ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/06/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
16
ועדת הכספים

6.6.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), שעה 13:30
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זבולון אורלב

אורי אריאל

זהבה גלאון

שי חרמש

מאיר שטרית
מוזמנים
טל הרמתי, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

אורנית יחזקאלי, משרד האוצר

חן לב, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול, אגף התקציבים, משרד האוצר

אשרה רודב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עדי חכמון, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה פרתם, אגף התקציבים, משרד האוצר

חגי דרור, מנהל תחום תקצוב, משרד הבריאות

יורם תמרי, רכז תחום מים, חברת ברית פיקוח

ראובן כהן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

פנייה מספר 161 – רשות המים

פנייה מספר 166 – רשות המים


אין רפרנט.
שי חרמש
200 אלף שקלים בקעת הירדן.
היו"ר משה גפני
פניות ספר 182 עד 184 –
חן לב
מדובר על פנייה של ממשל זמין שביקשנו לדון בה לפני כמה שבועות ואדוני ביקש לשמוע הסברים על פרויקט מרכבה.


נמצא סגן בכיר לחשב הכללי, טל הרמתי, שהוא מנהל פרויקט המרכבה כל שיידרש.
טל הרמתי
שלום רב. התבקשתי לבוא לכאן ולדבר על פרויקט מרכבה. יש לנו את הזמן לכך?
היו"ר משה גפני
כן. קיבלתי אתמול SMS על איזשהו משרד שלא מצליח להוציא תקציב בגלל מרכבה. כל אחר הצהרים ניסינו עם הפרויקט של מרכבה, ללא הצלחה. קיבלתי תלונות מכמה משרדים שבגלל פרויקט מרכבה לא מתגברים על העניין הזה ובינתיים הציבור סובל.
טל הרמתי
ספציפית לגבי המשרד שאתה מדבר עליו, הבעיה נפתרה ונמצאת כרגע בתהליך.
היו"ר משה גפני
דווקא דיברתי על משרד החקלאות.
טל הרמתי
אני לא יודע על בעיה במשרד החקלאות.
היו"ר משה גפני
אבל אני יודע.
טל הרמתי
מרכבה הוא אולי הפרויקט המורכב והגדול ביותר בממשלה. הוא הוצג באריכות לוועדת המדע של הכנסת לפני כשנה. הסטטוס הנוכחי הוא ש-95 אחוזים מתקציב המדינה, למעט תקציב הביטחון, ממומש כבר היום ומשולם כבר היום באמצעות פרויקט מרכבה שהוא אחד הפרויקטים הגדולים, המורכבים ואולי האיכותיים של ממשלת ישראל כיום. אחד הפרויקטים החשובים ביותר.


מרכבה, רק כדי לסבר את האוזן, הוא למעשה התשתית הארגונית של כל הממשלה. כל תהליך שהוא תהליך, החל מתהליכים לוגיסטיים, כל התהליכים הלוגיסטיים, תהליכי הרכש של הממשלה, כל תהליך ניהול המשאב האנושי של הממשלה, ניהול התמיכות שהממשלה משלמת, כל התהליכים הפיננסיים, ניהול החוב הממשלתי, ממומש כבר כיום באמצעות מרכבה.


התקבלה החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
החלטת ממשלה לא אומרת לי כלום. דבר אתי על הדברים הטכניים. ל
מאיר שטרית
אם מותר לי, אני אוסיף משהו לעניין הזה.
היו"ר משה גפני
רגע. הממשלה גם החליטה על סולם השקילות, אז מה? היא הבינה מה היא החליטה?
טל הרמתי
אני אסביר למה זה רלוונטי כרגע. פרויקט מרכבה נמצא כרגע בהשלמה של המשרדים שעוד לא עלו לפרויקט מרכבה. יש מספר משרדים כאלה ואנחנו נמצאים בתהליך מזורז.
היו"ר משה גפני
מי אלה המשרדים?
טל הרמתי
רשימת המשרדים שטרם עלו. בימים אלה הושלמה העלייה לאוויר של שירות התעסוקה. משרד התעשייה עולה לאוויר בשבוע הבא.
היו"ר משה גפני
מה שחסר להם, זה רק מרכבה.
טל הרמתי
המשרדים שנמצאים כבר בפנים ואלה מרבית המשרדים הגדולים כמו משרד הבריאות, משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
משרד החינוך נמצא במרכבה?
טל הרמתי
משרד החינוך נמצא במרכבה כבר יותר משנתיים. משרד החינוך על כל אגפיו. משרד המשפטים על כל אגפיו.
היו"ר משה גפני
משרד המשפטים על כל אגפיו?
טל הרמתי
על כל אגפיו.
מאיר שטרית
משרד התחבורה.
היו"ר משה גפני
מה התפקיד שלך?
טל הרמתי
שמי טל הרמתי. לא הצגתי את עצמי. אני סגן בכיר לחשב הכללי ואחראי על כל המכלול של המחשוב הממשלתי. אדוני לא מכיר אותי, כי אני יותר מגיע לוועדת המדע ואני מגיע לא מעט.
היו"ר משה גפני
תודה. מאיר, בבקשה.
מאיר שטרית
פרויקט מרכבה נועד בזמנו לגרום לכך שהממשלה תתנהל ברמה של בקרה ושקיפות הרבה יותר גבוהה מאשר לפני עשר שנים. ברור שיש כאבים בהחדרת מערכת המרכבה והטמעתה בתוך המשרדים. זה לוקח זמן עד שהמשרד מתרגל לעבוד, אבל אני אומר לך מניסיון שהיה בשישה משרדי ממשלה, שבכולם פועלת מרכבה, והיכן שהיא לא פעלה – אני הפעלתי, גם במשרד המשפטים, גם במשרד התחבורה, גם במשרד החינוך, גם במשרד הפנים, גם במשרד השיכון. בכולם פועלת מרכבה. הייתה תמיד תקופה של כאבים עד שלומדים, אבל כשלומדים לעבוד עם זה, זה תענוג.
היו"ר משה גפני
ומה זה ממשל זמין? במה זה שונה ממרכבה?
מאיר שטרית
ממשל זמין הוא אתר האינטרנט של הממשלה שנותן אפשרות לאנשים לקבל את השירותים דרך האינטרנט.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות ספר 182 עד 184 – אושרו פה אחד


אני מגיש על זה רביזיה. אני רוצה לדבר אתך על העניין הזה של כמה משרדים.

פניות מספר 202 ו-203 – תיאום הפעולות בשטחים


אין רפרנט.

פנייה מספר 212 – משרד הבריאות


הסכם עם הג'וינט, מכון ברוקדייל, שירותי בריאות.
חגי דרור
אני פעם ראשונה בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
ברוך הבא. אתה רפרנט במשרד האוצר?
חגי דרור
אני מחליף את הרפרנט של משרד האוצר שבמשך ארבעה חודשים עיכב את הפנייה שהעברתי לו ועכשיו, כשהוא צריך להיות כאן כדי להעביר את הפנייה, הזעיק אותי מישיבות בגלל שהוא נמצא בחוץ לארץ. אני ממשרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
הרפרנט של משרד האוצר נמצא בחוץ לארץ?
חגי דרור
כן.
היו"ר משה גפני
באיזו מדינה?
חגי דרור
לא יודע. לא שיתף אותי בזה.
היו"ר משה גפני
סתם. בבקשה. אתה איש בריאות.
חגי דרור
כן.
היו"ר משה גפני
מה אתה רוצה מאתנו? על מה הכסף?
חגי דרור
הכסף כאן הוא על מגוון נושאים, כולם מעוגנים בהסכם בין משרד הבריאות למשרד האוצר. סכומים חד פעמיים שבתקציב. יש כאן הסכם של משרד הבריאות עם מכון גרטנר, מכון של מחקרים שיושב בתל השומר. הסכמים עם מכון ברוקדייל לחמש שנים, כאשר יש לנו הסכמים עם מחקר אתו. סכומים נוספים חד פעמיים למשך השנה הזאת שמופיעים בהסכם בין הבריאות לאוצר. אני יכול לפרט כל סכום. אתם רוצים שאני אפרט כל אחד מהסכומים?
זהבה גלאון
אדוני, שאלה.
מאיר שטרית
אני מבקש רשות דיבור לגבי הסעיף.
היו"ר משה גפני
רק רגע. שהוא ישלים את הדברים. זה הסכם שהיה למשרד הבריאות עם משרד האוצר?
חגי דרור
כן, זה חלק מהתקציב.
היו"ר משה גפני
כמה זמן עד שסיימתם את הדיון לגבי הכספים האלה? לפני כמה זמן זה הסתיים?
חגי דרור
זה נחתם בתקציב הדו-שנתי.
היו"ר משה גפני
למה זה מגיע רק עכשיו?
חגי דרור
התחילה השנה, כמו שאמרתי, ולמשרד האוצר לקח לטפל בפנייה הזאת שיושבת אצלו מפברואר והיום אנחנו ביוני. זה הזמן שלקח לו לטפל בפנייה עד הוא העביר אותה לכאן.
מאיר שטרית
מדובר כאן בהעברה תקציבית של 150 מיליון שקלים מתוכה 51 מיליון שקלים לחמש שנים להסכם עם הג'וינט, למכון ברוקדייל לצורך ביצוע מחקרים וסקרים בתחום הבריאות. אחר כך עוד הסכם של 43 מיליון שקלים עם שירותי בריאות כללית לטיפול בהפרעות אכילה, ומכון גרטנר למשך חמש שנים, שוב למחקרים לביצוע בריאות, בהיקף של 37.5 מיליון שקלים.


אדוני היושב ראש, אני ממש תמה איך האוצר מוצא כספים להעביר לכל מיני מכוני מחקר כאשר משרד הבריאות עצמו, תקציב המחקר השנתי שלו לשנת 2011, עומד על 8 מיליון שקלים והוא לא מסוגל לתת תקציב לשום פרויקט מחקרי חדש, דבר שגורם נזק אדיר למדינת ישראל, בגלל חוסר היכולת שלהם לעשות מחקרים, לעשות את המחקר בתקופת המעבר, דבר שיכול להפוך המצאה שנעשית באוניברסיטה לדבר שיכול להביא מיליארדים למדינה. הם לא מצליחים לקבל אגורה אחת. איך מעבירים כאן 150 מיליון שקלים? פתאום יש כסף. אתה זוכר כמה ישבתי אתך ועם שר הבריאות על עשרה מיליון שקלים לשנה לתקציב משרד הבריאות, למדען הראשי, כדי שהוא יוכל לממן מחקרים מדעיים? יש 53 מחקרים שהוא מממן מהם רק אחוז קטן ביותר. איזה היגיון יש?
חגי דרור
אתה רוצה תשובה?
היו"ר משה גפני
אתה תצטרך לענות אבל קודם חברת הכנסת גלאון.
זהבה גלאון
אני רק רוצה לשאול שאלה. אני רואה שיש כאן העברה לתחום בריאות הנפש, עקב עיכוב בביצוע הרפורמה. אין לי בעיה עם זה אבל אני רוצה לשאול למה זה יורד – אני רואה כאן בטבלה – מעלות סל שירותי הבריאות. למה זה בא מכאן?
שי חרמש
זה על פי ביצוע.
היו"ר משה גפני
פניה, את רצית לשאול משהו?
פניה קירשנבאום
כן. למה מעבירים את זה למכונים בחוץ לארץ? יש כל כך הרבה מדענים ומכונים בארץ.
שי חרמש
מכון ברוקדייל הוא כאן בירושלים.
מאיר שטרית
אלה מכונים בארץ.
זבולון אורלב
מכונים ישראלים מובהקים.
היו"ר משה גפני
תודה. בבקשה, תשיב לחברי הכנסת.
חגי דרור
כמו שאמרו, אלה מכונים בארץ ולא מכונים בחוץ לארץ. שנית, אני האחרון שאצדיק את תקציב המחקר של משרד הבריאות עליו דיבר חבר הכנסת שטרית, אבל המחקרים האלה הם מחקרים אחרים. אלה מחקרים בנושא מדיניות בריאות. המחקרים שאתה מדבר עליהם הם מחקרים רפואיים של המדען הראשי של משרד הבריאות.
מאיר שטרית
מה יותר חשוב.
חגי דרור
אני לא יודע לומר מה יותר חשוב.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו מצביעים.
זהבה גלאון
רגע, הוא עוד לא ענה לי.
היו"ר משה גפני
סליחה. בבקשה, תשיב לחברת הכנסת גלאון.
חגי דרור
בריאות הנפש, מהרגע שיש הצעת חוק לרפורמה בבריאות הנפש, הסכומים שהיו קיימים בתקציב משרד הבריאות בלי התוספות הנדרשות תוקצבו בסל הבריאות של הקופות מתוך הנחה שזה אמור לעבור לקופות, וכל עוד אין רפורמה, הרפורמה לא עברה בחקיקה, אנחנו מעבירים את זה מהסעיף של סל הקופות לסעיפים של המשרד.
זבולון אורלב
כי זה לא מתבצע בסל הבריאות.
חגי דרור
כי זה לא מתבצע כחלק מהשירות.
זבולון אורלב
תקצבו את זה שם וזה לא מתבצע.
היו"ר משה גפני
ודאי. אלה דברים שאנחנו רואים אותם כל פעם.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פנייה מספר 212 – אושרה
מאיר שטרית
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
עוד מעט אני אצביע.
מאיר שטרית
תצביע גם על הרביזיה שלך?
היו"ר משה גפני
לא. לגבי הרביזיה שלי אני צריך הסברים. לגבי הרביזיה שלך, הוא הסביר.
שי חרמש
מאיר, מה החלופה? שגם זה לא יהיה? הרי גם זה לא יהיה.
היו"ר משה גפני
מאיר, תסיר את הרביזיה.
זבולון אורלב
מאיר, אלה הסכמים חתומים.
היו"ר משה גפני
תאמין לי שהוא יודע.
זבולון אורלב
טוב שהבעת את המחאה כי היא נכונה מאוד. אנחנו אחרונים בעולם במחקרים.
היו"ר משה גפני
המחאה של חבר הכנסת שטרית התקבלה ואין רביזיה.
שי חרמש
מי בעד המחאה שלו?
היו"ר משה גפני
אני בעד המחאה שלו.

פניות מספר 216 ו-217 – משרד הרווחה
קריאה
הפנייה נועדה להעברת תקן ממשרד הרווחה למינהלת השירות האזרחי לאומי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 216 ו-217 – אושרו פה אחד

מה זה התקן הזה?
קריאה
יש סיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
מה זה התפקיד הזה?
קריאה
אני לא יודעת.
זבולון אורלב
מינהלת השירות הלאומי בעברה הייתה במשרד הרווחה. לאחר מכן היא עברה למשרד ראש הממשלה ועכשיו היא במשרד המדע והטכנולוגיה. משיצאה ממשרד הרווחה, עברו תפקידים למינהלת ובעקבות זה עובר גם תקן. ידע אישי, סטודנט חינם.
היו"ר משה גפני
אני מבקש פירוט ואני מבקש, אם אפשר, לקבל את הפירוט עוד היום.
קריאה
בסדר.
היו"ר משה גפני
את אחראית לכך שהיום אני אקבל פירוט. אני לא מגיש רביזיה.
זבולון אורלב
אני מבקש שהפירוט יועבר גם אלי.
היו"ר משה גפני
גם אל חבר הכנסת אורלב וגם אלי. קודם לאורלב ואחר כך אלי, אבל היום.
קריאה
אני אעביר את הבקשה.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מבקש. אני לא מגיש רביזיה ואני סומך על כך שאכן תעבירי היום את הפירוט.
שי חרמש
אני מוותר על הפירוט. אני תומך בממשלה בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 221 ו-222 – משרד התיירות


אין רפרנט.

פניות מספר 225 ו-226 –
קריאה
פנייה שנועדה להעברת שלושה מיליון שקלים למשרד להגנת הסביבה לתוכנית שיקום הצפון. זה בעיקר פרויקטים לשיקום נחלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 225 ו-226 – אושרו פה אחד

פניות מספר 227 ו-228 -
קריאה
הפנייה הזאת נועדה להעברת 5 מיליון שקלים למשרד הקליטה לצורך סיוע לנשים יוצאות מקלט והצטיידות ושיפוצים במקלטים.
היו"ר משה גפני
זה מכסף קואליציוני?
קריאה
אני לא יודע.
שי חרמש
כל הכסף הוא קואליציוני.
היו"ר משה גפני
אני לא נגד, אני בעד, אבל למה זה חמישה מיליון שקלים כסכום עגול?
קריאה
אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
סיוע לנשים יוצאות מקלט. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 227 ו-228 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 229 –
אשרה רודב
פנייה זו נועדה לתגבור תקציב הפרקליטות בסך של 2 מיליון ו-800 אלף שקלים.
זבולון אורלב
לצורך מה לתגבר אותם?
אשרה רודב
לתקני רכב בהתאם לפסק הבוררות שניתן בסכסוך העבודה.
היו"ר משה גפני
למי זה הולך?
אשרה רודב
לפרקליטים.
זבולון אורלב
שהם יוכלו להגיע יותר מהר?
אשרה רודב
הם יוכלו להתנייד ממקום למקום.
היו"ר משה גפני
זה בעקבות השביתה שהם עשו?
אשרה רודב
כן.
שי חרמש
זה פסק הבוררות.
אשרה רודב
נכון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 229 – אושרה פה אחד


אנחנו חוזרים לרשות המים, בעמוד הראשון.

פנייה מספר 161 –
עדי חכמון
הפנייה נועדה לעשות שינויים בתקציב הפיתוח של רשות המים לצורך תקצוב תאגידים מהמגזר הלא יהודי ותקצוב פעולות ניקוז.
היו"ר משה גפני
גברת חכמון, אני זוכר אותך לטובה.
זבולון אורלב
באיזה סכום מדובר? לא כתוב באיזה סכום מדובר.
עדי חכמון
לצורך פעולות ניטור הסכום הוא 8 מיליון שקלים, כל מיני פעולות באזור הכינרת.
היו"ר משה גפני
מי מבקש את הפנייה הזאת?
עדי חכמון
רשות המים.
היו"ר משה גפני
אם רשות המים מבקשת, אני תומך. אם זה אגף התקציבים, לא. רשות המים מבקשת.
עדי חכמון
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
שי חרמש
יש לי שאלה. זה לא כולל את הפנייה השנייה?
עדי חכמון
תכף נגיע לזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 161 – אושרה פה אחד

מנהל רשות המים שלח מכתב לגבי הנכים. הוא עובד טוב.

פנייה מספר 166 –
עדי חכמון
זו הפנייה שנועדה לתמיכה בחקלאים על שאיבה נוספת, כשלושים מיליון שקלים, ועוד העברה של כ-200 אלף שקלים לבקעת הירדן בהתאם להחלטת ממשלה. זה חוב שלנו משנה שעברה.
שי חרמש
לפרוטוקול. אני רוצה שהדברים שאני אומר יישמעו. הייתה מחויבות של מקורות לאספקת מים לשימוש חקלאי בלחץ מסוים. מקורות לא עמדה בהתחייבות הזאת והחקלאים נאלצו לקנות את הבוסטרים על חשבונם ולשלם את האנרגיה על חשבונם. ההסדר הזה עבד עד שנת 1998 כאשר המדינה שיפתה את החקלאים בגין עלויות האנרגיה האלה. משנת 1998, לית דין ולית דיין, בוטל נושא של קרן האיזון וכסף לא הגיע.


החקלאים נאלצו לפנות לבג"ץ ובג"ץ פסק את פסיקתו בפיגור של 12 שנים. לא רק לחרדים עושים את זה אלא גם לחקלאים. בפיגור של 12 שנים מוחזר היום הכסף הזה.


אני רוצה שזה יהיה כתוב וברור איך הדברים מתנהלים במדינה.
היו"ר משה גפני
אז לאשר או לא לאשר?
שי חרמש
אתה לא יכול לא לאשר כי זאת פסיקת בג"ץ.
היו"ר משה גפני
ועוד איך אני יכול. עכשיו נתת לי סיבה. אבל לאשר או לא לאשר?
שי חרמש
ודאי לאשר.
היו"ר משה גפני
אתה רק מביע מחאה שזה מאוחר.
שי חרמש
12 שנים עברו וצריך להחזיר להם את הכסף.
היו"ר משה גפני
יש כאלה שאחרי 12 שנים מקבלים את הכסף אבל יש כאלה שאפילו אחרי 12 שנים לא מקבלים.
יורם תמרי
זה רק חמישים אחוזים מהסכום. אני עוסק בזה כל השנים. אני קודם הייתי בהתאחדות חקלאי ישראל.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 166 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 04041 –
אורי אריאל
עודפים של מינהלת סלע.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להעביר את זה אבל אין רפרנט שיסביר.
זבולון אורלב
לא צריך רפרנט.
היו"ר משה גפני
צריך רפרנט. אם לא מגיע רפרנט, זה 21 ימים.
זבולון אורלב
הנייר לפנינו. אנחנו יודעים לקרוא עברית.
היו"ר משה גפני
אמר לי טמיר שיש הודעה והוא שאל אותי אם להביא אותה והוא המליץ להביא אותה, ואני רציתי להביא אותה אפילו שזאת הודעה.
אורי אריאל
הגברת נמצאת בוועדת החוץ והביטחון. טמיר, אתה יכול לבדוק אם היא יכולה לעלות?
זבולון אורלב
אין מישהו אחר מהאוצר שמוכן לקרוא את מה שכתוב כאן? הרי בין כה הם קוראים כאן והכל הצגה אחת גדולה.
היו"ר משה גפני
לא נכון.
זבולון אורלב
תשעים אחוזים הם קוראים כאן והם לא יודעים על מה הם מדברים.
היו"ר משה גפני
לא נכון.
זבולון אורלב
אני עוקב אחריהם ואני רואה שהם קוראים. אגב, הם לא רעים בקריאה.
היו"ר משה גפני
זבולון, זה לא נכון.
טמיר כהן
היא לא עונה.
היו"ר משה גפני
אני עושה הפסקה של חמש דקות. אם מאתרים אותה, זבולון, אתה תנהל את הישיבה או אורי ינהל אותה כדי לאשר את זה, אם היא מגיעה. אם היא לא מגיעה, הישיבה נעולה.
קריאה
הנה היא.
אורי אריאל
הנה, דניאלה כאן.
דניאלה פרתם
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב מינהלת תנופה בהתאם לצרכים של המשרד. סכום בסך 165 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 04041 – אושרה פה אחד


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50

קוד המקור של הנתונים