ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

16.5.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ב אייר התשע"א (16 במאי 2011), שעה 12:25
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אריאל

זהבה גלאון

עינת וילף

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
אודי ניסן, ממונה על התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט


שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני עובר לסעיף הבא, של הקיצוץ הרוחבי. אני מבקש גם על זה להצביע. פניה, בבקשה.
פניה קירשנבאום
האם אתם יודעים שאנחנו נמצאים בהתחממות גלובלית? אתם יודעים שההתחממות הזאת היא גם בגלל כריית היערות? הנייר הזה בא מאותם יערות. אתם מחלקים פה ספר, לא קראנו, לא ידענו, ואתה רוצה להצביע. אז אל תחלק את זה, ותגיד שאתה רוצה להצביע.
יעקב אדרי
יש קואליציה שמצביעה גם ככה. למה אתה מחלק את זה? אין צורך. היא צודקת.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת פניה, הנושא נמצא על סדר היום.


ההתאמות על ניסוח החוק – תתאימו. מה שהוועדה החליטה, החליטה.


כל אחד רשאי, ורבים עושים זאת, לקחת את זה – הרי אי-אפשר לשלוח את הספרים האלה.
פניה קירשנבאום
תשלחו לנו את זה באימייל.
אורי אריאל
אל תיכנע לזה, גפני. אל תעבירו את החומר.
פניה קירשנבאום
אני רואה פחות או יותר על מה הסעיפים, ואני רואה את החשיבות של העניין. אני לא מתנגדת לחשיבות העניין אלא לנוהל הפורמלי הזה, וכואב לי הלב – כשאתם מחלקים לי את הספר הזה, ובעוד שתי דקות הוא יהיה בפח הזבל, כואב לי הלב על זה.
היו"ר משה גפני
אייל, אפשר להעביר קיצוצים כאלה או העברות במייל, כדי שנוכל להעביר לחברי הוועדה?
רונית תירוש
אם לא, לא נצביע.
היו"ר משה גפני
לא, נצביע. מדובר בהנחות לתחבורה הציבורית, על נושא הכיבוי. לא רציתי להצביע בפגרה, זה נמצא פה כבר הרבה זמן. רציתי כשמתכנס כנס הקיץ. האם יש אפשרות טכנית? החברים טוענים נכון. אנחנו ננסה טכנית לעשות את זה.

פנייה 12, 13, 14, 9000
היו"ר משה גפני
מי בעד?
יעקב אדרי
אני מבקש הסבר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
יעקב אדרי
אני, אגב, מציל את כבוד הוועדה בעניין הזה, שעושים הפחתה ככה בשנייה, בלי לשמוע אפילו על מה מדברים.
היו"ר משה גפני
קיבלתי. הממונה על התקציבים, משרד האוצר, בבקשה, תסביר את ההפחתות.
אודי ניסן
יש פה שתי הפחתות שמתחלקות לשתי השנים, 2011 ו-2012, ולכן אתם מקבלים ארבע חוברות. ההחלטה הראשונה על מוכנות הכבאות והעורף – סך הכול היא ב-800 מיליון שקל, השימושים שלה. שימושים זה 800 מיליון, הפלאט מממן, אני אפרט את שני הצדדים על כל החלטה.
יעקב אדרי
זו תוספת חשובה. מאיפה מורידים – זה מה שחשוב לי לדעת.
אודי ניסן
100 מיליון רזרבה לשורה של דברים בעורף, 250 לשיפור מערך הכבאות, עוד 100 מיליון לנושא של כיבוי מן האוויר, 270 מיליון – היערכות לעורף ברשויות מקומיות, עוד 50 מיליון – היערכות לעורף בנושא הכבאות, זה ה-800 מיליון שקל. המקור לזה הוא אחוז וחצי פלאט בשנת 2011, ואחוז וחצי נוספים ב-2012, כאשר תחום החינוך- - -
יעקב אדרי
מוחרג.
אודי ניסן
לא, הוא מוחרג בקיצוץ השני. בפלאט הזה במקום אחוז וחצי הוא רבע אחוז, ובמקום האחוז וחצי השני הוא שלושת-רבעי אחוז.


ההפחתה השנייה נועדה לממן 300 מיליון שקל בעקבות הנושא של הדלקים, החלטה מלפני כחודשיים, נועדה לממן הפחתה בתעריפי תחבורה ציבורית ב-300 מיליון שקל – 150 ממומנים מהפלאט; 150 משינוי אחר, בסדרי עדיפויות של משרד התחבורה. ה-300 מיליון נועדו להפחית חופשי חודשי - שנוסעים בחופשי חודשי ב-10 אחוז, וזה הופחת. נוסעים בפריפריה ב-10 אחוז, בממוצע, יש מקומות שתוקנו עיוותים, וכרטיסים שעתיים במטרופולינים, דהיינו כשעושים החלפה בין אוטובוס לאוטובוס, אתה מקבל תג, ולא צריך לשלם את המחיר הכפול - זה שווה ערך של עוד כ-10 אחוז – סך הכול 300 מיליון.


ההפחתה היא אחוז אחד, כאשר תקציבי חינוך, רווחה מוחרגים באופן מלא, ב-150. בסכום הגדול חינוך הוא רבע אחוז במקום אחוז וחצי.
יעקב אדרי
בתקציב הענק של משרד החינוך יש לזה משמעות. זה הרבה כסף. רונית תגיד לנו כמה כסף זה.
אודי ניסן
שיהיה ברור, כשאני מדבר על ההפחתות, זה לא על כל התקציבים, אחרת ההפחתות היו פה הרבה יותר גדולות. כל תקציבי השכר – לדוגמה, שכר מורים, שזה רוב הכסף- - -
יעקב אדרי
בשכר אתם לא יכולים לנגוע.
אודי ניסן
כשמסתכלים על התקציב של משרד החינוך, של ה-30 וכמה מיליארד, רוב הכסף הוא שכר והוא לא עובר את ההפחתה. לכן צריך לזכור – יש הרבה מאוד נושאים שמחויבים על-פי חוק – ביטוח לאומי, סל קליטה, דברים כאלה - לא עוברים את ההפחתה, כי הם ניתנים על-פי החוקים הקיימים.
היו"ר משה גפני
תודה. רונית.
רונית תירוש
למרות מה שנאמר אני רוצה להבהיר לחברי, חבר הכנסת אדרי, שהתוספות שניתנות לכבאות נלקחות ממקומות – אם הזכרנו את משרד החינוך, אז גם בנושא של ביטחון ובטיחות במוסדות, למשל משירותי רווחה. ומעבר למשרד החינוך, בבריאות, למשל, מבתי חולים ממשלתיים, מתשתיות לשילוב חולי נפש בקהילה, אני עוברת לדיור – שיקום שכונות והשלמת פיתוח בשכונות ותיקות, מפיתוח ותשתיות בישובי מיעוטים, וזה רק בשבריר שנייה שדפדפתי.
יעקב אדרי
שיקום שכונות – כבר לא היה כלום, וגם את זה הורידו.
רונית תירוש
אני ממש לא מוכנה להצביע על זה, עניינית לגמרי – לא כי אני באופוזיציה.
יעקב אדרי
מתקציבי הקואליציה.
רונית תירוש
לי אין פיצול אישיות. אני לא מצד אחד אלחם על הדיור, ומצד שני אוותר עליו. שמעתי שיש יתרות בקופת האוצר ממסים שנגבו, מגביית יתר. על זה קיבלת בצדק פרס, אדוני יושב-ראש הרשות. אתה עובד מצטיין, ואכן עשית מה שקודמך ולפני קודמך לא עשו. אז אם יש יתרות, תיקחו. ואפשר לבטל כמה משרדים של שרים ללא תיק.
היו"ר משה גפני
אורי, בבקשה.
אורי אריאל
הבקשות האלה, לקח הרבה זמן להביא אותן, כי אתה היית בדיונים עם האוצר. למיטב זיכרוני, אתה אמרת לוועדה בזמנו שלא יהיה פלאט.
יעקב אדרי
ושנתנגד לפלאט.
רונית תירוש
סומכים על זה שיש לנו זיכרון קצר.
אורי אריאל
ידידי הרב אדרי, זה השיטה. ואתה רוצה לאשר אותו, תאשר אותו, אין בעיה.

אני חושב שזה לא נכון. אני רוצה להציע לך לדחות את ההצבעה לפחות ביום - אני הייתי דוחה אותה בשבוע, אבל ביום אתה מאפשר לחברים בכל זאת להציע הצעות אלטרנטיביות. לא יקרה כלום. יש רוב לקואליציה. בסוף, כשהקואליציה תתייצב, היא תוכל להעביר את זה. אני חושב שזה לא יהיה לכבוד הוועדה, לעשות את זה בצורה הזאת.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני הודעתי לוועדה, ואני לא סומך על שום זיכרון קצר – זה לא משנה לי, העניין הזה - בלאו הכי לא מצביעים עבורי, בלאו הכי לא מצביעים עבורי, כבר הגעתי למסקנה, אז מה זה בכלל משנה? אבל אני רוצה להיות צמוד לאמת – אני אמרתי: אני לא אתן קיצוץ פלאט. הרי התוכנית המקורית היתה שאת כל הקיצוץ שעליו אנחנו מדברים, כדי לממן את הדברים החשובים האלה, שזה גם הנושא של הכיבוי, גם הנושא של ביטחון פנים, גם הנושא של ההנחות בתחבורה הציבורית, שאלה היו דרישות שלנו, הכול היה אמור לרדת מקיצוץ פלאט. ואני הודעתי בוועדה – לא אסכים לזה. ישבתי עם ראש הממשלה, ישבתי עם שר האוצר, ישבתי עם אנשי משרד האוצר, אמרתי: אני לא מסכים, ואז הם אמרו לי: מאיפה להביא את הכסף? ואז הגענו לפשרה, וזאת הפשרה המונחת, ועם כל הכבוד, חברת הכנסת רונית תירוש, אני זוכר את תקופת הקיצוצים פלאט במשרד החינוך, שבכית עליהם, וגם אני בכיתי עליהם. אפשר לראות מה הקיצוץ פה במשרד החינוך. עם כל הכבוד, אין קיצוץ – אני לא מסכים עם זה גם כן, אבל במצב הנתון, אם אתה רוצה כסף לכיבוי, לנושא של ביטחון פנים, אם אתה רוצה כסף להנחות בתחבורה הציבורית, אם אתה רוצה לסייע להם, הקיצוץ הרוחבי הזה הוא קיצוץ בשוליים. בדברים החיוניים אין פגיעה, בניגוד למה שהיה בעבר. אני התפשרתי על זה שחצי לא מגיע מהקיצוץ הרוחבי, מגיע מסעיפים אחרים, כפי שאמרתי בתחילת הישיבה, חצי מגיע מקיצוץ רוחבי, פחות משירותים חיוניים, יותר מדברים שהם טכניים. אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לקבל החלטה, לעמוד מול הציבור ולהגיד: אנחנו רוצים את הנושא של הכיבוי או לא רוצים? אנחנו רוצים את הנושא של תחבורה ציבורית או לא רוצים? אנחנו רוצים להתמודד עם זה באיזושהי צורה?


לגבי הנושא הטכני, חבר הכנסת אורי אריאל, אני מסכים אתך – אני אשב עם מנהל הוועדה עוד פעם, אני אשב עם אנשי משרד האוצר.
יעקב אדרי
הקדנציה נגמרת.
היו"ר משה גפני
בסדר. קיבלתי את זה. אני לא מתכוון לדחות את ההצבעה. זה מונח על סדר היום מיום רביעי. חבר הכנסת אורי אריאל, אתה האחרון שיכול להתלונן על העניין הזה, כי אתה יודע יותר טוב ממני את מה שמונח בוועדה. אתה יודע להגיע בדיוק להצבעה, מתי שצריך.
אורי אריאל
מכובדי, המסמך של האוצר נושא את התאריך: 22 במרס. זה לפני חודשיים. אתם רוצים להמשיך לעבוד עלינו? לכו על זה, אבל יש תאריך.
היו"ר משה גפני
אבל אני לא רציתי להביא את זה. זה מה שאמרתי כל הזמן. אבל הודיעו.
יעקב אדרי
הרב גפני, יש רוב עכשיו לקואליציה, בוא ניגש להצבעה.
היו"ר משה גפני
מספר פנייה לוועדה 9000, 12, 13, 14. 9000 זה הקיצוץ; 12, 13 , 14 זה ההעברה, לשנת 2011. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה.

פנייה 9000, 3, 4, 5
היו"ר משה גפני
פנייה 9000, 3, 4, 5. מי בעד אישור הפנייה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
אחת נמנעת. הפנייה אושרה.

פנייה 9001, 66, 65
היו"ר משה גפני
פנייה 9001, 66, 65. זאת הפנייה, אגב, שאין בה בכלל קיצוץ בחינוך ואין בה בכלל קיצוץ ברווחה והתחבורה הציבורית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
אחד נגד, אחת נמנעת. הפנייה אושרה.

פנייה 9001, 6, 7
היו"ר משה גפני
פנייה 9001, 6, 7. זה על 2012. גם – אין קיצוץ בחינוך, אין קיצוץ ברווחה. זה לגבי ההנחה בתחבורה הציבורית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הפנייה אושרה.
היו"ר משה גפני
נגד 1, נמנעת 1. הפנייה אושרה.


הפניות אושרו.


חברת הכנסת רונית תירוש מבקשת רביזיה על ההצבעה הזאת.
רונית תירוש
על הדלק.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה של חברת הכנסת רונית תירוש? מי נגד? מי נמנע?
הצבעה

הרביזיה לא אושרה.
רונית תירוש
הם לא שומעים על מה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35.

קוד המקור של הנתונים