ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/05/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
11
ועדת הכספים

03.05.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

מיום שלישי, כ"ט בניסן, תשע"א, (3 במאי, 2011) בשעה 14:10
סדר היום
שנויים בתקציב לשנת הכספים 2011 לרבות הודעה 17-002
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
אורי אריאל

זהבה גלאון
ציון פיניאן
מוזמנים
איתן דנגוט – מתאם הפעולות בשטחים


יאיר אידר – אג"ת

אלי אלפסי – תקציבן רשות האוכלוסין
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה
לאה קיקיון

שנויים בתקציב לשנת הכספים 2011 לרבות הודעה 17-002
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הוועדה. אני פונה לרפרנטים – אני מזהיר אתכם, אתם ביאים בזמן האחרון פניות לוועדה באותו היום של ישיבות הוועדה.


מספר פניה לוועדה- 123. בבקשה.
יאיר אידר
אני רפרנט המשרד לביטחון פנים. הפניה נועדה לתקצב הוצאה מותנית בהכנסה בסך 37 מיליוני ₪, בתקציב הפיתוח של המשרד לביטחון הפנים עבור פרויקט לאכיפה אלקטרונית אוטומטית – מצלמות מהירות בדרכים.
אורי אריאל
אבל זה כבר היה, לפני החג. לא הצגת את זה לפנינו? זה היה פה.
קריאות
- - -
טמיר כהן
העלינו את זה, אבל לא היה נציג.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניה? מי נגד? אין. מי נמנע? – אין. הפניה אושרה.

פניה 136 עד 139
אלי אלפסי
אני התקציבן של רשות האוכלוסין. פניה 139 מדברת על תקצוב של 10 מיליון ₪ לטובת המשך פיתוח מערכת רעות. אני מניח שזה זה. זה בעצם שלוש פניות כי זה כסף שמגיע ממשרדים שונים, סוגים שונים של המערכת – משרד הבט"פ, משרד ראש הממשלה, משטרת ישראל – כל אחד - -
היו"ר משה גפני
למה אתם צריכים את הכסף?
אלי אלפסי
הכסף הזה הולך להמשך פיוח מערכת רעות, שזו מערכת המעברים הפנימיים בארץ, בינינו לבין הפלסטינאים. זו מערכת שבודקת ומטפלת בכל נושא המעברים.
אורי אריאל
היה דיון בוועדת לביקורת המדינה, בוועדת המשנה הביטחונית. אני לא אכנס לפרטים אבל מה שקורה במעברים הוגדר כלא פחות משערורייה, ואלה נושאים ביטחוניים. אני לא יודע בדיוק למה הסכום הזה ואני לא בטוח שהבחור שמציג יודע להגיד לנו, אבל – האם היית יכול להגיד משהו על מתי תגמרו את הסיפור הזה, כי זה פרויקט שמתמשך, ובהגדרות המבקר זה כבר מזמן - -
אלי אלפסי
אני יכול לומר שרק לפני 4 חודשים היתה ישיבה במשרד ראש הממשלה ושם תוקצב הנושא הזה של ה-50 מיליון שקל, זה מתחיל בשנים. בשנה זו זה 10 מיליון ₪, ואנחנו קיבלנו את המערכת הזו רק מה- 3 לינואר, 2011 כיוון שעד אז ביקורת הגבולות - היה במשטרת ישראל. כל הנושא הזה עבר לרשות האוכלוסין רק לפני מספר - -
היו"ר משה גפני
מה זו ההרשאה להתחייב על 128 מיליון?
אלי אלפסי
הרשות בנוסף עוסקת בנושא הדרכון הביומטרי.
קריאות
· - -
אורי אריאל
כבר אישרנו לתעודת הזהות החכמה סכום לא קטן.
אלי אלפסי
זו רק הרשאה, הכסף כבר קיים.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגדם? אין. מי נמנע? – אין. הפניות אושרו.


אנו עוברים לפניות 159 160.
יאיר אידר
הבקשה נועדה להעברת סך של 500 אלפי ₪ לתכנית לעידוד עסקים קטנים במגזר הערבי.
אורי אריאל
למה צריך להעביר בוועדה 500 אלף ₪? אני שואל עכשיו באופן חוקי.
קריאה
זה החלק היחסי בתוך הסעיף עצמו.
יאיר אידר
אם בתוך תכנית זה מעל 5% אז צריך. אם בתוך תכנית יש העברה של סכום שהוא מעל 5% מסכום התכנית.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הפניות? מי נגד? אין. מי נמנע? אין. הפניות אושרו.
זהבה גלאון
אני מבקשת לשאול שאלה - כל הנושא של המעברים, מה שעכשיו ביקשו למערכת הזו – מה, זה עובר מהמשרד לביטחון הפנים לרשות האוכלוסין? איך זה קשרו?
יאיר אידר
מערך ביקורת הגבולות עבר ל - - האוכלוסין.
אורי אריאל
בכל הארץ. זה ניסיון לאחד את השליטה והבקרה. המסוף בחיפה של המדינה צריך לדעת מה נעשה במעבר בקרני שומרון, בשדה התעופה. אז העבירו הכל לרשות האוכלוסין. יש בזה יתרון.
היו"ר משה גפני
ההעברה הזו שאנחנו מדברים עליה אושרה, ואתה ביקשת רביזיה.
זהבה גלאון
אני מסכימה שזה צריך להיות במקום אחד, לא בטוח שרשות האוכלוסין זה המקום הכי מתאים לזה. זה נראה לי מוזר.
היו"ר משה גפני
למה באמת זה רשות האוכלוסין, אתה יודע?
אורי אריאל
כן, כי הם האחראים. בשדה התעופה – הם האחראים. הם האחראים מראש על מי שנכנס למדינה. היה גם רשות ההגירה, גם המעברים הביטחוניים של משרד הביטחון וגם עוד - - המצב הזה מביא לכך שאף אחד לא יודע מאף אחד. הרי זה הכל נופל, אין תיאום.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוסקים בסעיף האחרון בסדר היום – בקשת רביזיה על שינויים בתקציב, וזו הודעה מספר 1

הודעה מספר 17 002 שעניינה מנהלת תיאום הפעולות בשטחים.


מה השאלה?
אני לא רוצה לדון בפניה שהגיעה היום. אני הנחיתי את מנהל הוועדה, אלא אם כן יש מקרים חריגים – נהיה מנהג במשרד האוצר שמחכים ליום שבו יש ישיבה בוועדת הכספים ואז מעבירים את הפניה. אני לא חושב שזו דרך.


על כל פנים אנחנו אישרנו את ההודעה, וחבר הכנסת אורי אריאל ביקש רביזיה. אני מודה לך, אדוני האלוף, שהסכמת לבוא ולהסביר את ההודעה הזו. הבמה לרשותך.
איתן דנגוט
הפניה היא העברת עודפי תקציב מ- 2010, נוהל שגרתי מזה הרבה שנים, על התחייבויות לתפעול, החזקה והפעילות השוטפת של הארגון שלי, שמבחינת הביצוע עצמו מסתכם במספר רבדים. זה החל מסוגיות של משכורות והחזקה לתקני קבע ייחודיים – יש אצלי חלוקה בין תקני קבע ייחודיים לתקנים צה"ליים שמחולקת מבחינת המימון התקציבי השוטף. אלה הם דברים שהם סגורים, מקובעים. סוגיות של תקשוב, מחשוב, אחזקות, שיפוצים, סוגיה גם של הוצאות ופיתוח והדברים הללו הם על בסיס התחייבויות קיימות שעוברות בתקציב משנה לשנה. יש פה את סך התקציב, שהבקשה היא כמעט ב- 40 מיליון שקל בהעברה משנה לשנה. התקציב שלי מאד קטן והכל צבוע, אין לי בו גמישות בשום דבר.
היו"ר משה גפני
מה הפירוט?
איתן דנגוט
החל משיפוץ שירותים במת"ק עזה, דרך נושא של בניה ושיפור המשרדים, דרך נושא של תקני קבע ייעודיים ב-300 אלף שקל, רכבים צבאיים – 800 אלף שקל לאחזקות, אני לא מחליף אותם, מערכות המחשובב באיו"ש – 1,2 מיליון. זה במפקדה.


במתפ"ש – יש פה חלוקה לפי סעיפים, אם תרצו שאני אעבור.
אורי אריאל
אותי מעניינים שני דברים – האחד, אתם ביקשתם בזמנו תוספת גדולה של פקחים. הייתם פה בכמה פורומים, הסברתם, פעם אחר פעם גם את החלוקה של התקנים, ואמרתם שזה בין השאר נועד כדי לקדם תכניות במגזר היהודי. למיטב בדיקותיי וידיעתי הנושא הזה טופל באופן הכי מינורי כולל מה שאמרתם לגבי אדמות סקר. זה נכון שנעשו דברים, בכל דבר אפשר להראות שמשהו נעשה. אבל הדברים האלה שנעשו, ועכשיו אני מדבר רק על המגזר היהודי, ואתם אחראים גם על זה וגם על זה- לא היה צריך שום תוספת תקן. אני מכיר את המנהל האזרחי 30 שנה, ואני מכיר היטב. זאת אומרת, הפעילות של רוב רובם המכריע של התוספות בתקנים ליחידות השונות הלכו לפיקוח על הבניה היהודית, הוצאת צווי איסור בניה, תיחום – כל המילים.
היו"ר משה גפני
אבל אין היום איסור בניה.
אורי אריאל
הם לא מקדמים שום תכנית מתאר.
היו"ר משה גפני
אבל יש איסור בניה?
אורי אריאל
כן. יש הנחיה של ראש הממשלה. אבל זה לא בתחומו. יש דברים שהם תחום מדיני. האלוף ודאי יודע אותם, מן הסתם, אבל אני לא שואל אותו על התחום המדיני, למרות שהוא בנקודת התפר, הוא כבר יושב בכל הישיבות האלה של ימי חמישי, וישיבות אחרות. הם מדברים גם על התחום המדיני, אבל אני לא שואל אותו על זה, זו הנחית ראש הממשלה ושר הביטחון. כיום לא מפרסמים אף מכרז בשום יישוב עירוני שצריך לפרסם בעיתון. כל מה שעושים, עושים לאט ועושים קצת - כל זה שלא יראו ולא ישמעו. בסדר. על זה אני לא שואל את האלוף. אני שואל אותו על הדברים שהוא ואנשיו – אני זוכר את הישיבות פה – הציגו, הסבירו, שכנעו, וזה אושר בסוף, הם שכנעו כאן אנשים, אבל לא אותי, אני הצבעתי אז נגד. אני רוצה לדעת האם מה שהם הבטיחו לנו אז קורה. אני חושב שלא.


דבר שני, יש פה תכניות פיתוח, אם הבנתי נכון, במגזר הפלסטינאי, לא ברמה של החזקת מתקנים שלכם או דברים כאלה אלא של פרויקטים, ככה הבנתי. האם אפשר לקבל פירוט? אני אודה לך, זה חשוב לדעת במה אתם מתמקדים.


הדבר השלישי והאחרון – התקנים האלה, למיטב ידיעתי, התוספת שאז ביקשתם – נדמה לי, אני אומר בזהירות, שאתם אמרתם שזה לשנתיים. השנתיים נגמרות עוד מעט. - -
איתן דנגוט
השנתיים? בסוף שנת 2011.
אורי אריאל
אני רוצה לדעת האם יש בכוונתכם להאריך את זה, ואם כן – את מה, כי יכול להיות שזה לא הכל.
זהבה גלאון
אני לא נכנסת לנושא התקנים, אם יש צורך בתקנים – אני לא נכנסת לנושא הזה. אני רוצה לשאול שתי שאלות: כשכתוב "פיתוח האזור" למה הכוונה? אני מניחה שחבר הכנסת אריאל התמקד בפיתוח ליהודים - -
אורי אריאל
לא, לא. אני רוצה לומר מילה: תראו, יש המון צרכים ביהודה ושומרון לערבים – ואני מאד בעד – מחשמל, שזה מאות מיליונים, לחשמל את כל הכפרים, לחבר אותם לחשמל כמו שצריך, וצריך, זה לא בסדר היום להביא מים מחדרה, התפלה, כי אין מים ביהודה ושומרון. ויש תכנית, של מאות מיליונים. אני חושב שאם נדע את הפרויקטים – אל"ף, אותי זה מעניין, לגבי הערבים, לא לגבי היהודים, בכלל. אבל יש פרויקטים שהם משלבים ונותנים שירות מלא גם ליהודים וגם לערבים. אולי זה בעדיפות, אולי לא, אבל נשמע.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת גלאון שאלה מה זה פיתוח האזור.
זהבה גלאון
הדבר השני – לגבי ארכיאולוגיה, שמורות טבע וגנים, אם אפשר לקבל הסבר למה הכוונה.
איתן דנגוט
הכי טוב זה לבקר בשטח.


קודם כל – סוגיית הפקחים, שהעלה חבר הכנסת אריאל, לא כלולה בבקשות שלי כאן. אני אומר את זה כהערת אגב. בכל מצב שאני אזמן אשמח לבוא ולתת אינפורמציה, כמו שנהגתי בעשרות הפגישות במהלך הקפאת הבניה. אבל אני חושב שעל סכום שהוא העברה תקציבית שכמעט אין לו נגיעה לפיקוח, ואתה מספיק בקיא בתקציב, כדי להפעיל את ההסתייגות ולהביא אותי, אני אשמח להגיע בכל מצב לבית המחוקקים. לדבר אתי על הפקחים בהקשרים של תקציב שוטף – הייתי מאד מבקש להפעיל פה שיקול דעת יותר מעמיק.
אורי אריאל
העלינו את זה, שאלנו את זה.
איתן דנגוט
מתפ"ש זו לא הקבלה לפקחים ואני מסתייג ואני מסתייג מאד מהאמירה הזו. אני חושב שיש לנו תפקיד מאד מרכזי. כל היבט של מתפ"ש מגיע פה לפקחים. אני בצורה מאד פתוחה וישירה רוצה לומר שתיאום פעולות הממשלה בשטחים, גם במטה, גם במנהל האזרחי באיו"ש וגם בעזה, עושה מטעם מדינת ישראל עשרות פעילויות – בין היתר פיקוח ואכיפה, שיש להם, מתוקף אחריותנו כריבון בשטח, משמעות ישירה כלפי האוכלוסיות המקומיות שגרות שם בשטח C, גם האוכלוסיות היהודיות וגם הפלסטיניות, ואנחנו נמשיך לעשות את זה על הצד הכי טוב שאנחנו יכולים.


בהקשר שת התקציב הנוכחי, אין בו ולא ממשק, למיטב ידיעתי, עם מחלקת הפיקוח. אני תכך אגיד איפה כן יש ממשק.
אורי אריאל
אפשר לשאול שאלה? נניח שכתוב- "ארכיאולוגיה" או דברים אחרים. אין שם שום דבר של משכורות לפקחים? מה זה, זה רק פעילות?
איתן דנגוט
תעשה אבחנה בין פקחים - -
אורי אריאל
לא, לא פקחים דווקא. אתם הבאתם 40 איש.
איתן דנגוט
אני אומר שוב – זה לא נוגע לבקשה של העברה תקציבית. כיוון שאני נותן לך תשובה מלאה של מחלקת הפיקוח – במחלקת הפיקוח יש סדר גודל של נושאי משימות שאותם מתרגמים למשמעויות דרך 15 או 16 נושאים, בהם - -
אורי אריאל
שמירת איכות הסביבה, מים, גניבות מים - -
איתן דנגוט
אתה שאלת אותי שאלה, אז תן לי לדבר, אם אתה עונה במקומי ושואל – אז אני אשמח רק שתאשר לי את התקציב. אני ישבתי עם מחלקת הפיקוח 7 שעות בסיכום שנת העבודה, ואני, מתוך כבוד למקום הזה, באתי לתת לך עדכון אל מחלקת הפיקוח. אז תן לי את כמה הדקות להסביר. לגבי הסוגיה הזו – מה שבאחריות מחלקת הפיקוח, אדמות מדינה, שכוללות איתור פלישות, סילוק פלישות במסגרת צווים מנהליים ונהלים מאושרים על ידי היועץ המשפטי, צוות קו כחול שהוקם מחדש במהלך השנה החולפת ואני רוצה לומר לך שבניגוד לדבריך הוא לא עושה קצת. הוא עושה הרבה, הוא עושה עבודת קודש והוא עושה עבודה מדויקת, עבודה שכוללת יועצים משפטיים והולך אחורה שנים רבות, ועושה את מה שהוא צריך במקצועיות ובמסירות. אמות סקר- אני גם חולק עליך רבות על מה שהוא עושה. היכן שהדרג המדיני מטיל עלינו בעדיפויות לבצע אדמות סקר, יש פה עשייה רבה בתחום הזה. חלקם, אגב, ואני לא יודע על בסיס מה ביססת את דבריך, הופיעו ביומיים האחרונים מתוך תשובות המדינה לבג"ץ שמבוססות אופרטיבית על בסיס עבודות שאנחנו ביצענו על פי הנחיית הדרג המדיני, ו ביובל, כמו בחרשה, כמו במקומות אחרים ונוספים, ואני חושב שבחס למשימות שניתנו לנו, בעבודה שמתבצעת על ידי אנשים עובדי מדינה שזוכים לקיטונות של ביקורת, איומים ומסרים, מתוך קהל שאתה לפעמים גם נמצא בתוכו, ולצערי לא זוכים גם לגיבוי לעתים, על איומים בתוך בתי הכנסת של מתפללים – אני מדבר אתך על כלל מחלקת הפיקוח -עושים עבודת קודש.


סוגיית הבניה הבלתי חוקית שמבצעת פה – אני לא רוצה לדבר על סיורים ופיקוח במקומות רבים, אבל החרמות כלים וציוד לכל המגזרים שמפרים את הצווים ומבצעים אותם. איכות הסביבה – יש פה עבודה רבה. דרך אגב, היא מתואמת ומתוכללת יחד עם המשרד לאיכות הסביבה, ולי, במסגרת תפקידי היו פגישות לא מעטות עם השר לאיכות הסביבה, שבו יש רצף טריטוריאלי בין איו"ש שטח C לבין מדינת ישראל בהקשרים הללו, כשמדובר על לכידת משליכי פסולת, הסדרת מזבלות. חלק מהפיתוח, למשל, ששאלתם ממה זה הולך - זה לטובת הסרת ריכוזי אשפה לא חוקיים במקומות מסוימים לטובת תברואה ופעילות של הסביבה. מים – חיבורים לא חוקיים של מים. אנחנו לקראת קיץ שבו אחד הדברים המרכזיים, יעד שהצבתי למחלקת הפיקוח ולסיוע הוא לאתר את אותם חיבורים לא חוקיים בעיקר באזור דרום הר חברון, על מנת שבתיאום עם הרשות הפלסטינאית נוכל לאפשר הגעת מים למקומות שהם אמורים להגיע, לטובת האזרחים, קודם כל, ולאו דווקא למשל להשקיה לא חוקית של חלקות אדמה, שמשתמשים במי שתיה ויוצרים פה מחסור על מחסור מעבר לבעיה הכוללת. הדבר הזה מצריך שעות על שעות ולילות של עבודה. לצערי, בחלק מהעיכובים אני לא יכול לשלם בגלל משכורת בסיסית בלבד, שאנשים לא מקבלים תמורה עבור שעות נוספות שהם עובדים היום בגלל חלק מהעיכובים. אני היום מגיע בחלק מהדברים לאישור של הוועדה – חלקם פה וחלקם מהאוצר, שאנשים שעובדים ביום יום עדיין לא אישרו להם את התקציב.


כריה וחציבה- אתה גם מכיר את הנושא הזה. מחצבות לא חוקיות באזור C, איתור שלהן. הן משותפות גם לאוכלוסייה הפלסטינאית וגם לאוכלוסייה היהודית, בשיתוף פעולה משני הצדדים. תקשורת – פיקוח על מתיחת קווים בלתי חוקיים, מתקנים סלולאריים, עיקרת עמודי טלפון, הריסת מתקנים. חשמל – טיפול מנהלי בקווי בלתי חוקיים, עקירת עמודי חשמל והחרמתם,תחנות דלק לא חוקיות.
היו"ר משה גפני
כל זה – לאוכלוסייה היהודית וה - -
איתן דנגוט
כל זה לכל מי שבאחריותנו, בשטח C.

חוק הפיקוח על הדרכים – פיקוח על זכויות דרך של כבישים ראשיים, מניעת מפגעים בטיחותיים וסילוקם, מניעת רוכלות, החרמת בסטות, חסימת חיבורים פיראטיים, חקלאות, פיקוח ביערות מדינה, סיוע למועצת הפירות ויחידות הפיצו"ח במניעת הברחת סחורה חקלאית מעבר לקו הירוק, פיקוח על גידולים בלתי חוקיים במשתלות באיו"ש, ארכיאולוגיה, סיוע להעברת מידע מהשטח, לכידת שודדי עתיקות, מניעת פגיעה באתרים ארכיאולוגיים - -
היו"ר משה גפני
זו התשובה לחברת הכנסת גלאון – מה זה ארכיאולוגיה.
איתן דנגוט
בהקשר הזה, חוץ מהפקחים, וגם – סיוע לפיתוח האתרים עצמם.
היו"ר משה גפני
מי זה האחראי שם, זה קמ"ט ארכיאולוגיה?
איתן דנגוט
מטה הארכיאולוגיה תחת האחריות שלנו, של המנהל האזרחי. יש כמה קמ"טים יעודים לנושא, דוגמה- החל מהר גריזים וחפירות שמבוצעות, יש את השומרוני הטוב, שאפשר לבקר שם. אני ניצלתי את חופשת חול המועד לביקור בכמה המקומות.


צווים צבאיים – בדיקת תכסיות והעברת התייחסות להכנת הצווים, פרויקטים, סקרים, בדואים,

מטפלים במשחתות רכב, - - שהן, בעיה תברואתית קשה, ובורות מים, כך שמחלקת הפיקוח על שלל משימותיה – אני אבוא ואומר לך שהשנתיים שהסתיימו – חלק מהבקשה היתה פה של האוצר, אחרי שהצלחנו להסדיר את מימון התקציב לשנה השניה בין משרד הביטחון לאוצר על בסיס חלוקה שהיתה בשנה הקודמת, ביקשתי לנצל את ההזדמנות שאני פה על מנת שתאשרו לי את המימון הזה לשנה השניה לכל המשימות כדי להכניס את מחלקת הפיקוח.


סיכום שנת העבודה של מחלקת הפיקוח ללא קשר לפיקוח שהיה על צו הקפאת הבניה שהיה ביהודה ושומרון - -
היו"ר משה גפני
היום יש?
איתן דנגוט
היום אין. מנובמבר - -
היו"ר משה גפני
הפקחים שלך לא עוסקים בהפסקת בניה.
איתן דנגוט
הפקחים שלי עוסקים בפיקוח על יישום החוק ביהודה ושומרון. אין צו. הצו כבר בוטל, כמו שכולכם יודעים, או הופסק, במהלך ספטמבר 2010.
אורי אריאל
בט' תשרי הוא נגמר.
היו"ר משה גפני
שאלה חברת הכנסת גלאון מה זה פיתוח האזור.
איתן דנגוט
קודם כל – בהקשר של יחידת הפיקוח. פיתוח האזור – הסך שלו במנהל האזרחי, זה הסכום הבולט – כ-7 מיליון שקל, בהעברה תקציבית, בהתקשרות, חלקו בעבודה שמבצעים לג'עלין לקיבוע הבדואים. יש פרויקט גדול מאד, הוא עדיין לא הגיע למימוש, קיבוע הבדואים ביישוב קבע.
אורי אריאל
אזור מעלה אדומים, הכוונה להעביר אותם לאזור אבו דיס, פה, ליד ירושלים.
איתן דנגוט
רוצים להעביר אותם למקום אחוד, עם תנאי מחייה ואיכות סביבה.

· להרחבה וריבוד כבישים, תשתיות, איסוף אשפה, וכדומה.
היו"ר משה גפני
לחבר הכנסת אריאל וחברים נוספים בוועדה – חלקם חולקים עליו, מטבע הדברים, אנחנו נמצאים כאן בשולחן שהוא שולחן ציבורי, יש השקפות עולם שונות – יש להם טענות קשות על ההתנהלות ביהודה ושומרון ולגבי התושבים שם והבניה, וכל מה שנילווה לעניין.


חבר הכנסת אריאל אני מבקש. הם נמצאים פה כל הזמן. אני מבקש שתסיר את הרביזיה כדי שלא נצטרך להצביע. מדובר על משכורות לאנשים.
אורי אריאל
אני יכול קודם לקבל תשובות? שאלתי עוד שתי שאלות. הבנתי שיש פה עוד בקשה שלא עולה היום, היא תעלה בזמן אחר, אני לא אתייחס אליה. שאלתי האם יש לכם כוונה להאריך את זה ל-2012. לא שמעתי תשובה. ושאלתי עוד שאלה: האם אתה יכול להסביר לוועדה כמה תכניות קידמתם עם אותם אנשי מקצוע שאמרתם שאתם צריכים בין השאר לקדם תכניות – כמה תכניות במגזר היהודי קידמתם?
איתן דנגוט
אני אענה עניינית לחלק הראשון של השאלה. קודם כל, אנחנו עדיין לא דיברנו על שנת 2012. אני, כמופקד על הארגון מול המשימות, מקווה שכוח האדם שהוסף לנו ישמש אותנו גם ב-2012, כי לדעתי הוא מאפשר לנו לגעת במרכיבי המשימות הרבות שיש לנו. כרגע, . הארכה המדוברת היא ל-2011 במסגרת השנתיים.


לגבי קידום תכניות – אנחנו עובדים על פי הדירקטיבה המדינית. אני פה לא הבאתי את התכניות האחרונות שדובר על קידומן או נמצאות בתוך הליך בדיקה. אני רוצה להזכירך, כי אתה בקיא בזה לא פחות ממני, שיש מעברך, שיש חלק מתכניות שמבחינתנו מסתיימות ונתונות בידי החלטות של הדרג המדיני כך שיש תכניות. לאו דווקא מה שאתה רואה כמוצר סופי הוא פונקציה של עבודות. יש עבודות אופרטיביות מקצועיות שמתבצעות. ההחלטה האם ומתי, לא נתונה בידינו.
אורי אריאל
ציינתי את זה, אמרתי שאני לא שואל אותך את זה. לצד המדיני, שאתה שותף בו כמוזמן, לא כמחליט – אני יודע, אני לא שואל אותך על זה, לא רוצה להכניס אותך לעניין. אם תרצה, אתה תתייחס. אני אומר: אתם הצגתם פה, כשאתם מביאים אנשים נוספים למערכת יש צורך לעשות – את כל הדברים שאתה ציינת, אבל גם כדי לקדם תכניות - - אז אני שמעתי מה אתם עושים בתחום הפיקוח. אני מכיר את זה, בסדר, תודה, קיבלתי תשובה בקטע הזה. בקטע של קידום תכניות במגזר היהודי – אני לא מקבל תשובה. במגזר הפלסטינאי למשל הם עוסקים, למיטב ידיעתי, ב-8 תכניות ליישובים פלסטינאים לא מוכרים, להלבין אותם, מה שנקרא. אז צריך לעשות להם תכנית מתאר, ביישובים בבקעה, למשל. בסדר, שמעתי, אני נגד זה, אבל אני לא נכנס לזה. אבל אני לא יודע – למיטב ידעתי יש אולי בודדות, אני לא חושב שאני יודע הכל – שמתקדמות. בשביל זה לא צריך את כל כוח האדם הזה, כל האופרציה הזו, כל הדברים האלה.
איתן דנגוט
אני אשמח להציג לך שוב את חלוקת כוח האדם של 41 הפקחים שמתחלק בין כל התפקידים האלה, בין תפקידי מטה וצוותי קו כחול ופיקוח בשטח, ולהראות לך את הפער הגדול שאנחנו עובדים בו. לגבי קידום תכניות אני חושב שפה בוצעה עבודה רבה מאד על פי הנחיות הדרג המדיני. בוצע עכשיו הליך של בדיקת אדמות סקר ביובל, לבג"ץ האחרון שהוגש כנגד 12 הבתים, בוצע הליך של אדמות סקר בחרשה. שני ההליכים האלה צריכים את השלב הסופי שלהם מבחינת סיום. מבוצעים הליכים נוספים בעוד מספר מקומות, אני אעביר את זה ליושב ראש הוועדה בצורה סדורה, תוכל לעיין בהם, כולל גם הליכים שהם הליכים – אתה יודע, ההליכים הללו הם הליכים של חודשים, לא הליכים שבודקים אותם בחודש או חודשיים. כשאתה בודק את סוגיית היובל, שהיום ניתנה תשובה לבג"ץ, יש לזה משמעות של כל בדיקת עלי ואחר כך את אזור מבוא הרים או השכונה שנמצאת שם ואחר כך את היובל.
אורי אריאל
נוף הרים.
איתן דנגוט
נוף הרים, סליחה. כך שהנושא הזה הוא נושא ארוך טווח, הוא מצריך הרבה מאד עבודה מדויקת, נבירה של הרבה שנים לאחור, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו – אני פשוט גאה מקצועית, כשאני בא לאנשים האלה ורואה את צורת העבודה שלהם.
היו"ר משה גפני
מה אתה מחליט, חבר הכנסת אריאל?
אורי אריאל
אני מציע שהוועדה קודם כל תסייר לראות את הדברים - -
היו"ר משה גפני
לא, אני רוצה לגמור את זה היום. נסייר – אני בעד - -
איתן דנגוט
אני מבין את מה שאתה מעלה כאן אבל בניית שירותים לחיילים שלי במט"ק עזה - - סליחה, אני הוזמנתי לפה, יש לי אחריות כלפי 2,000 איש. בניית שירותים זה לא ערובה להגיע ל - - מאד מצער.
אורי אריאל
אני אגיד משפט - -
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה. עם כל הכבוד. מה אתה מחליט, חבר הכנסת אריאל?
אורי אריאל
ראשית, אני רק אומר משפט – אף אחד פה לא בן ערובה. יש פה עבודה, אתה לא יכול להתלונן שאתה מכיר אותה, היית בכל הצמתים האלה, אתה יודע מה זו פוליטיקה, אל תשתומם, ומכיוון שישבתם פה לפני שנה והצגתם נתונים, ולפי דעתי אתם לא עומדים בנתונים שאתם אומרים, אז אני יכול להקשות עליך, ואתה יכול להגיד לי על השירותים שלך, זה לא ממש מרשים. השאלה אם אתם עומדים במה שהצבתם או לא. אני לא השתכנעת. זה דבר אחד. שניים – אם זה תלוי בי הייתי מצביע נגד, ועומד על זה. לבקשת היושב ראש, אני אמנע.
היו"ר משה גפני
אתה מסיר את הרביזיה? אחרת אני צריך להצביע.
קריאות
· - -
אורי אריאל
תסלח לי, הורגים ציבור שלם ביהודה ושומרון שאני אחד הנציגים שלו, וזה לא תלוי רק באיתן דנגוט, אני לא מפנה את זה אליו.
היו"ר משה גפני
אתה יודע שיש שם עניין גדול. אתה יודע.
אורי אריאל
אני לא יודע.


במקום לסדר את זה, בקיצו, לבקשת היושב ראש ולבקשת חבר הכנסת ציון פיניאן, אני מוריד את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45

קוד המקור של הנתונים