ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/05/2011

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 40), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
32
ועדת הפנים והגנת הסביבה

30.05.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 388

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ו באייר התשע"א (30.05.2011), בשעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – הגבלת זכות המנהל הכללי להיבחר), התשע"א-2010, של חה"כ אלכס מילר, חה"כ כרמל שאמה, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אברהם מיכאלי (פ/2667) – הכנה לקריאה ראשונה
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

אריה ביבי

אורי מקלב

חמד עמאר

מירי רגב
מוזמנים
חה"כ זאב אלקין

חה"כ ראלב מג'אדלה

חה"כ אברהם מיכאלי

חה"כ אלכס מילר

עו"ד אילת פישמן – מפקחת על הבחירות, משרד הפנים

עו"ד עדי זורובסקי – לשכת המפקח על הבחירות, משרד הפנים

עו"ד מרגלית בוטרמן – ממונה ייעוץ משפטי כוח אדם ברשומ"ק, משרד הפנים

עינת ירמיהו – מתמחה בלשכה המשפטית, משרד הפנים

הראל גולדברג – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד נועה בן אריה – יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

עו"ד כפיר כהן – ראש מינהל משפט ובקרה, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – הגבלת זכות המנהל הכללי להיבחר), התשע"א-2010, של חה"כ אלכס מילר, חה"כ כרמל שאמה, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אברהם מיכאלי (פ/2667) – הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר אמנון כהן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. יש לנו כמה מיילים שקיבלנו מהתנועה לאיכות השלטון בישראל. יש לנו פנייה מראש עיריית אריאל, שביקש לדחות את הדיון כי הוא רצה להשתתף פיזית בדיון אבל היו לו מחויבויות קודמות שהוא לא יכול היה לדחות אותן. אנחנו אמרנו לו, שאנחנו מקיימים את הדיון, ואם הוא יכול שישלח נציגים. הבנתי, שגם בדיון הקודם היה ערעור של הממשלה על החלטת ועדת השרים שתמכה בהצעת החוק. אתמול שוחחתי עם השר גלעד ארדן, וגם הוא ביקש לדחות את הדיון היום. אנחנו אמרנו שדיונים אנחנו לא דוחים. מי שרוצה להשתתף, שיבוא. אמרתי לו, שאם הוא יעביר משהו בכתב, אני מתחייב לקרוא אותו. אני מבין, שהוא לא הספיק כי בבוקר הוא כבר טס לספרד.

בנוסף, חה"כ מילר ראה אותי במליאה וביקש ממני לשים את החוק על סדר היום. שאלתי אותו, האם הוא תיאם עם כל הגורמים הרלוונטיים: משרדי ממשלה וכל מי שהיו לו אז חילוקי דעות או רצון לתקן דברים. אני הבנתי מכבוד המציע, חה"כ מילר, שהוא תיאם עם כל הגורמים.
אלכס מילר
אדוני היו"ר, כאשר החוק עלה במליאת הכנסת בקריאה הטרומית, שר הפנים, חה"כ אלי ישי, הודיע שהתיאום שלי צריך להיות עם משרדו, ואף הודיע את המתווה שהוא מבקש. המתווה היה: במקום מה שהיה כתוב בנוסח המקורי: "קדנציה שלמה לצינון", יאמר: "שנתיים לפני הבחירות". אני קיבלתי את זה. זה עלה בישיבה הקודמת כאן, כאשר גם הממשלה בעצמה על ידי נציגי משרד המשפטים ומשרד הפנים, הודיעה ששנתיים זה דבר שמקובל.
היו"ר אמנון כהן
נאמר כאן בדיון הקודם על ידי היועץ המשפטי הראל גולדברג: "אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל על ידי הוועדה, היא מה הייחודיות של מנכ"ל על פני עובדים אחרים. אני חושב, שתחת ידיו של המנכ"ל כל כך הרבה סמכויות וכל כך הרבה תחומים של עניינים ביצועיים, וכל זה מחייב התייחסות נפרדת אליו לעומת מכלול העובדים האחרים. יש חשש שמנכ"ל ינצל את הסמכויות שבידיו ואת הכוח שבידיו כדי לקדם את ענייניו האישיים לצורך בחירות ברשויות המקומיות. החשש הוא, שמנכ"ל יעשה זאת יותר מאשר כל עובד אחר. לכן, הצעת החוק מבקשת להפריד את ענייני מנכ"ל מעובדים אחרים. אני חושב שיש לכך הצדקה".


אני הייתי סגן וממלא מקום ראש עיר באחת הערים היפות בארץ, העיר רמלה. אמנם למנכ"ל יש תפקידים ביצועיים, הוא השרביט המוציא לפועל את מדיניות ראש העיר, אבל אין ספק, שגם לתפקידים סטטוטוריים כמו מהנדס עירייה, שהוא חותם על עשרות היתרים, או איש סעד, איש מנהל מחלקת רווחה או מנהל אגף החינוך או פיקוח, יש גישה ישירה עם האזרח, וגם שם צריך לתת את הדעת לגבי ניצול לרעה של הכוח והסמכות הניתנת על פי החוק, על מנת שיהיה מעמד שווה לכל אותם בעלי תפקידים. הערה נוספת שקיבלנו היא של נתן בביוף מהייעוץ המשפטי של משרד הפנים. אנחנו ניתן לנציגת משרד הפנים לדבר. נתחיל קודם כל עם חברי הכנסת.
זאב אלקין
יש לי הערה לגבי הדיון בממשלה.
היו"ר אמנון כהן
היה ערעור נגד.
זאב אלקין
אני מחזיק את ההחלטה המעודכנת של ועדת השרים. ההחלטה היתה לבקש מהח"כ המציע להשהות את הליכי קידום החקיקה ולהמתין חודשיים להצעת חוק ממשלתית בנושא מטעם משרד הפנים, שתובא במסגרת החלת דין רציפות. הוא חיכה חודשיים. השאלה היא, האם משרד הפנים הביא הצעת חוק ממשלתית או לא הביא הצעת חוק ממשלתית.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו הרי מחוקקים ותיקים. כל פעם שאנחנו מביאים יוזמה, לעיתים פעוטה ולעיתים יותר כבדה, אחד ממשרדי הממשלה, אליו שייך החוק, מתרעם ואומר: "אנחנו כבר מכינים חוק יותר רציני ויותר מקיף. אם תמתינו חודשיים-שלושה, אנחנו נביא את החוק". לפעמים אנחנו מחכים שנתיים, והצעת החוק הממשלתית לא מגיעה. אנחנו לא צריכים להעניש את חברי הכנסת. ודאי שנשמע את העמדה שלהם.
זאב אלקין
חשוב להבין איפה זה עומד. לאור זה, השאלה היא למשרד המשפטים ולמשרד הפנים, איך אתם מבינים את החלטת ועדת שרים, כאשר הממשלה היא זו שלא עמדה בהתניה של הזמן שנתנה לחה"כ, שכיבד את הממשלה וחיכה חודשיים. כיו"ר הקואליציה, חשוב לי להבין מהי העמדה הרשמית של הממשלה לגבי ההחלטה האחרונה של ועדת שרים לענייני חקיקה.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו כחברי קואליציה לא רוצים לעמוד בסתירה. אם הממשלה אומרת כן, זה כן. אם היא אומרת לא, אנחנו לא רוצים ללכת נגד הממשלה.
זאב אלקין
אני לא מבין מה היא אומרת.
היו"ר אמנון כהן
אני גם לא הבנתי. חה"כ מילר אמר בתום ליבו: "תיאמתי".
אלכס מילר
אני מתאם את הנוסח. אני עומד בהודעה שניתנה לי על ידי אותו יועץ של זה שעומד בראש ועדת שרים לחקיקה, שר המשפטים. אני אמרתי שאין שינוי בתמיכת הממשלה בחוק. דבר שני, יש לי חודשיים לחכות. במידה ולא יהיה חוק ממשלתי, אני אתקדם. אנחנו מדברים על הכנה לקריאה ראשונה. לממשלה, גם אחרי הקריאה הזו, יש מספיק זמן אם היא רוצה להביא חוק ממשלתי. אז אפשר יהיה לאחד בין שני החוקים. צריך להתקדם.
היו"ר אמנון כהן
משרד הפנים, מה העמדה?
מרגלית בוטרמן
משרד הפנים תומך בהצעת החוק הזו. זה גם הנוסח שהובא בסעיף 109 להצעת חוק העיריות, כפי שהיא נוסחה בעבר. הצעת חוק העיריות מתייחסת גם למנכ"ל וגם לנושאי משרה אחרים. כרגע זו הצעת חוק פרטית. לגבי החלטת הממשלה כאשר הנושא הובא כהצעת חוק פרטית – אנחנו כרגע בדיונים עם הוועדה על החלת דין רציפות על הצעת חוק העיריות כמקשה אחת. אנחנו לא חושבים שזה נכון לפצל את חוק העיריות ולחתוך אותו לחלקים. אנחנו מקווים, שהעניין הזה יוכל להתקדם.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי מהי העמדה לגבי הצעת החוק היום. האם העמדה היא להצביע בעד או להצביע נגד?
מרגלית בוטרמן
אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר אמנון כהן
לא מתנגדים להצעת החוק.
מרגלית בוטרמן
לא. אנחנו חושבים שהיא מדתית.
זאב אלקין
כלומר, הממשלה ביקשה להמתין חודשיים, ובגלל שתוך חודשיים היא לא הביאה חוק היא חוזרת לעמדה שהיתה בטרומית, עמדה של תמיכה בתנאי. לי כיו"ר אופוזיציה חשוב להבין מהי עמדת הממשלה.
היו"ר אמנון כהן
מה אומר משרד המשפטים?
הראל גולדברג
אנחנו גם מבינים את החלטת הממשלה, כמו משרד הפנים. כלומר, החלטת הממשלה הראשונית היתה לתמוך בהצעת החוק. בעקבות הערר, הממשלה ביקשה להמתין חודשיים עם הצעת החוק. משתמו חודשיים וחה"כ המציע הסכים להשהות את הליכי החקיקה חודשיים, אנחנו חושבים שהחלטת הממשלה המקורית בדבר תמיכה בהצעת החוק בעינה עומדת.
היו"ר אמנון כהן
שמעת, חה"כ אלקין?
זאב אלקין
יש לי הערות בנוגע לנוסח, אבל את עמדת הממשלה הבנתי. כאשר קראתי, לא הבנתי מה היה. עכשיו זה מאוד ברור. יש לי הערות ושאלות לגבי הנוסח.
היו"ר אמנון כהן
חה"כ מילר, תציג את הצעת החוק ואת הסיכומים אליהם הגעתם.
אלכס אלכס מילר
הסיכומים אליהם הגענו מופיעים בתיקונים שיש בנוסח החוק. הצעת החוק המקורית דיברה על קדנציה שלמה. הבקשה היתה לצמצם את זה לשנתיים. אני העליתי את הבקשה לשנתיים וחצי, אבל בסופו של דבר הגענו להסכמה על שנתיים.
היו"ר אמנון כהן
במה יתעסק המנכ"ל בשנתיים האלה? האם הוא יהיה בלי פרנסה? הוא צריך לאכול משהו.
אלכס אלכס מילר
אז אני צריך גם לממן לו את זה.
היו"ר אמנון כהן
לא לממן לו. אנחנו צריכים לראות מה מקובל בשירות הציבורי.
הראל גולדברג
זו גם כהונה כחבר מועצה ולא רק כראש רשות.
אלכס אלכס מילר
נכון.
הראל גולדברג
כנבחר ציבור שלא בשכר.
אלכס אלכס מילר
אני מזכיר, שלאדם שמקבל סמכות למינוי עובדים, לניהול משא ומתן מול קבלנים, יש חשיפה שהוא יכול לנצל למטרת קידום אישי שלו בהיבט פוליטי-ציבורי. צריכה להיות תקופת זמן בה הוא לא חלק ממנגנון של קביעת מדיניות, גם בהיבט של קבלת עובדים וכפיפות כלפי אותו אדם, וגם בהיבט של אותם משאים ומתנים שיש בעיר ובמסגרתם יש התחייבויות של אנשים כאלה ואחרים כלפי אותו אדם שהוא המבצע ולא איש ציבור. אני מזכיר, שמנכ"ל הוא לא נבחר אלא מינוי.
היו"ר אמנון כהן
אני מבין, אבל יחד עם זאת המגבלה של שנתיים היא גדולה.
אלכס אלכס מילר
ראינו כבר מקרים, ולא מקרים אחדים, בהם אנשים שמקבלים סמכויות מנצלים את זה לטובת הקידום האישי שלהם. אם אותו אדם רוצה להתעסק בענייני ציבור, שייבחר למועצה כמו כל חבר מועצה שלא מקבל משכורת של 20,000-30,000 שקלים.
כפיר כהן
האם מישהו כועס פה על המנכ"לים? אני לא מבין.
אלכס אלכס מילר
אף אחד לא כועס.
כפיר כהן
ככה זה נשמע. כאילו כועסים עליהם.
היו"ר אמנון כהן
בסוף אף אחד לא ירצה להיות מנכ"ל.
אלכס אלכס מילר
צריך להפריד בינו לבין נבחר ציבור.
אריה ביבי
אני חושב, שהשאלה היא לא במקומה. צריכים לבדוק מה קודם: טובת הציבור או טובת האדם. אנחנו דנים פה על טובת הציבור. את טובת האדם שמים בצד עכשיו. השאלה היא לא אם יש לו עבודה או אין לו עבודה. מה שמעניין אותנו עכשיו זו טובת הציבור.
היו"ר אמנון כהן
החשב הכללי מתעסק באלפי מכרזים של המדינה. כמה זמן יש שם צינון?
אריה ביבי
זה לגמרי שונה.
היו"ר אמנון כהן
לא. צריכים לשמור על מדתיות.
אלכס אלכס מילר
פה אתה מדבר על עיר, על מערכת אנשים בתוך עיר. אנחנו לא מדברים על מימד ארצי. אתה מדבר על עיר, שבה אדם חשוף לאנשים בתוך העיר. תפקידו הוא תפקיד ביצועי. אנחנו מברכים את כל אותם אנשים המבצעים את זה כשליחות וכעבודה. ברגע שאתה לוקח את התפקיד הביצועי שלך בתוך העיר ומנצל את זה לטובת הקידום הציבורי שלך, זה לא בסדר.
היו"ר אמנון כהן
השאלה היא כמה זמן.
אלכס אלכס מילר
אנחנו סיכמנו על שנתיים. זה גם מופיע בחוק ממשלתי עוד מהקדנציה הקודמת. אני חושב, שצריך להיות דבר רציונאלי.
היו"ר אמנון כהן
איזה חוק?
אלכס אלכס מילר
חוק העיריות. לפני שנתיים. זה חוק שרוצים להחיל עליו דין רציפות. אם זה יגיע, אנחנו נתייחס לכך. אני מדבר כרגע על ריכוזיות של כוח אצל אדם שהוא ביצועי ולא נבחר. ברגע שהוא ייבחר, הוא יוכל להתנהג כמו כל חבר מועצה אחר או ראש העיר. צריך להפריד בין תפקיד ביצועי בתוך העיר ובין תפקיד של נבחר ציבור. אותם אנשים שעושים עבודה, שהיא לא פחות חשובה או קשה, כחברי מועצה, לא מקבלים אפילו שקל אחד. כל כך דואגים למשכורת של אדם שרוצה להיבחר. לא צריך ליצור סביבו אווירה מיוחדת לעומת אנשים אחרים.
היו"ר אמנון כהן
זה סביר, אבל השאלה היא האם זה מדתי. אם אתה אומר שבחוק העיריות זה שנתיים, אז בסדר. חשבו על זה.
נועה בן אריה
בחוק העיריות חשבו על עוד כמה דברים.
זאב אלקין
קודם כל, בהמשך לשאלות שלך, אדוני היו"ר, אני מבין – ואני לא רוצה להביע את עמדתי אם שנתיים זה נכון או לא – שהצעה של שנתיים כבר מופיעה בנוסח הממשלתי. השאלה המופנית לממשלה היא, על מה התבססו כאשר קבעו תקופת זמן של שנתיים. האם יש דוגמאות לצינון בסדר גודל כזה של שנתיים לגבי רשויות מקומיות או לגבי בחירות כלליות? שלילת זכות להיבחר היא מעשה לא פשוט, ולכן כדאי לשבת "שבעה נקיים" לפני שעושים את זה. אני מכיר כל מיני תקופות צינון של העסקה במשרד האוצר, אבל שם מדובר על שנה ולא על שנתיים. יש חריג והוא הרמטכ"ל או מישהו מהפיקוד הצבאי הבכיר. זו אולי הדוגמא היחידה שאני מכיר בנוגע לשלילת הזכות בהיקפים כאלה. מה תקופת הצינון לתפקידי מנכ"לים במשרדים ממשלתיים? מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומזכיר הממשלה, לדוגמא, גם הם משפיעים לא מעט על הרבה מערכות: תקשורתיות ואחרות. יש תקופת צינון הקיימת היום בחוק. נדמה לי, שהיום בחוק ישנה תקופה צינון הנקבעת לגבי הרבה סוגים של עובדי מדינה, אבל זוהי תקופה קצרה מאוד.
קריאה
שנה.
זאב אלקין
לא, זה לא שנה. יש חובת התפטרות מהרגע של הגשת מועמדות.
הראל גולדברג
לעניין בחירות או לעניין מינוי אחר?
זאב אלקין
לעניין בחירות.
הראל גולדברג
בחירות זה 90 יום.
זאב אלקין
תקופה קצרה. בדיוק לכך אני מכוון. השאלה שלי היתה כדי להבין מה היה ההיגיון של הצעת החוק הממשלתית כאשר הם דיברו על תקופת צינון של שנתיים, בהשוואה לתקופת צינון בבחירות או בהעסקה אחרת.
אריה ביבי
אבל מה הפואנטה שלך?
זאב אלקין
אני מנסה להבין. אני מכיר תקופות צינון למיניהן. למשל, כאשר מדובר במנכ"ל משרד ראש הממשלה מדובר ב-90 יום בבחירות כלליות. כך גם לגבי מזכיר ממשלה, למרות שהוא משפיע לא פחות ממנכ"ל העירייה.
אריה ביבי
אבל צריכים להבין, שיש שוני. מנכ"ל בחברות שונה ממנכ"ל שעובד באותה עיר.
זאב אלקין
אני מדבר איתך על מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
אריה ביבי
תאמין, למנכ"ל במדינה יש פחות השפעה ממנכ"ל בעיר.
זאב אלקין
הוא רק מנהל את כל ההדלפות לתקשורת. הוא "ממש" מגיע בתנאים שווים כמו שאר המתמודדים. אני לא יוצא נגד. לי יש הערה אחרת לנוסח, ואני מבין שהיא גם מקובלת על המציע. אני מנסה להבין את ההיגיון של הממשלה. לא הוא אשם. הם קבעו את זה, והוא הולך עם הממשלה. אין לי שום טענות.
אריה ביבי
הוא התפשר.
זאב אלקין
הנקודה השנייה היא בנוגע לנוסח. אני הייתי מציע לעשות הפרדה בין שני סוגי מנכ"לים. אני אסביר למה הכוונה. הרי ממה החשש? - אם אני מבין את המציע - ממנכ"ל שהוא הרבה זמן בתפקידו והוא משתמש בתפקידו כדי להכין לעצמו את המרוץ. מצד שני, ישנם מצבים בהם אדם היה מנכ"ל תקופה קצרה יחסית. קביעה כל כך דרקונית של שנתיים, שמוחלת על בן אדם כזה, זה מוגזם. על אדם כזה הקביעה הנכונה היא אותה קביעה הקיימת בבחירות הכלליות – 3 חודשים. אני הייתי מציע לעשות כאן הבחנה בין מנכ"ל שכיהן לפחות חצי קדנציה – שנתיים וחצי ומעלה - עליו תחול המגבלה של שנתיים לפי הצעה זו. על מנכ"ל שכיהן פחות מזה באותה קדנציה, תחול מגבלה כמו שיש על כל מנכ"ל או כל עובד מדינה בהתמודדות בבחירות כלליות – שלושה חודשים. כלומר, הוא יתפטר שלושה חודשים לפני הבחירות. זה נראה לי הרבה יותר מוצדק. אם אני מבין נכון את הרעיון של המציע – הוא בא למנוע ממנכ"ל שכיהן קדנציה מלאה או כמעט מלאה, ומשתמש בתפקידו במרוץ. ההצעה שלי תעשה חסד עם מנכ"לים שלא שימשו תקופה ארוכה, ופתאום מוצאים עצמם במצב של הגבלה מאוד דרקונית.
אורי מקלב
אבל ההצעה שלך לא מנטרלת את ראש העיר, שמביא מנכ"ל עירייה כדי להשתמש בו אחר כך כחבר בתוך המפלגה שלו. הוא משתמש בכל הדרגים המקצועיים, בכל ההיבטים המקצועיים, כדי אחר זה להפוך אותם פוליטיים. הכוונה שלך נכונה אם מדובר במנכ"ל שהגיע עצמאי.
היו"ר אמנון כהן
מנכ"ל לא מגיע עצמאי. מנכ"ל ממונה בדרך כלל.
אורי מקלב
אבל נניח שהוא בא עצמאי וראש העיר לא חשד לרגע שיש לו תובנות פוליטיות. מה שאתה אומר זה לא מנטרל את זה. זה מכביד על ראש העיר, שמביא מנכ"ל בקדנציה שלו במחשבה שהוא ישתמש בכל הכלים המקצועיים שלו, בסמכות המקצועית, בגישה המקצועית, ולבסוף הוא יחבר אותו כחבר במועצה שלו בקדנציה הבאה.
אריה ביבי
דווקא ההצעה של מר אלקין היא הצעה מאוד מסוכנת. אני לא הייתי עושה את החלוקה הזו, משום שאם מנכ"ל מכהן חצי שנה, זאת אומרת שהוא בא מראש לחתור תחת ראש העיר, הוא בא מראש להיות ראש עיר.
קריאה
בדרך כלל מי שממנה את המנכ"ל זה ראש העיר.
אריה ביבי
אני מציע לא לעשות הפרדות.
היו"ר אמנון כהן
האם בחצי שנה הוא יכול להשפיע על כל הדברים, לסגור עניינים?
אריה ביבי
לא רק חצי שנה. חצי שנה ועוד הזמן עד הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
הוא דיבר על חצי קדנציה. רק אז זה יתפוס.
זאב אלקין
אם הוא לא היה לפחות שנתיים וחצי בתפקידו, זה לא הגיוני.
היו"ר אמנון כהן
אם הוא היה בתפקידו רק חצי שנה, זה לא תופס לגביו. מה הוא יספיק בחצי שנה?
אריה ביבי
אז אחרי חצי שנה הוא יבוא להיות מנכ"ל, ואחר כך הוא יתמודד לראשות העיר?
היו"ר אמנון כהן
נניח שהוא לקח אותך להיות מנכ"ל, ואתה לא מתאים. אחרי חצי שנה הוא אומר לך: "רציתי שתעשה לי עבודה, אבל אתה לא מתאים". במקרה כזה אם אתה רוצה להתמודד, שנתיים אתה לא יכול להתמודד.
אלכס מילר
אני אומר, שאין בעיה לקבל את העמדה של חה"כ אלקין ולהגיד שבן אדם שלא כיהן שנתיים וחצי מלאים, חצי קדנציה, החוק לא יחול עליו. אני אומר, שבן אדם שמתמנה לתפקיד שנה וחצי לפני מועד הבחירות הוא גם כן לא יוכל להתמודד. שלא יקרה מצב שבו מפטרים מנכ"ל, שמים מישהו אחר למשך שנה ושמונה חודשים, נשארים לו שלוש חודשים והוא הולך הביתה. אני אומר – אם זה מקובל על משרד המשפטים – שזה גם לא יחול על בן אדם שמונה לתפקיד שנה וחצי לפני הבחירות.
היו"ר אמנון כהן
יחול עליו.
אלכס מילר
הוא לא יוכל להתמודד.
היו"ר אמנון כהן
נכון. תחול עליו המגבלה של שנתיים צינון.
אורי מקלב
שנתיים וחצי כן ושנה וחצי לא?
היו"ר אמנון כהן
אפשר להתלבט. האם אתה רוצה לשאול משהו, חה"כ מקלב?
אורי מקלב
אני לא כל כך מבין את ההצעה של המציע עכשיו.
זאב אלקין
את ההצעה שלי?
אורי מקלב
לא. את ההצעה שלך הבנתי. ההצעה שלך מפרידה בין אחד שכיהן רק שנתיים וחצי מתחילת הקדנציה. עליו זה יחול. אם מנכ"ל מתמנה בתחילת הקדנציה, החוק יחול עליו.
זאב אלקין
תלוי כמה זמן הוא כיהן בתפקיד.
אלכס מילר
אתה גם יכול למנות אותו באמצע קדנציה. אתה יכול למנות אותו בכל דרך שאתה רוצה. אם אתה ממנה אדם בתקופה של שנה וחצי של לפני הבחירות, הוא לא יכול להתמודד.
אורי מקלב
שנתיים וחצי הוא כן יוכל, ושנה וחצי הוא לא יוכל?
אלכס מילר
זה נראה שאתם מדברים על אנשים ואתם לא מדברים על דברים.
קריאה
זאת הבעיה. החוק הזה הוא פרסונאלי ולא עקרוני.
אורי מקלב
שנתיים וחצי או שנה וחצי, זה ההבדל?
אלכס מילר
אני מציע נוסח, שהוא נכון מבחינתי ומבחינת כל חברי הכנסת ששוחחו איתי לפני שהתקדמנו עם הצעת החוק, הביעו עניין וקיימנו כמה ישיבות. גם משרד הפנים אמר בישיבה הקודמת, שזה לא רציונאלי שבן אדם שהיה בתפקיד תקופה קצרה של שנתיים-שנתיים וחצי יקבל את הגזירה הזו.
אורי מקלב
מה לגבי שנה וחצי?
אלכס מילר
אני אומר בנוסף, שלא יקרה מצב שבו שנה וחצי לפני הבחירות בא ראש העיר ומחליט שהוא שם יורש, שנה וחצי הוא יעבוד ויקבל משכורות ואחר כך יתפטר כדי שלא יהיו לו שנתיים וחצי. אני רוצה למנוע גם מצב כזה. קשה למנות אדם לשנתיים וחצי ולהגיד לו שאתה רץ עכשיו.
אילת פישמן
אבל ממילא החוק הקיים, כפי שאתה מציע אותו עכשיו, פותר את המצב הזה. אם אתה אומר שהוא חייב בתקופת צינון של שנתיים מיום סיום עבודתו, בזה זה נגמר.
אלכס מילר
אבל את צריכה להבין, שאם את מכניסה בן אדם, שלא היה בתפקיד שנתיים וחצי, זה לא יחול עליו.
אילת פישמן
אני חושבת שאין לדברים האלה סוף.
אלכס מילר
יש סוף. אם שנתיים וחצי אדם לא היה בתפקיד, הוא יוכל להתמודד.
אילת פישמן
שנתיים וחצי יכולות גם להיות בשתי קדנציות.
אלכס מילר
שנה וחצי לפני הבחירות הוא לא יכול להתמודד. מי שהיה שנתיים וחצי או יותר בתפקיד, חייב בשנתיים צינון. זה הנוסח.
מירי רגב
קודם כל ברכות לך, אדוני היו"ר. באופן אישי, אני לא אוהבת את הצעת החוק הזו. אני בדרך כלל מאוד מקדמת ומברכת דברים שחברי אלכס מילר עושה. אני חושבת, שהוא חבר כנסת שעושה דברים חשובים בכל מה שקשור לצעירים וסטודנטים. את העניין הזה אני לא רואה עין בעין ביחד איתו. אני חושבת, שהחוק הזה הוא חוק פרסונאלי. בהצעת החוק כתוב שזה יחול באזור יהודה ושומרון. זה הופך את החוק הזה למשהו מאוד פרסונאלי, ויגידו לי אנשי משרד המשפטים אם אני טועה.
הראל גולדברג
זה מאוד לא מקובל בחקיקה.
זאב אלקין
אבל הממשלה מסכימה לזה.
הראל גולדברג
עם תיקונים. הממשלה הסכימה בכפוף לתיאום נוסח עם הממשלה. הכוונה היא לכמה הערות.
זאב אלקין
האם לנקודה הזו הממשלה מסכימה או לא?
הראל גולדברג
להחלה על איו"ש, לא. לא בצורה הזו.
היו"ר אמנון כהן
אני לא הבנתי כלום עכשיו.
מירי רגב
אני רוצה להשלים את האמירה שלי. בדרך כלל בחוק לא כתוב היכן זה יחול.
אלכס מילר
יש חוקים בהם זה כן כתוב.
נועה בן אריה
זה מאוד חריג.
מירי רגב
ברגע שזה כתוב זה הופך את החוק הזה לחוק נקודתי הנוגע לאזור מסוים, ואנחנו יודעים שמדובר על אריאל. מדובר כאן רק על תפקיד אחד, תפקיד של מנכ"ל. לא מדובר על כל התפקידים במועצות. בנוסף, מדובר פה על החלת החוק באזור מסוים. זה אומר שיש כאן משהו בעייתי. אני מציעה, שאם הולכים על החוק הזה הוא יחול רק מהקדנציה הבאה. אני מציעה, שזה לא יחול על הקדנציה הנוכחית.
אלכס מילר
בסדר.
היו"ר אמנון כהן
השלטון המקומי, בבקשה.
נועה בן אריה
אני לא אחזור על מה שאנחנו אמרנו בדיון הקודם. אנחנו מתנגדים לחקיקה הזו. אנחנו חושבים, שהחקיקה הזו יצרה מצב של הבחנה, שהיא לא ברורה, בין המנכ"ל לבין נושאי משרה, שלא כפי שנעשה בהצעת חוק העיריות. בהצעת חוק העיריות ההגבלה שניסו להחיל היא הגבלה הכוללת בתוכה את כל נושאי המשרה. היא קובעת תקופת זמן מינימאלית של כהונה לפני החלת אותה מגבלה.
זאב אלקין
כמה זמן זה שם?
נועה בן אריה
שם זה 12 חודשים.
זאב אלקין
זה פחות ממה שהצעתי.
נועה בן אריה
למען ההגינות אני אומר, שזה פחות ממה שהוצע כאן היום במהלך הדיון.
זאב אלקין
בחוק הממשלתי אתם תומכים?
נועה בן אריה
הנושא הזה עדיין לא הגיע לכדי מיצוי, מכיוון שזה נושא שעוד לא נדון במסגרת הדיונים בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני מניחה, שיהיו לנו הסתייגויות והערות על העניין הזה. בהחלט לא נכון היה ליצור תקופת צינון כל כך ארוכה בהגבלה לנושא משרה אחד ויחיד ברשות. מהיכרותי הרבה את השלטון המקומי, אני לא מקבלת את הטיעון שדינו של המנכ"ל שונה מהותית מדינו של נושא משרה בכיר אחר ברשות, בעיקר כאשר מדובר בממשק עם אזרחים ואוכלוסייה, בוודאי כאשר אנחנו מדברים על מידת ההשפעה שיש על ציבור התושבים ועל ציבור העובדים.
אורי מקלב
איזה תפקיד מקביל למנכ"ל?
נועה בן אריה
מהנדס, יועץ משפטי, גזבר, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף רווחה. הממשק עם ציבור התושבים הוא ממשק יומיומי, הוא ממשק מאוד-מאוד זמין ומשמעותי. בכל זאת, הוחלט כאן להתחיל את המהלך הזה דווקא מכהונתו של המנכ"ל, מה שאצלנו מעורר תהיות כאלה ואחרות.


אני אשוב ואדגיש, שניסינו למנות את הפעמים בהם התמודד מנכ"ל על תפקיד כהונה כראש רשות או כנבחר ציבור, והפעמים האלה בקושי נספרות על כף יד אחת. לכן, מפתיע אף יותר שדווקא זה נושא המשרה הראשון ברשות המקומית, שאת כהונתו מבקשים להגביל או למנוע ממנו את זכות הבחירה הבסיסית הקיימת לכל אזרח, בהינתן שהוא עומד בתנאים בסיסיים, של זכות להיבחר.


שלישית, בדיון הקודם ניתנה כאן אמירה מפורשת של נציגי הממשלה, שאומרים שהממשלה תתמוך בהצעת החוק בכפוף למספר שינויים שיחולו בה. הראשון שבהם זו התאמה למה שכתוב בהצעת חוק העיריות: תקופת מינימום של כהונה. השני הוא נושא הגבלת התקופה. אם החוק הזה יעבור – ואנחנו נשמח שלא יקרה – אז ההצעה של חה"כ אלקין מקובלת יותר.

התנאי השני היה הגבלת התקופה לשנתיים ימים. התנאי השלישי שנאמר כאן הוא הנושא של החלה על יו"ש במסגרת הוראת החוק כאן. ככלל, חקיקת שלטון מקומי מוחלת אחר כך באמצעות צו אלוף. אחרי שהיא עוברת בקריאה שנייה ושלישית ונכנסת לספר החוקים, האלוף מחיל אותה בצו אלוף.

נאמר כאן על ידי היועץ המשפטי של הוועדה, והפרוטוקול לפני: "בשלהי הדיון נשאל, נתבקש להשיב ולומר, האם היו מקרים בעבר ומדוע מתבקש להחיל כאן את ההוראה במסגרת החוק הקיים". נאמר כאן במהלך הדיון, שאמנם קרה בעבר, במקרים חריגים ביותר, ואכן זו לא השיטה. "it is not done" אומרים אצלנו. בדרך כלל ההחלה נעשית בצו אלוף ולא במסגרת הזו. אני מבקשת לדעת, מדוע מצאנו את עצמנו כאן במסגרת הצעת חוק, שבה רוצים להחיל את החריג שבחריגים, שבו הוחלט במסגרת הוראת החוק להחיל את החוק על יו"ש. בהינתן כל מה שפירטתי כאן, אני לא מוצאת שום הצדקה להחיל רק על מנכ"ל, גם לתקופה של שנתיים חסרת תקדים, גם לקבוע בחקיקה שמדובר בהחלה ביו"ש. קשה לי להאמין, מדוע הצעת החוק הזו היא כל כך חריגה וחשובה בנוף, עד כי צריך לסטות כמעט מכל עיקרון שהצבעתי עליו כאן.
אלכס מילר
אדוני היו"ר, אני רוצה להתייחס לנושא של יו"ש. כאשר מנסים להפריד בין מדינת ישראל ליו"ש, זה דבר שהוא בעייתי לי כתושב שם. כאשר אנחנו עושים פה חוק, הוא מוחל על כל מדינת ישראל. מבחינתי, יו"ש זו מדינת ישראל.
קריאה
אז תחיל אותה.
אלכס מילר
לא יעלה על הדעת, שבמשך 3 שנים ויותר ניסינו בוועדת החינוך להחיל החלטה שקיבלה הממשלה בנוגע לאוניברסיטה באריאל. בשנת 2005 הממשלה קיבלה החלטה, ואנחנו חיכינו להחלטה של האלוף, שיבוא ויחליט האם לבצע את ההחלטה של הממשלה. היינו צריכים להכניס את הנושא הזה להסכמים קואליציוניים, היינו צריכים לקיים עשרים אלף ישיבות בוועדת חינוך בשביל להחיל החלטה שהממשלה קיבלה והאלוף לא החליט אם כן או לא.

אדוני היו"ר, מעכשיו והלאה כאשר אנחנו מדברים על המנגנון הגיע הזמן שאנחנו לא ניתן סמכות, שהיא סמכות ברמה של קביעת מדיניות בנושאים כלליים: שלטון מקומי, ההשכלה גבוהה, בידיו של אדם אחד, ועוד יותר גרוע: בידיו של הפוליטיקאי שמעליו. ברגע שאתה לא קובע בצורה חד משמעית מה אתה רוצה ואתה נותן החלטה בידיו של אדם אחד, הוא עושה מה שהוא רוצה. רק לפני כמה דקות יצאנו מישיבה של ועדת חינוך בנוגע להצעה שאתה ביקשת, אדוני היו"ר, ההדחה שביצע מפקד גלי צה"ל. החוק נותן פרשנות, שהוא יכול להחליט. אז הוא קם יום אחד בבוקר, והחליט שהוא מדיח בן אדם, שהוא עורך ראשי של תחנת גלי צה"ל וגם מפקד. אין מועצה ואין שום דבר. החוק מאפשר את זה. אם אנחנו לא נתחיל לבנות מנגנון, כמו שאנחנו רואים לנכון, ואנחנו נשאיר את ההחלטה בידיים של פוליטיקאים או בידיים של אנשים שקובעים מתי נוח להם ובאיזו דרך לעשות את זה, אז אנחנו לא עושים את העבודה שלנו.

זה לא תקדים. זו לא פעם ראשונה שהנושא הזה נכנס לחוק. אני בדקתי את הדברים מול הלשכה המשפטית. אני חושב, שאנחנו מדברים על נושא איכות השלטון, טוהר המידות. על הנושא הזה אני לא מתפשר. אם אומרים שזה יהיה אוטומטי, אין שום רע שזה יהיה חלק מהחוק הזה.
היו"ר אמנון כהן
משרד המשפטים, בבקשה.
הראל גולדברג
מספר הערות קצרות לדברים שנאמרו כאן מקודם. ביחס להחלה על איו"ש – בהמשך לדברים שנאמרו כאן קודם על ידי חברי הכנסת – החוק כפי שהוא מוצע היום חל על כלל תחומי מדינת ישראל. לפי ההצעה, הוא חל על כלל שטחי איו"ש. לפי הנוהג היום – וזה נכון שיש חריגים – לא מחילים באופן ישיר בחקיקה ראשית את הדין הישראלי על איו"ש. לאחר שמסתיימת חקיקת הכנסת בדחיקת האזור צו האלוף מחיל את החוק על אזור יהודה ושומרון.
היו"ר אמנון כהן
יש טיעונים, שזה לפעמים לוקח שנים.
הראל גולדברג
לפי מה שנמסר לי – ואני בדקתי את העניין מול אנשי איו"ש ומול האנשים הממונים על העניין מטעם המדינה באיו"ש - הנושא הזה הוא עניין טכני, והוא מוחל. מיד לאחר שהכנסת מקבלת החלטה זה מועבר אליהם, וישנה תקופה מאוד קצרה עד אשר זה מוחל. זה נושא מאוד טכני. האלוף מחיל בצו את החקיקה על אזור יהודה ושומרון. לא מקובל להחיל את איו"ש בתוך חקיקה ראשית. לכן, אנחנו מתנגדים לזה. אלה אחת ההערות שנשמעו בממשלה. בכפוף לכך הממשלה נתנה את הסכמתה לקידום הצעת החוק.


לגבי תקופה של שנתיים – נשאל כאן קודם מדוע שנתיים. עניינה של הצעת החוק הזו הוא איזונים. מצד אחד יש את הגבלת הזכות להיבחר של אותו מנכ"ל. מצד שני, יש את האינטרס הציבורי. הזכרת קודם, אדוני היו"ר, איך פוגעים בפרנסה. יש פה איזונים. כדי לצמצם את הפגיעה בפרט, כדי לצמצם את הפגיעה בזכות להיבחר, אנחנו חושבים שהאיזון הנכון הוא שנתיים ולא קדנציה שלמה של 5 שנים, בטח לא 10 שנים. לפי הצעת החוק היום, זה יכול להוביל ל-10 שנים בנסיבות מסוימות. אנחנו חושבים, ששנתיים זה מספיק. חה"כ המציע הסכים לכך.
זאב אלקין
אבל לא ענית איך הגעתם לשנתיים.
הראל גולדברג
זו מערכת של איזונים. אנחנו חושבים על האיזונים הנכונים.
זאב אלקין
למה לא שנה ותשעה חודשים?
הראל גולדברג
אם היינו מציעים שנה, היו שואלים למה שנה ולא שנתיים.
אילת פישמן
הרי שנתיים מיום סיום הכהונה ברוב המקרים יקפיץ אותו לבחירות הבאות.
זאב אלקין
השאלה שלי היא, מי מגדיר את תקופת הצינון בשירות הממשלתי. גם זכות להיבחר בבחירות כלליות וגם לגבי תקופות העסקה. אני שואל, מאיפה כאן הגעתם למשהו חריג. אני לא אומר שאני נגד. אני רוצה להבין.
הראל גולדברג
ביחס לתקופות העסקה אחרות של בעלי תפקידים אחרים בשירות המדינה, זה חל במשך שנה ולא מעבר לשנה. לא ביחס של בחירות. בחוק הגבלת הזכות להיבחר זה 90 יום ולא יותר מזה. זה נכון שפה מדובר על תקופת זמן שהיא חריגה. מבחינת המאפיינים של השלטון המקומי ומבחינת תפקיד של מנכ"ל משרד הממשלתי, תקופה של שנתיים יוצרת איזון מסוים בין שתי ההצעות.


ביחס לדברים שנאמרו כאן קודם על ידי חה"כ אלקין – תקופה של שנתיים נראית לנו נכונה בנסיבות העניין. זה גם מה שהממשלה הציעה בזמנו בצעת חוק העיריות. ביחס לשנה או השנתיים וחצי שחה"כ אלקין הציע קודם.
היו"ר אמנון כהן
שנתיים וחצי בתפקיד. כלומר, חצי קדנציה.
הראל גולדברג
אנחנו חושבים ששנתיים וחצי זה יותר מדי, ואני אסביר למה. ברור לנו שאם מנכ"ל היה בתפקיד שלושה חודשים או חצי שנה, הוא עוד לא ביסס מספיק את תפקידו. החשש שלנו מניצול לרעה של תפקידו כדי להשפיע על מהלכי הבחירות, הוא חשש מאוד נמוך. אנחנו חושבים שהזמן הנכון הוא 12 חודשים. מדוע? זו תקופה בה אדם יכול להתבסס בתפקידו, ובכל מקרה יכול להשתמש בו בנסיבות לא נעימות. אנחנו חושבים, ששנה זו תקופה בה יש חשש שאדם ימנף את תפקידו, יבסס את כוחו ברשות המקומית.
זאב אלקין
זו הערכה.
הראל גולדברג
הכל הערכות.
זאב אלקין
מותר לנו לנקוב בהערכה אחרת של שנתיים וחצי.
הראל גולדברג
ללא ספק. הצעת החוק בנוסח הנוכחי לא מתייחסת לשנה או לשנתיים וחצי, וזה לדעתנו לא מספיק מאוזן.
זאב אלקין
אבל אני הצעתי תיקון, שמקובל על המציע. השאלה היא, האם הממשלה מתנגדת בחריפות לתיקון הזה, או שלמרות שהיא בזמנו חשבה על שנה היא לא תצא נגד.
הראל גולדברג
אנחנו חושבים שחצי קדנציה זה הרבה זמן. החשש שלו לא מנסה הצעת החוק לתת מענה, קיים גם בתקופה של שנתיים ולא רק בתקופה של שנתיים וחצי.
חמד עמאר
האם אתה לא חושב שראש רשות מביא מנכ"ל שנה לפני הבחירות בשביל להכין אותו להתמודד כחבר מועצה? 8-9 חודשים הוא מכין את עצמו, והמינוי של המנכ"ל הופך למנוף כדי להיבחר למועצה. אם אנחנו מדברים על שנתיים וחצי, זה משהו אחר. מה שאתה מציע יכול לשמש כל ראש עיר כמנוף לאותו אדם בתפקיד מנכ"ל. אני יכול להביא אותך שנה לפני הבחירות, ולהגיד לך שאתה יכול להכין את עצמך להתמודד.
גלעד קרן
לפי ההצעה שהציע חה"כ אלקין, החוק לא יחול עליו אם הוא מכהן פחות משנתיים וחצי.
זאב אלקין
יחול רק ב-90 יום. אני הצעתי תקופת צינון כמו למנכ"ל ראש ממשלה, למי שמכהן פחות מחצי קדנציה.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לשמוע את משרד הפנים. משרד הפנים אמר בדיון הקודם שתוך חודשיים הוא מביא את חוק העיריות. איפה עומד חוק העיריות. עוד שבוע-שבועיים הוא יבוא?
מרגלית בוטרמן
זו הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, וצריך להחיל עליה דין רציפות. אנחנו כרגע בדיונים עם הוועדה.
היו"ר אמנון כהן
איזו ועדה?
מרגלית בוטרמן
ועדת הפנים.
היו"ר אמנון כהן
איתי? עם מי דיברתם, עם דוד אזולאי?
זאב אלקין
יש לך עוד ועדה נסתרת, שמנהלת משא ומתן.
היו"ר אמנון כהן
מי אמר לך להגיד את זה?
מרגלית בוטרמן
היועץ המשפטי של המשרד.
היו"ר אמנון כהן
מי זה?
מרגלית בוטרמן
יהודה זמרת.
גלעד קרן
אני לא מבין מה הקשר של ועדת הפנים להחלת רציפות של הממשלה על הצעת חוק ממשלתית.
מרגלית בוטרמן
אולי אני טעיתי ולא הבנתי.
נועה בן אריה
מרגלית, זה בדיוק הפוך. הוועדה פנתה ליועץ המשפטי. אנחנו יודעים, כי אנחנו ביקשנו לקדם את זה. יו"ר הוועדה הקודם פנה את משרד המשפטים, אל השר, בבקשה להחיל דין רציפות על הצעת חוק העיריות. הוועדה מעוניינת להחיל את החוק.
היו"ר אמנון כהן
אולי משרד הפנים לא מעוניין לקיים את החוק.
מרגלית בוטרמן
המשרד מעוניין. התקיימו ישיבות, גם אצל המנכ"ל החדש.
היו"ר אמנון כהן
אולי משרד המשפטים מתנגד לחוק העיריות, ולכן זה לא הגיע לוועדת שרים.
מרגלית בוטרמן
זה אמור לעלות בשבועות הקרובים, אולי אפילו בימים הקרובים.
היו"ר אמנון כהן
תגידי ליהודה זמרת, שוועדת הפנים דוחפת בכל הכוח את ההצעה, כדי שתביאו את זה לדיון בוועדת השרים הקרובה ולמליאה במהרה. אנחנו תומכים ודוחפים את זה בכוח. אם הייתם מביאים את זה בשבוע שעבר, החוק הזה היה מיותר.


אני יכול להבין את עמדת משרד הפנים לגבי החוק הנוכחי. יצאתי מבולבל. אחד אומר כן ואחד אומר לא. אחד אומר כן על יהודה ושומרון ואחד אומר לא על יהודה ושומרון. מה עמדת משרד הפנים?
מרגלית בוטרמן
את העמדה שלנו הבענו גם בישיבה הקודמת.
הראל גולדברג
עמדת הממשלה אחידה לגבי איו"ש, אדוני היו"ר.
היו"ר אמנון כהן
מהי? היא אמרה שהיא תומכת בכל החוק.
הראל גולדברג
לגבי כל הפרטים.
היו"ר אמנון כהן
אל תכניס לה מילים לפה. היא אחראית, והיא אמרה לי, גם בדיון הקודם, שבמשרד הפנים תומכים בהצעת החוק. תתעלמי ממנו רגע. אל תאיים עליה במבט.
מרגלית בוטרמן
גם בדיון הקודם התווכחנו לגבי החלה על איו"ש. גלעד, הראה לי באיזה סעיף בחוק החילו את זה בצורה כזו או אחרת. העמדה שלנו היא, שהעיקרון של צינון של שנתיים מקובל. עם זאת, היה צריך לעשות תיאומים עם משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
הוא עשה תיאומים. הוא הסכים לעמדה שלכם.
מרגלית בוטרמן
לגבי התקופה של שנתיים ולא חמש שנים, לא קדנציה. לגבי איו"ש – החקיקה שאנחנו מכירים לא חלה ישירות על יו"ש.
היו"ר אמנון כהן
מה מופיע בחוק העיריות?
מרגלית בוטרמן
אנחנו חושבים, שזה עיקרון שצריך לחול על הרשויות ביו"ש.
היו"ר אמנון כהן
האם בחוק העיריות זה מופיע?
מרגלית בוטרמן
חוק העיריות מופיע בנוסח הרגיל. הנוסח של ההצעה בחוק העיריות הוא: "מנהל כללי של העירייה או נושא משרה, שכיהן בה 12 חודשים לפחות, לא יהיה מועמד..."
היו"ר אמנון כהן
אז לא הבנתי מה עמדת משרד הפנים לגבי איו"ש. האם אתם מתנגדים או תומכים?
מרגלית בוטרמן
אנחנו לא מתנגדים להחלה ביו"ש, אנחנו מתנגדים על האופן. אנחנו מבקשים, שזה יוסדר. משרד המשפטים אמון על ניסוח החקיקה.
היו"ר אמנון כהן
את עמדת משרד המשפטים הבנתי. אמרתם שאתם נגד. אתם לא רוצים שזה יחול בחוק, אלא באמצעות צו של האלוף.
אילת פישמן
אני המפקחת על הבחירות בפועל במשרד הפנים. יש לי מספר הערות טכניות לחוק. ראשית, אנחנו חושבים שהמקום הנכון לתיקון הוא חוק הגבלת הזכות להיבחר ולא חוק הבחירות עצמו. שנית, אנחנו מבקשים שתהיה הבהרה שהחוק הזה יחול גם לגבי בחירות מיוחדות לראש רשות, שבהן מתמודדים לראש רשות בלבד ולא לחברות במועצה.


שלישית, אני לא חושדת, חלילה, שהמציע הציע חוק פרסונאלי, אבל ידוע לנו שברגע זה יש מנכ"ל נוסף שמתמודד בבחירות. אנחנו הולכים באוקטובר הקרוב לבחירות בבאקה-ג'ת, וככל הנראה יש מנכ"ל שמתמודד שם. השאלה היא, האם זה נכון לשנות את כללי המשחק באמצע המשחק.
אלכס מילר
האם זה נכון לאיים על חבר כנסת אם הוא יקדם את הצעת החוק הזו?
היו"ר אמנון כהן
חה"כ מילר, אתה לא יכול להתפרץ כל שנייה. תן לי לשמוע אותה. איפה יש עוד בעיה.
אילת פישמן
כרגע, לפי מה שאני יודעת, היישוב היחיד שבו צפויות בחירות בחודשים הקרובים הוא באקה-ג'ת. אני רוצה שיירשם בפרוטוקול, שאני מוחה על ההערה הזו. היא איננה במקום.
אלכס מילר
זה לא היה כלפייך.
היו"ר אמנון כהן
גברתי, זה לא מכוון אלייך. תעשי את עבודתך נאמנה.
אילת פישמן
אלה ההערות שלי. תודה.
היו"ר אמנון כהן
לגבי ההערה שלך, שיש מי שנמצא באמצע הליך ועומד להיבחר - משרד המשפטים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד להיבחר. אותו אדם הציע את מועמדותו ולא ידע על קיום החוק הזה, איך אנחנו מאפשרים לו להמשיך את עבודתו?
אילת פישמן
אפשר להחליט על תחולה של החוק החל מתאריך מסוים והלאה.
היו"ר אמנון כהן
מתי הבחירות?
אילת פישמן
באוקטובר הקרוב.
היו"ר אמנון כהן
איזו עוד דרך יש? אני לא רוצה לפגוע באף אחד.
הראל גולדברג
אני לא מתנגד להערה.
היו"ר אמנון כהן
שזה ייכנס לתוקף מינואר 2012, למשל. חה"כ אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
אני מנסה לראות איפה אנחנו נמצאים. לגבי הנקודה של יו"ש, אני רואה שיש כאן מחלוקת. אבל זו מחלוקת שאפשר לפתור אותה בדיונים לקראת הקריאה והשנייה. ראיתי שבקריאה הטרומית זה לא הפריע לממשלה.
היו"ר אמנון כהן
הם מבלבלים אותי כל הזמן. רק ביומיים האחרונים בלבלו אותי כבר 80 פעם.
הראל גולדברג
זה לא מדויק, חה"כ אלקין.
היו"ר אמנון כהן
בהחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה אין מילה על כך.
זאב אלקין
כאשר אני מביא הצעות חוק לממשלה והיא מתנגדת לסעיף מסוים בתוקף, היא יודעת לכתוב.
הראל גולדברג
אני אקריא מהחלטת ועדת שרים לענייניי חקיקה מישיבתה מה-13 לפברואר, מאחד הסעיפים: התניות להסכמת הממשלה – הסדרת החקיקה והחלתה באזורי יהודה ושומרון תיעשה בדרכי החקיקה והנהלים המקובלים, ולא באמצעות התיקון המוצע.
זאב אלקין
אבל אני מבין שיש מחלוקת, מה זה דרכי חקיקה.
אלכס מילר
אני שמעתי את ההודעה של שר הפנים, שדיבר על הנושא של השנתיים ולא על יו"ש.
היו"ר אמנון כהן
אבל הוא הקריא את הדברים. האם אתה מתעלם מכך? חה"כ אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
אני לא יודע להגיד, מה ההתחייבות שהמציע לקח על עצמו. הוא יודע יותר טוב ממני. בנושא הזה אני הלכתי לאיבוד. אני חושב, שזה נושא שאפשר להכריע בו לקראת הקריאה השנייה והשלישית. אם זה נשאר בפנים ואחר כך מורידים, זה פחות עקרוני בעיניי. זה יכול להישאר, ואחר כך אם המציע לא יגיע להסכמה עם הממשלה זה ירד, או הפוך. זה לשיקול דעתך. כל עוד שזו הכנה לקריאה ראשונה זה פחות עקרוני בעיניי. זה בוודאי לא נושא שיטען לגביו "נושא חדש".


שמעתי את הנימוקים לגבי צינון של שנתיים. אני מאוד מופתע, אבל אני כיו"ר קואליציה מקבל את עמדת הממשלה. אין לי ברירה אחרת. לגבי התקופה המינימאלית להעסקה – אני חושב ששנה זה מעט מדיי. אני מתעקש על חצי קדנציה ומעלה.

בנוסף, אין לי התנגדויות לבעיה אחרת שחה"כ מילר ניסה לפתור – תקופה מסוימת של מינוי. כלומר, שלא יהיו מינויים לקראת הבחירות לתקופה קצרה. זה יכול להיות שנה וחצי, שנה או חצי שנה. זה לשיקול דעתכם. אין לי פה עמדה עקרונית. אני מבין את החשש שלו מההצעה שלי כמציע. לא באנו לפה כדי לנקוט עמדה לכאן או לכאן.

אני חייב לצאת לנשיאות עכשיו, ולכן אני מבקש ממך, אדוני היו"ר, שאם אתה מצביע בקשתי בנוגע לתקופת העסקה של שנתיים וחצי כתנאי סף לתנאי הדרקוני של שנתיים כאשר כל השאר שלושה חודשים על כל נושאי משרה, תילקח בחשבון. אני מבין, שזה גם מקובל על המציע.
אלכס מילר
אין בעיה.
זאב אלקין
השאלה היא, אדוני היו"ר, אם אני יכול לעזוב בשקט.
היו"ר אמנון כהן
תשלח נציגים מסיעתך.
זאב אלקין
אני סומך עליך. אני יו"ר קואליציה.
היו"ר אמנון כהן
אל תסמוך עלי יותר מדי. הכתפיים שלי לא יותר מדי רחבות. אם המציע מסכים, זה בסדר.
זאב אלקין
המציע מסכים.
היו"ר אמנון כהן
חה"כ מקלב, בבקשה.
אורי מקלב
אדוני היו"ר, אני עזבתי דיון של ועדת חוץ וביטחון, בו היה דיווח מאוד חשוב ומרתק של ראש הממשלה, כדי לתמוך בהצעת החוק של חה"כ מילר.
היו"ר אמנון כהן
עם ההסתייגויות?
אורי מקלב
לא, לתמוך בהצעת החוק בלי הסתייגויות. לא ידעתי שיש הסתייגויות.
היו"ר אמנון כהן
האם אתה תומך?
אורי מקלב
באתי כדי לתמוך. בשביל זה באתי. כאשר התחילו כאן עם ההסתייגויות בנוגע לשנה וחצי או שנתיים וחצי, התחלתי להסתבך. הרי אין ספק, שכאשר מחוקקים חוק המשמעות היא לא דווקא באמצע. זה יכול להיות חריג, מהמועצה הכי קטנה ועד העיר הכי גדולה. אנחנו הלכנו על דרך האמצע. הרי אנחנו לא יכולים להחריג בחוק ולומר: מעל מועצה מסוימת. עשינו את זה כבר בחוקים אחרים. כאן זה יהיה מאוד קשה. מישהו יכול להגיד לי, האם יש סברה או הגיון סביב פרק זמן של שנה וחצי או שנתיים וחצי? אתה לוקח פרק זמן. כאשר התחילו להחריג את זה ולומר ששנתיים וחצי לא ושנה וחצי כן, התחילו להיות לי כל מיני דברים בראש.

אני חושב, ש"אין אומן מראה על אומנותו". אני לא חושב, שראש עיר יעשה חילופי מנכ"לים. זה יכול להשפיע על המערכת כולה. בעיר גדולה ודאי, אבל גם בעיר יותר קטנה. כאשר מחליפים מנכ"ל, יש לזה השלכות. הוא רוצה לתפקד בתקופה הזו. מה הוא יעשה, הוא לא יתפקד? אתה יכול לומר לי מה מידת ההשפעה כאשר אדם עוזב שנתיים וחצי או שנתיים קודם? יש מקומות בהם אם הוא יעזוב שנה קודם אין לו שום השפעה בעיר.

אם זה הולך על דרך האמצע, כפי שכתוב בהצעת החוק שהציע חה"כ מילר, דהיינו. זה מקובל. אם אתה מדבר על שנתיים וחצי, זה אחרת. אתה רוצה להשאיר אותו לפרק זמן יותר קצר.
היו"ר אמנון כהן
לא להשאיר אותו. לפעמים יש מצב שאתה לוקח מישהו, אתה חושב שהוא בסדר ויש לו מספיק ניסיון, ולאחר תקופה מסוימת אתה מגלה שהאדם לא מתאים לעבודה. יכול להיות שבעיר אחרת הוא היה מוצלח, אבל לא פה. פה מצאו דרך שמצד אחד לא תהיה פגיעה – הרי אי אפשר לשלול מכל אחד את הזכות להיבחר – ומצד שני, יש פה היגיון. מדובר על אדם שכבר ביסס את עצמו. משרד המשפטים אומר שאחרי שנה יש לו כבר מספיק כוח. חה"כ אלקין אומר לפחות שנתיים וחצי.
אורי מקלב
אני יוצא מנקודת הנחה שלא מתכוונים לאנשים מסוימים, אלא לעיקרון. מאיזו נקודת מבט נקבעים הדברים? מנקודת מבט של ראש העיר שיביא מנכ"ל אחר? אם הוא יחליף אותו בראשות העיר, זה פחות חשש. החשש שלי הגדול הוא, שאולי הוא ירצה לצרף אותו לרשימה שלו. אני לא חושב, שראש העיר ילך לזעזע את המערכת, אפילו אם הוא לא חושב להמשיך הלאה. להביא בן אדם באמצע השנה כדי שיהיה מנכ"ל? יש חשש, אבל לא בשביל זה צריך לחוקק חוקים. אני חושב שזאב אלקין מגיע מנקות מבט אחרת. למה אתה רוצה למנוע מבן אדם שכיהן תקופה קצרה להתמודד למועצת העיר?


ההצעה שלי היא הצעת ביניים. אם מדובר על שנתיים וחצי, אז התקופה צריכה להיות 6 חודשים. כלומר, מדובר על 180 יום. אדם שמכהן רק שנתיים וחצי ולא יותר, אז הוא צריך 6 חודשים לפני זה לצאת.
אלכס מילר
אני אומר שלגבי כל מי שכיהן שנתיים וחצי ומעלה, תקופת הצינון תהיה של שנתיים.
אורי מקלב
ומה קורה מתחת לשנתיים וחצי?
אלכס מילר
הוא צריך להתפטר 3 חודשים לפני כן.
אורי מקלב
האם אתה מחריג גם את השנה וחצי?
אלכס מילר
זה משהו אחר. אנחנו אומרים, שגם על מינוי של שנה-שנה וחצי לפני הבחירות הכלליות יחול הצינון.
אורי מקלב
אבל זה שכיהן שנתיים וחצי זה גם מינוי. מה ההבדל בין שנתיים וחצי לשנה וחצי? אני לא מבין את ההבדל.
אלכס מילר
תקופה של שנתיים וחצי זו תקופה ארוכה שבן אדם יחליט לעצמו מה הוא עושה הלאה. יש מינוי שהחליטו עליו, ונותנים לאדם לבוא ולעשות לעצמו פוליטיקה.
היו"ר אמנון כהן
חה"כ מילר, אנחנו צריכים להתכנס ולקבל החלטה.
אלכס מילר
אני לא רוצה שיקרה מצב, שבו מכניסים אנשים לתפקיד שנה וחצי לפני הבחירות והחול לא יחול עליהם
אורי מקלב
הוא יחול עליהם 3 חודשים קודם.
היו"ר אמנון כהן
איך זה יהיה מנוסח?
אלכס מילר
אני סיכמתי עם יו"ר הקואליציה שאנחנו נעשה דבר כזה: קודם כל, המנגנון הראשון הוא שתקופת הצינון תהיה שנתיים. על מי זה חל? על האנשים שמכהנים שנתיים וחצי לפחות. במידה ויש מינוי של אדם שנה לפני הבחירות הכלליות, גם הוא לא יוכל להתמודד בקדנציה הקרובה.
היו"ר אמנון כהן
3 חודשים.
אלכס מילר
אני מדבר על הקדנציה שתהיה.
היו"ר אמנון כהן
הוא הפסיד קדנציה.
אורי מקלב
אבל מה ההיגיון ששנתיים וחצי זה בסדר ושנה לא?
אלכס מילר
שנתיים וחצי זו המגבלה הכללית.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי כלום. אני לא יודע מה יהיה עם החוק הזה. אלכס, אי אפשר לחוקק חוק בצורה כזו.
אלכס מילר
אז תוריד את המגבלה של השנה. נשאיר את השנתיים וחצי ואת יו"ש.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לומר לסיכום – מרגלית ממשרד הפנים, אני מאוד מבקש שבשבועות הקרובים תעלו את הנושא של חוק העיריות, שאנחנו רוצים לקדם. תגידי שוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תומכת פה אחד, ולכן צריכים לקדם את זה. הבנתי, שאתם תומכים בהצעת החוק.
מרגלית בוטרמן
אנחנו תומכים בעיקרון, אבל היו לנו הערות לגבי המיקום של החוק, הערות לגבי הניסוח. היה מדובר על כך שהמציע יתאם את החוק משרד הפנים.
היו"ר אמנון כהן
הוא תיאם איתכם.
מרגלית בוטרמן
איתי לא. אני מבינה שגם לא עם איילת וגם לא עם משרד המשפטים.
היו"ר אמנון כהן
מה יש לתאם.
אלכס מילר
איך התיאום צריך להתבצע? אני צריך ללכת למשרדים שלכם, או שכאשר אתם רואים שיש דיון ויש לכם חודשיים אתם יוצרים קשר עם לשכת חבר הכנסת? אני הסכמתי בדיון הקודם לאותן הערות שהעליתם בנוגע לשנתיים. אתם אמרתם שאתם לא מביעים הסתייגות שהחוק יחול על יו"ש. אני לא צריך ללמד אתכם את העבודה. אם אתם תשבו בבית שלכם ותחכו שאני אתקשר, אתם יכולים לשבת גם עד מחר. אין לכם שום בעיה עם החוק. אני סיכמתי תנאי שעלה בפניי בעניין של מהות החוק – תקופת הצינון. אם יש לכם בעיה עם תיאום ויש לכם עוד כל מיני הסתייגויות, יש דרך פשוטה מאוד. ישב פה יו"ר הקואליציה. אתם צריכים דרך השר להרים טלפון ליו"ר הקואליציה ולהגיד שהממשלה מתנגדת. יו"ר הקואליציה יחליט, האם הקואליציה מתגייסת להצביע בקריאה הראשונה כנגד החוק.
היו"ר אמנון כהן
האם הוא לא עומד בתיאום אתכם? הוא קיבל את כל התנאים שלכם.
אילת פישמן
אנחנו לא נכנסים לדקויות של מי התקשר למי.
היו"ר אמנון כהן
אני מדבר על מהות החוק.
אלכס מילר
אני קיבלתי את ההערה על מהות החוק, כאשר אני צמצמתי את הקדנציה לשנתיים.
אילת פישמן
חה"כ מילר, לא היתה לנו בעיה עם מהות החוק. היו מספר הערות טכניות שביקשנו לתאם.
היו"ר אמנון כהן
מה הם?
אילת פישמן
אני אחזור עליהם שוב. הערה ראשונה היא לגבי יו"ש. הערה שנייה היא לגבי השאלה, האם אנחנו מתקנים את חוק הבחירות או את חוק ההגבלה. בנוסף, ההערה שאמרתי היום לגבי בחירות מיוחדות.
אלכס מילר
מה זה בחירות מיוחדות?
אילת פישמן
בחירות מיוחדות מתקיימות לראש רשות בלבד, כאשר ראש רשות חדל מלכהן. היות והחוק שלך מתייחס אך ורק לחברי מועצה, אנחנו חושבים שנכון להחיל אותו גם על בחירות מיוחדות לראש רשות, אלא אם כן אתה מתנגד.
גלעד קרן
מי שזכאי להתמודד להיות ראש מועצה או מי שזכאי להתמודד להיות חבר מועצה.
אלכס מילר
אבל אם הוא מתפטר מעל שנה מהבחירות הכלליות, המועצה בוחרת אותו.
הראל גולדברג
לא. אם ראש רשות מורשע בדין ומנוע מלכהן כראש רשות, צריך לערוך בחירות אך ורק לתפקיד של ראש העירייה ולא לתפקיד במועצה.
אלכס מילר
בסדר. אין לי בעיה.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה להבין איך זה צריך להיות כתוב.
גלעד קרן
אנחנו נכתוב איך צריך לכתוב את זה. אני בכלל לא בטוח שצריך לכתוב את זה.
אילת פישמן
בוא נבדוק, ונוודא.
אלכס מילר
בסדר גמור.
אילת פישמן
גלעד, מבחינת איפה החוק הזה יגור – האם זה יהיה בחוק הבחירות או בחוק ההגבלה?
גלעד קרן
כן. אני מוכן לבחון את זה שוב לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
אלכס מילר
יש דברים שניתן לתקן אותם לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
גלעד קרן
אני חושב, שעשינו תיקון מאוד דומה, גם מבחינת הניסוח, בשנת 2008 לגבי יו"ר של ועדה ממונה. לכן, בשלב זה אני מציע להשאיר את זה בחוק הזה.
מרגלית בוטרמן
אבל אז אתה יוצר כפל. אנשים יסתכלו בהגבלת הזכות להיבחר.
גלעד קרן
גם היום הכפל הזה קיים.
מרגלית בוטרמן
אז באמת עשו טעות.
גלעד קרן
החוק הזה מפנה גם ככה להגבלת הזכות להיבחר. אחד התנאים שמופיעים כדי להיות מועמד בבחירות הוא שאתה עומד בתנאים של הגבלת הזכות להיבחר, ולכן אין פה כפל אמיתי.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יכול לחוקק ככה. אני מבקש שנקרא את החוק. אני רוצה לדעת מה יהיה כתוב. תיאום נוסח תעשה אחר כך. אני רוצה לדעת על מה אני מצביע. אני רוצה לקרוא את החוק, ואז תגיד את תיאומי הנוסח.
גלעד קרן
אני מקריא את החוק:

1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 –

(1) בסעיף קטן (א) אחרי "(א1)" יבוא "(א2)".

(2) אחרי סעיף (א1) יבוא:
"(א2) מי שכיהן כמנהל הכללי של רשות מקומית אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית במהלך כהונתו ובבחירות כאמור שייערכו עד תום שנתיים מיום סיום כהונתו".
היו"ר אמנון כהן
כחבר המועצה או כראש המועצה.
הראל גולדברג
ראש מועצה הוא חבר מועצה אוטומטית.
היו"ר אמנון כהן
אבל יש כאלה שהולכים לבחירות לראש המועצה, ויש כאלה שהולכים לבחירות למועצה.
הראל גולדברג
אבל ראש רשות חייב להיות אוטומטית גם חבר מועצה. לכן, זה מכסה את שניהם.
גלעד קרן
אנחנו נוסיף את העניין של שנתיים וחצי. כלומר, זה יחול רק על מי שכיהן לפחות שנתיים וחצי. ההגבלה של השנתיים תחול רק על מי שכיהן לפחות שנתיים וחצי.
גלעד קרן
2. "שר הפנים יתקן את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, בהתאם לסעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ובשינויים המחויבים, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה".


אני רוצה להסביר את התוספת שאני מציע. אני מציע להחיל את החוק גם על מועצות אזוריות. אין סיבה שזה לא יחול על מועצות אזוריות.
מרגלית בוטרמן
אם תחיל את זה בהגבלת הזכות להיבחר, זה יחול גם על מועצות אזוריות.
גלעד קרן
גם שם יש החרגה של מועצות אזוריות. כיוון שכל ענייני הבחירות במועצות האזוריות הם בצו ולא בחקיקה ראשית, אנחנו מחייבים את שר הפנים לתקן את הצו הזה. בשנת 2008 כתבנו סעיף זהה לגבי הגבלת הזכות להיבחר של יו"ר ועדה ממונה, וחייבנו את שר הפנים בתוך 30 ימים לתקן את הצו. עד היום זה לא קרה. אני מקווה, שמשרד הפנים יעשה את זה.
היו"ר אמנון כהן
אולי לא הסבתם את תשומת ליבו.
גלעד קרן
כבר הסבנו את תשומת לבו לפני מספר חודשים.
היו"ר אמנון כהן
שייצא מכתב מהוועדה. תכינו מכתב בשמי: מתי זה התקבל, ובקשה להתקין את הצו.
גלעד קרן
"3. הוראות חוק זה יחולו גם על מנהל כללי של רשות מקומית הנמצאת באזור כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז - 2007."
היו"ר אמנון כהן
האם אנחנו נוריד את הסעיף הזה?
אלכס מילר
לא.
היו"ר אמנון כהן
אבל הממשלה מתנגדת.
אלכס מילר
שיתנגדו בהצבעה בכנסת. אין לי בעיה.
היו"ר אמנון כהן
האם אתם יכולים להגיש ערער לוועדת שרים לענייני חקיקה?
אלכס מילר
לא. זה כבר היה.
הראל גולדברג
אדוני היו"ר, תרשה לי להקריא את החלטת ועדת השרים כפי שהיא.
היו"ר אמנון כהן
קראת.
הראל גולדברג
לא קראתי את הכל. יש שני סעיפים בתוך החלטת ועדת שרים:

1. מנכ"ל רשות שיכהן בה במשך שנה לפחות – לא שנתיים וחצי – לא יהיה מועמד לבחירות שייערכו למועצת אותה עירייה ולרשות אותה עירייה לפני חלוף שנתיים.

2. להסדרת החקיקה והחלתה באזורי יהודה ושומרון – התנגדות.
אם כן, החלטת הממשלה מתייחסת לשלושה רכיבים: אחד, תקופת שנתיים המוסכמת על הוועדה. שניים, משך כהונה מינימאלי של שנה ולא של שנתיים וחצי. שלוש, התנגדות להחלה על איו"ש.
היו"ר אמנון כהן
עוד נושא אחד – החלת החוק. בגלל שיש כבר מישהו בתהליך של בחירות, נחיל את החוק מראשון לינואר 2012, אלא אם כן חוק חוקק יותר מאוחר. בכל מקרה, לא לפני.
אלכס מילר
אני רוצה להתייחס לנושא הזה. כאשר אני חוקקתי את החוק, לא ידעתי איפה יש מתמודדים ואיפה אין מתמודדים. אני רציתי לקדם את הנושא של טוהר המידות. לא בדקתי איפה מתמודדים. איך שהחוק עבר בקריאה הטרומית, אוימתי. הנושא הועבר למשטרת ישראל. אני מאוים עד היום על ידי בן אדם שהתקשר אלי באקה אל גרבייה ואמר: "תחשוב טוב אם אתה מקדם את החוק הזה". האם זו הדרך להוריד אותי מכל העניין הזה? מבחינה עקרונית, אני מכניס את לבפנים.
היו"ר אמנון כהן
מה זה עקרונית?
אלכס מילר
זה חל על כל אחד. אני לא דוחה אפילו ליום אחד. אם אלה האנשים שמסובבים שם את המערכת, מאיימים על חברי כנסת ורוצים להרוס את הליך החקיקה כדי לקדם אדם כזה או אחר בתוך העיריות, לא יהיה.
היו"ר אמנון כהן
כבוד חבר הכנסת המציע, חה"כ מילר, אני מכבד אותך. אני חושב, שזו באמת לא הדרך בה צריכים לדבר. הוא היה יכול לבקש פגישה, לבוא אליך ולדבר איתך או עם נציגיו מהמגזר. אם הוא היה פונה לחה"כ ראלב מג'אדלה, הוא היה פותר את הבעיה. אנחנו עושים את הדברים על ידי הבנות, הסכמות וגישורים. אני לא מסכים עם הדרך.

אני חושב, שהיית יכול לפנות לגוף חוקר שיעשה את העבודה. בבית הזה אנחנו לא רוצים להביא למצב בו מנענו ממישהו – למרות שהוא לא עשה פה דבר נכון. אני לא רוצה שיהיה מצב, שמישהו יוכל להגיד שסידרנו מישהו או פגענו במישהו. זו לא היתה כוונה המחוקק. כוונתך מלכתחילה לא היתה לפגוע במישהו. אם מראש היית יודע, היית אומר שאתה לא רוצה לפגוע. אני מכיר אותך. יש לך רגישות, ואתה לא רוצה לפגוע באנשים. היית אומר: "אני מסכים, הכוונה שלי לא היתה לפגוע, מצדי שזה יהיה מהבחירות הבאות". הציעו פה שזה אולי יחול מהבחירות הבאות. חה"כ מירי רגב אמרה שזה אולי יחול מהבחירות הבאות. כרגע זה לא על הפרק. אנחנו צריכים לפעול עם השכל הישר, ולכן נקבע ראשון לינואר. חה"כ ראלב מג'אדלה.
ראלב מג'אדלה
אני לא מקבל את זה. למען גילוי נאות, אני תושב באקה אל גרבייה.
היו"ר אמנון כהן
מה אתה לא מקבל?
ראלב מג'אדלה
את הדחייה ליום אחד. אני אגיד לך גם למה. אם חשבתם שהחוק הזה בא כדי להבטיח טוהר המידות ולמנוע דברים אחרים, למה זה לא חל ממחר בבוקר על מי שצריך? לטוהר מידות אין פרק זמן ולוחות זמנים. החוק הזה בא באמת למען טוהר מידות. לא יכול להיות שמנכ"ל מכהן 5-6 שנים והוא מנהל את העירייה. אנחנו חיים בתוך זה. אף אחד לא מיתמם פה. 90 יום לפני זה הוא אומר: שלום, תודה רבה, אני מועמד לרשות העיר. מחליף כובע. פה אתה מנעת טוהר מידות, או נתת יד למשהו הפוך מזה? למה צריך לדחות את זה ביום אחד? אני לא מבין. האם יש בשורות על טוהר המידות? מה שנכון לגבי טוהר המידות בעוד שנתיים או חמש שנים, צריך לחול מחר בבוקר. לכן, ביקשתי מחברי לסיעה, אבישי ברוורמן להחליף אותי היום, כי אני חושב שזה נכון. אנחנו הפרדנו בחוק את באקה-ג'ת, ביקשנו להקדים את הבחירות, ואנחנו רוצים להבטיח את טוהר המידות בבאקה-ג'ת. אני לא מקבל שום טיעון לדחייה.
חמד עמאר
אני מסכים עם כל מילה של חברי ראלב מג'אדלה. אנחנו מדברים על בחירות באוקטובר, בעוד 5 חודשים. מעכשיו אנחנו רוצים להוציא יישוב כאשר הבחירות שם הן באוקטובר? אני לא מבין איזו השקעה עשה אותו מנכ"ל. אני לא מבין מה הוא התחיל להזיז. לכן, אני לא רואה לנכון לדחות את זה אפילו ביום אחד. יש לנו עוד 5 חודשים עד אוקטובר. טוהר המידות לא יכול להוציא אחד החוצה. או שזה חל על כולם, או שזה לא חל על אף אחד.
היו"ר אמנון כהן
מה אומר חה"כ מילר?
אלכס מילר
אני אמרתי את מה שאמרתי. מבחינתי, אני סיכמתי את המינימום שקראת, על יו"ש ועל תחולת החוק עכשיו. לממשלה יש דרך להביע את התנגדותה, אם היא מתנגדת לדברים מסוימים, אם זה בהסתייגויות לקראת הקריאה השנייה והשלישית ואם זה בכפייה קואליציונית על ההצבעות. אני מציע, שאנחנו נתקדם, ולקראת קריאה שנייה ושלישית נעשה את התיקונים הנדרשים. במידה ויהיו הסתייגויות, נתייחס בהתאם.
היו"ר אמנון כהן
מישהו ממשרדי הממשלה רוצה להגיד משהו?
אלכס מילר
האם אנחנו בדרך להצבעה, או שאתה לא בא להצביע?
היו"ר אמנון כהן
אני מתלבט. אתה אמרת שיש הסכמות.
אלכס מילר
אם אתה אומר שאנחנו לא מצביעים...
היו"ר אמנון כהן
האם אתה רוצה לא להצביע היום? האם אתה רוצה לבוא להסכמות?
אלכס מילר
את כל אותן הסכמות עשיתי עם אנשים שקובעים את המדיניות של הקואליציה בפועל. אני סיכמתי עם יו"ר הקואליציה. הנושא הזה עלה באותם הדיונים שהיו קודם. הבקשות בהיבט של תקופת הצינון – זה היה קדנציה שלמה והורדנו את זה לשנתיים. זו היתה המהות. אני יישרתי את הקו.
היו"ר אמנון כהן
אבל לגבי יו"ש לא תיאמת.
אלכס מילר
לגבי יו"ש – זה קורה. הכנסנו את זה פרוצדוראלית לתוך החוק. אני לא משאיר את זה לאלוף. כך או אחרת זה יהיה. מבחינתי, זה חשוב שזה יופיע. זה גם היה בעבר. זה לא דבר מהותי. זה לא משנה את החקיקה היום, וזה לא הופך עולמות. הנושא של השנתיים וחצי זה היה עניין שדיברנו עליו גם בישיבה הקודמת. לא סגרנו על זה. אני קיבלתי את בקשת הממשלה, שאמרה שלא צריך להחיל את זה על בן אדם שהתמנה לתקופה קצרה. אמרנו שזה חצי. אי אפשר להגיד שאני לא עמדתי בהסכמים. בנוגע לתיקונים כאלה ואחרים אפשר לדון לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר אמנון כהן
מה לגבי תחולת החוק?
אלכס מילר
מיידית.
היו"ר אמנון כהן
לי כיו"ר ועדה יש אי הסכמות איתך. אני חושב, שחוק צריך להתחשב בכל הדברים. לכן, אני חושב שצריך לדחות אותו ולא לפגוע במישהו באמצע הדרך. גם אם שמים איזו מגבלה על חברי כנסת, תמיד אנחנו אומרים מקדנציה הבאה, לא בקדנציה הזו שבה אדם כבר יודע את העבודה שלו, יודע לאן הוא הולך. זה בעייתי בכל חקיקה. אי אפשר באמצע הדרך להגיד למישהו: עכשיו אתה יוצא החוצה.
ראלב מג'אדלה
זה לא באמצע הדרך.
היו"ר אמנון כהן
אני אומר את הדברים שלי בתור יו"ר הוועדה. אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. לגבי הצו של האלוף – אמרת לי שתיאמת. משרד המשפטים אומר שאתה לא תיאמת איתם בנושא הזה, והם התנגדו גם בוועדת השרים לענייני חקיקה. גם פה אין סיכום. לבקשתך, העליתי את הנושא היום, למרות כל הלחצים. כמו שדיברו איתך, דיברו גם איתי. גם השר שהביע התנגדות והביע הסתייגות. היה גם דיון בממשלה. השר גלעד ארדן שכנע את הממשלה שלא צריך לקדם את החוק. הוא רצה להופיע היום, וביקש לדחות את הדיון. הוא רצה להשתתף בדיון. גם ראש העיר אריאל רצה לדחות את הדיון. הוא לא יכול היה להגיע בגלל מחויבויות קודמות. אני אמרתי: זה סדר היום, ומי שרוצה שיבוא. אנחנו לא הולכים לפי תיאומים של כל ראש עיר ושל כל שר. כרגע, אני לא יכול להצביע איתך, אבל אני מעמיד את זה להצבעה.

אבקש ממשרדי הממשלה, לשבת ביחד עם המציע ולעשות תיאומים. לגבי האכסניה, תבואו להבנות עם המחלקה המשפטית שלנו. תמצאו את האכסניה הנכונה. אולי היא תיגזר מחוק העיריות שיהיה בעתיד. לכן, התיאומים לקראת הקריאה השנייה והשלישית צריכים להיעשות כך שבסופו של תהליך ייצא חוק טוב, מדתי וראוי מהוועדה הזו, כך שמצד אחד ימנע את המצבים בהם כאשר יתנו כוח למישהו ברשות המקומית הכוח הזה יתפרש לרעה או לדברים שליליים. לזה יש היגיון. אני מעמיד להצבעה לפי הנוסח שהקריא היועץ המשפטי של הוועדה.
אלכס מילר
עם שנתיים וחצי, תחולה מיידית ויו"ש.
גלעד קרן
הנוסח שמופיע לפניכם, בתוספת ההגבלה של מינימום שנתיים וחצי כהונה בתפקיד. מה לגבי מועד התחילה?
היו"ר אמנון כהן
בינתיים המציע רוצה להשאיר את זה כתחולה מיידית, ולכן אני לא יכול להצביע איתו.
אלכס מילר
תחולה מיידית של החוק.
הראל גולדברג
מה קורה עם יו"ש?
אלכס מילר
בפנים.
היו"ר אמנון כהן
לקראת קריאה שנייה ושלישית תמצאו דרך: תסתייגו, תדברו או תגייסו הערות להצגה במליאה. יש לכם את כל הדרך הפרלמנטארית והממשלתית, כפי שאתם יודעים לעשות. אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – הגבלת זכות המנהל הכללי להיבחר), התשע"א-2010, עם התיקונים שהקריא וציין היועץ המשפטי של הוועדה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנע – 1

היו"ר נמנע. הצעת החוק עברה לקריאה ראשונה. בהצלחה בהמשך.
אברהם מיכאלי
אני רוצה לבקש רביזיה.
היו"ר אמנון כהן
יש רביזיה של חה"כ אברהם מיכאלי. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים