ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/05/2011

תקנות הנהיגה הספורטיבית(רשיון לנהיגה ספורטיבית)(תיקון), תשע"א-2010 - תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר יבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף) התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
67
ועדת החינוך, התרבות והספורט

17.5.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 411

מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

שהתקיימה ביום שלישי י"ג באייר התשע"א (17 במאי 2011) בשעה 9:00
סדר היום
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"א-2010 – תקנות
הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"א-2011.
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

רונית תירוש
מוזמנים
יובל מלמד – יועץ מקצועי, משרד התרבות והספורט

יוסי ניסן – מנהל הספורט המוטורי, משרד התרבות והספורט

עו"ד מיטל שרעבי – לשכה משפטית, משרד התרבות והספורט

דניאל אוחנה – נציג הטרקטורונים בישראל, משרד התרבות והספורט

שוש אמיר – מנהלת תחום רישוי, הרשות לנהיגה ספורטיבית, משרד הספורט

לורן אזולאי – ראש לשכת הרשות לנהיגה ספורטיבית

עו"ד תהילה ורון – לשכה משפטית, משרד התמ"ת

עו"ד יעקב פרידברג – משרד המשפטים

עו"ד מני הסה – הנהלת רשות המיסים, משרד האוצר

רפ"ק ערן סדן – מהנדס תנועה באת"ן, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד פקד תמר ליברטי – ע' יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד רפ"ק תמר שיכט – יועצת משפטית אתגר, המשרד לביטחון הפנים

ענבר חן מאירי – איגוד לשכות המסחר

עו"ד שגיא שוורץ – יו"ר התאחדות הספורט המוטורי

ניסים בנימין – נציג הענף הדו-גלגלי בישראל

טל דרורי – יו"ר איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי

אמציה גזית – יו"ר עמותת נהגי המרוצים

הח"כ לשעבר רן כהן וסטודנטים מאוניברסיטת בן-גוריון
ייעוץ משפטי
מרב ישראלי; שמרי סגל
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"א-2010 – תקנות

הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"א-2011
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך בנושא תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"א-2010 – תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"א-2011.

גבירותיי ורבותיי, אנחנו בישיבה שהיא בין החשובות לקידום החוק הזה. ב-2006 חוקק החוק, ובמשך שנים אנחנו עושים כאן תקנות, ולדעתי, היועצת המשפטית, זה הדבר האחרון.
מרב ישראלי
עד כמה שאני יודעת, מבחינת תקנות – כן.
היו"ר אלכס מילר
זה מה שנשאר בשביל להסדיר את כל תחום הנהיגה הספורטיבית בישראל. את התודות שלי אני אגיד אחרי שנאשר את התקנות. אבל אני יכול להגיד לכם, רבותיי, שזה אחד הדברים החשובים שאנחנו עושים כאן בכל הקשור לקידום הענפים החדשים בישראל בספורט. אין ספק, שהגיע הזמן שמדינת ישראל תתחיל לשים את חותמה בכל הנושא של הספורט העולמי. אנחנו מתעסקים בספורט ובעולם הלא מוסדר והבלתי חוקי של המרוצים בישראל והסכנות שיש בעניין הזה, ולכן על כך כל התודות לכל המשרדים הרלוונטיים שקידמו את הנושא להסדיר ולהפוך את זה לדבר חוקי שמגן על הצעירים שלנו ולכל מי שמעוניין להיכנס לתחום הזה כך שיעשה את זה בצורה מסודרת במתקנים שיהיו בארץ ולא ברחובות ויסכן את חייהם של אלה שמתעסקים בזה ובכל מי שנתקל בעניין הזה כעובר אורח.


אנחנו נתחיל בקריאת התקנות. אני מקווה מאוד שנצביע גם היום אם לא תהיה איזושהי בעיה. ואצלי אין בעיות, בדרך כלל. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
מרב ישראלי
יש שני עניינים על השולחן שלנו: הראשון הוא תיקון לתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון נהיגה ספורטיבית). יש פה תיקון לתקנה 2 בהגדרה של סוגי הכלים התחרותיים. לפניכם יש טבלה, אז אולי תסבירו את התיקון, ומדוע הוא נדרש.
יובל מלמד
אני יועץ הרשות לנהיגה ספורטיבית. חלף זמן מהתאריך שבו אושרה התקנה הזאת, ובהתאחדות האירופית לקרטינג חלו שינויים בדרגות של הרישיונות. יש לנו פה שינויים גם לקוּלה וגם לחומרה, ואנחנו מעדכנים בהתאם להתאחדות האירופית.
מרב ישראלי
אולי תגיד מה השינויים.
יובל מלמד
קודם כול זה נוגע רק לתחום הקרטינג, שזה סעיף 5. יש לנו הורדה ב-SK4 מגיל 16 ל-15, הוספה של קטגוריה SK5 שזה מגיל 16, וב-SK6 הגיל המינימלי הופך מ-17 ל-18, זאת אומרת החמרה של שנה. יש הוספה של קטגוריה – הקלה בשנה והחמרה בשנה.
היו"ר אלכס מילר
הערות? אין. אפשר להקריא את זה?
מרב ישראלי
התיקון הוא, כאמור, בפסקה 5: "רכב קרט, לרבות קרוס-קרט – א. למעלה מ-200 – 125, למעלה מ-300 – 270.

מה זה הגילאים פה?
יובל מלמד
גיל מינימלי של הנוהג בשנים.
מרב ישראלי
"הספק מרבי בכוחות סוס זה 12, גיל 8, SK1 – זה התיוג.
יובל מלמד
אין שינוי.
מרב ישראלי
(ב). 125 – 390 – 17 – 10, SK2

(ג). 125 – 390 – 25 – 13, SK3

המספר הלפני אחרון שאני מקריאה אלה הגילאים.


(ד). 125 – 390 – 30 – 15 – SK4

(ה). 125 – 390 – 40 – 16 – SK5


(ו). למעלה מ-125 – למעלה מ-390 – ללא הגבלה – 18 – SK6
היו"ר אלכס מילר
תיקון תקנה 2, נכון.
מרב ישראלי
זה חלק מתקנה 2.
היו"ר אלכס מילר
אני מעלה את תיקון תקנה 2 להצבעה.

הצבעה

בעד תקנה 2 – רוב

נגד – אין

נמענעים – אין

תקנה 2 אושרה.
היו"ר אלכס מילר
תקנה 2 אושרה פה אחד.
מרב ישראלי
עכשיו אנחנו עוברים לתקנות הייבוא. אחרי שהתקנות הועברו לוועדה משר התמ"ת היו כל מיני הערות משפטיות שהתקבלו גם ממני, גם הערות מהמכס, ממשרד המשפטים. לכן יש כמה תיקונים בנוסח, כפי שהועבר לוועדה שהייתי רוצה להקריא ולציין אותן.


אני מקריאה:

תקנות הנהיגה הספורטיבית (הוראות בדבר ייבוא כלי תחרותי וחלקי חילוף), התשע"א-2011
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-33(ד)(1) לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, לאחר התייעצות עם שר התרבות והספורט ושר התחבורה, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת אני מתקין תקנות אלה":
המילים
"ובאישור הרשות לנהיגה ספורטיבית" יורדות כי האישור של הרשות הוא לא לתקנות אלא הוא אישור אינדיבידואלי שניתן בהמשך, לפי החוק. לכן המילים האלה מיותרות.
המשך
1. הגדרות:

ב"ייבוא מסחרי" יש גם תיקון של ההגדרה "ייבוא מסחרי" בהתאם לחקיקות אחרות כדי שזה יהיה מוגדר. כל עסקה מסחרית שנעשית.
"ייבוא מסחרי" – ייבוא כלי מנועי שהוא כלי תחרותי או המיועד להיות כלי תחרותי או חלקי חילוף לכלי תחרותי, כחלק מעסק, משלח יד או עסקה, לרבות עסקת אקראי בעל אופי מסחרי".


זאת עסקה אחת, אבל כל עוד יש לזה אופי מסחרי רואים בזה עסקה מסחרית ולא ייבוא אישי.
היו"ר אלכס מילר
יש טענות, בקשות, שינויים?
מרב ישראלי
יש פה מישהו מהמכס. לך הייתה הערה על הדבר הזה?
מני הסה
אני עוד צריך לבדוק את הדבר, זה הגיע אליי רק ממש לפני יומיים. ההערה הייתה לעניין "עסקת אקראי".
מרב ישראלי
אתה חושב שצריך להגדיר גם "עסקת אקראי"?
מני הסה
אני אציג את עצמי: שמי עורך דין מני הסה, רשות המיסים, אגף המכס ומע"מ. אני עובד כאן בהנהלת רשות המיסים, אני שותף להכנה של התקנות האלה מהיום הראשון. התוספת של "עסקת אקראי" – יש לנו הגדרה אצלנו, ורציתי לראות אם יש לנו איזושהי בעיה מבחינת ההגדרה כי ההגדרה עצמה מתעסקת בשאלה האם יש אופי מסחרי או אין אופי מסחרי בעסקאות אקראי, לפי חוק מע"מ. את הנקודה הספציפית אני עוד צריך לבדוק. כרגע אני לא רואה בעיה, וייתכן שתהיה.
מרב ישראלי
אתה חושב שצריך להוסיף הגדרה לתקנות של עסקת אקראי או שאפשר להשאיר את זה כך? זה עניין של משרד המשפטים. אם יש צורך בהוספת הגדרה של "עסקת אקראי" בדומה למה שיש בחוק מע"מ אנחנו נוסיף את זה.
מיטל שרעבי
חקיקת המשנה כבר עשתה את השינוי של ההגדרה.
מרב ישראלי
והיא לא חשבה שצריך להוסיף?
מיטל שרעבי
לא.
מרב ישראלי
בסדר. אז אם בכל זאת זה זה, אז ההגדרה תהיה דומה לחוק המע"מ. זה נושא יותר ניסוחי. אני אכתוב הערה לבדוק הוספת הגדרה.
היו"ר אלכס מילר
מעולה. אפשר?
מרב ישראלי
יש עוד הרבה לקרוא.

"ייבוא אישי" – ייבוא על ידי יחיד שאינו ייבוא מסחרי;

זאת אומרת כל ייבוא שהוא אינו מסחרי הוא ייבוא אישי, בעצם.

"כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי" – כלי מנועי המיובא על מנת לערוך בו שינוי מבנה ולהכשירו ככלי תחרותי;

זאת אומרת יש מטרה להביא אותו כדי לערוך בו שינוי מבנה.

"מרשם הכלים התחרותיים" – כהגדרתו בתקנות רישיון כלי תחרותי;

"מרשם כלים בבנייה עצמית" – מרשם המנוהל על-ידי הרשות המוסמכת המציין את מספר השילדה שניתן לכלי בבנייה עצמית לצורך קבלת אישור לייבוא חלקי חילוף עבור אותו כלי;

"עוסק מורשה", "עוסק פטור" – כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975;

"צו ייבוא חופשי" – צו ייבוא חופשי, התשס"ט-2008

"צו תעריף המכס" – צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין;

"תקנות רישיון כלי תחרותי" – תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), התש"ע-2010;
מני הסה
סליחה שאני עוצר אותך רק לרגע, פשוט פרסמנו לפני מספר ימים צו תעריף מכס חדש, וזה תשע"א-2011.
מרב ישראלי
והסעיפים הם אותם סעיפים שיש אליהם הפניה?
מני הסה
כן, ההפניה היא לא לצו תעריף המכס, אלא לצו ייבוא חופשי.
מרב ישראלי
אה, זה לפי צו תעריף המכס. דיברנו על ערובה וחילוט. זה זה.
מני הסה
למיטב זיכרוני זה דווקא היה בהפניה ל-2(א) לצו ייבוא חופשי. כרגע 2(ב) זה יהיה- -
מרב ישראלי
לא, לא. מה ההתייחסות לצו תעריף המכס? לגבי הערבות, נכון? ב-4(7)(א)(4).
מני הסה
נכון. ב-87 אין הבדל.
מרב ישראלי
השאלה היא האם ההפניה היא עדיין נכונה.
מני הסה
פרטי המכס לא השתנו.
מרב ישראלי
בסדר גמור. גם את זה נבדוק. מקסימום אם צריך משהו ניסוחי אפשר לתקן.
המשך הקראה
"תקנות רישיון כלי תחרותי" – תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי);

"תקנות רישיון נהיגה ספורטיבית" – תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון נהיגה ספורטיבית);
היו"ר אלכס מילר
על ההגדרות יש שאלות?
תהילה ורון
אני עורכת דין תהילה ורון ממשרד התמ"ת. ידוע שיצא צו ייבוא חופשי 2011?
מרב ישראלי
אמרתם, צו תעריף המכס.
תהילה ורון
גם צו ייבוא חופשי יצא.
מרב ישראלי
אז את שניהם?
תהילה ורון
כן.
מרב ישראלי
ההפניה לשם עדיין נכונה? זה מה ששאלתי קודם.
תהילה ורון
לגבי צו ייבוא חופשי ההפניה תהיה לצו ייבוא חופשי, התשע"א-2011.
מרב ישראלי
כן, אבל הסעיף 2(א) בתוספת הוא אותו דבר? ההפניה בתוך התקנות נשארת אותו דבר?
תהילה ורון
כן. בהגדרה.
מרב ישראלי
בהגדרה תיקנתי את השנים.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אני מעלה את סעיף ההגדרות להצבעה.

הצבעה

בעד סעיף ההגדרות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף ההגדרות אושר.
היו"ר אלכס מילר
סעיף ההגדרות אושר פה-אחד.


מי האורחים שלנו?
רן כהן
סטודנטים לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון.
היו"ר אלכס מילר
ברוכים הבאים לוועדת חינוך. אנחנו נמצאים כאן בישיבה היסטורית על התקנות של תחום חדש שנכנס לישראל – נהיגה ספורטיבית. אנחנו מאשרים היום תקנות שאמורות להסדיר את התחום מאז 2006 שחוקק החוק.
רן כהן
אלה סטודנטים, אדוני היושב ראש, לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון שעושים ביקור בכנסת כדי ללמוד על הליכי הדמוקרטיה בישראל.
מרב ישראלי
המשך הקראה: 2. הגשת בקשה לרשות המוסמכת, חובת גילוי והמצאת מסמכים נוספים:

(א) המבקש לייבא בייבוא אישי כלי תחרותי, כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי או חלקי חילוף לכלי תחרותי יגיש בקשה בצירוף התחייבות הערוכות לפי הנוסח שבתוספת הראשונה ויצרף את המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.

(ב) המבקש לייבא בייבוא מסחרי כלי תחרותי, כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי או חלקי חילוף לכלי תחרותי יגיש בקשה בצירוף התחייבות, הערוכות לפי הנוסח שבתוספת השנייה ויצרף את המסמכים הנדרשים לפי תקנות אלה.

(ג) המבקש או מי שניתן לו אישור לפי תקנות אלה, ימציא לרשות המוסמכת, בכל עת, ולפי דרישתה, כל פרט, מסמך או מידע נוסף אותו יתבקש למסור על-ידי הרשות המוסמכת.
היו"ר אלכס מילר
הערות? אין. אני עובר להצבעה.

הצבעה

בעד סעיף 2 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2 אושר
היו"ר אלכס מילר
סעיף 2 אושר פה אחד.
מרב ישראלי
המשך הקראה: 3. תנאים לייבוא אישי של כלי תחרותי:

הרשות המוסמכת תאשר ייבוא אישי של כלי תחרותי בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;

(2) הכלי התחרותי מיובא על ידי יחיד לשימוש שאינו מסחרי – שינינו את זה בהתאם להגדרות.

(3) בכלי התחרותי מתקיימים תנאי סעיף 2(א) לצו ייבוא חופשי כמפורט בטור ג' לצד פרט 831 בטור א',

בטבלה שבתוספת הראשונה לצו ייבוא חופשי.

אני לא בטוחה, אבל הסתכלתי שם וראיתי שמדובר על כלי חקלאי. זה זה? לא לגמרי הבנתי.
מני הסה
לא.
מרב ישראלי
זהו, אני לא בטוחה שהסתכלתי על הדבר הנכון.
מני הסה
לתהילה ממשרד התמ"ת יהיו הערות.
תהילה ורון
אני חייבת לציין שלא קיבלתי את השינויים האלה.
מרב ישראלי
זה אני מבינה. 2(א) תוספת ראשונה זאת בקשה שהמכס ביקש, לפי מה שהבנתי. זה מה שנאמר לי.
מני הסה
נכון. יש הבדל בין 2(א) לבין 2(ב). 2(א) זה הרישיונות. בשלב הראשוני לצורך הייבוא צריך להינתן רישיון על ידי רשות הנהיגה הספורטיבית, ולכן העברנו את זה לשם. זה בעצם סוג של טעות סופר, זה לא משנה מבחינת היבואן.
מרב ישראלי
הפנו לתוספת הראשונה בתשס"ח וכתוב שם: "תחול חובת המצאת אישורי הגנת הצומח". לא הבנתי. אני בכל זאת רוצה לשאול אותך – אני הוצאתי את צו ייבוא חופשי תשס"ט מנבו והסתכלתי במה מדובר. התוספת הראשונה - -
תהילה ורון
התוספת הראשונה זה רישיונות, התוספת השנייה זה אישורים.
מרב ישראלי
אוקיי. הסתכלתי על השנייה. כתוב פה שהתוספת הראשונה הושמטה אז כנראה בגלל זה אין לי.
מני הסה
היא מתעדכנת.
מרב ישראלי
אז תגידו במה מדובר.
מני הסה
כשיבואן ירצה לייבא הוא יצטרך רישיון טרם הכניסה למדינת ישראל, זאת אומרת רישיון שבדרך כלל במשרדים אחרים הוא רישיון שניתן לפני הייבוא בכלל למדינת ישראל. במקרה הספציפי כיוון שהרשות המוסמכת שמבינה בתחום הספורט המוטורי היא הרשות לנהיגה ספורטיבית יינתן אישור מהם. יש הבדל בין אישורים לבין רישיונות. כיוון שבנוסח כאן כתוב "תאשר" אז בהתחלה טעינו בדבר הזה והכנסנו את זה לרשימה של אישורים. זה בעצם רישיון שרק בהסתמך עליו ניתן לייבא למדינת ישראל.

אני אעיר כאן שבתיקון לצו תעריף המכס בפרט 831 שהוא פרט ייעודי רק לצורך הכלים המנועיים או התחרותיים שיובאו לכאן הכנסנו גם כן אישור, כי בשלב השני, אחרי שמסבים כלי שהגיע ככלי מנועי ומוסב לכלי תחרותי התקבל גם אישור של הרשות לנהיגה ספורטיבית שבאמת נעשתה הסבה.
מרב ישראלי
זה בהמשך לתקנות.
מני הסה
או שלחילופין היא תיתן אישור שניתן לו רישיון לנהיגה בארץ אבל להבדיל מרישיון ייבוא. שמגיע לארץ.
מרב ישראלי
בסדר.
היו"ר אלכס מילר
לא יותר מדי בירוקרטיה עם כל הרישיונות האלה?
מני הסה
זה לא יותר מדי בירוקרטיה. יש הבדל בין כלי שמגיע לארץ, שיש רישיון לייבוא שלו, והוא מתאים, לבין מתן אישורים כאן שהוא באמת מתאים לנהיגה ולכללים שנהוגים כאן.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת, אפשר להביא כלי שיש אישור להביא אותו, אבל עדיין זה לא אומר שיש אישור שהוא יהיה כלי תחרותי.
מרב ישראלי
נכון.
מני הסה
כן.
היו"ר אלכס מילר
אז למה להביא כלים שאי אפשר לנהוג בהם בארץ?
מרב ישראלי
הם יוכלו בהמשך, אבל הרשות לנהיגה ספורטיבית תצטרך לוודא שהם עומדים בכל התנאים כדי להוות כלי תחרותי.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת בן אדם מביא כלי שעדיין לא מוכר בארץ; אתם בודקים אותו, ואז אתם אומרים לו, אין בעיה – ייבאת, אנחנו בדקנו, ועכשיו גם נותנים אישור להשתמש. כן או לא? אתה עושה לי "כן", אבל אתה לא בטוח.
מני הסה
כן.
מרב ישראלי
זה לפי התקנות של רישיון כלי תחרותי, נכון.
יוסי ניסן
יש שתי אפשרויות: או שהוא מביא כלי שמיועד מראש לנהיגה ספורטיבית או שהוא מסב אותו בארץ. מביא אותו ככלי רגיל ומסב אותו בארץ.
היו"ר אלכס מילר
אני לא כל כך מבין בכלים מהסוג הזה, אז אני לא רוצה שנגיע למצב שיהיה פה סרבול מערכתי; גם שלא יהיה רושם שמקבלים אישור אוטומטי על כל דבר שמביאים. שיהיה איזשהו הבדל והבנה במערכת.
מרב ישראלי
המשך הקראה: (4) המבקש הוא בעל רישיון נהיגה בכלי תחרותי תקף המתאים לסיווג הכלי התחרותי, בהתאם לתקנות רישיון נהיגה ספורטיבית;

(5) הכלי המיובא כשיר להירשם ככלי תחרותי, לפי תקנות רישיון כלי תחרותי.


זה בעניין הכשירות שהרשות בודקת.


יש בקשה של הרשות לנהיגה ספורטיבית להוסיף הוראה בכל התקנות, ואתם תראו את זה בהמשך: "המבקש לא הפר הוראה מהוראות תקנות אלה במשך שישה חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה". אני צריכה גם את משרד המשפטים לעניין הזה.
יעקב פרידברג
ממתי זה?
היו"ר אלכס מילר
מה זה הדבר הזה?
מרב ישראלי
זה נראה לי משהו קצת מרחיק לכת.
יעקב פרידברג
ממתי זה?
מרב ישראלי
זה משהו שהרשות לנהיגה ספורטיבית ביקשה להוסיף. אני מבינה שדיברתם עם מיכל, אבל היא לא נתנה לכם תשובה.
מיטל שרעבי
היא אמרה שבהתקיים תנאים מסוימים שאני עוד מעט אפרט היא תאשר את נוסח הסעיף הזה. היא כנראה לא התייעצה עם הממונה עליה.

המטרה של הסעיף היא לאפשר לרשות לנהיגה ספורטיבית לשקול מתן אישור במקרה שבן אדם הפר הפרות קודמות מהוראות תקנות אלה, או חלק מהן. הסעיף הזה בדרך כלל מופיע במקרים של רישיונות – אם ניתן מידע כוזב, אז אפשר לבטל את הרישיון.
מרב ישראלי
אפשר לבטל או לא לחדש רישיון. פה בעצם לא נותנים רישיון היתר חדש.
יעקב פרידברג
זה לא מה ש- - - פה. את יכולה לחזור על הנוסח?
מיטל שרעבי
"המבקש לא הפר את הוראה מהוראות תקנות אלה במשך שישה חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה".
מרב ישראלי
זאת אומרת, בעצם הרשות יכולה לסרב לתת רישיון היתר חדש למישהו שהפר הפרות בעקבות מעשים קודמים.

בעקבות שיחה קודמת שהייתה לנו בעניין הזה אני ניסיתי לבדוק דוגמאות לזה.
יעקב פרידברג
זה כפוף לשימוע?
מרב ישראלי
יש כמה עניינים. קודם כול הנוסח הזה הוא גורף, לדעתי. זאת אומרת, הפרה מהפרות תקנות אלה זה משהו שהוא לא ברור ונותן לרשות יותר מדי שיקול דעת בעניין. אם הולכים לכיוון הזה צריך להגדיר קודם כול את ההפרות, ולהגיד אלו הפרות לא מאפשרות סתם להגיד – "הפרה מהפרות תקנות אלה".

שנית, גם כמו שעו"ד פרידברג אמר, גם בנושא של אי חידוש או אי מתן רישיון נותנים שימוע במצב כזה. ודבר שלישי זה כמובן הכפיפות לבדיקה של משרד המשפטים. אני מצאתי דוגמה אחת דומה בחקיקה- -
היו"ר אלכס מילר
אבל מרב, אנחנו עוד לא אישרנו את התקנות. אם אנחנו מאשרים עכשיו את התקנות, כל מי שעשה דבר כזה או אחר לא עשה את זה לפי הדברים שאנחנו מאשרים עכשיו. אנחנו מדברים על מצב שהוא מעתה והלאה.
מרב ישראלי
לכן צריך להגדיר אלו ההפרות. ההפרות יהיו, למשל, שהוא הצהיר שהוא מייבא בייבוא אישי, וזה בעצם היה ייבוא מסחרי. זה לפי התקנות האלה. לכן אני אומרת שצריך להגדיר את ההפרות. ברגע שנגדיר את ההפרות זה יהיה הרבה יותר ברור מה מאפשר לרשות לסרב לתת היתר.
יעקב פרידברג
היות שלא ראיתי- -
היו"ר אלכס מילר
אם הוא למשל עשה עבירה ארבעה חודשים לפני ההגשה, אמרתם לו – לא, והוא חיכה חודשיים – אז זה בסדר.
מיטל שרעבי
כן. כי אנחנו צריכים לעמוד ברמה מסוימת של סבירות, אנחנו לא יכולים לנצח לא לאפשר לו.
מרב ישראלי
זה כאילו היתר חדש. זאת פעולה חדשה.
היו"ר אלכס מילר
יש לך מה להגיד על זה?
ניסים בנימין
אני נציג הענף הדו-גלגלי בישראל. לדעתי, זה מאוד חשוב. חצי שנה זה לא מספיק, אלא זה צריך להיות שנה, וזה צריך להיות כפוף לשימוע. כמו שהוא אמר, ההפרש של החודשיים לא מספיק.
היו"ר אלכס מילר
אבל מי מוסמך לעשות שימוע פה?
מרב ישראלי
הרשות. מי שמונתה לתת את ההיתר.
מיטל שרעבי
כמובן, שאין התנגדות לשימוע. גם אם זה לא היה מופיע בתקנות היינו מקבלים את זה.
מרב ישראלי
כן, אבל צריך להגיד את זה.
היו"ר אלכס מילר
איזה סעיפים?
מרב ישראלי
אני בדקתי את זה כי רציתי לראות אם יש משהו דומה. לא מצאתי יותר מדי.
מיטל שרעבי
מרב, אחרי ששוחחנו אתמול חשבתי על זה פעם נוספת. יש סעיף שמשרד המשפטים לא כל כך אוהב, אבל הוא לפעמים כן מופיע בתקנות – שהרשות סברה שבנסיבות העניין נתקיימו באדם נסיבות לא לתת לו רישיון.
מרב ישראלי
אפילו בחקיקה ראשית זה בעייתי.
מיטל שרעבי
זה בעייתי, אבל אני מזכירה לך שבצלילה ספורטיבית אנחנו שכנענו אתכם שיש נסיבות.
היו"ר אלכס מילר
יעקב, איפה הבעיות, לדעתך?
יעקב פרידברג
הבעיה היסודית היא שלא התייעצו איתנו. אני מבקש זמן. זה משהו שנשמע לי מאוד גורף. אנחנו לא אוהבים שנותנים יותר מדי שיקול דעת לרשות למנוע רישיונות או זכויות ממשתמשים. יכול להיות שיש כאן תכליות טובות, אבל לא קיימנו שום דיון בעניין. אני ממש לא מכיר את הנושא ואני מבקש ללמוד אותו.
היו"ר אלכס מילר
נמשיך הלאה.
מרב ישראלי
הסעיף הזה חוזר בכל הסעיפים של הבקשות.
היו"ר אלכס מילר
משטרת ישראל?
תמר ליברטי
זה לא שאלה שנוגעת באופן ספציפי למשטרה, אבל השאלה היא האם תקנה 3 לא נוגעת גם לתנאים מייבוא אישי שנועד להיות כלי תחרותי ולא רק של כלי תחרותי.
מרב ישראלי
זה יש בהמשך, ב-7.
ערן סדן
אם כך, צריך להיות בהגדרות גם גן "כלי תחרותי" כיוון שאז אנחנו מגדירים- -
מרב ישראלי
לדעתי, זה בחוק, ולא צריך להגיד את זה שוב בתקנות.
היו"ר אלכס מילר
עו"ד פרידברג, אתה יכול לבדוק את זה במשך הישיבה?
מיטל שרעבי
אנחנו התייעצנו עם מיכל רבינוביץ'. אני יכולה לפרט את התנאים שהיא חשבה שאם נוסיף אותם זה באמת יהיה סביר.
יעקב פרידברג
היא נתנה רשימה כזאת?
מיטל שרעבי
כן.
קריאה
חבל שהיא לא עדכנה אותך רק.
יעקב פרידברג
מיטל יודעת את אופן העבודה מול- -
מיטל שרעבי
קודם כול זאת תהיה הפרה שבנסיבות העניין ראוי שלא לתת. זאת אומרת, לא כל הפרה הכי קטנה. אם אנחנו מפרטים איזה סוג של הפרות: מידע כוזב, הוא לא דיווח על קריאה בחזרה או לא רשם את הכלי תוך שישה חודשים – אלה הנסיבות שאנחנו באמת חושבים שזה חשוב ונדרש. אני רק רוצה לפרט למה אנחנו חושבים שהסעיף הזה מאוד חשוב- -
יעקב פרידברג
אבל אתם לא רוצים להוסיף אותו כאן, לפי מה שאני מבין.
מיטל שרעבי
כן.
מרב ישראלי
כל סוגי הבקשות.
מיטל שרעבי
אני רוצה רק להגיד למה זה מאוד חשוב: יש סעיף עונשין בחוק שלא מתייחס לתקנות האלה של ייבוא, ואנחנו כנראה נשקול להוסיף את זה גם במסגרת התיקון לחוק שנעשה בעתיד. אנחנו גם נשקול להוסיף סעיף של עיצום כספי שייתן גם סנקציה למי שלא מקיים את ההוראות של התקנות האלה וגם בהמשך נבחן אפשרות של הוספת עונשין לתקנות האלה, כמו ששוחחנו אתמול.


נכון לעכשיו, מכיוון שזה לא קיים בחוק, יש חשיבות מרובה שזה יופיע פה דווקא בתנאים האלה כי יכול לקרות מצב שאדם הפר הוראה, ואין לנו שום דרך להטיל עליו סנקציה ונהיה מחויבים לתת לו אישור על בסיס בקשה חדשה. זה יוצר מצב שאין לנו שום דרך לאכוף את התקנות האלה.
יעקב פרידברג
אני אבדוק את הנושא הזה.
היו"ר אלכס מילר
אין ספק שהסעיף הזה הוא סנקציה שתהיה לרשות כלפי המפרים. מכיוון שהשוק הזה הוא לא של 20 שקל, אלא מדובר על ייבוא במיליוני שקלים אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה ללא סנקציה מינימלית לכל אלה שיפרו את הנושא של הייבוא. אני מציע שנכניס רשימה, נאשר את הנוסח היום, ואם תהיה איזושהי בעיה- -
יעקב פרידברג
אין כאן רשימה.
מרב ישראלי
אנחנו נכניס. זאת אחת ההערות שהעברתי.
יוסי ניסן
כפוף להכנסת רשימת ההפרות.
מרב ישראלי
אנחנו נגיד את זה עכשיו.
יוסי ניסן
בהמשך לדבריו של ניסים אנחנו בהחלט מקבלים בחיוב שזה יהיה שנה ולא שישה חודשים.
היו"ר אלכס מילר
בסדר.
יעקב פרידברג
זה ברוח מה שהיה שם עם מיכל רבינוביץ'?
מיטל שרעבי
כן, היו לנו כמה שיחות בעניין הזה.
היו"ר אלכס מילר
יש לנו עוד מה לקרוא כאן. אם אתה רוצה לצאת לדבר, אין שום בעיה. בואו נסכם לגבי הרשימה.
מרב ישראלי
אני מצאתי דוגמה אחת למשהו דומה בתקנות. בתקנות עבודת נוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), יש אפשרות לסרב ליתן היתר על סמך מישהו שהעביד ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו. כאן זה מקביל בעצם לכך שייבאת בלי לבקש אישור אחרי שהתקנות, כמובן, נכנסו לתוקף.
יעקב פרידברג
כמה זמן יש שם?
מרב ישראלי
אין הגבלת זמן בכלל.
יעקב פרידברג
זאת סנקציה קבועה.
מרב ישראלי
כן. "הפר חובה מהחובות המוטלות עליו כלפי נערים עובדים לפי הוראה שבחיקוק" – שזה פחות רלוונטי. "הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מאלה המפורטות" – שזה משהו שנוגע לכאן.
יעקב פרידברג
מיטל, את הזכרת בעצמך קודם שאתם רוצים אולי לנקוט הליך של הכנסת עיצום כספי כאן. זה נראה לי כמו משהו שהוא סנקציה מתאימה יותר בנסיבות העניין.
מרב ישראלי
אבל זה בחקיקה הראשית.
מיטל שרעבי
זה בחקיקה, וזה ייקח זמן.
מרב ישראלי
תהיה בעיה להכניס את זה לתקנות.
היו"ר אלכס מילר
בואו נעשה קודם רשימה.
מרב ישראלי
"ייבוא ללא הגשת בקשה או ללא היתר".
היו"ר אלכס מילר
מסחרי או אישי?
מרב ישראלי
גם וגם. הוא חייב בזה כמובן לאחר שהתקנות נכנסות לתוקף.
מיטל שרעבי
מני, זה אפשרי? תמיד זה באישור שלנו. יש דרך לייבא בלי היתר?
מני הסה
בלי היתר שלכם? לא.
מיטל שרעבי
בוא נגיד שזה לא חוקי.
מני הסה
יש הברחות למדינת ישראל.
מרב ישראלי
בדיוק. אני אומרת – הוא ניסה לייבא ללא היתר. יכול להיות שיהיו הפרות כאלה, אני לא יודעת. תגלו אותם בדיעבד.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת – ניסה. תפס – תפס, לא תפס – לא תפס. ואז אין לו שום סנקציה. הבנתי.
מרב ישראלי
היו לנו עוד שני דברים, נכון?
מיטל שרעבי
מידע כוזב.
מרב ישראלי
"השיג היתר על סמך מידע כוזב". כמו שאמרתי קודם, למשל, הוא אמר שהוא מייבא ייבוא אישי, ובעצם הוא מנסה לייבא בייבוא מסחרי. ויש עניין של- -
מיטל שרעבי
Recall – קריאה בחזרה. אם הוא לא דיווח לרשות המוסמכת על תקלה סדרתית שיש בכלים.
מרב ישראלי
אז זה לא הקריאה בחזרה עצמה, אלא הדיווח, נכון? הפרה של איזו תקנה?
מיטל שרעבי
תקנה 9. זה סעיף אופרטיבי שהכנסנו. הכנסנו התחייבות- -
מרב ישראלי
אבל ה-recall הוא לא בתקנות האלה.
מיטל שרעבי
הוא בתקנה 9.
מרב ישראלי
לא, זה רק דיווח, לדעתי. אבל לפי התקנות האלה הוא לא חייב למשוך בחזרה את הכלים. אתם לא הכנסתם recall, לדעתי.
קריאה
כשאתם אומרים recall, למה אתם מתכוונים – בארץ או בעולם?
קריאה
Recall זה בעולם.
מרב ישראלי
חייב לדווח. שוב, זה דיווח.
שגיא שוורץ
כן, אבל זה רק לגבי ייבוא מסחרי, לא לגבי ייבוא אישי.
מרב ישראלי
בסדר, אין בעיה, אבל זאת ההפרה.
היו"ר אלכס מילר
תוך כמה זמן אחרי הגשת הבקשה להיתר ייבוא אתם מאשרים את זה? אם אדם נוסע למקום מסוים מחוץ לישראל, בודק כלים, רואה שיש לו פה עניין, מתחיל משא ומתן, מגיע למחיר, ואז הוא פונה אליכם עם סוג של כלי שהוא רוצה להביא, ואז אתם צריכים לתת לו היתר?
יוסי ניסן
עד שבעה ימי עבודה.
מרב ישראלי
כבר בשלב הבקשה הם בודקים. זה נמצא בתקנה.
היו"ר אלכס מילר
כל ההתנהלות של העניין הזה נמצאת אצלכם, וזה חסוי. שלא יקרה מצב שאדם שמעוניין להביא כלים לישראל – מידע שהוא הולך להביא את הכלים האלה בזמן שהוא מבקש מכם היתר, כי הוא עדיין לא יכול לסגור עסקה כל עוד אין לו היתר, המידע הזה מתפרסם, ואחרים שנמצאים בשוק עולים על העניין שהוא מנהל משא ומתן עם חברה כזאת או אחרת וקופצים על העניין הזה. אני מציע לכם שכל הנושא של היתרים ומידע שאתם מקבלים על בקשה לייבוא של כלים כאלה ואחרים יהיה גם מנגנון של אבטחה. שלא יקרה מצב שבגלל המנגנון הממשלתי שנותן היתר אנשים נחשפים למידע שהם מעבירים לכם לכלל המתחרים שלהם במשק. זה בעצם ערבוב של שוק פרטי למול ציבורי.
מרב ישראלי
מתי נעשה הרישום במרשם? רק אחרי שהיה ייבוא, נכון?
מיטל שרעבי
כן.
יובל מלמד
אני רוצה לציין שלא ישתמע שהבדיקה הזאת היא הכבדה. זה גם שירות לאזרח כי זה שמביא את הכלי התחרותי לא תמיד יש לו ההבנה והידע מה מתאים למה. בעצם בכך שהוא מקבל אישור ממשרד הספורט לייבא את זה זה אומר שכבר ב-95% הוא יקבל גם רישיון. אם הוא קודם כול ייבא אותו, והוא יימצא בישראל, ובסוף יסתבר לו שהוא לא יכול לקבל רישיון יהיו לו הוצאות של ייבוא והוצאות של ייצוא חזרה. כך שזה לאו דווקא הכבדה על האזרח, אלא גם שירות לאזרח.
היו"ר אלכס מילר
אז אם כבר אתם בודקים את כל העניין הזה למה לא לתת את זה אוטומטית לשני הדברים?
יובל מלמד
מכיוון שיש פער גדול מאוד בין כלי שאתה מסתמך על תמונות וקטלוג לבין כלי שמגיע בפועל לארץ. שנית, בכלי שמיועד להסבה, שהוא עדיין לא כלי תחרותי, הפער הוא עוד יותר גדול, כי הוא מביא כלי שהוא עדיין לא כלי תחרותי, ואפשר לבדוק אותו שהוא מתאים להיות כלי תחרותי רק לאחר שהוא סיים את העבודה עליו.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור.
יוסי ניסן
ישנה עוד סוגיה שאנחנו רוצים למנוע זליגה של חלפים לתחבורה. זה גם סעיף שאולי כדאי עכשיו להכניס אותו.
מרב ישראלי
אבל אתה לא יכול להכניס שהוא הפר הוראה בלי להכניס הוראה אופרטיבית מה האיסור. אתה חייב בתקנות עצמן להכניס איסור. זה חדש, אני לא בדקתי את זה. אתה חייב בתקנות עצמן להכניס איסור לעשות את זה.
היו"ר אלכס מילר
אתם עושים כרגע תיקון חקיקה. אם יש דברים שלא עברו דרך משרדים וצריך לבדוק אותם, אז מקסימום תכניסו אותם לתיקון חקיקה. אני מוכן ללכת איתכם על הסעיף שהוספתם עד שמשרד המשפטים יישר איתכם קו. אני גם מוכן להעלות את משך הזמן משישה חודשים לשמונה חודשים. אבל אם יש דברים שעדיין לא בדקתם, לזרוק אותם באמצע הדיון- -
מרב ישראלי
אם הוא מביא חלפים, והוא מצהיר שהחלפים האלה בייבוא האישי הם לרכב מסוים, ובמסחרי הוא צריך לדווח לכם, כי יש שם גם איזושהי רשימה. זאת אומרת, אתה די יודע ויכול לעקוב לאן החלף הזה הולך.
יוסי ניסן
אבל מבחינת הסנקציה הזאת אם הוא היווה חלק שהלך לייבוא אישי, אלא לשימוש הכלי התחרותי.
מרב ישראלי
אז לדעתי, הפתרון הוא, כמו שהצעתי גם למיטל – ואנחנו נכניס את זה בהצהרה שלו- -
היו"ר אלכס מילר
החלקים הם שונים?
קריאה
זה כבר שם בהצהרה.
מרב ישראלי
אני יודעת, אבל אין על ייבוא אישי, אנחנו צריכים לתקן את זה.
היו"ר אלכס מילר
אתה מבין שאם אנחנו נכנסים לדבר הזה בצורה גורפת מאוד בלי לפרט, אנחנו נגיע למצב שהמחירים על החלקים האלה יהיו בשמים. כי אז יגידו שזה חלק אקסקלוסיבי רק לזה; ותכל'ס זה לא מה שקורה. יכול להיות שיש כמה חלקים שהם כן, אבל בסופו של דבר אתה מדבר על אותם חלקים, ואז מי שמתעסק בזה יגיד, מה אכפת לי, אני על כל דבר מעלה מחיר, אתה לא יכול לקנות את זה במקום אחר, כי זה אקסקלוסיבי, אז הוא עושה את זה גורף, ויש לו גיבוי חקיקה. אז הוא מקפיץ מחירים, ואתה מוצא את עצמך משלם פי שניים על משהו שתכל'ס קונים את זה הרבה פחות. צריך לבדוק את העניין הזה. אין לי בעיה – אם אתה אומר לי שיש חלק מכני שהוא אקסקלוסיבי לכלי הרכב הזה או לכלי הדו-גלגלי שהוא רק תחרותי, אני יכול לקבל את זה. אבל אם זה אותם חלקים ויש מוסך שמחליף כל מיני דברים, יהיה לו שם תפריט שאתה מכניס כלי רכב תחרותי את אותם חלקים, אבל המחירון עליהם שונה. זה מה שיקרה בסופו של דבר, מזה אני חושש. פשוט המחירים יהיו בשמים. תעשו את זה גורף. צריך לבדוק את זה לעומק; שלא יקרה מצב שפשוט תופסים על זה טרמפ. אני מביא את זה בשני שקלים, אבל מכיוון שאני נותן גיבוי בחוק, במקום למכור כמו שאני מוכר את זה – יש לי פה אוכלוסיה שחייבת את זה, ואין להם ברירה אחרת, ואז המחיר שאני קובע הוא המחיר. אני גם לא יכול ללכת לאף אחד אחר כי אין לי תחרות בזה.
מרב ישראלי
תהיה תחרות בין יבואנים, לדעתכם?
קריאה
בטח.
היו"ר אלכס מילר
אבל על הכלים, לא על החלקים.
קריאות
- - -
יובל מלמד
בעניין החלפים – גם אפשר להביא חלפים בייבוא אישי וגם יבואנים מסחריים. זאת אומרת שבנושא המחירים אין להם מקום לדאגה פה.
היו"ר אלכס מילר
זה לא במגרש שלך. אם אתה יכול להגדיר לי חלק אקסקלוסיבי אך ורק לכלי רכב תחרותיים, אין לי בעיה לתת לך על החלקים האלה גיבוי בחוק. אם אתה אומר שלא משנה – כל חלק הוא אקסקלוסיבי – זה קצת גורף, לדעתי.
יובל מלמד
זה הגיע בכלל ממקור אחר, הסיפור אחר. היום הייבוא של חלפים לישראל נעשה דרך משרד התחבורה בכל נושא הרכב. למשרד התחבורה יש בעניין הזה תקנים שנדרשים לרכב. בכלים תחרותיים יש לנו חלפים שאין להם תקנים כי פשוט לכלים תחרותיים בספציפיקציה הזאת אין תקנים. החשש של משרד התחבורה פה היה שבגלל הקלות, נקרא לזה, שאפשר לייבא דרך משרד הספורט, יגידו, למה להתמודד עם משרד התחבורה ועם הקשיים שלו – יביאו דרך משרד הספורט ויתקינו את זה ברכב הפרטי. העניין הוא רק מהסיבה הזאת. לא תהיה בעיה כספית – גם המיסים הם אותם מיסים.
היו"ר אלכס מילר
לא הבנת. אני מדבר על זה שמוכר את החלק. ברגע שהוא מקבל ממך הגדרה שהחלקים שהוא מוכר הם אקסקלוסיביים לכלי רכב תחרותי הוא משחק במגרש של המחיר שהוא רוצה- -
יובל מלמד
אני לא חושב שזה ישפיע על המחיר כי יכול להיות מספר רב של יבואנים ואפשר להביא בייבוא אישי.
ניסים בנימין
זה לא ישפיע, אבל- -
יובל מלמד
לא יכול להיות שיבואן יביא חלק וימכור אותו לרכב שהוא קיבל אישור ממשרד הספורט. זה למטרת ספורט.
היו"ר אלכס מילר
אז יש ברירה שאתה מגדיר רשימה של אותם חלקים- -
יובל מלמד
לא ניתן.
יוסי ניסן
לא ניתן. כל חלק הולך רק לספורט המוטורי. מי שמייבא דרך המשרד שלנו הייעוד שלו הוא רק ספורט מוטורי. לכן חשוב לנו להקפיד על זה, שמי שמקבל מאתנו אישור לייבא את החלק הזה ישתמש בו רק לספורט מוטורי ולא לשימוש אחר. ברגע שהוא הביא אותו לשימוש אחר וידענו מזה, אנחנו מונעים ממנו במשך שמונה חודשים, כמו שאמרת, לייבא.
יובל מלמד
אין לנו שום בעיה עם מי שמייבא לספורט המוטורי. הם יכולים לייבא בייבוא אישי, בייבוא מסחרי – כל האופציות פתוחות בפניהם. אבל אנחנו חייבים לשמור על הספורטאים שבאמת מייבאים לכלים תחרותיים לא להתחיל מעקף של ייבוא חלפים מישראל שילכו לרכב דרך משרד הספורט.
היו"ר אלכס מילר
שוב אני אומר: אני מקבל את הטענה שברכב תחרותי החלקים המסוימים שחייבים להיות שם יהיו אך ורק בשבילו. אין לי בעיה עם זה. העניין הוא שזה לא כל החלקים אלא רק חלק מהחלקים שיהיו שם, והחלקים שהם חלק מהייבוא לכלי הרכב הרגילים מאותו סוג יהפכו להיות – כאשר מביאים למוסך כלי רכב תחרותי – יגידו לו, שכל מה שהוא שם יש לו מחיר א'.
יובל מלמד
זה לא יקרה.
היו"ר אלכס מילר
איך אתה מבטיח לי את זה?
יובל מלמד
מכיוון שחלקים שמיובאים דרך משרד התחבורה ומתאימים לספורט ניתן להתקין אותם. הכלי הוא תחרותי, ואין עם זה שום בעיה. הבעיה היא הפוכה, לא בכיוון השני. אם אתה מכניס עכשיו כלי תחרותי שלך למוסך אין בעיה להתקין בו חלפים שיובאו לארץ באישור משרד התחבורה. משרד התחבורה לא מתנגד לזה. החשש הוא הפוך – עם חלקים שיובאו לספורט ויותקנו ברכב כדי להימנע מתקן.
מרב ישראלי
לפי התקנות האלה, כבר אי אפשר יהיה לייבא חלקים דרך משרד התחבורה.
יובל מלמד
כדי להימנע מתקן, לא משום סיבה אחרת. אין חשש כזה.
ניסים בנימין
לדעתי, זה קצת יותר מורכב ממה שאנחנו מדברים פה עכשיו, וזה צודק. גם אתה וגם הוא אומרים נכון – צריך לעשות תיקון לחקיקה בקטע הזה ולא לדון בזה נכון לעכשיו. כי גם בכלים ספורטיביים יש חלפים שנכנסים דרך משרד התחבורה ברישיון, שאפשר לשים אותם. אם צריך להגדיר מה לא נכנס דרך משרד התחבורה צריך לדעת מה נכנס, אז זה קצת יותר עמוק ויותר מורכב. אני לא חושב שאפשר לעשות את זה עכשיו.
יובל מלמד
אנחנו לא רוצים לערב בין הייבוא של משרד התחבורה לבין משרד הספורט. כל משרד הוא עצמאי.
ניסים בנימין
גם עכשיו אתה לא יכול להכניס את זה ולהגיד.
היו"ר אלכס מילר
אתה צריך להבין למה אני מתכוון. כרגע האזרח הפשוט לא מתעסק במי שנתן אישור על ייבוא החלק; הוא מתעסק עם הכלי שלו שנכנס למוסך. המוסכניק אומר לך שהוא מקבל חיזוק בחוק להפרדה בין כלי רכב רגיל לבין כלי רכב ספורטיבי. אז בכלי רכב ספורטיבי על החלק שיש לי כל מה שאני שם הוא אומר לאזרח הפשוט מחיר אחר. למה? כי על חלקים מסוימים הוטל עליו נטל שהוא צריך לקבל עליו אישור מיוחד. אתם צריכים לחשוב על העניין הזה כי ברגע שזה יורד לשטח, המשחק לא אצלכם. אני מבין אתכם שאתם צריכים להבטיח מצב שלא תהיה קומבינה בנושא הייבוא, אבל מצד שני צריך להבטיח שלא תהיה איזושהי דרך למי שמוכר את זה להתחיל לשחק במחירים. ברגע שקיבלת גיבוי על משהו, אתה במגרש אחר. אתה לא יכול לעשות את זה במקום אחר, כי יהיה תיאום בין כל המוסכים. אני מציע שתדברו עם משרד התחבורה על הנושא הזה, כי כשאתה תרד לשטח, לדעתי, המציאות תהיה אחרת.
יובל מלמד
ישבנו בדיונים ארוכים מאוד עם משרד התחבורה, ואני אומר לך במפורש שהחשש שלך לגבי הנושא הכספי לא קיים מכמה סיבות: הייבוא דרך משרד הספורט הוא הרבה יותר קל מהייבוא ממשרד התחבורה; שנית כל מה שציינת עכשיו הוא נכון היום במציאות למשרד התחבורה, דרך אגב. זאת בדיוק ההתנהלות שם, ולכן מחירי החלקים בתחבורה הם כל כך גבוהים. אבל פה האפשרות לאדם להביא בייבוא אישי היא מאוד קלה, ולעומת זאת מאוד קשה במשרד התחבורה. שלישית, אני אחמיא פה לנוהגים בכלים תחרותיים ואומר שאלה אנשים שמתקנים את הכלים בעצמם. רמת ההבנה שלהם ורמת היכולת שלהם לייבא בייבוא אישי, היא לא כמו של האזרח הפשוט.
היו"ר אלכס מילר
אתה מחוקק חוק, עדיין אין לך את זה בצורה- -
ניסים בנימין
יש את זה באופן לא חוקי, אז מבינים טוב בקטע.
קריאה
סנקציה צריכה להיות בכל מקרה.
קריאה
אין חשש מהמחיר.
יובל מלמד
אין חשש.
יוסי ניסן
בתחרות שתהיה זה לא יהיה קיים.
היו"ר אלכס מילר
מה את אומרת?
מרב ישראלי
אני לא רואה בעיה אם תהיה תחרות. אם יהיה יבואן שיש לו בלעדיות זה יכול לקרות, אבל אם יש תחרות בשוק- -
ניסים בנימין
יש תחרות בשוק, אין בעיה.
היו"ר אלכס מילר
משרד התמ"ת נמצאים פה?
מרב ישראלי
תמ"ת נמצא פה.
היו"ר אלכס מילר
מה אתם אומרים?
תהילה ורון
התקנות לא הועברו לידיעתנו. פעם ראשונה אני נתקלת בסעיף הזה.
יוסי ניסן
הם הועברו לפני התיקונים שערכנו עם מרב.
תהילה ורון
אני פעם ראשונה רואה אותם עכשיו. מאוד קשה לי להגיב עליהם, פשוט מאוד.
מיטל שרעבי
יש כאן תיקונים של הגדרות.
יוסי ניסן
פשוט רצינו לחסוך בזמן של ועדה.
תהילה ורון
בסדר, אבל כמו שהתיקונים הועברו למכס לפני יומיים היו צריכים לעבור גם לתמ"ת כי התמ"ת הוא זה שבסופו של דבר חותם על התקנות. עכשיו בדיון לבקש ממני להגיב - -
היו"ר אלכס מילר
אני לא שואל אותך ברמה הספציפית לנוסח, אלא באופן כללי על מהות העניין. מבחינת התחרות בייבוא של החלקים האם את חושבת שזה יכול להביא למונופול בתחום הזה או שיש תחרות ואפשר לחיות עם זה? אנחנו מדברים על מצב שיכול לקרות שמכיוון שאין אישור של משרד התחבורה לחלקים שמביאים לרכבים הספורטיביים יכולה לקרות בעיה במערכת הזאת. אמרנו שמכיוון שאנחנו מכירים את השוק, וזה בעצם המגרש שלכם, יכול להיות מצב שמישהו ששולט על העניין והוא יכול לשחק עם מחירים בשמים. לכן אם אתם לא רואים ריכוזיות בעניין הזה אנחנו יכולים להמשיך הלאה. התקנה הזאת לא קשורה לתמ"ת, אלא למשרד התחבורה; אתם לא קובעים איזה רישיון צריך לתת לחלקים שמובאים כי זה במגרש של משרד התחבורה. עכשיו יש שחקן חדש – משרד הספורט נכנס להיות שחקן חדש בנושא הייבוא, והוא נותן את הרישיונות. משרד התחבורה מסכים לכך שהם צריכים לעשות איזשהו אישור מיוחד. אנחנו חששנו שמכיוון שיש כאן איזושהי הפרדה חדשה שעומדת לקום בישראל יהיה פה משחק בתוך המוסכים על המחיר לכל החלקים בכל מה שקשור לרכבים תחרותיים. אם אין בעיה בהיבט המונופול ליבואנים בנושא הזה, והשוק הזה ימשיך להיות כמו שהוא, אז אנחנו יכולים להמשיך לחיות עם זה. זאת שאלתי אליכם. כמו שאני מכיר את המשרד שלכם, גם אם היית מקבלת את התקנות האלה לפני יומיים לא הייתם חושבים על זה.
תהילה ורון
אני רוצה לחלוק עליך בנושא הזה כי כשאני מטפלת במשהו זה מגיע אליי בזמן, ואני מטפלת בזה כמו שצריך. אותי אתה עדיין לא מכיר.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה.
תהילה ורון
אני לא כל כך מכירה את השוק של חלקי חילוף בספורט המוטורי, אני מכירה את השוק של חלקי חילוף באופן כללי, ושם אין מונופול. יכול להיות שייווצר מצב כאן של מונופול – מי שראוי שיגיב על זה, זה משרד התחבורה. אני לא יודעת אם יש נציגים שלהם כאן בדיון של המשטרה.
היו"ר אלכס מילר
המשטרה לא קשורה לייבוא של חלקים. תודה לאל, לפחות בזה.
יוסי ניסן
אנחנו בכלל לא מדברים על מונופול.
תהילה ורון
לדעתי, משרד התחבורה היה צריך להגיב בנושא.
יוסי ניסן
אנחנו בכלל לא מדברים על מונופול, זאת בכלל לא הסוגיה פה.
ניסים בנימין
הייבוא פתוח, כל אחד יכול להביא.
היו"ר אלכס מילר
כן, בבקשה.
טל דרורי
אני יושבת ראש איגוד יבואני הרכב הדו-גלגלי. אנחנו היינו מעורבים בתהליך הזה בצמידות עם רשות הספורט במהלך השנים האחרונות, ואנחנו מברכים על השלב שבו אנחנו נמצאים. מה שרשות הספורט הציעה עכשיו הוא נכון מאוד. לי יש ידע בנוגע למה שקורה בשוק החלפים מפני שאנחנו עובדים בכפיפות לתקנות ולחוקים של משרד התחבורה. הייבוא במשרד התחבורה, כמובן, נעשה עם רישיונות, והוא מוגבל וכפוף לבדיקות ולתקנים של מכונים – מכון התקנים ומעבדות מוסמכות. לי היו שיחות גם במשרד התחבורה עם משה ימיני ועם מנהלי האגף, עם אבנר פלור, והרעיון בספורט היה לאפשר ייבוא של חלפים שמיועדים בלעדית לספורט המוטורי – ולכן מה שעשה משרד הספורט כאן הוא נכון מאוד – ולמנוע מצב שבו תהיה זליגה של חלפים שמיועדים, ללא מיסוי, לספורט המוטורי ויעברו לענף של הרכבים שצריכים להגיע עם תקנים, עם אישורים ועם הגבלות. זה בעצם המנגנון שמשרד הספורט לקח על עצמו ונרתם כדי לעשות את ההבחנה. הם צודקים בהיבט הזה שצריך להקפיד על דרך למנוע את הזליגה הזאת. לא מתפקידי לייצג את משרד התחבורה, אבל פשוט דיברתי איתם וזאת הייתה עיקר הדאגה.


לגבי התחרות – צריך להבין שהשוק של ייבוא חלפים הוא שוק מאוד תחרותי, מאוד פתוח. המילים: "מונופולים", "הסדרים" – לא קיים. אני מייצגת את כל היבואנים, אנחנו ענף מאוד תחרותי, והחשש שהעלית, שהוא בעד הציבור, כמובן, הוא לגיטימי אבל הוא לא קיים בהיבט שלנו, ואני משוכנעת שהוא גם לא יהיה קיים בהיבט של הספורט. לכן הם צודקים, ואני תומכת בהם.
היו"ר אלכס מילר
לחלקים של הרכב הספורטיבי צריך גם להיות רישיון מיוחד לייבוא?
טל דרורי
כן. יש מפרט שהם קבעו, לפי רשימות מוגבלות בעולם.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת כל מי שהיום מתעסק בייבוא חלקים בשביל לספק סחורה למוסכים כאלה ואחרים יצטרך לקבל אישור נוסף מכם - -
יוסי ניסן
לא נוסף – ספציפי.
היו"ר אלכס מילר
נוסף למה שיש לו ממשרד התחבורה.
טל דרורי
כן, אלה שני מנגנונים שונים.
היו"ר אלכס מילר
אוקיי.


בבקשה.
אמציה גזית
אני יושב ראש התאחדות נהגי המרוצים. התקנה הזאת נסחבת הרבה זמן, וכמו שהיא הובאה לפני הוועדה זה נוסח שאנחנו יכולים לחיות איתו וטוב לכולם- -
רן כהן
אדוני היושב ראש, תודה רבה על האירוח ובהצלחה. חמש שנים עובדים על התקנות האלה. כל הכבוד שמסיימים אותן.
היו"ר אלכס מילר
תודה, להתראות.
אמציה גזית
בנושא הייבוא המכס קבע – וזה מופיע בתקנה – שמי שמביא חלפים לרכב ספורט מוטורי צריך להפקיד ערבות כדי להראות שזה מיועד לספורט מוטורי. נקודה. זה מופיע, למה צריך להמציא דברים חדשים? כל הכלים החילופיים – כתוב במפורש בתקנה שיידרש להוכיח כי חלקי החילוף מיועדים לכלי X. לא סתם הביאו אותם לשם מכירה בשוק החופשי, אלא באשר לכלי מסוים.
מרב ישראלי
זה בייבוא אישי. במסחרי- -
אמציה גזית
גם.
מרב ישראלי
הוא יכול לדעת לאיזה כלי זה הולך ברגע שהוא מביא חלקי חילוף?
טל דרורי
לא לכלי ספציפי, לאיזה דגם.
מרב ישראלי
ברור. בייבוא אישי זה ממש לכלי ספציפי.
אמציה גזית
לגבי ההצעות בעניין תקנה 3 שמחפשים להוסיף סעיפים חדשים – זה מיותר מכיוון שכל הסנקציות עומדות בפני הרשות אם מישהו גונב, אם מישהו מרמה. במקרים כאלה יש הליכים מאוד ברורים נגדו. לעומת זה, כמו שהיושב ראש דיבר על זה קודם, בהחלט היה מקום להגביל את הרשות המוסמכת לתקופת זמן של שבעה ימי עבודה, כפי שהציע מנהל הרשות, שהוא יצטרך לאשר ולא לסחוב את היבואן האישי או המסחרי חשוף לתחרות ולכל מיני דברים אחרים. מעבר לזה יש פה הכול בתקנה הזאת, ולדעתנו, היא מושלמת כפי שהיא.
היו"ר אלכס מילר
תודה.

עורך הדין פרידברג, מה קורה?
יעקב פרידברג
אנחנו ערכנו בירור, וגם שוחחתי אחר כך בחוץ עם מיטל על הנושא – היות שהדברים הועברו לידיעתנו, למעשה, רק הבוקר, וגם לא ראינו נוסח אנחנו מבקשים לערוך בדיקה מפורטת יותר של העניין. עם זאת נראה לנו שבגלל מה שנאמר קודם בדיון על היעדר היכולת להפעיל סנקציה כעת ועל הרצון להכניס בהמשך עיצום כספי – שזאת דרך המלך. בגלל האילוץ – נקרא לזה – כלומר העובדה שהתקנות האלה לוקחות הרבה מאוד זמן, ובהנחה שנגדיר את רשימת ההפרות המהותיות שתהיה מצומצמת מאוד ושמדובר בשישה חודשים בלבד, נראה לנו שאפשר - -
מרב ישראלי
ושימוע.
יעקב פרידברג
כמובן, שימוע.
שגיא שוורץ
אפשר כמה מילים?
היו"ר אלכס מילר
מי אדוני?
שגיא שוורץ
עורך דין שגיא שוורץ, יושב ראש התאחדות הספורט המוטורי לכידונאים ולטרקטורונים. אנחנו כרגע עוסקים בחלק בתקנות שעוסק בייבוא אישי. זה החלק שבסופו של דבר יקבע את המחיר של החלק בשוק. אותו ספורטאי שנכנס בערב לאינטרנט ומוצא את החלק ב-e-bay, זה המחיר שגם היבואנים יצטרכו להתמודד איתו.
מרב ישראלי
אתה מדבר על הנושא הקודם.
שגיא שוורץ
כן.

כל הגבלה וכל סנקציה על הייבוא האישי בעצם תמנע מהספורטאים להתחרות; לא מדובר באנשים עשירים, לא מדובר בסוחרים בחלקי חילוף- -
מרב ישראלי
אנחנו מדברים על מי שהפר, אנחנו לא מדברים על כל אחד.
שגיא שוורץ
אנחנו כרגע בפרק של ייבוא אישי.
מרב ישראלי
זה רלוונטי לכל סוגי הייבוא. מי שניסה להבריח לארץ חלקי חילוף שלא דרך הרשות לנהיגה ספורטיבית, הרשות לנהיגה ספורטיבית תוכל לא לתת לו אישור.
היו"ר אלכס מילר
גם דרך e-bay – אם אתה לוקח חלק שאין עליו אישור אתה לא יכול להכניס לכלי הרכב שלך.
שגיא שוורץ
זה בסדר גמור. יחד עם זאת ההגבלות האישיות שהוזכרו פה יוצאות מנקודת הנחה שהספורטאים הם מראש עבריינים ומבריחים ויבואנים- -
מרב ישראלי
ממש לא.
שגיא שוורץ
- - וזה לא הכיוון, זה לא המטרה.
היו"ר אלכס מילר
החוקים במדינת ישראל קיימים לא מכיוון שכל מדינת ישראל הם מראש עבריינים, אלא מכיוון כדי שחלק מהם לא יהיו עבריינים יש חוקים שעל-פיהם צריך לנהוג. מצד אחד אתה לא יכול להגיד שנסמוך על כך שכל אחד מאתנו הוא טהור ונאור ולא יעשה שום עבירה. מישהו שעושה עבירה אף אחד לא הולך למנוע ממנו את מתן הרישיון לייבוא לכל החיים. אומרים לו, שישה-שמונה חודשים תחשוב על מה שעשית, תלמד, ובפעם הבאה לא תעשה את זה, ותקבל את הרישיון. מדובר על חיי אדם פה, ואי אפשר לקחת פה סיכונים.
שגיא שוורץ
לא מדובר בסיכונים, מדובר בהגבלות.
היו"ר אלכס מילר
אם אתה שם חלק שייצרו אותו במקום לא ברור, והוא בכלל לא בטיחותי ולא קיבל שום אישור או רישיון, אתה שם אותו בכלי רכב ועושה איתו תחרות – חס וחלילה יש תאונה, מישהו נפגע, בודקים שהביאו את החלק הזה שלא כחוק, ואז מי צריך לתת תשובות?
שגיא שוורץ
בהחלט. יחד עם זאת אני עוד לא מכיר ספורטאי שישים בכלי שלו חלק לא תקין. בכל זאת הוא רוכב על הכלי, וזה הגוף שלו.
היו"ר אלכס מילר
תשמע, אנשים לפעמים עושים דברים לא רציונליים.
מרב ישראלי
למעשה, אתה אומר שלא צריך את כל התקנות האלה, אבל אין מה לעשות.
שגיא שוורץ
זאת כבר הגרסה השונה של פני הדברים.
היו"ר אלכס מילר
אני מכניס את הסעיפים עם הפירוט.
מרב ישראלי
אני אומר מה הפירוט: "ייבוא ללא היתר בניגוד לתקנות אלה" – מי שמנסה לייבא ללא היתר. מבריח. צריך לראות איך לנסח את זה; "השיג היתר על סמך מידע כוזב" – זאת אומרת הוא הצהיר הצהרה כוזבת והשיג על סמך זה היתר; והפרה של תקנה 9, שזה נושא של אי דיווח על תקלות בייבוא מסחרי.


מיטל דיברה על נושא של recall, אבל הוא לא מופיע - -
טל דרורי
הוא מופיע ב-5(5).
מרב ישראלי
זה לדווח.
טל דרורי
שידווח, זה מספיק טוב.
מרב ישראלי
אז זה לא recall, זה דיווח.
יעקב פרידברג
זאת הפרה כל כך בוטה – אדם שלא מדווח- -
מיטל שרעבי
- - - שאין כאן נציג של משרד התחבורה, כי הייתי רוצה ללמוד מה נעשה אצלם. לדעתי, חשוב להכניס לסעיף 9 שזה הסעיף האופרטיבי של חובת הדיווח: "ולפעול בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת". כלומר הוא מדווח לה, וגם הרשות המוסמכת תעשה חשיבה שתורה לו לקרוא בחזרה- - -
טל דרורי
אני אשמח לעזור ליועצת המשפטית של רשות הספורט ולספר. אני מכירה את תקנות צו הפיקוח ואת התקנות שלפיהן אנחנו מחויבים לעבוד בשם קבלת רישיונות ייבוא מסחריים במשרד התחבורה. החובה קיימת בחוק. הלוא עשו עכשיו תיקון עם צו ייבוא מגביל ואפילו החמירו את החובה.
מרב ישראלי
החובה למשוך בחזרה?
טל דרורי
זה לא חובה למשוך. אני אסביר לך במילה מה זה recall. Recall הוא קריאת שירות עיין ערך טיוטה. זוהי קריאת שירות שמוציא היצרן, והיא קבועה לרכבים חדשים.
מרב ישראלי
זאת אומרת, אתה אומר שיש תקלה – תלכו למוסך המתקן.
טל דרורי
היצרן מדווח ליבואנים על התקלה בנוהל בינלאומי ובנוהל מקומי. היבואנים מחויבים לשרשר את המידע ולהעביר אותו ללקוחות, לציבור המשתמשים. כך זה עובד במשרד התחבורה.
מרב ישראלי
זה לא קיים.
טל דרורי
רשות הספורט אימצה את זה וזה נמצא כאן. כתוב בסעיף 5(5): "המבקש רישיון ייבוא יתחייב לדווח בכתב לרשות על כל פגם או תקלה בייצורו של רכב, שיפורסמו על ידי יצרן הרכב או על ידי יצרן הכלי התחרותי". זה כולל חובת דיווח.
מרב ישראלי
חובת דיווח לרשות בלבד. אנחנו עוסקים בתקנות.
טל דרורי
לרשות יש אחר כך המנגנונים שלה לדברר את ציבור המשתמשים; יש לה שמות בעלי הרישיון.
מרב ישראלי
זאת בעיה כי זה לא מופיע בתקנות ואי דברור לא יהיה - - -
טל דרורי
אנחנו מערבבים פה כל מיני דברים. היבואן מחויב לדווח לרשות. בואו נבדיל: היבואן מחויב לדווח לרשות – נכון וצודק. כך זה קיים גם בתקנות התעבורה. בתקנות התעבורה יש סנקציה על יבואן שלא דיווח על מידע של פגם ברכב. זה נקרא בשפה המקצועית recall. גם כאן הכניסו את החובה הזאת. מה שאומרת היועצת המשפטית זה שהסנקציה על אי דיווח לרשות על קיומו של recall צריך להכניס שוב- -
מרב ישראלי
את כל זה אפשר - - -
טל דרורי
- - היא צודקת.
מרב ישראלי
על זה כבר הסכמנו.
טל דרורי
בהחלט.
מרב ישראלי
על זה כבר הסכמנו; מה שאני אומרת זה צעד אחד קדימה: ברגע שהרשות מקבלת את הדיווח הזה החובה היא עליה. אתם רוצים את החובה הזאת?
מיטל שרעבי
לא תהיה לה ברירה.
מרב ישראלי
אוקיי, אבל היא צריכה להבין שזה המצב.
טל דרורי
גם היום משרד התחבורה מדברר ללקוחות, אנחנו משלמים בעבור זה, אבל אנחנו מחויבים לדווח למשרד התחבורה מפני שבסופו של דבר שמותיהם של המשתמשים נמצאים במשרד התחבורה ולא אצלנו. אצלי יש רק היד הראשונה. אנחנו חייבים לעבוד בשיתוף פעולה.
מיטל שרעבי
אני לא יודעת מה הרשות המוסמכת תעשה, אנחנו נצטרך לעשות חשיבה. אבל מה שחשוב לי להוסיף בסופו של סעיף 9 שנגיע אליו – נפעל בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. יכול להיות שהרשות המוסמכת תעביר לו את הרשימה של אותם רכבים, והוא שיצטרך לדברר- -
מרב ישראלי
יעקב, יש לך התנגדות לזה? להוסיף לסעיף 9?
יעקב פרידברג
מה המילים?
מרב ישראלי
"ויפעל לפי הנחיות הרשות המוסמכת".
טל דרורי
ואנחנו נדברר את זה.
יעקב פרידברג
אז על מי מוטלת החובה?
מרב ישראלי
התיקון פה זה גם לא "המבקש לייבא כלים תחרותיים", אלא זה "מי שייבא", זה כבר בדיעבד. כי קודם כול הוא מתחייב מראש לעשות את זה, ואחרי שהוא מקבל את ההיתר - - - זה גם סיכמנו שנתקן.
יעקב פרידברג
תקראי את זה שוב, בבקשה.
מרב ישראלי
"מי שקיבל היתר לייבא כלים תחרותיים בייבוא מסחרי, ידווח בכתב לרשות המוסמכת על כל פגם או תקלה בייצורו של דגם כלי מנועי או דגם כלי תחרותי שיפורסמו על-ידי יצרן הכלי המנועי או הכלי התחרותי בסמוך למועד שבו ייוודע לו על פגם ותקלה, כאמור, ויפעל לפי הנחיות הרשות המוסמכת". זאת התוספת.
טל דרורי
יפה.
יעקב פרידברג
זה בסדר.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור.
מרב ישראלי
הפרה של תקנה 9 על שני ענפיה, גם אי דיווח וגם אי פעולה, לפי הרשות המוסמכת, אפשר יהיה לא לתת היתר חדש על סמך זה.
יעקב פרידברג
למעשה, יצרנו כאן רשימה של ארבע הפרות. השתיים הראשונות נראות לי הפרות מאוד מהותיות, שאפשר להסביר שיש פגיעה חמורה בבטיחות, בביטחון. השאלה האם זה כל כך נכון לגבי הדברים. אני לא מכיר את המטריה. תגידו לי אתם, זה דבר כל כך מהותי?
טל דרורי
מהותי. בתקנות התעבורה מבטלים רישיונות ייבוא אם אתה לא מדווח- - -
היו"ר אלכס מילר
יעקב, תחשוב שקנית רכב, ויש תקלה בדוושה.
יעקב פרידברג
אני מבין. אז אתם אומרים שחובת הדיווח בעצם מסתתרת מאחורי- -
מרב ישראלי
חובת הדיווח והפעולה לפיה מה שהרשות אומרת.
היו"ר אלכס מילר
סיכמנו?
מרב ישראלי
סיכמנו ארבע הפרות פלוס שימוע, וזה נשאר שישה חודשים.
קריאה
שמונה.
יעקב פרידברג
שישה.
מרב ישראלי
בוא נשאיר את זה גם, הם ביקשו שישה.
היו"ר אלכס מילר
טוב, שישה.
יעקב פרידברג
הנושא של עיצום כספי היום הוא מאוד "אִין". אתם תצליחו להכניס אותו- -
מני הסה
מה לגבי הזמן שהרשות צריכה לאשר?
היו"ר אלכס מילר
אי אפשר לקבוע את זה בחוק.
מיטל שרעבי
השאלה אם כדאי להשאיר לרשות שיקול דעת.
מרב ישראלי
כן, הוא רשאי לסרב לתת, זה הנוסח.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.
מני הסה
לפני הצבעה הערה אחרונה, כי חיכיתי לתום הדיון. ברישא של כל הסעיפים נאמר "הרשות המוסמכת תאשר". יש כאן הטעיה קטנה; נראה לי שצריך להיות "תיתן רישיון" – זה המינוח הנכון יותר בהקשר הזה. גם אחר כך ברשימת הסעיפים שדיברת עליהם שאתם מבקשים להוסיף אותם מתייחסים להיתר, וגם פה אני לא יודע אם המילה "היתר" היא המילה הנכונה.
קריאה
- - -
מני הסה
בסעיפים שרציתם להוסיף עכשיו אחרי 5 – רשימת ההפרות שבגינה הם יצטרכו לקיים שימוע הביטוי "תאשר" ו"היתר" חוזר כל הזמן. מדובר במתן רישיון לייבוא.
מרב ישראלי
אני אחזור לחוק לראות אם יש משהו.
מיטל שרעבי
החוק עצמו גם נוקט לשון של אישור.
מרב ישראלי
אנחנו צריכים לדבוק בלשון החוק, זה מה שאני אומרת. אני מצטטת: "לאחר שניתן לכך אישור בכתב מאת הרשות המוסמכת". אנחנו צריכים לדבוק בלשון החוק.
מיטל שרעבי
במקום "היתר" זה יהיה "אישור".
מרב ישראלי
כן, בכל מקום זה צריך להיות אישור. בסדר? זה סעיף 29.
מני הסה
את הדרך לייבוא למדינת ישראל לא נוכל לשנות באמצעות חקיקה אחרת. במעמד כניסה למדינת ישראל ניתן רישיון לייבוא לאחר הבדיקה שנמצאת כאן.
מרב ישראלי
זאת הפניה שאתה עושה דרך הצו.
מני הסה
נכון. הרישיון יהיה בכל מקרה. ההערה שלי היא לא להטעות את מי שקורא את החקיקה הזאת, שיחשוב שזה איזשהו אישור כי יש במקביל גם דבר שנקרא אישורי מנכ"ל - -
מרב ישראלי
אבל הרישיון הוא לא מכוח התקנות האלה, אלא הוא מכוח מה שהפנית לצווים שלך. בתקנות אנחנו צריכים לדבוק בגדול בנוסח החוק.
מני הסה
אני מבין. אני מעיר שאם אין לכם ברירה, ואתם חושבים שחייב להיות כתוב כאן דווקא "אישור" תכתבו "אישור". אני מעיר שהמשמעות של האישור כאן זה לא "אישור", אלא רישיון.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אין בעיה. הערתך נשמעה ונכנסה לפרוטוקול.
מרב ישראלי
המשמעות היא ברורה.
היו"ר אלכס מילר
אני יכול להתקדם?
מרב ישראלי
יעקב, זה ההפרות + שימוע, והוא רשאי לסרב לתת. זה הנוסח.
יעקב פרידברג
אני חוזר ואומר שאנחנו נבדוק את זה, ואני מניח שלא תהיה בעיה.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה.
מני הסה
יש כאן הצעה לכתוב: "תאשר ותיתן רישיון".
יעקב פרידברג
לגבי הניסוח, עורך הדין הסה, ממילא הנושא הזה יעבור שוב דרכנו במשרד המשפטים כי זאת חקיקת משנה, ואנחנו נסדר.
מרב ישראלי
נכון.


דרך אגב, אנחנו נבדוק, כמובן, איזה איסור רלוונטי לאיזו תקנה. כי לא כל האיסורים רלוונטיים לכל התקנות.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.

הצבעה

בעד תקנה 3 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 3 אושרה.
היו"ר אלכס מילר
תקנה 3 אושרה פה אחד.
מרב ישראלי
תקנה 4: 4. תנאים ליבוא אישי של חלקי חילוף:

הרשות המוסמכת תאשר יבוא אישי של חלקי חילוף בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(2) המבקש המציא רישיון נהיגה תקף בהתאם לתקנות רשיון נהיגה ספורטיבית וחלק חילוף שאותו מבקש לייבא והתואם את סיווג רשיון נהיגה ספורטיבית ;
מרב ישראלי
יש פה משהו לא ברור, חסרה מילה.
מיטל שרעבי
אולי נעשה נוסח זהה לסעיף 3(3). זאת פשוט אותה דרישה.
מרב ישראלי
זהו, אני פשוט לא מבינה את העניין של הייבוא. זה צריך להיות: "המבקש המציא רישיון נהיגה תקף בהתאם לתקנות רשיון נהיגה ספורטיבית" וכאן צריך להיות "המתאים", נכון?
מיטל שרעבי
אבל אולי במחשבה שנייה נעשה את זה כמו 3(3).
מרב ישראלי
אז אני אומרת: "המתאים לסיווג הכלי התחרותי". אז אני כותבת כמו 3(3), זה פשוט טעות פה, כנראה.
מני הסה
אבל יש כאן תוספת שאני לא רואה ב-3(3).
מרב ישראלי
אז אמרנו שנשאיר את זה ל-3(3).
מני הסה
אבל יש כאן תוספת שהיא יתרה על זה. בחלקי חילוף יש דרישה של התאמה לכלי התחרותי.
מרב ישראלי
בסעיף 4(2) זה צריך להיות כמו 3(3). זאת אומרת זה רישיון נהיגה תקף בהתאם- - -
מני הסה
אבל ב-4 מכיוון שמדובר על חלק חילוף, חלק החילוף צריך להתאים גם לכלי התחרותי; לא מספיק שיש לו רישיון נהיגה בכלי התחרותי – חלק החילוף צריך להתאים לכלי התחרותי שברשותי.
מרב ישראלי
אני לא בטוחה שזה בסעיף הזה.
מני הסה
זה לייבוא אישי. מדובר כאן בייבוא אישי.
מרב ישראלי
אני מבינה מה אתה אומר: "המבקש המציא רישיון נהיגה תקף בהתאם לתקנות רישיון נהיגה ספורטיבית התואם את סיווג"- -
יעקב פרידברג
לא, "וחלק החילוף"- -
מרב ישראלי
אבל אין סיווג לחלק החילוף. הסיווג הוא של הכלי התחרותי. אני רוצה להגיד: "המתאים לסיווג הכלי התחרותי שלו מתאים חלק החילוף שהוא מבקש". זה הרעיון.
יעקב פרידברג
אם הוא מייבא בעצם דווקא לפי התקנות האלה, יש רשימה סגורה ומצומצמת של סיווגים שהם רק לצורך הכלים התחרותיים, אחרת הוא מסווג בסיווג של משרד התחבורה.
מרב ישראלי
רישיון הנהיגה הוא לא לחלק החילוף, אלא לכלי. לכן אני אומרת שזה רק עניין של ניסוח. אנחנו מסכימים שהוא צריך רישיון נהיגה תקף לסוג של הכלי התחרותי שלו מיובא חלק החילוף. נכון? זה מה שאתה אומר.
מני הסה
יכול להיות שיש עירוב בין 2 ל-3. בסדר.
מרב ישראלי
לכן אני אומר, זה שני דברים שונים. זה עניין של ניסוח.
המשך הקראה
(3) "המבקש המציא רישיון כלי תחרותי" – זה שני רישיונות שונים – "על שמו, על- שם ילדו, או על-שם חסוי, אם מונה לו אפוטרופוס לפי דין לפי העניין, וימציא מסמכים לרשות המוסמכת, לפי דרישתה, שיהיה בהם כדי להוכיח שחלקי החילוף, אותם מבוקש לייבא, ישמשו עבור הכלי התחרותי כאמור".
בסעיף (3) זה ממש ספציפי לכלי תחרותי ספציפי.

(4) "בחלק החילוף מתקיימים תנאי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי כמפורט בטור ג', לצד פרט 831 בטור א', בטבלה שבתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי" – זה הוסבר קודם.
(5) סעיף (5) דומה למה שדיברנו עליו קודם. נשווה את זה למה שדיברנו קודם לפי ההפרות המתאימות.
הצבעה

בעד תקנה 4 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 4 אושרה.
היו"ר אלכס מילר
תקנה 4 אושרה.
מרב ישראלי
הקראת תקנה 5: 5. תנאים ליבוא מסחרי של כלים תחרותיים:
הרשות המוסמכת תאשר יבוא מסחרי של כלים תחרותיים בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(2) המבקש הינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה;
(3) בכלי התחרותי מתקיימים תנאי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי כמפורט בטור ג',לצד פרט 831 בטור א', בטבלה שבתוספת הראשונה לצו יבוא חופשי;
(4) הכלי המיובא כשיר להירשם ככלי תחרותי לפי תקנות רישיון כלי תחרותי;
(5) המבקש התחייב לדווח בכתב לרשות המוסמכת על כל פגם או תקלה ביצורו של דגם רכב

או דגם כלי תחרותי שיפורסמו על ידי יצרן הרכב או יצרן הכלי תחרותי , בסמוך למועד שבו

ייוודע לו על פגם או תקלה, כאמור" – ואני מוסיפה: "לפעול בהתאם להוראות הרשות

המוסמכת".


סעיף (6) הוא כמו קודם – שוב נעשה את ההתאמה.
היו"ר אלכס מילר
מצביעים.

הצבעה

בעד תקנה 5 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 5 אושרה.
מרב ישראלי
הקראת תקנה 6: 6. תנאים ליבוא מסחרי של חלקי חילוף

הרשות המוסמכת תאשר יבוא מסחרי של חלקי חילוף בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;

(2) "המבקש המציא מסמכים לרשות המוסמכת, לפי דרישתה, שיהיה בהם כדי להוכיח שחלקי החילוף, אותם מבוקש לייבא, הם מהסוג המשמש לכלים תחרותיים וישמשו עבור הכלים התחרותיים עבורם יובאו חלקי החילוף בלבד". זה סוג הכלים התחרותיים, נכון? זה מה שדיברנו קודם.

(3) "המבקש התחייב בכתב לנהל רישום ולציין בחשבוניות המס, בעת מכירת חלק החילוף, את מספר הכלי התחרותי שעבורו נמכר חלק החילוף, או מספר שילדה- אם מדובר במכירת חלק חילוף עבור כלי המיועד לבניה עצמית ככלי תחרותי"; זאת אומרת ברגע שהוא מוכר זה נהיה כלי ספציפי.
סעיף (4) נמחק.
מיטל שרעבי
זה סעיף כללי.
מרב ישראלי
שמאפשר מידע.

(4) נמחק; סעיף (5) יהפוך ל-(4): "בחלק החילוף מתקיימים תנאי סעיף 2(א) – שוב, כמו שאמרנו קודם; ו-(6) – גם יותאם בהתאם לנוסח שדיברנו עליו.
היו"ר אלכס מילר
עוברים להצבעה על סעיף 6.

הצבעה

בעד סעיף 6 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 6 אושר.
היו"ר אלכס מילר
סעיף 6 אושר פה אחד.
מרב ישראלי
הקראת תקנה 7: 7. תנאים ליבוא כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי וחילוט ערבות

(1) הרשות המוסמכת תאשר יבוא כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי בהתקיים כל אלה:

(1) הוגשה בקשה לפי תקנה 2;
(2) "במקרה של יבוא אישי- המבקש מילא אחר התנאים האמורים בתקנה 3 , למעט פסקה (5)" – זה באמת (5)? נבדוק את זה - -
זה (4)?
מיטל שרעבי
כן.
מרב ישראלי
אם כך: "למעט פסקה (4). במקרה של יבוא מסחרי – המבקש מילא אחר התנאים האמורים בתקנה 5, למעט פסקה (4);

זה (4) פה?
יהודית גידלי
כן, פסקה (4).
מרב ישראלי
(3)
"המבקש הצהיר כי הכלי המנועי אכן מיועד ומתאים להסבה להיות כלי תחרותי וכי הוא מתחייב להסב אותו להיות כלי תחרותי ולקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס. הרשות המוסמכת רשאית להאריך את התקופה האמורה ב-6 חודשים נוספים מטעמים מיוחדים שיירשמו".
הם אמרו שהכוונה ב"מטעמים מיוחדים שיירשמו" היא שיש מקרים מיוחדים שלא צריכים.

(4) המבקש המציא אישור מרשות המיסים, אגף המכס ומע"מ (להלן- רשות המיסים) בדבר הפקדת ערבות בנקאית שאינה מוגבלת בזמן לטובת רשות המיסים בגובה הפרש מיסי הייבוא שבין מיסי הייבוא החלים על הכלי המנוי לאחר שהותאם להיות כלי תחרותי לבין מיסי הייבוא החלים על אותו כלי מנועי אשר הוא מסווג בפרק 87 לצו תעריף המכס, (להלן הערבות) לצורך מילוי התחייבותו.


מכיוון שיש פער בין התעריפים אז אם הוא לא יסב את הכלי הערבות תשלים את הפער.
מני הסה
כן, הערבות תחולט.

(ב) לא מילא המבקש אחר ההתחייבותיו - -
יהודית גידלי
"התחייבויותיו" או "ההתחייבות"?
מרב ישראלי
זה צריך להיות בסעיף קטן (א)(4).
יהודית גידלי
צריך להיות "התחייבויותיו" או "התחייבותו"?
מרב ישראלי
זה צריך להיות "התחייבותו" כי זה החילוט.
יוסי ניסן
יכול להיות שצריך לשנות את ה-6 חודשים כי אם יש לו עוד שישה חודשים - -
מרב ישראלי
שינינו את זה.

(ב) לא מילא המבקש אחר ההתחייבוות כאמור בסעיף קטן (4), ולא קיבל רישיון כלי תחרותי תוך
6 חודשים, או 12 חודשים, לפי העניין מיום שחרורו של הכלי המנועי המיועד להיות כלי תחרותי מפיקוח המכס תחולט הערבות שהופקדה על ידי רשות המכס.


בפסקה הזאת זה לא (4), זה (3), נכון? זאת החובה להסב.
מיטל שרעבי
כן.
מרב ישראלי
אני ממשיכה להקריא: "ולא קיבל רישיון כלי תחרותי תוך שישה חודשים או שנים עשר חודשים, לפי העניין מיום שחרורו של הכלי המנועי המיועד להיות כלי תחרותי בפיקוח המכס, תחולט הערבות שהופקדה על-ידי רשות המיסים". בסדר?
קריאות
כן.
היו"ר אלכס מילר
מצביעים על תקנה 7: הצבעה

בעד תקנה 7 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 7 אושרה.
היו"ר אלכס מילר
תקנה 7 מאושרת פה-אחד.
מרב ישראלי
הקראת תקנה 8: 8. חובת רישום ראשון של כלי תחרותי מיובא:
"כלי תחרותי שיובא ביבוא אישי ירשם לראשונה? ברישיון הכלי התחרותי על- שם מי שייבא אותו ביבוא אישי כלי- תחרותי- שיובא ביבוא מסחרי- ירשם ר לראשונה? על שם היבואן המסחרי שייבאו.
היו"ר אלכס מילר
מצביעים על תקנה 8.

הצבעה

בעד תקנה 8 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 8 אושרה.
מרב ישראלי
הקראת תקנה 9: 9. "חובת דיווח על פגם או תקלה של דגם כלי מנועי או כלי תחרותי" – כבר קראנו את זה.
רק אמרנו שצריך להיות בהמשך
"מי שקיבל אישור לייבא" בהתחלה, ובסוף הוספנו: "ויפעל לפי הנחיות הרשות המוסמכת". זה משהו שכבר קראנו.
היו"ר אלכס מילר
מצביעים על תקנה 9.

הצבעה

בעד תקנה 9 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 9 אושרה.
מרב ישראלי
הקראת תקנה 10: 10. בדיקת הרשות ודיווח לרשות המיסים – אפשר למחוק את הסיפא כי יש הגדרה.


(א) הרשות המוסמכת תנהל רישום של כלים תחרותיים או כלים המיועדים להיות כלים תחרותיים או חלקי חילוף לכלים תחרותיים שלגביהם ניתן אישור יבוא אישי או מסחרי.


זאת אומרת, אחרי מתן אישור זה נרשם במכס.
(ב) לא נרשם כלי תחרותי במרשם הכלים התחרותיים תוך 90 ימים מיום שחרורו מפיקוח המכס , או שלא נרשם כלי המיועד להיות כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס תדווח על כך הרשות המוסמכת לרשות המיסים.

(ג) לא נרשם כלי המיועד להיות כלי תחרותי תוך 6 חודשים הרשות רשאית לפי בקשה המבקש, לתת ארכה של 6 חודשים נוספים לצורך רישום הכלי במרשם הכלים התחרותיים מטעמים מיוחדים שיירשמו. ניתן האישור וחלף המועד, תדווח על כך הרשות המוסמכת לרשות המיסים.


צריך להתאים את זה לתקנה- -
מיטל שרעבי
מני הציע, וזה נראה לנו נכון, לתת ארכה של עד שישה חודשים נוספים. זה לא תמיד שישה חודשים.
מרב ישראלי
עד, נכון. גם בתקנה הקודמת.
מיטל שרעבי
כן, בשני הסעיפים.
מרב ישראלי
"או עד 6 חודשים נוספים" – גם ב7(ב).
היו"ר אלכס מילר
מצביעים על תקנה 10

הצבעה

בעד תקנה 10 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנה 10 אושרה.
היו"ר אלכס מילר
תקנה 10 אושרה.
מרב ישראלי
לגבי התוספות: אני לא אקריא את כל הפרטים כי זה קצת מייגע. התוספת הראשונה היא לפי תקנה 2:

בקשה ליבוא כלי תחרותי/כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי/ חלקי חילוף

יבוא אישי

כלי מנועי מיועד לא להסבה, אלא מיועד להיות כלי תחרותי בהתאם להגדרה. חלקי חילוף/ ייבוא אישי.
מרב ישראלי
בחלק הראשון יש גם פרטי המבקש, יש למלא גם פרטי הורה אם מדובר בקטין או חסוי. זה צריך להיות הורה או אפוטרופוס, נכון? כן.
היו"ר אלכס מילר
אלה בקשות לרישיון?
מרב ישראלי
כן. הבקשה לרישיון זה הטפסים.
היו"ר אלכס מילר
איפה זה מתפרסם?
מרב ישראלי
זה תוספת לתקנות.
היו"ר אלכס מילר
לא, איפה הטפסים האלה מפורסמים?
מיטל שרעבי
זה יהיה טופס מקוון.
טל דרורי
זה יהיה באתר שלכם?
יובל מלמד
כן. באתר.
היו"ר אלכס מילר
אפשר להוסיף שתהיה הפניה מהאתר של משרד התחבורה והאתר של משרד הספורט?
קריאה
זה לא קשור למשרד התחבורה.
היו"ר אלכס מילר
הפניה.
ניסים בנימין
לא.
היו"ר אלכס מילר
אני אסביר לכם את העניין: בן אדם היה עושה בדרך כלל את כל הדברים האלה היה עושה דרך משרד התחבורה. בדרך כלל הוא נכנס למשרד התחבורה ומחפש את הטפסים. פתאום אנחנו מגדירים כאן שמשרד הספורט לוקח על עצמו תחום מסוים, וזה נמצא שם. אם במשרד התחבורה לא יהיה שום הסבר לכל מה שקשור לספורט המוטורי ואיפה מקבלים רישיונות ואיך עושים את זה, אנשים פשוט לא יידעו לאן לפנות. אני מציע שתהיה לפחות פסקה שיהיה כתוב בה שבנושאים הקשורים לספורט המוטורי יש להיכנס לאתר של משרד הספורט. זה פשוט מאוד.
מיטל שרעבי
אנחנו נבקש.
מרב ישראלי
הבעיה היא שמשרד התחבורה לא כאן.
מיטל שרעבי
זה פשוט יפנה לאתר של הרשות.
קריאות
- - -
מיטל שרעבי
שיפנה לאתר.
ניסים בנימין
בסדר, יהיה בסדר.
היו"ר אלכס מילר
שתהיה הפניה בנוגע לטפסים ולבקשת רישיונות בנושא הספורט המוטורי. פשוט עושים קישור.
קריאה
אנחנו נבקש מהם, כן.
יוסי ניסן
השוק הזה הוא כל כך קטן, וכולם מחוברים להתאחדויות.
היו"ר אלכס מילר
אבל הוא קטן עכשיו. אתה לא יכול לדעת מה יקרה בעוד שנתיים-שלוש-ארבע. אני לא רוצה להגיע למצב שאנחנו חוזרים לבירוקרטיה. אתם חיים בעולם האינטרנט. אני לא מבקש שעכשיו תעשה הפניה מהפקסים של משרד התחבורה למשרד הספורט. אבל זה אתר אינטרנט, מה הבעיה לעשות קישור, רבותיי?
ניסים בנימין
הוא צודק.
מרב ישראלי
לגבי משרד התחבורה אפשר להכניס את זה, אבל הם לא פה, אז אני לא יכולה- - -
יובל מלמד
אני חושב שהם ישמחו לעשות.
היו"ר אלכס מילר
זה רק יחסוך להם.
יובל מלמד
הם מחכים לזה בקוצר רוח.
היו"ר אלכס מילר
תארו לכם שאנשים שלא מבינים יתחילו למלא את הטפסים אצלם ולשלוח למשרד התחבורה. מה יעשו עם הטפסים האלה?
יהודית גידלי
יזרקו לפח.
היו"ר אלכס מילר
נכון.
מרב ישראלי
ב-2(א), (ב) אנחנו צריכים להוסיף הוראה שהנוסח של התוספת הראשונה והתוספת השנייה יהיה באתר משרד הספורט.
מיטל שרעבי
למה להגיד את זה? זה ברור.
מרב ישראלי
הוא רוצה להגיד את זה בתקנות, זה מה שאני אומרת.
היו"ר אלכס מילר
ברור. זאת חובת פרסום. אתם מפרסים כאן. איפה אנשים ימלאו טפסים? ברגע שאתם מביאים לכאן טופס שאתם רוצים שאזרח ימלא אותו אני רוצה לדעת איפה הטופס הזה מתפרסם, איך האזרח מקבל את הטופס שלו.
יעקב פרידברג
מיטל, זה דבר חשוב.
מיטל שרעבי
בחוק עצמו כתוב לנו שהכללים יפורסמו באתר האינטרנט.
מרב ישראלי
זה משהו דומה.
מיטל שרעבי
זה נראה ברור, אבל בסדר.
מרב ישראלי
אין בעיה להגיד את זה. לגבי משרד התחבורה אני לא ממש יודעת איך לנסח את זה.
היו"ר אלכס מילר
משרד התחבורה יפרסם הסבר על הנושא של כלי רכב תחרותיים ובקשת אישורים עם הפניה למשרד הספורט.
מיטל שרעבי
יכול להיות שמשרד התחבורה יתנגד לקבוע את זה בתקנות.
ניסים בנימין
הם לא יתנגדו.
היו"ר אלכס מילר
אבל תבינו, אתם מדברים על שירות לאזרח שהמשרדים הממשלתיים צריכים לתת. ברגע שכל ההתנהלות סביב כל הנושא שקשור לתחבורה מתקיימת דרך משרד התחבורה, ואתם מייצרים כאן טופסולוגיה חדשה לנושא של החוק המוטורי, ומבקשים שזה יתנהל עכשיו דרככם, והציבור רגיל שהוא עובד דרך משרד התחבורה – אם לא יהיה שם איזשהו הסבר זה יטעה את הציבור.
יוסי ניסן
לנו אין בעיה עם זה, רק בגלל שמשרד התחבורה לא פה.
היו"ר אלכס מילר
זאת בעיה שלהם שהם לא פה.
יובל מלמד
זה גם אינטרס שלהם.
יוסי ניסן
אולי נפנה למשרד התחבורה בבקשה להכניס את זה.
מרב ישראלי
אבל אז אני לא יכולה להכניס את זה לתקנות. השאלה מה הוועדה מאשרת.
יוסי ניסן
אפשר לכפות עליהם?
היו"ר אלכס מילר
בטח.
יובל מלמד
הם ישמחו, מרב.
מרב ישראלי
לי אין בעיה. אני לא רוצה שאתם תעמדו במצב - - - רק תחזרו לוועדה, אין לי בעיה.
היו"ר אלכס מילר
אם כך אנחנו מבקשים שמשרד התחבורה יפרסם הפניה באתר של משרד התחבורה.
מרב ישראלי
הסבר בדבר תקנות אלה ואלה וקישור או הפניה – אני לא יודעת איך קוראים לזה – לאתר משרד הספורט. יש בטח ניסוח.


אני חוזרת לתוספת הראשונה – בשם הורה או אפוטרופוס אנחנו מוסיפים: "אם מדובר בקטין או חסוי".


לגבי פרטים לעניין כלי תחרותי או כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי – יש פה כל הפרטים של הכלי.


פרטים לעניין חלקי חילוף – פרטים של כל חלקי החילוף; ויש תוספת: "מסמכים שיש לצרף נא לסמן במקומות המתאימים ולפרט כנדרש".
יש תוספת של מסמך בסוף
"זה אישור על הפקדת ערבות בנקאית לטובת רשות המיסים בגובה הפרש מיסי הייבוא שבמיסי הייבוא החלים על הכלי המנועי לאחר שיותאם להיות כלי תחרותי לבין מיסי ייבוא החלים על אותו כלי מנועי כאשר הוא מסווג בפרק 87 לצו תעריף המכס". זאת התאמה למה שביקשנו בתקנות.
בהמשך יש הצהרת המבקש
"אני החתום מטה – הורה המבקש או אפוטרופוס, אם המבקש קטין או חסוי".


אז יש כל ההצהרות שכל הפרטים נכונים, הוא מתחייב לקבל רישיון ויירשם בתוך 90 יום מיום שחרורו. זה 90 יום?
מיטל שרעבי
כן.
מרב ישראלי
"אם מדובר בכלי מנועי המיועד לא להסבה אלא לכלי תחרותי" הוא מצהיר שהוא מתאים להסבה וכולי.

(ב) ירד – מתחייב להפקיד. כי יש אישור על הפקדה.
מני הסה
איפה את קוראת עכשיו?
מרב ישראלי
אני קוראת בהצהרת המבקש בתוספת הראשונה. הוספנו למסמכים שיש לצרף אישור המכס והורדנו את ההתחייבות לאישור המכס, כי זה לא נכון, זה לא תואם לתקנות.
מני הסה
זה בעצם אישור שהופקדה ערבות, לא שהוא מתחייב לה.
מרב ישראלי
בדיוק. פשוט היה צריך להתאים את זה לנוסח התקנות.
מני הסה
הפניתם לסעיף? אין לי נוסח כזה אז אני לא רואה.
מרב ישראלי
דרך אגב, בעניין הניסוח זה עוד יעבור למשרד המשפטים.
מני הסה
כן, אבל הפניתם את זה בהתאם לסעיף ספציפי.
מרב ישראלי
כן, ואם יש צורך לתקן את זה מיכל, בוודאי, יכול לעשות את זה במשרד המשפטים. זה נושא של ניסוח.

(ג) ידוע לי כי היה ולא אמלא אחר התחייבויותיי ולא אקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו של הכלי המנועי המיועד להיות כלי תחרותי מפיקוח המכס, תחולט הערבות;
(ד) ידוע לי שלא יהא ניתן לרשום את הכלי המנועי ככלי רכב לפי פקודת התעבורה.

ב-4 כתוב: "אני מצהיר ומתחייב כי החלק המיובא תואם וישמש את הכלי התחרותי שבבעלותי בלבד, ומיועד לשימושי האישי אם מדובר בחלקי חילוף". חסרה פה הצהרה לגבי ייבוא כלי רכב לצרכים אישיים, לא חלקי חילוף. מיטל, דיברנו על זה שצריך להוסיף פה.
מיטל שרעבי
אבל גם את הסיפא נמחק ונגיד: "שאינו מיועד לשימוש מסחרי".
מרב ישראלי
זה כבר תיאומים. לא עשיתי את ההתאמות בתוספת. אבל להוסיף פה הצהרה שאם הוא מייבא לא חלקי חילוף, אלא כלי רכב לייבוא אישי זה ישמש רק לצרכיו או לצרכי הקטין או החסוי.
יוסי ניסן
לא רק לצרכיו.
מרב ישראלי
לא, ליבוא אישי.
יוסי ניסן
לשימוש אישי.
מרב ישראלי
כאן כתבתם: "בבעלותי בלבד ומיועד לשימושי האישי".


אז אני כותבת, פלוס הצהרה לגבי ייבוא רכב בייבוא אישי. זה הוספנו ב-4.

5. ידוע לי שאין במתן אישור מאת הרשות המוסמכת, כדי לאפשר שימוש בכלי תחרותי או בכלי המיועד להיות כלי תחרותי לצורך נהיגה ספורטיבית, ושימוש בכלי יתאפשר רק אם הכלי יעמוד בדרישות כללי הנהיגה הספורטיבית התקפות בעת מועד הבקשה למתן רישיון כלי תחרותי ועומד בשאר הדרישות האמורות בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010.

תוספת שנייה היא בקשה לייבוא כלי תחרותי, כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי או חלקי חילוף לייבוא מסחרי.
ניסים בנימין
אני רוצה להעיר משהו לגבי הייבוא האישי. אם אפשר להכניס סעיף לגבי אפשרות מכירה רק אחרי שנה. שלא יהיה מצב שיביאו כביכול רכב בייבוא אישי, וזה יהיה מסחרי.
מרב ישראלי
בעיניי, זאת בעיה כי יכול להיות מצב שבן אדם - - -
טל דרורי
בייבוא אישי ברכב אסור שנתיים.
שגיא שוורץ
אני רוצה לציין שמדובר בכלים תחרותיים שעובדים בעוצמות שונות – מרכב שנוסע בכביש; זה חלקים שמתקלקלים, חלקים שנשברים, חלקים שיש איתם תקלות. לא יהיה נכון ליצור הגבלה. יש סנקציה אם מדובר בעסקה שאינה אישית.
מרב ישראלי
הבעיה היא שהוא יכול לעקוף את העניין של ה"אישי" ולהפוך את זה ל"מסחרי", כאילו בהיתר – זה שהוא מייבא ומוכר תוך חצי שנה.
קריאות
- - -
ניסים בנימין
- - - או הגבלה בכמות הכלים שאתה מייבא או הגבלה בעניין המכירה. אחרת זה פרוץ.
תהילה ורון
על פניו זה נשמע הגיוני.
מרב ישראלי
הפתרון הוא לכאורה בהגדרה של "ייבוא מסחרי" לעומת "ייבוא אישי" והפרשנות שהרשות יכולה לתת לזה. ברגע שזה הופך לעסקה בפועל, הרשות כבר יודעת שזה לא לשימוש אישי.
היו"ר אלכס מילר
איך היא יודעת?
קריאה
- - - לפי מספר, לפי אדם, לפי רישיון נהיגה.
היו"ר אלכס מילר
אני נסעתי על זה שבוע, ולא מוצא חן בעיניי – מכרתי. עוד שבוע, שוב הבאתי.
מרב ישראלי
אבל זה נרשם אצלם במרשם. הם יודעים.
קריאות
- - -
טל דרורי
אז מה אם הם יודעים.
קריאות
- - -
ניסים בנימין
יש מאה סוגים של אופנועים, אני רוצה להביא כל שבוע אופנוע אחר – לא מתאים לי לנסוע עליו. נסעתי – לא טוב לי, אני מוכר.
טל דרורי
זה נהיה ייבוא מסחרי.
יובל מלמד
לכן מהסיבה הזאת לא צריך לשים הגבלה. אני רוצה כל שבועיים להחליף כי לא מתאים לי, נכון. אתה צודק.
ניסים בנימין
אז אתה בבעיה כי זה לא ייבוא אישי, זה ייבוא מסחרי.
יובל מלמד
זה לא ייבוא מסחרי. בספורט המוטורי אני יכול להביא כלי תחרותי, להתחרות בו בשני מרוצים ולראות שזה לא מתאים לי, ואני רוצה משהו אחר. אני יכול לעבור מקבוצת גיל לקבוצת גיל אחרת, ואני צריך להביא כלי שמתאים לקבוצת גיל אחרת כי עליתי בקרטינג או באופנוע מ-13 ל-14.

ההגבלה הזאת של משרד התחבורה במציאות לא מחזיקה מים מכיוון שגם אני הבאתי כלי תחרותי בייבוא אישי, ועכשיו לא מתאים לי ומכרתי אותו, אני אביא כלי תחרותי על שם השכן שלי ואסע עליו. אז מה? מישהו מונע ממישהו לנסוע על כלי תחרותי של מישהו אחר? אז מה הטעם בהגבלה הזאת?
טל דרורי
יובל, קומבינות יש תמיד.
יובל מלמד
נכון, אז אני אומר שאני רוצה שבן אדם שנרשם למרוץ יירשם עם הכלי שלו, שהוא על שמו ולא יתחיל לייבא על שם מישהו אחר, ואז את החלפים שהוא צריך להביא הוא צריך להביא על שם מישהו אחר ולהירשם על שם מישהו אחר, ואנחנו מייצרים מערכת בירוקרטית.
מרב ישראלי
הכול נרשם אצלם במרשם. אין מצב- - -
יובל מלמד
אם אני רואה שבן אדם שיש לו שוב ושוב, אני אומר לו, סטופ.
מרב ישראלי
הכול נרשם אצלם במרשם.
טל דרורי
תן לו סמכות להפעיל שיקול דעת.
מרב ישראלי
בגלל זה דיברנו על המידע הכוזב. בדיוק בגלל זה.
יעקב פרידברג
אבל זה לא מידע כוזב; הם מתארים מציאות אמיתית.
מרב ישראלי
הוא הצהיר שזה רכב אישי שלו, והם אומרים שזה מסחרי.
יעקב פרידברג
יכול להיות שבן אדם משנה את דעתו.
קריאות
- - -
שגיא שוורץ
בתקנה הוספתם "עסקאות אקראי" – "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי". היבואנים פה מדברים על עסקאות אקראי בעלות אופי מסחרי, והרשות תמנע עסקאות כאלה על ידי יבואנים פרטיים. אם הם ייתקלו בסיטואציות כאלה, מן הסתם לא יקבלו רישיון כי זאת הצהרה כוזבת.
יהודית גידלי
אפשר - - - כלי הרכב שאפשר להביא בייבוא אישי?
היו"ר אלכס מילר
לא. אבל אפשר להתייחס לכלי שלא נסע?
יובל מלמד
עוד דבר שלא לוקחים בחשבון: בייבוא אישי של רכב, אחרי שבן אדם שחרר את הרכב הוא נוסע עליו, ולמשרד התחבורה אין שום מידע מה הוא עושה איתו. אצלנו הכלי עובר בדיקה טכנית טרום מרוץ, ויש חובת דיווח של התאחדויות על תוצאות המרוצים, שהבן אדם אכן השתתף עם הכלי. למשרד התחבורה אכן השתתף עם הכלי. למשרד התחבורה אין מושג מה הוא עשה עם הכלי. אפשר לדעת אם הוא התחרה או לא- -
היו"ר אלכס מילר
אם הכלי עלה על הכביש אין לי שום בעיה, זה כבר כלי משומש. אם הכלי לא עלה על הכביש- -
יובל מלמד
אני יכול לדעת. זה בדיוק העניין – משרד התחבורה לא יכול לדעת אם הכלי נוסע או לא, ואני יכול לדעת. אני יכול לדעת אם הבן אדם התחרט או לא.
מרב ישראלי
הוא רוצה שלא תאפשר למכור משהו שלא נעשה בו בכלל שימוש. זאת ההצעה.
היו"ר אלכס מילר
אם אתה אומר לי, עליתי ולא מצא חן בעיניי – אני מקבל; אבל אם אתה הופך להיות צינור- -
מרב ישראלי
השאלה היא מה זה "שימוש". אז הוא יעשה מרוץ אחד.
קריאות
- - -
שגיא שוורץ
ניתן לייבא כלים משומשים מראש. דווקא עסקת האקראי שהכנסנו בהגדרה מונעת את הדבר הזה.
מני הסה
לרשות המכס יש הרבה ניסיון בתחום הייבוא האישי והמסחרי. הבעיה היא בקביעת הסטנדרט מהו יבוא אישי. ייבוא מסחרי יותר קל, אבל בקביעה האם זה ייבוא אישי או לא קביעת הסטנדרט היא מאוד בעייתית כי בן אדם אחד, כפי שאמר יובל, ירצה לייבא כל חודש ולהחזיק ארסנל של שלושים רכבים אצלו בבית, וזה עדיין ייבוא אישי.
היו"ר אלכס מילר
אם הוא מחזיק – בסדר, אבל הוא לא יכול למכור אותם.
מני הסה
בסדר, כשמישהו מביא בייבוא אישי ולא קבענו סטנדרטים, והוא רוצה אחר כך למכור זה יכול להיות גם מכירות שאין להן אופי מסחרי. יכול להיות גם דבר כזה. השאלה היא מה יהיה הסטנדרט. לדעתי, הוא גם ייקח אתכם לבתי משפט בסופו של דבר ויגיד, אין לי עסק למכירה, אני יכול לקנות רכב בארץ ולמכור אותו חופשי. אני יכול לעשות את זה ברכבים משומשים, ואין לי עסק למכירת רכבים משומשים, למשל. אני קונה בצורה אישית ומוכר.
קריאה
בייבוא- -
מני הסה
אני לא מדבר על ייבוא, אני מדבר על מכירה.
ניסים בנימין
אז אולי להטיל איזושהי הגבלה – שתי תחרויות או חצי שנה.
יובל מלמד
לא, אנחנו לא רוצים להגביל את האנשים.
אמציה גזית
מה פתאום, למה המצאות כאלה שלא קיימות בשום מקום בעולם?
מני הסה
לי נראה שככל שלא ייקבע סטנדרט - -
קריאות
- - -
יובל מלמד
אני עבריין?
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
אנחנו לא ממציאים את הגלגל. זה קיים בייבוא האישי בכלי רכב רגילים. יש חוק על כלי רכב שמביאים אותם לישראל. החוק קובע ששנתיים אתה לא יכול למכור רכב שייבאת אותו מחו"ל בייבוא אישי.
יובל מלמד
אז אנשים מוכרים בלי להעביר בעלות. אנחנו רוצים להגיע למצב הזה? אני בספורט המוטורי- - -
קריאה
אבל על אנשים עבריינים יש אכיפה.
יובל מלמד
זאת לא עבריינות. הוא נותן למישהו לנסוע עליו אז זאת לא עבריינות.
קריאות
- - -
יובל מלמד
אני לא הייתי רוצה שיירשמו למרוצים כלים תחרותיים שלא שייכים לאנשים שנוסעים עליהם ויתחיל פה בלגן שלם.
מני הסה
אבל זאת בדיקה שלך, יובל. ברגע שאתה מפקח- -
יובל מלמד
אני הבאתי כלי תחרותי בייבוא אישי, ואני משאיל אותו לך – אני לא יכול להגיד לך לא לנסוע עליו. אין חוק כזה.
מני הסה
הרי כל מי שנרשם לתחרות צריך לקבל אישור- - -
יובל מלמד
- - -
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
רבותיי- -
ניסים בנימין
- - - סנקציות לייבוא המסחרי עם recall והכול. אז הוא לא צריך בייבוא המסחרי. הוא באופן אישי יביא שניים-שלושה-ארבעה-חמישה בשבוע.
יובל מלמד
- - -
קריאה
- - - רוכבים וכל שלושה חודשים מחליפים אופנוע.
טל דרורי
אז שיהיה כל שלושה חודשים.
ניסים בנימין
אין בעיה. אז תגיד – שתי תחרויות או חצי שנה.
יובל מלמד
למה?
ניסים בנימין
כי אז כל מה שעשית פה לגבי המסחרי - - -
קריאה
מה קורה אם במרוץ הראשון הוא התרסק עם האופנוע והתעקמה לו כל השלדה, והוא צריך להביא אופנוע חדש? יחכה עוד שלושה חודשים?
טל דרורי
יש רשות, ויש לה שיקול דעת.
קריאה
- - -
מרב ישראלי
אפשר לתת להם סמכות.
טל דרורי
תן לו שיקול דעת, למה לא?
יובל מלמד
החשש של כולנו נכון – החשש שלהם נכון, החשש שלנו נכון –על זה אין ויכוח. יש לנו חשש שבעזרת הייבוא האישי אנשים יהפכו ליבואנים מסחריים. אין לנו ויכוח על זה, נכון? עכשיו אנחנו רק אומרים מה הסנקציות שאנחנו יכולים לעשות. אני אומר, בסדר, גם אין לי בעיה עם סנקציות. רק הבעיה היא שאני לא רוצה לייצר סנקציה שאין בה שום תועלת. זאת אומרת שאם אני מגביל עכשיו בן אדם לא למכור את האופנוע שנה, אז אני שואל אתכם בתור אחד שהתחרה כמה שנים – אם אני עכשיו רוצה להכניס אופנוע – מעניינת אותי הסנקציה הזאת? אז אני אמכור אותו בלי להעביר בעלות, כי אני מחר משוגע להביא אופנוע אחר כי בא לי עכשיו על מודל אחר, ואני אביא אותו, ואם אני לא אוכל להביא אותו בעצמי אני אביא אותו על שם מישהו אחר. יהיה לי אופנוע אחר, אני אמכור את שלי בלי להעביר בעלות, וזה מה שיקרה. את לא יכולה לעצור אותי. ספורטאים הם כמו נרקומנים בתחום הזה. הוא רואה דגם והוא קונה אותו. זה לא מה שאתם חושבים בתחבורה. זה שיגעון. זה ספורט של שיגעון. אז מה הטעם בסנקציות האלה? הסנקציה הזאת תגרום לכך שהוא ייסע על אופנוע שהוא ייבא על שם השכן, שהוא ימכור את האופנוע שלו למישהו אחר שייסע על שם האופנוע שלו – מה הטעם בכל הסנקציה הזאת?
קריאות
- - -
יובל מלמד
לא סיימתי.


מה הטעם בסנקציה הזאת? אין בה כלום. אין בה תועלת. כי אני אסע על מה שאני ארצה ואני אמכור את האופנוע בשביל להציל את הכסף ולא אעביר בעלות.
ניסים בנימין
אם זה נכון מה שאתה אומר- -
יובל מלמד
זה נכון, בוודאי שזה נכון.
ניסים בנימין
זאת אומרת, אם אתה מגביל את זה לשתי תחרויות או לחצי שנה זה נורמלי.
יובל מלמד
אני מסביר שוב: אם אני מביא אופנוע, ואחרי חודש יצא דגם חדש ומשוכלל- -
קריאות
- - -
מרב ישראלי
הפתרון הוא בהגדרה של המסחרי, שזה מה שאמרתי קודם.
יובל מלמד
המחשבה פה היא של תחבורה, ואנחנו לא במשרד התחבורה. המחשבה צריכה להיות מחשבה של ספורט. הספורט הוא דינמי, אנשים מחליפים, אנשים רוצים חדש. לא ייצא מההגבלות האלה כלום, רק בלגן שלם במשרד הרישוי ובמשרד הספורט למי שייך מה ומי נוסע על מה.
תהילה ורון
סליחה, יש כאן מדיניות ייבוא ומכס. יש כאן עוד גורמים שצריך לשמור עליהם.
היו"ר אלכס מילר
כל אחד מסתכל על זה מהזווית שלו.
קריאות
- - -
מרב ישראלי
השאלה היא אם אפשר למצוא מבחינתך הגבלה מינימלית כך שלפחות האדם האישי שיש לו הטירוף ימצא דרכים לעקוף את זה. אבל זה ימנע את הייבוא המסחרי שמתחזה לייבוא אישי.
יובל מלמד
מכיוון שאנחנו מסכימים שאנחנו רוצים שהייבוא האישי יהיה רק אישי אם הייתי יודע סנקציה כזאת הייתי שמח לומר- - -
היו"ר אלכס מילר
אנחנו נקבע שלושה חודשים.
יעקב פרידברג
או התחרות.
היו"ר אלכס מילר
לא. ברגע שזה רכב משומש- -
קריאה
אם הוא חדש.
היו"ר אלכס מילר
אתה יכול להביא רכב לתחרות שתתקיים בקיץ, לדוגמה. הבאת אותו בחורף, ופתאום מודיעים לך שהתחרות בוטלה אז אתה מוכר אותו. אני לא רוצה להיכנס לעניין של תחרויות כי אף אחד גם לא הולך לעקוב אחרי זה. יש תחרויות פורמליות- -
יוסי ניסן
או תחרות או זמן.
היו"ר אלכס מילר
שלושה חודשים זה מספיק. אם תראו לנכון לעשות תיקון חקיקה בנושא הזה תביאו. אני לא רוצה להיכנס לתחרות. אף אחד מכם לא יבדוק על כל דבר ודבר כמה תחרויות הוא עשה. שלושה חודשים – תאמינו לי, אין שום בעיה. ייבאת רכב, הוא נמצא אצלך - -
אמציה גזית
יש בעיה.
היו"ר אלכס מילר
אם אחרי שבוע ימים הלך האופנוע, והוא מושבת, תקנה אופנוע חדש ותמכור אותו אחרי חודשיים וחצי.
מיטל שרעבי
הכוונה היא רק לכלי תחרותי, אני מבינה.
מרב ישראלי
כרגע יש תוספת של הוראה לגבי הייבוא האישי: איסור מכירה של כלי תחרותי שיובא בייבוא אישי – שלושה חודשים, ממתי?
היו"ר אלכס מילר
מרגע שמשתחרר מהמכס, לא?
קריאות
- - -
היו"ר אלכס מילר
רשות המיסים, אנחנו קובעים שמרגע שאתם משחררים כלי מהמכס מתחילה הספירה.
מני הסה
השחרור מפיקוח המכס נעשה על ידי היבואן. זאת הבחירה שלו.
מרב ישראלי
איך אתם תדעו? מתי אתם מקבלים דיווח?
יובל מלמד
אנחנו מקבלים דרך מערכת מסלול. אנחנו יודעים שהאישור נוצר.
מרב ישראלי
אז הם יודעים.
יובל מלמד
כן.
מרב ישראלי
זאת אומרת ביום שהיבואן משחרר אתם מקבלים על זה הודעה.
יובל מלמד
כן.
מרב ישראלי
אז זה תאריך שאפשר להסתמך עליו.
יובל מלמד
זה תאריך מצוין.
מיטל שרעבי
לא כדאי להשאיר לרשות שיקול דעת שבמקרים מיוחדים שיש לו פתאום תחרות- -
מרב ישראלי
אפשר לתת להם שיקול דעת.
מני הסה
ההגבלה היא על מכירה או על ייבוא?
מרב ישראלי
על מכירה.
היו"ר אלכס מילר
יש שני סוגי כלים שאנחנו מביאים: יש כלי אחד שיש לנו אישור רישיון והיתר, ויש כלי אחד שצריך לעבור גם את הבדיקה שלכם.
מני הסה
כל הכלים עוברים בדיקה שלנו. בודקים התאמה.
קריאה
הכוונה להסבה, לא?
היו"ר אלכס מילר
לא, אתם אמרתם שיש כלים שאתה צריך לבדוק אותם גם בארץ.
מני הסה
את כולם.
היו"ר אלכס מילר
כל כלי?
מרב ישראלי
כל כלי.
מני הסה
בחלק הם בודקים את ההסבה, וחלק הם בודקים את ההתאמה לתנאי רישיון הייבוא. מה שהצהירו בהתחלה.
יוסי ניסן
זאת התניה. אתה לא יכול להנפיק רישיון אם בוחן כלי תחרותי נותן אישור שזה כלי תחרותי.
מרב ישראלי
אז אני מוסיפה את ההוראה הזאת וכן לתת להם שיקול דעת במקרים חריגים.
היו"ר אלכס מילר
זה קיים ברישיון של משרד התחבורה?
ניסים בנימין
זה לא קיים כי אין תחרות שם, אבל זה נכון. כי אם באמת יש מישהו שמתחרה הרי הרשות יודעת, אז היא תהיה הגורם.
היו"ר אלכס מילר
אז אין בעיה, אפשר לעשות ועדת חריגים.
מיטל שרעבי
אבל בנסיבות מאוד מיוחדות.
קריאה
בדיוק.
מרב ישראלי
יש אפשרות לתת אישור חריג.
תהילה ורון
מטעמים מיוחדים?
מרב ישראלי
כן, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

אני חוזרת לתוספת השנייה: בקשה לייבוא כלי תחרותי / כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי / חלקי חילוף יבוא מסחרי.

שוב – פרטי המבקש, פרטים לעניין כלי תחרותי – כלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי. כל פרטי הכלי, סוג וכולי; פרטים לעניין חלקי חילוף – כל הפרטים. מסמכים שיש לצרף – נא לסמן במקומות המתאימים ולפרט כנדרש. יש פה אישור עוסק מורשה או תאגיד, העתק תעודת זהות, הצהרת המבקש בנוסח המצורף, אישור מורשה חתימה בתאגיד, אישור על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
ויש תוספת
"אישור על הפקדת ערבות בנקאית". זה הנוסח שהיה גם שם. אני מקריאה: "אישור על הפקדת ערבות בנקאית לטובת רשות המיסים בגובה הפרש מיסי היבוא שבין מיסי היבוא החלים על הכלי המנועי לאחר שיותאם להיות כלי תחרותי לבין מיסי היבוא החלים על אותו כלי מנועי כאשר הוא מסווג בפרק 87 לצו תעריף המכס". אם יש צורך בתיקון נוסח, אז כל עוד זה נוסח זה בסדר.
הצהרת המבקש
אני החתום מטה – המבקש/ הורה המבקש (אם המבקש קטין או חסוי) מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים ותשובותיי בטופס זה הם נכונים ומלאים.

2. אני מתחייב לקבל רישיון כלי תחרותי ולפעול על מנת שיירשם במרשם הכלים התחרותיים תוך
90 ימים מיום שחרורו של הכלי התחרותי מפיקוח המכס (אם מדובר בכלי תחרותי) ולעשות בו
שימוש ככלי תחרותי בלבד.
3. יש פה תוספת: "אני מתחייב להמציא אישור עדכני בדבר שינוי מורשה חתימה במקרה של תאגיד". זה משרד המשפטים מוסיף, מיטל?
מיטל שרעבי
לא. פשוט בסוף יש אישור שעורך דין או רואה חשבון של התאגיד צריך לאשר בכל פעם שחתמו בפניו על בקשה. זה משהו שנראה לנו קצת לא סביר במקרה שכל פעם הוא רוצה לייבא. אז מספיק שיינתן אישור בפעם הראשונה, ואם אנחנו מרגישים מדי פעם שאנחנו רוצים פעם בשנה אז תהיה לנו אפשרות לבקש.
מרב ישראלי
אוקיי.

3. 3 הופך ל-4
אם מדובר בכלי מנועי המיועד להיות כלי תחרותי –
(א) אני מצהיר כי הכלי המנועי מיועד ומתאים להסבה להיות כלי תחרותי ואני מתחייב להסב אותו להיות כלי תחרותי ולקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6 חודשים מיום שחרורו מפיקוח המכס ולעשות בו שימוש ככלי תחרותי בלבד;
סעיף (ב) יורד, ו-(ג) הופך ל-(ב).

(ב) ידוע לי כי היה ולא אמלא אחר התחייבויותיי ולא אקבל רישיון כלי תחרותי תוך 6

חודשים מיום שחרורו של הכלי המנועי המיועד להיות כלי תחרותי מפיקוח המכס, תחולט הערבות שהופקדה;
(ג) ידוע לי שלא יהא ניתן לרשום את הכלי המנועי ככלי רכב לפי פקודת התעבורה.

4 הופך ל-5.


5. אני מתחייב לדווח בכתב לרשות המוסמכת על כל פגם או תקלה ביצורו של דגם כלי מנועי או דגם כלי תחרותי שיפורסמו על ידי יצרן הכלי המנועי או הכלי תחרותי , בסמוך למועד שבו יוודע לי על הפגם או התקלה, כאמור.
אני מוסיפה פה: "ולפעול לפי הוראות הרשות המוסמכת".
5 הופך ל-6
6. אני מצהיר ומתחייב כי חלקי החילוף תואמים וישמשו כלים תחרותיים בלבד ומתחייב לציין בחשבונית המכירה את מספר הרישוי או מספר השילדה של הכלי התחרותי שעבורו נמכרו החלפים (אם מדובר בחלקי חילוף).
6 הופך ל-7
6. ידוע לי שאין במתן אישור מאת הרשות המוסמכת, כדי לאפשר שימוש בכלי תחרותי או בכלי המיועד להיות כלי תחרותי לצורך נהיגה ספורטיבית, ושימוש בכלי יתאפשר רק אם הכלי יעמוד בדרישות כללי הנהיגה הספורטיבית התקפות בעת מועד הבקשה למתן רישיון כלי תחרותי ועומד בשאר הדרישות האמורות בתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון כלי תחרותי), תש"ע-2010.

יש פה חתימות ואישור של עורך דין או של רואה חשבון.
מיטל שרעבי
אולי את האישור של העורך דין אפשר להשמיט לגמרי.
מרב ישראלי
למה?
מיטל שרעבי
בבקשה פעם ראשונה יש סעיף שאומר שצריך להמציא אישור על מורשה חתימה. זאת אומרת לא צריך שזה יהיה פורמט בתקנות. אם נבקש אישור עדכני אז גם ננחה אותו שאנחנו רוצים אישור של עורך דין.
מרב ישראלי
אבל כאן יש אישור שמורשה החתימה הוא מורשה החתימה.
מיטל שרעבי
זאת חתימה של עורך דין וכתוב: "וחתמו בפניי על בקשה זו".
יעקב פרידברג
למה צריך את זה?
מיטל שרעבי
לכן אני מבקשת למחוק את זה.
יעקב פרידברג
כמו שאני מבין את זה, בפעם הראשונה כן צריך את זה?
מרב ישראלי
כן.
יעקב פרידברג
אז מה ההבדל בין הפעם הראשונה לבין פעמים אחרות?
מרב ישראלי
כי את כתבת ב"אישורים שיש לצרף": אישור מורשה החתימה בתאגיד בנוסח המצורף, אם מדובר בתאגיד. אז בעצם את אומרת שהאישור הזה מייתר את החתימה פה? זה מה שאת אומרת?
מיטל שרעבי
כן.
מרב ישראלי
את תבדקי שהחתום פה על זה מי שהוא באישור.
מיטל שרעבי
בדיוק.
מרב ישראלי
זה עושה לך יותר קל, אבל לא משנה. אז כל האישור מחוק. אישור מורשה החתימה ייתן לך תשובה על זה.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה לאשר את התקנות עם כל התיקונים ועם כל התוספות.
שגיא שוורץ
דבר אחד שלא מצא את הביטוי בתקנה ודיברנו עליו קודם זה לוחות זמנים לאישור או לדחיית הבקשות לכל יבואן.
מרב ישראלי
כל הגבלה, בטח של שבעה ימים, תהיה לא סבירה. זה צריך להיות זמן סביר.
יהודית גידלי
30 יום?
היו"ר אלכס מילר
מה קורה באמת, משרד הספורט, עם נושא ההגבלות של הזמנים?
מרב ישראלי
איזה בדיקות זה דורש ממך, ואם יגבילו אותך בזמן תהיה לך בעיה. כי לפעמים מבקשים עוד מסמכים, ועד שמגיעים המסמכים- -
יהודית גידלי
מרגע השלמת הבקשה – כמה זמן הוא צריך לתת לי תשובה.
שגיא שוורץ
אם אני רואה חלק באינטרנט ורוצה להזמין אותו, מן הסתם הוא לא יהיה שם עוד מספר ימים.
מרב ישראלי
ימים זה לא- -
שגיא שוורץ
בדרך כלל הוא לא יהיה שם עוד מספר שעות, שלא לדבר על ימים.
מרב ישראלי
זה לא יעזור, כי תוך מספר שעות הוא לא ייתן לך אישור.
שגיא שוורץ
אבל עדיין אפשר להזמין אותו להגיש את הבקשה כאשר המייבא לוקח את הסיכון על עצמו. אבל צריך מספר ימים מוגבל לאישור הבקשות או לדחייתן.
היו"ר אלכס מילר
מה באמת קורה עם הדבר הזה?
מיטל שרעבי
מוקדם לקבוע עכשיו- -
מרב ישראלי
זה גם מאוד תלוי בעומס.
היו"ר אלכס מילר
למשרד התחבורה יש מנגנון כזה?
תהילה ורון
במשרד התחבורה זה תוך 21 ימים.
יובל מלמד
בעניינים של חלפים משרד התחבורה מגיב תוך 14 יום.
היו"ר אלכס מילר
זאת הגדלת ראש שלהם, לא?
תהילה ורון
לפי צו ייבוא חופשי יש להם 21 ימים. זה שהם נותנים את זה לפני הזמן אין בעיה. משרד התחבורה זה חריג – בכל שאר המשרדים האחרים זה 14 יום.
טל דרורי
אז בואו ניישר קו עם 14 יום.
שגיא שוורץ
אני רוצה לחדד את זה עוד יותר: כלי שהשתתף במרוץ ונשבר לו חלק, וכרגע ביצע הזמנה, והמרוץ הבא הוא בעוד שבועיים – מה עושים?
היו"ר אלכס מילר
לדעתי, אם זה קיים אז צריך גם להיכנס לכאן אם יש מי שמעוניין- -
מרב ישראלי
זה צריך להיות מיום שהושלמה הבקשה.
היו"ר אלכס מילר
יש לך נוסח של משרדים: 14 ימי עסקים, לפי הנוסח של צו ייבוא חופשי. הכול כתוב.
תהילה ורון
הנוסח בצו ייבוא חופשי זה מהיום שהוגשו כל המסמכים.
היו"ר אלכס מילר
הכול קיים, לא צריך להבדיל.
מרב ישראלי
אז אתם אומרים שתשובה תינתן בתוך 14 ימי עסקים.
היו"ר אלכס מילר
מרגע השלמת הבקשה.
תהילה ורון
מיום הגשת כל המסמכים.
יהודית גידלי
השלמת הבקשה.
מרב ישראלי
בסדר, אז ניסחת.
תהילה ורון
זה לא בדיוק - - - זה המסמכים הנלווים.
מרב ישראלי
ברור.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על כל התקנות.

הצבעה

בעד התקנות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.
היו"ר אלכס מילר
התקנות אושרו פה-אחד סופית.

אין ספק שהנושא הזה דורש גם בדיקה, ועל כך נקיים ישיבה במושב החורף של הכנסת לראות איפה הדברים מתקדמים, איפה אנחנו עומדים, לראות האם יש צורך בתיקונים. כל הסיפור הזה היה בשביל שכל העסק הזה ייצא לדרך, לא בשביל לצאת ידי חובה שיש משהו בישראל שמיישר קו עם החוקים שקיימים מחוץ לישראל, אלא שזה באמת יוצא לדרך. כך גם הפנייה לכל מי שמתעסק בתחום הזה: רבותיי, תתחילו להעביר את העולם הזה לעולם שכתוב בחוק.

אני גם פונה למשטרה: עד היום לא היו תקנות ולא חוק. הפיקוח היה בחצי עין סגורה. במקום שהיה חריג מסוכן – הייתם עובדים שם. מהיום והלאה כשכבר יש חוק אתם צריכים להקפיד על כך שכל מה שהוא לא חוקי צריך להיות שם גם אם מבחינתכם אתם צריכים להחמיר בענישה. אם יש צורך בתיקון החקיקה בנושא הזה – תביאו, אין שום בעיה, אנחנו נתמוך.

עבדנו כאן במשך חמש שנים בשביל לחוקק כאן חוק, עשינו תיקונים, ואנשים הלכו לפשרות. אני מברך את כל המשרדים שעשו את העבודה. אין פה שום דרך שכל הנושא הזה יהיה פה לא חוקי. ברגע שקבענו צריך ליישר קו. זה גם כל הארגונים שמתעסקים במרוצים, בייבוא וכדומה. יש חוק – תיישרו קו עם החוק.

תודה לניסים ולכולם – כל מי שמתעסק כאן בסוגיות האלה – על הייעוץ, על התמיכה ועל העידוד ועל הדחיפה. אין ספק שבלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה. כל אחד בתחומו, שמכיר את זה מהעולם המקצועי, תרם ונתן גם לפניי. אני מאמין שבתקופה שלי ניסינו לזרז ולקדם את התקנות.

משרד הספורט, יש לכם עבודה מאוד קשה עכשיו. להכניס את זה בצורה של חוק זה היה חצי הדרך – עכשיו זה עניין של מתקנים ובדיקות. אתם נבחנים בתחום חדש מבחינתכם – מתן רישיונות. אתם הולכים להתעסק בייבוא ובעולם לא פשוט, ועל זה תיבחנו בסופו של דבר. אם התחום הזה ייצא לדרך או אם תצליחו להרים את זה – הצלחנו להביא שינוי ניכר בישראל בתחום מסוים, ואני מקווה שגם בתחומים אחרים. תודה רבה לכולם. אם מישהו רוצה להתייחס, בבקשה.
יוסי ניסן
אני רוצה לומר תודה לכל המשרדים שהיו שותפים לעשייה הזאת; לך באופן אישי על הדחיפה שלך – באמת הגעת להישג. זוכרים מי שהיה האחרון – ויש לך הזכות; למרב שעשתה עבודה אדירה, למנהלת הוועדה, לכל העובדים ברשות. באמת יש לנו משימה מאוד גדולה להעמיד את מדינת ישראל בשורה הראשונה עם מדינות נאורות ומתפתחות. אין סיבה שספורט מוטורי לא יהיה כאן חלק. אפילו בבעיה של הביטוח שנתקלנו בה שלא נמצא בה מבטח, אני מקווה שאנחנו מגיעים לפתרון. אנחנו מסייעים גם לארבע ההתאחדויות שמדינת ישראל הכירה בהן, ומחר תיערך פגישה עם חברת "הראל", ואני מקווה שנמצא את הדרך לגרום לכך שיהיה גם ביטוח הולם. אנחנו עובדים במקביל על מציאת מסלולים מתאימים, גם סגורים. תודה רבה לכולם.
היו"ר אלכס מילר
אני כבר פונה אליכם שבתחרות הפורמלית והמסודרת הראשונה אנחנו נעשה את זה יחד עם ועדת החינוך.
קריאה
ברור.
היו"ר אלכס מילר
יהודית מקדימה, מרב מאחורה, - - - באמצע, ואני עם הדגלים.
אמציה גזית
השאלה אם זה יהיה פורום של פה אחד או יהיו עוד כמה חברים.
היו"ר אלכס מילר
אל תדאג.

תודה רבה לכולם ובהצלחה. ניפגש.

הישיבה ננעלה ב-11:00

קוד המקור של הנתונים