ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/05/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
29
ועדת הכספים

24.5.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת עדת הכספים

יום שלישי, כ' באייר התשע"א (24 במאי 2011), שעה 11:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

זהבה גלאון

אורי אריאל

יצחק וקנין

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
משה שגיא, סמנכ"ל תקציבים, משרד החינוך

אריאל קטן, מנהל אגף בכיר, המשרד לשירותי דת

חנן פריצקי, תקציבן משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מיכל שינוויל, רפרנטית הגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת, רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי, אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין נשר, רפרנטית חקלאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

חן לב, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינוים בתקציב 2011.

פניות מספר 150 ו-151 –
יצחק וקנין
אדוני, לפני שאנחנו נכנסים לזה, אתה רוצה שאני אקריא לך משהו?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
יצחק וקנין
כדי שכל הרפרנטים ידעו וישמעו טוב טוב. אנחנו העברנו את חוק פטור מדמי חכירה לחוכרים ותיקים בעוטף עזה, גבול הלבנון והגולן. חוק שעבר לפני מעל שמונה חודשים. קיבוץ אילות, קיבוץ של השומר הצעיר – ואני לא חשוד בעיניכם שאני נמנה עליו – כותב בעקבות החוק הזה מכתב למינהל ותראו מה עונה לו המינהל.


"פטור מדמי חכירה לחוכרים ותיקים בעוטף עזה. סימוכין, מכתבך אלי מיום ה-13 בפברואר 2011. הבקשה הגיעה לידינו ונמצאת בטיפול במחלקה".

"בהמשך למכתב שבסימוכין שנתקבל אצלנו, הננו להשיבך כדלקמן: אין שינוי מתשובתי אליך מיום ה-22 לפברואר 2011 ואנחנו עדיין מחכים להנחיות מפורשות מחשבות המינהל בירושלים בעניין הפטור מדמי חכירה".

המכתב מה-16 במאי 2011. זאת אומרת, זה מכתב טרי משבוע שעבר. רבותיי, אנחנו מדברים על חוק שמונה חודשים ואיזה פקיד – אני לא יודע מי הוא וגם לא מעניין אותי – אומר מה שאומר. כל התיק הזה מעוכב. או שאנחנו מחוקקים או שאנחנו לא מחוקקים. או שיש סדר במדינה או שאין סדר במדינה. הכול יהיה מעוכב. אני מעכב הכול. תודיעו לי שזה לא מעוכב והכל בסדר, אני מוריד את הרביזיה שלי.

זאת בושה וחרפה. זאת תשובה של פקיד. לפני שמונה חודשים חוקק חוק של הכנסת וזאת תשובה של פקיד. דרך אגב, זאת גם הייתה החלטת מינהל לפני שאני הבאתי את החוק. זאת הייתה החלטת מינהל. זאת בושה וחרפה מה שקורה כאן.
ציון פיניאן
יפורק המינהל.
היו"ר משה גפני
אתה צודק. גם אני הייתי יכול להביא דוגמאות, אבל הדוגמה הזאת מספיקה.

פניות מספר 150 ו-151 –

יש מישהו שרוצה להסביר?
ציון פיניאן
מינהל אזרחי.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שמסביר את זה או שאני עובר הלאה?
פניה קירשנבאום
תעבור הלאה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 172 עד 174 – הגנת הסביבה
מיכל שינוויל
הפנייה הזו נועדה להעביר כתשעה מיליון שקלים במזומן ו-12.5 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב למשרד להגנת הסביבה בעיקר למימון הוצאות תפעול המשרד ולצורך ביצוע החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 172 עד 174 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה ויש בקשה לרביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פניות מספר 175 עד 177 –
מיכל שינוויל
העברה לרשות הטבע והגנים לכמה נושאים, להשתתפויות של משרדי ממשלה בהתאם לתוכנית להחלטות ממשלה לעידוד פנאי ונופש בחיק הטבע ולנושא שיקום אתר עובדת.
היו"ר משה גפני
כמה כסף עולה שיקום אתר עובדת בסך הכול הכללי?
מיכל שינוויל
שיקום אתר עובדת מוערך בשמונה מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כמה הושקע עד היום?
מיכל שינוויל
ההחלטה הייתה רק באמצע שנה שעברה ועד היום הועברו על ידי המשרדים, אני חושבת שהתוכנית היא על פני חמש שנים.
היו"ר משה גפני
בסביבות מיליון וחצי.
מיכל שינוויל
משהו כזה.
היו"ר משה גפני
כמה יש כאן?
מיכל שינוויל
כאן יש חצי מיליון ממשרד התיירות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 175 עד 177 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. יש בקשה לרביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פניות 178 עד 180 – החטיבה להתיישבות


הסכם קואליציוני של ישראל ביתנו.
מעין נשר
הפנייה נועדה להעביר 28 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות בהתאם להסכם הקואליציוני עם ישראל ביתנו.
יעקב אדרי
מה זה בדיוק?
זהבה גלאון
מה החטיבה אמורה לעשות?
מעין נשר
החטיבה להתיישבות משקיעה בתשתיות התיישבותיות. החלוקה של ה-28 מיליון שקלים, יש חלוקה פנימית בין המחוזות, מחוז צפון, מחוז מרכז ומחוז דרום שמקבלים כל אחד לפי חלוקה כך שסך התקציב מתחלק לשלושה שלישים ובכל המחוזות החטיבה פועלת לפיתוח תשתיות התיישבותיות.
זהבה גלאון
מה זה אומר פיתוח תשתיות התיישבותיות? שמענו שזה עובר למחוז צפון, דרום ומרכז ואני רואה כאן למשל מרחב מרכז הר חברון. מה זה אומר פעולות תשתית בחברון? מה הכוונה?
מעין נשר
החטיבה עושה כל מיני פעולות לתמיכה בהקמה של ישובים. היא גם תומכת במרכזים לפיתוח יזמות בישובים החדשים, גם תומכת בתשתית הישוב שזה החל מהקמת בניינים, כבישים, דרכים בתוך הישוב.
זהבה גלאון
אדוני, בקיצור מכסים את ההתיישבות בחברון. מפתחים את ההתיישבות בחברון במסגרת ההסכם הקואליציוני עם ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
נכון.
זהבה גלאון
כך הולך התקציב.
היו"ר משה גפני
זה במסגרת ההסכם הקואליציוני עם ישראל ביתנו. נכון. מה זה דרום וצפון?
מעין נשר
חטיבה אחראית גם על פיתוח התיישבות בנגב ובגליל והיא עושה את אותם הדברים גם בישובים בצפון ובדרום.
היו"ר משה גפני
את יכולה להגיד מה אלה הישובים בנגב ובגליל?
מעין נשר
איזה ישובים?
היו"ר משה גפני
כן.
מעין נשר
אין לי רשימת שמות אבל אני יכולה לבקש שיעבירו לי.
ציון פיניאן
אני מבקש את הרשימה של הישובים.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אנחנו נצביע.
ציון פיניאן
כן, נצביע.
מעין נשר
בנוסף מועברים כאן 4 מיליון שקלים בהשתתפות משרד נגב והגליל לפיתוח כפרי סטודנטים, עמותת יעלים בדרום.
היו"ר משה גפני
משרד נגב וגליל לא קשור להסכם הקואליציוני של ישראל ביתנו.
מעין נשר
לא. ה-28 מיליון זה ההסכם הקואליציוני ועוד 4 מיליון ממשרד נגב וגליל.
ציון פיניאן
אדוני היושב ראש, תסמוך על כך שמחר יופיע בעיתון שזה הנגב והגליל.
היו"ר משה גפני
הכול.
ציון פיניאן
הכול.
מעין נשר
לא, לא הכול.
פניה קירשנבאום
למה?
היו"ר משה גפני
כך הוא טוען. הוא יודע מה שהוא טוען. בגלל שמישהו יפרסם שכל ה-32 מיליון שקלים זה הסכם קואליציוני.
ציון פיניאן
כל הנכווה ברותחין נזהר בצוננין.
זהבה גלאון
אדוני, אפשר לפצל את ההצבעה בין כפרי הסטודנטים לחברון?
היו"ר משה גפני
לא, אין דבר כזה.
יצחק וקנין
מה איכפת לך? ממילא אני עושה רביזיה.
פניה קירשנבאום
קודם כל, חלק באמת הולך לחברון ואני גאה בזה. שנית, לא הכול הולך לחברון.
אורי אריאל
להר חברון.
פניה קירשנבאום
להר חברון, אבל לא הכול הולך.
ציון פיניאן
חברון היא חלק מארץ ישראל.
פניה קירשנבאום
הולך לפיתוח התיישבות.
זהבה גלאון
ברור. מה זאת אומרת. מאז ומתמיד.
פניה קירשנבאום
זאת רק הערה שהייתי חייבת להעיר.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פניות 178 עד 180 – אושרו
זהבה גלאון
אני נגד.
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. רביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פנייה מספר 181 – חינוך
אורי שמרת
הפנייה נועדה לתקצב 329,679 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב שעיקרה הוא תוכנית התקשוב, תוכנית חותם וביצוע מחקרים בינלאומיים. כמו כן הפנייה נועדה לתקצב שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך הכוללים בין היתר את הנושאים הבאים: האחד, העברת 41.6 מיליון שקלים עבור השתלמויות בהתאם להסכם אופק חדש. השני, העברת 55 מיליון שקלים עבור שיפוצי בתי ספר במשך חופשת הקיץ. השלישי, העברה של 3.8 מיליון שקלים עבור הזנת תלמידים במערכת החינוך. הרביעי, העברת 31.3 מיליון שקלים עבור שכר לימוד בשיעורי עזר לתלמידי נעלה, שאלה תלמידים עולים ללא הורים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 181 – אושרה פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. יש רביזיה של חבר הכנסת וקנין.


משה, לגבי החלוקה של תנועות הנוער, בעבר החלוקה של תנועות הנוער הייתה כך שלשין-שינים היו שלושה מיליון ולתנועות הנוער היו שבעה מיליון. אני מבין שעכשיו זה השתנה.
משה שגיא
יש חמישה מיליון לטובת השין-שינים וארבעה מיליון לטובת תנועות הנוער.
היו"ר משה גפני
למה החלוקה הזאת? למה היחס הזה השתנה? מי ביקש את השינוי הזה? אנחנו כל שנה מעבירים את זה.
משה שגיא
אנחנו צריכים לזכור שאנחנו תקצבנו בבסיס שמונה מיליון שקלים שזה כבר עדכן את הבסיס של התקנה, מה שהיינו מעבירים במהלך השנה. התוספת שהוספנו עכשיו לצורך השלמה, שזה יגיע לסכום שהיה בשנה שעברה. זה הסכום הנדרש
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל בשנה שעברה ולפני שנתיים, מה שאני מכיר, מה שהיה כאן בוועדה, הייתה חלוקה כזאת שהיה בערך 10 מיליון שקלים – עכשיו אלה תשעה מיליון שקלים – כאשר שבעה מיליון הלכו לתנועות הנוער ושלושה מיליון הלכו לשין-שינים. זאת הייתה פחות או יותר החלוקה. עכשיו החלוקה השתנתה בדיוק הפוך, ארבעה מיליון לתנועות הנוער וחמישה מיליון לשין-שינים.
משה שגיא
בגלל שעדכנו את תקציב תנועות הנוער בבסיס בארבעה מיליון.
היו"ר משה גפני
הגדלתם?
משה שגיא
הגדלנו בבסיס.
היו"ר משה גפני
זאת הסיבה?
משה שגיא
זאת הסיבה. התוספת הזאת של התשעה מיליון חולקה בצורה כזאת שנגיע לסכום של שנה שעברה פחות או יותר.
היו"ר משה גפני
לא הגדלתם בבסיס את השין-שינים?
משה שגיא
פרט לתקציב של העברה של עודפים מחויבים, שזה לא חלק מתקציב השנה. יש תקציב של מחויבים של ארבעה מיליון ו-900 אלפי שקלים, שמונים אחוזים שקיבלנו, קרוב לחמישה מיליון, ואלה הם עודפים מחויבים אבל זה על חשבון שנה שעברה ולא חלק מהתקציב השנה. התקציב של השנה עומד פחות או יותר על אותו סדר גודל של שנה שעברה.
היו"ר משה גפני
זאת החלטה של השר?
משה שגיא
אני מעריך שכן.
היו"ר משה גפני
החלוקה הזאת, מה ששאלתי עכשיו את משה, איפה התקבלה ההחלטה הזאת? אני לא נגדה, אבל אני שואל איפה היא התקבלה.
משה שגיא
אני מאמין שגם השר היה מעורב בה.
היו"ר משה גפני
שום דבר לא בעייתי אבל אני רוצה לדעת למה השתנה משנה שעברה ומלפני שנתיים.

פניות מספר 182 עד 184
חן לב
הפנייה נועדה לממן פרויקטים שונים בממשל זמין, במסגרת יחידת ממשל זמני של החשב הכללי.
היו"ר משה גפני
מה זה ממשל זמין?
חן לב
ממשל זמין זו היחידה שפועלת תחת חטיבת הטכנולוגיות של החשב הכללי ומפתחת יישומים ברובם אינטרנטיים ובאופן כללי טכנולוגיים שונים לשימוש משרדי הממשלה.
היו"ר משה גפני
זה פרויקט מרכבה?
חן לב
לא. זה פרויקט שמקביל לפרויקט מרכבה.
היו"ר משה גפני
מה זה מרכבה וממשל זמין?
חן לב
זה שם התוכנית. לדעתי זה שם התחום.
היו"ר משה גפני
מרכבה וממשל זמין.
חן לב
נכון. שם התחום הוא מרכבה וממשל זמין ותחת התחום הזה קיימות שתי תוכניות.
היו"ר משה גפני
מרכבה הצליח?
חן לב
מרכבה מצליח. הוא בשלבי פריסה כרגע.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שיבוא לישיבה הבאה מישהו שיסביר לי את מרכבה. אני שומע ממשרדי הממשלה שיש כאלה שטוענים שזאת קטסטרופה. יכול להיות שאני טועה. אני מבקש להזמין לישיבה הבאה מישהו מפרויקט מרכבה.
חן לב
אפשר להעביר את הבקשה.
היו"ר משה גפני
כן.
חן לב
הפנייה של ממשל זמין מותנית בדיון בנושא המרכבה?
היו"ר משה גפני
אין פה שום דבר בוועדה הזאת, משהו שמותנה במשהו. אין התניות כאלה ואין דבר כזה. אני כחבר ועדה, לא כיושב ראש, רוצה להבין על מה אני הולך לאשר 22 מיליון שקלים.
חן לב
אני אשמח להסביר.
היו"ר משה גפני
לא, אני רוצה את איש המקצוע. אתה רפרנט מאוד מכובד של משרד האוצר אבל אני רוצה את אנשי המקצוע של פרויקט מרכבה, אחרי שאישרנו עשרות או אולי אפילו מאות מיליונים לפרויקט הזה ואני שומע תלונות ממשרדי הממשלה. אני מבקש שלישיבה הבאה יבוא מישהו. אני לא רוצה לקבל ביקורת בתקשורת על כך שאני מאשר ככה סכומים כאלה בלי שאני יודע או כשאני יודע שיש בעיות.
חן לב
אדוני היושב ראש, אני מבקש לחדד את הנקודה.
היו"ר משה גפני
אין צורך, אבל בבקשה.
חן לב
פרויקט מרכבה הוא פרויקט שמתנהל, כמו שאמרתי, במקביל לפרויקט ממשל זמין. אני אחראי על התקציב של שני הפרויקטים האלה ואני אשמח לספק מידע נוסף לגבי מה שהולך להיות מיושם בממשל זמין שאין לו דבר וחצי דבר עם פרויקט מרכבה.
היו"ר משה גפני
אתה לא רוצה בשום פנים ואופן שיבואו האנשים המקצועיים של הפרויקט הזה, של ממשל זמין ומרכבה?
חן לב
אני אשמח מאוד שיגיעו האנשים המקצועיים.
היו"ר משה גפני
גם אני אשמח.
חן לב
של פרויקט מרכבה כדי להסביר את פרויקט מרכבה, אבל אנשי פרויקט מרכבה לא קשורים לפרויקט ממשל זמין.
היו"ר משה גפני
אבל אנשי ממשל זמין יכולים לבוא בשבוע הבא ביחד עם אנשי פרויקט מרכבה?
חן לב
אנשי ממשל זמין יכולים להגיע עם או בלי אנשי פרויקט מרכבה.
היו"ר משה גפני
הם יכולים להגיע?
חן לב
הם יכולים להגיע בלי קשר לאישור התקציב.
היו"ר משה גפני
אני הבנתי שבלי קשר הם יכולים לבוא. יחד עם יכולים לבוא. התפקיד שלי הוא לראות איך פועלים מאות המיליונים שאנחנו מעבירים גם לממשל זמין וגם למרכבה ובזה תם הדיון. הלאה.
יצחק וקנין
אתם חושבים שאנחנו כאן חותמת גומי שלכם. אנחנו מעבירים חוקים והם לא שווים כלום. אתם באים לכאן עם מאות העברות וכך אנחנו נראים. כך לא ילך לכם. אם זה ימשיך להיות כך, אנחנו נטרטר אתכם הלוך וחזור. בושה וחרפה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 185 עד 186 -
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעברת 5.8 מיליון שקלים מתקציב משרד התיירות לתקציב משרד החינוך בהתאם לתוכנית החומש לפיתוח אגודת אכסניות הנוער לשנים 2010 עד 2014.
היו"ר משה גפני
זה בהתאם להסכם קואליציוני?
אורי שמרת
בהתאם לתוכנית חומש.
אורי אריאל
אני רואה את הבקשה ואני שואל אותך למה בתי ספר שדה לא בתוך התוכנית הזאת. זאת תוכנית ארוכה ומתמשכת, בסדר. למה בתי ספר שדה לא בתוכה?
אורי שמרת
יש תוכנית חומש לפיתוח אכסניות הנוער. אתה שואל למעשה למה בתי ספר שדה לא בתוך תוכנית החומש. אני יכול לבדוק לך.
אורי אריאל
היות וממילא תהיה רביזיה, תבדוק לנו ותן לנו את התשובות.
זהבה גלאון
לא היינו אמורים לקבל תשובה משבוע שעבר לגבי החטיבה להתיישבות, מה זה אותו מועמד ערבי לחטיבה להתיישבות? משרד החינוך לא היה צריך לתת לנו תשובה?
אורי שמרת
היום ראיתי את המייל שנשלח. לדעתי בשעה 10 בבוקר נשלח מייל מרפרנט מקרו שלנו, עופר אוברלנדר, אליך.
פניה קירשנבאום
ליושב ראש או למנהל הוועדה?
אורי שמרת
לדעתי ליושב ראש, אם אינני טועה.
זהבה גלאון
ב-10 בבוקר הוא התראיין על הרבנים ולא היה לו זמן להסתכל על המיילים שלו.
היו"ר משה גפני
קודם כל, היה לי זמן להסתכל על המיילים.
אורי שמרת
הנושא טופל וגם התקבלה תשובה.
היו"ר משה גפני
אנחנו תכף נבדוק את זה. אגב, אני מבקש להעביר למנהל הוועדה כדי שהוא יוכל להעביר לי, אבל בסדר, תכף נראה אם המייל הגיע אלי, ואם לא, יכול להיות שנסגור את משרד האוצר לשבוע כי משהו לא עובד שם.
אורי שמרת
אם אני לא טועה, בית ספר כדורי אמור להיפתח, אבל אני לא רוצה לעמוד מאחורי זה.
היו"ר משה גפני
אם זה הגיע, תכף נראה. אורי, קיבלת תשובה?
אורי אריאל
לא. הוא אמר שהוא יבדוק וייתן תשובה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו מצביעים על זה.
פניה קירשנבאום
במילא יש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
אורי אריאל
פעם כשהיה דיון על ממשל זמין, היושב ראש ביקש הסבר ואמר שנחכה להסבר.
היו"ר משה גפני
זה לא אותו הדבר.
אורי אריאל
מאה אחוז. את תצביע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 185 עד 186 - אושרו
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. יש בקשה לרביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פנייה מספר 187 – תוכנית ההתנתקות


מה הולכים ללמד תלמידים על תוכנית ההתנתקות?
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעברה של 16 אלף ו-161 אלפי שקלים עבור פעילויות לתלמידים בעקבות תוכנית ההתנתקות עבור שנת הלימודים תשע"א ותשע"ב, בהתאם להחלטת ממשלה 2377 מיום ה-4 בנובמבר 2010.
היו"ר משה גפני
החלטת הממשלה אצלי לא אומרת שום דבר.
ציון פיניאן
להכין את התלמידים לעוד התנתקות?
היו"ר משה גפני
מה זה החלטת הממשלה? תסבירו לי מה הולכים ללמד את התלמידים.
פניה קירשנבאום
את הצלחתה של ההתנתקות הקודמת.
זהבה גלאון
האם מדובר לגבי התלמידים שהיו חלק מתוכנית ההתנתקות?
אורי שמרת
כן.
משה שגיא
מדובר בין היתר בהסעות תלמידים, בטיפול פסיכולוגי, בתוספת שעות הוראה.
היו"ר משה גפני
זה לאלה שהיו בהתנתקות. צודקת חברת הכנסת גלאון.
משה שגיא
זה לתלמידים שהיו במסגרת ההתנתקות ולא לתלמידים אחרים.
ציון פיניאן
אלה שחוו את ההתנתקות.
משה שגיא
כן.
אורי אריאל
מדובר על תלמידים שפונו מגוש קטיף ויש כבר תכנית מתמשכת וזאת לא שנה ראשונה. היא הולכת ופוחתת כל שנה, אבל עדיין היא ממשיכה כי מדובר בטיפולים פסיכולוגיים, סיוע בשיעורים בגלל המשבר שהם עברו. אם בכל זאת מותר לי לבקש מחבר הכנסת וקנין לא לשים רביזיה, אני אודה לך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 287 - אושרה

נמנע אחד.
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. יש רביזיה של חבר הכנסת וקנין.
יצחק וקנין
מצטער, אורי. אני מציע לרפרנטים שעוד היום אני אקבל מכתב הבהרה מהמינהל, ואם לא, הכול יעוכב כאן.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 188 –
חנן פריצקי
הבקשה נועדה לעשות שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה, בעיקר הסדרה של ההוצאה המותנית וכל מיני תקנות שאוחדו ושינויים בין סעיפים.
אורי אריאל
בכמה כסף מדובר?
חנן פריצקי
אלה שינויים פנימיים. הכול שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 188 – אושרה פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. יש רביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פניות מספר 189 עד 190 –

סיב אופטי.
זהבה גלאון
מה זה הסיב אופטי הזה?
היו"ר משה גפני
אין רפרנט. אנחנו ממשיכים הלאה. זאת כבר פעם שנייה שאין רפרנט בנושא הזה.
אורי אריאל
אני מבקש להסביר. אל תצביע, בסדר. יש חברות הסלולר שנותנות שירותים בכל הארץ, גם ביהודה ושומרון. בגלל המבנה הטופוגרפי ביהודה ושומרון, יש אזורים ללא קליטה והיו כבר לא מעט אירועים ביטחוניים שאנשים נקלעו למצב שהם לא יכלו להתקשר, עיין ערך המקרה הכי מפורסם של משפחת צור, המשפחה של יואל צור מבית אל שהאישה והבן נרצחו ולא היה שם קשר בגלל מבנה טופוגרפי.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין. רפרנט לא יכול לבוא ולהסביר את זה? ריבונו של עולם, זה באמת לא בסדר הדבר הזה. תגידו, למה לא מגיע הרפרנט?
אורי שמרת
באיזה תחום?
היו"ר משה גפני
ביטחון פנים.
אורי שמרת
אני אבדוק.
מעין נשר
אנחנו נעביר את זה הלאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו סידרנו לכם טלפונים כדי שתתקשרו אליו שיבוא עכשיו כי אם הוא לא יבוא עכשיו, יכול להיות שלא ניתן לו לבוא בשבוע הבא. זאת כבר פעם שנייה שזה קורה.
מעין נשר
אני מתקשרת.
היו"ר משה גפני
מה שחשוב לו, הוא בא ומה שלא חשוב לו, הוא לא בא. אני לא יודע מי זה. תתקשרו אליו שיבוא. אנחנו עוד יושבים כאן לדון בפניות.

פנייה מספר 191 -


ניצולי שואה. אין רפרנט.


אני מבקש שהרפרנטים יבואו. יש לנו עוד עשר דקות.

פנייה מספר 194 –
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעברת סך של 204,09 אלפי שקלים בהרשאה להתחייב מתקציב הפיתוח של משרד החינוך לרזרבה הכללית בגין כספים שהוקדמו משנת 2011 לשנת 2010 ואני אסביר.


בשנת 2010 ביקשנו להקדים בינוי של 300 כיתות מתקציב 2011 בהרשאה להתחייב לתקציב 2010.
היו"ר משה גפני
אגב, לא הגיע מייל לא לוועדה ולא אלי.
אורי שמרת
ועדת הכספים אישרה את הקדמת הכיתות ועכשיו אנחנו לוקחים את אותן כיתות שהוקדמו ומחזירים אותן לרזרבה על מנת להשלים את המהלך.
היו"ר משה גפני
מה זה יעשה ברזרבה?
אורי שמרת
לא יעשה כלום. זאת הרשאה ולא מזומן. שוב, הקדמנו את ההרשאה מ-2011 ל-2010 על מנת ששנת הלימודים תשע"א תוכל להתקיים.
היו"ר משה גפני
והתחילו לבנות?
אורי שמרת
יצאה הרשאה. עכשיו לוקחים את ההרשאה ומחזירים אותה לרזרבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 194 – אושרה פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פניות מספר 195 עד 197 –
אריאל קטן
הפנייה נועדה להעביר כסף לטובת תוכניות הבראה למועצות הדתיות. בתוכניות ההבראה יש שני שלבים. חצי אנחנו נותנים בתור מענק וחצי אנחנו נותנים כהלוואה למועצות. כאן יש את עיקר ההלוואה, 15 מיליון שקלים. יש עוד שניים וחצי מיליון שקלים עבור תוכניות הבראה ויש כאן עוד כמעט ארבעה מיליון שקלים שבעיקרון אלה עודפים מחויבים לטובת עידוד קבורה רוויה.
היו"ר משה גפני
מה זה תוכניות ההבראה? באיזה מועצות דתיות מדובר?
אריאל קטן
המענק הוא עבור קריית אונו, אליכין ובת ים. ה-15 מיליון שקלים הם עבור הלוואות להרבה מאוד מועצות דתיות שעברו תוכנית בשנה שעברה ולא הספקנו לתת להן הלוואות. יש לנו כארבעים מועצות דתיות שעוברות תוכניות הבראה.
יעקב אדרי
הרב גפני, למה אתה מתאמץ? בלאו הכי יש רביזיה.
היו"ר משה גפני
מה זה תוכנית ההבראה של בת ים, אליכין וקריית אונו? לגבי בת ים. בוא נתחיל בבת ים. בבת ים יש ממונה, יש מועצה דתית נבחרת, מה יש בבת ים?
אריאל קטן
יש מועצה דתית נבחרת.
היו"ר משה גפני
כמה זמן כבר?
אריאל קטן
אני לא יודע כמה זמן אבל תוכנית ההבראה, הם כבר קיבלו.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת אתה לא יודע? כמה זמן?
אריאל קטן
אני יכול לברר. אני בצד של הכסף ולא בצד של הבחירות.
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים לדעת.
אריאל קטן
בסדר. אין בעיה. אני אברר את הדברים האלה.
היו"ר משה גפני
אולי לא צריך שם משכורות.
אריאל קטן
על החלק האחרון, מדובר כאן בפיצויי פרישה של כמה עובדים. כל תוכנית ההבראה כבר יושמה אלא שנשאר השלב לשלם לעובדים את מה שהובטח להם בפרישה שלהם. מתוך הסכום הזה, סכום של מיליון ו-533 שקלים הולכים לבת ים, לטובת תנאי הפרישה של העובדים.
היו"ר משה גפני
מה זה אליכין וקריית אונו?
אריאל קטן
קריית אונו, אלה גם כן תוכניות הבראה.
היו"ר משה גפני
קריית אונו, זאת מועצה דתית נבחרת? ממונה?
אריאל קטן
אני חושב שזאת מועצה דתית נבחרת. שוב, אני לא בקיא ולא יודע מתי נבחר ואם נבחר ממונה או מועצה.
היו"ר משה גפני
לשם מה אתה צריך שם את הכסף?
אריאל קטן
זאת תוכנית הבראה. מה שאנחנו נותנים להם כאן עכשיו, זה מענק כדי לכסות חובות עבר. זה חמישים אחוזים מחובות העבר שלהם שאנחנו מכסים אותם.
היו"ר משה גפני
איזה חובות היו להם? על מה?
אריאל קטן
בעיקר, רוב החובות של המועצות הדתיות, מדובר על שכר לעובדים ולא לספקים. גם לספקים יש אבל הרוב זה לעובדים.
היו"ר משה גפני
וההשתתפות של הרשות המקומית שם היא בהתאם למה שקבענו?
אריאל קטן
כן. מה שקורה זה שחמישים אחוזים ניתנים להם כמענק ואת ההלוואה, הם מקבלים הלוואה, ומי שמכסה להם את ההלוואה, זה המשרד לשירותי דת והרשות המקומית לפי האחוזים שוועדת הכספים קבעה.
היו"ר משה גפני
מה זה אליכין? מה יש שם? מועצה דתית נבחרת?
אריאל קטן
אני לא יודע. אני יכול לברר.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להביא לי גם רשימה של תוכניות ההבראה במועצות הדתיות האחרות?
אריאל קטן
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה תביא את כל הדברים האלה. אני רוצה גם פרטים – מה מועצה דתית נבחרת ומה ממונה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 195 עד 197 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש בקשת רביזיה של חבר הכנסת וקנין שאני מצטרף אליה עד שאני אקבל את הרשימה המדויקת עם הפירוט, ואז אני אסיר את הרביזיה שלי. אני רוצה לקבל רשימה מדויקת של המועצות הדתיות, אני רוצה לדעת את מהלכן, האם מדובר במועצה דתית נבחרת או בממונים, מתי התמנו הממונים אם אלה ממונים, מתי התמנתה המועצה הדתית אם זאת מועצה, של כל הרשימה הזאת שאישרנו לה כסף.
יעקב אדרי
גם אני מצטרף לרביזיה.
היו"ר משה גפני
גם חבר הכנסת אדרי מצטרף לרביזיה. אתה גם רוצה את הרשימה.
יעקב אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 199 עד 201 – שירות בתי הסוהר
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים בסך של כ-77 מיליון שקלים בהוצאה רגילה ו-6 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב, בהתאם לסיכום בין המשרדים שעיקרם שדרוג טכנולוגיות במשטרה בסך של 27 מיליון שקלים, תקצוב שירות בתי הסוהר בסך של 48 מיליון שקלים – יש בפנייה טעות – שעיקרם עבור שיפוץ אגפים, רכישת מערכות קשר ותקצוב פרויקט קדמה שזאת מערכת מחשוב מרכזית, ותקצוב סך של 11 מיליון שקלים עבור שיפוץ בית ספר לכבאות והקמה במשרד.
היו"ר משה גפני
איך הגיע לכאן בית ספר לכבאות, בתוך הפנייה הזאת?
אנסטסיה סורוקינה
בית ספר לכבאות מתוקצב בסעיף 52, תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון פנים.
היו"ר משה גפני
יש שאלות לחברים? אנחנו נצטרך לתאם את זה, אבל אני רוצה שנציב שירות בתי הסוהר יבוא לוועדה להסביר. יש נציב חדש ואני רוצה שהוא יבוא לוועדה להסביר את כל הכספים האלה שאתם מעבירים מפעם לפעם. אלה סכומים לא מבוטלים. האם יש תוכנית כוללת של כל העניין?
אנסטסיה סורוקינה
אני יודעת שהם עובדים על תוכנית כוללת.
היו"ר משה גפני
אני עכשיו מדבר על שירות בתי הסוהר. על כבאות, זה ודאי. בנושא הכבאות הוא גם היה כאן, אבל יש נציב חדש לשירות בתי הסוהר וכל הזמן יש פניות שהן בסדרי גודל גדולים.
יעקב אדרי
כדאי גם שיכיר אותנו.
היו"ר משה גפני
כן. אני רוצה לדעת האם יש תוכנית כוללת לעניין הזה. אדוני מנהל הוועדה, אני מבקש מחברי הוועדה לאשר את הפניות הללו, אני חושב שהנציב החדש צריך לבוא לוועדה ולהסביר את התוכנית הכוללת מכיוון שכל פעם אנחנו מאשרים פניות והפניות לא קטנות אלא בסדרי גודל גדולים. שיאמר לנו מה הוא מתכוון בעתיד ומה הוא הולך לעשות עכשיו. אנחנו מאשרים הרבה כסף – דברים שהם לא שנויים במחלוקת – והרבה פעמים אנחנו לא נכנסים מספיק לפרטים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 199 עד 201 – אושרו פה אחד

מנהל הוועדה, אנחנו נתאם פגישה עם נציב שירות בתי הסוהר. נתאם אתו את המועד והוא יוזמן לוועדה.
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת וקנין.


חבר הכנסת וקנין צודק. אנחנו כולנו נתקלים לפעמים בדברים שמוציאים אותנו מדעתנו. ביום ראשון הבאתי לכאן מכתב שקיבלתי ביום שישי מאישה נכה בתל אביב שהולכים עם הוצאה לפועל, עם אמצעי אכיפה. התחלף מנהל רשות המים. אגב, יש כאן פנייה של רשות המים ואני בכלל לא מביא אותה. לוקחים נכה כזאת. הרי זה ברור לחלוטין שהיא צריכה לקבל תוספת של מים – ואומרים לי אנשי האוצר שהם מתביישים. אמר לי שאול מרידור שהוא מתבייש להסתכל עלי. היו כאן סיכומים אבל יושב ראש הקואליציה לא נותן לי להביא את החוק.
יצחק וקנין
החוק הוא מינואר 2010.
היו"ר משה גפני
אתה צודק.
יצחק וקנין
אחרי שנה וחצי כותבים מכתב כזה?
היו"ר משה גפני
צודק. צודק.
יצחק וקנין
זה חוק שהתקבל בכנסת.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 200 – טקסי זיכרון, מרכז ההסברה
קריאה
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים במשרד ראש הממשלה. הפנייה הונחה על שולחן הוועדה לפני כחודשיים והתבקשנו לפצל את החלק שמונח לפניכם מאותה פנייה מקורית, לבקשת חבר הכנסת טיבי.
זהבה גלאון
מטריד אותו משרד ההסברה ומשרד הדתות.
היו"ר משה גפני
מה זה משרד הדתות בעניין? אין משרד דתות. זה המשרד לשירותי דת. מה זה?
קריאה
יכול להיות שהשם לא מעודכן. יש פרויקט של חינוך יהודי וקשרים עם הגולה. זה סיכום בין המשרד לשירותי דת לבין משרד ההסברה.
זהבה גלאון
משרד הדתות הפך להיות משרד ההסברה?
היו"ר משה גפני
גם אני לא יודע. מישהו יכול להסביר לנו את זה?
זהבה גלאון
משרד הדתות מסביר עכשיו בחוץ לארץ את ענייני ההסברה של מדינת ישראל? לא הבנתי את זה.
אריאל קטן
לא, יש פעילות דת בתפוצות. שוב, אני לא בקיא בפרטים בדיוק לגבי הפרויקט. מי שמפעיל את הפרויקט, זאת ההסתדרות הציונית העולמית והמשרד לענייני תפוצות ביקש להצטרף במיליון שקלים לפרויקט הזה.
זהבה גלאון
ומה עושה הפרויקט הזה?
אריאל קטן
אני לא בקיא בפרטים. אני יכול לברר.
זהבה גלאון
כל משרד הופך להיות משרד החוץ ומנהל פעילות בחוץ לארץ?
היו"ר משה גפני
אני אומר שאנחנו רוצים יותר פרטים. אני לא מציע לעכב את זה. אני מציע לאשר את זה אבל אני אצטרף לרביזיה של חבר הכנסת וקנין עד שאני אקבל את כל הפרטים.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 200 – אושרה
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש בקשת רביזיה של חבר הכנסת וקנין שאני מצטרף אליה. זהבה, גם את רוצה לדעתאת הפרטים?
זהבה גלאון
אני נמנעת.
היו"ר משה גפני
אני רוצה הסבר. מי נותן תשובה על העניין הזה? אני לא אסיר את הרביזיה עד שאני אקבל תשובה.
אריאל קטן
אני אפנה למשרד ראש הממשלה להעביר את המידע.
היו"ר משה גפני
אתה תעביר לנו את המידע.
אריאל קטן
לך ולחבר הכנסת וקנין.
היו"ר משה גפני
בסדר. תעביר לי את המידע ואז אני אסיר את הרביזיה. זה לא קשור לרביזיה של חבר הכנסת וקנין בגלל המינהל.

פניות מספר 204 ו-205 –
אמיר אדרי
הפנייה נועדה להעביר סך של מאה מיליוני שקלים במזומן ו-165 מיליוני שקלים כהרשאה להתחייב עבור משרד התשתיות, בין היתר לצורך מימוש החלטת ממשלה לקידום התייעלות אנרגטית ותקצוב מחקרים של המדען הראשי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 204 ו-205 – אושרו
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פנייה מספר 206 - - משרד החקלאות
מעין נשר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב משרד החקלאות בעיקר תקצוב של 14,380 אלפי שקלים בגין פיצויים עבור השמדת בעלי חיים, ותקצוב של 2 מיליון ו-587 אלף שקלים לטובת ביטוח משנה לביטוח הכנסה. חוץ מזה יש שם שינויים פנימיים.
זהבה גלאון
מה זה השמדת בעלי חיים?
מעין נשר
לצורך השמדות של בעיקר השנה עופות שחולים בניוקסל.
יעקב אדרי
או מחלת הפה והטלפיים.
מעין נשר
כן, מחלת הפה והטלפיים בבקר אבל בעיקר השנה ניוקסל וכנראה אני אבוא שוב לוועדה עם פנייה נוספת.
יצחק וקנין
אני יכול להעיד אני מגדל את העופות והלהקה שלי חלתה בניוקסל והיה צריך לחסל. למרות זה אני אעשה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 206 – אושרה פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פניות מספר 207 עד 209 -
מעין נשר
גם פנייה של משרד החקלאות. הפנייה נועדה קודם כל להעביר תקציב בסך של 1,720 אלפי שקלים ממשרד הקליטה למשרד החקלאות לשם קליטת מדענים עולים ו-250 אלף שקלים ממשרד הפנים לצורך בניית מפרט רישוי עסקים. בנוסף יש שינויים פנימיים בתקציב תקצוב של שמונה מיליון שקלים עבור פיצוי לחקלאים בגין מחלת הקרחון באגס ועוד 25,200 אלפי שקלים למינהלת ההשקעות. זה תקציב שהיה אצלם בהרשאות להתחייב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 207 עד 209 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת וקנין.


אני חוזר לפנייה האחרונה.

פנייה מספר 191 – ניצולי שואה
אורי שמרת
הפנייה נועדה לתקצוב תגבור כוח אדם על מנת לשפר את השירות הניתן ברשות לזכויות ניצולי שואה. מדובר בתוספת של עבודה בלתי צמיתה, סטודנטים ושעות נוספות, על מנת לייעל ולזרז את הטיפול.
היו"ר משה גפני
על מה אתה מדבר?
אורי שמרת
אני מדבר על פנייה מספר 191, תוספת תקצוב כוח אדם לשיפור השירות שניתן ברשות לזכויות ניצולי שואה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. בסדר גמור.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 191 – אושרה פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת וקנין.

פניות מספר 150 ו-151 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המינהל האזרחי בסך מיליון וחצי שקלים שעיקרם עבור רכישת שכפ"צים לחיילים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 150 ו-151 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת וקנין.
אנסטסיה סורוקינה
יש עוד פנייה, הסיב האופטי.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 189 ו-190 –
אנסטסיה סורוקינה
מיליון שקלים לסיב אופטי.
היו"ר משה גפני
זה מה שאורי אריאל דיבר עליו קודם.
אנסטסיה סורוקינה
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.
זהבה גלאון
אדוני, אני רוצה הסבר.
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המינהל האזרחי בסך של מיליון שקלים, הנחת סיב אופטי בוואדי חלמיש, שם אין עכשיו קליטה וזה מאוד מסוכן לעבור שם בלילות. רוצים לשים שם אנטנות כדי לאפשר את התקשורת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 189 ו-190 – אושרו פה אחד
יצחק וקנין
רביזיה.
היו"ר משה גפני
רביזיה של חבר הכנסת וקנין.


תאמר משפט ואני אומר משפט אחריך ובזה נסיים את הקטע הזה.
יצחק וקנין
אתם בטח שמים לב שאני עושה רביזיה על הכול. במשך עשר שנים אני יושב בוועדת הכספים באופן רצוף ואני לא זוכר שעשיתי פעולה כזאת בצורה גורפת.
היו"ר משה גפני
נכון.
יצחק וקנין
אולי פה ושם רביזיה נקודתית. השאלה היא האם אנחנו מחוקקים או אנחנו לא מחוקקים. אם עובר חוק בכנסת, רבותיי, זה כבר לא נוגע ליצחק וקנין אלא זה נוגע לכל חבר כנסת כי מחר זה יהיה חוק שלכם והחוק הוא לא חוק שלי אלא חתומים עליו לפחות ארבעים חברי כנסת. לא יכול להיות מצב שחוק עובר, מקבלים אותו לפני שמונה חודשים, הוא מיושם רטרואקטיבית והמינהל כותב מכתב כפי שהקראתי אותו. זאת בושה וחרפה לחברי הכנסת.
יעקב אדרי
השתכנענו.
יצחק וקנין
ולכן או שנקבל הבהרה מהמינהל, הבהרה ברורה ומוחלטת, או שאנחנו המחוקקים או שאנחנו לא המחוקקים. אם יש מדינה בתוך מדינה, אהלן וסהלן. אני לא מוריד את הרביזיות. מי שצריך לדאוג למה שצריך לדאוג, שידאג. אני רוצה לקבל מכתב הבהרה ברור לגבי הנושא הזה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני מבקש לומר לחברי הוועדה. תראו, זה באמת מקרה חריג שבו חבר ועדה מבקש רביזיה על הכול ואני מאפשר את זה. זה באמת לעצור את כל התקציבים, שזה דבר לא שיגרתי. אני לא יוצר בזה תקדים. אנחנו כולנו מסכימים עם חבר הכנסת וקנין. זה באמת עולה על העצבים העניין הזה.
יצחק וקנין
אם זה היה נקודתי למשרד, הייתי הולך למשרד, אבל זה חוק שעבר בכנסת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו כולנו מזדהים עם העניין הזה. באמת משרדי הממשלה, יש מקרים בהם – והמינהל הוא מקרה בולט וכולנו שמים לב לדבר הזה – הם עושים את זה. אנחנו בולעים את הצפרדעים האלה אבל בסופו של דבר הפיקוח הוא עלינו. אצלי באופן אישי הסיפור הזה עם הנכה בתל אביב שקיבלה את המכתב הזה שהצגתי כאן, כי היה דיון על אכיפה מינהלית, זה פשוט מעיד על קהות חושים של משרדי הממשלה. פשוט לא מעניין אותם. יושב בן אדם עם ראש קטן, שולח מכתב, נגמר הסיפור. אני מזדהה לחלוטין עם העניין הזה. אני לא יוצר עם זה תקדים, לא יקום חבר ועדה באיזשהו פרק זמן ויגיד שיש לו גם כן בעיה ולכן נעצור את הכול. אנחנו לא יוצרים כאן תקדים. זאת נקודת אזהרה.
יצחק וקנין
אם הייתה פנייה של המינהל, הייתי משחרר את כל הרביזיות ונשאר עם רביזיה לגבי המינהל, אבל אין לי כאן מינהל. זה הכוח שביכולתי להפעיל כרגע.
היו"ר משה גפני
זאת נקודת אזהרה של כולנו למשרדי הממשלה.


תודה רבה. אני עושה הפסקה של שלוש דקות ולאחר מכן מתקיים דיון על המילואים וחברת הכנסת מירי רגב תנהל אותו.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים