ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/06/2011

חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
48
ועדת הכספים

6.6.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ד' בסיוון התשע"א (6 ביוני 2011), שעה 10:55
סדר היום
הצעת חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

זהבה גלאון

עינת וילף

שי חרמש

פניה קירשנבאום

מאיר שטרית
מוזמנים
מיכל עבאדי-בויאנג'ו, החשבת הכללית, משרד האוצר

ערן היימר, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד נטע דורפמן-רביב, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

עו"ד רוני טלמור, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דוד זקן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית, בנק ישראל

חנה פרץ, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד שריה אורגד, מחלקת תאגידים, רשות לניירות ערך

עו"ד טל נד"ב, היועץ המשפטי, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד אייל דותן, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד מיקי טמיר, איגוד הבנקים בישראל

עו"ד יהודה דולב, איגוד הבנקים בישראל

גדעון בן ישראל, יו"ר ארגון הגמלאים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.


אני מקדם בברכה את החשבת הכללית החדשה של משרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו. אני מאחל לך הצלחה בתפקיד. התפקיד הוא תפקיד מאוד חשוב ומאוד רציני.
מאיר שטרית
האישה הראשונה בתפקיד.
היו"ר משה גפני
כן, האישה הראשונה בתפקיד. מהניסיון של העבר בעבודה שלך, אני משוכנע שבעזרת השם תצליחי ויהיה לך סיעתא דשמיא שזה מאוד חשוב. במשרד האוצר צריך את זה הרבה מאוד.
מיכל עבאדי-בויאנג'ו
בכלל צריך את זה. כן.
היו"ר משה גפני
צריך את זה בכלל, אבל במשרד האוצר בוודאי.
גדעון בן ישראל
ותוספת קצת חמלה.
היו"ר משה גפני
יש לה. תאמין לי שיש לה. אני באמת מאחל לך הצלחה בתפקיד הזה שהוא תפקיד מאוד חשוב.


אנחנו מיד נכנסים לעבודה. בישיבה הקודמת דיברנו על ריבוי הסעיפים של ניגוד העניינים ואני ביקשתי לצמצם את הסעיפים הללו. אני מבקש לדעת מה נעשה עם זה.
מאיר שטרית
היושב ראש, אפשר לומר משהו?
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
מאיר שטרית
אני רוצה לדבר על החוק הזה באופן קיצוני, לפני שניכנס לסעיפיו. אני לא מסוגל להבין מדוע בנק ישראל והאוצר מתעקשים להעביר את החוק הזה. בעיניי זה ניסיון להלאמה של בנק לאומי ללא שום הצדקה.
היו"ר משה גפני
אני לא הזמנתי אותו. אני מתחיל להיות חשוד עכשיו. שר האוצר לשעבר.
מאיר שטרית
כן, ואני עומד מאחורי דבריי. אין שום סיבה בעולם שהבנק הזה לא יתנהל בדיוק כמו יתר הבנקים בארץ, כמו בנק דיסקונט, כמו בנק הפועלים, כמו בנק איגוד, כמו הבנק בינלאומי, עם גרעין שליטה. למי שיש שליטה, שישלוט בבנק. אם לכם יש מה לומר לפסול מישהו, אתם צריכים לבוא ולומר לנו את הסיבות לפסילתו.


בעיניי מתקבל רושם מאוד עגום לאור התנהלות הממשלה בעניין של בנק לאומי ומאוד פוגעני. כששלמה אליהו אומר שהוא חושב שלא משאירים אותו מכיוון שקוראים לו שלמה אליהו, הוא ספרדי, ואם היו קוראים לו מוסקוביץ היו משאירים אותו, עם כל הכבוד, הרי זה לא מתחת לשולחן. אם יש לך סיבה להגיד למה שלמה אליהו פסול, תגיד את זה על השולחן. אני לא נציגו של שלמה אליהו ואני יכול להוכיח את הדברים אחד לאחד.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שטרית, אנחנו עכשיו לא נמצאים בליגה. אני אאפשר לך לומר את דבריך על ספרדי ואשכנזי ומה שאתה רוצה. זה בסדר. אני מבקש שאף אחד לא יפריע לך אבל תעשה את זה בקצרה.
מאיר שטרית
ודאי. מאוד תכליתי. אני חושב שאין שום סיבה בעולם שהבנק הזה לא יתנהל כמו שמתנהלים בנקים אחרים.
היו"ר משה גפני
אגב, שלמה אליהו הוא ספרדי?
מאיר שטרית
מסתבר. אם אני לא טועה, הוא עיראקי.
היו"ר משה גפני
כן, הוא אמר לי. עכשיו אני נזכר.
שי חרמש
בפולניה לא היו שמות כאלה.
היו"ר משה גפני
כשמדברים על ספרדים, אל תתערב.
שי חרמש
אני מיעוט שמגן על עצמו.
מאיר שטרית
את זה הוא אמר בעיתונות. כך קראתי בעיתון שהוא אמר ואני חושב שהדבר הזה חמור כשלעצמו. האוצר החליט שהוא לא נותן לו מעל 9,9 אחוזים. לאוצר לא הייתה שום בעיה למכור לאיזה קרן ערטילאית מארצות הברית שרק מזל שהיא לא מימשה בסוף את המכירה כי לא היה להם כסף. שם זה היה כשר והכל היה בסדר. שלמה אליהו רוצה לקנות את הבנק, הוא היה מוכן לשלם כל מחיר שהיו מציעים לו, אבל לא, אסור, הוא פסול מלקנות את הבנק. תסבירו לי למה.
היו"ר משה גפני
אני אסביר.
מאיר שטרית
תשובה מנומקת של בנק ישראל או של מישהו אחר. שיסבירו למה שלמה אליהו פסול מלשלוט בבנק בהחזיקו את רוב המניות. המדינה היום עושה כאן איזה תרגיל ואגב, הוא בניגוד לחוק הקיים היום. החוק הקיים היום אומר שמי שיש לו גרעין שליטה, הוא שולט. זה המצב היום בחוק.
דוד זקן
אין לו גרעין שליטה.
שי חרמש
צודק. אין לו גרעין שליטה.
דוד זקן
אין לו גרעין שליטה כי מונעים ממנו מלמנות דירקטורים בהשוואה לכוחו. הם מונעים ממנו לקנות מניות.
שי חרמש
לא. אין לו גרעין שליטה כי אין לו שליטה.
מאיר שטרית
אתה מספר לי? על זה בוכה הנביא.
היו"ר משה גפני
את זה תעשו בישיבות סיעה. דיאלוג בתוך קדימה.
מאיר שטרית
חרמש, בכמה מכרו אז לקרן שקנתה את בנק לאומי?
היו"ר משה גפני
אתה לא עונה לו.
מאיר שטרית
10 אחוזים מהמניות. זה כן גרעין שליטה? פעם זה גרעין שליטה ופעם זה לא גרעין שליטה. הוא מחזיק 9,9 אחוזים, אז זה לא גרעין שליטה. ההוא עם עשרה אחוזים, זה כן גרעין שליטה. אז מה הנכון?


אני חושב שבחוק הקיים היום, אגב, זה נכון שאין לו היום שליטה, אבל אני לא מדבר על שלמה אליהו אלא יכול לבוא מישהו אחר. מי שיאסוף את המניות הכי גדולות בציבור, שיהיה בעל השליטה בבנק כמו בנוהל עסקים רגיל. אני זוכר את הוויכוחים בממשלה ובכנסת בה שינינו את חוק החברות. בהיותי גזבר הסוכנות, כזכור לך בנק לאומי היה באחזקה של הסוכנות והיה בעצם באחריותי ובבעלותי כגזבר הסוכנות. אז היה הוויכוח הגדול האם אקוויטי שווה הצבעה, כן או לא. חוק החברות שונה ונקבע שזכות ההצבעה שווה לאקוויטי. יש לך מניות, יש לך זכות הצבעה בהתאם. אני ויתרתי על השליטה של הסוכנות בבנק לאומי כדי להבטיח שאמנם הבנק יצא לדרך בגישה של אקוויטי שווה זכות הצבעה. מניות השליטה של בנק לאומי, 75 אחוזים מהם היו בידי ההסתדרות הציונית, זאת אומרת בידי.


לכן אני אומר לכם שבעיניי הדבר הזה הוא מינהל לא תקין, מה שהממשלה עושה. זאת נראית לי הלאמה באופן לא תקין, לא ישר, של בנק. אין שום סיבה בעולם שהמדינה תמשיך להיות מעורבת בבנק. אתם כאילו מתארים מצב שבו אין שליטה לאף אחד, אז זה יחול רק על בנק לאומי או על כל הבנקים האחרים?
דוד זקן
על כל הבנקים האחרים.
מאיר שטרית
אם זה על כל הבנקים, השאלה עוד יותר גדולה. עם כל הכבוד, למה אתם חושבים שזה נכון לעומת מה שמתרחש בעולם? הרי בנקים בכל העולם מנוהלים עם גרעיני שליטה שמותר שיהיה להם אינטרסים, יש מי שמפקח עליהם, אתה יכול לקבוע מי מתאים ומי לא מתאים, לפסול מי שבעיניכם לא מתאים, יש לכם את היכולת להפשיט את האיש שיהיה ערום ועריה מהתחלה ועד הסוף ולבדוק את כישוריו אם הוא יכול או לא יכול. אני חושב שאתם טועים בגדול בגישה הזאת כי אם אתם הולכים לעשות את זה לכל הבנקים, זה אסון עוד יותר גדול כי אתה אף פעם לא יודע מה יצא בסוף שמנהלים את הבנק אנשים ערטילאיים שאתה לא יודע בכלל מה האינטרסים שלהם.


אני חושב אדוני היושב ראש שזה מוטעה ואם היה תלוי בי, אני מציע לך להסיר את החוק מסדר היום ולא להעביר אותו כי בעיניי זאת שגיאה חמורה בתחום הבנקאי בישראל.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת שטרית, אנחנו כבר אחרי כמה דיונים.
מאיר שטרית
לכן באתי.
היו"ר משה גפני
אני מצטער שלא היית בדיון הראשון.
מאיר שטרית
באותו יום הייתי בחוץ לארץ. לכן לא באתי.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני הייתי בארץ. אני רוצה להגיד לך שמה שאנחנו דנים עכשיו - אחרי כן יהיו גם סעיפים על בנק עם גרעין שליטה שנדבר עליהם - אנחנו דנים על בנק בלי גרעין שליטה. המשמעות של העניין הזה היא שכדי להגן על הלקוחות, אם חס וחלילה קורה משהו, יכול לבוא מי שרוכש או מי שמצטרף לבעלי מניות נוספים ואחרי כן אם חס וחלילה קורה משהו, המניות שיש לו, רק על זה הוא אחראי והוא לא אחראי על דברים אחרים. לא מדובר על בנק עם גרעין שליטה שם יש כתובת, אפשר לעמוד מולו והלקוחות יכולים לעמוד מולו. כאן אנחנו מדברים על בנק שהוא ללא גרעין שליטה וזה בכלל לא משנה שמצטרפים אליו או לא מצטרפים אליו נוספים. המניות שיש לו, עליהן הוא אחראי והוא לא אחראי מעבר לעניין הזה. תפקידו של בנק ישראל להגן על הלקוחות. אני לא מדבר על המינון, אני לא מדבר על מה שהגדרת כהלאמה ולכן אנחנו מדברים על סעיפי החוק. אני לא מסיר חוק מסדר היום של הוועדה לפני שלא מקיימים את כל הדיון, לפני שחברי הוועדה לא נותנים את דעתם על הסעיפים השונים. לאחר מכן תתקיים הצבעה ובהצבעה אתה מוזמן להצביע בעד או נגד או להימנע.
מאיר שטרית
תבין שהחוק הזה בא לעשות את מה שאני אומר. זאת אומרת, החוק הזה נעשה כדי לשנות את המצב ולמנוע.
היו"ר משה גפני
ודאי, כן, אבל יש להם סיבות שהם אומרים אותן.
מאיר שטרית
מה הסיבות?
היו"ר משה גפני
הם אומרים אותן. כדי להגן על הלקוחות.
מאיר שטרית
היום אנשי בנק הפועלים לא מוגנים?
היו"ר משה גפני
לא, זה בנק עם גרעין שליטה.
מאיר שטרית
לקוחות בנק המזרחי לא מוגנים?
קריאה
מוגנים.
מאיר שטרית
הם פחות מוגנים היום? הציבור פחות מוגן?
קריאה
זה בנק עם גרעין שליטה.
היו"ר משה גפני
דוד זקן, בבקשה, תענה לו.
דוד זקן
יש כמה אי דיוקים. הקרן שאמרת היא לא שולטת בבנק לאומי כי היא לא קיבלה היתר מבנק ישראל. יש מסלול לקבל היתר.
היו"ר משה גפני
דודו זקן, אמנם הגיע לכאן חבר כנסת מאוד נכבד שהיה שר אוצר לשעבר, אבל אנחנו לא שינינו את הכללים בעקבות זה שהוא הגיע. אתה מדבר, אתה לא מנהל דיאלוג ואתה לא עונה על שאלות.
דוד זקן
הכללים הם שלך.
היו"ר משה גפני
נכון. כל עוד אני כאן, אני קובע את הכללים.
דוד זקן
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
מספיק היה לי קודם עם הנושא של התשואות.
דוד זקן
כדי להיפסל או כדי לקבל היתר, צריך לבקש היתר שליטה. החוק הזה לא פוסל את המסלול של גרעין שליטה אבל הוא מטפל במצב שבו יכול להיות שאין גרעין שליטה. לכן, מה שאמרת, גם לגבי הקרן וגם לגבי פסילה מראש של מועמד כזה או אחר, מישהו שרוצה לשלוט כזה או אחר, פשוט לא נכון. לא נכון לא לגבי הקרן ולא נכון לגבי אליהו. עדיין המסלול – והוא מסלול קיים ולא משנים אותו – לבוא ולבקש היתר שליטה מנגיד בנק ישראל, קיים. מה שלא קיים זה לשלוט בבנק ללא היתר מנגיד בנק ישראל.
מאיר שטרית
עד כאן מאה אחוזים.
דוד זקן
אם אתה מסכים לזה, אני חושב שאין לך בעיה עם החוק הזה.
מאיר שטרית
שאלה קצרה. אתה טוען שאם יעבור החוק הזה, זה לא מבטל את האפשרות.
דוד זקן
ודאי שלא.
שי חרמש
לפנות למפקח.
מאיר שטרית
כי אתה אמרת קודם שזה יחול על כל הבנקים.
דוד זקן
נכון. זה יחול על כל הבנקים.
פניה קירשנבאום
על כל הבנקים שאין בהם גרעין שליטה.
שי חרמש
מאיר, אתה מתנגד למצב שבו המפקח על הבנקים הוא הסמכות לאשר גרעין שליטה?
מאיר שטרית
אין לי שום בעיה עם זה.
שי חרמש
אז גמרנו. זה החוק.
מאיר שטרית
אין לי שום בעיה. אני טוען שהחוק בא לנטרל את זה.
היו"ר משה גפני
לא.
שי חרמש
לא. ממש לא.
פניה קירשנבאום
ממש לא.
שי חרמש
שיחה מוקדמת בינינו הייתה פותרת את הבעיה.
מאיר שטרית
שי, אתה עוד תלמד.
שי חרמש
יש לי עוד הרבה מה ללמוד ממך. אחרי שבוע שעבר, יש לי הרבה מה ללמוד ממך.
מאיר שטרית
אני מציע לך שתקרא בין השורות.
היו"ר משה גפני
איבדתי שליטה בוועדה.
שי חרמש
זה אנשי קדימה. זה לא שייך לך.
היו"ר משה גפני
מה זה לא שייך? ועוד איך שייך.
יעקב אדרי
בכל מקרה אני ביקשתי התייחסות בפעם שעברה לנושא מינוי הדירקטורים.
היו"ר משה גפני
מי משיב על מה שהיה בישיבה הקודמת?
טידה שמיר
עלו שלוש סוגיות סביב הסייגים לכהונה – כמות הסייגים, נושא של הזיקה האישי, עסקית ופוליטית והיה העניין של קשרים זניחים.


לגבי האורך, אנחנו יכולים לנסות לתת הגדרות ולקצר את הסעיף. זה עניין קוסמטי. אנחנו לא רואים שאנחנו יכולים להפחית מהסייגים. אנחנו יצאנו מזיקות כמו שחלות בחוק החברות לגבי דירקטורים חיצוניים ואני לא חושבת שמישהו חושב שבוועדה כזאת יכולות להיות דרישות יותר מקלות מאשר מה שנדרש מדירקטור חיצוני בכל תאגיד אחר, ויש סעיפים ספציפיים לסיטואציה הזאת שנוגעים גם לזיקות שנובעות מאחזקת מניות שהן לאו דווקא שליטה. אני לא חושבת שאפשר לקצר את זה שלא יכהן מישהו שהורשע בפלילים.
היו"ר משה גפני
אפשר לקחת את הסעיפים מחוק בנק ישראל ולהעתיק אותם.
טידה שמיר
לא. בחוק בנק ישראל, לא מחזיקים אצלנו מניות.
היו"ר משה גפני
אני יודע שלא, אבל אנחנו מדברים על ניגוד עניינים ואפשר לקחת את הסעיף הזה ולהעתיק אותו.
טידה שמיר
אנחנו צריכים להגדיר כאן, ראשית, ניגודי עניינים כמו שיש בכל תאגיד אחר. שנית, אנחנו צריכים את ההגבלות שנובעות.
היו"ר משה גפני
למה יש לי רושם שאתם מחמירים מאוד בחוק הזה? למה יש לי רושם כזה?
טידה שמיר
ממש לא.
היו"ר משה גפני
ממש לא?
טידה שמיר
ממש לא. אני מוכנה לשבת עם שגית ולהראות לה.
שגית אפיק
ולחזור להפניות לחקיקה אחרת כמו שהיה בעצם קודם?
טידה שמיר
ניסינו. מלכתחילה ניסינו לצאת מהנקודה הזאת וזה לא מצליח.
שגית אפיק
כי אתם לא רק חוזרים.
רוני טלמור
מתאימים את זה להרכב השונה של הוועדה שהיא לא דירקטוריון של חברה.
היו"ר משה גפני
אז מה?
טידה שמיר
באמת ניסינו. ניסינו להשוות גם להגבלות שיש בחוק החברות.
היו"ר משה גפני
אני אבקש מהלשכה המשפטית של הוועדה לנסות לנסח את זה כפי שאנחנו דיברנו.
מאיר שטרית
התקנות האלה יחולו גם על דירקטורים בבנקים הנוספים?
טידה שמיר
כן.
מאיר שטרית
על כולם.
טידה שמיר
בנקים ללא גרעין שליטה.
מאיר שטרית
לא, אלה עם גרעין שליטה, זה יחול עליהם?
ערן היימר
זה לא על דירקטורים אלא זה על הוועדה שממליצה.
טידה שמיר
מדובר על ועדה.
מאיר שטרית
על הוועדה שממליצה.
טידה שמיר
כן.
שי חרמש
הרי הבחירה היא באסיפה.
יעקב אדרי
עדיין לא קיבלתי תשובה על הרכב הוועדה עצמה.
היו"ר משה גפני
לגבי זיקה פוליטית והזניחות.
טידה שמיר
לגבי זיקה אישית, עסקית ופוליטית, כולנו מסכימים על מה שמדובר, אבל אם אנחנו נשתמש במונח אחר, יש בעיה של פרשנות כי זה רצף המלים שנמצא בחוקים אחרים. מה שאנחנו מציעים זה שהזיקה האישית, עסקית ופוליטית תתייחס לסגן שר ושר ולא לחבר כנסת כי זה לא קיים בחוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי.
טידה שמיר
כשמגבילים, כאשר יש זיקה לדרג הפוליטי, משתמשים במינוח הזה, זיקה אישית, עסקית או פוליטית. אם אני אגדיר זיקה אחרת, מבחינת כללי הפרשנות יפרשו שבמקרה של חברי הוועדה, דווקא כאן הזיקה הפוליטית היא גמישה יותר ואין הכוונה לכך. מה שנכון זה שבחוקים אחרים כאשר מגבילים בזיקה אישית, עסקית או פוליטית, זה מתייחס לשר ולסגן שר ולא לחבר כנסת. לכן אנחנו מציעים להתאים את זה גם כאן אבל להשתמש במונח שמופיע בחוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
מה לגבי הזניחים?
טידה שמיר
לגבי קשרים זניחים, זאת ההגדרה בחוק החברות.
שגית אפיק
אין שם הגדרה. זה רק מופיע. זה המינוח שמופיע שם ובתקנות. זה לא מופיע באף מקום אחר בחקיקה.
רוני טלמור
לכן אנחנו גם לא רוצים להגדיר את זה כדי להשאיר את זה פתוח לאותה פרשנות שתיווצר.
שגית אפיק
זאת אומרת, זאת רמה הכי נמוכה שיש, אם אני מנסה לפרש לעצמי. נכון? זאת הכוונה? זאת אומרת, זה חריג מאוד מצומצם.
רוני טלמור
גם בתיקון 16.
היו"ר משה גפני
מה שאת אומרת זה שהכל מועתק. אמרתי בישיבה הקודמת שאני בעד להעתיק ממה שקיים בחוקים אחרים, אבל להעתיק את החוקים כמות שהם. למה כאן אתם מרחיבים כל כך? למה אתם לא מגיעים לנוסח מצומצם יותר?
טידה שמיר
אני מוכנה לעבור סעיף-סעיף ולהראות.
מאיר שטרית
אנחנו נעבור סעיף-סעיף.
היו"ר משה גפני
לא. אנחנו לא נעבור עכשיו סעיף-סעיף.
מאיר שטרית
לא נעבור סעיף-סעיף בחוק?
היו"ר משה גפני
לא, אני עברתי בישיבה הקודמת.
שי חרמש
כבר קראנו את זה.
מאיר שטרית
על כל החוק?
היו"ר משה גפני
לא על כל החוק אלא רק על הסעיף הזה.
שי חרמש
על הוועדה.
היו"ר משה גפני
אלה שני עמודים על ניגוד עניינים. מיותר לגמרי.
טידה שמיר
אני מוכנה לעבור עם שגית סעיף-סעיף ולראות באמת שהוא נלקח מחוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני מבקש שתביאו ניסוח אחר. תשבו אתם ותביאו לנו ניסוח אחר. אנחנו נצטרך להכריע בין שני הניסוחים אלא אם כן תגיעו להסכמות. צריך להכריע בין שנשי הניסוחים.

חבר הכנסת יעקב אדרי, לך יש שאלה ואני מבקש שתחזור עליה.
יעקב אדרי
בפעם שעברה אני העליתי נושא.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, אני מצטער על שאני חוזר על השאלה. אם אני מבין נכון, ויתקן אותי המפקח על הבנקים, החוק הזה בעצם יחול רק על בנק לאומי.
דוד זקן
לא.
מאיר שטרית
סליחה. זה הבנק היחידי שאין לו גרעין שליטה.
היו"ר משה גפני
לא התגברת על יצרך עכשיו.
מאיר שטרית
זה הבנק היחידי שאין לו גרעין שליטה.
היו"ר משה גפני
נכון.
מאיר שטרית
לכל היתר יש גרעין שליטה.
היו"ר משה גפני
התשובה היא כן. שאל אותי ואני אענה לך.
מאיר שטרית
זאת אומרת שזה יחול רק על בנק לאומי.
היו"ר משה גפני
נכון. החוק הזה חל על כל הבנקים במדינת ישראל שאין להם גרעין שליטה. העובדה היא שבמדינת ישראל הבנק היחיד ללא גרעין שליטה, זה בנק לאומי. נקודה.
דוד זקן
מחר יכול להיות בנק אחר ללא גרעין שליטה.
היו"ר משה גפני
שכחתי להגיד לך שמחר יכול להיות בנק אחר ללא גרעין שליטה.
מאיר שטרית
תגיד לי מי האידיוט שיקים בנק בלי גרעין שליטה.
היו"ר משה גפני
לאחר מכן יש סעיפים על בנקים עם גרעין שליטה. הסעיפים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו הם על כל הבנקים ללא גרעין שליטה. היום זה בנק אחד שקוראים לו בנק לאומי, ומחר אלה יכולים להיות בנקים אחרים ללא גרעין שליטה. החוק איננו ספציפי לבנק לאומי ולא מתכוון ישירות לשלמה אליהו. זה חוק כללי.
מאיר שטרית
בהסתייגויות נכתוב חוק בנק לאומי או חוק שלמה אליהו.
היו"ר משה גפני
אם הוועדה תאשר את החוק, אתה תוכל לכתוב בהסתייגות.
מאיר שטרית
בדיוק. אני מקווה שלא תאשרו.
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל החוק הזה מדבר באופן כללי.
מאיר שטרית
פשוט שערורייה. זה מרגיז. יש דברים שהמדינה עושה וזאת שערורייה.
היו"ר משה גפני
מה זה שערורייה?
מאיר שטרית
בזמני ניסו לחלק את המניות של בנק לאומי.
היו"ר משה גפני
הממשלה של מדינת ישראל החליטה, מה זה שערורייה?
מאיר שטרית
ממש, אני נרגש ונרעש.
היו"ר משה גפני
אני כל הזמן נרגש ונרעש מהממשלה.
מאיר שטרית
אתה רוצה שורה של החלטות מטומטמות של הממשלה?
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות. למשל, סולם השקילות, הייתה החלטה מצוינת.
מאיר שטרית
ממשלה מטופשת.
היו"ר משה גפני
אסור לכם להגיב על זה.
מאיר שטרית
לנו מותר. תאמין לי, הממשלה הזאת מסכנת אותנו בצורה חמורה ביותר.
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות.
מאיר שטרית
זה שולי.
היו"ר משה גפני
איך יכול להיות?
מאיר שטרית
באמת, קשה, אבל אתה יושב בממשלה ולא אני.
היו"ר משה גפני
תודה. יעקב, בבקשה.
יעקב אדרי
בשבוע שעבר אני העליתי נושא בו דנו, הנושא של מינוי הדירקטורים. החמישה המפורסמים שהשופט בדימוס הוא היושב ראש. ממנים שניים והשניים והשלושה ממנים עוד שניים. לא קיבלתי תשובה לעניין הזה.
מאיר שטרית
חבר מביא חבר.
היו"ר משה גפני
מאיר, אני לא מאפשר את זה יותר.
מאיר שטרית
היושב ראש, הייתי שר המשפטים.
היו"ר משה גפני
אני מצטער, אבל אתה צריך לבקש רשות דיבור.
יעקב אדרי
על זה לא קיבלתי תשובה. אני אפילו הרחקתי לכת, ידידי המפקח על הבנקים, והצעתי שאפילו אתה תמנה, אם אתה זוכר.
דוד זקן
כן.
יעקב אדרי
מאז נעלמו עקבותיכם ולא שמעתי דבר.
היו"ר משה גפני
מי משיב לו?
דוד זקן
אני אשיב.


אני אומר שזה בדיוק הפוך ממה שחבר הכנסת שטרית אמר בנושא ההלאמה. אנחנו לא רוצים בנק ממשלתי. הממשלה לא רוצה לשלוט בבנק לאומי. רצינו להקים ועדה חיצונית ויצרנו מנגנונים חיצוניים. היושב ראש הוא שופט בדימוס שמציע אותו שר המשפטים.
יעקב אדרי
זה בסדר.
דוד זקן
הוא בהתייעצות עם יושב ראש הרשות לניירות ערך בוחר עוד שניים והם בוחרים עוד שני דירקטורים, דח"צים, שמכהנים מתוך רשימה - וזה בהתייעצות אתי – מצומצמת של אנשים מכהנים. זה לא חבר מביא חבר.
יעקב אדרי
הם שניים שנבחרו זה עתה והם כבר בוחרים עוד שניים.
מאיר שטרית
מר זקן, הייתי שר המשפטים והייתי מעורב במינויים שונים. אני אומר לך שזה חבר מביא חבר. איך זה? חבר מביא חבר, חד וחלק. חבר מביא חבר ואל תספרו סיפורים. כולכם מספרים סיפורים. זה חבר מביא חבר. לשם כך בעולם מנהלים בנקים לפי מניות ולא לפי מי ממנה איזה שופט. תפסיקו עם הקשקוש הזה. חבר מביא חבר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שטרית, זה לא יכול להיות כך.
מאיר שטרית
איזו כנות. איזה יושר. חבר מביא חבר. גפני, אף חרדי לא יהיה שם. בחיים לא תראה שם חרדי.
יעקב אדרי
אני העליתי את העניין שהנה זה עתה נבחרו שניים לדירקטורים, לתפקיד מאוד חשוב, והנה הם צריכים להמליץ על עוד שניים. למעשה יש להם את הכוח ביד וזה נראה לי דבר לא נכון.
מאיר שטרית
שיפרסמו מכרז.
היו"ר משה גפני
נחזור לעניין הזה. בסדר. אני ממשיך הלאה את החוק.
יעקב אדרי
את רוצה לענות לי?
טידה שמיר
כן אבל אין לי זכות דיבור.
היו"ר משה גפני
לא, תעני.
טידה שמיר
בעולם, כמו שאתה אומר, יש בנקים שמתנהלים עם גרעין שליטה ואין שום מקום בעולם שמי שמחזיק עשרה אחוזים הוא שולט. אין דבר כזה.
מאיר שטרית
באמת?
טידה שמיר
אין דבר כזה.
מאיר שטרית
באיזה חברות?
היו"ר משה גפני
לא. טידה, אם את עונה לו, אני אפסיק אותך. דברי אלי.
טידה שמיר
שליטה כהגדרתה בחברה רגילה, זה מי שיש לו רוב ולא מי שיש לו הכי הרבה מהמניות. מי שיש לו רוב. רק בבנקים שגרעין השליטה הוא כל כך יקר, המצאנו מין שליטה בשיעור נמוך מ-51 אחוזים, אבל ודאי לא עשרה אחוזים. בעולם רואים בנקים עם גרעין שליטה מובהק ורואים בנקים, כמו חברות אחרות בארצות הברית, שאין בהם גרעיני שליטה ויש שלטון מנהלים. זה נתון שבנק לאומי היום כבר אין בו לא רוב של בעלי מניות ואנחנו נאלצים להתמודד עם מצב כזה. זה יהיה לא אחראי שלא להסדיר את זה וצריך לבחור - זאת המציאות – בין שלטון מנהלים לבין שלטון שמוסדר באיזושהי פשרה בין בעלי מניות שאין להם שליטה לבין שלטון שהוא כולו בידי המנהלים. זה יהיה חוסר אחריות מוחלט לא להסדיר את זה.


לשאלה לגבי הדירקטורים. קודם כל, לא רצינו באמת שהמפקח או גורם ממלכתי אחר הוא זה שיקבע וכן רצינו שיהיה ביטוי גם לכאלה שהם נציגים של הבנק, ולא רק נציגים של בנק ישראל, בוועדה שמאתרת את ההרכב הנכון, את התמהיל הנכון של הדירקטורים שיהיו. לפי החוק הקיים היום, אין בכלל נציגים של הבנק בוועדה כזאת. אנחנו רוצים לשמוע גם את הצרכים של הבנק. אז אנחנו לא לוקחים דירקטורים שהם נציגים מובהקים של בעלי אינטרסים מסוימים אלא כאלה שאושרו על ידי המפקח כדירקטורים חיצוניים.
יעקב אדרי
זה בסדר, אבל אני שואל למה שני דירקטורים שאושרו זה עתה ממליצים על שני דירקטורים אחרים. זה מה שמפריע לי ונראה לי לא נכון.
טידה שמיר
מי אתה מציע שיבחר?
שגית אפיק
הם עושים את זה בהתייעצות עם המפקח. הם לא עושים את זה על דעת עצמם. זה מתוך רשימה שניתנת להם. זאת דווקא החלטה סבירה.
עינת וילף
האם ייכתב כאן או נכתב שהדירקטורים האלה לא יכולים להיות דירקטורים באף חברה אחרת?
טידה שמיר
לא מדובר על דירקטורים. מדובר על חברי הוועדה. הם לא יכולים להיות בשום חברה אחרת.
שגית אפיק
יש סעיף ניגוד עניינים מאוד מחמיר שדובר עליו בישיבה הקודמת, שאוסר על זיקות מסוגים שונים, לרבות חברות עסקיות.
עינת וילף
ולהיות דירקטור בחברה אחרת, ייחשב זיקה?
טידה שמיר
לא.
שגית אפיק
אין הגבלה על דירקטור.
היו"ר משה גפני
מדובר על ועדה שהוועדה הזאת היא ממנה. חברי הוועדה הזאת – יש סעיף שעוד לא החלטנו מה גודלו של הסעיף הזה – יש ניגוד עניינים מאוד מחמיר. זאת אומרת, אין מניעה שהוא יהיה דירקטור, אחד מהחברים הללו, באיזו חברה אם אין ניגוד עניינים. אם יש ניגוד עניינים, וניגוד העניינים כאן הוא מאוד מאוד מחמיר, אז הוא לא יכול להיות חבר בוועדה והוא לא יכול להיות דירקטור בחברה אחרת אלא הוא צריך לבחור אחד מהשניים.
עינת וילף
איזה סעיף כאן הוא ניגוד העניינים?
שגית אפיק
פסקה (15). עמוד 365 עד עמוד 368. שלושה עמודים.
היו"ר משה גפני
כל העמודים הללו שגורמים לי כאב ראש. אפשר להגיע לניגוד עניינים גם בלי לכתוב כל כך הרבה מילים. אנחנו ממשיכים הלאה, לסעיף 16.
שגית אפיק
פסקה (16), עמוד 368.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא הכרענו עוד בשום דבר.
שגית אפיק
בסעיף 36ג. הסעיף עוסק בתקופת כהונה לחברי הוועדה. האמור בו יסומן (א) ובו אחרי "חבר ועדה" יבוא: "האמור בסעיף 36א(ב)(1) ו-(2)".

המשמעות היא שסעיף קטן (א) יאמר שחבר ועדה יתמנה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת. אז מתווסף סעיף קטן (ב):


אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב)
תקופת כהונתו של חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)(3) – שאלו הם הדירקטורים החיצוניים – תהיה שנה אחת וכל עוד הוא מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי כאמור באותו סעיף, וניתן לשוב ולמנותו, ובלבד שלא יכהן ברציפות למשך תקופה העולה על שנתיים ושתקופות כהונתו המצטברות לא יעלו על שלוש שנים".


תסבירו.
טידה שמיר
להפיס את מה שמדאיג את חבר הכנסת אדרי למשל, שאיכשהו יחליטו על שני דח"צים ואז כל הדירקטוריון יתחנף לאותם דח"צים שמכהנים בוועדה כדי שיבחרו שוב את הדירקטורים. כדי שלא יהיה מצב כזה, קבענו מעין רוטציה באותה קבוצה סגורה שלמעשה לא יבחרו דווקא את אותם שניים.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין בבנקאות ואני לא דירקטור. אני לא דירקטור בגלל שאני חרדי. למה יש לי הרגשה בסעיף הזה שיש כאן איזה רצון של שליטה בוועדה הזאת? תראו מה שאתם עושים בסעיף הזה. אתם קובעים שממנים שופט או שופט בדימוס והוא ממנה שני חברים והשלושה האלה ממנים עוד שני חברים. יש לי הרגשה – ויכול להיות שאני סתם פרנואיד – שאתם רוצים שליטה מוחלטת בוועדה הזאת. כלומר, עד שימצאו אחד כזה עם ניגוד עניינים של שלושה עמודים, כך קבעתם, שאין לו זיקה אישית, זיקה עסקית וזיקה פוליטית, כל מה שקבעתם שם, אתם תראו במשך שנה האם הוא הולך בתלם. אני מתנצל, אני פשוט לא מבין ולכן אני שואל. את לא צריכה לעשות פרצופים, יכול להיות שאני לא מבין. אתם תראו במשך שנה האם הוא הולך בתלם ועושה מה שהמפקח על הבנקים אומר לו לעשות. אחרי שנה אתם לא צריכים לפטר אותו אלא הוא מפוטר מאליו. סתם, זה תסריט אימה שאני אומר, זה ממש לא נכון, אבל תוציאו ממני את החשש הזה. אחרי שנה אתם תראו שבאמת הוא הלך בתלם, אז אתם תתנו לו עוד תקופת כהונה של שנה.
יעקב אדרי
אם לא, יחליפו אותו.
היו"ר משה גפני
אם לא, לא צריך להחליף אותו, זה מפסיק אוטומטית.
יעקב אדרי
סיים קדנציה.
היו"ר משה גפני
אז אתם בוחנים שוב, בגלל שדירקטור רגיל מתמנה לשלוש שנים רצופות ואחרי שלוש שנים אפשר להאריך לו לעוד שלוש שנים. זאת אומרת, הוא יהיה שש שנים. מתי תמצאו בן אדם שעומד בכל הקריטריונים של ניגוד העניינים, שהוא יסכים לבוא רק לשנה, ואחרי שנה הוא יודע שהוא לא יכול להמשיך? עד שהוא ילמד את העניין, בכל אופן מדובר על בנק ללא גרעין שליטה, הוא צריך ללמוד את הפרטים. אתם לא רוצים להביא מישהו שלא מבין אלא אתם רוצים להביא מישהו משכיל, מישהו שמבין. בסוף הצלחתם לגייס אותו ואתם עושים לו מבחן במשך שנה שלמה. האם ההרגשה שלי לא נכונה?
טידה שמיר
לא.
היו"ר משה גפני
למה? איך תעשו את זה בפועל? יש לכם שמות שתמצאו אחד כזה?
טידה שמיר
אני אסביר. הסעיף הזה מדבר על שני חברי ועדה שהם מתוך חמישה דירקטורים שמכהנים.
היו"ר משה גפני
את זה אני יודע.
שגית אפיק
דח"צים.
טידה שמיר
דירקטורים מכהנים.
היו"ר משה גפני
אני למדתי בחינוך העצמאי שחמישה פחות שלושה, זה שניים. למדתי. מדובר על שניים.
טידה שמיר
שניים. אני חוזרת ואומרת שאנחנו חששנו ממצב שהשניים האלה יהיו קבועים בוועדה ולכן זה עלול לפגוע בשיקול הדעת של יתר הדירקטורים. לא יהיה מאזן כוחות סביר בדירקטוריון של הבנק כי דירקטורים שרוצים להיבחר שוב ינסו לראות איזה החלטות מצפים מהם לקבל אותם שני דירקטורים שהם חברי הוועדה.
היו"ר משה גפני
ואיך זה בבנק רגיל?
שגית אפיק
בגלל החשש שהעלה חבר הכנסת אדרי? משום שהם בוחרים את האחרים.
טידה שמיר
בבנק רגיל אין לך כאלה שגם בוחרים.
שגית אפיק
מצד שני שנה היא לא תקופה קצרה מדיי לעניין?
טידה שמיר
לכן המנגנון הזה.
דוד זקן
הוא לא יכול להיות ברציפות לתקופה של שנתיים. הוא יכול שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
לא, רגע. אנחנו קובעים שהוא נבחר לשנתיים?
טידה שמיר
לא, לשנה.
היו"ר משה גפני
אז למה אתם אומרים שנתיים?
דוד זקן
אפשר.
טידה שמיר
אפשר להאריך.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, תפיגו את החשש שלי. הבנתי ששנתיים.
טידה שמיר
לא, שנה.
שגית אפיק
בוא ננסה מהכיוון של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
רגע. אתן מבינות ואני לא. יכול להיות שאני לא קורא נכון. אחרי שנה שהוא היה בוועדה, הוא מפסיק להיות חבר בוועדה אלא אם כן מאריכים לו בעוד שנה. אני מתנצל על שאני לא מבין. אני העליתי חשש, ויכול להיות שאני טועה.
מאיר שטרית
מאריכים לעוד שנתיים.
יעקב אדרי
לא, לעוד שנה. אם הוא בסדר במשך שנה, ייתנו לו עוד שנה.
שגית אפיק
אין רצף. אין חצאי שנים. צריך לזכור מה התפקיד של אותו דירקטור.
היו"ר משה גפני
אתן לא יכולות כל הזמן לבלבל אותי כי הראש שלי לא קולט. האם זה נכון, החשש הזה שלי, שאתם לא קובעים בחוק שנתיים בגלל שאתם רוצים בסוף השנה לבחון האם להאריך לו או לא להאריך לו.
יעקב אדרי
נכון. חד משמעית.
היו"ר משה גפני
אם לא, אז למה לא לקבוע שנתיים?
טידה שמיר
כי אנחנו לא רוצים שדירקטורים ידעו מראש מי זה שיכול להשפיע על בחירתם. לכן, אם זאת שנה, הם לא יודעים. כרגע הוא מכהן אבל בסבב הבא יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
היו"ר משה גפני
אבל מי קבע שהסבב הבא הוא כעבור שנה ולא כעבור שנתיים?
טידה שמיר
בחירות דירקטורים נעשים פעם בשנה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז למה לא שנתיים?
נטע דורפמן רביב
הסעיף הזה לא נועד לחזק את שליטת בנק ישראל בוועדה. ממש לא. הסעיף הזה הוא סעיף שאנחנו רצינו בו. הסעיף הזה נועד למנוע מצב בו האיזון בתוך הדירקטוריון של אותו בנק בלי גרעין שליטה הוא איזון שבו יש דירקטורים סוג א', אלה שבוחרים מי יהיו הדירקטורים הבאים, ודירקטורים סוג ב', דירקטורים שעלולים לא להיבחר כי הם לא מוצאים חן בעיני אותם דירקטורים שצריכים לבחור אותם.
היו"ר משה גפני
אתם דרשתם את הסעיף הזה?
נטע דורפמן רביב
כן.
היו"ר משה גפני
אני לא מצליח להבין עד עכשיו את האיזון בין משרד האוצר לבין בנק ישראל בחוק הזה. איך שיתוף הפעולה ביניכם?
נטע דורפמן רביב
שיתוף פעולה מצוין.
דוד זקן
כפי שאתה מבין, שיתוף הפעולה הוא מצוין דרך האיזון.
היו"ר משה גפני
מה שכן, לא הצלחתי להבין מי נגד מי.
נטע דורפמן רביב
כולנו בעד החוק. מכיוון שלא רצינו שיהיה מצב של חוסר איזון בדירקטוריון, שיש דירקטורים סוג א' ודירקטורים סוג ב', רצינו לקצר את תקופת הכהונה של אותם דירקטורים שמכהנים בוועדה. סברנו שאם אדם ממונה לשנה, הדירקטורים האחרים יודעים שבפעם הבאה יהיה מישהו אחר.
היו"ר משה גפני
זה לא חשד בכשרים?
נטע דורפמן רביב
זה לא עניין של חשד בכשרים. זה טבע האדם. אם אדם צריך לבחור אותך לכהונה הבאה, אתה תרצה למצוא חן בעיני אותו אדם, אבל אם אתה יודע שבבחירות הבאות יצטרכו לבחור אותך ויכול שיהיה מישהו אחר ואולי אפילו אתה בעצמך, זה לא כך.
היו"ר משה גפני
הבנתי. שכנעת אותי. בסדר גמור. מתי יאריכו את זה לעוד שנה?
נטע דורפמן רביב
משרד האוצר רצה שתהיה שנה. נקודה. מבחינתנו רצינו שתהיה רק שנה. בגלל הסיבות שאתם העליתם, עד שאדם נכנס לתפקיד, עד שהוא מבין את התפקיד וכולי, יש צורך אולי להאריך את אותה כהונה, הסכמנו שאפשר יהיה למנות פעם נוספת והתנאי שלנו היה שבתנאי שהתקופות המצטברות לא יעלו על שלוש שנים כדי שבאמת לא יהיה מצב שהוא שולט כבר בוועדה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא שואל אותך אלא את בנק ישראל. שיתוף הפעולה הזה ביניכם מעצבן אותי. כל אחד יענה לי תשובה אחרת, אז יש בעיה. אני רוצה להבין. אני מבקש לדעת, אבל אני רוצה תשובה מערכתית. נטע, זה לא יכול להיות שאת תגידי שאנחנו אמרנו ככה והם אמרו ככה.
נטע דורפמן רביב
לא. הייתה כאן טענה שבנק ישראל מנסה להשתלט.
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי. אני ממש לא נגד בנק ישראל. השבוע אני נגד משרד האוצר ולא נגד בנק ישראל.
נטע דורפמן רביב
שהם יסבירו.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין. אתם הבאתם לנו חוק ממשלתי ובחוק הממשלתי כתוב שהחבר הזה מתמנה לשנה ולאחר שנה אפשר להאריך לו לעוד שנה ובלבד שהתקופות המצטברות לא יהיו אלא שלוש שנים. אני לא הבנתי למה זה. חשבתי שרצו למצוא כאן שליטה אבל שכנעת אותי. היה לך שכנוע מצוין. אמרת ששנה בוחרים דירקטורים כדי שלא ישב שם קבוע, תהיה רוטציה. אני רוצה לדעת בתום השנה, על פי החוק המערכתי שהבאתם לנו, חוק של הממשלה, בסוף השנה, על פי החוק, אפשר להאריך את הכהונה שלו. מי יושב להחליט על העניין הזה ומה יהיו הקריטריונים שכן מאריכים לשנה או לא מאריכים לשנה? אסור להאריך לשנה כדי שהוא לא יקבל שליטה, אבל אפשר להאריך במקרים כאלה שהוא כנראה לא טבע האדם אלא הוא מלאך. מי יקבע את זה בתום השנה?
דוד זקן
אותם שלושה שבחרו אותו מלכתחילה. אותם חברי ועדה שקבעו אותו מלכתחילה בהתייעצות עם המפקח.
היו"ר משה גפני
אבל אני שואל לגבי השלושה.
דוד זקן
שאלת שאלה נכונה. לגבי ההצעה הממשלתית, מה הממשלה רוצה. הממשלה רוצה בדיוק את מה שכתוב בסעיף וזה משיג את אותו איזון בין כל הגורמים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חרמש, אתה רוצה לצאת מהישיבה? אתה מדבר בפלאפון.
ערן היימר
חלק מהמטרה היא שלא תהיה ודאות מלאה מי בשנה הבאה יבחר אלא יהיה כאן איזשהו ערפל.
היו"ר משה גפני
אני שואל לגבי השלושה שאמורים למנות אותו לשנה נוספת. לפי איזה קריטריונים מאריכים את הכהונה שלו? לפי מה?
מאיר שטרית
אם הוא מוצא חן בעיניהם או לא.
זהבה גלאון
כמו שבחרו אותם. על פי אותם קריטריונים.
מאיר שטרית
אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
מתי הם לא מאריכים?
מאיר שטרית
כשהוא לא חבר שלהם.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובה. מי עונה על זה? תחשבו בינתיים.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לומר לכם שאנחנו מדברים לא על איזשהו מפעל של שלושים אנשים אלא אנחנו מדברים על עסק מאוד רציני. אני יושבת ואני מקשיבה וחושבת שאם אני נכנסת לדירקטוריון של איזשהו בנק.
היו"ר משה גפני
זה לא דירקטוריון. אלה חברי ועדה.
פניה קירשנבאום
חברי ועדה.
שי חרמש
ועדה למינוי דירקטוריון.
פניה קירשנבאום
אני נכנסת להנהלה. אני מדברת על אלה שהם בוחרים. אני צריכה ללמוד את המערך הזה כדי להיות יעילה לארגון. אני אומרת לכם שלי לקח יותר זמן ללמוד את הנושאים בוועדת הכספים. אני לא מזלזלת בשום דבר אבל אני אומרת שאנחנו ניצור תחלופה של אנשים טובים שהיכולת שלהם והתרומה שלהם לארגון הזה לא תבוא לידי ביטוי, מכיוון שהתחלופה הזאת לא תאפשר זאת. אני חושבת שלפחות שנתיים אם לא שלוש שנים, זה משהו שצריך להיות קבוע כי לוקח זמן עד שילמדו ועד שיגיעו לרמת היעילות. שוב, אני לא קובעת את עמדתי שלי אלא אני מציעה לכם לחשוב על זה. אם אתם אומרים כל שנה, רק מתוך חשש שהם ישפיעו על זה שיבחרו בהם או לא יבחרו בהם, אז תקצו את הזמן ולא יותר משלוש שנים. שנתיים ולא יותר משלוש שנים.
שי חרמש
אגב, דודו, יש מגבלות כאלה בחברות ציבוריות אחרות?
דוד זקן
זאת מגבלה על הוועדה ולא על הדירקטורים.
שי חרמש
לגבי אורך התקופה.
דוד זקן
רק לדח"צים יש מגבלה לשלוש שנים עם אפשרות להארכה.
שי חרמש
שנה זה באמת לא טוב.
היו"ר משה גפני
הייתה החלטה של קדימה להתנגד לחוק?
שי חרמש
לא. אנחנו מפלגה פלורליסטית. כל אחד והדעה שלו.
ערן היימר
יש קצת בלבול. המגבלה של השנה-שנתיים, היא לא על הדירקטור. היא על הוועדה שבוחרת את המועמדים לוועדה.
קריאה
זה גם לא של כל הוועדה אלא רק של הדח"צים.
זהבה גלאון
אני חושבת שזה בסדר גמור, אדוני היושב ראש, שכך מגבילים את הוועדה. אני חושבת שזה אמצעי זהירות נכון. כמו שאתה יודע, אני לא שייכת לקדימה אבל גם לי יש עמדה עצמאית.
היו"ר משה גפני
סתם, אני צוחק.
זהבה גלאון
בדרך כלל העמדה שלי לא תואמת את עמדת הממשלה אבל במקרה הזה אני מסכימה.
היו"ר משה גפני
זהבה, לפני שאת ממשיכה. יש כאן הרי שני חלקים. החששות הם בשני הכיוונים. מצד אחד אנחנו רוצים שלא תהיה שליטה טוטאלית של המערכת על חברי הוועדה ומצד שני אנחנו רוצים שהם לא יקבלו קביעות כזאת שהם יוכלו באמת לעשות מה שהם רוצים. צריך למצוא את האיזון בין הדברים. אם היו באים ואומרים שממנים אותו לשנתיים, יש אפשרות להאריך לשנה השלישית, מובן. אם הם מדברים על שנה והסיבה לשנה היא כדי שהוא לא יהיה זה שבאים אליו ומבקשים ממנו למנות אותי לדירקטור, מי מחליט להאריך את התקופה בעוד שנה? הרי שנה זה פרק זמן מאוד קצר. הרי צריך לקחת אחד שיש לו ניגוד עניינים מוחלט, אדם שמבין בכלכלה, אדם שיודע מהי המערכת הבנקאית, שהוא יודע איך למנות דירקטורים, שהוא צריך להיות איש ישר שזה נדיר במחוזותינו, ולאחר מכן אומרים לו שהוא רק לשנה. אחרי שנה יושבים וכנראה תהיה השפעה על המערכת על ההחלטה של אלה שמונו על ידה, בסופו של דבר, והם יגידו שאותו אל תמנו לשנה נוספת כי הוא לא מוצא חן בעינינו. אז שאלתי למה לא לעשות את האיזון, למנות לשנתיים, שזה פרק זמן לא ארוך, ואז האיש לא תלוי גם במערכת ולא רק לא תלוי בדירקטורים שאמורים להיבחר. אם רוצים להאריך לשנה, אז צריך באמת לקבל החלטה נוספת. זאת השאלה שלי.
מאיר שטרית
אולי ניתן לעשות גזרה שווה וללמוד מהוועדה שקיימת היום שממנה את הדירקטורים של בנק לאומי? הוועדה שמינתה את הדירקטורים של בנק לאומי בעבר. ועדה שעמדה בראשה הדסה בן-עתו אם אני לא טועה. כאן מדובר בוועדה למינוי דירקטורים. הייתה ועדה שמינתה את הדירקטורים בבנק לאומי בשנים האחרונות ובראשה עמדה אם אני לא טועה השופטת הדסה בן-עתו.
מיכל עבאדי-בויאנג'ו
לא. מרגלית.
מאיר שטרית
עמדה בראשה שופטת והוועדה הזאת הציעה את הדירקטורים מטעם המדינה לבנק לאומי בכל תקופה בה המדינה שלטה בבנק לאומי. מעניין לדעת מה הפרוצדורה שהייתה נהוגה שם ולכמה זמן מינו אותם. אם אני לא טועה, הם מונו לחמש שנים.
טידה שמיר
לא היו שם נציגים של דירקטוריון הבנק. אנחנו מדברים כאן רק על הנציגים מתוך הבנק. לא היה מצב כזה.
מאיר שטרית
אז למה לא לשמור רק אנשים חיצוניים?
דוד זקן
המנגנון בא לאזן.
היו"ר משה גפני
העניין נגמר.
טידה שמיר
אני עונה לשאלה שלך.
היו"ר משה גפני
אבל גמרנו. את לא שמת לב, את יושבת רחוק, אבל אני סיכמתי עם החשבת הכללית החדשה של משרד האוצר שזה יהיה שנתיים עם אפשרות הארכה בשנה.
טידה שמיר
בלי הארכה.
מיכל עבאדי-בויאנג'ו
בלי שיקול דעת ובלי כלום.
דוד זקן
צריך עם הארכה. התקופה היא שלוש שנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו נביא את זה להצבעה. אני אמליץ לוועדה לקבל שנתיים רצופות עם אפשרות הארכה בשנה. מה רע בזה? זה הכול בגלל שלא למדתי את הליבה, כי אחרת הייתי מקבל את העמדה.
מאיר שטרית
על בסיסמה? מה הקריטריונים?
היו"ר משה גפני
אבל אחרי שנתיים.
מאיר שטרית
אחרי שנתיים אבל על בסיס מה?
היו"ר משה גפני
צריך לדעת שהחיים הם לא שחור-לבן. החיים הם אפור. כאשר מדובר על שנתיים, זה פרק זמן מספיק כדי שאדם ילמד. בסדר. אם מאריכים לעוד שנה, שזה פחות מתקופת הכהונה שלו, צריך שיהיה את שסתום הביטחון הזה. לא תמיד אתה מוצא אנשים. לא הכרענו עוד. אני אמליץ לוועדה לקבל את העמדה הזאת, טידה, אלא אם כן תשכנעי אותי אחרת אבל לא עכשיו.
טידה שמיר
רציתי לשכנע את המפקח.
היו"ר משה גפני
לא, את המפקח תעזבי עכשיו. המפקח כאן באגף שלי.
טידה שמיר
אבל אני בחולשה כי אתה כבר שכנעת אותם לשנתיים. בכל זאת אני רוצה לשכנע.
היו"ר משה גפני
כוח השכנוע שלך הוא גדול, אבל לא עכשיו. אנחנו ממשיכים הלאה בפסקה (17).
שגית אפיק
בסעיף 36ה – סעיף 36ה עוסק בסדרי עבודתה של הוועדה – סעיף קטן (א), בסופו יבוא "ובלבד שברוב חברי הוועדה כאמור אין רוב לחברים שמונו לפי סעיף 36א(ב)(3)", שזה הדירקטורים החיצוניים.


בסעיף קטן (ב), אחרי "ברוב קולות" יבוא "של חבריה המשתתפים בהצבעה".

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג)
הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה לרבות את דרך בחירת הדירקטור שתמנה כאמור בסעיף 35א(ב) ואת דרך בחירת המועמד לכהונת דירקטור שתציע לאסיפה הכללית כאמור בסעיף 11(ד) לפקודה. סדרי עבודת הוועדה יאושרו בידי המפקח".

למעשה השינוי ביחס לחוק הקיים, הוא לעניין הרוב. אתם יכולים להסביר למה?
מאיר שטרית
מה זה רוב קולות של משתתפים? יהיו שני אנשים והם יחליטו?
טידה שמיר
זה לא הרוב. יש לך את הסעיף לפני כן שקודם כל אתה צריך קוורום.
שגית אפיק
היום הסעיף קובע שרוב חברי הוועדה יהיו מניין חוקי בישיבותיה ועכשיו אתם למעשה מוסיפים סייג האומר שבלבד שברוב חברי הוועדה אין רוב לדח"צים. אתם לא רוצים שיהיו רק הדח"צים.
מאיר שטרית
למה שונה רוב חברי הוועדה? פוזיטיבית רוב חברי הוועדה. הם מינו דירקטור, אז הוא לא נחשב דירקטור?
טידה שמיר
נקודת המוצא הייתה שלא רוצים לחשוף את הבנק לשלטון מנהלים. דירקטורים, גם הם כבר מנהלים ומנסים לקבע איזשהו מצב. לכן רוצים נציגות שלהם אבל לא רוב שלהם.
מאיר שטרית
מקובל עלי שלא יהיה רוב שלהם.
טידה שמיר
זה מה שכתוב כאן.
מאיר שטרית
מה הרכב הוועדה?
טידה שמיר
הרכב הוועדה הוא חמישה בסך הכול כאשר שלושה חיצוניים ושני דירקטורים.
מאיר שטרית
מטעם הבנק.
טידה שמיר
מטעם הבנק.
קריאה
מקרב הדח"צים.
טידה שמיר
יכולים להיות שלושה אבל שלא יורכבו משני הדח"צים פלוס אחד חיצוני בלבד. שלושה שיש בהם לפחות שניים חיצוניים.
היו"ר משה גפני
טוב. הלאה.
שגית אפיק
שאלה. מה היה עד היום לגבי סדרי העבודה של הוועדה? למה נדרש הסעיף החדש?
דוד זקן
לא היה.
שגית אפיק
לא היה לכם סעיף לגבי סדרי עבודה. אתם חושבים שאישור המפקח לסדרי העבודה, ובעיקר לדרך בחירת המועמד לדירקטור, זה מספיק? לא צריך אולי לפרסם את זה?
טידה שמיר
כן, זה מה שאנחנו מצפים שיהיה
שגית אפיק
זאת הכוונה. זה לא כתוב. כתוב סדרי עבודת הוועדה יאושרו בידי המפקח אבל לא כתוב שזה יפורסם.
טידה שמיר
אפשר סדרי עבודה ודרך איתור.
שגית אפיק
ודרך בחירת המועמד יאושרו על ידי המפקח. גם זה יאושר על ידי המפקח. אתם אומרים שהכוונה שלכם שזה יהיה דבר שיפורסם.
טידה שמיר
כן.
היו"ר משה גפני
שגית, את צודקת. צריך לכתוב את זה.
מאיר שטרית
במה שאמרת, לא פתרת את הבעיה. לכאורה יכולים להיות שלושה בישיבה בוועדה ויהיו שניים דירקטורים ואחד חיצוני, אז יש להם רוב.
טידה שמיר
את המצב הזה אנחנו לא רוצים.
נטע דורפמן רביב
לכן הכנסנו כאן סייג.
מאיר שטרית
אתם אומרים לא רוב חברי הוועדה אלא רוב המשתתפים.
טידה שמיר
לא. רוב חברי הוועדה, זה הקוורום. כמה יש לך קוורום? שלושה, אז רוב המשתתפים. אם שניים מצביעים בעד ואחד נגד, יש לך רוב.
מאיר שטרית
עדיין את לא מונעת מהם מלבוא. מותר להם לבוא.
טידה שמיר
מותר להם.
מאיר שטרית
מוטב שהחמישה יבואו ויכול לקרות מה שאת אומרת.
שגית אפיק
לא, הם לא יהיו רוב. הם לא יהיו מניין של רוב. אם היא קובעת ושבלבד שברוב חברי הוועדה כאמור אין רוב לדח"צים, אז היא לא רואה בזה רוב חוקי. זה המצב.
מאיר שטרית
בסדר, אף פעם לא יכול להיות רוב לדח"צים אם כל חברי הוועדה נוכחים.
שגית אפיק
יכול להיות אם רק יגיעו שניים.
מאיר שטרית
לכן אני טוען שצריך שיצביעו כל חברי הוועדה ולא רוב חבריה.
נטע דורפמן רביב
לא, לא תמיד כולם מגיעים.
מאיר שטרית
אז שלא יבחרו. זה בדיוק העניין. על זה מדבר הנביא. אני טוען שכן החמישה צריכים להיות בבחירה של דירקטור. אדם שהוא חבר בוועדה הזאת ולא איכפת לו את מי ממנים, תסלחי לי, לדעתי הוא מועל בתפקידו. מה זאת אומרת? ממנים דירקטור לבנק, אז הוא לא בא לבחור את הדירקטור? שכולם יהיו. אם לא נמצאים, הפורום צריך להיות חמישה ולא שלושה.
יעקב אדרי
אתה נותן זכות וטו לאחד מהם.
שי חרמש
ואז פתרת את הבעיה.
מאיר שטרית
ואם אלה שניים? ואם זה שלושה?
שי חרמש
ואם אחד משתגע ומחליט שהוא לא משחק?
מאיר שטרית
אם אלה שלושה, אותו הדבר.
שי חרמש
תלמדו מאתנו בדגל התורה, איך מנהלים משא ומתן.
היו"ר משה גפני
אני מציע שגם בכנסת אי אפשר יהיה לקבל החלטות אלא אם כן כל חברי הכנסת נמצאים.


מאיר, זה בסדר. אי אפשר.
מאיר שטרית
מה בסדר?
היו"ר משה גפני
יש חמישה חברים בוועדה. אתה לא יכול לדרוש שיבואו כל החמישה כי אין מציאות כזאת בשום מקום בעולם.
מאיר שטרית
באמת?
היו"ר משה גפני
אין דבר כזה שיבואו כל החמישה.
יעקב אדרי
החשש היותר גדול הוא שאחד יכול להטיל וטו.
שי חרמש
יעקב, לא היית כאן כרגע.
היו"ר משה גפני
שי, תודה שאתה עוזר לי. אין בוועדה הזאת אפשרות לעשות פיליבסטר ואני אגיד לך למה. סתם, לא קשור לדיון הזה.
מאיר שטרית
הבנתם אותי לא נכון. אני מצטער.
היו"ר משה גפני
אני הולך להסביר. אין מציאות בעולם שצריך שיהיו כולם. אין דבר כזה מכיוון יכול מישהו שלא רוצה שפלוני ייבחר, הוא יודע שיש לו רוב ואז הוא פשוט לא מגיע אלא נוסע לחוץ לארץ ולא חוזר במשך שנה. לכן אין מציאות כזאת.
פניה קירשנבאום
גם אם הוא נבחר לשנתיים לפחות.
היו"ר משה גפני
כן. שנתיים הוא יהיה בסין. המציאות הזאת היא בלתי מתקבלת על הדעת ואז אומרים שיש חמישה חברים, הקוורום המחייב הוא רוב החברים של הוועדה. זאת אומרת, לפחות שלושה. בתוך השלושה, אסור שיהיה רוב לדח"צים. כלומר, אם יש שני דח"צים ואחד מהשלושה האחרים לא, זה לא קוורום.
מאיר שטרית
שניים יכולים לבחור בו.
היו"ר משה גפני
לא. אם יש שני דח"צים בישיבה, לא.
מאיר שטרית
לא שני דח"צים אלא דח"ץ וחבר.
היו"ר משה גפני
לא. אין קוורום. צריכים להיות שלושה חברים.
מאיר שטרית
אבל אם יש שלושה.
היו"ר משה גפני
רגע. אני הייתי ראש כולל ולפחות להסביר אני יודע.
מאיר שטרית
זה לא מסובך.
היו"ר משה גפני
לא יכולים להשתתף שני חברים מכיוון שאין קוורום.
מאיר שטרית
אתה טועה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא טועה. זה כתוב. כתוב רוב חברי הוועדה.
מאיר שטרית
שלושה.
היו"ר משה גפני
אם בשלושה האלה יש שניים שהם דח"צים ואחד שהוא לא, אז יש רוב של חברי הוועדה, קובע החוק שזה לא קוורום. אז יצטרכו ארבעה.
עינת וילף
גם אם הרוב הוא של דח"ץ והאחר.
היו"ר משה גפני
כן. המציאות הזאת שבקוורום יהיו שניים שהם דח"צים ואחד שהוא חבר, זה לא טוב. אז יצטרכו ארבעה.
מאיר שטרית
אם יש שלושה כמו שאתה אומר, אחד דח"ץ ושני חיצוניים, אדם יכול להיבחר בעצם באמצעות שני קולות. אחד יכול להיות נגד ושניים בעד.
היו"ר משה גפני
נכון.
מאיר שטרית
תודה רבה. זה מה שאני אומר. שני אנשים מתוך החמישה יכולים לבחור דירקטור.
היו"ר משה גפני
נכון.
מאיר שטרית
בעיניכם זה תקין?
היו"ר משה גפני
כן. תקין לגמרי כי כל הוועדה היא חמישה והוא יכול להיבחר ברוב של שלושה נגד שניים. הם לא רוצים לתת כוח כל כך גדול לדח"צים שהם יחליטו ברוב לבד.
מאיר שטרית
אפשר להגדיל את מספר הדח"צים החיצוניים ולא יהיה כוח כזה.
היו"ר משה גפני
אז זאת לא ועדה למינוי.
מאיר שטרית
אתם נותנים לנציגי הבנק להחליט גם מי יהיו המנהלים שלו?
ערן היימר
לדח"צים בבנק. לא לנציגי הבנק.
מאיר שטרית
יש שניים שיש להם השפעה מאוד גדולה.
יעקב אדרי
אותם שניים הם הג'וקרים.
היו"ר משה גפני
ממשיכים.
שגית אפיק
פסקה (18) בעמוד 368 למטה. סעיף 36ח בטל. זה הסעיף שמדבר על קביעת דרך בחירת הדירקטורים היום על ידי הוועדה והוא מבוטל מכיוון שהוא הוחלף על ידי סעיף קטן (ג) הקודם.


אנחנו עוברים לעמוד 369, פסקה (19). למעשה כבר דנו בפסקה הזאת ולכן אנחנו עוברים לסעיף 2.
מאיר שטרית
רגע. סעיף 147, היתר שנתן נגיד הבנק לפי הוראות סעיף 23(א).
שגית אפיק
אנחנו דנו בזה בישיבה קודמת.
מאיר שטרית
אני רוצה להבין מה אומר הסעיף. לפי תחילתו של חוק הבנקאות התש"ן שעמד בתוקפו ערב תחילתו של החוק כאמור, יראו אותו כהיתר שניתן למפקח לפי הוראות וכולי.


זאת אומרת, כל הבנקים הקיימים היום נשארים.
שגית אפיק
לא. יש סעיף מוקדם יותר שקובע שמעתה היתרי סניף יינתנו על ידי המפקח, הן לעניין פתיחת סניף והן לעניין ביטולו. על מנת שיהיה ברור שהיתרי סניף שנתן הנגיד לפני תחילת החוק הזה, נקבעה הוראת המעבר הזאת. בגלל השינוי שהוחלף הנגיד במפקח לפי הצעת החוק.
מאיר שטרית
אבל מי שקיבל היתר קודם? קיים.
שגית אפיק
קיים. נותר על כנו.
מאיר שטרית
זאת אומרת, כל הבנקים האחרים.
שגית אפיק
זה היתר לסניף ולא היתר לבנק.


פקודת הבנקאות.

בסעיף 2, בהגדרה "הנגיד" – במקום לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל התשי"ד-1954" יבוא "לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל", אחרי ההגדרה "הנגיד" יבוא "חוק בנק ישראל – חוק בנק ישראל התש"ע-2010, חוק הבנקאות (רישוי) – חוק הבנקאות".
מאיר שטרית
מה זה אומר?
שגית אפיק
תיקונים טכניים שנובעים כתוצאה מתיקון חוק בנק ישראל שהוחלף בחוק מ-1954 בחוק מ-2010. כתוצאה מהתיקון בפקודת הבנקאות יש הפניות לחוק בנק ישראל ולסעיפים.
מאיר שטרית
מה המשמעות?
שגית אפיק
המשמעות היא טכנית בלבד. חוק בנק ישראל הוחלף וההפניות עכשיו מותאמות לחוק בנק ישראל החדש.
היו"ר משה גפני
למה לא תיקנו את זה אז?
שגית אפיק
לא תיקנו. יכולנו.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, אפשר לעבור על הסעיפים האלה?
היו"ר משה גפני
כן.
מאיר שטרית
אני רוצה לדעת מה אומר הסעיף המקורי ומה השינוי.
שגית אפיק
אין. אלה אותם סעיפים. זאת הפניה לאותו סעיף מהותי אלא שונו המספרים.
היו"ר משה גפני
אנחנו תיקנו את חוק בנק ישראל ועשינו חוק חדש. אומרת היועצת המשפטית של הוועדה שיש כאן דברים טכניים. אנחנו לא משנים כאן שום דבר במהות.
מאיר שטרית
מספרי סעיפים.
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
בפקודת הבנקאות כשעשינו את חוק בנק ישראל.
מאיר שטרית
כלומר, אלה מספרי סעיפים בחוק החדש.
היו"ר משה גפני
כן. ובשמות שונים.
שגית אפיק
בדיוק.
היו"ר משה גפני
תגידי לנו רק ברגע שנגיע לאיזשהו דבר שהוא מהותי. סתם לקחתם טרמפ על העניין.
דוד זקן
לא. זה פשוט תיקון.
היו"ר משה גפני
לקחתם טרמפ על העניין, זה לא חסרון אלא חיובי. טרמפ חיובי.
שגית אפיק
"בסעיף 4(א), המלים התשמ"ה-1981" יימחקו. בסעיף 5(ג) המלים "התשמ"ה-1981 והתשי"ד-1954" – יימחקו. בסעיף 8(ג), במקום "על פי סעיפים 42 ו-44 לחוק בנק ישראל התשי"ד-1954" יבוא "על פי סעיף 36(4) לחוק בנק ישראל".


עד כאן תיקונים טכניים.

בסעיף 11(א), בסעיף קטן (ב) אחרי "יביא בחשבון לעניין זה" יבוא "בשים לב בין השאר לצרכיו המיוחדים של התאגיד הבנקאי" ובסופו יבוא "ואם המועמד כיהן בעבר כנושא משרה בתאגיד בנקאי גם את תפקודו בתקופת כהונתו כאמור".

לעניין מועמד לכהונת דירקטור, יביא בחשבון המפקח גם את עיסוקיו ועסקיו האחרים של המועמד, את קיומה של זיקה כלשהי בינו לבין התאגיד הבנקאי ואת התאמתו של הרכב הדירקטוריון לתחומי פעולתי של התאגיד הבנקאי בשים לב בין השאר לכישורים ולניסיון של חברי הדירקטוריון.


תסבירו את זה ואחר כך נמשיך להמשך הסעיפים הקטנים.
חנה פרץ
צריך להבהיר שהסעיף הזה מתייחס קודם כל לא רק לבנק ללא גרעין שליטה אלא הוא מתייחס לכל התאגידים הבנקאיים והוא מתקשר לסעיף שקיים בפקודת הבנקאות ומדבר על הליך של פיט אנד פרופר למועמדים, לנושאי משרה, בתאגידים הבנקאיים.


זה תיקון שנעשה בזמנו, בשנת 2005 אם אני לא טועה ומאז התחיל הליך שאנחנו עושים בו פיט אנד פרופר לנושאי משרה בכירים במערכת הבנקאית, לכל הדירקטוריון, ותכף נגיע למי הם נושאי המשרה שעושים להם את ההליך הזה.


כפועל יוצא מהניסיון שנצבר אצלנו במשך השנים שאנחנו כבר מתנסים בהליך הזה, הגענו למסקנה שיש עוד שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון בעת ההליך הזה. שני השיקולים הנוספים שהכנסנו כאן לגבי כלל המועמדים, זה הנושא של תפקודם, אם הם תפקדו כבר במערכת הבנקאית בתפקידים קודמים, זה יילקח בחשבון גם הניסיון.
מאיר שטרית
זה תנאי? תנאי להיבחר או תנאי לא להיבחר?
חנה פרץ
לא, זה לא תנאי. אם הוא כיהן באיזשהו תפקיד.
מאיר שטרית
למה זה קשור? למה צריך לציין את זה במיוחד? נגיד הבנק יכול לבדוק בכל מקרה אם הוא כיהן או לא כיהן. למה צריך לציין את זה בחוק?
חנה פרץ
כי זאת צריכה להיות עילה וזה דבר שהמפקח צריך לקחת אותו בחשבון.
מאיר שטרית
היום מישהו מונע מהמפקח לבדוק כל דבר שהוא רוצה? אין שום מגבלה למיטב ידיעתי לנגיד להחליט שהוא בודק כל דבר ולהחליט אם הוא מתאים או לא מתאים.
דוד זקן
השאלה מה השיקולים. כאן מכניסים עוד שיקול חדש והשיקול החדש הוא לדוגמה מה שחני אמרה ואני אתן דוגמה אחרת. נביא בחשבון את הצרכים של הבנק. כלומר, הדירקטור הוא מצוין, כולם מצוינים אבל כל הדירקטוריון, הם 14 וכולם פרופסורים למשפטים וה-15 שמציעים], גם הוא פרופסור למשפטים ואנחנו חושבים שצריך להשיג איזשהו איזון ולשים מישהו עם כישורים אחרים. אני סתם נותן דוגמה ובבקשה, לא להיתפס אליה. אני יכול לתת גם דוגמה אחרת אם הפרופסור למשפטים מפריע לך. הכוונה היא להביא בחשבון עוד שיקולים. שיקולים נוספים.
מאיר שטרית
למה צריך להכניס את זה בחוק? לא הבנתי למה צריך להכניס את זה בחוק.
שגית אפיק
גם היום יש בחוק מבחנים ויש כאן הרחבה של המבחנים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת שטרית צודק. למה צריך את ההרחבה הזאת?
מאיר שטרית
כתוב כאן שבסופו יבוא אם המועמד כיהן בעבר כנושא משרה בתאגיד בנקאי. זה אמור לדבר לחובתו או לזכותו?
דוד זקן
תלוי איך הוא כיהן.
טידה שמיר
תלוי איך הוא כיהן.
דוד זקן
אם הוא כיהן טוב, זה עומד לזכותו. כיהן גרוע מאוד, עומד לחובתו.
מאיר שטרית
היום הנגיד לא רשאי לבדוק את זה?
דוד זקן
המפקח.
מאיר שטרית
המפקח לא רשאי לבדוק את זה?
טידה שמיר
לא בטוח. יכולים להגיד לנו שאין עילות בסעיף כמו שהוא היום.
מאיר שטרית
מה אומר היום הסעיף?
היו"ר משה גפני
אני מציע, באמת צריך שהמפקח יכול להתנגד למינוי אבל אני אומר לכם באיזה נימוקים ותאמרו אם זה לא מכסה. המפקח יכול להתנגד למינוי לאחר שנתן כמובן למועמד הזדמנות להשמיע, לאחר התייעצות וכולי. יביא בחשבון לעניין זה את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע לרבות ניסיונו העסקי, יושרו, יושרתו וקשריו מכל סוג שהוא עם התאגיד הבנקאי או עם נושא משרה בתאגיד הבנקאי. זה לא מכסה הכול?
טידה שמיר
זה הנוסח הקיים.
היו"ר משה גפני
באמת?
מאיר שטרית
אז למה זה לא מכסה? למה צריך להוסיף לחוק עוד דברים?
היו"ר משה גפני
אני הולך אתך.
מאיר שטרית
אני עוזר לך.
היו"ר משה גפני
במה זה לא עונה?
טידה שמיר
אתה רואה, זה מלחיץ אותי שאתם עוזרים אחד לשני.
היו"ר משה גפני
אני ראיתי שאתם מסתדרים עם משרד האוצר.


במה זה לא עונה? למה צריך להרחיב את זה?
טידה שמיר
דודו ניסה להסביר. הסעיף כמו שהוא היום מדבר רק על ההתאמה של המועמד עצמו. יכול להיות מישהו שהוא מאוד מתאים אבל הוא לא מתאים כי כבר יש דיסציפלינות כאלה בדירקטוריון. אז יאמרו לי שאני לא יכולה לפסול אותו.
מאיר שטרית
אם הוא מתאים, למה לפסול אותו?
טידה שמיר
הסעיף מדבר על אם הוא מתאים או לא מתאים. אישית ולא כי יש בדירקטוריון מומחה למחשוב.
מאיר שטרית
איפה זה כתוב?
קריאה
לא כתוב.
מאיר שטרית
אני מתנגד לפרשנות הזאת. אדוני היושב ראש, אני חושב שזה מסוכן ואסור לתת שיקול דעת כזה. מי קובע את ההתאמה?
היו"ר משה גפני
המפקח על הבנקים.
מאיר שטרית
על בסיס מה? הוא יגיד שהוא לא מתאים לי כי הוא חרדי?
היו"ר משה גפני
לא. חרדי הוא לא אומר אלא הוא פשוט לא ממנה.
מאיר שטרית
על בסיס שיקול מקצועי פרופר? על בסיס מה הוא קובע את ההתאמה? יש 15 דירקטורים מכל הכוונים וההוא לא מתאים לו? על בסיס מה? אם האיש מתאים, הוא יכול להיות דירקטור. אם הוא לא מתאים, שלא יהיה. חברים, עם כל הכבוד לכם, כל השיקולים האלה, אתם מכניסים כאן עיזים שאלוהים יודע מה יעשו אתם אחר כך. אני לא סומך על זה. בראותי את הניסיונות להשתלט על בנק לאומי, אני בכלל לא שקט עם זה.
פניה קירשנבאום
אבל כתוב שם התאמה, אז התאמה זה ברור.
מאיר שטרית
אז הוא יחליט אם הוא מתאים או לא מתאים.
דוד זקן
זאת לא התאמה אישית.
שגית אפיק
זאת התאמה להרכב.
טידה שמיר
הוא יכול להיות מאוד מתאים.
מאיר שטרית
באיזה חברה ממשלתית אחרת קיים השיקול הזה?
דוד זקן
זאת לא ממשלה. זה בנק.
מאיר שטרית
מה זה משנה? תעשייה אווירית היא חברה ממשלתית?
ערן היימר
דווקא בחברות ממשלתיות, לשאלתך, הכניסו תיקון בחוק כך שיהיה בדירקטוריון גם לדוגמה בחברת הרכבת, יהיה מהנדס אחד. לא כולם עורכי דין.
מאיר שטרית
תכתוב מהנדס אחד, ואני אתמוך בזה. מה אתה רוצה? אתה נותן שיקול דעת כללי בחברה ממשלתית שלא יותר חשובה מבנקים, עם כל הכבוד, ואני אומר לכם שבחברה ממשלתית אין שיקול כזה, לבדוק את ההתאמה לדירקטוריון.
היו"ר משה גפני
בואו נעשה דיל.
זהבה גלאון
אם הוא לא למד לימודי ליבה, הוא לא מתאים לדירקטוריון.
היו"ר משה גפני
אפילו אם הוא למד לימודי ליבה. הוא חרדי.
דוד זקן
אם אפשר, לפני שאתה מציע את הצעתך. אנחנו גם ביקשנו שתהיה לנו יכולת לבחון את העיסוקים ואת ניגודי העניינים בעיסוקים האחרים של המועמד. חברת הכנסת ענת וילף שלא נמצאת כאן שאלה האם דירקטור אחד יכול להיות גם דירקטור במקום שני. יש בעיה של ריכוזיות במשק ועכשיו אנחנו יושבים כוועדה לראות מה אנחנו נעשה, ועדה משותפת של הרגולטורים בראשות מנכ"ל ראש הממשלה ומנכ"ל משרד האוצר. אנחנו חושבים שצריך לתת את שיקול הדעת כדי שאם דירקטור אחד מכהן במספר גדול של חברות או בחברות שיש להן איזה שהם קשרים עסקיים מהותיים עם הבנק, שתהיה לנו יכולת לבחון את זה.
מאיר שטרית
מה מצב הדירקטורים היום בבנקים? הם לא מכהנים בחברות רבות?
דוד זקן
חלק כן, ואתה חושב שהמצב הזה טוב?
מאיר שטרית
לא. אני מציע שתשנה אותו.
דוד זקן
אנחנו רוצים. תן לנו את הסמכות לשנות את זה.
מאיר שטרית
גם על הבנקים הקיימים. תשנה.
דוד זקן
לכולם.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לעשות דיל. אפשר לעשות דיל בוועדה הזאת?
טידה שמיר
נשמע.
היו"ר משה גפני
אני מציע הצעה שאתם יכולים לא לקבל אותה. אני הבנתי את העניין הזה שאתם אומרים שאם יש בהרכב של התאגיד, אפילו שבעצם המועמד הזה מתאים, אבל לא להרכב. בסדר. אני מציע שבכתוב יושאר החוק הקיים ונוסיף לרבות התאמתו של הרכב הדירקטוריון וכאן תהיה הנמקה בכתב למה לא ממנים אותו.
מאיר שטרית
לא רק זה.
היו"ר משה גפני
רגע. אתה כבר עם לא רק זה אבל גם לזה הם לא מסכימים.


מה אתם אומרים על הדיל? שתהיה הנמקה בכתב למה לא ממנים אותו.
דוד זקן
מה עם העיסוקים האחרים? מה עם זה שהוא דירקטור למשל בחברה – אני לא רוצה לציין שמות של חברות כאן – אבל מה אם הוא דירקטור בקונגלומרט א', בקונגלומרט ב' ובקונגלומרט ג' ורוצה להיות דירקטור בבנק? אנחנו רוצים שתהיה לנו את הסמכות להגיד משהו על זה.
מאיר שטרית
מאה אחוזים. תכתבו.
שי חרמש
יש גם צנעת הפרט בחלק מהדברים.
מאיר שטרית
אני בעד זה, המפקח.
דוד זקן
גם אנחנו בעד.
שי חרמש
גפני, יש לך גם צנעת הפרט בחלק מהדברים ואתה לא יכול כל דבר להוציא.
טידה שמיר
יש גם הליך של שימוע.
מאיר שטרית
לגבי הנגיד אין צנעת פרט. הוא חייב לדעת את כל הפרטים.
שי חרמש
אבל להוציא את זה החוצה, זה סיפור אחר לגמרי.
מאיר שטרית
הוא לא חייב להוציא החוצה.
קריאה
ויש התייעצות עם ועדת הרישיונות.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה לנמק את זה?
טידה שמיר
יש הליך של שימוע.
דוד זקן
בפניו אנחנו מנמקים.
שגית אפיק
מנמקים בעל פה בפניו. איך תנמקו יביא בחשבון גם את עיסוקיו האחרים? עכשיו אתם משנים את הניסוח. יביא בחשבון גם את עיסוקיו האחרים.
היו"ר משה גפני
רגע, לפני עיסוקיו האחרים.
שגית אפיק
את התאמתו של הרכב הדירקטוריון.
היו"ר משה גפני
כן.
זהבה גלאון
אבל התאמתו זה כולל גם את עסקיו.
היו"ר משה גפני
לא, התאמתו זה משהו אחר.
זהבה גלאון
בסדר, אבל בהתאמתו אתה יכול לקחת בחשבון את עיסוקיו האחרים. אתה אומר שהאיש הזה מתאים אבל לדירקטוריון הזה הוא לא מתאים כי בדירקטוריון הזה כולם כבר חברים בדירקטוריונים אחרים ועכשיו אתה מביא לנו עוד אחד שהוא חבר בדירקטוריונים אחרים. ההתאמה והסעיף השני משתלבים.
מאיר שטרית
שני הדברים צריכים להופיע בנפרד. התאמה לבד והופעה בדירקטוריונים אחרים זה דבר שני. שני הדברים עומדים אבל צריכים לנמק בכתב.


היושב ראש, לגבי נימוקים בכתב, אתה צודק בגישה כי נימוק בכתב מחייב את מי שמחליט שאכן יש לו נימוק רציני שיעמוד במבחן משפטי. זאת המשמעות של ההבדל. אם אתה אומר בעל פה, מסכן הדירקטור, מה יעשה? אומרים לו שהוא לא מתאים, שלום.
טידה שמיר
אולי כדאי להבהיר שיש הליך של התנגדות.
היו"ר משה גפני
אתם לוקחים כאן שיקול דעת עצום.
טידה שמיר
כתוב התנגדות למינוי.
שגית אפיק
נכון, זה שיקול דעת.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להתמנות להיות חבר בדירקטוריון של בנק לאומי. שטרית עכשיו נתן לי חשק. לא חשוב שאני לא אצליח.
מאיר שטרית
כדאי לך.
היו"ר משה גפני
אתם מבקשים שיקול דעת עצום. אני ישר, יש לי יושרה, אין לי קשרים, אין לי כלום ובכל זאת בא המפקח על הבנקים ופוסל אותי. למה? את לא שומעת אותי. את החלטת מה שאת הולכת להגיד ואת לא שומעת אותי. כך אני נוהג. את יותר גרועה ממני.


המפקח על הבנקים עכשיו החליט לפסול אותי בגלל שאני מ-מרצ. זאת הסיבה שהוא החליט לפסול אותי. היות שאני חבר בעוד שלושה דירקטוריונים, הוא החליט לפסול אותי. זה התירוץ. אני מבקש שאת התירוץ הזה הוא יכתוב כדי שאני אוכל לעתור עם הנייר הזה לבג"ץ. אני לא מבקש שהוא יפרסם את זה בדה מרקר אבל אני מבקש שהוא ייתן לי נייר למה הוא פסל אותי.
מאיר שטרית
נכון.
זהבה גלאון
הוא ימצא את הנוסח שיתאים לו.
היו"ר משה גפני
כן. אני לא ב-מרצ. זה לא נכון.
מאיר שטרית
גפני, המפקח מסכים.
טידה שמיר
גם היום אם המפקח החליט לפסול, זה לא סוף פסוק אלא לך כחבר מרצ יש אפשרות לבוא ולדרוש שימוע.
היו"ר משה גפני
לפני שימוע יהיה נייר.
שגית אפיק
לפני שימוע, תהיה הנמקה בכתב והוא יחליט אם הוא רוצה שימוע.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך במה זה יעזור. אני עכשיו לא מדבר על המפקח על הבנקים הנוכחי ועל היועצת המשפטית של בנק ישראל הנוכחית. לא עליהם אני מדבר. אני מדבר על הבאים אחריהם. יכול להיות שם מפקח על הבנקים חרדי שהוא לא ירצה למנות מישהו מ-מרצ והוא ימצא תירוצים לכך. צריך למנוע מהחרדים האלה את זה.
מאיר שטרית
שיכתוב.
היו"ר משה גפני
כן, שיכתוב.
דוד זקן
כולל לרבות העיסוקים.
היו"ר משה גפני
כן, ודאי.
דוד זקן
אין לנו בעיה לכתוב מה שאנחנו חושבים. אנחנו לא מסתירים.
טידה שמיר
יש גם חובת התייעצות בוועדת רישיונות.
היו"ר משה גפני
יהיה כתוב: כולל התאמתו של הרכב הדירקטוריון ועיסוקיו ועסקיו האחרים, והמפקח על הבנקים ינמק את החלטתו בכתב.
מאיר שטרית
מאה אחוזים.
דוד זקן
אנחנו מבקשים להשאיר את כל הסעיף ולשים שהמפקח ינמק בכתב.
היו"ר משה גפני
לא. לא כל הסעיף. תראה מה כתוב כאן. זה נראה כאילו אתם רוצים להשתלט על כל העולם. אם המועמד כיהן בעבר כנושא משרה בתאגיד בנקאי, זה נמצא כבר קודם. גם תפקודו בתקופת כהונתו כאמור. תשקול את זה בכל מקרה. אל תגזימו.
טידה שמיר
אתה מתיר לי לייצג אותך?
היו"ר משה גפני
כן, בטח. כל הזמן.
טידה שמיר
אתה לא רוצה שיהיה כתוב כך כי עוד עלולים לחשוב שמקומות אחרים שלא כתוב בכתב, אני לא חייבת לנמק ויש חובת הנמקה בחוק על כל גוף ציבורי.
מאיר שטרית
לא נכון. אין חובה כזו בכתב.
טידה שמיר
יש. "מתבקש עובד הציבור בכתב להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, יחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב בהקדם".
מאיר שטרית
יחליט. הוא יחליט אם להשיב או לא.
טידה שמיר
לא.
מאיר שטרית
זה דבר אחר.
טידה שמיר
הוא צריך לקבל החלטה ולהשיב בכתב.
מאיר שטרית
היושב ראש, אני לא מסכים עם הגברת ואני אומר לך גם מדוע.
היו"ר משה גפני
היא לא גברת. היא היועצת המשפטית של בנק ישראל.
מאיר שטרית
אני מכיר את זה במישור אחר לגמרי, אפילו במישור של שופטים. יש דברים שאומרים ששופט יחליט אבל בנימוק בכתב.
היו"ר משה גפני
נכון.
מאיר שטרית
תאמין לי, זה יוצר בפני השופט הרתעה אדירה והוא חושב עשר פעמים לפני שהוא כותב את הנימוקים. לכן הנימוק בכתב חשוב ביותר.
היו"ר משה גפני
טוב. אנחנו נסיים כאן היום. אני מצטער שזה המצב. אנחנו נצטרך לעשות יום אחד ארוך. אני רואה שאנחנו לא יוצאים מהחוק הזה. אנחנו נצטרך לקיים גם דיון עקרוני כי יש רבים שביקשו להופיע ואני אאפשר להם.
מאיר שטרית
תזמין אותם.
היו"ר משה גפני
אני לא מזמין אותם. היה כאן מרני והוא ביקש להופיע ואחרי כן ראיתי בעיתון שאני הזמנתי אותו. אני לא מזמין אף אחד.
מאיר שטרית
אני מבקש להזמין את מרני.
היו"ר משה גפני
מרני היה כאן. אחר כך כתבו שהזמנתי אותו. אני מודיע לפרוטוקול שאין לי עמדה לכאן או לכאן. אני דן על החוק ונקבל החלטה בהצבעה. מי שמבקש להופיע, יופיע אבל אנחנו עכשיו אוחזים בסעיפי החוק. צריך לראות מה קורה עם סדר היום אבל צריך לעשות יום ארוך על החוק עצמו. את הדיון העקרוני נקיים והוא יהיה מאוד מעניין. הבקשות שאני קיבלתי להופיע בוועדה, מדובר בשמות מפוצצים. רק שחקני כדורגל עוד לא ביקשו, אבל מלבדם כל המגזרים ביקשו.
זהבה גלאון
כי הם לא מועמדים לדירקטורים וגם לא לוועדות.
מאיר שטרית
תעשה את הדיון לא ביום של כנסת.
היו"ר משה גפני
כן. יכול להיות.
תודה רבה. היה נעים מאוד בחברתכם. אני עובר לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים