ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
15
ועדת הכספים

22.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרץ 20121), שעה 11:45
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

יצחק וקנין

אחמד טיבי

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב
מוזמנים
דוד שטיינמץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עודד לביאן, אגף התקציבים, משרד החוץ

סימה נח ימין, משרד החוץ

אליאן רובנוביץ, משרד התקשורת

יאיר אידר, רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

שירה גרינברג, אגף התקציבים, משרד האוצר

אשר דולב, רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית, רפרנט תקשורת ותיירות, אגף התקציבים משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, רפרנטית תעשיות ביטחוניות, אגף התקציבים משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

פניות מספר 58 עד 61 – משרד התעשייה
דוד שטיינמץ
הפנייה הזאת מחולקת לשלוש פניות. בכל תחום אלה תוספות תקציב שמגיעות למשרד במסגרת הסכמים וסיכומים שעשינו עם האוצר. אחד מהם הוא תוספת של כחצי מיליארד שקלים למענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון וגם תוספת למסלול תעסוקה ולסוכנות לעסקים קטנים. כמו כן יש כאן תוספת תקציב לאזורי פיתוח במסגרת תוכנית החומש ותוספת הרשאות לפיתוח אזורי תעשייה בפריפריה
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1 (אחמד טיבי)

פניות מספר 58 עד 61 – אושרו

פניות מספר 38 ו-39 – משרד ראש הממשלה


אין רפרנט.

פנייה מספר 40 – משרד התחבורה
אשר דולב
הפנייה התקציבית נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה והגדלת ההוצאה המותנית בהכנסה עבור פרוייקטי כבישים עירוניים – גשר נחל גיבורים בחיפה והשלמת כביש 348 בטבריה.
ציון פיניאן
כמה?
אשר דולב
14,5 מיליון שקלים.
ציון פיניאן
זה כביש עוקף טבריה. זה כביש שהחליף ארבעה שרים ואף שר לא החליף אותו.
היו"ר משה גפני
ועכשיו זה הולך לביצוע?
אשר דולב
כן, לביצוע.


יש כאן גם תקציב לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לסקרים ומחקרים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 40 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 41 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתקצב תוספת וכמויות לבסיס התקציב של נתיב בהתאם לסיכום הבין-משרדי, משרד האוצר ומשרד החוץ.
היו"ר משה גפני
ארבעה תקני כוח אדם?
אנסטסיה סורוקינה
כן.
היו"ר משה גפני
ביניהם יש חרדי?
אנסטסיה סורוקינה
אני לא יודעת. זה מכרז. הם ייבחרו במכרז.
היו"ר משה גפני
אני שואל אם במכרז יתקבל חרדי.
קריאה
אם הוא יגיש מועמדות, יכול להיות שהוא יתקבל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד - 1

פנייה מספר 41 – אושרה

פנייה מספר 43 – משרד ראש הממשלה
אורי גבע
הפנייה נועדה לעשות שינויים פנימיים בתוך תקציב משרד ראש הממשלה בכמה תחומים. האחד, לתקצב 10 מיליון שקלים בהתאם להחלטת הממשלה בנושא פיתוח כלכלי במגזר המיעוטים משנה שעברה. תגבור תקציב פרויקט מחשב לכל ילד. שינויים בתקציב מרכז ההסברה לתקציב האבטחה של המשרד, בהתאם לפעילויות שהמשרד סיפק למרכז ההסברה לפעילויות אבטחה. העברה של מיליון שקלים ממשרד ההסברה למשרד הדתות לפרויקט בנושא חינוך יהודי וקשרים עם הגולה. עוד מאה אלף שקלים מאותו משרד לחלקת גדולי האומה, לקיום טקסי זיכרון במקום, שיתוף פעולה בין היחידות. עוד כמה נושאים ובסופו של דבר שינויים פנימיים בתקציב משרד ההסברה ובמשרד לנושאים אסטרטגיים והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, בהתאם לבקשות המשרדים.
אחמד טיבי
אדוני, אני יכול להעיר? תודה. יש סעיף 40271, לשכת השר אבישי ברוורמן. השר אבישי ברוורמן לפי מיטב ידיעתי התפטר. התקציב כאן הוא 21 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
כן, הוא יורד ל-11 מיליון.
אחמד טיבי
יורד ל-11 מיליון שקלים. שר שהתפטר, איך נשארים 11 מיליון שקלים?
היו"ר משה גפני
זאת שאלה טובה. יש לי הרבה סעיפים בתקציב המדינה, ואיך יש שם כסף בכלל למרות שאין צורך בזה? אלה המקומות מהם הם לוקחים. מה אתה מציע? אתה מציע לקחת את ה-11 מיליון ולהעביר אותם למיעוטים.
אחמד טיבי
אני רוצה להעביר ואתם לרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי במשרד ראש הממשלה.
אורי גבע
עם בקשה כזאת אנחנו צריכים לפנות למשרד ראש הממשלה.
אחמד טיבי
בשלב זה אני מבקש לעצור את ההעברות אדוני, עד שנקבל תשובה. נראה לך סביר?
היו"ר משה גפני
סביר.
אחמד טיבי
תודה.
היו"ר משה גפני
אני מציע שנצביע.
אחמד טיבי
לא. גפני, לא.
היו"ר משה גפני
אני אעשה מה שאתה אומר.
ציון פיניאן
תגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
תגיש רביזיה. זה יותר טוב.
ציון פיניאן
זה יותר טוב. יבואו אליך על ארבע.
היו"ר משה גפני
תגיש רביזיה. אני לא מצביע על הרביזיה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 43 – אושרה
אחמד טיבי
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. אחמד טיבי מבקש רביזיה. תבואו אתו בדברים. אם לא תסתדרו אתו, יש לכם בעיה.

פניות מספר 44 ו-45 – משרד הביטחון
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 13 מיליון שקלים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי לחטיבה להתיישבות במשרד הביטחון ולמינהל האזרחי, מתוכם 10 מיליון שקלים בערך לשיפוץ והקמה של מוקדי חירום בתחומים של מועצות אזוריות שונות באזור יהודה ושומרון, נושא כיבוי, הצלה, רפואה וכולי, בסך הכול 14 מוקדים, ושלושה מיליון שקלים נוספים למינהל האזרחי במשרד הביטחון לשיפוץ ומיזוג של מעברי גבול בין ירדן לרשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 44 ו-45 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 46 – המשרד לביטחון פנים
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתקצב שמונים מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור יצירת התקשרות לפרויקט הקשר הדיגיטאלי במשטרה.
יעקב אדרי
שמונים מיליון שקלים.
יאיר אידר
בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 46 – אושרה פה אחד

פניות מספר 47 ו-48 – המשרד לביטחון פנים
יאיר אידר
הפנייה הזו נועדה להעביר את האגף לרישוי כלי ירייה ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים בהתאם להחלטת הממשלה.
אמנון כהן
עוד פעם מורידים סמכויות?
היו"ר משה גפני
זה מה שהגיע בשבוע שעבר אחרי הישיבה.
יאיר אידר
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 47 ו-48 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 49 -
עופר מרגלית
הפנייה נועדה להעברת 32 מיליון שקלים לרשות השידור עבור מימון הפטור מאגרה לגמלאים. זה במסגרת הסכם קואליציוני.
היו"ר משה גפני
עם מי?
עופר מרגלית
עם סיעת ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 49 – אושרה פה אחד

פניות מספר 52 ו-53 -
עופר מרגלית
הפנייה נועדה לתגבור תקציב משרד התקשורת בסך של 8,5 מיליון שקלים בהתאם לסיכום בין המשרדים ולתקצוב הוצאה מותנית בסך 40 מיליון שקלים לשימוש המינהל האזרחי בהתאם להוראת היועץ המשפטי לממשלה.


אם אתם רוצים פירוט לשימושים, נמצאת כאן נציגת משרד התקשורת.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. עוד הפעם.
עופר מרגלית
8,5 מיליון שקלים במזומן מועברים למשרד התקשורת בהתאם לסיכום התקציבי. ממשרד האוצר למשרד התקשורת.
היו"ר משה גפני
ומה משרד התקשורת עושה עם זה?
אליאן רובנוביץ
הוא מעסיק עובדים. בתקציב משרד התקשורת יש כ-3 מיליון שקלים שהם בתקצוב תמידי. התקציב שלנו קוצץ ומקוצץ.
היו"ר משה גפני
מה אתם עושים עם התקציב הזה?
אליאן רובנוביץ
חסרים לנו כשלושה מיליון שקלים לארנונה, לחשמל, למים, לתחזוקת מבנים.
היו"ר משה גפני
למה אתם בתת תקצוב?
אליאן רובנוביץ
את זה תשאלו את נציג אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
למה הם בתת תקצוב?
עופר מרגלית
קיצוצים רוחביים שהממשלה מחליטה עליהם.
יצחק וקנין
עדיף שתגידו שאתם רוצים לחנוק אותם, וגמרנו.
היו"ר משה גפני
מה זה בדברי ההסבר?
עופר מרגלית
אני אסביר את זה. זה החלק השני של הפנייה.
היו"ר משה גפני
ארבעים מיליון שקלים.
עופר מרגלית
יש הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה שאגרות שנגבות באזורי יהודה ושומרון יועברו לפרויקטים שמבוצעים שם ולתקציב המינהל האזרחי. מה שקורה כאן זה צעד טכני. מי שגובה את התמלוגים, זה משרד התקשורת והוא מעביר את זה לאוצר המדינה. מה שעשינו כאן, יצרנו תקנה עם גג של עד ארבעים מיליון שקלים של ההכנסות שהוא גובה מהאזור הזה ומעביר אותם למינהל האזרחי, לסעיף 17.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי כלום. הסברתם על 8,5 מיליון שקלים והגברת אליאן אומרת שמדובר על תת תקצוב של 3,5 מיליון שקלים.
עופר מרגלית
לא, אלה שני דברים נפרדים. החלק השני של הפנייה הוא חלק טכני.
היו"ר משה גפני
שאלתי קודם כל לגבי החלק הראשון. זה מה שהסברתם.
אליאן רובנוביץ
חלק הוא תת תקצוב וחלק יש פרויקטים שהמשרד מעוניין לעשות כמו מחשוב ולקחת אאוט-סורסינג משפטי לכל מיני דברים. בנוסף יש כאן תוספת של כעשרה תקנים למשרד.
היו"ר משה גפני
יש ביניהם חרדים?
אליאן רובנוביץ
לא יודעת.
היו"ר משה גפני
מאיפה לוקחים את האנשים?
אליאן רובנוביץ
מגייסים אנשים.
היו"ר משה גפני
יש חרדים ביניהם?
אליאן רובנוביץ
יש לנו עובדים חרדים.
אחמד טיבי
באיזה מקום?
היו"ר משה גפני
במשרד התקשורת. כל הזמן אני שואל.
יעקב אדרי
אין חרדים.
אחמד טיבי
יש חרדים?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
אחמד טיבי
יש ערבים?
אמנון כהן
מיעוטים.
היו"ר משה גפני
יש ערבים?
אליאן רובנוביץ
יש בני מיעוטים.
היו"ר משה גפני
בני מיעוטים יש. לי היא לא יודעת לענות על החרדים.
יצחק וקנין
המצב שלכם יותר טוב משלנו.
היו"ר משה גפני
אני שאלתי לגבי עשרת התקנים.
אליאן רובנוביץ
לגבי עשרת התקנים, יהיה מכרז שיפורסם וכל אחד יכול לגשת אליו.
אחמד טיבי
שואל יושב ראש הוועדה האם יש מכרזים ייעודיים לחרדים ולערבים.
אליאן רובנוביץ
לחרדים אין אבל בהחלט הם יכולים לגשת.
יעקב אדרי
ולערבים?
אחמד טיבי
הוועדה רוצה להבין. מתוך עשרת התקנים, האם יש מכרז ייעודי לאחד משנינו, חרדים או ערבים.
היו"ר משה גפני
אם למשל אחמד טיבי או אני רוצים לעבוד ברשות הדואר או במשרד התקשורת.
יעקב אדרי
טיבי יתקבל אבל לא אתה.
אליאן רובנוביץ
המכרזים עוד לא פורסמו כי אין תקציב.
אחמד טיבי
אדוני, אני מבקש להשעות בשלב זה עד שמתברר אם יש מכרז ייעודי, או לחרדים או לערבים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה תגיש רביזיה. חבר הכנסת אחמד טיבי צודק.
אחמד טיבי
אני יושב ראש ועדת חקירה פרלמנטארית ואם יש מכרז ייעודי, אני צריך לדעת עליו. אין דבר כזה.
היו"ר משה גפני
בדיוק. נבדוק את זה. מה זה ארבעים מיליון שקלים?
עופר מרגלית
כפי שהסברתי קודם, הכרעת היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי, אבל מה זה קשור עכשיו לפנייה הזאת.
עופר מרגלית
כי זה בתקציב משרד התקשורת. מי שקובה את זה, זה חשב משרד התקשורת. במקום להעביר את זה לאוצר המדינה ואז יהיה תקצוב במינהל האזרחי, הוא גובה את הכספים ומעביר אותם.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף הזה? עם האגרות האלה?
עופר מרגלית
זה תקציב המינהל האזרחי. הוא בנוי מהכנסות, גם מתקשורת וגם מדברים נוספים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 52 ו-53 – אושרו פה אחד
אחמד טיבי
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. יש רביזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי והוא רוצה לדעת לגבי המכרזים, אם יש מכרזים ייעודיים לערבים וחרדים.
אחמד טיבי
אני ביקשתי לדעת לגבי ערבים ואתה ביקשת לגבי חרדים.
היו"ר משה גפני
כן. אני ביקשתי לגבי החרדים.

פנייה מספר 54 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לבצע שינויים בהוצאה מותנית בתקציב 2011 של הקרן לקליטת חיילים משוחררים בסך מיליון ו-600 אלף שקלים, כתוצאה מהכנסות צפויות לקרן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 54 – אושרה פה אחד

פנייות מספר 55 ו-56 -
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה להעביר 200 אלפי שקלים ממשרד ראש הממשלה לרח"ל להעסקת יועץ לגיבוש מדיניות הממשלה בנושא שיקום האוכלוסייה שנפגעה מהשריפה ביערות הכרמל.
היו"ר משה גפני
היועץ הזה יהיה חרדי? לא.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 55 ו-56 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 57 – מינהל מקרקעי ישראל


אין רפרנט.

פניות מספר 38 ו-39 – משרד ראש הממשלה
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 2 מיליון שקלים ממשרד ראש הממשלה למשרד החוץ לפי הפירוט הבא: מיליון ו-700 אלף עוברים ממשרד ההסברה והתפוצות וזה להשתתפות בפעילויות הסברה בקמפוסים בארצות הברית לאחרונה, ועוד 300 אלף שקלים בערך להשתתפות בשימור והנצחה של מחנה סוביבור. 200 אלף שקלים נוספים מועברים למשרד החוץ לתשלום לארגון ה-UN WOMEN בהתאם להחלטת הממשלה בנושא.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 38 ו-39 – אושרו פה אחד

פניות מספר 69, 62 ו-63 -
אשר דולב
הפנייה התקציבית – יש כאן מספר העברות – נועדה לתקצב את מלאי החירום בחיטה. יש כאן פנייה שנועדה לתקצב את החטיבה להתיישבות ואת משרד החקלאות בתמיכות בחקלאים, גם בגין הדברת זבוב הים התיכון וגם בפרמיות ביטוח על אסונות טבע שעלו בשנה האחרונה.
יצחק וקנין
שאלה. אתם בעצם לקחתם את זה מהחטיבה להתיישבות.
אשר דולב
הוספנו לחטיבה להתיישבות.
יצחק וקנין
הוספתם, אבל אני מבין שכל הסכום הולך לצפון ולדרום. קודם היו שלושה שלישים, וגם יהודה ושומרון הייתה.
אשר דולב
לא. התיקון בא בעקבות זה שראו שלא הגיעו למקומות האלה כספים ולכן תיקנו. אלה לא היו שלושה שלישים אלא זה הלך באופן שהפלה את הצפון והדרום ולכן התקצוב הזה נעשה לצפון ולדרום כדי לחזק אותם גם על פני המרכז שהיה מחוזק לפני כן. זאת הייתה הכוונה.
יעקב אדרי
אני מבקש להגיש רביזיה על נושא הכבישים. לא הייתי כשדנתם בסעיף הזה.
יצחק וקנין
בוא נגמור קודם את נושא החקלאות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 69, 62 ו-63 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 67 – משרד החינוך


הייתה צריכה להיות פנייה גדולה של משרד החינוך. לא? שירה.
שירה גרינברג
אני כבר לא משרד החינוך. הפנייה הגדולה עוד לא הועברה ממשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
ומה זאת הפנייה הזאת? מי הרפרנט של חינוך?
שירה גרינברג
עדיין אני. אני עוברת תפקיד.
היו"ר משה גפני
שיבוא רפרנט. אלה 300 אלף שקלים.
שירה גרינברג
אני אסביר את זה. בעיקרון יש כאן שני דברים. 300 אלף שקלים שהולכים למדרשת אדם.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 67 – אושרה פה אחד

את עדיין רפרנטית?
שירה גרינברג
מעכשיו לא. אני אהיה רכזת תחום המים והחקלאות.
יעקב אדרי
אני מבקש רביזיה על הנושא של התחבורה, של הכבישים. הבחור שהיה בפעם הקודמת היה צריך לתת לנו תשובה, אבל הוא לא נתן לנו אותה.
אשר דולב
אני יכול לענות.
יעקב אדרי
לא, אותו בחור היה צריך לתת תשובה לנושא כלשהו והוא לא נתן.
היו"ר משה גפני
מה אתה ביקשת מהם?
יעקב אדרי
איזה נושא שהם היו צריכים לתת תשובות ולא נתנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני מבקש שתתנו לו תשובה. אל תעכב את זה יותר מדיי כי יש שם כבישים.
קריאה
מי צריך לתת תשובה?
יעקב אדרי
אני אגיד לך.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש רביזיה על הנושא של התחבורה, רביזיה של חבר הכנסת יעקב אדרי. אני מאוד מבקש שעד הערב תהיה תשובה ואז הוא יבטל את הרביזיה, כי הפנייה היא פנייה בה כולנו מעוניינים. תנו לו תשובה. אם אתם דואגים לבטיחות בדרכים, צריך לתת לו תשובה מהר.
אחמד טיבי
היושב ראש גפני, הרביזיה שלי היא לא דחופה. יש פגרה.
היו"ר משה גפני
עוד נדבר על זה.


יש שתי בקשות לעודפים.

הודעה מספר 17002 –
יאיר אידר
הפנייה נועדה להעביר עודפים מחויבים, שמונים אחוזים מהעודפים המחויבים, מתקציב 2010 לתקציב 2011 בסעיף 17, המינהל האזרחי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 17002 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 12001 – גמלאות ופיצויים
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת עודפים מחויבים, תקציב התפעול של מינהלת הגמלאות משנת 2010 לשנת 2011.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מנספר 12001 – אושרה פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים