ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/03/2011

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
6
ועדת הכלכלה

29/03/2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 503

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ג באדר ב' התשע"א (29/03/2011) בשעה 11:30
סדר היום
תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
עו"ד חנה טירי

- לשכה משפטית, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

עו"ד אליהו ליפשיץ
- יועמ"ש, משרד התיירות

עו"ד רוני סטסקובסקי
- יועמ"ש, חברת אל-על

ישוע יצחק

- מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

עינת ברכה

- ארגון אמון הציבור

עו"ד אסף רזיאל

- יועמ"ש, פנל חברות התעופה הזרות
ייעוץ משפטי
עו"ד אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (תיקון), התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)(תיקון), התשע"א-2011.


תציגי בבקשה את התקנות.
חנה טירי
אני ממשרד התמ"ת.

תקנות הגנת הצרכן פורסמו בספטמבר ונכנסו לתוקף בדצמבר. התקנות קובעות את זכות הצרכן לבטל עסקה. לא אפרט בהרחבה במה עוסקות התקנות.

כעיקרון הכנסנו לתקנון זכות לצרכן לבטל עסקה, ככל שמדובר בעסקאות תיירות.

בדיון התקבלה פניה של שר התיירות שמבקש ממשרדנו לבחון ביחד את זכות הביטול בעסקאות תיירות, הסכמנו שככל שמדובר בתיירות חוץ, כלומר, כרטיסי טיסה לחו"ל וחבילות נופש, אז הנושא הזה יוחרג בהוראת שעה למשך 6 חודשים.

אמרנו לוועדה שבתקופה הזאת אנחנו נבחן באמת את נושא התיירות בכללותו יחד עם משרד המשפטים ומשרד התיירות ונראה אם יש איזה שינויים בחקיקה שאנחנו רוצים להציע.

כמובן החרגנו את הנושא בהוראת השעה. הוראת השעה שמחריגה את תיירות החוץ פגה ב-14.3. זה 6 חודשים מיום הפרסום, כאשר הם נכנסו לתוקף 3 חודשים לפני הפרסום. אבל, טרם הוסקו מסקנות בנושא. התחלנו לעבוד על זה והיתה ישיבה עם משרד המשפטים ומשרד התיירות. מאחר והפטור הזה והשינויים האלה מתבקשים על-ידי משרד התיירות ביקשנו ממשרד התיירות להכין לנו איזה נייר שמסכם את המצב המשפטי שקיים בעולם בתחום, איזה נזקים צפויים לענף הזה וכדומה.
היו"ר כרמל שאמה
ברור.
לאה ורון
את רוצה להתייחס לשאלה למה רק 3 ימים אחרי שפגה הוראת השעה פונה השר לוועדת הכלכלה?
חנה טירי
קודם כל, זה קצת נפל בין הכיסאות במעבר בין השרים. זה תחום תיירות ומשרד התיירות רוצה להאריך את הוראת השעה אז שיעבירו מכתב משר התיירות לשר התמ"ת. זה לקח קצת זמן. היינו אמורים להגיע לוועדה בערך שבוע לפני ואז לא היינו צריכים להגיע לסוגיה של החלה רטרואקטיבית. כנראה שזאת הסיבה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות לתקנות?
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש. מכתבו של שר התיירות, שנשלח בזמנו למי ש היה אז יו"ר ועדת הכלכלה, ובו הבקשה להחריג תיירות חוץ מהתקנות האלה, נכתב -6.7.2010 ובו כותב השר בסיום דבריו: "אבקש לפיכך, להחיל את התקנות בשלב זה רק על עסקאות שבתוך ישראל ולמצוא מסגרת מתאימה לעסקאות אחרות הקשורות לתיירות במסגרת חוק שירותי תיירות. בהתאם להערכת הגורמים המקצועיים במשרד, ההתאמות יארכו כ-6 חודשים להבאת תיקון מתאים לחוק שירותי תיירות בנושא זה".

6 חודשים מאז 6.7 הסתיימו זה מכבר. אבל, התקנות החריגו את העסקאות האלה ל-6 חודשים מיום פרסומן של התקנות. התקנות פורסמו רק ב-14 בספטמבר , זאת אומרת למעלה מחודשים ממועד אישור התקנות בוועדה. דהיינו, עברו כבר קרוב ל-9 חודשים מאז ששר התיירות ביקש להחריג את הנושא ולהביא המלצות לצורך מציאת פיתרון הולם. השאלה, אם בנסיבות כאלה ראוי שוב להאריך את זה לתקופה כה ארוכה?
עינת ברכה
אני חושבת שאנחנו קצת מפספסים את העניין העיקרי כי התקנות האלה חלות על עסקאות פרונטאליות, על עסקאות מכר מרחוק כאשר רוב ענף התיירות, כולל תיירות חוץ, הוא ענף שמתנהל בעסקאות מכר מרחוק. הסעיף זה כבר חל והוא חל הרבה מאוד שנים. בעצם על ענף התיירות הנושא הזה של תקנות ביטול עסקה ההשפעה שלו לא היתה דרמטית כי גם כך, מכוח עסקאות מכר מרחוק. הבעיה הגדולה של הזכות הזאת וכל מה שקשור אליה היא, שיש היום הפרה דרמטית של חוק מכר מרחוק בכל מה שקשור לזכות ביטול במכר מרחוק. זאת בעיה שצריך להסדיר אותה. אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהם היא ביחסים שבין סוכנות הנסיעות לחברת התעופה. סוכן נסיעות שעושה את העסקה מול הצרכן, הרבה פעמים לא מגובה על ידי חברת התעופה ואז הוא נאלץ לספוג בעצמו את זכות הביטול. מאחר שהוא לא מסוגל - - -
היו"ר כרמל שאמה
רק לעניין המועדים, המהות פחות משנה.
עינת ברכה
בנסיבות שנוצרו אנחנו מתנגדים להארכה של המועד.
אליהו ליפשיץ
קודמתי הסבירה את העיקר. נכון שבעסקת מכר מרחוק לכאורה אנחנו כבר חיים בעידן שהדברים נמשכים זמן רב, אבל מצד שני הואר שיש הפרה מתמשכת. הפרה מתמשכת היא לא כי אנשים רוצים לעבור על החוק אלא כי ישנה בעיה מאוד רצינית. אנחנו שחקן קטן מאוד בשוק הגלובאלי וזה אומר שכאשר מדובר בעסקה שהיא עם קשר בינלאומי, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לכפות על שאר העולם להתנהג לפי החוק המקומי. לכן יש בחינה בפירוש גם על עסקת מכר מרחוק ויש הבנה בעצם להחיל את הרעיון של ביטול עסקה בהתאם למצב החוקי בעולם. נערכת עכשיו בדיקה. אנחנו מאוד מקווים - - -
היו"ר כרמל שאמה
תאמר לעניין המועדים.
אתי בנדלר
מדוע רק עכשיו נערכת בדיקה?
אליהו ליפשיץ
אני מודה בכך שאנחנו לא מצטיינים בעמידה בזמנים וזה לא בסדר. אני מהלשכה המשפטית במשרד התיירות - - -
היו"ר כרמל שאמה
יש לך מה לומר לעניין המועדים?
אליהו ליפשיץ
הבדיקה ארכה זמן רב יותר ממה שחשבנו. ציפינו שנספיק עד שבוע שעבר ולא הספקנו. אנחנו בפירוש מתכוונים לעמוד ביעדים, כלומר, חצי שנה תספיק. אני מוכן גם לדווח מידי חודשיים ולהסביר איך זה מתקדם ומה קורה. המועדים האלה נחוצים לנו מאוד. השוק מתפקד במצב הזה מתוך אילוץ.
עינת ברכה
על מנת שדבריי לא יצאו מהקשרם, רציתי להבהיר שזכות הביטול בתחום התיירות היא זכות חשובה שאסור לפגוע בה וצריך למצוא את הדרך שהיא תאכף בצורה נכונה ומתאימה. חשוב לשמור על הזכות הזאת.
אליהו ליפשיץ
זאת הכוונה.
היו"ר כרמל שאמה
נא להקריא את התקנות.
חנה טירי
"תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2011.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו' ו-37 לחוק ה גנת הצרכן, התשמ"א-1982)(להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התיירות, בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה.

תיקון תקנה 9.

1.
בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, בתקנה 9, במקום "6 חודשים מיום פרסומן של התקנות" יבוא "12 חודשים מיום פרסומן של התקנות".

תחילה

2.
תחילתן של תקנות אלה ביום ח' באדר ב' התשע"א, 14 במרץ 2011".

אני רוצה להסכים את תקנה 2. הכוונה להחלה רטרואקטיבית. מאחר והוראת השעה פגה ב-14.3 - - -
היו"ר כרמל שאמה
מאחר ואיחרתם.
חנה טירי
בדיוק, מאחר ואיחרנו.


אני רק רוצה לציין שיש אישור של היועץ המשפטי לממשלה לחקיקה, הגברת אורית קורן.
אתי בנדלר
אני חוזרת שוב לנושא התאריכים. מבוקשת כאן הארכה של 6 חודשים נוספים ממועד פרסומן של התקנות, כך שהתוקף של ההחרגה של תיירות חוץ תהיה עד 14.9.2011. דא עקא שהכנסת יוצאת לפגרה בחודש אוגוסט. דהיינו, אם תתקבל ההארכה כמבוקש, שוב יהפכו את הכנסת לחותמת גומי כי בתחילת חודש ספטמבר או בסוף חודש אוגוסט במקרה הטוב, יביאו תקנות מתקנות.

לכן אני מציעה להאריך את זה לא ב-6 חודשים נוספים אלא עד לסוף חודש יולי לפני צאת הכנסת לפגרה.
היו"ר כרמל שאמה
הקראת את התקנות ואנחנו נעשה שינוי בתקנה 1. ברישה, במקום "12 חודשים מיום פרסומן" יהיה " 9 חודשים מיום פרסומן".

ניפגש שוב ביוני.
אליהו ליפשיץ
10 אני אבקש 10 חודשים, אם אפשר.
היו"ר כרמל שאמה
9 חודשים הספיקה לוועדת ששינסקי בנושא הרבה יותר מסובך ומורכב.
אליהו ליפשיץ
אבקש עד סוף חודש יולי. 10 חודשים יהיה קל יותר. אני בפירוש מסכים עם היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
אני רק מבקשת שלא תאלצו שוב את הוועדה להפוך לחותמת גומי ותביאו תקנות או חוק או מה שלא יהיה, באכסניה שתמצאו לנכון כדי להסדיר - - -
חנה טירי
אני רוצה לציין שהמשמעות היא שהוראת השעה פגה. זה אומר שלצרכן יש זכות לבטל גם בעסקת תיירות.
אתי בנדלר
הרי לא יגיעו לסיטואציה הזאת. הם אומרים שאי-אפשר לתת לצרכן זכות ביטול לגבי עסקאות חוץ לארץ - - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל אנחנו לא נאריך שוב את התקנות האלה. אין שום סיכוי בעולם שאני אאריך את התקנות עוד פעם. אל תחזרו אלי עם הבקשה הזאת.
חנה טירי
אנחנו גם לא מצהירים פה מה אנחנו הולכים לתקן.
היו"ר כרמל שאמה
הפורמט של להאריך בדקה התשעים, אם לא בדקה התשעים ואחת, לא יהיה יותר בעניין הזה.
אתי בנדלר
אם כך, במקום "12 חודשים" יבוא "10 חודשים"
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר כרמל שאמה
אושר פה אחד. אנחנו מצביעים על תקנה 2 שאושרה פה אחד.


הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:40)

קוד המקור של הנתונים