ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 31/05/2011

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
36
הוועדה לזכויות הילד

31.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 126
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שלישי, כ"ז באייר התשע"א (31 במאי 2011), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק רישום כתובת של הורים גרושים (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 של חבר הכנס מאיר שטרית (פ/2556)
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

שלמה מולה
מוזמנים
עו"ד אודליה אדרי
לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עו"ד ליאת יעקובוביץ’
המחלקה לייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ד"ר פרץ סגל


ראש תחום במשרד המשפטים

נועה קטנוב


ייעוץ וחקיקה, מתמחה, משרד המשפטים
עו"ד אילת ששון

יועצת משפטית בלשכה המשפטית משרד הרווחה והשירותים החברתים

ענת ענבר


משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד שירי לנג


הנהלת בתי המשפט

עו"ד טליה אגמון
ממונה ייעוץ משפטי, משרד הבריאות

רויטל טופר-חבר טוב
כלכלנית קופות החולים ושב"ן, משרד הבריאות

שירה לב-עמי


מנהלת יחידת המחשב, משרד הבריאות

בלה רדונסקי


עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד החינוך

יבינה זכאי-בראונר
עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

יעל רימון


ממונה על חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה, משרד החינוך

שוש צימרמן


מנהלת אגף תוכניות סיוע, משרד החינוך

עו"ד רועי קרת


הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

חנן פוטרמן


מתמחה, המוסד לביטוח לאומי

אתי אלוני


ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי

רות דיין-מדר


ראש תחום חברה, מרכז השלטון המקומי

עו"ד מיכל לאב-שוורץ
מרכז רקמן לקידום מעמד האישה באוניברסיטת בר אילן

גיא רוה


מייסד הורות משותפת לטובת הילד
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק רישום כתובת של הורים גרושים (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010
של חבר הכנסת מאיר שטרית (פ/2556)
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב לכולם. אנחנו רוצים להכין את הצעת חוק רישום כתובת של הורים גרושים, תיקוני חקיקה של חבר הכנסת מאיר שטרית. בתיאום איתו אנחנו מקיימים את הישיבה הזאת בהעדרו, כיוון שהוא הציע ובתיאום איתי, שמועד הישיבה לא ישתנה גם אם הוא איננו יכול להשתתף, והוא סמך על יושב ראש הוועדה שיידע להשכיל להוביל את החוק הזה לקריאה ראשונה, מתוך הנחה שאם יהיו דברים שלא יימצאו חן בעיניו, יוכל להעלות אותם לדיון לקראת הקריאה השנייה והשלישית. זה כבר דיון שלישי, אם אינני טועה.


מסרה לי היועצת המשפטית שלנו מירב, שיש נוסח מוסכם?
מירב ישראלי
נאמר לי שהוא מוסכם, אבל אחר כך קיבלתי כמה טלפונים מכמה גורמים שאמרו ש---
היו"ר זבולון אורלב
מי המשרד המוביל?
מירב ישראלי
או משרד המשפטים או משרד הפנים.
היו"ר זבולון אורלב
אתה פרץ?
פרץ סגל
כן. הנוסח כפי שהונח למיטב ידיעתי תואם עם משרדי הממשלה השונים.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מדברים על הנוסח של חוק עדכון כתובות, נוסח מעודכן מיום 26.5.11?
פרץ סגל
אכן כן.
היו"ר זבולון אורלב
ולמיטב ידיעתך הוא נוסח שתואם עם כל משרדי הממשלה?
פרץ סגל
אכן כן. משרד החינוך מבקש להוסיף איזה שהוא סעיף, אבל הוא מחוץ לקונטקסט של ההצעה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי. משרד המשפטים מסכים לנוסח הזה?
פרץ סגל
אכן כן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. משרד הפנים מסכים לנוסח הזה? לא אכלת ארוחת בוקר? הפרוטוקול שמע אותה? התשובה חיובית, אכן. משרד הרווחה, איילת?
איילת ששון
כן, מסכימים.
היו"ר זבולון אורלב
המשרד לביטחון פנים? המשרד לביטחון פנים איננו ושלחנו למדור לחיפוש קרובים שיחפשו אותם. הנהלת בתי המשפט פה?
שירי לנג
מסכימים לנוסח.
היו"ר זבולון אורלב
משרד הבריאות?
טליה אגמון
מסכימים לנוסח.
היו"ר זבולון אורלב
משרד החינוך?
בלה רדונסקי
כאן, יש לנו הסתייגות קטנה. אנחנו מבקשים להוסיף. הנוסח כמו שהוא יכול להישאר, ובלבד שיתווסף איזה שהוא סייג שאומר שמנהל מוסד חינוך ימשיך לקבל כמו בהסדר הקיים בקשה מראש ובכתב מהורה, לגבי משלוח המידע הכפול, וזה מפני שמוסדות חינוך אינם, וגם לא יכולים להיות מסונפים למינהל האוכלוסין של משרד הפנים. יש עם זה בעיה.
מירב ישראלי
לדעתי, גם הנוסח, ודרך אגב אמרתי את זה לאביבה, גם הנוסח המקורי שהועבר על ידי המשרדים, עונה על זה. זאת אומרת הסייג רק מסבך אותנו קצת. אני אסביר למה. נדון בזה.
היו"ר זבולון אורלב
תדונו עכשיו.
מירב ישראלי
לא, צריך לקרוא את החוק.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל את הנקודה הזאת.
מירב ישראלי
אני הסברתי להם אתמול שעקרונית גם הנוסח המקורי לגבי מי שלא מופיע בחוק עדכון כתובת, ומוסדות חינוך לא מופיעים בחוק עדכון כתובת, המצב הוא שיישאר המצב הקיים. זאת אומרת – שהם ימשיכו לקבל בקשות אישיות ולא דרך מרשם האוכלוסין. עכשיו, אם אנחנו מוסיפים סייג לגבי מוסדות החינוך, אז עולה השאלה מה לגבי המוסדות האחרים שלא מופיעים בתוספת של חוק עדכון כתובת. לכן זה יוצר לנו בעיה פרשנית, הבקשה של משרד החינוך. כשנקרא את החוק אז נראה את זה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. מרכז רקמן שלח לי פתק שהוא רוצה לומר משהו לפני הקראת החוק. עורכת דין מיכל לאב-שוורץ.
מיכל לאב-שוורץ
כן. אנחנו מבקשות לדעת מדוע רק במקרה של הגבלת או שאלת אפוטרופסות לא יימסר מידע.
היו"ר זבולון אורלב
שנגיע לסעיף תרימי את ידך ותקבלי רשות דיבור.
מירב ישראלי
מי שפנה אלי ואמר שיש להם עמדה אחרת זה ביטוח לאומי. קיבלתי היום.
היו"ר זבולון אורלב
הביטוח הלאומי פה? לא הייתה תשובה ולכן הביטוח הלאומי לא פה. אתה פה?
חנן פוטרמן
עורך הדין צריך להגיע.
היו"ר זבולון אורלב
בעיה שלו. אנחנו מורים קפדניים ותלמיד מאחר נשאר בחוץ.
חנן פוטרמן
הייתה הסתייגות ואני יכול לומר את ההסתייגות שהייתה לנו.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מהביטוח הלאומי?
חנן פוטרמן
כן, אני מהביטוח הלאומי. אני מתמחה בלשכה המשפטית.
היו"ר זבולון אורלב
מתמחה בלשכה המשפטית של הביטוח הלאומי. מכובד מאד.
חנן פוטרמן
עורך הדין אמור להגיע.
היו"ר זבולון אורלב
בעיה שלו. יגיע, לא יגיע, מה ההסתייגות?
חנן פוטרמן
ההסתייגות היא לגבי מידע שבעצם יכול, שנייה אחת.
מירב ישראלי
אני אגיד בעיקרון, הם מבקשים בשורה התחתונה למחוק אותם מהתוספת, כי הם טוענים שיש להם בעיות ביישום של זה.
היו"ר זבולון אורלב
נגיע לזה.
פרץ סגל
הקושי עד כמה שאני יודע, הוא להפריד בין המרכיב שנוגע להורה למרכיב שנוגע לילד.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, הבנתי. יש כרגע שלוש הסתייגויות, או שתי הסתייגויות ובקשת הבהרה אחת. יש לעוד מישהו הערות לגבי הנוסח?
גיא רוה
כמובן. גיא רוה – הורות משותפת לטובת הילד. אני יזמתי את החוק הזה.
היו"ר זבולון אורלב
לא צריכים לחזור על דברים שאמרת כבר בשתי ישיבות קודמות. תגיד ישר לעניין. הם כבר רשומים בדברי ימי הכנסת.
גיא רוה
אני שמח. הצעת החוק הזאת לא תורמת לטובת הילד, כמו שאנחנו ראינו כשהגשנו את הצעת החוק. במדינת ישראל, ותסכים איתי נציגת משרד הרווחה, יש עשרות אלפי הורים גרושים, שאחרי שהם מתגרשים פשוט יש נתק מהילד. המטרה שלנו בהצעת החוק זה לנסות לפחות להביא את אותם אבות לחדש את הקשר עם הילד. איך עושים את זה? הדבר הבסיסי לפחות ---
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה אליך – יש לך את הנוסח?
גיא רוה
קראתי אותו אתמול, כן.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה?
גיא רוה
הבעיה שהנוסח הזה אפשר להגיע גם לפרטים. ברמת העיקרון אומר – נשאר הנושא של רשאי מהחוק הקודם, שדיברנו עליו בישיבה הראשונה, שחבר הכנסת שטרית ואדוני הסבירו למשרד הפנים שאין צורך בנושא של הרשאי ---
מירב ישראלי
לא, הוא צריך לפנות פעם אחת למרשם האוכלוסין.
גיא רוה
זה אותו נוסח של רשאי, רק תורידו את הרשאי.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, כשנגיע לסעיפים אז יש ארבעה אנשים שרשאים לבקש רשות דיבור, אלא אם כן לעוד מישהו יש הסתייגות?

אדוני יושב הראש, אני יכול לומר את הדברים?
היו"ר זבולון אורלב
אין צורך, כשנגיע לסעיף תרים את היד. אני רק רציתי לדעת מה היקף ההסתייגויות ופחות או יותר מה הנושאים שלהם. אז נאפשר את הדבר הזה.

בבקשה, אנחנו עוברים להקראת החוק. איך אומרים מרמת העיקרון עוברים לרמת העיפרון. ועכשיו בסוף כל סעיף אנחנו נשאל האם למישהו מהארבעה האלה יש הערות ואנחנו נתקדם קדימה. עד השעה 11:00 אנחנו רוצים לאשר את החוק לקריאה ראשונה.

חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005
מירב ישראלי
אוקי, מדובר בתיקוני חקיקה לשלושה חוקים למעשה. הנוסח שמונח בפניכם זה הנוסח שמשרד המשפטים העביר לנו והוא הנוסח שכאמור מקובל על משרדי הממשלה. התיקון הראשון לחוק עדכון כתובת – סעיף 2 א רבתי, אתם יכולים לראות את זה. אני אקריא. מה שהם עשו, הנוסח שלפניכם, הם שילבו את זה בנוסח הקיים של החוק. אז אני מפנה לתיקון לסעיף -

2א. כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

(1) הורהו של קטין אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין שונה מן המען הרשום לילדו הקטין, רשאי לפנות לפקיד הרישום ולבקש כי מענו הרשום במרשם האוכלוסין או כתובתו למשלוח דואר, לפי סעיף 2 תרשם ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.
לכל אדם יש אפשרות שיהיו לו שתי כתובות.
היו"ר זבולון אורלב
מצוין.
מירב ישראלי
(2) הוגשה בקשה כאמור בסעיף קטן (א), ירשום פקיד הרישום לקטין כתובת נוספת למשלוח דואר כאמור בבקשה, אלא אם כן המציא ההורה האחר או מי שמעוניין בדבר לפקיד הרישום, פסק דין לפיו נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה המבקש את רישום הכתובת הנוספת.
(3) סעיף 4 לא יחול על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין לפי סעיף זה.
מירב ישראלי
לגבי סעיף (ג), פרץ, איזה סעיף בסוף זה פה? זה לא סעיף 4.
פרץ סגל
רגע, הסעיף שמונע את הדריסה, את זוכרת איזה סעיף זה?
מירב ישראלי
זה כאילו 2 (ב), איילת ואודליה, אבל בהפוך.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, אז עד ההצבעה תגידו לנו, אחרת אנחנו נביא להצבעה עם סעיף 4.
מירב ישראלי
זהו, אבל צריך לנסח את זה בצורה קצת אחרת. אני אסביר מה הכוונה פה. זה לא סעיף 4. לא יחול על כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, בדרך כלל כשמבקשים שתהיה כתובת דואר, זה דורס את המען הראשוני, מחליף את המען הראשוני. פה הכוונה היא שזה לא יחליף, אלא זה יהיה כתובת נוספת, זו המשמעות של הסעיף הזה. אוקי, צריך רק לנסח אותו.

עכשיו, לי הייתה הערה, אם אתה רוצה עכשיו או אחר כך?
היו"ר זבולון אורלב
עכשיו, עכשיו, אני רוצה לגמור את 2א.
מירב ישראלי
בסדר, אז ב-2(ב) – בעיקרון, לדעתי המנגנון של ההודעה על שלילה או הגבלה של אפוטרופסות הוא קצת עמום. זאת אומרת, לא ברור איך ייוודע להורה השני שההורה הראשון ביקש כתובת, כדי שהוא יידע לשלוח, אם נגיד באמת היה פסק דין של הגבלת אפוטרופסות, איך הוא יידע לשלוח את זה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא צריך לדעת. כשיש כזה פסק דין – שישלח. הוא צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שהשני יבקש.
מירב ישראלי
לא, השאלה היא ברגע שיש הגבלה הוא צריך, לא משנה אם ההורה השני ביקש שלא, הוא ישלח את זה מיד למשרד הפנים?
היו"ר זבולון אורלב
כן. הוא צריך לצאת מתוך נקודת הנחה שההורה השני יבקש. כן.
מירב ישראלי
כי כאן אי למעשה מנגנון של ---
היו"ר זבולון אורלב
זה המנגנון.
מירב ישראלי
לא, אז אין פה חובה עליו ----
היו"ר זבולון אורלב
כמו שהוא אומר נכון, בדרך הטבע שני ההורים רוצים לדעת על הילד, ויש להניח שהוא ינצל, אחד ההורים ינצל את סעיף 2א. (א), והוא יבקש מפקיד הרישום להוסיף עוד כתובת. זאת צריכה להיות נקודת ההנחה. אם להורה השני יש פסק דין אחר, ש---
מירב ישראלי
אני אנסה להסביר. אין בעיה. השאלה היא אחרת. השאלה היא האם לפי הנוסח הזה יש חובה על המנגנון הממשלתי להודיע להורה השני.
היו"ר זבולון אורלב
לא.
מירב ישראלי
אוקי, אז אולי צריך להגיד את זה ככה, כי אחרת זה לא ברור.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא בעד שתהיה חובה להודיע.
מירב ישראלי
אז צריך להגיד את זה. צריך להגיד לדעתי, זה נוסח שהיה לנו בזה, והכתובת תימחק, או לא תירשם או תימחק, אם יש פסק דין.
היו"ר זבולון אורלב
אני ראיתי. רקמן חקוקה על לוח ליבי. את יודעת את זה.
מירב ישראלי
כי אחרת, לפי הנוסח הזה לכאורה יש אפשרות לפרש שאתה לא תרשום עד שלא תדע אם יש צו הגבלה או אין צו הגבלה. אתם אחר כך תצטרכו להתמודד עם זה.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי, נשאיר את זה ככה לקריאה הראשונה.
מיכל לאב-שוורץ
אני רק רוצה לחדד את העניין. נוסח הסעיף ... הזה כביכול להתפרש שזה התנאי. כלומר, לא רק אם יש פסק דין להגבלת אפוטרופסות ההורה המשמורן יכול לגשת ולבקש שלא תרשם, אלא לפי נוסח הסעיף – רק אם ההורה שאינו משמורן הגיש בקשה לרשום, אז ההורה השני יכול כי הוא מציב תנאי. זה נוסח הסעיף.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתו של משרד המשפטים זה לא כך. פרץ, שמעת את הערתה? דעתו שונה, נשאר כרגע במחלוקת הזאת, נחזור אליה בקריאה השנייה והשלישית. בבקשה.
גיא רוה
סעיף 2.א.(א) מנוגד לכל מה שדיברנו בישיבות הקודמות, בעיקר בישיבה הראשונה. נשאר פה הנושא של הורה רשאי. במדינת ישראל עשרות אלפי ילדים מנותקים כיום מה---
היו"ר זבולון אורלב
איך אתה רוצה שמשרד הפנים ירשום את הכתובת הנוספת אם אין לו?
גיא רוה
אדוני בישיבה הראשונה דיבר עם נציגת משרד הפנים. לכולם התגלה מידע שלמשרד הפנים יש את המידע על שני ההורים, כלומר את שתי הכתובות כבר בקובץ נתונים של היום, ולכן המסקנה הייתה, גם שלך וגם של חבר הכנסת שטרית, שאין צורך שהאבא יבוא, יעשה את האקט הבירוקראטי הזה וירשום את הכתובת. למשרד הפנים כפי שאודליה אמרה בישיבה הראשונה, יש את כל הנתונים. הסעיף הזה מיותר לחלוטין. הוא דורש מהאבא התייצבות. מאותם אבות שמנותקים מהילד – הם פשוט לא יעשו זאת.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה לך. אודליה?
אודליה אדרי
כן?
היו"ר זבולון אורלב
האמת היא כזאת שאני לא זוכר את זה, אבל נאמנים עליו דבריו.
אודליה אדרי
זה גם נכתב אלינו שאין בעיה, יש את הפרוצדורה ואת הנתונים במשרד הפנים.
היו"ר זבולון אורלב
נאמנים עלי גם דברייך. אם אפשר לחסוך את הפרוצדורה – למה הוא צריך לבוא, תסבירי לנו.
אודליה אדרי
כי אנחנו עדיין חושבים שזה צריך להיות בכפוף לרצונו של האב. כדי לשנות פרט מרשם ---
היו"ר זבולון אורלב
זה לאו דווקא האב, זה לפעמים גם האם. אני מבקש לעמוד על זכויותיו של הגבר.
אודליה אדרי
צודק, אני מתנצלת. ההורה האחר. עדיין, כדי לתקן או לשנות פרט רישום לפי חוק מרשום האוכלוסין, אני חייבת הודעה או הסכמה של אותו אדם שהפרט מתייחס אליו. אני לא יכולה לעשות שום דבר במרשם האוכלוסין אוטומטית.
קריאה
אולי הוא לא רוצה.
גיא רוה
אין דבר כזה לא רוצה, הוא הורה.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בפעם השלישית יוצאים. כל פעם שאתה תבקש רשות דיבור אתה גם תקבל. אז תעשה את זה בצורה מסודרת.
אודליה אדרי
ולכן הרציונל של חוק מרשם האוכלוסין הוא שהודעות, גם לדוגמא בן אדם שהתחתן, שאני חושבת, וכולנו יודעים שהמרשם אמור לשקף את העובדה שהוא נישא, אני לא מעדכנת אם הבן אדם לא הגיש הודעה או בקשה. כך גם העניין הזה. אם האב לא הודיע שהוא מעוניין שכתובתו תירשם ככתובת נוספת לקטין, אני לא אכפה את זה לא על הקטין ולא על האב ללא הודעה או בקשה כזאת.
היו"ר זבולון אורלב
אבל החוק יכול לחייב אותך.
אודליה אדרי
נכון. אני חושבת שזה מנוגד לרציונל של החוק.
היו"ר זבולון אורלב
אז אני שואל אותך למה שהחוק לא יחייב אותך?
אודליה אדרי
כי כפי שאמרתי אני חושבת שזה מנוגד לרציונל של החוק. הרציונל של חוק מרשם האוכלוסין הוא ששינוי או תיקון של מרשם – הוא כפוף להודעה.
היו"ר זבולון אורלב
אין שום תקדים אחר שבו אתם קובעים עובדות מבלי שהוגשה בקשה?
אודליה אדרי
יש. של לידה או פטירה. בפטירה אנחנו לא ---
היו"ר זבולון אורלב
בלידה אתם לא מחכים לבקשה לרשום אותו?
אודליה אדרי
אם מדובר בהורה שמצהיר על הילד כילדו – אז כן.
היו"ר זבולון אורלב
בפטירה אני מבין שהנפטר לא יכול לחזור מהקבר ולבקש מכם איזו שהיא בקשה. הוא כנראה אחר את המועד. בלידה – זה ההורה.
אודליה אדרי
לא, אבל בן האדם לא מבקש. בלידה ההודעה היא של משרד הבריאות, אבל זה כפוף להודעה.
היו"ר זבולון אורלב
ההודעה היא של משרד הבריאות?
אודליה אדרי
כן. זאת אומרת אם פקיד רישום יודע מעצמו שבן אדם נולד הוא לא יכול לרשום את זה ביזמתו, הוא צריך את ההודעה.
מירב ישראלי
סליחה, אגב היה מקרה של השינוי שם משפחה שהיה אוטומטית ושינו את זה, נכון? לגבי אישה שנישאה. בדיוק הפוך.
אודליה אדרי
בחוק השמות – כן.
מירב ישראלי
שינו את זה ברוח הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
שמה?
מירב ישראלי
שרק אם האישה מבקשת, אז ---
היו"ר זבולון אורלב
כלומר לידה ופטירה אנחנו מבינים. אבל לידה ופטירה אתם מקבלים מאיפה? מהביטוח הלאומי? ממי אתם מקבלים?
אודליה אדרי
גם ממשרד הבריאות, בפטירה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, כל שינוי במרשם, יש איזו שהיא אסמכתא נקרא לזה, או יש איזו בקשה. מישהו ביקש לשנות את הדבר הזה.
אודליה אדרי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כן פרץ.
פרץ סגל
אני רוצה להוסיף שני דברים – אחד פורמאלי והשני מהותי. אני אתחיל במהותי שהוא מעניין יותר, זה עניין של פרטיות. אם אדם רוצה שילדו, יידעו כולם שיש לו שתי כתובות – יודיע על כך. לא רוצה – לא יודיע על כך. לכן הרציונל הוא לא סתם שזה סיסטמתי עם החוק, אלא זה עניין של הגנת הפרטיות. והדבר השני, הצעת החוק כפי שהוגשה על ידי חבר הכנסת שטרית הייתה בנוסח רשאי, זה הנוסח שהממשלה תמכה בו, כך שאני חושב שאנחנו צריכים להמשיך במתכונת הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי, תודה רבה. אני שואל אתכם, בעצם את זה אני לא צריך לשאול אתכם. אני מבקש בדברי ההסבר להוסיף שלקראת הקריאה השנייה והשלישית הוועדה תדון בסוגיה של הסעיף הזה, האם יישאר בנוסח של הרשאי, או האם אנחנו נחייב את משרד הפנים לרשום גם בלי שהוא הודיע. נחזור לויכוח, לא נסגור אותו עדיין, כי שטרית גם לא פה ואני רוצה לקדם אותו. בסדר.

הנוסח שיאושר בקריאה הראשונה, שלא תהיינה אי הבנות, הוא כנוסח שאושר בוועדת השרים, שאני יודע ששטרית הסכים לקבל את התיאום עם הממשלה, ואני לא רוצה לעכב את החוק, אבל כדי שלא תהיה טענה של נושא חדש או כל מיני דברים אחרים, אנחנו מכניסים את זה לדברי ההסבר, כך שנהיה רשאים מבחינה משפטית לחזור לדיון הזה מחדש. בסדר? הלאה.

אז אנחנו סיימנו בסעיף 2.א. את הדיון. הלאה, תיקון הבא.
מירב ישראלי
יש רק עוד דבר – לגבי 2(ב), פרץ, זה אני לא הבנתי בסוף אם זה מוסכם עליכם או לא, שבעצם הוגשה בקשה, ירשום פקיד הרישום לקטין כתובת נוספת למשלוח דואר, אלא אם כן הומצא לו. זאת אומרת לא חשוב על ידי מי הומצא לו. אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק מי שמעוניין בדבר. זאת אומרת – ברגע שהומצא לו פסק דין, הוא חייב, בין אם זה ההורה, בין אם זה מי שמעוניין. ברגע שיש לו פסק דין – הוא צריך לא לרשום.
פרץ סגל
החשש היחיד היה של הנהלת בתי המשפט שמהמילה הומצא יתפרש כאילו שיש חובה על בתי המשפט להמציא את פסק הדין הזה. כי הרי דבר לא מומצא מעצמו, אלא מי עומד מאחורי הדבר הזה שצריך להמציא. באופן טבעי יפנו את האצבע לבתי המשפט שהם מייצרים את זה.
מירב ישראלי
אבל גם אם אתה כותב – ימציא ההורה, זה לא מחייב את ההורה להמציא.
פרץ סגל
זה לא מחייב, נכון. אבל לפחות יש מישהו ---
מירב ישראלי
אבל אם עכשיו הוא מקבל מהנהלת בתי המשפט כי שלחו לו את זה, אז הוא לא חייב לרשום? האם הנהלת בתי המשפט היא מי שמעוניין? אני לא יודעת אם הוא המעוניין בדבר. מה זה מעוניין בדבר?
פרץ סגל
הנהלת בתי המשפט הם גם מעוניינים בדבר.
מירב ישראלי
לא יודעת אם הם מעוניינים בדבר. אבל הוא, לדעתי ברגע שהוא מקבל פסק דין, הוא חייב להתייחס אליו.
פרץ סגל
הניסוח – מעוניין בדבר הוא כל כך רחב, ונמצא באותם ויכוחים שכל אדם ---
מירב ישראלי
אני לא יודעת.
היו"ר זבולון אורלב
למי התכוונתם – או מי שמעוניין בדבר?
פרץ סגל
יכול להיות אפוטרופוס, יכול להיות הסבא שהילד נמצא אצלו כי ההורה נמצא בחו"ל, הרבה דברים יכולים להיות.
מירב ישראלי
הוא צריך להתייחס אליו, משרד הפנים, פקיד הרישום.
היו"ר זבולון אורלב
כן, אבל מי ימציא לו את זה? אלא אם כן המציא ההורה.
מירב ישראלי
מישהו שהמציא לו. הומצא לו. שלחו לו בעילום שם. לא יודעת מה.
היו"ר זבולון אורלב
מה איכפת לך שיהיה כתוב ההורה, או מי שמעוניין בדבר?
מירב ישראלי
כי אם זה לא מי שמעוניין? אני יודעת מה זה מי שמעוניין בדבר?
גיא רוה
מעוניין בדבר עם סמכות כלשהי. כלומר, זה לא יכול להיות כל מי שמעוניין. אני לא יכול לפנות סתם למי שאני לא מכיר. זה לא הגיוני.
מירב ישראלי
למה? אם הוא רצה ---
היו"ר זבולון אורלב
הוא רצה למעט. תמצאי נוסח שהמציא, וזה ממעט את בית המשפט. הוא אומר – חברה אל תפילו ---
מירב ישראלי
לא, אבל אני לא מונעת מבית המשפט לשלוח. הם רק לא רוצים שזו תהיה חובה.
פרץ סגל
אם הניסוח מעוניין בדבר מפריע, אפשר לכתוב גורם אחר.
מירב ישראלי
בסדר, אוקי.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. גורם אחר. סיימנו את 2.א.? הלאה. תיקון הבא.
מירב ישראלי
זה הערות לניסוח.
היו"ר זבולון אורלב
חברה, זה רק קריאה ראשונה. חברים, זה עוד לא תורה מסיני.
מירב ישראלי
גם אין כוונה להפעיל חובה. אין כוונה.
היו"ר זבולון אורלב
תשאירו גם משהו לדיונים. עוד הערה?
מירב ישראלי
כן, הייתה הערה שהועלתה פה קודם.
מיכל לאב-שוורץ
רצינו לבקש לדעת מדוע רק שלילת או הגבלת אפוטרופסות ולא מקרים נוספים כמו הוצאת צו הגנה במקרה של הורה שמכה את הילד למשל, או צו הרחקה, או צו מניעת הטרדה מאיימת.
היו"ר זבולון אורלב
תשובת משרד הרווחה.
איילת ששון
כל הסיטואציות שמתוארות כאן, צו הגנה, בדיון הקודם גם דובר על מעבר למקלט לנשים מוכות, אני רוצה להשיב אחד לאחד. נתחיל עם המעבר למקלט לנשים מוכות שהפעם לא העליתם אותו, אבל אני יודעת שהוא מאד הטריד בפעם הקודמת. אני בררתי את זה כדי לדעת שאני אומרת דברים נכונים. במכרזים שמשרד הרווחה מוציא להקמת והפעלת מקלטים לנשים מוכות, אחד הנשים זה שיהיה ייעוץ משפטי לכל מקלט. ייעוץ משפטי של כל מקלט יבחן כל מקרה לגופו ויבדוק האם זה מקרה שבו צריך ללכת ולהגיש בקשה להגביל את האפוטרופסות או למתן צו ספציפי לעניין העברת מידע, למשל מבית ספר חדש אליו עבר הקטין, כדי שלא יחשוף את מקום המצאה של האם.

החוק, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נותן מענה לדברים האלה. יש אפשרות להגשת בקשה כזאת. היא תהיה ספציפית, היא תחייב את הגורם שממנו אנחנו חוששים, ומצד שני היא לא תחסום כל קבלת אינפורמציה שהיא לגיטימית שההורה הלא משמורן יקבל. זה באשר למעבר למקלט לנשים מוכות.

עכשיו, הוצאת צו הגנה נעשית במסגרת הליך בבית משפט. במסגרת אותו הליך יש בחוק עצמו אפשרויות לתת, למשל ההגדרה היא – כל הוראה אחרת הדרושה לדעת בית המשפט לאבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, שזה לאו דווקא בן המשפחה שלגביו הוצא צו ההגנה. צווי הגנה מעצם טיבם הם קצרי מועד. החוק מדבר על צו הגנה לשלושה חודשים, אפשרות הארכה לשישה חודשים ולכל היותר לשנה. ברגע שבתי המשפט לענייני משפחה יהיו מודעים גם כן לשינוי הזה בחוק, והם יהיו מודעים כי זה התפקיד שלהם להיות מודעים. במקרים שבהם ייראה הצורך לחסום את המידע ממקורות מסוימים במקרה ספציפי לתקופה מסוימת של צו ההגנה או לתקופה אחרת – יש את האופציה לעשות את זה. אנחנו לא חושבים שזה נכון שכל צו הגנה שניתן באשר לכל בן משפחה, אוטומטית ירוץ למשרד הפנים. אנחנו גם מדברים כאן על פקיד רישום שאני לא רוצה לסבך אותו עם יותר מדי סיטואציות שהוא צריך להבין ולפרש.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
בהקשר הזה, אולי רק צריך להוסיף אם ככה, לאור ההסבר שלך, החלטה של בית משפט בעניין הזה. זאת אומרת – גם אם זה לא החלטה להגביל או לשלול אפוטרופסות ---
איילת ששון
כן, אבל אני חושבת שזה נכלל. אין לי התנגדות לשפר את הנוסח. אני חושבת שזה כן נכלל, כי כתוב כאן – פסק דין לפיו נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה. אבל בעצם כל הגבלה על זכות של הורה היא הגבלת אפוטרופסות. אבל זאת פרשנות משפטית.
מירב ישראלי
השאלה אם זה מצריך להיות משני.
איילת ששון
אין לי בעיה שזה יהיה ---
מירב ישראלי
בדיוק. השאלה אם שלילת אפוטרופסות לפי חוק הכשרות המשפטית אפוטרופסות, או שזה החלטה אחרת, נגיד ---
איילת ששון
עם זה אין לי בעיה, לעניין החוק הזה. עכשיו, דרך אגב ---
היו"ר זבולון אורלב
אז מה את מציעה? שיהיה כתוב לפי חוק האפוטרופסות?
מירב ישראלי
לא, להיפך, אנחנו רוצים להרחיב את זה.
איילת ששון
ודרך אגב, רק בהערה אני אומר שמאד יתכן, מאד סביר בעיני שהחלטה של בית משפט שתינתן בסיטואציה כזאת תהיה ספציפית לגופים שלא יעבירו את המידע, ולא לשינוי מרשם במשרד הפנים, עוד פעם. אנחנו מדברים על תקופות קצרות. אנחנו יכולים בדיוק לנסות ולהגדיר מה הם הגופים שמעבירים את המידע ולחסום שם את העברת המידע שעלולה לסכן את הקטין או את אימו, ולכן אני מניחה שלא תהיה. אבל בכל אופן, יש כאן אופציה כמובן להעביר למשרד הפנים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
מירב ישראלי
אפשר להוסיף החלטה אחרת בעניין זה?
היו"ר זבולון אורלב
להוסיף החלטה אחרת בעניין זה של בית המשפט. אני רק רוצה לומר שנמצאים איתנו תלמידים מתיכון לידה, התיכון שליד האוניברסיטה, כיתה י"א. אני אומר לתלמידים – הדיון הקודם היה במסגרת התפקיד של הכנסת כפיקוח על הרשות המבצעת. יש כרגע בעיה שבגלל סכסוך בין ארגוני המורים למשרד התמ"ת ---
מירב ישראלי
ארגוני הנשים.
היו"ר זבולון אורלב
ארגוני הנשים לבין התמ"ת, יש כרגע עיכוב ברישום תלמידים לשנה הבאה, שמשבש את החיים. וזה היה הדיון שהגעתם בסיומו. הדיון הזה הוא התפקיד המרכזי של הכנסת לחוקק חוקים. אנחנו כרגע עוסקים מנקודת מבטו של טובת הילד, לגבי המידע שהורים גרושים יקבלו הודות הילד, וזה דרך רישום הכתובות שלהם ושהרשויות השונות, ביניהן גם בית ספר, יעביר מידע לשני ההורים הגרושים, כדי שכל אחד מההורים יוכל למלא את חובתו כהורה לילד, ואנחנו עוסקים בהכנה לקריאה ראשונה.
רות דיין
אנחנו מבקשים להוסיף סעיף שאומר שהרישום לבית הספר יהיה על פי הכתובת הראשונה, כדי שלא ייווצר מצב ---
היו"ר זבולון אורלב
רות, אני שאלתי מקודם, אני שאלתי בתחילת הדיון כדי לתכנן את הדיון, שאלתי למי יש הערות. לא הרמת את היד. תשאירי את זה כבר לקריאה השלישית.
רות דיין
בסדר, אבל זה נושא משמעותי – איפה ירשמו את הילד.
היו"ר זבולון אורלב
למה נזכרת עכשיו?
מירב ישראלי
לדעתי אין בעיה אבל.
היו"ר זבולון אורלב
למה נזכרת עכשיו?
רות דיין
כי רק עכשיו הנושא התגבש להבנה.
היו"ר זבולון אורלב
לכן שאלתי. את מכירה הליכי חקיקה. אני לא יכול לעבוד ככה.
מירב ישראלי
אני אשאל את יבינה, אבל לדעתי ---
היו"ר זבולון אורלב
היא העלתה את הסוגיה של הרישום של בתי הספר. תיכף נגיע לזה.
מירב ישראלי
לא, לדעתי הרישום הוא לפי המען ולא לפי רישום הכתובת.
יבינה זכאי-בראונר
לא, אבל מצבת תלמידים במשרד החינוך מסונפת למינהל אוכלוסין של משרד הפנים והיא כן ---
היו"ר זבולון אורלב
על איזה סעיף אתם מדברים?
מירב ישראלי
אבל זה מען וכתובת למשלוח דואר, זה שני דברים שונים.
יבינה זכאי-בראונר
אה, זה יהיה רשום בשתי כותרות שונות?
מירב ישראלי
לדעתי אין בעיה.
יבינה זכאי ברוארנר
אז צריך רק לוודא אולי שבתקנות הרישום אכן רשום מען, ולא משהו אחר.
מירב ישראלי
כן, שיהיה כתוב מען, בדיוק.
היו"ר זבולון אורלב
אז את זה את צריכה לעשות בעקבות תיקון החוק הזה. יש עוד הערות ל-2.א.
רועי קרת
מהביטוח הלאומי, יש לי הערה כללית.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אין לנו זמן להערה כללית. יש לך הערה ל-2.א.?
רועי קרת
לא ל-2.א. ספציפית.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה, אנחנו מתקדמים. אני מתנצל, אנחנו ממשיכים הלאה.
מירב ישראלי
זו הערה שהביטוח הלאומי העלה. זה משהו כללי, הם רוצים להחריג את עצמם.
היו"ר זבולון אורלב
לאיזה סעיף? נגמור, ובסוף. שמם מופיע בתוספת והם רוצים לגרוע את שמם מהתוספת. שנגיע לתוספת נדבר על זה, חברה. אנחנו לא נעבוד ככה, כל אחד יתפרץ מתי שהוא רוצה ובאיזה סעיף שהוא לא נוגע לעניין. מה הסעיף הבא?
מירב ישראלי
אוקי. כפי שאמרתי לגבי 2.א. (ג) זה עניין של ניסוח.
היו"ר זבולון אורלב
יותר קל להשתלט על תלמידים מאשר על המבוגרים.
מירב ישראלי
טוב. סעיף 2.א. (ג), כפי שאמרתי זה לא סעיף 4 לא יחול, אלא זה סעיף אחר, ואנחנו ננסח את זה. אנחנו צריכים לנסח את זה באופן פוזיטיבי.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור. אנחנו עוברים לחוק הכשרות המשפטית?
מירב ישראלי
רגע, אז כאן נכנס העניין של הביטוח הלאומי.
היו"ר זבולון אורלב
איפה?
מירב ישראלי
ככה, אני אסביר. חוק עדכון כתובת, אם תסתכלו בסוף ---
היו"ר זבולון אורלב
רגע, עד לתוספת אין לנו הערות?
מירב ישראלי
לא. כי זה סעיפים קיימים בחוק. התיקון היחידי זה בתוספת.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי. עכשיו הגענו לתוספת, אנחנו בעמוד 3.
מירב ישראלי
נכון. התוספת של החוק מדברת על ארבעה גורמים –

תוספת

(סעיף 1)

1. רשות הרישוי, כהגדרתה בפקודת התעבורה

2. המוסד לביטוח לאומי

3. רשות המיסים בישראל

4. עיריות ומועצות מקומיות
זה אומר שהמשמעות של התיקון של החוק הזה, פלוס מה שתיכף נדבר עליו, התיקון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התוצאה היא שכל ארבעת הגופים האלה בעצם, ברגע שהם מקבלים מפקיד הרישום את הרשימה של המענים פלוס הכתובות למשלוח דואר, מהרגע הזה הם חייבים כל דואר שהם שולחים לקטין, הם בעצם שולחים לשני ההורים. זאת המשמעות. עכשיו, ביטוח לאומי טוען שיש לו בעיה עם זה ואני מציעה שהם יסבירו.
היו"ר זבולון אורלב
נשמע, בבקשה.
רועי קרת
רוב המידע שנוגע לקטין שאנחנו מוסרים, וקודם כל אני רוצה שהתוספת מאד הצטמצמה.
מירב ישראלי
לא, זאת התוספת המקורית. זה חוק עדכון כתובת, זה לא אפוטרופסות.
רועי קרת
אה, אוקי. היו בנקים בפנים.
מירב ישראלי
לא, זה בכשרות ובאפוטרופסות, זה בחוק השני. זה תיקוני חקיקה.
היו"ר זבולון אורלב
ידידי, לעניין.
רועי קרת
רציתי להגיד באופן כללי לפני השאלה, כיוון שמה שאנחנו נותנים זה רק כסף, אנחנו לא מוסד חינוך, אנחנו לא מספרים שום דבר על מה הילד עשה היום בבית הספר, דברים מהסוג הזה, ולכן ההכללה שלנו, אני לא בטוח שהיא ממן העניין, אבל הבעיה המשפטית שלנו, ואותה ביקשנו שהיועצת המשפטי של הוועדה תפתור לנו, היא הסתירה שהחוק הזה יוצר על חוק הגנת הפרטיות. משום שכשאנחנו מוסרים מידע על הילד, אנחנו מניה וביה ברוב המקרים מוסרים מידע גם על ההורה השני לו, בסיטואציה שבה גם יש סכסוך משפטי בין ההורים. אם אני אומר שהילד מקבל הבטחת הכנסה, אני בעצם מגלה שגם אמא שלו מקבלת הבטחת הכנסה, מה שאולי היא לא תרצה שהאבא יידע. ויש לי פה בעיה, משום שזו פגיעה בפרטיות של ההורה. השאלה איך הדברים מתיישבים?
מירב ישראלי
לא, אז את זה הייתם אמורים לפתור ביניכם.
רועי קרת
הפתרון שאני הצעתי הוא ---
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא, יש לך קודם כל דיון איתי. ממש ממש לא הבנתי אותך. לא הבנתי אותך. הילד מקבל הבטחת הכנסה. יש משמורן והמשמורן הזה מקבל הבטחת הכנסה. הילד מקבל הבטחה כנסה?
רועי קרת
בעדו ובעד הילד. הבטחת הכנסה היא גמלה משפחתית.
היו"ר זבולון אורלב
יש הפרדה בין שניהם?
רועי קרת
יש, הסכום הוא אחד. לכסף אין צבע, אבל חלק מהסכום הזה הוא בעד ההורה וחלק מהסכום הזה הוא בעד הילד, הכל משתלם בחשבון הבנק ביחד. זה לא נפרד.
מירב ישראלי
כשאתה שולח דואר, אנחנו מדברים פה על משלוח דואר, אני רוצה להבין פשוט ולמקד את הסיטואציה. איזה דואר אתה שולח למשל?
רועי קרת
אני שולח לאמא.
היו"ר זבולון אורלב
מה אתה שולח לאמא?
רועי קרת
הרי אני לא שולח לילד דואר בנפרד. אני שולח לאמא הודעה – תביעתך התקבלה. כאם יחידה פלוס שניים, את זכאית לגמלה בשיעור X, שמורכב מהשיעור להורה ומהשיעור לילדיו.
מירב ישראלי
אוקי, אז השאלה היא כאן עכשיו – האם זה דואר לקטין, כי אנחנו מדברים על משלוח כתובת דואר נוספת לקטין. האם זה דואר לקטין, אני שואלת? כי אם זה דואר לקטין, לכאורה באמת אתה צריך לשלוח את שני הדברים. האם זה דואר לקטין?
רועי קרת
אני חושש שכן. זה לא לגמרי ברור מנוסח החוק, אבל אני חושש שכן, משום שזה דואר שמתייחס לזכות של הקטין. אם תאמרו לי שלדעתכם לא, אז הבעיה לא קיימת.
מירב ישראלי
אז אתם תצטרכו לתת חוות דעת בתוך הממשלה מה חל ומה לא חל.
היו"ר זבולון אורלב
בואו נשאל רגע את המשפטנים. פרץ, מה דעתך?
פרץ סגל
אני לא רואה בזה דואר לקטין, אני חושב שזה באמת הדואר להורה, שהוא זכאי לקבל גם עבור הילד הקטין שנמצא איתו. לכן לא נראה לי שזה דואר לקטין.
מירב ישראלי
זאת אומרת הפתרון הוא בחוות דעת פנימית שלכם איזה סוג של דואר זה דואר לקטין.
היו"ר זבולון אורלב
משרד הרווחה, מה דעתך?
איילת ששון
אני קטונתי מלהבין בחוקי הביטוח הלאומי, אבל אני גם חושבת שדברים שהאמא זכאית להם, או האבא אם הוא ההורה המשמורן זכאי להם, הם לא רלבנטיים לילד. זאת אומרת הילד הוא לא, כפי שלא היית שולח לילד עצמו את הדואר.
היו"ר זבולון אורלב
טליה, מה דעתך?
רועי קרת
אז מה בעצם המשמעות של התוספת?
היו"ר זבולון אורלב
אתה יכול להמתין רגע?
רועי קרת
אני חושש משום ש---
היו"ר זבולון אורלב
גם אחרת וגם אתה מתפרץ? זה מוגזם.
רועי קרת
אני מתנצל, אבל אנחנו ---
היו"ר זבולון אורלב
אל תתנצל, תהיה בשקט. טליה, מה את אומרת?
טליה אגמון
זו שאלה באמת של פרשנות האם כאשר הנמען הוא הורה אבל הנושא הוא גם הילד בעקיפין, אז זה לא נראה לי כמו דואר לילד.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. משרד הפנים, מה אתם אומרים?
אודליה אדרי
הסיבה שזה מוגדר כמשלוח דואר לקטין, מתייחסת לכך שהכתובת הזאת תרשם בפרטי המרשם של הקטין. זו המשמעות. זאת אומרת שחלק במפרטי הרישום של הקטין, בתיק של הקטין, יהיה אותה כתובת. זו המשמעות. זה לא מתייחס למה התוכן.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אבל הודעה כזאת היא נראית לך הודעה לקטין או הודעה לאמא?
אודליה אדרי
לפי סעיף 2.א. – המידע נשלח להורה, הוא לא נשלח לקטין. הוא נשלח ביחס לקטין.
היו"ר זבולון אורלב
לא, את לא איתי.
איילת ששון
אם המידע שנשלח מהביטוח הלאומי זה מידע על קצבת נכות שהילד זכאי לה לדוגמא, ומעלים את אחוזי הנכות שלו, ברור שזה מידע שהוא של הילד ושזה הזכות גם של האבא וגם של האמא לדעת ממנו.
היו"ר זבולון אורלב
נכון מאד.
מירב ישראלי
אבל הבטחת הכנסה, לכן שאלתי אותך, שזה נוגע לאמא ---
היו"ר זבולון אורלב
היא לא אישית, זה לא תעודת הציונים שלו, זו לא המחלה הפרטית שלו.
איילת ששון
נכון, אני חושבת שגם אם גובה הבטחת ההכנסה, אני לא יודעת, יכול להיות שמה שאני אומרת זה שטויות לגמרי, אבל גם אם גובה הבטחת ההכנסה משתנה בגלל שיש בחזקתה ילד, עדיין היא זאת שמקבלת את הבטחת ההכנסה כי עליה לכלכל אותו.
היו"ר זבולון אורלב
מי גברתי?
שירה לב-עמי
ממשרד הבריאות, מערכות מידע. השאלה שלי היא מה כן נכלל ב--- קצבאות ילדים ---
היו"ר זבולון אורלב
הלשכה המשפטית תנחה אתכם. זאת שאלה משפטית.
איילת ששון
זאת שאלה מעניינת, אני חייבת להגיד. זאת לא שאלה שהתשובה עליה היא חד משמעית.
היו"ר זבולון אורלב
אני שאלתי בראשית הדיון, אמרתי, תעלו את זה בקריאה השנייה והשלישית. שאלתי בראשית הדיון.
שירה לב-עמי
אנחנו הנחנו שכן נכלל.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. הממשלה צריכה להחליט. אתם משפטנים, תחליטו מה כן ומה לא.
מירב ישראלי
תראו, חוק הכשרות אומר – מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין. וזה משפט שכל גורם שמופיע בתוספת צריך לפרש. כי אי אפשר לתת תשובה אחת.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו בשלב הזה לא מוחקים כי יש גם הודעות אחרות שנוגעות ישירות לקטין של הביטוח הלאומי, כגון נכות.
רועי קרת
אני מבקש אם יורשה לי, שתתווסף הבהרה שככל שאין פגיעה בזכותו לפרטיות של ההורה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא בעד.
מירב ישראלי
אז אולי לקראת השנייה והשלישית ---
היו"ר זבולון אורלב
יפה מאד. אני מקבל את העצה הזאת, אנחנו בקריאה הראשונה נשאיר את זה כך, ואני מבקש שלקראת השנייה והשלישית תדונו עם משרדי הממשלה, תדונו בתוככם ותגבשו עמדה ממשלתית מה זה נקרא הודעה לקטין. האם הודעה על הבטחת הכנסה, שזה של האמא והילד ילד, האם זו הודעה לקטין כן או לא, או יש מקרים אחרים, וכל משרד יודע מה המקרים שלו.

גברתי ממערכות המידע של משרד הבריאות מתבקשת להיות בשקט. תודה רבה.
גיא רוה
לנושא התוספת, ברשותך אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
הביטוח הלאומי?
גיא רוה
לא.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה לא בהצעת החוק, אין כאן שום שינוי בתוספת.
גיא רוה
אני מבקש אם ברשותך אפשר להסביר שינוי.
היו"ר זבולון אורלב
כן.
גיא רוה
הסעיף 1 כולל כרגע ארבעה גופים, שניים מהם, מספר 1 ו-3 אינם קשורים בכלל לילד. סעיף 2 זה הביטוח הלאומי, כבר סיימנו. סעיף 4 זה עיריות, הוא מאד חשוב. אני אשמח מאד אם לתוספת הזאת יתווסף כמובן משרד החינוך, שזה הגוף העיקרי והחשוב ביותר שקשור למידע על הילד. כל החוק הזה זה לחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. יבינה, בבקשה.
יבינה זכאי-בראונר
קודם כל זאת הפעם הראשונה שאני שומעת את ההצעה הזאת, היא מעולם לא הועברה אלינו, לא בדקנו אותה, לא חשבנו עליה, לא דנו בה, ולכן בשלב הזה אני ---
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני מבקש לקראת השנייה והשלישית לדון. אנחנו נדון גם באפשרות של תוספת זו.
יבינה זכאי-בראונר
זה לגמרי הצעה חדשה אדוני. זה צריך לדעתי דיון בוועדת שרים.
היו"ר זבולון אורלב
לא, יש לי חדשות בשבילך. בהליכי החקיקה, כמו שאת יודעת, אין טענה לנושא חדש בהכנה לקריאה ראשונה. אין טענה. אין כזאת טענה. אנחנו יודעים מה המציע התחייב, אנחנו יודעים מה הקואליציה מחויבת. אני כרגע מבקש לדעת עמדה. אי אפשר להגיד הואיל וועדת השרים לא דנה – אז לא נדון. זה לא מקובל.
יבינה זכאי-בראונר
אדוני, אבל אתה מבקש עמדה של משרד החינוך, שר ומנכ"ל משרד החינוך, או עמדה של כל הממשלה? הרי יכול להיות שיש לזה השלכות על משרד הפנים ועל גורמים נוספים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש כרגע עמדה של משרד הפנים, שאם אפשר שהיא תהיה מתואמת עם יתר משרדי הממשלה. תראו, הקריאה השנייה והשלישית לא תהיינה כנראה במושב הנוכחי. יש זמן. תדונו בדבר הזה. למה אני לוחץ עליך? כי הוא צודק מבחינה זו שעיקר ההתעניינות בילד זה סוגית החינוך.
טליה אגמון
ובריאות.
היו"ר זבולון אורלב
ובריאות. אני מקבל את התיקון.
גיא רוה
אדוני, אם אפשר גם לגבי ---
היו"ר זבולון אורלב
אתה יודע שתפסת מרובה לא תפסת, תיזהר. בסוף תהיה פה קואליציה ---
גיא רוה
לא, בריאות הגברת הציעה לא אני.
מירב ישראלי
לא, רגע, אני רוצה להבין, יבינה – המשרד בניגוד למוסד החינוך. זאת אומרת מוסדות החינוך מופיעים בתוספת שזה בנפרד, והרשויות המקומיות, שזה נושא הרישום, מופיע בנפרד. הנושאים של משרד החינוך, אולי כדאי למפות איזה נושאים במשרד החינוך. בתי ספר מכוסה. רשויות מקומיות לא מכוסה דרך אגב דרך החוק הזה אלא דרך החוק השני. אבל לא משנה.
יבינה זכאי-בראונר
מירב, אבל השאלה היא אם החוק הזה, ואני לא מדברת עכשיו על חוק הכשרות, שתיכף נדבר עליו, ששם גם מוסד חינוך יכול לקבל.
מירב ישראלי
לא, אז הוא לא מציע להוסיף פה מוסדות חינוך, ורשויות מקומיות כבר קיים. הוא לא הציע. הוא הציע את משרד החינוך.
יבינה זכאי-בראונר
לא, הוא הציע את משרד החינוך, בדיוק. אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. השאלה אם אדוני רוצה שאני אביא עמדה של שר ומנכ"ל האם להוסיף את משרד החינוך לתוספת, כי למשרד אין לו דיוור ישיר מול האזרח.
גיא רוה
שנייה, התכוונתי למוסדות חינוך, אני מתנצל.
יבינה זכאי-בראונר
אני רוצה להבהיר משהו - משרד החינוך זה לא מוסדות החינוך, זה שני דברים שונים.
היו"ר זבולון אורלב
הוא מתכוון למוסדות החינוך.
יבינה זכאי-בראונר
אוקי, אז אם זה ככה אז זה מעורר בעיות של פרטיות, כי מדובר פה על מוסדות פרטיים. אם אתם שמים לב, המוסדות פה זה הכל מוסדות שלטוניים, המוסדות שמקבלים ישירות ממרשם האוכלוסין. זה שתי בעיות אחרות.
היו"ר זבולון אורלב
הוא מתכוון למוסד חינוך ממלכתי רשמי.
יבינה זכאי-בראונר
לא, אז אני לא חושבת שאפשר לעשות את האבחנה הזאת. אי אפשר לעשות את האבחנה הזאת.
מירב ישראלי
אלה שאלות משפטיות, אדוני. אני יכולה להעביר לו, גם מוסד חינוך ... לקבל ממרשם האוכלוסין את הכתובת.
יבינה זכאי-בראונר
עולות פה 1,000 שאלות משפטיות אדוני.
קריאה
שמשרד החינוך יעביר למוסד החינוך.
יבינה זכאי-בראונר
אני לא יודעת. אני לא יודעת. זו שאלה אחרת. צריך להבין שזה שני דברים שונים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. כן.
גיא רוה
אני לא משפטן, הכוונה הייתה למוסדות חינוך. אני יודע שאבות גרושים שאני מכיר, לא מקבלים מידע מבתי הספר, לא מקבלים מידע על תוצאות מבחנים וכו'. לא מקבלים שום מידע. אנחנו צריכים לדאוג שהמידע על הילד שלומד בבית ספר, יגיע לשני ההורים. זה תפקיד הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני בכל זאת מבקש, מפאת חשיבות הנושא, שתעשה עבודה על סוגית מוסדות החינוך, אם אפשר לעשות אבחנה או לא.
מירב ישראלי
לא, אם כן זה רק שזה יעבור דרך המשרד. זאת אומרת שקובץ הנתונים ממשרד הפנים לא יעבור ---
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. אני לא רוצה עכשיו לקיים את הדיון. תקיימו את הדיון, תראו אם יש אפשרות לדבר הזה, נחזור לזה בקריאה שנייה ושלישית גם כן. אני מבקש שתעשו עבודת הכנה לקראת הקריאה השנייה והשלישית, לאור ההערה הזאת. אם זה אפשרי או לא אפשרי ניכנס בדברי ההסבר, כשאנחנו נחזור גם לשאלה הזאת של אפשרות להרחיב את זה גם למוסדות החינוך. נדון בכל הבעיה. צריך לדון בזה. אין לי עמדה ואין לי דעה, מלבד שזה נושא מספיק חשוב שנדון עליו. מבחינת טובתו של הילד – זה מספיק חשוב לבדוק את האפשרות הזאת, לראות מה המשמעויות, אם זה אפשרי, לא אפשרי. זה בעיות לוגיסטיות, זה בעיות תקציביות, זה בעיות משפטיות. בואו נדון. אין כאן דעות מראש, אבל אי אפשר למנוע דיון.
גיא רוה
רציתי רק לדעת אם בקשתי למשרד הבריאות והתמ"ת התקבלה או לא?
היו"ר זבולון אורלב
אני לא שמעתי שהייתה בקשה כזאת שלך. אתה ביקשת ---
גיא רוה
הייתה בקשה ואמרת – אתה מנסה יותר מדי.
היו"ר זבולון אורלב
משרד הבריאות כתוספת.
טליה אגמון
מה, להוסיף את משרד הבריאות?
היו"ר זבולון אורלב
כן, בתוספת אתכם.
טליה אגמון
לא, לזה אנחנו לא הסכמנו.
יבינה זכאי-בראונר
שוב, זה לא אותו דבר משרד הבריאות וקופות חולים. זה שני דברים שונים.
היו"ר זבולון אורלב
תראה, אי אפשר לשבת פה ולירות בצרורות. אתה ביקשת רשות דיבור וביקשת לגבי ילדים. היא הוסיפה משהו בריאות, כרגע אנחנו נבדוק את החינוך בלבד. תודה רבה. את מוסדות החינוך, סליחה. אנחנו מתקדמים רבותיי, השעון רץ ואני מודיע לכם שאני אהיה מאד קפדן. אני רוצה לסיים את החוק היום, זו קריאה ראשונה, קדימה.

חוק הכשרות המשפטית.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962
מירב ישראלי
אוקי, התיקון השני הוא באמת לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. התיקון הוא בסעיף 18 (ב) ו-(ג) לסעיף. ב' אומר:

(ב)
גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין, המקבל ממשרשם האוכלוסין פרטי מרשם על מען של קטין, יישלח את המידע גם לכתובת הנוספת למשלוח דואר לקטין; (ככל שקיימת, כמובן). מבלי לגרוע מהאמור, גוף המנוי בתוספת ומחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע כאמור אשר קיבל מהורהו של הקטין הודעה בכתב על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין, ימסור את המידע גם להורה המבקשת.

(ג)
לא ישלח ולא ימסר מידע לפי סעיף קטן (ב) אם המציא הורה או מי שמעוניין בדבר לגוף המנוי בתוספת פסק דין לפיו נשללה או הוגבלה לעניין זה האפוטרופסות של ההורה הרשום בכתובת הנוספת או המבקש את המידע; השר באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.

וזה משהו שכבר קיים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. בהערות שביקשתי לא הושמעה אף הערה לגבי הסעיף של הכשרות.
יבינה זכאי-בראונר
הושמע. אנחנו ביקשנו להוסיף.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, סליחה, אני טועה.
גיא רוה
גם אני ביקשתי.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אתה לא ביקשת. אתה ביקשת רק על רשאי. כן.
יבינה זכאי-בראונר
אני אפילו וידאתי הבוקר עם מנכ"ל המשרד שנוסח הסעיף מקובל עליו, הסייג. מה שאנחנו מבקשים להוסיף זה כדלקמן:

(4) על אף האמור בסעיף זה מוסד חינוך, כמשמעו בתוספת לחוק זה, (שזה על פי חוק לימוד חובה כל המוסדות) יעביר מידע להורה בעניין ילדו הקטין בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין; רק מקום שההורה הגיש למנהל מוסד החינוך בקשה כתובה מראש בה יירשם להיכן הוא מבקש לשלוח את המידע ובאלה סוגי מידע הוא מעוניין.
ואני אסביר גם מדוע אדוני, אם ההסבר נחוץ. אנחנו חוששים מאיזו שהיא פרשנות שאומרת שכרגע מנהל מוסד חינוך ייאלץ, על פי החוק נדמה לי ההוראה אומרת אחת לחודש, לוודא נתונים אל מול מרשם הפנים, מעבר לזה שכיום המוסדות יש להם את המרשם הפנימי שלהם, הם לא מסונפים למינהל האוכלוסין. רק המצבת במטה המשרד מסונפת בגלל אלמנטים של הגנת הפרטיות ואותו נתון שאמרה קודם מירב שהוא נכון, שחלק מהמוסדות הם כידוע תאגידים פרטיים שמפעילים מוסדות על פי חוק הפיקוח.

מה שאנחנו אומרים, זה שהמנהלים בעצם לא יעמדו, במיוחד נניח מנהל בית ספר מקיף, 1,800 תלמידים ש-500 מתוך ה-1,800 זה ילדים להורים גרושים, לא יוכל מדי חודש בחודשו לעבור על כל הנתונים של כתובות כפולות ולשלוח הכל אוטומטי. מה שאנחנו אומרים, גם בגלל, וצריך לראות את הראייה הספציפית של מערכת החינוך. חשוב הקשר הישיר מול שני ההורים אגב, גם אם ההורים פרודים או גרושים, וחשוב שיבוא הורה, יציג את עצמו, יאמר – אני מבקש לשלוח מידע כזה וכזה, חיסונים, ציונים וטיולים נניח, זה מה שמעניין אותי, לכתובת אחרת שהיא לא הכתובת העיקרית, וזאת הכתובת, ואני מבקש. כולה בקשה קטנה כתובה בפשטות, בכמה מילים אל המנהל, ולא להטיל על המנהלים נטל שבאמת, אני אפילו לתומי חושבת שזה ברמה של מחר בבוקר יהיה לנו סכסוך קיבוצי, כי המנהלים לא יעמדו בזה. יש למנהל בית ספר כל כך הרבה מטלות, הוא לא יכול לעמוד גם בנטל הזה שהוא כבד מאד.

עכשיו, אני אגיד לאדוני עוד דבר. גם אם אפילו באיזה מצב אידילי בתי הספר נתגבר על כל הגנת הפרטיות ובעיות משפטיות ובעיות טכניות, יהיה מסונף למינהל האוכלוסין של משרד הפנים ומדי חודש המנהל יקבל ל-E מייל שלו את כל הכתובות הכפולות של כל הקטינים בבית ספר וכדומה, עדיין הוא יצטרך לעשות בדיקה נוספת של מקום שיש באמת, כמו שנאמר פה, צווי הרחקה, צווי הגנה, שלילת אפוטרופסות וכו'. הוא לא ייצא מזה. הוא לא ייצא מזה. אבל מקום שיש בקשה ---
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. מירב, מה דעתך?
מירב ישראלי
אוקי, אז ככה, דעתי היא כזאת – קודם כל כפי שאמרתי כבר קודם, מה שכתוב בהתחלה של סעיף קטן ב' – גוף המנוי בתוספת הוא מחויב על פי הוראות כל דין למסור מידע, המקבל ממרשם האוכלוסין פרטי מרשם. לדעתי כאן ---
היו"ר זבולון אורלב
ובית הספר לא מקבל פרטי מרשם.
מירב ישראלי
נכון, בדיוק.
יבינה זכאי-בראונר
בגלל עניין טכני.
מירב ישראלי
למה טכני?
היו"ר זבולון אורלב
מה זה משנה?
מירב ישראלי
אין לו הסמכות לפי חוק עדכון כתובת. אז קודם כל לדעתי אם הכוונה, אז זה אני אמרתי גם בהערות שלי, שאם הכוונה היא לגוף המקבל ממרשם האוכלוסין פרטי מרשם, המנוי בתוספת של חוק עדכון כתובת, שאני מבינה שזאת הכוונה, לא מישהו שמקבל ---
יבינה זכאי-בראונר
זה לא רשום ככה, אבל.
מירב ישראלי
אז אני מבקשת לתקן את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אז נוסיף, נוסיף.
יבינה זכאי-בראונר
אז איזה טעם יש לדון בדיון הבא על האם להוסיף אותנו לחוק מרשם כתובת בתוספת?
מירב ישראלי
זה דיון אחר. נעשה תיקון, נתקן את זה. עכשיו אנחנו הולכים על משהו אחר.
היו"ר זבולון אורלב
זה דיון אחר. בינתיים אתם בחוץ. יבינה, המטרה של מה שאת רוצה, אין לנו מחלוקת ---
יבינה זכאי-בראונר
זה תיקון משפטי ש---
היו"ר זבולון אורלב
תקשיבי, אין לנו מחלוקת משפטית על בקשתך. סליחה, אין לנו מחלוקת מהותית עם מה שאת מבקשת. אני לא עורך דין כמו שאת יודעת, כי אני בוגר משרד החינוך ובעוונותיי אני מחנך. תסכמו את הנוסח. אני חושב שמה שהיא אומרת ---
מירב ישראלי
לא, כי אז אם את מוסיפה את זה אז מה עם הבנקים? מה עם קופות חולים? את לא עשית להם סייג.
יבינה זכאי-בראונר
אבל אין דינו של בית ספר כדין בנק.
מירב ישראלי
אבל אין.
יבינה זכאי-בראונר
אין, אין. הילד מגיע לשם פעמיים ביום ---
מירב ישראלי
עזבי אין דינו. לפי החוק המוסד לא מקבל ---
היו"ר זבולון אורלב
את לא מקבל ולכן את לא --- מה את רוצה?
יבינה זכאי-בראונר
אני חושבת שזה יהיה פתוח ---
מירב ישראלי
בית חולים, גם אם הוא ממשלתי.
יבינה זכאי-בראונר
אני מבינה מה שאת אומרת, מירב, אני מבינה מה שאת אומרת. אבל לא כולם הם משפטים מדופלמים בדיני חינוך. זה יהיה פתוח לפרשנות.
מירב ישראלי
אבל זה חוק. לא, זה לא יהיה. אם אנחנו נכתוב שהוא מנוי ---
היו"ר זבולון אורלב
יש לי שאלה גסה – מה איכפת לך לקבל את הגרסה שלה?
מירב ישראלי
אז אני מסבירה.
יבינה זכאי-בראונר
זה סייג של שורה וחצי.
מירב ישראלי
אני מסבירה. הסברתי שאם אני מכניסה סייג לגבי מוסד חינוך, אולי אני צריכה להכניס סייג ש---
יבינה זכאי-בראונר
לא.
מירב ישראלי
למה לא?
יבינה זכאי-בראונר
כי לא. כי המערכת היא שונה תכלית שינוי מכל המערכות האחרות.
מירב ישראלי
אבל משפטית – יבינה.
יבינה זכאי-בראונר
לאף גוף אחר ילד לא מגיע פעמיים ביום.
מירב ישראלי
היא לא צודקת משפטית. אין לי מה להתווכח.
היו"ר זבולון אורלב
יבינה, ההערה שלך נשמעה. אנחנו נלך לפי הגרסה של, נעשה את התיקון---
מירב ישראלי
רגע, הדבר היחידי, רק להגיד שבסייג שלהם שלא מופיע, זה שכאילו רק לגבי מידע שהוא ביקש. שזה אומר שזה מסייג, שהמוסד לא חייב לשלוח את כל המידע, אלא רק שההורה יגיד לו.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא. זה לא מקובל.
מירב ישראלי
אז זה הדבר היחידי שהוא ---
היו"ר זבולון אורלב
לא מקובל. כל מידע שיש על הילד ---
מירב ישראלי
אז לכן אין סיבה לסייג.
היו"ר זבולון אורלב
זה כולל כל מידע. בזה אני חולק עליך.
מירב ישראלי
לא, אני אומרת זה מה שהם ביקשו.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. אני מקבל את התקנה, אבל יש לך הזדמנות עד הקריאה השנייה והשלישית לשכנע את משרדי הממשלה, עם כל משפטני הממשלה.
יבינה זכאי-בראונר
אין לי ויכוח בתוך הממשלה. הויכוח שלי הוא מול הלשכה המשפטית של הכנסת – האם לכתוב את זה כסייג נפרד ---
מירב ישראלי
פרץ מסכים איתי שמשפטית יש בעיה פרשנית אם את מכניסה רק מוסד חינוך.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא איתך.
יבינה זכאי-בראונר
פרץ אמר לי אתמול שאין לו בעיה שהם יציגו בפני הוועדה.
פרץ סגל
להציג, אבל אם את שואלת אותי אם צריך את זה, אני חושב שכמו שמירב אמרה – לא צריך את זה, זה ראשית. שנית, זה יעורר את הבעיה מה עם מוסד בריאות למשל, האם גם שם לא?
מירב ישראלי
נכון.
פרץ סגל
כלומר, אנחנו נכנסים פה לסבך פרשנות.
יבינה זכאי-בראונר
סכסוך קיבוצי של המנהלים?
היו"ר זבולון אורלב
יבינה, אין שום סכסוך.
פרץ סגל
אני לא חושב.
מירב ישראלי
יבינה! אני כותבת שזה רק גוף שמוסכם בתוספת לחוק עדכון כתובת.
היו"ר זבולון אורלב
את לא מבינה שמגיעים לאותה תוצאה?
מירב ישראלי
חוק עדכון זה לא כתובת. תקשיבי מה שאני אומרת.
היו"ר זבולון אורלב
יבינה, כל המשפטנים פה נגדך.
מירב ישראלי
אני מוסיפה תוספת.
יבינה זכאי-בראונר
את צריכה לומר את זה פעמיים.
מירב ישראלי
נכון, אני אגיד פעמיים, גם וגם.
היו"ר זבולון אורלב
היא תגיד. אין לנו מחלוקת מהותית איתך.
יבינה זכאי-בראונר
אני מבינה. אבל הנוסח לפעמים הוא אפילו יותר ---
היו"ר זבולון אורלב
תריבו איתם.
מירב ישראלי
אני לא רבה. די, אני גמרתי להיום.
היו"ר זבולון אורלב
הלשכה המשפטית של הכנסת תמיד מנצחת.
יבינה זכאי-בראונר
אני כבר ראיתי אדוני חוקים שכל המשפטנים הבינו פרשנות ---
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני מעמיד להצבעה. איפה מולה? תראי אם מולה בחוץ? הוא אמר שהוא הולך לעשן.
גיא רוה
אפשר דקה?
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא. אתה רוצה שאני לא אצביע?
גיא רוה
לא, אני רוצה להגיב.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני צריך להצביע, אנחנו אחרי הזמן. הייתי צריך לסיים ב-11:00. אלא אם כן, אם אתה מגיש בקשה בכתב שאתה מבקש לא להצביע היום, אני לא אצביע היום. אתה רוצה להגיש בקשה? כי תם הזמן.

חברים, אני מעלה להצבעה.
מירב ישראלי
אז בואו רק נגמור את הסעיף. אני רק אגיד ש-18 (ג) יותאם, הנוסח צריך כמובן להיות מותאם לסייג, אותו דבר מה שהסכמנו שם.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
ויש לי עוד שאלה למשרד הפנים. רק עניין של הבהרה. בעצם ההודעה הזאת היא חד פעמית, זאת אומרת אם ההורה משנה, ההורה השני נקרא לו, משנה מען – אז אוטומטית מתעדכן שהמען החדש שלו הוא גם כתובת נוספת של הקטין, נכון? זאת אומרת זה לא שהוא כל פעם צריך להודיע. טוב, זה רק עניין טכני שרציתי לבדוק.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני פשוט מצביע.
מירב ישראלי
יש רק עוד תיקון לחוק מרשם אוכלוסין. אתה רוצה לעבור עליו?
היו"ר זבולון אורלב
לא.
מירב ישראלי
מה לא? יש עוד סעיף בהמשך.
היו"ר זבולון אורלב
אה, כן, כן, אז צ'יק צ'אק. אני לא שמתי לב. תקראי אותו צ'יק צ'אק.

חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 [תיקון אחרון: 22/03/10]
מירב ישראלי
אוקי. בחוק מרשם אוכלוסין יתווסף בסעיף 2. ---
היו"ר זבולון אורלב
עליו לא הייתה באמת אף הערה של אף אחד, לכן לא תשמע הערה.
מירב ישראלי
הוא טכני לחלוטין. בסעיף 2. המרשם ופרטי הרישום – תיווסף פסקה (11 ב), זה בסוף העמוד:

(11ב) כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין, ככל שנרשמה לפי חוק עדכון כתובת.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. ואני מעלה להצבעה לקריאה ראשונה את נוסח החוק, כפי שהוקרא בתוספת התיקונים שנעשו וההשלמות שיצטרכו להיעשות בתיאום עם משרדי הממשלה.

מי בעד – ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד- אין

נמנעים – אין

החוק אושר לקריאה ראשונה

אני קובע שהחוק אושר לקריאה ראשונה.

הישיבה נעולה, תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים