ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/03/2011

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
49
הוועדה לזכויות הילד

30.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 121
מישיבת הוועדה לזכויות הילד

יום רביעי, כ"ד באדר ב' התשע"א (30 במרץ 2011), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב - היו"ר
אורית זוארץ

ציפי חוטובלי

אורלי לוי-אבקסיס

שלמה מולה

אורי מקלב
מוזמנים
עו"ד מילאל סויטאת

- לשכה משפטית, משרד האוצר

יובל אביעד

- לשכה משפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמר אלמוג

- מנהלת מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר


והתעסוקה

אדווארד וייס

- סגן יועץ משפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ורד כרמון

- מפקחת ארצית לגיל הרך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

יעל טישלר

- עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

סימה חדד מה יפית

- מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג

- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

רות דיין מדר

- מינהל חינוך, המרכז לשלטון מקומי

מיטל להבי

- סגנית ראש העיר, עיריית תל אביב-יפו

דר' יעל דיין

- האוניברסיטה העברית

דר' יצחק קדמן

- מנכ"ל, המועצה הלאומית לשלום הילד

עו"ד טליה לבני

- יו"ר נעמ"ת

עו"ד לאה שכטר הדסי

- יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת

עו"ד גלי עציון

- לשכה משפטית, נעמ"ת

עו"ד מיכל אקסלרוד

- ראש מטה יו"ר, נעמ"ת

ליזה ריבקין

- מנהלת רשת הגיל הרך, ארגון נעמ"ת
עו"ד גיל אשכנזי

- יועץ משפטי, ויצ"ו

דר' נעמי מורנו

- מנהלת האגף לגיל הרך

ליאורה מינקה

- יו"ר אמונה

שולמית ביסמנובסקי

- יו"ר, ארגון גני הילדים הפרטיים

נטע ליפשיץ

- מזכירת הארגון, ארגון גני הילדים הפרטיים

דורון מלכה

- יועץ משפטי, ארגון גני הילדים הפרטיים

חנן דגן

- מנכ"ל, איחוד גני הילדים

קרן איוס

- יו"ר, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

אשר לוי

- סוכן ביטוח ואחראי בטיחות בגנים, חיבה-איגוד הגנים הפרטיים

סופי אלעד

- מנהלת רשת המעונות, החברה למתנ"סים

מארק אזואחוס

- מנכ"ל רשת דובדבן

אתי וייסבלוא

- מרכז מידע ומחקר, הכנסת

שמוליק ליטוב

- ע. ח"כ משה גפני
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010
היו"ר זבולון אורלב
חברים, בוקר טוב. פנתה אליי עורכת דין ישראלי, היועצת המשפטית, ואמרה לי שבעקבות הניסוח מתברר שיש עדיין סוגיות שאנחנו צריכים להעלות אותן כאן כדי שיהיה לנו נוסח מושלם. אז אנחנו נעבור על הנקודות האלה אחת ואחת ובאותם דברים שכתוצאה מהניסוח מתברר שיש חורים, אי ודאות, לא ברור וכדומה, אנחנו רוצים פשוט להבהיר אותם.
מירב ישראלי
אני רק אגיד שהנוסח שהודפס בדפוס הוא יצא בלי עקוב אחר שינויים, אז אם אתם רואים דברים קצת מוזרים בנוסח, זה בגלל שהמחיקות לא יצאו, אז במקומות שאנחנו נדבר עליהם אני אפנה את תשומת הלב.
היו"ר זבולון אורלב
בין היתר יש גם נושא שלכם.

נלך לפי הסדר ונעשה את זה בצ'יק צ'אק.
מירב ישראלי
עורך דין אביעד, אתה הערת איזה הערה, אני לא בטוחה שירדתי לגמרי לסוף דעתך לגבי הגדרה של ילד, שצריך לא רק גבול תחתון אלא גבול עליון.
יובל אביעד
מזה אני חושש, אני לא כל כך מבוסס במחשבה שלי, אבל החוק הזה לא אמור לחול על המסגרות של הצהרונים. המסגרות של צהרונים, ותמי פה יחד איתי תתקן אותי, הן מסגרות מעורבות שגם שוהים בהם ילדים מעל גיל 5. אמרתי שאולי כדי להיות ברורים אולי כדאי גם להוסיף---
מירב ישראלי
אז זה מה שכתבתי 'וטרם מלאו לו 3 שנים'.
יצחק קדמן
אבל זה בכלל עד גיל 3.
יובל אביעד
כי יש לך הגדרה של ילד.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי, נוסיף 'וטרם מלאו לו 5 שנים'.
מירב ישראלי
בהגדרת מעון יום לפעוטות---
היו"ר זבולון אורלב
מי שמלאו לו 36 חודשים ב-א' בטבת באותה שנת לימודים, וטרם מלאו לו 5 שנים. בעיניי זה מיותר, אבל אם המשפטנים חושבים שהם צריכים להשלים, נשלים.
יובל אביעד
יש חשש.
היו"ר זבולון אורלב
נגמר הוויכוח, זה הניסוח.
מירב ישראלי
זה לא יחול על מסגרות מעורבות שבהן יש ילדים מעל גיל 5.

מעון יום לפעוטות, אני מזכירה שעלתה שאלה לגבי שבעה פעוטות וילדים, שלא יהיה מצב שזה רק ילדים ושתהיה סתירה עם חוק פיקוח על בתי ספר, אז הוספנו את המלה 'יחד', זאת אומרת לשבעה פעוטות וילדים יחד.

עמוד 4. זה עניין של הבהרה. אני מזכירה שבישיבה הקודמת, בסעיף 5(ג) הוחלט להשוות את המעמד של אלה שפועלים במבנים ציבוריים והפרטיים. עלתה פה שאלה של דיוק של ניסוח, בעצם מהנוסח הקודם לגבי הפרטיים עלה כאילו הם חייבים להגיש הודעה ארבעה חודשים מראש. מה שאני הבנתי כשדייקנו את הניסוח זה שבעצם רק אם הם מעוניינים ברישיון זמני אז הם צריכים להודיע ארבעה חודשים מראש. אם הם לא מודיעים ארבעה חודשים מראש, הם לא יהיו זכאים לרישיון זמני אבל הממונה ייתן להם תשובה רגילה תוך ארבעה חודשים. זה לא היה ככה בנוסח הקודם. כרגע הנוסח אומר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, נכון.
מירב ישראלי
זאת אומרת, בעלים של מעון יום לפעוטות שמבקש לקבל רישיון הפעלה זמני, רק אם הוא יבקש, יודיע לממונה ארבעה חודשים.
היו"ר זבולון אורלב
יש לו את האופציה, כדי שהוא לא יצטרך לשכור את המבנה הרבה זמן קודם. בסדר גמור.
מירב ישראלי
כן, קודם הנוסח היה ממה שמשרד האוצר ביקש, שהם יודיעו בכל מקרה.
היו"ר זבולון אורלב
במשרד האוצר הודיעו לי שלא יוכלו להשתתף היום.
אורי מקלב
מי קבע שארבעה חודשים זה זמן סביר בעניין הזה?
מירב ישראלי
זה מה שהתבקש פה, כדי שהמשרד יוכל להיערך עם הפיקוח והבדיקה. זה מה שהם אמרו שנדרש להם.
אורי מקלב
זאת אומרת זה באמת הסטנדרט של הזמנים שלוקחים לקראת---
מירב ישראלי
זאת אומרת זה יהיה שמונה חודשים בעצם, ארבעה ועוד ארבעה.
אורי מקלב
ארבעה לפני ספטמבר.
מירב ישראלי
הם יכולים להגיש מתי שהם רוצים, רק הם צריכים לדעת שאם הם רוצים רישיון זמני הם צריכים להודיע ארבעה חודשים לפני הבקשה הרשמית שלהם---
היו"ר זבולון אורלב
כיוון שאחרי הבקשה תוך 45 יום המשרד צריך לתת להם רישיון זמני, את זה אנחנו תבענו, כי אתה לא יכול להגיד לגן הפרטי 'תשכור חצי שנה קודם את המבנה', אתה שוכר חודש-חודשיים קודם, אבל כדי שהם לא יגיעו למצב ש-45 יום לפני הפתיחה יש להם הצפה, אז הם צריכים לקבל התראה. אם הם מקבלים התראה ארבעה חודשים קודם---
אורי מקלב
ואיך הגן יידע שיש לו כבר את ה...? הרי הוא לא שכר קודם, איך הוא יודע---
היו"ר זבולון אורלב
לא, הוא אומר, יש בכוונתי להגיש עוד ארבעה חודשים.
אורי מקלב
הוא לא צריך להגיד מקום ודברים כאלה.
היו"ר זבולון אורלב
ככל שהוא יכול להגיד יותר פרטים, המשרד יכול... אבל הוא לא חייב.
אורי מקלב
אוקי, רק קבענו תור.
היו"ר זבולון אורלב
הוא צריך לתת את מרב הפרטים כדי ש... זה מה שהמשרד תבע, בצדק, ואמר, 'חבר'ה, תנו לי איזה התראה'. ושוב, זה לא קיים בשום חוק אחר.
אורי מקלב
האמת ששוכרים קודם בגלל שיש הרבה התאמות, חוץ מאשר במבנה קיים.
היו"ר זבולון אורלב
הם אמרו, הפרטיים אמרו שהם שוכרים בערך חודשיים קודם. זה גם כן, זה לא קיים, אגב, באף חוק שהם צריכים לתת---
אורי מקלב
עד עכשיו הם שכרו, עכשיו הם יצטרכו לשכור קודם בגלל שיש לעשות הרבה התאמות, להתאים את זה הרבה יותר, השיפוצים לוקחים זמן, או שלוקחים גן קיים כבר, וזה נדיר.
מירב ישראלי
7א(2), זו הבהרה שהתבקשה על ידי משרד המשפטים, המחלקה הפלילית, תנאים הנדרשים מממלאי תפקידים שיועסקו במעון יום לפעוטות ולא במעון יום לפעוטות, כי התנאים נדרשים ממי שמעסיק אותם בעצם.
דורון מלכא
העברנו לוועדה מכתב ביחס להוספת סעיף קטן (ה) לגבי סעיף 5, לגבי בעל מעון שפועל להשגת היתר לשימוש חורג והסדרת הנושא באמצעות היתר זמני עד לקבלת ההיתר החורג, ופשוט להוסיף סעיף קטן (ה) לחבר את זה לסעיף 5 תוך הסתמכות על המכתבים שהעביר היועץ המשפטי לממשלה ו---
היו"ר זבולון אורלב
משרד המשפטים מתנגד להזכיר את המכתב הזה בחוק.
דורון מלכא
אז איך אנחנו יכולים לקשור את המכתב ככה שבסופו של דבר---
היו"ר זבולון אורלב
הסברתי בישיבות שאולי לא היית ואני לא רוצה לחזור לדיון הזה. הסברנו בדיוק את העניין הזה.
שולמית ביסמנובסקי
לא קשרו את זה לחוק.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא עוסקים היום במהות אלא רק בתיקוני התוכן שנובעים כתוצאה מבעיות שעלו בנוסח. הבהרנו את זה בישיבה וחזרנו, נדמה לי, בשלוש ישיבות שוחחנו על העניין הזה של המכתב.
שולמית ביסמנובסקי
לא קשרו את זה לחוק
היו"ר זבולון אורלב
לצערי, אני אומר. הייתי רוצה לשנות את החוק בכלל, עמדתי ידועה, אבל---
שולמית ביסמנובסקי
אז איך הנוהל יחייב?
היו"ר זבולון אורלב
הממשלה, שכידוע זו גם הצעת חוק שלה, מתנגדת להכניס את הסוגיה הזאת לתוך החוק. ואני מציע לך שלאחר מכן תיקח דברים עם עורך הדין יעקב פרידברג והוא יסביר לך את זה.
שולמית ביסמנובסקי
תגיד לו שהנוהל לא מחייב.
שלמה מולה
למרות שאני לא מערער על מה שאתה אומר, אבל איך מבטיחים שהמכתב של היועץ בכל זאת יש בו התייחסות לחוק? כי מה יקרה? מישהו יכול לבוא ולהגיד 'טוב, יועץ אחד נתן מכתב, נו, זה לא מחייב את היועץ הבא'. דברים ישתנו, מה אני עושה עם זה? שזה לא יהיה על הקרח.
שולמית ביסמנובסקי
זה גם לא יחייב את הרשויות המקומיות לפעול לפי זה.
יעקב פרידברג
מי שאמון על אכיפת החוק במדינת ישראל זה היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר זבולון אורלב
גם על פי החלטת בג"צ.
שלמה מולה
אז אם ככה, חזקה עליך להודיע לנו שאתם מסכימים שיוזכר המכתב בחוק.
יעקב פרידברג
לא, יש הבדל גדול מאוד בין דברים שמוזכרים... אגב, גם חוקים אפשר לשנות, ביחס למה שאמרת קודם. אבל אני רוצה להצטרף ל--
היו"ר זבולון אורלב
אני אעזור לך. יש כאן סתירה בין שני חוקים, בין החוק שלנו לבין חוק התכנון והבנייה. מה אמר היועץ המשפטי לממשלה? הפתח שהוא מצא זה מה שנקרא הסדר מנהלי. הוא אומר שמבחינת החוק יש לו סמכות או יש לו רשות לקבוע הסדר מנהלי לתקופה מסוימת, באופן כזה או באופן אחר כדי שלא תהיה אותה התנגשות וזה המכתב.
שלמה מולה
לכן אני בא ואומר שאפשר לבוא ולהגיד, מאחר והיועץ המשפטי נתן לנו מכתב, במקרה כזה יבוא ההסדר המנהלי. זה מה שאנחנו מנסים לומר.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שניסינו לשכנע אותו, וגם אני באופן אישי, בשיחה איתו, אבל הוא אומר שהדבר הזה מנוגד לכל כללי החקיקה שזה ממש דבר בלתי אפשרי לעגן בחקיקה שמשפיעה על חקיקה אחרת שעדיין לא סודרה.
שלמה מולה
לא, לא.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, כל אחד אמר את שלו ואנחנו נמשיך.
מירב ישראלי
יש להם הסתייגות בעניין הזה.
היו"ר זבולון אורלב
כמו שנאמר, יש הסתייגות בעניין הזה.
שלמה מולה
הגשתי הסתייגות .
מירב ישראלי
כן, היא קיימת בנוסח.

סעיף 7(ב) עורר הרבה רגשות
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא עוסקים ברגשות כרגע, רק בבעיות שעלו בנוסח.
מירב ישראלי
קודם כל עלתה שאלה בסוף הישיבה הקודמת שרצוי לתת לה הבהרה בנוסח. כשדנתי עם משרדי הממשלה על הנושא של האופציות השונות של מסגרות מעורבות, אני צריכה פה גם את משרד החינוך וגם את משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, דובר על מעונות שיש בהן כיתת גן נפרדת. כפי שזה הוצג בפניי נאמר לי שהכיתות הן נפרדות לחלוטין. זאת אומרת, בכיתת הגן יש רק ילדים, זה היה לפחות כפי שהוצג בפניי. עכשיו בסוף הישיבה הקודמת שאלו אותי, כשאנחנו אומרים לעשרה ילדים לפחות פה, זאת אומרת שיינתן בחינוך בגן ילדים כמשמעותו בחוק לימוד חובה, שזה החינוך לילדים מעל גיל 3 לעשרה ילדים לפחות, האם זה ייצור מצב שכאשר המעון מחולק לכיתות נפרדות, אבל בכיתה שיש בה עשרה ילדים יש גם פעוטות מתחת לגיל 3, האם הסעיף הזה יחול עליהם או לא?
יובל אביעד
יחול עליהם---
מירב ישראלי
כן, אבל אנחנו עשינו פה הסדר אחר. לכן אני שואלת, אם זה לא יחול עליהם, מה שיחול עליהם, על כל המעון, זה חוק פיקוח על בתי ספר. אני רק מציגה את השאלה, זו לא תשובה.
טליה לבני
מה שקרה, אני אומרת---
היו"ר זבולון אורלב
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני כמעט בטוח שהיום אני מוציא אותך. תבקשי רשות, תקבלי רשות.
ציפי חוטובלי
חבר הכנסת אורלב---
היו"ר זבולון אורלב
חברת הכנסת חוטובלי, את יושבת פה ישיבה שלישית או רביעית, אני יושב פה בערך עשרים ישיבות וקשה לי מאוד לקבל את השוק שהולך כאן. כל אחד מעיר מתי שהוא רוצה, אחרי שהוא רוצה. שואלים אותה שאלה.

יש סיטואציה שיש מעון שיש שם כמה כיתות, באחת הכיתות יש מעל עשרה ילדים שהם מ-א' בטבת מעל גיל 3, מה היה נהוג עד היום לגבי אותה כיתה או לגבי אותה המסגרת המלאה?
סימה חדד מה יפית
היה נהוג שהמעון מבקש רישוי מטעם משרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
כל המעון?
סימה חדד מה יפית
לא, כיתת הגן, רק כיתת הגן.
היו"ר זבולון אורלב
רק אותה כיתה.
סימה חדד מה יפית
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר מה שקרה זה שהיה סמל מעון לכל המעון, אבל לגבי אותה כיתה---
סימה חדד מה יפית
היתה בקשה נפרדת.
היו"ר זבולון אורלב
היתה בקשה נפרדת אליכם?
סימה חדד מה יפית
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
והיה רישוי נפרד שלכם. מה הבקשה שלכם?
סימה חדד מה יפית
אני יכולה לומר מה סוכם בפגישה האחרונה כשישבו משרדי הממשלה. מכיוון שאתה ביקשת שהפנייה תהיה לגורם אחד,
היו"ר זבולון אורלב
שיהיה רישוי אחד.
סימה חדד מה יפית
ההחלטה היתה שהפנייה במקרה של מעונות היא אל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. גם כאשר יש כיתת גן אחת, הפנייה תהיה מטעם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד החינוך ומשרד החינוך יעביר את אישורו למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה והוא יעביר לבעלות עצמה.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
זאת אומרת בין אם יש שם רק ילדים באותה כיתה ובין אם יש ילדים ופעוטות? אז את זה צריך להבהיר בנוסח, כדי שלא תהיה אי בהירות.
אורי מקלב
מה קורה אם בכיתה יש עשרה ילדים עד גיל 3---
היו"ר זבולון אורלב
זה בדיוק מה שהיא ענתה.
אורי מקלב
ואם יש רק ילדים מעל גיל 3.
מירב ישראלי
זה גם חל.
היו"ר זבולון אורלב
ודאי, קל וחומר.
תמר אלמוג
רק להשלים את הדברים של גב' סימה חדד, נגיד אנחנו מסכימים למתווה הזה, אבל הפיקוח על כיתת הגן יהיה של משרד ה---
סימה חדד מה יפית
ברגע שיהיה רישוי יהיה פיקוח.
היו"ר זבולון אורלב
ברור לחלוטין.
אורי מקלב
ואם יש שם גם פעוטות?
היו"ר זבולון אורלב
אני לא פותח דיון. רצינו לקבל הבהרה בין שני משרדי הממשלה.
שולמית ביסמנובסקי
זה לא---
היו"ר זבולון אורלב
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. משרד החינוך עוד לא גמר לדבר, תנו לנהל את הדיון הזה.
מירב ישראלי
בהמשך לזה אני רוצה לחדד גם את המלה, 'כי מתקיימים במעון המבחנים'. זאת אומרת מה שאת אמרת בעצם זה שרק לגבי כיתת הגן אתם נותנים רישיון פיקוח על בתי ספר. איך הדבר הזה נעשה מבחינה משפטית לגבי הבעלות? זאת אומרת כאן, כשאני כותבת 'כי מתקיימים במעון המבחנים', אז זה לכאורה על כלל המעון ולא על כיתת הגן בלבד.
היו"ר זבולון אורלב
אז צריכים לכתוב בכיתת הגן.
סימה חדד מה יפית
לא זכור לי שדיברנו על המבחנים עצמם, כן דובר שאנחנו נקבע את הקריטריונים הנכונים לגן ילדים במקביל לדרישה שיש בחוק הפיקוח ועל סמך זה---
היו"ר זבולון אורלב
בתיאום ביניכם.
סימה חדד מה יפית
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אז שוב, כלפי הבעלות יש ממשלה אחת, רישוי אחד.
סימה חדד מה יפית
יש פנייה אחת, בדיוק.
מירב ישראלי
אז אני כותבת כי מתקיימים בכיתת הגן, לא במעון, המבחנים למתן רישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, כשהמבחנים זה כל המבחנים הרגילים, זאת אומרת זה כל המבחנים, זה לא רק הפדגוגיים. דיברנו על זה. זו גם היתה שאלה שעלתה.
היו"ר זבולון אורלב
גב' טישלר, את רוצה להוסיף?
יעל טישלר
רק על הפדגוגיה, לא על כל---
מירב ישראלי
לכן אני שואלת, כי אני הבנתי, ואתם קצת מדברים פה בשני קולות, אני הבנתי שחוק פיקוח על בתי ספר הוא חוק פיקוח על בתי ספר, אם בגן צריך שיהיה משהו מבני שמתאים לילדים מעל גיל 3, סימה לא תוותר על זה. אז זה לא פדגוגי בלבד.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני הבנתי שהואיל ואנחנו רוצים רישוי אחד, לגבי אותה כיתה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יידע כשהוא נותן את הרישיון, מה הדרישות של משרד החינוך ולא ייתן רישיון למעון שכולל גם את אותה כיתה, אם לא מתקיימים באותה כיתה אותם תנאים. זה מה שאני מבין.
מירב ישראלי
אבל מי שצריך להגיד להם אם התנאים מתקיימים או לא, זה בפנייה למשרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
זה בפנייה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד החינוך. אז זה לא מעניין את הבעלים.
יעל טישלר
זאת אומרת רק פדגוגיה
מירב ישראלי
איך רק פדגוגי אם יש... גב' סימה חדד אומרת אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
חבר'ה, אולי אני אתן לכם פה חדר התייעצות, גב' טישלר. זאת הבעיה פה שאתם באותו משרד מדברים בקולות שונים.
מירב ישראלי
לפי חוק פיקוח על בתי ספר יש דרישות פדגוגיות ודרישות נוספות. יש את העניין של תכנון ובנייה, יש את העניין של תברואה, יש עוד דברים, נכון?
יעל טישלר
נכון.
מירב ישראלי
הדברים האלה לא יחולו על כיתת הגן?
היו"ר זבולון אורלב
יחולו.
מירב ישראלי
זה מה שדובר בישיבה בינינו.
היו"ר זבולון אורלב
תשאירי את זה ככה. תשמעי לעצה טובה, תשאירי את זה ככה.
דורון מלכא
לגבי הסעיף הזה, כהצעת ייעול, זה משהו שבאמת לדעתי יכול מאוד לסייע ולעזור, זה פשוט לפרט את המבחנים של המנהל הכללי של משרד החינוך ולהוסיף אותם לרשימת התיוג של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כדי להימנע, אם יהיו דרישות סותרות.
היו"ר זבולון אורלב
הם שמעו את זה, זה לא צריך להיות כתוב בחוק.
שולמית ביסמנובסקי
יש דרישות סותרות.
מירב ישראלי
תשמור את ההערה, כשהתקנות יגיעו תעיר אותה עוד פעם.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא קשור כרגע לנוסח. אלה הצעות ייעול נכונות, אבל לא קשורות כרגע לנוסח.
מירב ישראלי
לגבי 7(ב)(ב), יש פה גם התנגדות של משרד החינוך והם אומרים שיהיה להם קושי ביישום. אני אזכיר במה מדובר, כשמספר הילדים עולה במהלך תקופת רישון על עשרה ובעצם הוא עובר---
היו"ר זבולון אורלב
התחילה שנת הלימודים ובכיתה לא היו עשרה ילדים מעל גיל 3, ובמהלך השנה הצטרפו כמה ילדים ובחודש ינואר יש פתאום 15 ילדים מ-3 ומעלה. אנחנו אז קבענו---
מירב ישראלי
שמשרד החינוך ייכנס לתמונה מיד.
היו"ר זבולון אורלב
לפיקוח פדגוגי, לא לעניין הרישוי. הרישוי ממשיך אבל הפיקוח הפדגוגי עובר ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה---
מירב ישראלי
ושוב, הפיקוח הוא לא פדגוגי, זה אותו עניין. הפיקוח לפי חוק פיקוח.
שלמה מולה
אתה רואה למה צריך להיות משרד אחד?
היו"ר זבולון אורלב
אתה הולך לשכנע אותי? אנחנו באותה עמדה, אבל אני לא ראש הממשלה, מה אני יכול לעשות. לא הפיקוח הפדגוגי, הפיקוח. הפיקוח עובר ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה---
מירב ישראלי
מה שמשרד החינוך אומר זה שהוא לא יכול לבצע את הדבר הזה באמצע שנת לימודים.
היו"ר זבולון אורלב
זאת עמדתכם, משרד החינוך? כלומר אתם מבקשים שאיך שהתחיל הפיקוח, כך הוא יימשך כל השנה, עד סוף שנת הלימודים. משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, זה מקובל עליכם?
מירב ישראלי
אבל בשנה הבאה, למרות שזה אמצע רישיון, הרישיון נשאר אבל אתם נכנסים לתמונה.
היו"ר זבולון אורלב
מאה אחוזים, נשנה את זה.
חנן דגן
ב-7(ב)(1), דילגנו על זה, יש פה בעיה ניסוחית, בבית מגורים, זה צריך להיות דירת מגורים. בית מגורים, גם אם יש דונם שמחולק לארבע דירות זה נחשב בית מגורים אחד, זה בית משותף, ואז עלולה להיות בעיה עם כל הסביבה. זו הגדרה של מקרקעין. בחוק מקרקעין יש הגדרת דירת מגורים. דירת מגורים תפתור את הבעיה בחילוקי דעות.
היו"ר זבולון אורלב
ייבדק על ידי עורכת דין ישראלי מול היועצת המשפטית של משרד הפנים. ייבדק.
ליאורה מינקה
הנחת העבודה שחלק מאי הבהירויות האלה ייפתרו אחרי זה בתקנות, אני הייתי רוצה להבין איך זה יקרה. בזמן רישיון, בין שנה לשנה, אם צריך מתקני חצר אחרים לגילאים השונים, איך זה יקרה בפועל?
היו"ר זבולון אורלב
יש לך בעל רישיון, לבעלות יש רק גורם אחד בממשלה שמולו היא עובדת לאורך כל תקופת הרישיון, ויש סנכרון בין שני משרדי הממשלה, שזה חלק ממה שהתקנות צריכות להסדיר. איך יהיה הסנכרון? למשל העצה שרשימת הצ'ק ליסט תהיה משותפת וכדומה.
ליאורה מינקה
ואין צורך להוסיף את זה שיהיה סנכרון? כי אנחנו כבר צופים פה בעיה אופרטיבית.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא לחוק. מבחינת מבנה החקיקה, זה לא לחוק.
מירב ישראלי
לגבי 7(ב)(ב), גב' אלמוג, מתי הממונה יפנה למנהל הכללי של משרד החינוך? צריך שזה יהיה קצת לפני שנת הלימודים כדי שהוא יוכל לתת את תשובתו לגבי שנת הלימודים.
תמר אלמוג
ברגע שמתקבלת הבקשה---
מירב ישראלי
אז בכל זאת אנחנו משאירים , 'אף אם מספר הילדים בו עלה על עשרה במהלך התקופה האמורה', עלה מספר הילדים, יפנה הממונה מיד?
היו"ר זבולון אורלב
כן.
מירב ישראלי
יפנה הממונה למנהל הכללי של משרד החינוך בצירוף הבקשה לרישיון שהוגשה לגבי המעון, כדי שיאשר כי מתקיימים בו המבחנים למתן רישיון. ואז איך נכתוב? שמשרד החינוך מתחיל כאילו להיכנס לתמונה רק מתחילת שנת הלימודים?
תמר אלמוג
אבל הוא צריך לקבל את התשובה לפני כדי שהבעלים יערער. הוא גם צריך להחזיר תשובה כמה שיותר מהר.
היו"ר זבולון אורלב
תכתבי ששינוי בפיקוח ייעשה רק בתום שנת הלימודים.
מירב ישראלי
אז את הוראות הפיקוח מחוק פיקוח על בתי הספר יחולו מתחילת שנת הלימודים. זאת אומרת המנהל הכללי... מה שנאמר פה, אני רוצה שתשימו לב, סימה ויעל, זה שברגע שהאדם הודיע שמספר הילדים עלה, הממונה באותו רגע פונה למנהל הכללי, המנהל הכללי מתחיל לבדוק את זה, נותן לו תשובה כמה זמן שזה לוקח, אבל הפיקוח נכנס רק בשנת הלימודים שלאחר מכן.
יעל טישלר
זה לא נשמע לי הגיוני.
מירב ישראלי
לא, אל תגידי לי למה לא, תגידי לי מה כן.
היו"ר זבולון אורלב
תגידי מה את רוצה.
יעל טישלר
שברגע שמספר הילדים עולה על עשרה, הוא יודע שבשנה הבאה יהיו לו מעל עשרה ילדים מעל גיל 3, הוא צריך להגיש בעצמו למשרד החינוך, למה ש---
קריאה
לא, זה בדיוק הרישיון הכפול.
מירב ישראלי
החלטנו שהרישיון של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה עומד בתוקפו, ההחלטה הזאת לא השתנתה, כדי לא לעשות כפל רישוי.
יעל טישלר
נניח שהוא נתן רישיון חמש שנים, אז זה פשוט עובר אלינו בלי שהוא מגיש בקשה?
מירב ישראלי
כן. הרישיון של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ממשיך לעמוד בתוקפו, למשך כל חמש השנים האלה, אבל אתם נכנסים כמו ב-7(ב)(א), השווינו את זה ל-7(ב)(א). היה דיון ארוך, בסופו הוחלט, כדי שלא לטרטר את האדם שיבקש עשר פעמים רישיון, כל פעם שמתחלף לו, אחר כך יירדו לו הילדים, אז הוא שוב מבקש, אז מה שהוחלט זה להשוות את המצב של המסגרת הזאת ל-7(ב)(א).
יעל טישלר
אם הממונה יפנה אלינו במקום זה, בעצם זה חוסך לו רק את הפנייה למשרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
אמרנו, כדי לשגע את הבעלויות, שיהיה סנכרון ביניכם לגבי הדברים, הרי 90% מהדברים, לדעתי 80% מהדברים קשורים לבטיחות ולמטראז', דברים די שווים, והדברים הספציפיים... הבעלות הרי יודעת לאן פניה מועדות, היא גם צריכה להיערך פחות או יותר ואז היא יודעת.
יעל טישלר
מדובר בעצם בשנה אחרת של שנת הלימודים, זאת אומרת הוא קולט כבר, הוא יודע שהוא הולך לשנות את קבוצת הגיל שלו בשנה שלו, לקלוט הרבה יותר ילדים מעל גיל 3.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא יצטרך להגיש רישיון חדש.
טליה לבני
אני רציתי לשאול, או בעצם להציע שהדבר ייעשה רק בתחילת שנת לימודים. אם נניח בכיתה של פעוטות ישנם שמונה ילדים בגיל 3 והצטרפו עוד ארבעה במשך השנה, לא להתחיל להפוך אותה לכיתת גן עם כל מה שמתחייב---
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שאמרנו.
טליה לבני
לא, זה לא מה שכתוב. מדוע? אדוני היושב ראש, כיתה עם עשרה ילדים מחייבת כבר גננת---
היו"ר זבולון אורלב
תגידי מה את רוצה.
טליה לבני
שאותו רישיון של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יהיה עד סוף השנה ובשנה אחרי זה נבקש כבר ממשרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו יותר ליברלים ממך. אנחנו לא רוצים לשגע אותך, שתיכנסי להוצאות ותגישי עוד פעם בקשות לרישיון, ישלחו עוד הפעם את כל הפמליה המכובדת הזאת. אנחנו מסתפקים באותו רישיון, רק הפיקוח בתחילת שנת לימודים, לא באמצע, יעבור ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למשרד החינוך. למה את צריכה עוד הפעם לעבור את כל---
טליה לבני
זה לא כתוב ככה.
מירב ישראלי
זה לא כיתת גן נפרדת, זה כשהמסגרת מעורבת.
טליה לבני
זה לא כתוב ככה.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל את מסכימה אתי בתוכן?
קריאה
ואם זה משתנה באמצע שנה?
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שיהיה במהות.
טליה לבני
כתוב 'יפנה הממונה למנהל הכללי של משרד החינוך בצירוף הבקשה---
היו"ר זבולון אורלב
זה לא עניינך. זה הממונה, זה מה שקורה מאחורי הקלעים.
טליה לבני
אבל הוא יענה לה תשובה והיא תענה לי.
היו"ר זבולון אורלב
היא תענה לך ואת תדעי אם בתחילת שנת הלימודים הפיקוח עובר או לא עובר. זה מה שיגידו לך.
טליה לבני
אבל זה לא כתוב פה, שזה לגבי תחילת השנה הבאה.
מירב ישראלי
אני עכשיו הכנסתי את זה.
היו"ר זבולון אורלב
גב' לבני, זה היה הבירור וכתוצאה מזה שינינו את הנוסח. זה מה שהיא אמרה. אמרתי בראשית הדיון שבניסוח עלו כל מיני בעיות. זו בעיה שעלתה ולכן חזרנו אליה כדי להבהיר, כי אוזננו קלטה שהיו כמה דעות, היתה איזה בהירות בין הלשכה המשפטית לאגף הגיל הרך, לבין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, וניסינו לסדר את זה. זה הכל.
שולמית ביסמנובסקי
כבוד היושב ראש, החוק באמת פוטר את הגנים מלפנות פעמיים לשני משרדים, אבל הוא לא פוטר מרישוי כפול, כי גב' סימה חדד לא מאשרת לנו להכניס מפקח אם לא נעשה רישוי פרטי משלה, ותגידי לנו אם זה נכון.
היו"ר זבולון אורלב
היא לא עונה לך. שמעתי, תודה רבה.
שולמית ביסמנובסקי
גב' סימה חדד לא מאשרת לנו פיקוח בלי רישוי.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
שולמית ביסמנובסקי
למה? אני רוצה לדעת אם זה נכון.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
שולמית ביסמנובסקי
אבל זה לא יכול להיות שתסתום את הפה ברגע שזה לא נכון.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא סותם את הפה, את לא מדברת?
שולמית ביסמנובסקי
סליחה, אדוני, אבל היא אומרת לי פה משהו מאחורי הקלעים.
היו"ר זבולון אורלב
תיפגשי איתה בחוץ ותדברי איתה. את רוצה להגיד לי איך לנהל את הישיבה?
שולמית ביסמנובסקי
אבל הוועדה צריכה לדעת את זה.
היו"ר זבולון אורלב
את רוצה להגיד לי גם איך לנהל את הישיבה?
שולמית ביסמנובסקי
יהיה רישוי כפול, אי אפשר להתעלם מזה.
היו"ר זבולון אורלב
שמעתי אותך, אין רישוי כפול, זה הכל.
שולמית ביסמנובסקי
יש רישוי כפול, זו עצימת עיניים, זה לא נכון.
היו"ר זבולון אורלב
את רוצה להמשיך? בבקשה, עוד שני משפטים, אין שום בעיה.
אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל אם זה נכון, צריך לברר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה, ביררנו את זה עכשיו, תשאלי אותה אם יש---
שולמית ביסמנובסקי
סימה, תגידי.
היו"ר זבולון אורלב
למה לחזור כל הזמן על אותו דבר?
שולמית ביסמנובסקי
כי לא אומרים את האמת.
היו"ר זבולון אורלב
אין רישוי כפול.
שולמית ביסמנובסקי
לא אומרים את האמת.
מירב ישראלי
צריך להגיד שיש פה חוק חדש, החוק הזה חדש, הוא עוד לא נכנס לתוקף, עוד לא התחילו ליישם אותו. גב' סימה חדד, אם יש לה היום נהלים, אחרי החוק החדש, כשהחוק יגיד ההיפך, היא לא תוכל ליישם נהלים שהם הפוכים מהחוק. איך היא יכולה?
היו"ר זבולון אורלב
אין לה סמכות כל עוד יש---
מירב ישראלי
החוק אומר שלא יהיה רישוי של בתי ספר.
שלמה מולה
אבל אפשר לשמוע את גב' סימה חדד, בכל זאת?
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני אגיד לך מה אנחנו בודקים בחוק. מה זה מעניין אותי מה גב' סימה חדד אומרת. אני אגיד לך מה כתוב בחוק.
שולמית ביסמנובסקי
לא נכון, זה כתוב, המבחנים זה רישוי.
היו"ר זבולון אורלב
אני חוזר עשר פעמים ואני אומר את זה, במעון שיש שלוש כיתות גן ובאחת הכיתות היו בתחילת השנה שמונה ילדים מתחת לגיל 3 ובמהלך השנה הצטרפו עוד ארבעה ילדים, עד תקופת הרישיון של המעון כולו נשאר הרישיון ולא עובר הרישיון ממשרד למשרד. בתוך תקופת רישיון לא משגעים את הבעלות. בסוף שנת הלימודים, על פי פנייה של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למנהל הכללי של משרד החינוך יעבור הפיקוח ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אל משרד החינוך, וכשיעבור הפיקוח משרד החינוך לא רשאי לתבוע רישיון חדש. זה כל מה שכתוב כאן בחוק. ככה כתוב? ככה סיכמנו, סימה?
סימה חדד מה יפית
אני הבנתי שמחויבים לבקש רישוי עבור הגן לגילאי 3.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה רישוי? אמרנו שהרישיון עד תום התקופה. את יכולה להגיד, אבל זה לא מה שכתוב בחוק. בחוק כתוב שהרישוי הוא עד תום תקופת הרישיון. אם הרישיון ניתן---
סימה חדד מה יפית
אני רוצה להבין. המשמעות היא שבתקנות אנחנו נכניס את הסטנדרטים כבר לגילאי 3, שהבעלויות יידעו מה נדרש מהן---
היו"ר זבולון אורלב
אתם יכולים לעשות את זה, זה מה שאמרנו, הסנכרון ביניכם, זה מה שגם הציע עורך הדין, שיהיה סנכרון בצ'ק ליסט, זה הכל. אתם לא תוכלו, אני מבהיר לך, בתוך תקופת הרישיון לבקש רישיון שלכם, רק הפיקוח עובר, כי אנחנו עמדנו על זה, לא ישגעו את העניינים ויהיה כפל רישיון, לא יהיה באותו מבנה שלוש כיתות, להוא רישיון לזה... זה לא יהיה, תעשו סנכרון ביניכם.
שולמית ביסמנובסקי
תודה רבה, אדוני, קיבלנו תשובה. אמרתי את זה כבר, לא נעים להגיד, לפחות עשר פעמים.
שולמית ביסמנובסקי
המשרדים לא---
סימה חדד מה יפית
נכון, אנחנו לא הבנו, מבחינתי זה רישוי.
היו"ר זבולון אורלב
עשר פעמים אני אומר.
מירב ישראלי
יש פה תוספת מתבקשת של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שמשרד החינוך יגיד 'לא מסכים לה', אבל בסעיף 7(ב) למטה, כתוב בצד הצעת משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
שלמה מולה
לא אישר המנהל הכללי?
מירב ישראלי
כן, 'לא אישר המנהל הכללי של משרד החינוך כי מתקיימים המבחנים כאמור עד למועד ההחלטה בבקשה לרישיון יראו בכך הסכמתו להתקיימותם'. לזה משרד החינוך לא מסכים בשום אופן. אני חושבת שהכוונה היא ל-(א), הרישיון לכיתת הגן.
היו"ר זבולון אורלב
כיתה נפרדת, כיתה מעורבת, על מה אנחנו מדברים?
מירב ישראלי
דיברנו על זה קודם. יש פה שתי חלופות.
היו"ר זבולון אורלב
על איזו סיטואציה עכשיו אנחנו מדברים?
מירב ישראלי
הסיטואציה היא כזאת; כשאדם מגיש בקשה לרישיון על מקום שיש בו כיתת גן.
היו"ר זבולון אורלב
כיתת גן אחת.
מירב ישראלי
כן. הממונה צריך לענות לו תוך ארבעה חודשים. בתוך הארבעה חודשים האלה הוא פונה אל המנהל הכללי של משרד החינוך וצריך לקבל ממנו---
היו"ר זבולון אורלב
למה הוא פונה למנהל הכללי?
מירב ישראלי
בגלל שאמרנו שהוא יפנה לקבל את אישורו.
היו"ר זבולון אורלב
תגידי לי עוד הפעם את הסיטואציה. יש כיתת גן נפרדת, במבנה נפרד.
היו"ר זבולון אורלב
יש בה כיתה?
מירב ישראלי
בכיתה נפרדת, כן.
היו"ר זבולון אורלב
בכיתה נפרדת, אבל יש עוד כמה כיתות גן והמבנה כולו צריך לקבל רישיון.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
עכשיו הוגשה בקשה למשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה, וכמה ילדים יש מעל גיל 3 בכיתה הזאת?
מירב ישראלי
מעל עשרה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו אומרים שמבקשים רישיון רק מגורם אחד, הגורם הזה במקרה הזה הוא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
מירב ישראלי
נכון. עכשיו הוא פונה לקבל אישור של המנהל הכללי לגבי כיתת הגן, זה מה שסיכמנו. מה שהם רוצים לפתור זה את הבעיה שאם המנהל הכללי לא נותן להם תשובה תוך ארבעה חודשים.
היו"ר זבולון אורלב
גב' טישלר?
יעל טישלר
זו בעיה.
מירב ישראלי
אז צריך להגיד שהמנהל הכללי ייתן תשובה תוך כך וכך זמן.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה? הסיטואציה היא, הואיל ויש עיקרון שיש רק רישיון אחד, אז אנחנו הולכים איתו עד הסוף; הוגשה בקשה וצריכים לתת תוך ארבעה חודשים תשובה. יש כיתה עם עשרה ילדים ומעלה ועוד פעוטות אחרים. פנה משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה למנהל הכללי של משרד החינוך, עברו ארבעה חודשים ולא התקבלה תשובה. אנחנו רצינו כשלא התקבלה תשובה, משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה אומר 'אנחנו רואים באי התשובה הסכמה לכך שמתקיימים התנאים' לצורך מתן הרישיון.
יעל טישלר
כמו שזה קיים היום בחוק הפיקוח, ההוראה של ארבעה חודשים היא הוראה מנחה. אנחנו כמובן מנסים לעמוד בתנאים האלה---
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר לך שוב. חוק הפיקוח הוא חוק ישן. אנחנו עכשיו בחוק חדש שאחד החידושים שאנחנו עושים הוא שלא סומכים על הממשלה, כשאומרים לה ארבעה חודשים והיא תיתן תוך ארבעה חודשים, ואנחנו רוצים לדעת מה יקרה אם אחרי ארבעה חודשים לא מתקבלת תשובה.
יעל טישלר
אני לא מכירה חוק שאומר שהנפקות של אי מתן תשובה זה אפשרות לקבוע---
היו"ר זבולון אורלב
אז תכירי, הואיל ואת עכשיו בבית המחוקקים, יושבים פה חמישה חברי כנסת והם לא מוכנים לקבל את הדבר הזה שאם הממשלה לא נותנת תשובה, אז לא קרה... אין כזה דבר, צריכים לדעת מה קורה, יש שם ילדים.
יעל טישלר
נכון, בדיוק. בגלל שיש שם ילדים. הרישיון מבטיח את טובת הילדים, הרישיון מבטיח שמתקיימים כל התנאים להבטחת---
היו"ר זבולון אורלב
עכשיו מה את מציעה? שיעמדו 90 הורים ויגידו 'תשמע, המנהל הכללי לא נתן לנו תשובה', אז מה הם יעשו? אין רישיון, מה הם יעשו? מה את מציעה שהם יעשו? אנחנו לא מוכנים לקבל את התשובה הזו. בשום פנים ואופן.
יעל טישלר
מה שהם יעשו, הם לא יפתחו את כיתת הגן. הרי ה---
היו"ר זבולון אורלב
לא יפתחו את כיתת הגן? אוה, יש לי חדשות בשבילך, כיתת הגן תיפתח. יש לי חדשות בשבילך, אם הם עומדים לפחות בתנאים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הם יקבלו רישיון.
יעל טישלר
זה לא חדש לנו שיש גנים שפועלים בלי רישיונות, אנחנו מכירים את התופעה הזו.
אורלי לוי אבקסיס
לא, אבל זה יפעל עם רישיון.
היו"ר זבולון אורלב
זה יפעל עם רישיון, זה מה שאני מסביר לך.
רות דיין מדר
זה בגללכם, בגלל שאת לא עונה.
אורלי לוי אבקסיס
עם רישיון של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
היו"ר זבולון אורלב
תגידו לשר, אני מתעקש על הסעיף הזה ואני מקווה שחברי הכנסת ייתנו לנו גיבוי מלא לדבר הזה. זה לא עולה על הדעת שהורים וילדים יסבלו מפני שממשלה לא עומדת בלוח הזמנים. זה לא עולה על הדעת הדבר הזה.
יעל טישלר
אם היה פה רישיון ולא ניתנה עדיין תשובה של המשרד, אז בסדר. אנחנו לא נפסיק רישיון.
אורלי לוי אבקסיס
עוד אין רישיון, אבל הם צריכים תוך ארבעה חודשים לאשר או לא לאשר.
יעל טישלר
השאלה אם הגן הזה כבר פעל ברישיון קודם.
אורלי לוי אבקסיס
לא מחייב.
היו"ר זבולון אורלב
גב' טישלר, הסיטואציה היא שאותה כיתת גן כן עומדת בתקנים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, רק מפני שיש שם עשרה ילדים ומעלה רוצים שהיא תעמוד גם בתקנים שלכם ואין תשובה. עכשיו צריכים לתת רישיון---
יעל טישלר
אבל לא ניתן רישיון של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
רות דיין מדר
לא ניתן, כי אתם מעכבים.
קריאה
לא ניתן כי משרד החינוך מעכב, זו הסיבה היחידה שלא ניתן.
רות דיין מדר
מה עושים היום? מה אנחנו ממציאים את הגלגל.
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש את רשותם של חברי הכנסת להשאיר את הדבר הזה. תדווחו על כך לשר ולמנהל הכללי, את עיקשותנו, ואני מזמין אותם לשוחח איתי בדבר הזה ואני מקווה שאני לא אצטרך לחזור לוועדה ולהגיד שהממשלה מתנגדת.
מירב ישראלי
ככל שתהיה סינכרוניזציה עם התקנות של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה יהיה לזה פתרון---
היו"ר זבולון אורלב
תסדרו את זה איתם. חברים, זו חקיקה חדשה, בחקיקה אנחנו קובעים נורמות חדשות. לא יעלה על הדעת הדבר הזה.
מירב ישראלי
אז אני צריכה עוד לנסח את זה, שהממונה רשאי לראות בזה... משהו כזה.
יצחק קדמן
שזה לא יהווה עילה למנוע את הרישיון.
מירב ישראלי
כן. נראה איך ננסח את זה.
שלמה מולה
אם היה משרד אחד.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה היה בין שני אגפים. לפעמים באותו משרד בין שני אגפים...
אורית זוארץ
או בישיבת צוות. אני לפעמים נתקלת בתופעות שבתוך המשרד עצמו הם לא עושים ישיבת צוות.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. אני יכול לספר לכם סיפורי אלף לילה ולילה מה קורה לפעמים בתוך משרד.
מירב ישראלי
הנושא של סעיף 14, ביחד עם הנושא של גוף בודק, חברת הכנסת לוי, יש פה הצעה חדשה של הממשלה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע שתדלגי עליה, נעשה אותה בסוף, נראה אם היא פותרת את הבעיה שלנו, כן או לא.
דורון מלכא
לגבי סעיף 8.
היו"ר זבולון אורלב
אין בעיה, זו לא ישיבה לבקשות. הישיבה הזאת מתקיימת רק כדי להעלות סוגיות של הניסוח שעלו כתוצאה מהישיבה שלך עם הנסחית.
יובל אביעד
לי יש הערה והעברתי אותה ליועצת המשפטית של הוועדה כבר ביום ראשון, אני רואה שזה נכלל כאן עדיין בנוסח, לגבי סעיף 8(3)(ג), לעניין מפקח.
מירב ישראלי
זו טעות. אני אסביר. בנוסח שאתם קיבלתם מהדפוס לא יצא שם 'עקוב אחר שינויים'. עקרונית, אני לא המצאתי את זה, אתה הקראת את זה בישיבה.
יובל אביעד
אני אמרתי מפקח עבודה?
מירב ישראלי
בסדר, מחקתי את זה.

אני מדלגת כרגע עד לפרק---
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו בסוף נבחן האם ההצעה החדשה של משרד המשפטים, לגבי המבדקות עונה על הבעיה של נושא חדש לדעתה של ---
יעקב פרידברג
של הממשלה, אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
של הממשלה, שיזם משרד המשפטים, את זה מותר להדליף?
מירב ישראלי
היה שותף בכיר לעיצובה, בסדר?
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו לא פותחים סוגיות, אנחנו רק מגיבים כרגע לנושאים שעורכת דין ישראלי מעלה.
מירב ישראלי
בפרק הפיקוח, פרק ה', סעיף 29(ב)(2), עלתה הערה. אנחנו הכנסנו את ההשכלה והניסיון בתחום החינוכי-טיפולי. בעצם הסעיף קודם דיבר על תנאי כשירות נוספים בהסכמת השר לביטחון פנים. יש את (1) שאומר, הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, שזה כל הסמכויות שצריכות להיות יחד עם המשטרה, ואז סעיף (2) בעצם עכשיו חידד שתנאי הכשירות הנוספים הם בעיקר בנושאים שלא קשורים למשטרה. אז המשרד לביטחון פנים ביקשו להוריד את הסכמת השר לביטחון פנים בסעיף הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אין התנגדות של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה, אז אין לי בעיה.
מירב ישראלי
אז אני מורידה את זה.

אני רק אומר שכשדפנה ואני ניסחנו את ההצעה ראינו שבמהלך ההצעה לפעמים זה מופיע 'שלומם של הילדים', לפעמים 'שלומם ובטיחותם של ילדים'. אנחנו ניסינו לעשות האחדה של הנוסח הזה, אז אני רק אפנה את תשומת הלב, אם יש למישהו הערה בנושא הזה, למשל בסעיף 33(ד)(2) הוספנו 'שלומם ובטיחותם'.
קריאה
למה זה לא צריך להיות תמיד שלומם ובטיחותם?
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שהיא אומרת. היא אומרת שהיא עושה אחידות בכל החוק, בכל פעם שהיה כתוב 'שלומם' או 'בטיחותם', יהיה 'שלומם ובטיחותם'.
אורית זוארץ
סריקה ועדכון, כי זה צריך ללוות אותנו לאורך כל החוק.
מירב ישראלי
אני רק מפנה את תשומת הלב, שלא יהיו טענות שעשינו פה תיקון.
אדווארד וייס
אני הייתי מציע גם לפנות לחוק מעונות יום שיקומיים ולהתאים את המונח, שתהיה אחידות גם בחקיקה כמה שאפשר.
היו"ר זבולון אורלב
מה המונח שם?
אדווארד וייס
שכחתי להביא את זה אתי.
היו"ר זבולון אורלב
אם שכחת להביא, זה כנראה... יעקב ינסה להעלות את זה. אני חושב שכדאי תמיד שתהיה אחידות, שכולם יבינו במה מדובר.
מירב ישראלי
סעיף 34, בעקבות זה שהוכנסה ועדת ערר, בעקבות פניית הוועדה, כדי שלא כל פנייה תהיה לבית המשפט, אז אני מפנה את תשומת הלב, היינו צריכים לעשות התאמות משפטיות בנושא הזה. 34, בבקשה לביטול צו הגבלה מנהלי, שהיתה קודם לבית משפט, עכשיו היא גם תהיה לוועדת ערר. עלתה שאלה תוך כדי הניסוח לגבי עיכוב הביצוע של הצו המנהלי, יש חוקים שבהם רק ועדת ערר מוסמכת לעכב ויש חוקים שהרשות עצמה שנתנה את הצו גם מוסמכת לעכב. עלתה פה שאלה האם לתת את הסמכות לעיכוב ביצוע של הצו עד להכרעה בערר גם לממונה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין את ההיגיון. אם הממונה מוסמך להוציא צו הגבלה, בוודאי שיש לו סמכות גם להוריד את צו ההגבלה.
מירב ישראלי
לא בכל החוקים זה כך.
אורית זוארץ
לפעמים מתבקשת ערכאה גבוהה יותר.
היו"ר זבולון אורלב
אבל זה לא הפה שאסר הוא הפה שהתיר?
אורית זוארץ
לא, יש כאן גריעה שנובעת מסיבות כאלה ואחרות.
שלמה מולה
זו שאלת שיקול הדעת.
יצחק קדמן
שלא יפעילו עליו לחץ.
שלמה מולה
נכון, נכון.
אורית זוארץ
כן, צריכה להיות סמכות שהיא יותר. זו מן סמכות שהיא שיפוטית.
מירב ישראלי
זה לא לבטל, זה לעכב עד שוועדת הערר---
שלמה מולה
כל העניין בשיקול דעת של בן אדם אחד, תמיד זה בעייתי.
היו"ר זבולון אורלב
ובינתיים עומדים 90 ילדים בחוץ ואין גן?
שלמה מולה
אני אומר שכל דבר שאפשר להעביר בשיקול דעת של אדם אחד היא בעייתית ולכן צריך לאפשר עוד---
היו"ר זבולון אורלב
לא, פה נתנו לאדם אחד להוציא צו הגבלה.
יעקב פרידברג
'ביטחונם'.
מירב ישראלי
ביטחונם? זה קצת שונה מהנוסח שלנו לכל האורך.
היו"ר זבולון אורלב
לא, 'שלומם ובטיחותם'.
מירב ישראלי
אז נשאיר את זה. האמת ש'שלומם' די כולל את הכל.
אורית זוארץ
אבל כשיש גם סוגיה שקשורה לבטיחות ולהיבטים פיזיים, זה קצת מעבר.
היו"ר זבולון אורלב
דיברה התורה בלשון בני אדם.
יעקב פרידברג
המלה 'בטיחות', אדוני, לא מופיעה בתורה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מוכן לבדוק את זה, אצל האדמו"ר גוגל...

חבר הכנסת מולה, בחוק הזה, במסגרת החידושים, נתנו סמכות לממונה שהוא גם נותן הרישיונות, הואיל והוא נותן את הרישיונות אז הוא גם מוסמך להוציא צו הגבלה במידה ויש בעיות קשות שמסכנות, ולהגיד 'אתה עכשיו מוגבל ברישיון שלך', ואז האיש ההוא יכול ללכת לערר ולא לבית משטפ.
אורית זוארץ
יש לי הסתייגות לזה, שביקשתי שהמנהל הכללי יהיה---
מירב ישראלי
כן, היא נכנסה. פה אין מנהל הכללי, אבל יש הסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
פה לא רצינו, כיוון שזה הכלי המנהלי שיש לממונה כי הוא נותן את הרישיון ולכן גם הכנסנו את ועדת הערר. השאלה כרגע האם אותו ממונה, שנתן את צו ההגבלה, והנפגע ניגש לוועדת ערר ותוך כדי ועדת הערר התרחשו כל מיני דברים, שהוא סידר את הבעיה וכולי ובעצם ההליך התייתר, אז למה צריכים להמשיך את הערר כשהממונה יכול להוריד אותה?
מירב ישראלי
לא, השאלה היא לא ביטול הצו, אלא עיכוב ביצועו עד להחלטה בערר.
היו"ר זבולון אורלב
אוקי, עיכוב ביצוע כדי שהגן יוכל להמשיך ולפעול. תחשבו שזה לא סוחר שהוא יסגור ואף אחד לא נפגע, פה הגן נסגר, יש ילדים.
אורית זוארץ
אבל זה כמובן שבתנאי שהוא הבין וראה שהליקויים תוקנו, או---
היו"ר זבולון אורלב
את סומכת על הממונה שהוא נותן את הרישיון. אני בעד לתת את הסמכות הזאת של עיכוב הביצוע לממונה.
אורית זוארץ
לא לסרבל את העניינים, בהחלט.
גלי עציון
גם בערכאות שיפוטיות יש קודם כל סמכות של עיכוב ביצוע לערכאה שנתנה, ואם היא לא נותנת, אז---
אורית זוארץ
אוקי, בסדר, אין בעיה.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות שבמסחר לא הייתי נותן את הדבר הזה, כי באמת מי שנפגע פה זה רק בעל החנות, פה הנפגעים זה לא רק בעל הגן, אלה מאה הורים שצריכים את הגן הזה והם גם נפגעים, למה לפגוע בהם?
מירב ישראלי
אני מכניסה את זה. הממונה גם יהיה מוסמך. יש לך בעיה עם זה?
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה?
יובל אביעד
לא, זה בסדר, אבל אני אומר שחוק בתי הדין המנהליים גם ככה---
מירב ישראלי
לא, זה לא מה שאמרו לנו במשרד המשפטים.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, יש לי בקשה. את הדיון המשפטי תעשו בהזדמנות אחרת.
מירב ישראלי
אין בעיה להביא את זה שוב.

עיצום כספי גם הכנסנו. שם זה היה 'שלומם ובריאותם', הכנסנו 'שלומם ובטיחותם'.

אני מבהירה לגבי סעיף 40(ג), שהיתה הסתייגות לגביו ולא היה ברור אם הוא נמחק או לא נמחק. הוא לא נמחק והכנסתי את ההסתייגות לגביו.

אני אומרת לפרוטוקול, לגבי סעיף 60, ארנונה, שמשרד הפנים הודיע לנו שלא יהיה מכתב של השר בעניין של יחידת מגורים נפרדת, אז הנושא נכנס.
היו"ר זבולון אורלב
זה ייכנס לחוק.
מירב ישראלי
סעיף 60 אומר שלגבי יחידה נפרדת המשמשת כולה לצרכי המעון, היא תהיה פטורה לגמרי. לא יחול עליה שני השליש.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו קבענו שגם יחידה נפרדת תהיה פטורה לחלוטין מארנונה. עלתה שאלה אם צריכים להכניס את זה לחוק או שיהיה מכתב של שר הפנים. קיבלנו תשובה ממשרד הפנים שלא יהיה מכתב. הואיל ולא יהיה מכתב, אנחנו מכניסים את זה לחוק, יהיה כתוב בחקיקה הראשית שיחידה נפרדת המשמשת כולה לצרכי המעון תהיה פטורה מארנונה.
חנן דגן
לגבי הפלילי שהיה בסעיף (ב).
מירב ישראלי
שם זו שאלה אחרת, מה שאמרת 'דירת מגורים'.

טליה לבני
אני רוצה לומר בהזדמנות זאת של נושא הארנונה, אולי כדאי להכניס את נושא שכר הדירה.
מירב ישראלי
יש הסתייגות.
טליה לבני
יש הסתייגות, אבל אולי אפשר לקבל את ההסתייגות ולהכניס את זה לגוף החוק.
היו"ר זבולון אורלב
כשנדון בהסתייגויות. הרי לא מתקיימות הצבעות.
טליה לבני
אבל מדוע שההסתייגות מראש לא תהיה שלך ואתה תכניס אותה לנוסח החוק?
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות שבהסתייגות אני אתמוך וזה ייכנס לנוסח החוק. אבל כל עוד אין תהליך הצבעות, אני לא רוצה לשנות כרגע שום דבר.
טליה לבני
להוסיף סעיף.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יכול להוסיף כזה דבר, למשל כשמשרד הפנים לא פה. משרדי הממשלה כששאלו אותנו על מה הישיבות, אמרנו תיקוני נוסח או השלמת נוסח.
טליה לבני
אבל זה לא שייך למשרד הפנים. העניין של שכר דירה לא שייך לאף אחד---
היו"ר זבולון אורלב
למה? זה של הרשויות המקומיות.
טליה לבני
שייך לכל רשות בנפרד, בעצם זה שייך למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה צריך לבוא ולומר, 'אני לא רוצה ש---
היו"ר זבולון אורלב
מי גובה את שכר הדירה? אני לא יודע, ליאורה יום אחד צלצלה אליי ואמרה לי שעיריית ראש העין רוצה שכר---
רות דיין מדר
הרשות המקומית.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע שהרשויות המקומיות הן אלה שגובות את שכר הדירה.
טליה לבני
הן דורשות. בניגוד לעמדה של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
היו"ר זבולון אורלב
אז אמרתי, צריכים את השלטון המקומי, שהוא נמצא כאן, ואת משרד הפנים.
טליה לבני
השלטון המקומי אמר שהוא לא יכול להורות את הרשויות. אנחנו נמצאים היום במצב---
היו"ר זבולון אורלב
השאלךה מה עמדתו.
טליה לבני
של השלטון המקומי? אין לו עמדה---
היו"ר זבולון אורלב
אם השלטון המקומי יאמר שהוא תומך בזה שלא ניתן לגבות שכר דירה עבור מעונות יום על פי החוק הזה, אז אני מוכן בהחלט להכניס את זה.
טליה לבני
את השלטון המקומי ותיכף תגידי, והיא היתה בדיון, כי אני הייתי אצל ראש השלטון המקומי. אבל הנושא הוא של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ומדוע הנושא הוא שלו? מדובר במבנה ציבור, מדובר במחיר בפיקוח של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, ומדובר בכך שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לא מוכן להכיר בתעריף שלו, הוא לא מוכן, לא הוא ולא האוצר לא מכירים בתעריף את נושא שכר הדירה. אני רוצה להצהיר פה---
היו"ר זבולון אורלב
תאמיני לי שאני יכול לתת לך הרצאה על העניין הזה, כתוצאה מהשיעור שלמדתי אצל---
טליה לבני
אני יודעת, לכן אני אומרת , מדברים על ארנונה, אם לא דנים בכלל בנושא... אבל דנים בנושא ארנונה, הנושא האקוטי יותר והוא נכון לשנה, זה פתאום הצפה של רשויות מקומיות שכולן דורשות שכר דירה. לא יהיה מחיר בפיקוח לקראת שנת הלימודים הקרובה אם אנחנו לא נפתור את הנושא הזה, משום שכל הרשויות דורשות ואומרים שיפנו אותנו. אני מוכנה להביא לוועדה את כל הרשימה של כל הרשויות שכותבות, יהוד כתבה, 'אנחנו נפנה אתכם אם אתם לא מתחייבים לשלם שכר דירה'.
אורלי לוי אבקסיס
למה?
היו"ר זבולון אורלב
זה מבנה של הרשות המקומית. הרשות המקומית מחפשת הכנסות נוספות.
טליה לבני
אבל יכול להיות שהממשלה בנתה אותו, מי מימן את הבנייה? לא הרשות. המדינה. הנושא הזה הוא אקוטי.
היו"ר זבולון אורלב
גב' לבני, אני מסכים איתך שהנושא הוא אקוטי. כמו שאמרתי לך, באופן אישי אני טיפלתי בנושא הזה, בינתיים בהצלחה זמנית---
קריאה
אבל זה לא הנושא.
טליה לבני
אבל יש לנו הצפה.
היו"ר זבולון אורלב
אגב אורחא, כשאנחנו בתיקוני נוסח מסבירים שמה שהיה בסוגריים, הורדנו את הסוגריים ונכנס לחוק, הואיל ולא קיבלנו מכתב ממשרד הפנים, אני לא יכול עכשיו להכניס נושא כשמשרד הפנים לא פה. אני לא יודע אם השלטון המקומי רוצה להגיב, אבל צריכים לשמוע... אמרתי לך, אני נוטה, אבל זה לא כרגע להכניס לנוסח כי הנוסח שלנו נעול, ההסתייגויות נעולות, הכל נעול ומחכה להצבעות. בהצבעות, אני מניח שיהיו הסתייגויות שייכנסו לגוף החוק.
אורלי לוי אבקסיס
מה גם שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה תומך בהסתייגות הזו.
היו"ר זבולון אורלב
למשל היום אני ארצה כן להכניס לגוף החוק את הפשרה שאני מבין שהסכמתם לה, לגבי שלוש השנים והשנה, שזה יהיה שנתיים. כשנגיע לזה בהוראות המעבר נדבר על זה.
טליה לבני
אבל למה שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לא יכניס? תכניסי את עכשיו, תגידי ליובל---
היו"ר זבולון אורלב
טליה, אני אקרא לך עוד הפעם לסדר.
תמר אלמוג
זה דורש את הסכמת משרד הפנים.
טליה לבני
לא נכון, משרד הפנים אומר לי 'תפני למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שיעלו את התעריף'. אנחנו מתגלגלים בין משרדים.
אורלי לוי אבקסיס
שיעלו איזה תעריף?
טליה לבני
את תעריף שכר הלימוד.
תמר אלמוג
אנחנו לא רוצים את זה, להעלות את התעריף ולגלגל את זה על ההורים.
טליה לבני
משרד הפנים---
תמר אלמוג
אני לא רוצה לגלגל את זה על ההורים.
טליה לבני
משרד הפנים אומר 'זה לא שייך לי, זה שייך למשרד התעשייה,המסחר והתעסוקה', תביטו, אנחנו---
היו"ר זבולון אורלב
תגידי, נראה לך שאני כל כך לא מבין מה שאת אומרת? את חוזרת כבר שלוש פעמים על אותו דבר.
טליה לבני
אבל זה הזמן, זה הרגע הנכון.
היו"ר זבולון אורלב
תשאירי לי להחליט מתי הזמן.
יובל אביעד
אני רוצה רק לומר הערה כללית, יכול להיות---
אורלי לוי אבקסיס
זה יעלה את המחיר---
רות דיין מדר
אי אפשר להעלות כרגע את המחיר.
אורלי לוי אבקסיס
תגידי את, חשוב לי, כי את בשטח, את מה שאמרת עכשיו.
תמר אלמוג
זו סוגיה שהיא לא חדשה למשרד, אנחנו מנסים להתמודד עם זה כבר כמה שנים. בשנים האחרונות באמת יש איזה שהוא טרנד שכמה רשויות החליטו להוציא את המבנים שהמדינה בנתה למכרזים כדי שחברות אחרות שרוצות לעשות שימוש במבנה הזה כעסק, כמעון לעסק, ישלמו להם שכר דירה. אפילו רשות אחת דרשה משהו כמו אלף דולר לכיתה, לחודש, משהו כזה. המשמעות של המהלך הזה זו פשוט דרישה נכונה ולגיטימית של הארגונים, להעלות את התעריף ואז זה יגולגל על ההורים. אמרנו 'לא ולא', ניסינו כמה פעמים בפניות למשרד הפנים, לא נענינו ומה שעשינו זה באמת פעלנו נקודתית מול כל רשות ורשות. יש כמה רשויות שהצלחנו להוריד אותן מהדרישה. אבל זה לא פתרון---
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, יש הסתייגות בדבר הזה, נדון, יכול להיות שאנחנו נכניס את זה לגוף החוק, אבל נעשה את זה בצורה מסודרת והשלטון המקומי יצטרך להתכונן לדיון הזה.
יובל אביעד
אני רק רוצה לומר משהו באופן מאוד כללי. אני לא אומר שהטענות הן לא מוצדקות, הן אכן מוצדקות, גם גב' אלמוג הבהירה שזה אכן מוצדק, אבל זה לא הנושא של החוק. החוק עוסק בחוק פיקוח על מעונות יום. יכול להיות שיש דרכים אחרות שאולי באמצעות הוועדה הזאת נכנס דיון נוסף, יחד עם משרד הפנים כדי לבטל---
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא, לא.
יובל אביעד
אבל לא בחוק עצמו. כי זה נושא חדש שלא היה קיים.
אורלי לוי אבקסיס
מאחר שזה פחות רלוונטי למה ש---
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני לא כל כך מסכים לדבר הזה, מפני שלפחות ברוח החוק אנחנו אמרנו לאורך כל הדרך שמבחינת המדיניות אנחנו לא נעשה שום דבר שמעלה את העלות שכתוצאה ממנה בסוף זה יתגלגל להורים. זה חלק מהאחריות שלנו ואם מובאת תוך כדי הדיונים בעיה, לכן ניסינו לטפל בשימוש חורג, יכולת להגיד אותו דבר, ולגבי ארנונה אפשר להגיד אותו דבר, היו דברים שאגב לא טיפלנו, כמו היטל השבחה וכדומה, כי סברנו שזה ממש ממש חורג מהסמכויות שלנו. אבל זה בגוף העניין, הדבר הזה. יכול להיות אגב שזה גם מתנגש עם חוקים והנחיות של משרד הפנים לרשויות המקומיות, שבא המבקר ואומר 'רגע, יש לכם נכס, למה אתם לא עושים ממנו...'. אינני יודע, יכולים להתברר פה הרבה מאוד דברים.
אורלי לוי אבקסיס
אבל באותה מידה אפשר להגיד את זה גם על חלק מבתי הכנסת, מבתי ספר מיוחדים שיש, ולכן---
יובל אביעד
אדוני, צריך לדבר על זה.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי, לכן אמרתי לגב' לבני, שהיא רוצה עכשיו הכל מיד, שבמהלך הדיונים על ההסתייגויות אנחנו נטפל. לצערי זה לא עלה בדיונים המסודרים. אם זה היה עולה במסגרת הדיונים המסודרים, היו פה משרד הפנים, היו כל משרדי הממשלה... לא דנו בזה, אני לא יכול בדרך אגב כזה...
תמר אלמוג
לגבי הנוהל שקיים ברשויות. קיים נוהל הקצאה להקצאת מבנה ציבור, שלא בתמורה או בתמורה סמלית. זה כתוב.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, ממשיכים.
מירב ישראלי
סעיף 61. יש פה הבהרה של משרד הרווחה.
אדווארד וייס
מדובר פה בתיקון לחוק החוק על פיקוח על מעונות, הסמכויות של המפקחים שלנו. זו הערת נוסח. בסעיף הראשון אנחנו מבקשים שיובהר שהסמכויות שלנו לפי חוק הפיקוח נשמרות, כי אפשר לפרש את הנוסח כאילו רק יש להם סמכויות להיכנס אבל לא לדרוש דברים וכן הלאה.
מירב ישראלי
אני אבדוק את זה עם דפנה ואנחנו נבהיר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
זו תשובתנו.
אדווארד וייס
תודה.
מירב ישראלי
בסעיף 68(ג), הסעיף אמר, 'על אף האמור בסעיף קטן (א) לעניין מעון יום לפעוטות שהוראות חוק זה טרם הוחלו לגביו, ניתן להפעיל את הסמכויות', במקור, בהצעת החוק הממשלתית, היה כתוב לפי פרק ה', אם נשקפת סכנה. פרק ה' זה רק פרק הפיקוח, זאת אומרת זה לא יעזור שאנחנו נפקח ואחר כך לא תוכל לעשות עם התוצאות שלו שום דבר. דפנה ואני סרקנו את החוק ומה שחשבנו, ומכיוון שזה חידוש רציתי שתתנו את דעתכם על זה, שבעצם הפרק הרלוונטי הוא הפרק של צו ההגבלה המנהלי. זאת אומרת המסגרת הזאת עדיין לא צריכה רישיון אבל צריך להיות איזה שהוא כלי לסגור אותה במקרה של סכנה.
היו"ר זבולון אורלב
זה לפי פרקים ה' ו-ו'.
מירב ישראלי
נכון, לכן הוספנו את ו'. השאלה אם אכן זה מה שהתכוונתם.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שהתכוונתם, עורך דין אביעד?
יובל אביעד
תיכף, אני חייב לבדוק את זה. הצו המנהלי תמיד היה בפרק ו', זה מה שאנחנו אומרים, נכון? כן, אפשר להכניס את פרק ו', זה צו הגבלה מנהלי.
היו"ר זבולון אורלב
לפני שהיא ממשיכה, אנחנו בינתיים קיבלנו פתק מגב' סימה חדד, ממשרד החינוך, ואני רוצה להקריא אותו, שגם יירשם בפרוטוקול. זה בסדר מבחינתך שאני מקריא אותו, נכון? שבשיחה עם המנהל הכללי של משרד החינוך, דר' שמשון שושני, הוא אמר לגב' סימה שיש גיבוי לכתוב 'במידה ותוך ארבעה חודשים משרד החינוך לא יגיב, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ייתן אישור', הכוונה לרישיון, 'על סמך הסטנדרטים והדרישות בתקנות שנקבעו'.

אז יש גם גיבוי למה שהכנסנו, כך שאם לא עומדים בלוח הזמנים, אז משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מוציא את הרישיון.
תמר אלמוג
שתיקה כהודיה...
מירב ישראלי
סעיף 70. הוראת מעבר לעניין מעון מוכר. זה נוסח לפי מה שעורך דין אביעד הקריא לפרוטוקול בישיבה הקודמת. בינתיים שלחת לי הגדרה. זה משהו שבכל זאת הייתי רוצה להעלות, שנסגור את הנוסח הסופי.
יובל אביעד
תמי, תקשיבי טוב להגדרה של ההכרה.
מירב ישראלי
כתבתי לי מה שכתבת לי במייל. הנוסח הוא כרגע, כפי שמופיע אצלכם בטקסט, 'הממונה רשאי לתת רישיון הפעלה ראשון לבעלים של מעון יום לפעוטות שפעל והוכר על ידי המשרד ערב יום התחילה ומצא כי מתקיימים לגביו הסעיפים המפורטים בסעיפים 7(1)(2) ו-7א(4) וכי אין סיכון לשלומם או לבטיחותם של פעוטות שישהו במעונות', זה על אותם התנאים---
טליה לבני
מה קרה? פתאום הסיכון קפץ?
מירב ישראלי
לא צריך לבדוק את זה?
טליה לבני
אני חושבת שאפשר להיעצר בשורה השלישית, 'ומצא אם מתקיימים לגביו התנאים המפורטים ב-7(1)(2) ו-7א(4)', נקודה.
מירב ישראלי
לא.
טליה לבני
כי ממה נפשך? כל העניין הוא שמדובר במעונות שפעלו בפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אז את מניחה שלא היה סיכון לשלומם ולבטיחותם של הפעוטות.
מירב ישראלי
אני מניחה שצריך לעשות בדיקה מינימלית לפני שנותנים רישיון---
יצחק קדמן
את נותנת רישיון לחמש שנים.
טליה לבני
מה זה הבדיקה המינימלית?
מירב ישראלי
שאין סיכון לשלומם של פעוטות.
טליה לבני
מה זה אין סיכון?
מירב ישראלי
שלא התמוטט שם קיר בינתיים ופעוט יכול ל---
טליה לבני
אבל כל יום יכול להתמוטט קיר והם לא באים כל יום.
יצחק קדמן
אבל את נותנת רישיון לחמש שנים.
תמר אלמוג
בבדיקה אנחנו באים לראות.
היו"ר זבולון אורלב
מה שאנחנו רוצים לעשות זה שהמעונות שהיו בסמל והיו בפיקוח, אז רק בסוגיית סיכון הילדים, תעשה בדיקה, ואז תקבל רישוי לחמש שנים, אז היא רוצה לוותר גם על הבדיקה הזאת. אני מציע לא לוותר על הבדיקה הזאת.
מירב ישראלי
סוכם שהתנאים של הרישיון הזמני יחולו גם במקרה הזה.
היו"ר זבולון אורלב
רישיון לחמש שנים.
מירב ישראלי
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה העביר לי את ההגדרה למעון שהוכר. מעון שפעל ערב יום התחילה---
היו"ר זבולון אורלב
חיפשנו את ההגדרה של מה שאנחנו כל הזמן אומרים מעונות שהיה להם סמל. מעון שהיה לו סמל, זו לא הגדרה משפטית. ביקשנו ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שייתן לנו את ההגדרה המשפטית מי הם אותם מעונות שאנחנו מתכוונים אליהם, שהיה להם סמל.
מירב ישראלי
אז מה שהועבר לנו על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, זה כך: 'מעון שפעל ערב יום התחילה ושמפעילו חתם על הסדר הפעלה עם המשרד ופעל לפי הנחיות האגף ונהליו'.
היו"ר זבולון אורלב
זה עונה על ההגדרה?
טליה לבני
כן, ואז אתה לא צריך באמת---
היו"ר זבולון אורלב
ההגדרה התקבלה, קדימה.
גיל אשכנזי
שהבעלות חתמה, לא רק המעון.
יובל אביעד
שהארגון המפעיל שלו.
מירב ישראלי
כן, מפעילו. את זה דפנה עוד לא ראתה אותו, זה עוד יחודד משפטית, אבל זה הרעיון.
היו"ר זבולון אורלב
תוסיפי להסתייגות הזאת, להוריד את האגרות, גם את חברת הכנסת לוי אבקסיס.
מירב ישראלי
הוספתי אותה, בסעיף 66. כתוב לסעיף 66, פסקאות (1) ו-(2) יימחקו, וזה גם שלכם.
אורלי לוי אבקסיס
ההסתייגויות שלי, זה גם סיעתיות וגם בנפרד?
מירב ישראלי
את אמרת לי את כל הסיעה, אז הכנסתי את כל הסיעה.
אורלי לוי אבקסיס
וגם בנפרד?
מירב ישראלי
לא צריך, כי את נכללת בסיעה.
אורלי לוי אבקסיס
אבל אם הסיעה עושה איזה משהו, אני יכולה לשמור את ההסתייגויות שלי בצד, מבחינה משפטית.
מירב ישראלי
ברגע שאני מכניסה את כל הסיעה, את רשאית לדבר.
אורלי לוי אבקסיס
אני רשאית לשמור את ההסתייגויות שלי, גם אם הסיעה מחליטה להסיר את ההסתייגויות הסיעתיות?
מירב ישראלי
את מופיעה פה. מבחינתי את מופיעה פה.
אורלי לוי אבקסיס
כן, ראיתי את השם שלי גם בנפרד.
מירב ישראלי
השאלה שעלתה היא, בעצם ברגע שהחוק ייכנס לתוקף, אז הסכמי ההפעלה האלה, אני לא יודעת מה יעלה בגורלם. השאלה היא נגיד שמעון יוצא מהסכם ההפעלה איתך, את נתת לו רישיון אוטומטי לחמש שנים, אבל הוא כבר לא בהסכם הפעלה איתך.
קריאה
---את ההסכם, כי יש מחיר בפיקוח.
מירב ישראלי
הוא יצא, אין לו מחיר בפיקוח, החליט לא לעשות את זה ויצא. אני מעלה פה סיטואציה היפותטית. מבחינתכם, גם מעון כזה חמש השנים אוטומטי זה בסדר?
תמר אלמוג
שיצא מההסדר של---
היו"ר זבולון אורלב
ערב התחילה היה לו הסכם, נתת לו רישיון לחמש שנים, חודש אחרי זה הוא ביטל את ההסכם איתך, נשאר לו רישיון חמש שנים, כן או לא? או שהרישיון הוא כל עוד ההסכם בתוקף?
יובל אביעד
כל עוד ההסכם הוא בתוקף?
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שזה לא צריך להיות קשור בהסכם.
תמר אלמוג
אני חושבת שלא צריך להתנות את זה בהסכם בתוקף.
יובל אביעד
לנו מאוד חשוב שעד ערב יום התחילה הוא היה בהסכם.
היו"ר זבולון אורלב
כן. הדגש הוא שבערב יום התחילה הוא היה בהסכם ובפיקוח. מה קרה אחרי זה, זה לא מעניין אותנו.
מירב ישראלי
ברור שהוא פטור מרישיון, אבל כל ההוראות האחרות של הפיקוח חלות עליו.
אורלי לוי אבקסיס
מה לגבי מחיר בפיקוח?
מירב ישראלי
זה לא בחוק. זה מה ששאלתי, כי בעצם כל הנושא הזה הוא לא בחקיקה, זה בהסכמים.
היו"ר זבולון אורלב
זה הסכם, הסכם זה הסכמה של שני צדדים.

חברים, אני רוצה לומר משהו. בישיבה שהיתה בחדר ועדת החינוך---
אורלי לוי אבקסיס
אבל שנייה, זה נושא ששאלתי גם את הנציג של האוצר שהיה כמה פעמים, כשדנו בחוק עוד לפני ההסתייגויות אפילו. לגבי הפיקוח על המחירים, החוק הזה משנה את כללי המשחק, זאת אומרת שהמחירים הולכים להשתנות בצורה כזו שלא הכרנו אותם עד היום, כי יש לזה כל מיני עלויות נלוות. אני רוצה שעדיין יהיה ברור שמהחוק הזה הפיקוח לא יוסר על המחירים.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא יוסר לגבי אלה שנמצאים בהסדר. מה שהמשרד יכול לקבוע, למשל, זה שכל בעל רישיון יכול עכשיו להיכנס להסדר עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. כלומר שגם מחיר בפיקוח וגם הסבסוד והסיוע בבינוי ועוד כל מיני כאלה דברים אחרים, כי ההסכם מקנה חובות לאלה שנמצאים בהסכם, אבל מקנה גם זכויות.
אורלי לוי אבקסיס
רק חובות.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות. זה מסלול של הסכם דו צדדי, מה המדינה נותנת ומה הם נותנים. למשל הקליטה של ילדי רווחה, מי שנמצא בהסכם חייב להקצות איקס מקומות, מסגרת פרטית לא חייבת, הוא יכול להגיד למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 'לא רוצה פיקוח על המחיר, לא רוצה, אני עומד ברישיון שלך, תעזוב אותי, אני פרטי לחלוטין', את לא יכולה לאנוס מסגרת פרטית שתיכנס למסגרת של פיקוח וחובות.
אורלי לוי אבקסיס
אז אנחנו פותחים פה את הכל לגמרי, כי מצד אחד המעונות הפרטיים יקבלו גם סבסוד---
אורי מקלב
אם הוא לא בהסכם, הוא לא יקבל סבסוד.
תמר אלמוג
מעון פרטי קיבל רישיון, אם הוא ירצה גם סבסוד, אז הוא יחתום גם הסכם.
אורלי לוי אבקסיס
ההורה יקבל את הסבסוד, הסבסוד הולך אחרי ההורה או הולך אחרי המעון?
אורי מקלב
רק למעון, רק אם יהיה הסכם.
אורלי לוי אבקסיס
אבל הם כבר יעמדו בתנאים שלכם.
היו"ר זבולון אורלב
אבל חלק מהתנאים לסבסוד---
אורלי לוי אבקסיס
לא, שנייה, אני רוצה, עורך דין יובל, תענה לי.
היו"ר זבולון אורלב
אבל חלק מהתנאים מהסבסוד זה עמידה בהסכם.
אורי מקלב
אם יקבלו שוברים, התכנית הזאת תקבל שוברים לאמהות.
היו"ר זבולון אורלב
הדבר הזה יכול להיות תקף במוסד שיש בו פיקוח על המחירים.
אורי מקלב
זה חשוב להגיד.
אורלי לוי אבקסיס
זה משהו שהוא עלום מבחינתי.
היו"ר זבולון אורלב
אורלי, את מכניסה דברים שהם לא קשורים.
אורלי לוי אבקסיס
הם מאוד קשורים כי החוק הזה משנה את המחירים---
אורי מקלב
אבל הוא לא מקבל סבסוד. מה שהוא פרטי, הוא פרטי עד הסוף.
יובל אביעד
אני רוצה לומר משהו כללי, כי משרד האוצר לא נמצא אבל אני אגיד מאיפה בא ההסדר הזה מבחינה חקיקתית, ואולי דרך החוק האחר יהיה אפשר לעשות משהו אחר.

כל הסוגיה של הפיקוח על המחירים ועל התעריפים באה דווקא מחוק אחר, זה חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, סעיף 12, שמאפשר בהחלטות ממשלה או החלטות אחרות של ועדות התעריפים למיניהן במשרד האוצר לקבוע מחיר, ולכן הסוגיה הזאת היא מוסדרת בחקיקה, היא מוסדרת בחוק אחר, לכן היא לא הוכנסה לחוק הפיקוח הקיים, שמוצע בפניכם. השאלה היא שאלה נכונה, האם הסדר סמל מעון ימשיך לחול גם לאחר שהחוק הזה ייכנס לתוקפו. זאת שאלה שיש לה השלכות תקציביות, זאת שאלת רוחב, ומשרד האוצר צריך לתת את הדעת גם בנושא הזה. אני לא יכול להשיב לגברתי באופן מלא ולומר ולהבטיח, או להגיד שלא יהיה סמל מעון או הסדר סמל מעון, או שכן יהיה הסדר של סמל מעון, אבל כרגע אין לנו איזה פרצה בחקיקה שלא מאפשרת את הפיקוח על המחירים כי זה בא מתוקף חוק אחר, שזה חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, שממשיך לחול כי לא נעשה בו שום תיקון, לא ביטלנו אותו.
אורלי לוי אבקסיס
אז הם סוגרים למחרת היום את העסקים שלהם. כי אם הם נשארים בפיקוח---
יובל אביעד
למה הם סוגרים?
אורלי לוי אבקסיס
תגיד לי אם אני טועה עקרונית או לא, כי זה חוק נפרד ולא ייקחו בחשבון את העלויות של החוק הזה, יישאר הפיקוח כפי שהוא היום, העלויות שלהם גדלו, לדוגמה, מן הסתם זה מתגלגל על המחיר פר ילד ולכן השאלה שלי היא מה קורה, מי מאזן את ההוצאות מול המוסדות, כי מי שבהתקשרות איתכם צריך לעמוד בתנאים החדשים, יש לזה עלויות, הפיקוח נשאר, אני בכלל רוצה שהפיקוח יישאר לתמיד, כן? אבל נישאר בלי גנים. יש פה התנגשות של שני חוקים שאני לא מבינה איך מיישבים אותם.
יובל אביעד
אני שוב אומר לגברתי, זו סוגיה תקציבית שנקבעת... גם יושב ראש ועדת התעריפים זה משרד האוצר ולא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ולכן אני לא יכול לתת תשובה בשם משרד אחר.
אורלי לוי אבקסיס
תוכל להעביר לי את זה בכתב, יובל, בבקשה, שאני אעלה את זה להנהלת הקואליציה? רק כדי להבין איפה זה עומד, כי זו התנגשות בין שני חוקים.
יובל אביעד
תני מייל ואני אכתוב לך.
היו"ר זבולון אורלב
אין בעיה, אני רק מניח שצריכים להיות שרים מטומטמים, תסלחו לי על הביטוי, ופקידים מטומטמים שמצד אחד קובעים מחיר ומצד שני זה לא מסתדר עם העלויות. אני מקווה מאוד שהמערכת הממשלתית היא לא---
ליאורה מינקה
אבל זה קורה בפועל. אנחנו לא מגדירים כמטומטמים, אבל זה קורה בפועל.
טליה לבני
זה מה שקורה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מקווה שהחוק הזה יעזור שלא יהיה טמטום. אני לא יודע למה הגענו לזה, אבל זה לא הנושא לדיון כרגע, רק מפני כבודה של חברת הכנסת. אני לא פותח את הדיון.
אורלי לוי אבקסיס
זה לא העניין של הפיקוח, אבל על הדרך לסגור את הגנים, לא יהיה על מי לפקח.
טליה לבני
זה בדיוק מה שיקרה.
היו"ר זבולון אורלב
טליה, אני מציע שתתלו שלט, 'אני מתנגדת לחוק', למה כל הזמן להגיד? תגידו 'אנחנו מתנגדים לחוק', וזה בסדר גמור, אין שום בעיה.
אורלי לוי אבקסיס
אני לא מתנגדת לרעיון של החוק ואל תציגו אותי ככזו. הרעיון הוא מעולה, כל עוד הוא יגרום לכך שייסגרו הגנים, לא השגנו כלום.
היו"ר זבולון אורלב
לא ייסגר, אתם מטילים אימה, הכל ספינים. יש כאן התנגדויות---
אורלי לוי אבקסיס
תסמוך עליי, חבר הכנסת אורלב---
היו"ר זבולון אורלב
אני לא סומך עלייך. ראיתי את זה בששינסקי. רבותיי, גם בששינסקי לא עזר שום דבר והחלטת הממשלה בסופו של דבר התקיימה. אני מאמין שגם בחוק הזה בסופו של דבר החלטת הממשלה תתקיים---
אורלי לוי אבקסיס
אבל החלטת הממשלה שם היתה לטובת הציבור, שהכספים יגיעו לציבור.
היו"ר זבולון אורלב
אותו דבר גם פה, הציבור יקבל את מה שהוא צריך ולא להטיל אימים ולעשות קמפיינים---
אורלי לוי אבקסיס
פה הוא יקבל פיקוח בלי מעונות.
היו"ר זבולון אורלב
ניפגש בהנהלת הקואליציה.
אורלי לוי אבקסיס
ואני רוצה להגיד שאני אומרת את זה וחשוב שזה יירשם בפרוטוקול, כי אם נישאר בלי גנים, וזו לא עמדתי היחידה, בגלל זה יש לך קושי לגייס פה חברי כנסת נוספים, אפילו מהקואליציה, אפילו מהמפלגה שלך, שיתמכו בעניין הזה. זאת אומרת תסמוך עלינו שיש לנו קצת יותר עומק מלהקשיב ללוביסטים כאלה ואחרים. עמדנו מול משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בוויסקונסין ויכולים להגיד פה, אז אף אחד לא יקשור אותי לאיזה שהוא קשר כזה או ההוא עם---
היו"ר זבולון אורלב
אורלי, לצערי דעתי שונה.
אורלי לוי אבקסיס
בסדר, דעתך, אבל היא יחידה. תסלח לי, אני אומרת לך.
היו"ר זבולון אורלב
אני חושב שאת עושה פה שגיאה גדולה מאוד, אבל לא חשוב. בסדר גמור.
אורלי לוי אבקסיס
אז אני עושה שגיאה. אני חושבת שאנחנו נעשה שגיאה גדולה מאוד אם נפקיר את העניין הזה.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר, נביא את זה להכרעה בהנהלת הקואליציה ונראה איפה אנחנו עומדים. בינתיים הממשלה צריכה לומר את דברה.
אורלי לוי אבקסיס
לחלוטין, ואני מקווה שלא רק הצד הכלכלי, מה ייפול על משרד האוצר בעקבות החוק הזה, ינחה את הקואליציה, כי אני ממש לא הייתי רוצה להיות שותפה לקואליציה שהיא באה ועושה חוקים, וואלה חוקים טובים, אבל לא מממנת אותם בשקל והכל ייפול על ההורים. אומרים לי, זה חוק תקציבי---
היו"ר זבולון אורלב
לא ייפול שום דבר על ההורים.
אורלי לוי אבקסיס
זה חוק תקציבי ברמות מאוד מאוד גדולות, רק שמי שיתקצב אותו זה יהיו ההורים ולא משרדי הממשלה, וזו הפדיחה שלנו.
קריאות
נכון מאוד.
אורי מקלב
אבל גם היושב ראש תומך בתמיכה ממשלתית בחוק. אתה לא חולק על זה.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו ממשיכים.
מירב ישראלי
יש רק עוד שני חידודים קטנים בתוספת של דיני העבודה, שזו התוספת השנייה, פשוט עשינו השוואה מול התוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה וראינו שחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות זה פרק ד', שזה הנושא של תעסוקה, ומניעת הטרדה מינית זה סעיף 8. פשוט הכנסנו את זה כמו שם.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לעשות עוד תיקון אחד שהיתה בו הסכמה ולא נכנס משום מה. עורך דין אביעד, כשישבנו בוועדה עלתה בקשה להוריד לשנה את המטפלת.
מירב ישראלי
זו היתה בסוף הסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
ואמרתי שם שיש לכם רשות להציע פשרה של שנתיים ואתם הסכמתם. באתי איתו בדברים וגם הוא הסכים לדבר הזה ולכן אני מציע שלא תהיה הסתייגות, אלא שזה ייכנס לגוף החוק, כי היתה הסכמה.
מירב ישראלי
סעיף 69(א)(2)(ב), לעניין 'מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד של מחנך-מטפל במעון יום לפעוטות, יחולו ההוראות כמפורט להלן'. מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה שאינה עולה על שנתיים---
היו"ר זבולון אורלב
נכון, שנתיים במקום שלוש.
מירב ישראלי
'יהיה פטור מעמידה בתנאים אלה למשך חמש שנים'.
היו"ר זבולון אורלב
ותמחקי את ההסתייגות.
מירב ישראלי
אבל בהמשך גם צריך לתקן, 'מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה העולה על שנתיים', נכון, יובל?
יובל אביעד
לשאול את הגורם המקצועי. תמי, זה בסדר?
היו"ר זבולון אורלב
נתתם לי תשובה חיובית. מה, אתם עכשיו חוזרים בכם?
יובל אביעד
אני רוצה שהיא תאמר לפרוטוקול.
תמר אלמוג
כן.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
גם בפסקה (2) אני מתקנת, 'מי שערב מועד ההחלה מילא תפקיד זה במשך תקופה העולה על שנתיים, או שערב מועד ההחלה מלאו לו 50 והוא מילא תפקיד זה', שוב במשך שנתיים?
תמר אלמוג
כן.
היו"ר זבולון אורלב
ותמחקי את ההסתייגות.

עכשיו אני רוצה לשמוע את ההצעה החדשה שיש לגבי פרק המבדקה, שייתכן שהיא פותרת את הבעיה של נושא חדש, כן או לא, נשמע אחרי שנקרא ונראה במה מדובר.
מירב ישראלי
אני מציעה, יעקב, שאחד מכם, מהממשלה, יציג.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להזכיר את הרקע. בהצעת החוק הממשלתית היתה מבדקה לצורך הרישוי או לצורך החידוש שיכולים להיעזר בבודקים חיצוניים בשלושה תנאים, אחת, שאין שיקול דעת, שתיים, אין סמכות שלטונית, שלוש, שזה על פי רשימה שנקראת צ'ק ליסט, רשימת תיוג. במהלך הדיון ביקשנו לא לשגע את המפעילים ושבקשות לחידוש רישיון לא יהיה כל שנה או כל שנתיים, אלא יהיה שנה, ומשנה לקפוץ לחמש שנים, כדי לא לשגע את האנשים וגם לחסוך בעלויות, שלא יתגלגל על ההורים. אז עלתה השאלה, מה יקרה במשך חמש שנים, יש דברים שמתרחשים וצריך גם לבדוק אותם ואני אמרתי שאין לי התנגדות שאותה מבדקה תעשה את הבדיקות שעשתה לפני הרישיון גם אחרי הרישיון, עם הצ'ק ליסט, שוב בלי שיקול דעת וכדומה. אז הוגשה הצעה שלצערי היא לא עלתה בקנה אחד עם מה שאני התכוונתי, כי קודם כל קראו לזה יועצים מומחים, אמרנו שאנחנו לא רוצים יועצים מומחים וגם רצו שהם יהיו בתחום החינוכי, אמרנו בשום פנים ואופן לא ועל זה הגישה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס טענה לנושא חדש. זה היה בפורים, יום לפני צלצלו אליי ואמרו 'תשמע, אפשר להציע הצעה אחרת שייתכן שפותרת את הבעיה', ולכן ביקשתי לעכב את הדיון בוועדת הכנסת, אם יש הצעה אחרת שאולי פותרת את הבעיה, או שהממשלה חוזרת בה מהבקשה הזאת. קיבלנו נוסח חדש, אני מודה, אני עברתי עליו, לא בעיון---
אורלי לוי אבקסיס
אני חייבת להגיד משהו כי אני חייבת לרוץ לוועדת העבודה והרווחה. אני הסתכלתי על הנוסח החדש, הוא עדיין לא פותר את הבעיה, ואני דיברתי גם סגן השר ליצמן ובינתיים הוא לא נתן דעה אחרת שהשתנתה בעקבות הנוסח הזה. היא לא פותרת את הבעיה של המבדקה החיצונית וההפרטה שאני רואה בה הפרטה של שירותי פיקוח של משרד הבריאות, מה שאני רואה פה זה אפשרות של השר לבחור מבין קבוצות, או מבין תאגידים, מי מביניהם הוא רואה בו או נותן לו את האישור, אבל מראש לקחנו לו את הסמכות הראשונית שהיתה שלו, ולכן אולי כדאי להשאיר פה מקום למשרד הבריאות להתנהל מול משרד הבריאות לגבי תקנים, וזה מה שמנסה סגן השר לעשות. צריך להבין, זה בדיוק כמו אחיות בריאות התלמיד. למה אני אומרת את זה? כי באמת כמו שיש היום את היכולת של משרד הבריאות להתנהל מול המשרד, זו עדיין הפרטה, לקחנו ממנו מראש את הסמכות ועכשיו אמרנו לו 'בין הזה, יהיו לך כמה אופציות'. זה מה שאני הבנתי. אני עדיין רואה בזה נושא חדש, עדיין אנחנו נמצאים בתחום הפיקוח.
היו"ר זבולון אורלב
חברת הכנסת לוי, תישארי כמה דקות. חבל, אם הייתי יודע, הייתי שם את זה דבר ראשון. אגב, אני מבין דברים שונים לגמרי ממה שאת אומרת.
יעקב פרידברג
כן. מבחינתנו, וברור לחלוטין שהקושי המרכזי שהיה לנו עם השינוי משנתיים לחמש שנים היה בזה שאין לנו שום בעיה עם חידוש הרישיון ומתן רישיון ראשון, יש לנו בעיה עם הפיקוח. אני מתייחס למה שאת אומרת. בגלל שלנו, כמשרד המשפטים, יש קושי משמעותי מאוד בדיוק כמו שאת מדברת עם הפרטה של סמכויות שהן סמכויות של פיקוח, בין אם זה בריאות או כל דבר אחר. את מתמקדת בבריאות משום מה, אבל זו כל סמכות של פיקוח, זה גם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה וזה גם דברים אחרים. אנחנו מתנגדים לדבר הזה ורואים בו---
אורלי לוי אבקסיס
משרד החינוך לא מנהל את המאבק שלו... מנהל מאבק כנגד הלקיחה של המתווה של הבודק ממנו.
יעקב פרידברג
הפרטה של סמכות של פיקוח, שהיא סמכות שבעיקרה חייבת להיעשות על ידי המדינה, היא דבר שאנחנו מבחינה משפטית רואים בו קושי מאוד מאוד גדול. מה שאנחנו מציעים כאן זה הסתייעות בבודקים כדי לעשות דברים טכניים, וזה יהיה נכון גם לנושא הבריאות. לכן אני חושב שההשוואה שלך לאחיות בריאות הציבור אינה במקומה.
אורלי לוי אבקסיס
כי מסתכלים על זה טכנית. אחות באה, בודקת את העיניים, בודקת את הזריקה ויש לה שעון עצר, תוך כמה שניות היא עושה את הדברים האלה. אם זה צ'ק ליסט, באמת זה יהיה צ'ק ליסט, בי בי בי בי נגמר. מזה אני חוששת. מה גם שסגן השר ליצמן אמר שהוא בא בדין ודברים להפשרת תקנים מול משרד האוצר, אז למה אנחנו לוקחים ממנו---
יעקב פרידברג
זה לא חוסם את הדרך. החוק הזה לא חוסם את הדרך מסגן השר ליצמן להשיג הישג ולקבל עוד תקני פיקוח והם יוכלו להיכנס במקום הבודקים.
אורלי לוי אבקסיס
אז בוא נחכה עם זה, ניתן לזה עוד צ'אנס.
יעקב פרידברג
לא הבנתי. מה שאת בעצם מבקשת זה להוציא רק את תחום הבריאות?
אורלי לוי אבקסיס
לא, לא, בכלל כל העניין של המבדקות, לדעתי, אבל אני לא מבינה למה משרד החינוך והנציגים שלו פה לא אומרים, 'אל תיקחו מאיתנו את הפיקוח הפדגוגי'.
יעקב פרידברג
גברתי, הפיקוח הפדגוגי לא נמצא בפנים.
קריאה
אין מלה כזאת 'פיקוח פדגוגי'.
יעקב פרידברג
גברתי, הבודקים לא יכולים לבדוק בנושאים פדגוגיים. לפי הנוסח זה לא נמצא. אבל אני רוצה להבין ממך, אני לא חושב שזו עמדתך, כי זו עמדה שהיא מאוד מאוד קיצונית וקשה לי להאמין שזה מה שאת מתכוונת לו.
אורלי לוי אבקסיס
אני אנטי הפרטות בעליל. למי שיש אי אילו אי הבנות ב---
יעקב פרידברג
גברתי, למה את מתכוונת? את רוצה עכשיו שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יעסיק... אני באמת---
אורלי לוי אבקסיס
לא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שמשרד הבריאות יקבל תקנים ויידע שמי שעושה את זה---
יעקב פרידברג
גברתי, את רוצה שמדינת ישראל---
אורלי לוי אבקסיס
---זה יילך ויתרחב.
יעקב פרידברג
גברתי, זה לא חשוב איזה משרד ממשלתי זה. את רוצה שיעסיקו אלפי עובדי מדינה על מנת לבדוק דברים טכניים בעליל?
אורלי לוי אבקסיס
אני סומכת עליהם יותר. גם באחריות יותר. אני עדיין רואה בזה נושא חדש.
יעקב פרידברג
הטענה שזה נושא חדש היא לא... את לא יכולה---
אורי מקלב
מה זה דברים טכניים? מה זה דברים יותר---
אורלי לוי אבקסיס
בוא נגיע לוועדת הכנסת ו---
היו"ר זבולון אורלב
אפשר להגיד גם על שם החוק שזה נושא חדש.
אורלי לוי אבקסיס
יש ועדת כנסת שתכריע.
יעקב פרידברג
לא, אבל תראי לי, גברתי, שזה נושא חדש. באמת.
אורלי לוי אבקסיס
יש פה הפרטה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס
בוא נגיע לוועדת הכנסת, בשביל זה יש נהלים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס
תודה רבה. אני חייבת לזוז, תסלחו לי, זה נורא מעניין, אבל אני חייבת ללכת לוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר זבולון אורלב
לצערי אני צריך לסגור את הישיבה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים