ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2011

תקנות שירות התעסוקה (חובת לשכה פרטית לשלם לעובד זר בשנת עבודתו הראשונה), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים