירים לשירות הציבור.
דוד רותם
בהגדרה של תשדיר לשירות הציבור יש שינוי?
ישראל איכלר
נדמה לי שעד היום הרשות הייתה חייבת לתת תשדיר לשירות הציבור.
אתי בנדלר
זה לא הופיע בחוק אלא מוסדר בתוקף נוהל.
היו"ר כרמל שאמה
תסבירו את הסעיף.
דנה נויפלד
הסעיפים האלה באים לעגן את הסמכות שהייתה קיימת שנקבעה כבר בפסיקת בג"ץ, קיבלה אישור בג"ץ והם קיימים גם היום מבלי שיש חקיקה. החקיקה הזאת באה לעגן את המצב הקיים היום כי אמרנו שאנחנו עושים סדר ומסדירים את פעולת הרשות. מדובר בעשיית סדר ולעגן את מה שקיים ממילא כבר היום לפי הדין הכללי. אנחנו לא מתערבים אלא מעגנים.
יעל כהן
אנחנו חושבים שנכון שהחוק ישקף את המצב הנורמטיבי שחל על הרשות.
קריאה
אבל ההצעה לא עושה את זה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות.
אופיר ביתן
אנחנו סבורים שעל הצעת החוק לשקף את המצב הקיים היום. יש הבדלים מאוד ברורים בין תשדירי שירות וחסות לבין פרסומות. כל פגיעה בגבולות האלה תשפיע באופן רוחבי על כל השוק. הנוסח כפי שהוא מוצג היום הוא לא ברור. לא ברור האם הוא שומר על המצב הקיים או שהוא בא לשנות אותו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא מבינה איפה אתם.
היו"ר כרמל שאמה
תבקשי רשות דיבור. את לא יכולה להתפרץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל על מה אתם מדברים עכשיו? על חסות או על תשדירי שירות?
היו"ר כרמל שאמה
הבעיה היא שאת לא מקשיבה. את מנהלת שיחות ואחרי כן את מפריעה לדיון. זה מה שקורה כאן מהבוקר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
התחלנו פתאום לדבר על חסות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו דנים כרגע בסעיף 25ג.
דנה נויפלד
סעיף 25ג מדבר על תשדירים לשירות הציבור, קרי, תשדירי שירות.
היו"ר כרמל שאמה
עוד הערות?
אילאיל לבנת
אני היועצת המשפטית של רשת, ערוץ 2. הדברים שאני אומר יפים גם לסעיף הבא. אנחנו כרגע מדברים על תשדירי שירות ואנחנו מתכוונים בדברינו גם להודעות חסות. שנה וחצי ישבנו בפורום המכובד הזה של ועדת הכלכלה עם כל היושבים סביב השולחן כאן ודנו בעתיד הטלוויזיה המסחרית בישראל. אנחנו מתקשים להאמין שמישהו מהמכובדים כאן בטיוטת החוק הזאת התכוון לפתוח בדלת האחורית את השוק שכבר הוסדר או לפגוע בו. לכן אנחנו סבורים שהגדרת תשדירי שירות והודעות החסות בתיקון כרגע היא פתוחה מדיי, היא רחבה מדיי, היא מאפשרת פתח לחרוג מהמצב הקיים כפי שדנה נויפלד הסבירה שקיים על פי פסיקת בג"ץ כי פסיקת הבג"ץ בנושא שהייתה ב-1994 נתנה מרשם מאוד ברור איך אפשר, מה מותר ומה אסור לגבי תשדירי שירות והודעות חסות.


ההגדרות כאן, הן לגבי שני סוגי השירותים האלה, הן פתוחות ביותר והחשש הוא שיש בהן בעצם היתר לשדר פרסומות, דבר שלא יעלה על הדעת כאשר מדובר ברשות ציבורית שניזונה מאגרה.


יתרה מזו, יש כאן היתר לנגוס בעוגת הפרסום מצד אחד ומצד שני אין מולה שום חובה להפקה, מה שחל על שוק הטלוויזיה המסחרית. בטלוויזיה המסחרית, לצדו של כל שקל שנכנס, יש שקל שיוצא.
דנה נויפלד
זה לא נכון.
אילאיל לבנת
אנחנו לא רוצים להרע את המצב הקיים, אין לנו שום תלונה על המצב הקיים כרגע, אבל אנחנו מבקשים שאם כולם תמימי דעים על כך שהמצב אמור להיוותר על כנו, צריך לדייק ולצמצם את ההגדרה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבקשת להעיר.
היו"ר כרמל שאמה
רגע. את סיימת גברתי?
אילאיל לבנת
כן. יש לנו הצעה מאוד קונקרטית לעניין הזה ותציג אותה חברתי מקשת.
זוהר קדמון סלע
אני היועצת המשפטית של קשת. בהמשך לדברים שאילאיל אמרה, גם דברי ההסבר להצעת החוק מבהירים באופן ברור שמדובר בניסיון לעגן בחקיקה את המצב הקיים על פי הפסיקה ולכך אנחנו חותרים, שזה ייעשה בצורה הכי מדויקת שיכולה להיעשות, ומתומצתת, כיאה לחקיקה ראשית.


בהמשך לכך, אנחנו רוצים להציע הצעות מאוד רזות לסעיפים 25ג ו-25ד.
היו"ר כרמל שאמה
כרגע רק לסעיף 25ג.
זוהר קדמון סלע
בסדר. אנחנו מדברים עכשיו על סעיף 25ג. אנחנו מבקשים שיוחלף המונח יצרן מסוים. אנחנו מדברים כאן על התשדיר, שיהיה בלא ציון שמו של יצרן מסוים. שבמקום המונח יצרן מסוים, כי הרי יש גורמים מסחריים שהם אינם יצרנים אלא סוגים של משווקים, מפיצים, יבואנים וכדומה, שייאמר גורם מסחרי. ושגם יהיה ברור שזה ללא ציון שמו של יצרן מסוים אלא גם ללא ציון שמו של מוצר או סימן מסחרי או תיאורם והכל בהמשך לבג"ץ רשת מ-1994 שדיבר על כך שאסור לקדם במסגרת תשדירי השירות יצרנים או מוצרים.
דוד רותם
יש תשדיר שירות שאומר שמי שמתלונן לרשת, צריך לחכות שלושת-רבעי שעה ולהיות בהמתנה.
אילאיל לבנת
אם זה ממין העניין עכשיו, אנחנו נדבר על זה. לא הבנתי את ההערה.
דוד רותם
ההערה היא מאוד פשוטה. נניח שאני רוצה לעשות תשדיר לשירות הציבור מטעם המועצה הישראלית לצרכנות ושם אני רוצה לציין שבדקתי את זמני ההמתנה וברשת גרמו לי להמתין כדי להתלונן בשירות הציבורי שם שלושת-רבעי שעה. אסור יהיה לי?
דנה נויפלד
גם כרגע לפי ההצעה שעל שולחננו, הדבר הזה, כתוב שהכל בלא ציון שמו של יצרן מסוים. זה לא נוגע להצעה שלנו.
אילאיל לבנת
וגם לפי פסיקת בג"ץ.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש לי בעיה מאוד קשה עם הסעיף הזה. אכן אני מסכימה עם היועצות המשפטיות של כל שלושת הטלוויזיות, הגופים המשדרים. אין ספק שיש כאן איזשהו ניסיון מאחורי הקלעים להכניס יכולת כניסת רשות השידור שהייתה אמורה להיות ממומנת על ידי האגרה לתוך השוק המסחרי. כבר לא פעם אמרתי שאם רשות השידור הייתה נותנת את פתרון התוכן, שלצערי עד עכשיו היא לא נותנת, יכול להיות שהייתי באה ואומרת לטלוויזיה המסחרית שאין לה שום חובות, ואז אולי יכולתי לבוא ולתת לרשות השידור למכור פרסומות.


אני רוצה לשאול כאן כמה שאלות. האחת, מה זה תאגיד שהוקם כחוק? האם הכוונה שזה תאגיד ממשלתי? אם הוא ממשלתי, למה צריך להגיד שהוא תאגיד שהוקם כחוק?
דנה נויפלד
בחוק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בחוק, סליחה.
דוד רותם
מגן דוד אדום.
קריאה
מפעל הפיס.
דנה נויפלד
הכוונה לתאגידים סטטוטוריים, תאגידים שמוקמים בדרך של חוק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל יש תאגידים שלא מוקמים בדרך של חוק?
היו"ר כרמל שאמה
ברור. רשם החברות.
דנה נויפלד
רשם החברות הוא לא תאגיד.
היו"ר כרמל שאמה
לא, ברשם החברות מקימים תאגידים.
דנה נויפלד
כן, חברות פרטיות. נכון מאוד.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זה הרשות רשאית לשדר במסגרת שידוריה תשדירים לשירות הציבור תמורת תשלום?
דנה נויפלד
לא הבנתי את השאלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה שתסבירי לי את סעיף (ב).
דנה נויפלד
הכוונה היא שהיא רשאית לשדר תשדירים לשירות הציבור והיא יכולה לקבל תשלום עבורם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ומה עם הסעיפים הקודמים?
דנה נויפלד
הסעיפים הקודמים מסבירים מה זה גוף ציבורי. רגע, נעשה סדר. הסעיפים הקודמים, מדובר על רדיו. בטלוויזיה וגם ברדיו ניתן לשדר תשדירים שהם לשירות הציבור כפי שהם מוגדרים כאן, שזאת הגדרה צרה, והיא יכולה לקבל תשלום עבור השידור הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה נראה לי הגיוני שהיא מקבלת. אני לא מבינה למה צריך לכתוב את זה. גם זה נשמע לי מוזר.


עוד שאלה.
היו"ר כרמל שאמה
אבל נא לתמצת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אי אפשר כך. בוא תגיד שאתה רוצה להחליט לבד ואנחנו כולנו נלך.
היו"ר כרמל שאמה
תמשיכי. ביקשתי רק לתמצת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש כאן סעיפים מאוד קשים ואי אפשר לזרז אותנו כמו כבשים. יאללה, יאללה, מהר. באמת, אלה סעיפים מאוד חשובים.
היו"ר כרמל שאמה
את מבזבזת זמן יקר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מדובר על אלפי עובדים שנמצאים בטלוויזיה המסחרית ואתם מעבירים את זה ככה, כאילו לא קרה כלום.
היו"ר כרמל שאמה
ידוע שאת דואגת לעובדים יותר מאתנו. תמשיכי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אני לוביסטית לחברות מסחריות.
היו"ר כרמל שאמה
תדעי לך שזה רשום בפרוטוקול. אף אחד לא יודע שאמרת את זה בציניות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בסדר. תכתבו בבקשה בסוגריים ציניות.
דוד רותם
יש חברות רציניות מסחריות שלוקחות אותך בתור לוביסטית?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הבעיה היותר רצינית כאן היא בסעיף (ד). המועצה תקבע כללים לעניין שידור תשדירים לשירות הציבורי לפי סעיף זה. אני לא מבינה, יש כאן סיבוך על סיבוך. אם נחליט שאין אגרה, צריך לשנות את הכול, אבל יש אגרה, נכון? ואני בכוונה הגעתי לכאן כדי לדבר על האגרה על הטלוויזיה. חבר הכנסת רותם, מאחר שאתה רק קורא כי אתה אינטלקטואל, אז יש גם דבר שנקרא טלוויזיה.
דוד רותם
את יודעת שאגרת הטלוויזיה היא לא אגרת רשות השידור. זאת אגרה על עצם אחזקת טלוויזיה. גם אם את מחזיקה בבית טלוויזיה שחתכת את חוט החשמל שלה, עדיין את משלמת את האגרה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה הסבר לגבי סעיף (ד). עוד לא קראנו את סעיף 25ד, הודעת חסות.
היו"ר כרמל שאמה
לא, לא קראנו. את רוצה הסבר לגבי סעיף (ד).
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, אני לא רוצה כלום. תצביע לבד. תחליט מה שתחליט.
ישראל איכלר
יש לי שאלה עקרונית, אדוני היושב ראש. מה הסיבה שלא לאפשר לרשות השידור לעשות פרסומות, אפילו פרסומות מסחריות, ולבטל את האגרה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כי אז זאת לא רשות השידור.
דנה נויפלד
זה לא שידור ציבורי.
ישראל איכלר
שידור ציבורי בפיקוח ציבורי כפי שבנינו כאן מערכת שלמה והיא מתפרנסת יפה. היא תוכל לדעתי להתפרנס יפה מפרסומות.
היו"ר כרמל שאמה
אבל זה לא שידור ציבורי.
ישראל איכלר
למה לא?
היו"ר כרמל שאמה
גם ערוץ 2 ו-10 בפיקוח ציבורי.
קריאה
זה יתבטא בתכנים באופן מיידי. התכנים שאתה מחפש לא יהיו שם יותר. יהיו מוטי רייטינג.
דוד רותם
אם יהיה שידור רק מסחרי, לא ישמעו אותך.
היו"ר כרמל שאמה
הנוכחות שלך תהיה בדיוק כמו בערוץ 2.
ישראל איכלר
אני דיברתי שש שנים ברדיו מסחרי והייתה לי האזנה יותר גדולה מרשת ב' באותה שעה.
דוד רותם
איזה רדיו מסחרי?
ישראל איכלר
רדיו קול חי.
דוד רותם
הוא גם מסובסד.
ישראל איכלר
לא. הוא משלם לרשות השנייה.
אתי בנדלר
זה מכבר נקבע שהחלוקה בין גופי השידור השונים תהיה כזאת שיש טלוויזיה למנויים שעיקר הבסיס הכלכלי שלה מבוסס על דמי מנוי, הטלוויזיה המסחרית שהיא מפוקחת על ידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו שעיקר הבסיס הכלכלי שלה הוא פרסומת מסחרית, והשידורים הציבוריים שרוצים לשמור על כך שהם לא יהיו מוטי רייטינג ושיקולי ההכנסות ממפרסמים לא הם שיכתיבו את תוכן ואיכות השידור הזה, ועל כן הם ממומנים כמו במדינת רבות בעולם מאגרה שהציבור חייב לשלם בשל אחזקת מקלט טלוויזיה.


למרות זאת ולאחר שהתפתחו הדברים במשך הזמן, אפשרו לרשות השידור בשידורי הטלוויזיה – אני מדברת כרגע רק על שידורי הטלוויזיה ולא על שידורי הרדיו שהסעיף הזה היה הסעיף הקודם שנדון – לשדר להם שידורים לטובת הציבור, שידורי שרות כפי שזה נקרא, והודעות או שידורי חסות.


מאחר שבמהלך הזמן הייתה תחושה שרשות השידור גולשת באמצעות סוג השידורים האלה לפרסומות, הוגשו נגדם שתי עתירות, האחת בשנת 1990 והשנייה עוד בשנת 1984.
קריאה
שלוש עתירות.
אתי בנדלר
שלוש עתירות. עוד יותר טוב. על כל פנים, במסגרת העתירות האלה, הבג"ץ קבע תבחינים לשאלה מתי יראו תשדיר כתשדיר שירות ומתי כשידורי חסות.


תהליך די דומה עבר על השידורים בגלי צה"ל. גם שם כדי לאפשר הכנסות נוספות לגוף הזה, אפשרו להם שידורי חסות ותשדירי שירות ובמהלך הזמן הייתה תחושה, מעבר לתחושה, שהם גלשו קצת לשידורי פרסומת. שוב, בעקבות העובדה שהנושא הזה הגיע לדיון בבג"ץ והנחיות בג"ץ, תוקן חוק גלי צה"ל. חוקק חוק גלי צה"ל, שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל, שידורי חסות ותשדירי שירות, הוראת שעה משנת 2005 שהוארכה פעם או פעמיים, ועכשיו היא פגה לחלוטין ועל שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק ממשלתית שהתקבלה השבוע, להאריך את תוקף החוק הזה בשנה נוספת.


