ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/04/2011

קביעת דיון בישיבת פגרה בנושא: "הרצח בקבר יוסף"

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכנסת

27.4.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 178

מישיבת ועדת הכנסת

ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"א (27 באפריל 2011), שעה 9:45
סדר היום
קביעת דיון בישיבת פגרה בנושא: "הרצח בקבר יוסף"
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

דוד רותם
מוזמנים
נאזם באדר, סגן מזכיר הכנסת
רכזת בכירה
נועה בירן
קצרנית
אסתר מימון
קביעת דיון בישיבת פגרה בנושא
"הרצח בקבר יוסף"
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הדיון. על סדר יומנו בקשה לקביעת דיון בישיבת פגרה בנושא "הרצח בקבר יוסף". נמצא אתנו ממלא-מקום מזכירת הכנסת, נאזם בדר. בבקשה.
נאזם בדר
בוקר טוב. יושב-ראש הכנסת פנה אלי אתמול לאחר שקיבל פנייה של שני חברי הכנסת, זאב אלקין ואריה אלדד, לקיים דיון במליאת הכנסת בנושא "הרצח בקבר יוסף". כאמור הכנסת מתכנסת לכנס פגרה על-פי שני סעיפים ב-25 חתימות לארבעה נושאים, ותקנון הכנסת לא מאפשר קביעת דיון על-ידי פנייה של יושב-ראש הכנסת, אלא אם כן אנחנו פונים באמצעות סעיף 148, שקובע למעשה שלא יתקיימו דיונים במליאת הכנסת שלא על-פי הוראות התקנון, אלא באישורה של ועדת הכנסת. לכן היושב-ראש פונה בכתב, מבקש לאשר דיון כזה ולקבוע את מסגרת הזמן, אם בדיון אישי, מובן שיהיו שלוש דקות, ואם בדיון סיעתי. מה שתראו לנכון. ההעדפה לפי השיחה שהיתה לי עם יושב-ראש הקואליציה, זאב אלקין, היא בכיוון של דיון אישי, כדי לתת אפשרות לכל מי שמבקש להשתתף בדיון הזה. תודה.
דוד רותם
מה יתר הדברים?
נאזם בדר
יש לנו ארבע הצעות לסדר-היום: שביתת הרופאים, הדיור, הוראות - - -
דוד רותם
שם אין דיון אישי?
נאזם בדר
חבר הכנסת שייקבע על-ידי הסיעות יציג את הנושא כהצעה רגילה במסגרת של עשר דקות, תהיה תשובה או לא תהיה תשובה של הממשלה, ואחר-כך כמובן על-פי התקנון יאפשר יושב-ראש הישיבה שתי הבעות עמדה של שני חברי כנסת.
היו"ר יריב לוין
כמו הצעה לסדר.
נאזם בדר
לגבי הדיון, הבקשה היא שסיכום והצבעות יהיו במועד אחר. אנחנו לא מדברים על חקיקה, אנחנו מדברים על דיונים.
היו"ר יריב לוין
ברור. לפיכך אני מציע שנאשר את הבקשה לכלול את הנושא בסדר-יומה של הכנסת, לקבוע שיתקיים בעניין הזה דיון אישי. סיום הדיון יהיה עם תשובת הממשלה, כאשר הצבעות על הודעות סיכום יהיו במועד אחר. מי בעד?

הצבעה

בעד - פה אחד

התקבלה ההצעה לכלול את הנושא, "הרצח בקבר יוסף", בסדר-יומה של הכנסת ולקיים דיון אישי.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה.


(הישיבה ננעלה בשעה 09:50)

קוד המקור של הנתונים