ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
56
ועדה משותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט

13.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המשותפת לכלכלה וחינוך לדיון בהצעת חוק רשות השידור

שהתקיימה ביום שני י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011) בשעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

ישראל אייכלר

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

אילן גילאון

נסים זאב

איתן כבל

יעקב כץ

אלכס מילר

חמד עמאר
רונית תירוש
מוזמנים
עו"ד עידו אציל – משרד ראש הממשלה

עו"ד יעל כהן – לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

ברק שטרוזברג – סגן הממונה על השכר, משרד האוצר

יהודה סבן – רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק – סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד – משרד המשפטים

דפנה עין דור – מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אמיר גילת – יו"ר רשות השידור

לינדה בר – דוברת רשות השידור

אבי כץ – סמנכ"ל גביה, רשות השידור

עו"ד חנה מצקביץ' – יועצת משפטית, רשות השידור

מרסיה צוגמן – סגנית בכירה ליועצת המשפטית, רשות השידור

איתנה גרגור – מבקרת פנים, רשות השידור

צבי גרסון – ועד הנדסה-רדיו, רשות השידור

בלה רדונסקי – עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד החינוך

עו"ד ליאת פיינרו – רשות השידור

רס"ן מעין כהן – יועץ משפטי לפיקוד העורף, פרקליטות צבאית

סגן ניצב לילך לאופמן – ראש מדור דוברות שוטפת, משטרת ישראל

מרדכי שנבל – נשיא לשכת המבקרים הפנימיים

נילי בן גיגי – מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

אלי פולק – יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

מיטל בשרי – מנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה לצרכנות

ירמי קדושי – מפיק, תסריטאי ושחקן, הפקות המזרח

שחר בוצר – מנכ"ל שח"מ, ארגון השחקנים

רונה סייג – מנכ"ל איגוד התסריטאים

אורי רוזנווקס – יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטריים

עמית ליאור – יו"ר איגוד התסריטאים

אורי ענבר – איגוד הבמאים והתסריטאים

עידן אור – מנכ"ל אקט, איגוד עובדים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל

נגה קריינר – מנכ"ל איגוד עורכי התמונה והקול

עפרה אייבר – איגוד קידום יצירה ישראלית, איגוד המפיקים

אסף כרמל – אחראי יצירה עברית, איגוד הבמאים

יאסר עטילה – מ"מ מנהל קול ישראל בערבית, רשות השידור

אורנה גולן – סגן מנהל אגף השיווק, חברת החשמל

משה זמיר – עורך תוכניות בקול ישראל, רשת מורשת
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר; אלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010
היו"ר כרמל שאמה
צהריים טובים. אנחנו פותחים ישיבה שלישית היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010. אני מקווה שזה דיון אחרון שלנו בהצעת החוק הזאת, והיא בעצם תשלים את הצד המבני הפיננסי של הרפורמה ברשות השידור. נותרו לנו מספר סעיפים פתוחים. בהמשך היום יש לנו שני חוקים נוספים: האחד, הצעת חוק פרטית בנושא חייל בודד והצעה חשובה שבלעדיה לא עשינו כלום בעניין הפיננסי – אגרת רשות השידור, כלומר מקור המימון לכל הרפורמה הזאת. אבל נגיע לזה כשנגיע.


כבוד היועצת המשפטית, מאיזה סעיף אנחנו מתחילים?
אתי בנדלר
למעשה, יש נושאים שעדיין לא הסתיים בהם הדיון לפני שאנחנו מגיעים לסעיף 38 ואילך. הסעיף הראשון הוא סעיף 11 להצעת החוק המתייחס לסעיף 22א לחוק העיקרי.
דנה נויפלד
נציב הקבילות.
אתי בנדלר
כן. זה סעיף 11 להצעת החוק. עניינו תיקון סעיף 22א לחוק העיקרי.
היו"ר כרמל שאמה
ב-11 זה משהו אחר.
אתי בנדלר
אולי זה סעיף 10?
דנה נויפלד
לא, זה סעיף 11, זה נכון. זה סעיף שמתקן את סעיף 22א רבתי. אנחנו רוצים להוסיף משהו.
לאה ורון
- - - הנוסח של 25 במאי 2011.
אתי בנדלר
אני אגיד לכם מיד איזה עמוד כי אין מספור של עמודים.
דנה נויפלד
זה לא הנוסח הזה, זה נוסח אחר.
לאה ורון
הוועדה עובדת על הנוסח שלמעלה מצוין: "נוסח לדיון ב-25 במאי". זה אותו נוסח שהוועדה דנה בו גם ב-26 במאי.
אתי בנדלר
הבעיה היא שזה לא ממוספר.
היו"ר כרמל שאמה
זה בא אחרי 22. תגיעו ל-22, ואחר כך מתחיל שוב 11 משום-מה.
אתי בנדלר
תסתכלו על כותרות השוליים של הסעיפים עד שתגיעו לתיקון סעיף 22א.
לאה ורון
למעלה כתוב: "פרק שלישי – הממונה על קבילות הציבור".
אתי בנדלר
פרק שלישי – 1 – הממונה על קבילות הציבור.
היו"ר כרמל שאמה
אגב, תיקון טעות – זאת לא ישיבת ועדת כלכלה, זאת ישיבה של ועדה משותפת לכלכלה ולחינוך. אני שמח שיושב ראש ועדת חינוך מחייך וקיבל זאת בהבנה.
אתי בנדלר
בישיבה הקודמת עלתה הערה של פרופ' פולק שביקש לדעת מדוע יש שינוי בחוק רשות השידור לעומת חוק הרשות השנייה, שלפיו, בהתאם לחוק כאן, אין לממונה על קבילות הציבור סמכות להורות על תיקון הליקויים. נציגי הממשלה ביקשו לבחון, ועכשיו הם באים עם תשובה. מדובר בסעיף קטן (ה) לחוק העיקרי שלא הוצע לתקן אותו כאן.
דנה נויפלד
אכן מצאנו שיש שוני בנוסח בין חוק הרשות השנייה לחוק רשות השידור, ואם הוועדה רוצה אני יכולה להציע נוסח שמתקן את סעיף קטן (ה). זה לא היה בהצעה המקורית, ולכן אתם לא תראו את זה שם. הנוסח שאני מציעה נותן סמכות לנציב להורות למנהל הכללי, ואז הסמכות של המנהל הכללי היא לא בשיקול דעת, והוא חייב לשדר את ההודעה על הליקוי כפי שהחליט הנציב. זאת החלטת הוועדה, אם הוועדה רוצה להוסיף את התיקון שהוצע כאן.
אתי בנדלר
אולי תציגי מהו התיקון שאתם פותחים בו.
דנה נויפלד
הסעיף אומר כרגע שאם הממונה על הקבילות, אחרי שהוא דן ושמע את הצדדים ומצא שהקובל צדק בפנייה, הוא רשאי לפנות למנהל הכללי בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו. המנהל הכללי יורה על אופן השידור בשים לב להמלצות הממונה על הקבילות.
אופיר אקוניס
וברשות השנייה הוא מחייב אותם לתקן? אז תצמידו את זה לרשות השנייה. אם יכפישו מישהו ויוציאו דיבתו, ופתאום יחליטו לשדר את זה בלופ של השידור החוזר בערוץ 33 במוצאי שבת כשהמונים רואים את השידור הזה, אבל הוא הוכפש בשיא הפריים-טיים זה לא דבר הגון. זה כמו בעיתונים – את ההבהרות שמים ליד התחזית.
דנה נויפלד
לכן קיבלנו את ההערה. אנחנו מסכימים, ואני מציעה נוסחים. להחלטת הוועדה אם היא רוצה להשוות. אנחנו תומכים בכך.
היו"ר כרמל שאמה
אתם תומכים בכך?
דנה נויפלד
כן, אין לנו התנגדות.
היו"ר כרמל שאמה
מישהו מחברי הכנסת מתנגד להשוות?
אופיר אקוניס
לא.
אתי בנדלר
תקריאי את הנוסח.
דנה נויפלד
הנוסח שאני מציעה הוא בסעיף קטן (ה). במקום: "רשאי הוא לפנות למנהל הכללי בדרישה שיורה", יבוא: "רשאי הוא להורות למנהל הכללי". הסיפא המתחילה במילים "המנהל הכללי יורה על" – תימחק. המשמעות היא ששיקול הדעת הוא של הנציב.
אתי בנדלר
זה יהיה רק "רשאי הוא להורות למנהל הכללי לשדר את ממצאיו".
דנה נויפלד
בדיוק. "בשידורי הטלוויזיה או הרדיו".
אופיר אקוניס
מצוין.
אתי בנדלר
לא צריכים לכתוב איך? הוא לא מורה גם איך לשדר? אין לפניי הסעיף המקביל מחוק הרשות השנייה.
אופיר אקוניס
איך זה עובד ברשות השנייה? אלי אולי יודע.
אלי פולק
ברשות השנייה יש לו סמכויות מפורשות – הוא יכול להורות איפה ומה, ויש אפילו קנסות שהוא יכול לדבר עליהן וכן הלאה.
דנה נויפלד
הקנסות לא קשורים.
אופיר אקוניס
אין פה קנסות.
אלי פולק
נשאלה השאלה מה יש שם, אז זה מה שיש.
דנה נויפלד
יש שם "על הדרך והמועד לכך", ואפשר גם להוסיף את זה פה.
אתי בנדלר
"בדרך ובמועד"?
דנה נויפלד
כן. "על הדרך ועל המועד שהורה".
קריאה
סליחה, אם מותר לי לומר: יש ברדיו פרסומת, ויש אולי מקום לתת לממונה על קבילות הציבור את הרשות לומר, עשיתם כזה דבר – יש איזשהו מקל.
דנה נויפלד
זה כבר שינוי משמעותי הרבה יותר, איך מטילים קנסות. זאת רשות השידור, זה לא דומה בכלל, וגם לנציב ברשות השנייה אין סמכויות כאלה. זה מצב דברים שהוא לא דומה, ואני מציעה לא לפתוח עכשיו את כל שינוי המנגנון.
אופיר אקוניס
לא, זה מספיק.
דנה נויפלד
בסדר? ההערה שלך לעניין ההפרשים התקבלה, אין יותר ויטראז' רגולטורי. הכול בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. אנחנו מצביעים על השינוי. מי בעד השינוי כפי שהוצג? מי נגד? מי נמנע?
לאה ורון
חבר הכנסת נסים זאב מחליף את חבר הכנסת דוד אזולאי; חבר הכנסת חמד עמאר מחליף את חבר הכנסת רוברט אילטוב - -
רוברט אילטוב
לא, לא.
לאה ורון
זאת ועדה משותפת, זאת לא ועדת הכלכלה.
רוברט אילטוב
בסדר.
לאה ורון
חבר הכנסת אופיר אקוניס מחליף את חבר הכנסת דני דנון; חבר הכנסת יעקב כץ לא יכול להצביע.
יעקב כץ
אני חבר ועדת חינוך.
אופיר אקוניס
הוא לא בוועדה המשותפת.
לאה ורון
זאת ועדה משותפת עם מספר מסוים של חברים שנבחרו על-פי החלטת ועדת הכנסת.
אופיר אקוניס
או אקסופיציו חבר בוועדת הכלכלה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה וגילאון תתקזזו. אתם ממילא משני הצדדים.
אילן גילאון
יש על סדר היום איזו רביזיה של נחמן שי?
היו"ר כרמל שאמה
יש לנו על סדר היום רביזיה של נחמן שי?
לאה ורון
כרגע לא, אבל יש דיבורים על זה.
היו"ר כרמל שאמה
הוגשה רביזיה?
לאה ורון
לא, אבל הצוות שלו מבקש להגיש רביזיה.
יעקב כץ
לדבר אני יכול, למרות שאני לא יכול להצביע.
היו"ר כרמל שאמה
אתה גם יכול להצביע, אנחנו פשוט לא נספור את הקול.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד השינוי – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

השינוי אושר.
היו"ר כרמל שאמה
אין מתנגדים, אין נמנעים – הסעיף אושר.
אתי בנדלר
הסעיף הבא שהוועדה דילגה עליו הוא סעיף 13 להצעת החוק. סעיף 23ח לחוק העיקרי שמוצע להוסיף אותו לגבי רואה חשבון מבקר.
דנה נויפלד
אני הקראתי אותו אז, הוא רק לא הוצבע.
אתי בנדלר
הוא לא הוצבע כי הייתה בעיה. "המועצה תמנה רואה חשבון מבקר לרשות, שיבקר את הדוחות הכספיים של הרשות ויחווה את דעתו עליהם". הצעתם להוסיף: "באישור רשות החברות הממשלתיות". הייתה לכך איזושהי התנגדות פנימית.
דנה נויפלד
רשות השידור התנגדה.
אתי בנדלר
לכן הוועדה דילגה.
לאה ורון
גם היה על זה דיון.
דנה נויפלד
אני מסכימה.
היו"ר כרמל שאמה
מי התנגד לתוספת, רשות השידור? היושב ראש, ההתנגדות שלכם בתוקף?
אמיר גילת
כן.
אופיר אקוניס
אני מסכים עם רשות השידור. מה צריך אישור של רשות החברות?
דנה נויפלד
דנו על זה בדיון הקודם. לא הגענו לכלל הסכמה.
היו"ר כרמל שאמה
תזכירי לנו את הנימוק, למה את רוצה אישור.
דנה נויפלד
אני ניסיתי לשכנע בדיון הקודם את הוועדה להוסיף את האישור. האישור הוא רק לעצם המינוי. כמו שניסיתי להסביר בדיון הקודם, כאשר מדובר בחברה ציבורית – ומשם לקחנו את רואה החשבון המבקר בעניין הזה בהוראות שהחלנו, בדומה לחברה ציבורית – ההוראות מופיעות בחוק החברות, ואמרנו שנראה ברשות חברה ציבורית לצורך ההוראות האלה. בחברה ציבורית מי שממנה ומחליט על שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הוא גורם חיצוני, וזאת האסיפה הכללית של בעלי המניות. בתאגיד סטטוטורי אין לנו אסיפה כללית של בעלי מניות. הסיבה שזה המנגנון בחוק החברות היא שתפקידו של רואה החשבון המבקר הוא לבקר את הדוחות הכספיים שהם מצג ההנהלה והדירקטוריון. לכן הגורם החיצוני הוא האסיפה הכללית, והאסיפה הכללית היא שממנה - -
אופיר אקוניס
רואה חשבון חיצוני בלאו הכי.
דנה נויפלד
נכון.
אופיר אקוניס
זאת אומרת החיצוניות שלו צריכה להיות מאושרת ברשות החברות.
דנה נויפלד
מה שניסינו להכניס, וההצעה הזאת נדחתה ועכשיו אנחנו חוזרים בנו, שכיוון שאין לנו גורם חיצוני ברשות- -
היו"ר כרמל שאמה
אז אתם חוזרים בכם?
דנה נויפלד
כן, הוא שאל למה הצעתי.
היו"ר כרמל שאמה
אם אתם חוזרים בכם, אז למה לבזבז זמן?
דנה נויפלד
כי אדוני שאל, אז אני עונה.
אופיר אקוניס
על מה מצביעים עכשיו?
דנה נויפלד
מצביעים על הנוסח המקורי שכבר הוקרא.
אופיר אקוניס
מצוין.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הסעיף בנוסח הממשלתי.
אתי בנדלר
שהוצע מלכתחילה.
היו"ר כרמל שאמה
23ח. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 23ח – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 23ח אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 23ח אושר פה-אחד.
אתי בנדלר
הסעיף הבא שלא הייתה עליו הצבעה הוא סעיף 23י, סעיפים קטנים (ה) ו-(ו).
היו"ר כרמל שאמה
הסעיף הזה הוא שאפשר להטיל משימות נוספות על המבקר. מי בעד ומי נגד (ה) ו-(ו)?
אופיר אקוניס
יש פה תיקון בכחול: "המבקר הפנימי יהיה עובד הרשות".
דנה נויפלד
הוועדה כבר הצביעה, נשארו רק סעיפים (ה), (ו).
אופיר אקוניס
למבקר הפנימי יש 6 שנים, וליועץ המשפטי אין הגבלת זמן?
דנה נויפלד
אין הגבלה על המבקר – הסעיף הזה ירד.
אופיר אקוניס
הייתה צריכה להיות הגבלה על הייעוץ המשפטי.
דנה נויפלד
ירד, ירד.
היו"ר כרמל שאמה
הגבלה על הייעוץ המשפטי?
דנה נויפלד
לא, לא, הסעיף ירד, וכרגע המצב דומה לשניהם.
איתן כבל
על שניהם.
אופיר אקוניס
פה אין הגבלות על שניהם. במקום שתהיה הגבלה של שש שנים על שניהם, אין הגבלות על שניהם. כלומר זה תפקיד לכל החיים.
אתי בנדלר
לא, מה שהוחלט לגבי תלונה על המבקרים הפנימיים והיועצים המשפטיים - - - יחול גם לגבי - - -
דנה נויפלד
זה יהיה רוחבי.
היו"ר כרמל שאמה
יש משהו למישהו לומר על סעיפים (ה) ו-(ו)? אנחנו מצביעים על (ה) ו-(ו).
אילן גילאון
מה עם סעיף (א)?
היו"ר כרמל שאמה
סעיף (א) גמור.
דנה נויפלד
הוצבע עליו בדיון הקודם.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיפים (ה) ו-(ו)? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיפים (ה) ו-(ו) – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים (ה) ו-(ו) אושרו.
היו"ר כרמל שאמה
סעיפים (ה) ו-(ו) אושרו פה אחד.
אילן גילאון
זה הוצבע כלשונו?
דנה נויפלד
לא. הנוסח שאתה רואה, לדעתי, הוא הנוסח שלפני התיקון. אתה ראית את הנוסח הכחול?
לאה ורון
חבר הכנסת אילן גילאון שאל קודם על הרביזיה.
דנה נויפלד
אנחנו הצבענו - - - של המבקר הפנימי.
לאה ורון
חבר הכנסת גילאון, אכן הוגשה בקשתו של חבר הכנסת נחמן שי לרביזיה בסעיף 4 ובסעיפים נוספים. הבקשה איננה על סדר יומה של הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו יכולים לשים אותה על סדר היום.
יעקב כץ
כבוד היושב ראש, הבקשה שלי מאתמול שנפגשתי איתך, יש לה סיכוי לעלות היום?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו דנים. מתקדמים.
אתי בנדלר
עכשיו יש בקשה של חבר הכנסת נסים זאב. אנחנו מגיעים לסעיף 24 לפי סדר הסעיפים.
נסים זאב
בסעיף 24, בנושא של קבלת עובדים ותנאי עבודתם, אני מבקש להוסיף שלא תהיה אפליה בין העובדים, בפרט בכל מה שקשור לעובדי רשת מורשת. לנו יש כמעט 15 תקנים של עובדי רשת מורשת, ויש שם אפליה שחייבת לידי תיקון.

אני רק רוצה להקריא לפניכם את ההחלטות הקודמות שהיו ב-2007. כולנו זוכרים שלפני 2004 רשת מורשת הייתה נפרדת מרשת א', ובמסגרת תוכנית הקיצוצים תמיד מקצצים, ואנחנו לא יודעים מה הנזק. כך היה גם במשרד דתות וביטלו אותו- -
אופיר אקוניס
החזירו אותו.
נסים זאב
בסדר, אבל היום זה יותר יקר להחזיר, לכן סוף מעשה במחשבה תחילה.

אני רוצה להקריא, ברשותכם, את החלטת הוועדה של יושב ראש ועדת החינוך והתרבות מיכאל מלכיאור מ-18 ביוני 2007 שלא לסגור את רשת מורשת. הוועדה קיבלה דרישה מרשות השידור לתקצב את הרשתות הייעודיות כראוי. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים כרגע. הוועדה דורשת להגדיל את שידורי רשת מורשת 24 שעות ביממה – זה כרגע לא עומד על הפרק, אבל בהחלט הנושא של התקצוב והעניין שלא תהיה אפליה בין עובד לעובד זה דבר מתבקש ומחייב. באופן יחסי יש להם שליש שעות – שמונה שעות ביממה – אז לפחות שאותם עובדים לא יקופחו. לא מדובר בהרבה כסף. יש הבטחה שהאוצר ילך לקראתם, ועד ההצבעה בכנסת אני מאמין שהדבר הזה - -
היו"ר כרמל שאמה
אתה רוצה את זה בהסתייגות?
נסים זאב
כן.
היו"ר כרמל שאמה
איך אנחנו מאשרים לו את ההסתייגות הזאת?
אתי בנדלר
אם אני מבינה נכון, סעיף 24 לחוק העיקרי עניינו בקבלת עובדים ותנאי עבודתם. מבקש חבר הכנסת נסים זאב להוסיף סעיף קטן, שבו ייאמר שלא תהיה אפליה בין- -
איתן כבל
איך אפשר בחוק ראשי? אני בעדו, אבל - -
רונית תירוש
אני יכולה להצטרף להסתייגות הזאת?
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להצביע על זה. זה בסוף יעבור, וזה לא הסתייגות, זה יהיה סעיף. לא יהיה על מה.
אופיר אקוניס
האם ההסתייגות היא שרשת מורשת תשדר 24 שעות? על מה ההסתייגות בדיוק?
נסים זאב
ההסתייגות היא באופן יחסי.
אופיר אקוניס
למעט שישי-שבת, כמובן.
נסים זאב
אני דיברתי באופן יחסי: שמונה שעות הם עובדים, ולכן שלא יקופחו בשעות שהם עובדים לעומת העובדים האחרים. אני לא מדבר על 24 שעות כי לדעתי פה צריך חקיקה, פה צריך מדיניות שונה. אני לא הולך על כל הקופה כי אני לא אקבל שום דבר, אבל לפחות אלה שכבר משקיעים שעות – לא יכול להיות שהם יקבלו שכר של "הא לחמא עניא", של עניים.
אופיר אקוניס
האם הם עובדים במשרה מלאה ברשות השידור?
נסים זאב
הם לא עובדים במשרה מלאה, אבל באופן יחסי.
אתי בנדלר
- - -
אופיר אקוניס
נסים זאב אומר שלמרות שהרשת משדרת רק מספר מוגבל של שעות, שהשכר שלהם יהיה הוגן.
נסים זאב
באופן יחסי, שמי שעובד- -
אופיר אקוניס
לא באופן יחסי ל- - -, אלא לשעות השידור. הוא הסביר לי את זה פעם מרשת מורשת. זאת דרישה הגיונית.
איתן כבל
אנחנו נגד אפליה, רק בחקיקה ראשית?
אופיר אקוניס
לא הבנתי את ההסתייגות.
מרסיה צוגמן
אני סגנית היועצת המשפטית של רשות השידור. אני לא מכירה את המקרה הספציפי של עובדי רשת מורשת, אלא רק ממה ששמעתי בוועדה. ברשות השידור על רוב העובדים חל הסכם קיבוצי. הסכם קיבוצי אמור לחול גם על עובדי רשת מורשת. אם יש עיוותים שהסכמים קיבוציים לא חלים משום מה, אנחנו נבדוק את זה. אבל מבחינת החוק - -
נסים זאב
אני מבקש: עד הבדיקה שלך נקיים הצבעה. נשאיר לכם את הבדיקה לעוד מספר שנים, אבל אנחנו חייבים לבצע את השינויים. אדרבה, אם אין אפליה אז זה באמת לא רלוונטי.
היו"ר כרמל שאמה
נשמע את נציגם של רשת מורשת. בבקשה.
משה זמיר
אני עובד רשת מורשת במשרה מלאה. אין לנו התנאים שיש לכל העובדים ברשות בנושא של שעות נוספות. מלכתחילה אנחנו לא מקבלים את השעות האלה בצורה מכוונת. במוצאי שבת דיברתי עם יושב ראש האגודה - -
ישראל אייכלר
מה השכר שלכם?
משה זמיר
במשרה מלאה עם ותק של 22 שנה בתחום זה מקסימום 5,000 שקל, ואין לנו אפשרות לעבור את זה. אין לנו שעות נוספות, אין לנו שעות כוננות.
ישראל אייכלר
מה השכר שלך?
משה זמיר
5,000 שקל.
יעקב כץ
כרמל, אתה שומע?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
משה זמיר
בעצם כל הטבות השכר של העובדים של הרשות זה בנושא של השעות הנוספות, בנושא של שעות כוננות, וזה אין לנו בצורה מכוונת. אני דיברתי עם יושב ראש האגודה שלנו שאמור לייצג אותנו בנושא הזה, ושאלתי אותו למה אנחנו לא מקבלים את זה, והוא אמר לי שאולי אחרי הרפורמה יעזרו לנו. מצד שני ברפורמה הולכים לעשות רביזיה של שלוש שנים אחורה מה יהיה השכר של אותו עובד, ולפי זה, הוא יקבל אחרי הרפורמה. זאת אומרת עד הרפורמה בעצם "דפקנו" אתכם, ועכשיו אחרי הרפורמה זה יהיה בחקיקה. זה יהיה לקבע את המצב שתהיו מקופחים תמיד.
היו"ר כרמל שאמה
תודה.
ברק שטרוזברג
אני סגן הממונה על השכר באוצר. זה נכון שברשות השידור יש המון עיוותים במערכת יחסי העבודה, והרפורמה עושה ככלל מרכזי ובסיסי – סדר בכל הרמות של העובדים ושל יחסי העבודה גם בדירוג העיתונאים וגם בדירוג ההסתדרות.

באופן עקרוני כשהרפורמה הזאת תצא לדרך הדבר הראשון שיקרה זה הסדר הזה. אני לא חושב שזה נכון להסדיר מערכת יחסי עבודה בתוך חוק ולא בהסכם קיבוצי. זה כלל ידוע בהרבה מאוד חוקים. מחר בבוקר יבואו תאגידים אחרים, יבואו חברות ממשלתיות אחרות, וכולן ירצו לייצר את ההסדרה שלהן. כמו שאתם לא רוצים שאנחנו נייצר הסדרה של יחסי עבודה בתוך חוקים, כך לא נכון שיכפו על המעסיק- -
נסים זאב
והאוצר משלם את זה, אתה יכול להסכים. תאמין לי. זאת לא צריכה להיות בעיה שלך בכלל.

אני מבקש הצבעה, ונמשיך הלאה.
אתי בנדלר
אני רק רוצה לדעת אם קלעתי לדעת אדוני. אתה מבקש להוסיף סעיף קטן שבו ייאמר פחות או יותר משהו כזה – כמובן, זה לא הנוסח הסופי: "(ב)(1) בקביעת תנאי עבודתם של עובדי הרשות לא תהיה אפליה בין עובדי מחלקות שונות, ובכלל זה של עובדי רשת מורשת של הרשות לעומת רשתות אחרות ברדיו".
אופיר אקוניס
זה קצת בעייתי.
אתי בנדלר
זאת הכוונה?
קריאה
כן, כן.
אופיר אקוניס
זה בעייתי קצת בחקיקה. אתה יכול להגיד שעובדי רשת ג' משדרים מוסיקה. אתה יכול לפי זה לעשות לכל תחנה סעיף נפרד. זה קצת בעייתי בחקיקה ראשית בעיניי.
דנה נויפלד
בכלל ביחסי עבודה. אנחנו לא מתערבים.
אופיר אקוניס
העיקרון הוא נכון, אבל הבעיה היא שכל רשת תוכל לדרוש זאת. אתה יכול להגיד שברשת ב' עובדים הכי הרבה, 24 שעות- -
נסים זאב
אז תכתוב: "ברשת א'", אם זה מה שמפריע לך.
אופיר אקוניס
העיקרון הוא נכון.
נסים זאב
רשת מורשת היא חלק מרשת א' או לא?
אופיר אקוניס
היא חלק מ"קול ישראל". כן, היא משדרת על התדר של רשת א'.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מילר, בבקשה.
אלכס מילר
העלו את הסוגיה הזאת עכשיו, ואני שומע בפעם הראשונה על העניין הזה. לפני שאדוני מצביע אני מבקש התייעצות סיעתית על העניין הזה.
ישראל אייכלר
מעניין שחבר הכנסת מילר לא ביקש התייעצות סיעתית כשהוא ביקש 9 מיליון שקל לרשת רק"ע, ואנחנו לא ביקשנו את זה.
נסים זאב
אין שום בעיה, אדוני, אנחנו נבקש לעכב את כל החוק, ועד שזה לא יעבור שום דבר פה לא יעבור. אני מבטיח לך.
אלכס מילר
רק אל תפחידו אותנו.
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן אתה צריך התייעצות סיעתית?
אלכס מילר
ב-14:00 יש ישיבת סיעה.
אופיר אקוניס
ב-14:00 יש ישיבה אחרת מעניינת בנושא.
אלכס מילר
זאת לא הסתייגות, אדוני היושב ראש. לפי מה שאני רואה- - -
נסים זאב
זאת הסתייגות, מה הבעיה שלך שזה יהיה בהסתייגות?
אלכס מילר
זה חלק מ- - -
נסים זאב
מה הבעיה שלך? אם האוצר רוצה לתת עוד מיליון שקלים בסך-הכול או 1.5 מיליון- -
אלכס מילר
אם האוצר מסכים – בבקשה, אין לי בעיה.
נסים זאב
אבל תן לי לעבוד על זה. עד המליאה אני סוגר את זה עם האוצר, מה זה מפריע לך עכשיו?
אלכס מילר
זה לא המליאה, זה חלק מהחוק עכשיו.
אתי בנדלר
כדי להבהיר: אם הוועדה מצביעה על הסעיף הזה, חבר הכנסת זאב, ויש לסעיף הזה רוב הרי שהוא הופך לחלק מהחוק. יכול שהוא ייפול לאחר שהוועדה תאשר את הסעיף הזה, ככל שהיא תאשר. אם הממשלה תגיש הסתייגות ייתכן שהסעיף הזה ייפול במסגרת ההסתייגות- -
נסים זאב
לכן אני אמשוך את ההסתייגות שלי.
אתי בנדלר
אבל זאת לא תהיה הסתייגות שלך, זה יהיה חלק מהחוק, זה לא יופיע בצורת הסתייגות.
נסים זאב
אני משאיר את זה כחלק מהחוק, תתייעץ עד מתי שאתה רוצה. אני חושב שזה לא פר, כי לא מדובר בכסף גדול, אלא בכסף קטן, ואין שום סיבה בעולם להתייעצות סיעתית. אני מבקש להצביע על זה עכשיו.
היו"ר כרמל שאמה
ברגע שהוא מבקש התייעצות סיעתית אני חייב לתת לו.
נסים זאב
כן, אבל לא ב-14:00, עם כל הכבוד. גם לי יש ישיבת סיעה ב-14:00.
היו"ר כרמל שאמה
אתה לא יכול להקדים את ההתייעצות הסיעתית, חבר הכנסת מילר?
אלכס מילר
אני יכול להקדים בשעה. ב-13:00.
היו"ר כרמל שאמה
זה מפריע אם נצביע על זה ב-13:00?
נסים זאב
אין לי בעיה. תהיה ישיבה מיוחדת רק לנושא הזה.
אלכס מילר
נעשה את זה ברבע לאחת.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. בקיצור, הוא עשה גיוס בישראל ביתנו, זה מה שאתה צריך להבין.
אתי בנדלר
אתם מסתכלים עליי בתקווה שאני אצהיר שלא ראוי לכתוב בחוק שלא תהיה אפליה בין עובדים כי ברור מאליו שאסור ולא ראוי שתהיה אפליה בין עובדים- -
נסים זאב
אבל יש אפליה. יש קיפוח. למה לא לקרוא לתינוק בשמו?
אתי בנדלר
אבל אני לא יכולה להגיד שזה סעיף בלתי חוקתי. אני יכולה להגיד שזה לא ראוי, אני לא יכולה להגיד שאי אפשר לכלול סעיף כזה.
נסים זאב
אני לא סוגר שום דבר. אתה מכיר איך האוצר עובד, אתה יודע איך הוא עובד.
אופיר אקוניס
נכון, אני מסכים איתו.
נסים זאב
"יש לי סגן אז תיתן לי את הזמן".
אלכס מילר
אתה אומר לפני כי זה הולך להיות חלק מהחוק, ואלה דברים שלא העלו לפני כן. תעלה את זה בישיבת קואליציה, בבקשה. רבותיי, אתם חלק מהקואליציה אז תתנהגו כמו קואליציה. אתם רוצים לשבור כלים – בואו נשבור כלים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא הייתם בגיבושון ביחד?
אופיר אקוניס
אלכס לא היה בגיבושון.
נסים זאב
רק פיצוצים יצא מהגיבושון הזה.
אופיר אקוניס
הוא לא היה.
היו"ר כרמל שאמה
ההתייעצות הסיעתית של ישראל ביתנו הסתיימה.
אופיר אקוניס
למה לא היית, באמת? הפסדת.
היו"ר כרמל שאמה
מר פולק, בבקשה.
ערן פולק
אנחנו רוצים להבהיר - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אבל מה הבעיה להכניס את זה בחוק?
היו"ר כרמל שאמה
בן אדם מדבר, תפסיקו עם לול התרנגולים הזה.
אתי בנדלר
לא צריך לכתוב בחוק שלא להפלות בין עובדים. זה כאילו ברור מאליו, ומצד שני אני לא יכולה להגיד שזה לא חוקתי ושהכנסת לא יכולה לכתוב דבר כזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
- - -
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ', נתתי זכות דיבור לנציג של האוצר, בואי נשמע אותו.
נסים זאב
בואו נצא מהנחה שזה לא פר, ההסתייגות נשארת כהסתייגות.
אתי בנדלר
אז זה יהפוך להסתייגות. אם הרוב בוועדה לא יקבל את הסעיף הזה אז אתה רשאי לרשום הסתייגות, וכל מי שירצה יצטרף אליה.
נסים זאב
בסך הכול מדובר ב-15 תקנים. השוואת תנאים של כל העובדים, שדינם יהיה שווה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אבל למה אתם לא מבקשים תקציב?
דנה נויפלד
האם אפשר להציע הצעה?
היו"ר כרמל שאמה
מר פולק מדבר עכשיו.
ערן פולק
בהמשך למה שאמר סגן ממונה על השכר לעניין הכנסה – לא נכונה, לדעתנו, של סעיף כזה לחקיקה – ברור שמבחינתנו הנושא לא מוכר, וכמובן, אין שום הסכמה של האוצר להכנסה של אלמנט תקציבי ספציפי כזה או אחר לתוך החקיקה.
ישראל אייכלר
זה לא אלמנט תקציבי- - -
היו"ר כרמל שאמה
רגע, סליחה, יש סדר, אתה לא בזכות דיבור, חבר הכנסת אייכלר.
ישראל אייכלר
אבל יש הטעיה של האוצר.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, אתה תעמיד אותם על טעותם בעוד כמה דקות.


גברת נויפלד, בבקשה.
דנה נויפלד
זאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על זה. האם לא ראוי לבקש מיושב ראש רשות השידור שנמצא כאן שככל שיש בעיה מבחינת העובדים בתוך רשות השידור, לבדוק את העניין?
אמיר גילת
זה בדיוק מה שרציתי להציע.
נסים זאב
לבדוק?
דנה נויפלד
כן.
נסים זאב
לבדוק? ב-2007 זועקת הוועדה שיש קיפוח – מה יש לבדוק פה? ארבע שנים חלפו, את רוצה שאני אקריא לך מה הוועדה כותבת?
דנה נויפלד
יושב ראש רשות השידור הוא יושב ראש חדש, האם לא ראוי לתת לו את האפשרות לבדוק?
נסים זאב
מה זה קשור ליושב ראש חדש וממשלה חדשה? אז מה, לא ידוע שהיה קיפוח? - - - יש קיפוח – פתאום זה דבר חדש?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מה הבעיה להצביע על זה?
נסים זאב
אדוני היושב ראש, בסוגיה הזאת עסקנו גם בישיבה הקודמת, עם כל הכבוד. אז מי שלא שמע את זה בישיבה הקודמת – יש לו בעיה.
יעקב כץ
לא סופרים אותך, אתה לא מבין את זה? אתה לא קיים.
נסים זאב
אני מסכים- - -
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת זאב. מספיק, תגידו לי, מה ההתרגשות הזאת?


מר גילת, בבקשה.
אמיר גילת
אדוני היושב ראש, ביקשתי הרגע ממבקרת הפנים של רשות השידור שתבדוק את הנושא. אני לא חושב שזה ראוי לחקיקה, אבל זה להחלטתכם, כמובן. אנחנו מצדנו נעשה את הבדיקה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה.


חברת הכנסת ברקוביץ', בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אני לא שמעתי על מה דיברתם, אבל אני מכירה קצת את הבעיה. כשמדוברים על רדיו רקע שהוא רדיו שמייצג אוכלוסייה גדולה מאוד - -
אופיר אקוניס
הוא כבר תוקצב, ובצדק.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הוא תוקצב, ובצדק. צריך לחשוב גם על תקצוב במדינת ישראל של רשת מורשת. זה בהחלט משהו שחסר במדינה הזאת, ואין שום סיבה שיקומו כל מיני תחנות רדיו חדשות כשיש לנו רשות שידור שאמורה לתת מענה לאוכלוסייה מאוד גדולה. אני לא מבינה מה הבעיה להצביע, אדוני היושב ראש.
היו"ר כרמל שאמה
כל מה שמעכב את ההצבעה זאת את.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני יוצאת.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מילר, ההתייעצות הסיעתית שלכם הסתיימה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אתה מוביל את הדיון, ואתה כפוף כמוני להחלטות הקואליציה.
לאה ורון
השאלה היא האם אתה מושך את בקשתך להתייעצות הסיעתית.
אלכס מילר
כן, דיברתי - - - ואין בעיה.
היו"ר כרמל שאמה
בכוח ניסו להראות לנו שאנחנו לא מבינים זה את זה.
לאה ורון
לא, בכוח ניסו שהפרוטוקול ישקף את מה שקורה ביניכם.
היו"ר כרמל שאמה
ואני הבנתי שההתייעצות הסיעתית הסתיימה.
לאה ורון
אבל הפרוטוקול לא משקף את ההבנה ביניכם.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, בסוגיות מסוג זה צריך לשמוע מבדיקה של הגופים הרלוונטיים לחוק הזה עד כמה ההחלטה הזאת הולכת להיות מבוצעת בשטח. כל אחד אומר, בוא נבדוק. אם תהיה החלטה, וחבר הכנסת נסים זאב מוכן לחכות שתהיה בדיקה מסוימת, ואנחנו נשמע ובסופו של דבר נכריע – גם מבחינת תקצוב של משרד האוצר בעניין וגם מבחינת הביצוע של רשות השידור – אין בעיה. הרי בסופו של דבר אלה אותם אנשים.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא יודע אם תתקבל החלטה, אבל אם תתקבל החלטה, והיא לא תהפוך להסתייגות, שתהיה בדיקה, ואם הבדיקה תראה אחרת – תהיה רביזיה. זה לא חלוט.
אלכס מילר
כמו שציינתי, אין לי עמדה חד משמעית בנושא הזה.
נסים זאב
כשהרביזיה תהיה בשעה 13:00 אני מניח שתהיה הצבעה על הנושא.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה שלך סגורה?
נסים זאב
כן.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת נסים זאב?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אפשר להקריא שוב?
אתי בנדלר
"בקביעת תנאי עבודתם של עובדי הרשות לא תהיה אפליה בין עובדי המחלקות השונות, ובכלל זה של עובדי רשת מורשת של הרשות לעומת רשתות אחרות ברדיו.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אני בעד, אבל- -
אופיר אקוניס
אני בעד.
היו"ר כרמל שאמה
למה, לאקוניס יש משהו נגד מורשת?
אופיר אקוניס
נהפוך הוא – אני גם שמעתי את הדבר הזה לפני חצי שנה.
היו"ר כרמל שאמה
מצביעים.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – 2.

ההצעה אושרה.
לאה ורון
6- בעד, 2- נמנעים – ההצעה עברה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה אושרה.


ברכות לרדיו מורשת.
דנה נויפלד
הממשלה יכולה להסתייג?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
הממשלה לא רוצה להפלות, היא רוצה- - -
קריאות
- - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
רציתי רק לדעת אם הממשלה רוצה להפלות. זה הכול.
ברק שטרוסברג
אני עוד לא ראיתי מצב שבו גורמים משא ומתן לאחר שלוש וחצי שנים. זה מאגודת העיתונאים שיושב פה. המשא ומתן מסדיר את המעמד של כל העובדים, ובאה הכנסת אחר כך ואומרת לו – לא, צריך לעשות משהו אחר.
נסים זאב
מי אלה "כל העובדים"? האם רשת מורשת הם לא עובדים? מה זה, אוויר?

ברק שטרוזברג

דני זקן, יושב ראש אגודת העיתונאים, מייצג את כל עובדי רשות השידור ואת כל אגודת העיתונאים.
ישראל אייכלר
הייתה הצבעה?
היו"ר כרמל שאמה
כן, זה עבר.

ברק שטרוזברג

יש כאן עובדי הסתדרות. עופר עיני חתם על הסכם קיבוצי, ובאה הכנסת ואומרת שזה לא מקובל עליה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הכנסת היא הריבון, תתרגלו לזה. תתחילו להתרגל שלכנסת יש מה להגיד אף על פי שאתם לא רוצים.
אופיר אקוניס
מה זה "הממשלה"? אתה תביא את זה, כמובן, לשרים.

ברק שטרוזברג

זכותו של הממונה על השכר לאשר- - -
אופיר אקוניס
לא, לשרים, לא לפקידות. שהם יחליטו - - -
דנה נויפלד
ההסתייגויות מוגשות בחתימת- - -
היו"ר כרמל שאמה
הנושא של מורשת מוצה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב.
ישראל אייכלר
החוק אומר שהאוצר צריך להוסיף או לא להוסיף – החוק אומר שלא יפלו. זה יכול להיות מתקציב רשות השידור. עמדת האוצר היא לא העמדה הנכונה, הוא מטעה את הציבור.
היו"ר כרמל שאמה
מר אייכלר, אנחנו לא פותחים עכשיו ויכוח על הנושא הזה.
היו"ר כרמל שאמה
פרופ' אילטוב מבקש רביזיה.
אופיר אקוניס
אני גם מבקש רביזיה. לא על הסעיף הזה, על סעיף אחר. לא רביזיה דרמטית – רביזיה טובה.
יעקב כץ
איפה הרביזיה שלי?
אופיר אקוניס
תכף תקבל אותה בכתב.
אתי בנדלר
יש בקשה לרביזיה על הסעיף הזה?
היו"ר כרמל שאמה
של חבר הכנסת אילטוב.


הסעיף הבא.
דנה נויפלד
הייתה רביזיה על סעיף 10, על משך כהונת ועדת האיתור, שזה עושים בסוף הדיון.
אתי בנדלר
יש בקשה שלך, אדוני, לרביזיה בסעיף 10 לחוק העיקרי די בתחילת הצעת החוק. סעיף 19 להצעת החוק שעניינו לתקופה של חברי המועצה, הוצע מלכתחילה שתקופת הכהונה של חבר המועצה תהיה שלוש שנים, ואפשר יהיה לשוב ולמנותו לתקופת כהונה אחת נוספת. הוועדה החליטה לשנות את הסעיף הזה וקבעה שחבר מועצה ימונה לתקופת כהונה אחת בלבד של ארבע שנים, וניתן יהיה להאריך את כהונתו לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. נוצר חוסר התאמה בין תקופת כהונה של חבר מועצה לבין תקופת כהונה של חבר ועדת האיתור. לכן הגשת בקשה לדיון מחדש כדי לבחון האם אכן יש לבחון האם יש מקום להתאים את תקופת הכהונה של חבר ועדת האיתור לחבר מועצה. אז קודם כול צריך להעמיד להצבעה את עצם הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר כרמל שאמה
רביזיה שלי לתקן משהו טכני של משך הכהונה.
אתי בנדלר
של תקופת כהונה של חבר ועדת האיתור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
לא הייתה לי פה רביזיה?
אתי בנדלר
זה על סדר היום.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הבקשה לרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – רוב

נגד- אין

נמנעים – אין

הרביזיה אושרה
היו"ר כרמל שאמה
הרביזיה של חבר הכנסת שאמה אושרה פה-אחד.


כפי שהציגה היועצת המשפטית, מאחר ששינינו את תקופות הכהונה יש גם ועדות איתור וגם חברי מועצה אנחנו רוצים לסנכרן שתהיה אותה תקופה, אז אנחנו משווים את התקופה של חברי ועדת האיתור לזאת של חברי מועצת הרשות.
אתי בנדלר
אם כך, ככל שמדובר בהשוואת משך הכהונה נוסחו של סעיף 10 יהיה: "חבר ועדת האיתור ימונה לתקופה של ארבע שנים" – לא של שלוש שנים – "ואולם רשאית הממשלה להאריך את תקופת כהונתו של חבר הוועדה עד לסיום הליכי מינויו של חבר ועדה במקומו לתקופה שלא תעלה" – על שנה או על שישה חודשים?
יעל כהן
אני מעדיפה שנה כי ועדת האיתור היא מה שמחולל את כל המהלך, ושם באמת חשוב שלא יהיה שום חלל.
דנה נויפלד
זה בעקבות הערתך, אגב.
ישראל אייכלר
סליחה, רציתם השוואה, אז למה פה לא השוואה?
יעל כהן
ההערכה היא רק למקרה שלא מינו. מכיוון שוועדת האיתור מחוללת את כל התהליך, אם גם שם יהיה חלל ולא יהיו לי חברי ועדה- -
ישראל אייכלר
חצי שנה זה מספיק.
היו"ר כרמל שאמה
כבר אמרנו - - - עכשיו נפתח על זה דיון של שעתיים.
יעל כהן
- - - שזה יהיה ארבע שנים.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, ארבע שנים ואותם תנאים בדיוק. מי בעד השוואת התנאים שהוצגו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד השוואת התנאים – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

השוואת התנאים אושרה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה אושרה.


עוברים להוראות המעבר.
יעל כהן
הנוסח שמונח על השולחן הוא נוסח עם הרבה שינויים לעומת הנוסח המקורי. ברשותך, אני אקריא אותו בשלמות. מאוד קשה להבין אותו בלי הסבר, אבל אחרי שאני אקריא את כולו אני אתן הסבר מקיף על כל הקונספט, אם זה בסדר מבחינתכם.
הקראה
"תיקונים להצעת חוק רשות השידור".

תחילה

38. תחילתו של חוק ביום פרסומו (להלן – יום התחילה), בכפוף להוראות המעבר

הקבועות בסעיף 40 להלן.

מינוי ועדת
39. (א) חברי ועדת האיתור הראשונה ימונו לפי סעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 7

איתור

לחוק זה בתוך שנה מיום התחילה.

ראשונה


ומועצה ראשונה (ב) חברי מועצת הרשות הראשונה ימונו לפי סעיף 14 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 9

לחוק זה, בתוך שנתיים מיום התחילה.
היו"ר כרמל שאמה
תסבירי את סעיף 39.
יעל כהן
אני אסביר את סעיפים 38 ו-39. עקרונית החוק נכנס לתוקף ביום פרסומו כפוף להרבה מאוד סייגים שמפורטים בהמשך. כדי להתניע את המוסדות החדשים צריך קודם כול למנות ועדת איתור שהיא מצדה זאת שמנהלת את ההליך של מינוי המועצה. אנחנו מציעים לקצוב תקופה של שנה למינוי חברי ועדת האיתור הראשונה ועוד שנה עד למינוי המועצה הראשונה. סך-הכול זה מביא אותנו בתוך שנתיים למועצה ראשונה.
היו"ר כרמל שאמה
התנגדות להוראות האלה?
אופיר אקוניס
מתי נבחרה המליאה הנוכחית?
יעל כהן
המליאה הנוכחית נבחרה בחודש מרס.
אופיר אקוניס
2011?
יעל כהן
כן.
אופיר אקוניס
ואם לא היה החוק הזה , כמה זמן?
יעל כהן
שלוש שנים.
אופיר אקוניס
אז למה שנתיים? אז שלוש. אני מציע שלוש שנים, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה
על מה?
אופיר אקוניס
על שלוש שנים. במקום שיהיה שנתיים מיום התחילה אני מציע שלוש שנים, כמו שהיה לולא החוק.
דנה נויפלד
אדוני היושב ראש, אני אסביר משהו. החוק הזה מכיל הרבה תיקונים. הצעת החוק הזאת משנה את פניה של רשות השידור ואמורה לארגן מחדש את פעילותה. ככל שתבקש להאריך את תקופת הכהונה של המליאה הקיימת זה מונע כניסה לתוקף של הסעיפים שמדברים על המבנה הארגוני החדש של הרשות. ככל שנדחה את התחולה כך נדחה תחולה של הוראות נוספות בתוך החוק- -
היו"ר כרמל שאמה
הנקודה ברורה.
דנה נויפלד
אנחנו יושבים פה לארגן מחדש את עבודתה של הרשות, ואין שום טעם לדחות את זה ולא לתת לרשות לפעול כמו שצריך כמה שיותר מהר.
יעקב כץ
אולי אפשר לקצר את זה לחצי שנה.
דנה נויפלד
הייתה דילמה ובכל זאת- -
אופיר אקוניס
הם התחילו רק לפני ארבעה חודשים את תפקידם. זה פשוט דבר לא הגון כי כאשר הם נבחרו, עברו את ועדת שפניץ ואת כל הוועדות ואת היועץ המשפטי לממשלה – רק לנשיא ארצות-הברית הם עוד לא הגיעו, החברים שם- -
אלכס מילר
- - -
אופיר אקוניס
אני אומר לך, כן.
דנה נויפלד
ההצעה הזאת הייתה בצנרת כבר אז. הם ידעו. זה היה ברור שההצעה הזאת מתקדמת, ולכן נתנו שהות של שנתיים. ככל שאדוני ידחה את התחולה אנחנו נפגע ברשות השידור, ודוחים את הרפורמה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז מה אתם רוצים? ועדה חדשה?
דנה נויפלד
אנחנו מבקשים שנתיים.
יעל כהן
שנתיים ממועד החוק. זאת אומרת החוק יעבור בזמן הקרוב, וזה ייצא שנתיים ממועד החוק, וזה יביא את המליאה לכהונה של כשנתיים וחצי לעומת שלוש שנים בחוק הקיים.
דנה נויפלד
זה לא כזה הבדל.
ישראל אייכלר
אדוני היושב ראש, אני לא יודע למה זה צריך לקחת שנתיים. אם רוצים לחולל שינוי, ואנחנו יושבים כאן – מה זה, בעוד שנתיים? אני לא יודע מה יהיה בעוד שנתיים.
אופיר אקוניס
מה זאת אומרת? זאת הוראת מעבר שתאפשר לוועד המנהל שנבחר אך לפני ארבעה חודשים- -
ישראל אייכלר
אבל אם הוועד המנהל זה טוב, אז למה צריך את החוק? בוא נחכה עם החוק עוד שנה.
אופיר אקוניס
אז שלוש שנים כמו ברישיונות ובזיכיונות.
יעקב כץ
אנחנו ניפגש פה בעוד שלוש שנים, מי שיישאר פה.
אתי בנדלר
אם אינני טועה, חבר הכנסת אופיר אקוניס, בכל מקרה לגבי חברי המועצה שמכהנים עכשיו – תקנו אותי אם אני טועה – אין מניעה לשוב ולמנות אותם שוב.
דנה נויפלד
נכון. אף על פי שיש קדנציה מוגבלת, לחברי המליאה הנוכחיים יש חריג, והם יוכלו לכהן עוד תקופה, להבדיל מחברי מועצה חדשים שיש להם קדנציה אחת בלבד. זאת אומרת אמנם התקופה קוצרה במעט, אך אפשר לשוב ולמנותם להבדיל מאחרים.
יעקב כץ
אז אולי כדאי לעשות את זה מיד.
היו"ר כרמל שאמה
מה זה מיד?
יעקב כץ
את החוק.
אופיר אקוניס
כצ'לה, תאמין לי שאתה צריך להיות מאוד רגוע.
אתי בנדלר
ברשותך, אני רוצה לברר. כתוב כאן שהם ימונו בתוך שנה, אבל אין אותו דבר לגבי חברי המועצה בתוך שנתיים מיום התחילה, האם לא ראוי שהשר יפרסם הודעה ברשומות על יום מינוי ועדת האיתור ובעיקר על יום מינוי חברי מועצת הרשות השנייה? כי למועד הזה יש השלכות לסעיפים הבאים.
דנה נויפלד
לדעתי, יש הוראה אחרת שאומרת שלמינויים יהיה פרסום ברשומות.

יש סעיף בתוך החוק עצמו – סעיף 43 שאומר שכל מינוי של חברי מועצה יפורסמו ברשומות, ואין לי בעיה להוסיף גם "ועדת האיתור". אם היועצת המשפטית רוצה לראות, אין לי בעיה להוסיף גם את ועדת האיתור. כרגע חברי מועצה, מנכ" ויושב ראש – מפורסמים- -
אלכס מילר
מה הבעיה עם אותם אנשים שכרגע הם בוועד המנהל? אתם לא יכולים לעבוד איתם?
דנה נויפלד
יכולים, אין בעיה.
אלכס מילר
אז מה הבעיה עם שלוש שנים?
דנה נויפלד
הבעיה היא שזה דוחה סעיפים אחרים.
אופיר אקוניס
כמו?
דנה נויפלד
תכף היא תסביר את המנגנון שעשינו. אבל החוק הזה בנוי כך שתהיה מועצה, והחוק מבטל את הוועד המנהל. ככל שנמשיך עם המבנה הקיים אנחנו לא עושים את השינוי המבני בתוך רשות השידור.
אלכס מילר
אבל אי אפשר לעשות שהוועד המנהל הקיים יהיה חלק מההקמה של המועצה?
דנה נויפלד
אין מניעה שזה יהיה. אם אנחנו מבטלים את ההגבלה של כהונה אחת בלבד- -
אלכס מילר
לא הבנתי. כרגע כמה אנשים יש בוועד המנהל?
דנה נויפלד
שבעה.
אלכס מילר
כמה אנשים יש במועצה שעומדת לקום, לפי החוק?
דנה נויפלד
שלושה עשר.
אלכס מילר
אז אנחנו יכולים להגיד שלתקופת מעבר יוספו עוד ארבעה אנשים.
יעל כהן
אנחנו לא רוצים לפזר מידית את המליאה שמונתה לפני ארבעה חודשים. היא מונתה עכשיו, היא התחילה מהלכים. אנחנו גם יודעים שייקח לנו זמן למנות את המועצה החדשה, לפי החוק, כי אין ברירה, כי קודם צריך ועדת איתור. זה גם פעם ראשונה שנמנה ועדת איתור.
אלכס מילר
אז בפעם הראשונה ימנו שישה אנשים, ואחרי חצי שנה יחליפו שבעה אחרים.
דנה נויפלד
ההרכב של המועצה נקבע בחוק, לרבות איזה תמהיל יהיה בה. אפשר להדביק כל מיני הדבקות, אבל חבל. אמרנו שנעשה פשרה – שנתיים מינוי, ואין מניעה להתמנות גם למועצה שאחריה, לפי המנגנון שנקבע בחוק.
היו"ר כרמל שאמה
מה דעתך, אלכס?
נסים זאב
שנתיים וחצי או שלוש?
דנה נויפלד
זה יוצא בפועל שנתיים וחצי.
אופיר אקוניס
אז שיהיה כתוב.
נסים זאב
מה זה "בפועל"?
דנה נויפלד
כי הם מונו לפני חצי שנה, ובעוד שנתיים- -
נסים זאב
אז אני מבקש שיהיה שנתיים וחצי, שיירשם שנתיים וחצי.
דנה נויפלד
אבל אז זה הופך את זה לשלוש.
אופיר אקוניס
תאמין לי, אני לא יודע אם זה קריטי יותר.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, כל המשנה – ידו על התחתונה.
היו"ר כרמל שאמה
כל המשנה? כרגע עשית שינוי דרמטי.
נסים זאב
אני הוספתי.
היו"ר כרמל שאמה
אה – כל המוסיף – מיטיב, כל המשנה- -
נסים זאב
תגיד לי, בנרות חנוכה – הולך ומוסיף זה גורע או מוסיף אור?
אופיר אקוניס
נסים הציע רעיון פשרה.
נסים זאב
אני מבקש שנתיים וחצי.
היו"ר כרמל שאמה
יש מישהו שמציע שנתיים ורבע?
אופיר אקוניס
לא, לא – שנתיים וחצי.
אתי בנדלר
במקום שנתיים יבוא שנתיים ושישה חודשים?
אופיר אקוניס
כן.
יעל כהן
בתוך שנתיים ושישה חודשים.
אופיר אקוניס
למה? מה זה "בתוך"?
יעל כהן
אנחנו לא מתחייבים לתאריך מדויק, אנחנו חייבים לסיים את המהלך בתוך המועד הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה יכול לסיים את זה גם אחרי חודשיים.
דנה נויפלד
לא, אי אפשר כי לא קבעו ועדת איתור.
אופיר אקוניס
זאת מילה מאוד חשובה – "בתוך".
היו"ר כרמל שאמה
זה ברור שזה "בתוך".
רוברט אילטוב
מבחינתם גם "בתוך שלוש שנים" זה- - -
אופיר אקוניס
בדיוק. אם זה "בתוך", אז מה זה משנה?
רוברט אילטוב
אז למה אתם מתנגדים לשלוש שנים?
אופיר אקוניס
אני מציע להוריד את המילה "בתוך" ולכתוב "שנתיים וחצי". מה פתאום "בתוך"? "בתוך" זה אומר שבעוד שישה חודשים קבוצה מסוימת תחליט שהוועד המנהל הזה לא מוצא חן בעיניה. בשום אופן לא "בתוך". עם כל הכבוד, יש גבול.
דנה נויפלד
אם יש קבוצה אז היא ממנה.
אופיר אקוניס
לא יודע מי. אני לא מוכן "בתוך".
נסים זאב
לפחות עד שהממשלה הבאה תיכנס - - -
היו"ר כרמל שאמה
בתוך שנתיים וחצי ולא פחות משנה.
אופיר אקוניס
עזוב את המילה "בתוך", אדוני היושב ראש.
נסים זאב
לא "בתוך", "בתוך" זה יכול להיות גם - - -
אופיר אקוניס
נכון מאוד, הרב זאב צודק.
היו"ר כרמל שאמה
"ולא פחות משנה".
נסים זאב
מה זה חתן וכלה?
אופיר אקוניס
שנתיים וחצי מיום התחילה. אני עדיין מציע שלוש, אבל אני מקבל את עצת הרב.
יעקב כץ
אני מציע אפילו ארבע.
אופיר אקוניס
עכשיו כבר הבנת?
יעקב כץ
הבנתי.
אופיר אקוניס
תודה רבה לך.
נסים זאב
- - -
קריאות
- - -
דנה נויפלד
אני רוצה, בבקשה, להציע הצעה.


ברשותו של אדוני, הוראות המעבר לא פשוטות בכלל. חבר הכנסת אקוניס, האם ברשותך אפשר להקריא את שאר ההוראות, ואז יוסברו שאר ההוראות ויראו את מורכבות העניין? ככל שאנחנו דוחים אנחנו רק מסבכים את המורכבות.
אופיר אקוניס
אני מבקש מהיועצת המשפטית לרשום לפניה את ההצעה להוריד את המילה "בתוך" ולהמשיך לשנתיים וחצי.
היו"ר כרמל שאמה
האוצר, מה יש לכם לומר בעניין?
יהודה סבן
נכון היה שהצעת החוק הזאת תיכנס לתוקף באופן מידי. אבל כיוון שיש אילוצים בכל מיני נושאים, למשל במינוי של המועצה, במינוי של המנכ"ל ושל אנשים שכבר נכנסו לתפקידם, יש צורך שתהיה הוראת מעבר לתקופה מסוימת ומוגבלת. ברור שככל שדוחים את המהלך הזה יותר ויותר זה אומר שהמשמעות של החוק הזה שהוועדה אמורה לאשר הולכת ופוחתת. אם זה יהיה להרבה שנים המשמעות של החוק הזה תהיה כמעט שווה לדבר. לכן אנחנו סבורים שהאיזון בחוק יישאר על שנתיים ולאפשר לשר הממונה - - - ראש הממשלה לקבל החלטות אחרות. זאת עמדת משרד ראש הממשלה.
אופיר אקוניס
זאת עמדת משרד ראש הממשלה? בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
עמדת משרד ראש הממשלה?
יהודה סבן
כן.
דנה נויפלד
עמדת הממשלה.
אופיר אקוניס
זאת לא עמדת הממשלה.
דנה נויפלד
מה זאת אומרת?
היו"ר כרמל שאמה
נציג משרד ראש הממשלה, בבקשה.
אבי כהן
זאת עמדתנו אחרי שיחה עם לשכת מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
יעקב כץ
אפשר לשנות את עמדת הממשלה. אם אקוניס יוציא אותו החוצה.
אבי כהן
זאת עמדתנו אחרי שיחה עם איל.
אופיר אקוניס
לא אקוניס יוציא החוצה – יש פה הכרעה של חברי כנסת שיש להם עמדה, עם כל הכבוד.
יעקב כץ
אנחנו לא מוותרים.
אופיר אקוניס
עם כל הכבוד לממשלה. הממשלה מבקשת להעלות את האגרה. אתה בוודאי לא תשמח לכך, נכון? הממשלה מבקשת. סוג של פקידות בממשלה מבקש, ואנחנו לא פה למען הדבר.
ערן פולק
זאת לא פקידות, זה החלטות ממשלה.
אופיר אקוניס
מאה אחוז, אנחנו נגיע לישיבה של 13:30 ונראה מה יקרה.
אלכס מילר
הוא אומר משהו אחד, והממשלה אומרת משהו אחר. אפשר לבדוק את העניין הזה סופית.
היו"ר כרמל שאמה
ולא נסיים את החוק הזה היום?
אלכס מילר
גם ככה דחית את זה עכשיו בשלוש שנים, אז עוד יומיים?
אופיר אקוניס
בדיוק. וגם הגשתי רביזיה, אז בכלל לא נסיים.
ישראל אייכלר
אני רוצה להבין, האם כל החוק נדחה לשנתיים או רק הסעיף של המינוי של המועצה?
יעל כהן
עוד לא הקראנו – הרבה מאוד סעיפים יידחו לשנתיים.
ישראל אייכלר
כל מה ש- - -
יעל כהן
לא הכול, חלק גדול מאוד. חלק גדול ומשמעותי יידחה לשנתיים. הוא תלוי במבנה החדש. זה מה שניסינו להסביר, עוד לא הקראנו.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, חמש דקות הפסקה.

(5 דקות הפסקה)
היו"ר כרמל שאמה
אני מחדש את הישיבה. אנחנו לא מצביעים על הסעיף הזה.
אתי בנדלר
מדלגים עליו?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
יעל כהן
אני ממשיכה בסעיף 40 בהוראת המעבר:

40(א). מליאת רשות השידור וחברי הוועד המנהל שכיהנו ערב יום התחילה ימשיכו לכהן בתפקידיהם עד ליום מינויה של המועצה הראשונה לפי הוראות סעיף 39 לחוק זה (להלן – תקופת המעבר), ויהיו נתונות להם סמכויותיהם כפי שהיו קבועות בחוק העיקרי ערב יום התחילה וכן סמכויות נוספות הקבועות בחוק זה אשר נכנסו לתוקפן ביום התחילה כמפורט בסעיף קטן (ב) להלן; בתקופת המעבר יראו את יושב ראש הרשות כיושב ראש המועצה לעניין סמכויותיו לפי חוק זה, ואת שאר חברי המליאה כחברי המועצה שמונו לפי חוק זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת, והכול בשינויים המחויבים.


זאת אומרת בתקופת המעבר, שלפי ההצעה של הממשלה, אמורה להיות כשנתיים- -
היו"ר כרמל שאמה
מה עם (ב)?
יעל כהן
להקריא את הכול?
היו"ר כרמל שאמה
כן, בטח.
יעל כהן
הקראה: (ב) בתקופת המעבר יחולו הוראות חוק זה בשינויים המפורטים להלן:


(1) הפרק השני והפרק השלישי לחוק, כנוסחם ערב יום התחילה, יחולו על המליאה והוועד
המנהל שיכהנו בתקופת המעבר, זאת במקביל לפרק השני לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה,
ולהוראות סעיפים 14 ו-15 לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, אשר יחולו על הליכי כינון
ועדת האיתור הראשונה ופעילותה ועל הליכי כינון המועצה הראשונה, לפי העניין; אין
בקיום ההליכים למינוי ועדת האיתור הראשונה או במינויה או בקיום ההליכים למינוי
המועצה הראשונה כדי לגרוע מסמכויות מליאת רשות השידור והוועד המנהל או מתוקף
פעולותיהם;

בסעיף (2) אני מקריאה תיקון קל לנוסח שמונח על השולחן:

(2) מי שנתמנה ערב כינונה של ועדת האיתור הראשונה למנהל הכללי של רשות השידור,

יתמנה לתפקיד ויכהן בו לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחן ערב יום התחילה, ויחולו
לגביו סעיפים 23-23ג לחוק העיקרי, כנוסחם ערב יום התחילה, כל זאת עד לסוף תקופת המעבר.
פה אני מקריאה שינוי לנוסח
אולם לעניין תקופת כהונתו יחולו לגביו הוראות סעיף 23א(א) לחוק העיקרי בנוסחן לפי חוק
זה; סעיפים 23-23ג לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו על מנהל כללי שימונה החל
ממועד כינונה של ועדת האיתור הראשונה, ואולם עד לסוף תקופת המעבר, בכל
מקום במקום "המועצה" יבוא "המליאה", ובכל מקרה סעיף 23ג לחוק העיקרי,
כנוסחו ערב יום התחילה, יוסיף לחול על המנהל הכללי עד לסוף תקופת המעבר;
אלכס מילר
שאני אבין, המנכ"ל שהולך להתמנות יהיה עד התקופה שתקום המועצה החדשה.
יעל כהן
לא, לא, הוא ימונה לקדנציה שלמה.

(3) סעיפים 16, 17, 19 – 21ג, 21ה, 21ח, 22, 23ד-23ו, ו-23ז(ה) לחוק העיקרי- -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
רגע, את קוראת את זה לעצמך?
יעל כהן
ביקשו שאני אקריא עד הסוף, ואז אסביר. לי לא אכפת להסביר סעיף-סעיף.
דנה נויפלד
יש נוסח שמונח לפני חברי הוועדה, וביקשו ממנה להקריא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
אני עולה חדשה, אני לא קוראת כל כך מהר.
יעל כהן
אני מוכנה להסביר סעיף-סעיף או להקריא ברצף ולהסביר בסוף – לפי מה שיבקש היושב ראש.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
זאת לא הבנת הנקרא כרגע.
יעל כהן
אין ספק שצריך להקריא את זה. אני כרגע מקריאה, לא מסבירה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
איפה את, את יכולה להגיד לי?
יעל כהן
בסעיף קטן (3) בעמוד השני. זה בדפי התוספת שמונחים על השולחן.
לאה ורון
גמרת להקריא את הוראות המעבר?
יעל כהן
לא.
לאה ורון
קודם תסיימי את ההקראה, ולאחר מכן יינתנו ההסברים.
יעל כהן
(3) סעיפים 16, 17, 19 – 21ג, 21ה, 21ח, 22, 23ד-23ו, ו-23ז(ה) לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה, וכן סעיפים 10, 11- -


אני מוסיפה פה תוספת בעקבות תיקון שעשינו:


- - סעיף 11 בפסקאות (1)-(3), 17, 20, 23, 27-31, 34, 36 לחוק זה, ייכנסו לתוקף במועד כינון המועצה הראשונה;
(4) בתקופת המעבר, במקום סעיף 18 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, יבוא:
"יושב ראש הרשות יגיש לשר, אחת לשנה, דוחות כספיים וכן דוח על פעילותה של הרשות;
בדוח הפעילות יפורטו, בין השאר, היעדים השנתיים שקבעה הרשות, עמידתה ביעדים
האמורים, וכן עמידתה בדרישת ההפקות המקומיות הקנויות לפי סעיף 44ג; הרשות תפרסם
את תמצית הדוחות הכספיים ואת דוח הפעילות באתר האינטרנט של הרשות ובכל דרך אחרת
שתמצא לנכון; לעניין זה, "דוחות כספיים" – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים
לרבות ביאורים להם";
(5) בתקופת המעבר, בסעיף 21ד לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, במקום "המועצה" יבוא

"המליאה", ובסעיף קטן (ב), לפני המילים "בעל מומחיות" יבוא "במידת האפשר";

(6) בתקופת המעבר, בסעיפים 21ו, 21ז, 23י לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, במקום "המועצה"

יבוא "המליאה והוועד המנהל";

(7) בתקופת המעבר, בסעיף 23ח לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, במקום "המועצה" יבוא "הוועד
המנהל", ואולם מי ששימש כרואה חשבון מבקר של הרשות ערב יום התחילה יוסיף לשמש
בתפקידו לפי תנאי ההסכם שנכרת בין הרשות לבינו ערב יום התחילה ולעניין מינוי לתקופת
כהונה נוספת יחולו לגביו הוראות סעיף 23ח(ב) לחוק העיקרי בנוסחן לפי חוק זה;
(8) בתקופת המעבר, בסעיפים 14, 15, 18, 24, - 35 לחוק זה, במקום "המועצה" יבוא "הועד
המנהל";
(ג) מי שכיהן ערב תחילתו של חוק זה כחבר במליאת רשות השידור לא תבוא התקופה בה כיהן בתפקיד זה במניין התקופות לפי סעיף 19 לחוק העיקרי.
(ד) כל עוד לא נקבע אחרת בכללים לפי סעיף 21ה(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9, יחולו לגבי יושב ראש המועצה תקנות רשות השידור (גמול), התשל"ח-1978‏, כנוסחן ערב יום התחילה, כפי שחלו לגבי יושב ראש רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה
הסבירי, בבקשה.
יעל כהן
יש פה הרבה מה להסביר.


כמו שכבר הסברנו בסעיף הקודם שטרם הוצבע, מליאת רשות השידור והוועד המנהל שלה אמורים להמשיך לכהן לתקופת מעבר – תקופה שלפי הצעת הממשלה אמורה להיות כשנתיים. בתקופה הזאת יהיו להם סמכויות לפי החוק הקיים כמו שהם היום. זאת אומרת ההוראות ממשיכות לעמוד בתוקף, ויהיו להם חלק יחסית קטן מהסמכויות החדשות לפי החוק החדש. כל סמכות שיכולנו להקנות להם כבר בלי ליצור בעיות – הקנינו. אבל הרבה מהסמכויות החדשות בחוק מייצרות קושי כשיש שני גופים – מליאה וועד מנהל.
אופיר אקוניס
לא יהיו שני גופים.
יעל כהן
בתקופת המעבר הם מקבלים רק מקצת מהסמכויות של החוק החדש, ורוב סמכויותיהם זה רק במסגרת החוק הישן. זה ההסבר לסעיף (א) וגם לסעיף (ב)(1). במקביל לזה שהם קיימים ופועלים בעיקר לפי החוק הישן ורק לפי מעט הוראות בחוק החדש, כבר מתחילים ההליכים להקמת ועדת האיתור הראשונה ולפעילותה ולהקמת המועצה הראשונה. אלה - - - של סעיף (א) ושל (ב)(1).
אופיר אקוניס
ואם פתאום זה יעבוד מאוד מהר זה יכול להיות בתוך שנתיים, זאת אומרת – ארבעה חודשים. ואז לא נתתם הזדמנות לוועד המנהל הנוכחי שמשקף את העמדות השונות בציבור על פי העמדות בחברה הישראלית, שמייצג את הציבור שבחר בו אך לפני ארבעה חודשים.
דנה נויפלד
זה לא יכול להיות תוך ארבעה חודשים, אדוני.
אופיר אקוניס
לא, הם נבחרו רק במרס – אפילו פחות מארבעה חודשים. האם הם ידעו את הדבר הזה כאשר הם עשו את כל ההכנות?
יעל כהן
הדברים היו ידועים.
אופיר אקוניס
ידעו? נציגי ציבור, מה זאת אומרת?
עמית ליאור
נציגי ציבור.
אופיר אקוניס
יש שם נציגים לכל הזרמים.
עמית ליאור
אין אף נציג ליוצרים שם.
אופיר אקוניס
אין נציג של היוצרים?
עמית ליאור
אין. יש נציג של מוסיקאים – אין אף נציג - - -
אופיר אקוניס
ישנו יעקב נווה. יעקב נווה הוא לא במליאה? מה הוא?
עמית ליאור
יוצר מוסיקלי.
אופיר אקוניס
אה, זה בתוך היוצרים.
עמית ליאור
אלה שעושים טלוויזיה, ואלה שעושים מוסיקה.
קריאה
גם אין נציג לעיתונאים.
קריאה
אין נציג גם לעיתונאים.
יעל כהן
בכל מקרה גם המועצה החדשה אמורה לשקף את מגוון הדעות הרווחות בציבור – אין הבדל במישור הזה.

פסקה (2) מדברת על המנכ"ל. הקראתי אותה עם תיקון נוסח קל. רשות השידור נמצאת כרגע בהליכי ועדת איתור לקראת מינוי מנכ"ל. בהצעת החוק נאמר שהמנכ"ל שימונה – בין אם ימונה לפני פרסום החוק ובין אם בסמוך אחרי פרסום החוק – כל מנכ"ל שימונה עד למועד שבו תהיה ועדת איתור ראשונה, לפי החוק החדש, ימונה על-פי הליכי החוק הקיים, וזאת מכיוון שהליכי המינוי בחוק החדש מותנים בקיומה של ועדת איתור. עד שהיא לא תהיה ועדת האיתור החוקית ועד שהיא לא תהיה קיימת אנחנו פועלים במסגרת הליכי המינוי של החוק הקיים. בעצם במשך השנה הקרובה כל מינוי מנכ"ל חייב להיעשות לפי החוק הקיים, החל במועד שבו תהיה ועדת איתור- -
אופיר אקוניס
יש ועדת איתור.
יעל כהן
יש היום ועדת איתור, אבל היא לא בהרכב של החוק.
אופיר אקוניס
ברור, היא בהרכב של החוק הקיים.
אמיר גילת
אבל היא כבר ברוח החוק החדש.
יעל כהן
אבל היא לא זהה, היא גם לא יכולה להיות זהה. גם אם היינו רוצים זה לא אפשרי. מכיוון שהיא כבר פועלת, ומכיוון שבמשך שנה לא תהיה לנו ועדת איתור על-פי החוק, אין מנוס מקביעת הוראת המעבר.
אופיר אקוניס
יש תאריך שהיא צריכה לסיים את עבודתה?
אמיר גילת
בוודאי. המועד האחרון להגשת מועמדויות הוא ב-22 ביוני.
אופיר אקוניס
זה בשבוע הבא.
יעל כהן
נכון.
אופיר אקוניס
ואז אתם מפרסמים מי הגיש מועמדות?
דנה נויפלד
למה?
אופיר אקוניס
מה זאת אומרת "למה"? אני רוצה לדעת. זה גוף ציבורי שאני רוצה לדעת מי הגיש לו מועמדות.
יעל כהן
היא תנהג בהליכים המקובלים לוועדות איתור בשירות המדינה- -
אופיר אקוניס
אוקיי.
יעל כהן
היא תקיים את ההליך האיתור, והיא מקבלת גם הנחיה.
קריאה
אופיר, אם אתה מועמד אתה צריך להזדרז.
אופיר אקוניס
לא הגשתי מועמדות.
קריאה
התשובה מאוד סתומה – מזה אנחנו מבינים שתפורסם או לא תפורסם?
אופיר אקוניס
זאת תשובה פרוזאית.
יעל כהן
שמות המועמדים בשלב המקדמי לא מפורסמים.

בכל מקרה, המנכ"ל אמנם ימונה בשנה הקרובה, לפי הליכי החוק הקיים, אבל הקדנציות שלו יהיו לפי החוק החדש. מכיוון שכבר יש חוק חדש הקדנציות שלו כבר יהיו לפי החוק החדש.
אופיר אקוניס
כמה זה?
יעל כהן
ארבע עם אופציה לארבע.
רונית תירוש
זה יהיה באישור הממשלה?
יעל כהן
הליך מינוי המנכ"ל יהיה כפי שהוא היום – באישור הממשלה, והשר צריך לקיים התייעצות עם המליאה – הכול כפי שזה היה בארבעים השנים האחרונות.
אופיר אקוניס
כמה, ארבע שנים?
קריאה
חמש.
אופיר אקוניס
לא- - -
יעל כהן
לפי החוק החדש, ארבע עם אופציה לארבע.
אופיר אקוניס
ארבע ועוד ארבע.
רוברט אילטוב
מה זה, מכירה פומבית?
אופיר אקוניס
יותר טוב מנשיא המדינה.
יעל כהן
הסעיף הבא מונה את כל הסעיפים שייכנסו לתוקף רק במועד כינון המועצה הראשונה. כמו שאתם רואים יש לא מעט דברים שלא פועלים בכלל עד שאין מועצה ראשונה. זה בעצם המחיר של תקופת מעבר ארוכה.
אתי בנדלר
מה זה "מועד כינון המועצה החדשה"? למה הכוונה?
יעל כהן
היום שבו היא תקום.
אתי בנדלר
יש לי יום להקמת מועצה או יום של מינוי חברי מועצה? המונחים האלה משמשים בערבוביה.
יעל כהן
ברמת הנוסח אין ספק שעל הוראת המעבר נבקש גם הסמכה של הוועדה לעבוד על הנוסח.
אתי בנדלר
אני לא צריכה הסמכה של הוועדה, יש לי הסמכה קבועה לדבר על הנוסח.
יעל כהן
הכוונה היא ליום מינוי המועצה החדשה הראשונה. אוקיי?
אתי בנדלר
האם יש חפיפה מוחלטת בין יום מינוי חברי המועצה לבין יום מינוי המועצה?
דנה נויפלד
אין דבר כזה, מינוי המועצה.
יעל כהן
עקרונית, לפי חוק הפרשנות.
אתי בנדלר
אין לי חוק הפרשנות לכאן. אני רוצה להבין. אני כותבת חוק אז אני לא צריכה - - -
דנה נויפלד
היועצת המשפטית, הערתך נכונה. הנוסח מתייחס כרגע למינוי חברי מועצה, ולכן צריך שיהיה מינוי של חברי מועצה.
אתי בנדלר
הם כולם ימונו ביום אחד?
אלכס מילר
אם אנחנו מדברים כבר על הקדנציה של המנכ"ל- -
אופיר אקוניס
אגב, זה מאוד הגיוני שזה יהיה שלוש שנים, חבר הכנסת מילר, כי אז ייכנסו לתוקפם שינויים רבים בתקשורת הישראלית, גם בשידור המסחרי וגם בשידור הציבורי.
אלכס מילר
אני לא נכנס לשלוש-ארבע שנים. מה שכן, לדעתי זה הרבה יותר עקרוני.
אתי בנדלר
אני חוזרת לסעיף 39 שבו הצעתי את ההצעה לא להסתפק בסעיף שיש פה לגבי מינוי חברי מועצה, אלא שהשר יפרסם מועד ליום מינוי המועצה החדשה, יום מינוי חברי - - - אני מדברת על יום מינוי המועצה הראשונה.
דנה נויפלד
הראשונה – אפשרי.
יעל כהן
רק לגבי הראשונה.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אם אנחנו כבר מדברים על הקדנציה של מנכ"ל רשות השידור - -
קריאות
- - -
אלכס מילר
אני יכול להגיד פה כמה מילים? כל הזמן אני מנסה להתפרץ ולא נותנים לי.
לאה ורון
אין דבר כזה- - -
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני רוצה להציע כאן הצעה. אנחנו מדברים על חוק רשות השידור. אנחנו עושים פה רפורמה מאוד גדולה שמתייחסת למינוי מנכ"ל וקדנציה אחת בתוספת של ארבע שנים.

אם כבר אנחנו מדברים על הסוגיה הזאת גם הנושא של מפקד גלי צה"ל צריך להיות חלק מהעניין הזה.
אופיר אקוניס
זה בוועדת חינוך, לא?
אלכס מילר
לא. זה גם חלק מחוק רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה
שמה?
אלכס מילר
מי שאחראי על התכנים האזרחיים של גלי צה"ל זה רשות השידור. אין שום התייחסות לא לקדנציות ולא לשום דבר שקשור - -
היו"ר כרמל שאמה
הממשלה שומעת את חבר הכנסת מילר?
אלכס מילר
אני מבקש שהממשלה תבדוק את העניין הזה לישיבה הבאה; לעשות הסדרה לכל הנושא של מפקד גלי צה"ל מבחינת הקדנציות ומבחינת דרך המינוי.
דנה נויפלד
אפשר לענות על זה?
אופיר אקוניס
אני מסכים עם חבר הכנסת מילר.
אתי בנדלר
הצעת חוק גלי צה"ל בהקשר אחר מונחת על שולחן הוועדה, כך או כך.
אופיר אקוניס
זה לא זה, גברתי היועצת המשפטית.
לאה ורון
תאפשרו לה לדבר, מונח תיקון אחר. היא החלה לדבר, היא תסביר את זה.
אתי בנדלר
חוק גלי צה"ל מוסדר כרגע רק בהיבט של תשדירי שירות והודעות חסות. תוקפו של החוק הזה, למעשה, פקע, והצעת חוק להארכת תוקפו- -
דנה נויפלד
עברה קריאה ראשונה.
אתי בנדלר
- - עברה קריאה ראשונה ומונחת על שולחן הוועדה. אם יש מקום להסדיר את הכהונה של מפקד גלי צה"ל – להבנתי, זה במסגרת אותו חוק שאפשר לשנות גם את שמו. אני מציעה שעד לדיון בוועדת הכלכלה - -
אופיר אקוניס
שבוע הבא.
אתי בנדלר
- - בהצעת חוק גלי צה"ל הממשלה תגבש גם עמדה לגבי הסיכוי- -
אופיר אקוניס
אין סיכוי. הקימו ועדה מיוחדת שתבדוק את זה.
יעקב כץ
אני יכול לומר מילה בקשר לגלי צה"ל, כבוד היושב ראש?
היו"ר כרמל שאמה
כן.
יעקב כץ
כבוד היושב ראש, האם ידוע לכבוד היושב ראש שגלי צה"ל כפוף לרשות השידור? האם רשות השידור ישבה פעם על גלי צה"ל? האם הוועדה דנה בתוכניות - -
אלכס מילר
יש חוק.
יעקב כץ
בחוק של מדינת ישראל- -
אלכס מילר
בחוק כתוב שאחראי על התכנים - -
אופיר אקוניס
חבר הכנסת מילר, הוא שואל – בפועל. הוא צודק.
אלכס מילר
בפועל. מי שאחראי על התכנים האזרחיים של גלי צה"ל זה רשות השידור.
יעקב כץ
לכן אני שואל את אדוני היושב ראש, האם פעם התכנסה רשות השידור – הוועדה או המועצה, אולי המשפטניות יגידו לנו – ודנו פעם על התוכניות שמשודרות בגלי צה"ל?
היו"ר כרמל שאמה
פעם?
אלי פולק
אדוני היושב ראש, אם מותר לי לתת קצת היסטוריה.
יעקב כץ
כן, ספר לנו אם פעם הייתה ישיבה שדנה בתכנים של גלי צה"ל.
אלי פולק
החוק הוא מ-1969 - -
יעקב כץ
65'.
אלי פולק
- - אומר שרשות השידור תפקח על השידורים הלא צבאיים של גלי צה"ל ותקבע כללים- -
אופיר אקוניס
שזה כמעט כל השידורים.
יעקב כץ
אני אקרא לך את החוק: "ברשות יהיו לגבי גלי צה"ל שידורי רדיו של צבא ההגנה לישראל בכל הנוגע לתוכניותיו הלא צבאיות"- -
לאה ורון
איזה סעיף אדוני קורא?
יעקב כץ
- - "אותן הסמכויות שיש לה לגבי - - -"
לאה ורון
חבר הכנסת כץ, איזה סעיף אתה קורא?
אופיר אקוניס
מהחוק הראשי.
יעקב כץ
מחוק רשות השידור, סעיף 48(ב). "אותן הסמכויות שיש לה לגבי שידורי הרשות, והיא תמנה לגבי התוכניות כאמור אותם התפקידים". אותי מעניין לדעת האם פעם אחת ב-30 השנה האחרונות דנו ברשות השידור על גלי צה"ל.
אופיר אקוניס
שאלה מצוינת, שאלה טובה מאוד.
יעקב כץ
גם התשובה ידועה.
אלכס מילר
אני מציע, אדוני היושב ראש, שהממשלה תבדוק את העניין הזה, ואם יש אפשרות לסנכרן בין כל המנגנונים שבנו כאן למינוי מנכ"ל שהוא העורך הראשי של רשות השידור, שגם גלי צה"ל יהיה חלק מהמנגנון הזה בצורה כזאת או אחרת מסונכרנת עם- - -
יעקב כץ
ואז אני בעד להשאיר את המועצה לא לשנתיים-שלוש – לשש שנים. לשש שנים, לשבע שנים, לשמונה שנים.
אלכס מילר
במידה שהממשלה תחליט שזה צריך להיות כל ועדות האיתור למפקד חדש שהוקמו בחדרי חדרים, ייעצרו כל עוד לא החלטנו אחרת. תודה רבה.
יעקב כץ
נכון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
מאה אחוז.
יעקב כץ
אתה רואה, חבר הכנסת מילר, אנחנו באותה דעה.
אלכס מילר
אבל תבדקו.
דנה נויפלד
בכל מקרה נחזור עם תשובה. אבל בעקבות אותה החלטה שבעקבותיה הצעת החוק הגיעה לפה ותידון בשבוע הבא הוקמו כמה מנגנונים לבדיקת הפיקוח כדי להגיש המלצות על הפיקוח על גלי צה"ל- -
אלכס מילר
אבל אם משרד המשפטים מכריז על כך- -
דנה נויפלד
זה לא - - -, זה ממשלת ישראל.
אלכס מילר
ממשלת ישראל עוצרת כרגע את כל המהלכים- -
דנה נויפלד
לא עוצרת מהלכים.
אלכס מילר
אבל אי אפשר מצד אחד לא להתייחס למנגנון ולהמשיך את מה שקורה. זאת אומרת, אם העובדה הקיימת היא שממשלת ישראל עושה בדיקה בכל מה שקשור למינויים בגלי צה"ל אז כל אותן החלטות של שר הביטחון צריך לעצור.
דנה נויפלד
זה לא רק המינויים, זה לעניין - - -
אלכס מילר
זה עניין עקרוני, רבותיי. אנחנו מדברים פה על שינויים אישיים במנגנון של תוכן.
יעקב כץ
אני רוצה לשאול אתכן, המשפטניות, האם הובא לידיעת חברי המועצה או חברי האיתור או כל מי שמטפל ברשות השידור שהוא גם אחראי על השידורים של גלי צה"ל? האם הם יודעים את זה?
דנה נויפלד
יושב ראש רשות השידור פה.
יעקב כץ
האם אתם יודעים שאתם אחראים?
אמיר גילת
התשובה היא חיובית. אכן מליאת רשות השידור אחראית על התכנים הלא צבאיים של גלי צה"ל, ובסוגריים אפשר להגיד שזה כמעט כל התכנים- -
יעקב כץ
96%.
אמיר גילת
יש במליאת רשות השידור ועדת גלי צה"ל שבזמנו היא הייתה מקבילה לוועדת הרדיו שלנו. בזמנו היה איסור על מי שחבר בוועדת הרדיו של מליאת רשות השידור - - - ברשתות של קול ישראל להיות חבר גם בוועדת גלי צה"ל- -
יעקב כץ
אתם ידעתם שבגלי צה"ל משדרים 96% מהשידורים שאינם צבאיים?
אמיר גילת
רגע, אני אענה לך על כל השאלות. היום יש לנו ועדת תוכן במליאת רשות השידור, וגם פה יש הגבלה שמי שחבר בוועדת התוכן שאחראית על פיקוח התכנים שלנו לא יהיה חבר בוועדת גלי צה"ל.
יעקב כץ
יש פה פרוטוקולים שפעם דנו על התכנים בגלי צה"ל?
אמיר גילת
כן, כן, אני אענה לך על כל השאלות.

במליאה הקודמת הייתה ועדה שהתכנסה מספר פעמים. אפילו בתקופה שלי הגיע מפקד גלי צה"ל לאשר את לוח השידורים. הוועדה במליאה הנוכחית טרם התכנסה. פשוט בגלל הישיבה הקודמת פה דחינו את הוועדה, היה צריך להיות סיור בגלי צה"ל. בהחלט יש שיתוף פעולה. אני לא אגיד שהוא מספיק, יש הרבה בעיות עם הנושא של פיקוח על גלי צה"ל, כמובן בכל מה שקשור לאחריות שלנו. יש פה גם סוג של בעייתיות מכיוון שזאת תחנה מתחרה. אבל יש בהחלט מנגנון כזה. אנחנו בהחלט עושים גם עבודות פנימיות כדי לראות איך צריך לעשות את הדבר הזה בלי עיכובים. אבל אכן היו ישיבות של ועדת גלי צה"ל.
יעקב כץ
אקוניס, אתה רוצה להוסיף איזו מילה?
אופיר אקוניס
אני מסכים לחלוטין עם חבר הכנסת כץ שהפיקוח על גלי צה"ל, אם הוא היה באחריות רשות השידור, היה אמור להיות במהלך השנים, ולא היה. הוא לא היה – זאת עובדה. עובדה ששם לא היה שום דבר, וזה היה צריך להתבצע על-פי חוק רשות השידור. אני שמח על ההודעה של היושב ראש שהדבר מתוקן על-ידי הוועד המנהל הנוכחי. זה אומר, גבירותיי, היועצות המשפטיות של הממשלה – לא של הכנסת – שלוועד המנהל הנוכחי שרק נבחר יש עבודה רבה. הוא נבחר לפני ארבעה חודשים, והוא צריך לעשות.
יעקב כץ
אני מציע להאריך את זה לארבע שנים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים.
יעל כהן
רגע, עוד לא סיימנו להסביר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
יש לי הערה.
יעל כהן
אני רק רוצה להבהיר לנוסח כדי שלא יהיה בלבול. בסעיף 3 הקראתי תיקון מכיוון שתיקנו היום את סעיף 11 שזה הסעיף של נציב הקבילות. הוספנו שם את פסקה 4 שיכולה להיכנס לתוקף מידי, אז סעיף 11 – התוקף הדחוי – זה רק פסקות (1)-(3). הקראתי את זה קודם, אבל שיהיה ברור.
אתי בנדלר
אוקיי.

ברשותכם, בהקשר לשאלתי הקודמת, מאחר שליום מינוי המועצה או ליום מינוי ועדת האיתור יש משמעות, אני החלפתי בינתיים נוסחים עם נציגי הממשלה, ואני מציעה להוסיף לסעיף 39 סעיף קטן (ג) שאומר: "השר יפרסם ברשומות הודעה על יום השלמת מינוי המועצה הראשונה (להלן – יום מינוי המועצה)". ואנחנו נבדוק כי, ככל הנראה, יש גם צורך להוסיף הודעה על השלמת מינוי חברי האיתור הראשונה, וזה ייחשב ליום מינוי ועדת האיתור.

(12:57 – חילופי יו"ר – היו"ר אלכס מילר)
אופיר אקוניס
על סעיף (א) מה הנוסח, גברתי?
אתי בנדלר
הנוסחים כפי שהם מוצעים כאן.
אופיר אקוניס
לא כפי שהן מוצעים כאן.
ישראל אייכלר
- - -
יעל כהן
- - - שייכנסו לתוקף בסוף הוראת המעבר.
ישראל אייכלר
מה הסיבה?
יעל כהן
מכיוון שאי אפשר להפעיל אותם בקונסטלציה הנוכחית של מליאה וועד מנהל – כל אחד מסיבתו. אפשר לעבור אחד-אחד. חלקם גם – כי זה טכנית – החליף מליאה למועצה, ולזה אין טעם. חלקם יותר מהותיים, וחלקם טכניים לגמרי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לדבר רגע על סעיף 5.
מ"מ היו"ר אלכס מילר
כן, בבקשה, חברת הכנסת יוליה שמאלוב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ'
רציתי להעיר על הנוסח שהקראת. ב-5 כתוב: "בתקופת המעבר בסעיף 21 ד לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה, במקום "המועצה" יבוא "המליאה". "בסעיף קטן (ב) לפני המילים "בעל מומחיות יבוא "במידת האפשר". מה זה "במידת האפשר"?
דנה נויפלד
אני אסביר. במועצה החדשה יש חובה למנות אדם שיש לו מומחיות פיננסית וחשבונאית. ואולם במליאה הקיימת לא בטוח שיש מישהו כזה. אם יש אדם שיש לו כשירות כזאת הוא יהיה חבר ועדת הביקורת. אם לא, מכיוון שיש לנו מליאה קיימת – אם אנשים כבר נבחרו – ולא בהכרח ביקשנו תנאי כזה, אז אם יהיה – במידת האפשר הוא ימונה, ואם לא, אז לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז יש פה בעיה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. זה אומר שאם במליאה הנוכחית יש אנשים לא מקצועיים אנחנו משאירים אותם שלוש שנים- -
דנה נויפלד
נכון, זה מה שניסינו להסביר.
מ"מ היו"ר אלכס מילר
חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ', אני אגיד לך שזה לא עניין של מקצועיים או לא מקצועיים – הם כולם מקצועיים, תאמיני לי. העניין הוא שהממשלה טוענת שהקריטריונים לבחירה של חברי המועצה החדשה הם קצת שונים מהקריטריונים של הוועד המנהל שכרגע קיים, אם אני לא טועה.

חבר הכנסת אקוניס מעלה כאן סוגיה חשובה מבחינתו גם כי כחבר קואליציה חשוב צריך לבחון את הנושא הזה מול הממשלה ומול הגורמים הרלוונטיים, אז אני מציע, חבר הכנסת אקוניס, שתעלה את הסוגיה הזאת מול סיעתך ומול הגורמים הקואליציוניים, מול יושב ראש הקואליציה.
אופיר אקוניס
ולא נצביע היום.
מ"מ היו"ר אלכס מילר
נדחה את הסיפור הזה לישיבה הבאה.
יעקב כץ
היה לי עוד משהו שסיכמתי.
מ"מ היו"ר אלכס מילר
עוד סעיף אחד בהסכמות, אם יש. אם לא - - -
נסים זאב
סליחה, יש הסתייגות בסעיף הזה, אדוני היושב ראש.
מ"מ היו"ר אלכס מילר
איזו הסתייגות? לא הצבענו.
אופיר אקוניס
אז אולי לא נצביע בכלל על כל הסעיף.
אלכס מילר
יש משהו בהסכמה?
אתי בנדלר
אני חושבת שרק סעיף 38 ו-39 עם השינוי שהקראתי.
אופיר אקוניס
לא, מה פתאום, זה מהותי.
לאה ורון
יש מחלוקת לגבי "בתוך".
אתי בנדלר
אה, זה ה"בתוך" – סליחה.
אופיר אקוניס
היושב ראש הציע התייעצות סיעתית.
לאה ורון
אני מציעה לאדוני לסגור את הישיבה, מה גם שהשעה 13:00.
אלכס מילר
רבותיי, בזה סיימנו. היושב ראש יקבע ישיבה נוספת להמשך הדיון בכל הסוגיות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-13:00

קוד המקור של הנתונים