ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/05/2011

תקנות דם טבורי (בנק דם טבורי ציבורי), התשע"א -2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים