ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)(תיקון מס' 28) התשע"א-2011 לפני קריאה שניה ושלישית

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת הכנסת

22.3.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 171
מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שלישי ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרס 2011) בשעה 14:00
סדר היום
בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התשע"א-2011 – לפני הקריאה השנייה והשלישית.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

אילן גילאון

משה גפני

יצחק וקנין

ציפי חוטובלי

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

יוחנן פלסנר

פניה קירשנבאום

מירי רגב

דוד רותם
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן; שמרי סגל
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

בקשת יו"ר ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התשע"א-2011 – לפני הקריאה השנייה

והשלישית
היו"ר זאב אלקין
אחר צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת הכנסת בעקבות פנייה של יושב ראש ועדת הכספים לפטור מחובת הנחה להצעת חוק רשויות מקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 28), התשע"א-2011. בבקשה, אדוני יושב ראש ועדת הכספים.
משה גפני
אדוני היושב ראש, אני מודה לך. עבר אלינו לוועדה על-ידי ועדת הכנסת החוק של הסגנים שהתעכב הרבה מאוד זמן. אני ביקשתי היום לאשר את החוק הזה שבעצם כבר אושר בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים, והייתה רביזיה של חבר הכנסת דני דנון. אני ביקשתי בוועדה הבוקר לאשר את הרביזיה כדי שנוכל לשנות את החוק, ואנחנו שינינו אותו. ראשית הורדנו את ההרחבה הגדולה של החוק שתאפשר לכל רשות מקומית, ולא חשוב מספר התושבים בה תאפשר למנות או לבחור סגן נוסף. הדבר השני הוא שבהצעה המקורית שאושרה בוועדת הפנים היה שמספר התושבים ייבחן שוב באמצע הקדנציה, זאת אומרת הקדנציה תתחיל עם פחות תושבים ועם פחות סגן, ולאחר מכן יאושר סגן נוסף מכיוון שבמחצית הקדנציה או באמצע הקדנציה מספר התושבים יגדל. הורדתי את זה, ומה שנותר בחוק מלבד ירושלים שאושר בקריאה טרומית, יש עיר שמספר תושביה עולה על 200 אלף ותקציבה הוא תקציב מאוזן, והיא איננה מקבלת מענקי איזון. זאת אומרת הממשלה איננה מממנת את התקציב הזה. ראש הרשות מבקש, ומועצת הרשות מאשרת, ורק במלוא כל התנאים הללו אפשר להביא את זה לבקשה כדי לאשר. אני רוצה להגיד לחברי הוועדה כאן שמדובר, למעשה, על חמש הרשויות הגדולות: תל-אביב, חיפה, באר-שבע, ראשון ואשדוד. לא מדובר על אחרים. הדחיפות שלי בבקשה הזאת היא מכיוון שוועדת הכספים- -
שלמה מולה
פסחת על תל-אביב.
משה גפני
אמרתי: תל-אביב, חיפה, באר-שבע, ראשון ואשדוד. הן ערים שמספר תושביהן הוא למעלה מ-200 אלף. אם ראש הרשות איננו מעוניין הוא לא צריך; אם התקציב לא מאוזן הוא לא יאושר, ואם הוא מקבל מענקי איזון – גם לא יאושר, זה מועצת הרשות צריכה לאשר את זה. זאת אומרת זה לא חוק שמחייב אותם, אלא זה חוק שמאפשר להם.
היו"ר זאב אלקין
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, ברשויות האלה זה לא עולה על תקציב המדינה.
משה גפני
זה לא עולה על תקציב המדינה בכלל, כל העניין הזה איננו קשור לתקציב המדינה. זה תקציב של הרשות המקומית, זאת החלטה של הרשות המקומית.
שלמה מולה
אבל זה תקציב של הרשות המקומית.
אברהם מיכאלי
אם הוא לא רוצה הוא לא ימנה.
יוחנן פלסנר
מה זה "לא ימנה"? ברגע שהסיעות יודעות שיש לו האופציה- -
היו"ר זאב אלקין
רגע, חברים. סיימת?
יוחנן פלסנר
משהו ענייני. אתה הרי כאן לבקש פטור מחובת הנחה. אני מניח שיש כאן איזושהי בהילות, אתה יכול להסביר את הבהילות?
משה גפני
אתה עצרת אותי. היות שאתה קורא את המחשבות שלי כמו תמיד, אתה יודע שזה בדיוק מה שהלכתי עכשיו לומר.
אברהם מיכאלי
חתן בחופתו קורא מחשבות.
ציפי חוטובלי
מזל טוב, יוחנן.
יוחנן פלסנר
תודה רבה.
משה גפני
בשום פנים ואופן לא מדובר על תקציב המדינה, אלא על תקציב הרשות המקומית רק ברשויות הגדולות. אם ראש הרשות או מועצת הרשות אינם מעוניינים בהוצאה הזאת הם אינם חייבים – הכנסת לא מחייבת אותם למנות סגן, הכנסת מאפשרת להם על תקציבם, אם הם מעוניינים בכך – אם ראש הרשות מעוניין ומועצת הרשות מאשרת.

הדחיפות בהצעת החוק הזאת היא מכיוון שבוועדת הכספים אנחנו נמצאים לקראת תום כנס החורף בבעיה גדולה עם נושא חוק ששינסקי. אני עזבתי עכשיו באמצע דיונים עם החברות ועם המשקיעים הפרטיים ועם כל מה שנלווה לעניין הזה. אנחנו מחר, כנראה, הולכים להצבעות. אני עדיין לא בטוח בעניין הזה, כל הזמן אני עוסק בעניין. אנחנו צריכים להביא את זה למליאת הכנסת בשבוע הבא. אם אנחנו לא נאשר את זה היום אנחנו לא נוכל לאשר את זה עד תום הכנס. זה חשוב, זה חוק שכבר עבר עינוי דין- -
דוד רותם
זה יושב יותר משנה. כמה אפשר?
משה גפני
יותר משנה, אני מדבר על שנה וחצי כמעט. לכן אני מבקש, אדוני היושב ראש, את האישור של ועדת הכנסת. אין כבר דיונים על זה, אנחנו עשינו את זה היום קצר, צמצמנו את החוק, כפי שאמרתי, וצריך לאשר את זה ולהעביר את חוק ששינסקי.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה.
יוחנן פלסנר
מי ביקש את זה ממך, זאת יוזמה שלך?
משה גפני
כן, אני אחד היוזמים.
יוחנן פלסנר
זה חוק פרטי?
משה גפני
זאת הצעת חוק פרטית, לא ממשלתית.
אילן גילאון
לא יהיה חוק ששינסקי בלי זה?
משה גפני
אני לא אומר. פשוט אם לא נעביר את זה היום אז נגמר הסיפור.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, אדוני יושב ראש ועדת הכספים.


חבר הכנסת פלסנר, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אחריו חבר הכנסת מולה.
יוחנן פלסנר
תודה רבה, אדוני היושב ראש. דבר ראשון אני מברך את יושב ראש ועדת הכספים על כנותו. הוא באמת פרס את כל הפארסה הזאת לפנינו בצורה הכי הגונה והכי ישרה. על מה אנחנו מדברים כאן? חמש עיריות – לגבי ירושלים, מדובר בשני סגנים, זאת אומרת מדברים על שישה ג'ובים- -
היו"ר זאב אלקין
בירושלים תמכתם, לא?
יוחנן פלסנר
לא. אנחנו התנגדנו לחוק הזה. לא רק שאנחנו התנגדנו- -
היו"ר זאב אלקין
תמכתם במליאה.
יוחנן פלסנר
זה עכשיו על חשבון הזמן שלך.
היו"ר זאב אלקין
פשוט לדייק בעובדות. תבדוק את פלט ההצבעה במליאה.
יוחנן פלסנר
אנחנו התנגדנו לחוק הזה שעבר הרחבות ופיצולים. מה קורה עם החוק הזה? מדובר על חמש רשויות- -
שלמה מולה
אנחנו תמכנו ואמרנו שנתאם עם גפני.
יוחנן פלסנר
- - כשבירושלים זה שני ג'ובים. בסך הכול - -
שלמה מולה
אמרנו שנתאם עם הרב גפני.
יוחנן פלסנר
ההערכה שקיבלנו לוועדה בזמנו היא שעלות של כל ג'וב כזה היא בערך מיליון שקלים, כולל כל הפמליה שמסביב. אני מניח שהעלות לא השתנתה, כלומר מדובר בשישה מיליון שקל לשנה. רק כדי לסבר את האוזן, אם העובד הסוציאלי הממוצע מקבל 5,000 שקל בחודש, אז אתה יכול להכניס ב-6 מיליוני השקלים האלה 1,200 עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות בתעריף הנוכחי. כמובן, אני מקווה שהתעריף הזה יעלה. עכשיו יש הבהילות למנות. למרות ההבטחה של ראש הממשלה נתניהו, כשקמה הסערה הציבורית נגד החוק המיותר הזה הוא אמר שהוא לא יביא את החוק. אבל עכשיו הוא לא עומד בלחץ של העסקנים- -
דוד רותם
זה לא אותו חוק.
יוחנן פלסנר
זה בדיוק אותו חוק.

הוא לא עומד בלחץ של העסקנים והמקורבים, הוא חייב לדאוג לג'ובים האלה, הוא חייב לדאוג לששת הג'ובים הללו- -
היו"ר זאב אלקין
הוא בהקלטה טלוויזיונית, אל תפריע לו.
יוחנן פלסנר
- - אין שום בהילות להביא את החוק הזה, בטוח שלא עכשיו כשהוא עבר בבוקר בהכנה לוועדה מיד היום זה צריך להגיע למליאה. בואו נראה, בואו נדון בחוק, יש לו השלכות.

עכשיו לגבי הטענה של הרב גפני שראשי ערים לא חייבים: הרי כולנו חיים בתוך עמנו, ואנחנו יודעים שחברי מועצת העיר, כאשר הם יודעים שיש עוד ג'וב פנוי של סגן ראש עיר בשכר הם כבר ישיגו אותו מראש העיר. אתה בעצם מעמיד את ראש העיר בלחצים שהוא לא יוכל לעמוד בהם, ולכן כולם כאן יודעים שכל ששת הג'ובים הללו ימונו וימולאו ברגע הראשון. וששת מיליוני השקלים הללו – אתם אומרים שהם לא על חשבון הממשלה. נכון, אבל זה על חשבון הציבור. על חשבון מי זה יבוא? על חשבון הציבור. משלמי ארנונה שבמקום שיקבלו עובדים סוציאליים או עוד שירותים עירוניים הם יקבלו עוד שירותים לעסקנים ולמקורבים. לכן אין שום צורך להעביר את החוק הזה- -
מירי רגב
אבל אם הסגנים הם מקדימה זה בסדר?
יוחנן פלסנר
- - בטוח שלא בבהילות הזאת- -
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה.
יוחנן פלסנר
- - ואני מבקש מהחברים שנמצאים כאן להתנגד. ואם הם לא מתנגדים ומעבירים את זה, שכל אחד, למען הגילוי הנאות, יגיד לאיזה עסקן הוא דואג- -
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה לחבר הכנסת פלסנר.
יוחנן פלסנר
- - ועל חשבון מי הציבור הרחב משלם.
ציון פיניאן
אני דואג לנציג קדימה בטבריה.
אברהם מיכאלי
יפה, כל הכבוד. הוא לא יתמנה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה – שלוש דקות. אחריו חבר הכנסת אילן גילאון ואחריו חברת הכנסת אדטו.

אגב, כולכם חסרתם לי בדיון בוועדת הכספים כשהיה דיון בתוכן החוק, כי זה דיון על פטור, אבל בסדר.
יוחנן פלסנר
ראשי ערים גם לא ביקשו את החוק הזה.
רחל אדטו
היינו.
יוחנן פלסנר
יונה יהב – זה חל עליו – הוא לא ביקש אותו. עכשיו הוא יצטרך למנות במקום לתת לתושבים.
דוד רותם
שלא ימנה.
יוחנן פלסנר
הוא לא יכול.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה, חבר הכנסת מולה.
שלמה מולה
תודה רבה, אדוני היושב ראש. הטענה שהחוק לא יעלה לקופת המדינה היא טענה לא נכונה. בסופו של דבר כשראש הרשות נמצא במצוקה תקציבית, הוא יגיע לשר האוצר ויגיד לו, תן לי עוד כסף.
דוד רותם
לא, כתוב שרק רשויות- -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם, אל תפריע לחבר הכנסת מולה. גם הוא עכשיו בהקלטה ישירה, אתה מפריע לו.
שלמה מולה
זאת לא טענה מוצדקת ולא טענה נכונה. מה שאנחנו עושים הוא שאת ההסכמים הקואליציוניים אנחנו מעבירים גם לראשי הרשויות בחקיקה ראשית. זה חבל ולא נכון. אנחנו בעצם נותנים כלי חקיקתי בחקיקה ראשית להיסחט על-ידי עסקנים פוליטיים מקומיים כאשר אנחנו יודעים שראש הרשות עומד בפרץ ומנסה לייצב את הקואליציה שלו ולשרת את האזרחים, ועכשיו אנחנו באים ואומרים שעכשיו בחקיקה ראשית אנחנו מחייבים אותו לתת לו עוד סגנים. אנחנו מעבירים בכך מסר לא נכון. בחוק יש בסך הכול ראייה של שחיתות, ואין בו צורך. בפעם הקודמת כשנדרשנו רק לגבי ירושלים אמרנו שנתאם עם הרב גפני כדי לנסות לראות האם בכל זאת בירושלים יש ייחודיות מסוימת. לא התקיים דיון רק על ירושלים, ואתם הרחבתם את זה לעוד חמישה יישובים נוספים. אני אומר לך לפעם הבאה: מישהו שעכשיו חבר בקואליציה – בש"ס או בישראל ביתנו – יראו שברעננה או בהרצליה יש מועמדים להיות סגנים יבואו ויגידו שיצרפו עוד חמישה או עוד עשרה – אין לזה שום גבול.
קריאה
- - -
דוד רותם
לא, הוא צודק, הוא צודק. קדימה לא תבקש כלום. קדימה היא כל כך הגונה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם.
רחל אדטו
עזוב, זה לא רלוונטי למפלגה.
דוד רותם
אבל הוא דיבר על מפלגה. די עם הצביעות שלכם.
מירי רגב
הוא דיבר על מפלגה ודיבר על ג'ובים.
יוחנן פלסנר
גם ירושלים צריכה להיות מאוזנת פה?
מירי רגב
- - - מה זה העניין?
יוחנן פלסנר
אבל אמרו שזה רק לעיריות מאוזנות.
שלמה מולה
נתתי כדוגמה.
דוד רותם
אני מצטער שאתה נותן את קדימה- - -
יוחנן פלסנר
את זה לא שמענו.
שלמה מולה
הצעת החוק שמוצעת ראוי לקיים בה דיון אמיתי. אני חושב שזה לא בהול- -
משה גפני
אגב, ירושלים מאוזנת.
שלמה מולה
- - אני לא חושב שצריך בהילות מסוימת עכשיו. בדרך כלל ועדת הכנסת נמנעת מלהעביר הצעות חוק בצורה בהולה כזאת- -
דוד רותם
למה? זה עבר קריאה שנייה ושלישית. לא הייתם. היה צריך לדון בחוק לגופו, ולא באתם.
יוחנן פלסנר
בעשר באנו והעבירו את זה במחטף- -
רחל אדטו
- - -
יוחנן פלסנר
- - ועכשיו מנצלים את העובדה שהתקשורת עסוקה בקצב- -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת פלסנר.
יוחנן פלסנר
- - ומעבירים את הגועל נפש במחטף.
רחל אדטו
סליחה, סליחה, יוחנן- -
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו.
רחל אדטו
- - כך שאי אפשר להגיד "לא הייתם". היינו.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אדטו, את מפריעה לחבר הכנסת מולה לדבר. בבקשה.
רחל אדטו
לדייק בעובדות.
שלמה מולה
גם אם אנחנו חולקים על תוכן הצעת החוק, בחוק עצמו ובמה שהוא מייצג, עכשיו כדי למנות שניים-שלושה-ארבעה ראשי ערים במקומות אחרים, לא מצדיק להעביר חוק באוטוסטראדה. זה יכול לחכות גם אחרי הפגרה, אחרי פסח. שום דבר לא בוער. לא צריכה להיות בהילות בכלל.
היו"ר זאב אלקין
תודה. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. אחריו חברת הכנסת אדטו, אחרונת הדוברים. בבקשה.
אילן גילאון
אני אעשה את זה קצר ובלי תעצומות נפש במקרה הזה. עקרונית אני בעד תשלום של משכורת לכל חבר מועצה. בכל מועצה, חברי המועצה צריכים להיות כולם סגנים. זה מקובל במקומות מאוד מתקדמים. בעיניי, זאת הפקידות הטובה ביותר שיכולה להיות גם אם זה בא על חשבון הפקידות משום שאלה פקידים שנבחרים כל ארבע-חמש שנים.

מה שאני לא מוצא לנכון – מה פטור מחובת הנחה? אלפיים שנה זה עבד בלי הדבר הזה, אז זה יחכה עוד קצת לעצם הסיפור הזה. מאיפה אנחנו אוספים כל כך הרבה תעצומות נפש? זה ברור מה זה, הדברים האלה קורים כל כמה זמן, אנחנו מסדרים סידורים כאלה. למה שלא נלך על סידור רחב, נורמלי? כל פעם אני שומע מהשולחן הזה של הכנסת טענות כלפי הרשויות המקומיות. ברשויות המקומיות יש אנשים נבחרים, הם עושים את עבודתם, ועבודתם צריכה להיות מתוגמלת. בתור אדם שהיה בשלטון המקומי אני יכול להגיד לכם שיש הבדל תהומי מהותי ביכולת שלך לבצע את התפקיד שלך אם אתה שכיר ומתוגמל, ואם לאו. אבל זה, כמובן, צריך להיות, גפני, דיון באמת מסודר ורחב. מקורות הכסף אפשר לקחת ממקום אחר, זה לא הדבר המושחת ביותר לעשותו, אני כבר אומר. אבל הבהילות של הדיון – רבאק, מה העניין? חכו קצת, נדבר על זה.
מירי רגב
רק על ששינסקי אתה מדבר?
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת רגב, אל תפריעי לחבר הכנסת גילאון, הוא בזכות דיבור.

תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. חברת הכנסת אדטו, בבקשה.
רחל אדטו
ישבנו היום בבוקר בוועדת הכנסת כאן ברשותו של חבר הכנסת יריב לוין שחבל שהוא איננו כאן.
אברהם מיכאלי
למה חבל?
רחל אדטו
אני אומר מיד למה חבל.

אחד הדברים שהוא אמר כאן הוא שמהרגע שהוא נכנס לקדנציה הזאת הוא זוכר מספר מועט מאוד של מקרים שבהם הוא נתן פטור מחובת הנחה, שבהם הגענו בכלל לדיון של פטור מחובת הנחה. הוא אומר שזה כלי שצריך להשתמש בו לעיתים מאוד רחוקות למקרים מאוד דחופים. ואני יושבת ומנסה לחשוב מה דחוף בעירייה של אחת הערים העניות במדינת ישראל, העיר ירושלים, להעמיס סגן שר שמיני כשגם שבעת האחרים בקושי עושים את העבודה שלהם, כמו שהעיר הזאת נראית?

מעבר למהות החוק בכלל, שהוא מגונה בעיניי כי אנחנו מעמיסים עוד דבר על השלטון המקומי, עוד דבר על תקציבי הארנונה שאנחנו משלמים, וזה בא כמובן על חשבוננו בתור משלמי הארנונה שלא מקבלים את מה שאנחנו אמורים לקבל כי הכסף הולך הרי למשכורות. אבל מה דחוף? העיר ירושלים צריכה את הסגן השמיני עכשיו, דחוף, לאלתר? למה, מה יקרה בעיר הזאת יותר טוב? מה יהיה לנו יותר פתאום? רחובות יהיו פתאום נקיים? אנשים יחזרו לתוך העיר? זה מה שהסגן החדש יעשה, או שאנחנו דואגים למשכורת של עוד אחד בגלל הסכם קואליציוני כזה או אחר? אם מישהו יסביר לי למה העיר ירושלים צריכה את הסגן השמיני, ובמה זה ישפר את חיי התושבים שמשלמים את הארנונה לעיר הזאת אולי אני אבין למה אנחנו צריכים פטור מחובת הנחה היום בדיוק. אבל קשה מאוד לקבל תשובה מזה, והייתי שמחה אם מישהו היה מסביר למה אנחנו צריכים את הפטור מחובת הנחה, ומה דחוף בחוק הזה. אלא אם כן משהו בוער בתוך הקואליציה של ראש העיר ירושלים.
אילן גילאון
הוא אמר לך שזה ששינסקי.
היו"ר זאב אלקין
אני מניח שאם תשאלי את ראש העיר ירושלים הוא ידע להסביר לך.
אילן גילאון
אולי ששינסקי יהיה הסגן השביעי.
משה גפני
אני שוחחתי אתמול עם נציגת מרכז השלטון המקומי, ומרכז השלטון המקומי לא מתנגד.
היו"ר זאב אלקין
זה גם מה שאני יודע.
דוד רותם
ראש העיר ירושלים עשה קואליציה כל כך - - -
אילן גילאון
הסגן הזה - - -
קריאות
- - -
משה גפני
זה בידיהם, הם יכולים להחליט.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חברים, הדיון הסתיים. אני מביא את הבקשה של יושב ראש ועדת הכספים להצבעה. מי בעד לקבל את בקשתו של יושב ראש ועדת הכספים ולתת פטור מחובת הנחה?

הצבעה

בעד הבקשה לפטור מחובת הנחה – 9

נגד – 3

נמנעים – אין הבקשה לפטור מחובת הנחה התקבלה
שלמה מולה
יש קוורום?
היו"ר זאב אלקין
לא צריך קוורום בקריאה שנייה ושלישית.

9 בעד, 3- נגד, נמנע – אין.
אילן גילאון
אין גבול לציניות.
היו"ר זאב אלקין
הבקשה של יושב ראש ועדת הכספים אושרה.


חבר הכנסת רותם מבקש רביזיה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד רביזיה – 1

נגד – 8

נמנעים – 1
היו"ר זאב אלקין
בעד- 1, נגד- 8, נמנעים- 1


ברוב קולות הרביזיה נדחתה. תודה רבה, הישיבה ננעלה.

הישיבה ננעלה ב-14:25

קוד המקור של הנתונים