ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/03/2011

בקשת יושב ראש ועדה לפטור מחובת הנחה בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הוספת נותני שירות להסעת יולדת), התשע"א-2011, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 17), התשע"א-2011, חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 4), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת הכנסת

30.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 176

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ד באדר ב התשע"א (30 במרס 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 (מ/571).

2. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק:

א. הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכויות בני זוג בעת פירוד), התשע"א-2011,

של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא (פ/2475/18).

ב. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הוספת נותני שירות להסעת יולדת), התשע"א-2011, של חבר

הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2861/18).

ג. הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – זכויות הורה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת זבולון

אורלב (פ/1477/18).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

אברהם מיכאלי

זבולון אורלב

משה גפני

אורי מקלב
מוזמנים
עו"ד יואל בריס – יועץ משפטי, משרד האוצר

עו"ד נעמה קאופמן – הלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
שמרי סגל – מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
שלומית כהן
1. בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 (מ/571)
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה האחרונה למושב זה, אלא אם יהיו הפתעות במהלך הזמן של המליאה. על סדר-יומנו הנושא הראשון, בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 (מ/571). מכובדי יושב-ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
אנחנו מבחינת ועדת הכספים היינו יכולים להניח את זה אתמול ולא היינו נדרשים להגיע לאישור ועדת הכנסת. אבל התברר לי במהלך השבועיים האחרונים, שהממשלה היא מאוד גדולה, וכדי לתת תשובות לניסוחים של הלשכה המשפטית שלנו נדרש הרבה זמן. יש שם הרבה תקלות בממשלה. לכן אני מבקש בשם הממשלה את השחרור מחובת הנחה. הוועדה לא היתה צריכה את זה, היא היתה יכולה להניח את זה מזמן.
היו"ר יריב לוין
חשיבות החוק הזה היא ברורה, אין צורך יותר מדי לדון בעניין. אני חושב שהדברים ברורים. אני רוצה לברך את יושב-ראש ועדת הכספים על המאמץ העצום שהוא עשה ביחד עם חברי הוועדה והצליח להשלים את הדיון.
משה גפני
גם עם אנשי משרד האוצר, שהסכימו בסופו של דבר לדברים שדרשנו, והיועץ המשפטי של משרד האוצר, בחור חשוב מאוד ורציני, יואל בריס, ונעמה קאופמן.
היו"ר יריב לוין
אני באמת מברך את כל הצוות של ועדת הכספים, שעשיתם את זה בצורה עניינית, מהותית, מקצועית וגם מהירה.


מי בעד לאשר את בקשת הפטור מקריאה שנייה ושלישית?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. הבקשה אושרה.

2א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכויות בני זוג בעת פירוד)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר-היום, קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. הנושא הראשון, הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – זכויות בני זוג בעת פירוד), התשע"א-2010, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, פ/2475/18.


המלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אלא שיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט הודיע כי אין לו עמדה בעניין הזה. יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ביקשה להעביר את העניין אליה. הדבר הזה הוא גם על דעת חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, שזו גם בקשתה. משכך אני מציע שנאשר את העניין ונעביר את הנושא לוועדה לקידום מעמד האישה.


מי בעד ההצעה הזאת?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד. אין נמנעים ואין מתנגדים.

2ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הוספת נותני שירות להסעת יולדת), התשע"א-2011, של חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2861/18)
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעה הבאה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הוספת נותני שירות להסעת יולדת), התשע"א-2011, של חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2861/18).


הצעת הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. היו בקשות גם של יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה להעביר את העניין אליה. אלא שיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות עומד על כך שהנושא הזה יידון אצלו, ונדמה לי שמבחינה מהותית, כל עוד הוא עומד על כך, הוא גם צודק וראוי לכבד את בקשתו. לפיכך אני מציע להעביר לוועדת העבודה והרווחה. אני מבין שהדבר הזה מקובל גם על חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
היא לא היתה בהכרח. אם אין הסכמה, אנחנו מסכימים לוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר יריב לוין
מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

2ג. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

(תיקון – זכויות הורה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1477/18)
היו"ר יריב לוין
ההצעה האחרונה, הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון – זכויות הורה), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/1477/18).

היתה הצעה להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה. אומנם הנושא הזה, גם הוא בסמכות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אלא שבעניין הזה הסכים חבר הכנסת חיים כץ שהנושא הזה יידון בוועדה לקידום מעמד האישה. אני מניח שאתה בוודאי לא תתנגד.
זבולון אורלב
אני הולך על-פי ההסכמה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך אני מציע שגם את הנושא הזה נעביר לוועדה לקידום מעמד האישה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5

נגד – אין

נמנעים – אין


פה-אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים