ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/03/2011

קביעת הרכב "ועדת הכנסת המשותפת" לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע., עבודת הוועדות בפגרת הפסח., הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת), התש"ע-2010, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 114) (שינוי הוראות לעניין ריגול), התשע"ב-2011, חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 18), התשע"ב-2012, הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 7), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
11
ועדת הכנסת

29/03/2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 174

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ג באדר ב', התשע"א (29.3.2011) בשעה 12:45
סדר היום
1.
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
א.
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת), התש"ע-2010 (פ/2321) של חברי הכנסת גדעון עזרא, אורי אורבך ואחרים.

ב.
הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שימוש ומסירת מידע סודי), התשע"א-2011, של חה"כ עתניאל שנלר (פ/2849/18).

ג.
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון - קביעת גודל מזערי לאותיות בדוחות בנקאיים לאזרח ותיק), התש"ע 2010, של חה"כ רוברט אילטוב פ/2258/18.
ד.
הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 7), התשע"א-2011 (מ/570).
2.
קביעת הרכב "ועדת הכנסת המשותפת" לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע.

3.
עבודת הוועדות בפגרת הפסח 2011.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רוברט אילטוב

רחל אדטו

זאב אלקין

נסים זאב

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ
- מזכירת הכנסת

חה"כ ישראל אייכלר

חה"כ ניצן הורוביץ

חה"כ דב חנין

חה"כ מאיר שטרית

חה"כ עתניאל שנלר

חה"כ ליה שמטוב

יפה שפירא
- מנהלת ועדת הפנים והגנת הסביבה

ענת לוי

- מנהלת ועדת המדע והטכנולוגיה

ורד קירו
- יועמ"ש ועדת הפנים והגנת הסביבה

מיכל ברמן
- סיעת קדימה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
א.
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת), התש"ע-2010 (פ/2321) של חברי הכנסת גדעון עזרא, אורי אורבך ואחרים.
היו"ר יריב לוין
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר יומנו קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הדרכה בתנועות נוער כעבודה מועדפת), הצעה של חבר הכנסת גדעון עזרא וקבוצת חברי כנסת, מס' פ/2321.

הצעת הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וכך מבקש גם יו"ר וועדת העבודה הרווחה והבריאות. נשמעה במליאה הצעה להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט. אין בקשה של יושב ראש הוועדה הזאת להעביר את הנושא אליו. אני מציע שנקבע שהנושא יעבור לדיון בוועדת עבודה רווחה ובריאות.

אין הערות והתייחסויות, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

7 בעד

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר יריב לוין
אושר.

ב.
הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שימוש ומסירת מידע סודי), התשע"א-2011, של חה"כ עתניאל שנלר (פ/2849/18).
היו"ר יריב לוין
ההצעה השנייה, הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שימוש ומסירת מידע סודי), התשע"א-2011 של חה"כ עתניאל שנלר, מס' פ/2849/18).

הצעת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת חוקה חוק ומשפט. כך מבקש גם המציע, ח"כ שנלר, וכך מבקש גם יו"ר הוועדה. היתה הצעה להעביר לוועדת חוץ וביטחון. לא התקבלה תגובה מוועדת החוץ וביטחון ומשכך אני מציע שנעביר את העניין לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט.

מי בעד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.
ג.
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון - קביעת גודל מזערי לאותיות בדוחות בנקאיים לאזרח ותיק), התש"ע 2010, של חה"כ רוברט אילטוב פ/2258/18.
היו"ר יריב לוין
הנושא השלישי: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – קביעת גודל מזערי לאותיות בדוחות בנקאיים לאזרח ותיק), התש"ע-2010, של חה"כ רוברט אילטוב, פ/2258/18.

אני מבין שההצעה הזאת יכולה להיות גם בוועדת כלכלה, לפי הלשכה המשפטית, אבל אני מבין שיש לה גם נגיעה לוועדת הכספים. יו"ר ועדת הכלכלה ביקש להעביר את הצעת החוק אליו.

חבר הכנסת אילטוב, יו"ר ועדת הכספים לא מסר עמדה ובקשה. אתה רוצה להעביר לוועדת הכספים או שאתה מוכן שזה ילך לוועדת הכלכלה.
רוברט אילטוב
לי זה לא משנה.

ציון פיניאן ביקש ממני באופן אישי שזה יהיה בוועדת כספים.
היו"ר יריב לוין
כן, אבל אני מבין שגם הלשכה המשפטית מציעה ועדת כלכלה וגם יו"ר ועדת הכלכלה ביקש. אם אתה רוצה כספים, נצביע לכספים.
רוברט אילטוב
אז כלכלה, אני לא הולך לשחק עם זה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך אני מציע שנעביר את ההצעה הזאת לוועדת הכלכלה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

ד.
הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 7), התשע"א-2011 (מ/570)
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצעת החוק להגנת חיות הבר (תיקון מס' 7), התשע"א-2011, מס' מ/570. עמדת הלשכה המשפטית בעניין הזה היא להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה. גם יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה ביקש להעביר את ההצעה אליו מן הנימוק שזאת הוועדה שעוסקת בנושא במשך שנים רבות וקיימה כבר מספר רב של דיונים בנושא הזה.

היתה הצעה במליאה להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט אבל אין בקשה כזאת מצד יו"ר הוועדה שהודיע לי שהוא ויתר.

לעומת זאת היתה בקשה של יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, חבר הכנסת שטרית, שביקש להעביר את העניין אליו. היתה אלי גם פניה של יו"ר האקדמיה הלאומית למדעים, שאני מבין שפנו גם אליכם בעניין.

אני מוכרח לומר, חבר הכנסת שטרית, אני לא רואה איך אנחנו לא מעבירים את הנושא הזה לוועדת הפנים והגנת הסביבה אבל בוודאי שפתוחה בפניך האפשרות להציג את עמדתך ולנסות לשכנע.
מאיר שטרית
אין שום סיבה לדון סתם בהגנה על חיות הבר אלא שבהצעת החוק הזאת מוכנס סעיף שיכול לגרום לפגיעה חמורה מאוד במחקר הרפואי בישראל. לכן כל הקהילייה המדעית והרפואית בארץ נסערת. הם חוששים מאוד מהדיונים בוועדת הפנים, נוכח הסעיף שנכנס לחוק הזה ולכן הם ביקשו להעביר לוועדת המדע, שבאופן טבעי היא יותר קרובה לנושא המדע ויכולה לאזן את הדברים ולמנוע פגיעה חמורה בתחום המדעי. אני חושב שזה לא שווה בנזק המלך ואני גם לא בטוח עד כמה ועדת הפנים פנויה לטפל. אני פנוי ויכול לטפל בזה לעומק מתוך כוונה שלא להזיק לאף אחד. אם זה מקובל עליכם, אני מבקש להעביר לוועדת המדע כדי להגן על המחקר המדעי והרפואי בישראל שאני חושב שיכול להיפגע אם הסעיף הזה יעבור כמו שהוא כתוב.
רחל אדטו
הנושא של השימוש בחיות למחקר הוא נושא מאוד בעייתי. יש פה אי הבנה מאוד משמעותית בכל הכותרת הגדולה של מחקר באמצעות חיות. אנחנו שוכחים שלמעלה מ-90% מהמחקרים נעשים על עכברים וחולדות - - -
ניצן הורוביץ
ההצעה מדברת על צייד ולא מדברת על ניסויים.
רחל אדטו
באותה הצעה יש חלק שקשור בניסויים. ועדת המדע עוסקת בדבר הזה כחלק מעבודתה. לוועדת הפנים אין נגיעה לדבר הזה כהוא זה.
דב חנין
על איזה סעיף אתם מדברים? אני קורא את הצעת החוק. או שאנחנו לא קוראים עברית או שאנחנו לא מבינים על מה אתם מדברים.
רחל אדטו
לכן אני לא רואה את הקשר של ועדת פנים לכל הנושא הזה. בהחלט אני חושבת שהדיון צריך להימשך בוועדת המדע כי זה המקום הטבעי של הנושא הזה.
דב חנין
הצעת החוק נמצאת בפני - - -
ניצן הורוביץ
על איזה סעיף בחוק את מדברת? באיזה סעיף מדובר על ניסויים בבעלי חיים?
אברהם מיכאלי
עזוב, אנחנו לא דנים עכשיו במהות החוק.
דב חנין
אדוני היושב ראש, הצעת החוק שנמצאת בפני היא הצעת מאוד ארוכה ומפורטת. היא לא עוסקת בניסויים בבעלי חיים. זה נושא ראוי וחשוב אבל היא לא עוסקת בו. הדבר היחיד שהצלחתי לראות זה האפשרות של המנהל לתת היתר צייד למטרות מדעיות. זה סעיף קטן של היתר ציד למטרות מדעיות מתוך מסה של עשרות רבות של סעיפים. אני חושב, אדוני היושב ראש, שאם אנחנו מעבירים את זה לוועדת המדע והטכנולוגיה אנחנו בכלל צריכים לבטל באופן מוחלט וסופי את כל החלוקה הנושאית בין כל ועדות הכנסת. בואו נחליט שאין חלוקה נושאית, כל אחד יתעסק במה שהוא רוצה וכל מי שידחוף יותר חזק ישיג גם יותר נושאים.
היו"ר יריב לוין
אז יהיה פה עמוס עצום.
נסים זאב
יש לי תחושה שתמיד שמדברים לנושא שקשור לאישה אז זה נושא של מעמד האישה ולא משנה הנושא. רוצים לצוד את החוק הזה ולהעביר אותו לוועדת חינוך. את מי רוצים לתת את ההשכלה הגבוהה הזאת, לחיות?


לכן אני אומר שזה פשוט הגנת הסביבה. זה קשור בדיוק לנושא הרלוונטי. למה כל פעם להתחכם ולחפש ערוצים נוספים.
מאיר שטרית
אני לא מבין איזו התנגדות יש לכם שנדון בוועדת המדע. אנחנו פנויים יותר מוועדת הפנים. החוק יעבור מהר יותר בוועדת המדע. אנחנו רוצים להרגיע את הקהילה המדעית שאין סכנה למחקר הרפואי. הרי הממשלה תשב גם אצלי.

ראש האקדמיה למדעים, הפרופסור רות ארנון, שלחה לכם מכתב. הם חוששים מהחוק.
נסים זאב
החוק לא מדבר על מדע.
רחל אדטו
ציד למטרות מדע, כתוב במפורש.
דב חנין
זה סעיף אחד קטן.
היו"ר יריב לוין
אני מציע שנסכם את העניין.

חבר הכנסת שטרית, אני מוכרח לומר שגם אני לא רואה – אני מבין את הקשר יש למדע למרכיב המסוים הזה בתוך הצעת החוק אבל נדמה לי שזה לא מספיק כדי שנוציא חוק בתחום הזה, שיש לו המון השלכות על הרבה מאוד נושאים אחרים שכולם נמצאים בליבה המובהקת של העיסוק של ועדת הפנים והגנת הסביבה.
שלמה מולה
ועדת המדע תעשה את זה במנותק? לא הבנתי.
היו"ר יריב לוין
אני בטוח שחבר הכנסת שטרית יעשה עבודה מצוינת גם אם אני אעביר אליו נושאים מוועדת חוקה חוק ומשפט ועד ועדת הכספים.
זאב אלקין
אפילו חוק הקדמת הבחירות אני בטוח שהוא יכול.
היו"ר יריב לוין
זה לא החשש אבל זה גם לא יכול להיות המדד שעל פיו נכריע בעניין הזה. חבר הכנסת שטרית, שוחחתי בטלפון עם פרופסור ארנון. אני משוכנע שבמידה וההחלטה תהיה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה, עמדתה תישמע שם ותיבחן לגופה, גם על ידי יושב ראש הוועדה וגם על-ידי חברי הוועדה.

לכן אני מציע, בנסיבות האלה, להחליט להעביר את הצעת החוק הזאת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי בעד?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 3

נמנעים אין
היו"ר יריב לוין
בעד 9, נגד 3, נמנעים אין. לפיכך אפשר להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
אברהם מיכאלי
אין בהצבעה שלנו משהו נגד ועדת המדע.

2.
קביעת הרכב "ועדת הכנסת המשותפת" לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע
היו"ר יריב לוין
הסעיף הבא שעל סדר-היום" קביעת הרכב ועדת הכנסת המשותפת לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מדע.


על-פי החוק נדרשת הקמת ועדה המורכבת מנציגים של 3 ועדות. לאחר דין ודברים בין ראשי הוועדות ובין כל הנוגעים בדבר ההרכב המוצע הוא כלדלקמן:
מטעם ועדת המדע והטכנולוגיה
חבר הכנסת מאיר שטרית כיו"ר הוועדה המשותפת הזאת וחבר הכנסת זאב אלקין.
מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה
חברי הכנסת ציון פיניאן וחמד עמאר.
מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט
חברי הכנסת אברהם מיכאלי ואורי אורבך.


אני מבקש להדגיש שכאשר ראיתי את ההרכב הזה הוא היה נראה לי לא לגמרי מאוזן מבחינת החלוקה אבל כפי שהוסבר אלי, ההרכב הזה הוא בהסכמה עם חבר הכנסת שטרית, שכאיש אופוזיציה יהיה יושב ראש הוועדה. שנית, הדבר נעשה לאחר שהיה ויתור של סיעת הוועדה על מקום שהיה מיועד לה והיא העדיפה לוותר עליו.


לכן, בסופו של דבר גובש ההרכב שכפי שגובש. אני לא יודע אם יש הסכמה כללית.
ישראל אייכלר
אין הסכמה כללית. יהדות התורה לא נשאלה על זה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, כאשר מרכיבים ועדה, לא עושים משאל בין כל הוועדות. זאת הדרך שהדבר נעשה. בדרך כלל משתדלים לעשות חלוקה בתיאום בין יו"ר הקואליציה ליו"ר האופוזיציה כדי להגיע לתוצאה נכונה, כמובן בהשתתפותם של ראשי הוועדות. אף פעם, בטח בוועדה שמורכבת מ-3 ועדות ומ-6 חברים אין יכולת לתת ייצוג מלא לכולם.

חבר הכנסת חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה אדוני היושב ראש. בנושא הזה ישנו ויכוח גדול בכנסת אבל הוא לא בין קואליציה לאופוזיציה. חבר הכנסת שטרית שנמצא באופוזיציה תומך מובהק ומוביל את נושא המאגר הביומטרי. יש באופוזיציה ובקואליציה חברי כנסת שלא מתלהבים מכל רעיון המאגר הביומטרי.
מאיר שטרית
החוק עבר, אנחנו לא דנים בו.
דב חנין
אבל עכשיו אנחנו מדברים על מנגנוני היישום.
מאיר שטרית
זה התקנות. זה של הממשלה לא שלי.
רחל אדטו
התקנות זה הכי משמעותי.
דב חנין
כמו שאומרת חברת הכנסת אדטו, הכי משמעותי זה התקנות. כרגע אנחנו מדברים על המימוש והיישום של הדבר הזה.

אדוני היושב ראש, אני מציע שהוועדה לא תחליט כרגע על הרכב הוועדה המשותפת ושאדוני יו"ר ועדת הכנסת יידבר עם ראשי הוועדות כדי להגיע להרכב שהוא גם קצת משקף, בכל זאת, ייצוג למתנגדי הרעיון של המאגר הביומטרי.
זאב אלקין
יש שם למתנגדי הרעיון. ישראל ביתנו התנגדו.
יריב לוין
התוצאה המונחת בפניכם היא כמובן לאחר הידברות עם ראשי הוועדות ועל דעת כולם. היא לא משהו שאני הגיתי אותו בעצמי.

אני חוזר על הרשימה: מאיר שטרית יו"ר הוועדה, זאב אלקין, ציון פיניאן, חמד עמאר, אברהם מיכאלי ואורי אורבך.
דב חנין
אין ייצוג למתנגדים, אדוני. אדוני היושב ראש, כולנו היינו בסרט הזה. היו דיונים קשים ומפרכים. יש רשימה של מתנגדים. אני לא מבקש את עצמי אבל לפחות מישהו אחד מהמתנגדים.
ציון פיניאן
יש את חמד עמאר.
דב חנין
חמד עמאר, עם כל הכבוד, לא התנגד.
מאיר שטרית
עם כל הכבוד לדב חנין, לא מקימים ועדה לפי רשימה של תומכים ומתנגדים, יש כללים.
דב חנין
למה שלא תעבירו את זה לוועדת הפנים?
זאב אלקין
החוק קבע שזאת ועדה משותפת.
דב חנין
רק בהרכב של תומכים בחוק? זה לא ראוי.
היו"ר יריב לוין
החוק מחייב את זה.
דב חנין
אדוני היושב ראש, בכנסת ובציבור היתה התנגדות גדולה לחוק הזה ולא התנגדות של אחד או

שניים.
מאיר שטרית
אז מה? הכנסת החליטה ברוב קולות.
דב חנין
זה חלק שצריך לשקף בעבודת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
ההערה של חבר הכנסת חנין נשמעה. אני חייב לומר שקיבלתי את ההרכב הזה וכפי שאמרתי גם שאלתי ונחה דעתי שבמצב שנוצר, לאחר הסכמה כללית שהיא גם חוצה מחנות של קואליציה ואופוזיציה וכאשר בראש הוועדה עומד איש אופוזיציה. אני לא בוחן כליות ולב מה עמדתו האישית של כל אחד ביחס לחוק המסוים.
דב חנין
כבר היו הצבעות לא צריך לבחון כליות.
היו"ר יריב לוין
אני לא חושב שכך אני יכול לנהל את העניין, שבכל נושא אחפש לראות מה אנשים הצביעו בעברם ועל-פי זה להרכיב ועדות.
דב חנין
זה לא בכל נושא, אדוני. זה נושא עם רגישות מאוד גדולה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מעמיד להצבעה את ההרכב כפי שהקראתי אותו כאן. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 2

נמנעים - אין
היו"ר יריב לוין
9 בעד, 2 נגד.

3.
עבודת הוועדות בפגרת הפסח 2011
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי שעל סדר-היום והוא נושא עבודת הוועדות בפגרת הפסח 2011.

על-פי סמכותנו, לפי סעיף 99א לתקנון, ועדת הכנסת מטילה על ועדות הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות וועדות חקירה פרלמנטריות, להמשיך בעבודתן בימי פגרת הפסח, אולם מספר הישיבות שוועדה כלשהי תקיים לא יעלה על 6 אלא אם כן יו"ר הכנסת יתיר ישיבה או ישיבות נוספות על-פי הוראת סעיף 99ב לתקנון. לעניין זה ישיבות ועדות משנה, ועדות משותפות וסיורים כמוהם כישיבות ועדה. ההגבלה לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים, ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הכנסת, כפי שאני נוהג לקבוע כאן.

על יושבי ראש הוועדות להודיע לחברי הוועדה על קיום ישיבה בפגרה ועל סדר-היום לפחות 3 ימים מראש. זה הנוהל כפי שנעשה גם בעבר.

מי בעד לאשר?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים אושר.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:10)

קוד המקור של הנתונים