ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/03/2011

חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 7), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
הצ"ח מגן דוד אדום (אגרות)

5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
23.3.2011


הכנסת השמונה עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 462
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י"ז באדר ב' התשע"א (23 במרץ 2011), שעה 09:45
סדר היום
הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010
נוכחים
חברי הועדה: חיים כץ – היו"ר
רחל אדטו
אריה ביבי
אברהם מיכאלי
אורי מקלב
מוזמנים
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
ח"כ רוחמה אברהם
ח"כ משה גפני
ח"כ פניה קירשנבאום
ח"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ’
ערן הכהן רפרנט בריאות, אגף תקציבים, משרד האוצר
טלי שטיין משרד המשפטים
נתן סמוך לשכה משפטית, משרד הבריאות
מירי כהן מנהלת תחום שרות הצלה, משרד הבריאות
עו"ד דליה ברוק רסקאי המועצה הישראלית לצרכנות
רובי שמש עירית ירושלים
אלי בין מנכ"ל מגן דוד אדום
אורן בלושטיין ע' מנכ"ל מגן דוד אדום
דר' גרשון גונטובניק יועץ משפטי, מגן דוד אדום
עו"ד שני דניאלס ורמוס ממונה על הגבייה, מגן דוד אדום
יוסי כהן מנהל מרחב דן, מגן דוד אדום
רונן בשארי מנהל מרחב ירושלים, מגן דוד אדום
יצחק בן אהרון מנהל מרחב אילון, מגן דוד אדום
רן מלמד סמנכ"ל עמותת "ידיד"
הלל דשן שירותי בריאות "הכללית"
יוסף אמר איגוד האמבולנסים הפרטיים
תמרי רז איגוד האמבולנסים הפרטיים
עו"ד דנייה דרורי נטל"י
ייעוץ משפטי
שימרית שקד
מנהלת הועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
רות לובין, חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6)
(אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, י"ז באדר ב' תשע"א, 23 למרץ 2011, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 6) (אגרות בעד שירות הסעת חירום), התשע"א-2010. פרוטוקול מס' 462.

מברך גם את סגן שר הבריאות שהוא שר הבריאות בפועל, חברינו מר ליצמן. ואתמול, שמשרד האוצר אמר: אני לא מוכן שועדת העבודה והרווחה תאשר תעריפים. טוב שהוא לא אמר שהוא לא מוכן שנאשר תקנות אבל תקנות אתה מוכן שנאשר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
כל תקנה צריכה?
היו"ר חיים כץ
כן.
היו"ר חיים כץ
נציג משרד האוצר, האם השתנה משהו?
ערן הכהן
משרד האוצר עדיין עומד בעמדתו שהוא מתנגד להכנסת - - -
היו"ר חיים כץ
ואז אתה אומר שאתם במשרד האוצר מושכים את החוק!?
ערן הכהן
כן
אברהם מיכאלי
האם אתם מושכים את החוק בגלל שאתם לא רוצים שהכנסת תאשר לכם תקנות?
ערן הכהן
לא מדובר בתקנות אלא בתעריפים.
שימרית שקד
תקנות.
ערן הכהן
מבקש מיושב הראש להבהיר, להבדיל בין מחירים לבין תקנות.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אברהם, אולי תסביר לי מה - - -
היו"ר חיים כץ
רגע, נעשה הפסקה של חמש דקות, משרד האוצר, שר הבריאות ואני נתכנס. המטרה שלנו להוציא מכאן את מד"א כשהיא בחיים.

הישיבה נפסקה בשעה 10:00 ונתחדשה בשעה 10:15
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. עדיין יום רביעי בבוקר ואני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ובשיחה שהתקיימה בחדר למעלה בהפסקה אליה יצאנו, היינו שר האוצר, שר הבריאות בפועל ואנכי, ושר הבריאות העלה רעיון שיכול לרבע את המעגל. יחד עם זה הסברתי לו שזה צריך להיות היום, מאחר ואם זה לא יהיה היום לא נוכל להעלות את זה בשבוע הבא להצבעה בקריאה שניה ושלישית. ואז נהיה חשופים לבג"ץ. שר הבריאות בפועל אמר שאם נעשה דיון בשבוע הבא הוא יסכם עם יושב ראש הכנסת מר רובי ריבלין שנוכל להעלות את זה בשבוע הבא לקריאה שניה ושלישית.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
תודה. רוצה לבקש כך: למרות שאמרתי בחדר שיש לי הצעה חדשה אני עדיין לא שלם עם זה ואני עדיין בודק את כל האפשרויות אז ביקשתי ממך -ואני חוזר על בקשתי כאן, לדחות את ההצבעה ליום שני. ביום שני אני אבוא בכל מקרה וגם אם אהיה בעד או נגד, אודיע לך מבעוד מועד. אני רוצה לעשות דיון נוסף במשרדי היום או מחר או ביום ראשון, אפנה ליושב הראש הכנסת מיד כשנסיים את הישיבה כאן, שיאשר לי הצבעה חריגה ביום שני הבא. אומר לו שאני ביקשתי לדחות את הישיבה כאן. לגבי מד"א, אומר ביום שני.
היו"ר חיים כץ
אני מצטער בפני חברי הועדה שאנחנו באים לפה ולא מחליטים.
משה גפני
האם נכון שהאוצר - - -
אריה ביבי
לדעתי אנחנו, גם הועדה וגם מד"א, השגנו הישגים יפים, זה שאמרו "בלי פינוי אין כסף", זה שאמרו - - -
היו"ר חיים כץ
לא בלי פינוי, אלא שמי שלא מפונה לא ישלם.
אריה ביבי
ההישג השני הוא שאם מגיע אמבולנס ומטפלים באיש ולא נלקח האיש עם האמבולנס, ישלם דמי טיפול.
היו"ר חיים כץ
גובה דמי הטיפול לא נקבע.
אריה ביבי
בעצם התעקשנו להביא את המחירון לוועדה או שהשרים יקבעו.
היו"ר חיים כץ
השרים יקבעו בכל מצב, והועדה תאשר.
אריה ביבי
לדעתי אנחנו צריכים לקבל החלטה היום, לשחרר כבר את מד"א, אנחנו סתם דנים יותר מדי בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
מאחר ויש את כללי הכנסת וכיוון שזה חוק ממשלתי, אז במסגרת חוק ממשלתי הממשלה יכולה למשוך את החוק.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
לא כדאי לך, לא כדאי לך, אמרת שאתה רוצה את הדברים שהם משיגים, אז לא כדאי לך להעמיד את זה להצבעה.
היו"ר חיים כץ
אי לכך ובהתאם לזאת, חבר הכנסת אריה ביבי, מאחר - - -
אריה ביבי
יש גם אזרחים ויש גם מדינה.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
אני מוכן להגיד לך, מעבר לכל הדברים שאומר, שבכל מה שאחליט אקח את מה שאמרת בחשבון.
משה גפני
אני מכבד, אני חושב שזה נכון, אם סגן שר הבריאות אומר שהוא מבקש את פרק הזמן הזה אין ספק בענין שצריך לאשר את זה וזה ברור לגמרי.

אני מתקומם על התנהגות משרד האוצר, התנהגות מקוממת שאין כדוגמתה. הם מביאים לפה חוק, חוק ממשלתי, ולא משנה איזה משרד מביא את זה, אז משרד הבריאות מביא חוק ומגיע משרד האוצר ומה שאנחנו ביקשנו, שעליו היתה ההתפוצצות הגדולה, שאמרנו שהחוק הוא חוק בסדר והוא חוק טוב ואני חושב שיש פה סעיפים שהם טובת הענין, גם לטובת מד"א וגם לטובת האזרחים, ביקשנו שיהיה פיקוח פרלמנטרי על הנושא של תעריפים שנוגעים לכלל האזרחים, ואני לא מדבר על זה שזה כבר מעליב, אני מדבר על הפטרונות של משרד האוצר, הרי מה הם רוצים שנאשר? שהממשלה תהיה חותמת גומי, הכל בסדר, חבל על הזמן של חברי הכנסת, בשביל מה בכלל להתכנס, צריך להביא את החוק ומה שהאוצר אומר "כזה ראה וקדש" ולא צריך אפילו הצבעה ונגמר הענין. הרי מה ביקשנו? לא אמרנו שאנחנו מעלים תעריפים, לא אמרנו שאנחנו מורידים תעריפים רק אמרנו שהחוק יאושר וכאשר מחליטים על תעריפים שנוגעים לכלל אזרחי המדינה אנחנו מבקשים שיהיה אישור של ועדת העבודה והרווחה שפרלמנטרית היא מופקדת על הפיקוח על העבודה, של הממשלה, אומר משרד האוצר, בפטרונות מוחלטת, בביזוי של הכנסת, בהחלטה של "אני ואפסי עוד" והוא אומר: אם תדרשו פיקוח פרלמנטרי על התעריפים –ולא אמרנו שמעלים מחירים ולא אמרנו שמורידים מחירים, אנחנו מושכים את החוק. שימשוך את החוק. מי הוא בכלל? יושב פה סגן שר הבריאות, אומר שהוא רוצה לדון בענין הזה ומשרד האוצר אומר שהוא מושך.
היו"ר חיים כץ
עכשיו הוא לא מושך.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
מר גפני, חייב לומר לך מילה, במקרה הזה לא הגיע למשרד האוצר לשמוע את הדברים. ביום שני אבקש מיושב הראש.
משה גפני
אני מקבל את הדברים, אני לא אוהב את זה, הם עושים את זה גם עם חוק אחר.
סגן שר הבריאות יעקב ליצמן
יש צדק במה שאתה אומר.
משה גפני
חוק אחר שלנו כאן - - -
היו"ר חיים כץ
הם לא עושים את זה כאן. שמע, ביום שתחליט להעביר את זה, - - -
משה גפני
יושב הראש, אמרתי לך. אין לי טענה, אמרתי שאיתן כבל יוביל את הענין הזה, הוא ישב עם מנהלי קופות חולים ובסדר, לא משנה.
היו"ר חיים כץ
תנהל משא אומתן אמרת לי שבוע, כבר עבר חודש, שניה ושלישית, יש לך את כל הועדה.
משה גפני
יושב ראש הועדה, זה לא מקרה ראשון וככל הנראה לא מקרה אחרון, אני אומר לך, הם מבזים את הכנסת, כל הזמן, אתה תראה, אסור לי להגיד באיזה חוק אני דן היום אבל אתה תראה מה שילך בוועדה כשנרצה לשנות. אמרתי גם ברדיו היום, כשפנית אלי בתחילת הדרך ואמרת: אני לא אשתתף בדיונים הללו, אמרת שאתה לא תצביע ולא השתתפת בכל הדיונים. המציאות הזאת של מה שקורה כאן היא מעבר להבנתי, הבעיה היא שהם באמת יכולים למשוך את החוק ואריה ביבי צודק שפה יהיה נזק.
ערן הכהן
אפשר להגיב?
היו"ר חיים כץ
שמע לי, עזוב. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30


5

קוד המקור של הנתונים