ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2011

חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
16
ועדת הכספים

30.5.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ו באייר התשע"א (30 במאי 2011), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41) (מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת אלכס מילר, רוחמה אברהם-בלילא
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

ליה שמטוב
מוזמנים
ערן יעקב, סמנכ"ל בכיר, ככללית, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד איריס ויינברגר, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

שי דותן, מרכז המחלקה הכלכלית, משרד האוצר

עו"ד דלית זמיר, משרד המשפטים

חנה ג'ינו, לשכת יועצי המס

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

ברוך שניר, מנהל תחום כלכלה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

ליאת גור, דוברת התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

ניר קלינגר, מנכ"ל לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים

שמואל חרסט, יועץ מס, לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים

עו"ד איתן צחור, לשכת עורכי הדין
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41) (מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת אלכס מילר, רוחמה אברהם-בלילא
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41) (מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2011, הצעתם של חברי הכנסת אלכס מילר ורוחמה אברהם-בלילא. הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
רוחמה אברהם בלילא
אני מודה לאדוני על הבאת החוק לוועדה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. מדובר בכל אותו סקטור אותו אני מייצגת שנים רבות, סקטור העסקים הקטנים והבינוניים שבעיניי ובעיני רבים הוא מהווה את השדרה הכלכלית של המשק במדינת ישראל. חיזוקו, התרת חסמים, קיצור כל הליכי הבירוקרטיה, למעשה יביא לדבר אחד והוא לחיזוק כלכלתה של מדינת ישראל.


הצעת החוק שמונחת כאן על השולחן היא למעשה הצעת חוק שהבנתי שהגענו אתה להסכמה ואני גם יודעת לומר שהממשלה תכננה להביא הצעה משלה. בעבר דובר על כך שהממשלה אולי תביא לחקיקה מיוחדת בסוגיה הזאת אבל מאז עברה שנה והממשלה לא הביאה הצעת חוק כלשהי.
היו"ר משה גפני
היא הייתה עסוקה בדברים אחרים.
רוחמה אברהם בלילא
מן הסתם חשובים יותר.
היו"ר משה גפני
לא חשובים יותר. מזיקים יותר.
רוחמה אברהם בלילא
כחברת אופוזיציה אני יכולה לומר דברים אבל אדוני לא רוצה שאני אעסוק בצד הפוליטי.
היו"ר משה גפני
לא. היא פשוט הייתה עסוקה. אני ראיתי החלטות ממשלה שהיא הייתה מאוד עסוקה בהן.
רוחמה אברהם בלילא
לגופו של עניין. מדובר בהצעת חוק שמקלה על כל אותם נותני שירותים של עד 15 מיליון שקלים, שישלמו את המע"מ במזומן.


