ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/05/2011

צו הביטוח הלאומי (איזורי ניסוי), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 471
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ב באייר התשע"א (16 במאי 2011), שעה 10:00
סדר היום
צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
מרים בר גיורא – מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

רבקה לויפר – רפרנטית רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר קידר – רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

מירי כהן – משרד הבריאות

רועי קרת – הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

שרון אסיסקוביץ' – מנהל מחקר, המוסד לביטוח לאומי

רבקה רוזנברג – מנהלת אגף גמלאות, המוסד לביטוח לאומי

פיני קבלו – סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת, המרכז לשלטון מקומי

מיטל שאלתיאל – מנהלת תחום, איגוד לשכות המסחר

משה בוקובזא – יו"ר עמותת חברות הסיעוד, איגוד לשכות המסחר

מיטל הוברט אשכנזי – מנהלת בכירה, בריאות וסיעוד, המשרד לאזרחים ותיקים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן שבת

עמית קנובלר - מתמחה
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום י"ב באייר, ה-16 במאי 2011. אני מתכבד לפתוח מחדש את מושב הכנסת ואת ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא, צו הביטוח לאומי (אזורי ניסוי) התשע"א - 2011.


בעבר אישרנו הרחבת אזורי הניסוח בביטוח הלאומי. הייתי רוצה לקבל דיווח מהביטוח הלאומי על האזורים החדשים, למה הם בחרו את מה שהם בחרו, ואם יש למישהו בחדר הזה מה להוסיף, לא יהיו הצבעות, לא צריך הצבעות. הביטוח הלאומי קיבל את האישורים. הוא לא צריך לקבל אישורים. יחד עם זה, הייתי שמח לקבל דיווח מהביטוח לאומי לוועדה, מה קרה, מה יקרה ואיפה אנחנו חיים.
רועי קרת
אני מהלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי. כמו שציין היו"ר, הצו אינו טעון אישור של הוועדה ואנחנו התחייבנו בשלב תיקון החקיקה להביא את האזורים שייבחרו ולהציג את המתודולוגיה בפני הוועדה, וכך אנחנו עושים.


המדובר באזור נתניה שכולל רשימה של יישובים שמסונפים לאזור הזה ומטופלים על ידי סניף נתניה, ועל אזור חולון ואזור, שגם משתייכים לאותה יחידה.


באשר למתודולוגיה שבשלה נבחרו האזורים האלה, אני אבקש להפנות לדוקטור אסיסקוביץ' שיושב כאן לצידי, הוא יוכל להסביר את הדברים.
שרון אסיסקוביץ'
בוקר טוב. שמי שרון אסיסקוביץ', רפרנט מחקר סיעוד במוסד לביטוח לאומי. במטרה לקבל ממצאים טובים על הסיבות לבחירה ועל אופן הנגשת השירותים במסגרת של מתן גמלה בכסף לעומת גמלה ב---, בחרנו באזורים, בדומה אך לא בצורה זהה לא אזורים שנבחרו בעבר, מהווים איזה שהוא מגוון גם חברתי וגם גיוון של האזורים, למשל באזור נתניה יש מגוון גדול של יישובים כפריים לצד יישוב עירוני גדול. יש מגוון סוציו אקונומי בתוך קבוצת היישובים הזאת, והאזור השני של אזור חולון, שכולל שני יישובים עירוניים גדולים, שזה חולון ואזור. גם כן כולל אוכלוסיה מגוונת.


שוב, עוד הערה ביחס לסניף נתניה. סניף נתניה, יש לנו גם יישובים יהודים ויישובים ערבים.
היו"ר חיים כץ
לא הלכתם לבאר שבע בכוונה?
שרון אסיסקוביץ'
ההחלטה הייתה לא להציע את סניף באר שבע.
היו"ר חיים כץ
למה?
שרון אסיסקוביץ'
אני מניח שאחת הסיבות ה עיקריות כרגע הייתה בעיית יישום. מדובר בסניף שהוא מאוד מאוד גדול גיאוגרפית במובן הזה.
היו"ר חיים כץ
בכל מה שבחרתם, הוא פריפריה אמיתית.
שרון אסיסקוביץ'
זה נכון, אבל צריך לזכור שבין הסניפים שכרגע כבר מצויים לנו בניסוי, יש לנו את אשדוד ואשקלון.
היו"ר חיים כץ
זה לא אותו הרכב אוכלוסיה.
שרון אסיסקוביץ'
אני מסכים.
היו"ר חיים כץ
זה כל כך לא אותו הרכב אוכלוסיה.
שרון אסיסקוביץ'
אני מסכים.
היו"ר חיים כץ
מה אתם יודעים לעשות בשביל לצרף את באר שבע?
רועי קרת
לתקן את הוראות פרק י' בחוק ולאפשר בחירה של עוד 2-3 אזורים, כי כרגע הגענו למקסימום. כרגע החוק מאפשר 9, ופה נבחרים 2 אזורים האחרונים שמגיעים ל-9.
היו"ר חיים כץ
ואי אפשר להחליף את אחד האזורים שנבחרו? למשל להוציא את חולון ולהכניס את באר שבע.
רועי קרת
הכול אפשר, אבל זה להתחיל שוב את כל המערך מחדש. יש לנו פחות משנתיים להשלמת הניסוי. המהלך הזה לקח הרבה זמן. אנחנו נתחיל אותו מחדש, נגיע לסוף הניסוי בלי אזורים בכלל.
היו"ר חיים כץ
למה?
רועי קרת
משום שזה לוקח זמן.
היו"ר חיים כץ
התחלתם עם 4 אזורים.
רועי קרת
נכון, לפני 3 שנים.
היו"ר חיים כץ
בסדר, אתם עובדים לאט. אתם עובדים לאט. אם זה היה גוף אחר, אולי, קצב העבודה היה שונה והיינו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים ולא היינו צריכים להרחיב את הניסוי. היינו יכולים לקבל החלטה כן או לא, לפי הניסוי הראשוני. עכשיו אתם הולכים עוד פעם לאזורים דומים בסוג האוכלוסיה שלהם.

באר שבע לצורך העניין, זה יישוב שהוא סוציו אקונומי יותר נמוך מאשקלון. הרבה יותר נמוך. נכון? אתם בביטוח הלאומי יודעים את זה.
שרון אסיסקוביץ'
אם אפשר אולי הערה. שוב, אני חושב שהגיוון שיש לנו בשני הסניפים שאנחנו מציעים, גם בנתניה וגם בחולון, הגיוון מבחינה סוציו אקונומית הוא גדול. גם ביישובים שנכללים בסניף נתניה וגם כשאנחנו מדברים על חולון ואזור.
היו"ר חיים כץ
הייתי רוצה לדעת בכל זאת מה אתם יודעים לעשות בשביל להכניס את סניף באר שבע.
רועי קרת
כרגע אדוני, הדבר היחידי שאני יודע לעשות, זה להביא לתיקון חקיקה. אנחנו יכולים להתחיל ליזום מהלך כזה.
היו"ר חיים כץ
תצטרכו להעביר את זה מהר. אנחנו מבחינתנו, תן לנו חודש, מעבירים לך אזור נוסף.
רועי קרת
אנחנו ניזום מהלך כזה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אוקיי. יש פה מישהו שרוצה להגיד משהו?
פיני קבלו
כן.
היו"ר חיים כץ
מי אדוני, לפרוטוקול?
פיני קבלו
פיני קבלו, סמנכ"ל בשלטון המקומי בנושא רווחה. כמובן שאנחנו התנגדנו לחוק הזה.
היו"ר חיים כץ
למה כמובן? אתם יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו בשלטון המקומי התנגדנו לחוק הזה.
פיני קבלו
אני לא חושב שזה רק השלטון המקומי. קבוצות רחבות גם באוכלוסיה, כולל עובדים סוציאליים, כולל עובדי רווחה.
היו"ר חיים כץ
אתה לא הדובר שלהם. אתה מייצג את השלטון המקומי.
פיני קבלו
מה זה אני לא דובר שלהם?
היו"ר חיים כץ
של העובדים הסוציאליים.
פיני קבלו
אני מייצג את השלטון המקומי ואני מחזיק תיק הרווחה בשלטון המקומי, ואני פועל עם ארגון מנהלי הרווחה ואנחנו קיימנו על זה כנסים, קיימנו על זה ימי עיון, כולל גופים נוספים שהצטרפו, החל מהסתדרות הגמלאים ומועדונים של גמלאים שבנושא הזה של כל הניסוי הזה, לפגוע בחוק הזה.

אני חושב שגם כשבחנו את הנושא הזה, ראינו שיש התנגדות גדולה של כל הגופים. אני כאן לא מייצג כמובן את אותן חברות כוח אדם שמעסיקות. אנחנו פעלנו וריכזנו כמעט את כל הגופים שהתנגדו, למעט המחוקקים שהביאו את הצעת החוק.

גם כשפעלנו וגם כשנעשה פיילוט, אנחנו ראינו שבסיבוב הראשון של אותו ניסוי, הניסוי בעצמו נכשל. האחוזים היו מאוד מאוד קטנים. אנחנו חוששים שהביטוח הלאומי רוצה לנגוס באופן התחלתי, לשים רגל בדלת, בחוק, שאחד החוקים המתקדמים ביותר.

אני חושב שהיינו למדינת ישראל בחוק הזה ואנחנו חוששים שאותם קשישים שיצטרכו, או שהילדים שלהם יפנו בשמם וידרשו לקבל את הגמלה בכסף, יעשה בגמלה שימוש כספי שלא בדיוק לאותן מטרות.

אני גם רוצה לומר שזה גם יטיל מעמסה על אותו קשיש, שהוא יצטרך לפתוח תיק במס הכנסה או לפתוח תיק בביטוח הלאומי והוא יצטרך להיות המעסיק, יצטרך להיות טרוד, כאשר אני אומר, אם המחוקקים רוצים לבוא או לטפל בבעיה מול אותן חברות כוח אדם או שהעלויות של חברות כוח אדם, או אותו מי שחותם איתו על חוזים, זה הביטוח הלאומי, ולכן אם יש לו השגות לגבי אופן הטיפול של חברות הסיעוד, יש לו את הדרכים איך לטפל בזה ולא בדרך של חקיקה על מנת למנוע את אותו שירות ולקבל בגמלה.


גם נפגשתי עם מנכ"לית הביטוח הלאומי יחד עם גדעון ישראל שביקש אותי שייצג אותו, כי מסיבות מחלה הוא לא הגיע היום לכאן, שהוא מתנגד והוא מייצג אני חושב קבוצה לא קטנה בהסתדרות הגמלאים, ואנחנו נפגשנו עם מנכ"לית הביטוח הלאומי והיא הבטיחה לנו ואמרה לנו שאנחנו ב-7 אזורי פיילוט מסכמים את העניין.

אנחנו הופתענו שפה עלתה דרישה להוסיף עוד 2 אזורים, ואזורים גדולים מאוד, שבעצם אנחנו הולכים עכשיו להקיף כמעט את כל מדינת ישראל.

גם ביקשנו להיפגש עם השר שנכנס. התקיימה איתנו פגישת עבודה בכדי להבהיר לו את העניין. אני מקווה מאוד שהוא בסופו של דבר יחליט למשוך את החוק.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? אוקיי, מאחר ואף אחד לא רוצה להוסיף שום דבר ומאחר ואתם לא צריכים אישור הוועדה או אישור הצבעה כלשהו לעניין, אז אני מאוד מקווה שהניסוי הזה ייתן את אותותיו ואתם תמשיכו לפעול להכניס כמו שהתחייבת פה, להכניס גם את באר שבע. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים