ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/03/2011

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009, הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר בטחוני), התש"ע-2010, הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
9
ועדת הפנים והגנת הסביבה

28/03/2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 370

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ב באדר ב' התשע"א (28/03/2011) בשעה 12:00
סדר היום
1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009 של חברי הכנסת: דני דנון, דוד רותם, משה (מוץ) מטלון, יעקב כץ, אופיר אקוניס, רוברט אילטוב, ציון פיניאן, מירי רגב, כרמל שאמה, איוב קרא, ציפי חוטובלי, מיכאל בן-ארי, אלכס מילר, חיים כץ, פניה קירשנבאום, יוסי פלד. (פ/735).

2. הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009 של חברי הכנסת: יריב לוין, יואל חסון, משה (מוץ) מטלון, פניה קירשנבאום, דוד אזולאי, מיכאל בן-ארי, דניאל הרשקוביץ, אורי אורבך. (פ/758).
3. הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009, של חברת הכנסת מרינה סולודקין.(פ/829).
4. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר ביטחוני), התש"ע-2010, של חה"כ אריה אלדד (פ/2396).
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי
מוזמנים
חה"כ אריה אלדד

חה"כ יעקב כץ

חה"כ יריב לוין

חה"כ מרינה סולודקין

עו"ד יואל הדר

- יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

עו"ד נעמה פויכטונגר
- מחלקת יעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
עידן בן-יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

1. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט-2009 של חברי הכנסת: דני דנון, דוד רותם, משה (מוץ) מטלון, יעקב כץ, אופיר אקוניס, רוברט אילטוב, ציון פיניאן, מירי רגב, כרמל שאמה, איוב קרא, ציפי חוטובלי, מיכאל בן-ארי, אלכס מילר, חיים כץ, פניה קירשנבאום, יוסי פלד. (פ/735).

2. הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט-2009 של חברי הכנסת: יריב לוין, יואל חסון, משה (מוץ) מטלון, פניה קירשנבאום, דוד אזולאי, מיכאל בן-ארי, דניאל הרשקוביץ, אורי אורבך. (פ/758).
3. הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט-2009, של חברת הכנסת מרינה סולודקין.(פ/829).
4. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר ביטחוני), התש"ע-2010, של חה"כ אריה אלדד (פ/2396).
היו"ר דוד אזולאי
אני פותח את דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הגבלת ביקור אסיר ביטחוני), התש"ע-2010.

הצעת החוק הזאת יזומה על-ידי 5 חברי כנסת, שמצטרפים אליהם חברי כנסת נוספים. חברי הכנסת היוזמים הם: דני דנון, יריב לוין, מרינה סולודקין ואריה אלדד. אלה הם החברים היוזמים של הצעת החוק.

אני מבקש מחברי הכנסת להציג. חבר הכנסת דני דנון לא נמצא פה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה תציג את הצעת החוק שלך.
יריב לוין
תודה, אדוני היושב ראש. הצעת החוק היא ביוזמה משותפת עם חבר הכנסת יואל חסון ומשה (מוץ) מטלון.


בפתח הדברים, לפני שאתייחס להצעת החוק ברצוני לומר כמה דברים שאולי ייתרו את הצורך בכניסה לגוף ההצעה. ההצעה הזאת, כמו גם ההצעות האחרות של חבריי, כולן עוסקות במתן כלים לרשויות להגביל את התנאים שמהם נהנים היום אסירים ביטחוניים, אסירי החמאס.


ההצעות האלה קושרות בין התנאים שמהם נהנים אותם אסירים לבין התנאים שבהם מוחזקים אסירים או שבויים ישראליים בידי אותם ארגונים. הדבר תקף בעיקר כאשר מדובר באסירים ששחרורם נדרש על-ידי אותם ארגונים כתנאי לעסקת חליפין.
המטרה היא כפולה
אחת, לעשות צדק, מתוך תפישה שלא יכול להיות שאותם אסירי חמאס, אותם רוצחים וטרוריסטים ייהנו מתנאים של 5 כוכבים בבתי הכלא, יקבלו לימודים חינם, יקבלו עיתונים, ביקורים, טלוויזיה, דברים שאין שום חובה לתת להם על-פי כל אמנה ועל פי כל כלל או שום דין, כאשר בה בשעה חייל שלנו נמצא ומוחזק בתנאים שבהם הוא מוחזק.


יש לה תכלית נוספת והיא לגרום למצב שיתמרץ את ארגוני הטרור לקדם את עסקאות החילופין מתוך הבנה שכאשר הלחץ על אסירים יהיה כבד יותר, כאשר התנאים שלהם יהיו פחות טובים, יבוא לחץ מצידם ומצד משפחותיהם על ארגוני הטרור לקדם את העסקאות. אנחנו רואים שבתנאי הלוקסוס שבהם הם מוחזקים, לארגוני הטרור לא בוער שום דבר. זאת היתה תכלית כל ההצעות שמוגשות.


חלק גדול מההצעות הוגשו כבר בתחילת הקדנציה הזאת. לאחר דין ודברים שהיה לנו עם הממשלה, בסופו של דבר התאפשר לנו להעביר את ההצעות האלה בקריאה טרומית בתמיכת הממשלה ובהתניה שהסכמנו לה. אני יכול לומר בשם עצמי שאני מחויב להתניה הזאת לחלוטין. הסכמנו לא לקדם את ההצעות ללא הסכמה של הממשלה.


יחד עם זאת, אני מוכרח לומר, אדוני היושב ראש, שכאשר מגיעים להסכמה כזאת, היא מבוססת על ההנחה שהממשלה באמת תבחן את הדברים מעת לעת ותבוא מתוך גישה לקדם את הדברים ולא לנצל את ההסכמה הזאת והלכה למעשה למנוע את קידום החוק הזה ואת החקיקה שלו. אנחנו בהחלט חיים בתחושה – בעניין הזה אני יכול לומר, אדוני היושב ראש, שפניתי בכתב וגם בעל-פה כמה וכמה פעמים מאז שעבר החוק בקריאה טרומית ולא קיבלתי שום מענה לפניות שלי, לא בכתב ולא בעל-פה ולא בשום דרך אחרת.


פניתי לממשלה ולגורמים הנוגעים בדבר לממשלה, לשרים הנוגעים בדבר ולא קיבלתי תשובה בכלל. אפילו לא קיבלתי את הפתק שאומר: "קיבלנו את מכתבך" לא קיבלתי וזה נוטע בהחלט את התחושה שהממשלה איננה באמת נדרשת לנושא, בוחנת אותו מעת לעת ומתייחס באופן רציני להסכמה ולהבנה שהיתה שלא נקדם דבר - - -
היו"ר דוד אזולאי
אולי נציגי האופוזיציה קיבלו תשובה?
אריה אלדד
קיבלו מריחה.
יריב לוין
לכן, אני מוכרח לומר שאני מוצא את עצמי במצב לא פשוט. אני, אדוני היושב ראש, אעמוד בהתחייבות שלי ולא אבקש ממך, כפי שלא ביקשתי עד היום, לקדם את החוק בשום דרך.


מצד שני, אני חושב שהכרחי לקדם את החוק באופן מיידי וראוי ונכון שהממשלה תבוא ותיתן כאן הסבר מדוע היא לא נדרשת לעניין הזה ומתי אנחנו צפויים לקבל תשובה שתאפשר לנו להשלים את התהלך החיוני הזה?
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת דני דנון, בבקשה.
דני דנון
תודה אדוני היושב ראש. סיירתי עם ועדת הפנים המכובדת בכלא גלבוע לפני כחודש ימים. את הפארסה שראינו שם חייבים להפסיק היום. ראינו אסירים ביטחוניים חיים בתנאי חממה, עם שמיכות פוך שמביאים מהבית, בלי מדים, גישה חופשית לקנטינה, מקבלים ביקורים באופן תדיר.


לכן, אדוני היושב ראש, אנחנו חייבים היום לקדם את ההצעה הזאת ולשים סוף לפארסה הזאת. לחבריי אני רוצה לומר שדיברנו בעבר עם ראש הממשלה והסכמנו להשהות את קידום ההצעה והעברנו אותה בקריאה טרומית. לכן אני חושב שנכון יהיה היום לאחד את כל ההצעות האלה, להעביר מסר שאנחנו מטפלים בנושא הזה, לקבוע מועד לפני חג הפסח הקרוב שבו הוועדה תכין את החוקים יחדיו לקריאה ראשונה ולהתקדם בנושא.


אם עד אז יבואו נציגי הממשלה, או אנשים האמונים על המשא ומתן ויודעים לפנות אלינו וגם אל כבודו, ויראו שיש התקדמות - זאת הצעת החוק הראשונה שהנחתי בכנסת, אדוני היושב ראש. זאת הצעה שהנחתי על שולחנה של הכנסת וכל הזמן אומרים שזה רגיש, יש משא ומתן. עוברים ימים, שבועות ושנים. אם יהיה משא ומתן אנחנו מספיק אחראים לעכב את ההתקדמות. מהלך כזה שלנו יעביר מסר שאנחנו רציניים בנושא הזה.


את החגיגה – אין מילה אחרת, אדוני היושב ראש, חגיגה. את החגיגה בבתי הסוהר אנחנו רוצים להפסיק.
היו"ר דוד אזולאי
אני בהחלט מכיר את הנושא שאדוני מדבר עליו. אנחנו היינו באותו ביקור ואכן אני רוצה לאשר את הדברים. מה שראינו אצל האסירים הביטחוניים לא רואים אצל האסירים היהודיים.
מרינה סולודקין
זאת בושה.
היו"ר דוד אזולאי
למשל, מוצרי מזון שמגיעים בצורה מאורגנת במשאיות אך ורק לטובת האסירים הביטחוניים.
יעקב כץ
הם דתיים, זה בהכשרת הבג"צ.
היו"ר דוד אזולאי
אני אומר לך שהייתי המום. אמנם אני מכיר את שירות בתי הסוהר אבל אני מודה שבעניין הזה, בשבילי זה היה חידוש לראות איך מביאים לאסירים הביטחוניים ממש כמויות אדירות של ירקות וכל מיני דברים אחרים. אני לא מבין למה הם צריכים להגיע במיוחד במארזים מיוחדים. נעשית חלוקה בתוך תאי בית הסוהר, בינם לבין עצמם. מחלקים להם שמיכות, כמו שאמר חברי דני דנון.


לא פעם נתקלתי במצב שפניתי וביקשתי להביא שמיכה לאסיר אחר שהוא לא אסיר ביטחוני ונתקלנו בסירוב בטענה שלשב"ס יש מצעים ואותם יהודים לא זכו וקיבלו אך ורק את המצעים שהשב"ס מציע להם.


אני חושב שבאמת הגיע הזמן לעשות סדר בנושא הזה ולהפסיק את ההפקרות הזאת.


חברת הכנסת מרינה סולודקין, בבקשה.
מרינה סולודקין
אדוני היושב ראש. הגשתי בכנסת הקודמת את הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים יחד עם חברי שעכשיו הוא שר, יולי אדלשטיין. חשבתי שממשלה שקוראת לעצמה לאומית יכולה להעביר את החוק הזה מכיוון שזה כלי של דמוקרטיה מתגוננת. זה מאוד חשוב.


ההדדיות שאני מבקשת בחוק שלי זה דבר רציונאלי ואינטליגנטי. לא יכול להיות שאסיר שלנו, גלעד שליט, ואם יש אחרים, יושב בבוקר בלי עיתונים, בלי ביקורים, בלי רפואה נורמאלית ואצלנו יש חגיגה של אסירים ביטחוניים.


כששמעתי את הנתונים לאחר הביקור שלכם הייתי מאוד מופתעת. כדי שיביאו עיתונים בשפה הרוסית שמתפרסמים במדינת ישראל, אני צריכה להתחנן בפני מנהלי בתי הכלא וזאת לאסירים לא ביטחוניים. שם מקבלים את העיתונות בשפה הערבית ולא רק עיתונות שמפורסמת בארץ.


אני אומרת שלפחות תהיה הדדיות. אני חושבת שאנחנו ישבנו בחיבוק ידיים מפני שהאמנו שלממשלה יש רצינות בנושא זה. אבל עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לבקש שיהיה איחוד של החוקים שלי ושל חברי. אם בהתחלת מושב הקיץ לא נראה שהממשלה הולכת לקראתנו – אני לא רוצה להשתמש במילים מכובסות אבל זה חוק שיש לו רציונאל. אם זה לא הולך, אז לפחות נעביר בקריאה ראשונה כי לכנסת הבאה החוק צריך להגיע אחרי קריאה ראשונה. בושה וחרפה שמנהיגים של הממשלה לא מבינים את זה.


אני לא השתמשתי ביחסים שלי בממשלה אבל אני אשתמש בשר יולי אדלשטיין שאיתו הגשתי את הצעת החוק הזאת בכנסת הקודמת.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לחברת הכנסת מרינה סולודקין.
דני דנון
אדוני היושב ראש. קיבלתי טלפון מצבי שליט, סבו של גלעד. הוא ביקש שלא נקרא לחוק הזה "חוק שליט".


הוא גם ביקש שהיישום של החוק יהיה רק לאחר שחרורו של גלעד שליט. אנחנו כרגע לא נמצאים שם אלא לקראת ק ריאה ראשונה אבל אלה שתי בקשות שהוא ביקש להעביר לוועדה. דיברתי עם אנשים אחרים ממשפחת שליט והם ביקשו ממני להעביר את המידע הזה.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה.
אריה אלדד
תודה אדוני היושב ראש. הגשתי את החוק הזה בכנסת ה-17 והוא עבר בקריאה טרומית ועבר לוועדת החוץ והביטחון ושם היתה קבורתו כי חבר הכנסת צחי הנגבי, על פי בקשת הממשלה, הכניס אותו לפריזר.


שבתי והגשתי את החוק הזה בכנסת ה-18. הוא עלה להצבעה והוא נפל. זאת הפעם השלישית שאני מעלה את החוק הזה. כל פעם יש לחץ מצד הממשלה, בפגישות פורמאליות ולא פורמאליות, פגישות שהתקיימו ופגישות שלא התקיימו: דווקא עכשיו אל תעשו את זה, עכשיו התקופה רגישה, עכשיו התקופה עוד פעם רגישה, עכשיו התקופה מאוד רגישה, עכשיו התקופה גם כן מאוד רגישה.


אני מזכיר לחברים את פרשת פולארד. 25 שנה אמרו לנו: אנחנו מטפלים בזה בשקט, צריך לטפל בזה בשקט.
דני דנון
גם רון ארד.
אריה אלדד
נכון.

הנימוק של תקופה רגישה ושמטפלים בשקט יכול להימדד במבחן תוצאה. כאשר במבחן התוצאה הטיפול הממשלתי נכשל צריך לטפל ברעש.

לכן אני חושב שלחוק הזה יש חשיבות עצומה. אנחנו קיבלנו על עצמנו לא לקדם אותו מעבר לטרומית, אבל איש מאיתנו לא הבין שהממשלה משתמשת בזה כדי להדוף את הלחץ הציבורי ואת הלחץ הפרלמנטרי כי הגישו חברי כנסת מהאופוזיציה מהקואליציה, אז במקום להתמודד איתנו, אמרו: הנה אנחנו מקבלים את ההצעה וקברו אותה בהסכמה שלנו שלא לקדם אותה. הכול במבחן הסבירות ואין סבירות לא לקדם חוק שנה. אם הם היו מספיק אמיצים כדי להחליט שלא רוצים את החוק, היו מגייסים את הכנסת עוד פעם כדי להצביע נגדו. אם הצביעו בעדו כדי לא להעביר אותו, זה לא קביל במבחן פרלמנטרי, במבחן סבירות.

לכן אני מברך על ההצעה לאחד את החוקים ואז לדון בזה אחרי הפגרה ולבקש תשובה מהממשלה מדוע הם מחלטים להמשיך בהתנגדות שלהם לקידום החוק.
היו"ר דוד אזולאי
אני רוצה להגיד לכם שאני באמת מתפלא על הממשלה. מצד אחד, היא נתנה אישור להעביר את הצעות החוק האלה בקריאה טרומית. מצד שני, גם אתם וגם אני נדרשים לא לקדם את החקיקה הזאת. אני חושב שבעניין הזה הממשלה צריכה להגיד אמירה. אם הם מסכימים, אז תנו להתקדם. אם הם לא מסכימים, יש את הרוב הדרוש ואפשר להפיל את זה. מה יותר פשוט מזה? אנחנו יודעים לעשות את זה.

הנושא הזה לפלא בעיניי. ההתנהלות הזאת של הממשלה אינה ראויה. הממשלה צריכה לקבל החלטה אמיצה ולהגיד אם היא בעד או נגד החוק. לצערי הרב זה לא המצב הקיים כרגע וחבל שכך.

חבר הכנסת יעקב כץ, בבקשה.
יעקב כץ
תודה אדוני היושב ראש. אני אומר קצת דברים חריפים. קודם כל ידידינו מהליכוד וחברינו מהאופוזיציה, אני רוצה לומר שאני נגד שחרורם של מחבלים רוצחים בשום תנאי. אני לא אתפלא אם יתברר שאחרי שתיתפס חוליית המחבלים שביצעה את הרצח באיתמר, שלא מדובר, לפחות חלק מהם, במי ששוחררו לאחרונה או לפני לאחרונה או בשנים האחרונות מהכלא הישראלי.

אנחנו צריכים לאמץ את השיטה האמריקאית. אנחנו לומדים כל-כך הרבה דברים מהאמריקאים והתרבות המערבית נישאת בפי כל. צריך ללמוד מהאמריקאים את שיטתם לגבי ארגוני טרור. מדינת ישראל היתה צריכה להודיע שהיא עם ארגון טרור לא מנהלת משא ומתן גם אם יש שבוי שלנו שנמצא שם. היא צריכה לדאוג שארגון הטרור יזחל על ארבע ויתחנן על נפשו על מנת למסור את השבוי שנמצא אצלו. הדבר הזה יכול היה להיות רק אם מדינת ישראל – מי שמרחם על אכזרים סופו שמתאכזר לרחמנים. מי שמרחם על המחבלים, מי שמעז בדעתו לתלות את העסקה הזאת - - -

אני מסכים עם משפחת שליט שהחוק הזה הוא לא חוק שליט והחוק הזה הוא לא חוק שקשור לשחרורו ולכן הוא גם לא צריך להיות תלוי בהגשתו ברצונה של משפחת שליט. החוק הזה צריך להבהיר שמדינת ישראל צריכה להכביד, להקשות ולמרר את החיים לרוצחים הנתעבים שמודיעים כבר היום שכשיצאו מהכלא הם יעסקו באותה מלאכה כפי שחבריהם עשו בעבר.

לכן, כיוון שהמודל האמריקאי הוא מודל שעומד לפתחנו, ואנחנו כל-כך הרבה לומדים מהאמריקאים, אני מציע לאמץ את השיטה האמריקאית. לארצות הברית של אמריקה יש שבויים שנמצאים בידי הטליבאן, בידי אל קעידה. היא לא מנהלת משא ומתן על עתיד תושביה אפילו בנקודה אחת. גם אותו אובמה, נשיא ארצות הברית, שחרט על דגלו, בין היתר, את הכיוון הליבראלי ודיבר על גואנטנמו והבטיח כל מיני הבטחות, בפועל הוא כבר נלחם כנגד מדינה שלישית כמו לוב. בפועל הוא לא עשה שום פעולה שמשחררת את המרצחים שהיו באל קעידה.

לכן אני תובע מידידי אריה אלדד, שהוא מנוסה בתחום הזה של החקיקה, לבוא עם חקיקה מחודשת בתחום הזה, במידה ואנשי הליכוד שהיו שותפים לחוק לא יתנו יד לדבר הזה. עם ישראל כולו יעמוד איתן אחרי רצון חד משמעי. מי יודע, אגב, מה הם מבריחים דרך העגבניות, השמיכות והירקות?

בזמן שדנים בנתניהו ב-5 כוכבים פלוס שהוא נסע לאמריקה, צריך לראות איך מדינת ישראל נותנת יד חופשית ומלון 5 כוכבים.

בימים שהסופר עמוס עוז, לבושתנו ולחרפתה של מדינת ישראל, לרוצח של יהודים - אני לא יודע אם עמוס עוז ביקר את המשפחות של היהודים שנרצחו על-ידי ברגותי. 5 מאסרי עולם על רצח של יהודים רבים. עמוס עוז שכותב מכתב ברכה ותודה ואהבה לרוצח של יהודים. הוא לא יעשה את זה לרוצח של יצחק רבין כי זה רוצח של יצחק רבין, יש דם כחול. אבל, עם רוצח שרצח יהודים, הוא כותב לו מכתב ברכה. זאת המדיניות של התקשרות הישראלית, של התרבות הישראלית, התרבות המקולקלת. לא פלא שאנחנו נראים בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני.

נציג הממשלה, אני מבקש לדעת מה עמדתכם בנושא הזה. אני שואל ומחדד את השאלה: אם הממשלה מתנגדת למה לא להצביע ולהפיל את החוק ובזה זה נגמר? אם הממשלה תומכת, למה לא לאפשר את קידומו של החוק?
נעמה פויכטונגר
אני ממשרד המשפטים.

אני רוצה להתייחס לאופן שבו הוצגו הדברים. הוזכר פה וזה נכון, שהחלטת ועדת השרים היתה לתמוך בהצעות החוק האלה בקריאה טרומית בתנאי שחברי הכנסת המציעים יתחייבו בכתב שלא לקדם את הליכי החקיקה אלא בהסכמת ראש הממשלה ושורה של שרים נוספים שנזכרים.

נדמה לי שכל מי שיושב כאן שותף בתקווה להביא לשחרורו של כל מי שנמצא בידיו של האויב. ההתלבטות והדילמה היא מהם הכלים הנכונים להשיג את המטרה הזאת.

מה שהוצג פה, לפי דעתי בצורה לא מדויקת, זאת ההנחה כאילו שהסכמת ממשלה פירושה, או שהממשלה תיישר קו מילה במילה עם הצעות החוק כפי שהן הוצעו, או שאף אחד באמת לא מחויב בעצם להסכמה.

זה לא נכון שהממשלה לא עשתה כלום. אגב, לא ראיתי פניות שהגיעו לחברי הממשלה, אני מניחה שהם הופנו לדרגים בכירים יותר ממני.
יריב לוין
פניות רבות ואף תשובה.
נעמה פויכטונגר
אני מצטערת על זה.


זה לא נכון שהממשלה לא עשתה פעולות בנושא הזה, בין היתר בעקבות הצעות החוק האלה ועוד לפני כן, לפי מיטב ידיעתי, נעשו כמה סוגים של פעולות.
הוחלט על קידומן של שתי הצעות חוק ממשלתיות שהן בהחלט עולות בקנה אחד עם חלק ממה שמוצע כ אן.
אריה אלדד
סליחה, אני מוכרח להתפרץ. שאלתי איך הכבידו בכל זאת את העול עליהם? אמרו לי שצמצמו את מספר ערוצי הטלוויזיה שהם יכולים לראות. זאת אמרו לי כהיי לישנא בדיוק.
דני דנון
אני לא בטוח. כשאנחנו היינו שם הם ראו אל ג'זירה, אל ערבייה ואל חורא.
אריה אלדד
זה במסגרת מה שמותר להם, אבל צמצמו להם.
נעמה פויכטונגר
הדבר השני שנעשה הוא הקמה של צוות בראשות נציב שב"ס שבחן את האפשרות לצמצם הרבה מאוד מההטבות או להכביד את תנאי המאסר בהיבטים מסוימים. חבל ששב"ס לא פה אבל אני מניחה שהמשרד לביטחון פנים יוכל להציג טוב ממני את מה שנעשה.
היו"ר דוד אזולאי
הם הוזמנו והתנצלו באמצעות עוזר השר. הם לא באים היום כי הם לא רואים עצמם רלוונטיים לדיון היום. נכון? דיברתי לעוזר השר.
דני דנון
הם מאוד רלוונטיים. הם המכשול בחקיקה הזאת.

אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי של משרד הפנים לגבי הצעת החוק של מניעת ביקורים לאסירים ביטחוניים החברים בחמאס. בכמה אנשים מדובר? הרי מדובר על יהודה ושומרון כי מרצועת עזה אין להם ביקורים.
יואל הדר
אין לי מידע. לא נדרשתי להכין ולא בדקתי.
יריב לוין
לאן הולכים מפה?
דני דנון
אדוני היושב ראש, אני מציע שנתקדם.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש לדעת. גברתי אמרה קודם שנעשו כמה פעולות כדי להקשות על האסירים הביטחוניים. כוועדה, אנחנו יכולים לקבל פירוט הדברים שבהם היקשו על האסירים הביטחוניים?
נעמה פויכטונגר
ברצון רק שזה בתחום אחריותו של שב"ס. אין לי מספיק ידע מפורט.
היו"ר דוד אזולאי
יושב פה היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים. אמנם הוא לא היועץ המשפטי של השב"ס אבל הוא מכיר את המערכת הזאת, אני מבקש לקבל רשימה אלו אמצעים הוחמרו כנגד האסירים הביטחוניים.
יואל הדר
אנחנו נפנה לשב"ס כדי לקבל את הנתונים. השב"ס לא הגיעו היום.
היו"ר דוד אזולאי
בכל אופן, אני מבקש לקבל פירוט בכתב של כל האמצעים שהוחמרו על האסירים הביטחוניים.

רבותיי, אני רוצה להמשיך את הדיון. על-פי בקשתם של מספר חברי כנסת אני אנקוט בהליך טכני והוא איחוד כל ההצעות. יש פה 4 הצעות ואנחנו נאחד אותן.

אני מודיע מראש, אני לא יודע מי החליט או מי אמר שזה ייקרא הצעת חוק שלי. לא היה ולא נברא ולא נעשה את זה בשום אופן. שיהיה ברור.

שנית, אני חושב שמציעי החוק לא מקדמים את החוק הזה, בהקשר למה שקורה אצל שליט. אנחנו בהחלט מפרידים. זאת יוזמה פרטית של חברי כנסת שביקשו וזאת זכותם, להקשות על האסירים הביטחוניים. מבחינתם התחושה היא שאנשים זוכים לכל מיני פריבילגיות ומבקשים להפסיק את ההפקרות הזאת. זה הכול. מעבר לכך אני לא רואה שום שייכות למצבו או שחרורו של גלעד שליט, שבאמת כולנו תפילה ומקווים שבעזרת השם יחזור לביתו ב קרוב.

האם יש התנגדות למציעים לאחד את הצעת החוק.
עידו בן יצחק
לפי סעיף 140.
היו"ר דוד אזולאי
לפי סעיף 140 לתקנון הכנסת אנחנו מאחדים את כל ההצעות החוק הללו.

בדיון הבא נדון בהצעת חוק אחת מאוחדת שתנוסח על-ידי הצוות המשפטי של הוועדה. אנחנו כוועדה נמשיך ונעקוב אחר ההתפתחויות. אני דורש מהממשלה לקבל הנחיות איך להתקדם עם החקיקה הזאת.

אני מבקש מנציגי הממשלה, שהיוזמים ייפגשו עם נציג הממשלה ממשרד המשפטים או מהמשרד לביטחון פנים. תיפגשו איתם ותסבירו להם כדי שידעו אחת ולתמיד. אני נמצא בלחצים כי אני הדרש מידי פעם להעלות את הנושא הזה.

מי מנציגי הממשלה לוקח על עצמו לקיים את המפגש הזה? כולם יחד עם נציג ממשלה אחד.
יואל הדר
אדוני, אם אפשר במקרה החריג הזה, שכבודו יפנה למזכיר הממשלה. אנחנו לא סתם נמצאים פה במצב קשה מהרגיל כי יש לזה אלמנטים נוספים.
היו"ר דוד אזולאי
יואל, קיבלתי את ההצעה שלך.

חבריי, אנחנו נפנה למזכיר הממשלה ונבקש ממנו לזמן אתכם לדיון כדי לקבוע את המשך החקיקה של החוק הזה.
יעקב כץ
אולי אפשר לבקש לאמץ את ההתנהגות האמריקאית, שישראל תלמד גם ממנה.
היו"ר דוד אזולאי
איך אומרים? יש לנו דרכים משלנו ואנחנו לא צריכים לחקות אף אחד.
יעקב כץ
את "האח הגדול" למדנו, הישרדות למדנו, ג'ון ויין למדנו, סרטים למדנו. אנחנו לומדים מהדמוקרטיה הגדולה, גם הדולר כל-כך אהוב עלינו. אולי גם את המדיניות נגד טרוריסטים נלמד.
היו"ר דוד אזולאי
אני מאוד משתדל לא לחקות את האמריקאים.
יריב לוין
אני מסתפק בשלב זה בכמה יחידות דיור.
היו"ר דוד אזולאי
הכנסת יוצאת כרגע לפגרה. מייד במושב הקיץ, אם לא תתקבל החלטה ולא יגיעו להבנות, לא תהיה לי ברירה אלא להמשיך את הדיון על הצעת החוק המאוחדת. אני פונה ומבקש מהממשלה לקבל החלטה בעניין הזה, איך מתקדמים בחקיקה. אני חושב שבזה ענינו על הצורך.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:40)

קוד המקור של הנתונים