ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2011

תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
14
ועדת הכספים

28.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרץ 20121), שעה 10:30
סדר היום
תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

יצחק וקנין

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי, רשות לניירות ערך

עודד שפירר, המזכיר הכללי, רשות לניירות ערך

נועם כץ, המשנה למזכיר הכללי, רשות לניירות ערך

חן לב, רפרנט מקרו, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
מירב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2011. קיבלתי טלפון מפרופסור זוהר גושן. הוא דיבר אתי בשבוע שעבר ואמר לי שהוא נוסע לסין לשבת שם עם הרשות לניירות ערך הסינית ולכן הוא מביע את התנצלותו על כך שלא יוכל להשתתף בדיון הזה. הוא אמר שהוא ישלח את האנשים המובחרים ביותר ברשות לניירות ערך וזה בסדר גמור.


שוני, בבקשה.
שמשון אלבק
לידי נמצא שהוא המזכיר הכללי של הרשות.
היו"ר משה גפני
אתה חדש?
עודד שפירר
כן.
היו"ר משה גפני
מתי נכנסת לתפקיד?
עודד שפירר
לפני חצי שנה.
היו"ר משה גפני
שיהיה בשעה טובה. הרשות היא מפלגה? מה זה המזכיר הכללי?
שמשון אלבק
כך קוראים לזה. אנחנו לא פוגעים במסורת.
היו"ר משה גפני
זה עוד מזמן בן גוריון?
שמשון אלבק
אני לא יודע ממתי זה אבל זה השם.
היו"ר משה גפני
אני המזכיר הכללי של דגל התורה. זאת אומרת, הוא הופך להיות פרטנר שלי?
שמשון אלבק
קולגות.
היו"ר משה גפני
בכל מקרה, שיהיה לך בהצלחה. הרשות לניירות ערך היא גוף מאוד מאוד חשוב ואתה בטח יודע זאת. במהלך כנס החורף גם שדרגנו את הרשות והפכנו אותה לגוף אימתני במובן החיובי של המילה.
שמשון אלבק
בכל מקרה, מוצג בפניכם תקציב הרשות לשנת 2011. אני אומר כמה מלים כלליות. אין צורך לחזור ולומר על מה אנחנו מפקחים, אבל רק כדי לסבר את האוזן, 850 תאגידים מדווחים, שוק המניות עם 750 מיליארד שקלים, שוק האג"ח עם 450 מיליארד שקלים, קרנות הנאמנות עם 160 מיליארד שקלים, תעודות סל עם כ-60 מיליארד שקלים, תשקיפים וכולי. מעבר לכך 5,00 יועצים ומנהלי תיקים ועוד כעשרים אלף שנמצאים בתהליכים.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים יש לכם?
עודד שפירר
היום 193 ובהצעת התקציב 201 ועוד 25 סטודנטים ומתמחים.
שמשון אלבק
לפי הצעת התקציב תהיה תוספת של עוד שמונה, כך שנגיע ל-201 עובדים ועוד 24 סטודנטים ומתמחים, כך שהמספר עולה ל-225 עובדים.
היו"ר משה גפני
יש חרדים?
עודד שפירר
יש.
היו"ר משה גפני
יש מדיניות של שר האוצר לשלב חרדים בעבודה.
שמשון אלבק
אצלנו הם משולבים כבר הרבה שנים. הם לא חדשים.
היו"ר משה גפני
כמה?
שמשון אלבק
לדעתי יש חמישה.
עודד שפירר
לפחות 15 מתפללים קבועים.
היו"ר משה גפני
לא מתפללים. זה לא רלוונטי. מתפללים, גם אנשים שהם אינם דתיים מתפללים.
עודד שפירר
חרדים, אני חושב שיש ארבעה, מתוכן שלוש נשים.
שמשון אלבק
אנחנו נבוא עם מספר מדויק.
היו"ר משה גפני
לא, אתם לא צריכים לבוא עם מספר מדויק. אני רוצה שבעבודה ישולבו חרדים. הרשות לניירות ערך היא גוף גדול ורציני.
ציון פיניאן
שני אחוזים.
היו"ר משה גפני
שלוש נשים וגבר אחד.
שמשון אלבק
אני חושב. הם מאוד ותיקים.
היו"ר משה גפני
הם עוד מהימים שקיבלו חרדים לעבודה.
שמשון אלבק
עצם העובדה שאנחנו לא יודעים, זה אומר שמבחינתנו כולם אזרחים.
היו"ר משה גפני
אני חושב שזה נכון שצריך לשלב חרדים בעבודה. אני חושב שגם יש אינטרס לאומי בזה.
שמשון אלבק
אני יכול להגיד שכשאנחנו מגייסים, אנחנו מנסים לגייס מהאוכלוסיות האלה שיש מדיניות ברורה שצריך לגייס אותם והדברים הם מאוד לא פשוטים.
היו"ר משה גפני
אתם רשות שמצליחה ולכן איך בזה אתם לא מצליחים אם אתם רוצים? אתם מצליחים בכל הדברים.
שמשון אלבק
קודם כל, יש לנו אבל זה לא מספיק. בתחומים שלנו צריך תואר ראשון ושני.
ציון פיניאן
כמה בני מיעוטים מועסקים?
שמשון אלבק
היה לנו ועכשיו אין. אנחנו באמת מחפשים וזה מאוד קשה כי אנחנו מנסים לגייס אנשים אבל אנחנו לא נעשה אפליה מתקנת מוגזמת. היום רוב אלה שאנחנו מגייסים לרשות שהם עובדים מקצועיים, אלה אנשים שבאים עם תואר ראשון בחשבונאות ותואר ראשון במשפטים ובדרך כלל יש להם גם תארים שניים. אין הרבה אנשים כאלה.
היו"ר משה גפני
אצל החרדים היום יש הרבה. אני העברתי לשר האוצר קלסר שלם עם אנשים חרדים שיש להם תואר ראשון ושני. נכון שזה לא היה בעבר, אבל היום יש הרבה יותר.
שמשון אלבק
מצוין.
היו"ר משה גפני
תשימו לב לעניין הזה. אם יהיה חרדי שהוא לא בסדר, תעיפו אותי.
שמשון אלבק
למה שהוא יהיה לא בסדר? זאת לא הבעיה.
היו"ר משה גפני
יבוא אחד כמוני, תעיפו אותו, אבל על פי רוב לחרדים יש מוסר עבודה.
ציון פיניאן
הייתה כתבה שיש 6,00 אקדמאים שזה פי 300 אחוזים מהמצב שהיה קיים לפני חמש ועשר שנים.
היו"ר משה גפני
אקדמאים חרדים?
ציון פיניאן
כן. יש כ-6,000.
היו"ר משה גפני
בסדר. זה לא נוגע לתקציב. נאשר את התקציב גם בלי החרדים.
שמשון אלבק
אבל זה חשוב.
היו"ר משה גפני
כן, זה חשוב. הרשות לניירות ערך, לפי דעתי זה גם מקצוע שהחרדים יהיו מעוניינים בו.
שמשון אלבק
נכון. אלה שעובדים אצלנו, עובדים הרבה שנים.
היו"ר משה גפני
יש שינויים בתקציב?
שמשון אלבק
כן. יש מעט שינויים.
היו"ר משה גפני
רגע. אני חוזר לעובדים. יש 193 עובדים שהם עובדים קבועים.
שמשון אלבק
כן. אנחנו רוצים לקבל עוד שמונה עובדים.
עודד שפירר
שניים מהם הם מתוכנית עתידים שהיא תוכנית שכוללת את אוכלוסיית הפריפריות במטרה לקדם אותם לתוך משרדי הממשלה והתקן שלהם הוא לשנתיים.
היו"ר משה גפני
כמה סטודנטים?
עודד שפירר
24 סטודנטים ומתמחים.
היו"ר משה גפני
כמה היו השנה?
עודד שפירר
אותו מספר בדיוק.
היו"ר משה גפני
כמה עובדים הם במיקור חוץ?
עודד שפירר
בתחום מערכות מידע, שלושה או ארבעה.
שמשון אלבק
אבל אנחנו מעסיקים לא במיקור חוץ קלאסי, זאת אומרת קבוע, אלא כיועצים וכגורמי ביקורת אנחנו מעסיקים לא מעט משרדי רואה חשבון ועורכי דין שעושים עבורנו במיקור חוץ לפי משימות.
היו"ר משה גפני
כמה?
עודד שפירר
תלוי בפרויקטים שיש לנו באותה שנה.
היו"ר משה גפני
בממוצע בשנה.
עודד שפירר
משהו כמו 15 יועצים.
שמשון אלבק
משרדים.
עודד שפירר
משרדים.
מירב תורג'מן
השנה ביקשתם להכפיל את התקציב בנושא הזה.
עודד שפירר
נכון.
היו"ר משה גפני
למה?
שמשון אלבק
כדי להגביר את הביקורות.
היו"ר משה גפני
למה אי אפשר לקחת עובדים קבועים שיעשו את זה?
עודד שפירר
אנחנו היינו מאוד רוצים.
היו"ר משה גפני
מי לא נותן לכם?
עודד שפירר
משרד האוצר לא מאשר.
היו"ר משה גפני
מה משרד האוצר? אתם תקציב לבד.
שמשון אלבק
לא. הרב גפני, אתה מכיר את העניין.
היו"ר משה גפני
אתם דורשים שיהיה מיקור חוץ ולא עובדים קבועים?
חן לב
לא.
שמשון אלבק
הוא אמר לא, אבל תן לו להסביר את ה-לא הזה.
חן לב
מדי שנה אנחנו דנים עם הנהלת הרשות לגב היקף כוח האדם שהרשות מעסיקה.
היו"ר משה גפני
למה אתם צריכים לאשר לרשות? יש להם תקציב עצמאי.
חן לב
על פי חוק.
מירב תורג'מן
הרשות צריכה להגיש לשר האוצר.
שמשון אלבק
כן.
מירב תורג'מן
התקציב טעון אישור של שר האוצר וועדת הכספים.
שמשון אלבק
לכן גם תקני כוח האדם, גם השכר ברשות, מאושרים על ידי עובדי האוצר באופן מלא ואנחנו פועלים בדיוק בהתאם להנחיות.
היו"ר משה גפני
למה שלא יהיו עובדים קבועים? אנחנו באכיפה המינהלית דרשנו שאלה יהיו עובדים קבועים שיפקחו.
חן לב
באכיפה מינהלית ברשות ניירות ערך.
היו"ר משה גפני
נכון.
חן לב
ודאי. לכן יש תוספת של שישה עובדים ועוד שני תקני סטודנטים.


בשבע-שמונה השנים האחרונות היקף כוח האדם ברשות לניירות ערך , לא כולל כמובן עובדים במיקור חוץ, גדל בסדר גודל של שישים אחוזים.
היו"ר משה גפני
ממתי?
חן לב
מאז 2004. זאת הגדלה גדולה בכל קנה מידה במגזר הציבורי. ההגדלה בכוח האדם אפשרה לרשות לניירות ערך להעביר פעילויות שבעבר בוצעו במיקור חוץ, ולפי הנהלת הרשות ברמה לא מספקת ובאיכות לא מספקת, לעבודה בתוך הבית. במקביל לכך הרשות השקיעה משאבים ניכרים מאוד שזכו גם להכרה בין לאומית בתחום מערכות המידע, מה שמאפשר לרשות להגביר את האכיפה שלה גם עם גידול מתון יותר – למרות שקשה לקרוא לגידול הזה גידול מתון – בהיקף כוח האדם.


לכן אנחנו לא ששים להגדיל את היקף כוח האדם של רשות ניירות ערך, בין היתר משיקולי נראות. החשש שלנו מפני השפעות רוחב בתוך גופים שהם בחוק התקציב, הוא חשש מהותי ואנחנו נתקלים בהשלכות שלו באופן שוטף.
היו"ר משה גפני
מה הנראות? הנראות של מיקור חוץ, גם הוא קיים. אנחנו הולכים לאשר כאן הכפלת התקציב.
חן לב
זה נכון ובכל זאת בתוך המגזר הממשלתי, בתוך גופים שהם מתוקצבים, אנחנו נהנים מגמישות רבה יותר בהעסקה כאשר העובדים מגיעים ממיקור חוץ. כמו שציינתי, הרשות כן השקיעה מאמצים ניכרים כדי להעביר פעילויות ממיקור חוץ לביצוע על ידי עובדי הרשות, מה ששיפר את יכולת האכיפה של הרשות בשנים האחרונות.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים. זה ברור לגמרי שאם הם היו עובדי הרשות, הכול היה יותר טוב.
חן לב
זאת ההנחה שאנחנו באופן גורף מניחים אותה.
מירב תורג'מן
הרבה יותר קל לפקח על אותם עובדי הרשות מאשר על אותם עובדים במיקור חוץ.
חן לב
אנחנו סומכים על רשות ניירות ערך שתפעיל את שיקול הדעת בחלוקת המשימות.
היו"ר משה גפני
גם אנחנו. אם אתם סומכים על הרשות לניירות ערך, אני מבקש שהם יחליטו האם הם רוצים מיקור חוץ או עובדים קבועים. תסמכו עליהם. אתם מוכנים להחליף את מיקור החוץ עם עובדים קבועים?
חן לב
אני מבקש להוסיף.
היו"ר משה גפני
לפני שאתה מוסיף. כל המוסיף גורע. אם אתה סומך על הרשות לניירות ערך, אני אשאל אותם אם הם רוצים, במקום מיקור חוץ, להגדיל את התקנים של עובדי הרשות. אתה לא סומך עליהם בזה?
חן לב
אני יכול להוסיף משפט נוסף?
היו"ר משה גפני
בוודאי.
חן לב
אני מבקש לציין שתקציב רשות ניירות ערך לצערנו הוא לא תקציב יש מאין. זה תקציב שמקורו באגרות שמוטלות על שוק ההון והאגרות האלה בסופו של דבר מתגלגלות אל ציבור הפעילים בשוק ההון שבסופו של דבר זה הציבור הרחב. איך שלא מסתכלים על זה, זאת תוספת מסים.
היו"ר משה גפני
לא דיברנו על כסף. מה? אתה מאשר כאן הכפלת התקציב.
מירב תורג'מן
למיקור חוץ יש עלות.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא אומרים להוסיף כסף. אנחנו אומרים במקום מיקור חוץ, יהיו עובדים קבועים.
חן לב
אנחנו לא נוכל לאשר הגדלה נוספת.
היו"ר משה גפני
מה שלא תוכלו, אני יודע. אני שואל אותך למה לא לאשר להם את אותו תקציב ואפילו פחות. להפך, עוד לחסוך קצת כסף ולהעסיק עובדים קבועים במקום מיקור חוץ.
חן לב
אני חוזר על מה שאמרתי קודם. אנחנו לא נוכל לאשר הגדלה.
היו"ר משה גפני
אני יודע שלא תוכלו, אבל אני שואל למה.
חן לב
אני חוזר על אותו הסבר. אנחנו לא נוכל לאשר הגדלה של היקף כוח האדם ברשות לניירות ערך משום שזה גוף ציבורי בסופו של דבר, שהיקף כוח האדם בו נמצא בפיקוח של הממשלה ואנחנו נתקלים בקשיים רבים בהעסקה במגזר הציבורי בכלל. רשות ניירות ערך, על אף שהיא גוף שהתקציב שלו עצמאי ולא נמצא בחוק התקציב, הוא גוף שבאופן עקיף נתפס כגוף ממשלתי.
היו"ר משה גפני
כל זה אני יודע. אני שואל שאלה ומבקש שתענה לי תשובה. זה שהיא גוף ציבורי, בסדר. תענה לי ממוקד על השאלה למה העובדים הללו שאנחנו צריכים לאשר עכשיו את התקציב שלהם, למה הם לא יכולים להיות עובדים קבועים? לא מוסיפים כסף.
חן לב
מהסיבה הפשוטה שאנחנו מעוניינים במגזר הציבורי באופן כללי ובכלל זה ברשות לניירות ערך, לשמור על מגמה של הגדלת הגמישות בהעסקת העובדים. העסקתם של עובדים קבועים מקשה על המגמה הזאת והיא נוגדת את הכיוון בו אנחנו מנסים ללכת בכל המגזר הציבורי, ובפרט בממשלה וכמובן גם ברשות לניירות ערך.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת יעקב אדרי.
יעקב אדרי
מה בדיוק הסיפור של הכספת? סעיף 5003 בעמוד 7, סעיף 2.
עודד שפירר
כספת היא למעשה דואר מאובטח בין חברי בורסה לבין הרשות. בעצם מה שהיום אנחנו עושים, כל פעם שאנחנו צריכים נתוני בנקים לצורך חקירות או לצורך פיקוח שאנחנו עושים, אנחנו מגישים צו לחבר הבורסה והולכים פיזית לקחת קובץ נתונים. אנחנו סיכמנו דרך איגוד הבנקים עם כל חברי הבורסה שכל הנתונים האלה יעברו אלינו בצורה של כספת. כספת, זה בעצם איזושהי מערכת וירטואלית שנמצאת אצלך אל מול מערכת וירטואלית בצד השני, היא מקודדת בשני הצדדים ובאמצע אף אחד לא יכול לעלות עליה.
יעקב אדרי
היא מאובטחת.
עודד שפירר
לכן היא מאובטחת ואז אתה יכול לקרוא אותה בדיוק כמו הפורמט שנשלח. זה הפרויקט.
היו"ר משה גפני
מה סיכמנו לגבי העובדים? מה עמדתכם? אל תפחדו ממשרד האוצר. דברו לעניין.
שמשון אלבק
אנחנו לא פוחדים ממשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
אם ההחלטה הייתה בידיכם, מה הייתם עושים?
שמשון אלבק
יש לנו הרבה מאוד שנים של עבודה מול משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
בסדר, אין לי טענות. אני עובד אצלם. העברתי להם את חוק ששינסקי בעשרה ימים.
שמשון אלבק
אני חושב שהם שמעו את ההערה של כבוד היושב ראש באופן מאוד מאוד ברור. אני מניח שבמהלך שנת 2011, כאשר נדון אתם על תקציב 2012, הדברים יבואו לידי ביטוי.
היו"ר משה גפני
כולל חרדים.
שמשון אלבק
אני חושב שאפשר להבין מזה גם את עמדתם.
היו"ר משה גפני
כולל חרדים?
שמשון אלבק
כולל חרדים.
היו"ר משה גפני
זה רשום בפרוטוקול.
עודד שפירר
אנחנו גם כתבנו את זה לעצמנו.
היו"ר משה גפני
מה אתה אומר עליהם? אנשים נחמדים.
חן לב
אנשים נחמדים מאוד ואנחנו שמחים על שיתוף הפעולה.
היו"ר משה גפני
שיתוף פעולה. אתם עושים מה שאתם רוצים. מכפילים את מיקור החוץ ולא נותנים להם להעסיק עובדים. אנחנו העברנו את החוק של האכיפה המינהלית ואחד הדברים המרכזיים שם היה שיהיו עובדים של הרשות.
שמשון אלבק
אכיפה מינהלית תיעשה על ידי עובדי רשות ועובדי רשות בלבד.
היו"ר משה גפני
זה ברור. אין לי ספק שאתם תפעלו על פי החוק. זה ברור לגמרי.
עודד שפירר
גם כל החקירות.
שמשון אלבק
באכיפה המינהלית יש בירור מינהלי. הליך החקירה המינהלית נקרא בירור מינהלי ואותו יעשו רק עובדי הרשות.
עמי צדיק
מה לגבי העודפים שלכם?
שמשון אלבק
אתם רוצים שנתייחס לעודפים? אנחנו נתייחס עוד שנייה לעודפים.


הרזרבות של הרשות היום עומדות על סכומים, ואני אסביר גם למה אני אומר בין לבין, בין 240 ל-300 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כן, אתם מבקשים בתקנות להפחית את זה.
שמשון אלבק
אנחנו הולכים להפחית את האגרות השנתיות הקבועות ב-40 אחוזים.
היו"ר משה גפני
כן, זוהר גושן אמר לי את זה.
שמשון אלבק
בארבעים אחוזים לארבע שנים ואז התקציב הופך להיות תקציב גירעוני, כי אנחנו נשתמש בעודפים האלה לכסות את הגירעון. המשמעות של הדבר הזה היא שהרזרבות יוקטנו בסדר גודל של כעשרים מיליון שקלים בשנה, על פי הערכות שיש לנו היום, ויעמוד בסוף התהליך על משהו שהוא בין 160 ל-220 מיליון.
היו"ר משה גפני
מה עם האופוזיציה?
שמשון אלבק
איזו אופוזיציה?
היו"ר משה גפני
הם רוצים להצביע נגד התקציב של הרשות לניירות ערך.
שמשון אלבק
אלה עודפים משנים עברו שהצטברו.
היו"ר משה גפני
יש לכם עוד משהו להוסיף על העניין הזה? לא. את רוצה להעיר?
שמשון אלבק
אנחנו תומכים בתובעים ייצוגיים על פי החוק.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו מצביעים על אישור תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2011, כפוף למה שנאמר בדיונים בוועדה.
יעקב אדרי
מה זה בדיוק כפוף למה שנאמר בדיונים בוועדה?
שמשון אלבק
כפוף להצהרות. היו כאן מספר הצהרות ואנחנו עומדים מאחוריהן.
יעקב אדרי
לקבל עוד חרדים? אני בעד.
שמשון אלבק
לא רק זה.
היו"ר משה גפני
שגם יהיו דיונים לגבי מיקור החוץ. תקציבו של מיקור החוץ הוכפל לפי ההצעה הזאת ואנחנו מבקשים שיהיה פחות מיקור חוץ ויהיו יותר עובדים קבועים. המדיניות של משרד האוצר היא ללכת למיקור חוץ.

ה צ ב ע ה

תקציב רשות ניירות ערך לשנת 2011 – אושר פה אחד


תודה רבה. שיהיה לכם בהצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55

קוד המקור של הנתונים