ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2011

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
11
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

28.3.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 467
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
שהתקיימה ביום שני כ"ב באדר ב' התשע"א (28 במרס 2011) בשעה 12:50
סדר היום
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"א-2011.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
מיקי אריאלי – מנהל היחידה לפשע פרמצבטי, משרד הבריאות

עו"ד נילי חיון-דיקמן – משרד הבריאות

ישראל פיטוסי – מנהל המחלקה לאבטחת איכות, משרד הבריאות

מוריה בן-צור – מתמחה, לשכה משפטית, משרד הבריאות

צבי הנדל – יושב ראש הרשות למלחמה בסמים

יאיר גלר – מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים

סנ"צ אודי וולף – ראש מעבדה אנליטית, המשרד לביטחון הפנים

רעיה שטנר – ע' יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

ד"ר גילה גרוסמן – אור ממעמקים

חנן רוזנצוייג – סגן רוקח ראשי, קופת חולים מאוחדת
ייעוץ משפטי
איל בן-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. עדיין יום שני בשבוע, כ"ב באדר ב', 28 במרס 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"א-2011, פרוטוקול מס' 467.

מי מציג את העניין? משרד הבריאות, בבקשה.
נילי חיון דיקמן
צהריים טובים. אני מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות. אנחנו מבקשים להוסיף לרשימת החומרים המסוכנים בתוספת הראשונה חומרים נוספים. יש כאן כמה חומרים בודדים וגם קבוצה של קנבינואידים סינתטיים שאנחנו רוצים להכניס אותם כקבוצה עם מספר פריטים. נמצאים כאן אנשי אגף הרוקחות- -
היו"ר חיים כץ
זה בסדר, זה בסדר. את מציגה את כולם, אז תציגי את כולם.
נילי חיון דיקמן
אם הוועדה מבקשת לקבל הסברים לגבי מהות החומרים, ההשפעות ותופעות הלוואי שמתלווים אליהם, אז נמצא כאן איש המקצוע שיוכל לפרט קצת על החומר, ומה הנימוקים להכנסתו. אני רק יכולה להגיד שההכנסה הזאת המבוקשת מוצעת לאחר שהתקיים דיון ברשות למלחמה בסמים בוועדה הבין-משרדית לבחינת חומרים פסיכואקטיביים, והרשימה היא בהתאם להמלצות שניתנו על-ידי הוועדה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. ואם היא המליצה כל כך אז מה אני יכול לעשות? בבקשה, לפרוטוקול – שם ותפקיד. אם נכניס את החומרים לרשימה האסורה, מה אנחנו מונעים?
ישראל פיטוסי
אני מאגף הרוקחות, אני הרשות המוסמכת לסמים וגם לייבוא באגף הרוקחות.

נחלק את החומרים שאנחנו רוצים להכניס היום לשלושה: הקבוצה של הקנבינואידים הסינתטיים שמוכרים בשם "ספייס" ו"מבסוטון".
היו"ר חיים כץ
"מבסוטון" זה טוב. אתה לא רוצה שאנשים יהיו מבסוטון?
ישראל פיטוסי
לא, אנחנו לא רוצים.

החומר הראשון זה אמינו-אינדאן שאנחנו מגלים שהוא מהמשפחה של האמפתמינים ומתחילים לגלות שמדקלמים אותו כמו אמפטמינים, זאת אומרת מוסיפים עוד כמה חלקים. לכן ביקשנו שגם הנגזרות של אמינו-אינדאן ייכללו בפקודה. חומר נוסף, שלישי, שגם הוא למעשה חומר ממריץ, והוא נגזרת מחומר שכבר במושב הקודם- -
צבי הנדל
אדוני היושב ראש, רוצה טעימה?
היו"ר חיים כץ
אני אף פעם לא ראיתי כאלה דברים. לא ראיתי, לא השתמשתי- -
אברהם מיכאלי
אתה רואה מה קורה לח"כים שיוצאים מהכנסת?
היו"ר חיים כץ
אתה רואה, הוא היה פעם חבר כנסת, ועכשיו הוא הפך לזה, וזה אחרי שהרסו לו הבית. לפני זה הוא לא היה. תכף אנחנו נראה מה זה "מבסוטון".
אברהם מיכאלי
ידיד יקר, ידיד יקר.
היו"ר חיים כץ
סלח לי שהפרענו לך.
ישראל פיטוסי
זה מרוץ אחרי השעון עם במקרה של הקנבינואידים הסינתטיים, והרשימה היא ארוכה, ויכול להיות שנחזור בעוד כמה חודשים להוסיף עוד כמה חומרים.

החומרים האלה נכנסו כבר בפקודות השונות בעולם, ובנוסף לכך הייתה התייחסות של הארגון הבינלאומי ברשות האו"ם – UNODC, שביקש מהמדינות לבחון את האפשרות להכניס את זה לפקודה שלהם או לפחות לפקח עליהם. זה מה שאנחנו עשינו, ובגאווה גדולה ובאחריות גם כן גדולה. כי החומרים האלה נפוצים מאוד וגורמים להרבה בעיות.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן לוקח להם לקחת את הדבר הזה? "מיסטר נייס". לשנות את השם ולמכור את זה תחת "מיסס נייס".
ישראל פיטוסי
מהרגע שזה יהיה בפקודה לא משנה השם, זה בפקודה.
קריאה
בגלל המשפחה אולי תסביר את הנושא המשפחתי פה.
צבי הנדל
אני אסביר.
היו"ר חיים כץ
אתם בשותפות?
ישראל פיטוסי
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
אבל אתה לא יכול לנהל את הוועדה. אתה צריך להירשם לפריימריס, להתמודד, להיבחר – צבי, תסביר לו – להתמודד, להיבחר, להיבחר לכנסת, אחר כך לבקש להיות חבר בוועדה או יושב ראש הוועדה- -
צבי הנדל
אם יש לך ועד רציני מאחוריך- -
היו"ר חיים כץ
אז הוא צריך לבוא לאיזשהו מקום עם ועד רציני מאחוריו.
ישראל פיטוסי
כן, אני בוועד העובדים.
היו"ר חיים כץ
צבי הנדל הוא חבר כנסת לשעבר. פה זאת ועדת עבודה ורווחה; תציג את עצמך, בבקשה. מה אתה עושה, לפחות שאנחנו נדע.
צבי הנדל
יושב ראש הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.
היו"ר חיים כץ
יפה.
צבי הנדל
זכיתי לעשות את זה.
היו"ר חיים כץ
ממתי אתה?
צבי הנדל
שלושה-ארבעה חודשים, משהו כזה.

הסיפור הוא בעיקר מה שאתה שאלת – זאת הייתה התשובה שנים. לקחו כל פעם את החומרים שיש לנו, הוסיפו עשב חדש, וזה כבר לא אותו דבר, זה כבר לא בסמים. החוק הזה אחרי כל התיקונים שלו אמור לכסות את כל המשחקים האלה של החיתוכים – להוסיף טיפה, להוריד טיפה ולשנות שם. הם ירדו לשורש ולא אוסרים רק את "מבסוטון", אלא את המשפחה שממנה הם מורכבים. שלא אחר כך יכניסו את זה בשם אחר או בריכוז אחר.

בעינינו החוק הזה מאוד חשוב, ובאתי משום כבודם של העוסקים במלאכה כדי להגיד תודה, גם לכם, הוועדה. לפעמים אתה רץ, ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה חיים אתם מצילים היום ברגע שהחוק הזה יוצא. אני לא צוחק. אני לא בעל מקצוע, אבל המבסוטונים האלה מבחינה בריאותית זה יותר גרוע- -
היו"ר חיים כץ
מאחר שאנחנו מכירים את חשיבות העניין – הצו הזה הגיע לפה לפני שבוע.
צבי הנדל
אני יודע. בשביל זה באתי להגיד תודה. אני נחתי עכשיו מוינה, ובאתי להגיד לכם תודה.
היו"ר חיים כץ
אתה גם מטייל, חשבתי שאתה רק סובל.
צבי הנדל
ועדת הסמים העולמית של האו"ם.


בקיצור, תודה. יש פה החבר'ה שעוסקים במלאכה. גם המשטרה – האיש אשר על המעבדות שבודק לנו את כל החומרים.
היו"ר חיים כץ
מכירים אותו, הוא כבר היה פה.
צבי הנדל
תודה לכולם וגם לך.
היו"ר חיים כץ
שם ותפקיד, בבקשה. איש אשר על המעבדות שבודק לנו את כל החומרים.
אודי וולף
אני ראש המעבדה האנליטית במז"פ. לפרוטוקול זה חשוב מאוד כי הרבה פעמים בעדויות שאני צריך להעיד בבתי משפט מחפשים עליי בגוגל ומוצאים את הדברים שנאמרו כאן בוועדה, ולכן חשוב לי שהם ייכתבו ולא שייתקעו.
היו"ר חיים כץ
הכול מוקלט.
אודי וולף
אומרים לי: כשהכניסו את החומר לפקודה לא אמרת ככה וככה. אז אני שמח על הרשות שניתנה לי להגיד את הדברים, ואני בפירוש אומר את הדברים כדי שייכתבו ויירשמו בפרוטוקול.

כמו שאמר ישראל מדובר כאן בשלוש קבוצות של חומרים שלכל אחת מהן יש מאפיינים שונים: הקבוצה הגדולה ביותר היא הקנבינואידים הסינתטיים. אלה חומרים סינתטיים שחלקם פותחו בישראל לפני כעשרים שנה על-ידי מומחים באוניברסיטה העברית. לא נמצא להם שום שימוש עד כה, ואז הם נשלפו מה"בוידעם". הם מיוצרים בחו"ל, ומוברחים לארץ כאבקה; מומסים ומרוססים על גבי חומר צמחי שקונים במחנה יהודה, בשוק תלפיות או בשוק הכרמל, והתערובת הצמחית הזאת היא מה שמונח ארוז כ"מבסוטון" או כ"נייס גיי" או דברים אחרים. זה נועד לפתור בעיית חוסר בשוק הסמים הישראלי בקיץ האחרון בחשיש ובקנבס בחומר צמחי, וזה היה המענה של אנשי הפיצוציות לשינוי הניכר שהוועדה הזאת קיבלה ונכנסת לתוקפו ב-19 באוגוסט שהוא יום חשוב מאוד מבחינתנו שבו הפכנו את פקודת הסמים מפקודה גנרית לפקודה שיש בה גם כמה משפחות.

אני בטוח במאה אחוז שברגע שהחוק הזה ייכנס יהיו חומרים אחרים, גם מאותו סוג של קנבינואידים סינתטיים שנמצאים היום בעולם, ואני צופהש הם אלה שיובאו לארץ מכאן ולהבא. אין לדבר הזה סוף, כי בסופו של דבר גם החברים ההם רוצים וצריכים להתפרנס.

הזכרתי את העניין של הפקודה הלא גנרית, כלומר הפקודה המשפחתית – חומר אחד כאן – 2 אמינו אינדאן – שהוא הראשון שמוצג כאן בסעיף 1. הוא דוגמה להוספה של משפחה כמשפחה חמישית על כל נגזרותיה, כפי שהתקבל בתיקון האחרון שהוועדה קיבלה משום שהחומר הזה חשוד על-ידינו – כבר הגיעו כמה סוגים שלו, כמה נגזרות שלו לארץ, נתפסו וזוהו על-ידי החברים שלי במעבדה. אנחנו יודעים שבאנגליה ובארצות נוספות נגזרות של החומר הזה משווקות בתחילה כסמים "חוקיים", ולאט-לאט מוכנסות לפקודות סמים ברחבי אירופה, וראוי שהם ייכנסו לפקודה כאן בארץ.

החומר השלישי – מספר 2 בסעיפים שלנו – זה חומר שלכאורה אפשר היה להגיד שהוא כלול בפקודה מכוח סעיף הנגזרות המפורסם שהזכרתי גם אני כמה פעמים היום, מ-19 באוגוסט. אלא שיש מתחכמים מקרב סוחרי הסמים והמייצגים שלהם בבתי המשפט שאומרים שאם חומר מוכנס בצורה מפורשת לפקודה סימן שהוא לא היה כלול בה לפני כן, כי אחרת מדוע בחר המחוקק להכניס אותה לפקודה. חשוב להדגיש שכוונתנו בוועדה להכניס חומרים לפקודה כדי לא לבחון את הסוחרים בכימיה ולהגיד להם שהחומר הזה אסור מכוח העובדה שאיזשהו כימאי יושב במטה הארצי ומדבר הגיע למסקנה שהחומר הזה הוא נגזרת של סם מסוכן; אלא אם החומר הזה נתפס, והוא מפורסם, אז אנחנו נכניס אותו בשמו המפורש לפקודה. זה לא אומר שהחומר הזה היה אסור לפני כן, לפי הפקודה, אלא שעכשיו הוא נכנס בשמו המפורש.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אנחנו נעבור להקראה.
יאיר גלר
מילה אחת, ברשותך.
היו"ר חיים כץ
מילה אחת.
יאיר גלר
תודה. יאיר גלר, מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים. אנחנו מדברים על 3,000 פיצוציות. אלה סמי פיצוציות, ומה שעובר פה מעבר לכל הכניסה לפקודת הסמים וההוצאה מהחוק הוא המסר שעובר לנוער ולהורים. כי הילדים באים להורים ואומרים להם: אלה סמים חוקיים, עובדה שהמשטרה לא עושה שום דבר. זה חשוב מאוד.

המסר השני הוא לבעלי הפיצוציות. זאת מלחמת חורמה. אסור לנו להניח להם לשנייה אחת. משם יוצאת הרעה הזאת שנקראת אלכוהול בשעות הלילה ואלכוהול מזויף – ומיקי אריאל יכול לספר על זה. ותרופות מזויפות- -
היו"ר חיים כץ
בקטע של האלכוהול אני חושב שהייתי ראשון מציעי הצעת החוק לאיסור המכירה וראיתי את ההתנגדות – ניתן להם קצת, נקל עליהם- -
צבי הנדל
אחר כך הבנת כמה זה חשוב.
היו"ר חיים כץ
למה הגשתי את הצעת החוק? אני נוסע לים כל שבת בבוקר ובדרך אני שומע את "פיגועי" שישי בערב. אמרתי, צריך לעשות לזה סוף. אבל דווקא מהמשטרה ומהסמים אמרו, לא, בוא נקל עליהם. אני הייתי מהמחמירים, אתה יודע. נקל, ניתן להם יותר שעות, לא ככה, לא ככה.
צבי הנדל
הדברים הקלים כביכול.
היו"ר חיים כץ
הבנת מה אני מדבר?
צבי הנדל
אני יודע בדיוק.
היו"ר חיים כץ
משעה 19:00 שלא תהיה מכירה. אמרו לי, למה מ-19:00, בוא נעשה מ-23:00.
צבי הנדל
אבל היום המשטרה מאוד מרוצה מזה, היא מבסוטית מהדברים הקטנים האלה שאסור לנסוע עם בקבוק פתוח, ומותר לשפוך בקבוק כזה. הם אומרים שזה מצליח.
היו"ר חיים כץ
הבן שלי אמר לי השבוע, דווקא, שהוא הלך לקנות עם חבר'ה ולא מכרו להם, והם אמרו – מי הכלב שהציע את החוק הזה.
יאיר גלר
המסר הזה הוא מאוד חשוב גם לבעלי הפיצוציות וגם לנוער ולהורים. על כן אנחנו מאוד מבקשים את ההצבעה.
היו"ר חיים כץ
בבקשה, אדוני.
מיקי אריאלי
היחידה לפשע פרמצבטי במשרד הבריאות. הסבירו כאן על הקנבינואידים הסינתטיים, אבל משרד הבריאות ראה בזה דבר כל כך חשוב שהוציאו דף הסבר לחדרי מיון שהיו בהם ילדים מאושפזים בגלל החומרים "מבסוטון", "ספייס" וכולי, וגם חובת דיווח במקום מרכזי מכיוון שהמצב כל כך קשה בזה.
היו"ר חיים כץ
אם זה כל כך חשוב בואו נקריא את זה כדי שנעביר את זה, אחרת לא עשינו כלום.
אברהם מיכאלי
אני מהקואליציה, אני מאשר את זה. להתראות.
צבי הנדל
להתראות.
איל בן ארי
הקראה: הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה), התשע"א – 2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - 1973 (להלן- הפקודה), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:
שינוי התוספת הראשונה לפקודה
1.
בתוספת הראשונה לפקודה, בחלק א' סימן ב' -


(1)
אחרי פרט 1 יבוא
"1א.
2 אמינו אינדאן


2-amino-indane

לרבות האיזומרים והנגזרות הכימיות של חומר זה אלא אם כן מועטו במפורש, ולמעט

Rasagiline (R)-N-(prop-2-ynyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine";


(2)
אחרי פרט 10ב1 יבוא:
"10ב2
4,3 מתילנדיאוקסי-(-פירולידינובותיופנון


3',4'-Methylenedioxy-α-pyrrolidinobutiophenone
ידוע גם בשם
"Syn: MDPBP


(3)
אחרי פרט 13ח יבוא:
"13ט
קנאבינואידים סינטתיים

Synthetic Cannabinoids

(א)
5-​(4-​chloro-​3-​methylphenyl)-​1-​[(4-​methylphenyl)methyl]-​N-​[(1S,​2S,​4R)-​1,​3,​3-​trimethylbicyclo[2.2.1]hept-​2-​yl]-​1H-​pyrazole-​3-​carboxamide
ידוע גם בשם
Syn: SR144528
(ב)
(R)-(+)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de)-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-napthalenylmethanone
ידוע גם בשם
Syn: WIN 55,212-2
(ג)
(6aR,10aR)-3-(1,1-Dimethylbutyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran
ידוע גם בשם
Syn: JWH-133
(ד)
5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol


לרבות ההומולוגים
ידוע גם בשם
Syn: CP 47,497
(ה)
2-[(1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl) cyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol dimethylheptylpyran
ידוע גם בשם
Syn: CP 55,940
(ו)
3-​hydroxy-​2-​[(1R,​6R)-​3-​methyl-​6-​(1-​methylethenyl)-​2-​cyclohexen-​1-​yl]-​5-​pentyl-​2,​5-​cyclohexadiene-​1,​4-​dione


לרבות ההומולוגים
ידוע גם בשם
Syn: HU 331
(ז)
(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)- 6,6-dimethyl- 3-(2-methyloctan-2-yl)- 6a,7,10, 10a-tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
ידוע גם בשם
Syn: HU 210
(ח)
(6aS,10aS)-9-(Hydroxymethyl)- 6,6-dimethyl- 3-(2-methyloctan-2-yl)- 6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
ידוע גם בשם
Syn: HU 211
(ט)
לבוננטראדול
Levonantradol


[(6S,6aR,9R,10aR)- 9-hydroxy- 6-methyl- 3-[(2R)-5-phenylpentan- 2-yl]oxy- 5,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydrophenanthridin- 1-yl] acetate
ידוע גם בשם
Syn: CP 50,556-1
(י)
naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone
ידוע גם בשם
Syn: JWH-073
(יא)
1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole
ידוע גם בשם
Syn: JWH-018
(יב)
1-(1-pentyl-1H-indol-3-YL)-2-(2-methoxyphenyl)-ethanone
ידוע גם בשם
Syn: HU 250"
תחילה
2.
תחילתה של הודעה זו ארבעה עשר ימים מיום פרסומה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד? תודה רבה.

הצבעה

בעד הפקודה – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

פקודת הסמים המסוכנים התקבלה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים פה ויכולים להחליט, תומכים בכם ומברכים אתכם על המלחמה להוצאת הנגע הפסול הזה מבני הנוער ומהמשתמשים. תבורכו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-13:15

קוד המקור של הנתונים