ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2011

המלצה לחילופין בראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה., חילופי ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכנסת

16.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 179

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. המלצה לחילופין בראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה – בהתאם לסעיף 97 יב(א) לתקנון הכנסת.

2. חילופי ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת – בקשת סיעת ש"ס.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

נסים זאב

אברהם מיכאלי
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
שמרי סגל – מתמחה
מרכזת הוועדה
נעה בירן-דדון
קצרנית
שלומית כהן
1. המלצה לחילופין בראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה – בהתאם לסעיף 97 יב(א) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. אני רוצה, בפתח הדברים, בשם כולנו כאן, להשתתף בצערה של מנהלת הוועדה היקרה שלנו, אתי, שאחותה נפטרה. אני מקווה שהיא לא תדע עוד צער.


אנחנו עוברים לסדר-היום. הנושא הראשון, על-פי בקשת יושב-ראש סיעת ש"ס, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, הוא המלצה לחילופין בראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה – בהתאם לסעיף 97 יב(א) לתקנון הכנסת. כפי שאני מבין, חבר הכנסת מיכאלי, הבקשה היא שבמקומו של ידידנו חבר הכנסת דוד אזולאי, שעשה מלאכה נאמנה וטובה כיושב-ראש הוועדה, יכהן חבר הכנסת אמנון כהן, שיבוא במקומו הן כחבר הוועדה והן נמליץ בפני הוועדה לאשר גם את כהונתו כיושב-ראש הוועדה.
אברהם מיכאלי
קודם כחבר ואחר כך כיושב-ראש.
היו"ר יריב לוין
כמובן, נודיע במליאה על כהונתו כחבר, ואז נאשר בישיבה של ועדת הפנים שנקבעה למחר, בהצבעה, את החילופין.


מי בעד לאשר את המלצת ועדת הכנסת בדבר בחירתו של חבר הכנסת אמנון כהן כיושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין נמנעים ואין מתנגדים.

2. חילופי ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת – בקשת סיעת ש"ס
היו"ר יריב לוין
בהתאם לבקשה של חבר הכנסת מיכאלי, חבר הכנסת דוד אזולאי יחליף את חבר הכנסת אמנון כהן כחבר בוועדת הכלכלה וכממלא-מקום קבוע בוועדת החוץ והביטחון. על העניינים האלה תימסר הודעה במליאה, על-מנת שייכנסו לתוקף, ואין צורך שנצביע עליהם.
זאב אלקין
בוועדת הכספים לא?
אברהם מיכאלי
עדיין לא. יש הסכמה ביניהם שנעשה את זה יותר מאוחר.
היו"ר יריב לוין
לאור השינויים האלה, ועדת הכנסת צריכה גם לאשר שינויים בהרכב הוועדות המשותפות שבהן חברים חברי הכנסת אזולאי וכהן.
אברהם מיכאלי
הוועדות מתחלפות ביניהן, פנים וכלכלה.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שהשינויים הם כאלה שבוועדה משותפת לוועדת כלכלה, חינוך תרבות וספורט, לדיון בהצעות חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), מ/541, והצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990, יכהן חבר הכנסת דוד אזולאי במקום חבר הכנסת אמנון כהן מטעם ועדת הכלכלה. וכן בוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה, לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה, התשע"א-2010, חבר הכנסת אמנון כהן יכהן כחבר מטעם ועדת הפנים במקום חבר הכנסת דוד אזולאי, והוא יהיה יושב-ראש הוועדה.
זאב אלקין
צריך להצביע על זה.
ארבל אסטרחן
צריך להצביע על זה פה.
אברהם מיכאלי
גם דוד אזולאי עדיין יהיה חבר מטעם ועדת הכלכלה.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת דוד אזולאי ימשיך לכהן בוועדה המשותפת מטעם ועדת הכלכלה במקום חבר הכנסת אמנון כהן.


אני מניח שאין בקשה להצביע על מי מהסעיפים האלה בנפרד. לפיכך אנחנו נצביע על כל השינויים שקראתי בהרכב הוועדות המשותפות, לרבות כהונתו של חבר הכנסת אמנון כהן כיושב-ראש הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה.


מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. גם ההצעה הזאת אושרה.


הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים