ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2011

חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הצ"ח הרשויות המקומיות (מנהל יח' נוער)

PAGE
3
ועדת החינוך, התרבות והספורט

28.3.2011


הכנסת השמונה עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 400

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ב באדר ב' תשע"א (28 במרץ 2011), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) התשע"א-2011.
נוכחים
חברי הועדה: אלכס מילר – היו"ר
מוזמנים
יעקב פרידברג, משרד המשפטים

יוסי לוי, מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

דורית מורג, יועצת משפטית, משרד החינוך

יבינה זכאי בראונר, ע' יועצת משפטית, משרד החינוך

אתי אלוני, ראש מינהלת חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רכזת בכירה בוועדה
רבקה וידר
רשמה וערכה
רות לובין, חבר המתרגמים בע"מ
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, כ"ב באדר ב' תשע"א, 28 למרץ 2011 בנושא הצעת חוק רשויות מקומיות, (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) התשע"א-2011.

נתבקשנו על ידי שר החינוך, לערוך כאן רוויזיה, ולעשות תיקון מסוים בחוק ועל כך אני רוצה קודם כל להצביע כבקשת השר.
מירב ישראלי
הנושא שבגינו נתבקשה הרוויזיה הוא סעיף הכשירות של מנהל מחלקת הנוער. יש בסעיף 4 לחוק המוצע מספר תנאי כשירות שאחד מהם הוא שהוא לא הורשע. הנוסח שהועדה אישרה בפעם הקודמת כלל הרחבה של ההגדרה מהי הרשעה וכתב אישום אבל הוא לא כלל הוראה לגבי גישה למירשם הפלילי כדי שהרשות המקומית תוכל לבדוק את הנושא הזה. זה נושא שנבדק במשרדי הממשלה השונים אחרי שהועדה הצביעה ותוצאת הבדיקה היא הנוסח החדש של סעיף 4, שמונח בפני הועדה.

4.
א'.
לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל יחידת הנוער אלא אם התקיימו לגביו כל אלה:


(4)
הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כמנהל יחידת הנוער ברשות חינוך מקומית;

כאן אנחנו שמים נקודה. זאת אומרת אנחנו מוחקים את כל מה שהיה יתר הסעיף בנושא של כתב אישום וכו' בגלל הבעייתיות בבדיקה במירשם הפלילי ויתווסף סעיף קטן 4(ב) שאומר:

(4)
(ב)
לענין מסירת מידע מהמירשם הפלילי לפי הוראות סעיף (4) יחולו הוראות לפי

סעיף 170(ב)(1) ו- (3) לפקודת העיריות וזה יחול גם לגבי רשות חינוך מקומית הן בתחומה של עיריה והן בתחומה של מועצה מקומית.

זאת אומרת, פקודת העיריות חלה רק על העיריות, וסעיפים 170(ב)(1) ו- (3) נותנים גישה למירשם הפלילי. על מנת לבדוק את הדבר הזה ונדרשת גם חוות דעת של היועץ המשפטי של העיריה, או של המועצה המקומית. הוא צריך לתת חוות דעת לפי המידע שהתקבל מן המירשם הפלילי ואז אנחנו מחילים את ההוראות האלו עם השינויים המחוייבים גם על ענין מנהל יחידת הנוער וזה יחול גם על מועצות מקומיות שהן גם מועצות איזוריות.

זה בעצם התיקון המוצע ועליו צריך להצביע.
יעקב פרידברג
לענין כתב אישום, האם החלטתם לוותר על הדרישה הזאת?
דורית מורג
לא. למעשה היתה חסרה האינטגרציה של משרד המשפטים במחלקה הפלילית ואחרי הרבה התלבטויות של מהחלקה הפלילית אצלכם זה הנוסח שהוסכם.
מירב ישראל
יש פה שני עניינים: יש את הענין של הקושי היישומי בענין הזה בשלב כתבי האישום אבל הדבר השני שהכריע את הכף הוא הנושא של הרוחב, זאת אומרת אם בכירים אחרים בעיריה - - -
יעקב פרידברג
ולגבי היתר זה לא קיים?
מירב ישראלי
יש כוונה לתקן את פקודת העיריה באופן כללי ואם יהיה תיקון כללי כזה הוא יחול גם על - - -
דורית מורג
מה שירד כאן זה הנושא של הגשת כתב אישום, מאחר וגם אם הוגש כתב אישום על שם המועמד אין אפשרות תמיד לגשת אל המירשם הפלילי ולדעת שאכן כך לכן, הענין הזה של "הוגש כתב אישום" ירד וזה לאחר הרבה מאד דיונים בין היעוץ המשפטי לבין משרד המשפטים בנושא הפלילי.

זאת אומרת הרעיון שהובא קודם לכן לוועדה לא שונה באופן מהותי רק הורדנו את נושא כתב האישום והוספנו את הענין של "מי למעשה זכאי לגשת למירשם."
יעקב פרידברג
הענין של כתב אישום כידוע לך כן קיים בחוקים אחרים והשאלה היא מבחינת ה"מטריה" שבה אנו עוסקים, אנשים שעובדים עם בני נוער - - -
דורית מורג
הדבר נשקל גם במשרד המשפטים. כאן מדובר בחיוב. יכולה רשות מקומית, גם כשיוגש כתב אישום, להעדיף אדם כזה או אחר ואילו כאן יש חיוב לפיו אם יש על שם מישהו עבירה פלילית אז אסור לקבל אותו. צריך לבדוק האם זה נמצא בחוק באופן קטיגורי או אם אחר כך זה נמצא בשיקול דעת כזה או אחר.
מירב ישראלי
כמו שאמרתי לגבי כלל התפקידים בעיריה יש כנראה מחשבה לעשות חיתוך רוחבי.
יעקב פרידברג
ואז זה יחול גם בו – או.קיי.
דורית מורג
הסעיף הזה קיים היום כפי שהוא בפקודת העיריות. אנחנו למעשה "ייבאנו" אותו מפקודת העיריות.
היו"ר אלכס מילר
נצביע על התיקון לסעיף 4 כי הצעת הועדה הוגשה לקריאה שניה ושלישית והחוק אושר. מבקש שנעלה את זה במהרה למליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית ונאשר אותו גם שם.

הצבעה

בעד: רוב

נגד: מיעוט

התיקון התקבל.

ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים