ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/04/2011

אי תשלום מילגות פר"ח לסטודנטים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
9
ועדת החינוך, התרבות והספורט

12.04.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 408


מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ח' בניסן תשע"א (12 באפריל 2011), שעה 11:00
סדר היום
אי תשלום מילגות פר"ח לסטודנטים
נוכחים
חברי הוועדה: אלכס מילר - היו"ר
מוזמנים
תמר פתחיה, מחלקת רווחה ושיקום, משרד החינוך

עופרה ליברמן, סגנית חשב המשרד, משרד החינוך
מיכל זדיקי, דוברות – משרד החינוך

עמוס שקדי, חשב ראשי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

לימור ניסן, מנהלת מה"ט, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שלום בן משה, מנהל האגף להכשרה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מיכל שמואלי, רשות התאגידים, משרד המשפטים

עדו בן ששון, רפרנט משרדים חברתיים – חשכ"ל

יובל רז, חשכ"ל

יונתן רזניק, חשכ"ל

נועה בינשטיין, אגף תקצוב, המועצה להשכלה גבוהה

נדב שמיר, לשכה משפטית, ות"ת

הלה מגדל בק, סמנכ"ל פר"ח

נועם וייצנר, מנכ"ל התאחדות הסטודנטים, התאחדות הסטודנטים

יובל וורגן, מ.מ.מ.
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
אי תשלום מילגות פר"ח לסטודנטים
היו"ר אלכס מילר
שלום לכולם, בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך, אנחנו בתאריך 12.4.2011, ח' בניסן תשע"א, פרוטוקול מס' 408. הנושא – אי תשלום מלגות פר"ח לסטודנטים.


אני קיבלתי פניות על שני נושאים שהיו בבעיה מבחינת אותן מלגות. זה היה מול מערכת החינוך במגזר החרדי ומול התמ"ת בכל מה שקשור להנדסאים. בשבוע שעבר, בתחילת השבוע, אני החלטתי לקיים ישיבה, במשך כמה ימים לאחר פרסום שהישיבה תתקיים היו כל מיני מהלכים שאני הבנתי שבחלקם פתרו את הבעיות ועל כך אני מברך. אני מרגיש שאנחנו עושים כאן דבר שהוא באמת מקדם, אבל רבותיי, עד כמה שאנחנו כאן יודעים לחייך, המצב הוא לא יכול להיות בצורה כזאת. ברגע שבאים לסטודנטים ומציעים להם איזה שהוא פרויקט והמדינה לוקחת אחריות על הנושא הזה ובסופו של דבר, אחרי הביצוע, הם לא מקבלים את מה שהתחייבו מולם, זה צובע אותנו בצורה מאוד שלילית. ואני חושב שזה בעצם האמון של הצעירים במדינת ישראל מול המערכת, שהמערכת בדרך כזאת או אחרת, מפרה את האמון הזה ואני חושב שהלקח שאנחנו יכולים לקבל מכל העניין הזה, זה שאמנם באמת אני אשמע עכשיו מה נפתר ומה לא, אבל לפחות שיהיה כאן לקח גם לכל הגורמים הרלוונטיים לנושא, שהעניין לא יחזור על עצמו. כי לא יעלה על הדעת שאנחנו באמת מוצאים את עצמנו, שוועדת חינוך בפגרה, צריכה להיכנס בשביל שהסטודנטים שתרמו מעצמם, מזמנם, בזמן שהם נמצאים במסגרת הלימודים, שרוב רובם באים ממצב סוציו אקונומי לא פשוט, נתקלים בבעיה מול המערכת, שבעצם לוקחת עליהם אחריות בתקופה לפחות של הלימודים ומרגישים את עצמם מוזנחים. אז על כך, אנחנו נקיים ישיבה.


אני קודם כל רוצה לפתוח עם התאחדות הסטודנטים, שייתנו לנו קצת פירוט על הנושא ולאחר מכן יובל הכין לנו משהו, נכון? יש לנו משהו?
יובל וורגן
קצר מאוד.
היו"ר אלכס מילר
נעבור למשרדים ובכך נתקדם הלאה. בבקשה, נועם.
נועם וייצנר
שלום לכולם. אני מנכ"ל התאחדות הסטודנטים הארצית. כמו שיושב ראש הוועדה פתח ואמר, הנושא הזה הוא באמת נושא כאוב שעלה מלא מעט סטודנטים שבעצם מחכים למלגת הפר"ח שלהם מחודש פברואר. בחודש פברואר היתה אמורה להתקבל המנה הראשונה של מלגת הפר"ח ובאמת מרבית הסטודנטים שחונכים היום בפר"ח, קיבלו את המלגה. אנחנו נתקלנו בעצם בבעיה של אותם סטודנטים, תלמידי תמ"ת פעם אחת, פעם שנייה נושא של הסטודנטים החרדים שבעצם לא קיבלו את המלגה הזאת. מסיבות שפשוט הן סיבות בירוקראטיות לחלוטין. אנחנו מכירים 1,400 סטודנטים בתמ"ת, כלומר סטודנטים הנדסאים שהכסף שלהם יוצא מהתמ"ת והם נמצאים במצב שהם לא מקבלים את המלגה ואני יכול לספר לכם שפנו אלינו סטודנטים, כמובן גם לפר"ח, גם אלינו, שבונים על המלגה זאת, בונים על המלגה הזאת לשלם שכר דירה, כדי לשלם שכר לימוד, ופשוט לא מקבלים את הכסף. אנחנו פנינו ללשכת שר התמ"ת וקיבלנו תשובה שהנושא בטיפול. אבל משיחות עם פר"ח, נמצאת פה עכשיו הלה, הסמנכ"לית של פר"ח, אנחנו יודעים שהפניות האלה מהם הגיעו הרבה לפני, כלומר כבר, עוד לפני פברואר, עוד לפני שהנושא הזה בכלל היווה בעיה וכל הזמן נאמר שהנושא בטיפול, אבל אנחנו נמצאים היום כבר יותר מחודשיים אחרי שהמלגה אמורה להתקבל, עוד מעט אנחנו נכנסים בעצם לחג הפסח והכסף לא בנמצא, זה נושא שלדעתי אסור שהוא יקרה ואני מבין שלאורך שנים ולא יודע, תקנו אותי אם אני טועה, לאורך שנים יש גם ספציפית בעיה עם העברת כספים הזאת ממשרד התמ"ת ספציפית לפר"ח ומשם לסטודנטים ואני חושב שזה משהו שחייב להיפתר במיידי. כולם מבינים שהכסף הזה הובטח והכסף הזה צריך לעבור, אין על זה עוררין, זה רק עניינים בירוקראטיים, עד כמה שאני מבין אותם. אני חושב שאולי אם הרבה מהדברים האלה כבר נמצאים לקראת פיתרון, אז הבשורה של הוועדה הזאת זה שלהבא, לפחות להמשך השנה ולשנים הבאות, הנושא הזה לא יחזור כי מי שנפגע פה בעיקר, וזה חשוב להבין, זה לא ה, זה קודם כל הסטודנטים. אבל לאחר מכן, זה לא משרד התמ"ת, כי אותם סטודנטים הנדסאים לא יודעים מה מקור הכסף, אלא פר"ח. פר"ח, ארגון שצבר מוניטין במשך יותר מ- 30 שנה, הוא זה שנפגע. הסטודנטים באים בטענות לרכזים, באים בטענות למשרדי פר"ח, להנהלת פר"ח, ואין להם תשובה. הם לא יכולים להסביר לפרטי פרטים את כל הוועדות שיושבות או לא יושבות ולא מעבירות את הכסף וזה אחר-כך עובר הלאה. זאת אומרת, הם מספרים לסטודנטים אחרים, חברים שלהם או סטודנטים לעתיד – אל תלכו לפר"ח, כי אתם לא תקבלו את הכסף או תקבלו את הכסף באיחור, וכל הפרויקט האדיר הזה, שעוד פעם, אין עוררין על החשיבות וההצלחה שלו, כל הפרויקט הזה נפגע וזה פשוט חבל מאוד.
היו"ר אלכס מילר
תודה. בבקשה.
יובל וורגן
אז רק ממה כמה משפטים קצרים. הבדיקה הקצרה שעשינו בימים האחרונים, צדק נועם שהקושי סביב כל העניין הזה הוא בירוקראטי, בניגוד לנושאים אחרים שהוועדה דנה בהם, אין פה בעיה תקציבית. זה לא שהכסף לא נמצא. המספרים שקיבלנו ממינהלת פר"ח, מהלה, כ- 1,300 סטודנטים במסגרת משרד התמ"ת, מה"ט וכ- 1,200 מהמכללות החרדיות לחינוך, כלומר כ- 2,500 סטודנטים לא קיבלו את התשלום הראשון של המלגה, אלה הנתונים.


אתה רוצה שאני אומר איזה משפט על הבירוקרטיה שהביאה למצב הזה?
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה.
יובל וורגן
למעשה, הוועדה הזאת כבר דנה בדרישת משרד האוצר שלא באה משום מקום אלא לפי חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו, משרד האוצר, עמדתו היא שיש לקיים מכרז על פרויקטים כגון פר"ח. בעיקר בדיונים הקודמים זה הופנה כלפי משרד החינוך, שיש מספר לא קטן של חונכים במכללות האקדמיות לחינוך והוועדה דווקא קראה לממשלה למצוא דרכים משפטיות, כדי לאפשר את המשך הפעולה גם ללא מכרז. הוועדה מאוד הכירה בהתמקצעות של הגופים שעורכים את זה, כגון פר"ח ומה שיצא מזה, זה דיונים בהשתתפות המל"ג, שבסיומם באמת התאפשר העברה של התקצוב להפעלת פר"ח, במוסדות להכשרת מורים שהם באחריות משרד החינוך, דרך ות"ת.
שלום בן משה
מוסדות אקדמיים.
יובל וורגן
OK. ומה התברר באיחור רב, למיטב הבנתנו רק בחודש ינואר, יש כאלו שאומרים אפילו פברואר? שלא ניתן להעביר את התקצוב באמצעות ות"ת למוסדות שהם לא מוסדות להשכלה גבוהה ואלו הם המוסדות של מה"ט והמכללות להכשרת מורים במגזר החרדי שגם הן לא אקדמיות.


לא רק שהדבר הזה התברר באיחור, אלא שגם לאחר שהוא התברר, הזמן שלקח למשרדים, כדי להגיש בקשה לפטור ממכרז, כי ברגע שהתברר שלא ניתן דרך ות"ת, זאת אומרת שהדרך היחידה להעביר את התקצוב כרגע, אם לא יוצאים למכרז ולא ניתן לצאת למכרז בזמן כזה, זה פטור ממכרז. אז גם לאחר שהתברר באיחור, עוד לקח זמן רב ולמעשה רק בתחילת מרץ משרד החינוך הגיש את בקשתו לפטור ממכרז ממשרד התמ"ת עוד אחרי. דיווח אחרון שקיבלנו מאגף החשב הכללי באוצר זה שמשרד החינוך כבר אושר לפני שבועיים גם הפטור ממכרז לגבי הפרויקט מעכשיו והלאה וגם החודשים בדיעבד שכבר חלפו. משרד התמ"ת, אושר ממש בסוף החודש הקודם, הבקשה לפטור ממכרז, זה נשאר בסימן שאלה, ההתקשרות בדיעבד.
שלום בן משה
אושר, אושר.
יובל וורגן
היום?
שלום בן משה
אושר אתמול.
יובל וורגן
זהו. זה העדכון שלנו.
היו"ר אלכס מילר
כן. משרד החינוך, בואו, מי נמצא כאן ממשרד החינוך? אז בואו, תנו לנו דיווח מה קורה עם המלגות שקשורות אליכם.
תמר פתחיה
רק עדכון קטן למה שירון אמר. העדכון שיש לי לומר על מה שירון אמר ודייק זה שכבר שולמו המלגות של החרדים.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת מבחינתכם?
תמר פתחיה
מבחינתנו זה סגור.
היו"ר אלכס מילר
הסאגה הזאת נגמרה גם לעתיד? זאת אומרת, מבחינת משרד החינוך?
תמר פתחיה
לא לעתיד. לשנה זו. לשנת הלימודים הנוכחית.
היו"ר אלכס מילר
ואז מה בעצם? הרי במערכת ההשכלה הגבוהה אין את הבעיה הזאת, נכון? לפי מה שאני מבין. אז איך מבחינתך את רואה את הפיתרון להבא?


תראו, רבותיי, אני לא רוצה להגיע לכאן עוד פעם בשנה הבאה.
תמר פתחיה
זה ברור, גם אנחנו לא רוצים.
היו"ר אלכס מילר
יופי. אז מה אנחנו עושים?
תמר פתחיה
לכן, אל"ף, אנחנו נדרשים כל הזמן למכרז וגם עכשיו כנראה נידרש, אבל אין לנו עניין, כמו שנאמר קודם, ללכת למכרז, ולכן גם הוועדה הקודמת, נתבקשנו למצוא הליכים משפטיים כאלו ואחרים ולכן אנחנו נבדוק עכשיו לגבי הבעיה שנוצרה, נבדוק מחדש.
היו"ר אלכס מילר
קיבלתם פטור ממכרז רק לשנה אחת?
תמר פתחיה
כן.
היו"ר אלכס מילר
OK.
קריאה
כך זה בדרך-כלל.
תמר פתחיה
זה תמיד לשנה.
היו"ר אלכס מילר
משרד האוצר נמצא כאן? בוא נשמע קודם כל בכל מה שקשור למערכת החינוך.
עדו בן ששון
מה השאלה? אני הרפרנט של משרד החינוך.
היו"ר אלכס מילר
השאלה – למה אנחנו צריכים להגיע למצב שהסטודנטים לא מקבלים מלגות ואיך מבחינתכם המנגנון שכרגע בעצם הלכתם על הפטור מהמכרז, יכול להיות מיושם לשנים הבאות ואולי לפני שאתה עונה לי, אני אפנה גם לסמנכ"לית פר"ח, האם לדעתך, גברתי, את צופה גם בעיות בשנים הבאות?
הלה מגדל בק
בהחלט. הבעיות האלה, זה לא שנה ראשונה. תהליך הפטור לוקח במשרדים המון זמן, אפילו שאנחנו מתחילים אותו בטרם עת, ממש ברמה של ספטמבר-אוקטובר, עדיין זה לוקח המון המון זמן, דרך המשרדים לקבל את הפטור ובכלל, היה ראוי באמת להגיע לאיזה שהיא דרך שלא יהיה את המנגנון הזה כל שנה. כי היום הנפח, הנפח, מתוך 25,000 סטודנטים, הנפח שמבקשים למכרז הוא של 2,000 איש, מתוך 25,000, זה כבר אין לזה ערך, אין לזה ערך שכל הפרויקט הענק הזה מתעכב או נסחב אחורה, בגלל 2,000 סטודנטים, אין שום, צריך לעקוף את זה משפטית, שהכל יעבור דרך הוות"ת, כמו שהוחלט, כמו שהוסכם עליו. הבעיה היא שוות"ת לא יכולה לשלם לגופים שהם אינם אקדמאיים. מכאן נובעת כל הבעיה. אם אפשר היה לעקוף את זה, היה יותר קל.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. כן-?
עדו בן ששון
דבר ראשון, אני אגיד שלגבי העניין של העיכוב כספים, עיכוב של תשלום המלגות, זה לא מה שמתרחש בכל סצנריו באמת וגם נוצר פה איזה שהוא מצב של תקלה שלא צפו אותה כי חשבו שהועברו התקציבים לוות"ת. גם המשרד לא דאג בחודש אוקטובר להגיע לאיזה שהיא התקשרות עם פר"ח, על-מנת שלא תהיה את הבעיה הזאת מלכתחילה וגם הזמן הארוך שלקח למשרד עד שהוא הגיש את הבקשה. כל אלו דברים שלא תלויים בנו, הם תלויים במשרדים. כך שאנחנו, ככל שאנחנו יכולים לפעול כדי להעביר את התשלומים בזמן ואת האישורים בזמן, אנחנו עושים את זה.


לגבי העניין של ההתקשרויות להמשך. אנחנו, שוב, אנחנו גם צפינו שהכל יהיה בוות"ת ולכן גם לא נערכנו לזה. אנחנו אמורים להיפגש עוד מעט עם מנכ"ל משרד החינוך, מייד אחרי פסח, וגם לדון בנושא הזה, לראות איך ממשיכים עם זה הלאה, שכמו שציינה סמנכ"לית של פר"ח, אם תהיה אפשרות לעשות הכל דרך ות"ת, לפי הפיתרון שוות"ת יציעו, זה נראה לנו הפיתרון הכי נכון. אם לא, אז נבחן מה אנחנו עושים הלאה.
היו"ר אלכס מילר
אז תזמינו לפגישה הזאת גם מנכ"ל של משרד התמ"ת.
עדו בן ששון
אותו פיתרון של משרד החינוך זה יהיה אותו פיתרון של משרד התמ"ת.
היו"ר אלכס מילר
כן, אבל המנגנונים של משרד התמ"ת הם קצת שונים כנראה ממשרד החינוך, אז יכול להיות, שלא ניתקע לבעיה שמשרד התמ"ת לא היה מעודכן, אז הוא לא יישם או לא פנה או לא עשה. תשמע, אתה מכיר את הבירוקרטיה של המשרדים.


בסדר? אני מציע שכאשר אתה מזהה בעיה, הבעיה היא כרגע נמצאת בשני המשרדים – משרד החינוך, לא אקדמיות, ומשרד התמ"ת, עם ההנדסאים.
עדו בן ששון
כן.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע שאתם תקיימו את הישיבה עם שני המשרדים, תבנו מנגנון שיהיה ישים על שני המשרדים, ועל זה בעצם תהיה הבשורה לשנים הבאות. כי אם תסגור עם משרד החינוך ומשרד התמ"ת לא יהיה מעודכן, או תהיה איזה שהיא בעיה, אז אנחנו עוד פעם נשמע כאן פניות ותלונות של הסטודנטים שלא קיבלו, שלא מספיק טוב או בנוסח משהו כזה. צריך לעבוד רציונאלית.


כן, משרד התמ"ת, בוא תעדכן אותנו.
שלום בן משה
אדוני היושב-ראש, אני ברשותך, אני ראש האגף להכשרה מקצועית ומה"ד הוא חלק מיחידה של האגף והייתי גם מנהל מה"ד במשך מספר שנים לפני זה. אני מכיר את העניין הזה המון שנים. אז אם יש לי שתיים-שלוש דקות לתת רקע, היסטוריה, שלוש דקות.
היו"ר אלכס מילר
יש זמן.
שלום בן משה
פר"ח בעצם קיים כבר כמעט 30 שנה. מי שהקים את פר"ח זה מכון ויצמן, הוא הקים אותו. הוא יסד אותו, הוא מימן אותו מלכתחילה ואחר-כך עירב את הממשלה כדי שהיא תשתתף בזה.


במשך קרוב לעשרים ומשהו שנים זה עבד ככה. ובשלב מסוים, על-פי חוק חובת המכרזים, ואני מבין את זה וזה ברור לגמרי, התקבלה ההחלטה שצריך להוציא את זה למכרז וכל שנה מחדש מבקשים להוציא למכרז וזה לא מסתדר. אני חושב עכשיו, בסוגריים, שלפי דעתי אין טעם להוצאת מכרז, מכיוון שהנתח העיקרי, כפי שנאמר כאן, נמצא היום פטור על-ידי המל"ג שהוא פטור ממכרז ויש לו התקשרות נראה לי לא לעניין, מחפש גוף אחר שיטפל באנשים, בקבוצה של כ- 3,000 שנמצאים באותן מסגרות, באותם מקומות, באותם אזורים, ששני גופים יעסקו אחד בשני, שלא לדבר על הניסיון העצום שיש לפר"ח, הוא גוף מלכ"ר. אגב, עשינו לפני כמה שנים RFI.
היו"ר אלכס מילר
מה זה RFI?
שלום בן משה
Request for information, לבדוק האם יש גופים שמוכנים. פנו שניים-שלושה גופים, כולם עסקיים, כולם ביקשו הרבה יותר כסף לתקורות, אף אחד מהם לא היה לו ניסיון ולאף אחד גם לא היתה פרישה ארצית. לכן גם ירדנו מזה בזמנו.


ואני קודם כל רוצה להודות לך על זה שאתה קיימת את הפגישה הזאת, הכנסת את כולנו לטראנס כזה כדי לפתור את זה, ואני, איפה המנכ"ל של הסטודנטים? אני מבקש שתעביר לסטודנטים התנצלות על העניין הזה, אני חושב שכל מה שאמרת זה נכון.


עכשיו, מה אני חושב שצריך להיות לעתיד?
היו"ר אלכס מילר
קיבלו את הכסף או לא?
קריאה
לא.
שלום בן משה
קודם כל, מבחינתנו, הנושא נסגר. אני מעריך שאנחנו נחתום את ההסכם פורמאלית עם פר"ח מחר ואנחנו, והם יקבלו את הכסף לפני החג. גם אצלנו יש חרדים וחרדיות, דרך אגב, לא רק סטודנטים.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת מבחינת התמ"ת, כל הסטודנטים יקבלו את כל הכסף לפני החג? OK.
עמוס שקדי
טיוטת ההסכם תעבור לפר"ח היום. כל האישורים התקבלו היום, הסופיים, הטיוטה תעבור היום. מייד אחרי שנקבל את ההסכם חתום, אנחנו נשחרר את הכסף. אז אם פר"ח יכול לחתום על ההסכם היום, אני מניח שאנחנו נשלם את הכסף לפני החג.
הלה מגדל בק
רטרו? השאלה אם זה רטרו.
שלום בן משה
גם רטרו.
עמוס שקדי
קיבלת את כל האישורים, גם קדימה בוועדת פטור.
היו"ר אלכס מילר
מצוין.
שלום בן משה
עכשיו, מה שאני מציע לעתיד. יש שתי אפשרויות. קודם כל, אני חושב שאין זה נכון ללכת על מכרז. אמרתי בהתחלה, לפי דעתי יש שתי אפשרויות, אחת – שהחשב הכללי של האוצר ייתן פטור קבוע להמשיך בפעולה הזאת כפי שהוא עושה כל שנה.
תמר פתחיה
אין כזה דבר.
שלום בן משה
ולא נצטרך כל שנה לחזור מחדש על העניין הזה.


אפשרות שנייה, למצוא איזה דרך שאותו שבעה מיליון שקלים שלנו, ושבעה מיליון שקלים של משרד החינוך, שנותר, יעברו למל"ג והמל"ג ישלם אותם. אם הוא יירצה מאיתנו איזה שהוא מנגנון, סיוע כזה או אחר, אנחנו נוכל לעשות את זה.
יהודית גידלי
הם לא יכולים.
שלום בן משה
אני יודע שלא יכולים. אבל אפשר למצוא דרך. ואז פותרים את העניין. אם לא רוצים לבוא לכאן כל שנה מחדש. אחרת, כל שנה זה יחזור וזה לא לעניין.
היו"ר אלכס מילר
משרד המשפטים כאן?
נדב שמיר
לא, אבל הלשכה המשפטית של ות"ת, אני.
היו"ר אלכס מילר
כן-?
נדב שמיר
אני לא רואה איזה שהוא פיתרון לנושא הזה, שזה יעבור דרך מל"ג. מל"ג הוקמה בחוק, זה גוף שמטפל רק במוסדות להשכלה גבוהה. ות"ת, על-פי החלטת ממשלה, מתקצבת את המוסדות להשכלה גבוהה, היא אמורה להיות גוף בלתי תלוי וככה היא הוקמה. אבל רק לצורך ההשכלה הגבוהה. אנחנו לא יכולים לשמש כצינור להעברת כספים למוסדות לא אקדמיים. אני לא רואה לזה פיתרון.
היו"ר אלכס מילר
אז אני מבקש, יש עוד מישהו שרוצה להתייחס, רבותיי?


אני מבקש קודם כל, שהפגישה שתהיה, שתהיה עם משרד החינוך ומשרד התמ"ת, שתעדכנו אותי ישירות על התוצאות של הפגישה, על המנגנון שאתם מחליטים ללכת עליו. זה דבר ראשון.


דבר שני, האם הנקודה למחשבה, לחקיקת חוק שהפר"ח תהפוך להיות רשות לאומית ואז לדעתי הנושא הזה תהיה הרבה יותר פתיר מבחינת ההליכים המשפטיים, זאת אומרת, הכסף יוכל להגיע ישירות ואז הרשות הלאומית תוכל לבוא ולהתקיים. אני גם מבקש ממשרד האוצר לבדוק את ההיבט הזה. כי אם יש לנו צורך, אז תאמינו לי, בתמיכה של הממשלה, אני יכול להריץ את החוק הזה תוך חודש, כאן בוועדה. מגיש אותו מעכשיו מנסחים אותו ו- 15 למאי, אנחנו חוזרים מהפגרה, אני מקבל בוועדת הכנסת פטור מחובת הנחה, תוך שבוע-שבועיים הוא אחרי ועדת שרים כאן, תוך חודש אנחנו סיימנו יש רשות לאומית ואז את התקציב תעבירו לשם ומשם אין בעיה.


אני חושב שדווקא זה יכול להיות פיתרון בלי להיכנס לסאגה של כל שנה ולחפש כל מיני הצעות ופתרונות ל- 2,500 איש האלו וגם צריך להתקדם. יכול להיות שזה יתרחב, יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר משמעותי, זה כבר התנהלות שונה ובכך אני חושב שאני, מבחינתי, בסיכום, אני אקבל את ההודעה גם של משרד החינוך, שהנושא הוסדר לשנה הזו, זאת אומרת שכל הכסף שהיו אמורים הסטודנטים לקבל – אכן יקבלו בתקופה הקרובה. אני גם מקבל הודעה של משרד התמ"ת שבכפוף להסכם שיהיה עם פר"ח, הכסף יועבר לסטודנטים גם רטרואקטיבית כבר לפני החג וכמובן משרד האוצר יקיים ישיבה על פיתרון לשנים הבאות עם משרד התמ"ת ועם משרד החינוך ומבחינתנו הוועדה תבחן אפשרות לקידום הצעת חוק להקמת הרשות הלאומי לפר"ח, בחוק.
שלום בן משה
אצלנו, לפרוטוקול, שזה מותנה שיחתם ההסכם עם פר"ח.
היו"ר אלכס מילר
כך אמרתי. לא אמרתי כפוף להסכם?
שלום בן משה
כן.
היו"ר אלכס מילר
אמרתי. בסדר? טוב, אני רק רוצה דרך נועם להעביר, אפשר להגיד תעודת הוקרה, לכל הסטודנטים שנמצאים תחת המערך החשוב הזה. אני יודע בעצמי עד כמה לא פשוט היום, גם לתת מהזמן האישי, הרי זה לא רק לבוא ולתת משהו ולקבל בזה מלגה, צריך להיות גם פרמטר רגשי, כל סטודנט וסטודנט מתחבר אישית לכל ילד וילד שהוא נמצא בפעילות בפר"ח וזה כבר דבר שלא צריכים לקבל אותו כברור מאליו. אנחנו יצרנו את זה במדינת ישראל, אנחנו יודעים להפעיל את זה, אנחנו צריכים לשמור על זה. ובירוקרטיה לא יכולה להיות המנגנון שמונע מהצעירים שלנו, שהרוב הגדול מהחלק הזה נמצאים במערכת אקדמית, שהם עתיד מדינת ישראל, חלק נמצאים במערכת הטכנולוגית שהם הפרמטר החשוב לפיתרון בעיית התעסוקה וכמובן כל אחד ואחד ואנחנו קודם כל, המטרה שלנו זה לייצר בני-אדם. וכל בן-אדם שנותן מעצמו ותורם מעצמו, זה בעצם חלק מהמנגנון שמדינת ישראל יצרה לאזרחיה. המדינה לא יכולה למנוע מהאנשים שלומדים במערכות שונות, חינוכיות, במדינת ישראל, להיות חלק מהעיצוב של עצמם, כאישיות וכאזרחים. וזה חלק בלתי נפרד.


אז אני מציע לכל המשרדים לתת עוד קצת מעצמם מבחינת הסידור של העניין הזה, ולהגיע למנגנון שהוא הרבה יותר מסודר. לא על זה אנחנו צריכים לקיים כאן ישיבות. אנחנו, באמת, אני ציפיתי שאנחנו נקיים כאן ישיבה על כמה חשוב תרומתה של פר"ח למדינת ישראל, ולא על זה שהסטודנטים שעשו את התרומה זאת, לא קיבלו את המלגה שמגיעה להם. זהו, על זה אני סיכמתי ובזה אני סיימתי. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים