ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

פעולות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לשילוב המגזר הערבי והמגזר החרדי בענף ההיי-טק - הכשרה והשמה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
43
ועדת משנה לקידום תעסוקה ותעשייה

22.3.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 2

מישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים

לקידום תעסוקה ותעשייה
יום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרץ 2011), שעה 14:00
סדר היום
פעולות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לשילוב המגזר החרדי והמגזר הערבי בענף ההיי-טק – הכשרה והשמה
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר

חנין זועבי
מוזמנים
שרון קדמי

מנכ"ל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אשר שטרית

סגן מנהל מרכז השקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מרסדס צרפתי

עוזרת מנכ"ל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

גלעד מאי

יועץ למנכ"ל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אבי פלדמן

מרכז השקעות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שלמה וקס

מנכ"ל איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה, התאחדות התעשיינים

חזקיה ישראל

התאחדות התעשיינים

אמיר זועבי

כלכלן, מנכ"ל אמיראן לייעוץ כלכלי ושיווקי בע"מ

סעיד סאלם

מנכ"ל מפעל ערך בעואר

שינדי באבד

מנכ"לית תמך – השמת עובדים חרדים בענף ההיי-טק

רן רידניק

אגף התקציבים, משרד האוצר

אבי פלדמן

מנהל מטה לפיתוח הנגב והגליל, משרד התעשייה והמסחר

אמי צדיק בן עמי
מרכז המחקר והמידע של הכנסת
רכזת הוועדה
ליאת קרפטי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ
פעולות משרד התעשייה המסחר והתעסוקה לשילוב המגזר החרדי והמגזר הערבי

בענף ההיי-טק – הכשרה והשמה
היו"ר אמנון כהן
אני פותח את הדיון של וועדת משנה לוועדת הכספים לקידום תעסוקה ותעשייה. הנושא היום – פעולות משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לשילוב המגזר החרדי בענף ההיי-טק, החרדי והערבי, מגזרים אני מתכוון, להכשרה ובסוף גם השמה. ולמה היי-טק, תיכף אני אסביר.

אני אתן ככה פתיח, אדוני המנכ"ל, ואז יצטרפו הצוות המקצועי, ומי שכבר יש לו, יש סדרן שזה תפקידו לחלק חומר והוא משתוקק לקבל את החומר. אז קודם כל חברי הכנסת שנמצאים כאן, אחר כך אפשר גם אם נשאר לגופים, לאורחים בשמחה.

אדוני המנכ"ל, מה שחשוב לנו כאן לדון בוועדת המשנה, וכשמו הוא – קידום תעשייה ותעסוקה. אנחנו יודעים שיש החלטות רבות של הממשלה לשילוב המגזרים בתעסוקה, ולא פעם אנחנו שומעים גם במליאת הכנסת את נציגי הממשלה, לפעמים ממש בהתלהבות צועקים – שיצאו לעבוד, שיצאו לעבוד. אבל בפועל לא נותנים את הכלים הנדרשים להכשיר, להוציא לעבודה וגם לדאוג כמובן שתהיה השמה לאותו מקצוע שלומדים.

ואדוני המנכ"ל, אני תיכף אשמע אתכם, את הסקירה שתעשו. אבל שנדע, שאני חושב שבמגזרים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו לא יכולים מלמעלה לכפות פרויקט, לכפות משהו, אלא חייבים להיות קשובים לצרכים. ועל מנת שנדע את כל הצרכים, צריך לשתף את המנהיגים, הן הארציים והן המקומיים, ואם אנחנו מתכוונים לעשות איזו שהיא פעילות בעיר מסוימת, בוודאי בוודאי שצריך לערב את ראש המועצה או ראש העיר, את חברי המועצה – שהם למעשה יגיעו לפרט ויביאו אותם לפרויקטים שאנחנו כמדינה – רוצים לעודד אותם.

ופשוט, אני חושב אדוני, שאנחנו תמיד מסתכלים בסטטיסטיקות כמה אחוזי אבטלה, באיזה אזורים יש אבטלה. אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שבכלל לא נכללים בסטטיסטיקות. הם בכלל לא נרשמים באף מקום. הם בכלל לא רוצים תעסוקה. לכן המדינה פה צריכה להיכנס לתוך השכונות, לתוך הערים, לתוך האזורים האלה, ולעודד תעסוקה. פה זה לא שאתה הולך להוריד את הרף של אבטלה במשק. אלא אתה הולך לאזורים ולמגזרים – לעודד בהם תעסוקה, ובדרך הזאת אדוני, אתה גם מוציא אותם ממעגל העוני.

וכאשר גם זה חלק ממדיניות הממשלה, לצמצם את הפערים בחברה הישראלית, ואנחנו מבינים שרק איך אפשר לצמצם את הפערים – על ידי הכשרה, השכלה, תעסוקה מתאימה וראויה. למה אמרתי היי-טק פה הדיון של היום? כי אנחנו רגילים שאנשים כביכול באזורים הללו, מיועדים לעבוד בתעשיות מסורתיות, ועוד פעם בתפירה, או בנגרות או בכל מיני דברים אחרים, ואז למעשה השכר שלהם תמיד הוא נמוך, פחות משכר מינימום, לפעמים זה דרך חברת כוח אדם, אז בכלל אין שום תנאים, אז זאת אומרת אפילו שהוא יוצא לעבוד, אפילו שהוא כבר קיבל הכשרה, אבל הוא עובד וממשיך להיות עני.

לכן אני חושב שאדוני המנכ"ל, רציתי לשמוע את הצוות שלך, איך אתם נותנים כלים לאותם אנשים, איך אתם מגיעים לאותה אוכלוסיה. כי המטרה היא למעשה להוציא נגיד סתם אני אגיד, נשים או במגזר הערבי או נשים חרדיות. בואו נגיד אלה הדפוקים שבחברה הישראלית גם בכל הסטטיסטיקות. אלה שגם נכנסים בסטטיסטיקה מתחת לקו העוני.

אז אם אתה רוצה להוציא אישה כזאת, לעודד אותה לצאת לעבוד – אז תן לה קודם כל הכשרה מתאימה וראויה בקבוצה, כי יש כאלה – הן מבחינת דתן, הן מבחינת אופי האוכלוסייה רוצים הפרדה בין גברים לנשים. לאחר מכן כל אישה כזאת יש לה ילדים, לכן זה עוד מחסום שאפילו אם הכשרת את אותה קבוצה שייצאו לעבוד, אפילו אם הבאת מפעל ליד הבית, עדיין יש את הילדים, אין לה איפה לשים אותם. בגלל שהתמ"ת אמון גם על הנושא של מעונות יום, גם הכשרה, גם הסבה מקצועית, גם תעסוקה, אז זה המשרד הייעודי בנושא שאנחנו מדברים עליו.

אז אם אנחנו כבר הולכים לטפח אזור מסוים, או לתת קבוצה נקודתית, לטפל טיפול נקודתי במקום מסוים, בשביל זה אז בחוק של עידוד השקעות הון, רציתי לתת את המענה לנושא הזה, שיהיה לך כלים. כי אם המדינה הגדירה אזור מסוים שרוצה לא מוכה אבטלה אלא עידוד תעסוקה, והמדינה רוצה להיכנס שם, שיהיה לך את הכלים להגיד למפעל היי-טק שהוא במרכז תל אביב, שים פה את הנקודה שלך, שים פה איזו שהיא שלוחה שגם יכשירו, גם יקימו את המפעל, ותן לו את כל התמריצים, וגם אני רוצה ליד זה להקים כבר מעון יום. האישה שיוצאת, ששמה את הילדים שלה במעון יום בבוקר, נכנסת לתעסוקה, עובדת, יוצאת חזרה, לוקחת את הילדים, הולכת הביתה. ומצדי, שבמשמרת שנייה הבעל יבוא לעבוד. גם אפשר.

ולכן אדוני, אני לא יודע אם נתתם את הדעת למגזרים האלה. יכולים לעשות מיליון תוכניות. בפועל זה לא תופס, כי אנחנו לא מגדירים את המטרה ולא יודעים גם איך להגיע אליה. לכן אדוני, הנושא של הדיון הזה היום יהיה רק נושא של סקירה, ואנחנו רוצים ללמוד.

יש פה נציגים שככה, חברת הכנסת זועבי הסבה את תשומת ליבי שגם במגזר יש בעיות קשות, ויש פה אנשי מקצוע, שהם גם הביאו לי נייר. ישבתי איתם ואני כמובן אעביר אליך אחר כך.

מה שאני מצפה מהדיון של היום שיוקמו צוותים מקצועיים בין המגזר. כרגע נתחיל עם המגזר הערבי ואני גם אצרף לך גם את המגזר החרדי. אני עוד לא הזמנתי את הקבוצה. אנחנו נחבר ואנחנו רוצים להגיע לפרט שייצא מהמעגל ויתחיל לעבוד.

אני רוצה להודות גם למ.מ.מ שלנו, שעשה עבודה מצוינת, מחקר מצוין, וגם נתן לי קצת כלים ואנחנו רק שנדע על נתונים, מה שהכינו לנו מ.מ.מ. בנושא של נתוני תעסוקה של נשים וגברים באוכלוסייה החרדית לעומת האוכלוסיות היהודיות שאינן חרדיות. אתה רואה פה את הפערים שאתה אומר – תשמע, מה אנחנו עושים כמדינה? הרי רק לדבר לא ייצא, מה עושים בפועל.

יש פה נתונים שאם סתם אנחנו נגיד במגזר החרדי שיעור התעסוקה אצל הגברים 37.4%. אצל נשים 49.1%. ואם משכללים גברים נשים במגזר החרדי יוצא 43.2%. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על המגזר הלא חרדי, השיעור של גברים כמעט 80% - 79.9%. נשים 70%, ובסך הכל הממוצע הוא 74.8%. זאת אומרת הפער בין חרדים ללא חרדים בשכלול אישה וגבר, במגזר החרדי 43.2% והמגזר הלא חרדי 74.8%.

ואנחנו מכירים את כל ההשלכות של זה. את כל ההשלכות החברתיות של זה. הילד לא יכול להגיע לחוג כי אין להורים מספיק כסף לתת. הילד מסתובב ברחוב ואז הוא יכול ללכת להתדרדר לכיוונים שליליים, שאז החברה והמדינה צריכה לטפל בו ולהוציא אותו לנוער בסיכון, או בנשירה מבתי ספר, כי אין לו מישהו שייתן ואין לו מי שיחזק אותו גם בבתי ספר. כמובן אנחנו צריכים לחזק את ההורים, שגם זה יגיע גם לילדים.

סתם אני אתן לך עוד נתון, שנדע – שיעור המשתתפים בכוח העבודה, עוד פעם חרדים הממוצע בין גברים לנשים 48% והלא חרדים זה 79%. שיעור בלתי מועסקים אצל גברים. בלתי מועסקים זאת אומרת מה שאתה יודע, זה מה שנרשם אצלך. אני עדיין, פה אני חושב לא נלקח בחשבון, איפה המ.מ.מ. שלנו?
אמי צדיק בן עמי
פה.
היו"ר אמנון כהן
לא נלקחו בחשבון אנשים שאנחנו עוד לגביהם לא יודעים שהם לא בכוח העבודה בכלל. פה אני חושב האחוזים ישתנו לגמרי.
אמי צדיק בן עמי
ברור.
היו"ר אמנון כהן
כי אלה פה שרצו לחפש עבודה במגזר החרדי נגיד זה 12%, במגזר הלא חרדי רק 8% זה מה שמופיע.

יש לי גם נושא של אוכלוסייה ערבית ראיתי פה. הפערים כאלה גם דומים גם במגזר הערבי שאנחנו רואים. עוד פעם אני חושב אלה שאנחנו יודעים לגביהם שהם נרשמים אצלו בלשכות התעסוקה. אבל הם גם לא מגיעים לשם, אז לכן הם גם לא נכנסים לסטטיסטיקה.

אני כבר רוצה לציין שבפעם הבאה יש לי פה נושא שהכינו מ.מ.מ, נושא של חרדים וערבים בשירות אזרחי לאומי, שזה פרויקט אחר לגמרי, לא קשור אליכם, אבל זה פרויקט שאני חושב בתהליך כזה שאנחנו נכניס אותם למעגל בשירות האזרחי, ותוך כדי שירות אזרחי נכשיר אותם כבר בתוך התהליך הזה להכשרה מקצועית, יש גם פרויקט כזה שאנחנו נדבר עליו באחד הדיונים שלנו, זה יהיה נושא אחר שנטפל בו.

וכרגע, חברת הכנסת זועבי, אם את רוצה להגיד איזה משפט, ואז אתן למנכ"ל לסקור לנו ואז נרצה להתייחס. מה שתחליטי, אם את רוצה עכשיו, את רוצה אחר כך.
חנין זועבי
אני חושבת קודם כל אני אראה את הסקירה ואשמע את הדיון ואחר כך אתייחס.
היו"ר אמנון כהן
בבקשה.
שרון קדמי
טוב. כמה זמן יש לנו?
היו"ר אמנון כהן
כשלא היית דיברנו. אנחנו רוצים קצר, קולע, לעניין, וכמה שצריך.
שרון קדמי
טוב, בסדר. אז אני לא אלאה אתכם יותר מדי במה שאנחנו כל הזמן אומרים – שמדינת ישראל, שתי כלכלות וכו' וכו', אתם מכירים את זה לפחות טוב כמונו ומה צריך לעשות.

המתודולוגיה של המצגת תהיה מאד ברורה. נתחיל ביעדי המשרד שאנחנו רואים אותם, ואחר כך נתייחס לשתי האוכלוסיות – לאוכלוסיית המיעוטים ולאוכלוסיית החרדים, כשבכל אחת מהאוכלוסיות ניתן איזו שהיא סקירה קטנה על מצב השוק כיום, ומה הכלים שאנחנו משתמשים בהם לאוכלוסיות הללו. ואני אומר מראש, אמנם שתי אוכלוסיות, אבל המאפיינים אינם בהכרח זהים. יש מאפיינים לאוכלוסייה החרדית ויש מאפיינים לאוכלוסייה של המיעוטים. חסמים שונים, חלקם זהים, חלקם שונים בתכלית, ואנחנו נתייחס לזה.

כמו שאתם יכולים לראות כאן, יעדי המשרד שנגזרו מהמלצות וועדת אקשטין שמונתה על ידי שר התמ"ת הקודם – הוגשו לממשלה בשנה שעברה. היעדים מאד מאד מאד שאפתניים. אתם יכולים לראות, רק נשים ערביות אנחנו מדברים על הכפלה. גברים ערבים – כמעט הכפלה. גברים חרדים – 70% גידול. נשים חרדיות 50%. יעדים מאד מאד שאפתניים.

אבל, אין ברירה אחרת, מדינת ישראל אם לא תעמוד ביעדים הללו, אף פעם לא תוכל להמשיך ולגדול בקצב שהיא גדלה היום. צמיחה של 5% בשנה, עם תוצר של 30,000 דולר בחיים לא יהיה עם המספרים הללו. נספר לכם נתון שאני מרבה להשתמש בו. ב-2015 50% מהתלמידים בכיתות א' חרדים ואו מיעוטים. 10 שנים אחר כך הם אמורים להיות חלק מכוח העבודה היצרני של מדינת ישראל. עם שיעורי ההשתתפות שיש לנו היום, מדינת ישראל לא תהיה בין 15 המדינות המובילות בעולם, היא תסגור את ה-OECD אם יהיו 34 מדינות. אם יהיו יותר הן יהיו בסוף. אין שום סיכוי, וכדי למנוע את זה אנחנו צריכים לשאוף לפה.

אתם יכולים לראות שם כתוב בדיוק – המשק הישראלי לא יכול להגיע למלוא הפוטנציאל, בדיוק מה שאמרתי.
היו"ר אמנון כהן
שנייה כבוד המנכ"ל. אנחנו רואים את השאפתנות ואני מברך. הלוואי ונגיע ליעדים הללו. אבל חשוב מאד ואני חושב שאפשר להגיע ליעדים הללו. אפשר.
שרון קדמי
אני מסכים.
היו"ר אמנון כהן
זה לא בלתי אפשרי. אם נעשה דרך נכונה, נמצא את הנתיב הנכון ותוך כדי ריצה שלנו נכייל את עצמנו, ונגיד רגע רגע, לא נגיע בדרך הזאת, צריך לחפש נתיב אחר. אבל ככה בסיסמאות לדבר, אנחנו נישאר תמיד בסיסמאות, גם עוד שנה, שנתיים, שלוש. גם ב-2020 נישאר בסיסמא והאחוזים כמעט ולא ישתנו. אם כי אני מברך, אני מברך. אני רואה פה, יש איזו שהיא התקדמות, אבל גם חשוב לנו הדרך, איך אנחנו מתקדמים.
שרון קדמי
אז כמו שאמרתי, מתודולוגית התחלנו ביעדים. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מגיעים לשם. זה לא פשוט, אבל בהחלט אפשרי.

מבחינת אוכלוסיית המיעוטים – אתם יכולים את המספרים. גודל האוכלוסייה בגילאי העבודה, מתוכם כחצי גברים. שיעור התעסוקה של נשים ערביות אתם רואים – 22% נמוך באופן מהותי ומשמעותי מנשים יהודיות. הגברים, שיעור ההשתתפות הרבה יותר גבוה, אולם ההרכב הענפי שונה, ובעיקר נפקד מקומם מענף השירותים העסקיים. זאת אומרת המגזר הלא יהודי עוסק בעיקר בעסקים קטנים ובינוניים, במקצועות של עבודת יד. פחות ופחות שירותים עסקיים כמו ראיית חשבון, בנקאות, פיננסים, לא מספיק. ממש לא מספיק. זה לא שאין. יש. אבל בוודאי לא כחלקם באוכלוסיה, בוודאי לא כמו שחלקם צריך להיות.

אנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות בהחלט יש מגמה בשיעור ההשתתפות גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. זה כבר קיים בתודעה, זה קיים בהידברות, אבל עדיין יש מספר חסמים שחייבים להתייחס אליהם, כי אחרת אנחנו לא נוכל להתגבר עליהם.

בראש ובראשונה זה קושי במציאת מקום עבודה בתוך המגזר. זאת אומרת המגזר עצמו לא גדול מספיק. אין מספיק היצע לגודל האוכלוסייה במגזר עצמו. ואנשי המגזר צריכים לצאת החוצה. והדוגמא הבולטת ביותר זה הייצוא. משרד התמ"ת עוסק גם בייצוא. מספר החברות מהמגזר הלא יהודי שעוסקות בייצוא – זניח. זניח עד לא קיים. וזה משפיע.

בלי להעליב ובלי לפגוע, אין שום סיבה שהאוכלוסייה של המיעוטים תתעסק רק בדברים שמייחסים להם כמו חומוס וטחינה. ממש לא. יש היי-טק ויש ייצוא, ויש הרבה דברים אחרים שהם יכולים להתעסק ואנחנו פועלים גם בנקודה הזאת באמצעות מכון הייצור. יש להם תוכנית שנקראת תבל, מאד מאד יפה, שמטרתה לעודד פעילות במגזר הלא יהודי לייצוא. אז זה קושי אחד.

קושי שני זה בעיה להיכנס לשוק העבודה היהודי. יש חסמים. אלף יש חסמים תרבותיים שאני מאשים יותר את הצד של המגזר היהודי מאשר את המגזר הלא יהודי. קשה לקבל מישהו שהוא טיפה שונה בתרבות, בהוויה, וזה גם משהו שדומה למגזר החרדי וזה גם משהו שדומה למגזר המיעוטים, ואני מציע לכבוד יושב הראש - תייחד דיון מיוחד גם על אוכלוסיית המוגבלים. הם חלק בלתי נפרד. ואם אנחנו בהשוואה ל-OECD, אנחנו כל כך אוהבים להשוות את עצמנו, מדברים בעיקר על מיעוטים וחרדים, במוגבלים – אנשים עם מוגבלויות, מצבנו גרוע עשרות מונים.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נעשה דיון מיוחד גם על זה.
שרון קדמי
עשרות מונים. וגם שם, משרד התמ"ת יש לו הרבה מה להגיד.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו נעשה דיון.
שרון קדמי
קרוב לשני שליש מערביי ישראל גרים בצפון הארץ ובאזור חיפה. יישובים קטנים, שמגוון היצע העבודה שם מצומצם. גם התשתיות לא מספקות. מישהו שגר בכפר בגליל ורוצה להגיע לעבוד בחברת היי-טק בהרצלייה, לא שזה לא אפשרי, זה אפשרי – אבל קשה. אין הרבה חברות היי-טק שעובדות בגליל. נכון, יש חממות, יש כמה יזמים מאד מאד מאד מצליחים ושאפתנים שמצליחים לעשות יופי של דברים. לא מספיק. לא מספיק. האוכלוסייה הערבית צריכה לפרוץ את אותו מעגל, גם פיזי של לעבוד באזור שהם גרים, וגם בתרבות – לעבוד עם היהודים, יחד עם היהודים ולא רק באזורים הללו. חסם נוסף.

חסם אחרון זה מיעוט הרשתות החברתיות. חברים, רשת חברתית זה לא רק פייסבוק. יש הרבה מעבר. כי אותן רשתות חברתיות זה כלי עבודה היום. זה כלי עבודה. אתה מגדיל את מעגל פוטנציאל האנשים שאתה יכול להעסיק, את החברות שאתה יכול לעבוד בהן, ולצערי גם אצל המיעוטים וגם אצל החרדים זה מאד מוגבל וזה חסם.

שקף הבא – הפעולות שלנו. אנחנו עושים שורה ארוכה של פעולות. חלקן עם המגזר השלישי, לא מעט עם הרבה ארגונים שעושים עבודת קודש. דוגמא מאד יפה זה עם ארגון צופן בנצרת, שמכשיר עובדים להשמה בהיי-טק. הכוונה, מדובר על מיזם שמפעיל בעיר נצרת בתקציב של כמיליון שקל, השמת עובדים. אני מדבר על מהנדסים, אני מדבר על עובדים בהכשרות גבוהות.
קריאה
אקדמאים.
שרון קדמי
אקדמאים, כולם אקדמאים. שהיעד לשנה הזו ולשנה הבאה זה 100 השמות חדשות. כשאנחנו בוחנים להרחיב את המיזם הזה גם לאזור המשולש.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת אתם לוקחים אותם הופכים אותם להנדסאים?
שרון קדמי
לא, לא. זה אקדמאים שאנחנו ---
היו"ר אמנון כהן
עושים הסבה להנדסאים?
שרון קדמי
השמה. הסבה והשמה. כשהמטרה זה לשים אותם במקומות מאד איכותיים. בחברות ההיי-טק, בחברות התוכנה.
חנין זועבי
כמה היעד לשנת 2011?
שרון קדמי
100 השמות חדשות.
חנין זועבי
כמה השמות היו בשנת 2010?
שרון קדמי
אני לא יודע להגיד לך, אבי, אתה זוכר?
שלמה וקס
בפרויקט הספציפי הזה צופן עשו בשנתיים האחרונות שלושה קורסים כאלה. אם אני זוכר נכון, כל אחד מהם היה של כ-20-30.
חנין זועבי
היו השמות?
שלמה וקס
כן, כן, בוודאי. יש להם כ-60% השמה.
שרון קדמי
שזה שיעור השמה מדהים. 60% השמה אני חותם עכשיו ל-30 שנה הקרובות בכל חברת כוח אדם.
שלמה וקס
ואנחנו במסגרת המיזם הזה חייבנו אותם בשיעור ההשמה הזה לפחות, כדי להמשיך את הפרויקט.
שרון קדמי
עכשיו לדעתי גם צופן הולכים לשתף איתנו פעולה ב-RFI, נכון? הם זכו.
שלמה וקס
כן, כן, כן, זו המסגרת הזאת.
שרון קדמי
יפה. תוכנית נוספת ייחודית מאד להנדסאים בדואים, כולל מימון שכר לימוד ודמי קיום. אנחנו מדברים שבשנת 2011 ילמדו כ-40 סטודנטים בדואים, בעלות של מיליון שקלים נוספים, חציים בתוכנה וחלקם בחשמל. שוב, אוכלוסייה גם כן עם מאפיינים מאד ייחודיים שצריכה לקבל ---
היו"ר אמנון כהן
על פי צרכים של המשק, זאת אומרת חסרים ידיים כאלה.
שרון קדמי
בוודאי. אני לא מכשיר אנשים מובטלים. אני לא רוצה מישהו שיהיה לי מובטל עם דיפלומה. זו לא המטרה שלי. המטרה שלי זה להכשיר מישהו ---
היו"ר אמנון כהן
זו המטרה, שיהיה השמה מיד אחרי זה.
שרון קדמי
שתהיה השמה. אם אין השמה, לא עשיתי שום דבר.

תוכנית חדשה למתן 500 שוברי תעסוקה לדורשי עבודה אקדמאים, בכלל זה במקצועת ההנדסה. קצת להסביר מה זה שוברים. אני אקדמאי, מקבל שובר ששווה כסף. אני בא איתו למעסיק והמעסיק פודה את השובר הזה במזומן, ובעצם זה תמריץ למעסיק לקלוט אותי. זה בעצם סבסוד.
היו"ר אמנון כהן
כמה? מה זה לחודש? זה חודשי?
שרון קדמי
השובר הוא חודשי, אבל אתה מקבל אותו לתקופה מסוימת.
היו"ר אמנון כהן
לשנה כאילו?
שרון קדמי
עכשיו, אנחנו מדברים על תקציב של שוברים לשנת 2011 – אנחנו מדברים על 500 שוברי תעסוקה.
חנין זועבי
אבל זה לא 500 אחד. זה לא 500 למהנדס.
שרון קדמי
זה 500 שוברים. אנחנו רוצים, שואפים ש---
חנין זועבי
זה קבוצה של שוברים.
שרון קדמי
כן, אבל המטרה שלנו זה לאקדמאיים, עם דגש על מהנדסים.
היו"ר אמנון כהן
לא, היא שואלת האם שובר אחד מספיק לאיש אחד ---
שרון קדמי
כן, כן. שובר לבן אדם.
היו"ר אמנון כהן
אז זה 500 איש.
שרון קדמי
שובר זה תעודת זהות.
חנין זועבי
אה, 500 איש. זה לא 500 לחודש.
שלמה וקס
לא, לא, לא, 500 איש.
היו"ר אמנון כהן
הוא חייב להיות אקדמאי, אבל.
שרון קדמי
בוודאי. רצוי מהנדס, אבל גם אם לא מהנדס – גם טוב.
חנין זועבי
מה התוקף של השובר? לכמה זמן יש אותו?
שרון קדמי
אני לא יודע להגיד לך מראש.
חנין זועבי
מספר חודשים?
שרון קדמי
לא, חודשים ויותר.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני חושב שזה שנה המדינה משתתפת, לאחר מכן אבל המעסיק מתחייב לקלוט אותו, יש דבר כזה.
שרון קדמי
אמת. עכשיו אנחנו מדברים פה על תקציב של 5 מיליון שקלים, כשהשובר משולם למעסיק עבור קליטת העובד לעבודה. זאת אומרת זה לא איזה שהוא ---
היו"ר אמנון כהן
ואם אחרי שלושה חודשים הוא גילה שהוא לא מתאים לו?
שרון קדמי
תראה, הוא לא מתאים לו כי מה? כי הבן אדם סתם הוא לא אוהב איך שהוא מתלבש או שהוא עושה לו נזק לעסק. זה שני דברים שונים.
היו"ר אמנון כהן
לא, לא, הוא לא מספיק לעבודה שלו. אתה יכול להפר את זה כאילו?
שרון קדמי
יהיה לו מאד קשה. קשה. כי אנחנו לא רוצים מצב שיבוא מעסיק וכל שלושה חודשים, יעשה לי דלת מסתובבת.
היו"ר אמנון כהן
שיהיה ניצול לרעה. אוקי, הלאה, תמשיך.
שרון קדמי
הגדלת התקציב לשוברי הכשרה והתאמה לחסמים ייעודים בכלל למגזר. יש לנו תוכניות משותפות עם ג'וינט וטבת.
היו"ר אמנון כהן
מה זה ג'וינט וטבת במילה אחת.
שרון קדמי
ג'וינט זה ארגון הג'וינט.
היו"ר אמנון כהן
מכיר. מה עוד?
שרון קדמי
טבת זה שיתוף פעולה בתנופה ותעסוקה, שיתוף פעולה בינינו לבינם, שזה למעשה הדטא סייט, אתר הניסויים של ממשלת ישראל באמצעות משרד התמ"ת, לכל מיני תוכניות. סתם אני אקח דוגמא, תוכנית שאולי אתם מכירים – מפתח, אצל החרדים, או רשות מקדמת תעסוקה ברשויות המקומיות. תוכנית שנבחנת כפיילוט בטבת, ברגע שהיא מוכחת כמוצלחת היא עוברת למשרד התמ"ת, ואז אנחנו עושים לה סקיילינג ופורשים אותו בכל הארץ.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת פיילוט ואז אתה ממשיך.
שרון קדמי
בדיוק, זה אתר הניסויים שלי. עכשיו אני הולך לבחון שלוש – ארבע תוכניות לחרדים, למיעוטים, למגזר העירוני ולמגזר הכפרי, שאני הולך לשאוב מטבת ולפרוש בכל הארץ. מדובר פה בעלויות מאד גבוהות.

מיזם משותף מו"פ. אנחנו עם חממת NGT בנצרת. חממה מאד מעניינת. ארבע תוכניות מו"פ בהיקף של תשעה מיליון שקל, מענקי מדינה כמעט 7 מיליון שקל, רק לזה. בנוסף, אישור המדען הראשי שתי תוכניות מו"פ למגזר בהיקף של 2.1 מיליון שקל, כמעט 1 מיליון שקל מענקי מדינה.

עוד פעולות שלנו במסגרת פעילויות אחרות למיעוטים – יש את מסלול תעסוקה. אני מניח שרובכם מכירים. זה למעשה סבסוד שכר דה פקטו של המדינה במקומות עבודה. מישהו שקולט מעל 5 עובדים למקום העבודה, מתחייב להעסיק אותם 30 חודשים, מקבל סבסוד של עד 20% מעלות השכר, כשתוכנית נוספת ייחודית ---
היו"ר אמנון כהן
30 חודש צריך להעסיק?
שרון קדמי
מתחייב להעסיק 30 חודש. ומההיכרות שלנו, מי שכבר עובד 30 חודש – נשאר. שיעור הנשירה מאד נמוך. תוכנית מאד מאד מאד מוצלחת. משרד התמ"ת מוציא בשנה מעל 100 מיליון שקל ---
היו"ר אמנון כהן
כמה יש כאלה היום במסלול הזה?
שרון קדמי
אז זה מה שבדיוק אני אומר. מעל 100 מיליון שקל בשנה. אשר שטרית ממרכז ההשקעות הוא זה שאחראי, הוא סגן מנהל מרכז ההשקעות, שאחראי על כל מסלול התעסוקה. מעל 100 מיליון, אלפי מקומות עבודה כשיש לנו גם מסלול תעסוקה בשכר גבוה, שמיועד לשכר ממוצע של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק. אנחנו מדברים על שכר של 20,000 ו-30,000 ₪ בחודש, שהמדינה מסבסדת עד 50% לחמש שנים. גם, עשרות ומאות מיליוני שקלים.

לדעתי, זה הכל. שאלות, אם יש לגבי מגזר המיעוטים – אני אשמח לענות.
חנין זועבי
יש לך מידע כמה מועסקים מהערבים הועסקו במכרז האחרון?
שרון קדמי
כן, אשר יוכל לענות.
אשר שטרית
בהקצאה האחרונה – בוא נאמר שכ-40% מתוך 4,000 עובדים, זאת אומרת 1,600 מועסקים מבני מיעוטים נכנסו בהקצאה האחרונה, שזה דרמטי. זה עלייה גבוהה.
חנין זועבי
2010 – 1,600 מיעוטים חרדים וערבים, או רק ערבים?
אשר שטרית
לא, לא, אני מדבר רק על בני מיעוטים. את דיברת על בני מיעוטים, נכון?
חנין זועבי
ערבים.
אשר שטרית
ערבים, אוקי.
חנין זועבי
1,600 ב-2010?
אשר שטרית
כן.
שרון קדמי
אנחנו מתעדפים מיעוטים וחרדים. זאת אומרת ככלל, מסלול תעסוקה הוא רק לאזורי עדיפות לאומית. זה אומר הפריפריה הרחוקה. חרדים, מיעוטים, אנשים עם מוגבלויות – כל הארץ. זאת אומרת אני מתעדף אותם, כל הארץ, בלי קשר למיקום הגיאוגרפי. וזו החרגה שעשינו במיוחד לשתי האוכלוסיות הללו.

עכשיו, קראתי לפני כמה ימים באחד העיתונים, אני לא זוכר איפה, על ראיון של מנכ"לית ערבייה בחברת היי-טק. חברים, לשם צריך לשאוף. לא צריך לעשות על זה כתבה כאילו זה משהו מוזר. זה צריך להיות דבר נורמאלי. כמו שיש מנכ"ל חברת היי-טק, יכולה להיות מנכ"לית חברת היי-טק. והיא יכולה להיות רחמנא ליצלן או חרדית או ערביה. אני לא רואה בזה ---
היו"ר אמנון כהן
עם כיסוי ראש וזה?
שרון קדמי
אני לא יודע אם היא מוסלמית או נוצרית.
היו"ר אמנון כהן
לא, היא לא הייתה מוסלמית.
שרון קדמי
גם בסדר וגם בסדר.
היו"ר אמנון כהן
כן?
שרון קדמי
רק שיהיה.
היו"ר אמנון כהן
גם עם זקן ופאות וזה?
שרון קדמי
אישה?
היו"ר אמנון כהן
גבר גם.
שרון קדמי
אה, אוקי.
היו"ר אמנון כהן
כי היו כתבות אחרות בדה-מרקר. אתה אמרת עיתון, אז אני אומר היו כתבות אחרות שיש אפליה ---
שרון קדמי
רגע, צביקה יצא.
היו"ר אמנון כהן
מי זה צביקה?
שרון קדמי
מזרחי. אני צוחק, אני צוחק.
היו"ר אמנון כהן
לא, פשוט קראתי, אני מדי פעם עובר על זה, אז הייתה כתבה שבאותו קורס מסיימים בוגרים ובגלל החזות, כמו שציינת, בגלל החזות החיצונית, לא תמיד יכולים להתקבל לאותם המשרות ---
שרון קדמי
חסם.
היו"ר אמנון כהן
כן, חסם מאד רציני.
שרון קדמי
מאד רציני.
היו"ר אמנון כהן
והייתי רוצה לדעת כמובן תוך כדי, אתה מגיע לשקף ---
חנין זועבי
שרון משתמש בשפה עדינה. הוא אמר חסם תרבותי.
שרון קדמי
כן, זה מה שרציתי להגיד.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו תיכף עוברים כבר למגזר החרדי.
שרון קדמי
אנחנו עוברים למגזר החרדי.
היו"ר אמנון כהן
כן, אז אני אומר שבאמת היו הרבה, גם אלי, גם בגלל שאני יושב ראש וועדת המשנה הזאת, הרבה פנו אלי וסיימנו בקריה האקדמית, קריית אונו, סיימו תואר, חלקם רואי חשבון, חלקם משפטים, ומתקשים מאד מאד להתקבל לעבודה, כי מצד אחד אני חושב המקום הזה נתן מענה לאוכלוסייה חרדית ששילב אותם בהשכלה גבוהה ונתן להם את כל התנאים. גברים לבד, נשים לבד, עשה את כל ההפרדות, אבל לא התפשר ברמה האקדמאית, כמו כולם, אבל להתקבל לעבודה – מאד מאד קשה. כמובן גם זה במגזר, אם אתה יכול להתייחס.
שרון קדמי
אני מסכים איתך.
היו"ר אמנון כהן
איך עוברים את החסם הזה? איך אני יכול לדעת כמה חרדים יישבו באגף האוצר, עם זקן ופאות למשל.
קריאה
בעזרת ה'.
היו"ר אמנון כהן
בעזרת ה', בסיעתא דשמייא.
קריאה
כמה ערבים יישבו במשרד האוצר.
היו"ר אמנון כהן
ראיתי כמה. דווקא ברשות המיסים ראיתי כמה מוכשרים, באמת, אנשים טובים. המגזר החרדי, בבקשה אדוני.
שרון קדמי
בכבוד. קצת נתונים, אתם יכולים לראות את המספרים – 8-9% מכלל האוכלוסייה. אגב, הריבוי הטבעי גם של אוכלוסיית החרדים וגם של המיעוטים הוא מן הסתם הגבוה ביותר, מעל 2.2% - 2.3%, אם אני לא טועה אולי אפילו יותר בהשוואה לאוכלוסייה החילונית, חצי ואף פחות. אז צריך גם להתייחס לדברים האלה.

בגילאי העבודה, אתם יכולים לראות שכוח העבודה הרבה יותר נמוך, מתוכם 120,000 גברים, עם גידול שנתי מאד מאד גדול. תיכף אני אתייחס לחסמים. ופה יש חסם אחד בוטה, שהממשלה והכנסת נדרשה אליו, ותיכף נתייחס אליו. שיעור התעסוקה הכללי – אתם יכולים לראות, נשים כ-43%. סליחה, גברים, הממוצע הוא 43%, כששיעור המשתתפים מכוח העבודה הוא 48.5%. כמובן, הנשים עובדות הרבה יותר מהגברים. גברים – תורתם אומנותם. הרבה בכוללים ובלימודים, שזה חשוב. אבל יש כאלה שלא עושים את זה ולא עובדים, והם האוכלוסייה שאנחנו צריכים להתעסק איתה. כי אין לי בעיה, מי שתורתו אומנותו, אנחנו מכבדים כל אחד, שילמד. אבל מי שלא – שיתכבד ויעזור למשק הישראלי.
היו"ר אמנון כהן
דרך אגב, גם זה שתורתו אומנותו, הוא מעוניין בשעות אחרי הלימוד, ואחרי שכבר ישב עם הילדים איזו שעה בערב ---
שרון קדמי
בכבוד.
היו"ר אמנון כהן
הוא מוכן לצאת לעבוד. אבל המדינה מאלצת אותו שלא יעבוד. כי אם הוא יתחיל לעבוד, אז הוא כבר צריך ---
שרון קדמי
תיכף אני אתייחס לזה.
היו"ר אמנון כהן
אז פה צריך לתת את הדעת. כי אם אנחנו רוצים להרחיב את ההכנסה הביתית, ואנחנו אומרים תורתו אומנותו בסדר, תיתן את ה-10 שעות שלך, 11 שעות, כל מה שתחליט. אם בא לך לעבוד ותרצה לעבוד אחרי שעות הלימודים, אין קנס. זאת אומרת לא יהיה מצב שמחר תקבל קנס. שיעבוד וגם יעבוד וישלם מיסים, לא יהיה מצב שיחפש שטיפה באיזה שהוא מקום שיתנו לו ככה את הכסף, כי הוא פוחד. לא בגלל שהוא לא רוצה. הוא רוצה מצד אחד למקסם את ההכנסות של הבית ---
שרון קדמי
יעבוד בצבע כהה, אתה אומר.
היו"ר אמנון כהן
כן, כמו שצריך. אבל פה החוק מצד שני, ואני מחוקק, אני צריך לתקן את זה. אבל אם גם ניתן לזה את המענה, אם במידה ואתם ראיתם את הבעיה והבאתם משהו לממשלה, גם לתקן את הדבר הזה, במידה ו-.
שרון קדמי
קצת מספרים נוספים. אתם רואים ששיעור התעסוקה של גברים חרדים, למרות המגמה החיובית, עדיין 40% בלבד לעומת המגזר, פי שניים. וה-80% זה מה שקורה במדינות ה-OECD. זאת אומרת, זה הממוצע. ואין שום סיבה שחרדי בברוקלין או בלונדון יעבוד ופה לא. אין שום סיבה. צריך לאפשר לו את התנאים, כמובן עם כל החסמים ---
קריאה
הוא שומר עלינו באוהלה של תורה.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, הסעיף הבא שלך הוא בעייתי, כי אתה עוד פעם מתייחס פה ל-10%, כאשר אלה שבאו ונרשמו ורוצים לחפש עבודה, אבל אם אנחנו הולכים כמו שאמרנו, לאזורים האלה ---
שרון קדמי
אתה צודק. אתה צודק.
היו"ר אמנון כהן
שאם אנחנו רוצים לעודד תעסוקה, אתה פתאום תראה שהאחוזים פה ---
שרון קדמי
אתה צודק.
היו"ר אמנון כהן
לא רלבנטיים לגמרי.
שרון קדמי
שקף הבא, חסמים. אנחנו יכולים לראות מספר חסמים בולטים. אחד, העדר הכשרה מתאימה, בשפה יותר מוכרת – מקצועות ליבה, לימודי ליבה. מה לעשות, הרבה, גם מקומות עבודה וגם מוסדות לימוד דורשים לימודי ליבה, וזה חסם שצריך לפרוץ אותו. הוא על סדר היום. אני חושב שהוא בדרך להיפרץ, אבל זה חסם.

סוגיה נוספת ולא פחות קשה זה הסדרת דחיית השירות. שוב, כל נושא תורתם אומנותם והפטור משירות צבאי. הממשלה נדרשה לזה באחרונה, ויצאה תחת ידיה החלטה, חוק האברכים, שלהבנתנו, ורן – תקן אותי אם אני טועה, יכול להכניס לשוק העבודה מעל 10,000 איש בין לילה, משהו כזה, נכון?
רן רידניק
ההפניה שבוצעה? של 12,000.
שרון קדמי
12,000, סליחה, טעיתי ב-2,000. 12,000 איש, אני סתם אומר לכם מבחינת המספרים, זה לא הרבה אבל זה שליש אחוז אבטלה. זה 0.3%. -0.3.5%. זה מספרים גדולים וזה בלי להתאמץ. הממשלה גם צריכה לחשוב מה היא עושה, איך היא קולטת אותם לשוק העבודה, זה לא פשוט. זו הנקודה שמכובדי התייחס אליה, הפסד הטבות בכסף ושווי כסף ביציאה לעבודה. חסם. אברך אומר – רגע, אני כן רוצה, אבל אני מפסיד את תשלומי ההעברה שאני מקבל, אני מפסיד את התמיכה, אני חושב פעמיים.

ושיעור תעסוקה גבוה במשרה חלקית במגזר הציבורי, בעיקר נשים. צריך להבין, גם במגזר החרדי ---
היו"ר אמנון כהן
בעיקר גברים.
שרון קדמי
גם נשים וגם גברים עובדים בעיקר במגזר הציבורי. יש כמות מוגבלת של עובדים במגזר הציבורי שהוא יכול להכיל, בלי כרגע חרדים, מיעוטים או אחרים. המגזר הציבורי לא יכול לגדול בלי סוף. זאת אומרת המגזר הציבורי מוגבל. ובתוך המגזר הציבורי, הנשים מאפיינות בעיקר את תחום החינוך. גם שם, יש מספר מוגבל של אנשים שיכולים לעבוד בתחום החינוך. אי אפשר כל הזמן ללמוד ועוד חינוך, כי זה בסדר, אבל זה לא יעזור. אם אני אכשיר 5,000 בוגרות אולפנא לחינוך בשנה, לא תהיה להן עבודה. יהיה להם מקצוע, אבל לא תהיה להן עבודה. צריך לעשות שם SHIFT. וזה חסם מאד מאד קשה.
היו"ר אמנון כהן
לגבי הסעיף הראשון, העדר הכשרה שאמרת, אמרת ליבה ---
שרון קדמי
חלק.
היו"ר אמנון כהן
חלק ליבה. אני אומר, אני לא נגד ליבה, אני חושב שצריך להרחיב אופקים בלימודים, אבל דווקא ראיתי את הבוגרים שדיברת על הקריה האקדמית, שמכשירים שם את החרדים, אז אמרתי איך אתם לא למדתם אף פעם אנגלית, לא מתמטיקה, לא כלום ---
שרון קדמי
בשלושה חודשים, ככה.
היו"ר אמנון כהן
אז אני אומר, שלא בהכרח לימוד הליבה מרחיב אופק או מחדד, או מראה על IQ.
שרון קדמי
לא, הוא גם ניתן להשלמה.
היו"ר אמנון כהן
אז אני אומר אז הם יש להם שלושה ארבעה חודשים של מכינה שהם לומדים שם ---
שרון קדמי
נכון.
היו"ר אמנון כהן
ובמכינה האקדמית הזאת שהם לומדים, חלקם שלושה ארבעה חודשים, לפי מבחן קודם. חלקם שנה אולי.
שרון קדמי
נכון.
היו"ר אמנון כהן
אז למעשה הם מגיעים לאותו מעמד של כל אחד ואחד.
שרון קדמי
אני ברשותך מחדד את דבריי. חלילה לומר על כישוריהם. זה חסם. כי אברך חרדי שירצה ללכת ללמוד, הוא לא יוכל להתחיל ללמוד לפני שהוא עושה את אותה מכינה. זה שהוא יבוא למכינה והוא יעבור אותה בהצטיינות, בסדר. אבל זה עדיין חסם שהוא יצטרך לעבור, וזה חסם. זאת הייתה הכוונה.
היו"ר אמנון כהן
נכון, נכון. אני חושב שאנחנו צריכים להכיר באלה שמסיימים ישיבה קטנה וישיבה גדולה. אנחנו יודעים את חידוד הראש שלהם, אוטומטית שמקביל לתפקיד כזה וכזה, או רמה כזו וכזו. אולי טכנאי, הנדסאי, לא יודע.
קריאה
אבל הוא לא יוכל להיכנס לנושא ההיי-טק.
היו"ר אמנון כהן
הוא יעבור קורס, ילמד, כמו כל אחד, ילמד.
שרון קדמי
הוא יצטרך אנגלית, הוא יצטרך מתמטיקה.
היו"ר אמנון כהן
מה הוא צריך?
שלמה וקס
הוא צריך היום בהיי-טק, כשאנחנו מדברים על היי-טק, על ההכנסה הגבוהה, אנחנו מדברים על הכשרה של מהנדסים, אנשי תוכנה, בוגרי תוכנה, עם השכלה רחבה של בוגרי מוסדות אקדמאיים. זה מה שאנחנו מדברים, כי לצערי ייצור בהיי-טק כמעט ואיננו בנמצא בישראל.
שרון קדמי
הוא לא בארץ.
שלמה וקס
הוא יוצא החוצה מהמדינה. ובפיתוח, צריך מהנדסים ובוגרי מדעי המחשב ומדעים בכלל. וכדי לעשות את זה צריך לסיים את הטכניון, צריך לסיים את האוניברסיטה, לא בראיית חשבון ולא באקדמיה אחרת.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, בבקשה.
שרון קדמי
שקף הבא. מעט מהפעולות שאנחנו עושים במשרד התמ"ת למגזר החרדים. תוכנית מצוינת שנקראת 'חרדים לעתידם'. למעשה מימון שכר לימוד אוניברסיטאי מלא ודמי קיום, שזה חסם מאד חשוב במגזר, זה דמי הקיום. למי שלומד מקצוע של הנדסה, מדעי הטבע, מחשבים או מדעים מדויקים, אנחנו מדברים על תוכנית בהיקף של 12 מיליון שקלים. תוכנית מאד מוצלחת שאנחנו הולכים להמשיך אותה.
היו"ר אמנון כהן
איך אתם מגיעים לאוכלוסייה?
שרון קדמי
הרבה יותר קשה במגזר החרדי מאשר במגזר המיעוטים. כי במגזר המיעוטים ה- net working יותר מאשר אצל החרדים. חרדים צריך לפרוץ אותו, ואז ברגע שפרצת ---
היו"ר אמנון כהן
דרך הרב זה הולך ואז זה יוצא טוב.
שרון קדמי
אתה יודע יותר טוב ממני.
היו"ר אמנון כהן
אז איך אתם מגיעים בסך הכל?
שרון קדמי
אז אנחנו עובדים דרך האנשים שלנו בשטח. הנה, שנדי פה, היא יכולה גם לספר על זה.
היו"ר אמנון כהן
שינדי, איך הולך? איזה רב? הרבי מגור? עם מי מדברים?
שינדי באבד
זה חבר מביא חבר.
היו"ר אמנון כהן
רק ככה?
שרון קדמי
מהפה לאוזן.
היו"ר אמנון כהן
ואם הרב לא מסכים, אז איך הוא יבוא?
שינדי באבד
הרב מסכים בפרט.
היו"ר אמנון כהן
בפרט הוא מסכים. אז כולם הופכים להיות פרט? הבנתי.
שינדי באבד
נגיד ב'חרדים לעתידם', שרון, תגיד כמה אנשים הגיעו.
היו"ר אמנון כהן
כמה?
שרון קדמי
תגידי את.
שינדי באבד
אני לא מנהלת את 'חרדים לעתידם'.
היו"ר אמנון כהן
נו כמה באמת, זה מעניין אותי.
שרון קדמי
אני לא זוכר את המספרים.
היו"ר אמנון כהן
בגדול.
שרון קדמי
למה אתה חושב שאמרתי שהיא תגיד, כי אני לא זוכר את המספר.
קריאה
500 גברים חרדים מדי שנה. שנה שעברה. השנה יהיו יותר.
היו"ר אמנון כהן
איפה, בבני ברק בעיקר? איפה?
קריאה
בכל מקום.
שרון קדמי
מתקנים אותי, 600.
היו"ר אמנון כהן
600. אבל תשמעו, קודם כל המקצועות נבחרו לטעמי, כי אני רוצה שילמדו הנדסה, מדעי הטבע, מחשבים, מדעים מדויקים. אבל השאלה היא אם אנחנו מגיעים גם בחרדים, הרי יש כל מיני מגזרים, האם אנחנו מצליחים להגיע לכל חסידויות כאלה למיניהן. אותך אני שואל.
קריאה
היו גם ליטאים, היו גם חסידים.
שרון קדמי
אנחנו מנסים להגיע למכנה המשותף הרחב ביותר. אני אתן לכם דוגמא. אנחנו עכשיו, שינדי היא שותפה, מקיימים בחודשיים האחרונים פורום חרדים. זה פורום שנוסד על ידי שר התמ"ת הקודם, שמגיעים מכל הפלגים ואנחנו יושבים ומנתחים סוגיות מאד ספציפיות כמו הכשרה מקצועית, כמו יזמות כעסקים קטנים ובינוניים, השכלה. ואני מאמין שבשבועות הקרובים נגיש לשר התמ"ת המכהן, נייר סופי עם מסקנות לביצוע מה צריך לעשות.

יש לנו תוכניות ייחודיות להנדסאים חרדים, שלומדים בהן 30 חרדים הנדסאי תוכנה. זה שיתוף פעולה עם הג'וינט וקרן קמח. 4 מיליון שקלים לשנה. זה מכינה פלוס שנתיים לימודים. יש נוהל חדש למימון שכר לימוד ונסיעות להנדסאים חרדים. יש כיתה במפעל והכשרה מפעלית בעיקר בתחומי ההיי-טק.

מסלול תעסוקה – אותו דבר כמו שבמגזר המיעוטים. גם אצל החרדים – תעדוף מוחלט לאוכלוסייה החרדית, כחלק מהאוכלוסייה שאנחנו מתעדפים.

תוכניות נוספות – בשיתוף ג'וינט וטבת יש לנו את 'חכמת נשים', זה לימודי הנדסאות בסמינרים החרדיים, כתחליף ללימודי ההוראה. שוב, מה שאמרתי, לפרוץ את אותן אולפנות שמלמדים אך ורק הוראה. עזרה בתהליך בחירת מקצוע, ליווי במהלך ההכשרה. אנחנו מדברים על כ-600 תלמידות בשנה, רובן במקצועות המדעים. זה המקצועות שחסרים לנו.
היו"ר אמנון כהן
איפה הן לומדות?
שרון קדמי
איפה הן לומדות? בבתי ספר. בסמינרים שיש.
היו"ר אמנון כהן
אז אתם נכנסים לתוך סמינר ומכניסים מגמה חדשה? במקום הוראה אז מגמה חדשה כזאת, יפה. איפה אתם, באיזה סמינרים? בירושלים זה עובד?
קריאה
הרב ליברמן.
היו"ר אמנון כהן
בליברמן זה עובד? זה אחד הסמינרים הטובים, כן.
קריאה
יש בשרנסקי.
היו"ר אמנון כהן
יפה, גם שרנסקי.
שרון קדמי
את שחר אני מניח כולם יודעים, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל יחד עם מערכת הביטחון, עם הצבא. הכשרה בתחומי הטכנולוגיה בשירות הצבאי. מוצאים גם עבודה למשתחררים.
היו"ר אמנון כהן
גם חיל האוויר.
שרון קדמי
גם חיל האוויר. יש שחר כחול ויש שחר ירוק. בתקשוב. היינו בסיור בשבוע שעבר עם שר התמ"ת.
היו"ר אמנון כהן
שמעתי גם שחותמים קבע כבר, ברוך ה'.
שרון קדמי
חותמים קבע. ראינו חיילים ב-8200, חרדים, ומהמצטיינים. אין שום סיבה שלא יהיו.
היו"ר אמנון כהן
רק תתנו צ'אנס, חברה. אתם תראו איזה נשמות יש שם. איזה איכויות.
שרון קדמי
'פרנסה בכבוד' – תמיד אני אוהב את השמות. אני לא יודע מי ממציא אותם, אבל השמות תמיד מאד יצירתיים. הכשרה מקצועית לגברים בתחום בדיקות התוכנה, QA, תוכנות, ניהול רשתות. מלווים גם בניהול והשמה, וצופיה זה לנשים. גם, אותו דבר, QA תוכנה, ניהול רשתות, איתור, ליווי והשמה.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, שנייה אחת. נעבור דקה אחת, פה הכשרה הכל בסדר, הכשרה פה בסדר, צופיה, פרנסה בכבוד. אחרי שקיבלו הכשרה – כמה אחוזי השמה?
שינדי באבד
בצופיה יש לנו 85% השמה, לפחות.
שרון קדמי
זה בסדר, נכון?
שינדי באבד
ובדקנו לאחרונה על ידי ... לגבי קידום שהם נשארו בעבודה, אחרי 3 שנים 95% נשארו בעבודה.
היו"ר אמנון כהן
יפה. ופרנסה בכבוד, מי מטפל בגברים?
שרון קדמי
את זוכרת? אתה זוכר רן?
היו"ר אמנון כהן
רן, לא באת עם שיעורי בית?
שרון קדמי
לא, הוא לא אחראי. מסכן, הוא רק נותן כסף, מה אתה רוצה?
היו"ר אמנון כהן
לא, אתה צריך לדעת למה אתה נותן כסף. אם זה הולך לייעדו בכלל. הולך לכוסות, לקפה, למה?
שרון קדמי
אל תיתן לו רעיונות.
רן רידניק
אם אתה מעוניין שאקח משם כסף למטרות אחרות, אני מוכן לשקול את הסוגיה.
היו"ר אמנון כהן
אני אמרתי לבדוק אם הכסף הולך לייעדו. גם אם אתה נותן לאשתך כסף אתה אומר לה איפה הוא הלך?
רן רידניק
אנחנו מסכימים לחלוטין ששיעורי השמה גבוהים זה המפתח לכל דבר, ושהכשרה היא לא מטרה בפני עצמה, אלא רק ---
היו"ר אמנון כהן
אז כמה בפרנסה בכבוד, כמה השמה?
שרון קדמי
אתה תקבל תשובה. אני לא רוצה להגיד לך מספר לא מדויק.
היו"ר אמנון כהן
אם זה דומה לצופיה, אני מקבל.
שרון קדמי
את התקציב של צופיה ופרנסה בכבוד, אתה זוכר?
שינדי באבד
צופיה זה קרוב לכלום. סליחה שאני אומרת את זה.
שרון קדמי
כלום? זה לא כלום, כי יש משהו. יכול להיות יותר.
שינדי באבד
צופיה זה היה באזור ה-600,000 ₪ לשנה.
היו"ר אמנון כהן
של צופיה?
שינדי באבד
כן.
רן רידניק
אבל פרנסה בכבוד זה פרויקט תמ"תי, זה פרויקט ג'ונטי עדיין.
שרון קדמי
זהו, בסדר עדיין זה תמ"תי.
רן רידניק
לא, צופיה זה ג'וינטי, פרנסה בכבוד זה תמ"תי.
קריאה
אז על כמה אנשים מדובר?
שרון קדמי
אני אתן לכם את המספרים.
היו"ר אמנון כהן
צופיה כמה אמרת?
שינדי באבד
1,000.
היו"ר אמנון כהן
1,000 איש.
שינדי באבד
יותר מ-1,000.
היו"ר אמנון כהן
1,000, 95% השמה?
שינדי באבד
1,000 בסך הכל בשנתיים האחרונות, עם הכסף שדיברתי עליו.
היו"ר אמנון כהן
למה מיועד למעשה הכסף?
שינדי באבד
מה עשינו עם הכסף? הכשרה.
היו"ר אמנון כהן
למה הוא מיועד, להכשרה?
שינדי באבד
להכשרה.
היו"ר אמנון כהן
פנים מפעלית?
שינדי באבד
לא, לא. זה לא מחליף את הכלים של הממשלה. הכלים של הממשלה קיימים וזה חלק מהעבודה שלנו. זה הכשרה נוספת, לאו דווקא משהו ספציפי.
שרון קדמי
לסיום, מכובדי, אתה יכול לראות שאנחנו פועלים בשורה ארוכה של תוכניות. אנחנו כל פעם מנסים למצוא תוכניות חדשות ולנסות לפרוץ חסמים נוספים.

שיתוף הפעולה שלנו עם גופים כמו טבת, עם גופים כמו קרן קמח, עם מגזר שלישי נוספים, גם אצל החרדים וגם מיעוטים מבורך. זה הפריה הדדית, זה עזרה, זה מכפילי כוח, ואנחנו כל הזמן חושבים איך אנחנו מרחיבים ומגדילים את זה.
היו"ר אמנון כהן
איך אתם מסתכלים באזורים האלה שאנחנו רוצים בהם לעודד תעסוקה, האם יש לכם דרך להביא לשם שלוחות של מפעלים למיניהם, ואז לחסוך גם בעלויות כאלה, שההכשרה תהיה פנים מפעלית עם הסכם הדדי, שהם יתחייבו כל שנה להכשיר כך וכך אוכלוסייה מהאזור הזה, אחרי שאתה עוזר לו בהקמת המפעל. וכמו שאמרתי, על מנת להגדיל את המערך, להגדיל את האזרחים, להכניס אותם לשוק העבודה, גם הפיילוט הזה שאנחנו מדברים, מעון, מפעל, הכשרה פנים מפעלית, עם התמריצים שיש לכם כבר כמו שאמרת, ואוצ'ר כזה או אחר, שאתה נותן שהוא חייב יהיה להעסיק תקופה מסוימת ---
שרון קדמי
זה אחד האתגרים הכי קשים. למצוא את המפעל, או במקרה הטוב מפעל עוגן שיעתיק ---
היו"ר אמנון כהן
לא למצוא. אתה אפילו לכוון אותו. תשמע, יש לי פה במדינה בעיה תעסוקתית, בעיית אבטלה, גם עוני, היינו רוצים קצת לתת להם, ולמה אמרתי היי-טק, כי במקומות האלה לא יכול להגיע ההיי-טק. רק אם אתה כמדינה תיזום את זה, ואתה תגיד לו אתה תקבל פה הטבות כמו שאתה מקבל בפריפריה. או, אם אתה יש לך בפריפריה, אני נותן לך יותר, כי אתה פה ---
שלמה וקס
אדוני יושב הראש, אם אפשר להתייחס רגע.
היו"ר אמנון כהן
שנייה אחת.
אשר שטרית
אני רוצה להגיד משהו, אפשר?
היו"ר אמנון כהן
בטח, בטח שאתה תתייחס. כל הדרך הגעת.
אשר שטרית
לגבי הערבים והחרדים – הם יקבלו תמיכה בכל הארץ, זה לא משנה באיזה מקום.
חנין זועבי
כן, אבל אתה לא יכול לדבר על גידול במאות אלפי משרות של נשים וגברים ערבים, ורק לדבר על מציאת פתרון מחוץ למגזר. וזה מה שמדאיג אותי מהדיבורים של שרון. היעדים - להכפיל את מספר הנשים הערביות העובדות. היעדים הם נפלאים ושאפתנים, אבל להתמקד, וזה היה הדיון בישיבה הראשונה. להתמקד בפיתרון של מציאת עבודה מחוץ ליישובים הערבים. זה לא לפתח את האזור. זה לא לפתח את היישובים הערביים עצמם. זה להמציא פתרונות פרטניים ואישיים לערבים מחוץ ליישובים שלהם, אז לא פיתחת.

קודם כל אתה לא תרמת בפיתוח האזור ואתה גם כן לא תרמת למציאת פתרון ארוך טווח. אתה ממציא רק פתרונות לאנשים ולא לאזור.
אשר שטרית
אבל ---
היו"ר אמנון כהן
נעשה את זה ככה, אנחנו ניתן לכולם לדבר, בסוף תענה. תרשום לך בנייר.
חנין זועבי
... למצוא עבודה ל-200,000 או יותר, ל-250,000 איש, גם נשים, גם גברים במגזר הערבי, ואתה אומר שהחזון שלך הוא למצוא עבודה מחוץ לכפרים. אני חושבת שזה מאד מדאיג, כי אתה לא רוצה, קודם כל אתה לא מפתח את האזור, וזה גם כן לא פתרון יעיל. אני לא כל כך מבינה בתיאוריות כלכליות, ויש לי את הנתונים של המ.מ.מ., אבל פה יש גם אנשים שהם מומחים בנושא.

אבל שרון, כאשר אתה אומר שהפתרון הוא בהכשרה או בהשמה ולא בפיתוח מקומות עבודה ---
שרון קדמי
לא אמרתי את זה. אמרתי זה גם.
חנין זועבי
כי אתה אומר אין היצע בחברה הערבית, אז צריכים, ואני ככה ציטטתי ---
שרון קדמי
אין היצע של מקומות עבודה.
חנין זועבי
ואין היצע של מקומות עבודה בחברה הערבית, אז אנחנו צריכים לפתח, לצאת החוצה ולחפש ---
שרון קדמי
מה זה לצאת החוצה? אתה נותן לי להשיב עכשיו, ברשותך?
היו"ר אמנון כהן
אני רציתי לעשות סיבוב של כמה אנשים ביחד ואתם תשיבו אחר כך.
שרון קדמי
בסדר, אני אשיב לזה.
חנין זועבי
אני חושבת שהבעיה הכי מרכזית - שאין מקומות עבודה במגזר הערבי.
היו"ר אמנון כהן
נכון, התייחסנו לזה. שלמה וקס בבקשה, גם אתה, בבקשה ידידי, ואתם תענו לכל הסבב אחר כך. בבקשה.
שלמה וקס
אנחנו מדברים על להביא, אתה מדבר אדוני יושב הראש, להביא חברות היי-טק לפריפריה או דברים כאלה. איגוד תעשיות אלקטרוניקה. להביא לשם מפעלי היי-טק או דברים כאלה. אמרתי כבר תוך כדי הדברים בהתחלה, היום לצערי ייצור כמעט ואיננו, ואני לא רואה היי-טק להביא ייצור לפריפריה. זה לא ההיי-טק כמשמעו. זה לא פרוביג'נס שנמכרה אתמול ב-350 מיליון דולר לברודקו.

אנחנו צריכים כוח אדם, וחלק מההיי-טק זה יזמות של אותם מהנדסים, אותו דני שחר שמכר אתמול את החברה ב-350 מיליון, התחיל בעצמו, בלי סיוע של המדינה, בלי שום דבר, באיזה שהוא רעיון שקידם אותו. זה מה קדם למה – הביצה או התרנגולת.

אנחנו עושים היום במישור אחר לחלוטין, גם כן מתקשר לפריפריה הגיאוגרפית והסוציו אקונומית, אופקים להיי-טק. שאנחנו לוקחים בחורים, בוגרי צבא אמנם, שלא עושים, אין להם הכשרה ולא שום דבר, ואנחנו מכניסים אותם במסלול כדי שיסיימו טכניון. אנחנו משוועים לכוח אדם. טכניון ומוסדות להשכלה גבוהה. אז צריך להכשיר אותם במקצועות.

יש כאן את הפרויקט של כמה חברות תוכנה, התחילה עם זה מטריקס במודיעין ששנדי מכירה. אז זו בעיה. זה לא יעזור שום דבר, חברת הכנסת. יצטרכו לצאת מהכפרים. זה לא יכול לקום בתוך הכפר. זה יכול לקום אולי במרכזים. יש בנצרת פעילות יוצאת מן הכלל של יוזמה של בית תוכנה, שעושה עבודה נפלאה וגדל וגדל. ואנחנו בעד לשלב גם את אנשי המגזר הערבי, האקדמאיים שבהם, בתוך התעשייה הזאת, ואנחנו מעודדים את זה.

תעשייה קמה איפה שיש את כוח האדם. התעשייה הזאת זה לא מה שאנחנו הכרנו פעם, מכונות או דברים כאלה. לוקחים עכשיו אולם, מניחים רשת מחשבים, מניחים כמה PC ורשת וסרברים, והם מתחילים לפתח. זאת התעשייה.

ולכן, צריך להתייחס לזה בצורה אחרת. זה לא יכול להיות בג'ת או בערבא או דווקא בבני ברק. וגם הקהילה החרדית תצטרך לצאת מתוך עצמה. אז הבנות החרדיות יכולות להיות במודיעין בעבודה מרחוק. זה לא עבודה עדיין של ההיי-טק. זאת לא עבודה של היי-טק. זה עדיין לא פיתוח, זה עדיין QA. העבודה המרכזית נעשית בתל אביב ובירושלים ובחיפה, במרכזים, איפה שיש את כוח האדם.

ועכשיו יש יוזמה ברוכה, ECI מנסה לגייס ו-EMC מנסה לגייס בבאר שבע.
שרון קדמי
גם ECI.
חנין זועבי
מה עם הקמת אזורי תעשייה אזוריים?
שרון קדמי
כבר אני עונה. הרמת לי להנחתה.
היו"ר אמנון כהן
סיימת, שלמה?
שלמה וקס
ודבר אחרון, אני מוכרח להביע את דעתי כאזרח במדינת ישראל וכאחד שתרם כמה שנים במדינה הזאת בכמה מסלולים. רבותיי, בואו תוציאו למגזר החרדי יותר ללמוד לימודים אקדמאיים ושישתלבו במגזר העבודה. אנחנו, אני באוהלה של תורה מאה אחוז, השאלה מה הכמות. אני צריך את הכמות הזאת, ויש שם ---
היו"ר אמנון כהן
אבל לא מוצאים עבודה.
שלמה וקס
ויש שם איכויות, רק רגע.
היו"ר אמנון כהן
יש כמות שלא מוצאים עבודה. קודם כל תקלוט אותם, שנוכל להגיד להם הנה, התחילו לעבוד. לא יתוסכל, 4 שנים לומד, בסוף מחפש.
שלמה וקס
אדוני יושב הראש ---
היו"ר אמנון כהן
זה דמגוגיה מה שאתה אומר עכשיו.
שלמה וקס
אני לא אומר דמגוגיה.
היו"ר אמנון כהן
למה? אני אגיד לך – כי יש כאלה, זה תהליך, אי אפשר להגיד היום תסגור. אז אני אומר, קודם כל תשלב את אלה שסיימו, גם במגזר הערבי שמסתובבים אלפי אקדמאיים שלא השתלבו. היום כבר אלפי חרדים שלא השתלבו בגלל חזותם.
חנין זועבי
49% המובטלות הערביות האקדמאיות. 49%. אז יש יותר מדי אקדמאיות.
שלמה וקס
רק רגע, השאלה, עוד הפעם, כשבאים ואומרים אקדמאיים, מאיזה מקצועות? אני מייצג את תעשיית ההיי-טק. אנחנו מחפשים מהנדסים ---
היו"ר אמנון כהן
אז נעשה הסבה מקצועית, נעשה במדינה הסבה מקצועית, כמו שהוא אמר. אני לוקח אקדמאי, מלמד אותו כרגע הצורך שלך במהנדס, אז תסב.
שלמה וקס
לעשות מהנדס זה לא הסבה. זה לימודי בסיס.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אז אני אומר. בסדר, תודה. אנחנו רוצים לשמור את אמיר זועבי, בבקשה. תציג את עצמך שאנחנו נדע.
אמיר זועבי
אמיר זועבי, כלכלן וותיק במגזר. למעשה, כמובן זה לא השקף הראשון ולא השקף האחרון שאנחנו נראה. גם יש הרבה סטטיסטיקות. מה שאני ראיתי היום, אתה מנית היטב את הבעיות והחסמים. מצד שני פתרונות שאינם מקבילים לבעיות.
שרון קדמי
למה?
אמיר זועבי
תיכף אני אסביר לך. דיברת על היצע העבודה, דיברת על ייצור. אני לא יכול לדרוש מכלכלה לא מפותחת להתחיל לייצא. קודם כל היא לא התחילה לייצר במיקום הגיאוגרפי שלה. איך היא תצא החוצה? דבר ראשון.

דבר שני, גם את החסם פה, אז אני מסתכל על מסלול עידוד התעסוקה. זה מסלול טוב, אבל אם אין היצע של תעסוקה, אז מה המסלול הזה יעזור לי? זו דוגמא טובה לעניין הזה.

גם כל התמיכות של הייצוא, יש תוכנית תבל, יש מעט מאד עסקים כפי שאמרת, שהצליחו לייצא. לצערי רובם בתחום המזון. אני לא קורא לזה ייצוא. זה קשה להיות בחוץ עם התעשיות האלו, וההצלחות הן די זעומות בתחום הזה.

מה שחסר הוא, וכל התוכניות קיימות, כל הזמן רצות, כל הזמן משכללים תוכניות חדשות. אבל השינוי האמיתי עדיין לא הרגשנו בתוך המגזר. וגם המדינה לא מרגישה. אני לא רוצה להתייחס למגזר כאילו הוא ישות נפרדת בפני עצמה. הוא חי בתוך מדינת ישראל. מה שחל על המדינה, חל עליו.

מה שאני אומר, שהפתרון של הגדלת ההיצע התעסוקתי, היות והכלכלה החזקה נמצאת במגזר היהודי, ויש לנו את הקושי, את הקשיים שמנינו עכשיו פה, בנייר הזה, בשקף הזה, של ניידות, חוסר ניידות. אז אפשר לפתח אזורי תעשייה אזוריים, וגם להכריח מפעלי עוגן. לא חייב להיות היי-טק. אני רוצה את הלאו-טייק דווקא. לא צריך היי-טק.
שרון קדמי
גם היום לאו טיק זה היי-טיק.
אמיר זועבי
גם לאו טייק זה היי-טק. יש המון תעשיות. זה לא צריך רק לסגור את העיניים בכיוון אחד להסתכל ולראות היי-טק.

אז אפשר לפתח אזורי תעשייה אזוריים, למשוך אליהם מפעלי עוגן. עכשיו, איך מושכים מפעל עוגן? זה גם להכריח. אתן דוגמא ספציפית מאד. ניקח לדוגמא את סנו. סנו, מפעל פשוט. לדעתי לא צריך הרבה מיומנות על מנת לעבוד במפעל כזה. מצד שני יש המון אבטלה בקרב נשים וגם בקרב גברים במגזר הערבי. אם אני אבוא למפעל כזה כתמ"ת, כמשרד ממשלתי, אני אגיד לאדוני – אתה הגשת תוכניות, אתה רוצה להתפתח? בוא תתפתח לא באזור המרכז, בוא תפתח את עצמך באזור הצפון.

צריך לעשות פעילות גם של יחסי ציבור מול המפעילים האלה. לא רק להגיד יש לנו תוכניות בואו תהנו מהתוכניות האלה. הם לא יבואו לבד בלי יד מכוונת שתפעל ותכריח את המפעלים האלה לבנות ולהשקיע בצפון או בכל ריכוזי אוכלוסייה שהיא מוכת אבטלה, הם לא יעשו את זה, והם לא בגלל כוונות לא טובות שלהם. הם לא יודעים. אז צריך לבוא, רבותיי. עבודת יחסי ציבור למפעל – בוא תפתח את עצמך, אנחנו ניתן לך הטבות יותר משאתה חלמת עליהם. רק תפתח את עצמך שם.

וכך, אתה צריך לפזר את העושר במדינה, לא רק לרכז אותו בתוך האזור. יהיה זה מפעל רגיל, מפעל לאו טייק, מפעל היי-טק, זה היינו הך. צריך לפתח אזורים כאלה ולנצל את אי ניצול כוח העבודה הרדום הנמצא בפריפיה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס? נציג האוצר, תגיד משפט.
רן רידניק
טוב, אז אני אגיד חמישה.
היו"ר אמנון כהן
כמה אתה מגדיל את התקציב לטובת העניין.
רן רידניק
אני לא בטוח שתקציב כאן זו הבעיה.
שרון קדמי
אני יכול להגיד משהו והוא לא שומע, במשרד התמ"ת אין הרבה בעיות תקציב.
היו"ר אמנון כהן
היו לכם שרים מוכשרים.
שרון קדמי
אומר, אמיתי.
שלמה וקס
המדען, המדען. שרון, המדען כבר נגמר.
שרון קדמי
זולת המדען שנגמר בעוד חודשיים.
רן רידניק
שוב, אני אגיד בקצרה. מנכ"ל משרד התמ"ת היטיב לתאר ממני את החשיבות שמייחסת הממשלה לעידוד התעסוקה, ואני אומר את זה לא בלשון מליצית, באמת.

מלבד הצעדים ששרון תיאר ותיאר בפרוטרוט, הייתי מוסיף ארבעה צעדים ממשלתיים, צעדי מקרו – אחד זה מס הכנסה שלילי בפרישה ארצית, זה משהו כמו 600 מיליון שקלים פרישה ארצית, וזה בדיוק לאוכלוסיות מעוטות השתתפות שרק מתחילות להיכנס לשוק העבודה. זה כלי, אם עושים לו שיווק טוב, זה כלי חשוב.

השני זה מעונות יום. הייתה הגדלה של כ-300 מיליון שקלים לתקציב האגף למעונות יום בשנת 2011 וזה גם כלי עיקרי, 320 מיליון.
שרון קדמי
יותר. פלוס היה הסכם קואליציוני, מעל חצי מיליארד.
היו"ר אמנון כהן
טוב שיש את הקואליציה.
רן רידניק
בשנה שעברה, 300. השלישי, זה כמו שדיברנו בקצרה, התוכנית לשילוב המגזר החרדי – גברים חרדים בשירות אזרחי וצבאי, הגדלה מהותית של המערך. גם בניית מסלולים ייעודיים בשירות אזרחי ---
היו"ר אמנון כהן
על זה נעשה דיון נפרד.
רן רידניק
אבל זה עולם שלם שגם מוכוון תעסוקה, ורביעי – השכלה גבוהה. תוכנית הות"ת האחרונה, 5 שנים, יש הגדלה של מכסות ייעודיות לחברה הערבית ולחברה החרדית. 10,000 מכסות ייעודיות, זה כמות מהותית, זה שינוי מהותי. זה גם צעד מקרו שאנחנו רואים בו חשיבות רבה.
היו"ר אמנון כהן
תודה. גם מר סעיד רצה לדבר, בבקשה.
סעיד סאלם
אני לא הופתעתי מהנתונים הסטטיסטיים.
היו"ר אמנון כהן
אתה יכול לברך עליהם גם, אם זה טוב.
סעיד סאלם
אני לא מברך עליהם. אני לא הופתעתי, אבל לא מברך עליהם. אני יועץ כלכלי מנצרת. לדעתי, המגזר שלנו סובל משתי בעיות. בעיה אחת, חוסר תעסוקה בעיה שנייה - הכנסה, רמת שכר. יש לנו עודף באקדמאיים, למי שלא יודע.
שרון קדמי
נכון.
סעיד סאלם
אבל האקדמאיים לא מוצאים מקומות עבודה והסיבות הן ידועות. המרחק, המדיניות הממשלתית, מעון היום שלא מיטיב לנשים, ועוד סיבות אחרות.

לדעתי, מדינה שרוצה לפתח אסטרטגיה טובה להילחם באבטלה – היא צריכה לדאוג לחלוקה שוויונית למשאביה. היא צריכה לדאוג שכל מגזר יקבל את כל מה שמגיע לו. וזה מתחיל גם מתפקידים ממשלתיים שהם כמעט, כל אחד מאיתנו יודע, למרות שאתם לא התייחסתם לאחוז הזה, שרוב המשרדים הממשלתיים והחברות הממשלתיות וחברות הביטוח והבנקים – אחוז התעסוקה של הערבים ושל החרדים – הוא מאד נמוך. ויש המון אקדמאיים מוכשרים מהמגזר הערבי.
כשמדברים על היי-טק, זה לא מספיק שנקבל תוכנית א' או תוכנית ב' לתמוך בכמה יוזמות פרטיות על מנת להקים גרעין. זה טוב להקים גרעין, אבל צריכים לבנות תשתית. תשתית היי-טק לא קיימת במגזר הערבי. הן ברמת המועצות המקומיות והן ברמת משרד התמ"ת וכל שאר המשרדים. אתה לא יכול להתבסס על יוזמה פרטית של אדם א' או אדם ב'.
שרון קדמי
מה זה תשתית?
סעיד סאלם
תשתית זה אזורי תעשייה, זה מקומות עבודה, זה קשר עם העולם החיצוני, זה תוכניות שיווק, זה עידוד ותמיכה בתוכניות שיווק.

ועכשיו אני אעבור לנושא הייצוא. אדוני דיבר על נושא מאד קרוב לליבי ואני מאד קשור אליו. ייצוא אדוני, זו מילה גדולה. לא סתם אומרים ייצוא. אתה צריך הרבה מאד משאבים שלא תלויים בעסק עצמו, על מנת להיות מועמד לייצוא. וזה לא מתאפשר למגזר הערבי לצערי הרב. וכאן, התפקיד שלך אדוני, לבדוק למה זה לא מגיע, מדוע זה לא מגיע, ובאיזו צורה ניתן להחדיר אותו למגזר הערבי. ואז תראה שהמגזר הערבי יכול לעמוד בזה בכבוד רב, לא פחות מכל מגזר אחר. כי יש לנו המון אנשים מוכשרים.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אנחנו ניתן אפשרות להתייחסויות.
שרון קדמי
אני אשמח.
חנין זועבי
אולי הערה, ככה שגם מנכ"ל התמ"ת יתייחס אליה. בקשר לתוכנית למעונות יום. תמיד משרדי הממשלה מקפידים להתייחס לתקציב במונחים של כמה משקיעים, אבל לא כמה מנצלים. בסופו של דבר כמה מנוצל וכמה ינוצל מהתקציב הזה של מעונות יום לחרדים ולערבים, אני אגיד לך – פחות מ-10% ואני אתן לך מספרים. כי בוועדה למעמד האישה אנחנו עוקבים אחרי התוכניות האלה ---
היו"ר אמנון כהן
את מתכוונת למעונות יום?
חנין זועבי
כן, מעונות יום.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת מתקצבים X סכום ולא ---
חנין זועבי
נכון, מתקצבים הרבה, אבל בסופו של דבר כמה ניגשו. כמה רשויות מקומיות ערביות ניגשו לתוכנית של ---
שרון קדמי
היא מדברת על הבינוי.
היו"ר אמנון כהן
על הבינוי את מדברת?
חנין זועבי
גם הבינוי, גם יש שיפוץ, יש השכרה, יש שלושה מבחני תמיכות. יש שיפוץ ויש בינוי ויש ההשכרה. להשכרה ושיפוץ – שלוש רשויות מקומיות ערביות ניגשו, לאף אחד, כולם לא התקבלו, או בגלל בעיות בטפסים או בגלל שאין להם, התנאים של מבחני התמיכה לא מתאימים למקומות הערבים.
שינדי באבד
את מדברת על עכשיו?
חנין זועבי
כן, כן.
שינדי באבד
אבל עכשיו עוד לא הגישו דו"חות.
חנין זועבי
כן, כן, בטח הגישו.
שרון קדמי
חברת הכנסת צודקת לגבי השכירות.
חנין זועבי
השיפוץ והשכרה כן הגישו. עכשיו, העניין של בניית מעונות, אני אגיד לך – אף רשות מקומית לא תגיש לך, בגלל שאין קרקעות. אף רשות מקומית לא תגיש לך, לא תגיד לך אני רוצה תקציב לבניית מעונות יום. היא תגיד לך תן לי את הקרקע, אין לנו קרקע לבנות.
היו"ר אמנון כהן
כי על הקרקע בנו בית במקום שיבנו מעון?
חנין זועבי
בית גם בנו בלי רישיון כי אין היתרים.
היו"ר אמנון כהן
כן, על הקרקע של המעון בנו בית בלי רישיון.
חנין זועבי
הקרקע שלהם לא מתירה, אז חבר הכנסת ---
היו"ר אמנון כהן
אה, חשבתי.
חנין זועבי
אל תיכנס לעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
לא, אני רמלאי, אז יש לנו שם מקום שרוצים לשים טיפת חלב ומישהו בנה וילה בשטח. אני אומר, טיפת חלב, לילדים.
שרון קדמי
שיעשה שימוש חורג – ותהיה לו טיפת חלב.
חנין זועבי
48% מהערים והכפרים הערבים אין להם תוכניות מתאר עד עכשיו, אז בוא לא ניכנס לאזור הזה.
היו"ר אמנון כהן
טוב, זה דיון עכשיו תעסוקה.
חנין זועבי
אתה נכנסת לנושא הזה. אז השאלה לא כמה מציעים, השאלה כמה מנצלים מהתצקיב.
היו"ר אמנון כהן
כמה יכולים לנצל, בגלל אי עמידה בקריטריונים.
שרון קדמי
אני יכול להתייחס?
היו"ר אמנון כהן
אתה תחליט מי, אתה ראש המערכת.
שרון קדמי
אני אתחיל ממעונות היום. צר לי לאכזב אותך – 100% ניצול. רגע, כסף שתוקצב – 100% ינוצל.
חנין זועבי
לפריפריה?
שרון קדמי
100%.
היו"ר אמנון כהן
תסביר את עצמך.
שרון קדמי
אני מקצה כמעט 100 מיליון שקל לבינוי מעונות יום. אני אוציא 100 מיליון שקל. כשכמעט 80הולך לבינוי, 15 לשיפוץ ולהשכרה, המודל לא הצדיק את עצמו. באמת ניגשו מספר מאד מצומצם של רשויות, נכון, ערביות, שלא עמדו בתנאי הסף. יכול להיות שצריך לשנות את תנאי הסף, נבדוק את זה. אבל 100% ינוצל.
חנין זועבי
כמה רשויות ערביות ניגשו לבינוי?
שרון קדמי
עכשיו אנחנו נמצאים בבחינה. החדר של וועדת המכרזים מפוצץ בארגזים.
חנין זועבי
כמה רשויות ערביות?
שרון קדמי
אני לא יודע להגיד לך.
היו"ר אמנון כהן
ניגשו, הן רק ניגשו.
שרון קדמי
ניגשו, אני עוד לא יודע להגיד לך מספר.
רן רידניק
אין זוכים עדיין, הוא לא יכול להגיד לך. אבל יש כמות מאסיבית של אנשים שניגשו.
שרון קדמי
מאד.
היו"ר אמנון כהן
כולל המגזר הערבי.
שרון קדמי
בוודאי. עכשיו, בואי אני אגיד לך, אם אני אצטרך עוד כסף, הנה, רן שומע אותי, אני אביא עוד כסף. בסדר? אם אני אצטרך עוד כסף לבינוי, אני אביא עוד כסף לבינוי.
אמי צדיק בן עמי
עשיתם סקר לראות איפה חסרים מעונות יום?
שרון קדמי
פה זאת שאלת הביצה והתרנגולת. אתה שואל האם במכרז תל אביב, ששם הביקוש,
אמי צדיק בן עמי
מה שחברת הכנסת חוטובלי ביקשה ...
קריאה
יש כמעט 15 שהגישו.
שרון קדמי
מהמגזר.
קריאה
מהמגזר, אני ספרתי. בינוי.
שרון קדמי
והשאלה שלך היא שאלה טובה, ואני לא יודע לענות לך תשובה חד ערכית, כי בתל אביב ---
היו"ר אמנון כהן
הוא מהמ.מ.מ זה, בודק וחוקר.
שרון קדמי
אני יודע, אין לי בעיה. בתל אביב ההיצע קטן מהביקוש. זאת אומרת במרכז תל אביב הביקוש למעונות יום הרבה יותר גדול מההיצע. זאת אומרת ששם עקרונית צריך לבנות הכי הרבה, נכון?
היו"ר אמנון כהן
בתל אביב?
שרון קדמי
כן.
היו"ר אמנון כהן
למה, שם יש שני ילדים וכלב. מה?
שרון קדמי
הביקוש הכי גדול בתל אביב.
היו"ר אמנון כהן
אתה אמרת שני ילדים וכלב.
שרון קדמי
ברמת אביב ג' ובצהלה.
רן רידניק
אבל הקרקע יקרה.
היו"ר אמנון כהן
לכלב צריך מעון?
רן רידניק
גם לכלב יש מעון. את זה אנחנו לא מסבסדים כרגע.
חנין זועבי
כי שם עובדות, נשים עובדות שם. בפריפריה הן לא עובדות.
היו"ר אמנון כהן
אה, עובדות, זו הנקודה.
שרון קדמי
רגע, עכשיו השאלה אם בפריפריה, או נגיד בכפר ערבי – אני קודם אבנה את המעון או קודם אני אחכה שהאישה תצא לעבודה. אז השאלה רגע, יש ביקוש?
קריאה
וגם תחבורה ציבורית.
שרון קדמי
ותחבורה ציבורית.
היו"ר אמנון כהן
זה תמיד אחד עם השני. אחד כובל את השני.
שרון קדמי
זאת אומרת התשובה היא לא חד ערכית, אבל בהמשך לזה -100% ינוצל ואם צריך, יהיה עוד תקציב.
היו"ר אמנון כהן
רק אני מבקש, אני חושב שהנושא הזה הוא מאד חשוב. מדובר בילדים במגזר, ולכן אני חושב, צריך להקים צוותים או מישהו מקצועי שילווה את ראש העיר, כי לפעמים בפרוצדורה, בניירות נופלים, ולפעמים חבל. זאת אומרת, לקחת מישהו מקצועי בתחום הזה. לפעמים בא בן אדם אומר, תשמע אני רוצה לקבל תקציב, הוא לא מקבל, אבל הוא לא יודע להגיש בקשה, כי היום בשביל לקבל תקציב, ראיתי איזה יום, תבחינים של משרדי ממשלה – ככה ניירת. צריך רואי חשבון כדי למלא את זה. ולפעמים הוא אומר – מה? אין לי כסף.
שרון קדמי
מכובדי אנחנו, תוך כדי הישיבה, אני כבר אומר לך, הגישו לי 108 רשויות לבינוי.
קריאה
יכול להיות שרשות אחת הגישה כמה פעמים.
שרון קדמי
מוסדות ציבור הגישו מעל, כמעט 140 בקשות.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, אנחנו מבקשים שתראו ---
חנין זועבי
יושב הראש כהן, התוכנית היא לפריפריה. בסופו של דבר הנתון שאנחנו צריכים כמה נוצל בפריפריה, כמה נוצל במרכז.
היו"ר אמנון כהן
בסדר.
חנין זועבי
כי התוכנית היא תוכנית ייעודית לפריפריה.
היו"ר אמנון כהן
בסדר, אחרי שיעברו את המכרזים. הבנתי. תמשיך בשאר הדברים והטענות אדוני, ואנחנו רוצים לסכם את הדיון.
שרון קדמי
בבקשה. לגבי פרנסה בכבוד, תוך כדי הישיבה גם קיבלתי את המספרים, אני יכול להגיד לכם שבפרנסה בכבוד המספרים – נכון להיום השתתפו 1,500 תלמידים, 65% השמה. השנה פעילים 12 קורסים, כ-250 לומדים, שחלקם הגדול יסתיים לקראת סוף השנה. בסדר?
היו"ר אמנון כהן
מה עושים אלה שלא השתלבו?
שרון קדמי
אני מניח מנסים להשתלב עוד פעם.
אמיר זועבי
כמה זה מהווה?
שרון קדמי
פרנסה בכבוד?
אמיר זועבי
מבחינת אחוזים, כן.
שרון קדמי
לא, זה העשור שבערסל.
היו"ר אמנון כהן
איזה אחוזים, של מה אתה מדבר?
שרון קדמי
מבחינת מה? זו תוכנית מאד קטנה ספציפית למגזר החרדי.
אמיר זועבי
במגזר החרדי לגבי האקדמאיים ולגבי דורשי העבודה.
שרון קדמי
1,000 איש, זה כלום.
היו"ר אמנון כהן
בווודאי שזה כלום, אבל זה תהליך.
שרון קדמי
זה פרומיל. אני מסכים איתך. הלאה. לגבי השאלה של מר זועבי ושל חברת הכנסת זועבי וגם לגבי אדון סעיד. לא יכולתי לצפות לשאלה טובה יותר. אתמול שר התמ"ת ביקר בשפרעם ובטמרה והכריז ---
חנין זועבי
אתה מדבר על אזורי תעשייה?
שרון קדמי
והכריז שבשפרעם מבחינתו, יקום אזור תעשייה מרחבי שמשותף לטמרה ולשפרעם ולכל היישובים שמסביב. אזור תעשייה מרחבי יהנה משורה ארוכה של הטבות, ובכלל זה חוק עידוד השקעות הון, עם שיעור נמוך של 6% אם אני לא טועה של מס חברות. 6%. אין דבר כזה בעולם. עם מענקים, עם משיכה של חברות היי-טק. זאת אומרת זה לא שהממשלה לא עושה את זה. זה ייקח זמן, זה נכון, אבל אם אנחנו נצליח להקים בשפרעם למשל ---
סעיד סאלם
לכמה זמן זה מיועד? זה ייקח 10 שנים להקים אותו? 20 שנה להקים אותו?
שרון קדמי
אזור תעשייה מרחבי? חודשים.
סעיד סאלם
אזור תעשייה בנצרת זה כבר 15 שנה ולא מצליחים להקים אותו.
שרון קדמי
תראה, אני מאד אוהב היסטוריה ---
סעיד סאלם
זה לנצרת, זה לא מרחבי. כשאתה מדבר על מרחבי, אז טוב שתהיה תוכנית וגם אינדיקציה בלוח זמנים.
שרון קדמי
בוא ואומר לך, אני לא היסטוריון. אני מאד אוהב היסטוריה, אבל מה היה בנצרת ב-15 שנים האחרונות לא יעזור לנו לדיון עכשיו. מה שיעזור לי לדיון עכשיו זה הפוטנציאל של 1,200 דונם שראינו בשפרעם.
היו"ר אמנון כהן
תן לו לסיים.
שרון קדמי
והאמירה של שר התמ"ת הייתה מאד ברורה. ה-1,200 דונם האלה צריכים להיות מנוצלים לאזור תעשייה מרחבי שישרת את כל המרחב.
קריאה
מה התקציב שלכם?
שרון קדמי
כרגע עוד אין תקציב, כי התקציב הוא לא הבעיה.
היו"ר אמנון כהן
הבירוקרטיה.
שרון קדמי
צודק אדוני. הבעיה היא לאשר תב"עות, זה לייצר תשתית, זה להביא מפעלי עוגן. כי אם יהיה לי אזור תעשייה מרחבי בלי מפעל עוגן, יש בעיה.
אמיר זועבי
בדיוק, זה מה שחשוב. תן לי להסב תשומת ליבך למשהו. בעבר הופרשו אזורי תעשייה. הוקמו אזורי תעשייה, אבל הניצול היה לדעתי מאד גרוע, כי היה חסר מנגנון בקרה מצד הממשלה. אתה תתפלא שאזורי התעשייה שהוקמו, חלק מהם שווקו למחסנים ושימשו לרשויות מקומיות.
היו"ר אמנון כהן
ולדיור.
אמיר זועבי
ואפילו יש ---
שרון קדמי
אז ככל שזה תלוי בעבדך הנאמן ובשר התמ"ת זה לא יקרה, כל עוד הם יושבים בתפקיד.
אמיר זועבי
צריך מנגנון בקרה מאד הדוק, אפילו לדעתי צריך לחקור היסטורית על מנת לשפר את האזורים שהוכרז עליהם בעבר.
שרון קדמי
אני מסכים. עוד הערה אחת שאשר כתב לי פה בצדק – מסלול תעסוקה – כל מי שהגיש בקשה – קיבל. כל מי שהגיש בקשה – קיבל. ולגבי אזורי תעשייה, אני עדיין לא יכול כמדינה, לחייב מפעל פלוני אלמוני, ללכת למקום X.

אם לחבר הכנסת כהן ---
חנין זועבי
לפתות אותו, לא להכריח אותו.
שרון קדמי
או, אז זה חוק עידוד השקעות הון.
היו"ר אמנון כהן
אז זה מה שאנחנו עושים.
שרון קדמי
אני אומר לו – תלך לפריפריה, תקבל 6% מס חברות. אני אעזור לך במסלול תעסוקה.
היו"ר אמנון כהן
למשל. זה מה שאנחנו מדברים. לתת לו סוכרייה.
שרון קדמי
אבל אני לא יכול להגיד לו, אני לא יכול לחייב אותו ללכת למקום X.
היו"ר אמנון כהן
סוכרייה. הכל כלכלי בנוי, מה זה פה אתה יכול להכריח מישהו?
אמיר זועבי
אבל אתה צריך ליזום ולעודד אותו לבוא.
היו"ר אמנון כהן
אוקי, יש לי ישיבת סיעה. אני רק רוצה לסכם את הדיון החשוב הזה.

ראשית, אני רוצה להודות למנכ"ל משרד התמ"ת, ידידי שרון קדמי וכל הצוות המקצועי שלו. אני רוצה להודות למחלקת מחקר שלנו, מ.מ.מ, תודה רבה, באמת אתה תרמת רבות ואתה עוד תמשיך לתרום, כי אנחנו כל פעם נכנסים לנישה חדשה בנושא של תעשייה ותעסוקה. ניכנס למגזרים, נכנס גם לדברים אחרים. הסבו את תשומת ליבי שיש גם בעיה של תעסוקה במגזר הנכים.
שרון קדמי
אנשים מוגבלים.
היו"ר אמנון כהן
מוגבלים, בכל מיני דברים. אנחנו נראה איך המשרד נערך לנושא הזה. אנחנו דיברנו שהכנת מסמך של מ.מ.מ. בנושא שירות אזרחי.
שרון קדמי
אני אשמח לקבל אותו.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו רוצים לראות כמה שיותר אזרחים נכנסים, כולל במגזר, נכנסים לשירות אזרחי ואיך הוא בנוי. לא רק לתת שירות לאזרח שהוא צריך לתת, לשלב בתוכו כבר אלמנטים של שילוב של תעסוקה או למידה, של הסבה מקצועית כזו או אחרת, הכשרה מתאימה שבגמר של שירות אזרחי, כבר יהיה לו איזה שהוא מקום, אפילו במקום שהוא התנדב בו, יכול להיות שיקלטו אותו בגלל שהוא כבר היה טוב שם ונתתם לו הכשרה מתאימה, כי זו עוד דרך לשלב אותו בחברה.

אדוני, אני מודה לכם מאד. אני חושב שאתם עוד לא מגיעים לאוכלוסיות. אני חושב שתעשו איזה שהוא שיתוף פעולה עם האנשים המדהימים האלה שיושבים כאן, שהם באים מהשטח.

אם לא תתנגדי, הכנתי מסמך טוב, אם אני אעביר להם את זה, ובאיזה שהוא יום תגידו אתם מי הגופים המקצועיים שיכולים לשבת וללמוד את זה, כי זה מהשטח. אני יכול לתת להם את המסמך שלך?
חנין זועבי
כן, כן.
היו"ר אמנון כהן
את מסכימה?
חנין זועבי
כן, בטח.
היו"ר אמנון כהן
אז תעברו על זה. חברת הכנסת זו הנציגה. אם אתם חושבים שיש משהו כפיילוט להקים את הנושא, להראות את זה באמת בשטח איך זה מתנהל. אני מציע גם לחבר אנשים מהשטח. כמו שלקחתם פה גברת נכבדה מהמגזר והיא יודעת איך להגיע לכל דבר, גם במגזר הזה לקחת, ואז להגיע לנישות מסוימות, לעודד, להוציא את האנשים שקשה להגיע אליהם. אלא אם כן האנשים מכירים את עצמם. כמו במגזרים גם אמרתי, למה אמרתי, גם במגזר החרדי יש כל מיני חסידויות, כל מיני חצרות, כל מיני דברים, לכן אני חושב שהקשר עם הקהילות האלה צריך להיות פרטני, עם כל חצר וחצר לגופו של עניין, אתם יודעים איך למצוא את הדברים האלה. יש לכם נציגים נאמנים בכנסת ישראל, שיכולים לסייע, ואני כמובן גם נרתם לעזור לכם.

המטרה היא באמת להגיע לפרט, להוציא אותם ממעגל של עוני, להגיע לתעסוקה הולמת וגם לשכר הולם. ולא שבעל ואישה יעבדו והם עדיין יישארו עניים. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים שאם כבר עשינו את המהלך הזה, אנחנו ניתן להם להתפרנס בכבוד ולתת מענה לילדים שלהם.

תודה רבה על ההשתתפות. אנחנו בתיאום אתכם נזמן אותך פעם בכמה זמן לדברים כאלה.
שרון קדמי
בכבוד רב.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

קוד המקור של הנתונים