ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/04/2011

בקשת סיעת העצמאות שוועדת הכנסת תכיר בה כמייצגת מפלגה, לפי חוק מימון מפלגות., מינוי צוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם, לרבות לעניין דרך קביעת תנאי העבודה כאמור

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
31
ועדת הכנסת

13.4.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 177

מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ט' בניסן התשע"א (13 באפריל 2011), שעה 12:00
סדר היום
בקשת סיעת העצמאות כי ועדת הכנסת תכיר בה כמייצגת מפלגה, לפי חוק מימון מפלגות

מינוי צוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם, לרבות לעניין דרך קביעת תנאי העבודה כאמור
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

אילן גילאון

עינת וילף

איתן כבל

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
נדב כספי

- חשבות הכנסת

טובי חכימון

- חשבות הכנסת

בועז כבל

- מנהל סיעת העצמאות
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

מינוי צוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם, לרבות לעניין דרך קביעת תנאי העבודה כאמור
היו"ר יריב לוין
חברים, אני פותח את הישיבה. מאחר שאני רואה שצריכים להיות כאן נציגים של סיעת העצמאות שעוד לא הגיעו, אני מבקש לפתוח קודם בנושא השני והוא מינוי צוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם---
רחל אדטו
אם הם לא באים, אנחנו לא מאשרים להם להיות מפלגה? אפשר להצביע לא לתת להם?
היו"ר יריב לוין
אפשר לעשות מה שרוצים, אבל אני מציע שנקיים את זה איתם. הם הודיעו לי שהם יגיעו, אז נחכה להם עוד שתיים-שלוש דקות.

בינתיים נעבור לנושא השני - מינוי צוות לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם, לרבות לעניין דרך קביעת תנאי העבודה כאמור. רבותיי, במסגרת הדיונים שקיימנו כאן בוועדה בסוגיית התקנות ובכלל במהלך העבודה של ועדת הכנסת בשנתיים האחרונות הועלו הרבה מאוד הצעות, רעיונות, הערות שנוגעות לאופן עבודת חברי הכנסת, לתנאי עבודתם, בשים לב לשינויים הדרמטיים שמתרחשים ביחס למה שהיה לפני כמה שנים ובוודאי לפני 10 או 15 שנים. חבר הכנסת מאיר שטרית הציע והסכים לעמוד בראש איזה שהוא צוות חשיבה שינסה לבחון את כל הנושא הזה, על כל היבטיו, כדי לנסות להתאים את העבודה של חברי הכנסת למציאות שהיא נכונה לתקופה הנוכחית. אני יכול לומר לכם שאני, כאשר הייתי כאן עוזר פרלמנטרי בשנת 1993, היה כאן פקס אחד על מסדרון שלם של חברי הכנסת, היינו מקבלים מכתבים, הולכים לדואר לאט לאט, מוציאים את המכתבים, לוקחים את המכתבים, חוזרים, קוראים, אדם שהיה מקבל תשובה אחרי חודש היה משבח אותך על כך שענית לו במהירות. כל קצב העבודה היה אחר, כל שיטת העבודה היתה שונה. בעידן של היום הדברים נעשים כמובן בהיקפים הרבה הרבה יותר גדולים, נדרש מענה הרבה יותר מהיר, נדמה לי שגם העבודה שנעשית מול התקשורת היא שונה לחלוטין, יש כאן אנשים ותיקים שבוודאי יכולים להעיד על כך שאנחנו חיים היום בעידן של אתרי האינטרנט, עידן שדברים נעשים באמת במהירות רבה מאוד, הרבה מאוד ערוצי תקשורת שונים ומגוונים. כל הדברים האלה מצריכים ומחייבים, אני חושב, לעשות איזה שהיא חשיבה ובחינה של כיצד ואיך נכון לפעול ולעבוד.

אני מצר על כך כמובן שכפי שאפשר היה לצפות, חלק מהדברים נלקחו למקום של ניסיון כביכול של חברי הכנסת לסדר לעצמם כל מיני תנאים. לא לכך הכוונה, ולא זה מה שאמור להיעשות. אני מוכרח לומר, ופה אני גם פונה דווקא אליכם, העיתונאים שנמצאים כאן, כאלה שמכירים את עבודת הכנסת ואני גם יוצא מנקודת הנחה שגם חשוב להם שהכנסת תמלא את תפקידיה ותוכל להתמודד ולעשות את מה שהיא צריכה בכל התחומים, ויודעים טוב מאוד איפה ישנם דברים שלא צריכים להיות, אבל גם איפה ישנם דברים שטעונים תיקון ושיפור ושמחייבים העמדה של כלים נכונים וטובים יותר בידי חברי הכנסת; אני חושב שבעניין הזה גם אתם יכולים להרים תרומה חשובה לנושא הזה, על ידי ליווי של הוועדה ועבודת הוועדה הזאת, הצוות המייעץ הזה, עד כמה שניתן באמת בראייה שהיא ראייה שרואה את טובת הכנסת ואת טובת עבודתה.

אני יכול לומר לכם שאני באופן אישי מאוד מוטרד למשל מהעובדה שהכנסת איננה מסוגלת לקיים פיקוח פרלמנטרי אמיתי על עבודת הממשלה ולדבר הזה עד היום אין מענה מתאים---
דודו רותם
אדוני מציע להם גם שכר כדי---
היו"ר יריב לוין
לא, שכר הם מקבלים ואת עבודתם הם עושים ואני גם לא במעמד של נותן הוראות אלא לכל היותר יכול לבקש, אבל אני חושב שבעניין הזה אנחנו כולנו בסירה אחת, כולנו שותפים לרצון שכנסת ישראל תוכל למלא את תפקידה וייעודה.
אילן גילאון
מה היה כל כך דחוף?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גילאון, לא היה דחוף שום דבר, אלא שחבר כנסת מאיר שטרית, שהשתתף כאן באחד הדיונים והעלה הרבה מאוד נושאים בא ואמר 'רבותיי, אני מוכן כוותיק חברי הכנסת לקחת על עצמי לרכז את העניין' שהוא לא עניין פוליטי, הוא בסך הכל צוות חשיבה וייעוץ, לא מעבר לזה. אני אפילו לא יודע לאיזה מסקנות יגיעו, אם בכלל.
רחל אדטו
מי קבע את ההרכב?
היו"ר יריב לוין
ההרכב נקבע בהסכמה ובהבנה רחבה, ואני חושב שברגע שחבר הכנסת מאיר שטרית, שהוא איש אופוזיציה, אבל במקרה הזה זה לא משנה בכלל, הוא פשוט אדם שהוא רב ניסיון, ותיק חבר הכנסת, היה מוכן לקחת חלק ולנסות להוביל צוות חשיבה, לא שום דבר מעבר לזה, שכל החלטותיו והמלצותיו יובאו כאן לדיון מסודר ושום החלטה לא תתקבל שלא באופן הזה---
אילן גילאון
למה הם לא מציעים לגרונאו הצעות טובות?
היו"ר יריב לוין
יכול להיות שהם יציעו לגרונאו הצעות טובות, אני לא יודע, זה בסך הכל צוות חשיבה.
אילן גילאון
צוות, דווקא את המפלגות הקטנות שמקבלות הכי פחות כסף לא לקחו.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת גילאון, זה בסך הכל צוות חשיבה, לא שום דבר מעבר לזה.
רחל אדטו
מבחינת סדר היום, למה זה לא יכול לחכות לשבוע הבא?
היו"ר יריב לוין
אל"ף זה יכול לחכות עד קץ הימים. רבותיי, שלא תהיינה אי הבנות, אני פשוט יכול להוציא להם מכתב שאני ממנה אותם כצוות חשיבה. אני רק חושב שזה יהיה לטובת כולנו שתשב קבוצה של חברי כנסת בעלי ניסיון והם יעשו חשיבה וינסו להציע לנו הצעות. זה הכל. אל תיקחו את זה למקומות שזה לא צריך להיות שם. אני חושב שכולנו צריכים להודות לחבר הכנסת מאיר שטרית, שמוכן להקדיש זמן לעניין הזה.
איתן כבל
אנחנו מכחישים את מה שהיה כתוב ב'ידיעות'?
היו"ר יריב לוין
בוודאי, נו. חבר הכנסת כבל, אתה הרי יודע---
רחל אדטו
אל"ף, אנחנו מכחישים תמיד הכל, עכשיו---
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת כבל, לפני שנכנסת דיברתי בדיוק על הבעיה של סוגיית הפיקוח הפרלמנטרי ועל בעיות כאלה ולשם זה הצוות הזה קיים ואלה דברים שעלו כאן ודנו בהם הרבה מאוד.
אילן גילאון
אדוני היושב ראש, את האמת, אני לא מבין למה הוזמנתי, באמת שלא. מה עליי לעשות?
היו"ר יריב לוין
עליך לעשות מה שאתה רוצה, כמו תמיד. אני לא מחליט לך מה לעשות.
אילן גילאון
אני מציע שכל מי שיש לו הצעות טובות, שיציע לוועדת גרונאו---
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, אני רוצה להציע למנות את הצוות שיעשה את עבודת החשיבה הזו ויניח בפנינו את מסקנותיו כדי שאנחנו נחליט מה אנחנו רוצים לעשות עם הנושא הזה.
עינת וילף
אני לא בטוחה לגמרי לגבי התהליך, אבל אפשר יהיה להגדיר שתהיה הפרדה בין המלצות שנוגעות לשכר לבין המלצות שנוגעות לתנאי עבודה?
היו"ר יריב לוין
שום בעיה. רבותיי, בכל מקרה, אל תעשו מזה מה שזה לא ואל תיכנסו למקום המתלהם שאליו היה צפוי שייקחו את הדברים. באה קבוצה של חברי כנסת בעלי ניסיון, אמרה 'אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו לשבת לנסות לעשות חשיבה כזאת, לנסות לגבש משהו שיביא בפני הפורום הזה הצעות ייעול בכל מגוון התחומים שנוגעים לעבודת חבר הכנסת'. אני לא רואה מה הבעיה הזה, זה יכול רק לעזור, רק להועיל.
אילן גילאון
מה עם המתנה לחג? זה הכי מעצבן, הסיפולוקס.
דוד רותם
אני לא מבין---
היו"ר יריב לוין
להביא בפנינו הצעות.
דוד רותם
הצעות למה?
היו"ר יריב לוין
הצעות לכל מה שקשור בנושא תנאי עבודת חברי הכנסת, הצוות שעובד עמם, הכל מכל כל.
דודו רותם
האם הם גם יקבעו מה חברי כנסת צריכים לעשות? שהם צריכים גם לעבוד?
היו"ר יריב לוין
קודם כל הם לא קובעים כלום, הם רק מציעים.
דוד רותם
תנאי עבודה? אתה קובע---
היו"ר יריב לוין
אני לא קובע שום דבר.
דוד רותם
---ועדה באיזה שהוא יום שהוא לא שני או רביעי, אז---
היו"ר יריב לוין
אני לא קובע שום דבר, חבר הכנסת רותם. הם רק מציעים הצעות, שום דבר מעבר לזה.
איתן כבל
ברשותך, אני מאוד מכבד אותך ומעריך אותך, ואני מציע לך שנושא כזה לא כדאי שיובא ככה להחלטה על ידינו היום. אני עצמי לא מכיר את הנושא, זה נושא שכבר קיבל את הביטוי התקשורתי וחבל לעשות אותו יותר ממה שהוא. אני מציע שתפתח את הדיונים של המושב הבא, אולי לא השבוע הראשון, בשבוע השני. העיניים צופות בנו וגם אם הדברים הם נכונים הם יוצאים מכלל פרופורציה, לכן אני---
היו"ר יריב לוין
הם ייצאו בכל מצב, חבר הכנסת כבל, אתה יודע את זה טוב מאוד. אם אי אפשר בכנסת להקים צוות חשיבה... עוד אין המלצה, אין הצעה, אין כלום, כבר יודעים מה יחליטו, אני קורא באחד העיתונים מה יציעו, לאן אפשר להגיע כבר עם זה, אתם מבינים?
רחל אדטו
ברגע שזה הפך להיות מאבק על תנאי השכר של---
היו"ר יריב לוין
אריק בנדר, אולי תחליף אותי? אני חושב שהגיע הזמן שתנהלו פה את העניין עד הסוף. בואו.
דוד רותם
אדוני היושב ראש, הם מנהלים את זה גם כשאתה חושב שאתה ב---
היו"ר יריב לוין
לכן אני אומר.
אברהם מיכאלי
לכן אנחנו חוששים כל דבר להגיד כבר.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני לא מוכר כאחד---
היו"ר יריב לוין
צביקה כבר מוטרד והוא כבר עומד בשער לחסום את כל מה ש... זה בסדר, אבל אני אומר לכם, אנחנו, רבותיי, זה צוות חשיבה. אם אי אפשר להקים פה צוות חשיבה, אז מה יהיה?
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני יכול להגן על עצמי מעצמו?
רחל אדטו
למה צריך ועדת כנסת בשביל צוות חשיבה, דרך אגב?
עינת וילף
אפשר לשאול, מה התפיסה? מה הבעיה?
היו"ר יריב לוין
התפיסה היא מאוד פשוטה, עלו כאן בישיבות אין סוף טענות שנוגעות לשורה של דברים. למשל אותי מאוד מטרידה העובדה שאין לנו יכולת אמיתית לבצע פיקוח פרלמנטרי על עבודת הממשלה, מאוד מטרידה אותי. אני חושב שזה דבר בסיסי בעבודה של כל פרלמנט שלא קיים כאן בכלל, אני חושב שבגלל זה---
דוד רותם
אני יכול להסביר למה זה לא קיים.
היו"ר יריב לוין
אני חושב שבגלל זה כולנו הולכים לחקיקה פרטית, כי זו הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לעבוד.
אילן גילאון
אפשר להירשם לרשות דיבור?
עינת וילף
מה ההתרגשות? מה קרה?
היו"ר יריב לוין
יש כאן מכלול שלם של נושאים ושל בעיות ויש בוודאי נושאים שאפשר יהיה להעלות נוספים. בא ותיק חברי הכנסת, לא איש סיעתי, איש האופוזיציה, אומר, 'אני מוכן לקחת על עצמי משימה', לנסות לרכז את כל הרעיונות האלה, לנסות לעשות חשיבה מה טוב ומה נכון, לנסות להציע כאן שורה של רעיונות בכל מיני תחומים שישפרו את עבודת הכנסת. במקום שנברך אותו, בגלל שתי כתבות בעיתונים כולם נכנסים למגננה.
אילן גילאון
אני לא ראיתי אף פעם הצעה טובה מפוליטיקאי בבית הזה.
רחל אדטו
למה צריך אישור של ועדת הכנסת לדבר כזה?
היו"ר יריב לוין
לא צריך. אבל אני חשבתי שזה יהיה יותר ראוי ומכובד, לא שאני אטיל את זה עליהם במכתב, אלא שאנחנו נקבל את זה כהחלטה שמסמיכה אותם לבוא ולהביא בפנינו הצעות.
עינת וילף
ההעדפה האישית שלי, אם אפשר, זה שדווקא בגלל הנושאים החשובים האלה, שנושא השכר יופרד ויהיה את כל הדיון בכל שלל הנושאים האחרים שבאמת חשובים.
איתן כבל
אם יורשה לי להתחיל את מה שאני רוצה לומר, ברשותך. אני מציע שכל הדיון הזה, לא רק בשאלה הנוגעת לשכר, אלא בכלל כל מה שהוועדה הזו אמורה לעשות או לא לעשות, כמו שאני אומר לך, קראתי את זה רק בכלי התקשורת, זה מכובד מאוד, זה רציני מאוד, אני מבקש, אם אנחנו לא רוצים לייצר זילות כלפי עצמנו וכלפי הנושא עצמו, שבשבוע השני נקבע דיון שלם שיוזמנו אליו כל חברי הוועדה. אנחנו בפגרה, לא כולם יכלו, אני מניח, להגיע, יש אנשים שבטח ירצו להשמיע את כולם, מכל סיעות הבית, אני מבקש ממך, אני מבקש כי אני גם מכבד אותך ואני יודע שהנושא חשוב לך, עזוב את השכר, אלא כל נושא הפיקוח ועבודת הכנסת, שוחחנו על זה אתה ואני יותר מפעם אחת---
היו"ר יריב לוין
נכון מאוד.
איתן כבל
ולכן אני אומר, ראה, כדי שהעניין לא יהיה רק העניין של השכר אלא המהות, אני מבקש---
היו"ר יריב לוין
הוא לא רק העניין של השכר.
איתן כבל
אני מבקש ממך, אני מאוד מבקש, אל תעלה את זה---
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת כבל, בוא תסביר לי מה יועיל---
איתן כבל
אין לי מושג מה הולך לעלות, אני לא הולך להצביע.
היו"ר יריב לוין
אני גם לא יודע מה הולך לעלות. אבל יישב צוות---
איתן כבל
לא, אבל גם כשכותבים לי, לוקחים ועדה, אני רוצה לראות את כתב המינוי שלה---
היו"ר יריב לוין
אין לה כתב מינוי. חבר הכנסת כבל, אנחנו בסך הכל באים---
איתן כבל
אה, אתה אומר לו ללכת כזה...
היו"ר יריב לוין
כן, בוודאי. אני אומר לו 'אדוני, בוא תשב', למה לי להגביל אותו לנושא מסוים?
רחל אדטו
אז למה אתה צריך להצביע על זה?
איתן כבל
למה אתה צריך להצביע על זה?
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אין לי בעיה, אז אנחנו נסכם בזה שאני... אין בעיה. הבנתי.
אילן גילאון
שזה לא יישמע כמו בפוזה של פופוליזם וזה, יש כאן בעיות כבדות משקל וגם חלק קשורות לשכר אפילו, כל מיני, אבל בעבר, אני רוצה להזכיר היסטורית, שוועדת גרונאו הוקמה לפי בקשתם של חברי הכנסת כדי לא לגעת בנושא הזה. יכול להיות לו מחשבות טובות, יכול להיות שצריך לרכז אותן כדי שלא כל חבר כנסת... בואו נעביר את זה לוועדת גרונאו. ברגע שאתה מכנס את ועדת הכנסת כדי להקים גוף כזה וכדי לתת לו את האישור, אתה מייצר בעיה, מה עוד שזה לא בעתו. זאת אומרת זה נשמע כאילו לא קרה פה כלום ואתה יודע, זה מעורר המון חשדות, משום התאריך הדחוף, בחוץ יש שביתה של רופאים, יש את הזה, ואנחנו במה מתעסקים כרגע הכי דחוף בפגרה בדיון מיוחד? בנושא הזה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו לא מתעסקים הכי דחוף בפגרה בנושא הזה, אנחנו רוצים שהם יוכלו להתחיל לעבוד כדי להביא בפנינו המלצות.
אילן גילאון
אדוני היושב ראש---
איתן כבל
אני באמת מציע לך להוריד את זה מסדר היום---
אילן גילאון
להוריד מסדר היום, תן לכל אחד לחשוב מה שהוא חושב, אין שום... יש כמה הצעות מצוינות וטובות---
היו"ר יריב לוין
נכון, נכון, אתה מכיר אותן גם.
אילן גילאון
כן, וגרונאו רוצה לקחת אותם, למה לנו להיכנס לעניין הזה? זה לא טוב לוועדה, לא טוב לכנסת. בוא נרד מזה.
איתן כבל
הוא צודק לחלוטין. זה מקלקל את הנושא שעליו רצינו לדון, פיקוח, עבודת חברי הכנסת על---
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת כבל, הרי אתה באת אליי, אמרת לי, העלית חזור והעלה---
איתן כבל
אתה צודק---
היו"ר יריב לוין
אני אומר, בואו רבותיי, בואו נתחיל. בואו נעשה סוף כל סוף עבודה מסודרת, אז בגלל שתי כתבות בעיתון אתם הולכים אחורה. בסדר, אני הבנתי.
איתן כבל
חבר הכנסת לוין, לא, לא.
היו"ר יריב לוין
אבל זה מה שקורה.
איתן כבל
סליחה, אתה לא הוגן עכשיו.
היו"ר יריב לוין
אבל זה מה שקורה.
איתן כבל
לא, אתה מערבב מין בשאינו מינו. פיקוח על עבודת הכנסת זה דבר אחד, שכר חברי הכנסת זה דבר שני, אלה שני דברים שונים.
היו"ר יריב לוין
יש לי שאלה, אתה חושב שעם הצוות הקיים שלך אפשר לקיים פיקוח אמיתי על עבודת הממשלה?
איתן כבל
לא, אני לא אמרתי דבר כזה.
היו"ר יריב לוין
לא, יופי, נו?
איתן כבל
אני מדבר על משהו---
היו"ר יריב לוין
אז הדברים הם קשורים או לא קשורים?
איתן כבל
לא, לא, לא, חבר הכנסת לוין, אם אנחנו רוצים לדון בשכר חברי הכנסת, אני רוצה שיקום צוות מיוחד שהתפקיד שלו, אם אתה רוצה, להכין המלצות לפני ועדת גרונאו, בקשות. יש גוף חיצוני שקובע את שכר חברי הכנסת---
היו"ר יריב לוין
נכון, מישהו אמר שלא?
איתן כבל
לא, אז הדברים צריכים להיאמר מראש. צריך שיהיה סיפור דרך ברור לדבר כזה.
היו"ר יריב לוין
יש חוק, עם כל הכבוד אנחנו לא פועלים שלא על פי חוק.
איתן כבל
גם ככה, אתה מבין, אנחנו במצב לא פשוט ציבורית.
היו"ר יריב לוין
לא, לא הבנתי. אין על השולחן שום הצעה להעלות את שכר חברי הכנסת, תפסיקו עם הסיפורים האלה, עם ההמצאות האלה.
רחל אדטו
אבל ברגע שזה נכרך ביחד---
אברהם מיכאלי
התדמית הציבורית שלנו נבנית על כך שאנחנו הופכים לגמדים, אסור פה לדבר, אסור פה להעלות רעיונות.
איתן כבל
לא, חבר הכנסת מיכאלי, אני האחרון שמפחד. אולי אני בגובהי לא במיוחד גבוה, אז אין כבר לקחת אותי---
אילן גילאון
לא, הוא לא התכוון לזה.
איתן כבל
סתם צחקתי, מותר לי. מותר לי להתבדח על הגובה שלי. קניתי את זה ביושר.

בסוף סוף אני מרשה לעצמי להגיד כמעט כל מה שאני רוצה, כי אני לא מסתתר מאחורי כלום. אין לי סיבה לחשוש. כולנו רוצים שיהיה לנו שכר, אנחנו פה מדברים על התנהלות מבחינה ציבורית, זו לא התחסדות. אני לא מתחסד פה, אני לא מדבר כטהרן או צדקן, אני מדבר לגבי האופן והתהליכים, איך שדברים צריכים שיקרו. אם אנחנו רוצים לעשות את זה, לא עושים את זה בדיון מיוחד בפגרה. אתה רוצה? בבקשה, בוא נדון על זה, בוא נקבע את זה---
היו"ר יריב לוין
אני לא מתכוון לדון על זה, כי אני לא מתכוון לקיים כאן דיון לגוף העניין בכלל. אני רוצה שיהיה צוות שיכין המלצות, אני לא מתכוון לעקוף את ועדת גרונאו, אני לא מתכוון לדון בזה. אל תעשו מזה מה שזה לא.
איתן כבל
חבר הכנסת דודו רותם, אני יודע שאתה תותח ואתה עובד, בעיקר בימים שחברי כנסת לא יכולים לבוא ואתה יכול להצביע לבד.
דוד רותם
לא, זה גם בימי שני, שלישי, רביעי, משום שאתם לא באים.
איתן כבל
אני לא חבר בוועדה אצלך, לשמחתי. אתה כבר לא יכול לרדות בי.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני אומר עוד פעם, אני לא מקיים כאן... אני בכלל בדעה שצריך להפחית שכר חברי הכנסת בחצי. אני בדעה הזו, זו דעתי, מותר לי שזאת תהיה דעתי?
איתן כבל
אני מתנגד.
היו"ר יריב לוין
עכשיו אחרי שבמרוץ הפופוליזם ניצחתי את כולם, אני חוזר לגוף העניין.
רחל אדטו
מאחר ואף אחד לא יאמין לך שהתכוונת ברצינות---
היו"ר יריב לוין
לא יאמינו לי? תתפלאי. אנחנו נמצאים גם בדרך לשם, שלא יהיה לך ספק, זה המצב. רבותיי, עכשיו אני אומר לכם עוד פעם, המטרה היא והסוגיות הן כולן כרוכות אחת בשנייה, זה לא יעזור שום דבר.
איתן כבל
תביא את זה בתחילת המושב, למה אתה מתעקש? אני לא מבין. לא מתאים לך.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה בסך הכל לקחת צוות של קבוצת אנשים שיישבו ויעשו חשיבה. אנחנו לא מקיימים דיון לגוף שום דבר, לא עוקפים את ועדת גרונאו, לא מחליטים במקום אף אחד, לא מקבלים בכלל שום החלטה, רק רוצים לעשות חשיבה. רבותיי, אם ועדת הכנסת---
רחל אדטו
אז צאו בלי ועדת הכנסת. קחו תעשו מה שאתם רוצים.
היו"ר יריב לוין
נכון, אם כבר לעשות חשיבה אי אפשר, אז---
איתן כבל
הדיונים האלה פתוחים או סגורים?
היו"ר יריב לוין
לא יודע, תשאל את חבר הכנסת מאיר שטרית, אני לא קובע לו איך לעבוד.
איתן כבל
אני לא יודע מי מינה אותו---
רחל אדטו
יש לזה תוקף אחר ברגע שאתה מעביר את זה דרך החלטה של ועדת הכנסת, לבין זה שאתה לוקח את מאיר שטרית, שייקח את כל האנשים ש---
איתן כבל
דרך אגב אני מוחה, מי מינה את דניאל בן סימון, אני קראתי בעיתון שדניאל בן סימון מונה ואני לא יודע מזה.
דודו רותם
למה אתה צריך לדעת על זה?
איתן כבל
זה לא על דעתי.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, בבקשה.
דודו רותם
אני קודם כל לא חושב שזו בושה גם לדבר על שכר חברי הכנסת. יש חברי כנסת שהשכר שהם מקבלים, הם חושבים שהוא השכר הכי טוב בעולם, יש חברי כנסת שיודעים שכשהם באו לכנסת הם הפסידו הרבה מאוד כסף, אז זו לא בושה לדבר על שכר חברי הכנסת ולא צריך להתרגש מהעובדה שיושבים פה עיתונאים ומחר הכותרת הראשית תהיה בעיתון 'חבר הכנסת דוד רותם מבקש תוספת לשכר חברי הכנסת'.
איתן כבל
אתה צריך רק להיות מודאג מליברמן, לא מהעיתונים.
דודו רותם
אתה צודק.
איתן כבל
זה הכל. בסדר, כל אחד דואג ממשהו אחר.
דודו רותם
ואני מציע לך להיות מודאג מבוז'י הרצוג.
איתן כבל
אני מודאג, בגלל זה התבטאתי.
אילן גילאון
אם אני צריך להיות מודאג מבוז'י הרצוג או מליברמן?
רחל אדטו
תבואו למרצ.
דודו רותם
אני רוצה לומר לכם משהו, רבותיי, הוועדה הזאת, או הגוף הזה שהולך להיות מוקם לא יקבע שום דבר לגבי שכר חברי הכנסת.
אילן גילאון
כולה שאלנו למה באנו, הבנו את זה כבר שעה.
היו"ר יריב לוין
למה באת? כי קראת בעיתון מה שקראת, אבל אני לא עובד לפי העיתון. מה אפשר לעשות.
דודו רותם
אל תבלף, אתה באת---
אילן גילאון
אני בא מעיר מוכת גראדים, אל תגיד לי---
דודו רותם
עיר מוכת גראדים ובכל פעם שאתה מגיע הנה אתה מקבל בשביל זה 102 שקלים, ואתה באת בשביל לקבל את ה-102 שקלים.
רחל אדטו
לא, לא, אפילו בתור בדיחה לא נגיד את זה.
אילן גילאון
עכשיו אני מבין למה באתי. מחר יש משהו?
דודו רותם
האמת היא, בואו נאמר ככה, רבותיי, הוועדה הזאת לא תקבע אם יועלה שכר חברי הכנסת או יפחת חברי הכנסת, אין להם שום... מה שכן, הוועדה הזאת, ואני מקווה שהיא כן תתעסק בזה, זה בעזרים. רבותיי, העוזרים הפרלמנטריים שלנו עובדים קשה מאוד, לא מקבלים שכר---
איתן כבל
אבל אף אחד לא מתווכח על זה.
דודו רותם
איתן, תן לי לגמור.
איתן כבל
אתה לא היושב ראש, אני לא אתן לך לגמור פה. תקשיב טוב, אני אומר לך---
דודו רותם
המפא"יניקים האלה, אי אפשר איתם.
איתן כבל
כל אחד לא יכול לעשות לעצמו סדר יום, מה היא תקבע או לא תקבע, הוועדה הזאת. פתאום היא צריכה לדון בזה או לא צריכה לדון בזה, לכן אמרתי, חברים יקרים, זה לא רציני. אין לי בעיה שכל הוועדה תבדוק כל מה שאתם רוצים, בוודאי ובוודאי במה שנוגע לפיקוח על עבודת הממשלה שזה הנושא המרכזי לדעתי שצריך לעסוק בו. אני בסך הכל אומר שלא ראוי לנו לקיים דיון כזה---
היו"ר יריב לוין
למה? אני לא מבין. מה לא ראוי? אפשר לדון בחוקים בפגרה, אפשר לדון בכל דבר, רק להגיד לחברים שיעשו עבודת הכנה אי אפשר?
אילן גילאון
אבל אתה לא צריך את זה, אתה יכולת ל---
איתן כבל
יריב, לך זה לא מתאים.
היו"ר יריב לוין
נו באמת, איתן.
איתן כבל
יריב, לא מתאים לך, באמת.
היו"ר יריב לוין
אני חשבתי שאתה תהיה הראשון שמברך.
איתן כבל
ממש.
היו"ר יריב לוין
אתה מדבר על הנושא הזה כבר---
איתן כבל
אבל אני דיברתי איתך על זה, לא על שכר חברי כנסת.
היו"ר יריב לוין
אבל האחרים דיברו גם על זה. אז אני רוצה שייקחו את הכל, מה הבעיה?
רחל אדטו
למה כל אחד מתחיל משפט ולא מסיים אותו? תן לו לגמור ואחר כך הוא ידבר ואחר כך שהוא ידבר.
איתן כבל
אתה רוצה להצביע? חבל, בוא נצביע.
דודו רותם
איתן כבל הרי לא נותן לאף אחד לדבר.

אני חושב שהוועדה הזאת או הגוף הזה צריך להתעסק בשני דברים עיקריים; אחד זה עזרים לחברי הכנסת, הדבר השני זה גם חבויות אחרות. רבותיי, אני מצטער לומר את זה, אבל העובדה היא שכמו שחבר הכנסת כבל אומר, שבוועדת חוקה אני מצביע פה אחד, זה בגלל שחברי הכנסת לא מגיעים לדיונים.
איתן כבל
צודק.
רחל אדטו
בגלל שיש 39 שרים וסגני שרים ואתה חבר בכמה ועדות.
דודו רותם
רבותיי, זה לא מעניין אותי, אז שיתפטרו מהעבודה אם הם לא רוצים לעבוד.
רחל אדטו
שיצמצמו את הממשלה הזאת, שיהיו אנשים שיילכו לוועדות.
זאב אלקין
לא, בוועדת חוקה יש גם אופוזיציה. אם הוא מצביע פה אחד, זה אומר שבוז'י לא מגיע.
דודו רותם
אני רוצה את האופוזיציה. איתן כבל היה חבר בוועדה, היה לי תענוג איתו.
רחל אדטו
גם לחברי הקואליציה יש חובות חוץ מלהיות---
דודו רותם
ידעתי שאני יכול לסמוך עליו שהוא יבוא, ואז הוא התחלף לי והביא לי את חבר הכנסת הרצוג שעסוק בפריימריז.
איתן כבל
אני מבקש ממך לא ללכלך על חבר בסיעה שלי.
דודו רותם
אני לא מלכלך, אני אומר עליו דברים טובים.
היו"ר יריב לוין
יש כאן הרבה הרבה שאלות כבדות.
דודו רותם
רבותיי, השיטה הזאת של למה בפגרה, היא בכלל לא מקובלת עליי, כי חברי כנסת---
איתן גילאון
לא, למה זה בפגרה? לא 'למה בפגרה'?
היו"ר יריב לוין
בגלל שאני עובד גם בפגרה, בסדר, אילן? וגם אתה. אז אין בעיה. לפחות בינינו אין בעיה.
אילן גילאון
חברי כנסת לא בפגרה, הכנסת בפגרה.
היו"ר יריב לוין
הוועדות לא בפגרה, אנחנו דנים ועובדים.
אילן גילאון
למה מביאים דיון מיוחד, דחוף.
דודו רותם
אני לא מבין, אתה יודע, אתה---
אילן גילאון
ועדת גרונאו, עם כמה רעיונות טובים שיש---
דודו רותם
אצלי בוועדה עוסקים בחוקים נורא חשובים בפגרה.
אילן גילאון
אבל זה לא חשוב. זה לא הכי חשוב. באמת.
היו"ר יריב לוין
לדעתך, אחרים חושבים אחרת. אני יכול להגיד לך ש---
אילן גילאון
---אבל לא הכי חשוב.
היו"ר יריב לוין
הבנתי, לא הכי חשוב, אז אני אדון מה יותר חשוב שהוא בסמכות הוועדה שלי.
אילן גילאון
שביתת הרופאים.
היו"ר יריב לוין
שביתת הרופאים היא לא בסמכות ועדת הכנסת, חבר הכנסת גילאון. באמת, מספיק עם הדמגוגיה הזו. אנחנו לא ועדת העבודה והרווחה. מספיק כבר.
אילן גילאון
רק דבר אחד, שאתה לא צריך אותנו למטרות האלה. אתה מוסמך כיושב ראש הוועדה למנות אנשים לחשוב כמה שהם---
היו"ר יריב לוין
אבל אני רוצה לעשות את זה על דעתכם ובאישורכם, מה לעשות?
אילן גילאון
כל מי שחושב, אנחנו בעדו.
היו"ר יריב לוין
אני אמנם לא במרצ, אבל אני דמוקרט, מה לעשות.
דודו רותם
אבל צריך להיות ברור דבר אחד, זה שהגוף הזה, או מה שאתה מקים, ימליץ המלצות לוועדת הכנסת. זה לא יתקבל, גם בוועדת הכנסת אחר כך, כהחלטה. זאת אומרת אנחנו אחר כך---
ארבל אסטרחן
אין סמכות בלי ועדה ציבורית.
דודו רותם
זה יהיה צריך ללכת לוועדה ציבורית.
אילן גילאון
וזה יהיה גוף פתוח לתקשורת, למה? איך זה---
דודו רותם
אני לא מבין אותך, בעל הבית---
אילן גילאון
אני שואל את היושב ראש.
דודו רותם
זה יהיה כמו החוק הביומטרי.
היו"ר יריב לוין
חברי הכנסת, אני מאוד מבין את כל ההתלהמות הזאת, שהיא תוצאה ישירה של שתי כתבות בעיתון שהפכו את הנושא למעניין.
אילן גילאון
אל תזלזל, בסדר? אני מבקש.
היו"ר יריב לוין
לא, אני מצטער, אתה יודע שאני לא מזלזל בך בדרך כלל, אבל אני אומר את זה.
אילן גילאון
לא, אל תזלזל.
היו"ר יריב לוין
עכשיו רבותיי, איך זה יתנהל ואיך זה לא יתנהל, יישבו חמישה חברי כנסת מכובדים, שאני לפחות סומך עליהם, בראשות ותיק חברי הכנסת, איש אופוזיציה, יישבו, יקבעו, יפנו אליי בכתב, לחברי הכנסת, ויציעו לקבל עמדות, יפנו לציבור, יעשו את החשיבה שלהם איך לעבוד, יעשו את העבודה שלהם, יביאו בסופו של דבר אגד של המלצות שנדון בהן. זה הכל, זה כל הסיפור. לא שום דבר, לא העלאות שכר---
אילן גילאון
ואם דודו יביא לך המלצה טובה, לא יתייחסו אליה?
היו"ר יריב לוין
בוודאי שכן.
אילן גילאון
נו, אז גמרנו.
היו"ר יריב לוין
בוודאי שכן.
אילן גילאון
ואם אריק בנדר יביא, לא יתייחסו אליה?
היו"ר יריב לוין
בוודאי. אני רוצה להגיד לך שראשון המוזמנים יהיה צבי זרחיה, זה אני מבטיח לך, והוא גם יקבע מי יבוא בשער הוועדה, לא, צביקה? נו באמת. אתם הרי מבינים בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות. הניסיון לקחת את זה למקומות האלה---
קריאה
---דיונים של הוועדה?
היו"ר יריב לוין
שב עם חבר הכנסת שטרית, יכול להיות שהוא יפתח, יכול להיות שהוא ירצה בחלק מהדברים, כדי שאנשים יוכלו להתבטא בחופשיות, לשמור על איזה שהוא אופי לא פורמלי. רבותיי, אני לא נכנס לו לעניין הזה. זה בסך הכל צוות שעושה חשיבה. אם יש מישהו שחושב שהכנסת לא יכולה ולא צריכה להקים מדי פעם צוותי חשיבה שיעשו עבודה קצת מחוץ לקופסה, מחוץ לסדר היום הבוער, בראייה לטווח ארוך, מאה אחוז.
אילן גילאון
זה כמו ועד עובדים כזה של חברי כנסת.
היו"ר יריב לוין
אוי, נו באמת. עכשיו אתה מבין למה אני עונה לך בצורה הזאת.
אילן גילאון
לא, אני לא מבין למה אתה עונה בצורה הזאת. לא הבנתי, תסביר לי.
היו"ר יריב לוין
אני אסביר לך אחר כך.
אילן גילאון
אני קשה הבנה, למה אתה עונה לי ככה?
איתן כבל
חבר הכנסת לוין, אנחנו בפגרה, יש לנו עבודה, בבקשה, אנחנו רוצים לחזור לחדרים שלנו.
עינת וילף
חבר הכנסת לוין, אני חושבת שזה רעיון טוב. אני חושבת שבכל מה שכרוך בפיקוח על הממשלה, הצורך שיהיו יותר עוזרים, לצמצם את---
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע אם צריך שיהיו יותר עוזרים, אל תגידו דברים שאינם שם. אני לא יודע.
עינת וילף
אני אומרת.
היו"ר יריב לוין
יכול להיות שצריכים בכלל מנגנון אחר. אני לא יודע.
עינת וילף
אין בעיה, אני מאוד בעד רעיונות איך לשפר את עבודת הכנסת, אני חושבת שזה יהיה טוב אם יוגדר שהצוות ייקח את נושא השכר בנפרד משאר הנושאים. זהו.
איתן כבל
חבר הכנסת לוין, אני לא אצביע אם לא יהיה לי כתב מינוי, עם כל הכבוד.
היו"ר יריב לוין
אין כתב מינוי.
איתן כבל
סליחה, זה לא ציד באפלה.
היו"ר יריב לוין
אל תעשו מזה משהו שהוא לא.
רחל אדטו
אתה לא צריך את ועדת הכנסת---
איתן כבל
חבר הכנסת לוין, אתה לא יכול לתת בלי הגדרה.
היו"ר יריב לוין
במינוי שלהם ההגדרה היא מאוד פשוטה, הם יוסמכו לעסוק במכלול כל מה שקשור בעבודת חבר הכנסת.
רחל אדטו
בלי מינוי של ועדת הכנסת.
אילן גילאון
אני מציע שהדיון הזה לא התקיים בכלל.
היו"ר יריב לוין
על תנאי עבודתם של עוזריו. זה הכל.
אילן גילאון
לא התקיים בכלל.
היו"ר יריב לוין
זה הכל. פשוט וקל.
רחל אדטו
תבטל את הצורך בוועדת הכנסת למינוי הזה. אתה רוצה שהוועדה תשב, תדון, שיהיו לה סמכויות, שיחליטו מה סדר היום שלהם---
היו"ר יריב לוין
אני יכול לומר לך, חברת הכנסת אדטו, ש---
רחל אדטו
---שלא ייקחו אותנו ככתב מינוי, כי אז אתה נותן גושפנקא שלנו למה שאתה רוצה להוציא מהוועדה הזו.
היו"ר יריב לוין
לא נכון, אני לא רוצה מהוועדה כלום. באמת. חברת הכנסת אדטו, אני רוצה לומר לך, אני נעלב בשמו של חבר הכנסת שטרית. את באמת חושבת שחבר הכנסת שטרית הוא בא להיות הכלי שלי, שאני אוציא מהוועדה את מה שאני רוצה? באמת.
רחל אדטו
לא, חבר הכנסת שטרית הוא חכם, הוא ותיק הבית הזה, הוא---
היו"ר יריב לוין
זו היתה יוזמה שלו. רעיון שלו, רעיון נכון ורעיון טוב ונכונות שלו לקחת את זה על עצמו.
רחל אדטו
מאה אחוז, הכל טוב, למה כאן? למה את ועדת הכנסת?
היו"ר יריב לוין
אז איפה? בוועדת העבודה והרווחה? שם יתעסקו בשביתת הרופאים.
איתן כבל
אדוני היושב ראש, אני באתי בגלל סעיף 1 ברשותך. אז בוא, אפשר---
היו"ר יריב לוין
לא, אי אפשר, אנחנו נסיים את הדיון הזה, אחרת תגידו שגם לא נתתי לעשות דיון, נכון? נכון, חבר הכנסת כבל?
איתן כבל
אני לא אמרתי דבר כזה, אני חושב שלא היה צריך---
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב ראש. שתי הערות. אחת, אני הקשבתי לחברי הכנסת כבל וגילאון ואני נזכרתי בדיון שהיה כאן לפני חודשיים-שלושה ואני מתפלא עליכם איך פתאום הדברים מתהפכים. נאומים כאלה מתלהבים בזכותה של ועדת גרונאו והיה כאן בחדר הזה דיון, על עוזרים פרלמנטריים. אני מזכיר לכולנו שהתייצבו כל חברי הכנסת, כמעט אני חושב שהיה בלי יוצא מן הכלל לטובת העוזרים הפרלמנטריים, כנגד ועדת גרונאו, ומה עשתה ועדת גרונאו עם כל ההתייצבות הזאת? לפחות נכון לעכשיו? צפצפה על זה, שום דבר לא קרה. הרי היה כאן דיון ואמרו חברי כנסת---
אילן גילאון
אתה רוצה תחליף לוועדת גרונאו?
זאב אלקין
אני הפרעתי לך, אילן? לא ניסיתי להבין אותך תוך כדי דבריך. ניסיתי אחר כך, לקח לי זמן, אתה רואה, זו הצתה מאוחרת, אבל אני חושב שהבנתי ולכן ביקשתי זכות דיבור.

אז כולם דיברו על כך איך לא יעלה על הדעת ועד כמה החלטת ועדת גרונאו לא צודקת ועד כמה העוזרים הפרלמנטריים צודקים ותקפו כאן אנשי ועדת גרונאו, אגב, את העוזרים הפרלמנטריים, היה לא לעניין בעיניי, ומה יצא מתוך כל הדיון ששוב, חברי הכנסת היו מאוחדים כאן, חברת הכנסת אדטו, נדמה לי, מקיר אל קיר? עברו כבר כמה חודשים, ביקשנו מוועדת גרונאו לחשוב, לשקול את זה עוד פעם. אני מציע לכל אחד מכם לקחת את התלוש של העוזרים הפרלמנטריים ולראות מה יצא. שום דבר לא יצא.
איתן כבל
אתה רוצה להיות מחר יושב ראש הוועד של העוזרים הפרלמנטריים?
היו"ר יריב לוין
נו באמת.
איתן כבל
יש ויכוח פה בשולחן סביב העניין הזה?
זאב אלקין
אבל זאת בדיוק הנקודה.
איתן כבל
חבר הכנסת אלקין, מה זה, יש פה אנשים פתאום טובי לב. יש את אלה שלא?
זאב אלקין
---לא, צבועים.
איתן כבל
זו לא צביעות, סליחה.
זאב אלקין
צבועים יש יותר מדי.
איתן כבל
חבר הכנסת אלקין, זה לא קשור לצביעות. כל מה שאני מבקש פה זה שיהיו תהליכים כמו שצריך. זה הכל. זה הכל. אני לא ביקשתי שלא יתקיים דיון, אני ביקשתי שאם רוצים להקים ועדה, אין דבר כזה בלי כתב מינוי מה היא בודקת---
היו"ר יריב לוין
זה לא ועדה.
איתן כבל
אני אומר לך, אדוני היושב ראש---
זאב אלקין
אני יכול להמשיך לדבר?
איתן כבל
אפשר, בוודאי, מישהו יכול לעצור אותך? אתה לא נותן לנו לדבר כל השנה.
זאב אלקין
לא, לדבר אני נותן. לנצח בהצבעות אני לא נותן, לדבר אני נותן.
איתן כבל
זה נכון. בבקשה.
זאב אלקין
אני אמשיך. אז אל"ף, ועדת גרונאו היא כלי חשוב אבל מותר להגיד על ועדת גרונאו שהיא טועה, ומותר אפילו לשאול את השאלה האם המצב הזה שאנחנו הפכנו את עצמנו בני ערובה של ועדת גרונאו וזו לא פעם ראשונה שיש התנגשות כזאת, אני מזכיר לכולם את הסיפור של מוץ מטלון. מטורף היה ונאלצו לעשות תרגילים כאלה ואחרים כי הכנסת---
איתן כבל
אבל זה לא הדיון.
זאב אלקין
זה הדיון, זה הדיון.
היו"ר יריב לוין
מה אתה מדבר? שתי הצבעות היו.
איתן כבל
חברים יקרים, לא להתווכח, הם רוצים להקים---
זאב אלקין
כי ועדת גרונאו החליטה שהיא לא הולכת על זה. ולמרות שהשכל הישר---
אילן גילאון
אלקין, אתה מציע לבטל את ועדת גרונאו?
זאב אלקין
אני לא יודע, אני רק מציע לאותם אנשים שבחדרי חדרים אומרים לי בשקט כמה זה לא הגיוני ועד כמה ועדת גרונאו לא הגיונית ואיך היא יכלה להחליט במקרה של מוץ מטלון את מה שהיא החליטה ועד כמה זה לא היה מוצדק ואנחנו נאלצנו להוציא ערמונים מהאש---
איתן כבל
אלקין, בסדר, אבל זה לא קשור לדיון.
דודו רותם
ועדת הכנסת החליטה החלטה יותר טובה בעניין הזה?
איתן כבל
אלקין, זה לא קשור.
זאב אלקין
זה מאוד קשור.
איתן כבל
אלקין, אתה רוצה להקים מערכת ש---
זאב אלקין
אני מציע שמה שנאמר בארבע עיניים גם ייאמר בחדר הזה---
איתן כבל
אין מצב שאני אומר לך משהו בארבע עיניים ואני עושה אחרת. קודם כל, בוא נסדר, אלקין, לפחות בינינו. אתה יודע שאני אומר דברים, בדיוק מה שאני אומר לך, אני גם מתנהג כך. אני מנסה לומר לך את הדבר הבא; אין לזה קשר לדיון הכולל. אתה רוצה להביא מערכת שתדון בסמכויות ועדת גרונאו, ועדה שתעקוב או תהיה מערערת על ועדת גרונאו, בסדר גמור, זה לגיטימי, דיון כזה הוא לגיטימי לחלוטין, אבל יחד עם זה אני בא ואומר לך לגבי הנושא הספציפי הזה, אנחנו לא דנים עכשיו על ועדת גרונאו---
זאב אלקין
אבל זה הנושא.
איתן כבל
לא.
זאב אלקין
ודאי שכן, חבר הכנסת כבל, זה הנושא ולכן אפשר---
איתן כבל
אז קודם כל, אם זה הנושא, אדוני היושב ראש, תראה איך כל אחד מבין את הנושא אחרת. הוא כבר מבין שהוועדה צריכה בעצם להיות איזה סוג של בדיקה על גרונאו.
זאב אלקין
לא, זה לא אמרתי.
איתן כבל
בואנ'ה, לא צריך ללכת למיקרופישים באוניברסיטה העברית, אמרת לפני שנייה.
זאב אלקין
לא, אז אתה לא---
איתן כבל
תקפת אותנו על זה שאנחנו לא מביאים את גרונאו.
זאב אלקין
אני תקפתי אתכם שאתם אוטומטית כשזה דיון ככה תיאורטי וכשיש פה את כל החברים שלנו כאן, שרושמים כל מלה, אז אתם מתייצבים לימינה של ועדת גרונאו על כל דבר ואומרים 'למה צריך לעשות, יש ועדת גרונאו, היא זאת שתפתור לנו את כל הבעיות', אבל אחר כך, כשמגיעה נקודה שפתאום כולם פה אחד כנגד ועדת גרונאו, אבל התקשורת לא בפנים, אז כולם נגד ועדת גרונאו ואין להם שום בעיה.
אילן גילאון
מה אתה רוצה?
זאב אלקין
כנגד שתי מדיניויות כאלה אני מוחה.
אילן גילאון
היושב ראש אמר שהוא בעד שתהיה לו ועדת חשיבה, אתה אומר ללכת ולעשות ועדת ביקורת על ועדת גרונאו---
זאב אלקין
לא, זה לא מה שאמרתי. אני הערתי הערה לדברים שנאמרו כאן בדיון, שוועדת גרונאו זה כזה ראה וקדש תמיד. לא מקובל עליי. וגם עליכם לא מקובל, כשהיו אותם המקרים, רק אתם מפחדים להגיד את זה, אני לא. זאת נקודה אחת, אדוני היושב ראש.

הנקודה השנייה, שאל אותי, נדמה לי חבר הכנסת כבל, מה העמדה של הקואליציה. בנושא הזה אין עמדת קואליציה בכלל.
איתן כבל
אל תענה לי אפילו, אני אמרתי את זה בצחוק. תמחקו את זה מהפרוטוקול.
דודו רותם
אי אפשר.
זאב אלקין
סך הכל, חבריי, הרי מה קורה כאן? הציע חבר הכנסת לוין צוות שאגב לא הוא שהציע אותו, הציע אותו חבר הכנסת מאיר שטרית, איש אופוזיציה, להקים צוות בראשותו של מי---
איתן כבל
איך אתה נהנה להגיד את זה, בטח נעניתם במהירות.
היו"ר יריב לוין
אבל זאת עובדה. מה לעשות, זאת עובדה. אין אדם אחד בבית הזה שלא רוצה שהכנסת תמלא את ייעודה ותפקידה, זה הכל. לכן אין פה בעיה.
איתן כבל
חבר הכנסת לוין, זה לא הוגן. נו באמת, תגיד לי, מה עשית ממני איזה... אני קצת יותר מלהיות סגן מפקד חוליה מצומצמת. יריב, מה אתה עושה ממני איזה אחד שלא מבין עניין?
היו"ר יריב לוין
על הדברים הלא הוגנים אנחנו---
איתן כבל
אתה מערבב, כאילו אני לא מבין עניין. אלה שני נושאים שונים לחלוטין.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מציע שנעבור להצבעה.
אילן גילאון
אנחנו נצביע נגדך, למה לך?
היו"ר יריב לוין
תצביע נגד.
אילן גילאון
אבל למה אתה עושה את זה?
היו"ר יריב לוין
תעשה מה שאתה מבין, על הצעתי למנות צוות לבחינת מכלול הנושא של תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם, לרבות לעניין דרך קביעת תנאי עבודה כאמור בהרכב הבא: מאיר שטרית יושב ראש, זאב אלקין, רוברט אילטוב, אברהם מיכאלי ודניאל בן סימון. מי בעד ההצעה הזו?
אילן גילאון
אין נשים, אין ערבים, אין חרדים, אין נכים.
היו"ר יריב לוין
חברת הכנסת וילף, את רוצה להצטרף לצוות הזה?
דודו רותם
אני מצרף את איתן כבל בתור---
עינת וילף
קודם כל אני אשמח להיות---
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז, אני מציע לצרף גם את חברת הכנסת וילף.

מי בעד ההצעה הזו? מי בעד? רבותיי, תרימו יד, כדי שאפשר יהיה לראות. מי בעד? 5 בעד. מי נגד? 2. נמנעים? אין.

הצבעה
בעד – 5.

נגד - 2

נמנעים - אין
תוצאות ההצבעה
ההצעה אושרה.

אושר. תודה רבה.

בקשת סיעת העצמאות כי ועדת הכנסת תכיר בה כמייצגת מפלגה, לפי חוק מימון מפלגות

אני עובר לנושא השני: בקשת סיעת העצמאות כי ועדת הכנסת תכיר בה כמייצגת מפלגה לפי חוק מימון מפלגות. חברת הכנסת וילף, בבקשה.
עינת וילף
תודה רבה. אנחנו היום מביאים לוועדת הכנסת בקשה לאשר את החיבור בין סיעת העצמאות למפלגת הדרך השלישית. מפלגת הדרך השלישית היא מפלגה לא פעילה, נקייה מנכסים וחובות וסיעת העצמאות בעצם תייצג את המפלגה בכנסת. מיד לאחר האישור אנחנו כמובן נתחיל לפעול גם להגדרת מטרות המפלגה החדשה, הקמת המנגנונים שלה וגם שינוי השם בהתאם לשם של הסיעה בכנסת. הדבר התאפשר, חשוב לי לציין, מיד לאחר סיום המשא ומתן בין מפלגת העבודה לסיעת העצמאות. אני חייב לציין מאוד לחיוב את חבר הכנסת איתן כבל ומצדנו את שלום שמחון שניהלו את המשא ומתן בצורה הוגנת ויפה, שאפשרה להגיע להסכם יחסית מהיר ועשתה את זה בלי להידרש, לא היינו צריכים להגיע, לא לבתי משפט ולא לכל הדברים האחרים, למשל כמו במקרה של 'קדימה' והליכוד. הדבר פורסם---
דודו רותם
טוב, מפלגת העבודה בטח ויתרה לכם על הכל, כמו שהם תמיד מוותרים על הכל.
עינת וילף
לא, ממש לא. זו היתה הסכמה מאוד הוגנת. חשוב לי לציין---
זאב אלקין
חבר הכנסת רותם, יש בזה צדק היסטורי. כששמחון וכבל מחלקים את הירושה של ברק, זה משהו מאוד מאוד סמלי.
איתן כבל
הירושה של ברק היא כנראה יותר גדולה ממה שיש למפלגת העבודה.
אילן גילאון
אותי מעניין לדעת איך חילקתם את החובות.
עינת וילף
אבל באמת זה לזכות שני הצדדים. חשוב לי להגיד, במיוחד לאור מה שאמרת, בגלל שלמפלגת העבודה נכסים משמעותיים, שפחות או יותר, יש הערכות שונות, שווים לחובות, הוחלט לא לעסוק בשאלת חלוקת הנכסים והחובות, אלא להסתפק אך ורק בחלוקת מימון המפלגות באופן שהוא 50%-50%.
אילן גילאון
מה זאת אומרת? העבודה צריכה לקחת את החובות והעצמאות את הנכסים.
עינת וילף
אנחנו אנשים הגונים והוגנים ולכן הדבר הזה משקף באמת חלוקה הוגנת. הנכסים והחובות שבסך הכל נתפסים כשווים נשארים כולם במפלגת העבודה ומימון המפלגות השוטף יגיע חצי-חצי למפלגת העבודה ולסיעת העצמאות, ואודה לחברים על אישור הייצוג.
היו"ר יריב לוין
תודה.

חבר הכנסת כבל, בבקשה.
איתן כבל
תודה לחברת הכנסת עינת וילף. אכן כל מה שהיא אמרה אמת בסלע. יכולנו להיכנס לתהליך ארוך ומתיש של התדיינויות משפטיות, כשאינני יודע מה היה קורה בסופן, זו האמת, צריך גם שתיאמר, כמי שמכיר היטב את החוק ומכיר את הכללים לא רע, הייתי אומר, החלטנו להגיע להסכמה בצורה מכובדת ואכן סיכמנו שהחלוקה בינינו תהיה של 50%-50%. הרי הוועדה היא רק הליך טכני כאן---
היו"ר יריב לוין
ודאי, זה לא ענייננו גם.
איתן כבל
זה לא עניינכם בכלל, רק בעניינה של הוועדה. אני אשמח אם תביא את זה להצבעה ונצא לדרך.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור.

חבר הכנסת רותם, רצית הערה? בבקשה.
דודו רותם
שאלות, אני פשוט רוצה להבין. אני רואה פה הסכם בין מפלגת הדרך השלישית לבין סיעת העצמאות, כשבעצם מודיעים לנו שהסיעה תייצג את המפלגה בכנסת. זאת אומרת אני מבין שסיעת העצמאות מבחינה פוליטית בחרה בדרך השלישית. זאת אומרת הם לא ימין, הם לא שמאל---
איתן כבל
חבר הכנסת רותם, אני ממהר, אתה יכול לשאול את השאלות אחר כך?
דודו רותם
לא, אני רוצה לדעת איך להצביע, כי---
איתן כבל
אתה יכול להצביע נגד.
דודו רותם
אם אני פתאום שומע שאהוד ברק מייצג את קהלני ואת אלי מלכה, וואלה, זה מתחיל להיות קצת מעניין בעיניי.
אילן גילאון
לא, הפוך, הם מייצגים אותו.
דודו רותם
אני גם מבין דבר אחד, כאשר הקימו את המפלגה הזאת חתמו אנשים שהם רוצים להקים מפלגה עם דרך מסוימת, מי יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה, כי אני שומע מחברת הכנסת עינת וילף שהולכים לשנות את המטרות, הולכים לשנות את הכל. בעצם הכל מסתבר לי כישרא-בלוף, אני רוצה רק להבין, מבחינת היועצת המשפטית, האם זה נכון.
היו"ר יריב לוין
אל תסבך את היועצת המשפטית בדברים שהם לא בתחום.
דודו רותם
ואני רוצה גם לדעת דבר נוסף, האם סופה של העצמאות הוא כמו הדרך השלישית?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם.
עינת וילף
אני אגיב רק בקצרה ומעבר להומור. יש כאן שימוש בהליך טכני, שהוא, אגב, שווה ערך לזה שהיינו יכולים להקים מפלגה, היינו גם יכולים לעשות את זה, פשוט בגלל שהמשא ומתן לקח זמן---
איתן כבל
זה יותר קל מלהחתים עוד כמה מאות, היה קשה למצוא אותם.
עינת וילף
אפשר היה לנקוט את שתי הדרכים. בסופו של דבר יש כאן הליך טכני וייעשה גם ההליך הרשמי של שינוי המטרות, שינוי השם, הקמת המנגנונים והעצמאות תשקף את דרכה שלה. מפלגת הדרך השלישית היא מפלגה לא פעילה ולכן כל האלמנטים הפוליטיים והאידיאולוגיים של ההעברה לא יהיו רלוונטיים בעתיד.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.

חברי הכנסת כבל וגילאון, יש לי אישור להצביע בפגרה על ההצעה הזאת, לפי שיטתכם?
איתן כבל
מצדי אל תצביע. אני רק יכול לומר לך את הדבר הבא, שים לב, אדוני היושב ראש---
היו"ר יריב לוין
אני רק רציתי לוודא שיש לי אישור.
איתן כבל
לא, זו הכנסה קטנה.
היו"ר יריב לוין
לא הכנסה.
איתן כבל
יש הבדל, הבאנו את זה בהסכמה. את הוועדה יכולת להצביע לבד. דרך אגב, אדוני היושב ראש, כל הדברים נעשו בהתייעצות עם היועצת המשפטית של הוועדה.
היו"ר יריב לוין
הכל בסדר.

רבותיי, מי בעד לאשר את הבקשה של סיעת העצמאות? גם אני כמובן. פה אחד. נמנעים אין, מתנגדים אין. אושר.

הצבעה
בעד - כולם
נגד - אין
נמנעים - אין
תוצאות ההצבעה – בקשת סיעת העצמאות אושרה פה אחד.

אושר. תודה רבה.
איתן כבל
תודה, אדוני היושב ראש, חג שמח וכשר.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים