ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/03/2011

חוק ממשל תאגידי למנהלי קרנות ולמנהלי תיקים (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
20
ועדת הכספים

22.3.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"א (22 במרץ 20121), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק החברות (תיקון – חובות על בתי השקעות), התש"ע-2010

הצעתם של חברי הכנסת אמנון כהן, פניה קירשנבאום, ציון פיניאן, יצחק וקנין, אלכס מילר, משה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

יוחנן פלסנר

פניה קירשנבאום

מירי רגב

ליה שמטוב
מוזמנים
דוד לביא, מנהל מחלקת השקעות, רשות ניירות ערך

גיא דביר, ראש תחום חקיקה, רשות ניירות ערך

עו"ד דנה נויפלד, משרד המשפטים

עו"ד מיכל שמואלי, רשות התאגידים, משרד המשפטים

עו"ד עודד אופק, איגוד חברי הבורסה

עו"ד יהודה גינדי, איגוד חברי הבורסה

עו"ד אלי יריב, ההסתדרות החדשה

עופר אקסלרוד, יו"ר איגוד מנהלי השקעות, איגוד לשכות המסחר

אמיר אדיבי, חבר הנהלת איגוד מנהלי השקעות, איגוד לשכות המסחר

חיים ונציה, חבר הנהלת איגוד מנהלי השקעות, איגוד לשכות המסחר

משה יונס, חבר הנהלת איגוד מנהלי השקעות, איגוד לשכות המסחר

עו"ד זיו ארז, יועץ משפטי, איגוד מנהלי השקעות, איגוד לשכות המסחר

עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק החברות (תיקון – חובות על בתי השקעות), התש"ע-2010
הצעתם של חברי הכנסת
אמנון כהן, פניה קירשנבאום, ציון פיניאן, יצחק וקנין, אלכס מילר, משה גפני
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק החברות (תיקון – חובות על בתי השקעות), התש"ע-2010, הצעתם של חברי הכנסת אמנון כהן, פניה קירשנבאום, ציון פיניאן, יצחק וקנין, אלכס מילר, משה גפני.
אמנון כהן
תודה אדוני היושב ראש. ראשית, אני רוצה להודות לאדוני.
חיים אורון
אני הבנתי ש-ששינסקי עובר.
היו"ר משה גפני
למה?
חיים אורון
כפי שעברו הבוקר סגנים, כך יהיה ששינסקי.
אמנון כהן
יש עוד כמה דברים שהם לא סגורים.
היו"ר משה גפני
אל תהפוך זבוב לפיל.
חיים אורון
אני כבר מכיר את זה.
היו"ר משה גפני
מי שהיה מעוניין בחוק הזה, זה אני.
חיים אורון
נער הייתי וגם זקנתי.
היו"ר משה גפני
ג'ומס, אתה טועה בעניין הזה. אני הייתי מעוניין בחוק של הסגנים ואני מעוניין בחוק של ששינסקי. אין לזה שום קשר. אולי זה מוריד מתח, אבל לא מעבר לזה אבל ששינסקי עומד בפני עצמו.
אמנון כהן
חיים, אנחנו חיים בעולם דינאמי.
היו"ר משה גפני
הוויכוחים שמתנהלים בתוך הליכוד לא מוסיפים כבוד לכנסת.
חיים אורון
עזוב אותי מהליכוד.
יצחק וקנין
אנחנו נצביע בעד ששינסקי בלי כל החכמולוגים מסביב. תן להם שידברו כמה שהם רוצים.
יעקב אדרי
אנחנו מצביעים בעד?
יצחק וקנין
אני בעד ששינסקי.
אמנון כהן
למעט כמה תיקונים קלים. כן. יהיו תיקונים.
יצחק וקנין
אני מצביע בעד ששינסקי.
יעקב אדרי
אמנון, הוא אומר שהוא תומך ואתה אומר למעט תיקונים.
אמנון כהן
בוודאי. אנחנו ועדה מאוד רצינית. אנחנו לא משקיעים שעה בחוק כל כך חשוב כמו בממשלה שאחרי שעה מאשרים את הכול בלנקו בלי להיכנס לסעיפים. כאן דנו סעיף-סעיף, ראינו כאן גופים, שמענו את האנשים, יש עוד משקיעים קטנים מסכנים שמחר הולכים ליפול, יש כאן אנשים שמשקיעים בנפט וחלק בגז. אין שום הפרדה כאן. אנחנו חייבים לתת את הדעת על הדברים האלה. אנחנו לא רוצים מחר שמשקיעים קטנים ייעלמו מהשוק כי בסוף לא יהיה מי שיחפש. אתה תטיל מסים, אבל ממי תגבה? לא יהיה ממי לגבות. יש כאן דברים כבדי משקל. לכן אמרתי שהחוק הוא חוק מצוין, למעט כמה דברים שלא נתנו עליהם את הדעת. אנחנו ועדה מאוד חשובה ומקצועית.


אדוני, אני רוצה להודות לך שלמרות הדיונים הסוערים והחשובים בוועדת הכספים, מצאת זמן להעלות את הנושא. אני חושב שהחוק הזה הוא אחד החוקים החשובים שהולך להסדיר את הנושא של בתי ההשקעות. שם החוק הוא חוק החברות ואני אסביר את החוק בגדול ואז אדבר גם על השתלשלות הדברים בעקבות ועדת שרים לענייני חקיקה, על פי בקשתם, ואומר מה עשיתי בדרך טרום הגעת החוק לוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
מה זה המתח כאן?
אמנון כהן
הדיון הקודם.
היו"ר משה גפני
אתה מתכוון לדיון הבא. הדיון של מחר.
אמנון כהן
אדוני, עוד לא גיבשנו את כל הנקודות. יתכן שמחר אולי לא נהיה מוכנים. יכול להיות. כבודו ייקח בחשבון וישריין אולי את יום חמישי כי במידה שלא נהיה מוכנים מספיק, נצטרך להוסיף ישיבה.
היו"ר משה גפני
תראה את סדר היום. שריינו את יום חמישי.
חיים אורון
עד כדי כך שאני מתפטר רק מחר.
היו"ר משה גפני
גם בגללך עשינו את זה.
אמנון כהן
מחר אחרי 12 בלילה?
חיים אורון
לא. מחר ב-10 בבוקר אני מתפטר.
אמנון כהן
אנחנו לא רוצים שתתפטר ואנחנו מוחים על כך.
חיים אורון
בסדר. ההצעה התקבלה בהבנה ובאהבה ואני עושה את זה.
היו"ר משה גפני
תשמע, את ברק היום.
אמנון כהן
מה שצריך, צריך.


אדוני היושב ראש, אני נכנס לדברי ההסבר לחוק.
היו"ר משה גפני
מה רצית בחוק הזה?
אמנון כהן
אני מסביר. קיים חוק החברות שחוקק ב-1999 והוא למעשה קובע הסדרים מיוחדים ביחס לחברות ציבוריות וזאת על מנת להתמודד עם בעיות הנציג שקיימות בחברה. בנוסף נקבעו בחוק ההסדרים שנועדו לקבוע כללי ממשל תאגידי תקין בחברות ציבוריות, כולל מנגנוני בקרה פנימיים בתוך החברות. זאת אומרת, כל מה שקשור לחברות ציבוריות, יש חוק שמסדיר את כל הנושאים האלה.

חבר הכנסת ציון פיניאן מחליף את היושב ראש בניהול הישיבה
אמנון כהן
אני רואה שזה לא יום טוב לחוק.
היו"ר ציון פיניאן
ששינסקי מרחף מעל כל הדיונים.
אמנון כהן
זה טבעי. זה חוק חשוב.


דיברנו על כך שחברות ציבוריות למעשה קיבלו מענה בחוק החברות ב-1999 אבל לא כך הוא לגבי חברות פרטיות שעוסקות בניהול כספי ציבור בדרך של השקעת כספים. אני רוצה לציין שהחברות הפרטיות שעוסקות בנושא של ניהול כספי ציבור, לפעמים מגלגלות מיליארדי שקלים ועליהן לא חל החוק שמטפל בנושא של חברות ציבוריות.


החוק שלי בא לאחר שגיליתי שהחברות האלה לא עומדות באותם קריטריונים ויכולות לקבל החלטות לפעמים לא כל כך נכונות, והמשקיע בסופו של תהליך – וזה יכול להיות כל אחד מאתנו ואלה משקיעים של הציבור הרחב – לא תמיד יודע מי מנהל, מה עושים, איך מנהלים את הכספים ולכן הוא יכול להיות חשוף להפסד גדול של כספים.


אני מציע בחוק, יחד אתך אדוני – אתה היית שותף להכנת החוק – שבעה נושאים אותם אנחנו מסדירים וזה מבחינת החוק שלי. בקצרה אני אסביר את הנושאים האלה ואחר כך אסביר איך אנחנו מקדמים את זה.


הנושא הראשון אותו אנחנו הולכים להסדיר, הוא להכפיף את החברות האלו, החברות הפרטיות שעוסקות בניהול כספי ציבור, לכללי הממשל התאגידי שחל על החברות הציבוריות.


נושא שני אותו אני הולך לתקן, להחיל על בית ההשקעות את החובה למנות דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית על מנת שאלו יפקחו על המצב הכספי של החברה ויהיו אחראים על עריכת הדוחות הכספיים שלה.


תיקון שלישי בא לקבוע כי דירקטוריון של בית ההשקעות יהיה מחויב להתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים. כרגע זה פתוח והם לא חייבים שום דבר. אם הם עושים זאת, זה לפנים משורת הדין אבל אף אחד לא מחייב אותו לכך. עכשיו אנחנו אומרים שהם יתכנסו כמו בחברה הציבורית.


עוד מוצע כי בית ההשקעות יהיה מחויב לנהל חשבונות ולערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך - גם נושא זה לא היה מוסדר עד היום – וזאת בדומה לחברה ציבורית ולתאגיד שמדווח לפי חוק ניירות ערך.


בנוסף מוצע לחייב את בית ההשקעות למנות ועדת ביקורת שתפקידה לעמוד על הליקויים בניהול העסקי של החברה וכן להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות עם בעלי עניין.


עוד סעיף שאנחנו הולכים לתקן לפיו מוצע לקבוע כי עסקאות עם בעלי עניין בבית השקעות יהיו טעונות אישור של דירקטוריון וועדת הביקורת, וזאת על מנת למנוע ניצול של נכסי החברה לטובת בעלי מניות. לא פעם אנחנו רואים שבעלי מניות מכתיבים לדירקטוריון מה הם רוצים ואיך הם רוצים, איזה תמלוגים הם רוצים, איזה רווחים ואיזה דיבידנדים הם רוצים, ולכן אנחנו רוצים שתהיה כמה שפחות מעורבות של בעלי עניין, של בעלי מניות, לטובת ניהול החברה עצמה.


בסעיף אחרון אותו אנחנו רוצים לתקן מוצע לחייב את בית ההשקעות במינוי דירקטורים חיצוניים אולם בשונה מחברה ציבורית המינוי של הדירקטורים החיצוניים לא ייעשה ברוב של שליש מקרב בעלי המניות שאינם קשורים לבעלי השליטה אלא על ידי אסיפה כללית ועל ידי ועדת הביקורת.


זאת למעשה מהות הצעת החוק שהגשתי. כמו שציינתי, גם כבודו היה שותף וחתום על הצעת החוק.
היו"ר ציון פיניאן
מודה באשמה.
אמנון כהן
כשהיה דיון בוועדת שרים לענייני חקיקה שדנה בהצעת החוק, למעשה קיבלו שם החלטה ותיאמו אתי שאני אקדם את הצעת החוק בתיאום עם רשות ניירות ערך, למרות שכאן מדובר על חוק החברות שכביכול נמצא במקום אחר ושייך לאגף שוק ההון. מבחינה מקצועית ועניינית זה שייך לרשות ניירות ערך. כמובן שאחרי שההצעה עברה בקריאה טרומית, זה נעשה.
היו"ר ציון פיניאן
אנחנו נשמע אותם. יש כאן מישהו מרשות לניירות ערך?
דוד לביא
ודאי.
אמנון כהן
לאחר שההצעה עברה בקריאה טרומית, על פי מה שהבטחתי גם במליאת הכנסת, קיימתי טרום דיון ופגישת עבודה עם היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך, מר שוני אלבק, ועברנו סעיף-סעיף. אז הייתה בקשה שלהם, אם אפשר להרחיב את הצעת החוק גם לגבי נושאים אחרים שנמצאים באותה אכסניה כי בלאו הכי גם הם רצו להסדיר אותם בחקיקה וזה היה אמור להגיע לכאן. כמובן אנחנו כחברי כנסת מצביעים על ליקויים מסוימים במקום מסוים ולא יכולים לראות את היריעה הכוללת בדברים מסוימים. כמובן שאני הסכמתי להרחיב את הצעת החוק על פי בקשתם ועל פי הגוף המקצועי שלמעשה מלווה את הצעת החוק, ואנחנו הכנסנו סעיפים נוספים.


מכאן, אם רוצה דודו לביא, מנהל מחלקת ההשקעות, הוא יוכל להתייחס.
היו"ר ציון פיניאן
קודם אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית שלנו.
אמנון כהן
ודאי. בשלב זה נשמע כמובן את הייעוץ המשפטי.


אני תיאמתי עם רשות ניירות ערך ורציתי שלא נעבור את הזמן יותר מדיי כי אנחנו נכנסים לתקופת הפגרה.


אורי, מה נשמע?
אורי אריאל
אני חושב שהוא הוא חשוב. אכן הדירקטוריון חייב להתכנס לפחות פעם בשלושה חודשים וחייבים להיות בו מומחים מהתחום החשבונאי. היושב ראש, אנחנו בעד החוק.
אמנון כהן
לכן התיקונים שהועברו למחלקה המשפטית ולהנהלת הוועדה, הועברו בסוף שבוע שעבר. כל התיקונים שהגיעו הם מאוד חשובים והחוק יצא חוק מאוד רציני. התכוונתי לסיים את החוק היום ואני אכן מקווה שכך יהיה, כי אנחנו נכנסים לתקופת הפגרה. זה לפי תיאום אתם ודיברנו על כך שעד ה-17 בחודש אני אקבל את החקיקה עם התוספות ואחרי פורים נקבע דיון כאן, והם באמת עמדו בלוח הזמנים כמתבקש וגם הוועדה עמדה בלוח הזמנים. כרגע אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתקדמים עם הצעת החוק. אחרי שנשמע את הייעוץ המשפטי, ניתן את זכות הדיבור לרשות לניירות ערך.
ענת מימון
אני אעיר הערה כללית. הנוסח המורחב עליו סוכם עם רשות ניירות ערך הגיע אלינו רק בסוף השבוע ולכן הלשכה המשפטית לא העמיקה עדיין בנוסח ולא נתנה את דעתה לכל הסעיפים שנמצאים בהצעה. מבחינתנו כרגע אפשר לעבור סעיף-סעיף ולדון בו עכשיו. כאמור, עדיין לא הספקנו להעמיק בחוק.
אמנון כהן
נעבור סעיף-סעיף ונתקדם.
היו"ר ציון פיניאן
נציג רשות ניירות ערך.
דוד לביא
מטרת החוק היא כמובן חשובה וראויה. יש לנו עניין לשמור על עניינו של הציבור שכספו מנוהל בידי אחרים. במהלך התהליך שקיימנו מול חבר הכנסת אמנון כהן, כפי שהוא תיאר, אנחנו גיבשנו הצעה שהיא בעצם על בסיס ההצעה של חבר הכנסת כהן. מאחר שמדובר בעצם בשתי אוכלוסיות של גופים במסגרת רשות ניירות ערך שמנהלים כספי אחרים – האחד, מנהלי קרנות נאמנות, והשני, חברות לניהול תיקים – הפעילויות של שתי האוכלוסיות האלה מוסדרות במסגרת חוקים ייעודיים שהרשות מטפלת בהם – חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקים.


כאן מצאנו לנכון להביא לידי ביטוי את הערכים עליהם מעוניין חבר הכנסת כהן להגן במסגרת תיקון אותם חוקים, במקום במסגרת תיקון של חוק החברות.


על כן מה שהועבר אליכם בשבוע שעבר, הייתה הצעה שגובשה בתיאום מלא ובאופן צמוד עם חבר הכנסת כהן ובמהות שלה היא בעצם הצעה שמתקנת את שני החוקים האלה, את חוק ההשקעות ואת חוק הייעוץ, תוך מתן דגש מיוחד לשיפור מערך הבקרה הפנימי בממשל התאגידי, גם בגופים שמנהלים כספי ציבור במסגרת קרנות נאמנות וגם בחברות לניהול תיקים, תוך שיפור תהליכים פנימיים כמו אי התלות של הנאמן בחברות לניהול קרנות, באפקטיביות של הפיקוח שלו, על גבי אותם גופים.


אם אתם רוצים, אני אוכל להתייחס לעיקרי התיקונים בצורה מאוד ממוקדת.
היו"ר ציון פיניאן
בקצרה.
אמנון כהן
אני חושב שתעשה זאת כאשר ניכנס לסעיפים.


משרד המשפטים לא מתנגד חס וחלילה? תיאמתי אתך את כל ההצעה. חוק בכנסת לא יכול לעבור בלי תיאומים. אם לא עושים תיאומים, כלום לא עובר. לכן אני מאוד שמח שגם רשות ניירות ערך וגם משרד המשפטים מתואמים.
דנה נויפלד
רציתי רק לשאול שאלה, לוודא שההצעה הזאת שהוגשה על ידי רשות ניירות ערך מחליפה למעשה את ההצעה שהגיש אדוני.
אמנון כהן
היא לא מחליפה. היא מרחיבה.
דנה נויפלד
היא מרחיבה, אבל הנוסח הוא אחר.
היו"ר ציון פיניאן
היא לא באה במקום אלא היא באה ביחד.
אמנון כהן
ביחד. אנחנו מחברים חלק מכאן וחלק משם.
ענת מימון
מטעם הממשלה הייתה הצעה כזאת שהגיעה?
דנה נויפלד
אולי נסביר שבחלק מהסעיפים למעשה נעשה כאן סוג של קיבוץ של כל מיני הוראות שהיו מפוזרות באחד מהתיקונים שהוגשו כבר לוועדת הכספים לקריאה ראשונה, תיקון 5, הצעת עדכון 15 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, ועוד הצעה נוספת שהייתה בדרך. הכול זה בעקבות תיקון שהושלם בחוק החברות מלפני שבוע או שבועיים.
אמנון כהן
עכשיו זה יבטל את החוקים ההם?
דנה נויפלד
זה לא יבטל. זה מוציא פרקים מסוימים ומשדרג אותם בהתאם לכוונתו של אדוני ונעשות ההתאמות הנדרשות לאחר תיקון 16 לחוק החברות.
אמנון כהן
אמרת שזה עבר בקריאה ראשונה, חלק מהסעיפים.
דנה נויפלד
חלק מהסעיפים.
אמנון כהן
הם יתבטלו אחרי שזה יעבור?
דנה נויפלד
בוודאי. אין שום צורך בהם. אחרי שזה יעבור כאן, אין שום צורך בהם.
שגית אפיק
אני לא מבינה למה הממשלה מוותרת על הצעת חוק שמונחת בוועדת הכספים, תיקון 15.
אמנון כהן
אני אענה. הממשלה לא מסתכלת על כל ההיבטים. חבר כנסת יודע להסתכל על היבטים מקצועיים ביותר ואז הוא מרחיב את הדברים.
שגית אפיק
זה מאוד בעייתי מבחינת חקיקה.
דנה נויפלד
אם אפשר להעיר להערתה של היועצת המשפטית, אני אשמח להעיר.
היו"ר ציון פיניאן
כן. אנחנו מכבדים את הייעוץ המשפטי.
דנה נויפלד
בוודאי. היועצת המשפטית צודקת בשאלתה ולכן אני רוצה אם אפשר להשיב לפרוטוקול. היו כאן הצעות שהועברו. רשות ניירות ערך היא מאוד פעילה והיא רוצה מאוד להגן על אינטרסים של המשקיעים, ובצדק, ומביאה הרבה הצעות חוק לוועדת הכספים. במשך חודשים ארוכים הוועדה עסקה בהצעות חוק של תיקון חוק ניירות ערך.
שגית אפיק
גם בתיקון אכיפה מינהלית של ניירות ערך.
דנה נויפלד
כן. זה תיקון לחוק ניירות ערך. כמובן היא עשתה עבודה מאוד טובה. לכן היא עסקה בקידום ההצעה ההיא ולא ההצעה הזאת. אגב ההצעה של חבר הכנסת כהן, שבאה להסדיר את אותה סוגיה, במקום לבוא ולפזר את כל ההוראות בשלוש הצעות חוק שונות ---
שגית אפיק
אני שאלתי מדוע. על שולחן הוועדה מונחת הצעת חוק לתיקון השקעות משותפות, מספר 15, וטרם הספקת להעלות אותה.
אמנון כהן
היא עדיין לא מושלמת.
שגית אפיק
כי הוועדה עמוסה. שאלתי מדוע הם מכניסים עכשיו את אותה הצעה שממילא מונחת אצלנו לקריאה ראשונה במסגרת ההצעה.
דנה נויפלד
זאת לא אותה הצעה.

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
דנה נויפלד
אני מנסה לענות. התחלתי לענות. אם אתם לא רוצים תשובה, זה בסדר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שגית אפיק
היא מסבירה למה זה הוכנס לפרסום החדש, לקריאה הראשונה.
דנה נויפלד
הצעת החוק הזאת, הצעת החוק הפרטית, בעקבות הדיונים שהתקיימו עם אמנון כהן, המטרה שנועדה להצעת החוק הפרטית דומה בחלקה לאותן מטרות שהצעות החוק הממשלתיות נועדו להגשים. לכן יש שתי הצעות חוק ועוד חוק חברות שעבר לא מזמן שהיה צריך לקבץ מתוכן את ההוראות ואגב הצעת החוק הפרטית. זאת תהיה הזדמנות טובה לבוא ולקבץ כי אחרת היה ניתן פתרון חלקי. לו היינו מקדמים לחוד את הצעת החוק הממשלתית שעניינה השקעות משותפות בנאמנות, היינו צריכים להפריד אותה מניהול התיקים. לכן היה הגיון רב, לאחר שהבנו שזאת המטרה של חבר הכנסת אמנון כהן, לקבץ את הכול בהצעת החוק הפרטית. לו היינו מצליחים לקדם לפני כן את הצעת החוק הממשלתית, זה נכון שדרך המלך היא לבוא בהצעת חוק ממשלתית כי בוודאי ברור שזאת עמדת הממשלה.
שגית אפיק
לא רק דרך המלך. זאת הדרך הראויה והנכונה ואני חושבת שאולי הדרך היחידה שעומדת בפני הממשלה.
דנה נויפלד
אני לא יודעת אם הדרך היחידה.
שגית אפיק
מדברים כאן על הוספת שתי הצעות חוק ממשלתיות על הצעת חוק פרטית שיש לה עניין ספציפי מסוים.
היו"ר משה גפני
בסדר, הממשלה היא הממשלה. אני רוצה לעזור לאמנון כהן. אני חושב שהוא חבר כנסת פעיל וצריך לעזור לו.


הצעת החוק היא לקריאה ראשונה. אני מציע שנאשר אותה לקריאה ראשונה ונעזוב את הממשלה. לקראת הקריאה השנייה והשלישית נדון באופן מסודר בהצעות שהוסיף חבר הכנסת כהן. שגית, בסדר?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
אז תוכלו גם לעבור על הצעת החוק ויהיה לכם את הזמן לזה.
שגית אפיק
אתה מדבר על ההצעה שהגשת בטרומית. הוא מציע לאשר לקריאה ראשונה.
דנה נויפלד
לא.
היו"ר משה גפני
מי לא מסכים?
דנה נויפלד
הממשלה.
היו"ר משה גפני
מה מעניינת אותי הממשלה.
אמנון כהן
אני הסכמתי לתאם.
היו"ר משה גפני
בסדר, גם אני מסכים, אבל עם כל הכבוד, צריך לעבור על החוק.
אמנון כהן
בשנייה והשלישית אפשר להכניס את כל מה שאתם רוצים.
דנה נויפלד
יש גם עניין של לפרסם את זה לציבור. יש כאן הוראות חדשות בעקבות התיקון של חוק החברות שהן לא הופיעו בתוך הצעתו של אדוני. בכל זאת יש גם תכלית לפרסום בכחול ויש משמעות לדברי ההסבר ומשמעות לציבור כדי שידע על מה הכנסת עומדת לדון ולהצביע. בכל הכבוד, זאת לא הצעת החוק שהייתה.
שגית אפיק
אמרתי כבר בסוף שבוע שעבר לחבר הכנסת אמנון כהן שהנסחית אצלנו לא תפרסם ברשומות הצעת חוק ארוכה כל כך שבוע לפני סיום מושב. לכן התועלת שאת רואה בפרסום, ממילא לא תתקיים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אמנון כהן, ברשותך. התהליך שאנחנו נמצאים בו הוא כזה שיש את הצעת החוק הזאת שהיא מוכנה לקריאה ראשונה והיא הצעת חוק טובה. אם אנחנו הולכים עכשיו לתוספות, ואני בעד, אין לך את החוק בקריאה ראשונה עד סוף המושב. יהיה דיון ולא נוכל להשלים אותו. הכנסת לא תניח אותי מכיוון שהמועד האחרון להניח הצעות חוק, וצריך לנסח אותן, היה ביום חמישי האחרון. זאת אומרת, אין שום סיכוי בעולם. גם יש עכשיו את ששינסקי עם הניסוח שלו וכל הטענות שהממשלה מעלה, שהיא רוצה להוסיף את זה, אני לא אוהב את זה אבל אני מוכן לקבל את זה ואני מוכן שגם יהיה כתוב.
דוד לביא
אדוני היושב ראש, אם יותר לי.
היו"ר משה גפני
רגע. אני מציע שנאשר את החוק הזה כפי שהוא עבר בטרומית לקריאה ראשונה, נביא את זה למליאה בקריאה ראשונה, אני אודיע – או אתה תודיע – שיש כאן תוספות שאנחנו מתכוונים להביא לקריאה השנייה והשלישית בכנס הקיץ. אנחנו גם נשים את הצעת החוק הזאת, בדברי ההסבר נשים את מה שאתם רוצים להוסיף, ונדון על זה לקריאה השנייה והשלישית. אז, אם אף אחד לא יטען לנושא חדש- ואם יטענו לנושא חדש – נלך לוועדת הכנסת. אם הממשלה תטען לנושא חדש או אם מישהו מחברי הכנסת יטען זאת.
אמנון כהן
לא. הממשלה תומכת.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז אין בעיה. זה יאושר לקריאה שנייה ושלישית.
דוד לביא
צריך להבהיר כאן נקודה מאוד מאוד חשובה. לעניין המהות יש הסכמה מוחלטת ויש עקביות מלאה בין התכנים או המהות שנכללת בהצעה המקורית של חבר הכנסת כהן שהעלה הצעה משלימה שגובשה בתיאום עם רשות ניירות ערך.


יחד עם זאת, צריך לתת את הדעת על כך שהצעתו של חבר הכנסת כהן, עניינה תיקון של חוק החברות. עניינה של ההצעה שגובשה בשיתוף עם רשות ניירות ערך היא תיקון לשני חוקים אחרים במקום התיקון לחוק החברות, וזאת מן הטעם שהפעילות של אותם בתי השקעות מוסדרת ומפוקחת על ידי רשות ניירות ערך במסגרת אותם חוקים ולא במסגרת חוק החברות.


על כן העלאה של הצעתו של חבר הכנסת כהן לקריאה ראשונה, לא תיתן מענה לנושא שנכלל כאן מן הטעם שמדובר כאן בשני חוקים אחרים. לא ניתן לאשר בקריאה ראשונה חוק אחד ועל בסיס האישור בקריאה ראשונה של חוק אחד להביא לקריאה שנייה ושלישית תיקונים של שני חוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
תודה.
דנה נויפלד
אני מסכימה להערה הזאת. אנחנו באים לתקן שני חוקים אחרים עכשיו.
היו"ר משה גפני
בוועדה הזאת אני מחליט. אני מחליט שאנחנו לקריאה השנייה והשלישית – אפילו שזה חוק חדש, אפילו שנצטרך לשנות את השם – נביא את זה למליאה. אנחנו נודיע את זה במליאה.
אמנון כהן
הדיון המעמיק יהיה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
שגית אפיק
ההצעה שמבקשים עכשיו להביא לכאורה בהסכמה מתקנת שלושה חוקים ולא חוק אחד כפי שביקשה הצעת החוק הטרומית. ברגע שאתה משאיר את זה על תיקון של חוק אחד ומישהו יטען נושא חודש לגבי החוקים האחרים, זה ילך לוועדת הכנסת.
היו"ר משה גפני
אין בעיה.
גיא דביר
חשוב להבהיר דבר נוסף.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשלוח תנחומים לשוני אלבק, היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך, שאביו נפטר.
אמנון כהן
אנחנו מצטרפים לתנחומים.
היו"ר משה גפני
אנחנו שולחים לו תנחומים. המקום ינחם אותו בתוך שאר אבלי ציון בירושלים.
אמנון כהן
אני מתחייב להעביר את החוק כמכלול על פי מה שתיאמנו ביחד. גם אם נתחיל היום, לא נסיים את החוק כי הוא כולל הרבה מאוד סעיפים והם לא נערכו לזה.
יצחק וקנין
אדוני, אני חושב שאתם סתם מסבכים את העסק. לדעתי עדיף היה להמתין טיפה, לצרף וללכת בקריאה הראשונה. אתם עושים כאן דבר שהוא לא כל כך מקובל, אבל אמנון יחליט. מה שאמנון יחליט, אני אכבד.
אמנון כהן
אני אחד שמתאם ואני רוצה לתאם.
יצחק וקנין
צודק. זה סתם לסבך את החקיקה.
אמנון כהן
אני אסביר עוד פעם ואז נחליט ביחד. מה שתגידו לא, יהיה לא. אני מסכים להצעת החוק שניסחנו ביחד עם התוספות והוועדה תלך על זה. כרגע מבחינה טכנית, מאחר שאנחנו בסוף המושב, לא נצליח לסיים את כל החוק גם ככה, ולכן מציע יושב ראש הוועדה לטובת העניין, כי גם הצעת חוק ממשלתית כבר עברה קריאה ראשונה. על מנת שזה יעבור כרגע, רק החוק שלי שעבר בקריאה הטרומית, נעביר אותו בקריאה ראשונה ואנחנו כבר אומרים שלהכנה לקריאה שנייה ושלישית אנחנו מכלילים את כל מה שסיכמנו ביחד. זה מה שיהיה. אם אתם לא תטענו שזה נושא חדש, אף אחד מהיושבים כאן לא יטען נושא חדש.


לכן אם אתם, השותפים, תאמרו לא, אנחנו מתחילים לקרוא את החוק ובקיץ נמשיך מהסעיף אליו הגענו. זאת אומרת, מבחינתנו זה אותו דבר. לא נסיים את זה כיום כי גם מבחינת תכנים אני לא יכול להעביר את זה לאחר שעה-שעתיים אלא הדיון צריך להיות דיון ארוך ומעמיק.


אם אתם תאמרו שנלך על זה, נלך, אבל אם תאמרו לא, נתחיל את ההקראה ולהיכן שנגיע, נגיע.
היו"ר משה גפני
מה אתם מחליטים? עומדות בפני הוועדה שתי אופציות וכל אופציה היא לגיטימית מבחינת התקנון.
יצחק וקנין
אני מעדיף את הדרך הארוכה מאשר את הדרך הקצרה.
היו"ר משה גפני
אומר חבר הכנסת אמנון כהן שיש שתי אופציות. יש אופציה אחת לאשר את זה כמו שהוא לקריאה ראשונה, ואם מישהו יטען אחר כך נושא חדש לקריאה השנייה והשלישית או שאתם תגישו את הצעת החוק שלכם, אנחנו נביא את זה לוועדת הכנסת ואחר כך נחזור לכאן ונצטרך לעשות איחוד של הרבה חוקים ולדון בהם. האופציה השנייה היא לדחות את הקריאה הראשונה ולקיים דיון על הכול ביחד לקריאה הראשונה.
אמנון כהן
זה כבר יהיה במושב הבא. בכנס הקיץ. אתם תחליטו. מה שתאמרו, נעשה. אין מחטפים בוועדה הזאת אלא הכול בתיאום.


הממשלה מתלבטת.
דוד לביא
הממשלה מבקשת עשר דקות התייעצות.
היו"ר משה גפני
בסדר. עשר דקות התייעצות. אנחנו עוברים לסעיף הבא ואחר כך נחזור לסעיף הזה.
אמנון כהן
אדוני, אם לא, נעשה הקראה.
היו"ר משה גפני
כן. אם לא, נעשה אחר כך הקראה.

הישיבה הופסקה בשעה 10:30 וחודשה בשעה 10:40
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה.
אמנון כהן
אני מודה לך על שנתת זמן להתייעצות. ההתייעצות לא הייתה סיעתית אלא התייעצות בין גופים מקצועיים ביותר. אני מקווה שהגופים ישכילו ויבינו את המטריה והטכניקה של הוועדה.


דודו, מה שסיכמנו?
דוד לביא
מה שסיכמנו.
אמנון כהן
על פי מה שהציע יושב ראש הוועדה, בגלל כל התוספות שהגיעו וזה היה ממש בסוף שבוע שעבר ואנחנו נכנסים לחגים, והיועצות המשפטיות היו עסוקות.
דנה נויפלד
העמדה של הייעוץ המשפטי לדעתי היא עקרונית.
שגית אפיק
העמדה שלנו היא עקרונית. אנחנו לא חושבים שצריך לצרף הצעות חוק ממשלתיות, אחת שעברה קריאה ראשונה ומונחת בוועדה, להצעת חוק פרטית.
היו"ר משה גפני
זאת עמדה נכונה.
אמנון כהן
אדוני היושב ראש, כבודו הציע שאנחנו נקדם את הצעת החוק המקורית שעברה בקריאה טרומית. אני חושב שאם יש הצעת חוק ראויה שהציע חבר כנסת ורוצים לתקן עוד מספר דברים בתוך הצעת החוק ולהרחיב את הנושא, למרות שעברה הצעת חוק ממשלתית והיא עדיין באיזשהו שלב נמצאת בוועדה או במליאה והוועדה רוצה לתקן ולשפר, אני חושב שלא צריך לעשות טלאי על טלאי. הם ראו בזה כרגע, בחוק שלי, אכסניה מתאימה וראויה לתיקונים נוספים בהצעת חוק ממשלתית.


גם אני התלבטתי עם עצמי, אבל הם רוצים לתקן וזאת האכסניה ולכן לא התנגדנו וחושבים שזה טוב.


לכן הצעת החוק הזאת, גם על פי מה שהציע יושב ראש הוועדה, הצעת החוק המקורית, אנחנו נאשר אותה לקריאה ראשונה ובעזרת השם אני מבטיח, ואני רוצה להתחייב כאן לפרוטוקול, קידום הצעת החוק להכנה לקריאה שנייה ושלישית יתבצע בתיאום עם רשות ניירות ערך לגבי כל מכלול התיקונים שנמצאים כרגע על שולחן הוועדה. אנחנו נדון בו סעיף-סעיף ונכין אותו לקריאה שנייה ושלישית. נכין את כל מכלולה סעיפים עליהם תיאמתי אתם מראש. לכן אני רוצה שתהיה כאן גם אמירה של יושב ראש הוועדה שזה מה שיהיה. גם במליאת הכנסת אני אומר את הדברים האלה.
דוד לביא
משפט מסכם מצד רשות ניירות ערך. עניינה של ההצעה, מתן מענה לנושא ממשל תאגידי בגופים שמנהלים כספי אחרים, עמדת רשות ניירות ערך היא שהדבר צריך להיעשות באמצעות תיקונים לחוק השקעות משותפות בנאמנות ולחוק הייעוץ שמייתרים את התיקון לחוק החברות. אנחנו מבינים שעניינה שלה הסכמה האת הוא שבסופו של דבר, לאחר שהצעת החוק תעבור קריאה ראשונה, ההסכמות האלה יבואו לידי ביטוי גם בנוסח שיקודם הלאה.
אמנון כהן
עוד משפט אחד שמתייחס להערה הזאת. המטרה שלי בהצעת החוק הייתה לשנות את חוק החברות ולהתאים חברות ציבוריות לחברות פרטיות שעוסקות בניהול כספי ציבור. זאת הייתה המטרה שלי. את הצעת החוק ניסחנו על פי חוק החברות. אם אומרים לי גופים מקצועיים שנמצא הפתרון לנושא הזה באכסניה אחרת, אני מקבל את זה. לי לא משנה האכסניה אלא משנה לי הנושא שבא על פתרונו. אני מסכים שהאכסניה תהיה אחרת, אבל שהחוק ייתן את המענה לנושא של החברות הפרטיות.
חיים אורון
אני חושב שהעניין הוא מאוד פשוט. ברגע שההצעה הזאת עוברת קריאה ראשונה, אתה תצטרך להצביע על איחוד הדיון בשני החוקים ובעצם בסוף הם יהפכו לחוק אחד.
אמנון כהן
זה מה שיהיה.
היו"ר משה גפני
את זה רציתי להגיד.
רונן סולומון
אם אנחנו ממשיכים עם הצעת החוק המקורית, ברור לי שברגע שיבואו התיקונים הנוספים שמציעה רשות לניירות ערך, אין צורך באותו תיקון לחוק החברות וזה מקובל, אבל זה מאוד מאוד מחייב שהם מאשרים את הצעת החוק המקורית, להכניס את האיזונים שהכניסו בהצעת החוק הממשלתית של אותם חמישה מיליארד.
היו"ר משה גפני
אני לא מתחיל לדון בזה. אני מודיע לפרוטוקול שהחוק הזה יאושר לקריאה ראשונה ולאחר קריאה ראשונה אנחנו נאחד את החוקים. אנחנו נדון גם בהצעת החוק הזאת בהתאם לחוק הממשלתי ואז נעשה את התיקונים. זה לא יאושר אלא לאחר האיחוד, כפי שאמר מציע הצעת החוק.
דנה נויפלד
ברור שזה לא תיקון לחוק החברות.
רונן סולומון
בטוח זה לא יהיה תיקון לחוק החברות.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל החוקים יאוחדו. איך נקרא להם בסוף, לא חשוב. אותו מעניינת התוצאה ובתוצאה זה מה שיהיה.
עודד אופק
הערה אחת. לפי ועדת השרים לענייני חקיקה, ההיתר שניתן להתקדם עם הצעת החוק הפרטית הוא שקרנות נאמנות לא יהיו בתוך הצעת החוק וכרגע הן כלולות כאילו הן חלק בלתי נפרד מהצעת חוק החברות.
אמנון כהן
נדון בזה בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר משה גפני
אתה מסכים למה שהוא אומר?
אמנון כהן
כרגע אני לא מסכים לכלום. כרגע לא דנים בנושאים האלה.
היו"ר משה גפני
נדון בקריאה השנייה והשלישית.
אמנון כהן
ודאי.
היו"ר משה גפני
אגב, בהצעת החוק הממשלתית, מה יקרה עם קרנות הנאמנות?
אמנון כהן
נדון בהרחבה.
היו"ר משה גפני
בסדר. תקריאי.
ענת מימון
הצעת חוק החברות (תיקון – חובות על בתי השקעות), התש"ע-2010

1.
תיקון סעיף 1

בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – החוק העיקרי)], בסעיף 1, אחרי ההגדרה "בורסה בישראל" יבוא:

"בית השקעות" – חברה שאינה חברה ציבורית, המנהלת כספים או נכסים עבור הציבור בדרך של השקעה בניירות ערך או בקופת גמל, בהיקף של למעלה מ-100 מיליון שקלים חדשים".
שגית אפיק
אתם רוצים הסבר?
אמנון כהן
לא. תמשיכי לקרוא. אנחנו נתקן את זה בהמשך.
רונן סולומון
כמו שציינתי, לגבי הסעיף הנוכחי, מאחר שאני מסתכל גם על הצעת החוק הממשלתית שכרגע לא מקריאים אותה, אני רוצה שיהיו כאן האיזונים המתאימים שאיזנו את זה בהצעת החוק הממשלתית ונכון לשנות את זה לחמישה מיליארד כפי שרשום גם שם.
היו"ר משה גפני
בסדר.
אמנון כהן
בקריאה השנייה והשלישית. כרגע לא משנים.
היו"ר משה גפני
זה נרשם בפרוטוקול ובעזרת השם אתה תהיה כאן בקריאה השנייה והשלישית. אני מבטיח לך שאנחנו נעמוד על מה שנאמר כאן קודם.
רונן סולומון
אני אסביר לך מה קורה כרגע וזה הלחץ בשוק. אם הצעת החוק הזאת תעלה לאישור בקריאה ראשונה, כבר היום בתי ההשקעות בלחץ בגלל הצעת חוק הגברת האכיפה של רשות ניירות ערך. אנחנו מוסיפים כאן עוד הצעת חוק שזה גזר דין מוות. מי שרואה את זה, כבר הוא מוכר את בית ההשקעות שלו ובמיוחד מדובר בבית השקעות קטן.
דוד לביא
אני אנסה להבהיר ולחדד את הדברים. הצעת החוק הממשלתית גובשה בשים לב לצרכים המיוחדים של בתי השקעות, בין אם מדובר בחברות לניהול תיקים ובין אם מדובר בחברות לניהול קרנות. הצעת החוק הממשלתית בפן הזה מקובלת על התעשייה. התעשייה מאוד מודאגת מכך שהקביעות שקיימות כרגע בהצעה המקורית, פועל יוצא של אישור ההצעה בקריאה ראשונה, בתרחיש כזה או אחר, יבשילו כדי חקיקה.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
דוד לביא
להבנתנו ההסכמה שהושגה לעניין תהליך המשך הגיבוש של ההצעה בעצם עיגנה את המשך התהליך.
היו"ר משה גפני
לפי הצעת החוק הממשלתית, מה קורה עם הסעיף הזה?
דוד לביא
בהצעת החוק הממשלתית, תחולת ההוראות לעניין ממשל תאגידי תחול אך ורק על אוכלוסייה של חברות לניהול תיקים שמנהלות למעלה מחמישה מיליארד שקלים עבור למעלה מחמישים לקוחות או לחברות שמנהלות תיקים.
אמנון כהן
אפשר לתקן את זה בחוק?
דנה נויפלד
לא. אי אפשר לתקן. זה תיקון לחוק החברות וזה לא רלוונטי.
דוד לביא
זה תיקון של חוק אחר. החוק הזה כרגע הוא חוק שהתחולה שלו היא מאוד בעייתית על האוכלוסייה הזאת.
אמנון כהן
מר סולומון, תודיע לכל החבר'ה.
דנה נויפלד
זאת בדיוק החשיבות של הפרסום ברשומות של ההצעה המתוקנת, בדיוק בשביל זה, כדי להבהיר מה מצב הדברים, על מי התחולה ועל מי זה אמור לחול. לכן כפי שאמרתי ראוי לפרסם, להעביר לקריאה ראשונה את ההצעה כמו שהיא, כמו שהיא אמורה להיות בסופו של דבר. אני מבינה את החששות שמובעים כאן ואלה חששות נכונים. כאשר אנחנו לא מפרסמים על מי החוק חל, זה לא מפורסם על מי החוק חל.
רונן סולומון
אדוני, אני רק אדגיש ובזה אני אסיים. ממילא הצעת החוק הזאת תדון בהמשך. מה מפרי עכשיו לרשום במקום אותם מאה מיליון, חמישה מיליארד שקלים? זה כדי לא לגרום ללחץ בשוק כי אם זה עובר בקריאה ראשונה ומתפרסם באחד העיתונים, ויושבים כאן עיתונאים, זאת היסטריה - ולא סתם אני אומר את המילה היסטריה – בשוק שכמעט מאה ומשהו בתי השקעות קטנים ובינוניים פשוט לוקחים את הרגליים וסוגרים כי הם חוששים מהתוצאות. גם אם אני אדבר עם אחד-אחד ואספר לו מה היה כאן בדיון, יהיה לי קשה לשכנע אותם.


לכן ממילא הצעת החוק הזאת תבוא להכנה לשנייה ושלישית. אם רושמים עכשיו חמישה מיליארד, זה לא יוסיף ולא יגרע.
דוד לביא
מבחינתנו, מאחר שההצעה לתיקון חוק החברות ממילא אינה הצעה שמיועדת להגיע לידי מימוש, כל תיקון בהצעה בשלב הזה עומד בסתירה להסכמה שגיבשנו קודם. אם זאת האלטרנטיבה, אנחנו מעדיפים לסגת מההסכמה וללכת למתכונת לפיה אנחנו נתחיל את הדיון לאחר המושב הזה.
אמנון כהן
אם זה גורם לחששות, אני מציע אדוני היושב ראש, אבל כבודו יתחייב שבתחילת המושב מיד נעלה את ההצעה לדיון.
היו"ר משה גפני
אולי אפילו בפגרה.
אמנון כהן
בפגרה, לא.
היו"ר משה גפני
בסדר. לא בפגרה אלא בכנס הקיץ.
אמנון כהן
בשבוע הראשון נתחיל ועד אז כולנו כבר ניערך לכך.
היו"ר משה גפני
אתה נותן דיבידנדים לוועדה. אתה כאן משנה סדרי בראשית.
אמנון כהן
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בעזרת השם בכנס הקיץ נביא את ההצעה לדיון. אני מציע לממשלה לעבוד לפחות באותה מהירות כמו חבר הכנסת אמנון כהן, כי אז אולי המצב יהיה יותר טוב.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים