ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/05/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
16
ועדת הכספים

11.05.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

מיום רביעי ז' באייר תשע"א (11 במאי 2011), שעה: 11:35
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011, לרבות בקשות לרוויזיה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אריאל

שי חרמש

פניה קירשנבאום
מוזמנים
רן רידניק – משרד האוצר

אורטל גבריאלי – תקציבאית חטיבת הנכסים

יאיר אידר – רפרנט ביטחון פנים, משרד האוצר

רועי כפיר – רפרנט בריאות

יובל רז– החשב הכללי, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אושרה עצידה

שינויים בתקציב לשנת 2011, לרבות בקשות לרוויזיה
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא. מספר פנייה לוועדה 124 – משרד התמ"ת.
רן רידניק
שלום, רן רידניק ממשרד האוצר. הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב שירות התעסוקה, בתקצוב הנושאים הבאים: שיפוץ ותפעול הלשכות וארנונה.
היו"ר משה גפני
שיפוץ הלשכות בתמ"ת? אני רוצה לבדוק את השיפוצים בתמ"ת. אני צריך לבדוק מה זה השיפוצים, על מה צריך שיפוצים במשרד התמ"ת בכלל. אני לא מביא את זה להצבעה. האם יש כסף במשרד התמ"ת לשיפוצים? נבדוק מה זה השיפוצים.

פניה מספר 140 – שיפוץ בית הנשיא.
אורטל גבריאלי
אורטל גבריאלי, תקציבאית חטיבת נכסים. מדובר בהסרת העמודים באולם קבלת הפנים. זה תקציב של 1.5 מיליון כנגד השתתפות מלאה של בית הנשיא.
היו"ר משה גפני
מה זה תשלומי פסקי דין ופשרות?
אורטל גבריאלי
מדובר במספר פסקי דין כנגד תביעות לגבי כמה פרויקטים שאנחנו מבצעים. יש תביעות נגדנו של קבלנים בפרויקטים שאנחנו מבצעים.
היו"ר משה גפני
תני לי דוגמה לתביעה. איפה בניתם?
אורטל גבריאלי
בתי משפט. למשל, היכל בית המשפט בתל אביב – עיכובים. קבלנים תובעים אותנו, ואנחנו מחויבים על פי פסקי דין לשלם להם פיצויים.
פניה קירשנבאום
למה תובעים אתכם, למה לא משלמים בזמן?
אורטל גבריאלי
עיכובים בתקצוב הנושא, אגף התקציבים לא מתקצב אותנו, את חטיבת הנכסים. אנחנו מתעכבים בתשלומים לקבלנים מסוימים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתביאי דוגמאות לישיבה הבאה. עוד הפעם שיפוץ. תביאו נתונים. האם יש לך נתונים? על מה מדובר? באיזה מקרה, למשל? אני מדבר על פסקי הדין. אולי באמת אתם צריכים לשלם.
אורטל גבריאלי
החומר לא איתי. אני אביא לוועדה הבאה את החומר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תביאי את המקרים ונאשר או נצביע.

מספר פניות לוועדה 150 ו-151.
יאיר אידר
אני מבקש למשוך את הפנייה הזאת ולא להעלות אותה לדיון. אנחנו נביא פנייה חדשה ומתוקנת בשבוע הבא. אני מבקש לדחות את הדיון על זה, אם אפשר.
היו"ר משה גפני
אוקיי. פנייה מס' 152, 153.
יאיר אידר
הפניה נועדה להעביר מהתקציב השוטף לתקציב הפיתוח של המשרד לביטחון הפנים סך של 5.9 מיליון שקלים עבור הפעלת פיילוט השיטור העירוני בהתאם להחלטת ממשלה 1848 מיום ה-24 ליוני 2010.
ציון פיניאן
באיזה ערים מתקיים הפיילוט?
יאיר אידר
זה מתחיל בלוד, ויש עוד 12 ערים. אני יכול להעביר לך את הרשימה. העיר הראשונה שנכנסה לפיילוט היא העיר לוד.
היו"ר משה גפני
נדמה לי שגם בני-ברק – כך אמר לי ראש העיר. האם יכול להיות?
יאיר אידר
אני לא זוכר בדיוק את הרשימה, יכול להיות.
פניה קירשנבאום
אם יש לו מספיק כסף ל-matching הוא נכנס. להרבה ערים אין מספיק כסף ל-matching.
היו"ר משה גפני
האם מדובר על matching?
יאיר אידר
סוג של matching.
היו"ר משה גפני
לעיריות זה חשוב.
יעקב אדרי
יש ישוב ערבי בעסק הזה?
יאיר אידר
יש ייצוג מכל שכבות האוכלוסייה. כרגע מדובר בפיילוט בכ-12 רשויות. אין לי פה את הרשימה של הרשויות. אני יכול להעביר את הרשימה לוועדה.
היו"ר משה גפני
נאשר את זה, אבל תביא את הרשימה. תשלח את הרשימה למנהל הוועדה והוא יעביר לנו את זה.

מי בעד אישור הפניות ירים את ידו? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין

פניות 152, 153, אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

פניות 154, 155 – מתאם הפעולות בשטחים.
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המנהל האזרחי בסך של 8.2 אלפי שקל מתקציב משרד הביטחון עבור תקצוב פקחים ליחידת האכיפה במינהל האזרחי ביהודה ושומרון.
היו"ר משה גפני
שאלות.
אורי אריאל
כן.
שי חרמש
אתה לא רוצה שתהיה אכיפה, חוק וסדר? האם מישהו יכול להצביע נגד אכיפת חוק?
אורי אריאל
האם אפשר לקבל פרטים על איזה פקחים מדובר, מה תפקידם, מה הם עושים, ומתי מסתיים החוזה שלהם?
יאיר אידר
החוזה מסתיים בעיקרון אחרי שנתיים מיום - - - . כלומר, בסוף השנה הבאה. את שאר הפרטים אבקש מהמנהל האזרחי להעביר לך. המתאם היה פה בשבוע שעבר והוא הסביר חלק.
אורי אריאל
לא, הוא הסביר חלק קטן. דווקא על הפקחים הוא אמר: אם תבקשו, אני אבוא להסביר. אז אני מבקש שהוא יבוא להסביר. כי הוא ביקש, וגם אתה ביקשת מכובדי, להעביר את זה כי זה ישן. אבל, אם יהיו עוד בקשות יבואו להסביר.
היו"ר משה גפני
האלוף איתן דנגוט התקשר. הוא דיבר איתי בשבוע שעבר, והוא התקשר היום שוב. הוא התקשר והוא אומר שמדובר במשכורת. אם אנחנו לא מאשרים את ההעברה הזאת, כמו בפעם הקודמת, לא יהיו משכורות. הוא אומר עכשיו כך: אם אכן רוצים לדעת את מלוא הפירוט של השאלות, הוא מוכן לבוא ולהסביר את זה. אבל, הוא מבקש בכל לשון של בקשה, ואני אומר לך שזו הבקשה שלו. נאשר את זה, והוא מתחייב לבוא בישיבה הבאה לפרט את הכול.
אורי אריאל
אני מבקש שלא לאשר את זה עד בואו של האלוף, או מי מטעמו.
היו"ר משה גפני
לא, הוא אומר שהוא מוכן לבוא. הוא אומר שמדובר במשכורות של אנשים.
אורי אריאל
שמעתי שהוא מוכן לבוא, ואני מבקש שהוא יבוא. יש זהות אינטרסים. לשם שינוי אנחנו מסכימים. אנחנו רוצים שהוא יבוא ויסביר. האם אתה היית מאשר משהו שאתה מבין בו עוסק בו, ויגידו לך: תאשר, ואחרי זה נסביר לך? אתה יודע מה? נחסוך את זה - אני לא.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, בבקשה.
יעקב אדרי
חבר הכנסת אריאל, הרב גפני, מכיוון שיהיו לנו עוד הרבה העברות בהמשך - - -
אורי אריאל
את זה אמרו לי בפעם שעברה.
יעקב אדרי
אני לא אמרתי לך כלום. מכיוון שזה משכורות, ויש לנו עוד יותר – התחייבות של האלוף דנגוט ליושב-ראש הוועדה שהוא יגיע – אני לא רואה שזה המקום הנכון. אבל, אני אומר – יהיו בהמשך גם הרבה אפשריות.
אורי אריאל
זה מה שאמרו לי בפעם שעברה שבה לא נכחת בישיבה, ואני לא אומר את זה כטענה אליך. אני רק מספר לך כי לא היית. הסבירו לי את זה, ונעניתי לבקשתו האישית של יושב-ראש הוועדה, לא לבקשתו של האלוף דנגוט. אי-אפשר למכור את זה עכשיו כל שבוע. זה יתעכב, כן. הוא לא ישחק פה עם הוועדה. אני לא מציע לכם למחול על כבוד הוועדה, שיבוא ויסביר.
היו"ר משה גפני
אורי, בוא נשים את הדברים על השולחן. אין לי שום עניין לכאן או לכאן, שום עניין. איתן דנגוט טען שההעברה הזאת היא חלק מההעברה הקודמת. זה נכון מבחינת התשלום של השכר, מבחינת הנושאים שהיו בפנייה הקודמת. הבעיה היתה שמשרד האוצר התעכב. הוא העביר את ההעברה ההיא, והתעכב עם ההעברה הזאת. בעצם אלו היו צריכות שתי העברות באותה ישיבה כמעט באותה הצבעה. זה חלק מהעניין.
אורי אריאל
בוא נשים את הדברים על השולחן. לפני שלושה חודשים אני שמתי רביזיה. אתה אמרת שתהיה פגישה. לא היתה פגישה כי לאלוף הזה יש את ההתנהלות שלו, ואני לא דן על זה עכשיו. הוא לא יכול להיפגש עם חברי כנסת? בסדר, זה עניינו. אבל, שלא יצפה שבהתנהלות הזאת הוא יקבל פה - - -. אני מציע לכם, או כך אני אנהג, הוא לא יקבל פה עדיפות על אף אחד אחר. הוא יציג, יסביר. לא היה אכפת לי אם אנשי האוצר היו מסבירים – גם בסדר, נניח. אבל, הם לא מכירים את כל הפרטים. אדרבה, ניתן לו את ההזדמנות לבוא ולהסביר - שיבוא ביום שני.
שי חרמש
לפרוטוקול אני רוצה שייאמר שאני חושב שלאור העובדה שאנו חוזים לא אחת בבעיות של הפרות חוק וסדר ביהודה ושומרון, אני חושב שהצורך באכיפה - - -
היו"ר משה גפני
אבל, לא זה הדיון.
שי חרמש
היות ולהערכתי תהיה פה בהחלט בעיה של אכיפת חוק וסדר – נא להכניס את זה לפרוטוקול - ברגע שיש בעיה של חוק וסדר אני מוכן להתגבר על כבודי ועל האגו אם האלוף מגיע או לא מגיע. אני מוכן לתת לו קרדיט ואת התקציב שייאכפו חוק וסדר ביהודה ושומרון. לכן, ראוי לאשר את זה. יבוא אחרי זה האלוף וייתן את כל הפרטים שרוצים.
יעקב אדרי
אנחנו ניגשנו לעניין החשוב של המשכורות – לשלם לאנשים את השכר שלהם.
היו"ר משה גפני
חברי הוועדה, בנושאים האלה אני לא הולך לפי החלק הפוליטי. לפעמים אנחנו עושים דבר והיפוכו. אנחנו מעבירים למגזרים שונים, אנחנו נותנים על נושאים שבעצם אידיאולוגית הם לכאורה סותרים האחד את השני. על כל פנים, אני לא עושה את החשבון הזה. יש לחבר הכנסת אורי אריאל טענה נכונה. הטענה היא שאני ניסיתי לעשות אז, עוד לפני שלושה חודשים, פגישה בין האלוף איתן דנגוט לבינו ולא הצלחתי, ולא בגללי. הטענה הזאת היא טענה נכונה.
אורי אריאל
וגם לא בגללי – שלא יהיה פה איזה בלבול.
היו"ר משה גפני
כן, וגם לא בגללך. אלא מה? מבלי להיכנס לעניין האידיאולוגי, ולפי דעתי אין פה נושא של אידיאולוגיה יש פה באמת - - -
אורי אריאל
אני בכלל לא שמתי לב. אתם כבר אישרתם היום איזה העברה אחת למינהל האזרחי.
היו"ר משה גפני
לא, לא אישרנו. שם זה לא משכורות. מדובר על העברות שהיו גם בישיבה הקודמת וגם בהעברה הזאת, היא היתה בעצם צריכה להיות באותה בקשה שלי מחבר הכנסת אורי אריאל לאשר בכל זאת את ההעברה הזאת. למה? כי כאן מדובר על העובדה הזאת שאם אכן לא נאשר את ההעברה, אנשים לא יקבלו משכורת – על זה מדובר.

המציאות הזאת של הנושא האידיאולוגי שאורי מעלה הוא נושא נכון. הוא לא בדיוק ההעברה הזאת. שי, זה גם לא הנושא של שמירת חוק וסדר. לא זה מה שעומד לדיון ביסוד ההעברה הזאת. הנושא של כן הקפאה ולא הקפאה, וכן מקדמים פרויקטים שם ולא מקדמים פרויקטים, זה בהעברות אחרות.
אורי אריאל
למען הסר ספק, אם המינהל האזרחי ירצה, הוא יעכב נניח את הדלק ואת הוצאות הג'יפים ואת כל הדברים האחרים, וישלם להם משכורות. יש לו את האפשרות הזאת, ואני אומר את זה מידיעה. זה נוח להגיד פה משכורות.
היו"ר משה גפני
אבל, זה הנושא. אחרת, מה איכפת לי? אתה רואה שעיכבתי את הבקשה שלך שלושה חודשים.
אורי אריאל
כי האלוף לא נפגש.
היו"ר משה גפני
אני הולך לסדר את המפגש הזה.
אורי אריאל
אדרבה, בשמחה ובששון.
היו"ר משה גפני
רבותי, מי בעד אישור הפניות ירים את ידו? מי נגד? 1, מי נמנע?

הצבעה

5 - בעד

1 - נגד
אורי אריאל
אני מגיש רביזיה.
יעקב אדרי
נעשה את זה עכשיו.
היו"ר משה גפני
מנסים לעשות עכשיו את הפגישה שעליה מדובר, ואני חושב שצריך לעשות אותה. אני מקווה שהיא תתבצע. אני מבקש שתוריד את הרביזיה, שלא נצביע נגדה.
אורי אריאל
אני מציע שאחרי הפגישה נראה מה לעשות.
היו"ר משה גפני
לא אחרי הפגישה.
אורי אריאל
יושב-ראש הוועדה, נעניתי לך פעם קודמת למרות שאתה יודע שלא רציתי, והפעם אני לא מוריד אותה והיא נשארת. אדרבה, אני אומר עוד הפעם, מצידי הפגישה יכולה להיום היום - - -. אני לא מעכב את - - -
היו"ר משה גפני
ברגע שנקבעת הפגישה, אתה מסיר את הרביזיה?
אורי אריאל
לא, לא.
שי חרמש
תצביע על הרביזיה. בוא נצביע על הרביזיה בעוד חצי שעה ונראה.
אורי אריאל
מכובדי, אני לא צריך פגישות עם - - -, אני רוצה לדעת מה יהיה בפגישות.
שי חרמש
נו, בחייך. אתה מבין? התכנים - זה כבר לא העניין. יש לך לפי התקנון חצי שעה. בוא נתפזר - - -
היו"ר משה גפני
לא, לפי התקנון אני יכול להצביע מייד כי זה הסעיף הבא בסדר-היום.

הלאה, מס' פנייה 156, 157.
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של 17.4 מיליוני שקל עבור מימוש תוכנית לתגבור הפעילות המשטרתית במגזר הלא יהודי כחלק מהחלטת הממשלה 1539. כמו כן, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בתקציב המשרד. בין היתר, תקצוב הוצאה מותנית בהכנסה שעיקרה החזר עמלות בנק הדואר מקנסות תעבורה ועבור החזר של כספים של ניהול רכוש מחולט.
היו"ר משה גפני
תסביר עוד פעם מהתחלה, אני מתנצל.
יאיר אידר
קודם כל, זה תגבור של 17.4 מיליון שקל עבור תגבור הפעילות המשטרתית במגזר הלא היהודי. הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון הפנים בסך של 17.4 מיליון שקל עבור מימוש תוכנית לתגבור הפעילות המשטרתית במגזר הלא יהודי כחלק מהחלטת הממשלה 1539 מיום ה-21 במרץ.
היו"ר משה גפני
מה אומרת החלטת הממשלה?
יאיר אידר
בהחלטת הממשלה מדובר בתגבור הפעילות המשטרתית במתחמים במגזר הלא יהודי. פה מדובר במתחם נצרת.
היו"ר משה גפני
על מה נלחמים?
יאיר אידר
בפשיעה.
היו"ר משה גפני
בפשיעה, לא עבירות תנועה. מלחמה יכולה להיות על כמה נושאים. זו מלחמה בפשיעה. זה מה שקורה עכשיו עם הפשע והרציחות.
יאיר אידר
בנוסף, הפנייה מתגברת תקציב המשרד בהוצאה מותנית בהכנסה עבור החזר עמלות בנק הדואר מקנסות תעבורה ועבור ניהול רכוש מחולט.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מי בעד אישור הפניות ירים את ידו? מי נגד? אין? מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פניות 156, 157 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.
היו"ר משה גפני
פנייה מס' 161 – רשות המים. נעשה משהו ברשות המים עם הנושא של הנכים?
דוברת
לא שידוע לי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מרשות המים – היתה התחייבות שלהם, התחייבות. אני לא מדבר על אלף ואחד נושאים. היתה התחייבות להפחית או לאפשר צריכת מים מוגברת יותר, מה שהיה לכל הדעות. היתה התחייבות גם של שאול מרידור, וגם של מנהל רשות המים הקודם, וגם של מועצת רשות המים שייתנו מכסת מים גבוהה יותר לנכים, ולא נעשה כלום. עד שלא יעשה משהו, לא להעביר לפה פניות.

פניות 162 עד 164 – משרד הבריאות.
רועי כפיר
שלום, רועי כפיר רפרנט בריאות. הפנייה התקציבית נועדה להקצאת תקציבי פיתוח במשרד הבריאות לכמה נושאים. קודם כל, 37.5 מיליון שקל למימון פרויקטים במסגרת חיזוק הצפון בבתי החולים בנהריה ואשקלון - קוראים לזה הצפון מאשקלון, סך של 1,500 – זאת אומרת מיליון וחצי – לבינוי בבית החולים לב השרון, והקצאת הרשאה להתחייב למענק הקמה לבית החולים החדש שייבנה באשדוד.
יעקב אדרי
כמה אתם מבקשים להעביר עכשיו?
רועי כפיר
כרגע זה רק הרשאה להתחייב. הכסף יצא בעוד זמן. ייקח זמן עד שהוא ייצא.
שי חרמש
היות והנושא של אשדוד הוא נושא שכבר העסיק אותנו בחמש השנים האחרונות לא אחת, שאלה לי אליכם. מה חלקה ומה גודל השתתפותה הסופית של הממשלה בפרויקט? לא אומר את דעתי.
רועי כפיר
הממשלה משתתפת רק בהקמה ב-468 מיליון שקלים, אם אני לא טועה. פלוס מע"מ זה יוצא 560 מיליון שקל.
שי חרמש
סכום סופי ומוחלט?
רועי כפיר
כן, זה עומד להיחתם. בשביל זה אנחנו מעבירים את הפנייה שאפשר יהיה לחתום ולהתחיל בהקמה.
שי חרמש
מי לוקח את זה? מכבי אסותא?
רועי כפיר
כן, חברת בת של מכבי.
שי חרמש
האם אנחנו גומרים את חלקנו עם הסכום הזה, ולא יבואו הנה עוד הפעם?
יעקב אדרי
ממש לא. אתה לא יכול לדעת מה יהיה בהמשך. יהיו התייקרויות, זה בלתי צפוי, אתה יודע.
שי חרמש
לא, אני שואל את שר הבריאות. גפני, הנושא הזה עורר פה הרבה דיונים לא פשוטים. דעתי, לפחות, היתה אז ברורה נגד בית החולים כדי לחזק את אשקלון. שר הבריאות לשעבר גם לא היה חסיד גדול של העניין.
פניה קירשנבאום
איך אתה נגד? אנחנו במחסור במיטות. בעולם השלישי אין מצב כזה.
שי חרמש
אני רוצה דבר אחד לפרוטוקול, גפני, שבכנסת השמונה-עשר וגם בתשע-עשרה בזה נגמר החשבון.
יעקב אדרי
הוא יכול להגיד כן, ואחרי זה הממשלה תגיד אחרת.
שי חרמש
בזה נגמר?
קריאה
זו כל התמיכה שניתנת להקמה ו- - -
קריאה
בינתיים, אתה לא יכול לדעת מה יקרה.
שי חרמש
אני רוצה לקבל הודעה שזה סכום סופי ומוחלט.
יעקב אדרי
הוא פקיד של האוצר, ומה אתה רוצה ממנו?
קריאה
איך אתה יכול לקבל? הודעה כזאת שר האוצר צריך להגיד, לא הוא.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות ירים את ידו? מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד - אין

נמנעים – אין

פניות 162 עד 164 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו.

אורי, אסור לדבר בפלאפון בוועדה. אם אתה מדבר עם העוזרת שלך - מנסים לעשות עכשיו את הפגישה.
אורי אריאל
אני מנסה לתאם את הפגישה.
היו"ר משה גפני
הפגישה מתקיימת. אני מבקש להוריד את הרביזיה כי אם אתה לא מסיר את הרביזיה אני מצביע עליה.
אורי אריאל
תצביע, אל תאיים עליי. אל תנהל מולי דין אחר מאשר אתה מנהל מול אחרים. למה אני מקבל יחס - - -
היו"ר משה גפני
אני אומר לך למה. אני עומד פה באמצע הדיון ולא מקשיב למה שהם אומרים, כי אני אמרתי שאני מסכים איתך בעניין הזה של פגישה. איתן דנגוט הודיע פה תוך כדי הדיונים שהוא ישמח להיפגש איתך ומייד.
אורי אריאל
שמחת זקנתי. תודה רבה שהוא מוכן להיפגש.
היו"ר משה גפני
אני עוד לא מכיר חבר ועדה שמקבל יחס כזה כמוך, לא מכיר. אני אראה לך את כמויות הרביזיות שלך שאני לא מצביע עליהן. אני מבקש מהעוזר שלי שהעוזרת שלך עם העוזר של איתן דנגוט קובעים את המועד. אני מבקש לאשר את הפנייה, ואני מבקש שתסיר את הרביזיה בגלל שהפגישה מתקיימת.
אורי אריאל
אני לא מוריד את הרביזיה. תסלח לי, היא מתקיימת כמו שאתה מתוך רצון טוב – אני מדגיש – אמרת לי: תוך יומיים יש פגישה. - - - וקבעת, ולקח חודשיים. אז מה אתה אומר לי - - -
היו"ר משה גפני
אני מתחייב לזה.
אורי אריאל
אבל, התחייבת גם אז מתוך רצון טוב.
היו"ר משה גפני
לא התחייבתי. אמרתי שאני אעשה את זה ועשיתי, ודיברתי איתו. משום מה הוא חזר בו. הוא אמר סיבות. נגמר העניין הזה, הפגישה מתקיימת.
אורי אריאל
סלח לי, כשהיא תתקיים - - - תדע.
היו"ר משה גפני
בסדר. מס' פנייה לוועדה 165 - מקצועות שוחקים, זה דבר חשוב.
יובל רז
יובל רז מהחשב הכללי באוצר. הפנייה היא הסכם מקצועות שוחקים על 600 מיליון שקל עם התאחדות התעשיינים וההסתדרות. הם הקימו עמותה למקצועות שוחקים. ההסכם הזה בא לתת סיוע לכאלה שעובדים במקצועות שמוגדרים מקצועות שוחקים ונפגעו כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה.
אורי אריאל
כגון?
יובל רז
בהגדרת המקצועות נתנו כל מיני קריטריונים, ואם אתם רוצים אני אגיד מה הם.
היו"ר משה גפני
אנחנו קיימנו על זה כמה דיונים. תאמר את הרשימה.
יובל רז
הקריטריונים הם עבודה פיזית בתנאים אקלימיים קשים, עבודה בסביבת רעש ושחיקה, משמרות לילה בפנים, וכל הדברים האלה.
היו"ר משה גפני
קיימנו כמה דיונים בנושא מקצועות שוחקים. היה סיכום, היה צריך לבצע את זה. זה לא בוצע במשך זמן רב. העלו את זה כמה חברים כאן לדיון. זה הרבה זמן. זה היה מחדל של הממשלה. מקצועות שוחקים זה עבודה במשמרות, זה עבודת כפיים. יכול להיות שגם מורים.
אורי אריאל
למתי התקציב? האם הוא לשנה?
יובל רז
לעשר שנים. ההרשאה היא להתחייב על 600 מיליון כשכל שנה היא 60 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה ירים את ידו? מי נגד? אין, מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פנייה מס' 165 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפניה אושרה.

בקשות לרביזיה
היו"ר משה גפני
אני עובר לסעיף האחרון בסדר-היום: בקשות רביזיה.

אני מבקש מחבר הכנסת אורי אריאל - יש בקשה לרביזיה שלו. אמרתי קודם שמדובר בתשלום משכורות. באמת, זה הנושא. זה היה צריך להיות בישיבה הקודמת כשאני ביקשתי ממך. על כל פנים, מדובר על תשלומי שכר. אני מסכים לגמרי. אמרתי אז שתהיה פגישה, ודיברתי עם האלוף ודיברתי איתך והפגישה היתה אמורה להיקבע, ומשום מה הוא חזר בו, ואת ה"משום מה" אני משאיר – נשאיר את זה. ואז אמרנו: בסדר, אל תסיר את הרביזיה, ונישאר עם הרביזיה וכל מה שנלווה לעניין הזה.

אני ביקשתי ממך בישיבה הקודמת כי באמת השתכנעתי שמדובר בשכר. מדובר בהעברה שהיא לא העברה של מי יודע מה. היא לא העברה שהיא יוצרת מצב אידיאולוגי. ההעברה הזאת היתה צריכה להיות באותה ישיבה, זה חלק מאותו נושא, חלק אינטגראלי לגמרי. זה לא הובא, זה התעכב באוצר – עד שהעבירו, עד שלא העבירו. זה עבר לישיבה של היום. זה חלק מהנושא ההוא.

אני מסכים איתך. אם הוא היה אומר לי כמו שהוא אמר לי אז שהוא לא רוצה את הפגישה הזאת – בסדר. אתה יודע מה? אני מאפשר לחברי ועדה לנהל את המאבקים שלהם בגדר הסבירות. הוא הודיע – הוא ישמח להיפגש איתך, והוא יעשה את זה בהקדם. אמרתי לעוזר שלי שאני לא מסתפק בזה, ושאני מבקש לקבוע מועד. העוזר של איתן דנגוט עומד עכשיו בקשר עם העוזר. האם יש לך עוזרת שהיא קובעת פגישות? הוא מתאם עכשיו איתה את המועד. אני אומר לך, אל תביא אותי לזה לזה בגלל שאני אצביע. אני מבקש שתסיר את הרביזיה. יש העברות שלהם כל הזמן. כל חברי הוועדה שמעו הכול, כולם יודעים. תהיה אתה צודק.
יעקב אדרי
אורי, אנחנו נהיה איתך בפעם הבאה, אל תדאג.
אורי אריאל
קודם כל, אני דואג.
היו"ר משה גפני
לא, תהיה צודק. אני מבקש ממך שתסיר את זה.
אורי אריאל
הבקשה הזאת היא בקשה שנועדה לפגוע ביהודים שממלאים את כל תפקידיהם ואחריותם ביהודה ושומרון. זה נובע ממניעים פוליטיים שאינם יכולים להתקבל על הדעת. אם זה היה קורה בכל מגזר אחר – לא חשוב, עירוני כזה, כפרי כזה, חרדי ההוא – אף אחד לא היה מסכים, ובצדק, ואני הייתי תומך.
יעקב אדרי
האם אתה מאשים את האלוף דנגוט בשיקולים פוליטיים?
שי חרמש
- - -אכיפת חוק, זה הכול.
אורי אריאל
הדבר השני, עם כל הכבוד ודאי שחשוב התוכן. לא חסר לי פגישות, לא עם האלוף דנגוט, ולא עם אף אחד. עם מי שארצה להיפגש, אני אפגש.
היו"ר משה גפני
אבל, כאן היה לזה משמעות, גם משמעות ציבורית.
אורי אריאל
תראה מה קורה פה, זה פשוט מעליב – זה האמת. אני צריך לנקוט בדרכים שהן יוצאות דופן – לא עושים פה כל דקה רביזיה - כדי שמישהו יסכים להיפגש. לא חשוב מי זה עכשיו, לצורך דיוננו זה האלוף דנגוט. אתה אישית כיושב-ראש ועדה צריך לעמול על זה שכבודו יסכים להיפגש עם חבר כנסת. אתה מבין לאן הגענו בכלל?
היו"ר משה גפני
ממש לא.
אורי אריאל
זה המצב. הדבר השלישי הוא שבדיון הקודם שהיה פה לפני יום העצמאות גם אתה וגם אחרים הסבירו לי, ואמרו לי שלא להתעקש ואלה דברים חשובים. אמרו לי שיש עוד בקשה שהיא בקנה, ובפעם הבאה תגיש רביזיה. עכשיו אתה אומר: לא, בפעם הזאת שהגיעה אל תגיש. תגיש בפעם הבאה.

הדבר האחרון - עם כל הכבוד והרצון שלך, והיה לך, וטיפלת ועמלת בעניין הזה, בסוף האלוף דנגוט – אני לא רוצה להשתמש במילה שיטה בך – אבל, עשה פוזה של כן. אבל, בעצם לא. עם כל הכבוד גם עכשיו - אני יודע שאתה רוצה, אני יודע שאתה מטפל, והנה כבר עכשיו מנסים לעשות את זה הכי מהר - זה לא אומר שזה יהיה. עם כל הכבוד, אתה לא מנהל את האלוף דנגוט, הוא מנהל את עצמו. לכן, אני מבקש ממך לא לשנות מהנוהג הנהוג.
היו"ר משה גפני
לא, אין נוהג נהוג. אני מבקש להשיב על מה שאמרת. אין בעיה, אתה בשביל לעשות פגישות, וכל אחד פה בשביל לעשות פגישות לא צריך סנקציות בוועדה - זה לא עומד לדיון. הנושא הוא לא הפגישה בין חבר הכנסת אורי אריאל לאלוף איתן דנגוט – לא זה עומד לדיון, ולפי דעתי אתה גם יודע את זה. בפגישה הזאת מדובר על משהו שהוא מעבר לנושא של פגישה בין חבר ועדה לבין איש שהוא במקרה הזה אלוף בצבא.
אורי אריאל
מה "מעבר"?
היו"ר משה גפני
יש מעבר, ואתה יודע שיש מעבר. יש מעבר. יש משמעות לנושא הפגישה הזאת, ואפילו משמעות ציבורית – יש. אני מעדיף לומר לך את זה בארבע עיניים מלהגיד את זה בצורה הזאת. לא מדובר על פגישה.

הוא לא שיטה בי. הוא אמר לי את ההתלבטות שלו, ואני חושב שעל חלק מזה אפילו דיברתי איתך. בסוף הוא אמר: אתה יודע מה? אני אבוא לוועדה. אני לא רוצה פגישה, אני רוצה בוועדה. הוא בא לוועדה, ועד שהוא לא בא לוועדה לא הצבעתי על הרביזיה שלך. הוא בא לוועדה. הוא אומר עכשיו: אני מוכן שוב לבוא לוועדה כדי להסביר וכו'. אמרתי – לבוא לוועדה כבר היה. אני רוצה את הפגישה הזאת שיש לה משמעות. הפגישה הזאת נקבעת.

מה שאמרתי בישיבה הקודמת שיש עוד העברות בקנה – זו לא ההעברה הזאת. יש עוד העברות שהם צריכים להביא שעניינן לא משכורות, אלא עניינן דברים אחרים.
אורי אריאל
זה אפודי מגן. מה תגיד לי על אפודי מגן? אני כבר אומר לך שאני אצביע בעד.
היו"ר משה גפני
כן, אבל לא כל דבר זה אפודי מגן. לכן, אני מבקש ממך להסיר את הרביזיה. הפגישה תתקיים, ואני מתחייב לה. ואם היא לא מתקיימת אז תאמין לי – פה על שולחן הוועדה יש כל יום משהו אחר. הסרת?
אורי אריאל
לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת אורי אריאל? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

1 - בעד

3 - נגד

הרביזיה נפלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה נפלה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15.

קוד המקור של הנתונים