ההגדרות המצויות כאן בהצעת החוק לגבי מהו גוף ציבורי, תשדיר לשירות הציבור, בעצם הועתקו כמעט מילה במילה מחוק גלי צה"ל, שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל, שמגדיר בדיוק מה זה שידור חסות, תשדיר שירות וכן הלאה.
דוד רותם
האם זה משקף את פסקי הדין בעתירות של בג"ץ?
אתי בנדלר
לא. לא עד הסוף אבל אני אשלים את דבריי.
דוד רותם
רבותיי, אי אפשר להצביע נגד פסק דין של בג"ץ.
קריאה
לא, זה לא נגד.
אתי בנדלר
אין סתירה. זה לא משקף את כל התנאים שנקבעו בפסקי הדין של הבג"ץ. בעצם ברור שגלי צה"ל כבולים לפסקי הדין כפי שגם רשות השידור, למרות שאני מוכרחה לומר שהדברים הם לא חד משמעיים.


מכל מקום, לגבי חוק גלי צה"ל, נקבע מפורשות שכדי שכל הכללים יהיו ברורים בסופו של דבר, הוטל על שר הביטחון, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור ועם ועדת הפיקוח שהוקמה לפי החוק הזה, לקבוע הוראות לעניין התנאים בשידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה"ל, לרבות איסורים או מגבלות שיחולו לגבי אישור כאמור ובכללים האלה, בתקנות האלה, היו אמורים להיות מעוגנים יתר התנאים.


התקנות האלה, בהתאם לחוק גלי צה"ל, הן באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.


כפי שלא האריכו אף פעם במועד את חוק הוראת השעה בגלי צה"ל, גם לא הותקנו תקנות, בניגוד למצוות המחוקק.


על כל פנים, השלמת התקנות הייתה אמורה להיעשות במסגרת התקנות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. גם כאן ההשלמה של ההוראות שמוצעות כאן בעצם אמורות לבוא לידי ביטוי במסגרת הכללים שהמועצה אמורה לקבוע בהתאם להצעת החוק.
אילאיל לבנת
ומה עם ועדת הכלכלה?
אתי בנדלר
ההבדל הוא, לעומת חוק גלי צה"ל, שכאן לא הוצע שהכללים האלה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת והשאלה הזאת עומדת עכשיו לפתחם של חברי הכנסת.


אני מדברת על סעיף קטן (ד) הן בסעיף 25ג והן בסעיף 25ד. בשני המקרים מדובר על קביעת כללים כדי להשלים את מכלול הנורמות שיחולו לעניין תשדירי שירות ושידורי חסות והשאלה רק האם להשאיר את קביעת הכללים כולם אך ורק למועצה או כפי שנקבע לגבי חוק בלי צה"ל, או שהכללים יועברו לאישור ועדת הכלכלה.
דוד רותם
גברתי היועצת המשפטית, שאלה. האם ההוראות שקבועות היום בחוק תואמות את הנחיות הבג"ץ?
אתי בנדלר
הן מהוות חלק ממנו. הן לא כוללות את כל ההנחיות.
דוד רותם
ואם אנחנו נצביע על החוק כמות שהוא, מה יקרה?
היו"ר כרמל שאמה
הכנסת כפופה לבג"ץ?
ישראל איכלר
זה מה שהוא אומר כל הזמן.
דוד רותם
אני שומר שלטון החוק בכנסת. אני עושה רק מה שבג"ץ אומר.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא שמירת שלטון החוק.
דוד רותם
יכול להיות. אתה תחלוק עלי, זה בסדר, לך מותר לעשות עוקפי בג"ץ אבל אני לא עושה דברים כאלה.
היו"ר כרמל שאמה
שוב אני רוצה להזכיר לך שהפרוטוקול לא מבין ציניות.
דוד רותם
אני לא ציני.
היו"ר כרמל שאמה
דהיינו?
דוד רותם
אתה יכול לפרסם את זה מחר בתשדירי שירות.
ישראל איכלר
אדוני היושב ראש, האם חבר כנסת שלעבר יכול להתמנות לשופט בית המשפט העליון? כי יש לי תחושה שעורך דין רותם הולך על זה.
דוד רותם
אתה נפלת על השכל?
ישראל איכלר
במקום להיות מחוקק, אתה רוצה להיות שופט.
דוד רותם
קודם כל, אתה טועה. המחוקק האמיתי זה בג"ץ ולא אתה.
היו"ר כרמל שאמה
ההמלצה של היועצת המשפטית היא שבעצם בסעיף 25ג(ד), המועצה תקבע כללים לעניין שידור תשדירים בשירות הציבור לפי סעיף זה באישור ועדת הכלכלה.
דוד רותם
בוודאי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה נשמע קצת יותר הגיוני.
היו"ר כרמל שאמה
ואם היא לא קבעה כללים, מה קורה?
אתי בנדלר
עכשיו השאלה מה קורה אם יקרה חלילה כפי שקרה בחוק גלי צה"ל, הוועדה תדון בזה ודאי בעת הקרובה, שיש הוראה מסמיכה קביעת כללים או תקנות ואלה אינם נקבעים.
דוד רותם
קודם כל, יש את ההוראות של בג"ץ מה מחייב.
אתי בנדלר
זה נכון.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להוסיף פסקה (ה).
דוד רותם
שנית, מה שיקרה זה שהגופים המשדרים יפנו לבג"ץ ויאמרו שהם נפגעים מזה ויבקשו שיחייבו.
אתי בנדלר
אפשר גם לקבוע מועד לקביעת כללים והבאת כללים לאישור ועדת הכלכלה.
ישראל איכלר
לאיזה סעיף אדוני מוסיף את אישור ועדת הכלכלה?
היו"ר כרמל שאמה
לסעיף (ד).
דוד רותם
גם בחוק כהנוביץ לא קבעו ואז בג"ץ התערב ואמר שחייבים לקבוע.
אתי בנדלר
הקביעה היא לא חד משמעית. יש מקרים שבג"ץ אומר שניתן להפעיל חוק גם ללא תקנות. יש מקרים שללא קביעת תקנות, לא ניתן להפעיל את החוק וזה מה שהיה בחוק כהנוביץ.
דוד רותם
כתוב כאן שאת הכללים הם צריכים לקבוע ואם הם לא קובעים את הכללים, אין תשדירים.
אתי בנדלר
האמת היא שאני מניחה שיש היום כללים ואז יגידו שכללים חדשים יובאו. מה שיש, לא טעון. השאלה עכשיו איך מתגברים על הנושא הזה. לכן אני מציעה שהכללים יובאו לאישור ועדת הכלכלה לא יאוחר מיום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש לי שאלה. איך אנחנו שומרים לפחות על מה שהיה? שלא יהיה מצב שבגלל שרוצים לעשות תיקונים, שהמצב שהיה עד עכשיו ישתנה. אני רוצה שלפחות יישאר המצב כמו שהיה.
דוד רותם
את לא תאשרי להם את הכללים, אם זה יהיה פחות. כל עוד אין כללים, הבג"ץ מחייב.
לבנת
היושב ראש, כפי שהסבירה היועצת המשפטית של הוועדה, המציאות לימדה אותנו שרשות השידור שוב ושוב הרחיבה לעצמה את המדיה והפכה אותה כמעט לפרסומת וזה מה שקבע בג"ץ. נשאלו כאן שאלות האם החוק תואם את מה שקבע בג"ץ ואני אקריא רק שתי שורות לעניין תשדירי שירות שתמציתן במתן שירות לציבור על דרך הגדלת מודעותו בנושאים לאומיים וציבוריים. אסור בשידורים אלה לקדם יצרן מסוים או מוצר מסוים. היינו, אין להזכיר את שמו של יצרן ספציפי או מוצר ספציפי בתשדיר שירות. איך בדיוק הצעת החוק משקפת את ההלכה הפסוקה הזאת? בעיניי זאת הטעיה של חברי הוועדה.
דוד רותם
היועצת המשפטית של הוועדה מעולם לא הכשילה את הוועדה. גם דנה לא מטעה.
אילאיל לבנת
אף אחד לא מטעה, אבל החוק לא תואם את מה שנפסק בהלכה הפסוקה.
קריאה
גם אנחנו מבקשים את זכות הדיבור. כל הזמן זכות הדיבור ניתנת רק לגופים המסחריים ועמותה ציבורית שרוצה להתייחס, לא מקבלת.
אילאיל לבנת
סליחה, אבל אנחנו בזכות דיבור ויומיים אנחנו מחכים לה.
לאה ורון
זכות הדיבור בוועדה זה לא אנחנו אישית.
אילאיל לבנת
הוא דיבר על הגופים.
ישראל איכלר
גולדה מאיר אמרה שבכנסת יש רק אנחנו ולא אני.
אורי רוזנוקס
גם אני יכול להעיר? אני בתור?
היו"ר כרמל שאמה
כן. תעיר.
אורי רוזנוקס
בשם היוצרים אנחנו רוצים לומר שאנחנו בעניין הזה מצדדים בדעה של הזכיינים. אנחנו חושבים שטלוויזיה מסחרית היא טלוויזיה מסחרית. טלוויזיה ציבורית היא טלוויזיה ציבורית. צריך לשמור על המתווה כפי שהוא היום ולהדק אותו כי אנחנו יודעים איפה אנחנו מתחילים ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו גומרים. אנחנו לא רוצים להגיע לבעיות בעניינים האלה של פרסום כמו שאנחנו נתקלים עם הזכיינים. בעניין הזה אנחנו כן תומכים בהם. אם היועצת המשפטית דיברה על סעיף (ד), חשוב לנו גם שהעניין הזה יישאר בפיקוח של ועדת הכלכלה ולא יהיה נתון רק בידי המועצה. הדברים האלה הם חשובים. רשות השידור מקבלת אגרה, היא מקבלת תשדירים באופן שהיא מקבלת אותם עכשיו ואסור להרחיב את היריעה בעניין הזה אלא צריך לשמור את זה כפי שזה. זה חשוב מאיכות התכנים. אפרופו מה שאמר חבר הכנסת איכלר, אם יהיו פרסומות בערוץ הראשון, זה סוף הערוץ הראשון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתם מוכנים הפוך? אתם תקבלו את האגרה ורשות השידור תמכור פרסומות?
קריאה
אנחנו מוכנים.
ישראל איכלר
רשות השידור, הרדיו, עושה פרסומות והוא מרוויח יפה מאוד, ואני לא רואה שהעולם נפל.
דוד רותם
כמה כלכלנים יש כאן בוועדה שיודעים איך מנהלים את רשות השידור וכמה היא מרוויחה?
ישראל איכלר
הרדיו מרוויח הון.
אורי רוזנוקס
לא כל התחנות מרוויחות.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. ערוץ 10.
דבורה קמחי
אנחנו מבקשים לבצע את שני המהלכים. ראשית, התקנות באמת צריכות להיות באישור ועדת הכלכלה. יחד עם זאת, בל נשכח שמתקין התקנות היא מועצת רשות השידור שכמובן תדאג לאינטרסים של רשות השידור. בד בבד אנחנו מבקשים לצמצם את ההגדרה בחוק כפי שהצענו כדי שהמתחם שיהיה ניתן להתקנת התקנות יהיה מצומצם ומוגבל על פי מה שקבע בג"ץ.
אתי בנדלר
תגדירו בדיוק את ההצעה שלכם.
לאה ורון
מה זה כפי שהצענו? אני לא כל כך הבנתי.
דבורה קמחי
הצענו נוסח.
לאה ורון
את מתייחסת לפנייה של עורכת הדין אילאיל לבנת?
דבורה קמחי
כן. כפי שהציעה חברתי. כן. אני מתייחסת לפנייה של רשת.
אלי פולק
אני מבין שהדברים האלה הם לא פופולאריים בוועדה אבל בכל אופן. מדובר בחוק שאמור להיות חוק לארבעים שנים. לפי מיטב הבנתי, הכנסות רשות השידור גם מתשדירי חסות וגם מתשדירי שירות בטלוויזיה אינם עולים על עשרים-שלושים מיליון שקלים. הציבור משלם עבור הטלוויזיה הזאת. מדוע הוא חייב לסבול תשדירי שירות, תשדירי חסות, ולא לקבל טלוויזיה נקייה? היה מדובר על עשרה שקלים באגרת רכב כדי לכסות את כל תשדירי השירות ואת כל תשדירי החסות. לא צריך אותם ולא צריך לבוא ולהעמיס על הציבור דברים שאין לי שום ספק שאם היינו שואלים אותו מה הוא רוצה, הוא היה אומר תוותרו על זה, אין לזה מקום במסגרת של רשות שידור ציבורית.


אגב, הדבר הזה קיים במקומות אחרים בעולם, במקומות מאוד מכובדים, ואני חושב שמגיע לציבור שכל הנושא הזה יימחק ושבמסגרת החוק החדש אתם תבואו ותדאגו לכך שתשדירי השירות והחסות לא יהיו. בוודאי בכל מקרה, מאחר שאני יודע שההצעה הזאת לא תעבור, היא לא ריאלית, אני שומע את הדברים ובתוך עמי אני יושב ובתוך הוועדה הזאת אני יושב ושומע את הקולות, בוודאי שצריך לעשות את המקסימום כדי להגביל את הדברים וכדי לחסוך מהציבור את הדבר הזה שהוא לא צריך אותו ולא רוצה אותו. הייתי מאוד רוצה לראות קצת רוח גבוהה ולא קטנה של תיקון של דבר קטן פה ושם. תבטלו את זה בבקשה.
דוד רותם
האם אדוני שומע רדיו בין 6 ל-8?
אלי פולק
אדוני שומע רדיו בין 6 ל-8.
דוד רותם
אני שומע שם כל כך הרבה דברים אבל אני שומע אותו.
אלי פולק
אני חושב שבמסגרת הרדיו גם לא צריכות להיות פרסומות, אבל מאחר שהנושא כרגע הוא הטלוויזיה ולא הרדיו, לא התייחסתי לרדיו. אני בחפץ לב אתייחס גם לרדיו.
דוד רותם
יותר פרסומות ופחות ברברת.
אלי פולק
תרשה לי לחלוק עליך. תרשה לי לומר שאחת הבעיות הקשות של הציבוריות הישראלית, זאת השפה העברית שדרך הפרסומות נהפכת להיות שפה קלוקלת שבה האנגלית שלטת, האנגלית הקלוקלת שלטת בה, והיא יוצרת מצב שלטעמי הוא פוסט ציוני בשפה העברית. אם הייתה מהפכה במדינת ישראל בהקמת המדינה, זאת החייאת השפה העברית ואם יש דבר שהורג את השפה העברית, אלה הפרסומות ברדיו.
דוד רותם
תשמע את הראיונות שם. זה לא פוסט ציוני אלא אי ציוני.
ערן הורן
שתי הערות בקצרה. קודם כל, ברמה הכלכלית. אני מדבר על תשדירי חסות ותשדירי שירות בערוץ הראשון בטלוויזיה. בסך הכול בשנה טובה שיש בה אירוע מגה גדול כמו מונדיאל או אולימפיאדה, זה מביא לרשות השידור הכנסה של כעשרים מיליון שקלים.
קריאה
אתה מדבר על חסויות?
ערן הורן
על חסויות ותשדירים יחד. הכספים האלה בסופו של דבר מיועדים לעשייה של התוכן של הרשות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, בטח. כל הכסף מהפרסום ישר הולך לתוכן.
ערן הורן
ככל שאני מבין את הצעת הזכייניות, זה שינוי דרסטי של המצב הקיים. אם חל איסור על שם של מוצר, גם אם הוא מוצר כמו מוצרים שמשווקים וגופים ציבוריים כמו מפעל הפיס והטוטו, זה שינוי של המצב הקיים.
דבורה קמחי
נכון. זה פוגע בנו. זה שינוי.
אמיר גילת
אני רוצה להדגיש שוב ואני אחזור על זה גם בהקשרים אחרים. הכול הוא רק כדי לשדר וכל השאר אלה אמצעים שנועדו לאפשר לנו את השידור כולל פנייה לציבור עם תשדירי שידור לציבור. אנחנו לא רוצים פרסומות, אין לנו בעיה לוותר על התקציב הזה של הפרסומות. כל מה שקשור לסימון מסחרי, מקובל עלינו. שוב, יש דברים שהם סימן של המותג, כמו שהזכיר סמנכ"ל הכספים, וזה באמת מחזיר אותנו אחורה. אין לנו גם שום בעיה עם אישור ועדת הכלכלה לכללים.
אילאיל לבנת
בעצם יש כאן הודעה לפרוטוקול מטעם רשות השידור שרשות השידור חורגת מההלכה הפסוקה שקבע הבג"ץ.
חנה מצקביץ
לא, אין כזו הודעה.
היו"ר כרמל שאמה
תנהלו את זה אחרי כן ביניכם. זה לא מענייננו. מה הם מודים ומה לא, זה לא ענייננו.
אתי בנדלר
אני רוצה להבהיר את גישתך, מר גילת. האם אתה מציע לשנות את ההגדרות המופיעות כאן או רק להוסיף את אישור ועדת הכלכלה?
אמיר גילת
לא.
אתי בנדלר
זאת אומרת, אתה עומד מאחורי ההגדרות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 25ג עם התוספת בסעיף 25ג(ד).
אתי בנדלר
באישור ועדת הכלכלה.
היו"ר כרמל שאמה
צריך להוסיף מגבלה של זמן? מיום כינונה של המועצה?
אתי בנדלר
יש הוראות מעבר. אני חושבת שבלי שום קשר ליום כינון המועצה.
דנה נויפלד
אני לא מצליחה להבין. הכללים שמתקיימים, הם ממשיכים לעמוד. האם יש צורך להביא אותם שוב לאישור ועדת הכלכלה?
אתי בנדלר
אני חושבת שכן, משום שאחרת לא ישנו את הכללים.
חנה מצקביץ
בתשדירי שירות אין לנו כללים.
דנה נויפלד
אין כללים לתשדירי השירות.
חנה מצקביץ
תשדירי השירות הם על פי חוות דעת משפטיות של היועץ המשפטי לממשלה ועל פי נוהל פנימי. אין לנו בכלל כללים.
אתי בנדלר
אם כן, ודאי שצריך להביא.
חנה מצקביץ
עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף?
אתי בנדלר
לא.
דנה נויפלד
אני לא מצליחה להבין. הטענה הייתה שיש כאן חשש שזה ישנה את המצב הקיים. לכן כל עוד המצב הקיים מתקיים, למה צריך להביא ומה צריך להביא לוועדת הכלכלה? אני לא מצליחה להבין את זה. ככל שיש שינוי ויש חשש שהמצב הקיים לא ישתנה.
אתי בנדלר
לפי מה שאת אומרת, המועצה גם לא צריכה לקבוע כללים משום שלא משנים את המצב.
דנה נויפלד
אני מנסה להבין. החשש הוא שהמצב שהחוק מוביל אליו הוא שיהיה שינוי של המצב הקיים ולכן תפגענה החברות המסחריות. כיום יש את המצב הקיים כמו שהוא ולא על זה באו החברות להלין. לכן אני שואלת האם ככל שהמצב הקיים איננו משתנה, האם יש גם אז לגישתך צורך להביא מה בדיוק לאישור ועדת הכלכלה. זה מה שאני שואלת.
אתי בנדלר
לגישתי, כן. קודם כל, המועצה צריכה לקבוע כללים כדי לעגן את המצב המשפטי הקיים בכללים ולא לפעול רק מכוח נהלים פנימיים והחלטות בלבד.
דנה נויפלד
זה לעניין תשדירי השירות. מה לעניין החסות?
אתי בנדלר
תכף נגיע לעניין החסות ונראה מה קורה עם החסות.
היו"ר כרמל שאמה
בעניין הזה הוספנו שהמועצה תקבע כללים לעניין שידור תשדירים בשירות הציבור לפי סעיף זה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
אתי בנדלר
וכללים ראשוניים יובאו לאישור הוועדה תוך כמה זמן?
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן צריכה רשות השידור?
אתי בנדלר
כדי לגבש אותם, אני מניחה שהם צריכים לפחות שנה עם כל הלחץ שיש של התארגנויות.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. תוך שנה.
אתי בנדלר
תוך 12 חודשים מיום תחילת החוק.
דבורה קמחי
זה אומר שבמהלך התקופה הזאת יורחב הספקטרום של תשדירי השירות.
זוהר קדמון סלע
אנחנו לא מתכוונים להרחיב.
היו"ר כרמל שאמה
זאת לא הבעיה. בשנה הזאת לא יקרה כלום.
קריאה
בעניין היעדר ההרחבה. אנחנו רוצות לחדד כאן. הלכת בג"ץ קובעת שאסור בשידורים לקדם יצרן מסוים או מוצר מסוים. ארבע מלים. בתשדיר לשירות הציבור על פי הצעת החוק, כתבתם: והכל בלא ציון שמו של יצרן מסוים. למה לא הלכתם עד הסוף ואמרתם יצרן או מוצר? למה לא להוסיף מילה אחת וזה יהיה בהתאם למה שבג"ץ אמר? איזה נימוק יכול להיות נגד הדבר הזה?
ישראל איכלר
יש כאן נקודה אחת שאני מבקש להוסיף, באופן שידע האזרח שמדובר בתשדיר שירות או בפרסומת.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, המבחן הוא לא אם בג"ץ קבע. השאלה אם זה נכון לעשות את זה. בג"ץ קבע או לא קבע, זה לא עניין שלנו.
אתי בנדלר
אני רוצה לשאול אותך. מחר יש תשדיר שירות לעידוד השימוש בירקות. האם עגבנייה היא מוצר? לא יאמרו של איזה יצרן.
קריאה
זה סוג של מוצר.
אתי בנדלר
לכן זה בעייתי.
היו"ר כרמל שאמה
יש הסכמה להוסיף את המוצר או לא?
ישראל איכלר
אם משרד התיירות מפרסם שתבוא תיירות פנים, לקדם תיירות פנים? זה מוצר.
היו"ר כרמל שאמה
בכל מקרה, אין הסכמה.
אתי בנדלר
זה מוצר מסוים. זה מסוכן. זה רחב מדיי.
קריאה
לפי ההגדרה שלכם מותר לקדם ענפים במשק.
ישראל איכלר
יש משהו כן חשוב להוסיף וזה העניין של לא להונות את הציבור, כך שהציבור ידע שמדובר בתשדיר שירות ולא במידע ואינפורמציה אובייקטיבית.
אתי בנדלר
זה ברור.
ישראל איכלר
איך זה מופיע בחוק? צריך להוסיף את זה.
היו"ר כרמל שאמה
זה יופיע בכללים שהם יביאו לוועדת הכלכלה.
ישראל איכלר
לא צריך בחוק עצמו?
היו"ר כרמל שאמה
לא. אנחנו מצביעים על סעיף 25ג עם התוספת והשינוי שעשינו ב-(ד) כפי שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה.

ה צ ב ע ה

סעיף 25ג – אושר פה אחד


אנחנו עושים הפסקה של עשרים דקות. הישיבה תתחדש בשעה 15:15.
זוהר קדמון סלע
רצינו בהגדרה, בדיוק כמו בהגדרה של תשדירי שירות, להוסיף שאין בשם של מוצר סימן מסחרי.
היו"ר כרמל שאמה
יש על זה ויכוח או יש על זה הסכמה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אם הייתה הסכמה, לא הייתי מבקשת לדבר על זה. אני לא רוצה לדבר על הנושא כשחבר כנסת לא נמצא.
היו"ר כרמל שאמה
עשרים דקות הפסקה ואחרי כן נתייחס. את יודעת כמה פתקים קיבלתי שאנשים רוצים לשתות ולאכול?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אולי אפשר לעשות את זה אחרי החסות. עוד עשר דקות, אחרי שנסיים את החסות.
היו"ר כרמל שאמה
לא. ב-3:15 אנחנו מתכנסים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל הנה, אנשים מוכנים לצאת להפסקה אחרי החסות.
היו"ר כרמל שאמה
לא, אני שומע ויכוחים וזה לא יסתיים בעשר דקות. גם לא נצא להפסקה, גם המזנון ייסגר וגם לא נסיים את הסעיף.

הישיבה הופסקה בשעה 14:50 וחודשה בשעה 15:25
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 25ד עם שני השינויים: האחד, ב-(ד) התנאים יצטרכו את אישור ועדת הכלכלה ועורכת הדין אתי בנדלר תנסח את זה בהמשך, ושנית, זה יהיה תוך שנה.
דנה נויפלד
12 חודשים כמו שעשינו בנוסח הקודם, מיום אישורו של חוק זה.
היו"ר כרמל שאמה
כן.
זוהר קדמון סלע
גם כאן אנחנו מבקשים להבהיר שהנוסח הוא נוסח פתוח שלא משקף את מה שנפסק בפסיקת בג"ץ ובתיקון קל אפשר שהתשתית לכל הנושא של הודעת חסות תהיה תשתית זהה לתשתית שנקבעה על ידי בג"ץ ושאין סיבה לא לעשות את זה. להסביר שלא יהיה סימן מסחרי, לא יהיה תיאור של הגורם, המוצר או השירות שבאותה חסות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 25ד עם השינויים שהוספנו בהתאם לשינוי בסעיף הקודם.

ה צ ב ע ה

סעיף 25ד – אושר
נחמן שי
אני נגד. אני לא יודע מה זה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מצביע נגד משהו שאתה לא יודע? באמת, תהיה רציני.
נחמן שי
בדיוק נכנסתי עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, אבל אל תגיד נגד.


הסעיף אושר.
יעל כהן
19.
תיקון סעיף 28


בסעיף 28 לחוק העיקרי –
(1)
בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במלים "נכס שבבעלותה" יבוא "משדרים, נכס מקרקעין או נכסים אחרים שבבעלותה, שהשר קבע, בתקנות, כי הם נכסים חיוניים, אלא באישור השר".

(2)
בסעיף קטן (ב), אחרי "נכס" יבוא "חיוני כמשמעותו בסעיף קטן (א)", והסיפה החל במלים "או – אם היה הנכס מקרקעין" – תימחק.
היו"ר כרמל שאמה
תקריאי גם את סעיף 20, זה אותו עניין.
יעל כהן
20.
תיקון סעיף 29


בסעיף 29(א) לחוק העיקרי, ברישה, במקום "הוועד המנהל" יבוא "המועצה".
היו"ר כרמל שאמה
שני הסעיפים שינויים והתאמות טכניות?
יעל כהן
לא. סעיף 28 הוא לא סעיף טכני.
היו"ר כרמל שאמה
מהו סעיף 28?
דנה נויפלד
סעיף 28 הקיים מטיל על הרשות מגבלות מאוד מאוד חריפות בכל הנוגע להעברת נכסים, מגבלות כל כך חריפות שאם היא רוצה למכור נכס כמו רכב, תיאורטית היא צריכה אישור הממשלה. הסעיף החדש מצמצם משמעותית את המגבלות על הרשות, נותן לה חופש פעולה ומחייב אישורים רק לנכסים חריגים באמת כמו משדרים או מקרקעין. זאת מהות ההתאמה.
היו"ר כרמל שאמה
בחוק המקורי צריך אישור ועדה בכנסת.
דנה נויפלד
נכון. היה צורך גם באישור ממשלה וגם באישור ועדת הכספים. בגלל שאנחנו עכשיו מצמצמים מאוד את אותם נכסים בגינם נדרש אישור רק לנכסים חיוניים בלבד, וזאת על מנת להקל על עבודת הרשות, אנחנו עכשיו מבקשים שזה יהיה באישור השר.
אתי בנדלר
בלבד. בכלל בלי ועדה.
היו"ר כרמל שאמה
זה בסדר?
אתי בנדלר
מבחינתי כן.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 19 ו-20. אין בהם שינויים

ה צ ב ע ה

סעיפים 19 ו-20 – אושרו פה אחד
יעל כהן
21.
הוספת סעיף 29ג


אחרי סעיף 29ג לחוק העיקרי יבוא:


"29ד.
אגרה בעד האפשרות לצפות בשידורי טלוויזיה שלא באמצעות מקלט טלוויזיה

השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להטיל, בתקנות, אגרה שנתית בסכום האגרה האמורה בסעיף 28א, בעד האפשרות לצפות בשידורי הטלוויזיה, גם שלא באמצעות מקלט טלוויזיה, ובלבד שנוכח כי שינויים בהרגלי הצפייה של הציבור מצדיקים זאת. בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר על מי תחול חובת תשלום האגרה ורשאי הוא להחיל את ההוראות לפי סעיפים 29 עד 29ג, כולן או חלקן, בשינויים או בלא שינויים".
היו"ר כרמל שאמה
מה זה אומר? נחמן, זה סעיף חשוב.
נחמן שי
אתה מספר לי?
דנה נויפלד
הסעיף הזה למעשה בא להתגבר על שינויים טכנולוגיים שמתרחשים. היום יש מעבר לצפייה בשידורים שלא באמצעות מקלט טלוויזיה. לכן הסעיף הזה צופה פני עתיד ומאפשר לשר הממונה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים, להטיל אגרה גם בעד האפשרות לצפות בשידורי טלוויזיה שלא באמצעות מקלט טלוויזיה, אם הוא נוכח שהרגלי הצפייה של הציבור מצדיקים זאת.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי, אבל אני רוצה לשאול שאלות ספציפיות. צפייה בטלוויזיה דרך אייפון, אני עכשיו מתחבר למאקו או לערוץ 10 ואני צופה, וראה אותו יושב ראש רשות השידור, הוא יכול לחייב אותי?
דנה נויפלד
לא. התשובה היא לא.
נחמן שי
למה לא?
דנה נויפלד
צריך לעבור הליך של אישור.
היו"ר כרמל שאמה
עזבי את האישור. נניח יתקבלו כל האישורים.
אתי בנדלר
כל דבר שאיננו טלוויזיה שאפשר באמצעותו לצפות בשידורי הטלוויזיה.
היו"ר כרמל שאמה
אתם רציניים?
דנה נויפלד
אם השרים אישרו זאת ונוכחו שיש הרגלים של צפייה. זאת אומרת, אם בעוד עשר שנים תהיה צפייה רק דרך מכשיר שהוא גם טלפון ותהיה צפייה מסיבית דרך המכשיר הזה או מכשיר אחר, או אז השרים יכולים, באישור ועדת הכספים, לאשר לגבות אגרה גם בגין אותם מכשירים.
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר שאני לא מסכימה לחלוטין לדרך הצגת הדברים גברת נויפלד. מספיק שנוכחו שיש שינויים בהרגלי צפייה, שמצדיקים. מדובר בעשרה אחוזים למשל.
דנה נויפלד
אני לא יודעת אם אפשר לומר שעשרה אחוזים מצדיקים זאת.
אתי בנדלר
לדעתם כן. אין כאן מבחן אובייקטיבי. לא מדובר כאן על כך שיש שינוי מסיבי והרוב רואה את שידורי הטלוויזיה דרך אותם מכשירים.
אלי פולק
מה קורה עם משפחה שיש לה חמישה ילדים ולכל ילד יש פלאפון? היא צריכה לשלם פי חמישה?
דנה נויפלד
לא.
אלי פולק
זה לא כתוב.
היו"ר כרמל שאמה
גברת נויפלד, סיימת את הסבריך?
דנה נויפלד
כן.
היו"ר כרמל שאמה
יושב ראש רשות השידור יאמר למה הם מתכוונים.
אמיר גילת
קודם כל, דיברתי על זה בישיבה הראשונה. אמרתי שאנחנו צריכים לשנות את החוק לגבי ממי אנחנו גובים את האגרה כי החוק היום מ-1965 מדבר על מי שיש ברשותו מקלט טלוויזיה, כולל כמו שנאמר כאן קודם, אפילו אם זה מכשיר לאבטחה, מעגל סגור, ואז הוא צריך לשלם אגרת טלוויזיה.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא בסעיף הזה.
אמיר גילת
נכון. בפרמטר השני זה הנושא של איך אנחנו משדרים. זה כבר לא העתיד אלא ההווה. העולם עבר לשידורים טכנולוגיים מתקדמים וצריך להפריד בין הדרך בה אנחנו משדרים היום או שידרנו עד היום לבין הדרך של הפצת התכנים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. החוק חייב לתת מענה לזה שגם זה מכשיר טלוויזיה וגם מחשב נישא הוא מכשיר טלוויזיה וכל דבר אחר, במיוחד אם אנחנו מדברים על חוק כמו שאנחנו אומרים לארבעים שנים.
היו"ר כרמל שאמה
מחשב נישא הוא אולי שאלה אחרת. אנחנו מתחילים קודם כל בדבר הבסיסי הזה. ממסך של פחות מארבעה אינצ', אתם רוצים לגבות אגרה. אני חושב שזה לא נקרא צפייה בשידור. אי אפשר לצפות בשידורים באופן תמידי ובאופן עקבי. זה לא תחליף לטלוויזיה אלא זה מוצר אחר לגמרי.
אמיר גילת
לכן כן קשרתי את זה עם החלק הראשון. זאת אומרת, אין כאן כוונה להטיל אגרה על בית אב, גם וגם וגם וגם. אם נחליט בהמשך על בית אב.
היו"ר כרמל שאמה
לא, בוא נגיד שעל זה אנחנו לא גובים.
אמיר גילת
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
יש לנו הסכמה על זה?
קריאה
מה זה על זה?
היו"ר כרמל שאמה
על כל מכשיר שהמסך שלו פחות מחמישה אינצ'.
אמיר גילת
לי אין בעיה עם זה.
נחמן שי
אני רואה שאתה עושה פשרות.
היו"ר כרמל שאמה
לא, שאלתי שאלה.
אתי בנדלר
אמרת חמישה אינצ', זה בפנים או בחוץ?
היו"ר כרמל שאמה
אני מתכוון למכשירים הקטנים.
דנה נויפלד
10 סנטימטרים.
נחמן שי
אני מאוד מכבד את היצירתיות של רשות השידור. הלוואי שהיצירתיות הזאת גם תבוא לידי ביטוי בשידורים ובתוכניות של רשות השידור, וזה באמת יהיה לעונג. אגב, ברשות השידור יש תוכניות טובות מאוד ואני אומר את זה במלוא הכנות, אבל זאת באמת פריצת דרך. כשיגיעו לגשר, תחצו אותו. בינתיים הרוב המכריע שצופה, צופה באמצעות מקלט טלוויזיה. אגב, אף פעם לא שמעתי שגם המקלטים של האבטחה משלמים אגרה.
אמיר גילת
על פי החוק, כל מי שיש לו מקלט טלוויזיה.
נחמן שי
כן, אבל אף פעם לא ניתנה הפרשנות הזאת.
אמיר גילת
ניתנה.
נחמן שי
בסדר. תחדד את זה. טלוויזיה היא טלוויזיה היא טלוויזיה וכל היתר הם מכשירים חדשים שעושים את דרכם. ביום שתגיעו למסקנה שהתהפך העולם תרתי משמע ושמכשירים מסוימים תפסו את מקומם, אז תביאו את התיקון. מאוד יפה שאת עושה שינוי צופה עתיד. זה בכלל ביטוי שפעם ראשונה אני שומע אותו. חוק צופה עתיד.
דנה נויפלד
אמיר גילת לימד אותי.
נחמן שי
אם זה אמיר, הוא בסדר. לא עולה על הדעת. אגב, בינינו אתם תקוממו את הציבור. בפרס ראשון מי מקומם את הציבור, מובילה רשות השידור. אתם גם מומחים למלא את החלב בדלי וגם לשפוך אותו. תהיה כאן התנגדות מן הקצה אל הקצה.
היו"ר כרמל שאמה
ברור.
נחמן שי
וחבל שאתם מעלים את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אין סיכוי שדבר כזה עובר כאן. גם אם היינו מעבירים לכם את החוק, הייתם מגיעים למשל בעוד שנתיים לוועדת הכספים ורוצים להחיל אגרה על טלפונים ניידים?
אמיר גילת
אני מסתכל על המכלול. אם אתה משתמש גם וגם וגם, אתה משלם פעם אחת.
היו"ר כרמל שאמה
אז למה אתה להחיל את זה על טלפונים ניידים?
נחמן שי
אמר פרופסור פולק, יש למשפחה שלושה ילדים. תגידו בחוק שכל אזרחי ישראל – וגם לזה אני אתנגד – חייבים בתשלום אגרה. אני יודע שלזה אתם רוצים להגיע. נעלתם את עצמכם מה יכול להיות הכי קרוב לחוק בלי שיהיה חוק, והגעתם למסקנה. יש במדינת ישראל שבעה-שמונה מיליון טלפונים סלולריים, לא כולם סמארטפון, נטיל עליהם אגרה. יש אין סוף מחשבים, נטיל עליהם אגרה. זה לא עולה על הדעת.
אבי כץ
הכוונה לגבות אגרה אחת מכל מי שמחזיק באחד האמצעים הטכנולוגיים החדישים.
נחמן שי
אלה כל בתי האב בישראל, להוציא אולי את האוכלוסייה החרדית שגם לה יש. אצל איכלר בבית יש מחשב והוא לא צופה בטלוויזיה.
אבי כץ
בכיוון זה אנחנו הולכים לפי מה שקורה באירופה. אגב, בגרמניה התחילו לגבות גם אגרה לגבי המחשבים האלו עליהם אתה מדבר ולאור מה שקורה, הם עברו לשיטת גבייה מכל בית אב, דבר עליו נחמן מנסה לרמוז. בגרמניה גובים אגרה מכל בית אב, ממבוגר מבית האב, בבית. בעסקים גובים מכל מוסד על פי מספר העובדים שיש במקום. עכשיו הייתי בכנס שהתקיים באירופה והבאתי משם את החוק שהגרמנים התחילו להפעיל לפני כשנה וחצי, והם הולכים לכיוון הזה שכל בית אב משלם את האגרה.
ישראל איכלר
יש לי עצה. מי שיש לו אוזן אחת, משלם חצי.
היו"ר כרמל שאמה
מה עם עיניים?
ישראל איכלר
אגרה מיוחדת למי שיש לו עיניים.
אבי כץ
בערוצים המסחריים המימון, כפי שהסבירה אתי, הוא מימון די ברור ושם עוגת ההכנסות מהפרסומת היא די רחבה, אצלנו יש לנו בעיה. שאלתם אותנו איך אנחנו יכולים להעמיק את הגבייה כדי לממן את הרפורמה. אין לנו שום אמצעי להעמיק את הגבייה ולתמוך ברפורמה אם לא ייתנו לנו הכלים הדרושים כפי שמבוקש בחוק.
קריאה
איפה החוק הזה נותן לך כלי שאתה יכול להיכנס ולקבל יותר? לא תוכל להיכנס לבית שלא ייתנו לך להיכנס אליו.
אמיר גילת
אני רוצה שוב לחדד את הנושא. אני מדבר צופה פני עתיד, חבר הכנסת שי. אנחנו מדברים על חוק שהוא באמת לעשרות שנים קדימה ואנחנו לא יכולים להישאר במצב שבו כרגע ההגדרה היחידה למי משלם אגרה, זה מקלט טלוויזיה. זאת נקודת המוצא.
ישראל איכלר
גם מחזיקי רדיו. אתה היושב ראש גם של הרדיו. מי שיש לו רכב עם רדיו, משלם אגרה.
קריאה
גם אם אין לו רדיו. כל מי שיש לו רכב.
אמיר גילת
עוד נגיע לרדיו.
ישראל איכלר
אני רוצה שיהיה ברור.
אמיר גילת
לכן אני אומר שצריך לקחת בחשבון שאנשים זורקים מקלטי טלוויזיה. אתה נתת דוגמת קיצון של המכשיר הקטן, החמישה אינצ' אבל אני מדבר עכשיו על הצעירים שרואים היום טלוויזיה באמצעות המחשב הנייד. החוק הנוכחי לא נותן לנו מענה. אנשים זורקים טלוויזיה ואנחנו נישאר בלי מקורות הכנסה.
ישראל איכלר
אתן לכם עצה פשוטה, טכנית, כפי שעושה הרשות השנייה. תוכניות כמו למשל פולישוק. אני לא יכולתי לראות כי אין לי טלוויזיה והם לא מעבירים אותה באינטרנט בזמן השידור. גם אתה יכול לעשות את זה. אל תיתן באינטרנט ואל תחייב אנשים באגרה.
אלי פולק
אדוני היושב ראש, נדמה לי שיש כאן כמה דברים שהם בסיסיים. נכון, יש התקדמות של טכנולוגיה. תגביל היום לחמישה אינצ', אבל מחר יהיה לך מכשיר כזה שיהיה לו עוד מסך פלסטיק שמתקפל החוצה והוא יהיה עשרים אינצ'. אי אפשר לבוא ולהגביל את זה באינצ'ים כאלה ואחרים כי מחר הדברים ישתנו. אני ודאי מסכים עם מה שאמר חבר הכנסת נחמן שי, דהיינו, אם השינויים יהיו, תבואו אלינו.
נחמן שי
אם אתה מסכים אתי, זה ימות המשיח.
אלי פולק
גם לפני כן אמרת כמה דברי חכמה ודברי טעם, אם מותר לי לומר.


הרבה יותר עקרוני מזה. המס הזה הוא מס רגרסיבי שלא ניתן לגבות אותו מציבורים שלמים. אתה הולך ואומר שאתה ממשיך את הקיים, במקום לבוא ולהסתכל צופה פני עתיד באמת. צופה פני עתיד הוא להפוך את המס הזה שבו העשיר משלם יותר והעני משלם פחות. כל זה ניתן לעשות דרך אגרת הרכב.
היו"ר כרמל שאמה
לא, סליחה, אנחנו לא דנים בזה כרגע.
אלי פולק
אני יודע אבל זה חלק מהדיון.
היו"ר כרמל שאמה
לא. זה לא בסעיף הזה.
אלי פולק
מי שצופה פני עתיד ירצה לבוא ולבטל לחלוטין את אגרת הטלוויזיה ולדבר אך ורק על אגרת רשות שידור וליצור אותה בצורה כזאת שלא תצטרכו להיכנס לתוך בתי אב כפי שאתם עושים היום.
ירמי קדושי
אני חושב שכל הנטל הזה של האגרה, לא מספיק שהוא מכביד על הציבור והציבור לא משלם אותו בכיף כי הוא מרגיש שהוא לא מקבל מענה, כל העניין עכשיו לנסות ולקחת מהציבור כסף בצורה כזאת או אחרת, בכל מיני דרכים, זאת פשוט שערורייה. מה עושה סטודנט שיושב בתל אביב היום, שוכר דירה והוא רוצה לצורכי הלימודים שלו לשים בו מחשב ואולי יש לו שניים או שלושה מחשבים? האם גם הוא צריך לשלם אגרה? הוא בכלל לא צופה בטלוויזיה ואין לו זמן לכך. אני לא חושב שזה צודק לבוא ולהטיל אגרה על מכשירים. אני לא חושב שזה צודק לבוא ולקחת מאנשים את הכסף הזה ולומר להם שזה עבור אגרה או משהו כזה. אם הציבור היה מרגיש שהוא מקבל תמורה, כמו שהוא הולך לתיאטרון, לקולנוע ולמקומות אחרים, הוא היה משלם את זה בכיף, אבל היום האגרה לא מצדיקה את עצמה בכלל.


אני מציע לבטל את כל הסיפור הזה של האגרה ולנסות לקחת את הכסף בדרכים אחרות.
אבי כץ
מסים זה לא נטל? אוהבים לשלם מסים?
ירמי קדושי
מסים זה משהו אחר.
היו"ר כרמל שאמה
יש עוד הערות?
נחמן שי
אני רוצה להוסיף עוד משהו בהמשך למה שאמרתי. מצבה של רשות השידור הוא קשה ויש עליה גם לחץ של משרד האוצר להביא עוד מזומנים כדי לנסות לעשות את הרפורמה. אני מסכים שצריך לחפש מקורות הכנסה נוספים כדי לחזק את הרשות בכלל ובפרט ערב הרפורמה. בוא נשבור את הראש בנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, זה פתרון אחר.
נחמן שי
אבל לא במקום הזה.
היו"ר כרמל שאמה
יש לנו קונצנזוס שאנחנו לא גובים מטלפונים סלולריים.
נחמן שי
כן. בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
מה עם מחשבים נישאים?
נחמן שי
אותו הדבר. גם במחשבים יש גדלים שונים, פעם המחשב הוא בגודל כזה ומחר הוא בגודל אחר. למה? אני אומר לכם, אתם פורצים גדרות כאן שהם לא במקום ולא בזמן. אני לא יודע מה אבי ידידי ראה בגרמניה ואני לא יודע מה עושים שם.
היו"ר כרמל שאמה
לגבי מחשבים, זה בדיוק כמו שהערוצים של הוט משדרים חופשי ולא גובים מאף אחד.
קריאה
הערוצים המסחריים שמדרים פרסומות וכאן מגיע המימון שלהם.
קריאה
להוט יש דמי מנוי.
היו"ר כרמל שאמה
אני מדבר על הוט באינטרנט.
קריאה
יש פרסומות.
היו"ר כרמל שאמה
תשימו גם אתם באינטרנט פרסומות.
קריאה
הוט ו-יס יכולות לקבוע דמי מנוי בהתאם לעלויות שלהן ולהוצאות. לא משנה אם זה באינטרנט או בטלוויזיה הרגילה. הם יכולים לעשות התאמות. לרשות השידור אין את היכולת לבצע את זה.


אנחנו מדברים על שינויים שיכולים להיות בעוד 5-10 שנים ואנחנו רואים את העולם הטכנולוגי. המכשירים הסלולריים שלנו השתנו פלאים רק בשלוש השנים האחרונות. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבעוד שנתיים אנשים זורקים את מקלטי הטלוויזיה שלהם וצופים בטבלטים או במחשבים ניידים ואנשים צעירים עושים את זה כבר היום. אני עוד לא עושה את זה, אבל אני מכיר לא מעט אנשים שעושים את זה.
היו"ר כרמל שאמה
ערוץ 1 משודר חי באינטרנט כל הזמן?
קריאה
לא.
היו"ר כרמל שאמה
רק שידורים חוזרים?
קריאה
כן. לפי הזמנה.
היו"ר כרמל שאמה
אם כן, זה בכל לא שירות מלא.
קריאה
אנחנו לא מציעים כאן בהצעת החוק כבר עכשיו להטיל אגרה על אותם אנשים. אנחנו מציעים שהשר יצטרך, בהסכמת שר האוצר, להביא את זה לאישור ועדת הכספים.
היו"ר כרמל שאמה
ועדת הכלכלה.
נחמן שי
כשיגיע הרגע. אני לא פוסל שום רעיון. אני אומר שוב שאני לא אצהיר יותר הצהרות נאמנות כי יחשבו שהשתגעתי. צריך לעזור לרשות השידור אבל נחפש דרך. אם ישתנו הרגלי הצפייה, תעשו תיקון לחוק, תבואו לבניין הזה ותבקשו את האישור לכך. להשאיר את זה פתוח כך שאתם תחליטו מתי, לא.
קריאה
זה לא אנחנו. זה אתם.
היו"ר כרמל שאמה
הם בכל מקרה צריכים לבוא לכנסת אבל לא בשלוש קריאות אלא רק בהחלטת ועדה.
נחמן שי
לא. אני מעדיף שזה יגיע בבוא הזמן.
אמיר גילת
מדינת ישראל רוצה, וזאת נקודת המוצא, שידור ציבורי אבל את השידור הציבורי צריך לממן. אין חסויות, אין תשדירים, אין אגרה, אז מה כן?
ישראל איכלר
יש לכם תשדירים וחסויות. אם תרצו פרסומות, לדעתי אפשר לדבר על זה אבל לא להטיל עוד מסים על הציבור.
אבי כץ
לאורך כל הדיונים שהיו כאן, אנחנו מדברים על חוק שזמן קיומו יהיה בערך ארבעים שנים. לא נשנה את החוק בעתיד הקרוב. אני חושב שזה הזמן להרחיב את החבות של מי שחייב באגרת טלוויזיה. אם לא נתחשב בכל האמצעים הטכנולוגיים שקיימים, לא תהיה לנו הזדמנות אחרת. אנחנו לא מדברים על איך נגבה ומה נגבה. אנחנו רוצים שהבסיס שמי שחייב באגרה יהיה בסיס רחב בהתחשב בכל מה שקורה גם בתחום הטכנולוגי ובמה שקורה בעולם. בעולם כל הזמן מדברים על האפשרות לגבות את האגרה ולממן את השידור הציבורי באופן עצמאי ואם לא תתנו לנו את ההזדמנות עכשיו כאשר מתקנים את חוק רשות השידור לדורות, זאת בעיה.
היו"ר כרמל שאמה
זה יעזור לך לגבות את האגרה מתושב אום אל פאחם שמחזיק מחשב?
אבי כץ
זאת סוגיה אחרת. כל אזרח יודע שבכל אמצעי שהוא צופה הוא חייב באגרה. אני יודע למה אתה מכוון.
היו"ר כרמל שאמה