ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/03/2011

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11
29/3/2011

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 375

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שלישי, כ"ג באדר ב' התשע"א (‏29 במרץ, 2011), שעה 12:15
סדר היום
1.
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011 – סעיפים 8-9 שפוצלו מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

ניצן הורוביץ

דב חנין

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

אברהים צרצור

פאינה (פניה) קירשנבאום

כרמל שאמה
מוזמנים
חה"כ עפו אגבאריה

חה"כ זאב אלקין

חה"כ אורית זוארץ

חה"כ עבאס זכור

חה"כ שלי יחימוביץ

חה"כ שלמה (נגוסה) מולה

חה"כ אנסטסיה מיכאלי

חה"כ מרינה סולודקין

עו"ד אביטל שטרנברג
-
ראש תחום ייעוץ, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שי סומך
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אושרית ביבי
-
מתמחה, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שושנה שטראוס
-
הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

עו"ד מאיה טאוסיג
-
הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

משה נקש
-
מנהל אגף הסיעוד, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

עו"ד דניאל סלומון
-
הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

עו"ד עמית שטאובר
-
הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יהודית כרמי
-
מנהלת תחום תשומות עבודה בענפי החקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד חני בן ישראל
-
עמותת קו לעובד

עידית לבוביץ
-
רכזת תחום סיעוד, עמותת קו לעובד

עו"ד עודד פלר
-
האגודה לזכויות האזרח

עו"ד דבי גילד-חיו
-
מקדמת מדיניות וחקיקה, האגודה לזכויות האזרח

עלוה קולן
-
האגודה לזכויות האזרח

ניצן תנעמי
-
ועד עובדות הסיעוד, כוח לעובדים

מיכאל זיו-קנת
-
מוקד סיוע לעובדים זרים

שמחה בניטה
-
יו"ר עמותת מזור

דורון יהודה
-
ארגון נכי הפוליו

עו"ד יהונתן דוידוביץ
-
ארגון נכי הפוליו

ולנטינה דוידוביץ
-
נתניה

שמעון יאיר
-
ארגון אחי ישראל

אבנר עורקבי
-
יו"ר ארגון אהב"ה (ארגון הנכים בישראל המיוחד)

יגאל זרגרוף
-
הרצליה

יריב שוריאן
-
חבר הנהלה, עמותת אחיעוז

רינה דייויס
-
התאחדות האיכרים

שמואל חן
-
דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
גלעד קרן


דניאל באומגרטן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011 – סעיפים 8-9 שפוצלו מתוך הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר דוד אזולאי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום סעיפים 8 ו-9 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010.
סדר הדיון יהיה כדלקמן
בהמשך לדיון הקודם שנערך כאן הוכנסו כמה תיקונים בהצעת החוק. אבקש מן היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד גלעד קרן, להציג את התיקונים, בבקשה. הנוסח החדש מונח בפניכם. מי שהנוסח לא מונח בפניו ירים יד ויקבלו.
גלעד קרן
אזכיר שבשבוע שעבר המליאה אישרה לפצל את סעיפים 8(1), (2) ו-(4), הסעיפים שאנו דנים בהם היום, מסעיפים 8 ו-9 שפוצלו מהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010.


בנוסח המונח בפניכם, שמסומן ב"עקוב אחרי שינויים" – כל השינויים המסומנים בכחול הם שינויים שהוועדה דנה בהם כבר ולמעשה קיבלה אותם וביקשה שנכין אותם כנוסח להצבעה. השינויים המסומנים בצהוב נוספו בעקבות שיחות ודיונים בינינו ובין נציגי הממשלה. חלק מן התיקונים כאן הוצעו על-ידי נציגי הממשלה. אעבור על התיקונים הללו.


התיקון הראשון שמסומן בצהוב מופיע בסעיף (ג2) המוצע. במקום הנוסח שהיה כתוב קודם, ששר הפנים יהיה רשאי לקבוע את מספר המעסיקים שעובד זר רשאי לעבור ביניהם, אנו מציעים לכתוב כי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע "אמצעי בקרה על מספר המעסיקים שהעובד הזר רשאי לעבור ביניהם, למניעת ניצול לרעה של האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר".


בנוסף, מוצע לקבוע באופן מפורש כי לא יראו לעניין סעיף זה מעבר שנוצר עקב פטירת המעסיק כמעבר בין מעסיקים.


בסעיף 11(א1), מוצע לתת לשר הפנים אפשרות, כפי שהצענו גם לגבי סעיף קטן 3א(ג2), "אם מצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, לאשר לעובד זר או לסוג עובדים זרים שיקבע, לחרוג מהתקופה שנקבעה כאמור", שזה 90 ימים שבהם הוא לא עובד בתחום העיסוק שנקבע לו.


אנו סבורים שהתיקונים הללו, ביחד עם כל התיקונים שהוצעו על-ידינו והתקבלו במהלך הדיונים בהצעת החוק, יבטיחו איזון ראוי בין האינטרסים של שתי אוכלוסיות שהן ללא ספק חלשות. אנו מקווים שהחוק יביא לתוצאה טובה.


כפי שאמרתי בדיון הקודם, המבחן האמיתי של החוק הזה יהיה ביישומו, בתקנות שיובאו לאישור הוועדה ושיאושרו על-ידה ובאופן שמשרדי הממשלה יישמו את הוראות החוק.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. רבותי, אני לא פותח דיון. נשמע את מי שמבקש להציג הסתייגויות. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין
תודה רבה, אדוני. אעבור על ההסתייגויות אחת לאחת וברצף.
היו"ר דוד אזולאי
תציג אותן ברצף ונצביע על כולן ביחד.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, ההסתייגויות מוגשות בשמי ובשם חבריי לסיעת חד"ש.


ההצעה הראשונה שלנו היא לשמו של החוק. אנחנו מציעים שבמקום שמו של החוק המוצע יבוא "חוק העבדות, התשע"א-2011". ההסבר להסתייגות הזאת, הצעת החוק הזאת באה לבטל את פסק-דינו של בית-המשפט העליון בפרשת "קו לעובד" נגד ממשלת ישראל ולהשיב על כנו את הסדר כבילתם של מהגרי עבודה למעסיקיהם בנוסח אפילו חמור יותר ופוגעני מזה שנפסל על-ידי בג"ץ. בפסק-דינו כינה בית-המשפט העליון את הסדר הכבילה, ואני מצטט: "מעין עבדות בגרסה מודרנית", והוסיף וקבע: "כלימה תכסה את פנינו". משום כך אני מציע ששמו של החוק יעיד על טיבו ויהא "חוק העבדות".


ההצעה השנייה שלנו היא מחיקת סעיף 8(1) להצעת החוק. הנמקת ההסתייגות – הסעיף הזה מאפשר לשר הפנים לקבוע ברישיון עבודה של מהגר עבודה תת-תחום שהוא יהיה כבול אליו. גם ההצעה הזאת עומדת בסתירה לפסיקת בג"ץ שאוסרת על הגבלת מעבר חופשי של מהגרי עבודה בין מעסיקים.


ההצעה השלישית שלנו היא מחיקת סעיף 8(2) להצעת החוק. ההנמקה היא – בסעיף 8(2) מופיעה הסמכות של שר הפנים לקבוע לגבי מהגרי עבודה בתחום הסיעוד את מספר המעסיקים שהם רשאים לעבור ביניהם. ההצעה מוסיפה וקובעת כי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע לגבי מהגרי עבודה אזור גאוגרפי שרק בו הם רשאים לעבוד. גם ההצעה הזאת, כמובן, עומדת בסתירה לפסיקת בג"ץ שאוסרת על הגבלת מעבר חופשי של מהגרי עבודה בין מעסיקים.


ההצעה הרביעית שלנו היא מחיקת סעיף 8(4) להצעת החוק. החוק כיום מעניק לשר הפנים שיקול דעת לאפשר את המשך שהייתם של מהגרי עבודה, למשל מטעמים של סגירת השמים, והימנעות מהבאת מהגרי עבודה נוספים לישראל במקום מהגרי עבודה שגורשו. סעיף 8(4) להצעת החוק מבקש להורות לשר הפנים לגרש מישראל מהגר עבודה שלא עבד בתחום עיסוקו במהלך תקופה העולה על 90 ימים בלא שנמצאו לכך טעמים מיוחדים. על מנת למנוע תופעות פסולות כתופעת 'הדלת המסתובבת' יש להותיר לשר הפנים שיקול דעת ולא לחייבו לגרש עובדים מישראל.


ההצעה החמישית שלנו היא הוספת סעיף 8(5) להצעת החוק. אנו מבקשים בסוף סעיף 3א רבתי להצעת החוק, אחרי סעיף קטן (ג1), להוסיף את הסעיף כדלקמן: "על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק זה, שר הפנים אינו רשאי להתנות את האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד זר בעבודה עבור מעסיק ספציפי ואינו רשאי לכרוך סיום יחסי עבודה בסנקציה כלשהי, ובכלל זה אובדן האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר". דברי ההסבר פשוטים מאוד. אומרים לנו שהצעת החוק הזאת איננה סותרת את פסק-הדין של בג"ץ, 4542/02 ("בג"ץ קו לעובד"), אז אנחנו מציעים דבר פשוט מאוד: לאמץ את הסעד שניתן בפסק-דינו של בית-המשפט העליון. אני מניח שההסתייגות הזאת בוודאי יכולה להתקבל בהסכמת כולם. אם אתם אומרים שהצעת החוק לא סותרת את פסק-הדין אז בואו נאמץ את ההסתייגות. על ההסתייגויות האחרות נתווכח. אני מציע לכולם לאמץ את ההסתייגות הזאת בהסכמת כולנו.


בנוסף לדברים הללו, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להביע תמיהה על נקודה אחת.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת דב חנין, אתה יודע שאני מכבד אותך ומאפשר לך להתבטא, אבל הפעם לא אחרוג מסדר הדיון. נשמע אך ורק הסתייגויות. כך קבענו וכך אני מתכוון לנהוג.
דב חנין
אם כך, אנסח את דבריי כהסתייגות. אדוני היושב-ראש, לא מזמן קיימנו דיון מקיף מאוד על מנגנוני הממונה על זכויות עובדים זרים. אז הסבירו לנו שבתחום הסיעוד זה מסובך מאוד ולכן החריגו את תחום הסיעוד. אני מציע שבחוק הזה, מכיוון שכבר החלטנו שכנראה כן ניתן להסדיר את תחום הסיעוד ומישהו יכול לבצע את זה היטב במשרד הפנים, בואו נחיל בחוק הזה – ואני מבקש שההסתייגות הזאת תירשם – את כל מה שקבענו בעניין הממונה על זכויות עובדים זרים, כתיקון עקיף. נחיל את כל הנורמות של הממונה על זכויות עובדים זרים גם על עובדים בתחום הסיעוד. תודה רבה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. להסתייגויות הללו מצטרפים חברי הכנסת אברהים צרצור, אחמד טיבי, טלב אלסאנע ומסעוד גנאים.


אני מבקש להעמיד להצבעה את ההסתייגויות שזה עתה שמענו.
דב חנין
אולי נפריד את ההסתייגות שייתכן שתהיה מוסכמת, לגבי הוספת סעיף 8(5) להצעת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
כפי שאני מכיר את החברים שלי – אין סיכוי. אם אתה עומד על כך, אעשה הצבעה נוספת.
דב חנין
אני מבקש שתפצל רק את ההסתייגות האחרונה.
שמחה בניטה
חבר הכנסת דב חנין, לגביך הנכים לא - - -
דב חנין
הנכים חשובים לי מאוד.
היו"ר דוד אזולאי
לא מתנהל כרגע דיון. אני מבקש להעמיד להצבעה את ההצעה של חבר הכנסת דב חנין להוסיף את פסקה 8(5). מי בעד ההצעה של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה של חברי סיעת חד"ש ושל חברי הכנסת צרצור, טיבי, אלסאנע וגנאים להוסיף את פסקה 8(5) להצעת החוק, כפי שהוקראה על-ידי חבר הכנסת דב חנין – 5

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
שמחה בניטה
חברת הכנסת שלי יחימוביץ, את נגדנו? אפילו לא היית כאן.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, אני מבקש לא להפריע בזמן ההצבעה. 5 בעד, 6 נגד, אין נמנעים. לפיכך ההצעה הזאת לא נתקבלה ותהפוך להיות הסתייגות.


אני מבקש מכל האורחים, אל תאלצו אותי להוציא אתכם החוצה. אנחנו מקיימים רק הצבעות. אף אחד לא מתערב.


למען הסר ספק, חברת הכנסת שלי יחימוביץ מצביעה במקום חבר הכנסת אבישי ברוורמן.


אני עובר להצבעה על כל ההצעות של חבר הכנסת דב חנין. מי בעד ההסתייגויות שהציג חבר הכנסת דב חנין? מי נגד? מי נמנע?
שמחה בניטה
חבר הכנסת מולה, אתה נגדנו? חבר הכנסת מולה לא היה כאן.
שמעון יאיר
אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מולה לא מבין את העניין. הוא דיבר אתנו לפני הדיון.
דב חנין
איזו חוצפה זאת.
ניצן הורוביץ
כיצד הם מתערבים בהצבעה ומדברים אל חברי הכנסת בצורה כזאת?
היו"ר דוד אזולאי
אתם רוצים לנהל את הדיון במקומי? רבותי, אני מודיע לכם חד-משמעית, עוד הפרעה כזאת ואוציא את כולם החוצה.
שמעון יאיר
נצא.
היו"ר דוד אזולאי
למה שאני אוציא אותך? תצא עכשיו.
שמעון יאיר
לא רוצה. הוא לא יודע על מה הוא מצביע.
היו"ר דוד אזולאי
אל תפריע באמצע ההצבעה. הוא "ילד גדול" והוא יודע על מה הוא מצביע. אל תגיד לו כיצד להצביע.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של חברי סיעת חד"ש ושל חברי הכנסת צרצור, טיבי, אלסאנע וגנאים, כפי שהוקראו על-ידי חבר הכנסת דב חנין – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
5 בעד, 7 נגד, אין נמנעים. ההצעות לא נתקבלו ויהפכו להיות הסתייגויות.


אני עובר להסתייגויות הבאות. חברת הכנסת מרינה סולודקין ביקשה להסתייג. עליה ללכת ולכן אאפשר לה עכשיו. יש לה רק הסתייגות אחת.
מרינה סולודקין
אני מבקשת למחוק את סעיפים 8 ו-9. אני לא מדברת על עובדים זרים. כאשר קראתי את הצעת החוק חשבתי שזה עלול לפגוע גם בקבוצות אחרות.
גלעד קרן
סעיף 9 פוצל. אנחנו לא מצביעים עליו. מצביעים רק בעניין העובדים הזרים.
מרינה סולודקין
על-פי הנוסח שמופיע בהצעת החוק ניתן לפגוע באנשי משפחתם של עולים חדשים.
גלעד קרן
את מדברת על סעיפים שפוצלו. אלה לא הסעיפים שמצביעים עליהם כרגע.
היו"ר דוד אזולאי
אני לא מצביע על ההצעה שלך. תודה.
מרינה סולודקין
בסדר גמור. אני מבינה שהסעיפים הללו פוצלו.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. רשות הדיבור לחבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
תודה, אדוני. אני, בשם סיעת מרצ – חברי הכנסת גלאון, גילאון ואני – מגיש הסתייגויות להצעת החוק הזאת. אנחנו רוצים לעזור לנכים ולקשישים ולכל האנשים שנעזרים בעובדי סיעוד, אבל הדרך לעשות את זה היא לא באמצעות הדברים הללו. כאן זאת לא הדרך הנכונה. הדרך היא לא באמצעות כבילת העובדים וגרימה לכך שהפגיעה בכם תהיה רק גדולה יותר. הדרך שבה הולכת הממשלה בעניין הזה תזיק לכם, זה פשוט טעות. לכן אנחנו מגישים את ההסתייגויות האלה משום שכבילת עובד, בין למעסיק ובין לאזור גאוגרפי ובין לתחום עיסוק רק מגבירה את הבעייתיות בכל העניין הזה, ואתם הראשונים שתיפגעו.
שמחה בניטה
אנחנו תומכים בהצעת החוק.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת ניצן הורוביץ, רק הסתייגויות, בבקשה, ולא נאומים.
ניצן הורוביץ
יש לנו כמה הסתייגויות. אחר-כך אעביר הכול למנהלת הוועדה, גברת יפה שפירא, לכן לא אקרא הכול, אבל אדגיש כמה מן ההצעות שלנו.


לכותרת החוק – אנו מציעים לכתוב כי "זה חוק שמעודד את 'הדלת המסתובבת' ונותן תמריצים להביא עוד ועוד מהגרי עבודה זרים לישראל".


לסעיף 1 – אנו מבקשים שהסעיף יימחק.


לסעיף 2 – היות ונציגי הממשלה טוענים כי אין בהצעת החוק הזאת כדי לסתור את פסיקת בית-המשפט העליון שניתנה ב-2006, בסך הכול לפני 5 שנים, כפי שאמר חברי חבר הכנסת דב חנין, אם אכן אין סתירה לפסק בית-המשפט אז אפשר לקבל את ההסתייגות. ההסתייגות קובעת כדלקמן: "על אף האמור בכל דין, לרבות הוראות חוק זה, שר הפנים אינו רשאי להתנות את האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד זר בעבודה עבור מעסיק ספציפי ואינו רשאי לכרוך סיום יחסי עבודה בסנקציה כלשהי, ובכלל זה אובדן האשרה ורישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר".


הצעה נוספת, אנחנו מבקשים למחוק את סעיף 3.


אנחנו מבקשים להוסיף, במקום סעיף 3, או כסעיף 4, כפי שתראו לנכון, לקבוע שהדברים יהיו בתחום הסמכות של הממונה על עובדים זרים.
גלעד קרן
בעצם אלה ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת דב חנין.
ניצן הורוביץ
הן הצעות דומות.
גלעד קרן
כיוון שהצבענו על ההסתייגויות של חבר הכנסת חנין, האם יש הסתייגויות נוספות? אתה יכול להצטרף להסתייגויות, אבל לא נצביע פעמיים על אותן הצעות.
ניצן הורוביץ
הן לא זהות. הנוסח שונה במקצת.


חבל, כי העתירה כבר בדרך. זה כבר נפסל בעבר וחבל שהולכים בדרך הקלוקלת הזאת שוב.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה לך, אדוני. אני מבקש להעמיד להצבעה את ההסתייגויות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ.
יעקב אדרי
אני מבקש התייעצות סיעתית של 2 דקות. פשוט יש כאן איזו אי-הבנה ואני מבקש להבהיר את הדברים.
היו"ר דוד אזולאי
נסיים את ההצבעה הזאת ואז אאפשר לך התייעצות סיעתית. היות וכבר הכרזתי על הצבעה אני מבקש קודם כול לסיים אותה. חבר הכנסת יעקב אדרי הוא חבר קבוע בוועדה. יש לו זכות ראשונים להצביע.
יעקב אדרי
אני לא מצביע עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
אני רק מבהיר שחבר ועדה קבוע הוא הראשון להצבעה. אם הוא איננו מישהו אחר יכול להחליף אותו. אני מעמיד להצבעה את ההצעות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ. מי בעד? מי נגד?
שלמה (נגוסה) מולה
רק רגע, אנחנו מבקשים להתייעץ.
היו"ר דוד אזולאי
היות והכרזתי כבר על ההצבעה, נסיים את ההצבעה הזאת ואז אאפשר לכם התייעצות סיעתית. אני לא דוחה את בקשתכם. מי בעד ההצעות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של סיעת מרצ, כפי שהוצגו על-ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
4 בעד, 7 נגד, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שההצעות של חבר הכנסת ניצן הורוביץ לא נתקבלו ויהפכו להסתייגויות.


מבקשים התייעצות סיעתית. אני מכריז על הפסקה של 2 דקות.


(הישיבה נפסקה ב-12:37 ונתחדשה ב-12:39)
היו"ר דוד אזולאי
רבותי וגבירותי, אני מחדש את הישיבה. יש הסתייגויות נוספות? מי שמבקש להגיש הסתייגויות בבקשה יגיש אותן עכשיו.
אורית זוארץ
אנחנו מבקשים להכניס תיקון בסעיף 2 להצעת החוק, שמוסיף את סעיף 3א(ג3), ולשנות את ההגבלה הגאוגרפית. הסעיף קובע: "שר הפנים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות, לגבי עובד זר כאמור בסעיף קטן (ג2)" – ובהמשך אני מבקשת שהמשפט המתחיל במילים "אזורים גאוגרפיים" יימחק. אנחנו מבקשים לבטל את כל הסעיף שעוסק באזורים הגאוגרפיים.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מציעים למחוק רק את המילים "אזורים גאוגרפיים".
גלעד קרן
הכוונה למחוק את סעיף קטן 3א(ג3)?
אורית זוארץ
אנחנו מציעים לבטל את האזורים הגאוגרפיים.


בנוסף, אנחנו מציעים לבטל את ההגבלה על מספר המעסיקים בסעיף קטן 3א(ג2).


נושא נוסף שחשוב לי להוסיף, בסעיף 3א(ג2), לאחר המילים "באשר לעובד זר שתחום עיסוקו כפי שנקבע באשרה וברישיון הישיבה הוא ענף הסיעוד" אני מבקשת להוסיף: "לאחר שקונסול עבודה במדינת המוצא יבחן את חוקיות החוזה ויוודא שהעובד הוחתם על חוזה שמעגן את זכויותיו כעובד, כמו גם לאחר שבדק את דמי התיווך ששולמו". אלה שני משפטים שאני מבקשת להוסיף.
שלמה (נגוסה) מולה
אני מצטרף להסתייגות של חברת הכנסת זוארץ. אני מבקש לנמק את ההסתייגות. אנחנו מודעים לקושי הקיים, בכך שעובדים זרים מגיעים למקום מסוים ואז מציעים להם עבודה במקום אחר בשכר משופר של עוד 100 שקל והם עוזבים. אנחנו מודעים לקושי. יחד עם זה, כל מה שקשור בפגיעה בזכויות אדם, גם כאשר אנחנו לא מסכימים אנחנו לא יכולים לחיות עם זה. לכן זאת ההסתייגות שלנו. הצעת החוק פוגעת בעצם בזכויות האדם של העובדים.
שמחה בניטה
אנחנו לא בני אדם? את הזכויות שלנו לא צריך לשמור?
שלמה (נגוסה) מולה
לא כך אמרתי.
היו"ר דוד אזולאי
זאת הפעם האחרונה שאתם מפריעים. בהערה הבאה תצאו החוצה.
שלמה (נגוסה) מולה
לא כך אנחנו אומרים. לכן למרות הקושי אנחנו מגישים את ההסתייגות. זה הכול.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. אני מעמיד להצבעה את ההסתייגות של חברי הכנסת מקדימה, חברי הכנסת אורית זוארץ ושלמה מולה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעות של חברי הכנסת זוארץ ומולה כפי שהוצגו על-ידי חברת הכנסת זוארץ – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אזולאי
5 בעד, 7 נגד, אין נמנעים. ההצעות של חברי הכנסת שלמה מולה ואורית זוארץ לא נתקבלו ויהפכו להסתייגויות.


אני עובר להסתייגות הבאה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה.
שלי יחימוביץ
הקריטריון שלי ברור מאוד – כל חוקי העבודה וחוקי המגן שחלים על עובד אזרח ישראל חלים גם על עובד זר, נקודה. כפי שעובד אזרח ישראל אי אפשר לכבול אותו בהסדר כבילה למעסיקו ולנקוט נגדו סנקציות אם הוא בוחר לעבור למעסיק אחר, אגב, מה שעלול לגרום נזק גדול מאוד לאותו מעסיק, בכל מקרה, בין אם הוא עובד זר ובין אם הוא עובד ישראלי – יש גם אזרחים ישראלים שהם עובדי סיעוד ויום בהיר אחד מחליטים לעבור למעסיק אחר, לאו דווקא כי התעללו בהם – אין לכבול את העובד למעסיקו.
שלמה (נגוסה) מולה
נכון. אני מצטרף להסתייגות שלך.
שלי יחימוביץ
לכן יש לי רק מבחן אחד: מבחן השוויון בחוקי העבודה והמגן.


אני רוצה להוסיף הסתייגות אחת לחוק. אני מציעה שבכל מקרה שר הפנים אינו רשאי לנקוט סנקציה נגד עובד שבחר להפסיק את ההתקשרות עם מעסיקו, לרבות שלילת האשרה או גירושו של העובד.
שלמה (נגוסה) מולה
אני מבקש להצטרף להסתייגות הזאת.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ושל מי שרוצים להצטרף אליה, חברי הכנסת שלמה מולה, אורית זוארץ, דב חנין וניצן הורוביץ ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההצעה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ושל חברי הכנסת מולה, זוארץ, חנין והורוביץ – 6

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
6 בעד, 7 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לא נתקבלה ותהפוך להיות הסתייגות.


בזה תם פרק ההסתייגויות. אני עובר להצבעה על הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011. מי בעד הצעת החוק כפי שהונחה על שולחננו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011 – 7

נגד – 6

נמנעים – 2

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
7 בעד, 6 נגד, שני נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 21), התשע"א-2011, נתקבלה.


תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45
PAGE
11

קוד המקור של הנתונים