ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2011

תקנות תגמולים לחסידי אומות העולם (סיוע בסיעוד), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 472
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), שעה 10:30
סדר היום
תקנות תגמולים לחסידי אומות העולם (סיוע בסיעוד), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
מרים בר גיורא – מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רבקה לויפר – רפרנטית רווחה, אג"ת, משרד האוצר

רועי קרת – הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

שרי בכר – עו"ד, המוסד לביטוח לאומי

שרון אסיסקוביץ' – מנהל מחקר, המוסד לביטוח לאומי

רבקה רוזנברג – מנהלת אגף גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

מיטל הוברט אשכנזי – מנהלת בכירה, בריאות וסיעוד, המשרד לאזרחים ותיקים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן שבת

עמית קנובלר - מתמחה
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות תגמולים לחסידי אומות העולם (סיוע בסיעוד), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום שני בשבוע, תחילתו של מושב, י"ב באייר, 16 במאי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא, תקנות תגמולים לחסידי אומות העולם (סיוע בסיעוד), התשע"א-2011.


בעבר הביטוח הלאומי הניח פה על שולחן הוועדה את התקנות האלה. אחר כך הוא משך אותן בהנחיית האוצר. אני שמח שהיום הביטוח לאומי שב ומבקש להעלות את התקנות לאישורן. בקשה, נציגת הביטוח הלאומי.
שרי בכר
עורכת דין שרי בכר, המוסד לביטוח לאומי. כידוע, מבחני הכנסה של גמלת הסיעוד מאפשרים לקבל את הגמלה, ובלבד שההכנסה של מבוטח לא עולה על ההכנסה המותרת, כשלעניינו מדובר ליחיד, בסכום השווה לשכר הממוצע, ולזוג, סכום השווה לפעם וחצי השכר הממוצע.
היו"ר חיים כץ
ליחיד, זה כמה?
שרי בכר
השכר הממוצע.
היו"ר חיים כץ
8,000 שקל?
שרי בכר
השכר הממוצע. לזוג זה פעם וחצי השכר הממוצע.
היו"ר חיים כץ
וליחיד?
שרי בכר
ליחיד זה השכר הממוצע.
היו"ר חיים כץ
לא יודע, אמרו לי בביטוח לאומי שליחיד זה 12 אלף.
שרי בכר
ניתן לקבל מחצית הגמלה.
היו"ר חיים כץ
ל-12 אלף.
שרי בכר
כן. עד.
היו"ר חיים כץ
עד 12 אלף, וזה כולל גם את קצבת הזקנה בדרך?
שרי בכר
כן.
היו"ר חיים כץ
כולל הכול.
שרי בכר
אבל עם זאת, התגמולים שניתנים מכוח חוק התגמולים לחסידי אומות עולם, בעצם הסכום של התגמול כיום שווה לבעצם השכר הממוצע, דבר ששולל אוטומאטית לאותם מקבלי תגמולים, את האפשרות לקבל 50% מהסיעוד.
היו"ר חיים כץ
אם אין לו שום הכנסה אחרת, אתה יכול לקבל 50% מהסיעוד.
שרי בכר
כן. בהתאם לחוק התגמולים, סעיף 5 לחוק התגמולים, בעצם הממשלה תסייע באמצעות המשרדים השונים, לאותם זכאים לקבל סיוע בדיור ובסיעוד, כאשר החוק מאפשר בעצם התקנת תקנות בעניין, ולכן בהתאם לפנייה שלנו לוועדה, אנחנו ביקשנו להתקין תקנות. עם זאת, הבוקר נודע לנו שקיים כבר בעצם אפשרות לקבלת סיוע כזה מטעם משרד הרווחה באמצעות התקנון לעובדים סוציאליים, שמאפשר בעצם קבלת הסיוע לאותה אוכלוסיה בדיוק, וזאת ללא צורך בהתקנת תקנות.
היו"ר חיים כץ
התקנות ישנן כבר? מוכנות, הבאתם לאשר אותן.
שרי בכר
כן. הבאנו לאשר.
היו"ר חיים כץ
אז למה שלא נאשר אותן?
שרי בכר
מבחינתנו כמובן שאנחנו מבקשים כדי לא לעכב את הליך התקנת התקנות, לאשר את התקנות, אבל עם זאת, כמובן שאין צורך בתקנות בהנחה שמשרד הרווחה בעצם יפעיל את התקנות של העובדים הסוציאליים.
היו"ר חיים כץ
למה אנחנו צריכים ללכת למשרד הרווחה, שיפעיל את התקנות של העובדים הסוציאליים?
שרי בכר
הוא מופעל כבר היום, אדוני. הוא מופעל כבר כיום ונשלחו הודעות כבר בעבר.
היו"ר חיים כץ
אתם השקעתם כנראה הרבה זמן והרבה מחשבה בעניין, ואנשים עבדו והקמתם תקנות. לא חבל על העבודה שלכם? את כנציגה של הביטוח לאומי, אפילו אני לא יודע מה, היית צריכה להילחם שיאשרו את התקנות, ואני הייתי צריך להגיד, לא צריך, יש תקנות במשרד הרווחה. אתם עבדתם, אתם השקעתם, אתם שרפתם כספי ציבור, אתם שרפתם כספי לא יודע מה.
רועי קרת
אדוני, זה מה שאנחנו מבקשים לאשר. אנחנו מבקשים לאשר את התקנות, רק נודע לנו הבוקר שקיימת אפשרות חלופית שתלויה בתקצוב של אוצר המדינה. אם אוצר המדינה ימצא את המקור התקציבי ויתקצב, אז לשר הרווחה שאחראי על שני החלקים, גם על התקצוב וגם על התקנות, תהיה אפשרות בחירה בין חתימה על התקנות לבין תקצוב.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, את יודעת בכמה אנשים מדובר?
שרי בכר
כ-25 איש כיום.
היו"ר חיים כץ
לא. לא. למה יש 26 אנשים, מתוכם 9 מקבלים. יש 9 מקבלים. יש אחד שצריך לקבל. האוצר אמר שזה עולה 800 אלף שקל. אני בחשבון הגס שלי, ככה במחשבון, עלה לי 31 אלף שקל. זה כל הדיבור הגדול. 31 אלף שקל. משכתם חזרה את התקנות. האוצר התנגד. 9 מקבלים בכל מצב.
שרי בכר
אדוני, זה נכון.
היו"ר חיים כץ
בושה. אנחנו מתביישים. בושה. אחד שעבר את הסכום. אחד. בושה. בושה שפקידי האוצר באים ואומרים, זה עולה 800 אלף שקל, כשהם יודעים שזה לא עולה אפילו 100 אלף שקל. בושה.
רבקה לויפר
אני רפרנטית רווחה באגף תקציבים באוצר. לא מדובר כאן על הסכומים כמו על מנגנון ההפעלה. ביטוח לאומי דרש תיקון חקיקה. למשרד הרווחה יש אופציה לעשות את זה בצורה מהירה, ליידע את האנשים בזכויות שמגיעות להם.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אנחנו מתעסקים בזה?
רבקה לויפר
אני לא מתעסקת עם זה הרבה זמן. הבנתי שמתעסקים עם זה כבר חודשים רבים. כנראה שהייתה פה איזה שהיא דיס אינפורמציה בין שירותים שמשרד הרווחה נותן לבין מה שמעוגן בחקיקה. לכן ההצעה היא לאשר את התקנות. זאת ההצעה של ביטוח לאומי. מה שאנחנו אומרים, זה שאם באמת יתאפשר למשרד הרווחה לבצע את התקנות האלה בצורה פשוטה מתוך תקנה קיימת אצלם, מה טוב, ואז השר לא יצטרך לחתום על התקנות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, הבנו את מה שאתם אומרים. אנחנו נקרא את התקנות ונאשר אותן לפי בקשת הביטוח הלאומי.
עמית קנובלר
תקנות תגמולים לחסידי אומות העולם (סיוע סיעודי מיוחד), התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995 (להלן-החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

סיוע סיעודי מיוחד
1. חסיד אומות העולם הזכאי לתגמול חודשי ושאלמלא התגמול האמור היה זכאי לגמלת סיעוד לפי הוראות פרק י' לחוק הביטוח הלאומי (בתקנה זו-גמלת סיעוד), יינתן לו סיוע סיעודי מיוחד, כאילו היה זכאי לגמלת סיעוד, לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי. על הסיוע הסיעודי המיוחד יחול פרק י' לחוק הביטוח הלאומי.

תחילה ותחולה
2. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומן (להלן-יום התחילה) והן יחולו על סיוע סיעודי מיוחד המשתלם בעד תקופה שמיום התחילה ואילך.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, ומי בעד אישור התקנות, ירים את ידו. תודה רבה, התקנות אושרו לפי בקשתכם. אנחנו מודים לכם. ועכשיו אתם יכולים להסביר לי בדיוק למה ניצולי שואה לא מקבלים את הקצבת סיעוד, אם הם מגיעים לסכום הזה?
רבקה לויפר
רבקה רוזנברג מהמוסד לביטוח לאומי, מנהלת תחום סיעוד. ניצולי שואה מקבלים סיוע.
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אם הם עברו את ה-12 אלף שקל.
רבקה לויפר
אם הם עברו את מבחן ההכנסות, הם לא מקבלים.
היו"ר חיים כץ
למה? הם לא סבלו מספיק? ממי הם מקבלים את הכסף, מהמדינה? הם מקבלים מהגרמנים כסף על מה שהם סבלו, ומדינת ישראל צריכה להרוויח על גבם?
רבקה לויפר
אתה מדבר על ניצולי שואה שמקבלים רנטה מגרמניה. רק על אלה.
היו"ר חיים כץ
נכון.
רבקה לויפר
רק הקבוצה הזו.
היו"ר חיים כץ
נכון.
רבקה לויפר
נכון, זה גם נושא שבטיפול המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן כבר? כמה אנשים חיים מתוכם? למה אתם מחכים, שהם ימותו?
רחל אדטו
זו שיטה מצוינת, כי בדרך הזו באמת מתים באופן קבוע.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אי אפשר בכנסת לעצור את השעון. החיים שלהם נגמרים. אבא שלי היה פעם פעיל, כשהוא היה יכול, יו"ר הארגון הארצי של נכי רדיפות הנאצים. הוא אמר לי, כל יום יש 30 נ'. כל יום.
רחל אדטו
זאת השיטה. בסופו של דבר זאת השיטה. להתיש את כולם ובסוף כולם ימותו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים