ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/05/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
85
ועדת הכלכלה

17.5.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 3

מישיבת הוועדה המשותפת לכלכלה וחינוך

לדיון בהצעת חוק רשות השידור

יום שלישי, י"ג באייר התשע"א (17 במאי 2011), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

אלכס מילר – יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ישראל אייכלר

אופיר אקוניס

איתן כבל

יעקב כץ

נחמן שי

יוליה שמאלוב ברקוביץ
מוזמנים
עו"ד עידו אציל

- משרד ראש הממשלה

דנה נויפלד

- משרד המשפטים

יהודה סבן

- רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אסי קליין

- לשכה משפטית, משרד האוצר

אפי מלכין

- ראש ענף באגף השכר, משרד האוצר

מוטי שקלאר

- מנכ"ל רשות השידור

איתנה גרגור

- מבקרת פנים, רשות השידור

ערן הורן

- סמנכ"ל כספים וכלכלה, רשות השידור

מרסיה צוגמן

- סגנית בכירה ליועמ"ש, רשות השידור

עו"ד ליאת פיינרו
- לשכה משפטית, רשות השידור

אודי ירושלמי

- עוזר יו"ר רשות השידור

ליודה בר

- דוברת רשות השידור

עו"ד ברוך אסקרוב
- יו"ר ועד עיתונאי קול ישראל בת"א, רשות השידור

גדי בן יצחק

- חבר הנהלת אגודת העיתונאים, רשות השידור

דני זקן


- יו"ר אגודת העיתונאים, רשות השידור

אחיה גינוסר

- חבר הנהלה, אגודת העיתונאים, רשות השידור

ברוניסלבה חירמן
- מרכזת בכירה כלכלת תחבורה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

סנ"צ דורון בן עמי
- עוזר דובר, משטרת ישראל

בן ציון


- עוזר יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עו"ד מרדכי שנבל
- היועץ המשפטי, לשכת מבקרי הפנים

חני לוז


- רכזת תדמי"ת, מרכז תדמי"ת

נילי בן גיגי

- מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

מיטל בשרי

- מנהלת תחום טלקומוניקציה, המועצה לצרכנות

ירמיהו קדושי

- מפיק, תסריטאי ושחקן, הפקות המזרח

עמית ליאור

- יו"ר איגוד התסריטאים

יהודה ביטון

- חבר הנהלה, פורום היוצרים הדוקומנטרים

עפרה אייבר

- איגוד קידום יצירה ישראלית, איגוד הבמאים והתסריטאים

אמיר רוזנברג

- יועמ"ש, איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

עו"ד נעמי ברזני

- ע. יו"ר הסתדרות המח"ר

עו"ד עלאא עבדאללה
- אעלאם, מרכז תקשורת לחברה ערבית
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010
היו"ר כרמל שאמה
צהרים טובים, אנחנו פותחים ישיבה נוספת של הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך בעניין הרפורמה ברשות השידור. על סדר היום הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010. כבר עסקנו בכמה סעיפים, קיבלנו אתמול הצעה של הממשלה לעניין תיקון סעיף 12 שנותר פתוח, ואחר כך נמשיך את הדיון בסעיף 13. היועצת המשפטית תציג את סעיף 12 החדש.
אתי בנדלר
אני מציעה שהממשלה תציג את זה, זו הצעה שלהם.
דנה נויפלד
הוועדה ביקשה שנוסיף סעיף שעניינו ממלא מקום של יושב ראש ועדת האיתור לתקופת ההשעיה, וזה מה שהוספנו בסעיף קטן (ב).
עידו אציל
אני מקריא מנגנון לממלא מקום. "הושעה יושב הוועדה מכהונתו כאמור בסעיף קטן (א), ימנה לו השר, ממלא מקום מבין חברי ועדת האיתור, למשך תקופת ההשעיה."
אתי בנדלר
לשאלתי האם יש מקום למינוי ממלא מקום רק ליושב ראש הוועדה ולא לחבר הוועדה?
דנה נויפלד
התלבטנו בשאלה הזאת. חשבנו שממילא ועדות יכולות לפעול בהרכבים חסרים לכן, אמנם זה מצב לא רצוי כשיש הרכב חסר, אולם תוקף הפעולות של ועדה שפועלת בהרכב חסר לא נפגע. זו ועדה שהיא אד הוק ולא ועדה מתמדת שאמורה לשוב ולפעול, אלא במקרה של מינוי חברים שזה לא צפוי שיקרה באופן יומיומי, לכן עדיף לאפשר מינוי ממלא מקום רק במקרה שבו הושעה היושב ראש, שהוא הפונקציה הכי חשבוה.
אתי בנדלר
אני רוצה להזכיר שנושא תוקף הפעולות נדון בסעיף 13. הוועדה קראה את סעיף 13 בישיבה האחרונה וביקשה גם לסעיף הזה השלמות, כיוון שהערנו הערות וחברי הוועדה העירו הערות. אני מציעה שהוועדה, אחרי שתשמע את ההערות לסעיף 12 ובטרם תאשר את הצעת הממשלה לתיקון, תדון גם בסעיף 13 כי הדברים משלימים אחד את השני, ואז יוחלט אם יש מקום למינוי ממלא מקום גם לחבר ועדת האיתור ולא רק ליושב ראש ועדת האיתור או שאין בכך צורך.
דנה נויפלד
היועצת המשפטית צודקת, כיוון שהסעיף הבא – קראנו אותו?
אתי בנדלר
התחיל הדיון בו, אבל אני מציעה לקרוא אותו בכל מקרה.
עידו אציל
הוספנו מנגנון שיגביל את עבודת ועדת האיתור.
אתי בנדלר
מר אציל, אם לא קשה לך תקרא את כל סעיף 13 מכיוון שחברי הוועדה, ודאי קשה להם לזכור מה אומר הסעיף.
עידו אציל
"קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחבריה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שיכהנו בה בכל עת שלושה חברים לפחות, ובהם יושב ראש הוועדה".
דנה נויפלד
הוספנו סיפא: " ובלבד שלא עברה שנה מיום שכיהנו בוועדת האיתור שלושה חברים בלבד". לבקשת הוועדה והיועצת המשפטית הוספנו את הסיפא שמגבילה את משך הזמן שאפשר לפעול בו בהרכב חסר. ההרכב החסר שאפשר לפעול בו הוא מינימום שלושה, וגם זה לא עד עולם אלא רק במשך שנה. זה מה שאמור להניע, כי אחרת הוועדה תשותק.
נחמן שי
איפה הקץ'? הלוא שום דבר לא יכול להיות ישר פה, אז מה הטריק? אל תיעלבי, רק תסבירי לי.
דנה נויפלד
הייתה דילמה, וזה מה שהיועצת המשפטית הציגה קודם, מה קורה אחרי מצב שבו מונתה הוועדה וחסרים חברים.
נחמן שי
בסך הכול יש חמישה חברים.
דנה נויפלד
נכון, זו בסך הכול ועדה קטנה. מה שהסעיף אומר זה שקודם כול יש לנו רף מינימלי של שלושה, אבל זה לא שאפשר לפעול כל התקופה עם שלושה חברים אלא רק במשך שנה. אם יושעה יושב ראש הוועדה, שהוא הפונקציה - - -
אופיר אקוניס
מה העבירות האלה?
דנה נויפלד
קודם כול, זו לא עבירה מסוימת אלא עבירה שבשל חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו. אנחנו לא יודעים לצפות את אותם מקרים. אתאר את הסיטואציה הפוטנציאלית, אעשה את זה ציורי: מצב שבו יש יושב ראש ועדה, ואחרי שהוא מונה כיושב ראש וכיהן משך זמן מה הוגש נגדו כתב אישום בעבירת שוחד. נניח שעל פניה והנסיבות שלה היא עבירה שבגינה הוא לא ראוי לכהן כיושב ראש הוועדה. או אז יכול שיושעה, ואז השאלה מה קורה כשאין יושב ראש ועדה למשך תקופת ההשעיה. אז שאלה היועצת המשפטית אם חסרה פה אופציה למנות לו ממלא מקום. אכן הכנסנו את האופציה, ברגע שהושעה, למנות לו ממנה מקום.
אופיר אקוניס
כתוב: רשאית הממשלה להשעותו.
דנה נויפלד
כי אין פעולה אוטומטית, זו פעולה שבשיקול דעת.
אופיר אקוניס
כל הממשלה צריכה לעסוק בזה? זה מעניין.
נחמן שי
בגלל שהיא מממנה אותם.
אופיר אקוניס
ובמליאת הממשלה צריך להעלות את זה כסעיף על סדר היום?
דנה נויפלד
יש פה שני דברים. אחד, הגורם הממנה הוא גם הגורם שמפסיק את הכהונה בדרך כלל. אותו אחד שממנה גם מעביר מכהונה. שניים, ליושב ראש יש מעמד מיוחד ולכן הממשלה ממנה אותו, להבדיל מהחברים האחרים.
נחמן שי
אם הממשלה משעה אותו זה אקט מאוד משמעותי כי היא משפיעה על המינויים ברשות. צריך לבחון אם הסעיף הזה חזק מספיק. אולי יושב ראש ועדת האיתור לא מוצא חן בעיני מישהו - בלאו הכי אני חושב שהמנגנונים האלה חלשים מדי - ואז הוא יגיד: אולי נשעה אותו, נמצא איזו דרך.
אופיר אקוניס
זו לא השעיה פרוזאית, זה בגלל שלא מוצא חן האף שלו.
דנה נויפלד
מדובר פה על מצב של השעיה מכהונה כאשר מדובר בכתב אישום בעבירה מסוג מסוים. זה לא מצב שמישהו לא מוצא חן בעיני משהו. אומרים: עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לכהן בתפקיד. זה לא כל עבירה.
נחמן שי
בסדר.
אתי בנדלר
אני מבקשת להפנות את תשומת הלב. הרעיון היה למנוע פעולה של ועדת איתור בהרכב של שלושה חברים, סיטואציה שיכולה בהחלט להיגרם לאור הוראות סעיף 13 להצעת החוק. אני מפנה אתכם לכך שבסעיף 11(ג), שהוועדה כבר אישרה, נאמר: "חדל לכהן חבר ועדת האיתור, יפעל יושב ראש הוועדה למינוי חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיף 7, בהקדם האפשרי, ואם חדל לכהן יושב ראש הוועדה – יפעל השר כאמור למינוי יושב ראש אחר במקומו."

להבנתי, אם הוועדה תאשר את סעיף 13 כפי שהוא ותאפשר עד שנה – זה פרק זמן ארוך למדי – פעולה בהרכב חסר, ניתן לעקר את סעיף 11(ג) מהמשמעות שהתכוונו לתת לו. אני מציעה שהוועדה תשקול אפשרות לקצר את השנה לתקופה כלשהי, שהוועדה תחליט עליה, אבל להתנות את זה. ברמה הרעיונית אני מציעה שייכתב ככה: קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של אחד מחבריה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו ובלבד: 1. שיכהנו בה בכל עת שלושה חברים לפחות ובהם יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו – צריך להוסיף מרגע שהוספתם את האופציה הזאת. 2. שיושב ראש הוועדה או השר, לפי העניין, פעלו בהתאם להוראות סעיף 11(ג). 3. שלא עברה שנה -או שישה חודשים או כל תקופה אחרת – מיום שכיהנו בוועדת האיתור שלושה חברים בלבד.

אגב, ההגבלה הזו לא חלה על ארבעה חברים. מדובר רק אם מספר חברי הוועדה עומד על שלושה.
נחמן שי
נכון, עם ארבעה היא יכולה לתפקד באופן מלא.
אתי בנדלר
אבל בכל זאת ראוי שהשר או הממשלה, לפי העניין, ישקדו על מינוי חבר אחר בהתאם להוראות סעיף 11(ג), שאם לא כן, מה הטעם בקיומו?
נחמן שי
אפשר לקצר את תקופת השנה.
דנה נויפלד
אני לא חושבת שאפשר להתנגד למה שהציעה היועצת המשפטית ולו מהטעם שאני חושבת שסעיף 11(ג) מטיל את החובה, ולכן ממילא יש חובה לפי הסעיף הזה לפעול בהקדם האפשרי. אם את חושבת שצריך לחזור על זה עוד פעם גם בסעיף 13 אז אי-אפשר להתנגד, כי ההוראה כבר מצויה ב-11(ג).
אתי בנדלר
אם מוסכם, אז ראוי שהדברים ייאמרו במפורש.
נחמן שי
אבל "בהקדם האפשרי" לא עולה בקנה אחד עם "שנה".
דנה נויפלד
"הקדם אפשרי" זה תמיד בנסיבות העניין. יכול להיות ש"בהקדם האפשרי", מנסיבות אובייקטיביות, מקשה על המציאה או על ההחלפה של חבר. הרף התחתון של שנה וגם הרף התחתון של שלושה חברים מבטיח שככל שהתקופה תהיה ארוכה מדי או שמספר החברים לא יהיה שלושה, יפעלו למינוי כמה שיותר מהר. ממילא, כשנקבעה חובה בסעיף 11(ג), אני לא רואה מניעה להפנות אליו שוב. אני חושבת שדי בסעיף 11(ג) אבל אם היועצת המשפטית סבורה שעדיף כך אז אין לי התנגדות.
נחמן שי
לא מסתדר "הקדם אפשרי" עם שנה. אנחנו מכירים את המערכות האלה, הן לא ממהרות למנות. מינוי זה סיפור וזה נוח מאוד.
עידו אציל
הנטל הוא באמת בהקדם האפשרי. אנחנו רוצים למנוע מצבים כמו שהיו עכשיו, שהרשות התנהלה בלי מוסדות במשך תקופה ארוכה. השאלה היא אם אנחנו רוצים מראש ליצור מצב שבעתיד תיווצר סיטואציה - - -
נחמן שי
אתה צודק, המצב שהיה לאחרונה הוא לא נורמלי והוא נמשך תקופת שיא בהיסטוריה של הרשות. למשל, נציב שירות המדינה מינו לשלושה, אושר, והיה אפשר עוד וחתכו, כי אמרו שזה כבר מוגזם, גם פה צריכה להיות תקופה, כדי שיהיה איזשהו תאריך שמזרזים את זה – נגיד שלושה פלוס שלושה.
אופיר אקוניס
שר יכול להיות במילוי מקום שלושה חודשים וזהו. אין הארכה.
דנה נויפלד
אני רוצה להציג את הדילמה. החיים יותר חזקים ויש לנו כל פעם שאלות מה עושים עם הרכבים חסרים, שמסיבות כאלו ואחרות לא מונו, ואז הגופים משותקים. זה קורה לא רק ברשות השידור אלא בכל מיני ועדות וכל מיני מועצות, זו תמיד שאלה. כאשר החוק מגביל בצורה כל כך גורפת ואין שום אפשרות להתגבר על זה, אחר כך המוסדות משותקים. אז מצד אחד אנחנו לא רוצים לתת שהות ארוכה מדי, מצד שני אנחנו פוחדים משיתוק. ככל שנקצר את התקופה יש חשש שאם הממשלה לא תעמוד בזה – מסיבות אובייקטיביות, מסיבות טובות – הגופים יהיו משותקים. תמיד זו הדילמה.
איתן כבל
חשבתי לייצר איזשהו פול של הבאים בתור – אבל אני מסכים, זה לא יפתור.
אתי בנדלר
אני שותפה לחשש מפני שיתוק של ועדה כלשהי בשל כך שלא מונו אנשים ראויים. מצד שני, אנחנו יודעים שפעולה נעשית במהלך התקופה שנקצבת לה. ככל שהמחוקק יאפשר למנות מחליפים - ימצו אותה.
נחמן שי
ותמיד ההרכב של שלושה יותר נוח.
איתן כבל
גברתי היועצת המשפטית, אדוני היושב ראש, נגענו בדיוק בנקודה המרכזית. אנחנו עוסקים לכאורה בנושא שאין לו שום נגיעה פוליטית או אמירה פוליטית, אבל אנחנו נוגעים בזה בלי משים. למה אני מתכוון? כשאנחנו מדברים על שיתוק של מערכות – ברשות השידור זה בא לידי ביטוי מאוד בולט, שבמשך שנים המכסות של הגופים השונים לא התמלאו מסיבות כאלה ואחרות, בעיקר סיבות פוליטיות: זה התאים בתקופה מסוימת או לא התאים בתקופה אחרת וכל אחד שיחק בעניין איך שרצה. לכן צריך לייצר מנגנון מינוי אוטומטי. זאת אומרת, ברגע שנגרע השם של מאן דהו על-ידי ועדת האיתור, היא לא צריכה להמתין שתקבל הנחיה מהשר הממונה או תקבל הנחיה מראש הממשלה או מהממשלה. היא יודעת שברגע שנגרע מתוך הרשימה שקבועה בחוק אחד מהנציגים – יש יושב ראש שלא מסיים את תפקידו ביום שהוא הגדיר מי הם האנשים, אלא היא ממשיכה לפעול עד שהיא מוחלפת. ברגע שזה לא על פי מנגנון פוליטי אלא מנגנון מקצועי, אז היועץ המשפטי של רשות השידור או כל גורם אחר יודע לפנות - - -
אופיר אקוניס
מדובר על השעיה בגלל שאין עדיין פסק דין חלוט.
עידו אציל
- - - למעט במקרה של היושב ראש עצמו.
נחמן שי
אני מציע שתהיה רשימה - - -
איתן כבל
אמרתי, וחזרתי בי.
אתי בנדלר
אני קוראת שוב את הנוסח, עם השינויים שאני מציעה. "13. קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחבריה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד: (1). שיכהנו בה בכל עת שלושה חברים לפחות, ובהם יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו; (2). שיושב ראש הוועדה או השר, לפי העניין, פעלו בהתאם להוראות סעיף 11(ג)1; (3). שלא עברו שישה חודשים מיום שכיהנו בוועדת האיתור שלושה חברים בלבד."
דנה נויפלד
היושב ראש נבחר על-ידי השר, והיושב ראש בוחר את החברים האחרים. לכן, אם התפנה מקום היושב ראש המצב שונה לעומת חברים.
נחמן שי
ברור. איפה שכתוב "שר" צריך להוציא, כדי להרחיק את השרים מרשות השידור. זו בדיוק תמצית העניין.
אתי בנדלר
נציגי הממשלה עומדים מאחורי ההצעה שלי.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, ברשותך, כשאנחנו עוברים על מכלול החוקים, בחוק יש אלף ואחד נושאים, חשובים יותר או חשובים פחות. נוסיף עליהם דברים, נגרע מהם דברים וכל אחד יוסיף כאשר ידבנו ליבנו וכאשר תחליט הוועדה, אבל בסוף, אדוני היושב ראש, יש שתיים-שלוש נקודות מרכזיות בחוק, ולטעמי לפחות – ואני מניח שיש כאן חברים נוספים שחושבים כמוני - יש עליהן שאלה פוליטית: עד כמה אנחנו שוב צובעים את החוק בצבעים פוליטיים ועד כמה אנחנו מנתקים את החוק מהשאלה הפוליטית. זה לב ליבו של הסיפור. אם אחר כך יהיה עוד חצי שנה או פחות חצי שנה, אם במקום "ו" ייאמר "גם" – כל השאלות האלה הן חשובות, הן בסדר, אינני מזלזל בהן בשום פנים ואופן, כמי שכתב את הפלטפורמה עליה אנחנו דנים. כשחוק נכתב לקחנו בחשבון שהחוק יובא לוועדה ויהיו דעות נוספות שיוסיפו או יורידו מהחוק.
יעקב כץ
למשל להפריט את רשות השידור.
איתן כבל
יש כאן שלוש נקודות, ושתיים מהן מרכזיות. השאלה של מינוי מנכ"ל באישור השר היא שאלה מרכזית, עליה יקום או ייפול – לפחות לטעמי - החוק. יש גם שאלה של יציקת תוכן במה שאנחנו מגדירים יושב ראש ועדת האיתור. יושב ראש ועדת האיתור, אמרתי גם שמבחינתי לא ייקוב הדין את ההר אם זה לא יהיה שופט. כשהחוק נכתב אמרנו שופט במובן הזה שיש עליו סוג של הסכמה. אבל אם יבוא מאן דהו ויאמר: לא שופט אלא דמות, עם התוספות של הזיקה - הרב לאו, למשל, שיביאו לו את מה שלא הוקלט בשבת ומראים בשבת, כדי שיידע שהכול בסדר. לכן, אני אומר ששאלת מינוי המנכ"ל באישור השר.

דבר שני – יציקת התוכן. אני אומר לך, אלה הנושאים. אני מבקש לנסות להתמודד אתם. אני מציע שנכריע בשאלות האלה, ואני בטוח שבכל השאלות האחרות הדיון יהיה מקצועי גם האנשים, ובעיקר אנשי רשות השידור והאנשים המקצועיים שהם יושבי ראש הוועד ואחרים, תנוח דעתם ויהיה להם יותר קל להתמקד בעניינים המקצועיים של החוק. תודה.
נחמן שי
היום מתפרסם דוח מבקר המדינה על הרשות. אני לא יודע מה יש בו, הוא מתפרסם ב-16:00, יכול להיות שנצטרך לקחת אותו בחשבון. הוא עוסק בנושאים שקשורים במינויים וכן הלאה, יכול להיות שהוא מלמד אותנו - - -
אופיר אקוניס
מה הוא מציע?
נחמן שי
יכול להיות שנצטרך לפתוח נושאים - - -
אתי בנדלר
בינתיים אדוני הגיש כבר בקשת רביזיה.
נחמן שי
כן, אבל על נושא אחד. אני לא יודע, עכשיו אגיש על כל דבר כי אני לא יודע מה יהיה בדוח.
אופיר אקוניס
אפשר לפזר את הישיבה ולחזור אחרי פרסום הדוח.
נחמן שי
אני אומר את זה כהודעה, מפני שאני חושב שזה חשוב מאוד. אנחנו מנסים לעשות שינויים לטובה ברשות השידור והדוח הזה, יכול להיות שהוא לנו אבן דרך.
איתן כבל
אני אומר לך שאלה שתי הנקודות המרכזיות – אם תרצה, נוסיף עוד אחת - מינוי המנכ"ל ומינוי יושב ראש ועדת האיתור, זה לב ליבו של הסיפור. אחר כך זה פועל יוצא של שני המינויים האלה. אם מינית יושב ראש ועדת איתור ואתה לא יודע ליצוק לתוכו אמיתי, פעם אחת; פעם שניה, אם אתה נותן לשר את הכוח למנות את המנכ"ל, סיימת את כל התהליך. אני אומר את זה למרות שבקדנציה הבא יכול להיות שהמצב יהיה שקדימה תהיה בשלטון. זה צריך להיות מעל שיקול מי יהיה ראש הממשלה, שתחתיו יצטרך להתמנות מנכ"ל רשות השידור.
נחמן שי
אני חושב שאיתן אמר דברים חשובים. אני מסכים אתו במאה אחוז.
היו"ר כרמל שאמה
יש הצעות אחרות לסעיפים 12 ו-13? אין.
אתי בנדלר
אז אני מזכירה: קודם, בסעיף 12 קיימת הצעת הממשלה להוסיף סעיף קטן (ב), שמתייחס אך ורק ליושב ראש הוועדה, ובסעיף 13 יש את השינויים שפירטתי, עם פסקאות (1), (2) ו-(3).
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 12. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 12 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 12 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 12 אושר פה אחד. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 13, עם כל השינויים. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 13 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 13 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 13 אושר פה אחד. אנחנו עוברים לסעיף 13א.
עידו אציל
"13א. (א) חבר ועדת האיתור שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאי לקבל מהרשות גמול בעבור השתתפות בישיבות ועדת האיתור, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.
(ב) חבר ועדת האיתור שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהרשות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות ועדת האיתור, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל ממקור אחר החזר הוצאות.
(ג) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם תשלם הרשות גמול או החזר הוצאות לחבר ועדת האיתור בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב), ואת שיעוריהם.
(ד) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" - כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985‏."
דנה נויפלד
הסעיף הזה מאפשר מתן גמול והחזר הוצאות למי שמשתתף בוועדת האיתור. זו לא עבודת התנדבות ויש גמול.
היו"ר כרמל שאמה
הערות?
נחמן שי
אני רוצה לשאול משהו לטובת אלכס – גם אני מבין את זה ככה, אבל אני רוצה לעזור לשנינו. כשאתה אומר שהוא לא מקבל ממקור אחר תמורה בעבור ההשתתפות, הוא לא מקבל משני גורמים על הישיבה המסוימת שהוא היה בה. לא פוסל אותו להיות במקומות אחרים.
דנה נויפלד
לא, לא, לא פוסל אותו מלעבוד. זה רק על הגמול.
נחמן שי
זה רק על הגמול לאותה ישיבה. הוא לא יכול לקבל פעמיים על ישיבה מסוימת.
אלכס מילר
לא הבנתי. הוא חבר ועדת האיתור, הוא מגיע לישיבה ועל הישיבה הזו הוא מקבל החזר. הוא חבר גם בוועדת איתור אחרת.
דנה נויפלד
לא קשור.
איתן כבל
זה כמו דירקטור בכמה חברות.
נחמן שי
נכון, אז הוא מקבל מכל חברה על התפקיד שהוא עושה. הוא לא יכול לקבל פעמיים - - -
דנה נויפלד
כתוב בנוסח: "בעבור השתתפות בישיבות ועדת האיתור".
נחמן שי
יש את הכללים האלה והתנאים האלה?
היו"ר כרמל שאמה
בן-אדם לא יקבל פעמיים, זה הגיוני.
אלכס מילר
איזה מקור אחר יכול לממן את הישיבה?
היו"ר כרמל שאמה
היה ויהיה מקור כזה, זה יהיה בלתי אפשרי.
דנה נויפלד
לא הבנתי את השאלה.
נחמן שי
אסביר. נגיד שהוא במקביל גם יושב ראש רשות הנמלים. הוא לא יכול להגיש חשבון ברשות הנמלים שהוא השתתף בישיבה ברשות השידור. הוא יקבל רק מרשות השידור.
אופיר אקוניס
זה כמעט מובן מאליו.
נחמן שי
אבל אנחנו מכירים תופעות כאלה.
אופיר אקוניס
מוטב שייאמר.
איתן כבל
דנה, האמת היא שהסעיף הזה לא כל כך ברור, צודק אלכס.
דנה נויפלד
למה לא ברור?
איתן כבל
אם אתם מכוונים שהוא לא יכול לקבל אם מתקיימות באותה שעה בשני מקומות שונים – אז תגידו "במקביל".
דנה נויפלד
אני מוכנה לבדוק את הנוסח. אני רק רוצה להגיד שזה נוסח שהוא - - -
אלכס מילר
לפי מה שהבנתי, כביכול הבקשה היא שהוא יכול לקבל החזר רק אם הוא לא מקבל משום מקור אחר וזו ההכנסה היחידה.
דנה נויפלד
לא, אני רוצה להבהיר שני דברים. ברור שהוא לא יכול לקבל תשלום פעמיים על אותה ישיבה משני גורמים שונים. דבר שני, הסעיף הזה הוא סעיף סטנדרטי שמועתק מדבר חקיקה אחד לשני ותמיד יש לו אותה כוונה. החשש שלי הוא לא ליצור נוסחים שונים לאותה כוונה בחוקים שונים.
אלכס מילר
הכוונה צריכה להיות ברורה, שאם מתקיימות שתי ישיבות אז הוא מקבל על זאת שהוא משתתף בה.
דנה נויפלד
איך הוא יכול להיות בשתי ישיבות באותו זמן?
אלכס מילר
אז למה אתם מתכוונים?
דנה נויפלד
שלא שני גורמים ישלמו לו.
אלכס מילר
על הישיבה בוועדת האיתור? איזה שני גורמים יכולים לשלם על הישיבה בוועדת האיתור?
איתן כבל
דנה, את מנסה לכופף את השטח למפה.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מבין את הוויכוח הזה.
אלכס מילר
מי הגורם שנותן תגמול?
דנה נויפלד
הרשות. לפי הסעיף הזה, מי שנותן את הגמול זו רשות השידור.
אלכס מילר
הוא מקבל מרשות השידור החזר על הישיבה בוועדת האיתור. לאיזה גורם אחר התכוונתם, שיכול לממן את אותה ישיבה?
איתן כבל
דנה, תבדקו את זה.
דנה נויפלד
אין לי בעיה לבדוק, אם חבר הכנסת מבקש. יכול להיות מצב שבו אדם עובד בעוד מקום ומקבל הכנסה ממקור אחר. שלא יהיה מצב שמישהו אחר ישלם לו עבור אותה שעה בגינה הוא מקבל מרשות השידור. לדוגמה, אני נגיד עושה עוד תפקיד, יושבת בדירקטוריון, אני לא מקבלת עליו גמול כיוון שאני מקבלת הכנסה מהמדינה. אני לא מקבלת תשלום פעמיים, אני מקבלת את המשכורת שלי ולא מקבלת גמול עבור השתתפות בדירקטוריון.
נחמן שי
אולי תבדקו עוד פעם.
דנה נויפלד
אשוב ואבדוק.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אנחנו ממשיכים להתעסק בדברים הלא חשובים.
היו"ר כרמל שאמה
אם תמצאו - --
דנה נויפלד
· - שיש תיקוני נוסח, אז נביא.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 13א, בכפוף לשינויי נוסח בעניין ההערה של חבר הכנסת מילר. מי בעד?

הצבעה

בעד סעיף 13א – פה אחד

נגד – אין

סעיף 13א אושר.
היו"ר כרמל שאמה
אושר פה אחד.
עידו אציל
"13ב. גוף מבוקר. ועדת האיתור היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]‏."
נחמן שי
זה מקום – סתם אני אומר – שיכול להיות שמבקר המדינה יגיד שהוא ניסה לבדוק נושאים מסוימים ולא יכול היה.
אופיר אקוניס
אבל פה הוא מחזק.
דנה נויפלד
שלא יהיה ספק, אנחנו מסדירים.
היו"ר כרמל שאמה
אין ויכוח על הסעיף הזה. סעיף 13ב אושר פה אחד.
לאה ורון
חבר הכנסת אופיר אקוניס מצביע במקום חבר הכנסת דני דנון; חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ מצביעה במקום חברת הכנסת רונית תירוש.
עידו אציל
אנחנו עוברים להחלפת כותרת פרק שלישי. 14(א). "במקום כותרת פרק שלישי לחוק העיקרי יבוא:"פרק שלישי: מועצת הרשות".

במקום סעיפים 14 עד 22 לחוק העיקרי יבוא: "מועצת הרשות 14. (א) הממשלה, בהמלצת השר, תמנה לרשות מועצה בת 13 חברים, והם:

(1) יושב ראש המועצה, שימונה מבין שלושה מועמדים שתציע ועדת האיתור לעניין זה, שהוא בעל מעמד בתחום התקשורת, החברה או התרבות, בעל תואר אקדמי, וכן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;
(ג) בתפקיד ניהולי בכיר בתחום התקשורת;

(2) שני נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום התקשורת, שימונו מבין ארבעה מועמדים לפחות שתציע ועדת האיתור לעניין זה;

(3) שלושה נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום התרבות, החינוך, היהדות, הציונות, מדעי הרוח או מדעי החברה, כל נציג מתחום שונה, שימונו מבין חמישה מועמדים לפחות שתציע ועדת האיתור לעניין זה;

(4) שלושה נציגי ציבור בעלי מעמד בתחום הכלכלה והניהול, שימונו מבין לפחות חמישה מועמדים שתציע ועדת האיתור לעניין זה;

(5) שני נציגי ציבור הידועים בפעילותם בתחום החברתי והפועלים שלא למטרת רווח לקידום אינטרסים של כלל הציבור בישראל או חלק רחב ממנו, ובכלל זה לקידום שוויון בחברה, לקידום ערכים דמוקרטיים ולהעצמת מורשת ישראל, שימונו מבין ארבעה מועמדים שתציע ועדת האיתור לעניין זה;
(6) שני נציגי ציבור הידועים בתרומתם לחברה הישראלית ובכלל זה לתרבות הישראלית או לחינוך או ליצירה העברית, שימונו מבין ארבעה מועמדים שתציע ועדת האיתור לעניין זה."
אופיר אקוניס
אלה ניסוחים מאוד בעייתיים, אדוני היושב ראש. כל סעיף פה הוא מאוד דרמטי. אני יכול לחשוב שמישהו אחד הוא בעל מעמד; מי קובע מי הוא בעל המעמד או מי פועל למען קידום שוויון בחברה? יש קריטריונים לזה?
יעקב כץ
זה יכול להיות בתחום היהדות ולא ציוני?
אופיר אקוניס
יש פה הרבה פרמטרים.
דנה נויפלד
אם אפשר, עידו יקרא את (ב) ואז אשלים את כל ההסבר. בסדר? אז אוכל להסביר את מנגנון הבחירה.
עידו אציל
"ב) השר ימליץ לממשלה לפי הוראות סעיף קטן (א) על 13 המועמדים לחברי המועצה, מתוך רשימת של 27 מועמדים שתציע ועדת האיתור לפי הוראות אותו סעיף קטן."
דנה נויפלד
אני מבקשת שתרשו לי להשלים את ההסבר, כי היה הרבה קושי ודילמות בניסוח הסעיף הזה. זה לב ליבו של החוק.
אופיר אקוניס
זה יחליף את מליאת רשות השידור?
דנה נויפלד
זה יחליף את מליאת רשות השידור. המוסדות האורגניים של מליאת רשות השידור והוועד המנהל הולכים להם לבית עולמם ובמקומם באה מועצת הרשות, שמונה 13 חברים. הרעיון היה לנסות לדמות את זה לדירקטוריון, שאחר נראה מה תפקידיו, ולהסביר בדיוק מה תפקידה של המועצה, להבדיל מהמנהל והניהול השוטף של הרשות. עכשיו אנחנו מדברים על אותם סעיפים שבהם בוחרים ואת מי בוחרים לשבת באותה מועצה. התהליך הוא שוועדת האיתור תבחר לכל היותר 27, מתוכם ייבחרו 13; שלושה מועמדים יהיו לתפקיד היושב ראש מתוכם ייבחר אחד; כל השאר יהיו המועמדים, שעכשיו נתחיל לפרוט לפרוטות מה הכישורים של כל אחד מהם. אני רוצה להבהיר שהמטרה הייתה להציג פסיפס של אנשים.
אופיר אקוניס
זה כמו תוכנית ריאליטי. הממשלה תקבל 27 שמות?
דנה נויפלד
לא, הממשלה תקבל 13 שמות, השר מעביר רשימה של 13. כמובן, לממשלה יש את הסמכות לאשר או לא לאשר. ה-27 נבחרים על-ידי ועדת האיתור.

הכישורים והפוטנציאל לכהן במועצה אמורים לשקף בסופו של יום את התפקידים המורכבים ואת המטרת שלשמן נועדה רשות השידור. אפשר להתווכח על כל דבר שנכתב כאן, זו הייתה מלאכת מחשבת לא פשוטה בכלל, כאשר ההצעה השתנתה בין תיקון 18 לתיקון 25. ביקשנו לתת דגשים לאינטרסים שרשות השידור אמורה לקדם בשידורים שלה. זאת המעטפת שאנחנו מדברים עליה ועכשיו אפשר לפרוט אחד לאחד. כל אחד מהסעיפים קובע מה הפול שמתוכו נבחרת אחר כך רשימה, שמתוכה יורכב אותו פסיפס מסובך של מועצה. עכשיו אפשר לעבור אחד-אחד ולראות מי יהיו אותם מועמדים פוטנציאליים לכהונה במועצה.
נחמן שי
הרשימה הזאת מגיעה לשר אחרי שעברה את ועדת האיתור. הרף הראשון הוא ועדת האיתור.
דנה נויפלד
הרף הראשון הוא ועדת איתור, אחר כך השר ואחר כך הממשלה. הסיבה שלא עניתי קודם היא שעכשיו נקרא דבר-דבר.
אופיר אקוניס
הוועד המנהל והמליאה מתבטלים.
איתן כבל
הוא מת מרגע שהחוק נכנס לתוקף.
אופיר אקוניס
לכמה זמן נבחר הוועד המנהל הנוכחי?
דנה נויפלד
יש הוראת מעבר על מה שיקרה בתקופת הדמדומים, במעבר בין החוק הישן לחדש.
נחמן שי
זאת אומרת, שלא מחכים עד קצה הימים. כרגע אמרת שהם הולכים לעולמם, אז חשבתי - - -
דנה נויפלד
לא, יש הרבה זמן עד שהמוסדות האלה הולכים לעולמם.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, ברשותך. אנחנו מתחילים לגעת בלב ליבו של הסיפור. אל מול החוק המקורי, יש לכאורה התאמה בין שני החוקים: פה כתוב "ועדת איתור" ובחוק המקורי היה כתוב "ועדת מינויים". אבל מה ההבדל? מקומו של השר. כל התהליך הוא לכאורה בסדר גמור: מביאים לשר 27 שמות, לפי אמות מידה כאלה ואחרות, השר מחליט על 13 מתוך הרשימה והוא מביא אותם. לא משנה אם תקראו להם "מליאת רשות השידור" או איתן כבל או אקוניס. זה אותו דבר בשם אחר. זאת אומרת, התהליך שאתם מנסים לתקן, כשהשר מביא לאישור הממשלה, הוא אותו תהליך בדיוק, רק שכשאני כתבתי את החוק רצינו לעשות לעצמנו חיים קלים ובמקום לעבור על רשימה של 200 שמות, ועדות וגופים, צמצמנו ובסוף מביאים לשר 27 שמות והוא יושב ומחליט – ואף אחד לא יודע לפי איזה אמות מידה - 13. מה הנחת העבודה? או שקובעים אמות מידה, ואנחנו יודעים לומר שוועדת האיתור שמונתה יודעת לבחון את אמות מידה והשר ממנה את היושב ראש מתוך רשימה שמונחת בפניו. אף אחד לא חולק על העניין הזה, שלשר צריך לתת איזו מערכת של שליטה בעסק, אבל הוא גם ממנה את היושב ראש, שמביא לו רשימה של 27 איש שהוא בוחר מתוכם 13? אני אומר לך, אדוני היושב ראש, אני אומר לכם, חברים, בואו נסיים את התהליך עכשיו – אני לא רוצה להשתמש בקלישאות כמו לזרות חול בעיניים - - -
אופיר אקוניס
אז מה אתה מציע?
איתן כבל
אני מציע להוריד את השר. הממשלה יכולה להגיד לוועדת האיתור: סליחה, לא מקובלת עלינו הרשימה הזאת. תחזרו ותבחנו אותה.
אופיר אקוניס
אפשר להגיד את זה גם לשר המציע.
איתן כבל
אופיר, לא יקרה, אין מצב. מייצרים פה מצב משברי, שבו לשר ממונה יגידו להחזיר את השמות. האם אנחנו עושים חוק שמשנים בו מן המסד ועד הטפחות את התפיסה? כל שאר הדברים שאנחנו מתווכחים עליהם ונתווכח עליהם בהמשך הם בסדר, הם חשובים יותר או פחות, אבל זה לב ליבו של העניין - האם הפוליטיקה תמשיך להיות חלק מרשות השידור, כן או לא? אם אתם רוצים להמשיך להשאיר את הפוליטיקה בתוך רשות השידור, והיום זה ליכוד ומחר קדימה וחוזר חלילה – אני לא מנסה לקיים את הדיון סביב השולחן הזה באמות מידה פוליטיות. אסור שהדיון יהיה סביב אמות מידה פוליטיות. אם לא - בוועדה הזאת, גברתי היועצת המשפטית, יהיה מי שיהיה היושב ראש, השאלות, הוויכוחים והדיונים שהיו מנת חלקנו ב-20 השנים האחרונות סביב רשות השידור ימשיכו, ויהיו רק עם שמות אחרים.
אלכס מילר
שאלה נוספת: המנגנון שאתם מציעים כאן יכול לייצר בעיה בהמשך הדרך, כי לשר אין שום השפעה על האנשים שמגישים את מועמדותם לוועדת האיתור. ועדת האיתור בוחרת אותם בלי שום קשר או זיקה לשר, וברגע שבחרו אותם השר צריך לדאוג לכך שמתוך 27 אנשים שהוא קיבל מוועדת האיתור, שחס וחלילה לא יהיה שם מישהו שיש לו איזושהי זיקה אליו. זאת אומרת, אין לו שום מנגנון בתחילת הדרך, ובסופו של דבר הוא צריך לקחת אחריות על האנשים.
איתן כבל
תמיד כותבים: האם יש זיקה לשר.
דנה נויפלד
יש בדיקה.
איתן כבל
בתהליך המקורי אין שאלה של זיקה לשר. השאלה של זיקה לשר בכלל לא מונחת לפתחנו כי לא השר הוא זה שמכריע. הוא ממליץ על יושב ראש ועדת האיתור; לוועדת האיתור יש ועדת מינויים, שממליצה מתוך מה שוועדת האיתור מביאה וזה מובא לממשלה. זה לגיטימי, אין לי מחלוקת על העניין הזה. ממשלה, ברצותה, יכולה לומר שלא מקובלים עליה החברים. יכול שיקרה, זו זכותה. אבל זה הופך את הכול לפתטי. אנחנו יושבים פה שעות, משחיתים את זמננו, יושבים אנשים עשרות, אם לא מאות, שעות כל אחד במעגל שלו, ובעצם אנחנו מקבלים את אותו דבר בשמות אחרים. זה העניין.
יהודה ביטון
להוריד את השר.
איתן כבל
אני מציע את אותו דבר, בלי שהשר הוא הגורם שצריך להחליט מי ה-13. זה מובא לממשלה, כמו הרבה החלטות.
אתי בנדלר
זאת אומרת, שוועדת האיתור תמליץ על 13 מועמדים.
אופיר אקוניס
זאת אומרת, שוועדת האיתור הוא זו שלמעשה תמנה.
יהודה ביטון
הממשלה תמנה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת כבל, צמצום של ה-27 מועמדים – זה הולך לכיוון שאתה חושב עליו?
איתן כבל
אני חושב על מה שנקרא אצלנו בבית-הכנסת אורָח ציבור. זאת אומרת, שהממשלה לא תצטרך לדון ב-27.
היו"ר כרמל שאמה
לא, לא, השר. אם אני משאיר רק את השר ואומר שוועדת האיתור תגיש לשר 13 שמות - כמעט אין פה שר.
איתן כבל
אז כנראה לא הבנת את כל הגישה.
היו"ר כרמל שאמה
הלכתי לקיצוניות כדי להבהיר.
איתן כבל
אני אומר שלא צריך שיהיה כאן שר שחקן. חברים יקרים, כולנו מכירים את זה, לא משנה מי השר, זה יכול להיות כל אחד. השר, ברצותנו או שלא ברצותנו, השר הוא השחקן המרכזי.
עידו אציל
אני רוצה להגיב בקצרה לטענה הזאת. גם בהצעת החוק הקודמת הממשלה היא זאת שמינתה את חברי המועצה. אבל במצב שהביאו לממשלה 13 מועמדים בלבד והיה שיקול דעת צר ביותר לממשלה, פה יש מצב שלא נותנים את כל הכוח בידי איזושהי ועדת מינויים.
איתן כבל
לא, לא נכון. אתה מתחיל מהסוף. ועדת המינויים ממליצה מתוך רשימה, היא עצמה יושבת לפני כן. היא פנתה, היא עשתה, היא קראה.
עידו אציל
יביאו לממשלה 27 מועמדים והממשלה תקיים דיון ב-27 מועמדים - זה מצב לא הגיוני.
אופיר אקוניס
זה ברור שלא.
יהודה ביטון
מה מפחיד אתכם שהמועצה תחליט?
היו"ר כרמל שאמה
סליחה, אדוני. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
אלכס מילר
אני רוצה להציע משהו. צריך להיות פה מצב של בחירה. אם נישאר עם 27 אנשים שוועדת האיתור מביאה לממשלה, בממשלה תהיה ועדת שרים מיוחדת שתהיה אחראית לאישור של 13 מתוך 27, בראשות של שר אחראי.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר, כמה שרים במקום שר אחד.
אלכס מילר
אתה רוצה שכל הממשלה תחליט. צמצמתי לך את זה, בשביל שלא יהיו יותר מדי שרים.
איתן כבל
זו לא שאלה של יותר מדי.
נחמן שי
מעמדו של השר הממונה - איפה הוא מעוגן? מה הן סמכויותיו?
דנה נויפלד
פה. יש שר ממונה על כל תאגיד סטטוטורי, אם לא- הממשלה מחליטה. פה יש שר ממונה, והוא מי שהממשלה תחליט שימונה. חוץ מזה, במסגרת החוק שזורות כל מיני הוראות שעניינן סמכויות שונות שמוענקות לאותו שר.
נחמן שי
הבנתי. אין סעיף, אבל זה בכל מקור שמוזכר השר.
אתי בנדלר
הובלעה כאן אמירה לגבי השר הממונה, אז אדגיש את זה. רוב החוקים קובעים מי הוא השר הממונה על נושא מסוים. כאן לא - - -
דנה נויפלד
מי שהממשלה החליטה.
אתי בנדלר
· - השר יכול להשתנות בהתאם - - -
נחמן שי
ההיסטוריה של רשות השידור מלאה שרים שהגיעו מכל המקומות.
היו"ר כרמל שאמה
תיק נודד.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זו אחת הבעיות של רשות השידור.
נחמן שי
פעם זה היה שר החינוך התרבות, אחר כך זה התחיל להתגלגל וזה כדור משחק. הממשלה עושה עם זה מה שהיא רוצה.
אתי בנדלר
ההגדרה של השר כאן זה: חבר הממשלה שהממשלה הסמיכה אותו.
נחמן שי
ואז הממשלה, בהוראה מיוחדת, תוציא את זה משר אחד ותעביר את זה לשר אחר. תמיד זה היה כך.
אתי בנדלר
נכון.
אופיר אקוניס
הדיון הזה מתפתח לעבודת הממשלה. יש חוק יסוד: הממשלה וזה לא פה, זה בוועדת החוקה.
נחמן שי
הבעיה עם הסעיף הזה נובעת מכך שניסו לחבר חמור לגמל. היה גמל או חמור, מה שאתה עשית, איתן כבל, ועכשיו יש גמל ומנסים לחבר אותו. אצלך הממשלה לא שיחקה במגרש הזה ולכן זה היה תקין שוועדת האיתור מאתרת או ממנה ויש. עכשיו נכנס לזה שלב חדש - לוקחים מהחוק הקודם את תהליך המיון, שמשאיר בידי השר, אבל במקום שאלוהים ימנה מטילים אז זה על ועדת האיתור. אבל בסוף זה מחזיר את זה לשר – זו הנקודה. השר חזר למקומו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז מה השינוי? לא הבנתי.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אייכלר, בבקשה.
ישראל אייכלר
אנסה להביא את זה למוחשיות. דיבר איתן כבל על העניין של השר וחשש שמא נגיע לאותו מצב שיש היום. אתמול הופיע אזרח אחד, שרוצה למחוק את זהותו היהודית. נמצא אחד כזה במדינה. נתנו לו חצי שעה בפריים טיים בבוקר ברשת ב' ולא הביאו שום יהודי שיש בארץ הזאת, שמעוניין כן לשמור על זהותו היהודית.
אופיר אקוניס
זה הרוב המוחץ, זה הברור מאליו.
יעקב כץ
זה לא רדיו שלנו.
ברוך אסקרוב
- - -
ישראל אייכלר
אתה לא שאלת אותי אם אני רוצה להיות יהודי. הבאת מישהו שלא רוצה יהודי, נתת לו להסית נגד הדת היהודית ולא נתת לאף אחד. יש לו את החוצפה להתווכח אתי אם אני רוצה להיות יהודי. הוא הבעל-בית של הרדיו. זאת השאלה: מי הבעל בית של הרדיו? האם זו רשות ציבורית או שזו תהיה - - -
יעקב כץ
זה מה שנקרא פוסט-ציונים, מקשיבים - - - מרימים כוסית כל יום.
ברוך אסקרוב
אני מבקש מיושב ראש הוועדה לעמוד על כבודם של העובדים, פה הייתה השמצה של עובדים. שחבר כנסת ישמיץ השמצה גורפת? זה ממש לא דוגמה ציבורית. מדוע להשמיץ עובדי ציבור?
קריאה
כבוד חבר הכנסת, מה רע בשאלה? אם היה אומר כן - - -
יעקב כץ
צריך להשבית - - - הוא בעל הבית של המדינה?
ישראל אייכלר
אני רוצה לדעת מי הדובר.
ברוך אסקרוב
שמי ברוך אסקרוב, יושב ראש ועד עובדים.
ישראל אייכלר
אתה באת אליי - - -?
ברוך אסקרוב
אני התכוונתי לחבר הכנסת כץ, על ההשמצה הגורפת.
ישראל אייכלר
סליחה. אני לא יודע מה אמר כץ, אני שאלתי שאלה.
ברוך אסקרוב
יש עובדים שמסרו, לא רק את נפשם, אפילו נפלו במילוי תפקידם. אני יודע את פועלו של חבר הכנסת כץ בביטחון ישראל, אבל אין לו מונופול על כך.
יעקב כץ
אתה מדבר על הרדיו, כשמופיע - - -
ברוך אסקרוב
דווקא על הרדיו.
ישראל אייכלר
אני באתי בעניין העקרוני: האם רשות השידור היא רשות ציבורית ואנחנו רוצים לעשות אותה רשות ציבורית ששייכת לכלל הציבור, או שייתכן שוב מצב כזה? האם יהיה שר או לא יהיה שר שימנע דבר כזה? כמו שאמרה היועצת המשפטית, לא צריך על כל דקה להביא מישהו מהצד השני, אבל בטווח הארוך, האם יכול להיות שיש אזרח אחד במדינה, שהוא בודד כמעט, שלא רוצה זהות יהודית ויקבל חצי שעה בפריים טיים ולא יביאו אפילו יהודי אחד, שכן רוצה להיות יהודי, שיגיב על הדבר הזה. האם יהיה שינוי בעניין הזה או לא? אם לא – אז זו אותה הגברת בשינוי אדרת. אם לא יהיה שינוי – אני רוצה להסיר את כל החוק מסדר היום. כמו שאמר איתן כבל, חבל על כל הזמן שמדברים פה.
קריאה
תודה רבה.
אופיר אקוניס
מה, אתם רוצים את החוק הקודם? המשמעות של הסרת הצעת החוק היא חזרה לחוק הקודם.
מוטי שקלאר
אדוני היושב ראש, אני חושב שאין הבדל. בכל מה שנוגע לשאלה אם לנו יש זכות דיבור בנושא החוק, זה לזכותו של חבר הכנסת איתן כבל, כשהוא היה שר הוא שיתף פעולה בכל המתווה של החוק ואנחנו תמכנו בעניין. זה אחד. שתיים, אני לא יודע על איזה יהודי אתה מדבר, באיזו תוכנית.
יעקב כץ
יורם קניוק.
ישראל אייכלר
המנכ"ל אמור לדעת.
מוטי שקלאר
אם רוצים להסתכל על רשות השידור במכלול, אז חבר הכנסת אייכלר, אתה יכול להיות גאה בשידורים במכלול. תמיד תתפוס פינה מסוימת שאולי אין לה איזון, אבל במכלול יש איזונים, על כל המשתמע מכך. אם תגיד לי שלא נכון לראיין את יורם קניוק, סופר משמעותי במדינת ישראל, אז אני אחלוק עליך.
ישראל אייכלר
חצי שעה בלי להביא שום תגובה. על זה דיברתי.
יעקב כץ
שאל את העם מה הוא חושב.
מוטי שקלאר
יומיים קודם היה הרב בני לאו, הוא דיבר חצי שעה על גישתו בזהות היהודית של החברה הישראלית. אז אתה רוצה שאביא גם לו איזון כל פעם? זה לא עובד ככה.
חני לוז
אדוני המנכ"ל, כתבת לי במפורש שאין לך אפשרות לבדוק את זה. על בסיס מה אתה אומר שיש איזון בשידורים אחרי שכתבת לי מפורשות שאין לך איך לבדוק איזון.
יעקב כץ
יש שאלה פשוטה, האם הרדיו מייצג את העם? או שנוותר על זה.
מוטי שקלאר
תמיד יש מקום לשיפורים, אבל הסך הכול משקף את התמהיל ואת הפסיפס של החברה הישראלית ונוגע בליבה של הזהות היהודית כמעט בכל תוכנית. תקשיבו קבוע לליאת רגב, לקרן נויבך, לענת דולב ולתוכניות אחרות ותראו שהנושאים הללו עולים מכיוונים שונים.
ישראל אייכלר
אני לא שולל שיש דברים חיוביים. אבל אם אין אפשרות למנוע כזה מין עיוות, כזאת מערכת הסתה במשך חצי שעה ואין מנגנון שימנע דבר כזה, אז חסר שם שר.
מוטי שקלאר
לא שמעתי את הריאיון הספציפי הזה. כמכלול, הדברים באים לידי ביטוי, ואם יורם קניוק הציג זווית מסוימת על הזהות הישראלית אני מניח שבתוכנית אחרת הייתה זווית אחרת. קח את המרואיינים ותחליט האם המרואיינים ברשת ב' ובערוץ 1 משקפים את החברה הישראלית, כן או לא? אני אומר לך באחריות מלאה, שאתה תופתע לטובה, שהם משקפים את כל הפסיפס של החברה הישראלית, כולל הציבור הדתי-לאומי וכולל חרדים ועוד קבוצות.
ברוך אסקרוב
כבוד היושב ראש, יורם קניוק הביע דעה על עצמו, על מה יורם קניוק יכתוב בתעודת הזהות שלו עצמו. הוא לא קרא להטפה, הוא לא הקים איזו תנועה לאומית או תנועה אזרחית.
ישראל אייכלר
הוא קרא לשנות את תעודת הזהות, לא של עצמו – של עם ישראל.
ברוך אסקרוב
של עצמו.
ישראל אייכלר
תקשיב, אם יש אזרח קשיש שיטען שהוא רוצה להגדיל את קצבאות הביטוח, תיתנו לו?
יהודה ביטון
הוא חתן פרס ישראל, אני לא מבין. אם לחתן פרס ישראל לא ייתנו במה, אז למי כן נותנים במה במדינה הזאת?
ישראל אייכלר
זה סימן למי נותנים פרס ישראל.
יהודה ביטון
אז תפסול את כולם.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אייכלר. למי עוד יש הערות? בבקשה.
חני לוז
הנקודה הזאת היא לוז העניין - האם יש איזון בשידור, האם השידור משקף את כולם. זה נוגע לוועדת האיתור, מי המועצה ומי יפקח על רשות השידור. כל הבסיס של החוק החדש הוא לקחת את הסמכויות מהכנסת, מהשרים, ולתת אותה לקבוצה מסוימת - קבוצה תרבותית שהיא די מסוימת ומוגדרת, היא לא מייצגת את כלל האוכלוסייה - ולתת לה את הסמכויות לבחור מי יפקח על רשות השידור. אנחנו מגיעים ללוז העניין, שזה השידורים. הרי המנכ"ל בכבודו ובעצמו כתב לי לפני כמה שנים שאין בידיו את האפשרות לבדוק האם קיים באמת איזון בשידורי רשות השידור, כפי שהחוק החדש קובע. אין לו את הדרך, אין תקציב. אני קוראת מכאן, שהחוק החדש יכיל סעיפים שיקבעו מסמרות, שיהיה תקציב שמיועד לזה, יהיו חייבים לעשות בדיקה אם יש איזונים בשידורים, כדי שהשידור באמת יהיה שייך לציבור ולא רק לקבוצה מסוימת של האוכלוסייה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. בבקשה, אדוני.
אחיה גנוסר
אני יושב ראש אגודת העיתונאים לשעבר, והרלוונטיות של זה תהיה בהקשר של הפגישה עם חבר הכנסת כבל.
אופיר אקוניס
שהיה השר הממונה. הוא לא בא משום מפלגה פוליטית, אגב. אתה היית א-פוליטי.
איתן כבל
אגיד לך מה ההבדל. אני הובלתי את החוק, וכתוב שם שמרגע כניסת החוק אני מפסיק להיות השר הממונה. לכן אין רבותא כאן לפוליטיקה, זה העניין.
אופיר אקוניס
זה אפשרי?
איתן כבל
כן, בפירוש.
אופיר אקוניס
אין שר ממונה בכלל?
איתן כבל
אין. הממשלה היא הגורם היחיד, ויש לה כללים מתי היא מחליטה ויכולה להתערב בהתנהלות של רשות השידור. זה העניין, זו המהות המרכזית. למה אני בא בידיים נקיות?
אופיר אקוניס
הממשלה היא גוף פוליטי.
איתן כבל
אני לא מתווכח על זה, אבל היא לא יכולה בכל רגע נתון להחליט מי יהיה זה ומי לא.
אופיר אקוניס
זה ברור, גם עכשיו זה לא יקרה.
איתן כבל
זה לא אותו דבר, אתה טועה.

14:44 אלכס מילר ממלא מקום היו"ר.
אחיה גינוסר
חבר הכנסת אקוניס, בדיוק התכוונתי לומר את זה, אז זו הייתה התפרצות לדלת פתוחה. בעקבות הפגישה עם חבר הכנסת כבל בזמנו שוכנענו, כאיגוד של עיתונאים, שבגלל שכשר ממונה הוא היה מוכן לוותר על היותו שר ממונה כדי להעביר חוק שמעט, מעט, ירחיק את הפוליטיקה מתוך רשות השידור - הכוונה היא לפוליטיקה היותר קטנה, את המינויים הקטנים, לא את ההתנהלות בגדול של רשות השידור, שזה בפירוש נשאר בסמכותה של הממשלה לבקר - זה פתח את הדרך וכאן התחיל המשא ומתן על הרפורמה. שוכנענו אז שהדברים נעשים באמת ממקום נכון ונקי. הלכנו לפיטורים של 700 איש מתוך אמונה שזאת הכוונה, לעשות רשות שידור אמיתית, טובה, איכותית.

לשמוע אנשים שאומרים שמועצה זה לא דבר טוב או לשמוע יועצים משפטיים שאומרים: אז מי יקבע? אז מי ימנה? הגוף שנבחר, אבל אלה גופים שאנחנו רוצים להאמין שהם אנשים ראויים, שיודעים לבחור, שיודעים לעשות את הדבר הנכון. בזמנו, כשהיו דיונים בוועדה הזו על החוק הזה, דובר איך מפרידים במידה רבה את הפוליטיקה. אז הייתה לי טענה שכל זמן שוועדת הכספים היא זאת שקובעת את גובה האגרה אי-אפשר יהיה לנתק אותנו מהפוליטיקה, משום שבעל המאה הוא בעל הדעה. אז עכשיו אתם קושרים אותנו בעוד מוסרות לפוליטיקה. אנחנו מרגישים שאין הבדל מהמצב שהיה קודם, אלא אפילו להיפך, זה אפילו הולך ומחמיר.
גדי בן-יצחק
נשמע בעוד שעה מה אומר מבקר המדינה על תהליך המינויים ברשות השידור, מה אומר מבקר המדינה על תהליך קביעת התקציב של רשות השידור. אני אומר את זה מכיוון שבוועדה הזאת וגם בוועדה לביקורת המדינה יחד עם הוועדה הזו, לפני יותר משנה וגם לפני שנתיים וגם פחות מזה, אמרתי בשם העובדים שהיינו רוצים שהבית הזה ידאג, אם אפשר – לתמיד, לתת אפשרות לעובדי רשות השידור, ובראשם העיתונאים, להיות בלתי תלויים בהון ובשלטון. השלטון יקבע באיזה תנאים אנחנו עובדים, כמו היום – יש חוק – ומכאן והלאה תנו לנו לעבוד. בבקשה, תקראו מה כתוב בדוח מבקר המדינה. אין לנו תקציב שנים, אבל אנחנו עובדים. אומר אפילו חבר הכנסת אייכלר, שעובדים לפעמים לא רע.
ישראל אייכלר
ברוב המקרים טוב מאוד.
גדי בן-יצחק
למרות שאין לנו תקציב למעלה מעשר שנים. המוסדות שלנו, על פי החוק הישן – שהוא לא טוב, כולנו הסכמנו – לא קיימים כמעט. עכשיו התחילו להיות קיימים. על מה אנחנו מדברים? שעוד פעם מי שיקבע מה שיהיה, מי שמושך את העניין, זו תהיה הפוליטיקה? תנו אפשרות ותאמינו קצת שאנחנו לא פחות אזרחים מאחרים. אכפת לנו מהמקצוע, רוצים להביא אינפורמציה מהימנה ומדויקת לאזרחי ישראל, בלתי תלויים בלחצים כספיים ופוליטיים. תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
אדוני, אשאל אותך שאלה מתחום אחר. אתה יודע שהמערכת האקדמית במדינת ישראל היא אוטונומית לחלוטין. אתה מסכים אתי?
גדי בן-יצחק
לא.
היו"ר אלכס מילר
מה לא? לפי החוק.
גדי בן-יצחק
החוק יכול - - - אני לא מסכים, זה לא אומר שאני צודק.
היו"ר אלכס מילר
אני אומר לך שהיום המערכת האקדמית, לפי החוק, אוטונומית, יש לה חופש מחקר וחופש העיסוק. עדיין, שר החינוך הוא זה שמביא את הרשימה של חברי המועצה להשכלה גבוהה לאישור הממשלה.
גדי בן-יצחק
ודאי. זה מה שאמרתי, שיש חוק גם היום. אני לא מתקומם נגד החוק. יש שר ממונה על ביצוע חוק רשות השידור. אתם פשוט השמטתם כאן מילה אחת נורא חשובה – יש גם היום שר ממונה, הוא ראש הממשלה. הוא ממונה, אבל הוא לא ממונה על רשות השידור, הוא לא ממנה אנשים בתוך רשות השידור. הוא ממונה על ביצוע החוק. זה הוויכוח שלנו. אני לא אומר שאני עצמאי, אני עצמאי אחרי שקיבלתי מטלות מהמנהל שלי, מי שאחראי על מה שאני עושה, והוא יכול לזרוק אותי.
אופיר אקוניס
אגב, גם המנהל שלך מונה על-ידי הממשלה.
יהודה ביטון
זה מה שאנחנו אומרים - שזה יהיה בידי הממשלה ולא בידי השר.
אופיר אקוניס
שר התקשורת, שממונה על חוק הרשות השניה, נותן הוראות? הוא לא נותן.
גדי בן-יצחק
מה שאתם ביקשתם עכשיו שיהיה ברשות השידור, האם יש במועצת הרשות השניה? לא.

14:50 היו"ר כרמל שאמה.
אופיר אקוניס
שר האוצר בסוף מחליט מי יהיה ראש הרשות לניירות ערך - - -
איתן כבל
סליחה, אדוני היושב ראש. אני רוצה להציע הצעה. החוק הוא עב כרס, יש הרבה דברים לדון בהם. אבל יחד עם זה, כמו שאמרנו, לב ליבו של העניין זה ועדת האיתור, מינוי מנכ"ל והאופן שבו הדברים מתנהלים. אני מציע שננסה לבוא בדברים, חברי הכנסת יחד עם משרד המשפטים ומשרד ראש הממשלה. בסוף זה יוכרע פוליטית, אין ויכוח, אבל לנסות להוריד את זה עד למינימום האפשרי – אם בכלל אפשר. מה שהציע חבר הכנסת מילר באמת שווה מחשבה – ועדת שרים, למשל. דברים שמקהים את הבולטות שבה אנחנו עושים אותו דבר בדרך אחרת, שממנה ניסינו כל הזמן להתרחק. לכן אני מציע שאת הנושאים של ועדת האיתור ומינוי מנכ"ל, ננסה לבוא בדברים לגביהם. יש פה עוד הרבה במה לדון. אם נצליח לדיון הבא להביא את הדברים - מה טוב. אם לא – כמו כל דבר, יש את המקום הזה, ובצעקות או לא בצעקות, יכריעו בהצבעה. אני באמת מתייחס לחוק בדחילו ורחימו. כמו שאמרתי לחבר הכנסת אקוניס, השידור הציבורי כל כך חשוב לי ואני כל כך מתייחס אליו מעבר לעניין הפוליטי. אני מאוד מבקש שנעשה את המאמץ.
עמית ליאור
אני מציע לכם לבדוק מה קרה; כמה פעמים השר הממונה הגיע לטלוויזיה, לערוץ הראשון, כמה פעמים אנשי שלומו ואנשים מתוך המפלגה שלו.אני חושב שזו בדיקה מעניינת, תראו שאחת הסיבות שאף פעם השר לא שיחרר את זה היא שזה הפך להיות שופר שלו. אנחנו מכירים את העניין הזה. תבדקו את זה. ההבדל בין שר לבין חברי כנסת או ועדת שרים הוא הבדל מאוד משמעותי.
אמיר רוזנברג
אני חושב שמה שעולה מהדיון כאן זה שסלע המחלוקת זה עניין של מידתיות. אדוני היושב ראש שאל את חבר הכנסת כבל קודם – אם יהיו 14 מועמדים והוא יבחר 13, זה ירוקן את התפקיד שלו מכל תוכן; מצד שני, אם יש 27 מועמדים ומתוכם הוא בוחר 13 – וזו גם העמדה של איגודי היוצרים – שזה נותן יותר מדי כוח והופך את זה ליותר מדי פוליטי. בהחלט אפשר למצוא מנגנון, שקיים גם במקומות אחרים, וזה שהשר, מתוך הרשימה שתינתן, שיקול הדעת שלו יהיה לגבי חמישה. זאת אומרת, נניח הוא יקבל 18 או 17 שמות, אז זה מידתי. כלומר, בכל זאת יהיה לו איזה שיקול דעת לגבי האנשים האלה.

יש פה טענה מאוד רצינית, ששמענו מהממשלה, שאי-אפשר להביא לממשלה כולה 27 אנשים והיא תתחיל לדון בדבר הזה. זה עניין טכני, רוצים לפתור בעיה טכנית, של זמן וכדומה. מצד שני, יש שיקולים מהותיים, כשאנחנו מדברים על התערבות הפוליטיקה. הדבר המאזן ביותר – אני לוקח את הרעיון שלך צעד אחת קדימה – הוא שבכל זאת יש שר תקשורת, בכל זאת הממשלה מצפה ממנו להביא לה המלצה, אז לצמצם את ה-27 ל-18 או כמו שתקבע הכנסת, לשר יהיה שיקול דעת לבחור מתוכם 15. אז מצד אחד הוא מעורב, אבל מצד שני זה לא מאה אחוז פוליטיקה ואפשר לחיות עם הדבר הזה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. בבקשה, אדוני.
ברוך אסקרוב
אני רוצה לומר מילה אחת מהצד המקצועי. אני לא יודע אם זה היה על סדר-היום, אבל היו פה דברים מפי חברי כנסת. אני רוצה להזכיר שביום ראשון היה הישג מקצועי של "קול ישראל". זה מאוד יפה כל הוויכוחים הפנימיים שיש, אבל בזמן הזה – וזו לא רק מטפורה - עולים על הגדרות של מדינת ישראל. "קול ישראל" ורשת ב' היו ראשונים ובלעדיים ובפריסה, גם במהירות וגם ברוחב פריסה, שדיווחו על הדבר הזה לכל עם ישראל.
אופיר אקוניס
אין ספק.
ברוך אסקרוב
היה ספק.
אופיר אקוניס
אין שום שאלה.
ברוך אסקרוב
היה. אני לא יודע אם כבוד הרב אייכלר שמע את זה, אז אני רוצה דווקא לשמח אותו, שיש הרבה עובדי "קול ישראל" בשידור שעומדים על המשמר ועושים את עבודתם.
היו"ר כרמל שאמה
זה לא העניין.
ברוך אסקרוב
לא, זה היה העניין.
ישראל אייכלר
אל תעוות את העניין, על זה לא היה ספק.
ברוך אסקרוב
חבר הכנסת אייכלר דיבר על איזון, אז אני רוצה לאזן את דבריו.
ישראל אייכלר
כן, אבל אני לא דיברתי על המקצועיות אלא על הפרקטיקה.
ברוך אסקרוב
הדבר השני והאחרון, בסוף השבוע אני, עבדכם, הולך לשדר שעתיים על אחד מגדולי "קול ישראל" והטלוויזיה הישראלית, יצחק רואה, שאני לא חושב שיש רשת או ערוץ במדינת ישראל, ואולי אפילו מעבר למדינת ישראל, שיכולים להתהדר באדם עם מטענים שכאלה: במורשת, בחדשות, במקצועיות וכן הלאה. זו רשות השידור, ואני מבקש להשיב את כבודה, שמגיע לה. תודה רבה.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה, אדוני.
ירמיהו קדושי
מדברים על המועצה, שהוחלפה. אני חושב שמה שהיה עד היום ברשות השידור – תמיד אמרתי את זה ואני חוזר על זה – הוא כישלון טוטלי. אולי הם השקיעו יותר במשכורות מאשר בתוכן. זה מה שאני יכול לענות ליושב ראש הוועד שדיבר פה. אני יכול להגיד, בתור יוצר ומפיק, שאין ייצוג הולם ברשות השידור להרבה אנשים, במיוחד בפריפריות. בסעיף 5 למשל, ערבבו את הנושא החברתי עם מורשת ישראל וכל מיני דברים. אני לא מבין למה אין שם נציג שמייצג את הפריפריה.
היו"ר כרמל שאמה
תן לנו לגמור את השאלה הפוליטית, אחר כך נגיע לזה.
אופיר אקוניס
זה רעיון מצוין לגבי סעיף 5.
ירמיהו קדושי
בקשר לסוגיה הפוליטית, אני חושב שצריך לתת שיקול דעת לשר הממונה. לא לתת לוועדה, שאי-אפשר להחליף אותה במשך מספר שנים ואין לציבור בכלל את האפשרות להשפיע. בפוליטיקה יש לציבור כל כמה שנים אפשרות לבחור את הנציגים שלו לכנסת, וזה בסדר גמור. אבל כאן יש ועדה שאין לציבור שליטה בה, והציבור מממן אותה. אז אני חושב שכן צריך סמכויות לשר כדי שיוכל לבחור את האנשים.
היו"ר כרמל שאמה
אני מכריז על הפסקה בדיון. הדיון יתחדש בשעה 15:15.
15:00 עד 15:15 הפסקה בדיון.
היו"ר כרמל שאמה
אני מחדש את הישיבה. אנחנו מדלגים על הסעיף, נחזור אליו.
אלכס מילר
אני מציע שאתי תקרא את ההצעה שאני מציע, שזה יהיה חלק מהשיח.
היו"ר כרמל שאמה
נקיים על זה ישיבה.
אתי בנדלר
אני מבקשת להעיר שמעבר לשאלה – תקראו לה הפוליטית - של דרך מינוי חברי המועצה יש הערות. אני מניחה שגם למוזמנים אחרים, אבל לי לפחות יש. שמענו גם הערה של מר קדושי לגבי ההרכב והאפיון של האנשים. העובדה שלא הערתי עד כה היא בגלל שלא התחלנו את - - -
איתן כבל
זאת שאלה חשובה, אבל כרגע - - -
אתי בנדלר
אני מסכימה שחשובה יותר השאלה לגבי - - -
לאה ורון
גם לא ניתנה תשובה לשאלה של חבר הכנסת אקוניס לעניין ההגדרה של מיהו בעל מעמד.
אתי בנדלר
זה אותו עניין.
עידו אציל
"סעיף 14(ג). ועדת האיתור רשאית, לצורך איתור והצעה של מועמדים לפי הוראות סעיף זה - (1) לפרסם הודעה לציבור שבה יצוין כי כל אדם שמתקיימים בו תנאי הכשירות האמורים בסעיף קטן (א), רשאי להציע את מועמדותו לכהן כחבר המועצה, וכי כל גוף בלא מטרות רווח רשאי להציע מועמדים כאמור, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בהודעה; (2) לפנות מיוזמתה למועמדים העומדים בתנאי הכשירות האמורים בסעיף קטן (א) ולהזמינם להגיש מועמדות.
(ד) הרכב המועצה ישקף, במידת האפשר, את מגוון הדעות הרווחות בציבור."
היו"ר כרמל שאמה
על (ג) ו-(ד) יש ויכוח?
דנה נויפלד
רציתי להסב את תשומת הלב ל-(ד), כי היה פה דיון קודם על העניין של שיקוף מגוון הדעות.
אלכס מילר
אני יודע שבמנגנון של ועדות איתור, גם אלה שעומדים בראש המערכת יש להם אפשרות להציע מועמדים למכרז. אני נותן דוגמה של חשב הכנסת, שגם למנכ"ל הכנסת הייתה אפשרות להציע.
דנה נויפלד
גם פה יש, סעיף קטן (2).
אלכס מילר
לשר או למנכ"ל?
דנה נויפלד
ועדת האיתור יכולה "לפנות מיוזמתה למועמדים העומדים בתנאי כשירות ולהזמינם להגיש מועמדות".
היו"ר כרמל שאמה
אין הערות נוספות? נצביע על סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה עם (א) ו-(ב)?
היו"ר כרמל שאמה
דילגנו עליהם, יש שם כמה מוקשים שעוד לא פתרנו. (ג) ו-(ד) זה ללא מחלוקת.
אתי בנדלר
יקראו שוב את סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ויהיו לגביהם דיון והצבעה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיפים קטנים (ג) ו-(ד)?

הצבעה

בעד הסעיפים – פה אחד

נגד – אין

סעיפים (ג) ו-(ד) נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, הסעיפים התקבלו פה אחד.
עידו אציל
"15. איסור זיקה. לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן בה מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה." זה לאור העובדה שהורדנו את האופציה היחידה שהייתה קודם לכן, רצינו למנוע פה זיקה.
דנה נויפלד
הנושא שהתמודדנו אתו כל הזמן זה הרעיון לשמור על העצמאות והאמון של הציבור ברשות השידור ובמוסדות שלה. לכן הוסף הסעיף הזה, שנועד לשמר את אותו מרחק ואותה זיקה לשרים משרי הממשלה. ולכן הסעיף הזה, כמו הסעיף שקיים גם לעניין ועדת האיתור, אמור להבטיח שמי שמתמנה הן לוועדת האיתור והן כחבר מועצה, לא יהיה בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה. זה מספק?
אתי בנדלר
אני שבעת רצון, מאחר שהמינויים האלה טעונים בלאו הכי בדיקה של ועדת המינויים של גברת שפניץ, מאחר שבהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה נבדקת גם זיקה של קרוב וכיוצא בזה, נחה דעתי שהנושא מכוסה.
נחמן שי
זה סעיף שלקוח מחוקים אחרים דומים?
דנה נויפלד
יש סעיף דומה בחוק בנק ישראל, שהוא חוק שחוקק אך לאחרונה. שם הסיבה קצת שונה – כדי לשמור על עצמאות הממשלה. פה מדובר - בהינתן שזה גוף שידור, ושידור ציבורי - הכוונה היא כפולה: גם לשמור את העצמאות וגם את הנראות ואת אמון הציבור שיש בגוף הזה.
נחמן שי
וזה כולל זיקה פוליטית.
דנה נויפלד
כולל זיקה אישית, עסקית או פוליטית.
נחמן שי
יהיה קשה למצוא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש לי בעיה עם הדבר הזה. למרות שהייתי חברה בוועדת רביבי, אתם יכולים להסביר לי פעם אחת ולתמיד מה זו זיקה?
אלכס מילר
זיקה אישית אני יכול להבין – קרוב משפחה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גברתי היועצת המשפטית, אני מבינה שאתם לא רוצים לטפל בזה. אני רוצה להבין מה זו זיקה, פעם אחת ולתמיד.
אתי בנדלר
אני יכולה לקרוא מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, שבדקתי אותן לצורך העניין.
לאה ורון
יש פה גם את חוות הדעת של עורכת הדין נויפלד. אולי נצלם לחברת הכנסת.
אתי בנדלר
את רוצה שאקרא לך את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה? אוקיי. סעיף (ג) עניינו בקיומה של זיקה אישית, עסקית או פוליטית, וכך נאמר בה: "מדובר על סעיף 18ג לחוק החברות הממשלתיות, שחל לעניינו אשר כאמור, הוא אינו מוציא את תחולתם של עקרונות המשפט הציבורי בדבר הפסול שבמינויים פוליטיים, קובע כי מתפקידה של הוועדה לבדיקת מינויים לברר האם קיימת זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, כמשמעותה בסעיף 18ג הנזכר לעיל, בין המועמד לבין שר משרי הממשלה. אינדיקציה לקיומה של זיקה כאמור יכולה להיות כאשר מועמד כיהן או מכהן במשרה שלפי טיבה מסתבר ממנה חשש לקרבה או לזיקה פוליטית או אישית כגון: היותו של אדם יועץ או עוזר לשר משרי הממשלה; עבודה משותפת קרובה בפעילות מפלגתית עם שר משרי הממשלה; מתן שירות לקידום עניינו הפוליטי או האישי של שר משרי הממשלה או לקידום ענייני מפלגתו; חברות פעילה במוסד או בגוף של מפלגתו של שר משרי הממשלה; היותו של המועמד קרוב מדרגה ראשונה לאדם בעל זיקה לשר משרי הממשלה וכיוצא באלה. לעניין קיומה של זיקה פוליטית נקבע בסעיף 18ג(ב) לחוק כי: "לעניין חוק זה לא יראו בחברות במפלגה כשלעצמה זיקה אישית או פוליטית". זאת אומרת, עצם העובדה שהמועמד הוא חבר אותה מפלגה לא רואים בה זיקה.


"ניתן איפה להסיק כי פעילות מפלגתית מעבר לחברות גרידא במפלגה, לרבות חברות במרכז מפלגה, מועצת סניף וכיוצא באלה, תהווה זיקה פוליטית, כמשמעותו בסעיף 18ג(א)". ואז יש ציטוט מדברי בית המשפט העליון בפסק דין בעניין קזולה, אני אדלג על העניין הזה. וכך נאמר בהמשך: "אשר לזיקה אישית, הרי שהכרות בין מועמד לשר משרי הממשלה אינה מהווה בהכרח זיקה אישית כמשמעותה בהוראת הסעיף. יש לבחון את נסיבות ההכרות על מנת לעמוד על קיומה של הזיקה האישית ועוצמתה, כגון: קשרי ידידות, הכרות ממסגרת חברים משותפת וכיוצא באלה. ברור שקרבה משפחתית בדרגה ראשונה או שניה נתפסת במבחן זה. קרבה משפחתית רחוקה, מן הראוי כי תיבחן לפי נסיבותיה, האם בנסיבות העניין היא מקימה זיקה אישית בין המועמד לשר משרי הממשלה. בכל אופן, מידת הקרבה המשפחתית היא אחת האינדיקציות לבחינת עוצמתה של הזיקה.

יובהר כי האמור לעיל הוא על דרך הדגמה ואין בו כדי למצות את קשת המקרים בהם מתקיימת במועמד זיקה פוליטית, עסקית או אישית לשר משרי הממשלה. עם זאת יודגש כי הוראת הסעיף מעגנת את אחד מן העקרונות החשובים ביותר, והוא הכלל שלפיו אין בעל סמכות מינוי ממנה את קרובו או אדם אחר שיש לו עניין במינויו, בין מטעמים של זיקה עסקית או כלכלית ובין מטעמים אחרים."
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אנחנו בטח לא נפתור פה את הבעיה הזאת, אבל אני חושבת שבדרך כלל מתייחסים לדבר הזה לחומרה. אני באופן אישי, כמועמדת לכמה תפקידים, שלא היה לי שום קשר לשום שר, לא קיבלתי את התפקיד כי אמרו לי שיש לי זיקה לאחד השרים. עוד לא הייתי בפוליטיקה בכלל, דרך אגב. אני לא יודעת אם זה המקום לדבר על זה, אבל יש אנשים מאוד מוכשרים, ומה לעשות? יש להם קשר לשר, אבל אותו אדם היה גם מנכ"ל "קשת" לדוגמה.
אתי בנדלר
אז יש סעיף של כישורים מיוחדים.
דנה נויפלד
יש פה כמה שאלות שמתעוררות. אפשר לעזור?
היו"ר כרמל שאמה
גם מי שיש לו כישורים מיוחדים לא יכול להתמנות?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן. הסעיף הזה מרחיק אנשים טובים גם מהפוליטיקה.
דנה נויפלד
יש פה כמה שאלות ושאלות משנה. מה שאת מדברת עליו הוא השאלה של מה היא זיקה ואיך מפרשים מה היא זיקה, וזו שאלה שהיא לא אגב הדיון הזה. המונח כאן מופיע בכל מיני דברי חקיקה. דיברת על ועדת שפניץ – היא עוסקת בפרשנות באילו מקרים מדובר בזיקה. זאת שאלה מספר אחת.

שאלה מספר שתים היא איך אנחנו פותרים את הבעיה, שדיברנו בה במשך הדיון כולו ודיונים אחרים ומה שהעלה חבר הכנסת כבל, מבחינת המעמד של רשות השידור כגורם עצמאי וממלא את תפקידיו בעצמאות ובנחרצות, מבלי שיש לו קשר לפוליטיקאים או לפוליטיקה. לרשות השידור יש מעמד מיוחד ושונה מחברות ממשלתיות, שההנחיה מתייחסת אליהן ומשם נשאב הסעיף. שם יש התייחסות לזיקה כאשר ניתן להוכיח כישורים מיוחדים, ואו אז להתגבר על בעיית הזיקה. זאת אומרת, הזיקה מחשידה באופן פוטנציאלי את אותו מועמד ואז הוא צריך להצביע על כישורים מיוחדים. יש גופים, כמו בנק ישראל, שבהם אנחנו אומרים: צריך שיהיה מרחק, צריך שיהיה ניתוק, צריך שתהיה אי-תלות, בגלל אינטרסים מיוחדים. בבנק ישראל את הסיבות שלו ולרשות השידור יש את הסיבות שקשורות לרשות השידור ולמעמד העצמאי שראוי שיהיה לשידור הציבורי. זה כולל גם את האמון של הציבור במוסד הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לקחת דוגמה – אנחנו מדברים על מינויים ואני חושבת שחשוב לדבר על זה כרגע. עבדתי עם השר יולי אדלשטיין, שהיה ממונה על רשות השידור. נתתי את עצמי כדוגמה, אבל נאמר שמדובר באיתן כבל. איתן כבל עמד בכל שלושת הקריטריונים: ניהול חברה עסקית, תקציבים וכו', והוא עבד עם יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין פיטר את איתן כבל כי לא מצאו חן בעיניו היוזמות שלו, אולי אפילו בגלל קנאת סופרים. מכל האנשים שאני רואה לאיתן כבל יש לו את הכישורים, אבל הוא עבד עם אדלשטיין. למה בן-אדם כזה, נניח מקצועי, לא יכול להיות בתפקיד הזה?
דנה נויפלד
כמובן שאני לא יכולה להגיד מילה רעה על איתן כבל, אבל התשובה היא שזה לא פוסל את איתן כבל או שכמותו לנצח נצחים. המרחק של הזמן - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רשות השידור במצב קשה והוא יכול להציל. זה המאמן הנכון.
דנה נויפלד
תמיד אפשר להביא את אותם מקרי קצה וזו בעיה לקבוע כלל ואז להביא את מקרי הקצה, שהם יחידים ומיוחדים. אנחנו קובעים פה עיקרון, שזה העיקרון המנחה. כמובן שעל כל עיקרון אפשר למצוא חריגים וחריגי חריגים ועוד יותר חריגים. השאלה היא האם העיקרון הזה מוצדק, והאם אנחנו לא רוצים, בכל זאת, לקבוע פה עיקרון ראוי. להגיד: הגוף הזה, ראוי שיהיה עצמאי, ראוי שלציבור יהיה אמון בו, שהגוף הזה מרוחק מהפוליטיקה ומהפוליטיקאים. אם אנחנו מכירים בעיקרון הזה – אנחנו יודעים שבקביעה של עיקרון אנחנו יכולים לפספס מקרי קצה. אבל אם אנחנו מאמינים בעיקרון וחושבים שהעיקרון נכון, אז זה נכון שנפספס.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בגלל זה אין לכם רפורמה.
אלכס מילר
אני רוצה להעלות רק עניין אחד, שנראה לי גורף מדי. אם נלך לדרך של צמצום מבחינת אישור המועצה – אם זו לא תהיה ממשלה אלא ועדת שרים מיוחדת או שר - אני חושב שהזיקה לכלל שרי הממשלה זה גורף מדי.
דנה נויפלד
אדוני צודק במובן - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חבר הכנסת מילר, אני התחלתי את השאלה. התפרצתם לדבריי. הוא צריך לשבת בבונקר?
אלכס מילר
אם תהיה החלטה שלא כלל השרים הם אלה שמאשרים, אז אין שום צורך. את יכולה ללכת עוד יותר רחב, את יכולה להגיד שלא תהיה לו זיקה לשום חבר כנסת מהקואליציה, כי אז יש לו זיקה לשר. אני חושב שזה יותר מדי גורף. אנחנו מדברים כאן על 27 אנשים, שכנראה שאלה האנשים שהם היום מובילי דעת בישראל, ורוצים - במיוחד אם הם מגיל 40 עד 60 - שלא תהיה לכם שום מערכת יחסים עם אף אחד מ-30 האנשים בממשלה. לדעתי, במדינת ישראל זה יהיה בעייתי כי בסופו של דבר תצטרכו לרדת ברמה של האנשים. השר הממונה – מאה אחוז. תחליטו על ועדת שרים מיוחדת, שיש בה שלושה-ארבעה אנשים – אין בעיה, אז ועדת האיתור תצטרך ליישר קו לפי השרים שיהיו בוועדה. אבל להגיד את זה לגבי כל הממשלה – אני חושב שזה קצת גורף.
דנה נויפלד
אני רוצה בכל זאת להשלים, כי אדוני העלה נקודה. זה נכון שאנחנו קובעים פה כלל גורף, אבל צריך לזכור מה התכלית. אנחנו לא מדברים על מצב של זיקה בפועל, אנחנו מדברים על פוטנציאל, עצם זה שיש נראות. זה לא חייב להיות שהשר בוחר אנשים קרובים לו, אלא עצם זה שאדם מעורב בפעילות פוליטית והוא קשור לפעילות פוליטית, זה לא משנה מה הוא יעשה בפועל אלא הפוטנציאל או החשש של איך זה נראה מבחינת אמון הציבור. זה הפאן השני של ניגוד עניינים. זו לא רק העובדה שהשר הממנה הוא זה שממנה אדם שקרוב אליו. הזיקה היא יותר רחבה, לשר מהשרים, בגלל שאותו אדם בא מהפוליטיקה, הוא סוחב מאחוריו את הפעילות הפוליטית שהוא הביא. הפוטנציאל - הוא לא צריך להתממש – הוא מקור הבעיה. ולכן, אם נגביל רק לאותו שר שממנה, זה לא מתייחס לפאן השני, של נראות של אותו אדם, שעד לפני שניה הוא היה מעורב בפעילות פוליטית ושבוע לאחר מכן הוא מתמנה לשבת בגוף, שאנחנו מנסים לבנות אותו כרגע ככזה שהוא עצמאי ולהחזיר את האמון בו ככזה שהוא עצמאי מהתערבות של פוליטיקה.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבין את התיאוריה. אתם מאמינים באמת שיש דירקטור אחד שמתמנה שאין לו זיקה פוליטית? אתם באמת כאלה נאיביים?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן - - -
היו"ר כרמל שאמה
אתם יודעים למה אתם גורמים – אתם משאירים לפוליטיקה ולמפלגות את האנשים הפחות טובים, בהגדרה, כי אנשים כבר הבינו את הקונץ. אנשים שרוצים להתקדם, להתמנות ולהשפיע באמת, רשמית הם לא פעילים פוליטיים. אין מינוי של דירקטור שהוא באמת נקי מהשיקולים האלה, שלא תטעי. לא מצאתם את הנוסחה, לצערי. אתם רק פוגעים, לדעתי, במערכות אחרות.
אתי בנדלר
אני רואה שהרבה מאוד אנשים מוכשרים מגיעים לפוליטיקה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מדברים על חברים במנגנונים של מפלגות. אנשים מתרחקים מזה היום בגלל הכתם הזה – כתם במירכאות. אבל לא הביא למטרה שרציתם, של מינויים נקיים בתיאוריה. אין את זה. השר אומר: חפשו לי מישהו שהוא לא חבר מרכז. תביא את השכנה, תביא את הבן, תביא את הבן-דודה. ככה זה עובד.
דנה נויפלד
אני לא יכולה להתמודד עם הטענה הזאת כי אין מנגנון שהוא מושלם. אנחנו יכולים לעשות המרב ואת המיטב שאנחנו יכולים, אחר כך היישום הוא בידי האנשים שיושבים וממלאים תפקידים. זה כבר במגרש שאני לא אמונה עליו.
היו"ר כרמל שאמה
אז לא השר ממנה. הייתם צריכים להוציא מהשרים, לעשות מכרזים כמו בשירות המדינה.
אתי בנדלר
אבל אדוני יודע שהיו הנחיות בקשר לנושא הזה. הממשלה לא הסכימה לא להיות מעורבת במינויים. אני מבינה שניסו למצוא את המנגנון הכי נקי בנסיבות העניין.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבקשת להמשיך - -
דנה נויפלד
· - להקשות?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מצטערת שאני מקשה עלייך, כי זה מאוד לא פופולרי ולא פופוליסטי מה שאנחנו אומרים כרגע – לא מה שאני אומרת, לא מה שאומר חבר הכנסת כרמל שאמה וגם לא מה שאומר חבר הכנסת מילר. זה נשמע, וזה גם משודר, שאנחנו מחפשים עכשיו להקל על עצמנו. אני חושבת שהתשובה שלך לגבי הנראות – אנחנו כל הזמן מתעסקים במה נראה ולא במה שקורה בפועל. אני חושבת שאם מדברים על זה שוועדת המינויים תהיה ועדת שרים, כמו שהציעו חלק מהחברים, אז מה הבן-אדם הזה צריך לעשות? אמרתי את זה כבר קודם – הוא צריך לשבת בבונקר, אסור לו לדבר עם השרים, אסור לו להופיע באיזשהו אירוע. אני לא קיבלתי תפקיד של מנהל הטלוויזיה הישראלית, רשות השידור - ואני מדברת מלבי, מניסיון אישי - בגלל שהייתי במפלגת קדימה. זאת הייתה התשובה. אני אומרת לך שרשות השידור הפסידה, הכנסת הרוויחה.
דנה נויפלד
אבל חברות במפלגה לא נחשבת זיקה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני אומרת לך על מה פסלו אותי.
דנה נויפלד
לפי החוק לא - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הכנסת הרוויחה, רשות השידור הפסידה.
דנה נויפלד
אז מה הטענה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אל תצחקו.
דנה נויפלד
אבל השאלה מה הדוגמה ההפוכה. אפשר למצוא את דוגמאות הקצה, ואכן אין מחלוקת שסוגרים דלת בפני אנשים מאוד מוכשרים.
היו"ר כרמל שאמה
לקחו את המטוטלת מצד אחד והעבירו אותה לצד השני.
דנה נויפלד
השאלה היא לא באותם מקרים של פספוסים. אי-אפשר להתווכח - יש מקרים שייחסמו בפני אנשים מוכשרים, שלא יוכלו לשבת בתפקידים האלה במשך זמן מסוים בגלל זה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אפשר ללכת לאיזשהו שביל זהב?
אלכס מילר
אני רוצה להעיר, שבמידה שיהיה שינוי מבחינת מנגנון ההצבעה, אם זו תהיה ועדת שרים מטעם הממשלה, אז חשוב לצמצם את זה. זאת אומרת, שזה יהיה בדיוק העניין המקביל למי שמצביע ומאשר את זה סופית.
דנה נויפלד
המינוי הוא מינוי ממשלה בכל מקרה. לפי הנוסח, המינוי הוא מינוי ממשלה.
אלכס מילר
כרגע. אם בסוף נחליט - - -
לאה ורון
ועדת שרים במקום הממשלה או ועדת שרים במקום השר?
אלכס מילר
אני אומר: ועדת שרים בראשות השר הממונה, שמי שמינה אותה זו הממשלה. עכשיו אנחנו מצמצמים את זה ואז יש שלושה-ארבעה אנשים שיושבים בוועדת השרים, הם מחליטים, וזיקה – אסור שתהיה לאותה קבוצה. לא ל-30 אנשים שיושבים בממשלה אלא לשלושה-ארבעה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב הגיע הזמן להחליף את המילים "זיקה פוליטית" ל"זיקה מפלגתית". זיקה פוליטית זה יכול להיות שבן-אדם באוניברסיטה מקדם רעיונות פוליטיים, אבל הוא לא קשור מפלגתית.
נחמן שי
בדרך כלל אני מאוד ביקורתי כלפי השינויים האלה, אבל הפעם אני נאלץ להודות שהסעיף הזה מוצא חן בעיניי. חשבתי, ואני עדיין חושב, שאסור שהממשלה תהיה מעורבת ועדיף היה ללכת על הגרסה הקודמת, שאיתן הוביל אותה. זה נלקח מאתנו – אולי עוד נחזור. אבל במקרה הזה נכון לבנות פה חצי חומה ולצמצם. אני יודע שכפוליטיקאי אני עלול לירות ברגליים של עצמי או שלנו. בסדר, אני אחיה עם זה, כי החיים הפוליטיים שלנו הם קצרים ואחרינו יבואו אנשים אחרים.
אלכס מילר
אמרתי שאסור שזה יהיה אך ורק אנשים שמצביעים.
נחמן שי
אבל חברי מפלגה יכולים להיות. לא יכולים להיות אנשים שהם פעילים ברמה - - -
אלכס מילר
אני התכוונתי למשהו אחר. דיברתי על שני נושאים. קודם כול, אמרתי שאם יהיה שינוי - כרגע, לפי הנוסח, זה קשור לכלל הממשלה כי כלל הממשלה מצביעה.
דנה נויפלד
לא רק בגלל זה, זה לא רק הסיבה של המינוי. הסיבה היא כפולה.
אלכס מילר
אם את מדברת על העולם הפוליטי – תורידו - - -
אתי בנדלר
אנחנו יודעים איך זה הולך – זה מנה לי ואמנה לך.
עידו אציל
זה לא רק בהקשר של המינוי, זה גם בהקשר של התפקוד היומיומי. האנשים האלה יישבו במועצה שתנהל את הרשות ותשפיע על השידורים, ובמקביל הם יהיו קשורים לשר משרי הממשלה. אז יגידו שיש קשר בין תכני השידור לפוליטיקה.
דנה נויפלד
נכון. זה לא רק הפעלה מיידית של אותו אדם, שהוא קשור למי שממנה אותו, אלא גם מנין הוא בא, מה הרקע שלו והאם הוא עדיין נתפס כמי שפעיל פוליטית. זאת הנקודה. זה לא רק הקשר האישי שיש למי שממנה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא הייתה לו זיקה, דקה אחרי שהוא נכנס לתפקיד נוצר לו קשר מאוד חזק עם השר ומרגע זה השר מנהל אותו. הרי אין לזה סוף.
דנה נויפלד
ההוראה הזאת קיימת בחוק החברות הממשלתיות, נכנסה לחוק בנק ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
איפה עוד, חוץ מבנק ישראל, זה נמצא? זה משהו חדש.
דנה נויפלד
כן, חדש.
אלכס מילר
על מינוי נגיד לבנק ישראל כל הממשלה מצביעה?
דנה נויפלד
בנק ישראל זה גוף עצמאי. אני רוצה לנסות להסביר עוד פעם, אולי לא הסברתי טוב. השאלה מה נועדה ההוראה להשיג, מה התכלית שלה. בבנק ישראל רצו להרחיק את תפקוד הבנק מהממשלה, כי לבנק ישראל יש תפקיד והוא חייב להיות עצמאי בפעילות שלו.

ברשות השידור יש שתי תכליות, שתי מטרות שהסעיף הזה נועד להגשים. אחת, עצמאות ונפרדות, בדומה לבנק ישראל; שתיים, בנוסף לזה, נראות ואמון הציבור. אלה שני דברים שונים, שעומדים אחד על השני. לכן, במקרה הספציפי הזה, אנחנו קובעים רף שמרחיק את מי שהוא פעיל מבחינה פוליטית מהמוסדות של רשות השידור. זאת הכוונה.
אלכס מילר
מפלגתית, לא פוליטית.
דנה נויפלד
פעילות פוליטית-מפלגתית.
אלכס מילר
פוליטיקה יש בכל מקום. מפלגתי זה משהו אחר.
דנה נויפלד
זה מונח שמופיע בכלל החקיקה. הוא מפורש באופן של קשר לשר מן השרים ופעילות בתוך מפלגה ובהנהלה של מפלגה או במרכז של מפלגה. זה הכיוון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כשאת אומרת "מפלגתית", זה נשמע יותר נכון מאשר להגיד "פוליטית".
דנה נויפלד
אני לא מתווכחת, אני אומרת שהמונח הזה מועתק. אני לא ממציאה עכשיו את העולם.
אלכס מילר
כרגע אני מדבר על השאלה עד כמה את מרחיבה. היום לשרים זה תופס ולחברי כנסת לא תופס. אם זה יתפוס לחברי כנסת, אז אנחנו יכולים להגיד: לתפקידים בכירים במישור הציבורי של מדינת ישראל גם. למה שלמנכ"ל משרד כזה או אחר אפשרי שתהיה זיקה?
דנה נויפלד
כרגע אנחנו לא במישור הזה. מנכ"לים של משרדים זה משרות אמון ולכן הכלל הזה בכלל לא חל. הייתי מתמקדת בשאלה האם זה נכון לגבי הגוף שהוא רשות השידור, נוכח התפקידים שרשות השידור מקיימת ומקדמת.
אלכס מילר
צריך להיות רציונאל. אי-אפשר לעשות רציונאל אך ורק על קבוצה מסוימת. אם אומרים שיש רציונאל שקשור לעולם הפוליטי, אז תעשו את זה על העולם הפוליטי כולו. אם הרציונאל הזה קשור לשרים, תעשו את זה על השרים שאחראים על עצם אישור המינוי. אני לא רואה שום הבדל בין כוח ההשפעה על כזה בן-אדם - - -
דנה נויפלד
אבל זה לא רק כוח ההשפעה.
אלכס מילר
זה אותם אנשים בסופו של דבר.
דנה נויפלד
כשאתה פעיל במפלגה אתה מאמץ לך פעילות מסוימת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
· - -
דנה נויפלד
יש לי מה להגיד, אני פשוט לא רוצה להטיל דופי באף אחד. אני מדברת על מצב אקדמי. אדם פעיל במפלגה, לא חבר, כי עצם העובדה שאדם נפקד למפלגה או נרשם כחבר מפלגה היא לא זיקה. אני מדברת על מצב שבו האדם אקטיבי: הוא מגייס כספים לטובת דבר מסוים, משתתף בהנהלה פעילה של מפלגה. אז הוא נתפס כאדם פוליטי לכל דבר ועניין. במקביל, אנחנו אומרים שרוצים לשמור על העצמאות של השידורים, לשמור על המרחק כדי שזה לא ייתפס כשידור פוליטי. למה הציבור מאבד את האמון שלו בשידור הציבורי? כי זה נתפס כשידור פוליטי.
אלכס מילר
אז מה זה קשור לשרי הממשלה, אני לא מבין? אשאל אותך שאלה: אדם שהוא בכיר ומוביל אידיאולוגיה פוליטית במפלגת מרצ - אין שרים במפלגת מרצ, הוא יכול להיות נציג המועצה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, כנראה שכן.
אלכס מילר
נראה לכם, באמת? זה בסדר? או שתגדירו שאסור להם פעילות פוליטית - - -
דנה נויפלד
אז אתר רוצה להרחיב את האיסור?
אלכס מילר
אין לי בעיה.
דנה נויפלד
חבר הכנסת מילר חושב שהנוסח מצומצם מדי. זו המשמעות של מה שאדוני אומר.
אלכס מילר
אני מחפש רציונאל. אתם צריכים להבין - - -
דנה נויפלד
כאשר אתה בשלטון, שר בממשלה, אז יש חשיבות לפעילות הזאת. יש לך קרבה למי שיכול לעשות דברים ולקדם מהלכים פוליטיים.
אלכס מילר
תבינו, צריך להיות פה רציונאל. אם אתם מדברים על כך שלא רוצים אנשים שמצביעים אליו ויש להם לקשר אליו, אז אנחנו יכולים לנטרל את זה. אדם פעיל פוליטית, יש לו אג'נדה פוליטית, הוא אקטיבי - לא משנה באיזו מפלגה הוא נמצא – אתם אומרים שאם הוא פעיל פוליטי אקטיבי, הוא בא עם האג'נדה ואתם מכניסים אותו לתוך מועצת רשות השידור, אז כנראה שהוא הולך לקדם את האג'נדה שלו. אז אני אומר: מה זה קשור לשרי ממשלה? זה קשור באופן כללי לבן-אדם עצמו.
דנה נויפלד
מי שממנה אותו הוא מישהו שנמצא כרגע בממשלה. אם אדוני יהיה שר, אז הוא הגורם הממנה והחשש הוא במקום שבו הוא ממנה אנשים, שהם בעלי זיקה אליו. זה החשש.
אלכס מילר
אז תגבילו את זה רק לכמה אנשים, שהם המאשרים, שהם המצביעים, וזהו.
יהודה סבן
חבר הכנסת מילר, בסעיף 14 מדובר על כך שהמועצה, בהמלצת השר, תמנה לרשות מועצה בת 13 חברים. גם אם תשנה את המכניזם – ויכול להיות שיש איזה היגיון בשינוי, צמצום מספר המועמדים, שזה לא יהיה רק השר - כל עוד הממשלה היא זו שממנה, יש לכל אחד מהחברים בממשלה סמכות להצביע בעד או נגד המינוי של המועצה הזאת, ולא יכול להיות שתהיה להם זיקה.
אלכס מילר
אם אתה קובע שהקו האחרון הוא שלושה-ארבעה שרים ולא כל הממשלה - - -
יהודה סבן
אז זה משהו אחר.
אלכס מילר
זה מה שאני אומר.
יהודה סבן
אבל זה לא המצב וזה לא יהיה המצב, כי בסופו של דבר הממשלה היא זו שתחליט. גם אם יש ועדת שרים, תמיד הממשלה לקחת את סמכותה ולהחליט בעצמה. חבר הכנסת שאמה דיבר על ההצעה באופן תיאורטי, שאפשר לבחור את המועמדים באמצעות מכרז ובכלל לא באמצעות הממשלה. אז שתהיה זיקה, כי זה לא קשור בכלל לממשלה. אבל כל עוד הממשלה היא זו שצריכה לקבל החלטה, זה בלתי סביר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אתה מחמיר.
יהודה סבן
אני לא מחמיר, אני מציע להשאיר את הנוסח כפי שהוא.
אלכס מילר
כל הזמן יש פה תחושה שעצם העובדה שקיימת הקואליציה זה כבר דבר שהוא לא בסדר. אם אנחנו מדברים על אדם פעיל פוליטית, אז שזה יתפוס לכולם. הרי מה יקרה? אני גם יכול לבוא למפלגה אחרת, לקחת שניים-שלושה אנשים ולהגיד להם: המפלגה שלכם באופוזיציה, למה שתהיו שם? קחו תפקיד כך וכך. גם זה יכול לקרות. בלי שום קשר לנושא של השרים - שזה יהיה תפוס לכולם. לא משנה מה, אם אתה פעיל פוליטית-מפלגתית במקום כזה או אחר, זה יהיה חלק מהשיקול.

דבר שני, אם יהיה שינוי בהרכב הסופי של ההצבעה, שזה יהיה כפוף למי שמצביע. או כך או כך, כי אני לא רואה סיבה לצבוע את זה כלפי שרים או כלפי קואליציה מסוימת על אנשים שהם פוליטיקאים או מתעסקים בפוליטיקה או לעשות את זה גורף על כולם. אם תחליטו שיש ועדת שרים, של שלושה-ארבעה אנשים, שזה הקו האחרון שמאשר - - -
היו"ר כרמל שאמה
אתה רוצה שזיקה פוליטית תהיה לאחת ממפלגות הכנסת?
אלכס מילר
כן, כמובן.
אתי בנדלר
בעצם מציע חבר הכנסת מילר הצעה חלופית - - -
היו"ר כרמל שאמה
הוא מרחיב את הזיקה הפוליטית.
אתי בנדלר
נכון.
אלכס מילר
אתה יוצר עובדה שברגע שאתה בקואליציה, לא משנה מה קורה - - -
גדי בן-יצחק
ההפרדה היא בין הזרוע המבצעת לבין דעה פוליטית בכלל. לכל אחד מאתנו יש דעה פוליטית, אבל - - -
אתי בנדלר
לא מדובר על דעה פוליטית אלא על מעורבות פוליטית ופעילות פוליטית.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, יש לך הצעה לשינוי הנוסח הקיים?
אלכס מילר
אני אומר: עם זיקה שקשורה לפעילות הפוליטית, שזה יהיה זיקה מפלגתית אקטיבית ולא קשור לשרים או לא שרים. אם הנושא הזה לא מתקבל, אז אם יהיה צמצום של האנשים שמצביעים – זה יהיה כלפיהם.
קריאה
זה בהנחה שיהיה שינוי.
היו"ר כרמל שאמה
אם נשנה את הסעיף הקודם נשנה גם את הסעיף הזה.
אלכס מילר
אם אנחנו מדברים על זיקה מפלגתית אקטיבית, שזה יהיה זיקה מפלגתית אקטיבית בלי שום קשר לקואליציה או אופוזיציה.
היו"ר כרמל שאמה
יוליה, יש לך הצעה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זו באמת שאלה לא פשוטה אבל לדעתי צריך להיות משהו שהוא יותר מפלגתי ולא פוליטי, ולא לשרים אלא למפלגה.
היו"ר כרמל שאמה
לכם יש התנגדות להרחיב את הרשת?
דנה נויפלד
בסדר, אפשר - - - צריכים לבדוק את זה.
אתי בנדלר
אתן לכם דוגמה. קיימת בחוק הכנסת הוראה לגבי כשירות של מי שיכול להתמנות כיועץ משפטי של הכנסת. שם נאמר, בין היתר: ובלבד שבחמש השנים הקודמות להצגת מועמדותו לא היה פעיל בחיים הפוליטיים ולא היה חבר במפלגה כלשהי. לעניין סעיף זה, מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה לא יראו כחבר מפלגה.

זאת אומרת, אומרים שניתן למנות לתפקיד הזה מי שבחמש השנים האחרונות אין לו שום זיקה פוליטית.
אלכס מילר
אין לי בעיה עם הנושא של חבר מפלגה. מה שכן, אני אומר שאם אתם אומרים פעיל אקטיבית - - -
אתי בנדלר
פעיל בחיים הפוליטיים.
אלכס מילר
יפה, ולא משנה אם זה שרים או לא שרים.
אתי בנדלר
לא היה מעורב בכלל בחיים הפוליטיים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לתת דוגמה - דני זקן, שלא נמצא כרגע בחדר. הוא נמצא בתוך המשא ומתן לגבי הרפורמה. יש לו קשר מאוד חזק עם השרים היום, עם השרים הממונים.
אתי בנדלר
אבל זו לא פעילות פוליטית.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל יש פה זיקה.
אתי בנדלר
לא, זו לא זיקה לפי מה שכתוב.
נחמן שי
זה בסדר, זה חלק מתפקידו.
דנה נויפלד
השאלה למי הזיקה. לפי מה שאני מבינה כאן יש כאן הצעה להרחיב על מי עושים את מבחן הזיקה.
אלכס מילר
לנושא של פעילות מפלגתית אקטיבית.
היו"ר כרמל שאמה
טוב, אנחנו עוברים להצבעות. הדיון התיאורטי הזה מיצה את עצמו. בדוגמה שלך את מוכיחה שזה בסדר, חברת הכנסת ברקוביץ-שמאלוב, כי עדיף שהכנסת תרוויח ולא רשות השידור. הכנסת זה גוף יותר חשוב למדינה. ההגבלה שהגבילו אותך רשות השידור – הכנסת נהנתה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לחדד את הנקודה. יכול להיות מצב שאני בקשר עם אחד השרים.
דנה נויפלד
אם זו חברות נפש אז זו זיקה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איך תבדקי חברות נפש? את מצלמת אותי אתו?
דנה נויפלד
זו שאלה אחרת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
נניח שישבתי עם שר זה או אחר - - -
נחמן שי
זה לא אם ישבת, זה אם היית 20 שנה חברה בחוג החברים והידידים הפנימי שלו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז איפה עבדתי 20 שנה? 50:02
דנה נויפלד
כל מקרה נבחן לפי הנסיבות שלו. אי-אפשר לתת תבחינים מדויקים על כל מקרה שנמצא, כי נמצא מקרים שלא נגדיר אותם. זה לא שאפשר להגדיר בדיוק, באופן טוטאלי, את כל המקרים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבינה שאני תמיד מעלה נקודות שקצת עושות בלגן, מקשה – כמו שקוראת לזה דנה. אבל אני רוצה לשאול: אני בקשר עם שר זה או אחר, אבל אין לי שום פעילות פוליטית-מפלגתית.
היו"ר כרמל שאמה
קיבלנו אישור מיושב ראש הכנסת להמשיך את הישיבה.
נחמן שי
אבל אני רוצה ללכת למליאה.
היו"ר כרמל שאמה
אז נצביע. נא לסכם את ההצעה שלך, חברת הכנסת ברקוביץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא רוצה שיהיה מצב שמפלגת מרצ, שלא יהיו לה שרים לעולם כנראה, בגלל שיהיה מועמד של מרצ שלא תהיה לו זיקה לשר זה או אחר, בסוף אשים בן-אדם פוליטי - - -
היו"ר כרמל שאמה
מה ההצעה שלך? גמרנו את שלב ההסברים, אנחנו בשלב ההצעות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
שלא תהיה לו פעילות מפלגתית.
היו"ר כרמל שאמה
כמו חבר הכנסת מילר.
אתי בנדלר
מפלגתית או פוליטית?
לאה ורון
עסקית או מפלגתית.
היו"ר כרמל שאמה
אז תשאירי "פוליטית" ותוסיפי "או מפלגתית".
אלכס מילר
אם אתה אומר באופן כללי פוליטי אקטיבי, אז זה לא משנה שר - - -
דנה נויפלד
אז אתה יכול לכתוב: זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, או זיקה מפלגתית.
אתי בנדלר
את יודעת מה זה זיקה מפלגתית? אני יודעת מה זה פעיל בחיים הפוליטיים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חבר קדימה.
אתי בנדלר
עצם העובדה שהוא חבר במפלגה זה קביל. נתתי לך דוגמה מהוראה אחרת שקיימת בחוק הכנסת. אין הגדרה כללית כזאת.
אלכס מילר
אנחנו עושים שני סעיפים. סעיף ראשון מתייחס לשרים על העניין של זיקה אישית ועסקית; הסעיף השני יהיה סעיף כללי בכל הנושא של פעילות פוליטית.
היו"ר כרמל שאמה
לא, לא, תשאיר את הסעיף כמות שהוא ותוסיף: או זיקה פוליטית לאחת מסיעות הכנסת.
אתי בנדלר
ואם זו לא סיעה בכנסת, הוא רק הקים את המפלגה ועדיין - - -?
נחמן שי
ואם הוא לא בכנסת? אהוד ברק קיבל מפלגה עכשיו, הוא רוצה לקבל מישהו. חבר'ה, אין לזה גבול. אני הולך עם הסעיף הזה, הוא בסדר גמור.
יהודה סבן
הבעיה היא מקבלי ההחלטות. פה אתם מדברים על חברי כנסת; אבל איזה שהוא גורם, נניח פוליטי עמום שאין לו שום יכולת לקבל החלטה כלשהי – אני לא רואה בעיה.
דנה נויפלד
אתה מדבר על מצב שבו מי שממנה אין לו שום קשר למפלגה - - -
יהודה סבן
שיש לה יכולת להשפיע.
דנה נויפלד
והיא אזוטרית ואין לה קשר - - -
אתי בנדלר
לכן אני אומרת שלדבר על זיקה מפלגתית זה לא טוב.
היו"ר כרמל שאמה
מפלגת קדימה מינו הרבה אנשי ליכוד כדי להעביר אותם מפלגה. נתנו להם - - -
יהודה סבן
אבל הליכוד היה סיעה בכנסת.
היו"ר כרמל שאמה
בגלל זה הם רוצים את ההרחבה.
יהודה סבן
אז אנחנו מדברים על סיעה. בסדר.
אתי בנדלר
זה לא נכון לדבר על סיעות. דבר אתי על פעילות פוליטית. אני לא יודעת מה זו זיקה למפלגה או סיעה.
נחמן שי
חבר'ה, זה יכול להיות בתוך הכנסת היום, אתמול היה בכנסת, מחר יהיה בכנסת. זה יכול להיות שזה גוף שמתכננים אתו איחוד. אני סומך על ועדת שפניץ.
אתי בנדלר
מי שאינו פעיל בחיים הפוליטיים. יש מטבע לשון כזאת בחוק.
נחמן שי
זה מוכיח למה היה צריך את החוק במתכונת הקודמת, כי מתחילים וזה לא נגמר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל למה כל הזמן לתת תחושה שכל מי שנמצא בכנסת זה אנשים מושחתים? זו התחושה שאני מקבלת. אתם יושבים שם, באים - - -
דנה נויפלד
מתי נאמר דבר כזה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
את לא אמרת את זה, אבל בזה שאת אומרת ככה ולא ככה - - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל אתם רציתם להרחיב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא רציתי להרחיב, סליחה. אתם מכניסים לי לראש מה שאני לא רוצה. אני חושבת שהגיע הזמן לחשוב שיש פה אנשים ראויים ולא כל אחד מחפש - - -
דנה נויפלד
אני רוצה להגיד לפרוטוקול שאם השתמע ממה ששמעת שיש פה טענה שאין אנשים ראויים בכנסת אז אני מבקשת להעמיד דברים על דיוקם: מעולם זה לא נאמר ולא הייתה כוונה כזאת.
אתי בנדלר
האם התוספת המבוקשת שבתקופה כלשהי – בדוגמה שאני מחזיקה זה חמש השנים הקודמות להעמדת המועמדות, אתם רשאים להציע כל תקופה שהיא - לא היה פעיל בחיים הפוליטיים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
שלוש שנים, נשמע לי יותר הגיוני.
אתי בנדלר
אבל זו הכוונה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה אנשים ראויים.
נחמן שי
זה סייג לעניין הפוליטי?
אתי בנדלר
זה בנוסף למה שיש כאן. אם אני מבינה נכון זה יהיה: לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן בה מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה. ייתכן שתהיה הצעה אחר כך לחבר הכנסת מילר לשנות את זה - - -
אלכס מילר
"פוליטית" את יכולה להוריד מהסעיף הזה. אחר כך הפוליטית יהיה סעיף - - -
אתי בנדלר
זו לא ההצעה של חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ.
דנה נויפלד
אנחנו גם לא רוצים לפגוע - - -
נחמן שי
למה לפגוע באנשים שכבר לא פעילים פוליטית? אם הוא כבר שלוש שנים לא בפוליטיקה אז הוא יכול להיכנס.
דנה נויפלד
זה מה שהיא אמרה, הוא יכול להיכנס.
נחמן שי
שלוש שנים או גם חודש. ועדת שפניץ או רביבי או מי שיחליף אותה תגיד אם זה בסדר.
אתי בנדלר
מה, אם הוא התפטר לפני חודש?
דנה נויפלד
לא.
נחמן שי
הוא התפטר מכל תפקידיו.
אתי בנדלר
אז הוא התפטר לצורך העניין.
אלכס מילר
רבותי, שוב אני אומר: החלטנו שלוש שנים, אין שום קשר לשר. סעיף הפעילות הפוליטית יהיה סעיף כללי בלי שום קשר לשרים. על השרים יהיו כתובים שני דברים: נושא הזיקה האישית והזיקה העסקית. אחר כך אתם עושים סעיף של פעילות פוליטית שלוש שנים. גם אם לפני שלוש שנים הוא היה פעיל פוליטית, לא משנה איפה, זה עדיין שלוש שנים. ההגדרה "פעילות פוליטית" צריכה להיות רחבה ושווה לכולם ולא מופרדת לשרים או לא לשרים. היה פעיל פוליטית – מבחינתי זה אותו דבר.
נחמן שי
בסדר, אז אתה מרחיב.
אלכס מילר
ברור.
נחמן שי
בסדר, אני מוכן. כל מי שהיה פעיל פוליטית שלוש שנים קודם. קיבלתי את ההצעה של אלכס.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה הייתה ההצעה?
אלכס מילר
לא משנה אם היית פעיל פוליטית ויש לך קשר למפלגה שכרגע נמצאת בקואליציה או אין לך קשר. היית פעיל פוליטית, זאת אומרת שאתה צבוע באג'נדה מסוימת וברגע שאתה נכנס יש אפשרות שזה ישפיע על החלטות מועצת הרשות. מבחינתי, לא משנה אם היית אצל שר או לא היית אצל שר – אתה לא יכול להיות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כמה שנים? כל החיים?
אלכס מילר
שלוש שנים.
נחמן שי
זה רעיון טוב. אפשר להצביע על זה?
היו"ר כרמל שאמה
אני רואה עכשיו את הכותרת של דוח מבקר המדינה על רשות השידור: למנוע את הזיקה הפוליטית מרשות השידור.
אלכס מילר
והעניין השני, שהסעיף הראשון, שקשור לשרים, יהיה בכפוף לסעיף על העניין של ההצבעה.
היו"ר כרמל שאמה
ברור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אני מבקשת שנקשיב להערה של חברנו.
היו"ר כרמל שאמה
אין יותר הערות, יש עכשיו הצבעות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא, הוא זרק פה משהו חשוב.
גדי בן-יצחק
ההערה של חבר הכנסת מילר היא נכונה והתיקון שהוא עשה הוא נהדר, אני רק שואל איך ייראה בציבור לגבי ההרכב של המליאה הנוכחית? הם עברו את ועדת שפניץ והכול בסדר, אבל אני לא חושב שהם עומדים- - - יש שם רוב של אנשים שבשלוש השנים האחרונות לא היו במסגרת פוליטית.
נחמן שי
אבל איך זה רלוונטי להצעת החוק?
גדי בן-יצחק
איך זה ייראה?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצבעה.
אתי בנדלר
אני קוראת את הנוסח. "איסור זיקה 15. לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן בה מי שיש לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה או שבשלוש השנים שקדמו להגשת מועמדותו היה פעיל בחיים הפוליטיים".
נחמן שי
מצוין.
עידו אציל
נרצה, למען הזהירות, הזכות להסתייג.
אתי בנדלר
אחרי שהוועדה תצביע תשמרו את הזכות להסתייג.
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

סעיף 15 אושר.

אושר פה אחד.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, סעיף 15 אושר פה אחד. עוברים לסעיף 16.
דנה נויפלד
"מינוי ממלא מקום זמני ליושב ראש המועצה 16.
(א) נתפנתה משרתו של יושב ראש המועצה וטרם נתמנה אחר במקומו או נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימנה לו השר, באישור הממשלה, ממלא מקום מבין חברי המועצה, לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.
(ב) הושעה יושב ראש המועצה מכהונתו לפי הוראות סעיף 20(ב), ימנה לו השר, באישור הממשלה, ממלא מקום מבין חברי המועצה, למשך תקופת ההשעיה."
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיף 16(א) ו-(ב)?

הצבעה
בעד – פה אחד

נגד – אין

סעיף 16 אושר.

אושר פה אחד.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, סעיף 16 אושר פה אחד.
עידו אציל
"תפקידי המועצה 17. תפקידי המועצה הם:
(1) לקבוע את מדיניות הרשות ובכלל זה את מדיניות השידורים הכוללת, וזאת לשם השגת המטרות האמורות בסעיף 3 ובהתאם לתקציבה המאושר, ובלבד שהמועצה לא תשנה את מספר ערוצי השידור או רשתות השידור או את אופן העברת השידורים, אלא באישור השר;
(2) לאשר את לוחות השידורים העונתיים של הרשות;
(3) לפקח על תוכני השידורים, כך שיהיו בהתאם למטרות האמורות בסעיף 3;
(4) למנות את המנהל הכללי, לפי הוראות סעיף 23 ולפקח על פעולותיו;
(5) קבוע את המבנה הארגוני של הרשות ובכלל זה את שיא כוח האדם ברשות ואת תנאי ההעסקה של עובדים;
(6) לדון בהצעת התקציב השנתי המאוזן של הרשות, שהכין המנהל הכללי לפי סעיף 23ד(2), לאשרה ולהביאה לאישור השר ושר האוצר לא יאוחר מ–30 ימים לפני תום שנת הכספים;
(7) לדון בתכנית העבודה השנתית שהגיש לה המנהל הכללי לפי סעיף 23ד(3), ובכלל זה ביעדיה השנתיים של הרשות, לבדוק את התאמתה להצעת התקציב השנתי שהוגשה לה לפי פסקה (6) ולאשר את התכנית האמורה;
(8) לפקח על עמידה ביעדי התקציב השנתי המאושר וביצועו;
(9) להיות אחראית לעריכת דוחות כספיים ולאישורם; לעניין זה, "דוחות כספיים" - מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות ביאורים להם;
(10) לקבוע עסקאות מסוג מסוים או בעלות היקף תקציבי מסוים שהמנהל הכללי או מי מטעמו רשאי להתקשר בהן, בשם הרשות, יחד עם מי שתקבע המועצה לעניין זה, וכן לקבוע עסקאות מסוג מסוים או בעלות היקף תקציבי מעל לסכום שתקבע, הטעונות את אישורה, ולדון באישורן של עסקאות כאמור;
(11) לדון בדוח הפעילות שהגיש לה המנהל הכללי לפי סעיף 23ד(5), ובדוח השנתי שהגיש לה המבקר הפנימי לפי סעיף 23י(ה)(3);
(12) לקבוע נהלים בדבר השתתפות חד–פעמית של חבר המועצה או של המנהל הכללי בשידורים, כמומחה בתחום עיסוקו, כאמור בסעיפים 21ח או 23ו , לפי העניין;
(13) לבצע כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה."
דנה נויפלד
אנחנו מנסים להסדיר את הקושי ואת חוסר הוודאות שקיים היום, כאשר יש לנו גם מליאה וגם ועד מנהל. פה מקבעים את תפקידי המועצה ככזו שתפקידה לקבוע מדיניות לרשות השידור ולפקח על ההנהלה. זאת אומרת, היא גם קובעת את תוכניות העבודה, היא גם מאשרת תקציב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בתוכניות עבודה את מתכוונת גם לתוכן?
דנה נויפלד
היא גם מאשרת את תוכניות השידורים; גם מפקחת אחר כך שבאמת התוכן עולה בקנה אחד עם מטרות שנקבעו בסעיף (3); היא גם ממנה את המנכ"ל – נגיע אחר כך להרחבה של ההוראות האלה; היא גם קובעת את המבנה הארגוני של הרשות; היא גם דנה בתקציב השנתי; היא דנה בתוכנית העבודה השנתית; היא מפקחת על זה שעומדים ביעדי התקציב, כפי שהיא קבעה אותם; היא גם אחראית לעריכה של הדוחות הכספיים; היא קובעת עסקאות מסוג מסוים שטעונות אישורה; היא גם דנה בדוח הפעילות שהמנכ"ל מגיש לה והיא גם קובעת נהלים בקשר להשתתפות של חברי מועצה בתוכניות. הרשימה שמפורטת כאן היא בהתאמה ובהשראה של מה שכתוב בחוק החברות וחוק החברות הממשלתיות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה בעצם דירקטוריון.
דנה נויפלד
כן.
חני לוז
אני רוצה להסב את תשומת הלב לתיקון שהתקבל לפני שתי ישיבות בסעיף 4 לגבי איזון, ושייקבע גם כאן שהתפקיד שלה לפקח שיהיה איזון, לערוך דוח שנתי, וכמו שכתוב פה, להיות אחראית לעריכת דוחות כספיים וגם להיות אחראית - - -
היו"ר כרמל שאמה
כתוב בסעיף (3): "לפקח על תוכני השידורים, כך שיהיו בהתאם למטרות האמורות בסעיף 3;"
חני לוז
זה לא סעיף 3, האיזון זה סעיף 4. אני מדברת על אקטואליה.
דנה נויפלד
אפשר לכתוב: בהתאם למטרות האמורות בסעיף 3 ובהתאם לאמור בסעיף 4.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר גמור, התקבל.
אתי בנדלר
בפסקה (3), בסופו יבוא: ובהתאם לאמור בסעיף 4. 17(1) – אישור השר. היינו רוצים גם פיקוח שלנו.
דנה נויפלד
פה מדובר על שינוי מספר הערוצים.
היו"ר כרמל שאמה
יש עם זה בעיה, היועצת המשפטית?
אתי בנדלר
אני חושבת שאולי זה אפילו רצוי, משום שהוועדה דנה הרבה מאוד פעמים בנושא של סגירת ערוצים, העלאת ערוצים וכיוצא בזה. דובר כמה פעמים על רק"ע.
דנה נויפלד
אבל לא סגרו ערוצים.
אתי בנדלר
רצו לסגור.
דנה נויפלד
אבל זה לא אישור. קודם כול, היא שאלה מדוע יש אישור השר בכלל. אישור השר נדרש בגלל שיש פה עניין של משאב של תדרים, לדוגמה. לכן נדרש אישור השר, שהוא למעשה הזרוע של הממשלה לראות שבאמת יש לנו מספיק תדרים, לדוגמה, בשביל להקצות.
אתי בנדלר
אופן העברת השידורים – ייתכן שבנושא הזה את צודקת. אם אדוני שואל אותי, אני חושבת שיש לעשות אבחנה בין מספר ערוצי השידור או רשתות השידור לעומת אופן העברת השידורים. אופן העברת השידורים, אם זה יהיה לווייני או קרקעי או ספרתי – זה אולי לא נושא שעולה לאישור הכנסת. אבל מספר הערוצים – בהחלט כן.
דנה נויפלד
זה נראה לי התערבות של הכנסת.
יהודה סבן
זו הדרך הכי בסיסית להכניס פוליטיזציה להרשות. לא נכון להכניס את זה.
אתי בנדלר
שינוי מספר הערוצים?
עידו אציל
סגירת ערוץ זו פוליטיזציה בשידורים. יהיה דיון פוליטי מפה ועד להודעה חדשה ובחישה פוליטית לגבי השידורים.
דנה נויפלד
זה לא רק דיון פוליטי. אם זה היה דיון פוליטי זה דבר אחד אבל מעבר לזה, השיקולים שהוועדה הזו שוקלת הם שיקולים שונים לחלוטין מאשר שיקולים של הקצאת תדרים, לדוגמה.
אתי בנדלר
אני מסכימה אתך ככל שמדובר באופן העברת השידורים, אבל שינוי מספר ערוצי השידור או רשתות השידור - - -
גדי בן-יצחק
על פי מטרות החוק, האם זה לא תפקיד המועצה? כל דבר צריך לבקש ממי שמינה אותם? אז בואו נעשה את זה ישירות, שהשר יקבע.
עידו אציל
אנחנו חושבים שצריך להשאיר הסעיף כמות שהוא. אנחנו מתנגדים לתוספת.
יהודה סבן
עד עכשיו לא התנגדנו לשום דבר מהותי. זו הפעם הראשונה, בסעיף 17, שאנחנו מתנגדים.
לאה ורון
עד עכשיו לא נעשה שום שינוי שדורך לכם על היבלות.
יהודה סבן
זה לא לנו. בסוף המטרה כאן היא גם שלכם, להימנע מפוליטיזציה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
עוד פעם זה לא פוליטיזציה? הכנסת אמורה לפקח על השר, נכון?
יהודה סבן
דנה הסבירה קודם את הצורך החיוני במעורבות של השר במקרים מסוימים, כמו למשל הקצאה של תדרים.
אתי בנדלר
אתה חוזר שוב לאופן העברת השידורים. אני מדברת על מספר ערוצי שידור.
דנה נויפלד
היום זה כבר בהתאם להחלטות ממשלה, ואין צורך בכלל בהתערבות פרלמנטרית בעניין הזה, ואפילו לא התערבות בחקיקה. מה האופן ואיזה ערוצים משדרת רשות השידור מוסדר בהחלטות הממשלה, לכן את הסעיף הזה היינו יכולים להוריד. ככל שהסעיף הזה נמצא, הוא בא להגיד שהמדיניות הכוללת של הרשות היא מדיניות שאותה קובעת המועצה, אולם לעניין דבר שיש לו השלכה והשפעה לא רק על הרשות עצמה אלא החוצה, יש עוד שיקולים שממשלת ישראל ראוי שתיקח בחשבון. השר הוא זה שמייצג את הממשלה, ולכן זה טעון את אישורו. אגב, יכול שיטען מי שיטען שבכלל לא צריך גם את אישור השר. אמרנו: לא, פה מדובר בעניין שיש לו השלכות מעבר לפעילות הרשות עצמה, לא רק הרשות עצמה יכולה לאשר את זה ולכן זה טעון את אישור השר. העניין הזה הוא עניין עקרוני, גם של מדיניות ממשלה ולכן אין בזה עניין לכנסת.
אתי בנדלר
אני רוצה להעיר בלי להביע עמדה ערכית, יחליטו בכך חברי הכנסת. יש לי תחושה שכל אימת שבנושא שידורים מועלה רעיון להוסיף אישור פרלמנטרי, ישר נזעקים ואומרים: מעורבות פוליטית, גם כשמדובר בנושא שאין לו שום זיקה פוליטית.
דנה נויפלד
לא, זה לא רק מעורבות פוליטית.
אתי בנדלר
זה ממש לא. אתן לך דוגמה, נניח שירצו מחר להוריד – והיו כבר דוגמאות שרצו להוריד את רשת א', "קול המוסיקה", רשת רק"ע או שדורים באמהרית, אינני זוכרת מה - יש בהחלט שיקולים ציבוריים בנושא הזה והשאלה אם ראוי שהכנסת תשקול את השיקולים הציבוריים האלה או לא. היושב ראש שאל אותי מה עמדתי, אני חושבת שזה לא פסול להכניס פיקוח פרלמנטרי לנושא המצומצם הזה.
דנה נויפלד
דילגנו על הסעיף, אבל נבנה מועצה שאמורה לשקף אינטרסים ציבוריים ויש ביטוי לאינטרס הציבורי. אז בואי נתחיל מזה.
גדי בן-יצחק
ומי שומר על רוח החוק אם לא הפרלמנט?
דנה נויפלד
בשביל זה יש את אותם אנשים במועצה שמשקפים את מגוון הדעות בציבור.
אלכס מילר
איפה הציבור? לפה, לוועדת הכנסת, הציבור יכול להגיע ולהביע את עמדתו. איפה הוא יכול להביע עמדתו במועצה?
דנה נויפלד
בעצם זה שהמועצה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לחזור למה שאמרת רק לפני רבע שעה. מה זאת אומרת: השאלה אם זה רק הציבור? את יכולה להרחיב? השאלה היא אם זה רק הציבור – או? או אותם חברי כנסת, שאי-אפשר לסמוך עליהם?
דנה נויפלד
זה לא קשור.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז תגידי לי מה.
דנה נויפלד
יש שיקולים נוספים והציבור מורכב ממגוון של שיקולים.
אלכס מילר
כל דבר ששר מאשר, בסופו של דבר צריך להיות איזשהו פיקוח של הכנסת.
יהודה סבן
אתה מעוניין בכך שתהיה לציבור יכולת להביע את דעתו, נכון? אתה לא מחפש את המעורבות של הכנסת דווקא, נכון?
אלכס מילר
גם בוועדה שלי, ועדת החינוך, ברגע שאני מכניס בחוק אישור של שר, ברגע ששר מתקין תקנות, ברגע ששר עושה פעילות כלשהי – אנחנו תמיד מכניסים פיקוח פרלמנטרי, באישור ועדת הכנסת. הסיכומים שיכולים להיות בין שר לבין המועצה, השיקולים הפנימיים שהם שיקולים צרים, לפעמים הם מנוגדים לשיקולים הציבוריים. אתן לך דוגמה. אם היום עושים קיצוץ ברדיו "קול ישראל" ברוסית, זה משיקולים פנימיים של רשות השידור והשר המבצע ואין שום say למגזר דוברי הרוסית, שהולך להיפגע מזה. אז איך אתה מבטיח שהשיקול הזה יהיה תחת פיקוח?
יהודה סבן
בסדר, חשוב לך שהציבור יהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות בעניין הזה וזה משהו שאנחנו מבינים, אבל זה לא אומר שהכנסת צריכה להיות באופן ישיר.
עידו אציל
לכן המועצה מייצגת את מגוון הדעות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז לא צריך את השר. מהרגע שיש מועצה לא צריך שר. למה שר?
דנה נויפלד
השר בא בגלל שהוא חבר בממשלת ישראל, ויש שיקולים שהם מעבר - - -
היו"ר כרמל שאמה
השר הוא ראש ממשלת ישראל.
דנה נויפלד
כרגע, אבל זה לא בהכרח. היום הוא ראש הממשלה, זה יכול להיות גם - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא בטוח שזה לא בהכרח. נראה לי שכל החיים זה יישאר כך.
דנה נויפלד
יש דוגמאות בעבר שלפעמים זה היה ולפעמים לא. לעניין הזה יש השלכות שהן לא רק עניינה של רשות השידור. לכן נדרש אישור השר. לדוגמה, תדרים - - -
אתי בנדלר
תצאי מהעניין של תדרים, את זה הבנו. אני מדברת על מספר הערוצים והרשתות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת מילר, אתה אתנו?
אלכס מילר
אתה אומר שזה יהיה באישור של שר וועדת הכלכלה.
היו"ר כרמל שאמה
כן.
אלכס מילר
משותפת עם ועדת החינוך.
יהודה סבן
חבר הכנסת שאמה, אנחנו חושבים שהמשמעות של זה היא להכניס פוליטיזציה הרבה יותר משמעותית ממה שיש היום ברשות השידור. אם המטרה של חברי הכנסת - - -
היו"ר כרמל שאמה
אני סומך על הייעוץ של היועצת המשפטית של הוועדה, שאין לה שום אינטרס להכניס פוליטיזציה לרשות השידור. אם הייתה לה הסתייגות הייתי - - -
דנה נויפלד
זה לא קשור, אין - - -
יהודה סבן
אנחנו חושבים אחרת, זה עניין של מדינה ולא רק - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אנחנו סומכים רק על היועצת המשפטית של הוועדה. בעיניים סגורות הולכים אחריה.
דנה נויפלד
אין הטלת ספק בייעוץ.
יהודה סבן
אם המטרה היא לא להכניס את חברי הכנסת ולהכניס פוליטיזציה אלא רק לאפשר לציבור להיות מעורב, אז אני שהמועצה, במקרים כאלה, תהיה מחויבת בשימוע ציבורי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תחזור על המשפט. אני רוצה שתגיד את המשפט הזה עוד פעם. שימו לב איך אתם מדברים. אתם מגיעים לוועדות עם דעה ברורה שלחבר כנסת תמיד יש איזשהו אינטרס.
דנה נויפלד
זה לא נכון. בואו נבהיר את הסוגיה הזאת - - -
יהודה סבן
קודם כול, אנחנו מדברים על חוק שהוא לא רלוונטי היום אלא לעוד שנתיים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 17, עם השינויים ב-17(1) וב-17(3).

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

סעיף 17, עם השינויים, אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 17 אושר פה אחד.
דנה נויפלד
הממשלה שומרת על זכותה להסתייג מהתיקון לסעיף קטן (1).

"דוחות כספיים ודוחות על פעילות הרשות 18. המועצה תגיש לשר, אחת לשנה, את הדוחות הכספיים האמורים בסעיף 17(9), וכן דוח על פעילותה של הרשות; בדוח הפעילות יפורטו, בין השאר, היעדים השנתיים שקבעה הרשות, עמידתה ביעדים האמורים, וכן עמידתה בדרישת ההפקות המקומיות הקנויות לפי סעיף 44ג; המועצה תפרסם את תמצית הדוחות הכספיים ואת דוח הפעילות באתר האינטרנט של הרשות ובכל דרך אחרת שתמצא לנכון."
הסעיף הזה נועד ליצור שקיפות על הפעילות של הרשות. זה, פחות או יותר, רשות ציבורית.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו בעד. מי בעד סעיף 18?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

סעיף 18 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 18 אושר פה אחד.
דנה נויפלד
"תקופת כהונה 19. חבר מועצה ימונה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו לתקופת כהונה נוספת, אחת בלבד, ברציפות."
היו"ר כרמל שאמה
איך הוא ממונה פעם נוספת?
דנה נויפלד
באותו אופן שהוא מונה.
היו"ר כרמל שאמה
עוד פעם חוזר לוועדת איתור?
דנה נויפלד
ועדת האיתור, לפי ההליך, צריכה להציע אותו אבל מן הסתם ההצעה יותר קלה. הרי הרשימה מגיעה, עם 27 שמות. תלוי איך יהיה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אפשר להאריך לשתי קדנציות או שלוש?
דנה נויפלד
שתיים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אם צריך להאריך, למה לא ישר להאריך וזהו?
דנה נויפלד
כי זו לא הארכה אוטומטית. זה עניין של שיקול דעת.
היו"ר כרמל שאמה
אם אתם רוצים פחות פוליטיזציה הייתי עושה רק קדנציה אחת, אולי טיפה יותר ארוכה.
דנה נויפלד
תמיד יש את המתח בין הרצון ליצור מקצועיות – הרי יש יתרון לידע והתמקצעות בנושא. לכן אמרנו שזה לא יהיה רק שלוש אלא תהיה אופציה לקדנציה נוספת. ככל שמדובר במישהו שממלא את תפקידו נאמנה והוא מצוין, אז ניתן שתי קדנציות. זה לא אוטומטי.
היו"ר כרמל שאמה
זה המתח בין מקצוען ומיומן לבין ממושמע וצייתן.
דנה נויפלד
זאת שאלת השאלות, אדוני צודק.
היו"ר כרמל שאמה
אז אני חושב שכדאי ללכת לכהונה אחת, יותר ארוכה. אם בחרת מישהו ואת סומכת עליו, ראית שהוא כשיר והוא בעל מעמד בזה ובזה, הייתי נותן לו ארבע שנים ואין לאף אחד שיקול דעת להאריך לו. הוא עצמאי – אם העצמאות בגרונכם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חמש שנים בלי הארכה.
דנה נויפלד
חמש שנים זה המון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה?
דנה נויפלד
כי אם הוא רע?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תפטרי אותו.
דנה נויפלד
זה לא כל כך פשוט להעביר מתפקיד. רע זה קל; אבל אם הוא לא משהו, אם רק אדיש.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אם הוא אדיש שלוש שנים זה בסדר וחמש זה לא בסדר?
דנה נויפלד
לא, אבל חמש זה כמעט פי שניים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אין לנו אפשרות לפטר את האנשים?
דנה נויפלד
לא כל כך מהר מפטרים.
אתי בנדלר
יש אפשרות.
אלכס מילר
אנחנו נפתח את זה אחר כך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מי שעושה פה פוליטיזציה זה אתם ולא חברי הכנסת.
אלכס מילר
בסופו של דבר צריך להגיע לרציונאל, מול העבודה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יהודה, מי שעושה פה פוליטיזציה זה הפקידים ולא חברי הכנסת, עם השירקס, עם העסקאות ועם כל מיני כאלה.
יהודה סבן
מה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, כן, אל תגיד מה. אני הולכת לשמור עליכם טוב מאוד ולעשות לכם חיים לא פשוטים, כי אני בדיוק ראיתי מה קרה פה לפני עשר דקות וזה מאוד מרתיח אותי. אני לא רוצה לדבר על זה, אבל ראיתי את זה.
יהודה סבן
מבחינתנו אפשר לדבר על הכול.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא משנה. אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שמי שעושה פוליטיזציה כאן זה הפקידות ולא חברי הכנסת. אתם עושים הכול כדי שהכוח יהיה אצלכם, כדי שאתם תחזיקו - - -
דנה נויפלד
זה לא הוגן.
יהודה סבן
- - - את הדברים האלה, לא אני ולא חבריי הפקידים האחרים. אני פשוט לא מוכן לזה. אם יש לך משהו ספציפי להגיד, תגידי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש. אז תגיד לי כשאני רוצה לדעת מה היה לך עכשיו עם חבר הכנסת - - -
אלכס מילר
אני יכול להגיד. יש פה מטרה. מבחינתי, מה שחשוב שרשות השידור לא תקבל בלעדיות על סגירת ערוצים. מבחינתי, לא יעלה על הדעת שלא תהיה השפעה ציבורית על העניין הזה, אז אמרתי שאם יש מנגנון שיש השפעה עליו, שזה לא יהיה בידי רשות השידור והשר. אני רוצה שהמנגנון הזה יוסדר, אם זה יהיה במסגרת הסעיף הזה, דרך ועדת הכלכלה, או במסגרת אחרת. מבחינתי, צריך להגיע להסכמות כי רק בגלל הדבר הזה, של סגירת ערוצים, לעשות השבתה של מערכת רשות השידור זה גם דבר בעייתי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה יכול להיות יותר טוב מוועדת הכלכלה, אדוני חבר הכנסת?
אלכס מילר
צריך לחלק את זה, יש דברים שעליהם ניתן להתערב ויש דברים פחות רלוונטיים לישיבת ועדה. יש ויש, בגלל זה כל החוק הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אני לא מקבל את הטיעון שלך, אדוני חבר הכנסת. אני חושבת שאם הצבענו אז הצבענו.
היו"ר כרמל שאמה
הצבענו, ברור. אנחנו עכשיו בסעיף 19, תקופת הכהונה.
דנה נויפלד
אתייחס אליו כדירקטור, למרות שחבר המועצה הוא לא בדיוק דירקטור. האם יש חשיבות למומחיות ולידע או לאי-התלות?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לפי מה שאנחנו כותבים בוועדת האיתור אנחנו מדברים על אנשים מאוד-מאוד ראויים.
דנה נויפלד
מקווים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בתקווה שהם לא יהיו נגועים פוליטית, חס וחלילה... אני חושבת שלמצוא כל שלוש שנים אנשים ראויים זה לא פשוט. לדעתי, צריך לתת זמן.
יהודה סבן
כמה את מציעה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שחמש שנים. השאלה היא אם יש לי אופציה להגיד לו ללכת אם הוא עב"ם.
היו"ר כרמל שאמה
יש פה אפשרות לחבר מועצה שתהיה לו קדנציה של שלוש שנים עם אפשרות להאריך לו בעוד שלוש שנים, או קדנציה אחת של ארבע שנים.
לאה ורון
וחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ מציעה חמש.
דנה נויפלד
אז בואו נפרוט את השיקולים. להעביר אדם מתפקידו זה לא סיפור פשוט.
היו"ר כרמל שאמה
זו לא אופציה.
אתי בנדלר
זה סעיף 20, והנימוקים – אולי תמצאי דרך להרחיב.
דנה נויפלד
בדיוק. לכן אנחנו אומרים שאם הוא דירקטור טוב, עושה את עבודתו נאמנה ויש לו תרומה טובה למועצה, אז אפשר להאריך כהונתו. בזה שאנחנו עושים תקופת כהונה אחת, כמובן שזה יוצר אי-תלות, שזה מאוד חשוב. עכשיו הדילמה למה נוטה כף המאזניים. שני השיקולים חשובים. לטעמי, חמש שנים זה יותר מדי ואם רוצים להאריך, אז ארבע שנים. אבל זה לטעמי, כי חמש שנים זה הרבה זמן.
היו"ר כרמל שאמה
ארבע זה מספיק.
גדי בן-יצחק
ארבע שנים זה כמו תקופת הכהונה של הכנסת, בתקווה שזה יהיה בחפיפה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא בטוחה שחפיפה זה טוב, כי אז יוצא שכנסת אחת יוצאת וכנסת שניה באה, והיא מינתה לה את המועצה שלה.
גדי בן-יצחק
אז מה עם הייצוג הפוליטי?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חמש שנים בכל מקרה - - -
היו"ר כרמל שאמה
חבר מועצה ימונה לתקופה של ארבע שנים, נקודה. מי בעד סעיף 19? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 19 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
סעיף 19 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, סעיף 19 אושר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה להגיד משהו - - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל אנחנו באמצע ההצבעה. צריך להיות סדר מינימלי בדיון הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אני מבקשת רביזיה.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש פה בעיה, כי יכול להיות מצב שאין אנשים טובים, אז לפחות 20% מהמועצה ניתן יהיה לשים שוב, שתהיה תחרות, שהם יעבדו טוב ויהיו בסדר. אפשר להגיד ש-20% מהמועצה ניתן להאריך להם לקדנציה נוספת, ואז תראה איזו תחרות תהיה שם. אני מבקשת שתתייחס למה שאני אומרת.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, זה במסגרת הרביזיה שלך. הצבענו, אין מה לעשות כרגע.
לאה ורון
אנחנו רושמים את זה כרביזיה ובמועד שהוועדה תתכנס לדיונים ברביזיה יעלה גם הנושא הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני בעצם מדברת על כך ש-20% מהמועצה, ניתן להאריך להם את הקדנציה פעם שניה. מצדי תחליטו על מספר – זה יכול להיות גם 30% או 40% או 50%.
דנה נויפלד
בסדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן. כי אני רוצה שיהיה ברור למי שנמצא במועצה שמי שפועל נכון - תחליטו על מספר מסוים – יכול להישאר.
דנה נויפלד
התחרות הזאת פועלת לשני הכיוונים, כמו שהציג חבר הכנסת שאמה.
היו"ר כרמל שאמה
השאלה מי יקבל את הפרס – היותר צייתן או - - -?
דנה נויפלד
זו תמיד הדילמה.
היו"ר כרמל שאמה
אם זה הולך ככה, אז בואו נאריך לכמה שיותר שהם טובים. יכול להיות שכל ה-13 הם טובים ומופלאים.
אתי בנדלר
אגיד לכם מה הבעיה עם תקופת כהונה אחת, בנוסף לכך – אפשר לדון על כך בדיון מחדש, ברביזיה.
היו"ר כרמל שאמה
היא צריכה לקבל רוב לדיון מחדש.
אתי בנדלר
ברור. הנקודה היא שכל מועצה תהיה לה קדנציה אחת בלבד ולא יהיה רצף, כי תמיד יחליפו את כל חברי המועצה. זו בעיה, כי לא יהיו ותיקים שיוכלו לחפוף את החדשים.
דנה נויפלד
גם היום יש, אבל זה לא מתחייב. יכלו באותה מידה להחליף - - -
אתי בנדלר
אבל בדרך כלל לא עושים את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אתם רוצים רק מהמועצה הראשונה?
דנה נויפלד
בהוראת המעבר יש התייחסות לחברי מועצה מכהנים. אין פה תשובה נכונה, אין פה אמת או לא אמת. זה עניין של תפיסה, וזה להחלטתכם.

"סיום כהונה והשעיה 20.
(א) חבר מועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והשר העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב;
(3) הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי, והממשלה העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב; (4) הוא נעדר בלא סיבה סבירה, משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת, והשר העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב;"
אלכס מילר
רק תוספת קטנה: שמילואים לא ייחשבו לעניין ההיעדרות.
דנה נויפלד
כתוב: סיבה סבירה. ומה עם חופשת לידה, אדוני?
היו"ר כרמל שאמה
במדינת ישראל מילואים זה סיבה סבירה. אוי ואבוי לנו אם לא.
אתי בנדלר
לא רק זה, גם אם הוא נעדר בלא סיבה סבירה, עדיין השר יכול שלא להפסיק את כהונתו. זו אולי שאלה, האם ראוי להשאיר את זה כך.
דנה נויפלד
אני חושבת שמילואים זה בסדר.
אלכס מילר
פשוט הכנסנו את העניין הזה בחוקים האחרונים שחוקקנו בוועדת הרווחה, בעניין של מועצת החשמל.
דנה נויפלד
אוקיי. אז אני מבקשת להשוות גם לחופשת לידה, אם אפשר.
אתי בנדלר
זה כל כך ברור. זה מסוג הדברים שממש לא צריכים להיאמר. אם זו לא סיבה סבירה, שירות מילואים, אז אני כבר לא יכולה לחשוב על סיבה סבירה.
דנה נויפלד
אין לי התנגדות לזה, אבל אני באמת לא מכירה איך זה בדברי חקיקה אחרים. אני לא רוצה לפגוע בשום פרשנות.
אלכס מילר
אם את נותנת פרשנות שהעניין - - -
דנה נויפלד
לי זה נראה ברור.
היו"ר כרמל שאמה
ברור מאליו.
אלכס מילר
אין בעיה, אני פשוט אומר שלפני שבועיים עשיתי חוק על מועצת החשמל ושם ההיעדרות מישיבות המועצה במשך תקופה מסוימת נחשבה, והכנסנו לשם נושא של מילואים ומה שציינת.
אתי בנדלר
חבר הכנסת מילר, לא ראיתי את הנוסח שאישרתם. יתכן ששם יש קביעה קטגורית שמי שנעדר מ-X ישיבות תופסק כהונתו, אלא אם כן הוא נעדר מחמת ככה וככה. זה לא מה שכתוב כאן.
אלכס מילר
למען הסר ספק, זה חלק מהפרוטוקול.
דנה נויפלד
אפשר להגיד לפרוטוקול שזה נראה לנו פשיטא.
היו"ר כרמל שאמה
זה ברור מאליו. לעניין המילואים זה מכסה.
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר, קודם כול, שהנוסח הזה מועתק מדברי חקיקה ראשית. מצד שני, יש שיקול דעת לשר, למרות שחבר מועצה נעדר מיותר ממחצית הישיבות שנערכו במהלך שנה או שהוא נעדר לשלוש ישיבות רצופות מסיבה בלתי סבירה, בכל זאת רשאי השר שלא להעביר אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אבל את שיקול הדעת הזה שלו אפשר לתקוף בהליך משפטי.
אתי בנדלר
בוודאי. כל שיקול דעת של שר אפשר לתקוף בהליך מנהלי.
דנה נויפלד
חזקה ששיקול דעתו של השר סבירה. אני כשלעצמי לא חושבת שכדאי לקבוע הוראות שהן גורפות וחד-משמעיות בחקיקה בלי אפשרות לעשות אתן אחר כך שום דבר.
אתי בנדלר
לא חשבתי על זה, חשבתי שאולי ראוי לשנות את ברירת המחדל - השר רשאי להחליט שהוא לא יועבר מתפקידו אם נוכח כי יש הצדקה. הרי השר אפילו לא יודע על כך, אלא אם כן מביאים את זה בפניו. אני חושבת שצריכים לשקול את זה, האם לא ראוי שברירת המחדל תהיה בכל מקרה להביא את זה בפני השר כדי שיחליט אם יש מקום או אין מקום להעביר מהתפקיד.
עמית ליאור
אפשר לנסות להבין למה בתיקון 18 היה כתוב שהשר היה צריך לקבל את הסכמת ועדת המינויים?
דנה נויפלד
הורדנו את ועדת המינויים.
עמית ליאור
למה?
דנה נויפלד
כי בין תיקון 18 לתיקון 25 חלו שינויים לעניין תפקידים שונים שהיו לוועדת המינויים – אז ועדת המינויים, היום ועדת האיתור.
עמית ליאור
זאת אומרת, השר יכול לעשות את זה היום לבד, בלי ועדת מינויים.
אתי בנדלר
לאיזו מן הנסיבות?
דנה נויפלד
לדעתי זה היה בנוגע לזה שאינו ממלא תפקידו כראוי. אבל זה נכון מה שאדוני העיר, שהיו שינויים בין תיקון 18 לתיקון 25. בתיקון 18 ועדת המינויים, כפי שנקראה אז, הייתה ועדה יותר מתמדת.
עמית ליאור
אולי הצמצום הזה כרגע לא שם את כל הכוח אצל השר ואין עוד רמה של פיקוח.
דנה נויפלד
אכן חל צמצום, זה נכון.
עידו אציל
לשר יש סמכות פיקוח, כמו של שרים אחרים. כמו שבמקרים אחרים, שטוב שהיה שר – הצליחו לפקח על רשות השידור, פוטרו גם מנכ"לים. ראוי למצוא את האיזון, כך שנוכל לשמור על סמכות הפיקוח של השר ומקרה שיש חבר מועצה שלא מתפקד, לא מגיע לישיבות, לתת את הסמכות לשר.
גדי בן-יצחק
אפשר לתת למועצה עצמה. השר ממונה עדיין, גם בחוק הזה, על ביצוע החוק. הוא מסתכל האם החוק מבוצע או לא.
עידו אציל
נכון, ואם הוא רואה שחבר מועצה לא מגיע לשום ישיבה או חבר מועצה מתנהל בצורה לא סבירה – היו מקרים מעולם שהשר הפעיל את הסמכות שלו. לא צריך לקחת את זה לקיצוניות.
גדי בן-יצחק
שום קיצוניות. קודם נתתם את הדוגמה של בנק ישראל. האם בבנק ישראל זה כך? אתם נתתם את הדוגמה, שצריך לשמור על העצמאות, כמו ששומרים בבנק ישראל. זה נשמע טוב. למה כאן יש פחות עצמאות מאשר לבנק ישראל?
עמית ליאור
תהיה ועדת מינויים, שהשר צריך להתייעץ אתה.
עידו אציל
אבל ועדת המינויים היא לא ועדה מתמדת.
גדי בן-יצחק
דאגתם שזה יהיה לשלוש שנים, ומה קורה אם לא – ובצדק - - -
עידו אציל
ההצעה היא להוריד את סמכות השר?
קריאה
לא, להוסיף עוד פונקציה – את המועצה עצמה.
אתי בנדלר
מדברים על מי שאינו ממלא את תפקידו כראוי. למה באמת הורדתם את זה?
דנה נויפלד
אחד השינויים המשמעותיים שקרו בין ההצעה לתיקון 18 לבין ההצעה לתיקון 25 זה השינויים בתפקידים שנועדו לוועדה, שאז נקראה ועדת המינויים והיום היא נקראת ועדת האיתור. ועדת המינויים, בנוסח של תיקון מס' 18, היו לה עוד תפקידים בחיי הרשות. היא הייתה מין גורם שהיו לו אלמנטים של פיקוח במהותם. בין תיקון 18 לתיקון 25 הוחלט להוריד את התפקידים הללו, צומצמו התפקידים של אותה ועדה, שהיום היא ועדת האיתור, ועיקר תפקידה הוא איתור מועמדים לכהן במועצה.
אתי בנדלר
ברשותכם, אני רוצה להעיר משהו לגבי שתי הפסקאות, גם לגבי פסקה (3) וגם לגבי פסקה (4). אני דווקא רוצה להתחיל עם פסקה (4) על ההיעדרות, כי עליה דיברנו קודם. מדובר על היעדרות בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת, והשר העביר אותו מכהונתו. העליתי את האפשרות אולי לשנות את ברירת המחדל ודנה, את אמרת שאולי היה משהו בחוק הרשות השניה.

עקב ההערה שניתנה עכשיו, מחזיקה את הצעת החוק תיקון מס' 18, זו הצעת החוק שהממשלה לא החילה עליה רציפות. לעניין ההיעדרות הייתה הוראה, ואקרא: הוא נעדר ללא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת, והשר, בהסכמת ועדת המינויים, העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב. אז כאן הורידו את ועדת המינויים או את ועדת האיתור, אבל יש כאן המשך, שהוא הוראה מאוד חשובה, שלא ברור לי למה הורדתם אותה: יושב ראש המועצה יודיע לוועדת המינויים – בעניין שלנו זה לשר – על כל היעדרות של חבר המועצה כאמור. זאת אומרת, זה מה שאמרתי. הרי השר לא יודע שחבר המועצה נעדר, ואיך הוא יכול להפעיל את שיקול דעתו?
דנה נויפלד
קודם כול, אני רוצה להניח את דעתך שבין תיקון 18 לתיקון 25 קרה עוד משהו. הסמכות להעביר מתפקידו חבר מועצה שאינו ממלא את תפקידו כראוי עברה מהשר לממשלה. זאת אומרת, כדי שזה לא יהיה בידי הכרעתו של אותו אדם בודד, כיוון שזאת עילה שקשה לתפוס אותה. זה לא כמו מספר ישיבות שהשתתפת או לא השתתפת בהן. אז בכל זאת עשינו שינוי לעניין הזה, שבנוסח הקודם היה רק את השר אבל הייתה את הוועדה; הורדנו את הוועדה אבל העברנו את זה לממשלה. זה פסקה (3).

עכשיו לעניין הדיווח. אני לא בטוחה שדיווח כל ישיבה מי הגיע ומי לא הגיע היא דבר טוב. אולי אפשר במקבץ של חודשים או אחרי כמה היעדרויות להודיע. בכל מקרה, לתת חובת דיווח שבועית מי היה ומי לא היה – זה נראה לי מוגזם.
אתי בנדלר
אני מסכימה אתך שאין מקום לחובת דיווח בתום כל ישיבה, אבל בהחלט יש מקום לכך שיושב ראש המועצה ידווח לשר על חבר מועצה שנעדר שלוש פעמים רצופות או שהוא נעדר ממחצית ישיבות המועצה.
גדי בן-יצחק
אם ועדת האיתור כבר לא קיימת, אז יהיה - - -?
אתי בנדלר
תיכף אתייחס לנושא של ועדת האיתור.
דנה נויפלד
אז אני מבינה שאת רוצה להוסיף לשם חובת דיווח של היושב ראש.
עידו אציל
במקרה של היעדרות שלוש פעמים?
אתי בנדלר
שלוש פעמים רצופות או בתום כל שנה, לגבי מי שנעדר לפחות ממחצית הישיבות.
לאה ורון
חובת הדיווח של היושב ראש למועצה?
אתי בנדלר
של יושב ראש המועצה לשר. זה לעניין פסקה (4).

לעניין פסקה (3) – העילה של הוא אינו ממלא תפקידו כראוי והממשלה העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב. כפי שצוין בהצעת חוק לתיקון מס' 18, העילה הזאת הייתה כרוכה בהסכמת ועדת המינויים וההעברה מכהונה נעשתה על-ידי השר. כאן השינוי הוא שאין את ועדת המינויים, אבל מצד שני הממשלה צריכה להחליט על כך. עדיין חברי הכנסת צריכים להחליט אם ראוי או לא ראוי שוועדת האיתור, שהיא זו שהמליצה על מינויו של אותו אדם, תיתן דעתה לבקשת השר. הרי בסופו של דבר הממשלה מחליטה ומי שמביא את זה בפני הממשלה זה השר. היא תביע את עמדתה לגבי בקשת השר להעביר חבר מועצה מתפקידו משום שאנחנו יודעים שמילוי שלא כראוי של תפקיד זה נושא של הערכה מאוד-מאוד סובייקטיבית, ולפעמים עצם העובדה שמישהו לא צייתן זה כבר סוג של - - -
דנה נויפלד
ננסה לראות אם אנחנו יכולים למצוא מונח פחות - - -
אתי בנדלר
הוועדה רוצה להצביע עכשיו.
אלכס מילר
אני מציע שגם פה, אם זה בסדר מבחינתכם, נחלק. נגיד, על העניין של ההתנהלות האישית בהיבט המשמעת, של היעדרויות ודברים כאלה לא צריך אישור ועדת האיתור כי זה, לדעתי - - -
אתי בנדלר
מדברים על התנהגות, תפקוד לא ראוי. הייתי אומרת שתהיה לפחות המלצה של הוועדה, לאחר התייעצות.
אלכס מילר
הרי השר לא נמצא וגם ועדת האיתור לא נמצאת.
היו"ר כרמל שאמה
יש פרוטוקול.
אלכס מילר
לעשות בית משפט מוועדת האיתור - - -
אתי בנדלר
לא בית משפט, אבל שיגידו את עמדתם. השר ייוועץ בהם ואחר כך הוא יחליט אם הוא מקבל את עמדתם או לא ויביא את זה בפני הממשלה.
אלכס מילר
אז רק בנושא הזה.
אתי בנדלר
רק בנושא הזה, בוודאי. רק לעניין פסקה (3).
עידו אציל
ועדת האיתור היא לשלוש שנים. ואם לא תהיה ועדת איתור?
אתי בנדלר
תהיה ועדה אחרת. הרי מה יקרה? נניח שהשר יביא את הבקשה בפני הממשלה והממשלה תחליט להעביר אותו מכהונתו - - -
דנה נויפלד
צריך בכל מקרה למנות.
אתי בנדלר
כן, צריך למנות ועדת איתור. אם כך, אולי אמנה את השינויים. בפסקה (3): הוא אינו את תפקידו כראוי והממשלה, לבקשת השר, לאחר שהתייעץ בוועדת האיתור, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב".
גדי בן-יצחק
זו התייעצות לגבי ההתנהגות או לגבי ההעברה?
היו"ר כרמל שאמה
היועצת עכשיו מקריאה.
לאה ורון
אנחנו מדברים על מישהו שאיננו ממלא את תפקידו כראוי.
אתי בנדלר
ולעניין פסקה (4) תיווסף הוראה לפיה יושב ראש המועצה ידווח לשר על היעדרות חבר מועצה משלוש ישיבות רצופות או בתום שנה, על היעדרות מיותר ממחצית הישיבות.
דנה נויפלד
אפשר להציע משהו קטן? "תפקידו כראוי" מנוסח קצת פלואידי. אפשר להוסיף פה: או אינו עושה את המוטל עליו.
לאה ורון
מי המטיל?
דנה נויפלד
טוב, ירדתי מזה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הנוסח, עם השינויים כפי שהקריאה היועצת המשפטית של הוועדה?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 20(א) אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 20(א) אושר פה אחד.
דנה נויפלד
עוד לא סיימנו את הקריאה.
היו"ר כרמל שאמה
אז נחזור לסעיף.
עידו אציל
"(א)(5) השר מצא כי נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם, לפי דין, מלכהן כחבר המועצה; (6) הוא הורשע בעבירה שבשל חומרתה, מהותה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לכהן בתפקידו.
(ב) הוגש נגד חבר המועצה כתב אישום בעבירה כאמור בסעיף קטן (א)(6), רשאי השר להשעות את חבר המועצה מכהונתו, עד למתן פסק דין סופי בעניינו.
(ג) חדל לכהן חבר המועצה, יפעל השר למינוי חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיף 14, בהקדם האפשרי."
היו"ר כרמל שאמה
הערות? אין. מי בעד כל הסעיף?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 20 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, הסעיף אושר.
דנה נויפלד
"תוקף פעולות 21. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים כדין רוב חברי המועצה."
אתי בנדלר
השר פעל בהתאם להוראות סעיף 20(ג).
לאה ורון
את קוראת את הצעת החוק מהכנסת הקודמת?
דנה נויפלד
לא, היא מתייחסת לסעיף שדיברנו עליו בתחילת הדיון. אבל פה יש לנו: מכהנים כדין רוב חברי המועצה. אז המצב הוא קצת שונה משם.
אתי בנדלר
שוב ושוב נוכחנו שמוסדות מסוימים משותקים או כמעט משותקים או שפועלים לאורך זמן בהרכב חסר כי לא ממנים אנשים במקומם. אין שום סיבה, ברגע שאת נותנת תוקף מוחלט לפעולות של אותו גוף ואת לא אומרת: ובלבד שהשר או מי שצריך לפעול פעל בשקידה כדי למנות - - -
דנה נויפלד
אז אפשר להוסיף את זה בתור סעיף קטן (ב)? שם המצב היה קצת שונה.
אתי בנדלר
למה? מה זה ייתן לך? כל מה שאני אומרת זה שאני לא מבקשת לפגוע באמור בסעיף 21, אני רק מבקשת לומר שזה יחול ובלבד שבאמת השר פעל למינוי חבר אחר, בהתאם לאמור בסעיף 20(ג).
מרסיה צוגמן
ואם השר לא יפעל? אז רשות השידור נשארת בלי - - - ?
אתי בנדלר
זה יהווה תמריץ. השר יידע שאחרת - - -
דנה נויפלד
אני רוצה לעשות אבחנה בין הסעיף הקודם, שבו זה היה יותר קל, לבין הסעיף הזה. הרשות היא גוף שצריך להתנהל באופן יומיומי ומתמשך. להבדיל ממצב שבו דיברנו שם על ועדת האיתור שקמה, ויכול שתפעל ויכול שלא, הרשות חייבת להתקיים. הסעיף הזה מטיל נטל הרבה יותר כבד מאשר מה שדיברנו בתחילת הדיון, אתי.
אתי בנדלר
מה את מציעה?
דנה נויפלד
נעשה הוראה אופרטיבית כמו ב-11(ג), שהטיל מחויבות על השר לפעול בהקדם האפשרי. נעשה את זה גם פה.
אתי בנדלר
אבל יש לכם את זה כבר בסעיף 20(ג). תקראי את הסעיף. כל מה שאני רוצה לומר זה: ובלבד שמכהנים בדין רוב חברי המועצה והשר פעל בהתאם לסעיף 20(ג). אחרת פשוט לא יפעלו למינוי חבר אחר.
דנה נויפלד
פה אנחנו מתנגדים. את תחזיקי בשבי את הרשות. זה יגרום לזה שהרשות יכולה להיות משותקת לחלוטין ולא יכולה לבצע שום פעולה. בוועדת האיתור עשינו את זה ושם זה היה רק לגבי מינוי. פה פעולת הרשות כולה יכולה להיות משותקת לגמרי.
לאה ורון
המורא של סעיף 20(ג), שבו מבקשים מהשר לפעול למינוי חבר, הוא פחות מאשר הדרישה מהשר תיאמר גם בסעיף 21?
אתי בנדלר
אני מבינה את התשובה שלהם, שלא יינתן בידי השר כוח לשתק את פעולת הרשות.
דנה נויפלד
זו לא אשמת הרשות. הרשות לא יכולה, היא בעצמה, להשפיע על מהירות המינוי. אז למעשה זה משתק אותה. בסדר?
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיף 21?

הצבעה

בעד סעיף 21 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
הסעיף אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 21 אושר.
עידו אציל
"ישיבות המועצה 21א. (א) ישיבות המועצה יתקיימו אחת לחודש לפחות. (ב)
המניין החוקי לישיבות המועצה הוא רוב חבריה המכהנים. (ג) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן ואת סדר היום שלהן. (ד)
השר רשאי, בנסיבות מיוחדות, לפנות בכתב למועצה בבקשה לדון בנושא מסוים; בבקשה כאמור יפורטו נושא הדיון וכן הנסיבות המיוחדות שבשלהן הוגשה הבקשה; לא דנה המועצה בנושא כאמור, תפרט את הנימוקים לסירובה, בכתב. (ה) המועצה תזמין את המנהל הכללי ואת מנהלי השידור לכל ישיבה שתעסוק באישור לוח השידורים לפי סעיף 17(2)."
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה למשל שר יכול לבקש מהם? איזה מכתב הוא יכול לכתוב?
דנה נויפלד
השר, אנחנו רוצים שהחיכוך שלו יהיה נמוך עם אותה מועצה, כמו שדיברנו בעבר. עכשיו השאלה היא איך בכל זאת הוא יכול להעלות נושא לסדר-היום. אופציה אחת היא להרים טלפון; אופציה שניה, לעשות את זה בצורה שקופה וגלויה – הוא לפנות בכתב אל המועצה. זה צריך להיות נסיבות מיוחדות, זה לא אמור להיות עניין שבשגרה.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה בזה שהוא יבקש שידונו במשהו?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לדעת מה למשל.
גדי בן-יצחק
בניתם רשות שידור עצמאית ופתאום צריך לפתוח דלת מאוד קטנה לשר כדי שיגיד על מה תדון המועצה.
עידו אציל
אתה נותן כלי. אם פונה ליושב ראש המועצה שר, הוא אומר לו: אני לא יכול לקבל ממך שום פנייה בטלפון. כדי שאדון בנושא מסוים תן לי, על פי החוק, פנייה בכתב, שקופה, בנימוקים מיוחדים ונסיבות מיוחדות.
גדי בן-יצחק
אני לא יודע אם אדוני זוכר, הייתה פעם פנייה כזאת. היה שר שמאוד התרגז שהוא לא רואיין והוא השתמש מסוג זה כדי שהוא יתראיין, וזה היה חוקי.
עידו אציל
הוא הגיש פנייה בכתב, אותו שר?
גדי בן-יצחק
ודאי.
אלכס מילר
אדוני, צריך להיות פה רציונאל, אי-אפשר על כל דבר להגיד שיש קונספירציה. אני לא נמצאים בעולם של פולישוק, יש פה דברים שהם רציונאליים, שר הוא אחראי. אני גם פונה למשרדי הממשלה; יש פה מנגנון, העניין שיכול להיות שהוא הכי עקרוני, שיכול להדאיג אותנו, זה מנגנונים של פיטורים, של קיצוצים, ושל סגירת ערוצים שלא עוברים מנגנונים ציבוריים. כרגע קיבלה הוועדה החלטה שההחלטות המהותיות הן חלק מהאישור של ועדת הכלכלה, אז אם מחר יפנה השר למועצה ויבקש לסגור ערוץ כזה או אחר כי ביקשו ממנו ולחצו עליו ממשרד האוצר לקצץ, אז הוא פונה והם סוגרים. אם מסדירים שיש פיקוח, שנגיע אליו, גם אם זה בהמשך הדרך – כי לא סתם הכנסנו את ועדת הכלכלה – אז אנחנו יכולים להסתדר. אם השר מבקש לדון על האירוויזיון או המונדיאל או כל נושא אחר שרוצה להעלות במליאה, זה לא מעניין אותי. אבל יש דברים אחרים, ולא סתם הכנסנו את המנגנון של ועדת הכלכלה על הנושא של סגירת ערוצים. אם שר יבוא מחר ובחדרי חדרים יסגור ערוץ – זה הדבר היחיד שצריך להיות במנגנון הפיקוח של הציבור עצמו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה אנחנו צריכים לכתוב שר? אני חושבת שכל בן-אדם רשאי לכתוב מכתב למועצה.
אלכס מילר
כשאת מגישה שאילתא על רשות השידור לשר התקשורת, הוא צריך לעשות איזשהו בירור או איזושהי ישיבה. את מגישה שאילתא אליו – הוא צריך לתת לך תשובה. אז הוא הולך למועצה, מגיש בקשה לדיון, עושים דיון ומקבלים החלטה. אין מה לעשות, הוא אחראי על החוק, אבל יש דברים שהוא יכול לפנות ויש דברים - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זה נסיבות מיוחדות?
היו"ר כרמל שאמה
שר השיכון יכול לכנס את מועצת המינהל בלי נסיבות מיוחדות?
גדי בן-יצחק
כן, יכול. למה צריך לכתוב את זה? אני לא מבין. היעלה על הדעת ששר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור יבקש מהם שידונו על משהו ולא ידונו?
היו"ר כרמל שאמה
זה גם בכתב והוא גם צריך לפרט נסיבות מיוחדות. ומה הוא בסך הכול מניע? דיון. בסוף הדיון יכולים להגיד לו: אדוני השר, טעית.
גדי בן-יצחק
מה שאני לא מבין, עם כל הכבוד הראוי לסעיף, זה האם מישהו מעלה על דעתו שהיום איזשהו שר יפנה להנהלת רשות השידור לדון על משהו והם יתעלמו? למה צריך לכתוב בחוק שהוא יכול לחייב אותם לדון?
עידו אציל
מה שאתה אומר רק זה מצדיק את זה שיהיה סעיף. אם אתה אומר שלא יעלה על הדעת ששר לא יכול לפנות, אז פה אנחנו אומרים שהוא יכול, אבל רק בנסיבות מיוחדות וזה צריך להיות בכתב ושקוף.
גדי בן-יצחק
למה אתה חושב שצריך? זה מה שאני לא מבין. אתה פותח כאן דלת מאוד קטנה - - -
היו"ר כרמל שאמה
אדוני, הבנו את הנקודה. יושב ראש המועצה יזמן ישיבות אלה ויקבע מועדיהם. אני גם רוצה מנגנון ששליש מחברי המועצה יכולים לזמן ישיבה. זה מקובל גם - - -
גדי בן-יצחק
זו דרך אלגנטית מאוד להגיע לאותו דבר, ואינני יכול להתנגד.
אתי בנדלר
שליש מחברי המועצה המכהנים רשאים לבקש זימון המועצה, ואז הוא צריך לזמן אותם תוך 14 יום.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. אז אנחנו מצביעים על סעיף 21, לרבות התוספת.
אתי בנדלר
יש לי שאלה לגבי סעיף קטן (ה). למה המנכ"ל ומנהלי השידור מוזמנים רק לאישור לוח השידורים?
דנה נויפלד
לא רק. פה זה היה חובה.
אלכס מילר
המטרה היא חובת הגעה?
דנה נויפלד
המקום פה הוא להעצים את המנכ"ל. זאת אומרת, לוודא שהוא מגיע לדיונים. הכוונה היא לא להטיל עליו עונש, זו זכות.
אתי בנדלר
אני מבינה את התשובה שלכם, כי לפי הנוסח הזה יכול מאן דהו - - -
דנה נויפלד
אגיד לך את כוונת הצעת החוק. אם יש לך נוסח יותר טוב – אז אין לי בעיה.
אתי בנדלר
כשאני קראתי את זה שאלתי את עצמי: למה רק לישיבות האלה? זו גם דרך לקרוא את זה. לדעתי, היא חייבת להזמין אותו לכל ישיבות המועצה, והוא צריך להשתתף בישיבות האלה.
דנה נויפלד
לא, למה? אם יש משהו פיקוחי או ליקוי או משהו אחר שרוצים לדבר עליו בלי המנכ"ל, אני לא חושבת שהוא צריך להיות בכל ישיבה.
עידו אציל
אם רוצים לדון בתפקודו - - -
אתי בנדלר
האם הכוונה היא שהוא חייב להשתתף בישיבות האלה?
אלכס מילר
ברגע שמזמינים, האם חובה להתייצב? זו השאלה.
דנה נויפלד
ההנחה היא שכאשר הגוף המפקח מזמין את המנכ"ל, הוא יגיע. המטרה הייתה להגן עליו. זאת אומרת, שלא יהיה דיון בנושא כה מהותי בלי שהאנשים שתכננו את לוח השידורים יהיו נוכחים בו כי זה אקוטי. אבל אם יש לך ספק לגבי הנוסח אנסה - - -
אתי בנדלר
הנוסח, עולה ממנו שרק לנושא הזה מזמנים אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מסמיכים אותך להתאים את הנוסח כפי שתראי לנכון.
אלכס מילר
אתה יכול להגדיר שחובת התייצבות המנכ"ל לפי ההזמנה - - -
היו"ר כרמל שאמה
מבלי לגרוע מישיבות אחרות. בסדר, אנחנו מצביעים. מי בעד סעיף 21א?

הצבעה
בעד סעיף 21א – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
הסעיף אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
עידו אציל
"סדרי עבודת המועצה 21ב. (א) (1) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בישיבה; היו הקולות שקולים, תכריע עמדתו של יושב ראש המועצה ככל שהוא משתתף בישיבה. (2) על אף הוראות פסקה (1) החלטות המועצה בעניינים המנויים בסעיף 17(2) ו ו–(6) ובעניין מינוי המנהל הכללי כאמור בסעיף 17(4), יתקבלו ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בישיבה.

(ב) המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.
(ג) המועצה תערוך פרוטוקולים של דיוניה.

(ד) החלטות המועצה יועמדו לעיון הציבור."
דנה נויפלד
הסעיף הזה, קודם כול, מתווה את אופן קבלת ההחלטות. דבר שני, מונה את ההחלטות הקריטיות, שהתקבלו ברוב מיוחד, שהוא רוב של שני שלישים. זה לעניין אישור לוחות השידורים ודיון בתקציב. חוץ מזה, העניין של הפרוטוקולים והחלטות המועצה חשוב לעניין השקיפות.
עידו אציל
פרסום באינטרנט.
אתי בנדלר
הפרוטוקולים, לא כתוב שיפורסמו, רק שצריך לנהל.
דנה נויפלד
את הפרוטוקולים אנחנו לא מפרסמים באופן אוטומטי, אבל את החלטות המועצה.
היו"ר כרמל שאמה
למה הפרוטוקולים לא מפורסמים?
דנה נויפלד
יש עניין שהדיונים יתקיימו באופן חופשי.
גדי בן-יצחק
לעובדים תהיה גישה לעניין הזה? מי יידע? יש חופש המידע בעניין הזה.
עידו אציל
גם בחוק התכנון והבנייה החליטו בוועדות לא לפרסם את הפרוטוקולים. השיקול היה שחברים לא יחששו - - -
דנה נויפלד
חוק חופש המידע אומר באיזה תנאים יש חובה לחשוף, אבל יש סייגים ומגבלות. זאת אומרת, זה לא אוטומטי ולא כל דבר. יש מסננת.
גדי בן-יצחק
נכון, וזה המקום לשאול כי אני, כעובד, יש לי בעיה לדעת כל פעם על מה דנים בוועד המנהל שלי. אני רוצה לדעת אחת ולתמיד, כחבר ועד, למה אני לא יכול לדעת. לפעמים פותחים ולפעמים לא.
דנה נויפלד
בשביל זה פיצלנו, יש פיצול - - -
קריאה
באיזה דירקטוריון מעדכנים את כל העובדים?
גדי בן-יצחק
כשדנים בלוח השידורים, לדוגמה, זה מעניין את כל - - -
דנה נויפלד
רגע. הסברת בדיוק למה יש חובה להזמין את המנכ"ל ואת האחראים במערכת על לוח השידורים. זה בדיוק ההסבר על מה שנשאל קודם, למה עשינו את הסעיף ההוא. זה פותר את העניין.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה לפרסם את הפרוטוקולים ולקבוע סייג שהמועצה רשאית לא לפרסם היכן שיש חשש לפגיעה בסוד - - -
דנה נויפלד
חשבנו שיש כבר איזון מספיק בתוך חוק חופש המידע, שהוא החוק שעוסק בדיוק בחשיפת המידע. יש כבר איזונים על פי החוק הזה והדין הקיים, לא רצינו לפגוע בו.
היו"ר כרמל שאמה
למה הפרוטוקולים של ועדת הכלכלה - - -
עידו אציל
השאלה היא אם אתה רוצה שכל חבר מועצה, כל דבר שהוא יאמר הוא יחשוב איך זה יפורסם באינטרנט ובעיתון. לא בטוח שזה אותו דבר כמו - - -
היו"ר כרמל שאמה
לאיזה כיוון זה עובד? לטובה או לרעה? להיפך, הוא יחשוש להגיד דברים לא לעניין.
עידו אציל
הוא לא ידבר בחופשיות.
היו"ר כרמל שאמה
יש דבר יותר טוב מהשקיפות? אני לא מבין, אלא אם כן יש פגיעה בביטחון המדינה או פגיעה בפרטיות.
דנה נויפלד
אנחנו לא טוענים כנגד השקיפות. יש לנו אינטרס שישיבות הגוף הזה יתנהלו באופן החופשי ביותר, בלי מורא ובלי חשש להיחשף.
היו"ר כרמל שאמה
מה, אנחנו שולחים אותם לגנוב? אנחנו שולחים אותם לנהל עסק.
דנה נויפלד
זה נכון, ואולם גם חוק חופש המידע – זאת נקודת הבסיס שלו, שהדברים האלה אמורים להיות חשופים. אנחנו מתנהלים במגזר הציבורי, בגופים ציבוריים, לטובת הציבור ולכן אין מניעה. אבל יש שם מסננות: יש ענייני אגרה ויש עניינים של מי יכול לבקש ומה לא יפורסם. פשוט יש שם את המסננות ולפי הקיים לעניין הזה - - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל יש התקדמות. לדוגמה, הפרוטוקולים של ועדות התכנון והבנייה, שפעם לא היו מתפרסמים בכלל או מתפרסמים ברמת ההחלטות בלבד, היום יש חובה לפרסם את כל הדיון, כולל של רשויות מקומיות. כשאתה נותן לאנשים מסך, זה לא מוליד דברים טובים, בדרך כלל.
גדי בן-יצחק
אם יש משהו שהוועד המנהל או המועצה לא ירצו לפרסם, הם ינמקו למה כי החוק מאפשר לה. אבל ככלל – שתפרסם את הכול.
אלכס מילר
הישיבה הספציפית, הפרוטוקול שלה לא יתפרסם. אז אפשר מראש להגיד בחוק: למעט ישיבות שהוגדרו מראש.
דנה נויפלד
אבל כולן - - -
אלכס מילר
יש ישיבות שמשנות את הלוח ויש ישיבות שמאשרות - - -
יהודה סבאג
ההחלטות של המועצה, רובן נובעות מפעילות הרשות ולאו דווקא - בניגוד לדוגמאות שנתן חבר הכנסת שאמה – לגורם מסוים. כשוועדת תכנון מקבלת החלטה, היא מקבלת החלטה על גורם מסוים. היא מקבלת החלטה על הפעילות שלה, על איך היא - - -
היו"ר כרמל שאמה
אז אמרתי, איפה שיש פגיעה בסוד מסחרי של הרשות - - -
דנה נויפלד
אז זה בדיוק חוק חופש המידע: יש שם צנעת הפרט - - -
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה להפוך את המנגנון – מפרסמים, אלא אם כן יש חשש.
דנה נויפלד
זה בדיוק חוק חופש המידע, נקודת המוצא שלו היא חשיפה - - -
היו"ר כרמל שאמה
חוק חופש המידע זה שמי שצריך – יבוא ויבקש.
לאה ורון
אם אנשים יש להם מה לחשוש במה שהם אומרים – שלא יגידו.
גדי בן-יצחק
זה בדיוק העניין. מה שייאמר שם, מוטב שיידעו. אומר טוב ראש הוועדה, שאור השמש זה דבר בריא. אם למישהו בוועד המנהל יהיה משהו להגיד על עובדיו – שיגיד את זה לפרוטוקול.
דנה נויפלד
בואו נעשה פה סדר. אין פה עניין שלא לחשוף, זאת לא הטענה. יש חשיפה והכול בסדר, הטענה היא שיש פרוצדורה, שנקבעת בחוק חופש המידע, שנקודת המוצא שלה היא חשיפה, אלא אם יש עילות מסוימות שבגינן לא חושפים. זה המצב שחל על כלל הרשויות, בין רשות השידור ובין אחרות. זה לא מונע את מה שכתוב, ההיפך. פה זה אומר: יש לכם חובה לערוך פרוטוקולים. קודם כול, תדעו – יש חובה כזאת. החשיפה שלהם ומה העילות להיעדר חשיפה קיימות בדיון הכללי מכוח חוק חופש המידע. חוץ מזה, אנחנו קובעים פה משהו מוגבר שאומר: החלטות המועצה יפורסמו ויועמדו לעיון הציבור. זה מעבר לחובות הרגילות.
גדי בן-יצחק
אבל ההסבר הזה חוזר על ההסבר הקודם. אני רוצה מעבר לזה. אני חושב שאפשר לבקש מהם לפרסם את הכול, ואם יש משהו שלא – אז שינמקו למה לא. אבל הם לא עושים את זה – ברוב המדינה, אגב, לא רק ברשות השידור. אז אם כבר יש חוק חדש, אז למה לא לדאוג לעניין?
עידו אציל
אנשים לא ידברו בחופשיות, כל דבר שהם יגידו - - -
אלכס מילר
אל תעלה את זה, אתה לא מבין - - - ?
עידו אציל
אבל הטענה הזאת עולה גם - - -
אלכס מילר
אני יכול לקבל את הטיעון של התכנון האסטרטגי, אני יכול לקבל טיעון של צנעת הפרט, אבל אתה לא יכול לשבת כאן ולהגיד שבן-אדם אומר משהו אחד בחדר ומשהו אחר בחוץ. זה לא טיעון.
עידו אציל
אבל זה הטיעון שהועלה על-ידי משרד המשפטים בהצעת חוק התכנון והבנייה, למיטב זכרוני, בישיבות שאני ישבתי בהן. זה טבע האדם, שאנשים לא יחששו להגיד דברים בגלל שהם יידעו - - -
גדי בן-יצחק
ברירת המחדל היא שאתה מדבר חופשי.
עידו אציל
- - - פרוטוקולים של ישיבות הממשלה, למשל.
היו"ר כרמל שאמה
טוב, אנחנו מיצינו את הדיון. דנה, אנחנו רוצים שקיפות מלאה. אנחנו מוכנים לקבל סייגים והחרגות במקרים מיוחדים, שתגדירו מראש: אם זה צנעת הפרט, אם זה סוד מסחרי, אם זה ביטחון המדינה. כל השאר – באינטרנט, גם באתר של רשות השידור וגם באתר של המשרד האחראי.
דנה נויפלד
אני לא מכירה גופים ציבוריים היום שמפרסמים את הכול, חוץ מהכנסת, שזה משהו אחר. אתם נבחרי ציבור.
היו"ר כרמל שאמה
תאמיני לי, אפילו עירייה כמו עירית אריאל.
גדי בן-יצחק
לפרוטוקול: נשמח אם גם הרשות השנייה תעשה אותו הדבר. אני חושב שיפה שעה אחת קודם.
היו"ר כרמל שאמה
נתת רעיון להצעת חוק טובה.
דנה נויפלד
אולי לא תצביעו על זה וננסה לחשוב על משהו - - -
היו"ר כרמל שאמה
למה? תשמרו את הזכות.
דנה נויפלד
לא ביקשתי את זה אף פעם היום.
אלכס מילר
צריך לנסח את הסייגים בצורה נכונה.
דנה נויפלד
אני רוצה לבדוק את זה. יש השלכות רוחב.
עמית ליאור
יש פה שינויים: הדברים החשובים זה מינוי מנכ"ל, אישור תקציבים ולוח השידורים. סעיף 21 מחייב שני שליש מאלה שנמצאים בישיבה לעומת שני שליש מוחלט שנמצא בסעיף 18.
דנה נויפלד
לא. לא, זאת הייתה הכוונה. רצינו להבהיר, כי ראינו שהנוסח לא מספיק ברור. הכוונה הייתה תמיד שני שליש מהמשתתפים. ההצעה אומרת – שני שלישי מהמשתתפים בישיבה.
עמית ליאור
זה אומר שיכולים להיות שם שלושה אנשים ושניים יצביעו.
דנה נויפלד
לא, בגלל שיש לנו מקום אחר של קוורום. המניין החוקי של הישיבות הוא רוב חברים מכהנים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו לא מצביעים סעיף 21ב, נחכה לכם.
דנה נויפלד
בסדר, אין בעיה.


"ועדות משנה 21ג. המועצה רשאית, לצורך ביצוע תפקידיה, למנות מבין חבריה ועדות משנה לכל עניין שתראה לנכון, לקבוע את תפקידיהן ולאצול להן מסמכויותיה לפי חוק זה, למעט סמכויות אלה: (1) קביעת כללים; (2) מינוי המנהל הכללי ופיטוריו; (3) אישור תקציב הרשות;
(4) אישור הדוחות הכספים."

זאת אומרת, למעט ארבע הסמכויות המנויות, אפשר שהמועצה תמנה ועדות משנה בשביל לייעל את העבודה שלה. החרגנו את אותן סמכויות שהן הסמכויות המשמעותיות ביותר. אותן לא ניתן לאצול לוועדת המשנה.
היו"ר כרמל שאמה
אישור תקציב ועדת משנה - - - ?
דנה נויפלד
לא. זה מוחרג: אישור התקציב, מינוי מנכ"ל והפיטורים שלו, קביעת כללים ואישור הדוחות הכספיים.
אלכס מילר
וסגירת ערוצים.
דנה נויפלד
אין לי בעיה להוסיף את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אז בואו נצביע על 21(ג). יש הערות?
אלכס מילר
בודקים את מה שהערתי.
דנה נויפלד
חבר הכנסת מילר הציע להוסיף פסקה קטנה (5) – שינוי במספר הערוצים או רשתות השידור. בסדר?
אתי בנדלר
מצוין.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על 21ג. מי בעד, כולל השינויים? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 21ג – רוב

נגד – אין

הסעיף אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, הסעיף אושר פה אחד. יש לכם כוח להמשיך?
קריאות
לא.
היו"ר כרמל שאמה
בואו נסכם שהישיבות הבאות בעניין הזה לא מוגבלות בזמן. אנחנו מודיעים לפרוטוקול: יש להם שעת התחלה, אין להן שעת סוף. גם אם יש ישיבת מליאה אחרי זה, באותו יום הישיבה יכולה להמשך.
אלכס מילר
בתיאום עם ועדת החינוך.
היו"ר כרמל שאמה
ברור, הכול בתיאום עם ועדת החינוך. חברים, אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:35.

קוד המקור של הנתונים