ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/03/2011

הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
82
הוועדה לזכויות הילד

24.3.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 118
מישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום חמישי, י"ח באדר ב' תשע"א (24 במארס 2011), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע - 2010
נוכחים
חברי הוועדה: זבולון אורלב – יו"ר

אורי מקלב
מוזמנים
רן רזניק, משרד האוצר

עו"ד יובל אביעד, לשכה משפטית משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תמר אלמוג, מנהלת אגף מעונות יום, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד אילנה מישר, משרד הבריאות

סימה חדד, מנהלת אגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך

עו"ד יעקב פרידברג, משרד המשפטים

מפקח נירית להב קניזו, ע' ליועמ"ש המשרד לביטחון פנים

עו"ד אביבית ברקאי – אהרונוף, מנכ"ל המועצה לשלום הילד

ליזה ריבקין, מנהלת רשת לגיל הרך נעמ"ת

עו"ד גלי עציון, הלשכה המשפטית, נעמ"ת

עו"ד גיל אשכנזי, יועץ משפטי – ויצ"ו

שלומית ביסמנובסקי, יו"ר ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל

נטע ליפשיץ, מזכירת ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל

טוקה גולדי ילין מור, יו"ר האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך

שמחה סער, האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך

סופי אלעד, רשת התחלה חכמה – החברה למתנ"סים

ניצן תנעמי, מקדמת מדיניות, איגוד מטפלות משפחתונים בארגון כוח לעובדים

חיים אביגה, ע' יועמ"ש בט"פ

אברהם ונונו, ראש תחום משרדי ממשלה

ורד סוויד, מנכ"לית הרשות הלאומית למעמד האישה
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע - 2010
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו פותחים את הישיבה הזאת להשלמה של דיון בהסתייגויות ואנחנו גם הבטחנו לחברי הכנסת שלא יכולים להיות שאנחנו נקריא את ההסתייגות שלהם, נקיים בהם דיון, נשמע את תשובות הממשלה, כדי שהיום אנחנו רוצים לגמור את כל יתר הדברים ונישאר עם חוק שהקראנו אותו. יש הצעה של הוועדה, לקראת הצבעות, ולקראת הדיון עם השר ביום שני. בטח ביום שני בבוקר יהיו עוד פעם הודעות.


השיטה שתהיה שמירב תקרא את ההסתייגות ואם מישהו רוצה רשות דיבור, יוכל לקבל ואם הממשלה לא תרצה לדבר, אנחנו נכריח אותה לדבר. היא צריכה להגיב.
יובל אביעד
יש לי רק שאלה, מבחינת הסדר. אם רוצים להביא השלמות לדברים.
היו"ר זבולון אורלב
אחרי ההסתייגויות. נגמור את ההסתייגויות. יש לנו השלמות, בסדר גמור. החוק הזה מעסיק שבעה משרדי ממשלה: רווחה, אוצר, משפטים, חינוך, פנים, ביטחון פנים, בריאות. חברים, זמננו קצר, אנחנו רוצים להיות יעילים היום.
מירב ישראלי
אני רוצה רק להגיד שאתמול בלילה בעצם דפנה ואני סיימנו לנסח את החוק, כך שהנוסח שמונח לפניכם הוא בעצם נוסח אחרי ניסוח, מחולק ברגעים אלה ממש. בקיצור, זה הנוסח שאמור להיות הנוסח הסופי מבחינת הנסחית. לכן, אני מבקשת גם, יש עוד ישיבה ביום שני, יש שם דברים שהם היו במהות לא מנוסחים. אז לכן, תסתכלו על זה, כי לא היה לנו זמן.
היו"ר זבולון אורלב
היום, אני לא בטוח שביום שני אני אאפשר את זה. אני לא יכול להבטיח שביום שני אני אאפשר.
מירב ישראלי
לא, אני אומרת, רק צריך לעבור על זה ולהגיד לי את הדברים, כדי שנספיק להניח.
היו"ר זבולון אורלב
לא. אני רוצה לשמור לעצמי את חופש הפעולה המלא, כיצד לנהוג. בשבוע הבא, כולל גם חופש הפעולה שמבחינתי הדיון הסתיים.
מירב ישראלי
אני רק צריכה לדעת אם יש הערות נוסח, אני לא אוכל להכניס אותן ברגע האחרון, זה מה שאני אומרת.
היו"ר זבולון אורלב
מי שרוצה, שיעביר לך.
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מראש אומר, אני לא בטוח שאני אאפשר דיון. אם יש למישהו הערות נוסח, שיעביר עוד היום במייל. הוועדה לא צריכה לדון בנוסח.
מירב ישראלי
לא לא, זה לא העניין. יש דברים פשוט שהם במהות, צריך לחדד אותם. אז בגלל זה אני אומרת, שאם יש דברים שאנשים חושבים שהנוסח מחטיא את המהות, אז הייתי רוצה לדעת את זה.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי, היועצת המשפטית פתחה פה פתח יותר מדי רחב שאני רוצה לצמצם אותו מאוד.
מירב ישראלי
אני מתנצלת.
היו"ר זבולון אורלב
לא, את עשית את מלאכתך, ואני צריך לעשות את מלאכתי.
מירב ישראלי
אין בעיה. תעבירו כמה מהר שאתם יכולים.
היו"ר זבולון אורלב
קדימה. יובל, אני רוצה להיות מוכן שמיום שני, יש לי את חופש הפעולה, יחד עם חוק ממשלתי, יחד עם הממשלה, להחליט על לוח הזמנים ולוח הפעילות. אני רוצה לשמור לעצמנו את חופש הפעולה. אני לא ראיתי שבחוק ששינסקי עשו את מה שאנחנו עושים פה. כן, שיש לו השפעות קצת יותר גדולות. אני מדבר עכשיו ברצינות. אני חושב שעשינו הליך חקיקה מושלם. לא רק מושקע, אלא מושלם. אני לא חושב שאי-פעם, חוק בסדר גודל כזה, עבר דיונים כל-כך יסודיים וכל-כך מקיפים. לא בטוח. קדימה, חברים, חבל על הזמן.
מירב ישראלי
אני אלך לפי סדר ואני אגיד. היה את ההסתייגות בסעיף 1, הסתייגות שלך להוסיף את העניין של האו"ם.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
מירב ישראלי
וההסתייגות של אנסטסיה מיכאלי, אורלי לוי וקדימה, להוסיף את סעיף המטרה, על-מנת להבטיח את קיומן, אתה זוכר, הם העלו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, ביחס להסתייגות שלי כבר קיימנו על זה דיון, אין צורך לדון. נדמה לי שגם ביחס לזה.
מירב ישראלי
אני רק מזכירה שזה היה. אם יש משהו נוסף להגיד, אז בסדר.


היו כל מיני הגדרות ולדעתי לא כדאי להתעכב על זה, כי זה משהו שהוא בניסוח. הנושא של 25 – 30 היה 20, אני מזכירה. אני צריכה לעשות גם לי סדר.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור, מירב, את עושה את שלך ואני עושה את שלי.
מירב ישראלי
אצלי יש את הרשימה המלאה, לכן אני מזכירה את הכל. יש, יחד עם התיקון בסעיף המטרה, יש את הוספת פרק של אחריות להקמת מסגרות לפעוטות, גם על זה דיברנו. יש הסתייגות של אנסטסיה מיכאלי, שרשות חינוך מקומית לא תגבה דמי שכירות לגבי מעון עם סמל מעון, זה לא דיברנו.
היו"ר זבולון אורלב
רשות מקומית לא תגבה שכר-דירה עבור המעון.
קריאה
אבל זה לא נושא החוק.
מירב ישראלי
היא רוצה הסתייגות לחוק, שאומרת את זה.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, את יכולה לטעון לנושא חדש, את יכולה להשיב לגופו. יש הסתייגות, אנחנו בהליך חקיקה, אתם צריכים להגיב על זה. היא רוצה להוסיף לחוק.
תמר אלמוג
אני בעד האמירה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
גם אני.
תמר אלמוג
אבל צריכה להיות הסכמה של השלטון המקומי.
היו"ר זבולון אורלב
זאת עמדת הממשלה?
קריאה
לא, מירב, תחזרי על ההסתייגות למען האוצר.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לחזור על ההסתייגות ולומר, היא רוצה הסתייגות, יש רשויות מקומיות שנוהגות לעת האחרונה לתבוע שכר דירה ממעונות ציבוריים, במבנים ציבוריים.
קריאה
שכפופים לצו מחירים.
היו"ר זבולון אורלב
דהיינו, שכמו שעיריית ירושלים תתחיל לגבות שכר דירה מהמוכר שאינו רשמי בפועל במבני ציבור.
קריאה
מה ההסתייגות?
היו"ר זבולון אורלב
שלא תגבה.
קריאה
רשות חינוך מקומית לא תגבה דמי שכירות או דמי שימוש, עבור נכסים בבעלותה המשמשים כמסגרת לפעוטות, המופעלת על-ידי ארגון בעל סמל.
קריאה
אני שומע את זה פעם ראשונה עכשיו.
תמר אלמוג
אני מכירה את זה מקרוב, כי באים עם תלונות כאלו לפתחנו ועושים את ההתמודדות הזאת נקודתית מול כל רשות וזה בעייתי.
רן רזניק
יש כאן סוגיה תקציבית, לגבי משרד הפנים.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני משאיר את זה כרגע בגדר הסתייגות ואני מבקש שאם אפשר עד יום שני, תבדקו את הדבר הזה, שוב, אני רוצה לחדד את העניין. במוסדות חינוך אין נוהגים, הרשויות המקומיות, לגבות שכר דירה עבור מבנים הניתנים וגני ילדים, כולל גם גני ילדים, לא גובים עבור ה, זה מבני ציבור שלשמם הם הוקמו. היה לי ויכוח גדול מאוד עכשיו עם ראש העיר בראש העין. הוא פתאום החליט, בזכותי הוא דחה את זה קודם כל בשנה. אמרתי לו – תשמע, אתה, זה לא עולה על הדעת, הדבר הזה. מי שמך? מה, אתה, מה, אתה גם גובה מהחינוך החרדי על המבנים שאתה נותן להם? מה זה הדבר הזה? ובינתיים שכנענו אותו. אבל אני שוב, הרשויות המקומיות במצוקתן, אולי הם מצאו איזה פתח חדש להתעשר ולהגדיל את הכנסותיהם. אני שמח גם על התגובה שלך. יכול להיות שצריכים להסדיר את זה בחוק. אני גם חושב שזה לא קשור לחוק הזה.
רן רזניק
יכול גם מכיוון אחר, יכול להיות מצב שרשות מקומית, חשוב להגדיל את ההיצע, תפנה למעונות יום, פרטי, הזכירה גנים פרטיים ואז היא לא תוכל לבצע דבר כזה, בגלל הסעיף הזה.
היו"ר זבולון אורלב
לא יודע. העניין הוא שזה לא קשור לחוק הזה. הוא לא קשור לחוק. בסדר? הלאה.
מירב ישראלי
אז הסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
קדימה, הסתייגות, כן.
מירב ישראלי
בסדר. ברגע שאנחנו דנים בהסתייגות, אפשר אחר-כך, חברי כנסת, כל חברי הכנסת שמסתייגים אני אוסיף אותם להסתייגות הזאת.


היתה הסתייגות שעלתה תוך כדי דיון, באחת הישיבות הקודמות של חברת הכנסת זוארץ, היא ביקשה בסעיף מה שהוא עכשיו, שהוא עדיין 7, יש הממונה סבר לגבי העבירה, הממונה סבר כי בשאלותיו הראה מתן רישיון הפעלה למבקש עלול לסכן פעוטות או לפגוע בטובתם, היא רצתה שזה לא יהיה או אלא ובלבד, זאת אומרת, רק עבירה אחרת שמסכנת פעוטות.
היו"ר זבולון אורלב
יובל.
יובל אביעד
בסעיף 7.1. א'.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו מקדמים בברכה את המנכ"לית של הרשות הלאומית למעמד האישה, גב' ורד סוויד.
מירב ישראלי
7.1.א', בסוף, היא רוצה לא או אלא בלבד. עמ' 6. היא ביקשה את זה באחת הישיבות. זה שני סוגים של עבירות שונות.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מסכים? אתה מתנגד? מה המצב?
מירב ישראלי
היא רצתה לצמצם את סוג העבירות שבגינן לא נותנים רישיון, זה מה שהיא רצתה.
היו"ר זבולון אורלב
מה הנימוק.
יובל אביעד
החלטת הממשלה היא לא.
היו"ר זבולון אורלב
למה?
יובל אביעד
מכיוון שאנחנו חושבים שיש להבטיח את שלומם ובטיחותם של הפעוטות גם בנושא העבירות. יש לחוק הזה גם תוספת קבועה ולכן אנחנו חושבים שאין מקום לשים את ההסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. הוועדה סבורה גם היא כמוך וזו תהפך להיות הסתייגות.
נירית להב קניזו
סליחה, אם אפשר להעיר לעניין שינוי נוסח באותו סעיף 7.1.א'. בנוסח הקודם היה ולא תלויים ועומדים נגדם הליכים פליליים ושיניתם את זה – ולא הוגש נגדם כתב אישום. זה הבדל מהותי, זה לא הבדל בנוסח.
מירב ישראלי
נכון, זאת היתה החלטה של הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
החלטה, כך החלטנו.
מירב ישראלי
זו היתה החלטה להפריד.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא נוסח.
מירב ישראלי
יש שיקול דעת, אני יודעת שיש את הבעיה של עניין של כתב אישום, אבל בכל-זאת החליטו, שרק לגבי, מהרגע שהוגש כתב אישום זה אוטומאטית אין רישיון, ולגבי טרום כתב אישום, יש שיקול דעת לממונה. מכיוון שהוא עורך שימוע, אז האדם יוכל להביא אתו את האינפורמציה בפני הממונה. איפה הדברים עומדים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. הלאה.
מירב ישראלי
היה את ההתנגדות, אני מזכירה, של חברת הכנסת אורלי לוי, שזה יהיה בתוספת ולא בתקנות, בסעיף 7א', שעכשיו 7א'. מה שהיא רצתה זה שייכתב תוספת, ובעצם התוספת תישאר ריקה ואז השר יצטרך להביא את מה שהוא צריך להביא בתקנות, הוא יצטרך להביא בחקיקה ראשית. זאת המשמעות של ההסתייגות. יהיה תוספת. מה שעושים, עושים תוספת ריקה. ואז הוא צריך לתקן את התוספת.
רן רזניק
מה, בתיקון הוא מתקן בצו?
מירב ישראלי
לא בצו. הוא צריך בעצם לחוקק את התוספת.
היו"ר זבולון אורלב
מהותית זה אותו דבר. מבחינה מהותית זה אותו דבר.
מירב ישראלי
זה שלוש קריאות בכנסת.
רן רזניק
כל ההיגיון מאחורי התוספת.
מירב ישראלי
פעם ראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
הפעם הראשונה זה שלוש קריאות.
רן רזניק
אנחנו מתנגדים.
היו"ר זבולון אורלב
גם אני.
רן רזניק
זה מסרבל לשווא.
היו"ר זבולון אורלב
גם אני. זה מי שלא רוצה את החוק, אומר את זה.
מירב ישראלי
אם אני מבינה את ההסתייגות, כי הם לא אומרים תוספת פלוס הוראות בתוספת.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי, הבנתי.
מירב ישראלי
OK. טוב. יש עוד הסתייגות, זה אני מודה שאני לא לגמרי מבינה אותה. בסוף הסעיף הזה, סעיף, מה שעכשיו 7א', חברת הכנסת לוי מציעה, השר, לאחר ששמע נציגים מטעם בעלים ומפעילים, של מעונות, רשאי לשנות מעת לעת את התנאים לפעילותו של מעון היום לפעוטות. צריך להבין, ההסתייגות הזאת, או שצריך לעשות חובת התייעצות באופן כללי, לגבי התקנת התקנות, הרי יש לו סמכות בכל מקרה לתקן. אני פשוט רשמתי לי את זה בראשי פרקים.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
הם הגישו לי את זה בשלבים. אמרתי, מה שאנחנו דנים בו, אז אפשר לצרף את כל חברי הכנסת.


הרעיון הוא, האם צריך התייעצות. השר הרי מוסמך לשנות את התקנות מעת לעת, לא צריך להגיד את זה, יש לו סמכות. לכן, ההסתייגות עצמה, היא בעצם לנושא של ההתייעצות.
היו"ר זבולון אורלב
היא רוצה לחייב את השר, לפני שהשר מתקין תקנות, שתהיה התייעצות עם נציגי הארגונים, נקרא לזה, בסדר?
מירב ישראלי
בעלים, זה קצת בעיה, כי זה אמורפי.
יובל אביעד
חובת ההתייעצות היא חובה שהיא קבועה על-פי הדין, אנחנו מתייעצים עם מי שהוא רלוונטי, גם הצעת החוק עצמה עברה לארגונים, ככה שאנחנו, הם רלוונטיים לתחום הזה. אז אני לא צריך שזה יהיה כתוב בחוק כדי שאני אעשה את זה.
מירב ישראלי
הם רוצים שזה יהיה כתוב בחוק.
רן רזניק
אין סיבה.
יובל אביעד
אין סיבה, לגבי החקיקה בשיקול דעת.
רן רזניק
יש המון המון שחקנים בשוק מעבר לארגונים עצמם, זה רק משהו שיעכב ויסרבל את הפרוצדורה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה אומר דבר שונה ממה שהוא אומר. הוא אומר, בין כה וכה, מתקיימות כל הזמן התייעצויות. לא עולה על הדעת שהשר יושב בחדר אטום ויחליט על גיבוש תקנות והדרך המסודרת, השלטונית, היא שלפני התקנת תקנות מתייעצים בדרך-כלל עם הנוגעים בדבר. אתה אומר שלא צריכים להתייעץ וזה מסרבל, רן, אתה אומר דבר הפוך.
רן רזניק
אני אומר שצריך לעגן בחקיקה, חובה של התייעצות, זה עולם אחר.
היו"ר זבולון אורלב
OK. אתם אומרים שזה בין כה וכה קיים. הלאה, הסתייגות. קדימה.
מירב ישראלי
הם רצו בעלים וארגונים, זאת אומרת, כל מיני אנשים שנוגעים בדבר.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בעיה פרקטית.
מירב ישראלי
כן, נכון.
היו"ר זבולון אורלב
אין כאן ארגונים יציגים. זה בעיה. בחקיקה יש כאן בעיה כי אין נציגות מוסמכת.
מירב ישראלי
למעשה, יש חקיקות שיש בהן התייעצות עם ארגונים שעוסקים בנושאים.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה.
מירב ישראלי
יש את ההסתייגות לגבי פטור לחמש שנים, סליחה, רישיון מיידי ולחמש שנים, לסמל מעון.
היו"ר זבולון אורלב
דיברנו על זה. דיברנו.
מירב ישראלי
אבל לא סגרנו את זה לגמרי.
יובל אביעד
כן, אנחנו נדון בזה בהשלמה.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, כרגע זאת הסתייגות, אני רוצה להשאיר את ההפתעות לשר ביום שני.
מירב ישראלי
בסדר. הסתייגות. יש פה הסתייגויות של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי ואורלי לוי, הן גם בהסתייגות הזאת, של החמש שנים, וגם מחיקת סעיף 14ב'.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה 14ב'?
מירב ישראלי
תקופת תוקפו של רישיון. על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי הממונה לתת רישיון הפעלה או לחלקו לפי העניין, לתקופות קצרות מהתקופות האמורות באותו סעיף קטן, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
יובל אביעד
אבל את מחקת משהו.
היו"ר זבולון אורלב
ב' מחוק.
מירב ישראלי
אז רגע. שנייה. אז אני עובדת עם כמה נוסחים. כי זה קודם עם הסתייגויות, אז בעצם ההסתייגות מתייתרת.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
מירב ישראלי
שוב הסתייגות של חברות הכנסת זוארץ ואורלי לוי, לגבי סעיף 15. במקום סעיף 15 הן מציעות.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, רגע, מה אומר סעיף 15?
מירב ישראלי
סעיף 15 נשאר. זה ביטול או התליה או פקיעה של רישיון.
היו"ר זבולון אורלב
מה הם מציעים?
מירב ישראלי
הם מציעים משהו הרבה יותר כללי ומצומצם. נוכח הממונה כי לא נתקיים או חדל להתקיים או הופר תנאי מתנאי הרישיון או שהרישיון ניתן על סמך מידע כוזב, רשאי הוא להתרות בכתב בבעל הרישיון ואם התנאי לא יקוים תוך שלושה חודשים מיום ההתראה, רשאי הממונה לבטל את הרישיון או להתלותו. הוראות סעיף זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי. מי שרישיונו בוטל כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לערור על כך בפני ועדת ערר.
היו"ר זבולון אורלב
זה הסתייגות. כי אנחנו בסעיף 15 פירטנו יותר. למשל, הוכרז כל העניין של פסול דין ופושט רגל, והעניין של הפרעה להפעיל את סמכויותיו.
יובל אביעד
הנוסח לא חורג מהאחידות בחקיקה, אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
הנוסח שלנו.
יובל אביעד
כן. שלנו. לא חורג מהאחידות בחקיקה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, להפך, הנוסח הזה הוא מאוד רחב, יכול להביא כאן לאי-בהירויות, אנחנו רצינו כל דבר להבהיר במדויק. אנחנו רצינו, בנושא התליה, חבר הכנסת מקלב, שלא יהיו דברים אמורפיים, אלא דברים שיהיו מפורטים מה כן ומה לא, והם משום מה, הפוך.
אורי מקלב
זה בא לחזק את המעמד של המעונות.
היו"ר זבולון אורלב
לצמצם את תחום הוויכוחים ואי-ההבנות ואי-הבהירות. מה שהם כתבו כאן, זה לא נתקיים, מה הופר תנאי, איזה תנאי וכו'. פה קבענו לפי איזה סעיף ואיזה תנאים וכו'. טוב. זה אני אשכנע אותם לקבל. כן.
מירב ישראלי
כרגע אני משאירה את זה כהסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
בעיני זה הסתייגות, כן, כרגע זה הסתייגות.
מירב ישראלי
בסדר גמור. OK.


יש הסתייגות שגם, אני לא יודעת אם יעמדו עליה, של אורלי לוי גם, יכול להיות גם של נוספים, ב- 17, בעניין של המשך ההפעלה של מעון. הם רצו מנכ"ל במקום ממונה ואנחנו לדעתי עשינו את זה כבר באישור מנכ"ל. אז אני לא יודעת אם הם יעמדו על להחליף את המנכ"ל.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, אני שכנעתי אותה, אני אמרתי לה, כן. אני בשיחה אמרתי לה והיא יורדת. ולא רק זה, גם עוד מישהו רצה את זה והסברתי להם שבמקומות הקריטיים הכנסנו את המנכ"ל.
מירב ישראלי
אז אני מורידה את ההסתייגות הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
הורדנו את העול מהממונה.
מירב ישראלי
בסדר. יש את ההסתייגות שגם עלתה כבר בישיבה הקודמת, של מחיקת כל פרק ד'. מחיקת המבדקות, הגופים הבודקים.
היו"ר זבולון אורלב
מי? מי?
מירב ישראלי
אצלי כתוב חברת הכנסת זוארץ ואנסטסיה מיכאלי ואורלי לוי.
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו, כשקבענו את הנוסח, הבנו שהמבדקות האלה הן תנאי הכרחי לקיום החוק, כיוון שמדובר ב- 15,000 מבדקות ואי-אפשר לצפות ששירות המדינה יחזיק צבא עובדי מדינה שהוא לפעמים גם עונתי לתקופות וכדומה, וזה לא מלאכות, הואיל וגם המבדקות לא עוסקות בתחומים שיש בהם שיקול דעת ולא בתחומים של סמכויות שלטוניות, לא ראינו סיבה שבגללה נכשיל את החוק. על כל פנים, הבנו שמבחינת הממשלה הוא תנאי הכרחי לקיום החוק, עד כדי משיכתו ולכן אנחנו התפשרנו על הסוגיה הזאת. ולא רק זאת, אני אומר לכם גם גלוי. לא רק זה, אני הצעתי גם בפיתרון, שהסעיף הזה יחול לא רק לפני הרישיון אלא גם אחרי הרישיון, ואז זה פותר את כל הבעיות.
רן רזניק
זה מה שהם עשו בסופו של דבר. אבל זה נושא חדש.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא לא, זה לא נושא חדש, יועצים מומחים זה נושא חדש.
רן רזניק
בתוך זה.
היו"ר זבולון אורלב
לא בתוך זה.
מירב ישראלי
בעלי המקצוע.
היו"ר זבולון אורלב
בעלי מקצוע לא נכנס כרגע.
מירב ישראלי
לא נכנס.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא. כרגע, בעלי המקצוע, היועצים המומחים, לא נכנס כרגע, עדיין הוא לא בחוק. אנחנו לא בחוק, הוא לא בחוק. אני לא יכול להכניס אותו לחוק, כשיש טענה לנושא חדש שלא נידון, מה אתה, איך אני יכול לעשות כזה דבר? ידידי, אני לא יכול להכניס לנוסח החוק דבר שחברת כנסת טענה שזה נושא חדש ואני לא הבאתי אותו לדיון בוועדת הכנסת, איך אני יכול להכניס? אתם מבקשים ממני דבר לא תקין.
רן רזניק
לא לא לא. לא מבקשים.
מירב ישראלי
יש אותו בנפרד, יש את הנוסח בנפרד.
היו"ר זבולון אורלב
איזה סעיף? איזה סעיף זה המבדקות?
מירב ישראלי
זה פרק ד'. כל פרק ד'. עמ' 19. יש את הנוסח שאתם הבאתם.
יעקב פרידברג
הסיבה שאני שואל את השאלה זה מפני שבנוסח הזה יש הסדר, מלבד העניין של בעלי המקצוע, יש הסדרים אחרים שהם כן מהותיים בעינינו, בכל מקרה.
מירב ישראלי
בנושא של הגופים הבודקים?
יעקב פרידברג
כן.
מירב ישראלי
אז אם אתם רוצים להפריד.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה שתוסיפו ב- 20. תסתכל רגע על סעיף 20. הממונה רשאי לצורך קבלת החלטה לפי פרק ג' לעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו.
יובל אביעד
או בדיקת התנאים לפעילותו של מעון.
היו"ר זבולון אורלב
בדיקה מעת לעת של התנאים לקיום הרישיון, או בדיקה מעת לעת לצורך.
מירב ישראלי
שזה רק רשימת תיוג.
היו"ר זבולון אורלב
רק רשימת תיוג. רק רשימת תיוג.
יעקב פרידברג
לצורך הכניסה מעת לעת שהיא או לחידוש רישיון או פיקוח או מתן רישיון ראשון, אנחנו סבורים שצריך הסכמה שהיא יותר משמעותית.
היו"ר זבולון אורלב
אז אמרתי.
מירב ישראלי
אבל הרעיון זה הסמכה אישית של השר. אז אל תגיד למי, תגיד שתהיה הסמכה של השר.
יעקב פרידברג
אז הדברים נמצאים בנוסח.
מירב ישראלי
לא, אבל שם זה בעלי מקצוע.
היו"ר זבולון אורלב
מה, עשיתם פה פרק, פוצצתם את העניין. יש לי שאלה אליך, יעקב.
יעקב פרידברג
אפשר לפתור את העניין, לדעתי.
היו"ר זבולון אורלב
אני יכול להיות חלק מהדיון גם כן?
יעקב פרידברג
כן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. תסתכל רגע לסעיף 20. אם יהיה כתוב – הממונה רשאי, לצורך קבלת ההחלטה לפי פרק ג' לעניין מתן רישיון הפעלה או חידושו או לצורך בדיקה מעת לעת של התנאים לקיום הרישיון.
מירב ישראלי
ולהוסיף את ההסמכה של השר.
יעקב פרידברג
לא, נוכל לקבל את הנוסח הזה בהתקיים התנאים הנוספים שפורטו בצורה טובה לדעתי ועל דעת כל הממשלה בנוסח שהונח בפניכם ועבדנו עליו.
היו"ר זבולון אורלב
תודה.
מירב ישראלי
אז זה לא משהו לפתור.
יעקב פרידברג
יש שם, אפשר מילה אחת?
היו"ר זבולון אורלב
כן, בטח.
יעקב פרידברג
יש שם, למשל, אני אתן דוגמה, למשהו שהכנסנו שם שאז יאפשר לנו. מה שאתה בעצם אומר, קיים שם, רק שיש שם, וכמו שמירב אומרת, העניין של ההסמכה, אפשר להכניס אותו בלי לנקוט במילים בעלי מקצוע. העניין הוא, ההסכמה של הנבדק בבדיקה, זה לא קיים.
מירב ישראלי
לזה לא תהיה התנגדות, לדעתי. זה דווקא לטובת המסגרות.
יעקב פרידברג
אני מסכים. ולכן אני חושב שצריך לקיים דיון עקרוני.
היו"ר זבולון אורלב
כנראה שאתה מורה לא טוב, כי היא לא הבינה ככה, אורלי.
יעקב פרידברג
היא ראתה את זה.
קריאה
היא לא ראתה.
היו"ר זבולון אורלב
אז אולי תסביר לה. אם אתה מוכן להסביר לה באופן אישי, האם אתה מוכן להסביר לה?
יעקב פרידברג
אני אשמח לנסות.
היו"ר זבולון אורלב
קדימה.
מירב ישראלי
אז זה פתוח כרגע, מבחינתנו.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא ראיתי את הנוסח ההוא, דרך אגב. אם תוכלו להראות לי את הנוסח.
יעקב פרידברג
הלכנו כברת דרך משמעותית בניסיון לפתור את העניין.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא ראיתי אותו, זאת האמת. אני הייתי מוסיף אותו פה ולדעתי, ברגע שכתוב פה. לא התקיימה הפגישה.
מירב ישראלי
זהו, בגלל זה לא נתתי לך אותו.
היו"ר זבולון אורלב
הממונה רשאי לתת למבקש היתר לשמש גוף בודק.
מירב ישראלי
הם הכניסו את זה, הם לא עשו בנפרד.
היו"ר זבולון אורלב
זה בסעיף 21.
מירב ישראלי
הם שינו את כל הפרק. הם פשוט הוסיפו למבדקות עוד גורמים שמקבלים הסמכה.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב שמותר לו להיכנס אחרי? את זה תראי לי.
אורי מקלב
מה זה נקרא הסכמת המסגרות?
היו"ר זבולון אורלב
מה שהוא טוען, זה שאם אתה לא מסמיך בחוק, אז שיבוא מישהו לא עובד מדינה לגן, יגיד לו – מי אתה? לא מכיר אותך, לך הביתה. אני מכיר רק את המדינה.
מירב ישראלי
זה 25.
אורי מקלב
יותר נכון, גם עשו את זה.
היו"ר זבולון אורלב
25. בעל מקצוע שהוסמך לבצע בדיקות עזר, אני לא יודע מה זה בדיקות עזר. אם זה כתוב בדיקות עזר לפי רשימת טיעון, זה משהו אחר.
קריאה
זה כתוב.
מירב ישראלי
כן, כן, זה בהתחלה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה – ניתנה הסכמה בכתב. אחרי זה תסביר לי, לא כרגע. נשגב מבינתי משהו, אבל לא עכשיו.
מירב ישראלי
זה נושא שעוד נשאר על השולחן.


הדבר הבא שאצלי נמצא זה בסעיף 30. זה 24 מתחיל, 5. 24.5.
היו"ר זבולון אורלב
24 סעיף 5?
מירב ישראלי
עמ' 25. ב. מתעורר חשד למבקשות, חשד סביר, לביצוע עבירה.
היו"ר זבולון אורלב
יובל, אתה צריך להשיב. אתה ויעקב.
מירב ישראלי
גם נירית פה. אני גם שוחחתי אתה על זה אתמול.
היו"ר זבולון אורלב
גם נירית.
מירב ישראלי
חשד סביר לביצוע העבירה והדבר השני זה שהחקירה תהיה מחוץ לכותלי הגן. שני דברים.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה. מי כתב?
מירב ישראלי
חברת הכנסת זוארץ וחברת הכנסת אורלי לוי.
היו"ר זבולון אורלב
בנוסח האחרון שנתנו לכם זה בעמ' 25, סעיף ב'.
מירב ישראלי
סעיף 30(ב).
היו"ר זבולון אורלב
היא רוצה להוסיף – התעורר חשד סביר לביצוע עבירה וגם שהחקירה לא תיעשה בתחומי הגן. אלה שתי בקשות, אגב, על פניו, שנראות בעיני סבירות.
נירית להב קניזו
אפשר להתייחס?
אורי מקלב
אבל צריך לראות את המקום.
נירית להב קניזו
יש שני נימוקים. הנימוק הענייני והנימוק הרוחבי, הסעיף הזה מפנה סעיף קטן (ב) מפנה בכל אחד מסעיפי המשנה שלו, לחקיקה ספציפית מהתחום הפלילי ובאותה חקיקה ספציפית יש הגדרות איזה סוג של חשד נדרש לצורך הפעלת אותה סמכות. אני יכולה לציין שבפסיקה וקדמי ורוב הכללים אכן מתייחסים לחשד סביר ולכן זה מיותר להוסיף את זה בפתיחה של סעיף קטן (ב) וגם עלול ליצור התנגשות במקומות שבהם רמת החשד הנדרשת היא אינה חשד סביר אלא רמה גבוהה יותר או נמוכה יותר.
היו"ר זבולון אורלב
תני לי דוגמה של רמה נמוכה יותר. אולי נוציא את זה בכלל מהחוק. כי בעיני זה סביר לדרוש שיהיה חשד סביר. מה, יש חשדות שאין חשד סביר ובכל זאת מותר לחקור?
אורי מקלב
יש תלונה של הורה על משהו. מבחינת משטרה, זה לא חייב להיות חשד סביר.
היו"ר זבולון אורלב
הורה לא סתם מתלונן. הוא אומר – הייתי בגן, וראיתי כך וכך. זה חשד סביר.
אורי מקלב
הילד אמר לי. הילד אמר. הילד התלונן. אז התלונה היא של ההורה, זה לא של הילד.
היו"ר זבולון אורלב
לא, זה סביר. אם בא הורה ואומר, תראה, אם הוא סתם אומר, שואלים אותו, הוא אומר לו – תשמע, היום, היא לא מפעילה שתי גננות שצריכים להפעיל שתי גננות, שואלים אותו – מאיפה אתה יודע? אני לא יודע, ככה אמרו לי. זה לא חשד סביר. אבל הוא אומר – תשמע, הייתי בגן, אני כבר כמה ימים בא, אני רואה אין שני אנשים. זה חשד סביר.
נירית להב קניזו
הסעיף מפנה בסמכות החיפוש לסעיף 23 לפקודת סדר הדין הפלילי, מעצר וחיפוש, והנוסח של הסעיף מדבר על רשאי שופט ליתן צו לערוך חיפוש, אם החיפוש נחוץ כדי להבטיח הצגת חפץ לצורך כל חקירה, משפט או הליך אחר, אז כן, כאן אין הפניה לחשד סביר, אבל גם הפסיקה וגם קדמי, כן מתייחסים כאן לחשד סביר. לכן, כיוון שהסמכות, החוק שאתם מחוקקים כרגע, מפנה לחקיקה.
היו"ר זבולון אורלב
את לא עונה לי. אני שאלתי – תני לי דוגמה.
נירית להב קניזו
הפוכה.
היו"ר זבולון אורלב
שהתעורר חשד לא סביר, לביצוע עבירה לפי חוק זה, איזה חשד שהוא לא סביר, יכול?
נירית להב קניזו
בדרך-כלל הרמה.
היו"ר זבולון אורלב
תני לי דוגמה. אני חוזר פעם שלישית – תני לי דוגמה של עבירה שבה לא צריך חשד סביר, כדי שניתן יהיה לפתוח בחקירה על-ידי המפקח.
נירית להב קניזו
זה לא דוגמה לעבירה. הדוגמה היא לסמכות, איזה חשד נדרש לשם הפעלת הסמכות. למשל, לשם הפעלת הסמכות לחקור. אז אני אומרת שבמקרים האלה של הסמכויות האלה, הפסיקה מפרשת את זה כחשד סביר.
היו"ר זבולון אורלב
למה שלא נכתוב את זה?
נירית להב קניזו
כי אם הפסיקה תשתנה או יש שינוי בחקיקה הספציפית, בחקיקת הסמכויות הפלילית שתדרוש רמת חשד גבוהה יותר או נמוכה יותר, עלולה להיווצר סתירה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, תראו. אנחנו עושים פה דבר. אתם לצערי, מעמיסים על החוק הזה כל מיני דברים שלדעתי אינם נחוצים. הרי בין כה וכה, כל הסעיף הזה הוא סעיף חדש במערכת החינוך, שמפעילים מפקחים עם סמכויות של שוטרים. ועכשיו גם לא לכתוב חשד סביר, את יודעת מה? זה מעורר בי חשד סביר שמשהו כאן לא בסדר.
נירית להב קניזו
אדוני, זה אמנם חדשני בתחום הפיקוח על מסגרות לפעוטות ובתחום החינוך, אבל סעיף הסמכויות הזה. אדוני, הסמכויות הפליליות האלה ניתנות להרבה מאוד פקחים בתחומים אחרים. אז מושמעת פה דעה שאומרת שלא צריך בכלל לתת את הסמכויות הפליליות בתחום הזה.
היו"ר זבולון אורלב
תקשיבי, אני בא מהחינוך. כשראיתי את הסעיף הזה בפעם הראשונה, התקוממתי. אבל אחרי זה נזכרתי שבהיותי בחינוך, המפקחים שלנו היו די מסורסים. כלומר, יש הרבה מסגרות שצריכות להיסגר, יש הרבה דברים שהם לא בסדר, אבל המפקח יכול רק לבקש. ועד שמפעילים את כל המערכת, זה לא מופעל. אז אמרנו שיהיו מספר מצומצם, נפריד אותם מהמפקחים החינוכיים, יהיו לא יודע מה, בכל מחוז מפקח אחד, שאם מפקח רגיל רואה משהו, המפקח הראשי אומר לו – תשמע, נפעיל את הסמכויות וכו'. אבל אתם עושים פה דבר, תראי, אם לא היו מעוררים את השאלה, אני צריך לעמוד עכשיו על במת הכנסת. תחשבי על הסיטואציה. את לא תעמדי על במת הכנסת ואני אשכח את ההסבר המלומד שלך, שכנראה הוא נכון ואני עכשיו אצטרך לשכנע את מליאת הכנסת למה אני מתנגד לחשד סביר. ואני שואל אותך. תגידי לי זה לא סביר.
נירית להב קניזו
אם יורשה לי להשלים את ההסבר. הנוסח הזה הוא נוסח סטנדרטי בסמכויות פקחים בתחומים שונים ורבים אחרים. אם אנחנו נכניס כאן חשד סביר זה עלול לייצר בעיה בחקיקה אחרת שבה לא יופיע אותו חשד סביר. האם נדרשת שם רמה גבוהה יותר, נמוכה יותר, מה זה אומר.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. נגיע להצבעה, נראה מה נעשה. כרגע זה יהיה, אני אומר לך גלוי, יכול להיות שאני אתמוך בזה. אני אומר לך גלוי. לא, אני רואה את עצמי עומד בסיטואציה במליאה. אמרתי – אם מישהו לא היה מעורר את זה, אבל גם חבר הכנסת מקלב מסכים אתי, בחושים אני אומר, קשה להסביר.
אורי מקלב
מבחינתה להגיע לשלמות, יכול להיות שזה נכון. אבל לא בכל אפשר להגיע לשלמות. יש דברים, רגישויות, אומר יושב הראש, יש רגישויות, במיוחד בסעיף הזה, יש רגישות מיוחדת.
נירית להב קניזו
אני חושבת שדעתכם יכולה לנוח אם המילה סביר נמצאת בסעיפי הסמכויות.
היו"ר זבולון אורלב
אם תוכלי, ניתן לך את שמות המסתייגים, אם תוכלי להסביר להם, אני אשמח מאוד. יכול להיות שבהצבעה, אני אומר גלוי, אני אומר גם לכם, ביושר, אני רואה את עצמי עומד בסיטואציות.
מירב ישראלי
הדבר השני היה הנושא של החקירה מחוץ לכותלי הגן.
היו"ר זבולון אורלב
זה אני חושב שחבר הכנסת מקלב ענה פה. מישהו רוצה להתייחס, לחקירה מחוץ לכותלי הגן?
רן רזניק
רק מה זה אומר, אני לא הבנתי.
מירב ישראלי
לא יחקרו את הגננת בתוך הגן.
היו"ר זבולון אורלב
החקירה מתנהלת גם בתוך הגן, כי צריכים, אם יש תלונה למשל על ענייני בטיחות, אני לא יודע מה, אז יש עדויות ויש מתקנים וכו' וכו'. זה ברור. אבל בסוף צריכים לשבת ולחקור את הגננת. אז צריכים לשבת, החוקר יושב, המפקח, ורושם. מבקשים שזה לא יהיה בתוך כותלי הגן, כדי שזה לא יהיה מחזה שכל אלה שנמצאים.
שלומית ביסמנובסקי
אפשר לעשות את זה אחרי שעות העבודה, אם הבעיה רק החשיפה למחזה.
היו"ר זבולון אורלב
כל אחד מאיתנו מבין את הסיטואציה, שהיא סיטואציה לא בריאה, נקרא לזה כך, לילדים.
סימה חדד
כל חקירה נעשית מחוץ לגן, למעט חקירה של ילדים. כל חקירה.
יובל אביעד
אבל זה קבוע בהנחיות מינהליות, נכון? של המשרד, לא בחקיקה.
מירב ישראלי
לא, בחקיקה בכלל אין להם, יש להם סעיף הרבה יותר כללי מזה.
סימה חדד
זה גם לא קשור להנחיות שלנו.
יובל אביעד
העניין הוא שיש דברים שחייבים לעשות בתוך הגן.
היו"ר זבולון אורלב
לא צריך לחקור אותה בתוך הגן.
קריאה
המילה חקירה היא לא נכונה.
יובל אביעד
זה נובע מחוק אחר שמוזכר שחקירת ילדים תיעשה מחוץ.
נירית להב קניזו
לנו אין עמדה בעניין איפה החקירה צריכה להתנהל. מבחינתנו היינו-הך. זה כן צריך לקחת בחשבון שזה יכול להקשות, אם צריך לעשות סוג של תשאול במקום.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתנו, וסימה, תתקני אותי, וגם תמר. לדעתי, מבחינת שלומם, בריאותם, רווחתם, אני לא יודע מה, של הילדים, מבחינתם טובתם של הילדים, אני לא חושב שחקירה בתוך הגן היא טובה. מה את אומרת?
תמר אלמוג
זה נכון. זה נכון. אבל, אבל יש דברים שצריכים לעשות בתוך הגן. למשל, אם זה קשור לראיה מסוימת שהיא בתוך השטח.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות מה שאמר חבר הכנסת מקלב, יכולות להיות סיטואציות שהיא תצטרך להיחקר בתוך הגן כי היא צריכה להתעמת מול עובדות מסוימות וכדומה.
סימה חדד
אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת שכל חקירה צריכה להיעשות מחוץ לכותלי הגן, במקום אי-אפשר להשוות גן ילדים למערכות אחרות.
היו"ר זבולון אורלב
או בשעות שהילדים לא נמצאים.
סימה חדד
או בשעות שהילדים לא נמצאים אי-אפרש להשוות גן ילדים למערכות אחרות.
מירב ישראלי
זה לא מחוץ לכותלי הגן, זה לא מול הילדים.
קריאה
לא בזמן הפעילות בגן.
סימה חדד
לא במסגרת יום העבודה.
היו"ר זבולון אורלב
מחוץ לזמן הפעילות בגן, אפשר. אני מציע שאנחנו כאן נוסיף, נוסיף כאן שזה מתוך התחשבות בטובתם של הילדים. ואני כבר אומר לפרוטוקול שאנחנו מבקשים שיצאו גם הוראות מנהליות מסודרות, מפורטות, שייעשה הכל שהיא לא תיחקר לעיני הילדים בזמן הפעילות. לתת כאן הוראות מפורשות.
קריאה
גם לא ליד ההורים והעובדים. בשעות אחר-הצהריים.
היו"ר זבולון אורלב
הבקשה נשמעה.
סימה חדד
כל המילה חקירה כאן, אני לא יודעת כמה היא רלוונטית. הבנתי את העיקרון של מפקח חוקר, הוא לא מקובל עלי, אבל כל המילה חקירה כאן, אני לא חושבת שהיא רלוונטית. גם כאשר נכנס מפקח או בודק, כדי לבדוק אם נעשתה איזה שהיא בעיה במקום, אני לא בטוחה שהמילה חקירה היא רלוונטית.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, סימה, אני שוב מזכיר לך, בשונה ממערכת החינוך, פה יהיו מספר מפקחים, שהם כמו שוטרים. זו חקירה שיכולה להוביל לדברים מאוד לא נעימים.
קריאה
אבל לפי זה, כל המפקחים יהיו חוקרים.
מירב ישראלי
כתבתי – מביניהם.
היו"ר זבולון אורלב
כתוב במפורש שלא.
קריאה
לפי נושאים, לפי תחומי עניין.
היו"ר זבולון אורלב
שלא תהיינה אי-הבנות, אני אומר את זה בפעם הכמה בפרוטוקול, תשמעו, הרי אנחנו לא נפרדים. אם יתברר שהמשרד לא יפעל בהתאם לעקרונות שנקבעו כאן ואנחנו לא מתכוונים שיהיו כל המפקחים ושהכוונה מי מביניהם, כי זה הניסוח, שיהיו שם 20 מפקחים. אני לא יודע כמה מפקחים יש לכם. אני, לדעתי, לא צריך מפקח אחד, יותר מאחד במחוז. אחד במחוז! זאת הכוונה.
קריאה
זה לא מה שהבנתי.
קריאה
מפקח חוקר?
היו"ר זבולון אורלב
מפקח חוקר, אחד במחוז. גם זה יותר מדי. מבחינתי אחד בארץ יכול להיות. זה בזבוז משרה כל הדברים האלו.
קריאה
הבנו שכל המפקחים של משרד התמ"ת, יהיו בעלי אותן סמכויות, פרט לאנשי המבדקה. אני מבקשת הבהרה בעניין הזה.
תמר אלמוג
זה לא כל מפקח יכול.
היו"ר זבולון אורלב
יובל, אם התכוונת לזה מה שהיא אומרת, אז תאמר לי, אז אנחנו נשנה את הניסוח. כדי שיהיה מובהר, שמספרם לא יעלה. כמה מחוזות יש לכם? ארבעה. אז בוא נכתוב בחוק שמספרם לא יעלה על ארבעה.
יובל אביעד
אדוני, אני רוצה לומר דבר כזה – הכוונה שלי היא כזאת שאני לא חושב שיש מקום.
קריאה
ארבעה תקנים, התקנים קיימים. ארבעה תקנים.
קריאה
אלה? לא קיימים.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכול להסמיך. רן, תירגע. הוא יכול להסמיך מפקחים קיימים.
קריאה
לא, בעניין הזה, אני מבקשת לומר.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה. זה לא לדיון הוועדה. זה לא לדיוני הוועדה. את דיוני הממשלה תעשו בממשלה. מה זה מעניין אותי הדברים האלה? יובל, אני מבקש הבהרה. אם אתה מתכוון ליותר מארבעה, אז תגיד לי, אני אומר לך גלוי, אני אלך עם זה עד הסוף, לא יותר מארבעה. לא יותר מאחד במחוז. אם אתה אומר לי ארבעה, לפרוטוקול, אני לא רושם ארבעה בחוק.
קריאה
אני אומר את דעתי המשפטית והגורם המקצועי יגיד את דעתו המקצועית.
היו"ר זבולון אורלב
כן.
קריאה
דעתי המשפטית היא כזאת שהנוסח הוא נוסח מתאים, הוא נוסח שצריך להישאר, מכיוון שאי-אפשר לכבול את שיקול הדעת.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לכבול את שיקול הדעת של המשרד ושל השר. כן, אני רוצה לכבול.
קריאה
האם הכוונה היא שכל המפקחים יהיו או לא.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לכבול, אגב, ותדע לך, אם זה לא יעבור, אני מושך את החוק. חבר'ה, אל תעשו מדינת משטרה במעונות. אל תעשו מדינת משטרה במעונות, גם כך נותנים לכם סמכות שלא קיימת, באמת. לא להגזים בכל דבר. לא להגזים בכל דבר. הכל במידתיות. הכל במידתיות. חבר'ה, אתם עושים דבר לא נכון.
קריאה
אדוני מדבר על מידתיות וגם אדוני יודע שיש סעיף תחולה שבו נכנסים כל פעם עוד כ- 3,000 או 2,000 מעונות לסיפור. מעונות שלא היו.
היו"ר זבולון אורלב
נעשה כך, אבל לא יותר מארבעה, אולם רשאי השר בצו, באישור הוועדה, להגדיל את המספר. בסדר. אני מוכן. אני מוכן גם לדבר הזה.
קריאה
הם הרי לא יסמיכו את כולם.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא יודע. הוא הדאיג אותי. הוא הדאיג אותי.
קריאה
מדובר במפקחים בודדים.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה בודדים?
קריאה
אני לא אוכל לנקוב במספר.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסתפק בהתחייבות לפרוטוקול. אני מסתפק בהתחייבות לפרוטוקול, ואמרת את זה לאורך כל הדרך, שמדובר על מפקח במחוז. רוצה השר – יבוא אלינו, יגיד שצריכים יותר. חבר'ה, יש גבול, אנחנו עושים פה, אתם שולחים אותי לעמוד על במה מול הכנסת, להסביר למה צריכים משטרת המעונות. זה קשה גם לי.
יובל אביעד
אדוני, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו אומרים שמדובר במפקחים בודדים. יש לך את הגורם המקצועי, אתה רוצה שהיא תצהיר לפרוטוקול, היא תצהיר.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה גם הצהרה ממך. מהלשכה המשפטית.
תמר אלמוג
אדוני, אם הסעיף הזה מסייג את סמכות החקירה רק למפקחים בודדים, הווה אומר שכל מפקח מן השורה או מן המניין, לא יכול לבצע את החקירה.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
תמר אלמוג
ולכן, צריך את התוספת הזאת של ארבעה הבודדים האלה.
קריאה
זה כבר ויכוח אחר.
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר לכם כזה דבר, אני מבקש מכם, תתייעצו עם מיכאל, אני, חברים, אני אומר לכם שאני ביום שני מתכוון בהצבעה, אני מתכוון, תכתבי כאן הסתייגות שלי, תהיה הסתייגות שלי. לא יותר מארבעה. אולם השר רשאי להגדיל את מספרם באישור הוועדה. אני מבקש עד יום שני, אני רשמתי הסתייגות שלי. קדימה. טוב.


חברים, בואו נתקדם. הזמן רץ. חברים, הלאה. אתם כנראה עוד לא מבינים מול מה אני עומד במליאה. מיכאל, אתם לא תופשים עוד מול מה אנחנו, תשמע, חברי כנסת שלא עברו את כל התהליך, לא עברו את כל התהליך, לא התבשלו כמונו, עכשיו צריך להתחיל להסביר להם, עם הסתייגויות, עם תעמולה כזאת ותעמולה אחרת ובמליאה, יש גם אנשי חינוך. אגב, אם אני לא הייתי מודע לחוק הזה ושומע במליאה, שומע במליאה פעם אחת שיהיו מפקחים שוטרים, הייתי קם ומתקומם כולי, מתקומם כולי. אני שוכב על הגדר. אני פעם ראשונה מכניס לתוך מערכת החינוך, מפקחים עם סמכויות שיטור. ואגב, תרשמי לך, זה גם יהיה במערכת החינוך. זה גם יהיה במערכת החינוך. ואני בעד זה. שיהיו כמה אנשים, לא צריכים לחכות למשטרה ולא לכל הדברים האחרים, כי יש היום גם כן גנים ללא רישיון ובתי-ספר שמצפצפים על צווי סגירה ואף אחד לא עושה שום דבר. מחכים. והמשטרה זה אין עניין לציבור, וכולנו יודעים מה התוצאות.


המועצה לשלום הילד תומכת בגישתי?
יעקב פרידברג
גם אנחנו.
היו"ר זבולון אורלב
גם אתם? תודה. לא, לכן השתכנעתי. ברגע הראשון אמרתי, זה היה נדמה לי, אני תומך בדבר, אני תומך בעיקרון שיהיו מפקחים עם סמכות. אבל הכל במידתיות.
קריאה
מדובר במקרים בודדים.
היו"ר זבולון אורלב
ודע לך שאחרי שהמפקח יעשה מה שיעשה בעשר המסגרות הראשונות, כבר לא תהיה לו עבודה. מקום שיודעים שיש אכיפה, במקום שיודעים שיש אכיפה, אז הדברים מסתדרים. התחושה היום היא שאין אכיפה. עד שיגיע, עד שתגיע המפקחת שלה, ועד שפה ועד ששם.
ורד סוויד
אני יכולה לשאול שאלה?
היו"ר זבולון אורלב
בוודאי.
ורד סוויד
קודם כל, אני רואה ברכה ביוזמה, ברכה מאוד גדולה ביוזמה על הפיקוח. השאלה העיקרית שלי היא זו – העלות של הפיקוח לא תושת על ההורים באופן עקיף?
היו"ר זבולון אורלב
ודאי שלא. זו חובתה של המדינה.
קריאה
ודאי שלא, איפה זה כתוב?
היו"ר זבולון אורלב
אנחנו אפילו, הגשתי הסתייגות. האוצר רצה אפילו, לצורך הרישוי, ישלמו אגרות ואני מתנגד לזה. לא רק זאת, ביטלנו גם את הארנונה, על גני ילדים הפרטיים, כי היום רק המעונות היו וגם עשינו מהלך שאולי את לא מודעת, בסוגיה של היתר לשימוש חורג, שהוא לא פותר הכל, הוא לא מושלם, אבל יש בו פריצת דרך מאוד רצינית. קדימה.
מירב ישראלי
אז הוספנו בעצם את העניין של טובת הילדים.
היו"ר זבולון אורלב
ואמרתי עוד דבר אחד, השר גם ביום שני יבהיר, את הסוגיה שאין מתכוונים להפעיל סטנדרטים שבאים מן הירח, שמטילים, ורמזתי פה יותר מרמז, מה היו הסטנדרטים הראשונים.
מירב ישראלי
אז אני אומרת שהוספנו את העניין של טובת הילדים ואני עוד אנסח את זה.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר גמור.
מירב ישראלי
יש הסתייגות שלדעתי גם אולי היא כבר יורדת, בסעיף 33 צו הגבלה מינהלי.
היו"ר זבולון אורלב
לא, טובת הילדים וההסתייגות שלי גם כן.
מירב ישראלי
כן, רשמתי. לא, אמרתי שהכנסנו לנוסח.
היו"ר זבולון אורלב
בסדר. טוב.
מירב ישראלי
צו הגבלה מינהלי גם רצוי שזה יהיה מנכ"ל במקום ממונה ושם עשינו את זה באישור מנכ"ל, זה דיברת אתם?
היו"ר זבולון אורלב
בטל. בטל.
מירב ישראלי
OK, אז אני מבטלת את זה.
יובל אביעד
צו מינהלי לא בוטל.
מירב ישראלי
אישור מנכ"ל.
יובל אביעד
אישור מנכ"ל?
מירב ישראלי
כן.
יובל אביעד
לא.
מירב ישראלי
זה מה שאני זוכרת.
יובל אביעד
גם דיברנו על זה.
מירב ישראלי
כן, צו מינהלי כן, עיצום כספי לא.
יובל אביעד
לא, צו מינהלי לא יכול להיות באישור מנכ"ל, וגם אדוני אמר את זה.
מירב ישראלי
אז יכול להיות שאני טועה, רגע.
יובל אביעד
זה לא הגיוני מבחינה משפטית.
היו"ר זבולון אורלב
למה?
יובל אביעד
כי הסמכויות ניתנות לממונה ומי שמחליט הוא גם מי שמבטל. מי שמתנה.
מירב ישראלי
אני התבלבלתי.
יובל אביעד
לא יכול להיות, מבחינה משפטית.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי שוב, אני לא מעורר את זה, אבל אני עכשיו צריך להתמודד עם זה במליאה.
מירב ישראלי
דיברנו על זה.
יובל אביעד
מירב תוכל לעזור לך.
היו"ר זבולון אורלב
הבעיה היא שבמליאה לא כל דבר שהוא מוצדק מבחינה משפטית, עובר. זה חלק מהבעיה.
מירב ישראלי
אמרנו שהממונה. עכשיו אני נזכרת.
היו"ר זבולון אורלב
איזה סעיף?
מירב ישראלי
זה 33.
היו"ר זבולון אורלב
הגענו ל- 33 כבר?
מירב ישראלי
כן. אני אחר-כך אעבור ליתר ביטחון שוב על הכל.


זה בעצם הכללי, באופן כללי.


האם ההחלטה של הממונה להוציא צו הגבלה מינהלי, לפי הסעיף הזה, צריכה להיות באישור מנכ"ל וזה נדון ובאמת נאמר.


בעצם, הממונה, הוא נותן התראה, דרישה, בעצם אתה רואה, לקיים את התנאי, ב- 33א' הוא נותן התראה, ואז אחרי ההתראה, לפי ג' מה שעכשיו, בסעיף 27 למעלה, הוא יכול להוציא צו הגבלה מינהלי. ובאמת עלתה שאלה לגבי אישור מנכ"ל גם בסעיף הזה, עכשיו אני נזכרת בכל הדיון.
היו"ר זבולון אורלב
תסביר לי.
יובל אביעד
אני אסביר. אני אגיד מה המהות של צו הגבלה מינהלי. המהות של צו הגבלה מינהלי זה צו שמטרתו, כאשר יש סיכון מיידי, סיכון מאוד חמור, שצריך להוציא צו כדי לתקן אותו, להגביל אותו, באופן מיידי, אז מוציאים את הצו הזה. כל המומנטום זה המומנטום של המיידיות. אם אתה מגביל את זה באישור מנכ"ל ובאישור של אחר או באישור של שר, באישור של משטרה, אתה מפספס.
היו"ר זבולון אורלב
ויתרתי לך על השר ו-ויתרתי לך על המשטרה.
יובל אביעד
זה דבר אחד. דבר שני, הסמכות כאן לתת את הרישיונות, ניתנה לממונה, יש פה האצלת סמכויות מובנית. זאת אומרת שהממונה הוא שרשאי, מבחינת המטריה המשפטית שתעזור לו להגשים את המטרות שלו.
היו"ר זבולון אורלב
אתה אומר – הפה שהתיר הוא הפה שיאסור.
יובל אביעד
בדיוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לענות לך על זה, מבחינת הדיון. אין לי דעה עדיין. יובל, אין לי דעה, בסדר? אני רק רוצה להסביר לך, מבחינת המהות.


יש הבדל גדול בין מתן הרישיון, לבין שלילתו. ואני אגיד לך מה ההבדל. כשמבקשים רישיון, אין עדיין ילדים בגן. אין עדיין ילדים בגן. ההורים עדיין יכולים לבחור אופציות אחרות, במידה ולא ניתן רישיון. לעומת זה, הגן פועל. ההורים הלכו לעבודה. כל אחד מסודר וכל הגנים האחרים כבר התמלאו ועכשיו אתה בא ואומר – חבר'ה, צריכים לסגור את הגן. השיקול הוא יותר רחב מהשיקול למתן הרישיון. כי עכשיו יש לך כאן עוד גורם בשטח, יש גם הורים. מה הם יעשו?
תמר אלמוג
אני יכולה להשיב לאדוני?
היו"ר זבולון אורלב
כן.
תמר אלמוג
המצב כיום, בלי החוק, הוא בעייתי עוד יותר. למה? כשיש כזה דבר ואין לממונה סמכות להורות את מה שכבר קבוע עכשיו, אז אין לי אפילו אפשרות להודיע להורים שהם ייקחו אחריות על הילדים, כי הילדים נמצאים במצב מסוכן.
היו"ר זבולון אורלב
תמר, פה כל הוויכוח, זה אם הממונה בהוצאת צו הגבלה הוא צריך את אישור המנכ"ל, כן או לא. זה, אין כאן שום ויכוח על שום מילה שכתובה פה. הסמכות תהיה בידי המשרד. כל השאלה כרגע, אומר יובל דברי טעם, הוא אומר – תשמע, זה צריכה להיות תגובה מיידית, אתה הולך לסרבל את זה, צריכים אישור מנכ"ל. כי המנכ"ל נמצא בחוץ לארץ, אני לא יודע מה, הוא תפוש, אני לא יודע. קודם כל, אני מסכים אתך שזה מעכב, אני לא יודע אם בשעות או ביום.
יובל אביעד
זה גם יכול להיות יותר.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא חושב שזה צריך להיות יותר.
תמר אלמוג
זה לא צריך.
יובל אביעד
זה גם יכול להיות.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות, אבל זה לא צריך לקחת יותר מאשר יום, להערכתי. אם יש סכנה לילדים, בשביל זה, אתה יודע מה? אז תעביר את זה באמת למשרד החינוך. מה זה הדבר הזה? אם יש סכנה לילדים? פותחים את הדלת של המנכ"ל, הממונה, ונכנס ואומר – אדוני, סליחה, יש סכנה לילדים, אני מבקש ממך לחתום. אין כזה דבר. אומר לך את זה מנכ"ל של שני משרדי ממשלה.


קודם כל, אני מסכים אתך שזה מעכב. אין לי אתך ויכוח. יכול להיות שהוויכוח בינינו אם זה יעכב שבוע או יעכב יום. תשמע, אם אין הסתייגות, אני אתך. כל הבעיה שלי עכשיו זה ההסתייגות. תחשוב, עומד חבר כנסת מעל הבמה, ומנמק את ההסתייגות הזאת, מביא דוגמאות ממערכת החינוך ואומר מה המשמעויות ואומר – לא יכול להיות שפקיד, עם כל הכבוד לתמר, הוא יחליט על גורל של גן עם 100 ילדים, אם מחר בבוקר סוגרים אותו, כן או לא.
יובל אביעד
אבל אני רוצה לומר משהו מאוד חשוב.
היו"ר זבולון אורלב
זה צו הגבלה לסגירה, נכון?
יובל אביעד
אני אומר משהו מאוד חשוב. נגעת בנקודה של משרד החינוך וסימה תתקן אותי או יעקב, שיותר בקיאים ממני בענייני משרד החינוך. שם הרישיון ניתן וגם מבוטל על-ידי המנכ"ל ולכן, יש את הצורך בהסתייעות במנכ"ל. פה יש אצילת סמכויות כבר מובנית בתוך החוק לממונה ולכן הממונה היא שתוציא את הצו.
היו"ר זבולון אורלב
אתה בעצם אומר לי – תשמע, תחזיר את הכל למנכ"ל. אתה מנצל את טוב לבי.
יובל אביעד
לא, לא מנצל. אדוני, אני פשוט.
היו"ר זבולון אורלב
בגלל שאמרנו, בגלל שמשרד התמ"ת הוא משרד התמ"ת, כמו שהוא.
יובל אביעד
אני אתן לך דוגמה מחוק אחר, שאותו אני מלווה. אדוני כמובן מכיר את הממונה על התקינה שהיה פה באחד הדיונים על תו תקן. חוק התקנים גם הוא, הוא חוק שעוסק בעניינים שצריך באופן מיידי למנוע סכנה, סכנה לציבור. היעלה בדעתך שהממונה על התקינה, לצורך הבטחת שלומם ובטיחותם של הציבור, יצטרך לפנות למנכ"ל המשרד וכך לעכב את שלומם ובטיחותם של אנשים?
גלי עציון
בוודאי, אז למה שלא ייתנו את זה למפקח?
יובל אביעד
כי הסמכות היא מראש ניתנה בחוק לממונה.
גלי עציון
יש הרבה מאוד חוקים שהסמכות היא נתונה לגורם בכיר וגורם בכיר זה צו מאוד מאוד קיצוני.
קריאה
בחוק התכנון והבנייה זה יושב-ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה.
יובל אביעד
ניתן ליושב-ראש, אבל לא באישור המנכ"ל של היושב ראש.
קריאה
אבל לא צריך אישור. אז זה צריך ללכת ישירות למנכ"ל.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי רעיון, אגב. אם מדובר פה, כלומר, הסעיף הזה עוסק רק בשלומם של הילדים, נכון?
מירב ישראלי
כן, שלומם ובטיחותם.
היו"ר זבולון אורלב
בטיחותם. אני מבקש גם להוסיף את המילה של הסכנה שהיא גם מיידית.
יובל אביעד
אתה לא תוכל לדעת מהי סכנה מיידית. אתה לא תוכל. לא תוכל. אני אומר את זה מתוך ניסיון, לא תוכל לדעת מהי סכנה מיידית.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. תשאירו את ההסתייגות.
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, יש כמה הסתייגויות שאני רוצה להתייעץ עם השר, אני אומר לכם. לדעתי, הוא גם כן, הוא יצטרך להיות במליאה, הוא יצטרך, גם לעלות ולנמק. תדע לך, אתה, השר שלך, אני לא אוותר לו. הוא יצטרך לעלות ולנמק ואני מציע שתשבו אתו ותסבירו לו את כל ההסתייגויות. אני מבקש מכם שתשבו ותסבירו לו הסתייגות – הסתייגות, כדי שהוא יראה גם כן מה להשיב, כי אני במליאה אומר – אני מתנצל, זאת היתה בקשת הממשלה, שיעלה השר ויסביר אותה.
מירב ישראלי
יש הסתייגות דומה לגבי עיצום כספי שזה גם סמכות מנכ"ל.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, זה לא. בזה הוא צודק במאה אחוזים.
מירב ישראלי
הסתייגות. הם רוצים גם למחוק את סעיף 47.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה סעיף 47?
מירב ישראלי
זה הפרה חוזרת, שזה סעיף סטנדרטי.
היו"ר זבולון אורלב
מחוק, שכנענו. שכנענו אותם.
מירב ישראלי
בסדר. זה לא צריך. OK. מה עוד?


היה את העניין של התיקון לחוק התכנון והבנייה של היתר לשימוש חורג, דנו בזה ונכנסה הסתייגות.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה. הלאה.
רן רזניק
מה ההסתייגות?
היו"ר זבולון אורלב
הם רוצים תיקון עקיף בחוק התכנון והבנייה, שלא יצטרכו היתר שימוש חורג בגנים.
רן רזניק
נתבקשתי על-ידי נציגת משרד הפנים, שלא יכולה להיות בארבעה מקומות בבת אחת, להגיד שהשר שלה יתנגד.
היו"ר זבולון אורלב
לא השר, אני מקווה שהממשלה מתנגדת.
רן רזניק
כן. שהיא מתנגדת להסתייגות הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
שהיא תתנגד? ואתם מסכימים?
רן רזניק
לא, הממשלה כולה.
היו"ר זבולון אורלב
הממשלה כולה מתנגדת, OK. אז זה מה שרציתי לשמוע, כן. לא הבנתי אם הממשלה כולה מתנגדת.
מירב ישראלי
יש את ההסתייגות, את העניין של האגרות.
היו"ר זבולון אורלב
ההסתייגות – כן. בסוף הם ייתנו לי את זה, כן.
מירב ישראלי
העניין של תחולה הדרגתית, יש הסתייגות לעשות את הסעיף בצורה אחרת, לא לפי מספר ילדים אלא לפי טיב התנאים. זאת אומרת, להכניס, אבל אני לא כל-כך מבינה איך זה ייושם, אני לא יודעת מי יסביר את זה פה, שלגבי תנאים מסכנים זה ייכנס מייד לתוקף, תוך שנתיים-שלוש.
היו"ר זבולון אורלב
כולם? כל ה- 15? כלומר, יש הצעה, כן, יש הצעה שאומרת לא לעשות את השיטה שאנחנו נקטנו, אלא לעשות לפי התכנים שעל-פיהם נותנים את הרישיון.
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, בשנתיים הראשונות נגיד מדרגה ראשונה, תבדקו את כל ה- 15,000 שאין תנאים מסכנים. בתקופה השנייה אחרי זה תבדקו את כולם שהבריאות בסדר. שנה אחרי זה תבדקו את כולם, שיש תקן של כוח-אדם מתאים.
מירב ישראלי
בסוף כולם צריכים רישיון. כך אני מבינה את זה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, ההצעה הזאת באה לשנות את כל השיטה. יש בה היגיון מסוים, אבל היא בלתי ניתנת ליישום. מה אתה אומר על זה?
רן רזניק
שלא הממשלה ולא הגנים יעמדו בדבר הזה.
היו"ר זבולון אורלב
מה אומר משרד התמ"ת? אולי משרד התמ"ת אוהב את זה? הבנת את ההסתייגות, תמר? לא? הם מציעים, במקום השיטה שלנו, שיטה אחרת. אנחנו קבענו שנתיים, שנתיים, שנתיים, ושנה. נכון? ארבע פעימות. הם מציעים שבכל פעימה, בודקים תחום אחד.
תמר אלמוג
לא מומלץ בכלל.
היו"ר זבולון אורלב
למה?
תמר אלמוג
כי אני חושבת שכדי להגיד שמעון עומד בתנאים, זה חייב להיות עם ראייה מערכתית של מכלול התנאים.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. קדימה. יש עוד סיבה אחת, אלה שנמצאים בפיקוח ועומדים בתנאי הבטיחות וכו', הם כבר מתורגלים, אנחנו צריכים לתת זמן גם למסגרות האחרות שלא היו בקשר עם משרד התמ"ת, זמן להתארגן, זה היה חלק מהעניין, שניתן יהיה להתארגן ולא הכל ייפול ביום אחד.
מירב ישראלי
זה גם אומר שכולם יצטרכו להגיש בקשה לרישיון, עם כל הפרוצדורה של הרישיון.
היו"ר זבולון אורלב
כל ה- 15,000. זה בלתי אפשרי.
מירב ישראלי
אבל יבדקו את כולם רק לגבי דברים מסוימים.
היו"ר זבולון אורלב
זה בלתי אפשרי. זה מה שהם אומרים, הם אמרו – קודם כל, זה בלתי ישים, זה אי-אפשר כל שנתיים לערוך ביקורות ולבדוק 15,000 מסגרות, זה בלתי אפשרי.
מירב ישראלי
68 ג'. פה, הם רוצים שתקציב התמ"ת למסגרות לפעוטות יהיה על המדינה.
היו"ר זבולון אורלב
תקציב ההתאמה, יהיו הרי סטנדרטים. אני רוצה להסביר. במידה ויש צורך שמבקשי הרישיון יעמדו בתנאים שהשר קבע באישור הוועדה, ויש כאן עלויות כספיות, הם מבקשים שהמדינה תממן את העלויות האלה. זה רעיון, אגב, שאני מאוד תומך בו.
רן רזניק
עמדת הממשלה היא שאין דבר כזה, זה עלות תקציבית אדירה. היום דרך אגב, חלק גדול מהעסקים זה או עמותות או יזמים פרטיים שאין היגיון לתת שיפוי מלא על העלויות שלהם. המדינה בוחרת להשקיע כסף בבינוי ובשיפוץ מעונות יום מבחינתה, כי זה חשוב וכי זה נכון, אנחנו נחייב את זה בחוק, בטח לא שיפוי מלא.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אז זה ייחשב פה. אני כבר אמרתי לכם, השר ידבר בסוגיה הזאת ביום שני ואני גם ביקשתי ממנו והוא אמר לי שהוא מסכים שגם כמו היועץ המשפטי לממשלה שיש מכתב שגם פה יהיה מכתב שלא רק להסתפק בדבריו בפרוטוקול, אלא יהיה גם הודעה כתובה של השר בעניין הזה. אני מעריך שהסטנדרטים הראשונים יהיו סטנדרטים שאפשר לעמוד בהם.
מירב ישראלי
בהוראות מעבר יש הסתייגות של חבר הכנסת מקלב שהיתה בפעם הקודמת לגבי שנה לגננות, זה היה בפעם הקודמת.
קריאה
להוריד מהשלוש לשנה?
מירב ישראלי
כן.
היו"ר זבולון אורלב
מה הבעיה? תסבירו לי מה הבעיה להיענות לבקשה הזאת.
תמר אלמוג
זה נפתר, אבל.
היו"ר זבולון אורלב
איך זה נפתר?
מירב ישראלי
בגננות היום זה שלוש שנים הן פטורות.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, מי שעובד עד שלוש שנים, חל עליו החוק, אין לו הוראות מעבר?
מירב ישראלי
הוא רוצה משנה.
היו"ר זבולון אורלב
הוא רצה שהוראות המעבר יחולו על מי שכבר עבדה שנה.
יובל אביעד
אז אנחנו הסברנו ותמי תתקן אותי כי היא הגורם המקצועי עכשיו, אנחנו הזמנו בפעם הקודמת, עד שנה זה לא מספיק ותק להגיד שיש לפטור אותם מהיבטים מסוימים שמועברים בקורסים של סיווג 1 וסיווג 2. ואנחנו לא חושבים שהיא עדיין יכולה להתמודד עם סוגיות, סוגיות שהן סוגיות חשובות לטיפול בגיל הרך.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. אני אומר לכם שמסיבות פוליטיות, אני בהסתייגות הזאת שתהיה הצבעה בוועדה, אני אצטרך להצביע אתו.
יובל אביעד
תמי, תנסי להסביר את זה.
היו"ר זבולון אורלב
כן, אני אצטרך להצביע אתו. אני רוצה רוב במליאה. אני צריך רוב במליאה. תגידו את זה גם לשר, שזאת הבקשה של מקלב.


לא רק זה, אני גם אנסה לשכנע את מקלב, אני אגיד לכם מה אני רוצה לשכנע אותו, לרדת מההסתייגות הזו. כיוון שדאגתם העיקרית היא לגנים היותר קטנים, בין כה וכה יש עוד הרבה זמן עד שמגיעים אליהם. אז בזמן הזה, שישתלמו. אפשר להוריד את זה לשנתיים, במקום שלוש?
יובל אביעד
אנחנו צריכים לבדוק את זה. אנחנו גם קיימנו דיון מאוד ארוך.
היו"ר זבולון אורלב
הם יסכימו לרדת לשנתיים.
יובל אביעד
בסדר, אבל אז ישבנו וגם למדנו מהם את הנושא הזה.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, מבחינה מקצועית, אני אומר שוב, מבחינה מקצועית, תמר ויובל, מבחינה מקצועית, אין ספק שההסכמה שהושגה היא הסכמה נכונה. היא הסכמה נכונה. אבל היה עוד גורם שלא ישב אתכם, זה המגזר החרדי, הוא לא ישב אתכם.
יובל אביעד
לא.
היו"ר זבולון אורלב
הוא לא ישב אתכם. בא המגזר החרדי ואומר – אנחנו, יש לנו גם גנים, אנחנו במגזר שלנו מבקשים שזה יהיה שנה. אז אני מוכן לשכנע שזה יהיה שנתיים.
תמר אלמוג
אז העמדה המקצועית של הגורמים.
היו"ר זבולון אורלב
תשאירו לי חבל, שאם אני משכנע אותו שנתיים ומול זה הוא מוריד את ההסתייגות. רק אם הוא מול זה מוריד את ההסתייגות.
תמר אלמוג
אז אני אגיד.
היו"ר זבולון אורלב
אם הוא לא מוריד את ההסתייגות, נלך להתמודדות. וגם זה, יובל, צריכים לעדכן את השר, שהמגזר החרדי מבקש, יובל, לעדכן את השר שהוא יצטרך גם על זה לענות, לא אני אענה על זה, שהוא יצטרך להתמודד עם הסוגיה הזאת של המגזר החרדי שמבקש שנה.
תמר אלמוג
אדוני, לגבי להוריד את זה לשנתיים, זה יכול להיות אפשרי, אבל בתנאי שנאמץ את העמדה של גורמי המקצוע מהאקדמיה שטוענים שלגבי המדריך החינוכי במעון, שם תהיה הקפדה על השלמת ההכשרה, כי הוא זה שנותן.
היו"ר זבולון אורלב
ויש את זה בחוק?
תמר אלמוג
כן, הוא מופיע.
היו"ר זבולון אורלב
הבקשה שלהם זה רק לגבי המטפלת. הבקשה שלהם היא רק לגבי המטפלת.
תמר אלמוג
אם יש הדרכה רציפה.
היו"ר זבולון אורלב
אם ואם, הבקשה שלהם, עכשיו אנחנו מדברים על מסמך כתוב. השינוי שהם ביקשו, לרדת לשנה, זה רק לגבי המטפלת. לא לגבי שום בעל תפקיד אחר. אני לא רוצה לנסות לשכנע אותו לשנתיים שבסוף תגידו לי שאתם לא מסכימים לזה. ושוב אני אומר, מבחינה מקצועית אתם צודקים במאה אחוזים, אין לי ויכוח. אני, אפילו מבחינתי חמש שנים זה גם טוב.
תמר אלמוג
ועוד הסתייגות, בתנאי שהפטור לא יהיה מהכל, יש דברים שהם השתלמויות חובה שהם יצטרכו.
היו"ר זבולון אורלב
תמר, אנחנו עכשיו לא עוסקים בסמינריון אקדמי, עוסקים בחוק. תראי את הטקסטים. מה שאת אומרת, תגידו ליובל, אני לא יודע איך זה מסתדר עם הטקסט. אי-אפשר לכתוב רק בתנאי. צריך לקבוע דברים שהם ברורים. מספרים.


חבר'ה, את עוונותיי אני מזכיר. תראו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה במגזר הערבי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה במגזר החרדי, רק שתי המסגרות האלה, לדעתי זה 40% ממה שאנחנו עוסקים. זה 40% מהאוכלוסייה.
רן רזניק
ילדים? יותר. 50% בכיתה א'.
היו"ר זבולון אורלב
שם, במגזר הערבי לא הולכים לגנים.
תמר אלמוג
לא כולם הולכים למעונות.
היו"ר זבולון אורלב
לכן אמרתי, זה קצת פחות. אפילו ל 30%.
קריאה
יש להם משפחתונים.
היו"ר זבולון אורלב
עדיין. המשפחה הגרעינית, כשהאישה לא יוצאת לעבודה, היא מפחיתה ממספר הילדים. אני זוכר את הנתונים של משרד החינוך של הגיל הרך. ההשתתפות של הילדים בגיל הרך במגזר הערבי היא שיעור מופחת באופן משמעותי מההשתתפות של צפון תל-אביב.
קריאה
זה בוודאי. אין מסגרות וגם יש להם חוק חינוך חובה בגילאי שלוש.
קריאה
יש מסגרות.
היו"ר זבולון אורלב
נכון, צודקת במאה אחוזים. אגב, זו היתה אחת הסיבות שעיכב את חוק חינוך חובה לגילאי שלוש.
קריאה
כי זה עדיין לא מיושם.
היו"ר זבולון אורלב
זה היה אחת הסיבות העיקריות.


חבר'ה, פה נצטרך לקבל החלטה, תשאלו את השר, זו החלטה פוליטית שצריכים לקבל אותה, כן, לא, לדעת.
מירב ישראלי
רק רציתי להבהיר. ההסתייגות פשוט להבהיר שההסתייגות לגבי הסעיף התקציבי, הוספת הסעיף התקציבי, היא לגבי, רק מסגרות בעלות סמל מעון, לא לגבי כלל המסגרות, מה שרן התייחס. זה גם שאלה של שוויון.
גיל אשכנזי
זה מחיר מפוקח.
קריאה
ההגדרה מתירה מחיר מפוקח.
רן רזניק
בעולם שבו לשניכם יש רישיון, זה לא בנאלי.
גיל אשכנזי
למה? יש סוגים של רישיונות. יש רישיון למעון עם מחיר מפוקח.
רן רזניק
מי קבע שתמיכה רק למישהו עם מחיר מפוקח?
גיל אשכנזי
כי זה הדין. למה אני מוכן להגביל את ההכנסות שלי?
רן רזניק
לא, סבסוד, לא תמיכות של בינוי, זה לא אותו דבר.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מסכים אתך, רן. לא מסכים אתך. בוודאי שמבחינה משפטית, וגם מהותית, אם מסגרת מוכנה לבוא לממשלה, להגיד – תשמעו, אני מוכן להגביל את המחיר כדי לאפשר לאוכלוסיות רחבות יותר, גם עם הכנסות מופחתות, להשתלב בגן, אבל מבחינה זו אני לא יכול לספוג את הכל עלי, תעזרו לי בסוגיות בינוי, למה לא? כי זה חלק מסבסוד. מה זה משנה, אתה נותן את זה בתור סבסוד לילד או בצורת בנייה.
רן רזניק
ההתנגדות שלנו רחבה יותר, לכן זה לא לעניין זה. אבל באופן כללי, היא נכונה.
קריאה
זה גם מגביל את המחיר.
היו"ר זבולון אורלב
תתאר לך שיום אחד, אחרי שאסיים את עבודתי בכנסת, ואני אפתח משרד ייעוץ, הם ייקחו אותי להיות יועץ, מה שעכשיו מבטיח שהם לא יוכלו לקחת אותי יועץ, ואני אגיד להם – תראו, תעשו דבר אחד, תתארגנו כולכם, תודיעו לממשלה אין יותר הסכם. אין יותר הסכם. אתם רוצים הסכם? התנאים שלנו הם א', ב', ג', ד', תביאו חמישה מיליארד שקלים, לעשות בינוי, לעשות זה. לא תרצו – אין. שוק חופשי. מה תעשה?
גיל אשכנזי
זה החשש שלנו, שהוא לא לטובת ילדי ישראל. זה החשש שלנו.
קריאה
זה לא ייעוץ, זה המצב, במציאות, אם לא יהיה מקור תקציבי.
גיל אשכנזי
והבעיה היא שהמעונות שייסגרו הם מעונות בפריפריה, כי בצפון תל-אביב נוכל להמשיך להפעיל.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו נדון. אמרתי – תהיה הצבעה על ההסתייגות הזאת. גמרנו את ההסתייגויות.


אנחנו סיימנו בישיבה הקודמת ועכשיו השלמנו את הקראת ההסתייגויות, קיימנו את הדיון. אני רק מבקש כמה שיותר לקבל את ההסתייגויות, כי יש עוד כמה דברים שאני צריך לדבר אתם. אני רוצה להגיד לכם עוד מה אתם צריכים לדבר עם השר.
יובל אביעד
אם השר צריך להשיב, אז אנחנו גם נרצה לקבל את ההסתייגויות, כדי להכין אותו.
היו"ר זבולון אורלב
כן, כמה שיותר מהר.
מירב ישראלי
כולם רוצים. אני צריכה לשבת עם דפנה לנסח אותם וברגע שיהיה לה זמן. זה לא יקרה היום.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא יקרה היום, זה יקרה ביום ראשון או שני ויהיה לכם יומיים.
מירב ישראלי
אני מקווה שזה יקרה ביום ראשון.
היו"ר זבולון אורלב
ביום שני, אני מדבר במליאה שהוא יצטרך להשיב. הוא יצטרך גם פה, אגב. חבר'ה, מה, רק אנחנו רשמנו? אתם לא רשמתם?
מירב ישראלי
יש כמה נושאים.
היו"ר זבולון אורלב
אני מציע שמישהו מכם ישב איזה חצי שעה אתה, יעבור צ'יק-צ'ק בסוף הישיבה ותיקחו את ההסתייגויות אתכם.


יש כמה דברים עקרוניים. העיקרון הזה של להוריד לחמישה ילדים. ב. המחויבות של המדינה.
מירב ישראלי
אתה רוצה שאני אעבור עכשיו?
היו"ר זבולון אורלב
תראי לי, כן.
קריאה
סיימנו?
היו"ר זבולון אורלב
גמרנו את ההסתייגויות. הישיבה לא נגמרה.
מירב ישראלי
יש עוד כמה נושאים.
היו"ר זבולון אורלב
הנושא של אמנת האומות המאוחדות.
מירב ישראלי
הבטחת קיום המסגרות.
היו"ר זבולון אורלב
ב. הבטחת קיום המסגרות. בואו נאמר ככה, בגדול, המחויבות של המדינה לקיום מסגרות.
מירב ישראלי
כן, נכון. זה הגדרות. זה הגדרות. הנושא של חמישה – שבעה ילדים.
היו"ר זבולון אורלב
הנושא של חמישה – שבעה ילדים.
מירב ישראלי
מספר השעות.
היו"ר זבולון אורלב
מספר השעות שאנחנו קבענו – 25 לחמישה ימים ו- 30 לשישה ימים.
מירב ישראלי
הסתייגות ל- 20.
היו"ר זבולון אורלב
יש הסתייגות ל- 20 שעות בשבוע. דבר שיגדיל את הנפח של המסגרות.
מירב ישראלי
זה חינוך לעומת תמ"ת.
היו"ר זבולון אורלב
העניין של להעביר סמכויות בחוק לשר החינוך.
יעקב פרידברג
תעבירי את הרשימה.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, רגע, יעקב, אני באמצע.
מירב ישראלי
זה גם, אותו נושא. דמי שכירות.
היו"ר זבולון אורלב
דמי שכירות, שרשות לא תגבה דמי שכירות למעון.
מירב ישראלי
תוספת לתקנות.
היו"ר זבולון אורלב
התוספת לתקנות. פה השר כן צריך. תוספת לתקנות. אתה זוכר, יובל, כן? הלאה. אתה לא עושה תנועות, אני לא יודע, לא מבין. הנושא שמבקשים שיהיה בחוק ההתייעצות עם הארגונים. לפני שמוציאים תקנות. חמש שנים לבעלי סמל מעון, שישר ייתנו רישיון לחמש שנים. תרשום. מחיקת פרק ד', מחיקת כל המבדקות. היועצים המומחים שיישאר פתוח. חשד סביר לביצוע עבירה, התוספת – סביר. הגבלת מספר המפקחים לארבעה.
תמר אלמוג
לחקירה?
היו"ר זבולון אורלב
כן. מפקחים.
מירב ישראלי
מנכ"ל בצו הגבלה מינהלי.
היו"ר זבולון אורלב
מנכ"ל בצו הגבלה מינהלי.
מירב ישראלי
תכנון ובנייה.
היו"ר זבולון אורלב
התכנון העקיף בחוק התכנון והבנייה לביטול הצורך בשימוש, היתר לשימוש חורג בגני ילדים.
התחולה המדורגת, לפי נושאים, לא לפי מספרים.
מירב ישראלי
התקציב להתאמת מסגרות לפעוטות, עם סמל מעון שיהיה על המדינה.
היו"ר זבולון אורלב
התקציב להקמה והחזקה ושיפוצים והתאמה, לפי החוק הזה, רק לאלה עם סמל מעון שיהיה על המדינה.
מירב ישראלי
זהו, להערכתי. והשנה לגננות.
היו"ר זבולון אורלב
השנה לגננות. אגב, ההסתייגויות הן לא, אגב, כשאתה רואה את התמונה הכללית של ההסתייגויות, איך להגיד? אני מופתע לטובה.
מירב ישראלי
אני רוצה לראות שלא שכחנו שום דבר. יש עוד כמה דברים שהיו, דבר אחד אולי, שהיה בישיבה הקודמת, תכף אני אומר את זה. לוודא שלא שכחנו שום דבר.
היו"ר זבולון אורלב
את תצטרכי לעשות עבודה, להכין לי תשובה על כל הסתייגות. עד עכשיו זה היה גן ילדים.
מירב ישראלי
אתמול סיימנו ברבע ל- 12 בלילה.
היו"ר זבולון אורלב
רק אני מודיע לחברים שמה שהיא אמרה, נוסח חוק מוכן.
מירב ישראלי
כן, הנוסח עצמו מוכן.
היו"ר זבולון אורלב
הוא יכול לבוא גם להצבעה בשבוע הבא.
מירב ישראלי
היתה הסתייגות באמת, זה גם צריך להגיד להם, היתה הסתייגות שהיתה בפעם הקודמת, שהעיצום הכספי יבוא לקרן לטובת מעונות יום.
היו"ר זבולון אורלב
של מי זאת?
מירב ישראלי
של אורלי לוי וחבר הכנסת מולה. זה היה בישיבה הקודמת.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יודע למה אתה לא רצית לשמוע, כי ההסתייגות אומרת שההכנסות מהעיצומים הכספיים ייכנסו לקרן המיועדת לטובת ביצוע חוק זה.
רן רזניק
אנחנו מתנגדים.
היו"ר זבולון אורלב
כבר הקמתי קרן אחת.
רן רזניק
ותודה לחוק יסוד: התקציב.
היו"ר זבולון אורלב
אתה טועה.
רן רזניק
למה?
היו"ר זבולון אורלב
תשמע, אתמול ישבנו חמש שעות לאישור בקריאה שנייה ושלישית, בשישינסקי, הממשלה עמדה על הרגליים האחוריות, שלא יהיה בחוק, בחוק שישינסקי, התחייבות להקמת קרן, אבל נכנס. נכנס חוק שאומר שתוקם קרן מיועדת. אמנם לא התקבלו בקשותיי שכל ההכנסות וזה, אלא הממשלה בהצעת החוק תקבע את השיעורים וכדומה וכדומה. אבל העיקרון, של הקמת הקרן המיועדת, בחוק שישינסקי נכנס. ולא רק זה, שגם החוק יושלם עד סוף 2011.
קריאה
והכסף יחזור למי ששילם את הקנס?
היו"ר זבולון אורלב
לא, הקרן תהיה מיועדת למטרות כלכליות וחברתיות.
יובל אביעד
הרציונל הוא חשוב, אבל הבעיה היא שתמיד עולה גם במקביל טענות שאתה בצע אכיפת יתר בשביל להגדיל הכנסות.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני רק, אני עד אתמול, לא היתה לי תשובה שהיו אומרים לי – תשמע, זה לא מקובל להקים קרן מהכנסות מסוימות אז לא היתה לי תשובה. אבל מאתמול כבר יש לי תשובה. שהממשלה מאוד רוצה את חוק שישינסקי, אז לא היתה לה ברירה. היא עשתה שני דברים שלא היו כתובים בהצעת החוק הממשלתית. אחד – היא הכניסה לתוך החוק, הכנסנו לתוך החוק, זה היה די בכוח, אני מודה, והדבר השני, זאת התחייבות של שר האוצר, שביום ראשון, הממשלה תצהיר על יציבות בחוק, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, כדי לאפשר למשקיעים לקבל התחייבויות לאורך שנים, ואם לא תוכרז, אם לא תהיה הודעה של ראש הממשלה בישיבת הממשלה, החוק לא מובא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אבל לשמחתי הממשלה הבינה שזה דבר ראוי ונכון. אולי נעשה גם פה חוק יציבות.
מירב ישראלי
אני רק מזכירה, משרד הפנים לא פה, של יחידת מגורים נפרדת בעניין של הארנונה, או האם יש לכם תשובה על זה, כי ניסחנו משהו.
יובל אביעד
רק רגע. אני שלחתי לך מייל בבוקר.
מירב ישראלי
לא הספקתי לראות אותו.
יובל אביעד
אני דיברתי שוב פעם עם אתי על העניין הזה, היה שם עניין של יחידת דיור.
מירב ישראלי
דיור, כן.
יובל אביעד
הוא אומר שהנוסח שהוא שלח לך, שמתקן את הנוסח שאני שמעתי בוועדה.
מירב ישראלי
זה הנוסח הראשון.
יובל אביעד
שמדובר על נכס שמשמש למעון, פותר את הסוגיה הזאת וזה אומר שזה יש פטור מארנונה על היחידה הזאת.
מירב ישראלי
אני לא בטוחה.
יובל אביעד
זאת התשובה של משרד הפנים, לא שלי.
היו"ר זבולון אורלב
אני מסתפק בתשובה הזאת, זו תשובה לפרוטוקול שנאמרת בצורה מסודרת.
מירב ישראלי
יש עכשיו, אני הכנסתי, לאור בקשת הוועדה.
קריאה
אולי כדאי שנקבל את זה בכתב, כדי שאם ייפנו רשויות.
היו"ר זבולון אורלב
רק שנייה אחת. תסלחי לי, את יכולה, לאור ההודעה הזאת, לשלוח הודעה על-סמך ההודעה כאן, מוסמכת, של הממשלה, ולהודיע את הדבר הזה. מה, כל דבר צריך להיות? כן-? מה כתוב הלאה?
מירב ישראלי
אנחנו פשוט ניסחנו, בעקבות הבקשה של הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
אז קודם כל, אין מחלוקת, גב' דיין מדר, קודם כל, אין מחלוקת על המהות. ברור שאם יש יחידה נפרדת, היא כולה, ואם לא משמשת למגורים, היא כולה פטורה מארנונה. קודם כל, אין ויכוח. עכשיו זה רק שאלה של ניסוח. בוא נראה מה הניסוח.
מירב ישראלי
OK. מה שאנחנו כתבנו, כתבנו – יש את הפטור הכללי ואז כתוב: ואולם, במעון הפועל בנכס המשמש למגורים, למעט ביחידה נפרדת המשמשת כולה לצורכי מעון, תוטל ארנונה על השטח המשמש כמעון בשיעור של שני-שלישים.
היו"ר זבולון אורלב
מאה אחוז, זה בסדר גמור. אני מציע להישאר בנוסח הזה.
יובל אביעד
רק רגע. זה לא הנוסח של משרד הפנים.
היו"ר זבולון אורלב
תשמע, נוסח, יש, תראה, במהות אני קיבלתי על עצמי להיות מתואם עם הממשלה. במהות אני קיבלתי על עצמי להיות מתואם עם הממשלה. בנוסח, חבר'ה, יש לנו גם כן איזה שהיא עצמאות בניסוח. אני לא מקבל את הניסוח. צריך שלא תהיינה אי-הבנות, וגם מרכז השלטון המקומי אומר את זה, דברים, צריך שהדברים האלה יהיו ברורים. אם אני אקבל מכתב עד יום שני, שאומר שעל-פי הניסוח הזה, תרשום לך, יחידה נפרדת המשמשת כל כולה, תהיה פטורה, אני מסתפק בניסוח שלו. רק למה אני צריך שאיזה ראש עיר, ראש מועצה מקומית או מישהו באיזה שהוא מקום, לא תהיינה אי-הבנות. הרי אין ויכוח על המהות.
מירב ישראלי
זה הושמט, אם התקבל מכתב.
היו"ר זבולון אורלב
אם התקבל מכתב מפורש, בניסוח הזה.
מירב ישראלי
מכתב מפורש.
היו"ר זבולון אורלב
יחידה נפרדת.
מירב ישראלי
המשמשת כולה לצורכי המעון. זה מוריד את זה.
יובל אביעד
דבר נוסף שעו"ד אתיאל ביקש לומר לוועדה והוא מתנצל שהוא לא יכול להגיע כי כל משרד הפנים נמצא בתוכניות עבודה היום, הוא, ככל שהנוסח הוא אינו הנוסח שהוא שלח כנוסח תיקון, הוא רוצה לשמור את זכות שר הפנים להגיש הסתייגות לנוסח הקיים.
היו"ר זבולון אורלב
רשמנו לפנינו. תודה רבה.
קריאה
אני רוצה להעלות איזה שהוא נושא שלא קשור.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אי-אפשר, אי-אפשר. אנחנו לא מעלים שום נושא עכשיו. את פעם ראשונה פה בישיבה?
קריאה
לא.
היו"ר זבולון אורלב
פעם כמה?
קריאה
מספיק פעמים.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מעלה נושאים חדשים. אין לי התנגדות שתכתבי לי איזה פתק. אני לא אהיה עכשיו מופתע בנושאים חדשים. את רוצה – תכתבי לי פתק, היה גם רצוי כאלה דברים להודיע מראש. אמרנו לשם מה הישיבה.
קריאה
לשעת חירום. לא ידוע מראש.
היו"ר זבולון אורלב
תכתבי – חירום, אין לי בעיה. זה לא סותם לגמרי, אני לא אדם שנועל את כל הדלתות, אני תמיד משאיר איזה חלון קטן.
מירב ישראלי
הסתייגות, אני, אלא אם כן מישהו זוכר משהו שאני לא זוכרת, מבחינתי, זה ההסתייגויות שהגיעו אלי.
היו"ר זבולון אורלב
תודה, סיימנו את פרק ההסתייגויות.
מירב ישראלי
אצלי יש שלושה דברים שבעצם צריך עוד לתת עליהם את הדעת, ולסגור את כל הקצוות. אחד זה הנושא של הגוף בודק, נושא של יועצים, זה פשוט פתוח כרגע. שלושה דברים. הדבר השני, אנחנו ניסחנו, זה לקח לנו הרבה מאוד זמן, מהזמן של אתמול, את כל הנושא של המסגרות המעורבות. אני בכל זאת, אם יש לנו זמן, הייתי מאוד רוצה, כי גם קיבלתי איזה מכתב של משרד החינוך ושל יעל טישלר בעניין הזה, אני רוצה לדעת שאנחנו סגורים מכל הקצוות ושהכל מקובל.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה, זה הדבר השני.
מירב ישראלי
זה נושא שאני רוצה שנבדוק.
היו"ר זבולון אורלב
והדבר השלישי-?
מירב ישראלי
הדבר השלישי, יובל הזכיר לי שבאחת הישיבות עלתה השאלה האם להכניס פה סעיף של איסור אפליה, כמו בחוק זכויות התלמיד. אז זה דבר שלא התייחסנו אליו.
היו"ר זבולון אורלב
אולי נעשה תיקון עקיף.
מירב ישראלי
לא, בחוק זכויות התלמיד הוא חל על מערכת החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
בואו נעשה תיקון עקיף שיחול גם על החוק הזה.
יובל אביעד
אולי תיקון עקיף לחוק הגבלת שימוש.
מירב ישראלי
זה לא מתאים. זה מסלולי לימוד, צריך להתאים את ההוראה.
יובל אביעד
אולי תיקון עקיף לחוק הזה שמדבר שאסור להפלות במצרכים ושירותים.
מירב ישראלי
הבעיה היא ששם יש שם למעשה כבר שירותי חינוך, זה כאילו חל שם אבל החוק ההוא, אני לא בטוחה.
יובל אביעד
אפשר להוסיף את צמד המילים.
מירב ישראלי
האמת שנראה לי שזה נשאר לי במשרד, החוק הזה. אני אבקש משירי להביא אותו.
יובל אביעד
יכול להיות שיש לי אותו.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, הלאה.
מירב ישראלי
מבחינתי, זה שלושת הדברים.
היו"ר זבולון אורלב
דבר ראשון. מה היה הדבר הראשון?
מירב ישראלי
של היועצים המומחים.
היו"ר זבולון אורלב
כן, רצית לומר משהו. בבקשה.
יעקב פרידברג
אני רוצה להזכיר שהסיבה שבעצם עשינו את כל העניין של ההסתייעות בבעלי מקצוע, היה אגב השינוי שהוועדה הכניסה, של רישוי אחת לחמש שנים. כרגע, הנוסח שמונח לפנינו, איך שאנחנו מפרשים את המצב המשפטי, לא יאפשר פיקוח אפקטיבי של מסייעים, רק של אנשים שהם עובדי מדינה. רצינו לתת פיתרון לדבר הזה, אני חושב שהנוסח שהנחנו על שולחן הוועדה מאפשר אותו, מנגד, הוא בהחלט מונע טענות שהועלו על-ידי חברי הכנסת, של הפרטת יתר ודברים מהסוג הזה, ואני רק רוצה לוודא שאנחנו נוכל לחזור לדבר הזה ונטפל בו במסגרת הדיונים שעוד נותרו, עכשיו, אחר-כך, בנפרד, לא יודע, רק שזה לא יהיה סגור.
מירב ישראלי
ההסתייגות היא להוריד את כל הפרק.
קריאה
כן, אבל אם הוא ייכנס סעיף ספציפי אז יכול להיות שאחד מחברי הכנסת יירצה להתייחס ספציפית.
מירב ישראלי
הנושא השני היה המסגרות המעורבות.
היו"ר זבולון אורלב
תדברו על המסגרות המעורבות.
מירב ישראלי
על כל פרק הגופים הבודקים. הם רוצים להכניס בתוך כל פרק, זה מומחים שיפעלו בניגוד למה שהם אמרו באחת הישיבות הקודמות, מומחים שיפעלו בתוך המבדקות.
שלומית ביסמנובסקי
זה להכניס בדלת האחורית בחזרה.
יעקב פרידברג
עד היום לא דיברנו על מי עובד במבדקה בצורה מפורטת בחוק, עכשיו פירטנו מי יעבוד במבדקה. הכל כתוב שם – הסמכויות.
שלומית ביסמנובסקי
אבל אמרנו שהם לא צריכים להיות מומחים.
יעקב פרידברג
לא, הם לא מומחים.
שלומית ביסמנובסקי
אם אפשר רק לתת לנו את הנוסח-? אם מוגדר בחוק שהם רק שליחים אז למה צריך לתת להם את הסמכויות הנוספות?
היו"ר זבולון אורלב
אני אגיד לכם מה אני הייתי שמח ולדעתי, לא תהיה עם זה, אני רואה כאן בעיות. לדעתי, קח את סעיף 20 במקורי, אם היית מוסיף אחרי חידושו – וכן לצורך פיקוח על התקיימות התנאים לפעילותו בתקופת הרישיון, מבחינתי, הבעיה פתורה.
קריאה
אבל זה בדיוק פיקוח.
יעקב פרידברג
זה בעייתי מבחינתנו.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא לצורך פיקוח, לצורך בדיקת התקיימות התנאים.
יעקב פרידברג
זאת בדיוק הבעיה שקיימת היום. אנחנו סבורים שאדם מבקש רישיון, או חידוש רישיון, אז מכללא הוא מסכים שיבואו אליו כדי לבדוק. אבל כדי לבדוק התקיימות תנאים במהלך חיי הרישיון, שדורש כניסה לתוך חצרים.
היו"ר זבולון אורלב
אבל אם אתה אומר שהממונה רשאי.
יעקב פרידברג
זו סמכות שאי-אפשר להפריט אותה.
היו"ר זבולון אורלב
עוד הפעם-?
יעקב פרידברג
כניסה לתוך חצרו של אדם, לתוך מסגרת מעון.
היו"ר זבולון אורלב
לצורך התקיימות בדיקת התנאים.
יעקב פרידברג
כדי לבדוק, במהלך חיי הרישיון, שהתנאים ממשיכים להתקיים, זה דבר שאי-אפשר להסמיך בלי חקיקה ראשית אדם שיסייע לעשות אותו. חייבים לחוקק את זה בחוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני מוכן להוסיף את זה ב- 20 א', אחרי או חידושו.
יעקב פרידברג
אז אמרתי, אין שום דבר קדוש בנוסח שלנו.
היו"ר זבולון אורלב
אז תענה לי, אני שואל אותך, עשה לי טובה, תבדוק את מה שאני מציע. בנוסח הקיים אצלנו, אחרי – או לחידושו, יהיה כתוב – וכן לצורך בדיקת התקיימות התנאים לפעילותו בתקופת הרישיון. זה הכל.
יובל אביעד
זה לא נושא חדש.
היו"ר זבולון אורלב
יכול להיות שזה נושא חדש. אני כרגע שואל אותך, לא התכוונתי לשאול אם זה נושא חדש או לא נושא חדש. אני קודם כל שואל אותך, תראה, מה אני יכול לומר לאורלי? אני יכול לומר לאורלי – את צודקת, זה נושא חדש, אין שום בעיה לחזור לדבר המקורי, שהם יצטרכו לבקש רישיון כל שנה, כל שנתיים, אין שום בעיה. אנחנו רוצים להקל עליהם. אגב, אני מודיע לכם שיכול להיות שזה יהיה הפיתרון. אני לא הולך לוועדת הכנסת על נושא חדש, אני אומר לכם את זה מראש.
קריאה
זה לא ריאלי.
היו"ר זבולון אורלב
לא הולך על זה. יושבים חברי כנסת, הם לא מכירים את החוק, יש שם הכל בסרט נע כזה, אין זמן להסביר, אין שום דבר. אני לא, אני לא מתחיל עם הדבר הזה. אני לא מתחיל עם נושא חדש. אלא אם כן הממשלה תאמר לי שהיא גיבשה את כל הקואליציה. אני לא הולך לזה. אני שואל אותך, מבחינה משפטית, מבחינתך, מה הבעיה? להקריא לך שוב?
יובל אביעד
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אחרי המילה או לחידושו, בסעיף 20, יהיה כתוב: וכן לצורך בדיקת התקיימות התנאים לפעילותו בתקופת הרישיון.
קריאה
לפי הצ'ק ליסט.
היו"ר זבולון אורלב
הצ'ק ליסט הולך על הכל. זה הרעיון שלי. הצ'ק ליסט הולך על הכל. גם על המתן הרישיון, גם על החידוש וגם לצורך הבדיקה.
יעקב פרידברג
לא נוכל לקבל את זה.
היו"ר זבולון אורלב
למה? תסביר לי למה.
יעקב פרידברג
כי הסברתי את זה קודם. אנחנו צריכים לחוקק בחקיקה ראשית שלמסייע הזה, לצורך העניין, שאיננו עובד מדינה, יש זכות להיכנס לתוך ה,
היו"ר זבולון אורלב
אז למה אתה לא יכול לכתוב בתנאי הרישיון בבקשה, שבזה שהגשתי בקשה, אני נתתי רשות להיכנס?
יעקב פרידברג
זה לא,
קריאה
זה כאילו לא הסכמה מודעת.
יעקב פרידברג
זאת לא הסכמה.
היו"ר זבולון אורלב
איפה בנוסח שלך יש את ההסמכה? תפנה אותי לשורה, למילים, של ההסמכה.
יעקב פרידברג
בסעיף 24 ו- 25.
היו"ר זבולון אורלב
אתה בין כה וכה כותב ב- 25א'1 שלך, אתה אתי? בעמ' 3 שלך אתה כותב ב- 25 למעלה – בעל מקצוע שהוסמך לפי סעיף 22, לבצע בדיקת עזר במעון יום שקיבל רישיון להפעלה וקיבל כתב הסמכה מהממונה, לא ישתמש בסמכותו לפי סעיף זה אלא בהתקיימות כל אלה: 1. ניתנה הסכמה בכתב של בעלים.
יעקב פרידברג
זאת מבחינתנו הסכמה אמיתית.
קריאה
זה זה, את זה הוא צריך.
היו"ר זבולון אורלב
נו, אז תתנה את זה גם. רגע, ואם הוא לא נותן הסכמה?
יעקב פרידברג
אם הוא לא נותן הסכמה, המסייע אומר שלום, הולך, וממשיך בתוכנית העבודה שלו על-פי מה שהממונה קבע לו, ואומר – כאן לא בדקתי. ושולחים לשם מפקח.
היו"ר זבולון אורלב
שולחים מפקח?
יעקב פרידברג
כן.
היו"ר זבולון אורלב
אז מה הבעיה? אתה אומר דבר נהדר. למה את זה אי-אפשר להוסיף בנוסח שלנו?
יעקב פרידברג
אפשר. אני אומר – רבותיי, הנוסח שהנחנו בפניכם הוא הפרק הזה, בשינויים מאוד מינוריים.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי It's too late. אני עכשיו צריך להסביר לכל העולם.
יעקב פרידברג
זה בדיוק העבודה שנעשתה.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא.
יעקב פרידברג
אם תעשה השוואת נוסחים, אתה תראה את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אני בעד זה, לא צריכים להסמיך ולא שום דבר. מסבך פה. טוב, נראה.
יעקב פרידברג
אני אשמח להסביר.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בקשה אלייך, להעביר את זה דחוף לאורלי ואחרי שהיא קוראת את זה, שהיא תדבר אתי. בסדר? היא צריכה את זה במייל שלה. דחוף.
מירב ישראלי
זה במייל? את נתת לי את זה ביד, לדעתי, בישיבה הקודמת.
יעקב פרידברג
אני אוכל לדאוג שזה יועבר.
היו"ר זבולון אורלב
תדאג שזה יועבר במייל כמה שיותר מהר, בסדר?


טוב, חברים. נושא אחד, אנחנו סיימנו בינתיים. יש לנו את הנוסח כפי שיש לנו, אני הצעתי להוסיף משהו, אפשר להוסיף שני דברים, בוודאי שזה דבר טוב שזה בהסכמה. אם זה בהסכמה, אז לא צריכים הסמכה, אני לא מבין. אני הבנתי ממך שאתה רוצה להיכנס גם אם ההוא מתנגד. אתה אומר – לא, אם אדם מתנגד, הוא לא יכול להיכנס. אז מה הבעיה?
קריאה
לגוף בודק אסור להיכנס. למפקח מותר.
יעקב פרידברג
אני אסביר שוב את ההבדל מבחינתנו. יש בעיה עקרונית בכך שאדם שאיננו עובד מדינה ייכנס לתוך הבית של אדם.
היו"ר זבולון אורלב
אני הבנתי אותך. אני מתנצל שאני הבנתי אותך. תמחוק את התיקון הקודם שלי. אני רוצה להציע משהו אחר. תרשום לפניך. נא רשמו לפניכם.
יעקב פרידברג
אני רק רוצה באמת לומר, אנחנו עבדנו מאוד קשה על הפרק הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מאמין לך. אם שר המשפטים מוכן להעביר את החוק במליאה ככה, מבחינתי זה בסדר גמור. חברים, אני יודע לאיזה שליחות אני צריך לעשות, תאמין לי. אני לא יום אחד פה.

מה זה פה? זה כבר הכנסת את הנוסח שלהם?
מירב ישראלי
מה? לא. זה הנוסח הקודם.
היו"ר זבולון אורלב
הממונה רשאי, לצורך קבלת החלטה לפי פרק ג', לעניין מתן רישיון הפעלה, או חידושו, להסתייע בממצאים שביצע גוף בודק, ביחידת קיום התנאים האמורים בסעיף 7א'.


החל מהמילה או חידושו, תשאיר את המילים שאמרתי לך, וכן לצורך בדיקת התקיימות התנאים לפעולתו בתקופת רישיון.
קריאה
בדיקת התנאים לקיומו?
היו"ר זבולון אורלב
בבדיקה לצורך, אני כבר אמרתי, וכן לצורך בדיקת התקיימות התנאים לפעילותו בתקופת הרישיון ובלבד שניתנה לכך הסכמת הבעלים. העניין הזה הוא רק בהסכמת הבעלים. זה מה שאני מציע. אל תהפכו את כל העולם.
רן רזניק
החידוש הוא מתן הרישיון.
היו"ר זבולון אורלב
לא צריך. לחידוש, למתן רישיון או חידוש, אין צורך. אבל אם אתה, אתה רשאי גם לצורך בדיקת התקיימות התנאים לפעולתו בתקופת הרישיון והקטע הזה, צריך את הסכמת הבעלים. זה הכל. מה בלי? אני לא משנה את הנוסח. מה שכתוב פה. אני אומר – רשימת התיוג יכולה להיות בשלושה מקרים, או לצורך קבלת רישיון או לצורך חידושו או לצורך בדיקת התקיימות התנאים ולהתקיימות התנאים צריך גם את ההסכמה של הבעלים, זה הכל.


כן, בבקשה.
שלומית ביסמנובסקי
רציתי להגיד שזה מתייתר, משום שאוטומאטית בן-אדם שרוצה, הבעלים שרוצה לחדש רישיון, מבקש אוטומאטית, אז ברור שזה בהסכמתו ואם הוא רוצה לעשות רישיון, זה גם בהסכמתו. תמיד זה בהסכמתו. זה לא רק במהלך, בהסכמתו.
היו"ר זבולון אורלב
לא הקשבת לי. סליחה, תודה.
רן רזניק
אני אשווה את הדברים.
היו"ר זבולון אורלב
אני גם אעביר לאורלי הואיל והיא עוררה את העניין הזה, אני אעביר לה היום, אני אדבר אתה, אני אציע לה ואגיד לה מה אני מציע ונראה. לדעתי זה אמור לענות לבעיה לכם.


נושא שני, הסינכרוניזציה. בבקשה.
יעקב פרידברג
אנחנו בנוסח ששמנו כאן, יש עוד כל מיני דברים שלדעתי גם יהיו מקובלים עליך. לדוגמה, דרך פרסום רשימת התיוג, שזה דבר שהתפלמסנו עליו ארוכות בכפר המכבייה, וכל מיני דברים אחרים. לכן, אני חושב שבאמת, הנוסח הזה נותן מענה לבעיות שונות שעלו, הועבר על דעת כל משרדי הממשלה והגורמים השונים בתוך משרד המשפטים.
היו"ר זבולון אורלב
אני ראיתי את הנוסח הזה היום, לפני שעה, לראשונה. אפילו לא הספקתי לקרוא אותו. אני אקרא אותו ונראה. אני הצעתי גם את ההצעה שלי, בלי להתייחס להצעה שלך, כי אני את שלך לא קראתי, מה אני אעשה? אתה לא אשם. אין לי שום טענה.
מירב ישראלי
בגלל שהישיבה אתמול התבטלה, זה לא קרה.
היו"ר זבולון אורלב
אין לי שום טענה, להפך, יש לי רק הערכה לזה שאתם עובדים ואתם מגישים, אין לי, באמת, ממש הפוך, יש לי רק הערכה רבה. אני יודע שהשקעתם בזה עבודה.


עניין הסינכרון של הילדים. גילאים.
מירב ישראלי
אז אני רוצה להפנות למקומות שבהם ההסדר הזה, זה פשוט פזור לאורך כל החוק. ככה. אני אעשה את זה לפי סדר, למרות שזה לא, ההסדרים, בסעיף 7, התווספה פסקה 5 ולעניין מעון יום לפעוטות, כאמור בסעיף 7 ב' א', ניתן אישור המנהל הכללי של משרד החינוך לפי אותו סעיף.
היו"ר זבולון אורלב
עוד דקה אחת. יעקב, עוד דקה אחת. תראה, אני חושב שתשקלו גם כן להוסיף בהגדרות, להוסיף בהגדרות, תהיה הגדרה מה זה בדיקת עזר.
יעקב פרידברג
בנוסח שמונח.
היו"ר זבולון אורלב
איפה כתוב בדיקת עזר? מה זה? אתה עוד לא ירדת לסוף דעתי. בבדיקת העזר, יהיה כתוב רשימת תיוג שקבע הממונה, בין היתר בתחומים האלה והאלה, ובלבד, שאין בבדיקת העזר הזו, שיקול דעת או נטילת סמכות שלטונית. או הפעלת סמכות שלטונית. כלומר, צריך להיות פה ברור על מה אנחנו מתכוונים. לא במקום הסמכויות של עובדי המדינה.
יעקב פרידברג
זה נמצא בצורה מאוד ברורה.
היו"ר זבולון אורלב
איפה? הנון שלי שלא קראתי את זה.
קריאה
לא, אתם קוראים חוות דעת מקצועית, וחוות דעת מקצועית זה לא נשמע ככה.
יעקב פרידברג
אני אלך ואבדוק, אדוני.
היו"ר זבולון אורלב
רשמת לפניך את הצעתי?
יעקב פרידברג
כן.
מירב ישראלי
אולי נעשה את זה בצורה מהותית, ואז זה לא יהיה טכני. אני מזכירה שהיו בעצם כמה סיטואציות שדיברנו עליהן. הסיטואציה הראשונה שבאה לידי ביטוי כבר בהגדרת מעון יום לפעוטות, בהגדרת מעון יום לפעוטות הוספנו מקום שהייה יומי לשבעה פעוטות לפחות, או לשבעה פעוטות וילדים לפחות. זה פותר את הסיטואציה של מסגרת מעורבת שיש בו שבעה.
קריאה
זה הסתייגות.
מירב ישראלי
אני לא מדברת עכשיו על ההסתייגויות, רק על הנוסח.
רן רזניק
רגע, מירב, מה מצב הקיצון כאן, שישה ילדים ותשעה מעל? 15?
מירב ישראלי
לא. אנחנו עכשיו מדברים על מסגרת של שבעה, שיש בה אפילו פעוט אחד.
רן רזניק
איזה מצב קיצון את רואה לפנייך, בדבר כזה?
מירב ישראלי
זה לא מצב קיצון.
רן רזניק
יש שישה ילדים מתחת לגיל שלוש ועוד תשעה מעל גיל שלוש?
מירב ישראלי
לא, אני מדברת אתך על מסגרת שאפילו יש בה שישה ילדים ופעוט אחד. שבעה ילדים.
תמר אלמוג
אז מה קורה אז?
מירב ישראלי
עדיין, אתם תפקחו עליה. ברגע שיש פעוט אחד במסגרת.
תמר אלמוג
תנאי של מעל עשרה ילדים.
מירב ישראלי
ברגע שיש פעוט אחד במסגרת.
היו"ר זבולון אורלב
רק במקרה שיש עשרה. בואי נלך מהצד ההפוך. תגידי לי אם אני טועה. רק במקרה, אני רוצה גם לחדד את זה. רק במקרה שיש בתחילת שנת לימודים, עשרה ילדים ומעלה, שהם בגיל שלוש ומעלה, מפקח משרד החינוך. בכל יתר הסיטואציות, בכל יתר הסיטואציות, הפיקוח הוא של משרד התמ"ת.
מירב ישראלי
נכון, ועם דיווח מסוים למשרד החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
כן, עם סידורי דיווח. בסדר? זו גם הצעה.
תמר אלמוג
וגם אם קורה שינוי במהלך התקופה.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי. נזהרתי ואמרתי – מי שמתחיל, בתחילת שנת לימודים ומי שמתחיל את הפיקוח, עד סוף שנת הלימודים, יפקח גם אם השתנו הנתונים.
מירב ישראלי
אז הסיטואציה הזאת של כל מסגרת שיש בה שבעה משהו, אז זה ניתן, ניתנת.
היו"ר זבולון אורלב
יש שם עשרה ילדים מעל גיל שלוש?
מירב ישראלי
לא, לא.
היו"ר זבולון אורלב
אז זה התמ"ת. זה הסרגל. זה הסרגל.
מירב ישראלי
לנו זה לא שבעה פעוטות, זה הרעיון.
היו"ר זבולון אורלב
נכון.
תמר אלמוג
זה נכנס כבר לחוק?
מירב ישראלי
זה בהגדרה כבר. אני מפנה לכל המקומות הרלוונטיים.
היו"ר זבולון אורלב
למה את צריכה להיכנס? אם העיקרון מקובל, אז עזבי, זה הכל לניסוח. לא צריך להיכנס.
מירב ישראלי
בסדר. אני אפנה אתכם לסעיפים.
רן רזניק
אני מנסה להבין מה העיקרון שהוסכם עליו. שנת לימודים או חובת הרישיון?
היו"ר זבולון אורלב
מה בסוף?
מירב ישראלי
בסוף תוקפת הרישיון.
היו"ר זבולון אורלב
תעביר לי, עכשיו אני בסוף.
רן רזניק
בגלל זה אני אומר, איפה זה?
תמר אלמוג
היו"ר אמר משהו אחר.
מירב ישראלי
אז לכן רציתי להפנות לסעיפים.
היו"ר זבולון אורלב
מי שהתחיל, עזבו אותי מהניסוח, אני פה מדבר בעברית. מי שהתחיל פיקוח, מסיים אותו עד סוף שנת הלימודים, גם אם הנתונים.
תמר אלמוג
עד סוף תקופת הרישיון. אם הרישיון ניתן לחמש שנים.
היו"ר זבולון אורלב
אם התחיל גן עם תשעה ילדים של גיל שלוש ומעלה. רק דקה אחת. והגן עכשיו קיבל את הרישיון לחמש שנים, ואחרי חצי שנה, נוספו שני ילדים מעל גיל שלוש ויש עכשיו 11 ילדים, אז משרד החינוך לא יפקח ארבע וחצי שנים?
מירב ישראלי
הוא יפקח. אז לכן רציתי להראות את ההסבר.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מדבר על לדווח.
מירב ישראלי
אני יכולה להגיד את ההסבר.
היו"ר זבולון אורלב
נכנעתי. נכנעתי. עכשיו תקשיבו, בסדר?
מירב ישראלי
בגלל, בדיוק בגלל הסיטואציה, בגלל שזה סבוך, רציתי להפנות אתכם בדיוק לסעיפים, גם כדי שתבדקו את זה ותגידו שהכל בסדר. אז קודם כל, בהגדרה עצמה, יש כבר פיתרון לסיטואציה של שבעה ילדים ופעוטות מעורב. שכל מצב שיש שבעה ילדים, שבעה פעוטות או שבעה ילדים ופעוטות, פחות מעשרה, אבל יותר משבעה, שבעה ומעלה, זה מפוקח על-ידיכם רגיל. צריך רישיון, צריך הכל. זה בהגדרה. זה כבר בהגדרה.
תמר אלמוג
זה ברור.
מירב ישראלי
אחר-כך, בואו תסתכלו רגע על 7ב' שהוספנו. ב' רבתי. תשעה ילדים בגיל חמש, זה לא מפוקח על-ידי אף אחד.
אורי מקלב
למה?
מירב ישראלי
כי אין שם אף פעוט וגם היום מסגרות, משרד החינוך, זה המצב היום, זה עשרה ילדים.
היו"ר זבולון אורלב
פחות מעשרה ילדים אין צורך ברישיון.
מירב ישראלי
אבל מצב שיש פעוט אחד במסגרת, היא נכנסת לתמונה.
היו"ר זבולון אורלב
זה התיקון הבא שלי לחוק, שגם ממשרד החינוך, זה יהיה שבעה ילדים ומעלה.
מירב ישראלי
OK. אז 7ב' אומר ככה – על אף האמור בסעיף 65א'4' שזה הסייג שמוציא את המסגרות שיש בהן עשרה ילדים של חינוך, זאת אומרת, הוא אומר שמה שחל עליו חוק פיקוח על בתי-ספר, החוק הזה לא חל עליו. נכון? אמרנו את זה. אבל, יש סיטואציות שאמרנו שכן יחולו, ואלו הסיטואציות ב- 7ב'.


אז הוגשה בקשה לרישיון, לגבי מעון יום לפעוטות, שיש בו כיתה שיינתן בה חינוך בגן ילדים, יש בחוק לימוד חובה הגדרה של חינוך בגן ילדים, שזה מגיל שלוש, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, לעשרה ילדים לפחות, ייפנה הממונה על המנהל הכללי של משרד החינוך בצירוף הבקשה לרישיון, כדי שיאשר כי מתקיימים במעון המבחנים למתן רישיון לפי חוק פיקוח על בתי-ספר. זה מצב של כיתת גן.
קריאה
זה לא יכול להיות.
היו"ר זבולון אורלב
תרשמי את ההערות.
מירב ישראלי
זה מה שסוכם. יכול להיות שזה לא יכול להיות. אבל זה מה שסוכם.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בקשה, אל תגיבי. תרשמי את ההערות.
מירב ישראלי
זאת סיטואציה אחת שסוכם לגביה.


סיטואציה שנייה מדברת על מקרה של שינוי במהלך שנת לימודים, מהלך הרישיון, בעצם. שוב, על אף האמור, בסעיף זה וזה, הוראות חוק זה יחולו על מעון יום לפעוטות שניתן לו רישיון הפעלה, במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, אף אם מספר הילדים בו עלה על עשרה, במהלך התקופה האמורה. עלה מספר הילדים כאמור, ייפנה הממונה למנהל הכללי של משרד החינוך בצירוף הבקשה לרישיון שהוגשה לגבי המעון, כדי שיאשר כי מתקיימים בו המבחנים למתן רישיון. אין בהוראות סעיף קטן זה, כדי לגרוע מתוקפו של רישיון הפעלה של מעון לפעוטות כאמור, עד לקבלת תשובת המנהל. זה לא אמרנו, אבל נראה לי שצריך לעשות את זה. המנהל הכללי.


עכשיו, לגבי סעיף, המסגרות שיש בהן כיתת גן, הוספנו את אישור המנכ"ל, כתנאי לרישיון לפי זה. בנוסף, רק רגע, בסעיף 15א', בהקשר של ביטול רישיון, סעיף 15.א'7, הוסף – המנהל הכללי של משרד החינוך הודיע לפי סעיף שעשינו תיקון עקיף בחוק בתי-ספר, סעיף 15א'4, סליחה על ההטעיה, המנהל הכללי של משרד החינוך הודיע לפי חוק פיקוח על בתי-ספר, כי במעון יום לפעוטות לא מתקיימים המבחנים למתן רישיון, אז הממונה יכול לבטל את הרישיון שלו לפי החוק הזה. והתיקון העקיף.
תמר אלמוג
יש חובה שמשרד החינוך יבוא וגם יפקח
מירב ישראלי
רגע, שנייה. זה צריך להיות תיקון עקיף בחוק פיקוח על בתי-ספר כי הסמכויות שם הן שם. אנחנו לא נכניס פה סמכויות למשרד החינוך. לכן, יש ב- 61א' שהוספנו, אין מה לעשות, זה טכניקה חקיקתית, זה פשוט, תאמינו לי, ישבנו על זה הרבה זמן. 61א', עשינו תיקונים בחוק פיקוח על בתי-ספר כאלו. קודם כל, החרגנו מתחולת חוק פיקוח על בתי-ספר את הנושא של מעונות עם כיתת גן, כי אמרנו שהחוק הזה חל עליהם, לכן הוספנו בסעיף 2א' שהוא מה שלא חל עליו חוק פיקוח, את פסקה 6 – מעון יום לפעוטות שיש בו כיתה שניתן בה חינוך בגן ילדים כאמור בסעיף 7ב' לחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות ועשינו את הלינק לגבי הפיקוח של משרד החינוך על המסגרות האלה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב.
מירב ישראלי
מה שעשינו, למרות אי-התחולה של החוק עצמו, עם הרישיון, חל הפיקוח. שזה אומר סעיפים 28 ו- 30, שזה הפיקוח וסמכות כניסה, בעצם זה מקביל, דרך אגב, לתיקון שעשינו למעונות של הרווחה. נתנו סמכויות לגבי סמכויות רווחה. סעיפים 28 ו- 30 יחולו על מעון יום לפעוטות שיש בה כיתה שניתן בה חינוך בגן ילדים, כאמור בחוק ההוא, ועל מעון יום לפעוטות שהתקבלה לגביו פנייה במהלך השנה נעשה שינוי של מעל עשרה ילדים, אז זאת אומרת הסעיפים האלה יחולו, מצא המנהל הכללי כי לא מתקיימים במעון יום לפעוטות כאמור בסעיף קטן א' משני הסוגים, המבחנים למתן רישיון לפי חוזה, יודיע על כך לארגון, זה נותן לממונה אפשרות.
תמר אלמוג
ואז מה קורה לרישיון?
מירב ישראלי
אז הוא זכאי לבטל את הרישיון שלו.
קריאה
התמ"ת?
מירב ישראלי
תמ"ת.
היו"ר זבולון אורלב
כן, תמ"ת, תמ"ת. אני חושב שניסחת בסדר. קצת מורכב לי, כמו שאמרתי ליעקב, לא רק שאין לי טענות, יש לי רק הערכה. בסדר גמור. כל אחד ומלאכתו.
מירב ישראלי
קיבלתי פנייה ממשרד החינוך שלא ברור לי, יעל טישלר לא נמצאת כאן, לא ברור לי אם זה מתיישב עם מה שסוכם. אז סימה, את תגיבי לצורך העניין. מה שהיא כתבה לי זה ככה, היא אמרה שעלתה לראשונה סוגיית תנודות במספרי הילדים, עמדתנו היא שמעון יום החל לפעול על-סמך רישיון התמ"ת ומספר הילדים עלה במהלך שנה מסוימת ברישיון באופן שהמעון נכנס לחוק פיקוח, הרי שאנו מבקשים שהרישוי והפיקוח יישארו בידי התמ"ת.
היו"ר זבולון אורלב
בשום פנים ואופן לא.
מירב ישראלי
עד לסיומה של שנת הלימודים, זה ההבדל, ולא עד לסיום הרישיון. זה ההבדל בין הדברים. ואז הוא יצטרך אחרי סוף השנה להגיש עוד בקשה לרישיון, שניסינו למנוע את זה.
היו"ר זבולון אורלב
זה בלתי אפשרי. גם במשרד החינוך יש מועדים להגשת בקשות. תארי לך שהשינויים האלה, הם היו צריכים להגיש בקשת רישיון במרץ, עכשיו תארי לך שהשינויים היו באפריל. מה יעשו? זה בלתי אפשרי.
מירב ישראלי
אז יש את העניין הזה. הנושא השני שהם מבקשים, זה שגם לא ייכנס פיקוח במהלך אותה שנה. זאת אומרת, הפיקוח שלהם יתחיל, בין אם זה רישוי ובין אם זה פיקוח, יתחיל רק בשנה אחרי זה.
היו"ר זבולון אורלב
אתם מוכנים לזה? הבקשה הראשונה היא בלתי אפשרית, היא לא מציאותית. הבקשה הראשונה היא בלתי אפשרית. הבקשה השנייה, אתם מוכנים לזה? להיכנס באמצע שנת לימודים? סליחה, את מוכנה, התחילו הלימודים ובאוקטובר פתאום יש כן עשרה ילדים, אז אתם שנה שלמה לא תיכנסו, לא תיקחו את הפיקוח?
סימה חדד
אני חושבת שבאוקטובר לא, אבל אם זה באפריל.
היו"ר זבולון אורלב
אי-אפשר, אי-אפשר, חברים, אי-אפשר. אני מציע, עזבו את שתי ההערות האלה. עזבו, עזבו.
סימה חדד
אני לא מכירה את זה, אז אני לא יודעת.
מירב ישראלי
את זה קיבלתי מהלשכה המשפטית.
היו"ר זבולון אורלב
תודיעו לה שדנו בזה, לא קיבלנו.
קריאה
מקרי קיצון בסך-הכל.
יובל אביעד
מעון יום לפעוטות, ההגדרה.
רן רזניק
בניסוח, תשעה ילדים עד גיל חמש, התמ"ת אמור לפקח, וזו לא הכוונה. לפי מה שאני קורא כאן את הניסוח, אני אומר שתשעה ילדים בגיל חמש, התמ"ת אמור לפקח, לא זו הכוונה.
היו"ר זבולון אורלב
עד גיל שלוש.
מירב ישראלי
מגיל שלוש. הוא אומר.
קריאה
יש בעיה עם הניסוח.
מירב ישראלי
בואו נדבר על ניסוח, אין לי בעיה, אני מוכנה לקבל הערות לניסוח, אין לי בעיה. OK. הנושא של איסור הפניה, עברנו? כן? סיימנו?
היו"ר זבולון אורלב
כן. יש לי הרגשה שאנחנו הולכים כאן להסתבך.
מירב ישראלי
למה? לא לא, אני רוצה להגיד שלדעתי יש פיתרון.
היו"ר זבולון אורלב
מה?
מירב ישראלי
בחוק איסור אפליה במוצרים ושירותים וכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. למעשה, הוא נותן פיתרון לסיטואציה שלנו. הסנקציות הן קצת אחרות.
היו"ר זבולון אורלב
עזבי, אני תמיד לא בעד לנסות לפתור בעיות שלא קיימות.
מירב ישראלי
הסנקציות הן אחרות.
היו"ר זבולון אורלב
היו סנקציות אחרות. חברים, אי-אפשר, אני מראש אומר לך, תשמעי, אני לא רוצה להעמיס על החוק דברים שאין צורך להעמיס, זה אגב אומר את זה הבוס שלך, לאורך כל הדרך. אני לא מציע, אני, תאמיני לי, יש לי רעיונות עוד לעבות את החוק הזה בעוד 20 סעיפים, תאמיני לי, ואת תסכימי כמעט לכל סעיף. אבל אי-אפשר. זה ממש בלתי אפשרי. אל תעמיסו דברים, אי-אפשר להיעזר בחוקים אחרים, אם זה קיים באופן עקרוני. לא צריך לעשות את הדבר הזה. גם ככה, כשהוא חוק מורכב מאוד, מסובך מאוד, שהגננת בנוסף לכל המשימות הקשות שלה, עכשיו צריכה ללמוד את החוק ועוד מעט היא צריכה שיהיה לה פרופסור מלווה.
קריאה
ועורך-דין צמוד.
היו"ר זבולון אורלב
זה רעיון. לכן, אני לא בעד הדבר הזה. זה רק, זה ממש, כל המוסיף גורע, ממש כל המוסיף גורע. אני לא בעד הדברים האלה. תעני רק להתייחסות הזאת. לגבי המעורבות, הכיתות המעורבות.
מירב ישראלי
OK. כפל פיקוח זה נכון, אבל אין מנוס.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא בנורמה הרגילה.
שלומית ביסמנובסקי
אין אפשרות טכנית לעשות את זה, כי הדרישות סותרות. זאת אומרת שאם אנחנו נעמוד על-פי דרישות משרד התמ"ת, זה בדיוק מתנגד לדרישות של משרד החינוך.
מירב ישראלי
תסבירי למשל דרישה שמתנגדת.
שלומית ביסמנובסקי
למשל, גובה אסלה. למשל, כמות אסלות. למשל, גובה גדר. למשל, שטח הגן.
מירב ישראלי
אנחנו מדברים על מקרים שיש כיתת גן. אז הילדים של כיתת הגן לא צריכים לקבל את האסלה בגובה שהם צריכים לקבל אותה?
היו"ר זבולון אורלב
לצערי, אני אומר לך, לא פעם אני נתקל בדברים שלך שהם קצת דברים מוגזמים ומציירים לא נכון את המציאות. אנחנו מדברים פה לא במקרים הנורמטיביים ולא בדרך המלך, אנחנו מדברים פה על מקרים קיצוניים ובודדים. אני מבקש לא כל דבר.
שלומית ביסמנובסקי
יש לי הצעה לפיתרון.
היו"ר זבולון אורלב
מה ההצעה שלך?
שלומית ביסמנובסקי
ב- 7ב'. במקום להגיד שייפנה הממונה למנהל הכללי בצירוף הבקשה לרישיון כדי שיאשר כי מתקיימים במעון המבחנים למתן רישיון לפי חוק, שיכניס רק את הנושא של תוכנית לימודים כי כל היתר כבר התמ"ת מפקח.
קריאה
יש דרישות אחרות.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. חברים, חברים, אין כפל פיקוח, אלא במקרים הקיצוניים שבהם הגננת במודע החליטה לקבל ילדים והיא יודעת למה היא נכנסת. החוק מאפשר מצב שבו לא יהיה כפל. החוק מאפשר את הדבר הזה. וזכותה של כל גננת לבחור, האם היא רוצה כפל פיקוח או לא רוצה כפל פיקוח. היא יכולה לבחור באופן שלא יהיה לה כפל פיקוח. אף אחד לא מכריח אותה. אבל אתם דרך זה לא תשנו את התנאים שרוצה משרד החינוך. לכן אמרתי לך שאת מגזימה בעוד כמה דברים וגם בדבר הזה. ואני מכיר את הסיסמאות.
שלומית ביסמנובסקי
אני לא מגזימה, אני רואה את המציאות, פשוט, אני חיה את המציאות.
היו"ר זבולון אורלב
רואה את המציאות, כן.
שלומית ביסמנובסקי
אני רואה מה הולך להיות. שאלה אחת – עשרה ילדים ומעלה, בגיל שלוש, רק משרד החינוך מפקח?
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, אני שוב אומר לך.
מירב ישראלי
כן, כן.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא אומר.
שלומית ביסמנובסקי
אפילו אם יש שם הרבה פעוטות ויש עשרה ילדים? רק משרד החינוך?
קריאה
כן, כן.
היו"ר זבולון אורלב
יש לנו הצעת חוק נהדרת.
שלומית ביסמנובסקי
הנה, אתה רואה?
תמר אלמוג
בתנאי שהסידור שלהם לא מחולק לפי קבוצות גיל לכיתות.
היו"ר זבולון אורלב
יש כיתות נפרדות. יש כיתות נפרדות, מה הבעיה?
שלומית ביסמנובסקי
כי זה לא רק הכיתה מפוקחת, גם המבנה עצמו מפוקח.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה לך, גברתי, תודה רבה לך, גברתי, גברתי, מדינת ישראל לא צריכה להסתדר על-פי כל החלטה של כל גננת להחליט איך יורכב הגן שלה. מדינת ישראל לא צריכה. אני מציע לגננת להסתדר על-פי החוק. החוק מאפשר לה בצורה ראויה ומכובדת, שיהיה רק פיקוח אחד, ורק רישוי אחד, ולא לשגע את כל העולם. היה והיא רצתה לפתוח כמה גנים – אחד לזה, אחד לזה, אחד לזה, היא צריכה לדעת שעל-פי חוק הפיקוח, מגיל שלוש ומעלה, זה פיקוח של משרד החינוך והוא פיקוח שונה. כיוון שהפיקוח הוא שונה, אז יש דרישות שונות. ישלימו עם הדבר הזה.
מירב ישראלי
זה לא משנה את המצב הקיים היום.
היו"ר זבולון אורלב
ניסינו למזער את כפל הפיקוח במעברים וכל הדברים האלה, מה שלא היה קיים היום, עשינו גם Back to back עם א' בטבת, ריבון העולמים. תודה רבה. גם הנקודה הזאת סגורה.


מה היתה הנקודה השלישית?
מירב ישראלי
אפליה – דיברנו.
היו"ר זבולון אורלב
אתה רצית כמה דברים. בבקשה.
יובל אביעד
בדיון הקודם אנחנו נדרשנו לבדוק האם בתוספת להוראות המעבר אנחנו יכולים לתת רישיונות זמניים למעונות בעלי סמל.
היו"ר זבולון אורלב
כן.
מירב ישראלי
דיברנו על זה, כהסתייגות, כרגע.
יובל אביעד
OK. אז אנחנו בדקנו את הנושא ואנחנו רוצים לעשות תיקון שאולי יפתור את הסוגיה הזאת ויבוא לקראת הארגונים בעלי הסמל. התיקון צריך להיות גם בסעיף 7א', בתנאים למתן רישיון.
מירב ישראלי
7א' רבתי.
יובל אביעד
כן.
היו"ר זבולון אורלב
באיזה עמוד?
מירב ישראלי
עמ' 7.
היו"ר זבולון אורלב
עמ' 7.
יובל אביעד
תיקוני נוסח אחר-כך.
מירב ישראלי
בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
רגע, רגע. עמ' 7. כן-?
יובל אביעד
לאחר, ממש בסוף הסעיף, גם אני אמצא את הסעיף, לפי גילם, עכשיו, בסוף – ובהתחשב בתנאי ההכרה.
מירב ישראלי
ברישא?
יובל אביעד
כן.
תמר אלמוג
לפי גילם.
יובל אביעד
לפי גילם, ובהתחשב בתנאי ההכרה שחלו על מעון יום לפעוטות.
מירב ישראלי
אנחנו נעשה הגדרה, לדעתי, אבל בסדר.
היו"ר זבולון אורלב
הלאה.
יובל אביעד
בהתחשב בתנאי ההכרה שחלו על מעון יום לפעוטות, שהוכר על-ידי המשרד.
תמר אלמוג
לא שהוכר, שקיבל הכרה.
מירב ישראלי
לא משנה.
יובל אביעד
אחר-כך, אחר-כך.
תמר אלמוג
בסדר.
מירב ישראלי
זה אחר-כך.
יובל אביעד
ופעל ערב יום התחילה. כלומר, אלו המעונות בעלי הסמל שלנו.
מירב ישראלי
זאת אומרת, אתה לא אומר מה אתה תקבע עליהם, אתה אומר שהשר רשאי להתחשב בעניין.
יובל אביעד
רק רגע, חכו.
היו"ר זבולון אורלב
עוד לא סיים.
יובל אביעד
רק רגע. בסעיף 69, בהוראות המעבר.
היו"ר זבולון אורלב
באיזה עמוד? אגב, זה יותר ארוך מדו"ח שישינסקי.
יובל אביעד
פה אני לא יודע, מירב, בסעיף הזה אני לא יודע אם צריך לעשות סעיף נפרד או להכניס את זה בסעיף 1א'. הממונה רשאי לתת רישיון הפעלה זמני, כאמור בסעיף 5ג'2. למשך חמש שנים, לבעלים של מעון יום לפעוטות, שפעל ערב יום התחילה ואשר הוכר על-ידי המשרד, ערב יום התחילה. משהו כזה.
קריאה
שלא יהיה מחלוקת מה זה הוכר.
מירב ישראלי
אנחנו נגדיר את זה.
יובל אביעד
עכשיו צריך להגדיר הכרה.
מירב ישראלי
סמל מעון, כן. בסדר. אנחנו צריכים לחשוב איך להגדיר את זה.
קריאה
זה חשוב מאוד.
היו"ר זבולון אורלב
גנבת את ההצגה.
מירב ישראלי
השאלה מה ה-רשאי הזה מקפל בתוכו. זאת אומרת, האם הוא בודק, מה הוא בודק?
יובל אביעד
כמו שאמרתי את התנאים ב- 5ג'2 שזה התנאים הבטיחותיים,
מירב ישראלי
אז זה רק זה?
יובל אביעד
כן. בואי נחזור, אבל.
מירב ישראלי
זה בטיחות של ילדים ותקן ילדים, נכון?
יובל אביעד
אני חוזר. אני הולך.
מירב ישראלי
בסדר. אז רק התנאים האלו.
היו"ר זבולון אורלב
רן, כמה תקנים הלכת?
יובל אביעד
ופה אני רוצה רק להוסיף.
היו"ר זבולון אורלב
כמה תקנים עברת בסעיף הזה?
רן רזניק
זה אפילו לא הגיע.
יובל אביעד
זה בעקבות משהו אחר.
היו"ר זבולון אורלב
זה בעקבות משהו אחר, זה גם בעקבות לחץ שלי.
יובל אביעד
כן.
מירב ישראלי
זאת אומרת, אחרי חמש שנים הם יצטרכו בעצם כמו כולם להיכנס.
יובל אביעד
אני רוצה רק להדגיש שהסעיף הזה לא, גיל, אתה שומע אותי? הסעיף הזה לא אומר שכל סמכויות הפיקוח שניתנות בחוק הזה, ימשיכו לחול עליכם, אנחנו נמשיך להיכנס, לבוא ולראות.
היו"ר זבולון אורלב
זה רק לצורך הרישיון.
יובל אביעד
זה רק לצורך הרישיון. בסדר? כל הסמכויות שניתנות ימשיכו.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה רישיון זמני לחמש שנים?
מירב ישראלי
ראשון.
תמר אלמוג
זה לא זמני. זה במקום לשנה.
היו"ר זבולון אורלב
זה זמני.
קריאה
זה גם יקל עליהם בעבודה.
היו"ר זבולון אורלב
טוב. אני חושב שזו תהיה חלק מהבשורה של השר ביום שני, אבל אני רואה שכבר עשיתם את זה. רמזתי על זה כבר כמה פעמים, גם בישיבה הקודמת, שהכוונה בתקנון הראשונות ללכת על הסטנדרטים הקיימים ולראות אותם כסטנדרטים, כל עוד גם לא נפתרה בעיית התקציב וברור לחלוטין שכל שינוי בתקנים, יהיה גם כרוך בדיון לפחות של משרד התמ"ת עם האוצר, ביחס לתקציב, ואין שום כוונה להטיל עלויות שבסוף מתגלגלות על ההורים. אין לנו כוונה כזאת, לא להכביד לא על המפעילים ולא על הבעלים ולא על ההורים. מצד שני, לאפשר קיום המסגרות האלה. אמרתי את זה לאורך כל הדרך, אבל לצערי יש מי שמתנגד כנראה לכל החוק, אז מנהל תעמולת כזב אחרת, לצערי הגדול. אני אומר את זה בצער רב. אבל במאבקים ציבוריים כמו במאבקים ציבוריים, אני מניח שגם יגיע הרגע שאנחנו גם כן נאמר את דברינו וכנראה נוכל להשיב מנה אחת אפיים לכל אלה שמנהלים תעמולה נגד החוק בטענות כזב של העלאת המחירים והמסגרות וכל הדברים האלה.
מירב ישראלי
רק רציתי להגיד לגבי הנוסח שיובל אמר, שלדעתי, אני לא בטוחה שהתיקון ברישא של התקנות נדרש. למעשה, ברגע שאתה נותן את הפיתרון של רישיון זמני, אז לחמש שנים הם יהיו ואחר-כך אתה יכול להכניס סוגים של מעונות. אני לא חושבת שנכון להנציח, אני לא חושבת שנכון להנציח לנצח ולדורות, את הנושא של סמל מעון, ברישא לתקנות.
יובל אביעד
אז אני אשמח שבדיון שהשר יהיה נוכח בו, אז תוכלי לחזור על הדבר הזה. זה מעין הצהרת, זה מעין הצהרת כוונות כלפי הארגונים.
מירב ישראלי
אני לא חושבת שנכון לשים הצהרות כוונות בחוקים. לדעתי, לא צריך להיות תיקון. יש סיווג של מעונות.
היו"ר זבולון אורלב
למה רשאי? אני בעד זה שהוא ייתן, למה?
יובל אביעד
לא, כתבתי – בהתחשב.
היו"ר זבולון אורלב
בהוראת המעבר.
מירב ישראלי
אני מדברת עכשיו על הרישא שהוא הקריא, הדבר הראשון שהוא הקריא.
היו"ר זבולון אורלב
זה מיותר.
מירב ישראלי
הוא מיותר.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי הוא מיותר.
מירב ישראלי
ולדעתי הוא גם מוטעה.
היו"ר זבולון אורלב
לדעתי הוא מיותר.
מירב ישראלי
התפישה מוטעית.
היו"ר זבולון אורלב
בהוראות המעבר אתה כותב.
מירב ישראלי
אני לא רוצה שעכשיו למאה השנה הקרובות, יתחשבו בסמל מעון זה לא נכון.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. הרי בין כה זה חל רק על מי שפעל, הוראת המעבר חלה על מי שערב החוק זה פעל, אז מה זה משנה, זה לא רלוונטי. זה לא בעוד 30 שנה, גם בעוד שנה זה לא רלוונטי, שנה אחרי זה לא רלוונטי. זה נכון לנקודת זמן מאוד ספציפית ומאוד מסוימת.


תעבירי לי פתק, אני לא פותח פה נושאים.
קריאה
זה לא, על אותו נושא.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי. שמי ליזה ריבקין, מנהלת רשת הגיל הרך בנעמ"ת, מבקשת להעלות, זה עבורכם, את "ההתנהלות" במירכאות של משרד התמ"ת בשעת חירום והנחיות לארגונים בשעת חירום. אני מבין שהיא מבאר-שבע.
קריאה
אשדוד.
היו"ר זבולון אורלב
לאור האירועים שהיו אתמול בבאר-שבע ובאשדוד, מבקשת לציין כי אין הפקת לקחים ולקיחת אחריות בזמן חירום ומצוקה, אין הנחיות ברורות ויש הודעות סותרות, דבר המאלץ את הארגונים לקחת על דעת עצמם החלטות ואחריות לסוגיה זו אין מענה ספציפי בחוק.


קודם כל, אני חולק עלייך, כיוון שבהתנגדות של משרד התמ"ת, אבל בסוף כפינו אותו עד שהם אומרים רוצים אנחנו, אנחנו הטלנו עליהם את החובה לסוגיית ההבטחה. כלומר, בכל מקום שיש איזה שהיא בעיה, הם, זה כמו במשרד החינוך, וחוץ מזה, המשטרה מופקדת על ביטחון הציבור באופן כללי, אז אני מניח שמפקד המשטרה באשדוד, יחד עם הקב"ט של העירייה או קב"ט משרד התמ"ת, הם קובעים את כל ההסדרים, גם בשעת חירום. בבקשה.
ליזה ריבקין
תרשה לי לעדכן?
היו"ר זבולון אורלב
כן.
ליזה ריבקין
ראשית, אנחנו מדברים על שעת חירום ולא על אבטחה שוטפת, שפה הסוגיה עלתה.
היו"ר זבולון אורלב
אני דיברתי על שעת חירום.
ליזה ריבקין
שעת חירום. אני אתחיל אחורה.
תמר אלמוג
זה לא קשור לחוק, אבל.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בקשה אלייך. אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון על ההתנהלות.
ליזה ריבקין
לא לא.
היו"ר זבולון אורלב
את מוכנה להקשיב? אנחנו לא נקיים עכשיו דיון על ההתנהלות. אם יש לך בקשה להוסיף משהו לחוק, תגידי מה ההצעה שלך.
ליזה ריבקין
אז אני אומר את ההנחיות הסותרות, וזה כן צריך.
היו"ר זבולון אורלב
תגידי מה את מבקשת שיהיה בחוק.
ליזה ריבקין
OK. ברגע שיש הנחיות של הקב"ט ברשות.
היו"ר זבולון אורלב
יובל, כדאי שתקשיב.
ליזה ריבקין
ברגע שיש הנחיות של הקב"ט של הרשות, שאומרות שיש לסגור את הגנים וגם את מעונות היום, וזה מה שנתקלתי הבוקר, ולעומת זאת, אני מקבלת הנחיה ממשרד התמ"ת לפתוח, ובכתובים כתוב לי על-פי הוראות פיקוד העורף. זאת הסיטואציה.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא קשור לחוק.
ליזה ריבקין
זה קשור לחוק.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, גברתי.
ליזה ריבקין
אז למי?
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, גברתי. גברתי. זה לא קשור לחוק. מקבלים הוראות סותרות. קב"ט העירייה מורה לסגור את המעונות, בגלל ביטחון, פיקוד העורף מורה לפתוח.
ליזה ריבקין
שגרה.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אני לא הפרעתי לך. פיקוד העורף מורה להשאיר אותם פתוחים. מה זה קשור לחוק?
קריאה
גם בבתי-ספר זה יכול לקרות.
היו"ר זבולון אורלב
גברתי, זה דיון לגמרי שונה ואני מפנה אותך לוועדה הזאת, אם אתם רוצים, אני מוכן לקיים על זה דיון, מי אחראי למתן ההוראות בשעת חירום, אין שום בעיה, אין לזה קשר לחוק. את מדברת לגבי כל המסגרות במדינת ישראל, כל המסגרות, יגיד לך גיל שיושב לידך, שזה קשור לכל המסגרות הפועלות. כי מה שאת עכשיו אומרת, זה נכון לגבי המתנ"ס, זה נכון לגבי בית-הספר, זה נכון לגבי טיפת חלב, לגבי כל מסגרת. הכפר לחוסים בעיר כזאת. זה בדיוק אותה בעיה שיש רשויות שונות, שהמשטרה, יכול להיות שהמשטרה, מפקד המשטרה מורה משהו אחד ופיקוד העורף מורה משהו אחר. ראש העירייה אומר לפתוח בית-ספר, ומשרד החינוך אומר לסגור בית-ספר. זה גם, אגב, זה קרה לי. זה קרה גם לי, במלחמת המפרץ.
קריאה
כן, דיון נפרד.
היו"ר זבולון אורלב
זה לדיון נפרד, לא קשור. איננו, החוק לא ייתן לו פיתרון, החוק הוא לא המסגרת והפיתרון שלו. אני העליתי את זה מפאת זה שכרגע באמת הדרום נמצא במצוקה, אז לא יכולתי להתעלם מבקשתך לומר את דברייך. אבל זהו נושא חשוב שצריך לדון בו ואני מייעץ לך לפנות אלי בכתב, בצורה מסודרת, להגיד לי דברים קונקרטיים. אנחנו ניתן ל- מ.מ.מ., למחלקת המחקר והמידע שלנו לבדוק את הנושא הזה, להכין, לבדוק מה המצב באמת החוקי, מה המצב בשטח. יבקשו את התגובה של המשטרה, של השלטון המקומי, של פיקוד העורף, של הארגונים, ונראה אם יש לנו חומר לדיון, נקיים דיון רציני בדבר הזה.
ליזה ריבקין
תודה.
היו"ר זבולון אורלב
איך אומרים? שלא נשתמש בהוראות לשעת חירום. כן, רן-?
רן רזניק
אי-הבנה שלי אולי לגבי סעיף 5ג'2. הרי על-פי בקשת יושב-ראש הוועדה, אנחנו אמרנו שהתמ"ת ייתן תוך 45 יום אישור.
היו"ר זבולון אורלב
זמני.
רן רזניק
זמני, למוסדות פרטיים, הפועלים, בגלל עלויות כאלו ואחרים. וגם אמרנו שיהיה חובה להודיע תוך ארבעה חודשים.
מירב ישראלי
אבל הרחבנו את זה באחת הישיבות האחרונות.
רן רזניק
בסעיף 2, לגבי מבנה ציבורי.
מירב ישראלי
נכון.
רן רזניק
זה גם 45 ימים ואין אפילו את חובת ההודעה.
מירב ישראלי
נכון, זה מה שהופץ.
רן רזניק
זה בניגוד לכוונה שלנו.
מירב ישראלי
אני שאלתי אותך ואמרת לי לא.
היו"ר זבולון אורלב
פיקששתי.
מירב ישראלי
התעקשת.
היו"ר זבולון אורלב
למה היו צריכים הודעה מוקדמת?
רן רזניק
למה זה לא יהיה ארבעה חודשים?
מירב ישראלי
אני רציתי להקל עליהם את אותו הסדר.
היו"ר זבולון אורלב
לא רואה שום סיבה שלא יהיה גם כן ארבעה חודשים, כדי שהם יוכלו להתארגן. הרי כל העניין של ההודעה המוקדמת, זה היה אפשרות של התמ"ת להתארגן, שזה עשינו את ההודעה המוקדמת של ארבעה חודשים.
רן רזניק
נכון, אבל אמרנו שהודעה מוקדמת זה הליך חריג שיהיה רק לגבי גנים פרטיים, מכיוון שיש להם צרכים. לגבי מבני ציבור, אמרנו שיהיה ארבעה חודשים סטנדרטיים להתארגן, גם בשביל נושא התמ"ת וגם כי להם אין צורך מיוחד בכך.
היו"ר זבולון אורלב
לא לא, יכול להיות שלא היית באותה ישיבה. גם למעונות יש את אותה בעיה שהם מקבלים את המבנים, הדגמנו את זה נדמה לי בשני מקרים שהאחד בעכו ובעוד מקרה אחד, גם הם, נכון שהם לא שוחים, אבל הבניין הושלם. הבניין היה בבנייה. הוא הושלם. אגב, רוב בתי-הספר שמקבלים אותם, מקבלים אותם במחצית השנייה של אוגוסט, גם גני הילדים. ב- 31 לאוגוסט מקבלים את המבנה.
רן רזניק
זה אני לא יכול לבנות.
היו"ר זבולון אורלב
לכן אני אומר לך. אז גם אמרנו, זאת היתה הסיבה. אתה אומר ארגונים אמרו לנו, אנחנו יוצרים להם כאן בעיה, שלפעמים מעון שנבנה לצורך, יעמוד ריק שנה שלמה. כי לא תוכל להפעיל אותו ב- 1 בספטמבר. מה שאתה לא מתחיל להפעיל אותו ב- 1 לספטמבר, אי-אפשר לפתוח מעון יום באמצע השנה, כי הילדים סודרו בכל מיני מקומות אחרים. יעמוד מבנה ריק, ולכן אמרנו – ניתן להם את הגמישות הזאת גם כן. זאת היתה הסיבה.
רן רזניק
יש הטלת עומס חריג, אמרנו אנחנו יכולים לעשות מאמץ בשביל הגנים הפרטיים, לא יודע אם נעמוד בזה.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי חדשות בשבילך, מספר המעונות החדשים שנבנים במעבר משנה לשנה, במבני ציבור, נדמה לי שהם, ניתן לספור אותם. קחי את ארבעת הארגונים. אני מעריך, את יודעת, מספר המעונות החדשים בכל שנה, כמה זה, 20?
תמר אלמוג
הסטנדרטים הם מעט, אבל להסבה יש הרבה. חברות פרטיות לוקחות מבנה.
היו"ר זבולון אורלב
גב' אלמוג, תהיי מרוכזת אתי, בבקשה.
קריאה
מדברים על מבני ציבור.
היו"ר זבולון אורלב
אני מדבר על מבני ציבור.
תמר אלמוג
מבני ציבור. כן-?
היו"ר זבולון אורלב
כמה מעונות חדשים נפתחים במבני ציבור חדשים, מדי שנה? עשרה?
תמר אלמוג
בסביבות עשרה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מבין?
רן רזניק
השנה יצאו 80 מיליון שקל לבינוי מעונות יום.
היו"ר זבולון אורלב
80 מיליון שקל למעונות יום, אני מניח שמבנה מעון הוא סדר גודל של ארבעה-חמישה מיליון שקלים.
רן רזניק
לפחות.
היו"ר זבולון אורלב
זה מה שאת חושבת. זה מה שאת חושבת. אני אומר לך, את יודעת מה? אני מוכן להתפשר, זה ארבעה מיליון שקלים. זה 20 מעונות. 25 מעונות. נראה לך?
תמר אלמוג
זה רק בינוי. זה רק בינוי.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אנחנו נחיל את ההסדר הזה גם עליהם.
מירב ישראלי
זה הסעיף הרלוונטי.
היו"ר זבולון אורלב
קיבלתי פה פתק, אני עוד לא פותח את הדיון, אני רק רוצה לברר אם לפתוח את הדיון. מי את?
ניצן תנעמי
אני מכוח לעובדים, מטפלות ומשפחתונים.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא בטוח שאני פותח את הדיון. אני רק רוצה, אין לך רשות דיבור. אני רק רוצה להבין, כי קיימנו דיון, אנחנו באמצע הדיון, אני אפשרתי לכל אדם לדבר בכל סעיף, כמעט בלי הגבלה. אי-אפשר עכשיו לבוא, מצטער. אל תעני לי, אין לך רשות דיבור.
קריאה
אני חושבת שהכוונה היא לדבר הזה.
היו"ר זבולון אורלב
היא מבקשת להעלות את נושא גודל, סעיף 7א'.
מירב ישראלי
יש לנו התייחסות, תנאים ואמצעים הדרושים להפעלתו התקינה, לרבות תנאים פיסיים ובכלל זה שטח מזערי ביחס למספר הפעוטות למעון. זה ההתייחסות לשטח שיש.
היו"ר זבולון אורלב
האם משפחתוני תמ"ת מוכרים, יוחרגו מהתקנות שיאושרו?
מירב ישראלי
זה החמש שנים, דיברנו על זה.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה משפחתוני תמ"ת? כמה ילדים יש במשפחתוני תמ"ת? בכל משפחתון?
תמר אלמוג
בכל משפחתון, חמישה ילדים. יש לנו סדר גודל של 3,000 משפחתונים.
היו"ר זבולון אורלב
אין משפחתונים עם שבעה ילדים? התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה, המשפחתונים, אם לא ישונה החוק, הואיל והחוק הוא משבעה ילדים ומעלה, שבעה ילדים ומעלה לא נכנסים למשפחתוני התמ"ת.
תמר אלמוג
בהסתייגות אחת. יש לנו מעט מאוד משפחתונים בודדים, שהם נקראים משפחתונים מורחבים ויש בהם עשרה ילדים.
היו"ר זבולון אורלב
כמה כאלה יש?
תמר אלמוג
עשרה.
היו"ר זבולון אורלב
חוץ מעשרה אחרים. אני לא פותח את הדיון. לפי הפתק שלך, ביקשתי לקבל פתק, האם משפחתוני תמ"ת מוכרים, יוחרגו מהתקנות שיאושרו? כן, הם לא נכנסים בגדר החוק, המשפחתונים עד שבעה ילדים, שישה ילדים, כתוב.
רן רזניק
הם לא במסגרת החוק.
היו"ר זבולון אורלב
הם לא במסגרת החוק ולא במסגרת התקנות. אלא אותם עשרה חריגים, שיש בהם יותר מאשר שבעה ילדים. אני ביקשתי ממך פתק ואני קורא את הפתק שלך – האם משפחתוני תמ"ת מוכרים יוחרגו מהתקנות שיאושרו? את רוצה לשלוח לי פתק אחר – אני מוכן להתייחס אליו. אני פשוט לא רוצה לפתוח דיון.
קריאה
אני רוצה לשאול שאלה מציאותית.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, סליחה, רצית לקיים דיון? אני לא פותח דיון.


חברים, אנחנו סיימנו. למעשה, יש לנו רק עוד פרק אחד שזה פרק המבדקות, שהוא נשאר פתוח. כלומר, יש לנו נוסח אחד שהציע אותו משרד המשפטים, יש נוסח אחד שהוא קיים כרגע בחוק, יש נוסח אחר שאני הצעתי לתקן אותו, יש לנו שלושה נוסחים, ויש הצעה למחוק. כלומר, יש ארבע הצעות. הצעה אחת – למחוק.
רן רזניק
את פרק ד'.
היו"ר זבולון אורלב
את פרק ד', הצעה אחת, זה של משרד המשפטים, הצעה מס' 3.
רן רזניק
זה לא משרד המשפטים.
מירב ישראלי
של הממשלה.
היו"ר זבולון אורלב
של הממשלה, סליחה, אני מתנצל. ההצעה הבאה היא להשאיר בנוסח המקורי של הצעת הממשלה, והצעה רביעית היא התיקונים שאני הצעתי, לעשות בנוסח הקיים. אלה ארבעת האפשרויות, תזכרי אותם, כי נצטרך להכריע בהם ביום שני, בהשתתפות השר. זאת שאלה, רן, זאת שאלה מאוד עקרונית, מאוד בעייתית, שאתה יודע, הכל בגלל מסמר קטן, מה יכול לקרות. וזו למעשה הבעיה היחידה שנשארה כאן, מבחינת הניסוח. את יכולה, מבחינתנו, כל יתר החוק הוא מנוסח כראוי ובאופן מושלם. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים