ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/03/2011

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"א - 2011 (ענף הדיג - דגי אמנון)

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
4
ועדת הכספים

29.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ג באדר ב' התשע"א (29 במרץ 20121), שעה 12:00
סדר היום
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"א-2011

(ענף הדיג – דגי אמנון)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אורי אריאל

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
שירלי אביבי, כלכלנית, רשות המסים, משרד האוצר

מנחם הסה, יועץ משפטי, רשות המסים, משרד האוצר

איתמר שושנה, ראשד ענף חשבונאות ודיווח, משרד האוצר

ניר פרוימן, מנהל תחלום חקלאות מים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסף לוי, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אפרת תבור, תקציבאית, משרד האוצר

עמיחי גילר, יו"ר שולחן המגדלים, ארגון מגדלי הדגים

יוסף יעיש, מזכיר ארגון מגדלי הדגים

מנחם בר-און, מזכיר התאחדות יבואני הדגים

עו"ד אריאל מירלמן, היועץ המשפטי, התאחדות יבואני הדגים

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

עזרא לאטי, מנכ"ל מעדני הטלה ומעדני הדג

עו"ד אהוד קרונפלד, משרד עו"ד שדות ושות', מייצג יבואני דגים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"א-2011

(ענף הדיג – דגי אמנון)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"א-2011 (ענף הדיג – דגי אמנון).


אני אגיד לכם מה קורה ומה בעצם הדיון. אני סיכמתי גם עם החברים בוועדה וגם עם שר התעשייה שאתם הוצאתם צו ואנחנו אמרנו שאנחנו לא נדון עליו לפני פסח אלא נדון עליו אחרי פסח.
אמנון כהן
עדיף.
היו"ר משה גפני
כן. אלא מה, התברר שיכול להיות מצב שבו כתוצאה מהצו שאתם הוצאתם יעלו את המחירים לצרכן. מצד אחד ידאגו לחקלאות, לדיג בבקעת בית שאן, אבל מצד שני יעלו את המחירים. אני קיימתי דיונים גם עם רשות המסים וגם עם משרד החקלאות, לא במישרין אלא בעקיפין, איך אפשר לגרום לכך שלפני פסח נוכל להפחית את המחיר לצרכן ולא נפגע במגדלי הדגים בבקעת בית שאן.


אני רוצה לדעת לפני שאנחנו מתחילים את הדיון - כי אחרת אני לא אקיים את הדיון הזה אלא נקיים אותו אחרי פסח – אם נגיע למצב בו נקבע מכסות על הפחתת המכס הזה בצו שלכם, האם זה יוזיל את המחיר לצרכן. מכאן מתחיל הדיון. יש מישהו שיכול לומר?
יעקב אדרי
אני אומר לך. התשובה היא לא.
ציון פיניאן
אין דבר כזה.
יעקב אדרי
הם לא יוזילו את המחיר. להפך, זה יעלה את המחיר.
ציון פיניאן
אני מקבל את ההצעה שלך לא לקיים דיון עכשיו אלא אחרי פסח.
היו"ר משה גפני
נשמע. אם זה לא מפחית, אין מה לקיים דיון.
אריאל מירלמן
אני יועץ משפטי של התאחדות יבואני הדגים. המצב העכשווי לקראת פסח שיבוא עלינו לטובה תוך שלושה שבועות, כבר מאוחר מדיי מכיוון שהמוצרים שאמורים להיות משווקים כבר נמצאים בארץ. לא מייבאים את המוצר הזה במשלוח אווירי אלא במשלוח ימי ולכן לדאבוננו המצב הוא בלתי אפשרי. העלאה, אני חייב לציין, שנעשתה של ארבעה שקלים, היא לא ארבעה שקלים בלבד אלא היא מגיעה לצרכן ל-9.5 שקלים.
היו"ר משה גפני
עורך דין מירלמן, מכיוון שאתה אומר שאין הפחתה, שלא תהיה הפחתה ולא משנה מה שנחליט, מכיוון שהדגים כבר כאן, אני לא שותף לעניין הזה. זה צו שעשתה הממשלה. אני סיכמתי בוועדה עם חברים בוועדה, עם השר שלום שמחון ועם רשות המסים, סיכמתי שאנחנו נדון בצו הזה רק לאחר שהכנסת חוזרת מהפגרה, דהיינו לאחר פסח ויום העצמאות. אם הייתה איזושהי אפשרות שאנחנו יכולים בדיון עכשיו בקביעת מכסות או לא חשוב במה להוזיל את המחיר לצרכן, ועדת הכספים היא ועדה מאוד חברתית ואם אנחנו יכולים להפחית את המחיר, אנחנו עושים את זה. אתה איש מוסמך, אתה מייצג את היבואנים, ואתה אומר שהם כבר נמצאים בשוק וזה לא יוזיל את המחיר, הדיון מיותר. אני לא רוצה לעשות דיון כפול. אנחנו נצטרך לקיים את הדיון כשיגיע המועד. היום אנחנו לא צד בעניין הזה.
אריאל מירלמן
יש דרך אחת אדוני והיא להוזיל במידה שרשות המסים תחליט להחזיר באופן ארעי את המצב לקדמותו.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי. רבותיי, מכיוון שזה לא מוזיל את המחירים לצרכן, אני נשאר בסיכום שהיה בוועדה ושהיה עם השרים. הדיון יתקיים בעזרת השם לאחר פסח ויום העצמאות.
יעקב אדרי
להחזיר את זה למצב הקודם, זה לא פשוט.
היו"ר משה גפני
בזה הוא מעוניין. בעזרת השם אנחנו נקיים את הדיון לאחר פגרת הפסח.
יעקב אדרי
זה שאתם יוצאים מרוצים, זה מדאיג אותי. לא הבנתי למה.
קריאה
יש עדיין סחורות שנכנסות לארץ.
יעקב אדרי
זה לא אומר שאתם צריכים להרים את המחירים כפי שאתם רוצים. בשביל כמה קיבוצים לא צריך להרים את המחירים עד השמים, עם כל הכבוד.
אבשלום וילן
תירגע. אל תעבור להשמצות.
יעקב אדרי
אני לא משמיץ את הקיבוצים. אני בין אלה שעוזר להם כאן כל הזמן. אל תטיף לי מוסר. אני מאוד מכבד אותך אבל יש לכאן ולכאן בעניין הזה. להגן על הקיבוצים, גם אני יודע ועושה את זה כל הזמן.
היו"ר משה גפני
כשיהיה כאן הדיון על הצו, אני אדרוש מכסות. רבותיי, הדיון הזה התכנס כדי לנסות להוזיל את המחירים לפני פסח. אני אדרוש מכסות כשיגיע לכאן הצו ואנחנו נדבר על העניין הזה. יהיו כאן כל חברי הוועדה שיש להם עניין בנושא ואני אומר לכם, אני מדריך אתכם ומנחה אתכם, שצריך להגיע להוזלת מחירים.
עזרא לאטי
אני יבואן. יש לי עדיין מכולות. אתה מדבר על החג ועדיין לא פספסתי את החג. יש לי עדיין מכולות ואפשר להחזיר את המצב לקדמותו, למכס ל-11 שקלים ולא להגיע ל-15 שקלים. אני יכול להוזיל את המוצר כבר לחג. יש לי עדיין מכולות. אפשר להחזיר את המצב לקדמותו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני עושה הפסקה עשר דקות וממשיך בדיון הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים