ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/05/2011

מקדמות בגין המענק החד פעמי בסך 2,000 ש"ח למקבלי קצבאות שיקום ולניצולי שואה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
9
ועדת הכספים

03.05.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישיפרוטוקול מס' 737, 738, 739
מישיבת ועדת הכספים

מיום שלישי, כ"ט בניסן, תשע"א, (3 במאי, 2011) בשעה 11:00
סדר היום
הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

מקדמות בגין מענק חד פעמי בסך 2,000 שקל למקבלי קצבאות שיקום לנכי צה"ל ולניצולי שואה

ניצולי שואה שמקבלים רנטה ואינם זכאים להשתתפות ברכישת תרופות – הצעתו של חה"כ בילסקי – דיון ומעקב.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר משה גפני
- היו"ר

יעקב אדרי

זבולון אורלב

ציון פיניאן
מוזמנים
שמואל גולן – משרד מבקר המדינה

ניר קידר – משרד הבריאות

רויטל טופר

זהרה כהן – המשרד לאזרחים ותיקים

עופרה רוס

מרים דרייבר
יועצת משפטית
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
לאה קיקיון

הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה. על סדר היום - הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות. הגיע לכאן שמואל גולן ממשרד מבקר המדינה.


יש בקשה של "אגודת ישראל", ואני אבקש להדגיש למען הפרוטוקול – זה לא "דגל התורה". "אגודת ישראל מגישה דו"ח בנפרד ולכן אני יכול לנהל את הישיבה הזו. אנחנו, "דגל התורה", מגישים בנפרד ואנחנו לא בדיון הזה. ביקשו "אגודת ישראל" הארכה במועד לחודשיים או חודש וחצי.
שמואל גולן
הם ביקשו לחודש וחצי . אנחנו שלחנו לך מכתב שבו אנחנו ממליצים לאשר ל "אגודת ישראל" דחייה – לא עד ה-15 ליוני אלא עד ה- 1 ליוני, ואני רוצה שתדעו מה המשמעות של העניין. אנחנו נוציא את הדו"ח שלהם בנפרד. הוא יצא כנראה בין ה- 21.9 פחות או יותר - -
היו"ר משה גפני
אתם מציעים לאשר להם עד ה- 1 ביוני.
שגית אפיק
והם מבקשים מהוועדה להאריך את מועד המסירה שלהם עד 21 לספטמבר לגבי "אגודת ישראל".
שמואל גולן
החוק אומר ש-16 שבועות לאחר הגשת הדו"חות אנחנו צריכים להגיש דו"ח. יצא מצב שהיתה כבר דחייה אחת שלכם, של כמה מפלגות. עכשיו יש דחייה נוספת.
שגית אפיק
אבל ה- 21 בספטמבר, זה רק לגבי "אגודת ישראל".
שמואל גולן
היום אנחנו מדברים על "אגודת ישראל". המשמעות היא שהדו"ח של "אגודת ישראל" יהיה בנפרד.
היו"ר משה גפני
הבנתי. מה שאתה מציע לאשר זה עד ה- 1 ביוני. אני רוצה לבקש ממך – האם אפשר לעשות מאמץ להגיש את הדו"ח שלכם עליהם גם כן מוקדם יותר, כמה שאפשר.
שמואל גולן
אנחנו נשתדל. אבל המועד הסופי הוא 21. אם נצליח – נשמח להוציא את הכל יחד.
היו"ר משה גפני
מי בעד האישור כפי שביקש מר גולן, עד ה-1 ביוני? מי נגד? – אין. מי נמנע? – אין. האישור ניתן.

מקדמות בגין מענק חד פעמי בסך 2,000 שקל למקבלי קצבאות

שיקום לנכי צה"ל ולניצולי שואה
היו"ר משה גפני
פנה למנהל הוועדה ממשרד הביטחון ומודיעים לנו – קיימנו על זה דיון לפני פסח. אנחנו ביקשנו שיינתן המענק שניתן לעובדי המגזר הציבורי של 2,000 שקל, שיינתן גם למקבלי קצבאות שיקום לנכי צה"ל וגם לניצולי השואה. אני קיבלתי מכתב: "בהמשך למכתבכם שבסימוכין, פנינו אליהם וביקשנו שישלמו את זה לפני פסח. ברצוני לציין שהמקדמות שולמו לנכי צה"ל ביום 17.4.2011". הם מודיעים שהדבר בוצע. אני מבקש לדעת מהרשות של ניצולי השואה, מה בנושא של ניצולי השואה.
עופרה רוס
בוצע. ביצענו את זה ב-17 באפריל. כולם קיבלו את המקדמות כפי שהובטח.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם, משרד הביטחון וגם לכם, הרשות לזכויות ניצולי השואה על כך שביצעתם את זה, ומשרד האוצר או כל משרד אחר יכול להוציא הודעה שהוא עשה את זה, ואת יודעת שוועדת הכספים ניהלה את המלחמה, אבל את הקרדיט לוקח מישהו אחר. אבל זה בסדר גמור, זה סימן שהוועדה עובדת נכון.
עופרה רוס
מבחינתנו יש קרדיט מלא לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
על כל פנים – אנחנו מסיימים את הדיון בעניין הזה. הכסף שולם – גם לניצולי השואה וגם לנכי צה"ל.
מרים דרייבר
אני באמת מודה למשרד האוצר, הם עשו עבודה יפה. אבל השאלה שלי היא מדוע אלה שמקבלים בערך 1,100 ומשהו – הם לא קיבלו?
היו"ר משה גפני
מדוע הם לא קיבלו?
עופרה רוס
אני לא הייתי בוועדה הקודמת אבל הבנתי שדובר בנושא, ואנחנו בודקים את זה מבחינה משפטית כי זו לא אותה אוכלוסייה מדויקת.
היו"ר משה גפני
תלכו לקולא.
עופרה רוס
אנחנו תמיד הולכים לקולא.
היו"ר משה גפני
אז גם עכשיו – תנהגו לפי - -
מרים דרייבר
אז אנחנו צריכים שהם באמת יתחילו לעבוד ולעשות משהו.
היו"ר משה גפני
בסדר. קיבלתי את הבקשה שלך ונדמה לי שגם עופרה רוס קיבלה את הבקשה שלך.
מרים דרייבר
אני מודה לך.


יש לי עוד נושא – אלה שמקבלים מוועידת התביעות – האם אנחנו יכולים לעשות משהו, כי הם מקבלים מעט מאד כסף. האם יש איזו דרך שאנחנו יכולים לבקש את ועדת התביעות שגם הם יתנו מתנה לפני פסח?
היו"ר משה גפני
פסח כבר עבר.
מרים דרייבר
לא משנה. לפני ראש השנה.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש. הואיל ויחד עם חבר הכנסת זאב בילסקי אנחנו משמשים יושבי ראש השדולה הפרלמנטרית אני מוכן לקבל על עצמי יחד עם חבר הכנסת בילסקי לפנות לוועדת התביעות.
מרים דרייבר
אני מודה לך. ואפשר לקבל תשובות?
היו"ר משה גפני
זה יפה ובסדר, תעשו את זה. אני מבקש שאתם תבדקו האם יש אפשרות לטפל בעניין שהיא העלתה.
זבולון אורלב
· - לא קשור.
היו"ר משה גפני
אנחנו, בוועדה, התחלנו לקשור כל מיני דברים.
זבולון אורלב
היות ואנחנו רוצים שתהיה תוצאה חיובית אני מציע שהפניה לוועדת הפניות תהיה פניה מטעם הכנסת ולא מטעם משרד האוצר. הם יאמרו לך שכך יהיה סיכוי גדול יתר.
היו"ר משה גפני
ראשית, אני רוצה להודות לכם על העניין הזה שזה נעשה לפני פסח ושקיבלתם את עמדת הוועדה- גם אתם וגם משרד הביטחון לגבי נכי צה"ל. מה שהעלתה הגב' מרים דרייבר – אני מבקש לבדוק את מה שהיא אמרה לגבי הסעיף הראשון. לגבי הסעיף השני אני מבקש גם מכם שתבדקו את זה, וחבר הכנסת אורלב- הכנסת יכולה ורשאית לפנות, ואני רוצה שתפנו, אבל אני רואה ברשות את האחראית על כל המערך הזה.

ניצולי שואה שמקבלים רנטה ואינם זכאים להשתתפות ברכישת תרופות –
הצעתו של חה"כ בילסקי – דיון ומעקב.
היו"ר משה גפני
הסעיף הבא – ניצולי שואה שמקבלים רנטה ואינם זכאים להשתתפות ברכישת תרופות – הצעתו של חה"כ בילסקי – דיון ומעקב.


בבקשה, מה נעשה עם זה.
עופרה רוס
מי שהיו בין מובילי המהלך היו כבודו וחבר הכנסת בילסקי ועוד אחרים. כפי שהבטחנו - אנחנו הבטחנו שעד יום השואה אנחנו הולכים להפעיל את הנחות לניצולי השואה שמקבלים את הרנטה שלהם משלטונות גרמניה, רנטת בריאות וב-1 למאי קיבלו כבר הניצולים שהם חברי קופת חולים כללית, חברי קופת חולים מכבי. חתמנו גם על הסכם עם חברי קופת חולים מאוחדת ויש הסכמה עקרונית עם לאומית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים להתחיל לצאת לדרך.


פנינו גם לאוכלוסיות שלא רשומות אצלנו כדי שהם יפנו אלינו. אנחנו נאשר את אלה שאנחנו יכולים לאשר ואת האחרים נעביר לגרמנים ש - -
היו"ר משה גפני
אם אני ניצול שואה ואני חבר באחת מקופות החולים, נניח קופות חולים כללית – אני מקבל היום את הפטור מתשלום על תרופות כשאני הולך לסניף של קופת החולים.
עופרה רוס
בכללית – כן. מי שרשום אצלנו במשרדים, ומוכר.


קיימת קבוצה נוספת שלא פנתה אלינו מעולם, פנתה ישירות לממשלת גרמניה. לגביה פרסמנו בעיתונות שהם יכולים לפנות אלינו. אנחנו נבדוק את הרשימות האלה ואם יש במקרה כאלה שמופיעים אצלנו בכל זאת ולא ידענו קודם – נכניס אותם, אחרים – נעביר אותם לשלטונות גרמניה, נקבל אישור ונכניס אותם מייד.
היו"ר משה גפני
ולגבי קופת חולים לאומית?
עופרה רוס
עדיין הם לא חתמו על ההסכם. שלחנו להם את ההסכם ואני מקווה שיש הסכמה עקרונית,

שנקבל את ההסכם או היום או מחר.
היו"ר משה גפני
תוכלי לעדכן אותנו? או שנקבל הודעה ממשרד האוצר.
עופרה רוס
· -
היו"ר משה גפני
זה קורה כל הזמן. היו חברים שפנו אלי ואמרו לי – תראה מה שקורה, אנחנו עובדים וההפך – הרבה פעמים אנחנו צריכים להילחם גם נגד האוצר ונגד הממשלה, ובסוף, אחרי שהם נכנעים לנו, הם מוציאים הודעה לעיתונות שהם עשו את זה. זה כמו שהיה לי עם מס רכישה.
זאב פקטור
זה לא אסון גדול, העיקר שנותנים.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אתמול דיברתי עם חבר הנכנסת בילסקי וסיכמתי אתו שאנחנו עובדים לשם שמים. אפילו קרדיט לא לוקחים. אנחנו חושבים שזו מצווה גדולה ואנחנו עושים את זה, והקרדיט זה משני.
ניר קידר
אנחנו , ממשרד הבריאות רוצים קודם כל לברך על המהלך החשוב הזה. אני חושב שעכשיו גם אפשר להסתכל על אוכלוסיית המעגל השני ולראות גם איך להם אפשר לתת עוד הנחות ועוד זכויות. המעגל השני, גם כאלה שלא רשומים. היום מקבלים בסביבות 100 אלף איש - להרחיב את זה גם לשאר ניצולי השואה, שגם הם יקבלו את ההטבות האלה בתרופות. חשוב לי להגיד לגבי קופת חולים לאומית - קופת חולים לאומית קיבלה לראשונה את החוזה מהרשות לזכויות ניצולי השואה יומיים אחרי שפורסמה ההודעה בעיתונות שהמבוטחים שלהם זכאים. ייקח לחלק מהקופות עוד זמן. כלומר, צריך להבין שחלק מהקופות יכולות לתת כבר עכשיו לאנשים שרשומים אצלם. חלק מהאנשים – עדיין הקופות לא יודעות, עדיין הם לא יכולים לקבל את הזכאות הזו עד אשר הרשות תעביר את השמות. לגבי קופות שעדיין בכלל לא העבירו את השמות, ייקח זמן עד שהם יוכלו לקבל את זה, מכיוון שזה לא נעשה בצורה אחידה עם כל הקופות.
היו"ר משה גפני
וכמה זמן זה ייקח?
ניר קידר
זה תלוי קודם כל כמה זמן ייקח לרשות. הרשות, עם חלק מהקופות כבר חתמה על ההסכם וחלק מהקופות – צריך לשאול אותם כמה זמן ייקח עד שהם יוכלו להעביר את השמות לקופות.


חשוב להגיד – זה שיש קופות שמתחילות קודם וקופות אחרות מתחילות אחר כך, זה נובע מההתנהלות של הרשות ולא מהרצון של קופות החולים להתחיל כמה שיותר מהר לספק את זה. ופות החולים תוך יומיים מרגע שהם יקבלו את השמות, תוכלנה להתחיל לתת - -
היו"ר משה גפני
אז הם קיבלו את זה אתמול בצהריים?
ניר קידר
את הטיוטה של החוזה.
רויטל טופר
ולא את הקבצים. אנחנו פה לפני שנה באנו והסברנו כמה זה חשוב העניין של להכליל אותם בתוך הרשימה. אז אנחנו מברכים על זה ואנחנו מאד שמחיים. לא היינו שותפים, לא שיתפו אותנו כרגע במהלך, אבל יש קבצים של שמות שלא נמצאים בקופות חולים. למשל – למאוחדת וללאומית היום אין הטבות דרך גרמניה, כי אין להם הסכם עם גרמניה. גם בכללית אין להם את כל השמות, יש להם רק חלק מהשמות. ולכן חשוב שהזכאות תהיה זכאות אחידה. חלק מהעיקרון של חוק ביטוח בריאות ממלכתי זה עיקרון השוויון. הזכאות היתה צריכה להיות מוחלת באופן הומוגני.
עופרה רוס
קודם כל – אני אחדד את מה שאמרתי: כל הקופות קיבלו מאתנו את ההסכמים, כולל קופת חולים לאומית ביום חמישי, כולם. קופת חולים כללית, קופת חולים מאוחדת ומכבי – חתמו. קופת חולים לאומית טענה אחר כך שהיא לא קיבלה, וזה נשלח לה אתמול בצהריים. לא היתה שום סיבה לא לשלוח ללאומית, אם שלחנו לכל הקופות האחרות.
רויטל טופר
· -
היו"ר משה גפני
לא, הוויכוח הזה לא קיים פה.
עופרה רוס
לגבי הרשימות שקיימות, ישנם אנשים בקופת חולים כללית ובקופת חולים מכבי שקיימים בקופות. הקופות מזהות אותם ומכירות אותם. אותם אנשים ב-1 במאי קיבלו את ההנחות כבר. ישנם אנשים של מאוחדת ושל לאומית שלא נמצאים בקופת החולים, אז המערכת לא מכירה אותם, לא מזהה אותם, אז הם לא יכולים לקבל את ההנחה.


בנוסף, כפי שאמרתי קודם – אנחנו הרי פתחנו את מרכז המידע שלנו ואת המרכז מידע של הלשכה לפיצויים אישיים וביקשנו מכל מי שלא מופיע אצלנו כי מעולם לא פנה אלינו - שיפנה אלינו, יתן לנו את הפרטים שלו וזה התפרסם בכל העיתונים, והתפרסם פעם נוספת. כל האנשים האלה יפנו אלינו. ברגע שהם יפנו אלינו אנחנו נבדוק את האוכלוסייה הזו שוב. אם ישנם אנשים שלא מופיעים בקופת חולים אנחנו נעביר מייד לקופת חולים את השמות שלהם, וכאלה שלא מופיעים בכלל – נעביר לגרמניה. הרשימה תאושר.
זוהרה כהן
אני מהמשרד לאזרחים ותיקים. אנחנו בסיפור הזה כבר שנתיים וחצי. מאד חשוב לציין שיש 16 אלף איש שרשומים ומתוכם בקופות החולים רשומים רק 9,000 איש. יודעים את הרשימות כי כבר עשינו את זה לפני שנתיים, אנחנו יודעים שיש אלף איש בלאומית, אלף איש במאוחדת ויש - -
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד לממשלה הזו – את מהמשרד לאזרחים ותיקים, את יושבת במשרד ראש הממשלה. משרד האוצר נמצא לא רחוק מהמשרד הזה. אני מבקש שתעבירו את הרשימות שיש לכם. אני מבקש לעקוב אחרי העניין הזה, אני רוצה שיעדכנו אותי. המגמה וההחלטה שלנו, וגם הרצון לשכם הוא לעשות שוויון בעניין הזה, לתת לכל ניצולי השואה. לצערנו הרב, מספרם הולך ומתמעט. לפחות עכשיו, מה שלא עשו בעבר, שכולם יקבלו את זה, לדאוג מהר שיגיעו שמות, לדאוג שהמשרד לאזרחים ותיקים גם יעביר - -
זוהרה כהן
יהיה שותף - -
היו"ר משה גפני
יהיה שותף או לא יהיה שותף – מה, אני אחראי על הממשלה? אני מבקש. לא צריך את התיווך שלי כדי שהמשרד לאזרחים ותיקים, שאני גם רואה שהוא עושה כנס גדול, שגם ישתף את הרשות לזכויות ניצולי השואה. לא צריך לעשות רק דברים שהם פומביים אלא גם את העבודה הסיזיפית. לא לבוא לכאן, לוועדה, ולהגיד שיש רשימות. יש רשימה – תשבו אתה.
זאב פקטור
משפט אחד, ברשותך – הצעתי פה במסגרת זו כבר לפני חודשים רבים הצעה פשוטה מאד, כאשר ראיתי שניצולי השואה והטיפול בהם מחולק ב-5 משרדים ממשלתיים ואף משרד לא יודע למעשה מה מצפים ממנו, אז ביקשתי ליצור ועדה עם אקזקוטיבה חזקה שיהיה בה נציג של כל משרד וההחלטות הוועדה הזו תהיינה מחייבות, מתפרסמות ומוסמכות לדון באותם העניינים שהם, לעומת הרצון הטוב שקיים בממשלה – כי קיים בממשלה רצון טוב ועם ישראל חש את הבושה שיש בנו אחרי 60 שנה שאנחנו מתווכחים ורוצים לעזור, אבל ישנם תקלות פה ותקלות שם, והדברים האלה צריכים להיות מנוהלים על ידי יד חזקה כאשר האלמנט של ניצולי השואה חייב להיות משתתף ומשותף בה. אם ירצו איזושהי עזרה נוספת ממני - אתם יודעים איך למצוא אותי.
זבולון אורלב
-- את הוועדה שחבר הכנסת זאב בילסקי ואנוכי, כראשי השדולה, יחד אתך ועם חבר כנסת נוספים – הנחנו והגשנו הצעת חוק להקים רשות ממשלתית אחת, מאוחדת, ושלא יקרה מה שקרה כאן.
היו"ר משה גפני
אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים