ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/05/2011

תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
שהכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה

23.05.2011

שהכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 382
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיום שני, י"ט באייר תשע"א ( 23 במאי 2011), שעה: 12:00
סדר היום
תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
מוזמנים
שמואל חן – דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
ורד קירו-זילברמן
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הוא תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011. גברתי היועצת המשפטית של הוועדה, מהי הטעות שהיתה?
ורד קירו-זילברמן
למעשה, הטעות היא טכנית לחלוטין. במקום להוסיף סעיף 5א רוצים להפוך את סעיף 5א לשני סעיפים קטנים בתוך סעיף 5 המקורי. למעשה, זוהי המטרה של תיקון הטעות.
היו"ר אמנון כהן
האם זה קרה במשרד להגנת הסביבה?
ורד קירו-זילברמן
אני מניחה שזה או המשרד להגנת הסביבה או שאפילו הנסחית של הכנסת שמה לב שהיתה פה איזושהי כפילות שהוסיפו 5א ו-5ב, ואז נוצר איזשהו חוסר בהירות בתוך החוק עצמו. פשוט מתקנים את המספור של הסעיפים כדי לסדר את זה בצורה נכונה, ומבליעים את סעיף 5א בתוך סעיף 5 הקיים. לא משנים את המהות, לא משנים את התוכן. משנים אך ורק את הסימון.
היו"ר אמנון כהן
האם ישנם חברי כנסת שמתנגדים לזה? האם יש אורחים שחושבים שלא נכון לעשות את הדבר הזה? אנחנו כמובן מאשרים את תיקון הטעות. כבוד היועצת המשפטית תקריא את תיקון הטעות, ואנחנו נצביע עליו.
ורד קירו-זילברמן
"החלטה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948)

1. בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 (להלן – החוק), בסעיף 24, בסעיף 5א המובא בו –
(1) כותרת השוליים והסימון "5א" – יימחקו;
(2) סעיפים קטנים (א) ו-(ב) שבו יסומנו "(ג)" ו-"(ד)", בהתאמה.
2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק."
היו"ר אמנון כהן
מי בעד התיקונים?

ה צ ב ע ה

בעד – כולם

נגד- אין

נמנעים – אין

ההחלטה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011, אושרה פה אחד.
היו"ר אמנון כהן
אושר פה אחד.


תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים