ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/05/2011

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום) (מס' 3), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
11
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
23.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 476
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ט באייר התשע"א, (23 במאי 2011), שעה 10:05
סדר היום
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום) (מס' 3), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אורלי לוי-אבקסיס

ג'מאל זחאלקה

משה (מוץ) מטלון

עפו אגבריה
מוזמנים
שלמה זוסמן – מנהל אגף בריאות השן, משרד הבריאות

רוני גמזו – מנכ"ל משרד הבריאות

נתן סמוך – עו"ד, משרד הבריאות

ניר קידר – רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין – רכז בריאות, משרד האוצר

ערן הכהן – רפרנט בריאות באגף התקציבים, משרד האוצר

זהרה כהן – ראש תחום רווחה, המשרד לאזרחים ותיקים

שלמה יוספסון – עו"ד, יועץ משפטי, ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

יצחק חן – יו"ר ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

בסאם מסארווה – עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל

פחרי חסן – מזכיר עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל

אלי כהן – סמנכ"ל ראש חטיבת הכספים, שירותי בריאות כללית

חגי סלוצקי – מנהל מחלקת בקרה, סגן רופ"ש ראשי, שירותי בריאות כללית

הלל דשן – ראש אגף תקציבים, שירותי בריאות כללית
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום) (מס' 3), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום שני בשבוע, י"ט באייר, ה-23.5.2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, בישיבה מספר 243 בנושא, והנושא-צו ביטוח בריאות ממלכתי, (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים בלא רישום) (מספר 3), התשע"א-2011, פרוטוקול 476. 476 דיונים עשינו פה בוועדה מאז תחילת כהונתה, בלי ועדות משנה. מה קורה עם התאגיד? מתי אתה גומר תאגיד? תן תאריך.
רוני גמזו
אם אני צריך להאריך לאחר התגובות הראשונות שלנו לשתי הצעות שקיבלנו, תיקון ההצעות, הגשה אלינו יחד עם תהליכי ההקמה, אני חושב שהתהליך הוא שלושה חודשים. אנחנו נצטרך לתת סיוע לגופים שאנחנו מעבירים להם את התיקונים, כדי שהם יוכלו לתקן אותם או להעביר את השינויים נכון כדי שלא יהיה פינג פונג. לכן אם אתה שואל אותי תהליך הזמן, אני מעריך אותו בכשלושה חודשים.
רחל אדטו
אני לא הבנתי את המשפט. אנחנו נצטרך לתת סיוע לגופים?
רוני גמזו
אני אסביר. לפני כשלושה חודשים כשישבנו כאן, כבר הטיוטה וההנחיות לאיך אמורים להגיש את הבקשה ל---תאגיד יעודי, היא כבר יצאה. ואז אנחנו בעצם העברנו והיינו עדיין בשאלות ותשובות למול כל גוף שפנה אלינו. חלק מהגופים שפנו אלינו לא הגישו בסוף. בסופו של דבר הגישו שני גופים, והם הגישו את ההצעות שלהם שהגיעו אלינו לפני כחודשיים.
ניר קידר
ניר קידר, משרד הבריאות. ההצעה האחרונה הגיעה ב-2 במאי.
רוני גמזו
ההצעות הן מורכבות, כי זה הקמה של חברות, וזה חברות שאמורות להיכנס לתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ולכן אנחנו מאוד מאוד זהירים כפי שאמרנו בדיון הקודם. אבל בכל זאת נתנו תשובות מלאות, מהירות, שעוברות סעיף סעיף מההגשה שהגיעה אלינו, והתשובות הגיעו לפני כשבוע פחות או יותר, לשני הגופים, וכרגע מה שאני אומר, המגרש שלי, שאנחנו נסייע להגשה ראשונה, זה תהליך מיוחד. זה לא דבר יום יומי, ולעיתים הגופים שנמצאים בצד השני של המתרס, לא מבינים כל כך מה אתה כרגולטור רוצה, למה התכוונת ולאן אתה בדיוק מתכוון להגיד.


אפשר למרוח את זה ולהגיד אוקיי, להגיד לו משהו ואז הוא יחזיר לי, ואז אני אגיד לו עוד שני דברים ואז הוא יחזיר לי. מה שהיו"ר מתכוון, זה לראות תוך כמה זמן אני מעריך בצורה היעילה ביותר זה יקרה. אני אומר, אנחנו יכולים להגיע בטווח זמן של כשלושה חודשים במידה ואנחנו נקטין את הפינג פונג, ונשב איתם בצורה הדרכתית הייתי אומר, כדי להיות לעזר בתוך התהליך הזה.
רחל אדטו
מה שאמרת בלשון קצרה הוא, שיש לך כרגע עונים לתנאי המכרז שאתם הגשתם.
רוני גמזו
זה לא מכרז. לא מכרז. אנחנו אמרנו מהו תאגיד ייעודי לרפואת שיניים, מה הכללים. מה אתה צריך כדי להיכנס למשחק. לא הגבלנו את זה במספר. מצידנו אמרנו שהם יהיו חמישה, ארבעה, עשרה, כל אחד, יש לו יכולת טובה והוא עונה לקריטריונים, זה ייבחן על פי אותם קריטריונים ואנחנו נכניס אותם. הגישו שניים. זה לא מכרז. אף פעם זה לא היה מכרז.
היו"ר חיים כץ
ד"ר יצחק חן, שמעת מה שאמר פרופסור רוני גמזו. מה יש לך להגיד על העניין?
יצחק חן
אם זאת התחייבות, אם זה רשום בפרוטוקול---
היו"ר חיים כץ
קודם כל זה רשום בפרוטוקול.
יצחק חן
ואם יש פה מישהו יהיה אחראי---
היו"ר חיים כץ
מה זה מישהו אחראי? מה זה מישהו אחראי? אנחנו לא עובדים אצלך. אתה לא ממנה פה אף אחד ואתה לא קובע לאף אחד. בוא, תקשיב. יש פה אחראי שנבחר. אני אחראי.
יצחק חן
זה מספק. אנחנו נגיש את כל הסיוע גם לעמותה לבריאות הפה שביקשה, שזה כבר היא עכשיו עובדת עם משרד הבריאות, עשר שנים, וזה בדיוק עשינו לפי מה שאתם פה דיברתם בוועדה, שזה לא יהיה קשור לחברות הביטוח, לא לאף אחד, לא למטרות רווח. אנחנו כן צריכים את העזרה של משרד הבריאות, מפני שזה לא פשוט. ברגע שהוציאו מכל הפן הזה של התאגיד את כל הגופים המסחריים שיש להם לוגיסטיקה ויש להם כסף, זה עבודה קשה מאוד. אנחנו עובדים ימים ולילות. מנכ"ל משרד הבריאות מבטיח שבתוך שלושה חודשים יתנו רישיון---
רוני גמזו
אני לא מבטיח שיתנו רישיון. אם התהליכים ילכו וטוב ואם כל הדברים יתוקנו, אני מעריך את התהליך כשלושה חודשים.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל הערכתם גם קודם כשלושה חודשים. אתה יודע מה, אפילו קצת יותר.
רוני גמזו
ההגשה הגיעה אלינו לפני חודש, אורלי.
אורלי לוי-אבקסיס
בסדר, אבל כל התהליך באמצע היה עם מהמורות כאלו ואחרות, וכל פעם הייתה דרישה חדשה מצד משרד הבריאות, ואתה יודע כמה אני עניינית בנושא הזה וגם בנושאים אחרים.

אני רוצה לספר לך, אתמול הייתי בקופת החולים אצלנו, ובאמת הייתה בשורה מה זה בשורה, לכל מבוטחי מכבי, בריאות השיניים לילדים עד גיל 8, בבקשה לפנות לרופא ב---, איפה---, שוב פעם אני אומרת לך, רופא פרטי בעפולה. זה רופא פרטי, ד"ר גוטליב. הוא לא איזה שהיא מרפאה, אז מה שאומר, שכן משתמשים ברופאים פרטיים גם קופות החולים. אז יש פה איזה שהיא עבודה בעיניים, וזה אני לא מקבלת. מעבר לעניין של המכרזי משנה או קבלני משנה שנמצאים בתוך הקופות, ששם מכרו זיכיונות כאלה ואחרים, הקופות עצמן כבר משתמשות בפועל ברופאים פרטיים. הצעת החוק הזאת בעצם, שאנחנו ברכנו עליה ואני חושבת שהייתי בין הראשונות שככה תמכה ועזרה לסגן השר ליצמן להעביר אותה, בעצם באה לשפר את המצב של האנשים מיעוטי היכולת.
היו"ר חיים כץ
לתת להם רפואת שיניים לילדים עד גיל 8, חינם.
אורלי לוי-אבקסיס
נכון, נכון. עכשיו מה קורה? אתה אומר להם, אתם תעמדו לפי הקריטריונים שאנחנו נותנים לכם, הקריטריונים האלו כל פעם משתנים בצורה כזו או אחרת. יש כל מיני דרישות, שיכול להיות שהן דרישות מאוד מהותיות וטובות ובאות למנוע בעיות בעתיד. בפועל מה שקרה, אתם נתתם פה מנדט חד צדדי לקופות החולים. קופות החולים משתמשות, ובוא לא נעצום את עיננו. משתמשות באופן פרטי עכשיו, היום. מכבי עושה את זה. אבל מה, מי שנהנה מזה, שוב פעם, זה אלה בעלי היכולת הכלכלית שיש להם את הכסף בכיס. כי אם אני מחשבת אוטובוסים לתחנה המרכזית בעפולה, ואני מכפילה את זה בשניים, כי בטח שהילד עד גיל 8 לא יסע לבד, הוא ייקח איתו את ההורה שלו, אחר כך בתוך העיר, אחר כך שוב פעם חזרה, עיקרתם מתוכן את כל העניין.
רחל אדטו
הם לא יכולים בחיים לענות על הצרכים האלה, קופות החולים.
אורלי לוי-אבקסיס
רחל, תני לי לסיים את דבריי. אנחנו פתחנו את הנושא הזה של תאגיד כדי באמת לתת מענים איפה שאין, את הקבלני משנה של הקופות, בוא נקרא להם ככה, ומה שיצרנו, יצרנו מונופול של קופות החולים. הם משתמשים ברופאים פרטיים. אין לי בעיה שישתמשו ברופאים פרטיים. למה אני כאזרח לא יכול לקחת את רופא הפרטי הקרוב לי לבית? למה? למה אני צריך לנסוע באוטובוסים?
היו"ר חיים כץ
למה לא גמרו את התאגיד?
אורלי לוי-אבקסיס
אז למה קופות החולים יכולים להשתמש ברופאים פרטיים?
היו"ר חיים כץ
למה אין להם רופאים.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל למה להם יש את הפתח הזה, את הנתיב הזה? אתם לא יורדים לסוף דעתי. קופת החולים מכבי משתמשת היום ברופאים פרטיים, כאשר הם לא עומדים בתוך מה שנתתם. העניין הוא, אם אנחנו רוצים לספק את השירות ואנחנו רוצים לספק אותו לכולם ובעיקר לאלו שאין ביכולתם ללכת לרופאים הפרטיים, לא יתכן שאנחנו ניתן את האפשרות לקופות החולים לא להיות בתוך--- איך אמרת? אנחנו צריכים לבדוק שהרופאים הפרטיים בצורה כזו או אחרת נכנסים לאיזה שהיא קטגוריה שיבטיחו שם. בסופו של דבר אני כאזרחית, כמשלמת את הביטוח שלי, כמישהי שמשלמת קופת חולים, אצטרך לרוץ עם הילדים שלי לעפולה או לטבריה, ובסוף לקבל את זה בשירות פרטי. למה אני לא אקבל את זה בבית שאן? למה לא נחזק את האוכלוסיה של הרופאים הפרטיים בבית שאן? למה אנחנו נדיר את רגליהם, נוציא אותם מהמשחק. גם נאבד אוכלוסיה חזקה במקומות האלו שצריך לראות איך אנחנו סוחבים אוכלוסיה חזקה למקומות האלו כדי לשפר בכלל את המרקם החברתי שם. מצד שני אנחנו בעצם נותנים לזה יד חופשית לקופות, אתם תעשו מה שאתם רוצים מול הרופאים הפרטיים.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
אורלי לוי-אבקסיס
מה הסיפור פה של התאגיד? אני רוצה לדעת כמה זמן. אני אשמח מאוד לקבל ביקורת אחת לחודש, איפה הדברים עומדים. חיים, זה חובתנו והובטח לנו פה יותר מפעם אחת. הפכנו להיות חותמת גומי, ובנושא הזה אני חושבת שאסור לנו לשתוק.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה.
יצחק חן
כבוד היו"ר, לא סיימתי את דבריי. אני הייתי בטוח שאנחנו מדברים שבתוך שלושה חודשים יקום תאגיד. זה הייתי בטוח וזה אני מברך ומוכן לעשות הכול. אז זה ייקח שלושה חודשים, אבל אני לא רואה שום סיבה, מפני שאם ללכת לדרך הזאת, אז אמרו, אם זה לא הבטחה שהתאגיד הזה יקום, אז כל פעם ימצאו דברים מחדש. אני שמעתי ולא פעם, ואני מאמין באמונה שלמה, מסגן שר הבריאות, מהמנכ"ל משרד הבריאות, שמעוניינים ורוצים שהתאגיד הזה יקום מאותן סיבות מה שדיברה עכשיו חברת הכנסת אורלי, וזה טובה לילדים וזה טוב לרפואת השיניים וזה טוב לכולם.


יש החלטה של ממשלה. יש החלטה של ועדת עבודה והרווחה. יש החלטה של כנסת, שזה צריך לקום. משרד הבריאות צריך להיות מעוניין וצריך להיות אחראי. אנחנו מוכנים לסייע. מה שאני פה שמעתי, שיש סיכוי שהתאגיד הזה לא יקום לעולם.
אורלי לוי-אבקסיס
אז שיבואו לשים על השולחן, להגיד, אנחנו לא רוצים תאגיד.
רוני גמזו
זה לא נכון שאנחנו לא רוצים תאגיד שיניים. זה לא נכון. ההגדרה בחוק שהכנסנו לתאגיד ייעודי, לא הייתה מס שפתיים, היא הייתה באמת כוונה ומדיניות שלנו במשרד הבריאות, שבאה גם מסגן השר, שיהיה אפשרות לתאגיד נוסף מעבר לארבעת קופות החולים. זאת הגדרה. את צודקת בכך שאנחנו זהירים ומאוד דבקים בקריטריונים שמקשים על הקמת התאגיד. זה אסור לנו לגלגל עיניים ולהגיד, לא, אנחנו גמישים. אנחנו לא גמישים. אנחנו שמים קריטריונים מאוד, הייתי אומר נחושים, ברורים, חדים. למה? מכיוון שזה כניסה לתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי ואנחנו רוצים שמי שנכנס לתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יהיה גוף עם עמוד שדרה, בלי אינטרסים מנוגדים, לא מגיע מתוך כל מיני מקומות של חברות ביטוח. אנחנו בודקים את זה ברחל בתך הקטנה, שיש לו הון עצמי, שהוא לא ישאיר בסופו של דבר מבוטחים שנרשמו אליו והתחילו, ובסופו של דבר הוא לא מקבל אותם או שלא יהיו שם מצבים שבהם הם בעצם עושים את התאגיד כדי ללכוד חולים מטופלי שיניים וכדי לתת להם בסופו של דבר, ולסחוט אותם בצד של הכספים הפרטיים. צריך להיות מאוד מאוד זהיר. אנחנו מאוד מאוד זהירים. לפעמים אולי אפשר להגיד, פרנואידים. אבל אנחנו מסתכלים על כל ההגשות ועל כל הבקשות, ומסתכלים על כל מילה שם. זאת התחושה שמתקבלת, ואני יכול להבין אותה.
היו"ר חיים כץ
תראה, הוועדה הזאת דנה בנושא משרד הבריאות בהרבה מאוד נושאים, לא אחד, לא שניים, לא שלושה, למה, היום יש בריאות הנפש ואנחנו מאשרים לכם רפורמות, וזמן תגובה של משרד הבריאות זה על הפנים. תקנות דם טבורי לא נגמר. לא נגמר. לא נגמר. שיניים לא נגמר. למה שניתן לכם משהו? למה שניתן לכם? בוא תסביר לי למה שנלך אתכם למשהו? עובר בוועדה, עובר למשרד הבריאות, יש להם זמן. זה לוקח חודשים, שנים. תסביר לי למה שנלך לקראתכם במשהו?
רוני גמזו
כבוד היו"ר, אני חושב שהרושם הזה הוא מוטעה. אנחנו מרגישים הפוך בעניין הזה.
היו"ר חיים כץ
אם לא הייתי נותן לך את השיניים, ולא היינו מאשרים פה את שיניים חינם, והיינו אומרים תשמעו, לכו תכינו לנו תשתיות לאגודות האלה---
אורלי לוי-אבקסיס
זה היה רץ.
היו"ר חיים כץ
ועד אז אתה לא מעביר את החוק, שתבוא ותגיד, יש לי תשתיות ויש לי זה ויש לי אפילו אולי מתמודדים, אז היינו מקבלים חצי דרך, ואז לחצי דרך הם היו מתיישרים בחצי דרך בדרישות. זה היה הולך במקביל אחד עם השני. מה שנראה לי, שאני בא, נותן לכם, או לא אני, זה לא עסק פרטי שלי, הוועדה נותנת לכם ואתם בסדר, קיבלתם, יש לכם זמן. עכשיו יושבים. ככה נראה לי. על פניו נראה לי. אם נראה לי ואפילו אם אני טועה, אז זה לא לטובתכם. למה שאני אדון בנושאים שלכם בכלל?
רוני גמזו
אני לא יכול להרגיש ככה. אני לא מרגיש ככה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עכשיו דנים בשיניים, ואתה אמרת, אולי שלושה חודשים. זה כבר פעם שלישית שאתה אומר. זה דיון שלישי שאתה אומר לי בערך תאריך, ואתה אומר לי, עד אז זה ייגמר ועד אז זה ייגמר. בוא, אני רוצה לבקש ממך, תגיד לי להערכתך בדיווח שוטף של אחת לחודש, לוועדה, איפה זה עומד, מה המחלוקות, מה הסבירות, איפה, כמה זמן אתה צריך לסיים את זה? כמה זמן אתם צריכים בשבים לסיים את העניין? שנדע שעשינו משהו, אחרת לא עשינו כלום. לא עשינו כלום.
רוני גמזו
כבוד היו"ר, אני אמרתי את המספר שלושה חודשים ולא זרקתי אותו סתם. הערכתי.
עפו אגבריה
אבל זה היה כבר שלושה חודשים, ופעם שעברה אותו דבר.
היו"ר חיים כץ
עכשיו זה נגמר, זה היסטוריה.
רוני גמזו
חבר הכנסת אגבריה, אנחנו קיבלנו בסך הכול שניים: אחת מהן קיבלנו כפי שאומרים כאן הנציגים של משרד הבריאות, ב-2 במאי.
היו"ר חיים כץ
אולי התנאים שלכם היו כאלה שאף אחד לא רצה לבוא? אז אתם קבעתם תנאים שאף אחד לא רצה לבוא. אם הייתם מקשיחים את זה והייתם דורשים עוד 20 מיליון, אף אחד לא היה מגיע.
רוני גמזו
לא דרשנו בנושא הזה. התגמשנו בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
בשורה התחתונה, תראה, יש פה עניין של היצע וביקוש. לתועלת הציבור אף אחד לא ייתן לך בחינם. אנחנו רוצים לתועלת הציבור, אבל מישהו צריך לבוא ולתת מהצד השני, והוא לא פילנטרופ. זה לא התיקון עולם של הקנדי, שניצלתם, עשיתם, בסוף נתנו להם בעיטה בתחת. זה לא אותו דבר. זה גוף אחר, ואתם צריכים לקבל החלטה.
רוני גמזו
אני מקבל את הסיכום שלך, שיהיה כאן ישיבה עוד שלושה חודשים ותקבל כל חודש עדכון על התקדמות התהליך.
היו"ר חיים כץ
ואתה לא מביא לי נושאים של ועדת הבריאות יותר לוועדה.
רוני גמזו
זה אני לא מסכים, כי אני הולך להפציץ אתכם בנושאים.
היו"ר חיים כץ
אבל אנחנו לא נדון.
רוני גמזו
לא, אבל יש הרבה מאוד נושאים שאתם לא נותנים לנו זמן דיון בהם.
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך למה אנחנו לא נותנים לך זמן דיון. צוות העובדים שלך במשרד הבריאות הוא צוות מעולה.
רוני גמזו
הכי טוב שיש.
היו"ר חיים כץ
נכון, הכי טוב שיש. גם העובד הכי טוב שיש, לא יכול לתת יותר ממה שיש לו, ואתה בכמות הנושאים שאתה עושה, הם לא מספיקים לעמוד בלחץ של העבודה, אז למה שניתן לכם עוד נושאים? אני גם לא רוצה ש"יחרטטו". אני רוצה שיעשו הכול יסודי, מסודר, טוב, והם לא מספיקים.
רוני גמזו
כבוד היו"ר, אני חושב שזה מתאים לישיבת עבודה שאנחנו נעשה לכל הנושאים.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אני מרגיש שאתם במשרד הבריאות בנושא הזה, משטים בוועדה, ואני אומר לך דברים חמורים. אתם משטים בוועדה. אתם באתם לפה יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים, יותר משלוש. בנושא הזה יותר משלוש, ואמרתם לנו כל פעם, אנחנו רוצים חודש, אנחנו רוצים חצי שנה, אנחנו רוצים שבעה חודשים. קיבלתם מה שרציתם. לקחתם אותנו לא ברצינות. עובדה שלא עשיתם כלום. לקחתם אותנו לא ברצינות. זה שורה תחתונה. בוא תגיד לי בסיום, מתי השורה התחתונה? אתה רוצה עוד שבוע, קח עוד שבוע. אתה רוצה עוד חודש, קח עוד חודש. תגיד לי מתי מסיבת הסיום.
רוני גמזו
אני חוזר על מה שאמרתי. אני חושב שניתן, אם כל הדברים מסתדרים, תוך שלושה חודשים. התהליך הוא מורכב. אני חושב שגם הסתדרות רופאי השיניים שמלווה מהצד את התהליך הזה, הבינה עד כמה הוא מורכב.
עפו אגבריה
אבל יש איזה שהוא ניגוד אינטרסים בעמדה של הסתדרות רופאי השיניים מהדבר הזה, נכון?
רוני גמזו
זה לא אני אמרתי.
אורלי לוי-אבקסיס
גם לי יש שאלה. יכול להיות שיש ניגוד אינטרסים למי שמנהל את הפרוייקט הזה מטעם משרד הבריאות, מאחר שהוא אחראי על הקופות, ודעתו אינו נוחה מכך שהקופות בעצם יאבדו כוח מסוים?
רוני גמזו
לא, אני לא חושב.
אורלי לוי-אבקסיס
למה לא? למה מבחינת רופאי השיניים יש? אתם רואים פה אינטרס כפול, אבל מבחינת מי שאמון על קופות החולים, אתה אומר, אני לוקח אותו כנקי מאינטרסים. אני לוקח אותו כנקי משיקולים זרים, אבל הוא, יש לו אינטרס לשמור על קופות החולים, כי אחר כך הם באים ומתדפקים לו על הדלת ואומרים לו, תשחרר לנו כספים או לא יודעת מה. תשמור עלינו. אז כמו שאתם טוענים פה, אני טוענת, יכול להיות, אני לא אומרת שכן, אבל באותה מידה זו גם אפשרות.
רוני גמזו
אני לא טענתי שום דבר לניגוד אינטרסים על הסתדרות רופאי השיניים. לא שמעת שום דבר ממני.
היו"ר חיים כץ
רוני, תן לי תאריך.
רוני גמזו
שוב אני אחזור על מה שאמרתי. להערכתי כשלושה חודשים.
אורלי לוי-אבקסיס
תלוי גם בחברות. המציעים צריכים ליצור הצעה שכולנו נוכל לעמוד מאחוריה. כולנו, זה גם אתם.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתבין. אני מעולם, מעולם, בין באופן ציבורי ובין באופן פרטי, לא עשיתי עסקים עם מי שלא הרוויח כסף. מי שלקחתי אותו לעבוד בשבילי, גם בבית, רציתי שירוויח כסף. אם הוא לא מרוויח כסף, הוא מרמה אותי. הוא לא עובד לשם שמיים. בן אדם רוצה לעבוד, להרוויח כסף, ואם אתם רוצים שהרופאים יתנו לכם את העבודה בחינם, לא יהיה. זה לא משרדי ממשלה. זה לא משרד האוצר שבא אומר, תוריד שקל, תעלה שקל, ואי אפשר לעשות את זה. אין כאלה דברים. אני אומר לך, כמו שאני נהגתי בבית הפרטי שלי, נתתי להרוויח כסף. תיתנו להרוויח כסף, יהיה לכם הצעות. אנשים לא עובדים בשביל פילנתרופיה. זה לטובת הציבור, לטובת הילדים חינם. אנשים צריכים להרוויח כסף, ותיתנו להם להרוויח. אתם, היה לכם שנה זמן להביא את התוצאה. שנה זמן. לא הבאתם את התוצאה, תירגעו.
רוני גמזו
כבוד היו"ר, אמרתי את טווח הזמן שנראה לי סביר.
היו"ר חיים כץ
ואתם תיתנו להם להרוויח כסף?
רוני גמזו
אני רוצה להסביר את החוק. החוק בא ואומר, חברה ללא מטרות רווח. מה זה להרוויח כסף? זה אומר שהרופא שעובד יצטרך לקבל משכורת, תעריף, הסדר תשלומים מאותו תאגיד. זה הכול. המושג רווח, צריך להיזהר מלהשמיע אותו כאן, כי אין כוונה.
היו"ר חיים כץ
אין כוונת רווח, אבל שלא יביא כסף מהכיס לקנות חומרים.
אורלי לוי-אבקסיס
ברגע שהם הוציאו את חברות הביטוח, הם גם עקרו את האופציה שלהם לתת את ההתחייבות.
רוני גמזו
אם אתם רוצים להכניס חברות ביטוח--- אבל זה החוק אומר.
אורלי לוי-אבקסיס
לא, אני נותנת לך דוגמא. אתם בהתחלה אמרתם, יש אפשרות לנסות לראות אולי בתנאים כאלו ואחרים.
היו"ר חיים כץ
שלושה חודשים אתה גומר את זה? אתה נרתם לזה, גומר את זה בשלושה חודשים?
רחל אדטו
הוא לא יצליח.
היו"ר חיים כץ
אתה נרתם ואתה גומר בשלושה חודשים?
רוני גמזו
אני נרתם. אני רק אומר, אני אהיה תלוי באותם תאגידים שמגישים את הבקשות.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. בקשה אדוני.
פחרי חסן
קוראים לי ד"ר פרחי חסן, אני מזכיר עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל. עמותת רופאי השיניים הערבים בישראל, בתוכם מאוגדים כ-700 רופאי שיניים שפועלים על פי חוק בריאות ממלכתי מאז חודש יולי במגזר הערבי.


כידוע לכם, במגזר הערבי קופות חולים, אין להן מרפאות, אבל אני אתחיל מהסוף. אני לא רואה שזה הגון, הלחץ שמופעל על משרד הבריאות ועל פרופסור גמזו בקטע הזה, כי עד עכשיו, אני גם נמצא בעניינים ואני לא רואה שאף תאגיד שהגיש בקשה, התאגידים האלה, הם לא ענו על הקריטריונים, אז זה בעיה של התאגידים.


אני נותן דוגמא איך משרדי ממשלה צריכים להתייחס גם לגבי האוכלוסיה וגם לגבי רופאי השיניים.


לפני כשנתיים-שלוש משרד החינוך נתן מכרז לחברה בשם שורש, לטיפול בחבלות בשיניים אצל ילדים. לפי קריטריונים אמרו שמשרד ממשלתי נתן להם את הזכות. פרסו מרפאות וקיבלו ילדים לטיפול, ובסוף החברה הזאת פשטה רגל והבעלים ברח לחוץ לארץ ונשארו הרופאים בלי כסף, בלי משכורות, והילדים בלי טיפול ועד היום נמצאים בתביעות משפטיות. לכן עניין ההקשחה בעניין התנאים, זה מאוד חשוב, ואני מברך את מנכ"ל משרד הבריאות ועובדי המשרד על העמדה שלהם עד עכשיו, כי צריך לבדוק בעשרים עיניים את התאגיד החמישי. אני לא נגד תאגיד חמישי. אני לא משוכנע, ואני צריך להיות משוכנע גם לציבור וגם לרופאים, שהתאגיד החמישי יהיה יותר טוב מהתאגיד הרביעי והשלישי.
היו"ר חיים כץ
אני חוזר אליך, רוני. אתה התחייבת פה לפני הוועדה שאתה תעשה כמיטב יכולתך. אנחנו ב-23 במאי 2011. תסמן לך בטלפון שלך את התאריך שאתה צריך לתת דיווח לוועדה איפה זה עומד, עשיתם ישיבות, איפה יש מחלוקות, איפה אנחנו יכולים להתערב, ואנחנו בתקווה שאי שם ב-15 באוגוסט, שזה בפגרה, נעשה ישיבה.
רוני גמזו
כבוד היו"ר, רק להעיר משהו אחד. צריך לזכור עוד תהליך אחד שנמצא לנו ברקע. התהליך הוא הרישום. ברגע שקם תאגיד ייעודי, אנחנו עומדים לחייב את כל אזרחי המדינה לעשות רישום אקטיבי.
היו"ר חיים כץ
נכון.
יצחק חן
כבוד היו"ר, משפט אחד. אני מאמין באמונה שלמה שאם משרד הבריאות ירצה להקים, והסתדרות רפואת השיניים, סליחה אדוני, אנחנו לא אינטרסנטים. האינטרס שלנו זה בריאות ילדים ורפואת השיניים. אנחנו מתגייסים לתת את כל הסיוע עשרים וארבע שעות, להעמיד את כולם לעזור לתאגיד, לחברה ולמשרד הבריאות. זה מטרה של כולם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נצביע. מי בעד הארכת הצו בשלושה חודשים?

הצבעה

בעד – פה אחד

הארכת הצו אושרה.

תודה רבה, וכל חברי הכנסת שיש להם זכות הצבעה פה, הצביעו בעד, ואנחנו מאריכים לך את הצו פעם נוספת, עד ה-2 בספטמבר. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים