ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/03/2011

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - הלוואה והשתתפות בהחזרים לרוכשי דירה ראשונה), התשע"א-2010, הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12) (הלוואה נוספת והשתתפות בהחזרי הלוואה), התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים