ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/05/2011

תיקון תקנון הבורסה - מודל ההון העצמי של חברי בורסה שאינם בנקים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
2
ועדת הכספים

31.5.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ז באייר התשע"א (31 במאי 2011), שעה 10:20
סדר היום
תיקון תקנון הבורסה – מודל ההון העצמי של חברי בורסה שאינם בנקים
נכחו
חברי הוועדה: ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

יצחק וקנין
מוזמנים
עו"ד אלי לוי, היועץ המשפטי, המחלקה לפיקוח על השוק המשני, רשות לניירות ערך

איציק שורקי, המחלקה הכלכלית, רשות לניירות ערך

רונן מדר, המחלקה לפיקוח על השוק המשני, רשות לניירות ערך

שאול ברונפלד, יו"ר הדירקטוריון, הבורסה לניירות ערך

חגית נאמן, סמנכ"ל בכיר, הבורסה לניירות ערך

יוסי לוי, מנהל מחלקת חברים ופיקוח, הבורסה לניירות ערך
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תיקון תקנון הבורסה – מודל ההון העצמי של חברי בורסה שאינם בנקים
היו"ר ציון פיניאן
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תיקון תקנון הבורסה – מודל ההון העצמי של חברי בורסה שאינם בנקים.
שאול ברונפלד
אדוני נתן לי את האפשרות בפגישה הקודמת להציג את הנושא בהרחבה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו תמיד עקביים.
שאול ברונפלד
אני אשמח מאוד להציג שוב, אבל הבנתי שכאן התכנסנו לשם הצבעה.
מירב תורג'מן
אני אזכיר שהיה איזשהו תיקון לגבי מועד התחילה. בדיון הקודם אכן התקנון הוסבר והובהר אלא אם כן יש למישהו הערות. אני חושבת שאפשר להביא את זה להצבעה.
היו"ר ציון פיניאן
לפני ההצבעה, יש למישהו הערות? אין. אם כן, אנחנו מצביעים על תיקון תקנות הבורסה כפי שהוסבר בישיבה הקודמת.

ה צ ב ע ה

תיקון תקנון הבורסה – מודל ההון העצמי של חברי בורסה שאינם בנקים – אושר פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים