ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/05/2011

חילופי יושבי ראש

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הפנים והגנת הסביבה

18/05/2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 380

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ד באייר, התשע"א (18/05/2011) בשעה 10:00
סדר היום
חילופי יושבי ראש
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – יו"ר ועדת הכנסת

דוד אזולאי – יו"ר ועדת הפנים היוצא

אמנון כהן – יו"ר ועדת הפנים הנכנס

יעקב אדרי

אריה ביבי

אבישי ברוורמן

ניצן הורוביץ

דב חנין

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
ראובן ריבלין – יו"ר הכנסת

יצחק אהרונוביץ - השר לביטחון פנים

חה"כ זאב אלקין

חה"כ אורי אריאל

חה"כ זאב בילסקי

חה"כ משה גפני

חה"כ אלכס מילר

חה"כ גאלב מג'אדלה

דן לנדאו

- מנכ"ל הכנסת

ירדנה מלר

- הורוביץ – מזכירת הכנסת

עו"ד אייל ינון

- יועץ משפטי לכנסת

משה אבוטבול

- ראש עיריית בית שמש

נועה בן ארי

- מרכז השלטון המקומי

פיני קבלו

- מרכז השלטון המקומי

עו"ד מירי פרנקל-שור
- יועצת משפטית לוועדה

עו"ד עידו בן-יצחק
- יועץ משפטי לוועדה

עו"ד גלעד קרן

- יועץ משפטי לוועדה

עו"ד איריס פרנקל-כהן
- יועצת משפטית לוועדה

עו"ד מיכל גולדברג
- יועצת משפטית לוועדה

ד"ר יניב רונן

- מרכז המידע והמחקר של הכנסת.
ד"ר שמואל חן

- דובר הוועדה
שושנה אזולאי

- רכזת בכירה בוועדה

רחל דיין

- רכזת בוועדה

ליאת סעדון

- רכזת בוועדה

סיוון ששון

- מזכירה בוועדה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

חילופי יושבי ראש
יריב לוין יו"ר ועדת הכנסת
בוקר טוב. אני שמח לפתוח את הישיבה של ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר יומנו: חילופי יושב ראש הוועדה. ברצוני להביא בפניכם לאישור את המלצת ועדת הכנסת למנות לתפקיד יו"ר הוועדה את ידידנו חבר הכנסת אמנון כהן שיבוא במקומו של היושב ראש היוצא, דוד אזולאי.

דוד, אני מוכרח לומר לך. הוועדה הזאת היא ועדה מורכבת וטעונה מבחינת הנושאים שבהם היא עוסקת. אתה ניהלת אותה בצורה הכי מקצועית, הכי עניינית. אני חושב שעשית זאת בדרך שאפשרה לקיים דיונים ענייניים גם במקומות שלפעמים זה היה נראה בלתי אפשרי.

אני זכיתי להביא חוק אחד תחת ניהולך בוועדה המשותפת שעסקה בנושא של החקיקה למיגור תופעת השכרות. נושא מורכב עם הרבה מאוד לחצים והיבטים. עשית באמת מלאכה מצוינת. אני חושב שהיא זוכה להערכה עצומה של כל חלקי הבית כאן.

אני יכול לומר בשם כולם תודה רבה וגדולה לעבודה המצוינת שעשית.

אנחנו נפתח בדברי פרידה שלך.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ראובן ריבלין, אדוני השר לביטחון פנים, חבר הכנסת אהרונוביץ, אדוני יו"ר ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, עמיתיי חברי הכנסת שנוכחים כאן מכל סיעות הבית. ידידי וחברי, חבר הכנסת אמנון כהן וכמובן צוות הוועדה וכל החברים של הוועדה.

שאל אותי עכשיו השר לביטחון פנים איך ההרגשה? אמרתי לו שכשנכנסתי לכאן נכנסתי בחיל וברעדה ועכשיו אני יוצא בגיל וברעדה.

אדוני היושב ראש. בראשית דבריי אומר כך: למען הסר ספק ושלא יהיו לשונות רעות - הרוטציה ביני לבין חברי אמנון כהן היתה מתוכננת מתחילת הקדנציה בהסכמה. זה נעשה בהבנה, בהסכמה של שני הצדדים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לחבר הכנסת וקנין, שלא נמצא כאן, שגם הוא היה שותף לרוטציה שהיתה אמורה להיות בין שלושה חברים. אני רוצה להודות לו על שויתר על חלקו למשך כל הקדנציה. זאת ההזדמנות לומר תודה לחבר.

אני רוצה להודות ליו"ר הכנסת שבכל הזדמנות גיבה וחיזק את הוועדה ונענה לבקשות הוועדה. אם אקח לדוגמה את הרפורמה בתכנון ובנייה, שהיושב ראש לא חסך כל מאמץ בעניין הזה וכל מה שביקשתי קיבלתי, על-מנת שהוועדה תוכל לתפקד כראוי.

אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שנמצאים כאן. אני לא רוצה להזכיר שמות מפני שאם אני אזכיר שמות אני עלול לפגוע במישהו ואני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להודות לכל הח"כים שעבדו איתי בשיתוף פעולה במשך שנתיים, קואליציה ואופוזיציה כאחד. עשיתי כל שביכולתי, כפי שאמר חבר הכנסת יריב לוין, להגיע תמיד להבנות ולהסכמות מבלי להפעיל את הרוב הקואליציוני. אפשר לבדוק את זה, אפשר לספור על יד אחת את המקרים בהם השתמשתי ברוב הקואליציוני.

ועדת הפנים והגנת הסביבה היא ועדה חשובה מאוד, היא נוגעת לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. הוועדה מפקחת על 4 משרדי ממשלה: משרד הפנים, המשרד לביטחון פנים, המשרד להגנת הסביבה והמשרד לשירותי דת. הוועדה פעלה רבות לשיפור השירות לאזרח במשך השנתיים שכיהנתי בהם.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות לשר לביטחון פנים, חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ, לשר להגנת הסביבה גלעד ארדן, לשר הפנים אליהו ישי ולשר הדתות יעקב מרגי.

אני חייב לציין שבתחילת הדרך היו חריקות ביני לבין השרים. לא תמיד הסכמנו וזה נובע מכך שהשרים הללו שהזכרתי את שמם הם פרלמנטרים שיודעים מה זה פרלמנט, הם יודעים מה זה עבודה של ועדה ולכן היו ויכוחים. בסופו של יום, אני חייב לציין שכל אחד למד וידע את תפקידו. גם אם בתחילת הדרך היו חריקות, בסופו של דבר סיימנו בהבנות.

אני מצר שלא הצלחתי לסיים, לצערי הרב, שני דברים חשובים. השר לביטחון פנים נמצא כאן והנושא הראשון הוא הנושא של הרשות לשיקום האסיר. יושב ראש הכנסת גיבה אותי בנושא זה לאורך כל הדרך. אני מאמין שלא ניתן להעביר את הרשות לשיקום האסיר למשרד העבודה והרווחה והיא תישאר כרשות עצמאית עם תוספת תקציבית. הנושא הזה הוא חשוב.

יושבים היום מאות אסירים, אדוני השר לביטחון פנים, שלא מקבלים את השיקום שמגיע להם, מפני שאין רשות לשיקום האסיר ומפני שהאוצר מייבש את אותה רשות לשיקום האסיר.

נושא נוסף אלה אזרחים עובדי המשטרה. לצערי הרב, שנתיים שאני עושה כאן מאמצים רבים לסיים את הנושא הזה ואני מודה שללא הצלחה. כאן האשמה היא בראש ובראשונה של משרד האוצר שגורר רגליים בנושא הזה ולא נותן להתקדם. חבל מאוד שקבוצה של כ-900 עובדים סובלים היום ולא יודעים מהי הגדרת מעמדם. הם לא יודעים אם הם עובדי המשטרה או האם הם אזרחים עובדי המשטרה. אני מקווה מאוד שחברי, חבר הכנסת אמנון כהן, ייתן את ידו לסיים את הדבר הזה.

נושא חשוב נוסף זה הפיכת שירותי הכבאות לשירות ממלכתי. גם כאן זה נושא שעומד לפתחה של הוועדה. זה נושא מאוד חשוב. כולנו חווינו חוויה קשה באסון בכרמל.

את הנושא של הרפורמה בתכנון ובניה הגדרתי כעתידה של מדינת ישראל, בכל הקשור לתחום הבנייה בדורות הבאים. כאן נעשתה עבודה ואני מאמין שאתה עם ניסיונך הרב תוכל להמשיך בנושא הזה.

נושא חשוב שהתחלתי בו ולצערי הרב לא הצלחתי לסיים, זה הנושא של שכר השוטרים. בנושא הזה קיבלתי גיבוי מהשר לביטחון פנים. לצערי הרב, לא יעלה על הדעת שבמדינת ישראל שוטר ישתכר כמשכורתו של עובד זר. אני חושב שבעניין הזה, אם לא נשפר את שכרם של השוטרים, אנחנו חוטאים לעצמנו, למדינת ישראל ולדמוקרטיה במדינת ישראל.

אני חייב לציין נושאים שהוועדה הביאה. כמעט 42 חוקים הוועדה הזאת העבירה, כל זאת לא כולל תקנות, הצעות לדיון מהיר, הצעות לסדר-יום ודיונים יזומים של הוועדה. כל אחד יכול לחשב כמה שעות עבדה הוועדה הזאת.

אציין בקצרה כמה חוקים חשובים. למשל, חוק האסבסט, שהוא תרומה בלתי רגילה לכל אזרח. אם לא היו פותרים את הבעיה הזאת, אני לא יודע לאן היינו מגיעים.

חוק אכיפה סביבתית, הקמת הרשות להגנת עדים, חוק המאבק בשכרות שהזכירו אותו פה. אנשים זוכרים איך התנהלו הדיונים. לא האמנתי לרגע שנצליח לגמור את זה. מה שהכי שימח אותי הוא שבאחד מהסיורים שלנו בתחנות המשטרה אמרו לנו: אתם לא יודעים מה עשיתם עם החוק הזה, כמה תועלת יש בחוק הזה. זה היה באשדוד. זה היה פידבק בשבילנו שאנחנו נמצאים בבית הזה ושומעים מהשטח את הפידבק של העבודה.

ביטול אזרחות בשל הרשעה בעבירה, חוק הכניסה לישראל והארכת שהות לעובדים זרים.

כמובן, רבותיי, אני לא זוקף את כל הדברים הללו לזכותי. אני חושב שיש פה צוות נפלא של הוועדה. אני לא מכיר הרבה אנשים שעובדים בכזאת מסירות ונאמנות ובכזאת מקצועיות.

אני מרשה לעצמי להזכיר את השמות של עורכת הדין מירי פרנקל שור, עו"ד עידו בן יצחק, עו"ד גלעד קרן, עו"ד ורד קירו-זילברמן, עו"ד איריס פרנקל-כהן, עו"ד מיכל גולדברג - - -
ראובן ריבלין – יו"ר הכנסת
נשארו עוד עורכי דין?
דוד אזולאי
כמובן, אי-אפשר לשכוח את עו"ד תומר רוזנר, שעזב את התפקיד לטובת שליחות. אני מקווה, בעזרת השם, שיחזור עם כוחות חדשים וימשיך לעבוד איתנו בוועדה.

כמובן אני רוצה לומר תודה מיוחדת למזכירות: שוש אזולאי מזכירת הוועדה, רחלי דיין, ליאת סעדון וסיוון ששון. כמובן נזכיר את הדובר שהצטרף אלינו באמצע הדרך, ד"ר שמואל חן.

כמובן איך אפשר ללא יפה שפירא מנהלת הוועדה, שהיא המנצחת על כל המלאכה כאן. באמת, אני אומר לכם, עבדתי בהרבה מקומות. להוביל כזה צוות בכזה שיתוף פעולה, בכזאת נאמנות, בכזאת לויאליות, קשה למצוא.

אל תשכחו, בסופו של דבר, לא אני בחרתי בה והיא לא בחרה אותי. אבל, לראות את האווירה, את ההשפעה טובה שלה על כל הצוות. זה לא אני, אני חייב לציין שזאת היא יחד עם כל הצוות ואין ספק שכולם ביחד זאת התוצאה של עבודה נפלאה של צוות.

אני רוצה להודות לאנשים שמאחורי הקלעים: זה הסדרנים, תמיד זמינים בכל עת ובכל שעה, הכתבניות שאף פעם לא החסירו ממקום עבודתן - - -
ראובן ריבלין – יו"ר הכנסת
הרשמות הפרלמנטריות.
היו"ר דוד אזולאי
הרשמות הפרלמנטריות וכמובן העוזרים של השרים: אורי, מירי ממשרד להגנת הסביבה והאחרים. כמובן תודה מיוחדת לעוזרים הפרלמנטרים שלי, בראשם גברת עליזה אוזן שמלווה אותי הרבה שנים ואיציק אבידני שקיבלנו אותו כתוספת. באמת תודה לכולם.

לבסוף אני רוצה לברך את היושב ראש הנכנס, ידידי וחברי חבר הכנסת אמנון כהן, שיש לו ניסיון פרלמנטרי עשיר ואני בטוח, בעזרת השם, שיעשה רבות בוועדה למען אזרחי המדינה. אני מאחל לו שלא תצא תקלה תחת ידו. אמנם אני לא כהן אבל ראשי התיבות שלי מזכירים את הכהן אז אני יכול לברך. אני מאחל לו שלא תצא תקלה מתחת ידו ושיזכה לקדש שם שמים "ומצא חן ושכל טוב בעיניי אלוקים ואדם ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח".

לסיום, אני רוצה להתנצל. אם היה מאן דהוא שנפגע ממני בלהט העבודה, אני פשוט מבקש סליחה. עשיתי כל השתדלות כדי למלא את שליחותי למען שולחיי ולא התכוונתי אף פעם לפגוע במישהו. אם מישהו נפגע, זה היה רק בלהט העבודה. תמיד אמרתי לכולם, אני מקבל משכורת טובה ואני רוצה להצדיק את המשכורת הטובה שאני מקבל.

תודה מיוחדת לכל ארגוני הסביבה, לכל ארגוני זכויות האדם ולנציגי השלטון המקומי, שבאמת עבדנו בשיתוף פעולה.

כולם יבואו על הברכה, תודה רבה לכולם.
יריב לוין – יו"ר ועדת הכנסת
תודה רבה.

אדוני יושב ראש הכנסת, בבקשה. אחריו כבוד השר בדברי ברכה ואז נעבור להליך הבחירה הפורמאלי.
ראובן ריבלין – יו"ר הכנסת
תודה רבה. באתי להלל את חבר הכנסת אזולאי ולא להיפרד ממנו משום שעוד רבים לו התפקידים המיועדים לו בכנסת זאת. זאת אולי אחת הוועדות החשובות בכנסת. תשומת הלב ניתנת בדרך כלל לנושאים של חוץ וביטחון, שהגברת פרנקל-שור נמצאת גם שם, אבל היא גם יודעת מה ההבדל העצום בין העבודה הפרלמנטרית כאן ובין החשיבות הרבה של ועדת החוץ והביטחון, למהלכה של מדינת ישראל, לתקינותה, לביטחונה. כאן המקום שבו למעשה נחתכים כל אותם עניינים שהם בחיי היום יום.

כשמדברים על האזרחים ועל חיי היום יום, מבלי להיכנס לכל אותן מטלות שמוטלות על הכנסת, כאן נקבעים ונחתכים כל העניינים אשר קשורים באיכות החיים, הקשורים לדורות הבאים והדברים הקשורים לביטחוננו היום יומי. כאן עוסקים ביחסים בין האזרח לבין אותם אלה אשר הוא הפקיד אותם על-מנת שישמרו על שלום הציבור שהוא שלומו של כל אחד ואחד בנפרד, כמו כולם יחד.

אדוני יושב ראש ועדת הכנסת, כבוד השר, מזכירת הכנסת וכל האנשים הקשורים לעבודה, חברותיי וחבריי חברי הכנסת. חילופים אלה באים ומביאים לידי ביטוי דבר נוסף. יש פה שני חברים, פרלמנטרים מובהקים, שבכל מהלך פוליטי הם היו מתמנים להיות שרים. הדבר לא היה מפתיע איש, אולי היה אפילו משמח. שני אנשים שנמצאים בסיעה שהיא סקטוריאלית לכאורה והם משמשים כיושבי ראש ועדה. אינני מדבר על אמנון רק באיזו פרספקטיבה של המעשה הבא שלך, כי כבר הספקת להיות יושב ראש של ועדות רבות בכנסת, ביניהן חשובות ביותר, כמו ועדת הכלכלה.

אני רוצה לומר לכם שהחילופים שלכם הם בבחינת "דור אל דור יביע אומר", מהטעם הפשוט שאתם, למרות היותכם נציגים מובהקים של סיעה מובהקת, אתם דואגים, כאשר אתם יושבים על כסא, למדינת ישראל כולה. על כך תבוא על הברכה, דוד אזולאי, ועל-כך תבוא על הברכה לעתיד והברכה לעבר, אמנון כהן.

אתם דוגמה מאלפת לאנשים אשר רואים בכנסת את התפקיד העיקרי כאשר הם נבחרים להיות נבחרי ציבור. אתם יודעים שטוב מאוד להיות שר אבל כאשר יש לנו שר שהיה סגן יושב ראש כנסת, כאשר יש שר אשר עבר את כל עבודתה של הכנסת, ועיצב את המערכת של הפיקוח ומערכת החקיקה של הכנסת, כמו השר לביטחון פנים, למשל, אנחנו יודעים את ההבדל בינם לבין אלו אשר באו ולא הספיקו אפילו להיות יום אחד חברי כנסת ונהיו שרים. יש כאלה שמתמנים ישר להיות שרים, הם באים כדי להיות שרים. ביניהם ישנם גם ראשי ממשלות. היו מספר ראשי ממשלות בישראל, לפחות ב-20 השנים האחרונות, שכולם באו לפוליטיקה כדי להיות ראשי ממשלה. בהחלט אני מבין לליבם, אבל אנחנו בכנסת יודעים מהי החשיבות האדירה של אדם העוסק בצרכי ציבור מתוך עמדה שהוא יכול להשפיע בצורה ישירה, כמו יושבי ראש ועדה, כמו שרים, אשר עברו את המהלך הפרלמנטרי, חוו את החוויה הפרלמנטרית, אל מול אותם אלה שהם חדשים מקרוב באו שאיש לא מבין איך הם יכולים להשתתף בתוך עבודת הכנסת.

דוד, באמת, אנחנו יודעים שמילאת אחר המחויבות שלך כלפי חבריך וכלפי סיעתך. אנחנו לא מצטערים על-כך שאתה מסיים את העבודה, מתוך ידיעה שבוודאי יטילו עליך דברים אחרים. אני מודה לך על שיתוף הפעולה. אני חושב שאתה פעלת בוועדה מאוד רגישה, ללא משוא פנים, ואפשרת את הויכוח. כפוליטיקאי אני יודע גם את הלחצים הקיימים על אנשים בנושאים כאלה ואחרים.

עקבתי אחריך, נתנו לך את כל העזרה משום הנושאים הנדונים בוועדה זאת. בסופו של דבר הם מוכרעים על-ידי חברי הכנסת, אבל היכולת שלך לקיים את הדיון הציבורי, היכולת שלך להביא לידי ביטוי כל השקפת עולם וכל דבר, היא ראויה לשבח.

אני מאחל לאמנון, שכפי שפעל בעבר יצליח גם בוועדה זאת שהיא ועדה מאוד טעונה, אבל אין לי כל ספק שאתה, כמו קודמיך, תצליח בתפקיד.

כל מה שבאתי לומר לכם היום, לך לאחל הצלחה ואני מבין שאתה תיבחר בעוד מספר דקות. לך דוד, להודות מאוד על מה שעשית. אני בתקווה רבה לעוד מה שתעשה, אם כי אני לא יכול למנות אותך לשר. יהיה גם טוב מאוד למדינה אם אתה תהיה שר.
משה גפני
אפשר להציע לש"ס לעשות רוטציה עם השרים ואיתם.
ראובן ריבלין – יו"ר הכנסת
גפני, לגביך אני יכול רק להמליץ שתהיה סגן שר.
היו"ר משה גפני
אני מעדיף את הכנסת.
ראובן ריבלין – יו"ר הכנסת
תודה רבה.

אני מחויב ללכת ולפגוש משלחת המגיעה אלינו מחוץ לארץ. אני מתנצל, ומרים לחיים. לחיי היוצא, לחיי הנכנס ולחיים טובים.
יריב לוין – יו"ר ועדת הכנסת
תודה רבה ליושב ראש הכנסת.


כבוד השר לביטחון פנים, בבקשה.
יצחק אהרונוביץ – השר לביטחון פנים
בוקר טוב. אדוני יושב ראש ועדת הכנסת, חברי וידידי חבר הכנסת דוד אזולאי וחבר הכנסת אמנון כהן. גם אני רוצה לברך במספר מילים.

זאת באמת ועדה מאוד חשובה. הייתי חבר בוועדה הזאת והיא ועדה מאוד חשובה. למעשה הוועדה מפקחת גם על עבודת המשרד בצורה עניינית, מקצועית. הופעתי בפניה מספר פעמים. באמת, העבודה שאתה, דוד, הובלת פה, ניהול הישיבות והפיקוח על עבודת המשרד היתה מאוד מקצועית ומאוד עניינית. אני יכול לחזק אותך על כל העבודה ועל כל התמיכה.

אני רוצה לענות לנושא עליו דיבר דוד בעניין שכר השוטרים. לא עלה בידינו עדיין לפרוץ את המאבק או לפרוץ את המענה לשוטרים, את המענק שמגיע להם, את השכר היותר גבוה. אני דווקא רוצה לקדם יחד עם חברי הכנסת שהגישו הצעת חוק פרטית, ואתה ביניהם, דוד אזולאי, את כל הנושא של איגודים מקצועיים בתוך המשטרה. החלטתי על המהלך הזה כי אני לא רואה שיבוא פיתרון מהאוצר.

החלטתי לתמוך במהלך הזה של הצעת החוק הפרטית של מספר חברי כנסת. אנחנו נקדם אותה בוועדת שרים כדי להביא לשיפור משמעותי בתנאי השירות ובשכר השוטרים.

הנושא של השיטור העירוני מהלך דרמטי בעיניי. עדיין מתקיימים דיונים ומחר יתקיים דיון אצלך, אמנון. זה נושא מאוד מאוד חשוב. אמרתי שזה מהלך דרמטי לטובת הביטחון האישי במדינת ישראל. התחלנו במספר ערים וצריך לקדם את הדברים לגבי הפקחים והסמכויות.

אנחנו נמשיך לעבוד בנושא של הכבאות. בימים אלו אנחנו מפיצים טיוטת חוק. זה באמת מהלך חשוב. דוד, אני זוכר שהובלת את המהלך הזה ואנחנו נוביל מהלך של הצעת חוק ממשלתית. כמובן נסתמך על הצעת החוק הפרטית שלך, דוד, ונקדם את כל הנושא הכבאות. באמת יש פה עבודה רבה מאוד.

דוד, אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית. נתת דוגמה את השכרות ואת הירידה בשתייה בקרב בני הנוער. לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהנושא של השתייה זה אחד הסממנים של אלימות אצל בני הנוער. היו הצעות חוק פרטיות שהצטרפתי אליהם. אני אומר לכם שלפני שבועיים קיבלתי את הסקר האחרון ואנחנו מרגישים ירידה של 10%-20% ירידה בתחום של שתיית אלכוהול בקרב בני נוער. כל זה תודות להצעות החוק שהוגשו פה ואושרו. אני כמובן מברך עליהן וצריך להמשיך, יש לנו עוד כמה מהלכים לעשות.

לך, אמנון, הרבה הצלחה. אנחנו נמשיך ללוות, אתה תלווה את עבודת המשרד.
אמנון כהן
אני אפקח עליך.
יצחק אהרונוביץ – השר לביטחון פנים
תפקח, זה תפקידך. מבחינתי אתן לך את כל העזרה והסיוע. תעשה את עבודתך ושוב הצלחה לשניכם, תודה רבה.
יריב לוין – יו"ר ועדת הכנסת
אנחנו נעבור עכשיו להליך הבחירה.

אנחנו מפקידים היום את הוועדה בידיו האמונות והמיומנות של חבר הכנסת אמנון כהן. הוא עתיר ניסיון אבל אני חושב שיש לו יתרון נוסף, הוא מרבה מאוד לעסוק בתחומים הכלכליים. הוא בא מתוך הבנה עמוקה של כל התמונה והמפה התקציבית. אני חושב שמה שמאוד מאפיין את הנושאים שהוועדה הזאת עוסקת בהם זה ההתמודדות היום יומית עם הפער העצום בין הצרכים, מצד אחד, לבין המשאבים, מהצד השני.

אני משוכנע שמעבר לכל יכולותיו וניסיונו, גם כיו"ר ועדה בעבר, הערך המוסף הזה הוא בוודאי דבר שיורגש כאן. אני יכול לומר לך אמנון, שהחיים הפוליטיים הם גלגל ואני מעריך שאתה תגלה שכל הדברים שבוועדת הכספים לא רצית לאשר או לא יכולת לאשר, עכשיו מתגלגלים הנה לפתחך.

לעומת זאת, דוד, ימצא עצמו במצב ההפוך, שבו כל הדברים שהוא זעק שצריך לאשר אותם, הוא פתאום ימצא עצמו במצב שלא תמיד אפשר לאשר אותם. אלה הם החיים שלנו כאן. אני חושב שאין ספק שהתמונה הרחבה הזאת בוודאי תיתן כאן ערך מוסף.

אני יכול לומר שבלב שלם ובביטחון מלא, אני מביא בפניכם את המלצת ועדת הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 97יב(א) לתקנון הכנסת, להמליץ לוועדת הפנים והגנת הסביבה לבחור בחבר הכנסת אמנון כהן לכהן כיו"ר הוועדה הזאת לאחר תום כהונתו של חבר הכנסת דוד אזולאי שהסתיימה אתמול.


אני מבקש שיצביעו רק אלה שהם חברי הוועדה או כאלה שמחליפים חברים מטעם סיעותיהם.

מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
יריב לוין – יו"ר ועדת הכנסת
לפיכך אני קובע שפה אחד חבר הכנסת אמנון כהן נבחר כיו"ר הוועדה. ברכות.
היו"ר אמנון כהן
בוקר טוב. כבוד יו"ר ועדת הכנסת, כבוד השר, תודה שבאת לברך אותנו, גם את חבר הכנסת דוד אזולאי.

אחי ורעי רבי דוד, תקופה ארוכה אנחנו יחד. יש לנו הרבה חוקים משותפים, אנחנו באותה סיעה. תודה רבה לך על כל מה שעשית למען עם ישראל ולמען הסיעה. שלא תחשוב שנתת פה משהו, יש לך עבודה יותר קשה בוועדות שאני הייתי בהן, כספים וכלכלה. עבודה מרתקת וחשובה. אני בטוח שתוכל לסייע מניסיונך בעבר ומהוועדות הרבות בהן היית. היית גם בשלטון המקומי וגם שם תבוא לידי ביטוי העשייה שלך ותרומתך למען הציבור.

תודה לחברים, חברי הכנסת שתמכו במינוי.

אני רוצה לומר כמה דברים. אנחנו נעשה בשיתוף פעולה עם כל החברים. עמדתי בראשות שתי ועדות חשובות בכנסת, ועדת הכלכלה והוועדה לביקורת המדינה. היום, ברוך השם, זכינו, תודה לבורא עולם, להתמנות לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

הוועדה הזאת, שהיתה בראשותך, רב דוד, היא אחת הוועדות החשובות שחולשת על 4 משרדי ממשלה, כפי שציינת. כל משרד זה עולם ומלואו, כל משרד מטפל בהמון תחומים. יש פה חקיקות, תקנות, צווים וגם נושאים שעולים לסדר-היום על ידי החברים. גם אני מעיד על-כך שעשית עבודה ביד רמה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שלפחות כמוך אני אעשה את התפקיד, ברגישות, במיומנות ובעשייה ברוכה.

המשותף לכל אותם נושאים שהוועדה מטפלת בהם ומה שנמצא בראש סדר העדיפויות שלנו, זאת טובתו ורווחתו של האדם הפרטי, האזרח, הילד, הקשיש, בעל העסק וכל מי שחי בארץ ונפגע מחוסר טיפול, מהזנחה או מרשלנות. הדבר נכון בין אם מדובר בסכנת הקרינה מהאנטנות סולאריות, בין אם מדובר במוכנות מבנים לרעידות אדמה, נושא מערך כיבוי האש וההצלה, תנאי הכליאה בבתי הסוהר, זיהום אויר, האדמה ומקורות המים שלנו. בכל הנושאים הללו אפעל יחד איתכם בכל כוחי להעמדת זכויותיו והגנתו של האדם וישראל במרכז.

בנושא רשויות מקומיות אני רואה לעצמי חובה לשפר את השירות לאזרח ולסייע לשלטון המקומי גם בתקציבים בעזרת השם, וגם להגדיל את האמון של התושבים בו.

לכן אנחנו מחויבים, אדוני היושב ראש היוצא, לקדם את חוק התכנון והבניה. בוודאי בעתיד גם את חוק הווד"לים, שכרגע הופץ תזכיר חוק. צריך לראות את החוק הזה לעומקו, שהוא יהיה מאוזן. רוצים לפתור את הבעיות אבל חייבים להסתכל שהחוקים יהיו מאוזנים גם לדורות הבאים.

כמובן אדוני, היושב ראש היוצא, אנחנו צריכים לתת את המענה לנושא של דיור לזוגות הצעירים, לדירה הראשונה. נגיד בנק ישראל עושה מספר מהלכים. לאחרונה גם שר השיכון עם שר הפנים הגיעו להבנות עם האוצר אבל זה עדיין לא מספיק, זה עדיין לא כל הפאזל שצריך למלא. אנחנו לא רואים פיתרון לדיור לזוגות צעירים והוועדה הזאת תיתן את דעתה גם לגבי חקיקה, גם לגבי כך שאנחנו ניתן לזוגות הצעירים שתהיה להם קורת גג ושלא יהיו משועבדים כל החיים למשכנתאות.

בנוגע למעברי הגבול. זה עוד נושא מורכב. אין ספק באשר לצורך לשמור על כבודם וזכויותיהם של פליטים, אך מדינת ישראל חייבת לשמור היטב על גבולותיה אם היא חפצת חיים. כיום מתעוררת במרץ יוזמה באירופה לבטל את המעבר החופשי בגבולותיו של האיחוד בשל החשש מחוסר היכולת להתמודד עם זרם הפליטים. מדינת ישראל צריכה, על אחת כמה וכמה, לתחום ולסגור היטב את גבולותיה. דומני כי ההסתננות ההמונית שלשלום של הפליטים מלבנון ומסוריה לגבולות הארץ, המחישה זאת ביתר שאת.

בנושא רישוי עסקים. גם אני בא מהשלטון המקומי וגם הייתי בעל עסק. הבעיה הקשה ביותר של רישוי עסקים במדינה היא שכפי שעלה מסקר של מט"י, 70% מעסקים קטנים ובינוניים במדינת ישראל הם ללא רישיון. בעל כורחם הם הופכים להיות עבריינים. למעשה זה מביא אותם לבתי המשפט. בתי המשפט קורסים מהתביעות. כל התהליך הזה צריך לעבור שינוי ומהפכה ואני מתכוון לתת את הדעת לזה, למצוא את הפיתרונות. בעל עסק יבוא למקום, יעבור את כל התחנות ובסוף התהליך, אחרי שבוע שבועיים, יהיה לו את הרישיון ביד. כמובן שהוא יצטרך לעמוד בכל אמות המידה אבל אנחנו צריכים לזרז את ההליכים.
זאב בילסקי
אם תצליח לעשות את זה אז כל השאר, תאמין לי - - -
היו"ר אמנון כהן
בעזרת השם, זה אחד הדברים, יחד איתך.
זאב בילסקי
כל אחד שפותח עסק עם רישיון, מייד מקימים ועדת חקירה לבדוק איך יכול להיות שנפתח עסק עם רישיון.
אמנון כהן
כבוד השר לביטחון פנים. ביחד אנחנו צריכים לדאוג הביטחון האישי של אזרחי המדינה. אנחנו צריכים לבחון ביחד את החלטת הממשלה לגבי שיטור קהילתי. האם הוא טוב? לא טוב? האם להרחיב אותו? אנחנו עומדים לסייע בכל דבר שייתן ויחזק את הביטחון האישי של אזרחי המדינה.

יחד איתך, יד ביד, אטפל בנושא של שכרם ומעמדם של שוטרים בישראל. אנחנו חייבים לשפר את איכות השוטרים וגם את מעמדם. השוטרים, אלה שנותנים את המענה הראשוני לציבור, שיקבלו שכר הולם ולא רק כשהם מגיעים לקצונה. לחזק את מערך השירות שעומד מול הדלפק ומול הטלפון, שיתנו את השירות הראוי לאזרח.

כפי שציינת, ישנו הנושא של אזרחים עובדי משטרה. אנחנו נטפל ביחד בנושא הזה ונטפל בסטאטוס של העובדים האלה.

שירות בתי הסוהר. גם זה נמצא בטיפולה של הועדה, נוכח המצב הקשה של בתי הכלא. הוא יזכה לתשומת לב מיוחדת. דוח אחרון של שכת עורכי דין מתריע ואומר שיש בעיה קשה של ריח, ביוב ושרצים. אמנם הם עבריינים שפשעו, אבל אנחנו מדינה יהודית, אנחנו צריכים לשמור על כבודם. המטרה שלנו צריכה להיות לשקם אותם כמה שיותר מהר ולהדריך אותם לעמוד על רגליהם ולהחזיר אותם לדרך הישר. נושא השיקום הוא מאוד חשוב לכן הרשות לשיקום האסיר תקבל פה מענה הולם. אנחנו נעקוב שאכן יהיה שירות שבסופו של תהליך כמה שיותר אחוזים של אלה שהיו במתקני כליאה, יצאו, יוכלו להתפרנס בכבוד, להקים משפחות ולתרום אפילו לחברה במקום להזיק.

בנושא הגנת הסביבה אני סמוך ובטוח שידיה של הוועדה יהיו מלאות בעבודה ברוכה. אין ספק שנושאים כמו: זיהום אוויר, קרינה, השלכת פסולת במקומות ציבוריים, זיהום מים ועוד, הם בנפשנו ובאחריותנו גם למען הדורות הבאים. כל הנושא של איכות הסביבה אטפל בכובד ראש תוך שמירה על איזון ביניהם לבין המשך הפיתוח והצמיחה במשק.

גם לגבי נושאים של תכנון ובנייה ווד"לים, אנחנו נמצא את האיזון הראוי והמתאים. מצד אחד, לפתח את המדינה הזאת ומצד שני, לשמור על הדברים היפים לטובת הדורות הבאים.

בנושא רעידות אדמה , שכל המומחים צופים שבו תבוא, אנחנו חשופים אפילו יותר. בנושא הזה אני רואה שהמדינה והממשלה לא עושים מספיק ואנחנו חייבים להיערך בצורה רצינית עם תכניות ותקציבים לחיזוק מבנים. לא להטיל את האחריות על אזרחים מבולבלים, כמו תמ"א 38 שתקועה. אנחנו חייבים לקדם אותה. החלטות שהתקבלו תקועות כי האוצר הכניס כמה מגבלות. גם בנושא של פינוי בינוי אנחנו חייבים לתת את הדעת ולסייע.

לסיכום אני רוצה לציין את הנושא של היערכות שלנו לאסונות טבע, מערך כיבוי והצלה, מוכנות לרעידות אדמה. ועדת הפנים תעקוב ולא תרפה מהדרישה שכל הבטחותיו של ראש הממשלה בנוגע להקצאת משאבים ותגבור כוחות הכיבוי ימומשו עד תום. אסון הכרמל הנורא אסור שיחזור ועלינו לוודא זאת.

אחרי הסקירה הקצרה אני רוצה להודות שוב לדוד אחי ורעי. שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל עמו ישראל וגם לידידי ורעי. שייתן לך כוחות להמשיך ולהצליח בתפקידיך הברוכים שתמונה לעשותם. אני בטוח שתעשה אותם על הצד הטוב ביותר.

תודה לכבוד השר, ליושב ראש ועדת הכנסת, לכל עמיתיי, לכל האורחים שהגיעו מכל הקצוות ומכל הארגונים. נציגים של השלטון המקומי. תודה רבה לכולכם.


בשלב זה ניתן רשות דיבור לכמה דוברים. קודם כל נשתה לחיים: לחיי עם ישראל, לחיי רבי דוד, לחיי כל אחד ואחד מאיתנו, שלא תצא תקלה מתחת ידינו ושרק נצליח. לחיי הצוות של הוועדה, לחיי היועצים המשפטיים, בלעדיכם לא זז דבר, לחיי הכתבניות, לחיי הסדרנים, מזכירות הוועדה. מנהלת הוועדה, תמשיכי לנהל אותנו, תני לנו את הדברים כמו שעשית עד היום. השליחות שלנו היא חשובה ביותר.


חבר הכנסת ברוורמן, בבקשה.
אבישי ברוורמן
את דוד אני מכיר לאורך הזמן ובאמת כמו שהוא אמר, הוא עשה את מלאכתו. אני לא מצביע ש"ס ויש לי ביקורת על תנועת ש"ס. חלק מהאנשים שאני מכבד ולומד מהם זה דווקא מספר חברים מתנועת ש"ס.

דוד, עשית פה עבודה נהדרת, ראיתי במקום אחר. אני מברך אותך שתצליח ותמשיך לשרת את הכלל, מעבר לעניינים הסקטוריאליים והוכחת את זה.

ידידי אמנון שתצליח. עבדנו יחד בכלכלה ובכספים. גם זכיתי כיו"ר ועדת הכספים. האדם היחיד שתמיד נתתי לו למלא את מקומי, שסמכתי עליו שהוא יהיה 100 אחוז היית אתה. תמשיך בדרכך, המון בהצלחה והרבה אהבה.
ניצן הורוביץ
אנחנו לא בדיוק מאותה מפלגה ויש לנו הרבה חילוקי דעות, אבל אני חייב להגיד שבאמת שהישיבות בהנהגתו של דוד היו מופת של הגינות ושל פתיחות, סובלנות ואורך רוח. הדברים האלה לא תמיד ברורים מאליהם בכנסת. היו כאן נושאים קשים וכאובים וטעונים פוליטית. דוד תמיד נתן את מלוא הביטוי לנו, לחברי הכנסת מהאופוזיציה, לחוקים שלנו ולארגונים השונים שמייצגים את קשת החברה הישראלית.

אני יודע שהרבה פעמים זה גם לא היה קל לדוד כי נאמרו כאן דברים שבהחלט לא היו פשוטים. לפי מיטב המסורת הדמוקרטית והפרלמנטריזם שלנו דוד אפשר את זה. בסופו של דבר השורה התחתונה, ואני בטוח שדוד יסכים איתי, השורה התחתונה, בגלל שכך נהגת, התקבלו חוקים טובים יותר לטובת כולם.

אני שמח על הדברים שאמר היושב ראש הנכנס. כבוד היושב ראש, אני בטוח שגם איתו נזכה פה לדיונים פוריים.
אמנון כהן
זה תלוי בך.
ניצן הורוביץ
אני יותר ממשוכנע. אני מכיר אותם ואני בטוח שזה יהיה מצוין. תודה לדוד ובהצלחה ליו"ר החדש ושנתברך כולנו בעבודה טובה.
דב חנין
חבריי, עמיתיי. נאמרו פה דברים רבים, אני מסכים לכל מילה שנאמרה.

אני רוצה לומר שלוש נקודות בתמצית. אחת: דוד, הציבור הישראלי חייב לך הרבה מאוד, הרבה מאוד. העבודה האדירה שנעשתה בוועדה הזאת, השינויים המשמעותיים, החקיקה המרשימה. לך יש זכויות עצומות בדברים האלה. בשם קצת מהציבור הישראלי אני רוצה לומר לך תודה.
הדבר השני
דוד, אתה מבחינתי מופת של חבר כנסת. תבונה, נועם הליכות, שקט, נאמנות לערכים. מה עוד אפשר לברך אנשים?
דוד אזולאי
דב, אשתי נמצאת פה, היא עוד תחשוב שאתה מדבר ברצינות.
היו"ר אמנון כהן
מה חשבת? הרב עובדיה בוחר אותנו אחד אחד.
דב חנין
הוועדה הזאת בהנהגתך היתה עבורי ועבורנו הכנסת במיטבה.

אדוני, יושב ראש ועדת הכנסת. אני יודע שאצלך בוועדה לעיתים הדיונים הם מאוד קשים, מתוחים ואפילו בעייתיים ואנשים יוצאים מכעס בהם.

בוועדה הזאת, עם כל הויכוחים, נוצרה פה דינאמיקה של עבודה משותפת שהיא פשוט מופת של עבודה פרלמנטארית. אני אומר את זה גם כמי שלא מעט נשאר במיעוט בוועדה.

אני רוצה לאחל לך הרבה הצלחה בהמשך הדרך. אני בטוח שאת היכולות שלך ואת הסגולות שלך תדע להוביל למקומות נוספים.

לך ידידי אמנון אני מאחל לך שתמשיך ב דרך הנהדרת הזאת ושנעשה יחד דברים טובים.
חמד עמר
דוד, אני חבר כנסת חדש אבל הכרתי אותך בניהול של הוועדה. ניהול מקצועי, ידע, בקיאות בנושאים שעולים. שיתוף פעולה שלך איתי בנושא של הדרוזים. גם במשבר של הרשויות המקומיות הדרוזיות ניהלת את הדיונים בצורה מאוד חכמה להוביל לפיתרון המשבר. איתך אנחנו מנסים לקדם את כל הנושא של חיבורי חשמל לישובים הדרוזים. אני מאמין שעם אמנון אנחנו יכולים להמשיך בנושא. שיהיה לך בהצלחה.
דוד אזולאי
תודה.
חמד עמאר
אני רוצה לאחל ליושב הראש החדש הצלחה בהמשך הדרך.
היו"ר אמנון כהן
חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה. אדוני היושב ראש, קודם כל אני רוצה להודות לדוד מזווית אחרת לגמרי. מצד אחד, הוא היה שותף נאמן, מבחינתי כיו"ר הקואליציה. אבל מצד שני, אני חושב שזה משקף בדיוק את כל הברכות שהוא קיבל כרגע, לפעמים הוא היה שותף קשה וכך צריך. הוא עמד על האינטרסים של התחום שהוועדה מייצגת. לפעמים גם יצא לנו להתווכח אבל תמיד הויכוח הזה היה בהוגנות ובצורה מאוד פתוחה. אני מאוד נהניתי לעבוד בשנתיים האלה.

תודה רבה גדולה לך, גם על השותפות וגם על אותם הדברים שהתעקשת וניצחת אותנו וויתרנו לך. אני חושב שגם אזרחי ישראל וגם חברי הוועדה רוחשים לך על זה תודה.

מכאן לידידי הוותיק אמנון. אנחנו הולכים יחד בכנסת במקומות שונים. למדתי ממך המון בקדנציה הקודמת. אין לי ספק שתדע לנהל את הוועדה הזאת, שהיא בעיניי אחת מהחשובות בכנסת, אחת מהצמתים הכי חשובים, גם בה שפעה הישירה על האזרח, באותה דרך חכמה ושקטה כמו שאתה יודע.

אני בטוח שנדע לשתף פעולה. אני בטוח שמידי פעם נתווכח אבל גם זה יהיה, כמו שהיה עם דוד, ברוח טובה. הכול יהיה על השולחן ובסוף גם נדע להגיע להבנות.

אני מאחל לך קדנציה ארוכה בראשות הוועדה הזאת. אני אעשה כל מה שתלוי בי כדי שתוכל להשלים, לפחות את אותה תקופה מה שדוד השלים ואולי קצת יותר.
היו"ר אמנון כהן
לא הכול תלוי בנו.
זאב אלקין
אם תעזור לי, יהיה בסדר.
פאינה קרישנבאום
יושבי הראש המכובדים, היוצא והנכנס. דוד, קודם כל אליך. בחיים, כמו שנאמר, "מכל מלמדיי השכלתי" ובאמת השכלתי ממך רבות. השקט, הרוגע, ניהול הישיבות בדרך הנבונה. בדרך הנבונה אתה תמיד יודע להביא ציבור להחלטה נכונה בוועדה שלך. באמת נהניתי להיות חלק מאותה עבודה. אולי לא בהיקף מספיק כמו שהייתי רוצה אבל בכל מה שהייתי נהניתי לעבוד איתך.

דבר אחד שלא עשינו ביחד או לא הצלחנו לעשות יחד ואת זה אנחנו מעבירים לאמנון ואני מקווה שאיתו נצליח, כמובן זה חוק הרשויות. אתה יודע שכל-כך הרבה אני מדברת על זה.

אמנון, אתה מקבל משימה ודוד לא עוזב אותנו בעניין הזה כי דוד הוא חלק מהסיפור, אני מקווה שביחד נצליח עד סוף הכנסת הזאת לתת דין רציפות לחוק הרשויות ולהעביר אותו לדיון בוועדה שלך. אני חושבת שזה אחד החוקים החשובים למדינת ישראל. מכיוון שאיתך עבדתי הרבה בוועדת הכספים ולא רק עבדתי גם חוקקנו לא מעט חוקים ביחד. אני מכירה את העקשנות שלך ואת הדבקות במטרה אז אני בטוחה שיחד איתך נוכל לעשות את זה.

אני מאחלת לך הרבה הצלחה בדרכך וגם לדוד שהופך עכשיו שותף שלנו בוועדת הכספים. תודה רבה לכם ובהצלחה לכולכם.
היו"ר אמנון כהן
ראש עיריית בית-שמש, ידידי משה אבוטבול, בבקשה.
משה אבוטבול
תודה רבה. אני באמת חושב שזה באמת מעמד מאוד מכובד להגיע ולברך את ידידי חבר הכנסת דוד אזולאי, שבאמת עמד לצידם של כל ראשי הרשויות במשך שנים רבות. יכול להיות שתרמה לכך העובדה שגם הוא עמד בתפקידים זהים של ראשי רשויות.

כממלא מקומו של שלמה בוחבוט אעביר אליך מכתב ברכה שהוא שלך. מעבר למה שהוא כתב במכתב הוא אמר גם בעל-פה שאתה תיזכר מאוד לטובה, דוד, דווקא בחורף האחרון ששיתפת פעולה עם כל ראשי הרשויות במאבקים שלנו נגד הממשלה והוכחת שוב שאתה נצמד לעקרונות ובאמת הוכחת בכבוד שאתה שותף נאמן.

במקביל אנחנו נאחל לך, כמובן, הצלחה. בכל ועדה שתהיה נשמח להיות לצידך.

לאמנון. אמנון ידיד יקר ואנחנו מכירים שנים רבות. אני חושב שזאת בחירה מצוינת. זאת המשכת אותה פעולה טובה שדוד התחיל.

אני רק רוצה לבקש מאמנון היקר, אתה רוצה להיות טוב כמו דוד, אנחנו רוצים שתשתף איתנו פעולה כמו דוד, למרות שלפעמים זה לא קל כי שר הפנים הוא מאותה מפלגה שלנו.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו לא מסתכלים על זה בכלל.
משה אבוטבול
בדיוק. זה חשוב מאוד מאוד. תדע לך שבסוף מעריכים גם אתה שאומרים את מילתם. יש לנו הרבה מה לעבוד כדי שלא יהיה לנו חורף חם ולהמשיך לממש את ההסכם שעשינו. תודה לשניכם ובהצלחה רבה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אני רוצה להודות לכולם. נרשמו לדיבור 20 איש אבל אני לא יכול לתת כי בשעה 11:00 יש מליאה.

אני רק אומר לכם שהתחלנו עכשיו בעשייה. בשבוע הבא כבר יש דיונים. אנחנו נעבוד קשה יחד עם מנהלת הוועדה ואני סומך עליכם שבאמת נעשה עבודה למען הציבור ולמען עם ישראל.
דוד אזולאי
אני רוצה להודות לכל אלה שברכו. מי ייתן וכל הברכות אכן יתגשמו. תודה רבה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה.


הישיבה נעולה.
(הישיבה ננעלה בשעה 11:00)

קוד המקור של הנתונים