אני מברכת את יושב ראש הוועדה שראה את החשיבות הגדולה והרבה בעניין הזה ואני מבקשת להביא את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית בוועדה וכמובן במליאה.
היו"ר משה גפני
אני מבין שאם מישהו עושה עסקה בתשלומים, הוא ישלם את המע"מ בשעה שהוא מקבל את הכסף.
רוחמה אברהם בלילא
אך ורק בשעה שהוא מקבל את הכסף.
היו"ר משה גפני
למה את מדברת על חסמים לעסקים קטנים ובינוניים? את מדברת כאילו על בירוקרטיה.
רוחמה אברהם בלילא
לא.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על צדק.
רוחמה אברהם בלילא
אני מדברת גם על צדק ועל יותר מזה. כאשר תיארתי את הבעיה, כמי שמשמשת כיושבת ראש השדולה לעסקים קטנים ובינוניים ומלווה את הנושא, הצעת החוק הזאת היא בהחלט בשורה של צדק, כפי שאדוני אומר. זאת אחת הבשורות מני רבות שאנחנו צריכים להביא למגזר הזה ולטובתו. אני שמחה שזה קורה היום. אני שמחה ומודה לך אדוני על שאתה מעביר את זה.
היו"ר משה גפני
עוד לא העברתי. הבאתי את זה לסדר היום.
רוחמה אברהם בלילא
העברת את זה בקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
בקריאה ראשונה, כן.
רוחמה אברהם בלילא
אתה משלים את החקיקה של הסוגיה הזאת ומביא אותה לקריאה שנייה ושלישית. זה לא מובן מאליו בימים הללו, עם הקשיים הללו, שיש הצעת חוק כזאת שמהווה בשורה לכל אותו מגזר עסקים בישראל.
היו"ר משה גפני
תודה. חזקי, בבקשה.
חזקיה ישראל
אנחנו מברכים על הצעת החוק שתעזור למגזר העסקים הקטנים והבינוניים. אנחנו מבקשים, אם ניתן, ואני מבין שהיו הסכמות, להעלות את המחזור מ-15 ל-25 מיליון שקלים וזאת כדי לאפשר לעוד יותר עסקים קטנים ובינוניים להיות משולבים במהלך החשוב הזה. ההצעה היא חשובה ואנחנו בעדה. אם האוצר היה מסכים להעלות את הסכום ל-25 מיליון, זה היה עוזר לעוד קבוצה.
היו"ר משה גפני
למה אתה מבקש את זה?
חזקיה ישראל
יש קבוצה של עסקים קטנים ובינוניים שהמחזור שלהם הוא עד שלושים מיליון שקלים ואנחנו חושבים שהמהלך הזה הוא חשוב לעסקים הקטנים. עם מחזור של 15 מיליון שקלים, המגבלה של ה-15 מיליון שקלים תוציא מהכלל הזה קבוצה של עסקים. מאחר שמדובר כאן במהלך שמהווה דחיית מס ולא הפסד מס, זה מהלך חד פעמי, אנחנו חושבים ששווה להעלות את המחזור, אם ניתן, ל-25 מיליון שקלים, דבר שיהיה לטובת העסקים הקטנים והבינוניים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לשאול את הממשלה מה ההיגיון הזה? יש לי עסק קטן שיש בו נניח מחזור של 25 מיליון שקלים. אני לא האחים עופר אבל אני מנהל עסק, אני והמשפחה שלי. אני הגמ"ח של המדינה? אני צריך לשלם למדינה? אתם לוקחים ממני גמ"ח? אם זה כך, בואו קודם נתקן את חוק הגמ"חים. למה אני צריך להיות הגמ"ח של המדינה? אני בעצם המתווך בין הלקוח שמשלם מע"מ שהוא מעביר את זה ואני מעביר את זה אליכם. למה אני צריך לתת לכם כשהוא עוד לא נתן לי? יש עסקה שהתשלום שלה הוא בעוד חצי שנה, ולמה אני צריך לתת לכם קודם?
ערן יעקב
אני אתחיל בגמ"ח ואני אסביר. ראשית, להגדיר עסקים קטנים כעסקים עם מחזור של 25 מיליון שקלים, אני חושב שזה קצת בעייתי.
היו"ר משה גפני
עזוב את הסכום.
ליאת גור
הגדרת ממשלה לעסק קטן, זאת הבעיה.
ערן יעקב
היום כ-89 אחוזים מהעסקים במדינת ישראל הם עד שני מיליון שקלים. מרבית העסקים, כ-90 אחוזים מכלל העוסקים במדינת ישראל, הם עד שני מיליון שקלים. 90 אחוזים. אלה עובדות. תמיד צריך לשים איזושהי תקרה, איזשהו גג מסוים, והרי יש חשיפה תקציבית וכאשר עושים את העלות תועלת בין החשיפה התקציבית לבין התועלת שאני תורם, אנחנו ראינו לנכון כן לבוא לקראת העסקים הקטנים והבינוניים ולראיה יצא תזכיר חוק ביוזמת הממשלה כמובן.
יצחק וקנין
יש לכם חתך גם של עשרת האחוזים שהם עסקים גדולים מעל שני מיליון שקלים? אני מתכוון להיקפים הכספיים.
ערן יעקב
כן. יש. אני אגיד לך גרוסו-מודו ולא בדיוק, אבל אשמח לשלוח לך למייל נייר מסודר עם הפילוח המדויק.


אם אנחנו עוברים מ-15 מיליון ל-20-25 מיליון, מדובר בסך הכול בתוספת של כ-120 עוסקים. זאת המשמעות. מרבית העוסקים במדינת ישראל, עובדתית, נמצאים עד שני מיליון שקלים.
רוחמה אברהם בלילא
אתה מסכים להגדיל את הסכום?
ערן יעקב
לא.
היו"ר משה גפני
רגע. אל תגיד לא. למה אתה אומר לא? לא קיבלת רשות דיבור על זה. עוד מעט נדבר על הסכום.
ערן יעקב
זה לעניין העובדות, כי חשוב קצת להכיר את העובדות כאשר מגדירים עסקים קטנים ובינוניים. אגב, גם בעולם כאשר מגדירים עסקים קטנים ובינוניים, אין הלימה בין העסקים הקטנים והבינוניים שמוגדרים כהגדרה לצורך ממשלה לבין ההגדרה לצורך מע"מ על בסיס מזומן. גם בעולם ההגדרות הן שונות וצריך להבין את זה.
היו"ר משה גפני
ליה, אתם דיברתם על כך בוועדת המשנה לעסקים קטנים.
ליה שמטוב
אנחנו דיברנו בדיוק על ההגדרה. בישיבה היו נציגים מכל המשרדים.
ערן יעקב
גם מרשות המסים.
ליה שמטוב
יצאתי בהרגשה שאף אחד לא יכול להגדיר מה זה עסק קטן ובינוני. קבענו פגישה נוספת אליה כל אחד יבוא לאחר שהכין שיעורי בית. אכן צריך להגדיר את זה ולדעת איך לעבוד. קודם כל, מתברר שאין שיתוף פעולה בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
לא יכול להיות. באמת אין שיתוף פעולה בין המשרדים? התחדש לי משהו חדש.
ערן יעקב
אנחנו עובדים על זה.
היו"ר משה גפני
על מה אתם עובדים?
ערן יעקב
על שיתוף הפעולה.
היו"ר משה גפני
אל תעבדו על זה. יש משרד לשיתוף פעולה אזורי ואתם אל תתערבו בזה. תעשו במה שאתם מסוגלים להצליח, אבל את זה תעזבו.
רוחמה אברהם בלילא
אני רוצה לפתוח סוגרים, לומר, להעיר ולהאיר. לפני למעלה משש שנים – בעבר - הכנתי תזכיר חוק בו שולבו כל משרדי הממשלה סביב שולחן עגול. ריכז את זה אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה יצחקי שהיה בעבר יושב ראש הרשות לעסקים קטנים ומכיר את כל הסוגיה הזאת. הכנו הצעת חוק שמתחילה מהגדרת עסק קטן ובינוני וכלה בכל הטיפול בסוגיות הבירוקרטיות, הפחת המואץ, דמי אבטלה וכולי. הממשלות הרבות, ביניהן ממשלות בהן גם אני ישבתי, לא יכלו להכין את הצעת החוק הזאת והחלטנו ללכת לשיטת הסלאמי. זה עוד יגיע, אבל עוד חזון למועד. זה לא קשור להצעת החוק שמונחת כאן.
היו"ר משה גפני
לא, לא קשור. מכיוון שאנחנו מדברים על הצעת החוק, לכן נכנסנו לעניין של ההגדרה.
ערן יעקב
לשאלתך. מע"מ על בסיס מזומן, משמעותו כמו שאתה אומר שאתה מעביר את השירות, נותן את השירות, כי מדובר בעיקר בשירות – ותכף אני אסביר את ההבדל – או לחליפין, אם נניח מדובר, בהנחה שמדובר במוצר, ובעיתוי שהתשלום מגיע, אז יש את הדיווח. המשמעות של מע"מ על בסיס מצטבר היא שכך זה עובד בכל מדינות העולם, ואת זה צריך להבהיר. בארץ אנחנו נותנים הטבות מע"מ על בסיס מזומן לשירותים – בהנחה שהצעת החוק הזאת תופנם ותיכנס – בעצם כל המגזר השירותי, כמעט כולו, יעבוד על בסיס מזומן. כבר היום מרבית העוסקים הם על בסיס מזומן. כשאני אומר מרבית העוסקים, אני מדבר על 73 אחוזים מכלל העוסקים במדינת ישראל היום שהם על בסיס מזומן.
היו"ר משה גפני
תן דוגמה.
ערן יעקב
כל נותני השירותים. מקצועות חופשיים – בסיס מזומן. אם ההצעה הזאת תמשיך בהתאם לתזכיר החוק, המשמעות היא ספרים, סנדלרים, תקשורת, כוח אדם, כל מי שלא מחזיק מלאי.


מה הרציונל במלאי כשיש מצטבר? במכר, כשאתה מעביר את הסחורה, הרציונל שבאותו מעבר סחורה, אז יהיה זמן החיוב וזה החוק. החוק אומר שזמן החיוב יהיה, וכך זה עובד ויש לזה רציונל. הרציונל הוא גם ברמת האכיפה, גם ברמת הקוהרנטיות עם כל דיני המסים.
קריאה
זה משפיע על ניהול ספרים.
ערן יעקב
בדיוק. משפיע על ניהול ספרים. גם מס הכנסה עובד על בסיס מצטבר במה שקשור לטובין, במכר, וכל מה שקשור לשירותים הוא על בסיס מזומן. בהנחה שהצעת החוק הזאת תשתלב, זה ייצר קוהרנטיות עם כל עולם המס. לעבור למהלך אחר, מעבר להשלכות התקציביות שהן עצומות, גם הרציונל של הפגיעה ביכולת האכיפתית וגם ברציונל המיסויי, זה מאוד מקשה על רמת האכיפה.


הרציונל, כמו שאמרתי, הוא במכר. כאשר מדובר בטובין, בניהול מלאי, שם זה על בסיס מצטבר. כאשר מדובר במתן שירות – וזה יכול להיות כל שירות, ואמרתי שזה יכול להיות ספר, אינסטלאטור, שיפוצניק – יהיה על בסיס מזומן. כאשר מדברים על 15 מיליון, אני אומר לכם שעד שני מיליון בעצם נמצאים כמעט כל העוסקים במדינת ישראל.

נכון שאם מדברים על עד 15 מיליון, אפשר תמיד לפרוץ את זה אבל זאת פריצה שיש לה עלות משמעותית. בעלות תועלת, במתן מענה לכמה עוסקים, להגדיר עסק קטן עם עשרים מיליון, אני אומר לך שמדובר באחוזים בודדים, בשמנת של השמנת ואני לא בטוח שאנחנו רוצים לתת כאן הטבות.


לא מזמן הייתה הצעה ללכת על בסיס מזומן לכולם, אבל המשמעות היא שמחר חברות כמו סלקום, אורנג', אני לא חושב שיש מקום שהן יעבדו על בסיס מזומן. אין רציונל והחשיפה התקציבית היא מאוד גדולה בעניין הזה.


כמו שאמרתי, לגופו של עניין, החוק הולך ביחד עם התזכיר. לגופו אין לנו התנגדות מהותית ככל שהדברים יותאמו.
היו"ר משה גפני
למה לא הכנתם חוק ממשלתי?
ערן יעקב
הכנו. יש תזכיר.
רוחמה אברהם בלילא
יש תזכיר ויש הלימה.
ערן יעקב
יש תזכיר חוק לו הייתה התנגדות של שר התעשייה. אני לא יודע על בסיס מה.
היו"ר משה גפני
למה משרד התעשייה התנגד?
ערן יעקב
אני חושב שכדאי לשאול אותו אבל הוא אולי רצה להביא את זה בצורה יותר מורחבת ואנחנו התנגדנו מהסיבה שכרגע פירטתי, כי גם מרבית העוסקים נמצאים שם, ולפרוץ את זה מעבר לזה, יוצר לנו בעיות רבות אחרות. ככל שהנוסח יותאם, לגופו של עניין אין לנו התנגדות מהותית אלא אם כן צריך לומר שוועדת שרים קבעה שההצעה הזאת צריכה ללכת ביחד, וזאת בעצם עמדתנו.
היו"ר משה גפני
עמדת ועדת שרים היא ללכת ביחד, הצעת החוק הפרטית עם ההצעה הממשלתית.
ערן יעקב
עם ההצעה הממשלתית ולהתאים אותה. זאת עמדתנו.
היו"ר משה גפני
המציעים כמו רוחמה אברהם ואלכס מילר, גם הם צריכים לריב עם משרדי הממשלה? ללכת אתכם יחד במריבות?
ערן יעקב
למה? אתה רואה שאנחנו רבים?
ליה שמטוב
זה נכון שעסקים שיש להם מחזור של 25 מיליון שקלים מהווים אחוז פסיק ומספרם הוא כ-120, למה ההוצאות כל כך גבוהות?
ערן יעקב
יש את החשיפה התקציבית. ככל שהמחזור גדול יותר, תשלומי המע"מ שלך גדולים יותר. אם אני נותן הטבה למגזר כזה, הרי בסופו של תהליך הם משלמים חלק ניכר מתשלומי המע"מ. ככל שהמחזור גדול יותר, התשלומים גדולים יותר.
ליה שמטוב
אבל מדובר על 120 עסקים.
ערן יעקב
אבל החשיפה התקציבית מאוד גדולה. זה יכול להגיע לסכום של כמיליארד שקלים. זאת המשמעות. בעולם של תקציב מתוח, תקציב הוצאה, זאת המשמעות. זה מעבר לבעיה שזה יוצר לנו גם עם מס הכנסה, גם ברמה הקוהרנטית עם דיני המס, גם ברמת האכיפה. אנחנו הולכים, ככל שמדובר על עסקים קטנים ובינוניים, לנוסח הזה שאנחנו חושבים שהוא ראוי ונכון. לראיה, הבאנו תזכיר חוק שבעצם הולך בקו אחד עם ההצעה.
איריס ויינברגר
אני רוצה להשלים בעניין תהליכי החקיקה שנעשו. הופץ תזכיר חוק ועל תזכיר החוק ישבנו עם משרד המשפטים לעניין הנוסח. כמו שאמר ערן, בוועדת שרים נאמר שהצעת החוק תתואם עם הממשלה, אבל ככל שיוחלט בוועדה כן להעביר את הצעת החוק, אנחנו מבקשים שזה יהיה בהתאם לנוסח שגובש עם משרד המשפטים.


בעניין הזה אני רוצה לומר מה עשינו בנוסח הזה, ומה שעשינו זה בהתאם לבקשת משרד המשפטים. הרי מדובר בהצעת חוק שמעגנת בחקיקה ראשית חקיקת משנה, הוראת שעה שהייתה קיימת בשנים 2009-2010 כאשר בעצם היא קבעה חריג בתקנות שהפך את הכלל. מה שקרה זה שרוב נותני השירותים בפועל הם על בסיס מזומן כאשר החוק אומר בסעיף 24 שמועד החיוב צריך להיות במועד מתן השירות.


לכן מה שאנחנו מבקשים כאן זה בעצם להפוך את הכלל כך שסעיף 24 יקבע שזה יהיה בשירות עם קבלת התמורה, סעיף 29 קבע את החריג של ה-15 מילין, כאשר אנחנו הצענו ששר האוצר יהיה רשאי בתקנות, שהן באישור ועדת כספים, להעלות את הסכום האמור בפסקה זו. תהיה אפשרות לשר להעלות את הסכום.
היו"ר משה גפני
תכף נדבר על הסכום. בסדר. תודה. משרד המשפטים, דלית, בבקשה.
דלית זמיר
כמו שערן אמר, העמדה של ועדת השרים הייתה לתמוך בטרומית בלבד ובתנאי שזה יצורף להצעת החוק הממשלתית. יש חשיבות לגישתי לזה שזה יהיה בהצעת חוק ממשלתית. בין היתר הייתה גם הערה מהותית שלנו. אמנם אין לגישתנו מניעה משפטית לאשר את החוק בנוסח של רשות המסים כי הוא נכון יותר משפטית אבל הבעיה שאנחנו העלינו היא שהיום יש קצת בלגן בתקנות. התקנות הולכות לפי תוספות. יש היום לפי תוספות של כללי מס הכנסה והרבה מאוד גופים עברו לבסיס מזומן, בין היתר בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין, אדריכלים וכולי. כלומר, יש הרבה שלא מוגבלים בסכום. אמנם זאת הזדמנות לקבוע את זה בתקנות, זה איזשהו עיגון של המצב הקיים אם התקנות היו נמשכות גם השנה, אבל בעצם מה שקורה זה שהרבה מאוד נותני שירותים הם על בסיס מזומן בלי שום הגבלה והעסקים הקטנים הם על בסיס מזומן עד 15 מיליון שקלים. כל עוד אין סיבה להבחנה הזאת, ההבחנה הזאת יוצרת קושי. אני לא חושבת שזה מגיע לכדי מניעה משפטית. זה לא בלתי אפשרי ברמה החוקתית.
היו"ר משה גפני
ולכן מה היית מציעה?
דלית זמיר
היה נכון לעשות כלל שווה לכולם.
היו"ר משה גפני
גם למעלה מ-15 מיליון שקלים.
דלית זמיר
או לקבוע לכולם רף נמוך יותר. אם יש איזשהו סל תקציבי מסוים, לכאורה היה נכון לקבוע אותו.
היו"ר משה גפני
את צודקת. איך באמת את מסבירה את ההבדל?
איריס ויינברגר
אני אסביר. לפי מה שדלית אומרת אפשר היה לקבוע עשרים מיליון על כלל נותני השירותים ואז הייתה אחידות, אבל אז היה קורה שהיינו פוגעים בעצם בנותני השירותים – רואי חשבון, עורכי דין, רופאים, אדריכלים וכולי, כל בעלי המקצועות החופשיים – שעד היום כולם היו על בסיס מזומן ולא משנה מה המחזור שלהם. בעצם הייתי מרעה את מצבם. אנחנו חשבנו שאנחנו עם הפנים קדימה. הרעיון הוא שכל נותני השירותים יהיו על בסיס מזומן אבל צריך לעשות את זה בשלבים בגלל בעיה תקציבית בלבד.
טמיר כהן
כמה עסקים יש עם מחזור של עד עשרים מיליון?
שי דותן
עד 15 מיליון שקלים, אנחנו מכלילים 97-98 אחוזים מהעוסקים. נשארו לנו שני אחוזים וקצת מהעוסקים כאשר מדובר בחברות גדולות ומבוססות כמו חברות הסלולר הגדולות או חברות כוח האדם.
היו"ר משה גפני
מהם אתם לוקחים גמ"חים.
שי דותן
לא.
היו"ר משה גפני
הם נותנים לך כסף שהם לא קיבלו.


יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? בקצרה כי אני רוצה לסיים את הדיון.
שמואל חרסט
בשם לה"ב. אנחנו מצטרפים למברכים וגם זה צריך להיות בפרוטוקול. אנחנו רואים בזה צעד גדול ומבורך.


בקשר להערתו של ערן שבכל העולם נוהגים כך, אולי באמת מציון תצא תורה ותשנו את זה. אנחנו מיוחדים. תודה רבה.
ברוך שניר
כלכלן של התאחדות המלאכה והתעשייה. אנחנו כמובן מברכים על הצעת החוק. אני חושב שבגישה אסטרטגית זה היה נכון לפתור את הנושא ולעגן את הנושא דרך מגזר השירותים. עדיין ישנה בעיה עם מגזר התעשייה ומגזר העסקים היצרנים הקטנים שכתוצאה מהגדרת המלאי שרשות המסים ציינה קודם, הם מוכנים ליזום מהלך בכיוון הזה אבל צריך להיות ער לעובדה שזה יוצר איזושהי אפליה בין מגזרים מסוימים כך שציבור מסוים עדיין לא יכול ליהנות מההטבה הזאת וצריך לתת על זה את הדעת ופתרון.
היו"ר משה גפני
מה למשל?
ברוך שניר
אנשי רשות המסים ידעו.
היו"ר משה גפני
תאמר לי מה המקרה.
ברוך שניר
עסק יצרני קטן בתחום התעשייה, מאחר שהוא מנהל מלאי, הוא לא יכול לעבור למע"מ על בסיס מזומן. אז נוצרת אפליה כאשר עסק מסוים על בסיס שירותים אכן מקבל את ההטבה הזאת ועסק אחר לא מקבל אותה. שוב, אני לא אומר לא לנקוט. הראייה שפותרים את הבעיה במגזר השירותים היא מבורכת והיא מבורכת מנקודת המבט של העסקים הקטנים.


באשר לעלות התקציבית, אני רוצה לחדד נקודה. בסך הכול מדובר על דחיית תשלומי מס בגובה האשראי המרבי שזה סדר גודל של 3.5-4 חודשים.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. העלות התקציבית זה לא נושא הדיון.
איתן צחור
לשכת עורכי הדין ויתר הלשכות המקצועיות מברכים מאוד על התיקון הזה, אבל בקשה אחת לי אל הוועדה, שיוקפד שהסעיף הזה יהיה אופציונאלי. כלומר, נישום לפי בסיס מזומן שמעוניין לדווח לפי בסיס מצטבר, כפי שהוא עשה עד היום, שהדבר יתאפשר לו. הדבר הזה לא ברור מנוסח החוק.
היו"ר משה גפני
מי משיב לגבי התעשייה ולגבי הנושא של האופציה?
ערן יעקב
יש ועדת משנה שדנה בעניינים של עסקים קטנים וכמו שאמרת, עד שני מיליון שקלים. אני אולי אעיר בעניין הזה שגם היום קמעונאים, למרות שיש להם מלאי, זכאים לבסיס מזומן מסיבות כאלה ואחרות כאשר חלק מהסיבות הן גם ברמת החשיפה. זה היום, ברמה החוקית. עד תקרה, הוא דיבר על עד מיליון ו-950, שזה המצב שם. אתה מבקש לכאורה להרחיב את זה והדבר הזה נמצא בדיונים, גם בממשלה, גם בוועדה כזו ואחרת, בוועדות משנה שנמצאות כאן. אם כן, זה בתהליך ויש דיונים.
היו"ר משה גפני
אל תלך אופטימי.
ערן יעקב
אכן, אל תהיה יותר מדי אופטימי.
היו"ר משה גפני
למה אי אפשר לתקן את זה עכשיו?
ערן יעקב
אני מסביר.
היו"ר משה גפני
כי יש ועדות?
ערן יעקב
לא. ממש לא. ראשית, אין צורך.
איריס ויינברגר
אין צורך כי את התיקון אפשר לעשות גם בחקיקת משנה.
היו"ר משה גפני
אז תעשו אותו. אני מחכה לחקיקת המשנה לגבי החוק של הבגדים, של העמותות.
איריס ויינברגר
נכון. אנחנו עובדים על זה.
ערן יעקב
לא הבאנו את זה?
היו"ר משה גפני
אני חושב שהבאתם אבל לא שמתי לב.
איריס ויינברגר
אני מקווה מאוד שבשבועות הקרובים זה יהיה. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה.
היו"ר משה גפני
השבועות הקרובים?
איריס ויינברגר
אני מקווה.
היו"ר משה גפני
אם זה בשבועות הקרובים, אני עושה קידוש בשבת, בלי נדר. אתם יודעים כמה זמן זה נסחב?
איריס ויינברגר
אנחנו עובדים על זה מאוד קשה. יש מספר עובדים שעסוקים הרבה מאוד דווקא בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
מה לגבי האפשרות האופציונאלית?
איריס ויינברגר
זה בלתי אפשרי מבחינת האכיפה.


לא הזכרנו שמאחר שהוראת השעה של חקיקת המשנה פקעה בסוף דצמבר 2010, נכון שאם הצעת החוק הזאת עולה, שהיא תהיה רטרואקטיבית ל-1 בינואר 2011 כי בסך הכול נותני השירותים עד 15 מיליון שקלים עובדים באופן הזה.
היו"ר משה גפני
אני אתכם. מה שאתם מבקשים, אני מסכים.
איתן צחור
יש כאן החמרה רצינית. היום זה אופציונאלי.
היו"ר משה גפני
האופציונאליות קיימת?
ערן יעקב
לא.
שי דותן
אנחנו צריכים לשקול את זה. לבחון את זה.
איריס ויינברגר
להערכתי זה בעייתי למרות שאדם יכול להוציא חשבונית מס לפני המועד.
היו"ר משה גפני
למה בן אדם רוצה לשלם טרם הזמן?
איתן צחור
אדם היום מדווח לפי בסיס מצטבר.
היו"ר משה גפני
אם יש מקרה כזה שבן אדם צריך לשלם את המע"מ והוא רוצה לשלם לפני הזמן שהחוק מאפשר לו, אני מציע שהוא ייתן לי את הכסף, אני אעשה בזה כמה מצוות ואני אחזיר לו. למה הוא נותן את זה לרשות המסים?
איתן צחור
למע"מ יש שני צדדים, צד ההוצאות וצד ההכנסות. אני עד היום דיווחתי לפי בסיס מצטבר וכל ההוצאות שלי לא היו לפי בסיס מזומן אלא לפי הוצאות וההכנסות שלי יכולות לבוא בשלב מאוחר יותר וגם הן לפי בסיס מצטבר.
היו"ר משה גפני
ערן, תשיב. אני מבקש תשובה מוסמכת.
ערן יעקב
נכון להיום מי שנמצא על בסיס מזומן, למעשה נהנה מכל העולמות.
איתן צחור
לא נהנה מכל העולמות.
ערן יעקב
נהנה מכל העולמות ואני אסביר. למה הוא נהנה מכל העולמות? מצד אחד בתשומות שלו הוא על בסיס מצטבר. זה שהוא על בסיס מצטבר אומר, מר גפני, שבתשומות שלו הוא מקבל את זה מהר. שהוא מגיש. לעומת זאת, בעסקאות שלו הוא על בסיס מזומן. זאת המשמעות של המצב היום. זה אומר שהעוסק על בסיס מזומן נכון להיום נהנה מכל העולמות.
איתן צחור
אין דבר כזה.
היו"ר משה גפני
ערן, העניין נגמר. אני מבין שלכם יש נוסח.
ערן יעקב
אם אתה רוצה להפוך על בסיס מזומן גם בזה, אין בעיה. אתה רוצה להרע את מצבם?
איתן צחור
לא רוצה להרע.
רוחמה אברהם בלילא
מה הוויכוח הזה עכשיו?
ערן יעקב
אתה מערבב בין מס הכנסה למע"מ. חד משמעית.
איתן צחור
אתה אומר דברים לא נכונים.
רוחמה אברהם בלילא
אני לא מבינה על מה הוויכוח כאן. האם אתה רוצה לטרפד את כל הצעת החוק הזאת ששנה אנחנו עובדים עליה ומסייעים למגזר הזה?
איתן צחור
לא, אבל צריך לתת את האופציה כפי שהייתה עד היום.
רוחמה אברהם בלילא
בסדר, נעביר את הצעת החוק הזאת ואחרי כן יתאפשרו אופציות נוספות.
היו"ר משה גפני
אני מבין שיש לכם נוסח שאתם רוצים שהוא יהיה.
ערן יעקב
כן.
היו"ר משה גפני
ואתם רוצים גם לגבי התחילה. יש תמיכת ממשלה, אם אנחנו הולכים לפי הנוסח הזה.
דלית זמיר
החלטת הממשלה הייתה לתמוך בטרומית בלבד.
היו"ר משה גפני
השאלה אם יש התנגדות. זה מתואם עכשיו עם הממשלה.
ערן יעקב
לא מתואם.
דלית זמיר
יש עוד משרדים חוץ ממשרד האוצר.
ענת מימון
את אומרת שזה תקציבי? יש התנגדות ממשלתית להצעה?
דלית זמיר
לא. זה לא הגיע לוועדת שרים. אין הסכמה.
היו"ר משה גפני
אין התנגדות אבל אין הסכמה.
ערן יעקב
אמרנו שאין הסכמה.
היו"ר משה גפני
מה הנוסח? תקריאי את הנוסח.
ערן יעקב
אני רוצה להבהיר.
היו"ר משה גפני
לא ביקשתי הבהרות. החלטת ועדת שרים הייתה שמאשרים את ההצעה בטרומית. אנחנו במהלך החקיקה תיאמנו את זה כל הזמן אתכם. אמרתם שצריך שתבוא הצעת חוק ממשלתית כדי לצרף אותה יחד. הממשלה תומכת בהצעת החוק הפרטית אבל היא רוצה שזה יהיה יחד עם הצעת החוק הממשלתית. המתנו זמן רב ומכיוון שיש ויכוחים בין משרדי הממשלה, דבר שהוא נדיר מאוד, עדיין לא הגיעה הצעת חוק ממשלתית. לכן, היות שאתם תומכים בזה ואנחנו הולכים עם הנוסח שלכם, ועד שזה יבוא למליאה לקריאה שנייה ושלישית תבוא גם הצעת חוק ממשלתית, אנחנו כמובן נאחד אותה. בעיקרון, בגלל הפורמליסטיקה, לא הולכים לעכב את זה.


תקריאו את ההצעה.
איריס ויינברגר
1.
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ב-1975 (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 24 יבוא:


"24.
בשירות חל חיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל".

2.
בסעיף 29 לחוק העיקרי, בפסקה (11) המלים "בשירות שנתינתו מתמשכת ולא ניתן להפריד בין חלקיו" יימחקו, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א)
בשירות שניתן על ידי עוסק שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מיליון שקלים וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה, ניהול פנקסי חשבונות (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973, יחול החיוב במס עם נתינת השירות. ניתן השירות כאמור חלקים-חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה בעת תשלומו או עם גמר נתינת השירות לפי המוקדם מביניהם. שר האוצר רשאי בתקנות להעלות את הסכום האמור בפסקה זו".
היו"ר משה גפני
למה 15 מיליון? אנחנו הגענו לפשרה על עשרים מיליון שקלים.
איריס ויינברגר
ההצעה שלנו מדברת על 15 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
עשרים. הם מבקשים 25.
ערן יעקב
לא, 15. חד משמעית, 15. ממש לא. בשום אופן. אני מבין שהם ביקשו, אבל זה לא שוק בעניין הזה. המשמעות היא שיש כאן חשיפה תקציבית.
היו"ר משה גפני
אל תסבירו למה לא.
איריס ויינברגר
אם נעשה את זה רטרואקטיבי, את יוצרת רטרואקטיביות על כאלה שזה לא חל עליהם היום. אחרת את פשוט ממשיכה את המצב של הוראת השעה.
רוחמה אברהם בלילא
אני מסכימה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
איריס ויינברגר
אני אציין שמכוח סעיף 145(ג) לחוק התקנות יהיו באישור ועדת הכספים.

3.
בפסקה (2), במקום "כאמור בפסקה (1)" יבוא "כאמור בפסקאות (1) ו-(1א)".

4.
תחילתם של סעיפים 24 ו-29 לחוק העיקרי כנוסחן בסעיפים 1 ו-2 לחוק זה, יהיו ביום כ"ה בטבת התשע"א, ה-1 בינואר2011.
היו"ר משה גפני
רוחמה, בסדר? נקבל את זה?
רוחמה אברהם בלילא
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 41) (מיסוי על בסיס מזומן), התשע"א-2011 כפי שהקריאה היועצת המשפטית של רשות המסים.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושר פה אחד


תודה רבה. אני מודה לכם.
רוחמה אברהם בלילא
תודה רבה אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים